1 Høring om forslag til endringer i forskrift om utlevering av opplysninger fra Grunnbok og Matrikkel, forskrift om tinglysing, forskrift om gebyr for tinglysing og forskrift om eiendomsregistrering Åpne dokument