1 Orientering om klagesak - klage over vedtak om avvsining av krav om ny oppmåling Åpne dokument
2 Klage på vedtak om avvisning - grensegang/grenseoppmåling Slette hyttefelt - gbnr 49/38 Åpne dokument
3 Oversendelse til Fylkesmannen - Klage på vedtak om avvisning - grensegang/grenseoppmåling Slette hyttefelt - gbnr 49/38 Åpne dokument
4 Krav om ny oppmåling av eiendomsgrensene mellom gbnr 49/6 og gbnr 49/38 (Parsell av gbnr 49/2) Åpne dokument
5 Vedrørende grensegang/grenseoppmåling Slette hyttefelt - gbnr 49/6 i Midtre Gauldal kommune Åpne dokument