1 Delegeringsreglement for Midtre Gauldal Kommune - Prøveordning gjeldende fra 1.3.2019 Åpne dokument
2 Endringer i Midtre Gauldal Kommunens Delegasjonsreglement Åpne dokument
3 Notat til Kommunestyret Åpne dokument