1 Dispensasjonsbehandling - søknad om bruksendring fra våningshus til fritidsbolig - gbnr 181/11 og 181/19 Åpne dokument
2 Søknad om bruksendring fra våningshus til fritidsbolig - gbnr 181/11 og 181/19 - Granly, Budal - tiltakshaver Siri Storrø Åpne dokument