1 Dispensasjonsbehandling - søknad om dispensasjon fra reguleringsplan - oppføring av garasje til bolig - gbnr 81/33 Åpne dokument
2 Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan - oppføring av garasje til bolig - gbnr 81/33 - 7288 Soknedal - Odd Erling Ree Åpne dokument
3 Foto av garasje Åpne dokument
4 Situasjonsplan Åpne dokument
5 Ettersendelse av skisse og mål på planlagt garasje - gbnr 81/33 Åpne dokument
6 Grunnskisse og mål Åpne dokument
7 Høringssvar fra EKT som kommunal vegmyndighet - søknad dispensasjon fra reguleringsplan - oppføring av garasje til bolig - gbnr 81/33 Åpne dokument