1 5027_2016013_Rp_Furukollen og Olaplassen_Sluttbehandling etter mekling Åpne dokument
2 418363-PLAN-PBL-018_Bestemmelser_endelig Åpne dokument
3 Plankart_RP_Furukollen_Olaplassen_endelig Åpne dokument
4 Meklingsreferat_18.12.2018 Åpne dokument