1 Søknad om Dispensasjon - KDP Støren - gbnr 48/1 Åpne dokument