1 Høring av planprogram og hovedutfordringer for vannregion Glomma og de norske delene av vannregion Västerhavet 2022-2027 Åpne dokument
2 Adresseliste.PDF Åpne dokument
3 Innspillsskjema, planprogram.PDF Åpne dokument
4 Innspillsskjema, hovedutfordringer.PDF Åpne dokument
5 Planprogram for vannforvaltningsplanen for vannregion Glomma 2022-2027.PDF Åpne dokument
6 Hovedutfordringer for vannregion Glomma 2022-2027.PDF Åpne dokument
7 Planprogram for vannforvaltningsplanen for de norske delene av vannregion Västerhavet 2022-2027.PDF Åpne dokument
8 Hovedutfordringer for de norske delene av vannregion Västerhavet 2022-2027.PDF Åpne dokument
9 Nasjonale føringer for arbeidet med oppdatering av de regionale vannforvaltningsplanene.PDF Åpne dokument