1 Offentlig høring av endring i forskrift om dokumentasjon av byggevarer og byggevareforordningen Åpne dokument