1 Høring av forslag til endringer i forskrift til opplæringsloven og forskrift til friskoleloven - Fraværsgrensen og trafikkopplæring Åpne dokument
2 Følgemail - Høring forskrift til opplæringsloven og forskrift til friskoleloven Åpne dokument