1 Dispensasjon fra Reguleringsplan for Stortjønna hytteområde - gbnr 22/12 Åpne dokument