1 Ekstern høring - anbefalinger om måling av vekt og lengde/høyde - under Nasjonal faglig retningslinje for veiing og måling i helsestasjons- og skolehelsetjenesten Åpne dokument
2 Følgemail - Høring, anbefaling om måling av vekt og lengde/høyde i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Åpne dokument