1 Høring - Forslag til endinger i spesialistforskriften og forskrift om trygderefusjon for leger m.v. Åpne dokument
2 Følgemail Åpne dokument
3 Hoeringsnotat ferdig endringer i spesialistforskriften og trygderefusjo 12.04.19 Åpne dokument
4 Høringsinstanser - endinger i spesialistforskriften og forskrift om trygderefusj(1) Åpne dokument