1 Dispensasjonsbehandling - søknad om dispensasjon fra Reguleringsplan for Bakkebo - oppføring av hytte - gbnr 147/42 Åpne dokument
2 Søknad om dispensasjon fra Reguleringsplan for Bakkebo - oppføring av hytte - gbnr 147/42 - 7288 Soknedal - tiltakshavere Kjersti Busklein og Olav Berg Åpne dokument
3 180920 Berg FH 135 FURUTANGEN Pluss '16 Åpne dokument