1 Dispensasjonsbehandling - søknad om dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelser for oppføring av tilbygg innenfor LNF sone 1 - gbnr 216/8 Åpne dokument
2 Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelser for oppføring av tilbygg innenfor LNF sone 1 - gbnr 216/8 - Fjelltun, Storburusjøen, 7387 Singsås - Grethe Oliv Kjøsen og Per Arne Talsnes Åpne dokument
3 166897352_Tegning_ny_plan Åpne dokument