1 Dispensasjonsbehandling - søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen for Slette hyttefelt - riving av eksisterende hytte og oppføring av ny hytte - gbnr 49/9 Åpne dokument
2 Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen for Slette hyttefelt Åpne dokument
3 Situasjonskart Åpne dokument
4 Terrengsnitt Åpne dokument
5 Tegninger, plan. fasade, snitt, anneks Åpne dokument