1 Fullstendig møteinnkalling - representantskapets møte 29.4.2019 Åpne dokument
2 Møteinnkalling til representantskapet i Konsek Trøndelag IKS, 29.4.2019, Scandic Hell hotell Åpne dokument
3 Innkalte medlemmer til representantskapet og meldte forfall per15.4.2019 Åpne dokument