1 Dispensasjon fra Kommunedelplan Støren - gbnr 45/330 Åpne dokument