1 Rprotokoll 1-2019 Åpne dokument
2 Følgemail - GBR IKS. Protokoll fra møte i representantskapet 24. april 2019 Åpne dokument