1 Protokoll for møte i representantskapet 24. april 2019 - Gauldal brann og redning IKS Åpne dokument
2 Følgemail - GBR IKS. Protokoll fra møte i representantskapet 24. april 2019 Åpne dokument