1 Høring av forslag til endringer i barnehageloven med forskrifter (ny regulering av private barnehager) Åpne dokument