1 Høring - Forslag om innføring av meldeplikt for shewanellainfeksjoner og vibrioinfeksjoner til Meldingsystemet for smittsomme sykdommer Åpne dokument
2 Følgemail Åpne dokument
3 Høringsinstanser Åpne dokument
4 Høringsnotat Forslag om innføring av meldeplikt for shewanellainfeksjoner og vibrioinfeksjoner Åpne dokument