1 Høring - endring av opptaksområder for helseforetak i Midt-Norge som konsekvens av kommune- og regionreform Åpne dokument