1 Protokoll IUA Sør-Trøndelag årsmøte 260419 Åpne dokument