1 Høring om krav til kompetanse for lærere i grunnopplæringen Åpne dokument