1 Dispensasjonsbehandling - Kommuneplanens arealdel - Halstjønnbua Åpne dokument
2 Forollhogna nasjonalpark - tillatelse til riving av Hallstjønnbua og oppføring av ny som erstatning for denne - Budal fjellstyre Åpne dokument