1 Vedtektsendring Midtre Gauldal næringsselskap KF Åpne dokument