1 Handlingsprogram med økonomiplan 2020 - 2023 Åpne dokument
2 Handlingsprogram med økonomiplan 2020 - 2023 - Hefte Åpne dokument
3 Gebyrregulativ 2020 - Hefte Åpne dokument
4 Gauldal Brann & Redning - Gebyr 2020 Åpne dokument
5 Envina - Gebyr 2020 Åpne dokument
6 Forslag til økonomiplan 2020-2023 med budsjett for 2020 for kontrollutvalget Åpne dokument