1 Valg av leder og nestleder i Regionrådet Trøndelag Sør Åpne dokument
2 Vedtekter Regionrådet Trøndelag Sør Åpne dokument