1 Nedleggelse av studieretning Service og samferdsel v/Gauldal vgs. - Skolebruksplan Oppdal vgs. Åpne dokument
2 Skolebruksplan Trøndelag – Oppdal videregående skole – prosjektomfang og videre framdrift (2) Åpne dokument
3 Høring på det videregående opplæringstilbudet for 2020-2023 (1) Åpne dokument