1 Opprettelse av rådmannsutvalg i Regionrådet Trøndelag Sør Åpne dokument