Postliste RSS fra einnsyn.mgk.no. http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/ Rss fra einnsyn.mgk.no Filtrering: Tittel: HO-boliger - strømoppgjør 2018 - Budal Trygdebolig leil. 1-3 i sokkel Avs/Mot: ***** http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/179583 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.02.2019 | Journalnr: 2508/2019 | Avdeling: Eiendom og kommunalteknikk | Tittel: HO-boliger - strømoppgjør 2018 - Budal Trygdebolig leil. 1-3 i sokkel Avs/Mot: ***** http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/179579 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.02.2019 | Journalnr: 2504/2019 | Avdeling: Eiendom og kommunalteknikk | Tittel: HO-boliger - strømoppgjør 2018 - Budal Trygdebolig leil. 1-3 i sokkel Avs/Mot: ***** http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/179576 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.02.2019 | Journalnr: 2501/2019 | Avdeling: Eiendom og kommunalteknikk | Tittel: HO-boliger - strømoppgjør 2018 - Singsås Trygdebolig leil. 4-6 Avs/Mot: ***** http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/179570 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.02.2019 | Journalnr: 2495/2019 | Avdeling: Eiendom og kommunalteknikk | Tittel: HO-boliger - strømoppgjør 2018 - Singsås Trygdebolig leil. 4-6 Avs/Mot: ***** http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/179563 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.02.2019 | Journalnr: 2488/2019 | Avdeling: Eiendom og kommunalteknikk | Tittel: HO-boliger - strømoppgjør 2018 - Singsås Trygdebolig leil. 4- 6 Avs/Mot: ***** http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/179562 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.02.2019 | Journalnr: 2487/2019 | Avdeling: Eiendom og kommunalteknikk | Tittel: HO-boliger - strømoppgjør 2018 - Singsås Trygdebolig leil. 1-3 Avs/Mot: ***** http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/179559 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.02.2019 | Journalnr: 2484/2019 | Avdeling: Eiendom og kommunalteknikk | Tittel: HO-boliger - strømoppgjør 2018 - Singsås Trygdebolig leil. 1- 3 Avs/Mot: ***** http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/179557 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.02.2019 | Journalnr: 2482/2019 | Avdeling: Eiendom og kommunalteknikk | Tittel: HO-boliger - strømoppgjør 2018 - Singsås Trygdebolig leil. 1-3 Avs/Mot: ***** http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/179551 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.02.2019 | Journalnr: 2476/2019 | Avdeling: Eiendom og kommunalteknikk | Tittel: Melding om fristforlengelse - søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel (ny søknad) - LNF-formål - riving av liten hytte og oppføring av ny hytte - gbnr 400/1/14 - Avs/Mot: SANDE HUS OG HYTTER AS http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/179558 Type: Utgående brev | Avs/Mot: SANDE HUS OG HYTTER AS | Journaldato: 13.02.2019 | Journalnr: 2483/2019 | Avdeling: Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen | Tittel: Melding om fristforlengelse - søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - riving av eksisterende bygg/oppføring av hytte og anneks/endring av tomt/omlegging av vei/avløpsanlegg - gbnr 155/12 Avs/Mot: Lena Fossum http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/179555 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lena Fossum | Journaldato: 13.02.2019 | Journalnr: 2480/2019 | Avdeling: Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen | Tittel: Vedrørende mottatt faktura - gebyr i forbindelse med utstedelse av ferdigattest Avs/Mot: Jon Husby http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/179566 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jon Husby | Journaldato: 13.02.2019 | Journalnr: 2491/2019 | Avdeling: Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen | Tittel: Melding om vedtak - søknad om dispensasjon etter plan- og bygningsloven kap 19 - fradeling av tilleggsareal til eiendommen gbnr 259/7 fra gbnr 259/1 Avs/Mot: Sigrun Sagen http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/179575 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sigrun Sagen | Journaldato: 13.02.2019 | Journalnr: 2500/2019 | Avdeling: Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen | Tittel: Melding om fristforlengelse - søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - fradeling av boligtomt - gbnr 71/1 Avs/Mot: Klara Storrø http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/179545 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Klara Storrø | Journaldato: 13.02.2019 | Journalnr: 2470/2019 | Avdeling: Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen | Tittel: Melding om vedtak - søknad om dispensasjon fra byggegrense mot vei - oppføring av carport- gbnr. 46/13 Avs/Mot: Karl Soknes http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/179567 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Karl Soknes | Journaldato: 13.02.2019 | Journalnr: 2492/2019 | Avdeling: Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen | Tittel: Søknad om stilling Avs/Mot: Tone Kristin Eggen http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/179599 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tone Kristin Eggen | Journaldato: 13.02.2019 | Journalnr: 2524/2019 | Avdeling: Støren barneskole | Tittel: Melding til tinglysing gbnr 82/133 Avs/Mot: Statens Kartverk http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/179611 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Statens Kartverk | Journaldato: 13.02.2019 | Journalnr: 2536/2019 | Avdeling: Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen | Tittel: Melding om fristforlengelse -søknad om dispensasjon fra reglene for bygging i sone 1 ved Storburusjøen - ombygging av fritidsbolig - gbnr 217/7 Avs/Mot: Toralf Lillerønning http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/179553 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Toralf Lillerønning | Journaldato: 13.02.2019 | Journalnr: 2478/2019 | Avdeling: Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen | Tittel: Uttalelse - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - etablering av ny landbruksveg - Midtre Gauldal - 25/1 Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/179547 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 13.02.2019 | Journalnr: 2472/2019 | Avdeling: Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen | Tittel: Søknad om stilling Avs/Mot: Tone Kristin Eggen http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/179598 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tone Kristin Eggen | Journaldato: 13.02.2019 | Journalnr: 2523/2019 | Avdeling: Støren barneskole | Tittel: Svar på søknad om tilskudd til nordiske filmdager - Foreningen Norden Avs/Mot: Kari Haukdal http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/177773 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kari Haukdal | Journaldato: 13.02.2019 | Journalnr: 698/2019 | Avdeling: Kultur - fritid - voksenopplæring | Tittel: Søknad om stilling Avs/Mot: Tone Kristin Eggen http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/179597 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tone Kristin Eggen | Journaldato: 13.02.2019 | Journalnr: 2522/2019 | Avdeling: Støren barneskole | Tittel: Melding om vedtak - søknad om dispensasjon - tilbygg til hytte "Bakkebu" - gbnr 220/26 Avs/Mot: Gerd Helene Hervik http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/179584 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gerd Helene Hervik | Journaldato: 13.02.2019 | Journalnr: 2509/2019 | Avdeling: Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen | Tittel: Vedrørende vedtak - søknad om bygging av landbruksveg - gbnr 271/2 samt klage på vedtak - begjæring om innsyn Avs/Mot: Advokatene Hovstad, Kvernrød & Flatmo http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/179573 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Advokatene Hovstad, Kvernrød & Flatmo | Journaldato: 13.02.2019 | Journalnr: 2498/2019 | Avdeling: Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen | Tittel: Søknad om stilling Avs/Mot: Abduerhman Alsenoci Hashem Deiges http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/179595 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Abduerhman Alsenoci Hashem Deiges | Journaldato: 13.02.2019 | Journalnr: 2520/2019 | Avdeling: Enhet for Pleie og omsorg | Tittel: Søknad om stilling Avs/Mot: Tone Kristin Eggen http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/179596 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tone Kristin Eggen | Journaldato: 13.02.2019 | Journalnr: 2521/2019 | Avdeling: Støren barneskole | Tittel: Rapport alkoholomsetning 2018 - Coop Oppdal SA - Tilbakemelding Avs/Mot: Coop Oppdal SA http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/179608 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Coop Oppdal SA | Journaldato: 13.02.2019 | Journalnr: 2533/2019 | Avdeling: Eiendom og kommunalteknikk | Tittel: Høringsbrev - søknad om dispensasjon fra Reguleringsplan for Gammelvollia hyttefelt - gbnr 177/34 Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl. http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/179267 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl. | Journaldato: 13.02.2019 | Journalnr: 2192/2019 | Avdeling: Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen | Tittel: Rapport alkoholomsetning 2018 - Coop Oppdal SA Avs/Mot: Coop Oppdal SA http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/179601 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Coop Oppdal SA | Journaldato: 13.02.2019 | Journalnr: 2526/2019 | Avdeling: Eiendom og kommunalteknikk | Tittel: Rapport alkoholomsetning 2018 - Kiwi 129 Støren - Tilbakemelding Avs/Mot: Kiwi minidrift AS http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/179517 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kiwi minidrift AS | Journaldato: 13.02.2019 | Journalnr: 2442/2019 | Avdeling: Eiendom og kommunalteknikk |