Postliste RSS fra einnsyn.mgk.no. http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/ Rss fra einnsyn.mgk.no Filtrering: Tittel: Fylkesmannens behandling av klage - avslag på dispensasjon fra reguleringsplan - Midtre Gauldal kommune gnr/bnr 83/10 Avs/Mot: Fylkesmannen i Trøndelag http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/168973 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Trøndelag | Journaldato: 20.07.2018 | Journalnr: 11257/2018 | Avdeling: Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen | Tittel: Ettersendelse av opplysninger - søknad om om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - fasadeendring/tilbygg inngangsparti mv - gbnr 3/23 Avs/Mot: Ewa Roguska http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/168988 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ewa Roguska | Journaldato: 20.07.2018 | Journalnr: 11272/2018 | Avdeling: Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen | Tittel: Ettersendelse av ytterligere opplysninger i forbindelse med søknad om parkeringstillatelse - ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/168992 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.07.2018 | Journalnr: 11276/2018 | Avdeling: Eiendom og kommunalteknikk | Tittel: Referat Representantskapsmøte Avs/Mot: IKA Trøndelag Postmottak http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/168974 Type: Inngående brev | Avs/Mot: IKA Trøndelag Postmottak | Journaldato: 20.07.2018 | Journalnr: 11258/2018 | Avdeling: Økonomikontoret | Tittel: Høring og offentlig ettersyn - kommuneplanens samfunnsdel 2018- 2030 Avs/Mot: Selbu kommune http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/168968 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Selbu kommune | Journaldato: 20.07.2018 | Journalnr: 11252/2018 | Avdeling: Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen | Tittel: Innsyn i personalmappe - ***** ***** ***** ***** Avs/Mot: Advokatene i LO http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/168987 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Advokatene i LO | Journaldato: 20.07.2018 | Journalnr: 11271/2018 | Avdeling: Rådmannskontoret | Tittel: Trekker søknad om utslippstillatelse - gbnr 135/1 - Arnfinn Wagnild Avs/Mot: Arnfinn Wagnild http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/168991 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arnfinn Wagnild | Journaldato: 20.07.2018 | Journalnr: 11275/2018 | Avdeling: Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen | Tittel: Arbeidsavtale - fast 14,08 % - assistent under utdanning som helsefagarbeider - Hjemmesykepleien - fom 010918 - Espen Talsnes Flatmo Avs/Mot: Esplen Talsnes Flatmo http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/168989 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Esplen Talsnes Flatmo | Journaldato: 20.07.2018 | Journalnr: 11273/2018 | Avdeling: Enhet for Pleie og omsorg | Tittel: Arbeidsavtale - 60 % fast stilling - miljøterapeut - 20 % Basmoen ungdomsklubb og 40 % Vårt Jobbhus - fra 010718 - Tone Reese Avs/Mot: Tone Reese http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/168990 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tone Reese | Journaldato: 20.07.2018 | Journalnr: 11274/2018 | Avdeling: Helse og familie | Tittel: Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - Gunn Nancy Halsetrønning/Hans Morten Løvrød Avs/Mot: Gunn Nancy Halsetrønning/Hans Morten Løvrød http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/168994 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gunn Nancy Halsetrønning/Hans Morten Løvrød | Journaldato: 20.07.2018 | Journalnr: 11278/2018 | Avdeling: Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen | Tittel: Klage på ansatt Avs/Mot: Hilde Lian http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/168972 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hilde Lian | Journaldato: 20.07.2018 | Journalnr: 11256/2018 | Avdeling: Eiendom og kommunalteknikk | Tittel: Søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid 2018/2019 - ***** ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/168993 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.07.2018 | Journalnr: 11277/2018 | Avdeling: Rådmannskontoret | Tittel: Utbetaling av kommunalt tilskudd til privat veg - Kjønnumvegen Avs/Mot: Hans Tore Laache http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/168868 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hans Tore Laache | Journaldato: 19.07.2018 | Journalnr: 11152/2018 | Avdeling: Eiendom og kommunalteknikk | Tittel: Utbetaling av kommunalt tilskudd til privat veg - Astrid Lien Avs/Mot: Astrid Lien http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/168863 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Astrid Lien | Journaldato: 19.07.2018 | Journalnr: 11147/2018 | Avdeling: Eiendom og kommunalteknikk | Tittel: Oversendelse av oppdatert pdf-kart - Småvollan park Avs/Mot: Norske hus http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/168940 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norske hus | Journaldato: 19.07.2018 | Journalnr: 11224/2018 | Avdeling: Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen | Tittel: Søknad om stilling Avs/Mot: Kacper Kamil Wojtowicz http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/168915 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kacper Kamil Wojtowicz | Journaldato: 19.07.2018 | Journalnr: 11199/2018 | Avdeling: Eiendom og kommunalteknikk | Tittel: Krav om orden utendørs rundt bolig - ***** ***** ***** ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/168873 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.07.2018 | Journalnr: 11157/2018 | Avdeling: Eiendom og kommunalteknikk | Tittel: Krav om orden utendørs rundt bolig - ***** ***** ***** ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/168875 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.07.2018 | Journalnr: 11159/2018 | Avdeling: Eiendom og kommunalteknikk | Tittel: Godtgjøring av interkommunalt skadefellingslag i forbindelse med skadefellingsforsøk på bjørn i Midtre Gauldal og Holtålen kommuner Avs/Mot: Fylkesmannen i Trøndelag http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/168929 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Trøndelag | Journaldato: 19.07.2018 | Journalnr: 11213/2018 | Avdeling: Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen | Tittel: Søknad om stilling Avs/Mot: Toril Sunde http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/168911 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Toril Sunde | Journaldato: 19.07.2018 | Journalnr: 11195/2018 | Avdeling: Rådmannskontoret | Tittel: Søknad om stilling Avs/Mot: Lars-Erik Moxness http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/168913 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lars-Erik Moxness | Journaldato: 19.07.2018 | Journalnr: 11197/2018 | Avdeling: Rådmannskontoret | Tittel: Utbetalingsvedtak av 180718 - Multidose Avs/Mot: Helfo http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/168947 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helfo | Journaldato: 19.07.2018 | Journalnr: 11231/2018 | Avdeling: Enhet for Pleie og omsorg | Tittel: Søknad om stilling Avs/Mot: ***** http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/168910 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.07.2018 | Journalnr: 11194/2018 | Avdeling: Rådmannskontoret | Tittel: Søknad om stilling Avs/Mot: Dag Kjetil Hwang http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/168914 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Dag Kjetil Hwang | Journaldato: 19.07.2018 | Journalnr: 11198/2018 | Avdeling: Rådmannskontoret | Tittel: Krav om orden utendørs rundt bolig - ***** ***** ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/168871 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.07.2018 | Journalnr: 11155/2018 | Avdeling: Eiendom og kommunalteknikk | Tittel: Søknad om stilling Avs/Mot: Lars-Erik Moxness http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/168912 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lars-Erik Moxness | Journaldato: 19.07.2018 | Journalnr: 11196/2018 | Avdeling: Rådmannskontoret | Tittel: Utbetalingsanmodning - støtte til filmproduksjon av galleriåpning på Singsås stasjon - søker Astrid Wolden Avs/Mot: Regionalforvaltning http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/168945 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Regionalforvaltning | Journaldato: 19.07.2018 | Journalnr: 11229/2018 | Avdeling: Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen | Tittel: Foreløpig svar - søknad om deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning - fradeling av T40 - Gammelvollia hyttefelt - gbnr 177/14 Avs/Mot: Margunn Øien http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/168927 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Margunn Øien | Journaldato: 19.07.2018 | Journalnr: 11211/2018 | Avdeling: Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen | Tittel: Anmodning om utbetaling av tilskudd til veibygging - Gammelvollen Avs/Mot: Halvor Bonesvoll http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/168909 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Halvor Bonesvoll | Journaldato: 19.07.2018 | Journalnr: 11193/2018 | Avdeling: Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen | Tittel: Anmodning om utbetaling av tilskudd - traktorvei kl 7 - Gravåsløkkja Avs/Mot: Halvor Bonesvoll http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/168931 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Halvor Bonesvoll | Journaldato: 19.07.2018 | Journalnr: 11215/2018 | Avdeling: Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen |