Postliste RSS fra einnsyn.mgk.no. http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/ Rss fra einnsyn.mgk.no Filtrering: Tittel: Vedtak om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - gbnr 80/48 Avs/Mot: Stig Wiggen http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/250888?SourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Stig Wiggen | Journaldato: 28.10.2022 | Journalnr: 17207/2022 | Avdeling: Samfunnsutvikling og kultur | Tittel: Vedtak om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - gbnr 53/26 Avs/Mot: Bernt Schjetne http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/250883?SourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bernt Schjetne | Journaldato: 28.10.2022 | Journalnr: 17202/2022 | Avdeling: Samfunnsutvikling og kultur | Tittel: Godkjenning - søknad om midlertidig brukstillatelse - Soknedal 82/1 Avs/Mot: ON ARKITEKTER OG INGENIØRER AS http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/250882?SourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ON ARKITEKTER OG INGENIØRER AS | Journaldato: 28.10.2022 | Journalnr: 17201/2022 | Avdeling: Samfunnsutvikling og kultur | Tittel: Tilskudd til drenering av jordbruksjord - gbnr 109/1 - Sivert Moen Avs/Mot: Landbruksdirektoratet http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/250878?SourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.10.2022 | Journalnr: 17197/2022 | Avdeling: Samfunnsutvikling og kultur | Tittel: Vedtak om godkjent ferdigattest på avløpsanlegg gbnr 187/1/4 Avs/Mot: SOKNA RØR AS http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/250871?SourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: SOKNA RØR AS | Journaldato: 28.10.2022 | Journalnr: 17190/2022 | Avdeling: Samfunnsutvikling og kultur | Tittel: Svar på søknad om midlertidig fritak fra slamgebyr - 2023 - gbnr 194/4 - Jan Petter Endalsvoll Avs/Mot: Jan Petter Endalsvoll http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/250881?SourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jan Petter Endalsvoll | Journaldato: 28.10.2022 | Journalnr: 17200/2022 | Avdeling: Eiendom og kommunalteknikk | Tittel: Bekreftelse på registrert egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - gbnr 34/48 - Morten Aune Bjørnbeth Avs/Mot: Heimdal eiendomsmegling http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/250879?SourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Heimdal eiendomsmegling | Journaldato: 28.10.2022 | Journalnr: 17198/2022 | Avdeling: Samfunnsutvikling og kultur | Tittel: Svar ang. søknad om midlertidig fritak fra kommunale avgifter - gbnr 273/4 - Margit Grytdal Avs/Mot: Margit Grytdal http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/250876?SourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Margit Grytdal | Journaldato: 28.10.2022 | Journalnr: 17195/2022 | Avdeling: Eiendom og kommunalteknikk | Tittel: Lokale lønnsforhandlinger kap 4 - 2022 - ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/250080?SourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.10.2022 | Journalnr: 16399/2022 | Avdeling: Rådmannskontoret | Tittel: Bekreftelse på registrert egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - gbnr 288/1 og 288/2 - Aud Paula Fætten Avs/Mot: Aud Paula Fætten http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/250884?SourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Aud Paula Fætten | Journaldato: 28.10.2022 | Journalnr: 17203/2022 | Avdeling: Samfunnsutvikling og kultur | Tittel: Bekreftelse på registrert egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - gbnr 3/314 - Elias Oscar Johansen Avs/Mot: Elias Oscar Johansen http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/250886?SourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Elias Oscar Johansen | Journaldato: 28.10.2022 | Journalnr: 17205/2022 | Avdeling: Samfunnsutvikling og kultur | Tittel: Arbeidsavtale - Fast 26,41 % helgestilling assistent - Enhet for Pleie og omsorg - Thea Singsaas Avs/Mot: Thea Singsaas http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/250885?SourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Thea Singsaas | Journaldato: 28.10.2022 | Journalnr: 17204/2022 | Avdeling: Enhet for pleie og omsorg | Tittel: Rammeavtale tilkallingsvikar 22/23 Siri Fossum- Budal oppvekst Avs/Mot: Siri Fossum http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/250748?SourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Siri Fossum | Journaldato: 27.10.2022 | Journalnr: 17067/2022 | Avdeling: Budal oppvekstområde | Tittel: Sluttbehandling av innsigelsessak "Hundåslåtten hyttefelt", planid 2017006 Avs/Mot: http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/248604?SourceDatabase=EPHORTE Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 27.10.2022 | Journalnr: 14924/2022 | Avdeling: Samfunnsutvikling og kultur | Tittel: Sluttbehandling av innsigelsessak "Gammelvollia hyttefelt II" Avs/Mot: http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/248492?SourceDatabase=EPHORTE Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 27.10.2022 | Journalnr: 14812/2022 | Avdeling: Samfunnsutvikling og kultur | Tittel: Rammeavtale - sykepleier i helseteam for flyktninger Avs/Mot: Kristin Snøfugl http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/250806?SourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kristin Snøfugl | Journaldato: 27.10.2022 | Journalnr: 17125/2022 | Avdeling: Helse og familie | Tittel: Byggesak - Ny frist for kompletting av søknad om dispensasjon for tiltak på 193/19 Avs/Mot: BORG FORVALTNING AS http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/248331?SourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: BORG FORVALTNING AS | Journaldato: 27.10.2022 | Journalnr: 14651/2022 | Avdeling: Samfunnsutvikling og kultur | Tittel: Oppmåling av areal - gbnr 109/1 - Sivert Moen Avs/Mot: Sivert Moen http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/250855?SourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sivert Moen | Journaldato: 27.10.2022 | Journalnr: 17174/2022 | Avdeling: Samfunnsutvikling og kultur | Tittel: Innsyn - avtale KF - Ørnulf Rognes Avs/Mot: Torkil Leinum m.fl. http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/244447?SourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Torkil Leinum m.fl. | Journaldato: 27.10.2022 | Journalnr: 10768/2022 | Avdeling: Samfunnsutvikling og kultur | Tittel: Godkjenning - oppføring av driftsbygninger - gbnr 272/5 Avs/Mot: Winsnes gård DA http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/250852?SourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Winsnes gård DA | Journaldato: 27.10.2022 | Journalnr: 17171/2022 | Avdeling: Samfunnsutvikling og kultur | Tittel: Søknad om ekstra tilskudd NMSK - Midtre Gauldal kommune Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/250805?SourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 27.10.2022 | Journalnr: 17124/2022 | Avdeling: Samfunnsutvikling og kultur | Tittel: Matrikkelbrev gbnr 3/314 Avs/Mot: Knut Gunnar Frøseth http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/250864?SourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Knut Gunnar Frøseth | Journaldato: 27.10.2022 | Journalnr: 17183/2022 | Avdeling: Samfunnsutvikling og kultur | Tittel: Ansvarsforsikring Gjensidige ref 87587319,3 CRM:0482400592 _ Sak avsluttes Avs/Mot: Gjensidige Forsikring ASA http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/250818?SourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gjensidige Forsikring ASA | Journaldato: 27.10.2022 | Journalnr: 17137/2022 | Avdeling: Eiendom og kommunalteknikk | Tittel: Vedtak utslippstillatelse - Godkjent dispensasjon og søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra helårsbolig 215/17 Avs/Mot: ROBO HOLDING AS http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/250697?SourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ROBO HOLDING AS | Journaldato: 27.10.2022 | Journalnr: 17016/2022 | Avdeling: Samfunnsutvikling og kultur | Tittel: Ettersendelse av dokumentasjon i forbindelse med søknad om ferdigattest - gbnr 408/1/40 Avs/Mot: Sverre Almås http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/250804?SourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sverre Almås | Journaldato: 27.10.2022 | Journalnr: 17123/2022 | Avdeling: Samfunnsutvikling og kultur | Tittel: Forhandlingsprotokoll - HTA 5.1 - Utdanningsforbundet - 2022 Avs/Mot: ***** http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/250208?SourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.10.2022 | Journalnr: 16527/2022 | Avdeling: Rådmannskontoret | Tittel: Underretning om matrikkelføring vedr. retting av veggrunn gnr 1030 bnr 24 Avs/Mot: Trøndelag fylkeskommune http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/244851?SourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Trøndelag fylkeskommune | Journaldato: 27.10.2022 | Journalnr: 11172/2022 | Avdeling: Samfunnsutvikling og kultur | Tittel: Avslutting av sak - etablering av skytebane i utmark Avs/Mot: Svartåsen og Skogen jaktlag http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/250831?SourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Svartåsen og Skogen jaktlag | Journaldato: 27.10.2022 | Journalnr: 17150/2022 | Avdeling: Samfunnsutvikling og kultur | Tittel: Matrikkelføring av jordskiftesak - 17-162436RFA-JTRD KROKSTADBAKKEN Avs/Mot: TRØNDELAG JORDSKIFTERETT http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/250870?SourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRØNDELAG JORDSKIFTERETT | Journaldato: 27.10.2022 | Journalnr: 17189/2022 | Avdeling: Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen | Tittel: Rammeavtale - tilkallingsvikar - Enhet for Pleie- og omsorg - 011122-310323 - Mariell Løseth Avs/Mot: Mariell Løseth http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/250865?SourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mariell Løseth | Journaldato: 27.10.2022 | Journalnr: 17184/2022 | Avdeling: Enhet for pleie og omsorg |