Postliste RSS fra einnsyn.mgk.no. http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/ Rss fra einnsyn.mgk.no Filtrering: Tittel: Direkte henvendelse til NVE Vedrørende innsigelse - Detaljregulering - Småvollan park - Støren - gbnr 45/90, 45/53 og del av gbnr 45/1 og 1006/4 Avs/Mot: Norges vassdrags- og energidirektorat http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/165575 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norges vassdrags- og energidirektorat | Journaldato: 18.05.2018 | Journalnr: 7876/2018 | Avdeling: Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen | Tittel: Søknad om kommunalt tilskudd til vedlikehold av privat vei - Ravnåsveien Avs/Mot: Ravnåsveien veiforening http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/165601 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ravnåsveien veiforening | Journaldato: 18.05.2018 | Journalnr: 7902/2018 | Avdeling: Eiendom og kommunalteknikk | Tittel: Rapport fra Støren barnehage - oppfølging miljøenhetens svar på rapport datert 160118 Avs/Mot: Trondheim kommune, miljøenheten http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/165578 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Trondheim kommune, miljøenheten | Journaldato: 18.05.2018 | Journalnr: 7879/2018 | Avdeling: Støren barnehage | Tittel: Arbeidsavtale - vikariat 40% - 11.04.2018 - 31.07.2018 - Singsås Barnehage - Ida Rud Avs/Mot: Ida Rud http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/163072 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ida Rud | Journaldato: 18.05.2018 | Journalnr: 5386/2018 | Avdeling: Singsås oppvekstområde | Tittel: Saldo/utbetalingskort - journalnr 14/500228 Avs/Mot: Fylkesmannen i Trøndelag http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/165586 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Trøndelag | Journaldato: 18.05.2018 | Journalnr: 7887/2018 | Avdeling: Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen | Tittel: Retur av tinglyst dokument - eierseksjonering - gbnr 81/65 Avs/Mot: Statens kartverk Tinglysing http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/165588 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statens kartverk Tinglysing | Journaldato: 18.05.2018 | Journalnr: 7889/2018 | Avdeling: Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen | Tittel: Midlertidig arbeidsavtale - tilkallingsvikar - 01.01.2018 - 31.07.2018 - Singsås barnehage - Idunn Kvernmo Avs/Mot: Idunn Kvernmo http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/162694 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Idunn Kvernmo | Journaldato: 18.05.2018 | Journalnr: 5010/2018 | Avdeling: Singsås oppvekstområde | Tittel: Saldo/utbetalingskort - journalnr 15/300645 Avs/Mot: Fylkesmannen i Trøndelag http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/165585 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Trøndelag | Journaldato: 18.05.2018 | Journalnr: 7886/2018 | Avdeling: Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen | Tittel: Underretning om utsatt iverksetting av vedtak - Dispensasjon fra KPA - Fradeling av to tomter - gbnr 131/2 -7288 Soknedal Avs/Mot: STATENS VEGVESEN http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/165431 Type: Utgående brev | Avs/Mot: STATENS VEGVESEN | Journaldato: 18.05.2018 | Journalnr: 7732/2018 | Avdeling: Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen | Tittel: Søknad om skjenkebevilling - ny bevilling - skjenkested Gammeltunet Hanshus - søker Gammeltunet AS Avs/Mot: http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/165467 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 18.05.2018 | Journalnr: 7768/2018 | Avdeling: Eiendom og kommunalteknikk | Tittel: Ferdig søknad 29.1 - 12.2.2018 Avs/Mot: Fylkesmannen i Trøndelag http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/165573 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Trøndelag | Journaldato: 18.05.2018 | Journalnr: 7874/2018 | Avdeling: Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen | Tittel: Søknad om godkjenning av plan for nydyrking - gbnr 103/1 - Bård Gunnar Røe Avs/Mot: Bård Gunnar Røe http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/165339 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bård Gunnar Røe | Journaldato: 18.05.2018 | Journalnr: 7640/2018 | Avdeling: Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen | Tittel: Søknad om endring av bompengesatser - Burusjøveien Veilag Avs/Mot: Burusjøveien veilag v/ Heidi Svepstad http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/164693 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Burusjøveien veilag v/ Heidi Svepstad | Journaldato: 18.05.2018 | Journalnr: 7004/2018 | Avdeling: Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen | Tittel: Soknes barnehage - tilleggsfinansiering Avs/Mot: http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/163190 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 18.05.2018 | Journalnr: 5504/2018 | Avdeling: Eiendom og kommunalteknikk | Tittel: Retting av feilføring gbnr 45/216 Avs/Mot: Stølhaug Eiendom AS http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/165583 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Stølhaug Eiendom AS | Journaldato: 18.05.2018 | Journalnr: 7884/2018 | Avdeling: Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen | Tittel: Svar - Anmeldelse forurensning/ulovlig oppfylling terreng - ***** ***** Avs/Mot: Ola Østhus http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/165590 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ola Østhus | Journaldato: 18.05.2018 | Journalnr: 7891/2018 | Avdeling: Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen | Tittel: Midlertidig arbeidsavtale - 40 % vikariat renhold - Midtre Gauldal rådhus - 010618-310718 - Askalu Zigta Avs/Mot: Askalu Zigta http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/165598 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Askalu Zigta | Journaldato: 18.05.2018 | Journalnr: 7899/2018 | Avdeling: Eiendom og kommunalteknikk | Tittel: Bekreftelse på registrert konsesjonsvedtak - gbnr 31/1 Avs/Mot: Advokatfirmaet Nidaros DA http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/165612 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Advokatfirmaet Nidaros DA | Journaldato: 18.05.2018 | Journalnr: 7913/2018 | Avdeling: Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen | Tittel: Skjema for innmelding/endring av medlemstid - ***** ***** Avs/Mot: ***** http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/165595 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.05.2018 | Journalnr: 7896/2018 | Avdeling: Rådmannskontoret | Tittel: Forvaltningsrevisjon - foreløpig rapport Avs/Mot: Revisjon Midt-Norge SA http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/165605 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Revisjon Midt-Norge SA | Journaldato: 18.05.2018 | Journalnr: 7906/2018 | Avdeling: Rådmannskontoret | Tittel: Svar på søknad om tilskudd 2018 - kapittel 762 post 60 - Frisklivssentralen Avs/Mot: Fylkesmannen i Trøndelag http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/165587 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Trøndelag | Journaldato: 18.05.2018 | Journalnr: 7888/2018 | Avdeling: Helse og familie | Tittel: Kjørebok - rapportskjema for leiekjøring - 2018 - Bjørnar Basmo Avs/Mot: Bjørnar Basmo http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/165584 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bjørnar Basmo | Journaldato: 18.05.2018 | Journalnr: 7885/2018 | Avdeling: Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen | Tittel: Høring - Søknad om bygging av landbruksveg - gbnr 234/3 - Bernt Olav Reitstøen Avs/Mot: Sametinget m.fl. http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/165540 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sametinget m.fl. | Journaldato: 18.05.2018 | Journalnr: 7841/2018 | Avdeling: Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen | Tittel: Søknad om omdisponering av dyrkajord til skogsmark - gbnr 57/1, Hallguttu, Støren - søker Rolf Haukdal Avs/Mot: Rolf Haukdal http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/164746 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rolf Haukdal | Journaldato: 18.05.2018 | Journalnr: 7057/2018 | Avdeling: Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen | Tittel: Forhåndsvarsel om pålegg om retting og ileggelse av tvangsmulkt Avs/Mot: Ewa Joanna Roguska http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/165421 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ewa Joanna Roguska | Journaldato: 18.05.2018 | Journalnr: 7722/2018 | Avdeling: Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen | Tittel: Søknad om konsesjon ved erverv av fast eiendom - utsatt boplikt - gbnr 31/1 - Jan Erlend K. Askjemshalten Avs/Mot: Jan Erlend Askjemshalten http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/165100 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jan Erlend Askjemshalten | Journaldato: 18.05.2018 | Journalnr: 7411/2018 | Avdeling: Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen | Tittel: Arbeidsavtale - fast - 100% - lærer - Budal skole - fom 010818 - Torgeir Malum Avs/Mot: Torgeir Malum http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/165577 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Torgeir Malum | Journaldato: 18.05.2018 | Journalnr: 7878/2018 | Avdeling: Budal oppvekstområde | Tittel: Oversendelse av vedtak fattet av Budal fjellsttyre, sak 08/18 Avs/Mot: Budal Fjellstyre http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/165580 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Budal Fjellstyre | Journaldato: 18.05.2018 | Journalnr: 7881/2018 | Avdeling: Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen | Tittel: Tilsagn om tilskudd til Forebyggings- og tilretteleggingstilskudd IA-virksomheter - ***** ***** ***** Avs/Mot: NAV Tiltak Trøndelag http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/165611 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NAV Tiltak Trøndelag | Journaldato: 18.05.2018 | Journalnr: 7912/2018 | Avdeling: Enhet for Pleie og omsorg | Tittel: Høring av endringer i forskrift om tilskot til avløysing ved sjukdom og fødsel mv. Avs/Mot: Det kongelige landbruks- og matdepartement http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/165613 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Det kongelige landbruks- og matdepartement | Journaldato: 18.05.2018 | Journalnr: 7914/2018 | Avdeling: Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen |