Postliste RSS fra einnsyn.mgk.no. http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/ Rss fra einnsyn.mgk.no Filtrering: Tittel: Innspill - Kommunedelplan Støren - Pro invenia AS Avs/Mot: Pro invenia AS http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/176006 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Pro invenia AS | Journaldato: 07.12.2018 | Journalnr: 18280/2018 | Avdeling: Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen | Tittel: Innspill - kommunedelplan Støren - Coop Oppdal SA Avs/Mot: Coop Oppdal SA http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/175990 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Coop Oppdal SA | Journaldato: 07.12.2018 | Journalnr: 18264/2018 | Avdeling: Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen | Tittel: Innspill - Kommunedelplan Støren - Circle K Støren Avs/Mot: Cirkle K Støren http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/175947 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Cirkle K Støren | Journaldato: 07.12.2018 | Journalnr: 18221/2018 | Avdeling: Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen | Tittel: Bekreftelse fra Kartverket på mottak av alle datafiler ifm. FDV-runde 2-2018 fra Midtre Gauldal kommune Avs/Mot: Kartverket http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/175944 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kartverket | Journaldato: 07.12.2018 | Journalnr: 18218/2018 | Avdeling: Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen | Tittel: Tilbaketrekking av oppsigelse av barnehageplass - 2018 Avs/Mot: ***** http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/175892 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.12.2018 | Journalnr: 18166/2018 | Avdeling: Økonomikontoret | Tittel: Arbeidsavtale - tilkallingsvikar ved Soknedal oppvekst Avs/Mot: Ellen Sommervold Fagerbæk http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/175889 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ellen Sommervold Fagerbæk | Journaldato: 07.12.2018 | Journalnr: 18163/2018 | Avdeling: Soknedal/Hauka oppvekst | Tittel: Arbeidsavtale - tilkallingsvikar ved Soknedal oppvekst Avs/Mot: Eva Karin Halseth http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/175888 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Eva Karin Halseth | Journaldato: 07.12.2018 | Journalnr: 18162/2018 | Avdeling: Soknedal/Hauka oppvekst | Tittel: Arbeidsavtale - tilkallingsvikar ved Soknedal oppvekst Avs/Mot: Julie Fløttum http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/175885 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Julie Fløttum | Journaldato: 07.12.2018 | Journalnr: 18159/2018 | Avdeling: Soknedal/Hauka oppvekst | Tittel: Arbeidsavtale - tilkallingsvikar ved Soknedal oppvekst Avs/Mot: Julia Garmager Kristiansen http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/175884 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Julia Garmager Kristiansen | Journaldato: 07.12.2018 | Journalnr: 18158/2018 | Avdeling: Soknedal/Hauka oppvekst | Tittel: Arbeidsavtale - tilkallingsvikar ved Soknedal oppvekst Avs/Mot: Vegard Hammerås http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/175883 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Vegard Hammerås | Journaldato: 07.12.2018 | Journalnr: 18157/2018 | Avdeling: Soknedal/Hauka oppvekst | Tittel: Svar - Oppsigelse: Sier fra seg stilling ved Lysgården Avs/Mot: Stig Lilleøkdal http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/176011 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Stig Lilleøkdal | Journaldato: 07.12.2018 | Journalnr: 18285/2018 | Avdeling: Kultur - fritid - voksenopplæring | Tittel: Oppsigelse - Sier fra seg stilling ved Lysgården Avs/Mot: Stig Lilleøkdal http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/176009 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stig Lilleøkdal | Journaldato: 07.12.2018 | Journalnr: 18283/2018 | Avdeling: Kultur - fritid - voksenopplæring | Tittel: Arbeidsavtale tilkallingsvikar for lærer - Støren barneskole Avs/Mot: Nikolai Elias Heimsbakk http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/175865 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nikolai Elias Heimsbakk | Journaldato: 07.12.2018 | Journalnr: 18139/2018 | Avdeling: Støren barneskole | Tittel: Arbeidsavtale - tilkallingsvikar ved Soknedal oppvekst Avs/Mot: Jan Ove Aasenhus http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/175880 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jan Ove Aasenhus | Journaldato: 07.12.2018 | Journalnr: 18154/2018 | Avdeling: Soknedal/Hauka oppvekst | Tittel: Innkalling til intervju Avs/Mot: Julie Elisabeth Haugum http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/175936 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Julie Elisabeth Haugum | Journaldato: 07.12.2018 | Journalnr: 18210/2018 | Avdeling: Kultur - fritid - voksenopplæring | Tittel: Innkalling til intervju Avs/Mot: Monica Broen http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/175933 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Monica Broen | Journaldato: 07.12.2018 | Journalnr: 18207/2018 | Avdeling: Kultur - fritid - voksenopplæring | Tittel: Tilsyn - viser til tilbakemelding av 101018 Avs/Mot: Arbeidstilsynet Midt-Norge http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/175968 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arbeidstilsynet Midt-Norge | Journaldato: 07.12.2018 | Journalnr: 18242/2018 | Avdeling: Enhet for Pleie og omsorg | Tittel: Planomriss - SOSI - Miljøgate - Soknedal sentrum Avs/Mot: Rambøll http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/175980 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rambøll | Journaldato: 07.12.2018 | Journalnr: 18254/2018 | Avdeling: Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen | Tittel: Innvilget erstatning for sau drept av fredet rovvilt 2018 - Solveig Løkken Avs/Mot: Fylkesmannen i Trøndelag http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/175991 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Trøndelag | Journaldato: 07.12.2018 | Journalnr: 18265/2018 | Avdeling: Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen | Tittel: Høringsbrev - berørte myndigheter - reguleringsplan - Kryssløsning Frøsetvegen Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl. http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/175920 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl. | Journaldato: 07.12.2018 | Journalnr: 18194/2018 | Avdeling: Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen | Tittel: Erstatning for sau drept av fredet rovvilt 2018 - Svenn Erik Grøtan Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/175953 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 07.12.2018 | Journalnr: 18227/2018 | Avdeling: Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen | Tittel: Erstatning for sau drept av fredet rovvilt 2018 - Lars Hyttehaug Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/175954 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 07.12.2018 | Journalnr: 18228/2018 | Avdeling: Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen | Tittel: Erstatning for sau drept av fredet rovvilt 2018 - Svein Ingmar Høen Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/175955 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 07.12.2018 | Journalnr: 18229/2018 | Avdeling: Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen | Tittel: Kunngjøringsannonse Avs/Mot: GAULDALSPOSTEN AS http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/175912 Type: Utgående brev | Avs/Mot: GAULDALSPOSTEN AS | Journaldato: 07.12.2018 | Journalnr: 18186/2018 | Avdeling: Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen | Tittel: Erstatning for sau drept av fredet rovvilt 2018 - Joar Engesmo Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/175956 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 07.12.2018 | Journalnr: 18230/2018 | Avdeling: Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen | Tittel: Erstatning for sau drept av fredet rovvilt 2018 - Kjell Ivar How Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/175958 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 07.12.2018 | Journalnr: 18232/2018 | Avdeling: Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen | Tittel: Erstatning for sau drept av fredet rovvilt 2018 - Arnstein Gilberg Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/175960 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 07.12.2018 | Journalnr: 18234/2018 | Avdeling: Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen | Tittel: Kommentar til brev fra Tore Nygård og Knut Hermo - vedrørende konsesjonssak Avs/Mot: Svein Fløttum http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/175985 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svein Fløttum | Journaldato: 07.12.2018 | Journalnr: 18259/2018 | Avdeling: Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen | Tittel: Erstatning for sau drept av fredet rovvilt 2018 - Kjersti Aas Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/175961 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 07.12.2018 | Journalnr: 18235/2018 | Avdeling: Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen | Tittel: Erstatning for sau drept av fredet rovvilt 2018 - Geir Forodden Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/175962 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 07.12.2018 | Journalnr: 18236/2018 | Avdeling: Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen |