Postliste RSS fra einnsyn.mgk.no. http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/ Rss fra einnsyn.mgk.no Filtrering: Tittel: Søknad om stilling Avs/Mot: Erlend Nordseth http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/160363 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Erlend Nordseth | Journaldato: 15.02.2018 | Journalnr: 2681/2018 | Avdeling: Helse og familie | Tittel: Innkalling til møte vedr arbeidsforhold - ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/159630 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.02.2018 | Journalnr: 1948/2018 | Avdeling: Rådmannskontoret | Tittel: Søknad om stilling Avs/Mot: Ann Guri Horghagen http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/160272 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ann Guri Horghagen | Journaldato: 15.02.2018 | Journalnr: 2590/2018 | Avdeling: Helse og familie | Tittel: Vedrørende dispensasjon fradeling av eiendom gbnr 131/2 Avs/Mot: Statens vegvesen - Region midt http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/160359 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statens vegvesen - Region midt | Journaldato: 15.02.2018 | Journalnr: 2677/2018 | Avdeling: Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen | Tittel: Søknad om deltakelse på det kommunale skadefellingslaget - John Åge Rogneslien Avs/Mot: John Åge Rogneslien http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/160269 Type: Inngående brev | Avs/Mot: John Åge Rogneslien | Journaldato: 15.02.2018 | Journalnr: 2587/2018 | Avdeling: Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen | Tittel: Søknad om stilling Avs/Mot: Dajana Milicevic http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/160304 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Dajana Milicevic | Journaldato: 15.02.2018 | Journalnr: 2622/2018 | Avdeling: Enhet for Pleie og omsorg | Tittel: Søknad om stilling Avs/Mot: Eva Karin Aune http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/160281 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eva Karin Aune | Journaldato: 15.02.2018 | Journalnr: 2599/2018 | Avdeling: Enhet for Pleie og omsorg | Tittel: Vedtak - dispensasjon fra reguleringsplan Soknesmoen og Spjelddalen - oppføring av garasje - gbnr 45/162 Avs/Mot: Helge Johansen http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/160211 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Helge Johansen | Journaldato: 15.02.2018 | Journalnr: 2529/2018 | Avdeling: Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen | Tittel: Vedtak- dispensasjon fra reguleringsplan Soknesørene - nytt redskapshus - gbnr 49/1 Avs/Mot: Midtre Gauldal kommune ved enhet Eiendom og kommunalteknikk http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/160213 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Midtre Gauldal kommune ved enhet Eiendom og kommunalteknikk | Journaldato: 15.02.2018 | Journalnr: 2531/2018 | Avdeling: Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen | Tittel: Vedtak - dispensasjon fra kommunedelplan Støren og reguleringsplan for Moøya - oppføring av mobilt betongblandeverk - gbnr 45/379 Avs/Mot: HUGAAS ENTREPRENØR AS http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/160236 Type: Utgående brev | Avs/Mot: HUGAAS ENTREPRENØR AS | Journaldato: 15.02.2018 | Journalnr: 2554/2018 | Avdeling: Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen | Tittel: Søknad om stilling Avs/Mot: Linda Therese Løseth http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/160273 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Linda Therese Løseth | Journaldato: 15.02.2018 | Journalnr: 2591/2018 | Avdeling: Enhet for Pleie og omsorg | Tittel: Søknad om stilling Avs/Mot: Trude Enlid Waagen http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/160271 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trude Enlid Waagen | Journaldato: 15.02.2018 | Journalnr: 2589/2018 | Avdeling: Enhet for Pleie og omsorg | Tittel: Søknad om stilling Avs/Mot: Inger Marie Berg http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/160270 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Inger Marie Berg | Journaldato: 15.02.2018 | Journalnr: 2588/2018 | Avdeling: Enhet for Pleie og omsorg | Tittel: Rapporter gbnr 2/22, 2/24, 2/27 og 45/272 etter grensegang i Moøya Avs/Mot: Eiendom-og kommunalteknikk v/Stein Roar Strand http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/160185 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Eiendom-og kommunalteknikk v/Stein Roar Strand | Journaldato: 15.02.2018 | Journalnr: 2503/2018 | Avdeling: Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen | Tittel: Midlertidig arbeidsavtale tilkallingshjelp Midtre Gauldal folkebibliotek Avs/Mot: Kari Krokhaug Klefstad http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/160217 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kari Krokhaug Klefstad | Journaldato: 15.02.2018 | Journalnr: 2535/2018 | Avdeling: Kultur - fritid - voksenopplæring | Tittel: Åpen søknad om kulturminneplanarbeid Avs/Mot: Andrea Hånes http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/160290 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Andrea Hånes | Journaldato: 15.02.2018 | Journalnr: 2608/2018 | Avdeling: Kultur - fritid - voksenopplæring | Tittel: Orientering om videre saksgang - Krav om utvidet stilling - ***** ***** Avs/Mot: ***** http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/160240 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.02.2018 | Journalnr: 2558/2018 | Avdeling: Enhet for Pleie og omsorg | Tittel: Uttalelse - Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - utbedring av adkomst til kjøreveg - fv. 6556 - gbnr 177/5 i Midtre Gauldal kommune sendt fra Statens vegvesen Avs/Mot: Statens vegvesen - Region midt http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/160301 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statens vegvesen - Region midt | Journaldato: 15.02.2018 | Journalnr: 2619/2018 | Avdeling: Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen | Tittel: Matrikkelbrev gbnr 2/22 etter sammenslåing med gbnr 2/27 Avs/Mot: Eiendom- og kommunalteknikk v/Stein Roar Strand http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/160255 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Eiendom- og kommunalteknikk v/Stein Roar Strand | Journaldato: 15.02.2018 | Journalnr: 2573/2018 | Avdeling: Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen | Tittel: Søknad om stilling Avs/Mot: Anne Nybjerkan http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/160356 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anne Nybjerkan | Journaldato: 15.02.2018 | Journalnr: 2674/2018 | Avdeling: Støren barneskole | Tittel: Midlertidige arbeidsavtale- 62%- barne- og ungdomsarbeider- Budal skole- Lone Mari Waagbø Avs/Mot: Lone Mari Waagbø http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/160238 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lone Mari Waagbø | Journaldato: 15.02.2018 | Journalnr: 2556/2018 | Avdeling: Budal oppvekstområde | Tittel: Midlertidig arbeidsavtale- 7,6%- lærer-Budal skole- Grethe Nordtømme Avs/Mot: Grethe Nørdtømme http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/160235 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Grethe Nørdtømme | Journaldato: 15.02.2018 | Journalnr: 2553/2018 | Avdeling: Budal oppvekstområde | Tittel: Orientering om videre saksgang - Krav om utvidet stilling - ***** ***** Avs/Mot: ***** http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/160247 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.02.2018 | Journalnr: 2565/2018 | Avdeling: Enhet for Pleie og omsorg | Tittel: Vedr. klage på endring av stillingskode - ***** ***** ***** Avs/Mot: Skolenes landsforbund v/Anne Finborud http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/158198 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Skolenes landsforbund v/Anne Finborud | Journaldato: 15.02.2018 | Journalnr: 516/2018 | Avdeling: Rådmannskontoret | Tittel: Svar - Purring - Krav om øking av stilling - ***** ***** Avs/Mot: ***** http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/159611 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.02.2018 | Journalnr: 1929/2018 | Avdeling: Enhet for Pleie og omsorg | Tittel: Søknad om stilling Avs/Mot: Anne Nybjerkan http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/160357 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anne Nybjerkan | Journaldato: 15.02.2018 | Journalnr: 2675/2018 | Avdeling: Støren barneskole | Tittel: Orientering om videre saksgang - Krav om utvidet stilling - ***** ***** Avs/Mot: ***** http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/160242 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.02.2018 | Journalnr: 2560/2018 | Avdeling: Enhet for Pleie og omsorg | Tittel: Manglende dokumentasjon - søknad om avløsertilskudd - ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/160258 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.02.2018 | Journalnr: 2576/2018 | Avdeling: Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen | Tittel: Opplysninger om tiltaket ytre rammer og bygningsspesifikasjon - gbnr 228/18 Avs/Mot: Mesterservice AS http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/160267 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mesterservice AS | Journaldato: 15.02.2018 | Journalnr: 2585/2018 | Avdeling: Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen | Tittel: Orientering om videre saksgang - Krav om utvidet stilling - ***** ***** Avs/Mot: ***** http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/160232 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.02.2018 | Journalnr: 2550/2018 | Avdeling: Enhet for Pleie og omsorg |