Postliste RSS fra einnsyn.mgk.no. http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/ Rss fra einnsyn.mgk.no Filtrering: Tittel: Søknad om jobb som vikar ved sykehjemmet Avs/Mot: Anne Marthe Høyem http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/171726 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anne Marthe Høyem | Journaldato: 21.09.2018 | Journalnr: 14007/2018 | Avdeling: Enhet for Pleie og omsorg | Tittel: Søknad om vikarjobb på sykehjemmet på Støren Avs/Mot: Anne Marthe Høyem http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/171705 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anne Marthe Høyem | Journaldato: 21.09.2018 | Journalnr: 13986/2018 | Avdeling: Enhet for Pleie og omsorg | Tittel: Søknad om vikarjobb på sykehjemmet på Støren Avs/Mot: Anne Marthe Høyem http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/171659 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anne Marthe Høyem | Journaldato: 21.09.2018 | Journalnr: 13942/2018 | Avdeling: Enhet for Pleie og omsorg | Tittel: Spørsmål om deltidsjobb på sykehjem Avs/Mot: Sebastian Krogsrud http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/171635 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sebastian Krogsrud | Journaldato: 21.09.2018 | Journalnr: 13918/2018 | Avdeling: Enhet for Pleie og omsorg | Tittel: Søknad om stilling Avs/Mot: Anna Nowak-Chylinska http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/171630 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anna Nowak-Chylinska | Journaldato: 21.09.2018 | Journalnr: 13913/2018 | Avdeling: Enhet for Pleie og omsorg | Tittel: Byggesaksbehandling - Ferdigattest - etablering av mobilt blandeverk for betong - gbnr 45/176/6 og 45/379 - Moøya - 7290 Støren - tiltakshaver Norbetong AS Avs/Mot: HUGAAS ENTREPRENØR AS http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/171607 Type: Utgående brev | Avs/Mot: HUGAAS ENTREPRENØR AS | Journaldato: 21.09.2018 | Journalnr: 13890/2018 | Avdeling: Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen | Tittel: Midlertidig arbeidsavtale - 9 % vikar kulturskolen i Midtre Gauldal Avs/Mot: Hilde Rudi Bråten http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/171583 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hilde Rudi Bråten | Journaldato: 21.09.2018 | Journalnr: 13866/2018 | Avdeling: Kultur - fritid - voksenopplæring | Tittel: Midlertidig arbeidsavtale - 100 % flerspråklig barne- og ungdomsarbeider - Sara Ahmed Karim - MGK, pt. Støren barnehage 17.09.18 - 31.12.18 Avs/Mot: Sara Ahmed Karim http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/171638 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sara Ahmed Karim | Journaldato: 21.09.2018 | Journalnr: 13921/2018 | Avdeling: Støren barnehage | Tittel: Matrikkelbrev gbnr 270/54 Avs/Mot: Midtre Gauldal kommune Eiendom -og kommunalteknikk http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/171586 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Midtre Gauldal kommune Eiendom -og kommunalteknikk | Journaldato: 21.09.2018 | Journalnr: 13869/2018 | Avdeling: Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen | Tittel: Innkalling møte navnekomiteen 28.9.18 Avs/Mot: Are Oddvar Kroken m.fl. http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/171683 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Are Oddvar Kroken m.fl. | Journaldato: 21.09.2018 | Journalnr: 13965/2018 | Avdeling: Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen | Tittel: Søknad om ferdigattest - gbnr 76/1 - Ann Kristin Solberg Avs/Mot: Blå Bolig http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/171713 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Blå Bolig | Journaldato: 21.09.2018 | Journalnr: 13994/2018 | Avdeling: Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen | Tittel: Matrikkelbrev gbnr 177/33 Avs/Mot: Margunn Øien http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/171568 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Margunn Øien | Journaldato: 21.09.2018 | Journalnr: 13851/2018 | Avdeling: Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen | Tittel: Oppfriskningskurs i legemiddelhåndtering - Olga Marie Røe Løkken Avs/Mot: AMBIO helse AS http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/171716 Type: Inngående brev | Avs/Mot: AMBIO helse AS | Journaldato: 21.09.2018 | Journalnr: 13997/2018 | Avdeling: Enhet for Pleie og omsorg | Tittel: Statens vegvesen sin uttalelse til høring for søknad om fradeling - Gbnr. 85/1 - Bjørklund / Bjerke - Soknedal Avs/Mot: Statens vegvesen - Region midt http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/171712 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statens vegvesen - Region midt | Journaldato: 21.09.2018 | Journalnr: 13993/2018 | Avdeling: Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen | Tittel: Matrikkelbrev gbnr 49/40 Avs/Mot: Slette hyttefelt AS http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/171613 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Slette hyttefelt AS | Journaldato: 21.09.2018 | Journalnr: 13896/2018 | Avdeling: Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen | Tittel: Matrikkelbrev gbnr 49/42 Avs/Mot: Slette hyttefelt AS http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/171609 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Slette hyttefelt AS | Journaldato: 21.09.2018 | Journalnr: 13892/2018 | Avdeling: Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen | Tittel: Matrikkelbrev gbnr 49/41 Avs/Mot: Slette hyttefelt AS http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/171611 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Slette hyttefelt AS | Journaldato: 21.09.2018 | Journalnr: 13894/2018 | Avdeling: Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen | Tittel: Til utbetaling - tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket - Fjerne skog og kvist fra gammelt beitelandskap - gbnr 96/1 - Odd Arnfinn Wagnild Avs/Mot: Fylkesmannen i Trøndelag http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/171729 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Trøndelag | Journaldato: 21.09.2018 | Journalnr: 14010/2018 | Avdeling: Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen | Tittel: Byggesaksbehandling - Ferdigattest - oppføring av enebolig - gbnr 131/3 Avs/Mot: ENLIDS TRADISJONSLAFT AS http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/171328 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ENLIDS TRADISJONSLAFT AS | Journaldato: 21.09.2018 | Journalnr: 13611/2018 | Avdeling: Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen | Tittel: Oversendelse av klagesak til Fylkesmannen for endelig behandling Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/171393 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 21.09.2018 | Journalnr: 13676/2018 | Avdeling: Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen | Tittel: Tinglysing av eierseksjonering gnr 3 bnr 61, Midtre Gauldal kommune Avs/Mot: Statens kartverk Tinglysing http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/170661 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Statens kartverk Tinglysing | Journaldato: 21.09.2018 | Journalnr: 12945/2018 | Avdeling: Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen | Tittel: Matrikkelbrev gbnr 34/50 Avs/Mot: Ole Roger Aune http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/171604 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ole Roger Aune | Journaldato: 21.09.2018 | Journalnr: 13887/2018 | Avdeling: Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen | Tittel: Byggesaksbehandling - Ferdigattest - Tilbygg hytte - gbnr 175/3 - John Tovmo Avs/Mot: John Tovmo http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/171629 Type: Utgående brev | Avs/Mot: John Tovmo | Journaldato: 21.09.2018 | Journalnr: 13912/2018 | Avdeling: Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen | Tittel: Krav om integreringstilskudd/særskilt tilskudd år - 1 2018 Avs/Mot: IMDI - Integrerings- og mangfoldsdirektoratet http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/171728 Type: Utgående brev | Avs/Mot: IMDI - Integrerings- og mangfoldsdirektoratet | Journaldato: 21.09.2018 | Journalnr: 14009/2018 | Avdeling: Helse og familie | Tittel: Oppfriskningskurs i legemiddelhåndtering - Jenny Østhus Lund Avs/Mot: AMBIO helse AS http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/171718 Type: Inngående brev | Avs/Mot: AMBIO helse AS | Journaldato: 21.09.2018 | Journalnr: 13999/2018 | Avdeling: Enhet for Pleie og omsorg | Tittel: Høringsbrev - Oppføring av betongstasjon - gbnr 49/21 - Støren - Midtre Gauldal kommune Avs/Mot: Statens vegvesen - Region midt http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/171674 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statens vegvesen - Region midt | Journaldato: 21.09.2018 | Journalnr: 13957/2018 | Avdeling: Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen | Tittel: Byggesaksbehandling - Ferdigattest - riving og oppføring av fritidsbolig - gbnr 265/17 - Forbygda, 7387 Singsås - tiltakshaver Kjell Brujordet Avs/Mot: ENLIDS TRADISJONSLAFT AS http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/171622 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ENLIDS TRADISJONSLAFT AS | Journaldato: 21.09.2018 | Journalnr: 13905/2018 | Avdeling: Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen | Tittel: Uttalelse - Dispensasjon fra reguleringsplan for Ramstad - utskilling av to hyttetomter - Midtre Gauldal - gbnr 39/7 Avs/Mot: Fylkesmannen i Trøndelag http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/171661 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Trøndelag | Journaldato: 21.09.2018 | Journalnr: 13944/2018 | Avdeling: Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen | Tittel: Matrikkelbrev gbnr 49/39 Avs/Mot: Slette hyttefelt AS http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/171616 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Slette hyttefelt AS | Journaldato: 21.09.2018 | Journalnr: 13899/2018 | Avdeling: Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen | Tittel: Ettersending av opplysninger - Søknad om tilbygg hytte - gbnr 194/1/2 Avs/Mot: Huurre Norway AS http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/171667 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Huurre Norway AS | Journaldato: 21.09.2018 | Journalnr: 13950/2018 | Avdeling: Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen |