Postliste RSS fra einnsyn.mgk.no. http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/ Rss fra einnsyn.mgk.no Filtrering: Tittel: Vedrørende søknad på stilling som miljøterapeut. Avs/Mot: Ranya Kotaila m.fl. http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/156926 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ranya Kotaila m.fl. | Journaldato: 08.12.2017 | Journalnr: 17946/2017 | Avdeling: Helse og familie | Tittel: Vedrørende søknad på stilling som miljøterapeut. Avs/Mot: Aina Engen m.fl. http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/156923 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Aina Engen m.fl. | Journaldato: 08.12.2017 | Journalnr: 17943/2017 | Avdeling: Helse og familie | Tittel: Arbeidsavtale tilkallingsvikar for assistent - Støren barneskole Avs/Mot: Anne Fossum http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/156819 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anne Fossum | Journaldato: 08.12.2017 | Journalnr: 17839/2017 | Avdeling: Støren barneskole | Tittel: Melding til tinglysing - arealoverføring i Midtre Gauldal kommune Avs/Mot: Statens Kartverk http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/156815 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Statens Kartverk | Journaldato: 08.12.2017 | Journalnr: 17835/2017 | Avdeling: Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen | Tittel: Kjeveinnlevering elg - 2017 Avs/Mot: Budal og Hauka m.fl. http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/156799 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Budal og Hauka m.fl. | Journaldato: 08.12.2017 | Journalnr: 17819/2017 | Avdeling: Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen | Tittel: Vedrørende innvilgelse av dispensasjonssøknad - sak PS 150/17 Avs/Mot: Geir Hellan http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/156886 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Geir Hellan | Journaldato: 08.12.2017 | Journalnr: 17906/2017 | Avdeling: Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen | Tittel: Særskilt tilskudd for enslige mindreårige flyktninger - 0-16 år - 4.terminutbetaling 2017 Avs/Mot: IMDI - Integrerings- og mangfoldsdirektoratet http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/156900 Type: Inngående brev | Avs/Mot: IMDI - Integrerings- og mangfoldsdirektoratet | Journaldato: 08.12.2017 | Journalnr: 17920/2017 | Avdeling: Helse og familie | Tittel: Høringssvar - oppføring av enebolig/kårbolig - gbnr 225/8 - dispensasjon fra kommunedelplan Singsås-Forsetmo Avs/Mot: Statens vegvesen - Region midt http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/156901 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statens vegvesen - Region midt | Journaldato: 08.12.2017 | Journalnr: 17921/2017 | Avdeling: Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen | Tittel: Eiermøte og ekstraordinær generalforsamling i TrønderEnergi AS 08.11.17 - Presentasjon og signert protokoll Avs/Mot: Trønderenergi AS http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/156905 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trønderenergi AS | Journaldato: 08.12.2017 | Journalnr: 17925/2017 | Avdeling: Ordfører | Tittel: Svar - søknad om igangsettingstillatelse Avs/Mot: IKON Arkitekt og Ingeniør AS http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/156876 Type: Utgående brev | Avs/Mot: IKON Arkitekt og Ingeniør AS | Journaldato: 08.12.2017 | Journalnr: 17896/2017 | Avdeling: Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen | Tittel: Søknad om stilling Avs/Mot: Siv Irene Staverløkk http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/156885 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Siv Irene Staverløkk | Journaldato: 08.12.2017 | Journalnr: 17905/2017 | Avdeling: Soknedal/Hauka oppvekst | Tittel: Søknad om stilling Avs/Mot: Thobias Sander Røstad http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/156884 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Thobias Sander Røstad | Journaldato: 08.12.2017 | Journalnr: 17904/2017 | Avdeling: Soknedal/Hauka oppvekst | Tittel: Oversendelse av klagesak til Fylkesmannen for endelig behandling Avs/Mot: FYLKESMANNEN I SØR-TRØNDELAG http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/156882 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I SØR-TRØNDELAG | Journaldato: 08.12.2017 | Journalnr: 17902/2017 | Avdeling: Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen | Tittel: Delingsbehandling/jordlovsbehandling - fradeling av tomt B_T1 i Litjåsen hyttefelt - gbnr 166/1 Avs/Mot: Per Erik og Janne Oliv Sørløkken http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/156797 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Per Erik og Janne Oliv Sørløkken | Journaldato: 08.12.2017 | Journalnr: 17817/2017 | Avdeling: Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen | Tittel: Oversendelse av klagesak til Fylkesmannen for endelig behandling Avs/Mot: FYLKESMANNEN I SØR-TRØNDELAG http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/156849 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I SØR-TRØNDELAG | Journaldato: 08.12.2017 | Journalnr: 17869/2017 | Avdeling: Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen | Tittel: Melding om vedtak - klagebehandling - vedtak om godkjent levegg med endret plassering - gbnr 47/96 og 47/123 Avs/Mot: ADVOKAT BJØRN HOVSTAD http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/156881 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ADVOKAT BJØRN HOVSTAD | Journaldato: 08.12.2017 | Journalnr: 17901/2017 | Avdeling: Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen | Tittel: Tilbud om lån - nybygg plansilo - Arnt Storrøsæter Avs/Mot: Innovasjon Norge http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/156897 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Innovasjon Norge | Journaldato: 08.12.2017 | Journalnr: 17917/2017 | Avdeling: Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen | Tittel: Leieavtale - Støren brannstasjon - Gauldal brann og redning IKS Avs/Mot: Gauldal Brann og Redning http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/156798 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gauldal Brann og Redning | Journaldato: 08.12.2017 | Journalnr: 17818/2017 | Avdeling: Eiendom og kommunalteknikk | Tittel: Midlertidig arbeidsavtale tilkallingsvikar - Marthe Torve - Støren barnehage, MGK 01.12.17 - 31.07.18 Avs/Mot: Marthe Torve http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/156907 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Marthe Torve | Journaldato: 08.12.2017 | Journalnr: 17927/2017 | Avdeling: Støren barnehage | Tittel: Singsås skole - Vurdering svar ifm tilsynssak miljørettet helsevern 24. november 2016 Avs/Mot: Berit Kristin Hov http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/156929 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Berit Kristin Hov | Journaldato: 08.12.2017 | Journalnr: 17949/2017 | Avdeling: Helse og familie | Tittel: Søknad om dispensasjon etter forskrift om produksjonstilskudd for endring av kulturlandskap - gbnr 122/3 - Odd Bjerkset Avs/Mot: Odd Bjerkset http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/156569 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Odd Bjerkset | Journaldato: 08.12.2017 | Journalnr: 17589/2017 | Avdeling: Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen | Tittel: Bekreftelse på registrert skjema for egenmelding om konsesjonsfrihet for 2/3 av eiendommen gbnr 269/13 og 269/20 Avs/Mot: Anne Langlo http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/156890 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anne Langlo | Journaldato: 08.12.2017 | Journalnr: 17910/2017 | Avdeling: Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen | Tittel: Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom - gbnr 282/1 - Jorun Øien Buseth Avs/Mot: Jorun Øien Buseth http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/156803 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jorun Øien Buseth | Journaldato: 08.12.2017 | Journalnr: 17823/2017 | Avdeling: Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen | Tittel: Tilbud om investeringstilskudd - Nybygg plansilo - Arnt Storrøsæter Avs/Mot: Innovasjon Norge http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/156895 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Innovasjon Norge | Journaldato: 08.12.2017 | Journalnr: 17915/2017 | Avdeling: Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen | Tittel: Byggesaksbehandling - Godkjent søknad om oppføring av enebolig - gbnr 166/1 Budalen - Tiltakshaver Morten Sørløkken Avs/Mot: Morten Sørløkken http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/151792 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Morten Sørløkken | Journaldato: 08.12.2017 | Journalnr: 12811/2017 | Avdeling: Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen | Tittel: Midlertidig arbeidsavtale tilkallingsvikar - Mette Bråten Singsaas - Støren barnehage, MGK 01.01.18 - 31.07.18 Avs/Mot: Mette Bråten Singsaas http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/156854 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mette Bråten Singsaas | Journaldato: 08.12.2017 | Journalnr: 17874/2017 | Avdeling: Støren barnehage | Tittel: Midlertidig arbeidsavtale tilkallingsvikar - Iveta Vicanova - Støren barnehage, MGK 01.01.18 - 31.07.18 Avs/Mot: Iveta Vicanova http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/156853 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Iveta Vicanova | Journaldato: 08.12.2017 | Journalnr: 17873/2017 | Avdeling: Støren barnehage | Tittel: Byggesaksbehandling - Godkjent søknad om riving del av bolighus og fjerning av stabbur - gbnr 77/19 - tiltakshavere Ranveig Engan og Inge Engan Avs/Mot: Inge Arve Engan http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/155483 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Inge Arve Engan | Journaldato: 08.12.2017 | Journalnr: 16503/2017 | Avdeling: Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen | Tittel: Refusjon gjestebarn - høsthalvåret 2017 - ***** ***** ***** ***** ***** ***** Avs/Mot: Trondheim kommune http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/156802 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Trondheim kommune | Journaldato: 08.12.2017 | Journalnr: 17822/2017 | Avdeling: Budal oppvekstområde | Tittel: Søknad om ferdigattest - gbnr 230/24 - Boas Utvikling AS Avs/Mot: IKON Arkitekt og Ingeniør AS http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/156904 Type: Inngående brev | Avs/Mot: IKON Arkitekt og Ingeniør AS | Journaldato: 08.12.2017 | Journalnr: 17924/2017 | Avdeling: Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen |