Postliste RSS fra einnsyn.mgk.no. http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/ Rss fra einnsyn.mgk.no Filtrering: Tittel: Vedr. søknad Avs/Mot: B & B ENTREPRENØR AS AVD STØREN http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/244091?SourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: B & B ENTREPRENØR AS AVD STØREN | Journaldato: 09.08.2022 | Journalnr: 10412/2022 | Avdeling: Samfunnsutvikling og kultur | Tittel: Rapport fra privat hjemmeundervisning - ***** ***** Avs/Mot: ***** http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/244111?SourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.08.2022 | Journalnr: 10432/2022 | Avdeling: Rådmannskontoret | Tittel: Melding om ferdigstillelse av nydyrking - gbnr 62/1 - Svenn Inge Krognes Avs/Mot: Senn Inge Krognes http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/244121?SourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Senn Inge Krognes | Journaldato: 09.08.2022 | Journalnr: 10442/2022 | Avdeling: Samfunnsutvikling og kultur | Tittel: Søknad om stilling Avs/Mot: Laila Kristin Vormestrand http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/244118?SourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Laila Kristin Vormestrand | Journaldato: 09.08.2022 | Journalnr: 10439/2022 | Avdeling: Enhet for pleie og omsorg | Tittel: Søknad om stilling Avs/Mot: Mariell Løseth http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/244117?SourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mariell Løseth | Journaldato: 09.08.2022 | Journalnr: 10438/2022 | Avdeling: Enhet for pleie og omsorg | Tittel: Svar på tilbakemelding ang begjæring om innsyn Avs/Mot: Advokatkontoret Myhr & Co http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/244098?SourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Advokatkontoret Myhr & Co | Journaldato: 09.08.2022 | Journalnr: 10419/2022 | Avdeling: Samfunnsutvikling og kultur | Tittel: Registerkontroll - Varsel om endring i renovasjonsabonnement for Soknes 5 - gbnr 47/4 Avs/Mot: ReMidt IKS http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/244093?SourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ReMidt IKS | Journaldato: 09.08.2022 | Journalnr: 10414/2022 | Avdeling: Eiendom og kommunalteknikk | Tittel: VA-plan Frøsetløkkja, Aune Maskin - Godkjenning av vannkum Avs/Mot: Aune Maskin AS http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/244104?SourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Aune Maskin AS | Journaldato: 09.08.2022 | Journalnr: 10425/2022 | Avdeling: Eiendom og kommunalteknikk | Tittel: Søknad om utbetaling av udekka, GNR 231/2 i Midtre Gauldal (5027) Avs/Mot: Landbruksdirektoratet http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/244116?SourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 09.08.2022 | Journalnr: 10437/2022 | Avdeling: Samfunnsutvikling og kultur | Tittel: Trafikale forhold Hesthagen - fremkommelighet renovasjonsbiler og beredskap Avs/Mot: Audun Kristian Braseth m.fl. http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/244096?SourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Audun Kristian Braseth m.fl. | Journaldato: 09.08.2022 | Journalnr: 10417/2022 | Avdeling: Eiendom og kommunalteknikk | Tittel: Sosi filer - endelig vedtak, E6 Skogheim - Fossum Avs/Mot: Marte Mangerud http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/244060?SourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Marte Mangerud | Journaldato: 08.08.2022 | Journalnr: 10381/2022 | Avdeling: Samfunnsutvikling og kultur | Tittel: Detaljregulering av E6 Skogheim-Fossum, planid 2020 001 - melding om vedtak og klagerett Avs/Mot: Eli Stølan http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/243993?SourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Eli Stølan | Journaldato: 08.08.2022 | Journalnr: 10314/2022 | Avdeling: Samfunnsutvikling og kultur | Tittel: Detaljregulering av E6 Skogheim-Fossum, planid 2020 001 - melding om vedtak og klagerett Avs/Mot: Jens Anders Samdal http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/243989?SourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jens Anders Samdal | Journaldato: 08.08.2022 | Journalnr: 10310/2022 | Avdeling: Samfunnsutvikling og kultur | Tittel: Adkomst til Wilmannsøien - gbnr 226/1 - Midtre Gauldal kommune + fylkesvei 30 Avs/Mot: Ronja Wilmannsøien http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/244059?SourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ronja Wilmannsøien | Journaldato: 08.08.2022 | Journalnr: 10380/2022 | Avdeling: Samfunnsutvikling og kultur | Tittel: Rørosveien 3100 Supplering av søknad 230/133 Avs/Mot: RANAHYTTA AS http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/244082?SourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: RANAHYTTA AS | Journaldato: 08.08.2022 | Journalnr: 10403/2022 | Avdeling: Samfunnsutvikling og kultur | Tittel: Angående din anmodning om å bli unntatt offentlig ved søknad på stilling Avs/Mot: ***** http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/244046?SourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.08.2022 | Journalnr: 10367/2022 | Avdeling: Informasjon | Tittel: Svar på henvendelse om Arbeidstilsynets samtykke Avs/Mot: ARBEIDSTILSYNET http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/244055?SourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ARBEIDSTILSYNET | Journaldato: 08.08.2022 | Journalnr: 10376/2022 | Avdeling: Samfunnsutvikling og kultur | Tittel: Månedsbrev juli måned 2022 Avs/Mot: Skatteetaten http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/244062?SourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Skatteetaten | Journaldato: 08.08.2022 | Journalnr: 10383/2022 | Avdeling: Økonomikontoret | Tittel: SV: Saksnr EB2021/233 Avs/Mot: 'Aud Irene Hindbjørg' http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/244085?SourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'Aud Irene Hindbjørg' | Journaldato: 08.08.2022 | Journalnr: 10406/2022 | Avdeling: Samfunnsutvikling og kultur | Tittel: Tilbakemelding på mangelbrev søknad om bruksendring - gbnr 134/4, Soknedalsveien 500 Avs/Mot: Kåre Johnny Hage http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/244057?SourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kåre Johnny Hage | Journaldato: 08.08.2022 | Journalnr: 10378/2022 | Avdeling: Samfunnsutvikling og kultur | Tittel: Kontantstøtterapportering fra Midtre Gauldal - juli 2022 Avs/Mot: NAV familie- og pensjonsytelser http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/244044?SourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: NAV familie- og pensjonsytelser | Journaldato: 08.08.2022 | Journalnr: 10365/2022 | Avdeling: Rådmannskontoret | Tittel: Svar på søknad om bevilling - Berggård Kafedrift, Kanari & Kaffe Avs/Mot: Skatteetaten http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/244078?SourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Skatteetaten | Journaldato: 08.08.2022 | Journalnr: 10399/2022 | Avdeling: Informasjon | Tittel: Svar vedrørende forbud mot utslipp av avløpsvann til gjødselskjeller - gbnr 401/1 Avs/Mot: Aud Irene Hindbjørg http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/244084?SourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Aud Irene Hindbjørg | Journaldato: 08.08.2022 | Journalnr: 10405/2022 | Avdeling: Samfunnsutvikling og kultur | Tittel: Vedr. dispensasjon plassering av avløpsanlegg gbnr 263/58 Avs/Mot: perhmalum@icloud.com http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/244083?SourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: perhmalum@icloud.com | Journaldato: 08.08.2022 | Journalnr: 10404/2022 | Avdeling: Samfunnsutvikling og kultur | Tittel: SV: Søknad om ferdigattest 82/134 Avs/Mot: Siri Fossum http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/244086?SourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Siri Fossum | Journaldato: 08.08.2022 | Journalnr: 10407/2022 | Avdeling: Samfunnsutvikling og kultur | Tittel: Midlertidig arbeidsavtale Avs/Mot: Jorun Berling http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/244030?SourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jorun Berling | Journaldato: 08.08.2022 | Journalnr: 10351/2022 | Avdeling: Helse og familie | Tittel: Bilder av gammel og ny bru Avs/Mot: Per Jan Reiten http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/244087?SourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Per Jan Reiten | Journaldato: 08.08.2022 | Journalnr: 10408/2022 | Avdeling: Samfunnsutvikling og kultur | Tittel: Høring - Midtre Gauldal kommune - Plan for nydyrking - 189/1- kulturminnefaglig vurdering Avs/Mot: Trøndelag fylkeskommune http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/244065?SourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trøndelag fylkeskommune | Journaldato: 08.08.2022 | Journalnr: 10386/2022 | Avdeling: Samfunnsutvikling og kultur | Tittel: Vurdering - Skjenkebevilling enkelt anledning - offentlig fest - 230922 - Kotsøy Samfunnshus - Singsås motorklubb Avs/Mot: Trøndelag politidistrikt avd Heimdal m.fl. http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/243841?SourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Trøndelag politidistrikt avd Heimdal m.fl. | Journaldato: 08.08.2022 | Journalnr: 10162/2022 | Avdeling: Informasjon | Tittel: Informasjonsbrev nr. 48 om koronavaksinasjonsprogrammet Avs/Mot: Folkehelseinstituttet http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/244063?SourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Folkehelseinstituttet | Journaldato: 08.08.2022 | Journalnr: 10384/2022 | Avdeling: Helse og familie |