Postliste RSS fra einnsyn.mgk.no. http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/ Rss fra einnsyn.mgk.no Filtrering: Tittel: Godkjenning av avtale om arbeidstidsordning etter AML § 10-12 4. ledd for Støren Bo og dagsenter, Midtre Gauldal kommune Avs/Mot: Fellesorganisasjonen http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/183915 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fellesorganisasjonen | Journaldato: 16.04.2019 | Journalnr: 6836/2019 | Avdeling: Enhet for Pleie og omsorg | Tittel: Tilbaketrekking av oppsigelse av plass i barnehage - 2019 Avs/Mot: ***** http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/183899 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.04.2019 | Journalnr: 6820/2019 | Avdeling: Økonomikontoret | Tittel: Tilbaketrekking av oppsigelse av plass i SFO - 2019 Avs/Mot: ***** http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/183898 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.04.2019 | Journalnr: 6819/2019 | Avdeling: Økonomikontoret | Tittel: Stilling besatt - Intern utlysning - Vikariat - 100 % sykepleier - Åpnet for helsefagarbeidere, hjelpepleiere og omsorgsarbeidere - Enhet for pleie og omsorg p.t. Støren bo- og dagsenter - F.o.m. 21.01.19 t.o.m. 31.01.20 Avs/Mot: Nina Dragset m.fl. http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/183895 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nina Dragset m.fl. | Journaldato: 16.04.2019 | Journalnr: 6816/2019 | Avdeling: Enhet for Pleie og omsorg | Tittel: Midlertidig oppdragstaker - støttekontakt - Enhet for Pleie og omsorg, avdeling generelle tiltak - F.o.m 01.04.19 t.o.m 30.09.19 - Ida-Mari Fløttum Aunmo Avs/Mot: Ida-Mari Fløttum Aunmo http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/182587 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ida-Mari Fløttum Aunmo | Journaldato: 16.04.2019 | Journalnr: 5510/2019 | Avdeling: Enhet for Pleie og omsorg | Tittel: Stilling besatt - Vikariat - 100 % sykepleier - Åpnet for Helsefagarbeidere, hjelpepleiere og omsorgsarbeidere - Enhet for pleie og omsorg p.t. Støren bo- og dagsenter - F.o.m. 21.01.19 t.o.m. 31.01.20 Avs/Mot: Maria Aune m.fl. http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/183894 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Maria Aune m.fl. | Journaldato: 16.04.2019 | Journalnr: 6815/2019 | Avdeling: Enhet for Pleie og omsorg | Tittel: Ansettelsesvedtak - Vikariat - 100 % sykepleier - Enhet for pleie og omsorg p.t. Støren bo- og dagsenter - p.t. organisert i langvaktturnus med arbeid hver 6. helg - F.o.m. 21.01.19 t.o.m. 31.01.20 Avs/Mot: http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/181819 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 16.04.2019 | Journalnr: 4742/2019 | Avdeling: Enhet for Pleie og omsorg | Tittel: Midlertidig oppdragsavtale - Støttekontakt - Enhet for Pleie og omsorg, avdeling Generelle tiltak - F.o.m 01.04.19 t.o.m 30.09.19 - Eva Johanne Vik Avs/Mot: Eva Johanne Vik http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/182552 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Eva Johanne Vik | Journaldato: 16.04.2019 | Journalnr: 5475/2019 | Avdeling: Enhet for Pleie og omsorg | Tittel: Søknad om forlengelse av leiekontrakt - ***** ***** Avs/Mot: ***** http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/183908 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.04.2019 | Journalnr: 6829/2019 | Avdeling: Eiendom og kommunalteknikk | Tittel: Midlertidig oppdragsavtale - Støttekontakt - Enhet for Pleie og omsorg, avdeling Generelle tiltak - F.o.m 01.04.19 t.o.m 30.09.19 - Ivar Gjermund Sætermo Avs/Mot: Ivar Gjermund Sætermo http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/182551 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ivar Gjermund Sætermo | Journaldato: 16.04.2019 | Journalnr: 5474/2019 | Avdeling: Enhet for Pleie og omsorg | Tittel: Midlertidig oppdragsavtale - Besøkshjem - Enhet for Pleie og omsorg, avdeling Generelle tiltak - F.o.m 01.04.19. t.o.m 30.09.19 - Anita Sundsfjord Avs/Mot: Anita Sundsfjord http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/182549 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anita Sundsfjord | Journaldato: 16.04.2019 | Journalnr: 5472/2019 | Avdeling: Enhet for Pleie og omsorg | Tittel: Midlertidig oppdragsavtale - Støttekontakt - Enhet for Pleie og omsorg, avdeling Generelle tiltak - F.o.m 01.04.19 t.o.m 30.09.19 - Espen Sæther Avs/Mot: Espen Sæther http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/182548 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Espen Sæther | Journaldato: 16.04.2019 | Journalnr: 5471/2019 | Avdeling: Enhet for Pleie og omsorg | Tittel: Søknad om jobb som tilkallingshjelp/sommerjobb ved Støren bo- og dagsenter Avs/Mot: Tonje Storstein http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/183919 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tonje Storstein | Journaldato: 16.04.2019 | Journalnr: 6840/2019 | Avdeling: Enhet for Pleie og omsorg | Tittel: Tjenestebevis - Ina Maria Aune Solberg Avs/Mot: Ina Maria Aune Solberg http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/183911 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ina Maria Aune Solberg | Journaldato: 16.04.2019 | Journalnr: 6832/2019 | Avdeling: Enhet for Pleie og omsorg | Tittel: Søknad om stilling Avs/Mot: Jannike Endalsvoll http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/183900 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jannike Endalsvoll | Journaldato: 16.04.2019 | Journalnr: 6821/2019 | Avdeling: Helse og familie | Tittel: Foreløpig svar - Søknad om riving og oppføring av ny garasje, samt oppføring av tilbygg til eksisterende bolig - gbnr 10/1 Avs/Mot: Marit Bjørgen http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/183893 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Marit Bjørgen | Journaldato: 16.04.2019 | Journalnr: 6814/2019 | Avdeling: Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen | Tittel: Søknad om stilling Avs/Mot: Ida Martine Schei http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/183914 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ida Martine Schei | Journaldato: 16.04.2019 | Journalnr: 6835/2019 | Avdeling: Rådmannskontoret | Tittel: Søknad om stilling Avs/Mot: Michael Bratland http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/183906 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Michael Bratland | Journaldato: 16.04.2019 | Journalnr: 6827/2019 | Avdeling: Rådmannskontoret | Tittel: Rammeavtale - tilkallingsvikar - Enhet for pleie og omsorg - 010419-300919 - Malin Bakken Avs/Mot: Malin Bakken http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/183918 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Malin Bakken | Journaldato: 16.04.2019 | Journalnr: 6839/2019 | Avdeling: Enhet for Pleie og omsorg | Tittel: Foreløpig svar på klage - eiendomsskatt - gbnr 3/33 - Rolf Flåteplass Moe Avs/Mot: Rolf Flåteplass Moe http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/183865 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rolf Flåteplass Moe | Journaldato: 16.04.2019 | Journalnr: 6786/2019 | Avdeling: Eiendom og kommunalteknikk | Tittel: Byggesaksbehandling - Godkjent søknad om oppføring av redskapshus - gbnr 53/3 - Snøan, 7288 Soknedal - tiltakshaver Jon Olav Snøan Avs/Mot: John Olav Snøan http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/183888 Type: Utgående brev | Avs/Mot: John Olav Snøan | Journaldato: 16.04.2019 | Journalnr: 6809/2019 | Avdeling: Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen | Tittel: Søknaden om AFP kan ikke behandles Avs/Mot: Statens pensjonskasse http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/183901 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statens pensjonskasse | Journaldato: 16.04.2019 | Journalnr: 6822/2019 | Avdeling: Rådmannskontoret | Tittel: Søknad om stilling Avs/Mot: Mahder Ghebru Abrihim http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/183896 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mahder Ghebru Abrihim | Journaldato: 16.04.2019 | Journalnr: 6817/2019 | Avdeling: Rådmannskontoret | Tittel: Møteinnkalling til representantskapet i Konsek Trøndelag IKS, 29.4.2019, Scandic Hell hotell Avs/Mot: Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/183913 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS | Journaldato: 16.04.2019 | Journalnr: 6834/2019 | Avdeling: Rådmannskontoret | Tittel: Svar på søknad om fritak fra slamgebyr - gbnr 53/14 - Eivind Bolme Avs/Mot: Eivind Olav Bolme http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/183868 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Eivind Olav Bolme | Journaldato: 16.04.2019 | Journalnr: 6789/2019 | Avdeling: Eiendom og kommunalteknikk | Tittel: Svar på søknad om fritak fra forbruk vann/avløp - gbnr 3/26 - Jorun Lund Avs/Mot: Jorun Lund http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/183867 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jorun Lund | Journaldato: 16.04.2019 | Journalnr: 6788/2019 | Avdeling: Eiendom og kommunalteknikk | Tittel: Svar på søknad om fritak fra slamgebyr - gbnr 53/20 - Bolme Transport ANS Avs/Mot: Bolme Transport ANS v/Haldis A. Bolme http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/183872 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bolme Transport ANS v/Haldis A. Bolme | Journaldato: 16.04.2019 | Journalnr: 6793/2019 | Avdeling: Eiendom og kommunalteknikk | Tittel: Unntak fra dialogmøte 2 i regi av NAV - ***** ***** ***** ***** Avs/Mot: NAV Midtre Gauldal http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/183920 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NAV Midtre Gauldal | Journaldato: 16.04.2019 | Journalnr: 6841/2019 | Avdeling: Enhet for Pleie og omsorg | Tittel: Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 922233004 Avs/Mot: Landbruksdirektoratet http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/183820 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.04.2019 | Journalnr: 6741/2019 | Avdeling: Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen | Tittel: Utlysningstekst - Lærlinger høsten 2019 - Midtre Gauldal kommune Avs/Mot: Fagforbundet m.fl. http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/183529 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fagforbundet m.fl. | Journaldato: 16.04.2019 | Journalnr: 6450/2019 | Avdeling: Rådmannskontoret |