Postliste RSS fra einnsyn.mgk.no. http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/ Rss fra einnsyn.mgk.no Filtrering: Tittel: Rapporter fra vernerunder 2019 - AMU`s prioritering Avs/Mot: http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/191445 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 17.10.2019 | Journalnr: 14357/2019 | Avdeling: Rådmannskontoret | Tittel: Støtte til TV-aksjonen 2019 Avs/Mot: http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/192547 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 17.10.2019 | Journalnr: 15456/2019 | Avdeling: Rådmann | Tittel: Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Jørund Forset Avs/Mot: Jørund Forset http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/192495 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jørund Forset | Journaldato: 16.10.2019 | Journalnr: 15404/2019 | Avdeling: Informasjon | Tittel: Status for kommunens partskonto i Geovekst-samarbeidet, Norge Digitalt og FDV-avtale for matrikkel/geodata pr. 10. oktober 2019 Avs/Mot: Kartverket http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/192549 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kartverket | Journaldato: 16.10.2019 | Journalnr: 15458/2019 | Avdeling: Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen | Tittel: Søknad om ferdigattest - gbnr 137/5 Avs/Mot: GeoMidt AS http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/192540 Type: Inngående brev | Avs/Mot: GeoMidt AS | Journaldato: 16.10.2019 | Journalnr: 15449/2019 | Avdeling: Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen | Tittel: Midlertidig arbeidsavtale - tilkallingsvikar - Budal oppvekst Avs/Mot: Gjertrud Kjønnås http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/192442 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gjertrud Kjønnås | Journaldato: 16.10.2019 | Journalnr: 15352/2019 | Avdeling: Budal oppvekstområde | Tittel: Tlf beskjed ad befaring og forventet tilbakemelding - Gang- og sykkelveg - Sokneslia Avs/Mot: WINSNES MASKIN & TRANSPORT AS http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/192449 Type: Utgående brev | Avs/Mot: WINSNES MASKIN & TRANSPORT AS | Journaldato: 16.10.2019 | Journalnr: 15359/2019 | Avdeling: Eiendom og kommunalteknikk | Tittel: SV: Søknad om igangsettingstillatelse Støren - gbnr 45/302 Avs/Mot: Olje og Energi AS http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/192527 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Olje og Energi AS | Journaldato: 16.10.2019 | Journalnr: 15436/2019 | Avdeling: Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen | Tittel: Forhandlingsprotokoll kap 5.1 - 2019 - ***** ***** Avs/Mot: NITO v/ Roger Monsen http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/192060 Type: Utgående brev | Avs/Mot: NITO v/ Roger Monsen | Journaldato: 16.10.2019 | Journalnr: 14971/2019 | Avdeling: Rådmannskontoret | Tittel: Forhandlingsprotokoll kap 5.1 - 2019 Avs/Mot: NITO v/ Roger Monsen http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/192020 Type: Utgående brev | Avs/Mot: NITO v/ Roger Monsen | Journaldato: 16.10.2019 | Journalnr: 14931/2019 | Avdeling: Rådmannskontoret | Tittel: Midtre Gauldal - vedtak i klagesak - byggesak gnr265 bnr17 - søknad om dispensasjon Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/192512 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 16.10.2019 | Journalnr: 15421/2019 | Avdeling: Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen | Tittel: Forhandlingsprotokoll kap 5.1 - 2019 Avs/Mot: Bibliotekarforbundet v/ Morten O. Haugen http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/192010 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bibliotekarforbundet v/ Morten O. Haugen | Journaldato: 16.10.2019 | Journalnr: 14921/2019 | Avdeling: Rådmannskontoret | Tittel: Velkommen til eiermøter i TrønderEnergi høsten 2019 Avs/Mot: Trønderenergi http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/192503 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trønderenergi | Journaldato: 16.10.2019 | Journalnr: 15412/2019 | Avdeling: Ordfører | Tittel: Forhandlingsprotokoll kap 5.1. - 2019 Avs/Mot: Norsk sykepleierforbund v/ Wivian Hjelmen http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/192009 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Norsk sykepleierforbund v/ Wivian Hjelmen | Journaldato: 16.10.2019 | Journalnr: 14920/2019 | Avdeling: Rådmannskontoret | Tittel: Husleiekontrakt - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/192541 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.10.2019 | Journalnr: 15450/2019 | Avdeling: Eiendom og kommunalteknikk | Tittel: Forhandlingsprotokoll kap 5.1 - 2019 Avs/Mot: Tekna v/ Sonia M. Roedelè http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/192008 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tekna v/ Sonia M. Roedelè | Journaldato: 16.10.2019 | Journalnr: 14919/2019 | Avdeling: Rådmannskontoret | Tittel: Oppgradering til SOSI Plan 4.5.2 og tilbakemelding av funksjonalitet ifm. sluttført prosjekt den 15.10.2019 Avs/Mot: Norconsult Informasjonssystemer AS http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/192553 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Norconsult Informasjonssystemer AS | Journaldato: 16.10.2019 | Journalnr: 15462/2019 | Avdeling: Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen | Tittel: Søknad om deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning - punktfeste for hytte - gbnr 139/2 - 7288 Soknedal - Elin Staverløkk Avs/Mot: Elin Staverløkk http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/192543 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Elin Staverløkk | Journaldato: 16.10.2019 | Journalnr: 15452/2019 | Avdeling: Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen | Tittel: Forhandlingsprotokoll kap 5.1 - 2019 Avs/Mot: Den norske jordmorforeningv/ Ida Engen http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/192007 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Den norske jordmorforeningv/ Ida Engen | Journaldato: 16.10.2019 | Journalnr: 14918/2019 | Avdeling: Rådmannskontoret | Tittel: Innsendt søknad om spillemidler til anlegg - Asfaltering Hauka skianlegg Avs/Mot: Sokna idrettslag http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/192499 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sokna idrettslag | Journaldato: 16.10.2019 | Journalnr: 15408/2019 | Avdeling: Kultur - fritid - voksenopplæring | Tittel: Vedr. 19-77840-5 - Fylkesveg 6568 i Midtre Gauldal kommune - Tillatelse til utvidet bruk av avkjørsel - gnr. 139 bnr. 2 - Soknedal Avs/Mot: Statens vegvesen http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/192507 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statens vegvesen | Journaldato: 16.10.2019 | Journalnr: 15416/2019 | Avdeling: Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen | Tittel: Søknad om permisjon - etter/videreutdanning - 181119-211119 - trekkes - June Hermo Avs/Mot: June Hermo http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/192526 Type: Inngående brev | Avs/Mot: June Hermo | Journaldato: 16.10.2019 | Journalnr: 15435/2019 | Avdeling: Helse og familie | Tittel: Foreløpig svar Avs/Mot: Magne H. Liabø http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/192552 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Magne H. Liabø | Journaldato: 16.10.2019 | Journalnr: 15461/2019 | Avdeling: Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen | Tittel: Forhandlingsprotokoll - kap 5.1 - 2019 Avs/Mot: Skolelederforbundet v/ Svein Ofstad http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/192006 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Skolelederforbundet v/ Svein Ofstad | Journaldato: 16.10.2019 | Journalnr: 14917/2019 | Avdeling: Rådmannskontoret | Tittel: Tilsagn om tilskudd til utvalgte kulturlandskap 2019 - Seterdalene i Budalen - forprosjekt for å etablere avd for bygdeservice - Forollhogna lam - Aril Røttum - Midtre Gauldal Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/192532 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 16.10.2019 | Journalnr: 15441/2019 | Avdeling: Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen | Tittel: Uttalelse vedr. vurdering av arbeidsevne og tilrettelegging ift. uføregrad for ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/192565 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.10.2019 | Journalnr: 15474/2019 | Avdeling: Støren barnehage | Tittel: Avtale om praksisplass i introduksjonsprogrammet - 141019-311219 - ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/192534 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.10.2019 | Journalnr: 15443/2019 | Avdeling: Enhet for Pleie og omsorg | Tittel: Begrenset politiattest - Mari Synnøve Knutsen Avs/Mot: Mari Synnøve Knutsen http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/192535 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mari Synnøve Knutsen | Journaldato: 16.10.2019 | Journalnr: 15444/2019 | Avdeling: Enhet for Pleie og omsorg | Tittel: Arbeidsavtale - Prosjektstilling Avs/Mot: Sigrid Monsen http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/192492 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sigrid Monsen | Journaldato: 16.10.2019 | Journalnr: 15401/2019 | Avdeling: Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen | Tittel: Forhandlingsprotokoll - kap 5.1 - 2019 Avs/Mot: Fagforbundet v/ Kari Stensås http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/192005 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fagforbundet v/ Kari Stensås | Journaldato: 16.10.2019 | Journalnr: 14916/2019 | Avdeling: Rådmannskontoret |