Postliste RSS fra einnsyn.mgk.no. http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/ Rss fra einnsyn.mgk.no Filtrering: Tittel: Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Lorents Bergsmyr Avs/Mot: Lorents Bergsmyr http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/196427 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lorents Bergsmyr | Journaldato: 10.12.2019 | Journalnr: 19331/2019 | Avdeling: Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen | Tittel: Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Nils-Petter Rogneslien Avs/Mot: Nils-Petter rogneslien http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/196420 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nils-Petter rogneslien | Journaldato: 10.12.2019 | Journalnr: 19324/2019 | Avdeling: Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen | Tittel: Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Knut Gunnar Frøseth Avs/Mot: Knut Gunnar Frøseth http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/196419 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Knut Gunnar Frøseth | Journaldato: 10.12.2019 | Journalnr: 19323/2019 | Avdeling: Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen | Tittel: Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Olav Steigedal Moe Avs/Mot: Olav Steigedal Moe http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/196378 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Olav Steigedal Moe | Journaldato: 10.12.2019 | Journalnr: 19282/2019 | Avdeling: Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen | Tittel: Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Knut Bernhard Rognes Avs/Mot: Knut Bernhard Rognes http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/196377 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Knut Bernhard Rognes | Journaldato: 10.12.2019 | Journalnr: 19281/2019 | Avdeling: Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen | Tittel: Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Eivind Tilseth Avs/Mot: Eivind Tilseth http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/196376 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eivind Tilseth | Journaldato: 10.12.2019 | Journalnr: 19280/2019 | Avdeling: Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen | Tittel: Vedtak om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - 2019 - Elin Malum Avs/Mot: Elin Malum http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/195943 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Elin Malum | Journaldato: 10.12.2019 | Journalnr: 18847/2019 | Avdeling: Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen | Tittel: Tilbakemelding på høring og offentlig ettersyn - Korrigerte reguleringsbestemmelser - Detaljregulering Miljøgate Soknedal sentrum - Midtre Gauldal kommune - PlanID5027 2018009 Avs/Mot: Statens vegvesen http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/196372 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statens vegvesen | Journaldato: 10.12.2019 | Journalnr: 19276/2019 | Avdeling: Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen | Tittel: Distribusjonsplan for kart og geodata - FKB-data i forbindelse med kommune- og regionreformen Avs/Mot: Kartverket http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/196394 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kartverket | Journaldato: 10.12.2019 | Journalnr: 19298/2019 | Avdeling: Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen | Tittel: Bompengesaken fra Skogen grendelag Avs/Mot: Skogen grendelag http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/196385 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Skogen grendelag | Journaldato: 10.12.2019 | Journalnr: 19289/2019 | Avdeling: Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen | Tittel: Forhåndsvarsel Avs/Mot: ***** http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/195786 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.12.2019 | Journalnr: 18690/2019 | Avdeling: Rådmannskontoret | Tittel: Erklæring om ansvarsrett - Almås maskin AS Avs/Mot: Almås maskin AS http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/196402 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Almås maskin AS | Journaldato: 10.12.2019 | Journalnr: 19306/2019 | Avdeling: Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen | Tittel: Uovernstemmelse målebrev 262/8 Avs/Mot: Asbjørn Eriksen http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/196393 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Asbjørn Eriksen | Journaldato: 10.12.2019 | Journalnr: 19297/2019 | Avdeling: Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen | Tittel: Uoverenstemmelse målebrev 262/8 Avs/Mot: Asbjørn Eriksen http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/196389 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Asbjørn Eriksen | Journaldato: 10.12.2019 | Journalnr: 19293/2019 | Avdeling: Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen | Tittel: Eiendomsskatt - Besiktigelse og fotografering av nye/endrede bygninger - 2019 Avs/Mot: Karin Solum Haukli m.fl. http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/196375 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Karin Solum Haukli m.fl. | Journaldato: 10.12.2019 | Journalnr: 19279/2019 | Avdeling: Eiendom og kommunalteknikk | Tittel: Re: Manglende dokumentasjon Avs/Mot: Svend Inge Hugås http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/196352 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Svend Inge Hugås | Journaldato: 10.12.2019 | Journalnr: 19256/2019 | Avdeling: Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen | Tittel: Supplering i sak 2018/2952 Avs/Mot: Erik Fjellheim http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/196384 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Erik Fjellheim | Journaldato: 10.12.2019 | Journalnr: 19288/2019 | Avdeling: Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen | Tittel: Krav om integreringstilskudd/særskilt tilskudd år-1 2019 med vedlegg Avs/Mot: IMDI - Integrerings- og mangfoldsdirektoratet http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/196441 Type: Utgående brev | Avs/Mot: IMDI - Integrerings- og mangfoldsdirektoratet | Journaldato: 10.12.2019 | Journalnr: 19345/2019 | Avdeling: NAV | Tittel: Vedtak om utsettelse av byggefrist - bygging av landbruksveg - gbnr 233/1 - Per Arne Morken Avs/Mot: Per Arne Morken http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/195733 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Per Arne Morken | Journaldato: 10.12.2019 | Journalnr: 18637/2019 | Avdeling: Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen | Tittel: Furukollen skytebaneanlegg - søknad om økonomisk dekning Avs/Mot: STØREN JEGER & FISKEFORENING http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/196368 Type: Utgående brev | Avs/Mot: STØREN JEGER & FISKEFORENING | Journaldato: 10.12.2019 | Journalnr: 19272/2019 | Avdeling: Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen | Tittel: Søknad om ferdigattest - gbnr 198/7 Avs/Mot: CK Nor bygg AS http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/196421 Type: Inngående brev | Avs/Mot: CK Nor bygg AS | Journaldato: 10.12.2019 | Journalnr: 19325/2019 | Avdeling: Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen | Tittel: Oppmålingsforretning Avs/Mot: Knut Storrø http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/196319 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Knut Storrø | Journaldato: 10.12.2019 | Journalnr: 19223/2019 | Avdeling: Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen | Tittel: Turnusavtale Avs/Mot: Delta Midtre Gauldal http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/196382 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Delta Midtre Gauldal | Journaldato: 10.12.2019 | Journalnr: 19286/2019 | Avdeling: Enhet for Pleie og omsorg | Tittel: Serviceavtale Aasenhus Avs/Mot: Broen Rørservice AS http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/196400 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Broen Rørservice AS | Journaldato: 10.12.2019 | Journalnr: 19304/2019 | Avdeling: Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen | Tittel: Avslag på søknad om tilskudd til tiltak i beiteområder - Ferist som del av sperregjerde - Endal beitelag - Midtre Gauldal kommune Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/196432 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 10.12.2019 | Journalnr: 19336/2019 | Avdeling: Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen | Tittel: Rammeavtale - tilkallingsvikar - Enhet for helse og familie - 010120-311220 - Inger Berit Herreskilbred Avs/Mot: Inger Berit Herreskilbred http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/196447 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Inger Berit Herreskilbred | Journaldato: 10.12.2019 | Journalnr: 19351/2019 | Avdeling: Helse og familie | Tittel: Søknad om tilskudd til utvalgte kulturlandskap 2019 - Seterdalene i Budalen - 10-årig skjøtselsavtale - Margunn Øien - Midtre Gauldal 177/2 Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/196430 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 10.12.2019 | Journalnr: 19334/2019 | Avdeling: Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen | Tittel: Søknad om tilskudd til utvalgte kulturlandskap 2019 - Seterdalene i Budalen - 10-årig skjøtselsavtale - Lars Ole Lillebudal - Midtre Gauldal 172/1 Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/196431 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 10.12.2019 | Journalnr: 19335/2019 | Avdeling: Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen | Tittel: Avslag på søknad om tilskudd til tiltak i beiteområder - sanke - / skilleanlegg - Åseldalen beitelag - Midtre Gauldal kommune Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/196433 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 10.12.2019 | Journalnr: 19337/2019 | Avdeling: Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen | Tittel: Søknad om ferdigattest for fritidsbolig - gbnr 11/14 Avs/Mot: Svein Are Løkken http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/196457 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svein Are Løkken | Journaldato: 10.12.2019 | Journalnr: 19361/2019 | Avdeling: Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen |