Postliste RSS fra einnsyn.mgk.no. http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/ Rss fra einnsyn.mgk.no Filtrering: Tittel: Arbeidsavtale - tilkallingsvikar ved Soknedal oppvekst Avs/Mot: May Anita Halseth http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/176062 Type: Utgående brev | Avs/Mot: May Anita Halseth | Journaldato: 11.12.2018 | Journalnr: 18336/2018 | Avdeling: Soknedal/Hauka oppvekst | Tittel: Arbeidsavtale - tilkallingsvikar i Soknedal oppvekst Avs/Mot: Eva Karin Halseth http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/176061 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Eva Karin Halseth | Journaldato: 11.12.2018 | Journalnr: 18335/2018 | Avdeling: Soknedal/Hauka oppvekst | Tittel: Arbeidsavtale tilkallingsvikar ved Soknedal oppvekst Avs/Mot: Julia Garmager Kristiansen http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/176059 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Julia Garmager Kristiansen | Journaldato: 11.12.2018 | Journalnr: 18333/2018 | Avdeling: Soknedal/Hauka oppvekst | Tittel: Arbeidsavtale - tilkallingsvikar i Soknedal oppvekst Avs/Mot: Inger Helene Bjerkset http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/176056 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Inger Helene Bjerkset | Journaldato: 11.12.2018 | Journalnr: 18330/2018 | Avdeling: Soknedal/Hauka oppvekst | Tittel: Arbeidsavtale - tilkallingsvikar i Soknedal oppvekst Avs/Mot: Elisabeth Røstad Olsen http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/176053 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Elisabeth Røstad Olsen | Journaldato: 11.12.2018 | Journalnr: 18327/2018 | Avdeling: Soknedal/Hauka oppvekst | Tittel: Arbeidsavtale - tilkallingsvikar ved Soknedal oppvekst Avs/Mot: Maja Lyngen Skårvold http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/176052 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Maja Lyngen Skårvold | Journaldato: 11.12.2018 | Journalnr: 18326/2018 | Avdeling: Soknedal/Hauka oppvekst | Tittel: Arbeidsavtale - tilkallingsvikar ved Soknedal oppvekst Avs/Mot: Rita C. Reitan Solum http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/176051 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rita C. Reitan Solum | Journaldato: 11.12.2018 | Journalnr: 18325/2018 | Avdeling: Soknedal/Hauka oppvekst | Tittel: FKB-datasett for Midtre Gauldal kommune klar for 1. gangs synkronisering (SFKB) Avs/Mot: Kartverket http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/176124 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kartverket | Journaldato: 11.12.2018 | Journalnr: 18398/2018 | Avdeling: Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen | Tittel: Søknad om stilling Avs/Mot: Eli Figenschow http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/176122 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eli Figenschow | Journaldato: 11.12.2018 | Journalnr: 18396/2018 | Avdeling: Støren barneskole | Tittel: Søknad om stilling Avs/Mot: Lill Anita Steigedal http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/176089 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lill Anita Steigedal | Journaldato: 11.12.2018 | Journalnr: 18363/2018 | Avdeling: Støren barneskole | Tittel: Søknad om stilling Avs/Mot: Jorunn Synnøve Haanshus http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/176087 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jorunn Synnøve Haanshus | Journaldato: 11.12.2018 | Journalnr: 18361/2018 | Avdeling: Rådmannskontoret | Tittel: Søknad om stilling Avs/Mot: Lill Anita Steigedal http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/176088 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lill Anita Steigedal | Journaldato: 11.12.2018 | Journalnr: 18362/2018 | Avdeling: Støren barneskole | Tittel: Søknad om stilling Avs/Mot: Eva Selvli http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/176084 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eva Selvli | Journaldato: 11.12.2018 | Journalnr: 18358/2018 | Avdeling: Rådmannskontoret | Tittel: Søknad om stilling Avs/Mot: Sara Ahmed Karim http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/176086 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sara Ahmed Karim | Journaldato: 11.12.2018 | Journalnr: 18360/2018 | Avdeling: Støren barneskole | Tittel: Søknad om stilling Avs/Mot: Sara Ahmed Karim http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/176085 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sara Ahmed Karim | Journaldato: 11.12.2018 | Journalnr: 18359/2018 | Avdeling: Støren barneskole | Tittel: 4. terminutbetaling av integreringstilskudd år 2-5 for 2018 Avs/Mot: IMDI - Integrerings- og mangfoldsdirektoratet http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/176103 Type: Inngående brev | Avs/Mot: IMDI - Integrerings- og mangfoldsdirektoratet | Journaldato: 11.12.2018 | Journalnr: 18377/2018 | Avdeling: NAV | Tittel: Midlertidig arbeidsavtale i fysioterapitjenesten Avs/Mot: Vilde Ottestad http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/176107 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Vilde Ottestad | Journaldato: 11.12.2018 | Journalnr: 18381/2018 | Avdeling: Helse og familie | Tittel: Eiendomsskatt - Besiktigelse og fotografering av nye/endrede bygninger - 2018 Avs/Mot: May Britt Aas m.fl. http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/176125 Type: Utgående brev | Avs/Mot: May Britt Aas m.fl. | Journaldato: 11.12.2018 | Journalnr: 18399/2018 | Avdeling: Eiendom og kommunalteknikk | Tittel: Byggesaksbehandling - Godkjent søknad om oppføring av garasje - gbnr 272/18 - Trond Storsve Avs/Mot: Trond Storsve http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/175978 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Trond Storsve | Journaldato: 11.12.2018 | Journalnr: 18252/2018 | Avdeling: Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen | Tittel: Innvilgning og utbetaling av tilskudd til utvalgte kulturlandskap 2018 - 10-årig skjøtselsavtale - dyr på utmarksbeite - Nils Olav Storrø - Seterdalene i Budalen Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/176090 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 11.12.2018 | Journalnr: 18364/2018 | Avdeling: Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen | Tittel: Innvilgning og utbetaling av tilskudd til utvalgte kulturlandskap 2018 - 10-årig skjøtselsavtale - dyr på utmarksbeite - Olav Svardal - Seterdalene i Budalen Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/176091 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 11.12.2018 | Journalnr: 18365/2018 | Avdeling: Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen | Tittel: Innvilgning og utbetaling av tilskudd til utvalgte kulturlandskap 2018 - 10-årig skjøtselsavtale - dyr på utmarksbeite - Jens Olav Hov - Seterdalene i Budalen Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/176092 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 11.12.2018 | Journalnr: 18366/2018 | Avdeling: Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen | Tittel: Innvilgning og utbetaling av tilskudd til utvalgte kulturlandskap 2018 - 10-årig skjøtselsavtale - dyr på utmarksbeite - John Helge Sandberg - Seterdalene i Budalen Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/176120 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 11.12.2018 | Journalnr: 18394/2018 | Avdeling: Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen | Tittel: Vedr. rammesøknad masseflytting og tilbygg driftsbygning - gbnr 80/7 Avs/Mot: Tine Rådgivning SA http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/176150 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tine Rådgivning SA | Journaldato: 11.12.2018 | Journalnr: 18424/2018 | Avdeling: Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen | Tittel: Delingsbehandling/jordlovsbehandling - fradeling av to grunneiendommer som tilleggsareal til 136/15 og 136/14 - gbnr 136/2 Avs/Mot: Ingeborg Elise Støver http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/176060 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ingeborg Elise Støver | Journaldato: 11.12.2018 | Journalnr: 18334/2018 | Avdeling: Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen | Tittel: Byggesaksbehandling - Ferdigattest - Oppføring av anneks på fritidseiendom - gbnr 3/283 Avs/Mot: Olav Svegård http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/175989 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Olav Svegård | Journaldato: 11.12.2018 | Journalnr: 18263/2018 | Avdeling: Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen | Tittel: Byggesaksbehandling - Søknad om oppføring av ny fritidsbolig - gbnr 62/24 - Vidar Rognes Avs/Mot: CK NOR BYGG AS http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/175325 Type: Utgående brev | Avs/Mot: CK NOR BYGG AS | Journaldato: 11.12.2018 | Journalnr: 17601/2018 | Avdeling: Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen | Tittel: Anmodning om utbetaling av tilskudd Avs/Mot: Fylkesmannen i Trøndelag http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/176128 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Trøndelag | Journaldato: 11.12.2018 | Journalnr: 18402/2018 | Avdeling: Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen | Tittel: Reviderte vedtekter og protokoll fra EGF i Trøndelag Reiseliv Avs/Mot: Trøndelag Reiseliv AS http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/176121 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trøndelag Reiseliv AS | Journaldato: 11.12.2018 | Journalnr: 18395/2018 | Avdeling: Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen | Tittel: Uttalelse til søknad om skjenkebevilling - Kaffe & Kanari Avs/Mot: Trøndelag Politidistrikt http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/176104 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trøndelag Politidistrikt | Journaldato: 11.12.2018 | Journalnr: 18378/2018 | Avdeling: Eiendom og kommunalteknikk |