Postliste RSS fra einnsyn.mgk.no. http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/ Rss fra einnsyn.mgk.no Filtrering: Tittel: Bekreftelse vedr. endringer i FDV-avtale 2020 mellom Norge digitalt/Geovekst og Midtre Gauldal kommune Avs/Mot: Kartverket http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/202933 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kartverket | Journaldato: 05.04.2020 | Journalnr: 5575/2020 | Avdeling: Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen | Tittel: Ny snøscooter - nytt registreringsnr. Avs/Mot: Aril Røttum http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/202920 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Aril Røttum | Journaldato: 03.04.2020 | Journalnr: 5562/2020 | Avdeling: Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen | Tittel: Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Hans Tore Laache Avs/Mot: Hans Tore Laache http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/202914 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hans Tore Laache | Journaldato: 03.04.2020 | Journalnr: 5556/2020 | Avdeling: Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen | Tittel: Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Ole Jørgen Kjelden Avs/Mot: Ole Jørgen Kjelden http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/202888 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ole Jørgen Kjelden | Journaldato: 03.04.2020 | Journalnr: 5530/2020 | Avdeling: Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen | Tittel: Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Einar Morten Fløttum Avs/Mot: Einar Morten Fløttum http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/202885 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Einar Morten Fløttum | Journaldato: 03.04.2020 | Journalnr: 5527/2020 | Avdeling: Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen | Tittel: Melding om vedtak - Kommunedelplan for Singsås - Forsetmo - PlanID: 50272015005 - SLUTTVEDTAK Avs/Mot: Den Norske Kirke, Støren Kirkelige Fellesråd m.fl. http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/202905 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Den Norske Kirke, Støren Kirkelige Fellesråd m.fl. | Journaldato: 03.04.2020 | Journalnr: 5547/2020 | Avdeling: Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen | Tittel: Korrigering av søknad fra ATV til snøsccoter Olaug Kjellfrid Sæther Avs/Mot: Terje Knudsen og Olaug Sæther http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/202921 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Terje Knudsen og Olaug Sæther | Journaldato: 03.04.2020 | Journalnr: 5563/2020 | Avdeling: Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen | Tittel: Arbeidsavtale - 100% stilling som lærling i helsearbeiderfager 2020-2022 Avs/Mot: Ranja Larsen http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/202817 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ranja Larsen | Journaldato: 03.04.2020 | Journalnr: 5459/2020 | Avdeling: Rådmannskontoret | Tittel: Arbeidsavtale - 100% stilling som lærling i helsearbeiderfaget - 2020-2022 Avs/Mot: Victoria Torgersen- Nilsson http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/202323 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Victoria Torgersen- Nilsson | Journaldato: 03.04.2020 | Journalnr: 4966/2020 | Avdeling: Rådmannskontoret | Tittel: Arbeidsavtale - 100% lærling helsefag - 2.året i lærlingeløpet Avs/Mot: Marius Heksem http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/202318 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Marius Heksem | Journaldato: 03.04.2020 | Journalnr: 4961/2020 | Avdeling: Rådmannskontoret | Tittel: Arbeidsavtale - 100% stilling som IT-lærling perioden H 2020-2022. Avs/Mot: Mari Hammerås http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/202315 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mari Hammerås | Journaldato: 03.04.2020 | Journalnr: 4958/2020 | Avdeling: Rådmannskontoret | Tittel: Søknad om stilling Avs/Mot: Marie Ulvund http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/202913 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Marie Ulvund | Journaldato: 03.04.2020 | Journalnr: 5555/2020 | Avdeling: Rådmannskontoret | Tittel: Reduksjonsfaktor-tallene i Norge Digitalt og godtgjøring ift. FDV-avtale, tilbakemelding for 1. kvartal 2020 Avs/Mot: Kartverket http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/202923 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kartverket | Journaldato: 03.04.2020 | Journalnr: 5565/2020 | Avdeling: Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen | Tittel: Avklaring av skogens betydning for skredfare - Liøya næringsområde Avs/Mot: Sweco Norge AS http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/202893 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sweco Norge AS | Journaldato: 03.04.2020 | Journalnr: 5535/2020 | Avdeling: Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen | Tittel: Arbeidsavtale - 100% fast stilling som saksbehandler - Helse- og velferdskontoret Avs/Mot: Mette Storseth http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/202341 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mette Storseth | Journaldato: 03.04.2020 | Journalnr: 4984/2020 | Avdeling: Rådmannskontoret | Tittel: Tilbud om annen passende stilling ifm nedbemanning Avs/Mot: ***** http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/201991 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.04.2020 | Journalnr: 4634/2020 | Avdeling: Rådmannskontoret | Tittel: Søknad om tilskudd til kulturformål - Kotsøy pistolklubb Avs/Mot: Kotsøy pistolklubb http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/202876 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kotsøy pistolklubb | Journaldato: 03.04.2020 | Journalnr: 5518/2020 | Avdeling: Kultur - fritid - voksenopplæring | Tittel: Arbeidsavtale - 100% stilling som leder for helse- og velferdskontoret Avs/Mot: Trine Eggan http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/202491 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Trine Eggan | Journaldato: 03.04.2020 | Journalnr: 5134/2020 | Avdeling: Rådmannskontoret | Tittel: Forhåndsvarsel vedrørende oppsigelse Avs/Mot: ***** http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/201764 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.04.2020 | Journalnr: 4407/2020 | Avdeling: Rådmannskontoret | Tittel: Arbeidsavtale - 100% stilling som leder for helse- og velferdskontoret Avs/Mot: Hilde Hoff http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/201851 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hilde Hoff | Journaldato: 03.04.2020 | Journalnr: 4494/2020 | Avdeling: Rådmannskontoret | Tittel: Forhåndsvarsel vedrørende oppsigelse Avs/Mot: ***** http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/201761 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.04.2020 | Journalnr: 4404/2020 | Avdeling: Rådmannskontoret | Tittel: Byggesaksbehandling - Ferdigattest for tilbygg hytte - gbnr 267/16 - Christian Mathisen Avs/Mot: Christian Mathisen http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/202811 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Christian Mathisen | Journaldato: 03.04.2020 | Journalnr: 5453/2020 | Avdeling: Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen | Tittel: Bane NORs uttalelse til bygging av landbruksveg - gbnr 8/6 Avs/Mot: Bane Nor SF http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/202872 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bane Nor SF | Journaldato: 03.04.2020 | Journalnr: 5514/2020 | Avdeling: Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen | Tittel: Forhåndsvarsel vedrørende oppsigelse Avs/Mot: ***** http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/201751 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.04.2020 | Journalnr: 4394/2020 | Avdeling: Rådmannskontoret | Tittel: Ettersendelse av erklæringer om ansvarsrett - gbnr 193/43 Avs/Mot: Enlids Tradisjonslaft AS http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/202909 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Enlids Tradisjonslaft AS | Journaldato: 03.04.2020 | Journalnr: 5551/2020 | Avdeling: Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen | Tittel: Vedr. søknad om ferdigattest på deres eiendom gbnr 112/11 Avs/Mot: Anne Mari Sunnset Stein http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/202911 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anne Mari Sunnset Stein | Journaldato: 03.04.2020 | Journalnr: 5553/2020 | Avdeling: Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen | Tittel: Avløpsanlegg - Godkjent søknad om midlertidig brukstillatelse avløpsanlegg - gbnr 193/6 Avs/Mot: Solem verksted http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/202809 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Solem verksted | Journaldato: 03.04.2020 | Journalnr: 5451/2020 | Avdeling: Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen | Tittel: Avløpsanlegg - Ferdigattest - utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus - gbnr 82/14 - 7288 Soknedal - tiltakshaver Tormod Vagnild Avs/Mot: Broen rørservice AS http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/202807 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Broen rørservice AS | Journaldato: 03.04.2020 | Journalnr: 5449/2020 | Avdeling: Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen | Tittel: Byggesaksbehandling - Godkjent søknad om riving av eksisterende uthus og oppføring av nytt - gbnr 277/11 - Arnt Egil Hagen Avs/Mot: Arnt Egil Hagen http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/202336 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arnt Egil Hagen | Journaldato: 03.04.2020 | Journalnr: 4979/2020 | Avdeling: Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen | Tittel: Søknad om tilskudd - sykavl, ***** Avs/Mot: Landbruksdirektoratet http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/202927 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 03.04.2020 | Journalnr: 5569/2020 | Avdeling: Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen |