Postliste RSS fra einnsyn.mgk.no. http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/ Rss fra einnsyn.mgk.no Filtrering: Tittel: Planbehandling - detaljregulering E6 Ulsberg - Vindåsliene, østlig trasé - planID 50272018001 - merknadsbehandling og sluttvedtak Avs/Mot: http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/189768 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 23.08.2019 | Journalnr: 12681/2019 | Avdeling: Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen | Tittel: Søknad om støtte til Eid-Aldaha-fest Avs/Mot: http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/189994 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 23.08.2019 | Journalnr: 12907/2019 | Avdeling: Informasjon | Tittel: Evaluering av arbeidet i 4-årsperioden - Internasjonalt Råd Avs/Mot: http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/189995 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 23.08.2019 | Journalnr: 12908/2019 | Avdeling: Informasjon | Tittel: Oppretting av 40% fast stilling kommuneoverlege Avs/Mot: http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/189856 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 22.08.2019 | Journalnr: 12769/2019 | Avdeling: Helse og familie | Tittel: REFNR:39194 Godtar forespørsel, tilsynsrapport 12242 Avs/Mot: Gaula Elektro AS http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/189893 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gaula Elektro AS | Journaldato: 21.08.2019 | Journalnr: 12806/2019 | Avdeling: Eiendom og kommunalteknikk | Tittel: REFNR:38148 Godtar forespørsel, tilsynsrapport 12115 Avs/Mot: Gaula Elektro AS http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/189892 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gaula Elektro AS | Journaldato: 21.08.2019 | Journalnr: 12805/2019 | Avdeling: Eiendom og kommunalteknikk | Tittel: Godkjent - REFNR:39192 Tilsynsrapport 12240 Avs/Mot: TrønderEnergi Nett Sør AS http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/189839 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TrønderEnergi Nett Sør AS | Journaldato: 21.08.2019 | Journalnr: 12752/2019 | Avdeling: Eiendom og kommunalteknikk | Tittel: Godkjent - REFNR:39187 Tilsynsrapport 12235 Avs/Mot: TrønderEnergi Nett Sør AS http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/189838 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TrønderEnergi Nett Sør AS | Journaldato: 21.08.2019 | Journalnr: 12751/2019 | Avdeling: Eiendom og kommunalteknikk | Tittel: Varsel om vedtak - REFNR:39194 Tilsynsrapport 12242 Avs/Mot: TrønderEnergi Nett Sør AS http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/189837 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TrønderEnergi Nett Sør AS | Journaldato: 21.08.2019 | Journalnr: 12750/2019 | Avdeling: Eiendom og kommunalteknikk | Tittel: Godkjent - REFNR:39191 Tilsynsrapport 12239 Avs/Mot: TrønderEnergi Nett Sør AS http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/189836 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TrønderEnergi Nett Sør AS | Journaldato: 21.08.2019 | Journalnr: 12749/2019 | Avdeling: Eiendom og kommunalteknikk | Tittel: Godkjent - REFNR:39189 Tilsynsrapport 12237 Avs/Mot: TrønderEnergi Nett Sør AS http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/189834 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TrønderEnergi Nett Sør AS | Journaldato: 21.08.2019 | Journalnr: 12747/2019 | Avdeling: Eiendom og kommunalteknikk | Tittel: Godkjent - REFNR:39195 Tilsynsrapport 12243 Avs/Mot: TrønderEnergi Nett Sør AS http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/189833 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TrønderEnergi Nett Sør AS | Journaldato: 21.08.2019 | Journalnr: 12746/2019 | Avdeling: Eiendom og kommunalteknikk | Tittel: Godkjent - REFNR:39188 Tilsynsrapport 12236 Avs/Mot: TrønderEnergi Nett Sør AS http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/189832 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TrønderEnergi Nett Sør AS | Journaldato: 21.08.2019 | Journalnr: 12745/2019 | Avdeling: Eiendom og kommunalteknikk | Tittel: Godkjent - REFNR:39190 - Tilsynsrapport 12238 Avs/Mot: TrønderEnergi Nett Sør AS http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/189831 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TrønderEnergi Nett Sør AS | Journaldato: 21.08.2019 | Journalnr: 12744/2019 | Avdeling: Eiendom og kommunalteknikk | Tittel: Videre behandling E6 Ulsberg - Vindåsliene Avs/Mot: Nye Veier AS http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/189877 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nye Veier AS | Journaldato: 21.08.2019 | Journalnr: 12790/2019 | Avdeling: Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen | Tittel: Endelig fastsatt planprogram Avs/Mot: Plankkontoret v/Andreas Gustafsson http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/189853 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Plankkontoret v/Andreas Gustafsson | Journaldato: 21.08.2019 | Journalnr: 12766/2019 | Avdeling: Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen | Tittel: Fylkeskommunens uttalelse - Reguleringsplan for Hagebakken - PlanID 50272018010 - Midtre Gauldal kommune Avs/Mot: Trøndelag fylkeskommune http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/189820 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trøndelag fylkeskommune | Journaldato: 21.08.2019 | Journalnr: 12733/2019 | Avdeling: Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen | Tittel: Arbeidsavtale tilkallingsvikar for assistent skole - Støren barneskole Avs/Mot: Natalie Soknes http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/189781 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Natalie Soknes | Journaldato: 21.08.2019 | Journalnr: 12694/2019 | Avdeling: Støren barneskole | Tittel: Søknad om bruk av gavemidler til bingo - søker Bingogjengen ved Støren bo- og dagsenter Avs/Mot: Støren bo- og dagsenter http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/189818 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Støren bo- og dagsenter | Journaldato: 21.08.2019 | Journalnr: 12731/2019 | Avdeling: Enhet for Pleie og omsorg | Tittel: Bekreftelse på etterkommet vedtak Avs/Mot: Mattilsynet http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/189874 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mattilsynet | Journaldato: 21.08.2019 | Journalnr: 12787/2019 | Avdeling: Eiendom og kommunalteknikk | Tittel: Midlertidig arbeidsavtale - 80% prosjektmedarbeider fysioterapeut Avs/Mot: Tove Endalsvoll http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/189779 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tove Endalsvoll | Journaldato: 21.08.2019 | Journalnr: 12692/2019 | Avdeling: Helse og familie | Tittel: Søknad om godkjenning av plan for nydyrking - gbnr 260/1 - Per Jan Morseth Avs/Mot: Per Jan Morseth http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/187474 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Per Jan Morseth | Journaldato: 21.08.2019 | Journalnr: 10390/2019 | Avdeling: Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen | Tittel: Utlysningstekst - 2. gangs utlysning - Faste stillinger og vikariat - Sykepleiere - Midtre Gauldal sykehjem Avs/Mot: Anita Wanvik Enlid m.fl. http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/189808 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anita Wanvik Enlid m.fl. | Journaldato: 21.08.2019 | Journalnr: 12721/2019 | Avdeling: Enhet for Pleie og omsorg | Tittel: Rammeavtale - tilkallingsvikar - EKT - 150819-150120 - Turid Enlid Avs/Mot: Turid Enlid http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/189900 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Turid Enlid | Journaldato: 21.08.2019 | Journalnr: 12813/2019 | Avdeling: Eiendom og kommunalteknikk | Tittel: Søknad om skjenkebevilling - åpent arrangement - Singsås samfunnshus - 130919 Avs/Mot: Singsås arrangement http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/189746 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Singsås arrangement | Journaldato: 21.08.2019 | Journalnr: 12659/2019 | Avdeling: Eiendom og kommunalteknikk | Tittel: Svar - fakturering utskrivningsklare pasienter for mai 2019 - ***** ***** Avs/Mot: St Olavs hospital HF http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/189863 Type: Inngående brev | Avs/Mot: St Olavs hospital HF | Journaldato: 21.08.2019 | Journalnr: 12776/2019 | Avdeling: Enhet for Pleie og omsorg | Tittel: Oversendelse av plandata fra kommunens arealplanregister - Gjeldende kommuneplanens arealdel i Midtre Gauldal kommune pr. 21.08.2019 Avs/Mot: Plankontoret http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/189857 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Plankontoret | Journaldato: 21.08.2019 | Journalnr: 12770/2019 | Avdeling: Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen | Tittel: Vedtak om spesialundervisning - skoleåret 2019-2020 - ***** ***** ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/187112 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.08.2019 | Journalnr: 10028/2019 | Avdeling: Soknedal/Hauka oppvekst | Tittel: Behovsvurdering for tildeling av tilleggsjord - gbnr 155/2 - Per Johnny Fossum Avs/Mot: Soknedal fjellstyre http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/189379 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Soknedal fjellstyre | Journaldato: 21.08.2019 | Journalnr: 12292/2019 | Avdeling: Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen | Tittel: Dispensasjonsbehandling - PlanID 2010007 - Kommuneplanens arealdel - Gbnr 149/12 Avs/Mot: http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/189610 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 21.08.2019 | Journalnr: 12523/2019 | Avdeling: Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen |