Postliste RSS fra einnsyn.mgk.no. http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/ Rss fra einnsyn.mgk.no Filtrering: Tittel: Revisjon av Lundesokna: Info fra befaringen 2. juli samt vannstandsdata for Samsjøen i perioden 2010 t.o.m. 2019 Avs/Mot: Samsjøen hytteforening http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/207672 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Samsjøen hytteforening | Journaldato: 09.07.2020 | Journalnr: 10310/2020 | Avdeling: Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen | Tittel: Rapporter/statistikk for Matrikkel for 2. kvartal 2020, Midtre Gauldal kommune Avs/Mot: Kartverket http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/207661 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kartverket | Journaldato: 09.07.2020 | Journalnr: 10299/2020 | Avdeling: Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen | Tittel: Svar på søknad om aktivitets-/prosjekttilskudd - Gauldal events Avs/Mot: Gauldal events http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/207517 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gauldal events | Journaldato: 09.07.2020 | Journalnr: 10155/2020 | Avdeling: Kultur - fritid - voksenopplæring | Tittel: Sluttutbetaling av tilskudd - SMIL, 980067203 Avs/Mot: Landbruksdirektoratet http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/207659 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 09.07.2020 | Journalnr: 10297/2020 | Avdeling: Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen | Tittel: Orientering om vedtak av veiadresser for "Sørbygda" Avs/Mot: Eskild Røe http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/207486 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Eskild Røe | Journaldato: 09.07.2020 | Journalnr: 10124/2020 | Avdeling: Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen | Tittel: Siktrydding FV 30 Avs/Mot: Morten Lien http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/207673 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Morten Lien | Journaldato: 09.07.2020 | Journalnr: 10311/2020 | Avdeling: Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen | Tittel: Byggesaksbehandling - Ferdigattest - riving av eksisterende og oppføring av ny garasje, samt tilbygg til bolig - gbnr 10/1 - 7295 Rognes - tiltakshaver Marit Bjørgen Avs/Mot: Marit Bjørgen http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/207639 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Marit Bjørgen | Journaldato: 09.07.2020 | Journalnr: 10277/2020 | Avdeling: Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen | Tittel: Omgjøring av vedtak - Tildeling av veiadresse for "Skogsveien" Avs/Mot: Nils Arvid Fegri Solum http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/207480 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nils Arvid Fegri Solum | Journaldato: 09.07.2020 | Journalnr: 10118/2020 | Avdeling: Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen | Tittel: Vedtak om fordeling av tilskudd til vegetasjonsrydding Avs/Mot: Trøndelag fylkeskommune http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/207652 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trøndelag fylkeskommune | Journaldato: 09.07.2020 | Journalnr: 10290/2020 | Avdeling: Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen | Tittel: Omgjøring av vedtak - tildeling av veiadresse for "Skogsveien" Avs/Mot: Edel Mari Halseth m.fl. http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/207444 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Edel Mari Halseth m.fl. | Journaldato: 09.07.2020 | Journalnr: 10082/2020 | Avdeling: Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen | Tittel: Referat fra dialogmøte 2 - 280520 - ***** ***** Avs/Mot: NAV Oppdal og Rennebu http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/207677 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NAV Oppdal og Rennebu | Journaldato: 09.07.2020 | Journalnr: 10315/2020 | Avdeling: Kultur - fritid - voksenopplæring | Tittel: Sertifikat Varme arbeider - gyldig til 31.05.23 - Anette Vagnild Avs/Mot: Anette Vagnild http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/207680 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anette Vagnild | Journaldato: 09.07.2020 | Journalnr: 10318/2020 | Avdeling: Kultur - fritid - voksenopplæring | Tittel: Kartlegging av netto merutgifter koronakrisen - kommunene i Trøndelag Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/207647 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 09.07.2020 | Journalnr: 10285/2020 | Avdeling: Økonomikontoret | Tittel: Søknad om utsettelse for høring av plan for nydyrking - Sivert Nygaard - Midtre Gauldal 44/3 Avs/Mot: Fylkesmannen i Trøndelag http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/207649 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Trøndelag | Journaldato: 09.07.2020 | Journalnr: 10287/2020 | Avdeling: Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen | Tittel: Kursbevis Aktivt Skogbruk Vedlikehold og grunnleggende bruk av motorsag - Marte Kristin Folstad Avs/Mot: ***** http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/207676 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.07.2020 | Journalnr: 10314/2020 | Avdeling: Kultur - fritid - voksenopplæring | Tittel: Kursbevis Aktivt Skogbruk Vedlikehold og grunnleggende bruk av motorsag Avs/Mot: ***** http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/207679 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.07.2020 | Journalnr: 10317/2020 | Avdeling: Kultur - fritid - voksenopplæring | Tittel: Søknad om ferdigattest - tilbygg enebolig - gbnr 45/1/33 - 7290 Støren - tiltakshavere Ann Siri Steigedal Moe og Olav Moe Avs/Mot: Ann Siri Steigedal Moe og Olav Moe http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/207653 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ann Siri Steigedal Moe og Olav Moe | Journaldato: 09.07.2020 | Journalnr: 10291/2020 | Avdeling: Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen | Tittel: Ettersendelse av kvittering for nabovarsel - fradeling av hyttetomt - festenr 1 - gbnr 214/3 - 7387 Singsås - Bodil Reppe Avs/Mot: Bodil Reppe http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/207654 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bodil Reppe | Journaldato: 09.07.2020 | Journalnr: 10292/2020 | Avdeling: Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen | Tittel: Fullmakt for trafikksikkerhetsarbeid på privat grunn langs FV30 på – vilt og tryggere trafikk Avs/Mot: Jon Knudsen m.fl. http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/207646 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jon Knudsen m.fl. | Journaldato: 09.07.2020 | Journalnr: 10284/2020 | Avdeling: Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen | Tittel: KNF 20.10 - Kommunalt næringsfond 2020 - Midtre Gauldal. Delutbetaling Avs/Mot: Trøndelag fylkeskommune http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/207657 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trøndelag fylkeskommune | Journaldato: 09.07.2020 | Journalnr: 10295/2020 | Avdeling: Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen | Tittel: Søknad om deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning - tildeling av festenr - gbnr 408/1/9002 - Samsjø statsallmenning - rekvirent Statskog SF Avs/Mot: Statskog SF http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/207665 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statskog SF | Journaldato: 09.07.2020 | Journalnr: 10303/2020 | Avdeling: Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen | Tittel: Forollhogna nasjonalpark - vedrørende søknad om motorferdsel på barmark - Endal beitelag Avs/Mot: Nasjonalparkstyret for Forollhogna - Fylkesmannen i Trøndelag http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/207655 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nasjonalparkstyret for Forollhogna - Fylkesmannen i Trøndelag | Journaldato: 09.07.2020 | Journalnr: 10293/2020 | Avdeling: Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen | Tittel: Søknad om skjenkebevilling - enkeltanledning - konsert på Høstvollen - 310720 - Norsk produksjon AS Avs/Mot: Norsk produksjon AS http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/207540 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Norsk produksjon AS | Journaldato: 09.07.2020 | Journalnr: 10178/2020 | Avdeling: Eiendom og kommunalteknikk | Tittel: Referat fra dialogmøte - ***** ***** ***** ***** Avs/Mot: NAV Midtre Gauldal http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/207670 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NAV Midtre Gauldal | Journaldato: 09.07.2020 | Journalnr: 10308/2020 | Avdeling: Kultur - fritid - voksenopplæring | Tittel: Tilskudd til utvikling av de sosiale tjenestene i NAV-kontoret - statsbudsjettets 0621.63 for 2020 Avs/Mot: Fylkesmannen i Trøndelag http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/207664 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Trøndelag | Journaldato: 09.07.2020 | Journalnr: 10302/2020 | Avdeling: NAV | Tittel: Varsel om matrikkelføring av eksisterende eiendomsgrenser langs veggrunn - Soknedal sentrum Avs/Mot: Espen Moe m.fl. http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/207667 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Espen Moe m.fl. | Journaldato: 09.07.2020 | Journalnr: 10305/2020 | Avdeling: Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen | Tittel: Enkeltvedtak om spesialundervisning for ***** ***** ***** ***** Avs/Mot: Trondheim kommune - Fagenhet for oppvekst og utdanning http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/207674 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trondheim kommune - Fagenhet for oppvekst og utdanning | Journaldato: 09.07.2020 | Journalnr: 10312/2020 | Avdeling: Soknedal/Hauka oppvekst | Tittel: Høringsbrev - søknad om godkjenning av plan for nydyrking - gbnr 199/3 - Leif Slørdal Avs/Mot: SAMEDIGGI / SAMETINGET m.fl. http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/207377 Type: Utgående brev | Avs/Mot: SAMEDIGGI / SAMETINGET m.fl. | Journaldato: 09.07.2020 | Journalnr: 10015/2020 | Avdeling: Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen | Tittel: Brukerkontrakt for sikker-hjemmekontor i Midtre Gauldal kommune - Ketil Gorseth Avs/Mot: Ketil Gorseth http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/207663 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ketil Gorseth | Journaldato: 09.07.2020 | Journalnr: 10301/2020 | Avdeling: Helse og familie | Tittel: Taushetserklæring - Gitte Gunnes Avs/Mot: Gitte Gunnes http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/207650 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gitte Gunnes | Journaldato: 09.07.2020 | Journalnr: 10288/2020 | Avdeling: Enhet for Pleie og omsorg |