Postliste RSS fra einnsyn.mgk.no. http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/ Rss fra einnsyn.mgk.no Filtrering: Tittel: Rammeavtale - Tilkallingsvikar - Enhet for Pleie og omsorg - F.o.m. 01.06.19 t.o.m. 30.09.19 - Frida Furuli Buseth Avs/Mot: Frida Furuli Buseth http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/187144 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Frida Furuli Buseth | Journaldato: 24.06.2019 | Journalnr: 10060/2019 | Avdeling: Enhet for Pleie og omsorg | Tittel: Rammeavtale - Tilkallingsvikar - Enhet for Pleie og omsorg - F.o.m. 01.06.19 t.o.m. 30.09.19 - Eirin Bjerkseth Avs/Mot: Eirin Bjerkseth http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/187142 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Eirin Bjerkseth | Journaldato: 24.06.2019 | Journalnr: 10058/2019 | Avdeling: Enhet for Pleie og omsorg | Tittel: Arbeidsavtale - Fast - 60 % - Barne- og ungdomsarbeider - Budal oppvekst - Ane Synnøve Høgsteggen Avs/Mot: Ane Synnøve Høgsteggen http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/187094 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ane Synnøve Høgsteggen | Journaldato: 24.06.2019 | Journalnr: 10010/2019 | Avdeling: Soknedal/Hauka oppvekst | Tittel: Søknad om stilling Avs/Mot: Berit Bordal Larsen http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/187270 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Berit Bordal Larsen | Journaldato: 24.06.2019 | Journalnr: 10186/2019 | Avdeling: Enhet for Pleie og omsorg | Tittel: Søknad om tilskudd privat vei - fylkesveg 622 - Hyttehaug Avs/Mot: Lars Hyttehaug http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/187187 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lars Hyttehaug | Journaldato: 24.06.2019 | Journalnr: 10103/2019 | Avdeling: Eiendom og kommunalteknikk | Tittel: Dispensasjon fra båndtvangbestemmelsene i forbindelse med skadefelling 2019 Avs/Mot: Holtålen kommune http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/187149 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Holtålen kommune | Journaldato: 24.06.2019 | Journalnr: 10065/2019 | Avdeling: Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen | Tittel: Søknad om stilling Avs/Mot: Liv Irene Storli http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/187180 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Liv Irene Storli | Journaldato: 24.06.2019 | Journalnr: 10096/2019 | Avdeling: Kultur - fritid - voksenopplæring | Tittel: Søknad om stilling Avs/Mot: Hege Mærvoll Stien http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/187179 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hege Mærvoll Stien | Journaldato: 24.06.2019 | Journalnr: 10095/2019 | Avdeling: Kultur - fritid - voksenopplæring | Tittel: Søknad om stilling Avs/Mot: Enya Lillevik http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/187178 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Enya Lillevik | Journaldato: 24.06.2019 | Journalnr: 10094/2019 | Avdeling: Kultur - fritid - voksenopplæring | Tittel: Søknad om å forlenge leieperioden - ***** ***** Avs/Mot: ***** http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/187109 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.06.2019 | Journalnr: 10025/2019 | Avdeling: Eiendom og kommunalteknikk | Tittel: Branntilsyn Singsås bo- og dagsenter - Tilsynsrapport med avvik/anmerkninger Avs/Mot: Gauldal brann og redning IKS http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/187238 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gauldal brann og redning IKS | Journaldato: 24.06.2019 | Journalnr: 10154/2019 | Avdeling: Eiendom og kommunalteknikk | Tittel: Vedr. søknad om oppføring av hytte - tomt nr 8 - gbnr 193/6 - Sissel Lauglo Storrø og Rolf Aarland Avs/Mot: TØMRERLAGET AS http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/187185 Type: Utgående brev | Avs/Mot: TØMRERLAGET AS | Journaldato: 24.06.2019 | Journalnr: 10101/2019 | Avdeling: Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen | Tittel: Søknad om stilling Avs/Mot: Ove Engen Willums http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/187177 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ove Engen Willums | Journaldato: 24.06.2019 | Journalnr: 10093/2019 | Avdeling: Kultur - fritid - voksenopplæring | Tittel: Årsregnskap 2018 med Årsrapport 2018 med årsmelding. Avs/Mot: Fylkesmannen i Trøndelag http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/187136 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Trøndelag | Journaldato: 24.06.2019 | Journalnr: 10052/2019 | Avdeling: Økonomikontoret | Tittel: Søknad om stilling Avs/Mot: Ludvik Myhre http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/187176 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ludvik Myhre | Journaldato: 24.06.2019 | Journalnr: 10092/2019 | Avdeling: Kultur - fritid - voksenopplæring | Tittel: Matrikkelbrev gbnr 155/2 etter sammenslåing med gbnr 155/3 og gbnr 155/5 Avs/Mot: Per Johnny Fossum http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/187203 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Per Johnny Fossum | Journaldato: 24.06.2019 | Journalnr: 10119/2019 | Avdeling: Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen | Tittel: Rammeavtale - ferievikar - staben - 240619 - 160819 - Lone Westrum Avs/Mot: Lone Westrum http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/187190 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lone Westrum | Journaldato: 24.06.2019 | Journalnr: 10106/2019 | Avdeling: Rådmannskontoret | Tittel: Opprustning kommunale veger 2019 Avs/Mot: Veidekke Industri AS http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/187255 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Veidekke Industri AS | Journaldato: 24.06.2019 | Journalnr: 10171/2019 | Avdeling: Eiendom og kommunalteknikk | Tittel: Bekreftelse på registrert skjema for egenerklæring om konsesjonsfrihet - gbnr 193/46 - Rolf Åsmund Aarland og Sissel Lauglo Storrø Avs/Mot: Rolf Aarland http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/187242 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rolf Aarland | Journaldato: 24.06.2019 | Journalnr: 10158/2019 | Avdeling: Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen | Tittel: Informasjon angående vedtak - tilskudd til private veier - Høstvoll-/Høydalsveien Avs/Mot: Høstvoll-/Høydalsveien v/Nils Magne Granmo http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/187139 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Høstvoll-/Høydalsveien v/Nils Magne Granmo | Journaldato: 24.06.2019 | Journalnr: 10055/2019 | Avdeling: Eiendom og kommunalteknikk | Tittel: Oppfriskningskurs i legemiddelhåndtering - Magli Aune Avs/Mot: AMBIO helse AS http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/187286 Type: Inngående brev | Avs/Mot: AMBIO helse AS | Journaldato: 24.06.2019 | Journalnr: 10202/2019 | Avdeling: Enhet for Pleie og omsorg | Tittel: Søknad om tilskudd - sykeavløsning - ***** ***** ***** ***** Avs/Mot: Landbruksdirektoratet http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/187291 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 24.06.2019 | Journalnr: 10207/2019 | Avdeling: Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen | Tittel: Søknad om tilskudd - sykeavløsning - ***** ***** ***** ***** Avs/Mot: Landbruksdirektoratet http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/187288 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 24.06.2019 | Journalnr: 10204/2019 | Avdeling: Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen | Tittel: Ettersending av dokumentasjon i forbindelse med dispensasjonssak - gbnr 266/3 Avs/Mot: Synnøve Singsaasbak http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/187219 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Synnøve Singsaasbak | Journaldato: 24.06.2019 | Journalnr: 10135/2019 | Avdeling: Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen | Tittel: Fagbrev - barne- og ungdomsarbeiderfaget - Monica Schjetne Avs/Mot: Monica Schjetne http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/187216 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Monica Schjetne | Journaldato: 24.06.2019 | Journalnr: 10132/2019 | Avdeling: Enhet for Pleie og omsorg | Tittel: Midtre Gauldal Næringsselskap KF - Årsregnskap og revisjonsberetning 2018 Avs/Mot: Fylkesmannen i Trøndelag http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/187220 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Trøndelag | Journaldato: 24.06.2019 | Journalnr: 10136/2019 | Avdeling: Økonomikontoret | Tittel: Møtereferat IUA beredskapsstyre 20.06.2019 Avs/Mot: IUA Sør-Trøndelag - Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/187236 Type: Inngående brev | Avs/Mot: IUA Sør-Trøndelag - Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS | Journaldato: 24.06.2019 | Journalnr: 10152/2019 | Avdeling: Ordfører | Tittel: Tillegg til klage på avslag på søknad om dispensasjon gbnr 265/17 - Forbygda Avs/Mot: Kjell Brujordet http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/187229 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kjell Brujordet | Journaldato: 24.06.2019 | Journalnr: 10145/2019 | Avdeling: Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen | Tittel: Søknad om ferdigattest - gbnr 109/4 Avs/Mot: Arve Mosbakken http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/187248 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arve Mosbakken | Journaldato: 24.06.2019 | Journalnr: 10164/2019 | Avdeling: Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen | Tittel: Midlertidig arbeidsavtale - 100 % vikariat - lærer - 010819-310720 - Erlend Ødegård Granøien Avs/Mot: Erlend Ødegård Granøien http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/187204 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Erlend Ødegård Granøien | Journaldato: 24.06.2019 | Journalnr: 10120/2019 | Avdeling: Støren barneskole |