Postliste RSS fra einnsyn.mgk.no. http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/ Rss fra einnsyn.mgk.no Filtrering: Tittel: Kretsordning - søknad om å beholde skoleplass ***** ***** ***** ***** ***** Avs/Mot: http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/242860?SourceDatabase=EPHORTE Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 16.08.2022 | Journalnr: 9181/2022 | Avdeling: Rådmannskontoret | Tittel: Tilstandsrapport for barnehage og skole - 2021 Avs/Mot: http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/244381?SourceDatabase=EPHORTE Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 16.08.2022 | Journalnr: 10702/2022 | Avdeling: Rådmannskontoret | Tittel: Rammeavtale - Tilkallingsvikar brannvakt - Enhet for Pleie og omsorg, arbeidssted p.t. Singsås Bo- og dagsenter - 150822 - 310822 - Kevin Wang Rosanoff Avs/Mot: Kevin Wang Rosanoff http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/244042?SourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kevin Wang Rosanoff | Journaldato: 15.08.2022 | Journalnr: 10363/2022 | Avdeling: Enhet for pleie og omsorg | Tittel: E6 Skogheim-Fossum planid 2020 001 Avs/Mot: Ola Østhus http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/244338?SourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ola Østhus | Journaldato: 15.08.2022 | Journalnr: 10659/2022 | Avdeling: Samfunnsutvikling og kultur | Tittel: E6 Skogheim-Fossum - gjelder gnr.84/1 Avs/Mot: Hilde Staverløkk http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/244230?SourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hilde Staverløkk | Journaldato: 15.08.2022 | Journalnr: 10551/2022 | Avdeling: Samfunnsutvikling og kultur | Tittel: Detaljregulering av E6 Skogheim-Fossum, planid 2020 001 - melding om vedtak og klagerett Avs/Mot: Adresseliste http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/244003?SourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Adresseliste | Journaldato: 15.08.2022 | Journalnr: 10324/2022 | Avdeling: Samfunnsutvikling og kultur | Tittel: Høringsuttalelse detaljregulering Hov Avs/Mot: Sokna IL http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/244269?SourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sokna IL | Journaldato: 15.08.2022 | Journalnr: 10590/2022 | Avdeling: Samfunnsutvikling og kultur | Tittel: Svar på høring Avs/Mot: Hanne Marie Storrø og Knut Krokann http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/244268?SourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hanne Marie Storrø og Knut Krokann | Journaldato: 15.08.2022 | Journalnr: 10589/2022 | Avdeling: Samfunnsutvikling og kultur | Tittel: Søknad om stilling Avs/Mot: Knut Haavard Johnsen http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/244331?SourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Knut Haavard Johnsen | Journaldato: 15.08.2022 | Journalnr: 10652/2022 | Avdeling: IKT | Tittel: Midlertidig arbeidsavtale assistent - Støren barneskole Avs/Mot: May-Britt Kant Krogstad http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/244238?SourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: May-Britt Kant Krogstad | Journaldato: 15.08.2022 | Journalnr: 10559/2022 | Avdeling: Støren barneskole | Tittel: Midlertidig arbeidsavtale assistent - Støren barneskole Avs/Mot: Natalie Soknes http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/244236?SourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Natalie Soknes | Journaldato: 15.08.2022 | Journalnr: 10557/2022 | Avdeling: Støren barneskole | Tittel: Vedr. erklæring fra hjemmelshaver - gbnr 83/1 Avs/Mot: Siri Fossum http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/244321?SourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Siri Fossum | Journaldato: 15.08.2022 | Journalnr: 10642/2022 | Avdeling: Samfunnsutvikling og kultur | Tittel: Erklæring fra hjemmelshaver - gbnr 83/1 Avs/Mot: Siri Fossum http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/244320?SourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Siri Fossum | Journaldato: 15.08.2022 | Journalnr: 10641/2022 | Avdeling: Samfunnsutvikling og kultur | Tittel: Søknad om serveringsbevilling - ny bevilling - Kanari & Kaffe, Berggård & Fyhn AS Avs/Mot: Kanari & Kaffe, Berggård & Fyhn AS http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/244267?SourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kanari & Kaffe, Berggård & Fyhn AS | Journaldato: 15.08.2022 | Journalnr: 10588/2022 | Avdeling: Informasjon | Tittel: Info_søknad om ny serveringsbevilling- nytt firma - hvordan går det? Avs/Mot: Lena Berggård http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/244241?SourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lena Berggård | Journaldato: 15.08.2022 | Journalnr: 10562/2022 | Avdeling: Informasjon | Tittel: Ansettelsesvedtak - Midlertidig stilling - 100 % svangeskapsvikariat - Enhet for Pleie og omsorg, p.t. Støren Bo- og dagsenter - F.o.m. 01.07.22 t.o.m. 31.08.23 Avs/Mot: http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/244130?SourceDatabase=EPHORTE Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 15.08.2022 | Journalnr: 10451/2022 | Avdeling: Enhet for pleie og omsorg | Tittel: Vedr. hjemmelshaver og rettigheter til tiltak - gbnr 43/1 Avs/Mot: Trond Rønningen http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/244330?SourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Trond Rønningen | Journaldato: 15.08.2022 | Journalnr: 10651/2022 | Avdeling: Samfunnsutvikling og kultur | Tittel: Retting i Matrikkelen av veggrunn gnr 1631 bnr 34 Fv. 631 Budalen Avs/Mot: MIDTRE GAULDAL KOMMUNE http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/153991?SourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: MIDTRE GAULDAL KOMMUNE | Journaldato: 15.08.2022 | Journalnr: 15011/2017 | Avdeling: Samfunnsutvikling og kultur | Tittel: Endret skjenkeareal - nytt vedtak - skjenkebevilling enkelt anledning - setersmak - 130822 - Storbekkøya museumsseter i Budalen - Hognabrygg AS Avs/Mot: Hognabrygg AS http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/244210?SourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hognabrygg AS | Journaldato: 15.08.2022 | Journalnr: 10531/2022 | Avdeling: Informasjon | Tittel: Ettersendelse av dokumentasjon -gbnr 27/3 Avs/Mot: WINSNES MASKIN & TRANSPORT AS http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/244270?SourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: WINSNES MASKIN & TRANSPORT AS | Journaldato: 15.08.2022 | Journalnr: 10591/2022 | Avdeling: Samfunnsutvikling og kultur | Tittel: Arbeidsattest - Barbara Zofia Wojtowicz Avs/Mot: Barbara Zofia Wojtowicz http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/244300?SourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Barbara Zofia Wojtowicz | Journaldato: 15.08.2022 | Journalnr: 10621/2022 | Avdeling: Støren barneskole | Tittel: Midlertidig oppdragsavtale - Støttekontakt - Enhet for pleie og omsorg avdeling generelle tiltak - 010422-300922 - Annika Åsvoll Avs/Mot: Annika Åsvoll http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/244336?SourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Annika Åsvoll | Journaldato: 15.08.2022 | Journalnr: 10657/2022 | Avdeling: Enhet for pleie og omsorg | Tittel: Avfallsplan riving Engan Leir signert Avs/Mot: Midtre Gauldal kommune, Eiendom og kommunalteknikk http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/244322?SourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Midtre Gauldal kommune, Eiendom og kommunalteknikk | Journaldato: 15.08.2022 | Journalnr: 10643/2022 | Avdeling: Samfunnsutvikling og kultur | Tittel: Oppdragsavtale - fosterhjem - 010822-310823 - ***** ***** Avs/Mot: ***** http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/244332?SourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.08.2022 | Journalnr: 10653/2022 | Avdeling: Helse og familie | Tittel: Oppdragsavtale - fosterhjem - 010822-310823 - ***** ***** Avs/Mot: ***** http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/244334?SourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.08.2022 | Journalnr: 10655/2022 | Avdeling: Helse og familie | Tittel: Arbeidsattest - Barbara Zofia Wojtowicz Avs/Mot: Barbara Zofia Wojtowicz http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/244296?SourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Barbara Zofia Wojtowicz | Journaldato: 15.08.2022 | Journalnr: 10617/2022 | Avdeling: Støren barneskole | Tittel: Utslippstillatelse - Soknedal Brannstasjon, utslipp fra oljeutskiller + påslipp kommunal SPV etter oljeutskiller - gbnr 81/12 Avs/Mot: SOKNA RØR AS http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/213137?SourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: SOKNA RØR AS | Journaldato: 15.08.2022 | Journalnr: 15749/2020 | Avdeling: Samfunnsutvikling og kultur | Tittel: Utslippstillatelse - Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra fritidsbolig - gbnr 27/26 - Jens Edvin Folstad Avs/Mot: Sokna rør AS http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/244032?SourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sokna rør AS | Journaldato: 15.08.2022 | Journalnr: 10353/2022 | Avdeling: Samfunnsutvikling og kultur | Tittel: Orientering i forbindelse med utsendelse av sakkyndig vurdering for gjennomlesing Avs/Mot: Midtre Gauldal kommune PPT http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/244313?SourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Midtre Gauldal kommune PPT | Journaldato: 15.08.2022 | Journalnr: 10634/2022 | Avdeling: Støren barneskole | Tittel: Trafikale forhold Hesthagen - fremkommelighet renovasjonsbiler og beredskap Avs/Mot: Jan Tore Endal m.fl. http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/244194?SourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jan Tore Endal m.fl. | Journaldato: 15.08.2022 | Journalnr: 10515/2022 | Avdeling: Eiendom og kommunalteknikk |