Postliste RSS fra einnsyn.mgk.no. http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/ Rss fra einnsyn.mgk.no Filtrering: Tittel: Stopping av planinitiativ "Kjørkvolltunet" til endelig avgjørelse - gbnr 45/8 Avs/Mot: http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/197873 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 16.01.2020 | Journalnr: 520/2020 | Avdeling: Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen | Tittel: Møtereferat arbeidsgruppemøte nr. 5 - Kommuneplanens arealdel Midtre Gauldal 2019 - 2031 Avs/Mot: Plankontoret http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/198254 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Plankontoret | Journaldato: 15.01.2020 | Journalnr: 901/2020 | Avdeling: Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen | Tittel: Innsigelse på forslag til ny reguleringsplan miljøgate Soknedal sentrum Avs/Mot: YX Soknedal bensin AS http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/198256 Type: Inngående brev | Avs/Mot: YX Soknedal bensin AS | Journaldato: 15.01.2020 | Journalnr: 903/2020 | Avdeling: Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen | Tittel: Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Hans Tore Løvrødshaug Avs/Mot: Hans Tore Løvrødshaug http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/198292 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hans Tore Løvrødshaug | Journaldato: 15.01.2020 | Journalnr: 939/2020 | Avdeling: Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen | Tittel: Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Asle Olav Løkken Avs/Mot: Asle Olav Løkken http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/198291 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Asle Olav Løkken | Journaldato: 15.01.2020 | Journalnr: 938/2020 | Avdeling: Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen | Tittel: Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Ole Lysevold Avs/Mot: Ole Lysevold http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/198267 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ole Lysevold | Journaldato: 15.01.2020 | Journalnr: 914/2020 | Avdeling: Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen | Tittel: Vedlegg til søknad om motorferdsel - Per Kåre Lyngen Avs/Mot: Per Kåre Lyngen http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/198246 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Per Kåre Lyngen | Journaldato: 15.01.2020 | Journalnr: 893/2020 | Avdeling: Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen | Tittel: Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Gerrit Andrè Lorier Avs/Mot: Gerrit Andrè Lorier http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/198242 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gerrit Andrè Lorier | Journaldato: 15.01.2020 | Journalnr: 889/2020 | Avdeling: Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen | Tittel: Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Lars Digre Avs/Mot: Lars Digre http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/198241 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lars Digre | Journaldato: 15.01.2020 | Journalnr: 888/2020 | Avdeling: Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen | Tittel: Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Terje Gulbrandsen Avs/Mot: Terje Gulbrandsen http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/198239 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Terje Gulbrandsen | Journaldato: 15.01.2020 | Journalnr: 886/2020 | Avdeling: Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen | Tittel: Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Ola Ivar Bjørgen Avs/Mot: Ola Ivar Bjørgen http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/198238 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ola Ivar Bjørgen | Journaldato: 15.01.2020 | Journalnr: 885/2020 | Avdeling: Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen | Tittel: Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Anders Rogstad Avs/Mot: Anders Rogstad http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/198237 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anders Rogstad | Journaldato: 15.01.2020 | Journalnr: 884/2020 | Avdeling: Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen | Tittel: Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Svein Magne Fløttum Avs/Mot: Svein Magne Fløttum http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/198236 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svein Magne Fløttum | Journaldato: 15.01.2020 | Journalnr: 883/2020 | Avdeling: Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen | Tittel: Kjørebok 2917-2019 - Per Kåre Lyngen Avs/Mot: Per Kåre Lyngen http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/198247 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Per Kåre Lyngen | Journaldato: 15.01.2020 | Journalnr: 894/2020 | Avdeling: Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen | Tittel: Revidert planbeskrivelse - Hundåslåtten hyttefelt Avs/Mot: Allskog SA http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/198248 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Allskog SA | Journaldato: 15.01.2020 | Journalnr: 895/2020 | Avdeling: Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen | Tittel: 1648_2017006_Rp_Hundåslåtten_Hyttefelt - ny plan Avs/Mot: Allskog SA m.fl. http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/198233 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Allskog SA m.fl. | Journaldato: 15.01.2020 | Journalnr: 880/2020 | Avdeling: Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen | Tittel: Melding om vedtak -1. gangs behandling - Brudal hytteområde - planID5027 2018011 Avs/Mot: Allskog SA http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/198243 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Allskog SA | Journaldato: 15.01.2020 | Journalnr: 890/2020 | Avdeling: Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen | Tittel: Melding om vedtak - 1.gangs behandling - reguleringsplanendringer for Gammelvollia hyttefelt Avs/Mot: Allskog SA http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/198234 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Allskog SA | Journaldato: 15.01.2020 | Journalnr: 881/2020 | Avdeling: Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen | Tittel: Svar på søknad om stlling i kulturskolen i Midtre Gauldal Avs/Mot: Erik Hultstrand Ahlin m.fl. http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/198276 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Erik Hultstrand Ahlin m.fl. | Journaldato: 15.01.2020 | Journalnr: 923/2020 | Avdeling: Kultur - fritid - voksenopplæring | Tittel: Søknad om ferdigattest - oppføring av fritidsbolig - gbnr 49/2 - Slette hyttefelt - tomt 14, Ramstadsjøen, 7288 Soknedal - tiltakshavere Håvard Børø og Silje Kant Bjørnli Avs/Mot: Børø byggservice AS http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/198245 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Børø byggservice AS | Journaldato: 15.01.2020 | Journalnr: 892/2020 | Avdeling: Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen | Tittel: Konsesjonssak gbnr. 261/2 og 3 og 302/1 - klagebehandling Avs/Mot: Bjerkan Stav Advokatfirma AS m.fl. http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/198067 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bjerkan Stav Advokatfirma AS m.fl. | Journaldato: 15.01.2020 | Journalnr: 714/2020 | Avdeling: Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen | Tittel: Fylkeskommunens uttalelse - Midtre Gauldal kommune - Søknad om nydyrking, 155/2 Avs/Mot: Trøndelag fylkeskommune http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/198283 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trøndelag fylkeskommune | Journaldato: 15.01.2020 | Journalnr: 930/2020 | Avdeling: Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen | Tittel: Svar på søknad om fritak fra slamgebyr - gbnr 59/10 - Agnes Haukås Avs/Mot: Agnes Haukås http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/198281 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Agnes Haukås | Journaldato: 15.01.2020 | Journalnr: 928/2020 | Avdeling: Eiendom og kommunalteknikk | Tittel: Foreløpig svar - søknad om deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning - fradeling av bebygd hyttetomt - gbnr 8/6 Avs/Mot: Kari R Folstad Solberg http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/198277 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kari R Folstad Solberg | Journaldato: 15.01.2020 | Journalnr: 924/2020 | Avdeling: Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen | Tittel: Kjørebok - Rapportskjema for leiekjøring - 2017-2019 - Ole Lysevold Avs/Mot: Ole Lysevold http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/198271 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ole Lysevold | Journaldato: 15.01.2020 | Journalnr: 918/2020 | Avdeling: Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen | Tittel: Søknad om ferdigattest med vedlegg - oppføring av bolig - gbnr 192/21 - Endalen, 7298 Budalen - tiltakshaver Guro Enlid Avs/Mot: Enlids tradisjonslaft AS http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/198258 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Enlids tradisjonslaft AS | Journaldato: 15.01.2020 | Journalnr: 905/2020 | Avdeling: Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen | Tittel: Svar på søknad om fritak fra slamtømming - gbnr 230/121 - Johan Digre Avs/Mot: Johan Digre http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/198290 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Johan Digre | Journaldato: 15.01.2020 | Journalnr: 937/2020 | Avdeling: Eiendom og kommunalteknikk | Tittel: Uttalelse - Høring om bygging av landbruksvei - gbnr 45/8, Midtre Gauldal kommune Avs/Mot: Samediggi/Sametinget http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/198231 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Samediggi/Sametinget | Journaldato: 15.01.2020 | Journalnr: 878/2020 | Avdeling: Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen | Tittel: Høring om bygging av landbruksvei - Brandeggveien - gbnr 140/2 - Eivind Bolme Avs/Mot: Statens Vegvesen http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/198232 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Statens Vegvesen | Journaldato: 15.01.2020 | Journalnr: 879/2020 | Avdeling: Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen | Tittel: Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - fradeling av boligtomt - gbnr 92/2 - Jan Ove Wagnildhaug Avs/Mot: Trøndelag fylkeskommune http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/198253 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trøndelag fylkeskommune | Journaldato: 15.01.2020 | Journalnr: 900/2020 | Avdeling: Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen |