Postliste RSS fra einnsyn.mgk.no. http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/ Rss fra einnsyn.mgk.no Filtrering: Tittel: Ansettelsesvedtak - Fast stilling - 100% driftsoperatør/fagarbeider - vann og avløp - Eiendom og kommunalteknikk Avs/Mot: http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/221839?SourceDatabase=EPHORTE Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 12.05.2021 | Journalnr: 6850/2021 | Avdeling: Eiendom og kommunalteknikk | Tittel: Vedtak av navn på adresseparsell 1090, 1770, 2270, 10010,10101, 10102, 30210, 30211, 20017, 20103, 20102,10002,10003,10103,10104, 3017,10108,1690, 20101, 30018, 30060,10112, 20603 og 20316 Avs/Mot: http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/222253?SourceDatabase=EPHORTE Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 12.05.2021 | Journalnr: 7264/2021 | Avdeling: Samfunnsutvikling og kultur | Tittel: Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Anne Hagestuen Avs/Mot: Anne Hagestuen http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/222277?SourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anne Hagestuen | Journaldato: 11.05.2021 | Journalnr: 7288/2021 | Avdeling: Samfunnsutvikling og kultur | Tittel: Bane NOR Støren verksted - Igangsettingssøknad nr 6 Avs/Mot: ARKITEKTENE ASTRUP OG HELLERN AS http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/222333?SourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ARKITEKTENE ASTRUP OG HELLERN AS | Journaldato: 11.05.2021 | Journalnr: 7344/2021 | Avdeling: Samfunnsutvikling og kultur | Tittel: Midlertidig arbeidsavtale - 21,13 % stilling - dagaktivitetstilbud for demente - Enhet for Pleie og omsorg - F.o.m. 02.06.21 t.o.m. 31.12.21 - Turid Røstvoll Avs/Mot: Turid Røstvoll http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/222292?SourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Turid Røstvoll | Journaldato: 11.05.2021 | Journalnr: 7303/2021 | Avdeling: Enhet for pleie og omsorg | Tittel: Midlertidig arbeidsavtale - vikariat - 80 % sykepleier - Enhet for Pleie og omsorg, p.t. sykehjemmet - F.o.m. 01.06.21 t.o.m. 31.10.21 - Janne Engen Nyhus Avs/Mot: Janne Engen Nyhus http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/222149?SourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Janne Engen Nyhus | Journaldato: 11.05.2021 | Journalnr: 7160/2021 | Avdeling: Enhet for pleie og omsorg | Tittel: Vedrørende overføring av Støren idrettspark til Støren Sportsklubb Avs/Mot: SOKNA IDRETTSLAG http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/222295?SourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: SOKNA IDRETTSLAG | Journaldato: 11.05.2021 | Journalnr: 7306/2021 | Avdeling: Rådmann | Tittel: Vedr. brannrapport kyllingfjøs Harstad Avs/Mot: Arve Haugan Callister Rådgivning AS http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/222288?SourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arve Haugan Callister Rådgivning AS | Journaldato: 11.05.2021 | Journalnr: 7299/2021 | Avdeling: Samfunnsutvikling og kultur | Tittel: Vedr. kyllingfjøs Frank Harstad Avs/Mot: Arne Vaslag http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/222266?SourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arne Vaslag | Journaldato: 11.05.2021 | Journalnr: 7277/2021 | Avdeling: Samfunnsutvikling og kultur | Tittel: Vedr. søknad om oppføring av kyllingfjøs - gbnr 51/1 Avs/Mot: SIV ING ARNE VASLAG AS http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/222258?SourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: SIV ING ARNE VASLAG AS | Journaldato: 11.05.2021 | Journalnr: 7269/2021 | Avdeling: Samfunnsutvikling og kultur | Tittel: ***** ***** ***** ***** ***** ***** ferdigattest - gbnr 46/74 Avs/Mot: TKS HEIS AS http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/222157?SourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: TKS HEIS AS | Journaldato: 11.05.2021 | Journalnr: 7168/2021 | Avdeling: Samfunnsutvikling og kultur | Tittel: Sluttutbetaling av tilskudd - SMIL, 981412389 Avs/Mot: Landbruksdirektoratet http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/222330?SourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 11.05.2021 | Journalnr: 7341/2021 | Avdeling: Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen | Tittel: Svar - tilbudsforespørsel - Midtre Gauldal kommune Avs/Mot: PricewaterhouseCoopers AS http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/222321?SourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: PricewaterhouseCoopers AS | Journaldato: 11.05.2021 | Journalnr: 7332/2021 | Avdeling: Rådmannskontoret | Tittel: Tilbakemelding på høring av søknad om dispensasjon - fradeling av tilleggsareal - gbnr 134/2 Avs/Mot: STATENS VEGVESEN LILLEHAMMER KONTORSTED http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/222316?SourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS VEGVESEN LILLEHAMMER KONTORSTED | Journaldato: 11.05.2021 | Journalnr: 7327/2021 | Avdeling: Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen | Tittel: Byggesaksbehandling - Ferdigattest - Fritidsbolig og anneks - gbnr 214/28 Avs/Mot: REPPE BYGGTJENESTER AS http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/222239?SourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: REPPE BYGGTJENESTER AS | Journaldato: 11.05.2021 | Journalnr: 7250/2021 | Avdeling: Samfunnsutvikling og kultur | Tittel: Forlenget gyldighet - Arbeidsvarslingsplan - grunnundersøkelser E6 - Liøya, Støren Avs/Mot: VEISKILTKONSULENTEN AS http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/222264?SourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: VEISKILTKONSULENTEN AS | Journaldato: 11.05.2021 | Journalnr: 7275/2021 | Avdeling: Eiendom og kommunalteknikk | Tittel: Dokumentet har mangler og kan ikke tinglyses Avs/Mot: Statens kartverk Tinglysing http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/222267?SourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statens kartverk Tinglysing | Journaldato: 11.05.2021 | Journalnr: 7278/2021 | Avdeling: Eiendom og kommunalteknikk | Tittel: Byggesaksbehandling - Ferdigattest - carport - gbnr 196/1 Avs/Mot: John Helge Sandberg http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/222243?SourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: John Helge Sandberg | Journaldato: 11.05.2021 | Journalnr: 7254/2021 | Avdeling: Samfunnsutvikling og kultur | Tittel: Etterlevelseskontroll for selvkost 2020 Avs/Mot: Revisjon Midt-Norge SA http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/222296?SourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Revisjon Midt-Norge SA | Journaldato: 11.05.2021 | Journalnr: 7307/2021 | Avdeling: Økonomikontoret | Tittel: Behandling av klage på vedtak ombygging av landbruksvei Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/222297?SourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 11.05.2021 | Journalnr: 7308/2021 | Avdeling: Samfunnsutvikling og kultur | Tittel: Behandling av klage på vedtak - bygging av landbruksvei - Midtre Gauldal - gbnr 121/1 Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/222293?SourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 11.05.2021 | Journalnr: 7304/2021 | Avdeling: Samfunnsutvikling og kultur | Tittel: Vedtak - spesialundervisning - ***** ***** ***** - Støren ungdomsskole - skoleåret 2021/2022 Avs/Mot: ***** http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/222299?SourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.05.2021 | Journalnr: 7310/2021 | Avdeling: Støren ungdomsskole | Tittel: Søknad om ferdigattest - gbnr 45/173 Avs/Mot: Jostein Larsen http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/222298?SourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jostein Larsen | Journaldato: 11.05.2021 | Journalnr: 7309/2021 | Avdeling: Samfunnsutvikling og kultur | Tittel: Vedr. 202116735-3 - Fylkeskommunens uttalelse til søknad om dispensasjon fra kommuneplanens areadel for oppføring av uthus - Storburusjøveien1049 - 215/1/1. Midtre Gauldal Avs/Mot: Trøndelag fylkeskommune http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/222278?SourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trøndelag fylkeskommune | Journaldato: 11.05.2021 | Journalnr: 7289/2021 | Avdeling: Samfunnsutvikling og kultur | Tittel: Uttalelse om søknad om byggetillatelse - gbnr 152/3 Avs/Mot: Ole Magnus Vollum http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/222334?SourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ole Magnus Vollum | Journaldato: 11.05.2021 | Journalnr: 7345/2021 | Avdeling: Samfunnsutvikling og kultur | Tittel: Rammeavtale - tilkallingsvikar - Enhet for pleie og omsorg - 010521-300921 - Tegsti Mehari Berhane Avs/Mot: Tegsti Mehari Berhane http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/222279?SourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tegsti Mehari Berhane | Journaldato: 11.05.2021 | Journalnr: 7290/2021 | Avdeling: Enhet for pleie og omsorg | Tittel: VS: Nydyrking på gbnr 260/1 Avs/Mot: Per Jan Morseth http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/222308?SourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Per Jan Morseth | Journaldato: 11.05.2021 | Journalnr: 7319/2021 | Avdeling: Samfunnsutvikling og kultur | Tittel: Vedtak - avslag - spesialundervisning - ***** ***** ***** - Støren ungdomsskole - våren 2021 Avs/Mot: ***** http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/222274?SourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.05.2021 | Journalnr: 7285/2021 | Avdeling: Støren ungdomsskole | Tittel: Vedtak om tvangsmulkt - Egenmeldt sykefravær (RA-0182) Avs/Mot: Statistisk Sentralbyrå http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/222300?SourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statistisk Sentralbyrå | Journaldato: 11.05.2021 | Journalnr: 7311/2021 | Avdeling: Rådmannskontoret | Tittel: Foreløpig svar - søknad om tilskudd til tiltak i beiteområder - elektronisk overvåkningsutstyr - Singsås vestre beitelag SA Avs/Mot: SINGSÅS VESTRE BEITELAG SA http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/222047?SourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: SINGSÅS VESTRE BEITELAG SA | Journaldato: 11.05.2021 | Journalnr: 7058/2021 | Avdeling: Samfunnsutvikling og kultur |