Postliste http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/ einnsyn.mgk.no Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Wenche Hopstad http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/146872 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Wenche Hopstad | Journaldato: 10.05.2017 | RegistryNumber: 7897/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Helge Digre http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/146676 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Helge Digre | Journaldato: 09.05.2017 | RegistryNumber: 7701/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Helge Digre http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/146647 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helge Digre | Journaldato: 08.05.2017 | RegistryNumber: 7672/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Samsjøen naturreservat - tillatelse til transport med snøscooter - Janne Sandstad http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/146425 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Sør-Trøndelag | Journaldato: 04.05.2017 | RegistryNumber: 7449/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Georg Reppe http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/146169 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Georg Reppe | Journaldato: 28.04.2017 | RegistryNumber: 7193/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag (leiekjøring) - Atle Idar How http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/146085 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Atle Idar How | Journaldato: 28.04.2017 | RegistryNumber: 7109/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Oddrun Sandrød http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/146070 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oddrun Sandrød | Journaldato: 28.04.2017 | RegistryNumber: 7094/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Ettersendelse av opplysninger i forbindelse med søknad om motorferdsel - Sturla Bogen http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/146047 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sturla Bogen | Journaldato: 27.04.2017 | RegistryNumber: 7071/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Knut Bernhard Rognes 21/5 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/145851 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Knut Bernhard Rognes | Journaldato: 24.04.2017 | RegistryNumber: 6876/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Gjermund Siegel 200/6 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/145836 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gjermund Siegel | Journaldato: 24.04.2017 | RegistryNumber: 6861/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Ola N Løkken 11/1 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/145833 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ola N Løkken | Journaldato: 24.04.2017 | RegistryNumber: 6858/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Gjermund Siegel http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/145784 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gjermund Siegel | Journaldato: 21.04.2017 | RegistryNumber: 6809/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Wenche Hopstad http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/145730 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Wenche Hopstad | Journaldato: 20.04.2017 | RegistryNumber: 6757/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Ola N Løkken http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/145722 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ola N Løkken | Journaldato: 20.04.2017 | RegistryNumber: 6749/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Odd Egil Fagerbæk 400/1/13 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/145495 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Odd Egil Fagerbæk | Journaldato: 11.04.2017 | RegistryNumber: 6522/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Geir Løvoll 215/1/2 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/145477 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Geir Løvoll | Journaldato: 11.04.2017 | RegistryNumber: 6504/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Ole Magne Kant 55/9 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/145476 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ole Magne Kant | Journaldato: 11.04.2017 | RegistryNumber: 6503/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Ole Magne Kant http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/145475 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ole Magne Kant | Journaldato: 10.04.2017 | RegistryNumber: 6502/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Samsjøen naturreservat - dispensasjon til transport med snøscooter til hytte under oppføring - Morten Aune http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/145465 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Sør-Trøndelag | Journaldato: 10.04.2017 | RegistryNumber: 6492/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Samsjøen naturreservat - dispensasjon for transport til hytte - Ingebrigt og Arnt Aune http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/145463 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Sør-Trøndelag | Journaldato: 10.04.2017 | RegistryNumber: 6490/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Terje Fagerbæk http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/145455 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Terje Fagerbæk | Journaldato: 11.04.2017 | RegistryNumber: 6482/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Terje Fagerbæk http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/145423 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Terje Fagerbæk | Journaldato: 10.04.2017 | RegistryNumber: 6450/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Even Petter Bjerkset http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/145422 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Even Petter Bjerkset | Journaldato: 10.04.2017 | RegistryNumber: 6449/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Magne Forseth http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/145421 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Magne Forseth | Journaldato: 10.04.2017 | RegistryNumber: 6448/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Geir Løvoll http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/145420 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Geir Løvoll | Journaldato: 10.04.2017 | RegistryNumber: 6447/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Aril Røttum http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/145419 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Aril Røttum | Journaldato: 10.04.2017 | RegistryNumber: 6446/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Trond Holstad http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/145398 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trond Holstad | Journaldato: 07.04.2017 | RegistryNumber: 6425/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Karl Ivar Asklund http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/145379 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Karl Ivar Asklund | Journaldato: 07.04.2017 | RegistryNumber: 6406/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Karl Ivar Asklund http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/145369 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Karl Ivar Asklund | Journaldato: 07.04.2017 | RegistryNumber: 6398/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Carl Gustav Lund http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/145368 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Carl Gustav Lund | Journaldato: 07.04.2017 | RegistryNumber: 6397/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Bernt Stensås http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/145364 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bernt Stensås | Journaldato: 07.04.2017 | RegistryNumber: 6393/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Bernt Johnny Stensås http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/145363 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bernt Johnny Stensås | Journaldato: 07.04.2017 | RegistryNumber: 6392/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Kjell Edvin Stenbro http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/145353 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kjell Edvin Stenbro | Journaldato: 07.04.2017 | RegistryNumber: 6382/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Kjell Edvin Stenbro http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/145346 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kjell Edvin Stenbro | Journaldato: 07.04.2017 | RegistryNumber: 6375/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Olav Haugen http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/145308 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Olav Haugen | Journaldato: 07.04.2017 | RegistryNumber: 6337/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Per Høen http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/145303 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Per Høen | Journaldato: 07.04.2017 | RegistryNumber: 6332/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Annika Haugen http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/145296 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Annika Haugen | Journaldato: 07.04.2017 | RegistryNumber: 6325/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Stein Kjellås http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/145294 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Stein Kjellås | Journaldato: 07.04.2017 | RegistryNumber: 6323/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Carl Gustav Lund http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/145289 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rarl Gustav Lund | Journaldato: 07.04.2017 | RegistryNumber: 6318/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Olav Haugen http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/145288 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Olav Haugen | Journaldato: 07.04.2017 | RegistryNumber: 6317/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Oddrun Sandrød http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/145259 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Oddrun Sandrød | Journaldato: 06.04.2017 | RegistryNumber: 6288/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Jørn Kristian Kusslid http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/145243 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jørn Kristian Kusslid | Journaldato: 06.04.2017 | RegistryNumber: 6272/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Jørn Kristian Kusslid http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/145237 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jørn Kristian Kusslid | Journaldato: 06.04.2017 | RegistryNumber: 6266/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Samsjøen naturreservat - transport til hytte under oppføring i Nognillosen hyttefelt - Anne Mette og Hans Digre http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/145211 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Sør-Trøndelag | Journaldato: 06.04.2017 | RegistryNumber: 6240/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Per Høen http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/145180 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Per Høen | Journaldato: 06.04.2017 | RegistryNumber: 6209/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Atle Idar How http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/145179 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Atle Idar How | Journaldato: 06.04.2017 | RegistryNumber: 6208/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Olav Edvin Heggvold http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/145175 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Olav Edvin Heggvold | Journaldato: 06.04.2017 | RegistryNumber: 6204/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Annika Haugen http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/145071 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Annika Haugen | Journaldato: 05.04.2017 | RegistryNumber: 6100/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Stein Kjellås http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/145059 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stein Kjellås | Journaldato: 04.04.2017 | RegistryNumber: 6088/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Sigmund Kåre Moshaug http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/145058 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sigmund Kåre Moshaug | Journaldato: 04.04.2017 | RegistryNumber: 6087/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Bernt Johnny Stensås http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/145055 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bernt johnny Stensås | Journaldato: 04.04.2017 | RegistryNumber: 6084/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedlegg til søknad datert 1.4.2017 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/145042 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trygve Stensås | Journaldato: 04.04.2017 | RegistryNumber: 6071/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Einar Morten Fløttum http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/145038 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Einar Morten Fløttum | Journaldato: 04.04.2017 | RegistryNumber: 6067/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag (leiekjøring) - Trygve Stensås http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/145033 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Trygve Stensås | Journaldato: 04.04.2017 | RegistryNumber: 6062/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Bernt Johnny Stensås http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/145004 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bernt johnny Stensås | Journaldato: 04.04.2017 | RegistryNumber: 6033/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Trygve Stensås http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/144916 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trygve Stensås | Journaldato: 03.04.2017 | RegistryNumber: 5942/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Einar Morten Fløttum http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/144915 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Einar Morten Fløttum | Journaldato: 03.04.2017 | RegistryNumber: 5941/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Sigmund Kåre Moshaug http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/144865 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sigmund Kåre Moshaug | Journaldato: 31.03.2017 | RegistryNumber: 5891/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Nils Fagerbekk http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/144836 Type: Utgående brev | Avs/Mot: NILS FAGERBEKK | Journaldato: 31.03.2017 | RegistryNumber: 5862/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Jon Inge Myhre - 234/1/6 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/144823 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jon Inge Myhre | Journaldato: 31.03.2017 | RegistryNumber: 5850/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Eskild Røe http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/144804 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Eskild Røe | Journaldato: 31.03.2017 | RegistryNumber: 5831/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Anders og Sigmund Moshaug http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/144803 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anders og Sigmund Moshaug | Journaldato: 31.03.2017 | RegistryNumber: 5830/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Olav Staverløkk http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/144802 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Olav Staverløkk | Journaldato: 31.03.2017 | RegistryNumber: 5829/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Sigurd Stensås http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/144795 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sigurd Stensås | Journaldato: 31.03.2017 | RegistryNumber: 5823/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Eskild Røe http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/144767 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eskild Røe | Journaldato: 30.03.2017 | RegistryNumber: 5798/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Olav Staverløkk http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/144748 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Olav Staverløkk | Journaldato: 30.03.2017 | RegistryNumber: 5779/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Jon Inge Myhre http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/144718 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jon Inge Myhre | Journaldato: 30.03.2017 | RegistryNumber: 5749/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Morten Ødegård (gbnr 77/36) http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/144713 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Morten Ødegård | Journaldato: 30.03.2017 | RegistryNumber: 5744/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Anders og Sigmund Moshaug http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/144688 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anders og Sigmund Moshaug | Journaldato: 29.03.2017 | RegistryNumber: 5719/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Sigurd Stensås http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/144628 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sigurd Stensås | Journaldato: 29.03.2017 | RegistryNumber: 5659/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Nils Fagerbekk http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/144627 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NILS FAGERBEKK | Journaldato: 29.03.2017 | RegistryNumber: 5658/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Eivind Bjerksetmyr 400/1/95 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/144566 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Eivind Bjerksetmyr | Journaldato: 28.03.2017 | RegistryNumber: 5598/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Eivind Bjerksetmyr http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/144457 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eivind Bjerksetmyr | Journaldato: 27.03.2017 | RegistryNumber: 5490/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Morten Ødegård http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/144455 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Morten Ødegård | Journaldato: 27.03.2017 | RegistryNumber: 5488/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Anne Cathrine Fløttum - 265/34 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/144393 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anne Cathrine Fløttum | Journaldato: 24.03.2017 | RegistryNumber: 5430/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - John Oddbjørn Folstad http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/144390 Type: Utgående brev | Avs/Mot: John Oddbjørn Folstad | Journaldato: 24.03.2017 | RegistryNumber: 5427/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Solveig Bones og Jon Inge Berg - 4/20 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/144385 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Solveig Bones | Journaldato: 24.03.2017 | RegistryNumber: 5422/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/144342 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Andreas Almås | Journaldato: 24.03.2017 | RegistryNumber: 5379/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - 2016/2017 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/144330 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Beate Aune Aunøien | Journaldato: 24.03.2017 | RegistryNumber: 5367/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - 2016/2017 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/144325 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Johan Storrø | Journaldato: 24.03.2017 | RegistryNumber: 5362/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedrørende din søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/144316 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Per Bjørnar Digre | Journaldato: 24.03.2017 | RegistryNumber: 5353/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Anne Cathrine Fløttum http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/144314 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anne Cathrine Fløttum | Journaldato: 24.03.2017 | RegistryNumber: 5351/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - John Oddbjørn Folstad http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/144287 Type: Inngående brev | Avs/Mot: John Oddbjørn Folstad | Journaldato: 23.03.2017 | RegistryNumber: 5324/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Solveig Bones og Jon Inge Berg http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/144251 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Solveig Bones | Journaldato: 23.03.2017 | RegistryNumber: 5288/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Nils Olav Fossum http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/144234 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nils Olav Fossum | Journaldato: 23.03.2017 | RegistryNumber: 5271/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Avslag på søknad om pensjonisttur i Samsjøen naturreservat - Selbu pensjonistforening http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/144201 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Sør-Trøndelag | Journaldato: 22.03.2017 | RegistryNumber: 5238/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Per Jan Reiten 234/1 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/144182 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jan Erik Reiten | Journaldato: 23.03.2017 | RegistryNumber: 5219/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Ivar Gjermund Sætermo http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/144178 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ivar Gjermund Sætermo | Journaldato: 23.03.2017 | RegistryNumber: 5215/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Ivar Gjermund Sætermo http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/144125 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ivar Gjermund Sætermo | Journaldato: 22.03.2017 | RegistryNumber: 5162/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Nils Olav Fossum http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/144099 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nils Olav Fossum | Journaldato: 21.03.2017 | RegistryNumber: 5136/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag (gbnr 236/64) - Ola Brende http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/144097 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ola Brende | Journaldato: 22.03.2017 | RegistryNumber: 5134/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Jan Erik Reiten http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/144077 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jan Erik Reiten | Journaldato: 20.03.2017 | RegistryNumber: 5114/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Inge T Bones http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/144056 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Inge T.Bones | Journaldato: 22.03.2017 | RegistryNumber: 5093/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - John Olav Winsnes http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/144051 Type: Utgående brev | Avs/Mot: John Olav Winsnes | Journaldato: 22.03.2017 | RegistryNumber: 5088/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Emilie Gynnild http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/144050 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Emilie Gynnild | Journaldato: 21.03.2017 | RegistryNumber: 5087/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Arnt Einar Engan http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/144049 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arnt Einar Engan | Journaldato: 21.03.2017 | RegistryNumber: 5086/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Anders Malum 221/20 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/144021 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anders Malum | Journaldato: 20.03.2017 | RegistryNumber: 5058/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Ingvar Digre http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/143947 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ingvar Digre | Journaldato: 24.03.2017 | RegistryNumber: 4984/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Jan Kotsbakk - 220/38 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/143946 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jan Kotsbakk | Journaldato: 20.03.2017 | RegistryNumber: 4983/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Robert Vinsnesbakk - 172/9 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/143945 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Robert Vinensbakk | Journaldato: 20.03.2017 | RegistryNumber: 4982/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Eldbjørn Husby - 214/17 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/143944 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Eldbjørn Husby | Journaldato: 20.03.2017 | RegistryNumber: 4981/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Robert Aalberg - 131/8 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/143943 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Robert Aalberg | Journaldato: 20.03.2017 | RegistryNumber: 4980/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om bruk av snøskuter - Jostein Arve Grytdal http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/143942 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jostein Arve Grytdal | Journaldato: 20.03.2017 | RegistryNumber: 4979/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Inge T.Bones http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/143923 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Inge T.Bones | Journaldato: 17.03.2017 | RegistryNumber: 4960/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Ola Brende http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/143914 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ola Brende | Journaldato: 17.03.2017 | RegistryNumber: 4951/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 26-34 - Sommeren 2017 - Enhet for Pleie og omsorg - Mari Dyrvik Rogstad http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/148623 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mari Dyrvik Rogstad | Journaldato: 19.06.2017 | RegistryNumber: 9645/2017 | Enhet for Pleie og omsorg Mottar ikke stillingen - Eirin Bjerkset http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/147721 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eirin Bjerkset | Journaldato: 29.05.2017 | RegistryNumber: 8745/2017 | Enhet for Pleie og omsorg Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren2017 - Enhet Pleie og Omsorg - Maja Skårvold http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/147709 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Maja Skårvold | Journaldato: 30.05.2017 | RegistryNumber: 8733/2017 | Enhet for Pleie og omsorg Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2017 - Enhet Pleie og Omsorg - Prangthip Phonchamni. http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/147572 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Prangthip Phonchamni | Journaldato: 26.05.2017 | RegistryNumber: 8596/2017 | Enhet for Pleie og omsorg Takker nei til stillingen som ferievikar http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/147385 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Inger Kristine Granøien | Journaldato: 22.05.2017 | RegistryNumber: 8409/2017 | Enhet for Pleie og omsorg Søknad om sommerjobb og tilkallingshjelp - Synne Reitan http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/145964 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Synne Reitan | Journaldato: 25.04.2017 | RegistryNumber: 6988/2017 | Enhet for Pleie og omsorg Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2017 - Enhet for Pleie og omsorg - Eva Karin Aune http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/147284 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Eva Karin Aune | Journaldato: 08.06.2017 | RegistryNumber: 8309/2017 | Enhet for Pleie og omsorg Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2017 - Enhet Pleie og Omsorg - Ida Langmo http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/147262 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ida Langmo | Journaldato: 22.05.2017 | RegistryNumber: 8287/2017 | Enhet for Pleie og omsorg Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2017 - Enhet for Pleie og omsorg - Rahwa Aregay http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/147173 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rahwa Aregay | Journaldato: 18.05.2017 | RegistryNumber: 8198/2017 | Enhet for Pleie og omsorg Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2017 - Enhet for Pleie og omsorg - Eirin Bjerkset http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/147171 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Eirin Bjerkset | Journaldato: 18.05.2017 | RegistryNumber: 8196/2017 | Enhet for Pleie og omsorg Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2017 - Enhet for Pleie og omsorg - Mustafa Ali Hassan http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/147169 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mustafa Ali Hassan | Journaldato: 18.05.2017 | RegistryNumber: 8194/2017 | Enhet for Pleie og omsorg Søknad om stilling http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/147061 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mustafa Hassan | Journaldato: 12.05.2017 | RegistryNumber: 8086/2017 | Enhet for Pleie og omsorg Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2017 - Enhet for Pleie og omsorg - Annette Bratt Staverløkk http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/147041 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Annette Bratt Staverløkk | Journaldato: 18.05.2017 | RegistryNumber: 8066/2017 | Enhet for Pleie og omsorg Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2017 - Enhet Pleie og Omsorg - Kristina Haukdal http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/146840 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kristina Haukdal | Journaldato: 10.05.2017 | RegistryNumber: 7865/2017 | Enhet for Pleie og omsorg Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2017 Enhet Pleie og Omsorg - Eira Flatmo Enodd. http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/146823 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Eira Flatmo Enodd | Journaldato: 10.05.2017 | RegistryNumber: 7848/2017 | Enhet for Pleie og omsorg Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2017 - Enhet Pleie og Omsorg - Eirin Lyngen Strømhylden http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/146813 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Eirin Lyngen Strømhylden | Journaldato: 10.05.2017 | RegistryNumber: 7838/2017 | Enhet for Pleie og omsorg Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2017 - Enhet Pleie og Omsorg - Vilde Kullbotn http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/146623 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Vilde Kulbotten | Journaldato: 10.05.2017 | RegistryNumber: 7648/2017 | Enhet for Pleie og omsorg Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2017 - Enhet for Pleie og omsorg - Britt Karin Heggdal http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/146499 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Britt Karin Heggdal | Journaldato: 08.05.2017 | RegistryNumber: 7524/2017 | Enhet for Pleie og omsorg Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2017 - Enhet for Pleie og omsorg - Lene Bjerke http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/146497 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lene Bjerke | Journaldato: 08.05.2017 | RegistryNumber: 7522/2017 | Enhet for Pleie og omsorg Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2017 - Enhet for Pleie og omsorg - Anne Karin Haugen http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/146496 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anne Karin Haugen | Journaldato: 08.05.2017 | RegistryNumber: 7521/2017 | Enhet for Pleie og omsorg Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2017 - Enhet for Pleie og omsorg - Marit Løkken http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/146495 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Marit Løkken | Journaldato: 08.05.2017 | RegistryNumber: 7520/2017 | Enhet for Pleie og omsorg Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2017 - Enhet for Pleie og omsorg - Britt Synnøve Hepsøe Rosmo http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/146494 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Britt Synnøve Hepsøe Rosmo | Journaldato: 08.05.2017 | RegistryNumber: 7519/2017 | Enhet for Pleie og omsorg Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2017 - Enhet for Pleie og omsorg - Anita Heksem http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/146491 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anita Heksem | Journaldato: 08.05.2017 | RegistryNumber: 7516/2017 | Enhet for Pleie og omsorg Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2017 - Enhet for Pleie og omsorg - Ina Maria Aune Solberg http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/146488 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ina Maria Aune Solberg | Journaldato: 08.05.2017 | RegistryNumber: 7513/2017 | Enhet for Pleie og omsorg Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2017 - Enhet for Pleie og omsorg - Mette Bråten Singsås http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/146433 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mette Bråten Singsås | Journaldato: 05.05.2017 | RegistryNumber: 7457/2017 | Enhet for Pleie og omsorg Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2017 - Enhet for Pleie og omsorg - Inger Kristine Granøien http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/146432 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Inger Kristine Granøien | Journaldato: 05.05.2017 | RegistryNumber: 7456/2017 | Enhet for Pleie og omsorg Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2017 - Enhet Pleie og Omsorg - Anders Malum http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/146429 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anders Malum | Journaldato: 04.05.2017 | RegistryNumber: 7453/2017 | Enhet for Pleie og omsorg Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2017 - Enhet Pleie og Omsorg - Mari Hammerås http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/146421 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mari Hammerås | Journaldato: 04.05.2017 | RegistryNumber: 7445/2017 | Enhet for Pleie og omsorg Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2017 - Enhet for Pleie og omsorg - Kate Larsen http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/146420 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kate Larsen | Journaldato: 05.05.2017 | RegistryNumber: 7444/2017 | Enhet for Pleie og omsorg Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2017 - Enhet Pleie og Omsorg - Mia Christine Jacobsen Fløttum http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/146412 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mia christine Jacobsen fossum | Journaldato: 04.05.2017 | RegistryNumber: 7436/2017 | Enhet for Pleie og omsorg Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2017 - Enhet for Pleie og omsorg - Thongwan Thumraksa http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/146404 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Thongwan Thumraksa | Journaldato: 05.05.2017 | RegistryNumber: 7428/2017 | Enhet for Pleie og omsorg Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2017 - Enhet for Pleie og omsorg - Ann Karin Aune http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/146400 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ann Karin Aune | Journaldato: 05.05.2017 | RegistryNumber: 7424/2017 | Enhet for Pleie og omsorg Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2017 - Enhet for Pleie og omsorg - Janne Stensås http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/146226 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Janne Stensås | Journaldato: 03.05.2017 | RegistryNumber: 7250/2017 | Enhet for Pleie og omsorg Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2017 - Enhet for Pleie og omsorg - Malin Engen Nyhus http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/146225 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Malin Engen Nyhus | Journaldato: 03.05.2017 | RegistryNumber: 7249/2017 | Enhet for Pleie og omsorg Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2017 - Enhet for Pleie og omsorg - Eila Røsbjørgen http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/146221 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Eila Røsbjørgen | Journaldato: 03.05.2017 | RegistryNumber: 7245/2017 | Enhet for Pleie og omsorg Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2017 - Enhet for Pleie og omsorg - Mary Rose Kant http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/146218 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mary Rose Kant | Journaldato: 03.05.2017 | RegistryNumber: 7242/2017 | Enhet for Pleie og omsorg Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2017 - Enhet Pleie og Omsorg - Anna Eline Røttum http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/146091 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anna Eline Røttum | Journaldato: 27.04.2017 | RegistryNumber: 7115/2017 | Enhet for Pleie og omsorg Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2017 - Enhet Pleie og Omsorg - Mali Andreassen Saugen http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/146087 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mali Andreassen Saugen | Journaldato: 27.04.2017 | RegistryNumber: 7111/2017 | Enhet for Pleie og omsorg Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2017 - Enhet Pleie og Omsorg - Anne Myhren http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/146072 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anne Myhren | Journaldato: 27.04.2017 | RegistryNumber: 7096/2017 | Enhet for Pleie og omsorg Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 -Sommeren 2017 - Enhet Pleie og Omsorg - Oda Fagerbekk http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/146038 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oda Fagerbekk | Journaldato: 27.04.2017 | RegistryNumber: 7062/2017 | Enhet for Pleie og omsorg Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2017 - Enhet Pleie og Omsorg Maren Løberg http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/146033 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Maren Løberg | Journaldato: 27.04.2017 | RegistryNumber: 7057/2017 | Enhet for Pleie og omsorg Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2017 - Enhet for Pleie og omsorg - Marius Heksem http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/145961 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Marius Heksem | Journaldato: 27.04.2017 | RegistryNumber: 6985/2017 | Enhet for Pleie og omsorg Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25 - 32 - Sommeren 2017 - Enhet Pleie og Omsorg - Gunnhild Aunmo Malum http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/145892 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gunnhild Aunmo Malum | Journaldato: 25.04.2017 | RegistryNumber: 6918/2017 | Enhet for Pleie og omsorg Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25 - 32 - Sommeren 2017 - Enhet Pleie og Omsorg - Iren Merete Folstad http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/145878 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Iren Merete Folstad | Journaldato: 25.04.2017 | RegistryNumber: 6904/2017 | Enhet for Pleie og omsorg Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2017 - Enhet for Pleie og omsorg - Hanne Svardal Berg http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/145643 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hanne Svardal Berg | Journaldato: 20.04.2017 | RegistryNumber: 6670/2017 | Enhet for Pleie og omsorg Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2017 - Enhet for Pleie og omsorg - Ida Rud http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/145637 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ida Rud | Journaldato: 19.04.2017 | RegistryNumber: 6664/2017 | Enhet for Pleie og omsorg Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2017 - Enhet for Pleie og omsorg - Inger Mari Haugen http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/145622 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Inger Mari Haugen | Journaldato: 19.04.2017 | RegistryNumber: 6649/2017 | Enhet for Pleie og omsorg Etterlyser svar - Utsettelse av klagefrist 26/17 - Støren næringsområde http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/148882 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Naturverforbundet i Trøndelag | Journaldato: 20.06.2017 | RegistryNumber: 9904/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedr. forslag på nytt medlem i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/148448 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Midtre Gauldal Mental helse | Journaldato: 14.06.2017 | RegistryNumber: 9470/2017 | Rådmannskontoret Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2017 - Enhet for Pleie og omsorg - Tone Aas http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/145618 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tone Aas | Journaldato: 19.04.2017 | RegistryNumber: 6645/2017 | Enhet for Pleie og omsorg Forslag på nytt medlem i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/148264 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Midtre Gauldal Mental helse | Journaldato: 09.06.2017 | RegistryNumber: 9286/2017 | Rådmannskontoret Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2017 - Enhet for Pleie og omsorg - Arnt Henning Vinsnesbakk http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/145612 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arnt Henning Vinsnesbakk | Journaldato: 19.04.2017 | RegistryNumber: 6639/2017 | Enhet for Pleie og omsorg Ber om utsettelse av klagefrist - Støren Næringsområde http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/147960 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hallgeir F Opdal /Naturvernforbundet | Journaldato: 02.06.2017 | RegistryNumber: 8984/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2017 - Enhet for Pleie og omsorg - Anette Hågensen http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/145595 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anette Hågensen | Journaldato: 19.04.2017 | RegistryNumber: 6622/2017 | Enhet for Pleie og omsorg Varsel om supplerende arkeologisk registrering Støren næringsområde, vedlagt budsjett http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/147876 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sør-Trøndelag fylkeskommune | Journaldato: 31.05.2017 | RegistryNumber: 8900/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2017 - Enhet for Pleie og omsorg - Berit Almåsbakk http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/145591 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Berit Almåsbakk | Journaldato: 19.04.2017 | RegistryNumber: 6618/2017 | Enhet for Pleie og omsorg Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2017 - Enhet for Pleie og omsorg - Maria Aune http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/145584 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Maria Aune | Journaldato: 19.04.2017 | RegistryNumber: 6611/2017 | Enhet for Pleie og omsorg Annonse - Kunngjøring av vedtak http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/146625 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Trønderbladet m.fl. | Journaldato: 09.05.2017 | RegistryNumber: 7650/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2017 - Enhet for Pleie og omsorg - Nina Pallin Lorier http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/145581 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nina Pallin Lorier | Journaldato: 19.04.2017 | RegistryNumber: 6608/2017 | Enhet for Pleie og omsorg Planvedtak - 16482016012 Reguleringsplan Støren Næringsområde http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/146599 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kenneth Moe m.fl. | Journaldato: 09.05.2017 | RegistryNumber: 7624/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 26 - 31 - Sommeren 2017 - Enhet Pleie og Omsorg - Siri Sørvold Olsen http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/145227 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Siri Sørvoll Olsen | Journaldato: 07.04.2017 | RegistryNumber: 6256/2017 | Enhet for Pleie og omsorg Datarapport fra grunnundersøkelse Haukdalsmyra fase 1 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/146062 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sweco Norge AS | Journaldato: 27.04.2017 | RegistryNumber: 7086/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25 - 32 - Sommeren 2017 - Enhet for Pleie og Omsorg - Unni Olsø http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/145183 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Unni Olsø | Journaldato: 07.04.2017 | RegistryNumber: 6212/2017 | Enhet for Pleie og omsorg Vedr begrenset høring - Reguleringsplan for Støren Næringsområde http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/145999 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sør-Trøndelag fylkeskommune | Journaldato: 26.04.2017 | RegistryNumber: 7023/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25 - 32 - Sommeren 2017 - Enhet Pleie og Omsorg - Anne Kjersti Folstad http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/145160 Type: Utgående brev | Avs/Mot: anne kjersti folstad | Journaldato: 07.04.2017 | RegistryNumber: 6189/2017 | Enhet for Pleie og omsorg Samordna uttalelse til begrenset høring - reguleringsplan for Støren Næringsområde - Midtre Gauldal kommune http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/145880 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Sør-Trøndelag | Journaldato: 24.04.2017 | RegistryNumber: 6906/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25 - 32 - Sommeren 2017 - Enhet Pleie og Omsorg - Janne Strand http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/145149 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Janne Strand | Journaldato: 07.04.2017 | RegistryNumber: 6178/2017 | Enhet for Pleie og omsorg Merknader og innspill til reguleringsplan for Støren næringsområde (begrenset høring) http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/145790 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rolf Flåteplass Moe | Journaldato: 21.04.2017 | RegistryNumber: 6815/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25 - 32 - Sommeren 2017 - Enhet Pleie og Omsorg, Anne Grete Rogstad http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/145143 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anne Grete Rogstad | Journaldato: 07.04.2017 | RegistryNumber: 6172/2017 | Enhet for Pleie og omsorg 16482016012_Rp_StørenNæringsområde_EndeligBehandling_SLUTTVEDTAK http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/145753 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 27.04.2017 | RegistryNumber: 6779/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om stilling http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/144669 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rahwa Aregay | Journaldato: 29.03.2017 | RegistryNumber: 5700/2017 | Enhet for Pleie og omsorg Sametingets uttalelse til begrenste høring av reguleringsplan - Støren næringsområde, Midtre Gauldal kommune http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/145748 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sametinget | Journaldato: 20.04.2017 | RegistryNumber: 6774/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Høringsbrev Reguleringsplan for Støren næringsområde http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/145698 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sivert Nygaard | Journaldato: 19.04.2017 | RegistryNumber: 6725/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Uttalelse - Høring reguleringsplan Støren industriområde http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/145697 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eivind Nygaard | Journaldato: 19.04.2017 | RegistryNumber: 6724/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Bekreftelse på utsatt frist - Vedr begrenset høring Støren næringsområde http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/145687 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sør-Trøndelag fylkeskommune | Journaldato: 20.04.2017 | RegistryNumber: 6714/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Uttalelse - Begrenset høring - Reguleringsplan for Støren Næringsområde - PlanId 16482016012 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/145444 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norges vassdrags- og energidirektorat | Journaldato: 10.04.2017 | RegistryNumber: 6471/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedr begrenset høring Støren Næringsområde, Midtre Gauldal kommune - Sør-Trøndelag fylkeskommune ber om utsatt høringsfrist http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/145388 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sør-Trøndelag fylkeskommune | Journaldato: 07.04.2017 | RegistryNumber: 6415/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Dispensasjon kml § 8.4 - id 221663, Støren Næringsområde - kopi av brev til Riksantikvaren og NTNU Vitenskapsmuseet http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/145349 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sør-Trøndelag fylkeskommune | Journaldato: 07.04.2017 | RegistryNumber: 6378/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om stilling http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/143922 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nadema Samarasinghe | Journaldato: 17.03.2017 | RegistryNumber: 4959/2017 | Enhet for Pleie og omsorg Innspill - Reguleringsplan for Støren Næringsomeråde http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/145225 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ørnulf Rognes | Journaldato: 06.04.2017 | RegistryNumber: 6254/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen søker sommervikar 2017 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/143907 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mary Rose Kant | Journaldato: 17.03.2017 | RegistryNumber: 4944/2017 | Enhet for Pleie og omsorg SV: Reguleringsplan for Støren Næringsområde - utsatt frist for levering http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/145190 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Sør-Trøndelag | Journaldato: 06.04.2017 | RegistryNumber: 6219/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Ekstra vakter i sommer http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/143906 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eila Røsbjørgen | Journaldato: 17.03.2017 | RegistryNumber: 4943/2017 | Enhet for Pleie og omsorg Utttalelse til Reguleringsplan for Støren Næringsområde http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/145026 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mattilsynet | Journaldato: 04.04.2017 | RegistryNumber: 6055/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Uttalelse - reguleringsplan for Støren Næringsområde - begrenset høring og offentlig ettersyn http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/145022 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bane Nor SF | Journaldato: 04.04.2017 | RegistryNumber: 6051/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Annonse i Trønderbladet og Gauldalsposten http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/144584 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Trønderbladet m.fl. | Journaldato: 28.03.2017 | RegistryNumber: 5616/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Høringsbrev begrenset høring- Reguleringsplan for Støren Næringsområde (16482016012) http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/144557 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Adresseliste | Journaldato: 28.03.2017 | RegistryNumber: 5589/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen 16482016012_Rp_StørenNæringsområde_begrensethøring http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/144243 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 24.03.2017 | RegistryNumber: 5280/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2017 - Enhet for Pleie og omsorg - Anita Sundseth http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/146437 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anita Sundseth | Journaldato: 04.05.2017 | RegistryNumber: 7462/2017 | Enhet for Pleie og omsorg Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2017 - Enhet for Pleie og omsorg - Annie Fe Broen http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/146209 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Annie Fe Broen | Journaldato: 02.05.2017 | RegistryNumber: 7233/2017 | Enhet for Pleie og omsorg Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2017 - Enhet for Pleie og omsorg - Ingunn Anette Halseth http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/146208 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ingunn Anette Halseth | Journaldato: 02.05.2017 | RegistryNumber: 7232/2017 | Enhet for Pleie og omsorg Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2017 - Enhet for Pleie og omsorg - Elisabeth Granøien http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/146205 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Elisabeth Granøien | Journaldato: 02.05.2017 | RegistryNumber: 7229/2017 | Enhet for Pleie og omsorg Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2017 - Enhet for Pleie og omsorg - Ildri Fyhn Foros http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/146181 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ildri Fyhn Foros | Journaldato: 02.05.2017 | RegistryNumber: 7205/2017 | Enhet for Pleie og omsorg Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32- Sommeren 2017 - Enhet for Pleie og omsorg - Runar Hoksteggen Folstad http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/146164 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Runar Hoksteggen Folstad | Journaldato: 02.05.2017 | RegistryNumber: 7188/2017 | Enhet for Pleie og omsorg Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2017 - Enhet for Pleie og omsorg - Maria Fløttum Aunmo http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/145973 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Maria Fløttum Aunmo | Journaldato: 27.04.2017 | RegistryNumber: 6997/2017 | Enhet for Pleie og omsorg