Postliste http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/ einnsyn.mgk.no Søknad om endring av løyve - motorferdsel i utmark og vassdrag - Ingvar Granøien http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/182668 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ingvar Granøien | Journaldato: 28.03.2019 | RegistryNumber: 5591/2019 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om endring av snøscooterløyve (delegert vedtak nr 392/16) - Randi Sagmo Arnesen http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/181440 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Randi Sagmo Arnesen | Journaldato: 12.03.2019 | RegistryNumber: 4363/2019 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Endring av innvilget løyve om motorferdsel - Lysgården http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/181266 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Midtre Gauldal kommune, Lysgården verksted | Journaldato: 08.03.2019 | RegistryNumber: 4189/2019 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak om motorferdsel i utmark og vassdrag - Jens Joakim Fossum gbnr 82/1 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/179830 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jens joakim Fossum | Journaldato: 20.02.2019 | RegistryNumber: 2755/2019 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad for RMP og OBB for 2018 fra 969222388 - Bernt-Are Tømmerås http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/181728 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.03.2019 | RegistryNumber: 4651/2019 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad for RMP og OBB for 2018 fra 969678608 - Jens Olav Hov http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/181727 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.03.2019 | RegistryNumber: 4650/2019 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad for RMP og OBB for 2018 fra 814793982 - Svein Ingmar Høen http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/181726 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.03.2019 | RegistryNumber: 4649/2019 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad for RMP og OBB for 2018 fra 969179601 - Axel Tobias Sanderud http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/181729 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.03.2019 | RegistryNumber: 4652/2019 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad for RMP og OBB for 2018 fra 970091122 - Leif Kristian Bordal http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/181725 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.03.2019 | RegistryNumber: 4648/2019 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad for RMP og OBB for 2018 fra 983606288 - Jens Gynnild http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/181730 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.03.2019 | RegistryNumber: 4653/2019 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad for RMP og OBB for 2018 fra 984380534 - Eskild Røe http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/181724 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.03.2019 | RegistryNumber: 4647/2019 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad for RMP og OBB for 2018 fra 914594243 - Håvard Rognes http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/181731 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.03.2019 | RegistryNumber: 4654/2019 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad for RMP og OBB for 2018 fra 969178400 - Stein Erik Sundlisæter http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/181732 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.03.2019 | RegistryNumber: 4655/2019 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad for RMP og OBB for 2018 fra 914785057 - Ingebrigt Storrøsæter http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/181723 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.03.2019 | RegistryNumber: 4646/2019 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad for RMP og OBB for 2018 fra 980764893 - Lars Kåre Stensås http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/181733 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.03.2019 | RegistryNumber: 4656/2019 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad for RMP og OBB for 2018 fra 919596295 - Odd Bjerkset http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/181722 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.03.2019 | RegistryNumber: 4645/2019 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad for RMP og OBB for 2018 fra 912434141 - Bente Tømmerås http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/181734 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.03.2019 | RegistryNumber: 4657/2019 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad for RMP og OBB for 2018 fra 970580077 - Nils Ove Fossum http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/181721 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.03.2019 | RegistryNumber: 4644/2019 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad for RMP og OBB for 2018 fra 969135000 - Helge Malum http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/181735 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.03.2019 | RegistryNumber: 4658/2019 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad for RMP og OBB for 2018 fra 998655307 - Sivert Moen http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/181720 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.03.2019 | RegistryNumber: 4643/2019 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad for RMP og OBB for 2018 fra 979685602 - Håvard Leidulf Bjerkset http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/181736 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.03.2019 | RegistryNumber: 4659/2019 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad for RMP og OBB for 2018 fra 852797142 - Ingebrigt Tormod Hus http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/181719 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.03.2019 | RegistryNumber: 4642/2019 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad for RMP og OBB for 2018 fra 990050449 - Bernt J Stensås http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/181737 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.03.2019 | RegistryNumber: 4660/2019 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad for RMP og OBB for 2018 fra 997705955 - Trond Gisle Solberg http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/181718 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.03.2019 | RegistryNumber: 4641/2019 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad for RMP og OBB for 2018 fra 989362534 - Geir Håvard Engan http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/181738 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.03.2019 | RegistryNumber: 4661/2019 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad for RMP og OBB for 2018 fra 981412389 - Forollhogna lam innehaver Aril Røttum http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/181717 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.03.2019 | RegistryNumber: 4640/2019 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad for RMP og OBB for 2018 fra 977494885 - Ola Joar Sundli http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/181739 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.03.2019 | RegistryNumber: 4662/2019 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad for RMP og OBB for 2018 fra 969302381 - Olav Staverløkk http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/181716 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.03.2019 | RegistryNumber: 4639/2019 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad for RMP og OBB for 2018 fra 980688690 - Noralf Jarle Rise http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/181740 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.03.2019 | RegistryNumber: 4663/2019 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Korrigert rammeavtale - Tilkallingsvikar - Enhet for Pleie og omsorg - f.o.m. 01.04.19 t.o.m. 30.09.19 - Helge Sumstad http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/184879 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Helge Sumstad | Journaldato: 10.05.2019 | RegistryNumber: 7797/2019 | Enhet for Pleie og omsorg Søknad for RMP og OBB for 2018 fra 969378744 - Hans Bones http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/181715 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.03.2019 | RegistryNumber: 4638/2019 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Rammeavtale - Tilkallingsvikar - Enhet for Pleie og omsorg - F.o.m. 03.05.19 t.o.m. 30.09.19 - Hilde Fodor Snøan http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/184720 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hilde Fodor Snøan | Journaldato: 07.05.2019 | RegistryNumber: 7639/2019 | Enhet for Pleie og omsorg Søknad for RMP og OBB for 2018 fra 969678489 - Ola Kristian Halset http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/181741 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.03.2019 | RegistryNumber: 4664/2019 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Rammeavtale - Tilkallingsvikar - Enhet for Pleie og omsorg - F.o.m. 24.04.19 t.o.m. 30.09.19 - Kristin Bibi Gylland http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/184702 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kristin Bibi Gylland | Journaldato: 07.05.2019 | RegistryNumber: 7621/2019 | Enhet for Pleie og omsorg Søknad for RMP og OBB for 2018 fra 971594276 - Ole Sundlisæter http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/181714 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.03.2019 | RegistryNumber: 4637/2019 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Rammeavtale - Tilkallingsvikar - Enhet for Pleie og omsorg - F.o.m. 16.04.19 t.o.m. 30.09.19 - Anita Sundseth http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/184701 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anita Sundseth | Journaldato: 07.05.2019 | RegistryNumber: 7620/2019 | Enhet for Pleie og omsorg Søknad for RMP og OBB for 2018 fra 999550037 - Kjersti Aas http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/181742 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.03.2019 | RegistryNumber: 4665/2019 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Rammeavtale - Tilkallingsvikar 16.04.19 - Enhet for Pleie og omsorg - Siren Anita Skjervold http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/184248 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Siren Anita Skjervold | Journaldato: 29.04.2019 | RegistryNumber: 7167/2019 | Enhet for Pleie og omsorg Søknad for RMP og OBB for 2018 fra 986440658 - Johanne Enlid http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/181743 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.03.2019 | RegistryNumber: 4666/2019 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Rammeavtale - Tilkallingsvikar - Enhet for Pleie og omsorg - F.o.m. 01.04.19 t.o.m. 30.09.19 - Malin Engen Nyhus http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/184178 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Malin Engen Nyhus | Journaldato: 26.04.2019 | RegistryNumber: 7097/2019 | Enhet for Pleie og omsorg Søknad for RMP og OBB for 2018 fra 969599449 - Per Olav Snøan http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/181713 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.03.2019 | RegistryNumber: 4636/2019 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Rammeavtale - Tilkallingsvikar - Enhet for Pleie og omsorg - F.o.m. 01.04.19 t.o.m. 30.09.19 - Eline Aanerud http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/184177 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Eline Aanerud | Journaldato: 26.04.2019 | RegistryNumber: 7096/2019 | Enhet for Pleie og omsorg Søknad for RMP og OBB for 2018 fra 911626977 - Per Ingar Troøien http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/181744 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.03.2019 | RegistryNumber: 4667/2019 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad for RMP og OBB for 2018 fra 970246053 - Svend E Grøtan http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/181712 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.03.2019 | RegistryNumber: 4635/2019 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Rammeavtale - Tilkallingsvikar - Enhet for Pleie og omsorg - F.o.m. 01.04.19 t.o.m. 30.09.19 - Orsika Swahn http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/183318 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Orsika Swahn | Journaldato: 10.04.2019 | RegistryNumber: 6238/2019 | Enhet for Pleie og omsorg Søknad for RMP og OBB for 2018 fra 969637928 - Einar Noralf Fagerbekk http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/181745 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.03.2019 | RegistryNumber: 4668/2019 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Mottar ikke stillingen - Rammeavale - tilkallingsvikar - Enhet for pleie og omsorg - 0101419 - 300919 - Stein Inge Nyrud http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/183072 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stein Inge Nyrud | Journaldato: 04.04.2019 | RegistryNumber: 5993/2019 | Enhet for Pleie og omsorg Søknad for RMP og OBB for 2018 fra 969136724 - John Erik Fyhn Pallin http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/181711 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.03.2019 | RegistryNumber: 4634/2019 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Rammeavtale - Tilkallingsvikar - Enhet for Pleie og omsorg - F.o.m. 01.04.19 t.o.m. 30.09.19 - Prangthip Phonchammi http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/182762 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Prangthip Phonchammi | Journaldato: 01.04.2019 | RegistryNumber: 5684/2019 | Enhet for Pleie og omsorg Søknad for RMP og OBB for 2018 fra 997833988 - Svend Erik Bones http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/181710 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.03.2019 | RegistryNumber: 4633/2019 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Rammeavtale - Tilkallingsvikar - Enhet for Pleie og omsorg - F.o.m. 01.04.19 t.o.m. 30.09.19 - Julie Hopen http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/182684 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Julie Hopen | Journaldato: 29.03.2019 | RegistryNumber: 5606/2019 | Enhet for Pleie og omsorg Søknad for RMP og OBB for 2018 fra 969135809 - Ingeborg Granøien http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/181709 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.03.2019 | RegistryNumber: 4632/2019 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Rammeavtale - Tilkallingsvikar - Enhet for Pleie og omsorg - F.o.m. 01.04.19 t.o.m. 30.09.19 - Grete Gorsetbakk http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/182181 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Grete Gorsetbakk | Journaldato: 22.03.2019 | RegistryNumber: 5104/2019 | Enhet for Pleie og omsorg Søknad for RMP og OBB for 2018 fra 988229334 - Ola Arvid Røe http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/181746 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.03.2019 | RegistryNumber: 4669/2019 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Rammeavtale - Tilkallingsvikar - Enhet for Pleie og omsorg - F.o.m. 01.04.19 t.o.m. 30.09.19 - Vibeke Glad http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/182180 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Vibeke Glad | Journaldato: 22.03.2019 | RegistryNumber: 5103/2019 | Enhet for Pleie og omsorg Søknad for RMP og OBB for 2018 fra 969671549 - Kjell Egil Hage http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/181708 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.03.2019 | RegistryNumber: 4631/2019 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Rammeavtale - Tilkallingsvikar - Enhet for Pleie og omsorg - F.o.m. 01.04.19 t.o.m. 30.09.19 - Elin Helen Haug http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/181998 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Elin Helen Haug | Journaldato: 19.03.2019 | RegistryNumber: 4921/2019 | Enhet for Pleie og omsorg Søknad for RMP og OBB for 2018 fra 974440687 - Bjerkli Landbruksservice innehaver Ole Arne Røttum http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/181747 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.03.2019 | RegistryNumber: 4670/2019 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Rammeavtale - Tilkallingsvikar - Enhet for Pleie og omsorg - F.o.m. 01.04.19 t.o.m. 30.09.19 - Sidsel Lillebordal http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/181996 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sidsel Lillebordal | Journaldato: 19.03.2019 | RegistryNumber: 4919/2019 | Enhet for Pleie og omsorg Søknad for RMP og OBB for 2018 fra 969158264 - Svein Magne Fløttum http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/181707 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.03.2019 | RegistryNumber: 4630/2019 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Rammeavtale - Tilkallingsvikar - Enhet for Pleie og omsorg - F.o.m. 01.04.19 t.o.m. 30.09.19 - Ann Iren Solberg http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/181995 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ann Iren Solberg | Journaldato: 19.03.2019 | RegistryNumber: 4918/2019 | Enhet for Pleie og omsorg Søknad for RMP og OBB for 2018 fra 984104766 - Solveig Kjersti Løkken http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/181748 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.03.2019 | RegistryNumber: 4671/2019 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Rammeavtale - Tilkallingsvikar - Enhet for Pleie og omsorg - F.o.m. 01.04.19 t.o.m. 30.09.19 - Kristin Engen Moen http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/181994 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kristin Engen Moen | Journaldato: 19.03.2019 | RegistryNumber: 4917/2019 | Enhet for Pleie og omsorg Søknad for RMP og OBB for 2018 fra 869635642 - Eldar Staverløkk http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/181706 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.03.2019 | RegistryNumber: 4629/2019 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Rammeavtale - Tilkallingsvikar - Enhet for Pleie og omsorg - F.o.m. 01.04.19 t.o.m. 30.09.19 - Elin Malum http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/181993 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Elin Malum | Journaldato: 19.03.2019 | RegistryNumber: 4916/2019 | Enhet for Pleie og omsorg Søknad for RMP og OBB for 2018 fra 970577173 - Roger Johansen http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/181749 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.03.2019 | RegistryNumber: 4672/2019 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Rammeavtale - Tilkallingsvikar - Enhet for Pleie og omsorg - F.o.m. 01.04.19 t.o.m. 30.09.19 - Torill Aunøien http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/181992 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Torill Aunøien | Journaldato: 19.03.2019 | RegistryNumber: 4915/2019 | Enhet for Pleie og omsorg Søknad for RMP og OBB for 2018 fra 992107200 - Arnstein Gilberg http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/181705 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.03.2019 | RegistryNumber: 4628/2019 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad for RMP og OBB for 2018 fra 984146493 - Torgeir Moen http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/181750 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.03.2019 | RegistryNumber: 4673/2019 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Rammeavtale - Tilkallingsvikar - Enhet for Pleie og omsorg - F.o.m. 01.04.19 t.o.m. 30.09.19 - Elisabeth Granøien http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/181451 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Elisabeth Granøien | Journaldato: 13.03.2019 | RegistryNumber: 4374/2019 | Enhet for Pleie og omsorg Søknad for RMP og OBB for 2018 fra 918319107 - Lars Hyttehaug http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/181704 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.03.2019 | RegistryNumber: 4627/2019 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Rammeavtale - Tilkallingsvikar - Enhet for Pleie og omsorg - F.o.m. 01.04.19 t.o.m. 30.09.19 - Siri Hagen http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/181449 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Siri Hagen | Journaldato: 13.03.2019 | RegistryNumber: 4372/2019 | Enhet for Pleie og omsorg Søknad for RMP og OBB for 2018 fra 969679469 - Arve Vingelen http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/181751 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.03.2019 | RegistryNumber: 4674/2019 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Rammeavtale - Tilkallingsvikar - Enhet for Pleie og omsorg - F.o.m. 01.04.19 t.o.m. 30.09.19 - Else Bjerke http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/181448 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Else Bjerke | Journaldato: 13.03.2019 | RegistryNumber: 4371/2019 | Enhet for Pleie og omsorg Søknad for RMP og OBB for 2018 fra 983978703 - Trond Magne Aune http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/181752 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.03.2019 | RegistryNumber: 4675/2019 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Rammeavtale - Tilkallingsvikar - Enhet for Pleie og omsorg - F.o.m. 01.04.19 t.o.m. 30.09.19 - Else Fløttum http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/181410 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Else Fløttum | Journaldato: 12.03.2019 | RegistryNumber: 4333/2019 | Enhet for Pleie og omsorg Søknad for RMP og OBB for 2018 fra 986443606 - Inge Bolme http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/181703 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.03.2019 | RegistryNumber: 4626/2019 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Rammeavtale - Tilkallingsvikar - Enhet for Pleie og omsorg - F.o.m. 01.04.19 t.o.m. 30.09.19 - Vigdis Kant http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/181409 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Vigdis Kant | Journaldato: 12.03.2019 | RegistryNumber: 4332/2019 | Enhet for Pleie og omsorg Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2019 - Enhet for Pleie og omsorg - Kari Reppe http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/184957 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kari Reppe | Journaldato: 10.05.2019 | RegistryNumber: 7875/2019 | Enhet for Pleie og omsorg Søknad for RMP og OBB for 2018 fra 968650181 - Solem Verksted http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/181753 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.03.2019 | RegistryNumber: 4676/2019 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Rammeavtale - Tilkallingsvikar - Enhet for Pleie og omsorg - F.o.m. 01.04.19 t.o.m. 30.09.19 - Hege Solemsmo http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/181408 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hege Solemsmo | Journaldato: 12.03.2019 | RegistryNumber: 4331/2019 | Enhet for Pleie og omsorg Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2019 - Enhet for Pleie og omsorg - Lisbeth Moe http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/184955 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lisbeth Moe | Journaldato: 10.05.2019 | RegistryNumber: 7873/2019 | Enhet for Pleie og omsorg Søknad for RMP og OBB for 2018 fra 969634449 - Nils Gunnar Hartvigsen http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/181702 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.03.2019 | RegistryNumber: 4625/2019 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Rammeavtale - Tilkallingsvikar - Enhet for Pleie og omsorg - F.o.m. 01.04.19 t.o.m. 30.09.19 - Inger Lufall http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/181407 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Inger Lufall | Journaldato: 12.03.2019 | RegistryNumber: 4330/2019 | Enhet for Pleie og omsorg Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2019 - Enhet for Pleie og omsorg - Jorunn Hermo http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/184952 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jorunn Hermo | Journaldato: 10.05.2019 | RegistryNumber: 7870/2019 | Enhet for Pleie og omsorg Søknad for RMP og OBB for 2018 fra 969678349 - Ola O Ertshus http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/181754 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.03.2019 | RegistryNumber: 4677/2019 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Rammeavtale - Tilkallingsvikar - Enhet for Pleie og omsorg - F.o.m. 01.04.19 t.o.m. 30.09.19 - Kristin Marie Kroken http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/181406 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kristin Marie Kroken | Journaldato: 12.03.2019 | RegistryNumber: 4329/2019 | Enhet for Pleie og omsorg Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2019 - Enhet for Pleie og omsorg - Else Marie Grande http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/184951 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Else Marie Grande | Journaldato: 10.05.2019 | RegistryNumber: 7869/2019 | Enhet for Pleie og omsorg Søknad for RMP og OBB for 2018 fra 995829622 - Ole Håvard Vagnild http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/181755 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.03.2019 | RegistryNumber: 4678/2019 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Rammeavtale - Tilkallingsvikar - Enhet for Pleie og omsorg - F.o.m. 01.04.19 t.o.m. 30.09.19 - Marit Enlid http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/181405 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Marit Enlid | Journaldato: 12.03.2019 | RegistryNumber: 4328/2019 | Enhet for Pleie og omsorg Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2019 - Enhet for Pleie og omsorg - Annette Bratt Staverløkk http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/184950 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Annette Bratt Staverløkk | Journaldato: 10.05.2019 | RegistryNumber: 7868/2019 | Enhet for Pleie og omsorg Søknad for RMP og OBB for 2018 fra 969329948 - John Olav Winsnes http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/181756 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.03.2019 | RegistryNumber: 4679/2019 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Rammeavtale - Tilkallingsvikar - Enhet for Pleie og omsorg - F.o.m. 01.04.19 t.o.m. 30.09.19 - Anne Kari Bøe http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/181404 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anne Kari Bøe | Journaldato: 12.03.2019 | RegistryNumber: 4327/2019 | Enhet for Pleie og omsorg Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2019 - Enhet for Pleie og omsorg - Anne Marie Wike http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/184949 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anne Marie Wike | Journaldato: 10.05.2019 | RegistryNumber: 7867/2019 | Enhet for Pleie og omsorg Søknad for RMP og OBB for 2018 fra 969133644 - Knut Øyan http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/181757 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.03.2019 | RegistryNumber: 4680/2019 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Rammeavtale - Tilkallingsvikar - Enhet for Pleie og omsorg - F.o.m. 01.04.19 t.o.m. 30.09.19 - Magnhild Laache http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/181364 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Magnhild Laache | Journaldato: 12.03.2019 | RegistryNumber: 4287/2019 | Enhet for Pleie og omsorg Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2019 - Enhet for Pleie og omsorg - Gerrit Andre Pallin Lorier http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/184947 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gerrit Andre Pallin Lorier | Journaldato: 10.05.2019 | RegistryNumber: 7865/2019 | Enhet for Pleie og omsorg Søknad for RMP og OBB for 2018 fra 970259252 - Joar Edvin Flatås http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/181758 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.03.2019 | RegistryNumber: 4681/2019 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Rammeavtale - Tilkallingsvikar - Enhet for Pleie og omsorg - F.o.m. 01.04.19 t.o.m. 30.09.19 - Malin Bakken http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/181361 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Malin Bakken | Journaldato: 12.03.2019 | RegistryNumber: 4284/2019 | Enhet for Pleie og omsorg Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2019 - Enhet for Pleie og omsorg - May Asklund http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/184946 Type: Utgående brev | Avs/Mot: May Asklund | Journaldato: 10.05.2019 | RegistryNumber: 7864/2019 | Enhet for Pleie og omsorg Søknad for RMP og OBB for 2018 fra 980067203 - Kenneth Moe http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/181759 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.03.2019 | RegistryNumber: 4682/2019 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Rammeavtale - Tilkallingsvikar - Enhet for Pleie og omsorg - F.o.m. 01.04.19 t.o.m. 30.09.19 - Bente Marie Dyrvik http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/181360 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bente Marie Dyrvik | Journaldato: 12.03.2019 | RegistryNumber: 4283/2019 | Enhet for Pleie og omsorg Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2019 - Enhet for Pleie og omsorg - Nora Volden Steffensen http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/184905 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nora Volden Steffensen | Journaldato: 10.05.2019 | RegistryNumber: 7823/2019 | Enhet for Pleie og omsorg Søknad for RMP og OBB for 2018 fra 870579772 - Ketil Bjerkenås http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/181760 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.03.2019 | RegistryNumber: 4683/2019 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Rammeavtale - Tilkallingsvikar - Enhet for Pleie og omsorg - F.o.m. 01.04.19 t.o.m. 30.09.19 - Marlene Elda http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/181359 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Marlene Elda | Journaldato: 12.03.2019 | RegistryNumber: 4282/2019 | Enhet for Pleie og omsorg Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2019 - Enhet for Pleie og omsorg - Espen Sæther http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/184899 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Espen Sæther | Journaldato: 10.05.2019 | RegistryNumber: 7817/2019 | Enhet for Pleie og omsorg Søknad for RMP og OBB for 2018 fra 912992446 - Håvard Sætermo http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/181761 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.03.2019 | RegistryNumber: 4684/2019 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Rammeavtale - Tilkallingsvikar - Enhet for Pleie og omsorg - F.o.m. 01.04.19 t.o.m. 30.09.19 - Thea Enlid Fossmo http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/181352 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Thea Enlid Fossmo | Journaldato: 12.03.2019 | RegistryNumber: 4275/2019 | Enhet for Pleie og omsorg Korrigert arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2019 - Enhet for Pleie og omsorg - Helge Sumstad http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/184880 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Helge Sumstad | Journaldato: 10.05.2019 | RegistryNumber: 7798/2019 | Enhet for Pleie og omsorg Søknad for RMP og OBB for 2018 fra 989338889 - Ingebrigt Enlid jr http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/181762 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.03.2019 | RegistryNumber: 4685/2019 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Rammeavtale - Tilkallingsvikar - Enhet for Pleie og omsorg - F.o.m. 01.04.19 t.o.m. 30.09.19 - Stein-Inge Nyrud http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/181351 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Stein-Inge Nyrud | Journaldato: 12.03.2019 | RegistryNumber: 4274/2019 | Enhet for Pleie og omsorg Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2019 - Enhet for Pleie og omsorg - Anne Grete Rogstad http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/184741 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anne Grete Rogstad | Journaldato: 07.05.2019 | RegistryNumber: 7660/2019 | Enhet for Pleie og omsorg Søknad for RMP og OBB for 2018 fra 869526932 - Olav Edvin Heggvold http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/181763 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.03.2019 | RegistryNumber: 4686/2019 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Rammeavtale - Tilkallingsvikar - Enhet for Pleie og omsorg - F.o.m. 01.04.19 t.o.m. 30.09.19 - Mari Dyrvik Rogstad http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/181350 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mari Dyrvik Rogstad | Journaldato: 12.03.2019 | RegistryNumber: 4273/2019 | Enhet for Pleie og omsorg Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2019 - Enhet for Pleie og omsorg - Stine Fløttum Aunmo http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/184740 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Stine Fløttum Aunmo | Journaldato: 07.05.2019 | RegistryNumber: 7659/2019 | Enhet for Pleie og omsorg Søknad for RMP og OBB for 2018 fra 818944462 - Espen Singsaas http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/181764 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.03.2019 | RegistryNumber: 4687/2019 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Rammeavtale - Tilkallingsvikar - Enhet for Pleie og omsorg - F.o.m. 01.04.19 t.o.m. 30.09.19 - Gerrit Andre Lorier http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/181349 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gerrit Andre Lorier | Journaldato: 12.03.2019 | RegistryNumber: 4272/2019 | Enhet for Pleie og omsorg Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2019 - Enhet for Pleie og omsorg - Kjerstin Reitan http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/184739 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kjerstin Reitan | Journaldato: 07.05.2019 | RegistryNumber: 7658/2019 | Enhet for Pleie og omsorg Søknad for RMP og OBB for 2018 fra 984151616 - Randi Elisabeth Holm http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/181765 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.03.2019 | RegistryNumber: 4688/2019 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Rammeavtale - Tilkallingsvikar - Enhet for Pleie og omsorg - F.o.m. 01.04.19 t.o.m. 30.09.19 - May Elin Kåsen http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/181348 Type: Utgående brev | Avs/Mot: May Elin Kåsen | Journaldato: 12.03.2019 | RegistryNumber: 4271/2019 | Enhet for Pleie og omsorg Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2019 - Enhet for Pleie og omsorg - Torill Hinsværk http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/184737 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Torill Hinsværk | Journaldato: 07.05.2019 | RegistryNumber: 7656/2019 | Enhet for Pleie og omsorg Søknad for RMP og OBB for 2018 fra 969300230 - Eivind Amdal http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/181766 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.03.2019 | RegistryNumber: 4689/2019 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Rammeavtale - Tilkallingsvikar - Enhet for Pleie og omsorg - F.o.m. 01.04.19 t.o.m. 30.09.19 - Kari Granøien http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/181347 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kari Granøien | Journaldato: 12.03.2019 | RegistryNumber: 4270/2019 | Enhet for Pleie og omsorg Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2019 - Enhet for Pleie og omsorg - Marit Synnøve Hovstad http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/184733 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Marit Synnøve Hovstad | Journaldato: 07.05.2019 | RegistryNumber: 7652/2019 | Enhet for Pleie og omsorg Søknad for RMP og OBB for 2018 fra 917756333 - Ingvild Karoline Berge Sunnset http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/181767 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.03.2019 | RegistryNumber: 4690/2019 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Rammeavtale - Tilkallingsvikar - Enhet for Pleie og omsorg - F.o.m. 01.04.19 t.o.m. 30.09.19 - Katrine Svardal http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/181303 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Katrine Svardal | Journaldato: 11.03.2019 | RegistryNumber: 4226/2019 | Enhet for Pleie og omsorg Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2019 - Enhet for Pleie og omsorg - Inger Berit Talsnes http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/184729 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Inger Berit Talsnes | Journaldato: 07.05.2019 | RegistryNumber: 7648/2019 | Enhet for Pleie og omsorg Søknad for RMP og OBB for 2018 fra 985247315 - Martin Solberg http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/181768 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.03.2019 | RegistryNumber: 4691/2019 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Rammeavtale - Tilkallingsvikar - Enhet for Pleie og omsorg - F.o.m. 01.04.19 t.o.m. 30.09.19 - Kristina Haukdal http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/181301 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kristina Haukdal | Journaldato: 11.03.2019 | RegistryNumber: 4224/2019 | Enhet for Pleie og omsorg Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2019 - Enhet for Pleie og omsorg - Ruth Signe Tonheim Halset http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/184728 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ruth Signe Tonheim Halset | Journaldato: 07.05.2019 | RegistryNumber: 7647/2019 | Enhet for Pleie og omsorg Søknad for RMP og OBB for 2018 fra 969178435 - Magnar Kosberg http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/181769 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.03.2019 | RegistryNumber: 4692/2019 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Rammeavtale - Tilkallingsvikar - Enhet for Pleie og omsorg - F.o.m. 01.04.19 t.o.m. 30.09.19 - Ida Langmo http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/181300 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ida Langmo | Journaldato: 11.03.2019 | RegistryNumber: 4223/2019 | Enhet for Pleie og omsorg Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2019 - Enhet for Pleie og omsorg - Lene Bjerke http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/184726 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lene Bjerke | Journaldato: 07.05.2019 | RegistryNumber: 7645/2019 | Enhet for Pleie og omsorg Søknad for RMP og OBB for 2018 fra 977673674 - Stig Olav Lilleøkdal http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/181770 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.03.2019 | RegistryNumber: 4693/2019 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Rammeavtale - Tilkallingsvikar - Enhet for Pleie og omsorg - F.o.m. 01.01.19 t.o.m. 31.03.19 - Laila Almås http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/181297 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Laila Almås | Journaldato: 11.03.2019 | RegistryNumber: 4220/2019 | Enhet for Pleie og omsorg Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2019 - Enhet for Pleie og omsorg - Sissel Høen http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/184725 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sissel Høen | Journaldato: 07.05.2019 | RegistryNumber: 7644/2019 | Enhet for Pleie og omsorg Søknad for RMP og OBB for 2018 fra 989426427 - Kjelden Gård http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/181771 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.03.2019 | RegistryNumber: 4694/2019 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Rammeavtale - Tilkallingsvikar - Enhet for Pleie og omsorg - F.o.m. 01.04.19 t.o.m. 30.09.19 - Siv Strand http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/181296 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Siv Strand | Journaldato: 11.03.2019 | RegistryNumber: 4219/2019 | Enhet for Pleie og omsorg Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2019 - Enhet for Pleie og omsorg - Astrid Sundlisæter http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/184724 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Astrid Sundlisæter | Journaldato: 07.05.2019 | RegistryNumber: 7643/2019 | Enhet for Pleie og omsorg Søknad for RMP og OBB for 2018 fra 869302392 - Bernt Forseth http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/181772 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.03.2019 | RegistryNumber: 4695/2019 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Rammeavtale - Tilkallingsvikar - Enhet for Pleie og omsorg - F.o.m. 01.04.19 t.o.m. 30.09.19 - Maren Løberg http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/181295 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Maren Løberg | Journaldato: 11.03.2019 | RegistryNumber: 4218/2019 | Enhet for Pleie og omsorg Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2019 - Enhet for Pleie og omsorg - Kent Gundersen http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/184470 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kent Gundersen | Journaldato: 03.05.2019 | RegistryNumber: 7389/2019 | Enhet for Pleie og omsorg Søknad for RMP og OBB for 2018 fra 873058862 - Per Jan Morseth http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/181773 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.03.2019 | RegistryNumber: 4696/2019 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Rammeavtale - Tilkallingsvikar - Enhet for Pleie og omsorg - F.o.m. 01.04.19 t.o.m. 30.09.19 - Helle Rossvol http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/181294 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Helle Rossvoll | Journaldato: 11.03.2019 | RegistryNumber: 4217/2019 | Enhet for Pleie og omsorg Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2019 - Liv Feragen Refseth http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/184469 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Liv Feragen Refseth | Journaldato: 03.05.2019 | RegistryNumber: 7388/2019 | Enhet for Pleie og omsorg Søknad for RMP og OBB for 2018 fra 976963873 - Narve Magnar Klausen http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/181774 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.03.2019 | RegistryNumber: 4697/2019 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Rammeavtale - Tilkallingsvikar - Enhet for Pleie og omsorg - F.o.m. 01.04.19 t.o.m. 30.09.19 - Hamdya Mohammed Hassen http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/181292 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hamdya Mohammed Hassen | Journaldato: 11.03.2019 | RegistryNumber: 4215/2019 | Enhet for Pleie og omsorg Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2019 - Enhet for Pleie og omsorg - Eva Katrine Vangen http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/184468 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Eva Katrine Vangen | Journaldato: 03.05.2019 | RegistryNumber: 7387/2019 | Enhet for Pleie og omsorg Søknad for RMP og OBB for 2018 fra 969221144 - Esten Ove Indset http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/181775 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.03.2019 | RegistryNumber: 4698/2019 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Rammeavtale - Tilkallingsvikar - Enhet for Pleie og omsorg - F.o.m. 01.04.19 t.o.m. 30.09.19 - Mulugeta Kiflemariam Zeweldi http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/181261 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mulugeta Kiflemariam Zeweldi | Journaldato: 11.03.2019 | RegistryNumber: 4184/2019 | Enhet for Pleie og omsorg Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2019 - Enhet for Pleie og omsorg - Berit Budal http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/184466 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Breit Budal | Journaldato: 03.05.2019 | RegistryNumber: 7385/2019 | Enhet for Pleie og omsorg Søknad for RMP og OBB for 2018 fra 996684741 - Karl Erik Solem http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/181701 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.03.2019 | RegistryNumber: 4624/2019 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Rammeavtale - Tilkallingsvikar - Enhet for Pleie og omsorg - F.o.m. 01.04.19 t.o.m. 30.09.19 - Silje Krogstad http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/181259 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Silje Krogstad | Journaldato: 11.03.2019 | RegistryNumber: 4182/2019 | Enhet for Pleie og omsorg Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2019 - Enhet for Pleie og omsorg - Vibeke Glad http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/184464 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Vibeke Glad | Journaldato: 03.05.2019 | RegistryNumber: 7383/2019 | Enhet for Pleie og omsorg Søknad for RMP og OBB for 2018 fra 996305910 - Svara Melk DA http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/181700 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.03.2019 | RegistryNumber: 4623/2019 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Rammeavtale - Tilkallingsvikar - Enhet for Pleie og omsorg - F.o.m. 01.04.19 t.o.m. 30.09.19 - Carina Hage http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/181257 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Carina Hage | Journaldato: 11.03.2019 | RegistryNumber: 4180/2019 | Enhet for Pleie og omsorg Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2019 - Enhet for Pleie og omsorg - Helga Holte http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/184460 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Helga Holte | Journaldato: 03.05.2019 | RegistryNumber: 7379/2019 | Enhet for Pleie og omsorg Søknad for RMP og OBB for 2018 fra 969136139 - Arnt Oddvar Børset http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/181699 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.03.2019 | RegistryNumber: 4622/2019 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Rammeavtale - Tilkallingsvikar - Enhet for Pleie og omsorg - F.o.m. 01.04.19 t.o.m. 30.09.19 - Kate Larsen http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/181256 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kate Larsen | Journaldato: 11.03.2019 | RegistryNumber: 4179/2019 | Enhet for Pleie og omsorg Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2019 - Enhet for Pleie og omsorg - Anne J. Rimol Sommervold http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/184456 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anne J. Rimol Sommervold | Journaldato: 03.05.2019 | RegistryNumber: 7375/2019 | Enhet for Pleie og omsorg Søknad for RMP og OBB for 2018 fra 979515839 - Atle Oddbjørn Økdal http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/181698 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.03.2019 | RegistryNumber: 4621/2019 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Rammeavtale - Tilkallingsvikar - Enhet for Pleie og omsorg - F.o.m. 01.04.19 t.o.m. 30.09.19 - Line Gylland http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/181221 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Line Gylland | Journaldato: 08.03.2019 | RegistryNumber: 4144/2019 | Enhet for Pleie og omsorg Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2019 - Enhet for Pleie og omsorg - Solbjørg Sandrød http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/184454 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Solbjørg Sandrød | Journaldato: 03.05.2019 | RegistryNumber: 7373/2019 | Enhet for Pleie og omsorg Søknad for RMP og OBB for 2018 fra 990586799 - Per Arne Storlimo http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/181697 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.03.2019 | RegistryNumber: 4620/2019 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Rammeavtale - Tilkallingsvikar - Enhet for Pleie og omsorg - F.o.m. 01.04.19 t.o.m. 30.09.19 - Hege Vagnild http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/181220 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hege Vagnild | Journaldato: 08.03.2019 | RegistryNumber: 4143/2019 | Enhet for Pleie og omsorg Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2019 - Enhet for Pleie og omsorg - Guri Storlimo Rostad http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/184453 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Guri Storlimo Rostad | Journaldato: 03.05.2019 | RegistryNumber: 7372/2019 | Enhet for Pleie og omsorg Rammeavtale - Tilkallingsvikar - Enhet for Pleie og omsorg - F.o.m. 01.04.19 t.o.m. 30.09.19 - Mai Singsaas http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/181219 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mai Singsaas | Journaldato: 08.03.2019 | RegistryNumber: 4142/2019 | Enhet for Pleie og omsorg Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2019 - Enhet for Pleie og omsorg - Grethe Renée Økdal http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/184451 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Grethe Renée Økdal | Journaldato: 03.05.2019 | RegistryNumber: 7370/2019 | Enhet for Pleie og omsorg Søknad for RMP og OBB for 2018 fra 992110732 - Svanhild Lovise Fløttum http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/181696 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.03.2019 | RegistryNumber: 4619/2019 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Rammeavtale - Tilkallingsvikar - Enhet for Pleie og omsorg - F.o.m. 01.04.19 t.o.m. 30.09.19 - Laila Almås http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/181217 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Laila Almås | Journaldato: 08.03.2019 | RegistryNumber: 4140/2019 | Enhet for Pleie og omsorg Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2019 - Enhet for Pleie og omsorg - Maren Kant Jonli http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/184448 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Maren Kant Jonli | Journaldato: 03.05.2019 | RegistryNumber: 7367/2019 | Enhet for Pleie og omsorg Søknad for RMP og OBB for 2018 fra 969527006 - Lars J. Staverløkk http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/181695 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.03.2019 | RegistryNumber: 4618/2019 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Rammeavtale - Tilkallingsvikar - Enhet for Pleie og omsorg - F.o.m. 01.04.19 t.o.m. 30.09.19 - Ida Rud http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/181216 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ida Rud | Journaldato: 08.03.2019 | RegistryNumber: 4139/2019 | Enhet for Pleie og omsorg Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2019 - Enhet for Pleie og omsorg - Unni Laugsand http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/184429 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Unni Laugsand | Journaldato: 03.05.2019 | RegistryNumber: 7348/2019 | Enhet for Pleie og omsorg Søknad for RMP og OBB for 2018 fra 996224201 - Eivind Refseth http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/181694 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.03.2019 | RegistryNumber: 4617/2019 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Rammeavtale - Tilkallingsvikar - Enhet for Pleie og omsorg - f.o.m. 01.04.19 t.o.m. 30.09.19 - Nahed Ali Mohammed http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/181215 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nahed Ali Mohammed | Journaldato: 08.03.2019 | RegistryNumber: 4138/2019 | Enhet for Pleie og omsorg Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2019 - Enhet for Pleie og omsorg - Vigdis Fillingsnes http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/184428 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Vigdis Fillingsnes | Journaldato: 03.05.2019 | RegistryNumber: 7347/2019 | Enhet for Pleie og omsorg Søknad for RMP og OBB for 2018 fra 977384214 - Siri Fossum http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/181692 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.03.2019 | RegistryNumber: 4615/2019 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Rammeavtale - Tilkallingsvikar - Enhet for Pleie og omsorg - F.o.m. 01.04.19 t.o.m. 30.09.19 - Marius Heksem http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/181214 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Marius Heksem | Journaldato: 08.03.2019 | RegistryNumber: 4137/2019 | Enhet for Pleie og omsorg Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2019 - Enhet for Pleie og omsorg - Eli Kristina Pedersen http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/184426 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Eli Kristina Pedersen | Journaldato: 03.05.2019 | RegistryNumber: 7345/2019 | Enhet for Pleie og omsorg Søknad for RMP og OBB for 2018 fra 988556408 - Geir Forodden http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/181691 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.03.2019 | RegistryNumber: 4614/2019 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Rammeavtale - Tilkallingsvikar - Enhet for Pleie og omsorg - F.o.m. 01.04.19 t.o.m. 30.09.19 - Anne Synnøve Losen Løken http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/181213 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anne Synnøve Losen Løken | Journaldato: 08.03.2019 | RegistryNumber: 4136/2019 | Enhet for Pleie og omsorg Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2019 - Enhet for Pleie og omsorg - Siv Randen http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/184425 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Siv Randen | Journaldato: 03.05.2019 | RegistryNumber: 7344/2019 | Enhet for Pleie og omsorg Søknad for RMP og OBB for 2018 fra 870311532 - Ole Einar Budal http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/181689 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.03.2019 | RegistryNumber: 4612/2019 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Rammeavtale - Tilkallingsvikar - Enhet for Pleie og omsorg - F.o.m. 01.04.19 t.o.m. 30.09.19 - Grete Weiseth http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/181212 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Grete Weiseth | Journaldato: 08.03.2019 | RegistryNumber: 4135/2019 | Enhet for Pleie og omsorg Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2019 - Enhet for Pleie og omsorg - Maria Aune http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/184423 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Maria Aune | Journaldato: 03.05.2019 | RegistryNumber: 7342/2019 | Enhet for Pleie og omsorg Søknad for RMP og OBB for 2018 fra 985279330 - Olav Svardal http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/181776 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.03.2019 | RegistryNumber: 4699/2019 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Rammeavtale - Tilkallingsvikar - Enhet for Pleie og omsorg - F.o.m. 01.04.19 t.o.m. 30.09.19 - Marit Gaare http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/181211 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Marit Gaare | Journaldato: 07.03.2019 | RegistryNumber: 4134/2019 | Enhet for Pleie og omsorg Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2019 - Enhet for Pleie og omsorg - Trine Aasenhus http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/184240 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Trine Aasenhus | Journaldato: 29.04.2019 | RegistryNumber: 7159/2019 | Enhet for Pleie og omsorg Søknad for RMP og OBB for 2018 fra 969637723 - Per Arne Morken http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/181777 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.03.2019 | RegistryNumber: 4700/2019 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Rammeavtale - Tilkallingsvikar - Enhet for Pleie og omsorg - F.o.m. 01.04.19 t.o.m. 30.09.19 - Yasir Kamal Saad http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/181210 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Yasir Kamal Saad | Journaldato: 07.03.2019 | RegistryNumber: 4133/2019 | Enhet for Pleie og omsorg Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2019 - Enhet for Pleie og omsorg - Ann Iren Solberg http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/184239 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ann Iren Solberg | Journaldato: 29.04.2019 | RegistryNumber: 7158/2019 | Enhet for Pleie og omsorg Søknad for RMP og OBB for 2018 fra 969221551 - Per Jostein Solberg http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/181778 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.03.2019 | RegistryNumber: 4701/2019 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Rammeavtale - Tilkallingsvikar - Enhet for Pleie og omsorg - F.o.m. 01.04.19 t.o.m. 30.09.19 - Mohammed Eltaher Haggar Badawi http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/181209 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mohammed Eltaher Haggar Badawi | Journaldato: 07.03.2019 | RegistryNumber: 4132/2019 | Enhet for Pleie og omsorg Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2019 - Enhet for Pleie og omsorg - Nahed Ali Mohammed http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/184234 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nahed Ali Mohammed | Journaldato: 29.04.2019 | RegistryNumber: 7153/2019 | Enhet for Pleie og omsorg Søknad for RMP og OBB for 2018 fra 969379090 - Ola Arnfinn Ertshus http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/181779 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.03.2019 | RegistryNumber: 4702/2019 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Rammeavtale - Tilkallingsvikar - Enhet for Pleie og omsorg - F.o.m. 01.04.19 t.o.m. 30.09.19 - Inger Mari Haugen http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/181207 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Inger Mari Haugen | Journaldato: 07.03.2019 | RegistryNumber: 4130/2019 | Enhet for Pleie og omsorg Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2019 - Enhet for Pleie og omsorg - Safiya Krogstad http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/184232 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Safiya Krogstad | Journaldato: 29.04.2019 | RegistryNumber: 7151/2019 | Enhet for Pleie og omsorg Søknad for RMP og OBB for 2018 fra 969638983 - Kjell Edvin Stenbro http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/181780 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.03.2019 | RegistryNumber: 4703/2019 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Rammeavtale - Tilkallingsvikar - Enhet for Pleie og omsorg - F.o.m. 01.04.19 t.o.m. 30.09.19 - Tone Aas http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/181202 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tone Aas | Journaldato: 07.03.2019 | RegistryNumber: 4125/2019 | Enhet for Pleie og omsorg