Postliste http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/ einnsyn.mgk.no Midlertidig svar - søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Rune Lyngen http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/204851 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rune Lyngen | Journaldato: 13.05.2020 | RegistryNumber: 7492/2020 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Midlertidig svar - Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Sigrid Marie Hanshus http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/204850 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sigrid Marie Hanshus | Journaldato: 13.05.2020 | RegistryNumber: 7491/2020 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Midlertidig svar - Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Lars Morten Melhus http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/204849 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lars Morten Melhus | Journaldato: 13.05.2020 | RegistryNumber: 7490/2020 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Rune Lyngen http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/204382 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rune Lyngen | Journaldato: 04.05.2020 | RegistryNumber: 7023/2020 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Sigrid Marie Hanshus http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/204381 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sigrid Marie Hanshus | Journaldato: 04.05.2020 | RegistryNumber: 7022/2020 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak- Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Hans Løvrød http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/204183 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hans Løvrød | Journaldato: 29.04.2020 | RegistryNumber: 6824/2020 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Hans Løvrød http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/204121 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hans Løvrød | Journaldato: 28.04.2020 | RegistryNumber: 6762/2020 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak- Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Trine Lie http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/203860 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Trine Lie | Journaldato: 23.04.2020 | RegistryNumber: 6502/2020 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Jon Anders Løkken http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/203858 Type: Inngående brev | Avs/Mot: John Anders Løkken | Journaldato: 22.04.2020 | RegistryNumber: 6500/2020 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Trine Lie http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/203853 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trine Lie | Journaldato: 22.04.2020 | RegistryNumber: 6495/2020 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak- Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Ivar Bertil Johansen http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/203822 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ivar Bertil Johansen | Journaldato: 22.04.2020 | RegistryNumber: 6464/2020 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Nekådal statsallmenning - vedr. søknad fra Singsås IL om tillatelse til løypekjøring Fordalen og Nekjådalen. http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/203796 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statskog SF | Journaldato: 21.04.2020 | RegistryNumber: 6438/2020 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Ivar Bertil Johansen http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/203716 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ivar Bertil Johansen | Journaldato: 20.04.2020 | RegistryNumber: 6358/2020 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Bjørn Ingar Dragåshaug http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/203060 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bjørn Ingar Dragåshaug | Journaldato: 07.04.2020 | RegistryNumber: 5702/2020 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Lars Morten Melhus http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/203022 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lars Morten Melhus | Journaldato: 07.04.2020 | RegistryNumber: 5664/2020 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Svar - Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Ole Jørgen Kjelden http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/202990 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ole Jørgen Kjelden | Journaldato: 06.04.2020 | RegistryNumber: 5632/2020 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Hans Tore Laache http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/202985 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hans Tore Laache | Journaldato: 07.04.2020 | RegistryNumber: 5627/2020 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og islagte vassdrag http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/202974 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Odd Ivar Rønningsgrind | Journaldato: 06.04.2020 | RegistryNumber: 5616/2020 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og islagte vassdrag http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/202973 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Odd Ivar Rønningsgrind | Journaldato: 06.04.2020 | RegistryNumber: 5615/2020 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 869526932, 5027-157/ 2 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/206284 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.06.2020 | RegistryNumber: 8925/2020 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 965300325, 5027-128/ 1 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/204924 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.05.2020 | RegistryNumber: 7565/2020 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 989362534, 5027-77/ 15 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/204923 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.05.2020 | RegistryNumber: 7564/2020 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969221551, 5027-127/ 1 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/204922 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.05.2020 | RegistryNumber: 7563/2020 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 979685602, 5027-122/ 1 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/204921 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.05.2020 | RegistryNumber: 7562/2020 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969677008, 5027-284/ 1 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/204920 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.05.2020 | RegistryNumber: 7561/2020 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969195968, 5027-53/ 3 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/204919 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.05.2020 | RegistryNumber: 7560/2020 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 983606288 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/203230 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 5872/2020 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969637928 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/203229 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 5871/2020 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 924025433 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/203228 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 5870/2020 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 986654402 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/203227 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 5869/2020 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 814793982 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/203226 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 5868/2020 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969222388 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/203225 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 5867/2020 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Rammeavtale - Tilkallingsvikar - Enhet for Pleie og omsorg - F.o.m. 01.05.20 t.o.m. 30.09.20 - Ann Iren Trøan http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/206660 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ann Iren Trøan | Journaldato: 22.06.2020 | RegistryNumber: 9301/2020 | Enhet for Pleie og omsorg Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 986427686 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/203224 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 5866/2020 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Rammeavtale - Tilkallingsvikar - Enhet for Pleie og omsorg - F.o.m. 01.04.20 t.o.m. 30.09.20 - Malin Bakken http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/206543 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Malin Bakken | Journaldato: 18.06.2020 | RegistryNumber: 9184/2020 | Enhet for Pleie og omsorg Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 989280686 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/203223 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 5865/2020 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Rammeavtale - Tilkallingsvikar - Enhet for Pleie og omsorg - F.o.m. 01.04.20 t.o.m. 30.09.20 - Ida Kolstad http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/206542 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ida Kolstad | Journaldato: 18.06.2020 | RegistryNumber: 9183/2020 | Enhet for Pleie og omsorg Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 976088727 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/203222 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 5864/2020 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Rammeavtale - Tilkallingsvikar - Enhet for Pleie og omsorg - F.o.m. 01.04.20 t.o.m. 30.09.20 - Sara Westing Bernstberg Olsen http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/206540 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sara Westing Bernstberg Olsen | Journaldato: 18.06.2020 | RegistryNumber: 9181/2020 | Enhet for Pleie og omsorg Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 981412389 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/203221 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 5863/2020 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Rammeavtale - Tilkallingsvikar - Enhet for Pleie og omsorg - F.o.m. 01.05.20 t.o.m. 30.09.20 - Sarah A. Almohammad http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/206390 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sarah A. Almohammad | Journaldato: 17.06.2020 | RegistryNumber: 9031/2020 | Enhet for Pleie og omsorg Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 880613782 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/203220 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 5862/2020 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Rammeavtale - Tilkallingsvikar - Enhet for Pleie og omsorg - F.o.m. 01.06.20 t.o.m. 30.09.20 - Inger Fløttum http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/206250 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Inger Fløttum | Journaldato: 15.06.2020 | RegistryNumber: 8891/2020 | Enhet for Pleie og omsorg Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 920007848 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/203219 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 5861/2020 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Rammeavtale - Tilkallingsvikar - Enhet for Pleie og omsorg - F.o.m. 01.06.20 t.o.m. 30.09.20 - Sara Westing Bernstberg Olsen http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/205721 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sara Westing Bernstberg Olsen | Journaldato: 04.06.2020 | RegistryNumber: 8362/2020 | Enhet for Pleie og omsorg Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 999550037 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/203218 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 5860/2020 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Rammeavtale - Tilkallingsvikar - Enhet for Pleie og omsorg - F.o.m. 01.05.20 t.o.m. 30.09.20 - Julie Solberg http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/205590 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Julie Solberg | Journaldato: 04.06.2020 | RegistryNumber: 8231/2020 | Enhet for Pleie og omsorg Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 814123812 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/203217 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 5859/2020 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Rammeavtale - Tilkallingsvikar - Enhet for Pleie og omsorg - F.o.m. 01.06.20 t.o.m. 30.09.20 - Nora B. Folstad http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/205436 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nora B. Folstad | Journaldato: 29.05.2020 | RegistryNumber: 8077/2020 | Enhet for Pleie og omsorg Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 989600745 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/203216 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 5858/2020 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Rammeavtale - Tilkallingsvikar - Enhet for Pleie og omsorg - F.o.m. 01.05.20 t.o.m. 30.09.20 - Thea Singsaas http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/205227 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Thea Singsaas | Journaldato: 26.05.2020 | RegistryNumber: 7868/2020 | Enhet for Pleie og omsorg Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969639327 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/203215 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 5857/2020 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Rammeavtale - Tilkallingsvikar - Enhet for Pleie og omsorg - F.o.m. 01.05.20 t.o.m. 30.09.20 - Silje Haanshus http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/205224 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Silje Haanshus | Journaldato: 25.05.2020 | RegistryNumber: 7865/2020 | Enhet for Pleie og omsorg Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 989338919 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/203214 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 5856/2020 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Rammeavtale - Tilkallingsvikar - Enhet for Pleie og omsorg - F.o.m. 01.05.20 t.o.m. 30.09.20 - Marte Løhre http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/205075 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Marte Løhre | Journaldato: 20.05.2020 | RegistryNumber: 7716/2020 | Enhet for Pleie og omsorg Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 988366854 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/203213 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 5855/2020 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Rammeavtale - Tilkallingsvikar - Enhet for Pleie og omsorg - F.o.m. 01.05.20 t.o.m. 30.09.20 - Victoria Selvnes http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/205068 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Victoria Selvnes | Journaldato: 20.05.2020 | RegistryNumber: 7709/2020 | Enhet for Pleie og omsorg Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 992128887 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/203212 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 5854/2020 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Rammeavtale - Tilkallingsvikar - Enhet for Pleie og omsorg - F.o.m. 01.05.20 t.o.m. 30.09.20 - Elise Broen http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/204778 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Elise Broen | Journaldato: 12.05.2020 | RegistryNumber: 7419/2020 | Enhet for Pleie og omsorg Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 920538045 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/203211 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 5853/2020 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Rammeavtale - Tilkallingsvikar - Enhet for Pleie og omsorg - F.o.m. 01.04.20 t.o.m. 30.09.20 - Lise Lind http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/204636 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lise Lind | Journaldato: 08.05.2020 | RegistryNumber: 7277/2020 | Enhet for Pleie og omsorg Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969668068 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/203210 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 5852/2020 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Rammeavtale - Tilkallingsvikar - Enhet for Pleie og omsorg - F.o.m. 01.04.20 t.o.m. 30.09.20 - Linnea Tangstad http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/204354 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Linnea Tangstad | Journaldato: 30.04.2020 | RegistryNumber: 6995/2020 | Enhet for Pleie og omsorg Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969997517 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/203209 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 5851/2020 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Rammeavtale - Tilkallingsvikar - Enhet for Pleie og omsorg - F.o.m. 01.04.20 t.o.m. 30.09.20 - Mette Bråten Singsaas http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/204346 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mette Bråten Singsaas | Journaldato: 30.04.2020 | RegistryNumber: 6987/2020 | Enhet for Pleie og omsorg Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 992241543 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/203208 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 5850/2020 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Rammeavtale - Tilkallingsvikar - Enhet for Pleie og omsorg - F.o.m. 01.04.20 t.o.m. 30.09.20 - Silje Gynnild http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/203663 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Silje Gynnild | Journaldato: 17.04.2020 | RegistryNumber: 6305/2020 | Enhet for Pleie og omsorg Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969634449 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/203207 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 5849/2020 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Rammeavtale - Tilkallingsvikar - Enhet for Pleie og omsorg - F.o.m. 01.04.20 t.o.m. 30.09.20 - Julie Eriksdatter Gorsetbakk http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/203642 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Julie Eriksdatter Gorsetbakk | Journaldato: 17.04.2020 | RegistryNumber: 6284/2020 | Enhet for Pleie og omsorg Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 970960619 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/203206 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 5848/2020 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 984146493 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/203205 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 5847/2020 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Rammeavtale - Tilkallingsvikar - Enhet for Pleie og omsorg - F.o.m. 01.04.20 t.o.m. 30.09.20 - Siri Svardal http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/202907 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Siri Svardal | Journaldato: 06.04.2020 | RegistryNumber: 5549/2020 | Enhet for Pleie og omsorg Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 989208144 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/203204 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 5846/2020 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 913340507 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/203203 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 5845/2020 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 984151616 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/203202 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 5844/2020 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969258544 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/203201 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 5843/2020 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 914466954 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/203200 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 5842/2020 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 993134007 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/203199 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 5841/2020 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969134101 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/203198 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 5840/2020 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969597462 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/203197 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 5839/2020 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 996305910 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/203196 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 5838/2020 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 990050449 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/203195 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 5837/2020 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 989426427 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/203194 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 5836/2020 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 917484473 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/203193 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 5835/2020 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 884130522 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/203192 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 5834/2020 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 870091362 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/203191 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 5833/2020 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969221942 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/203330 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 5972/2020 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969600404 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/203329 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 5971/2020 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 988501859 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/203328 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 5970/2020 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 979463464 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/203327 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 5969/2020 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 970579222 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/203326 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 5968/2020 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 915286925 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/203325 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 5967/2020 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 970231285 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/203324 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 5966/2020 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 976963873 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/203323 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 5965/2020 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 921983816 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/203322 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 5964/2020 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 911626977 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/203321 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 5963/2020 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 970580077 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/203320 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 5962/2020 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 880184652 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/203319 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 5961/2020 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 977673674 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/203318 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 5960/2020 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 984104766 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/203317 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 5959/2020 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 986440658 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/203316 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 5958/2020 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 870311532 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/203315 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 5957/2020 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 978695779 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/203314 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 5956/2020 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 988556408 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/203313 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 5955/2020 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 919824352 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/203312 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 5954/2020 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969178419 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/203311 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 5953/2020 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969222191 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/203310 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 5952/2020 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 998124271 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/203309 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 5951/2020 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 974698102 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/203308 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 5950/2020 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 924450495 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/203307 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 5949/2020 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969178915 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/203306 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 5948/2020 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 970373462 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/203305 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 5947/2020 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 993537225 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/203304 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 5946/2020 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969522977 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/203303 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 5945/2020 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 918319107 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/203302 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 5944/2020 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969300230 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/203301 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 5943/2020 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 995854171 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/203300 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 5942/2020 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969135000 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/203299 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 5941/2020 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 977494885 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/203298 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 5940/2020 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 992959061 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/203297 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 5939/2020 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 989847090 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/203296 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 5938/2020 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Justert forslag til kommunedelplan for Støren, Midtre Gauldal kommune. Riksantikvarens tilbakemelding. http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/207342 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Riksantikvaren | Journaldato: 02.07.2020 | RegistryNumber: 9980/2020 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969677008 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/203295 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 5937/2020 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Støren - Kommunedelplan - Boligfelt - Bygdeborgen på Våttån - Anmodning om ny vurdering av innsigelsen basert på endringer/justeringer i forslag http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/205584 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Riksantikvaren | Journaldato: 02.06.2020 | RegistryNumber: 8225/2020 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 971221488 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/203294 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 5936/2020 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Bygdeborgen på Våttan – Tilpasning boligfelt og formidling av kulturminne - Leveranse http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/205110 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Multiconsult | Journaldato: 20.05.2020 | RegistryNumber: 7751/2020 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 970246053 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/203293 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 5935/2020 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Anmodning om fornyet vurdering av innsigelse - kommunedelplan Støren - Midtre Gauldal kommune http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/205089 Type: Utgående brev | Avs/Mot: RIKSANTIKVAREN | Journaldato: 22.05.2020 | RegistryNumber: 7730/2020 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969379090 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/203292 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 5934/2020 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 984616619 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/203291 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 5933/2020 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Tilbakemelding på oppfølging av møte med Fylkesmannen den 04.02.2020 - Midtre Gauldal kommune http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/202966 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 06.04.2020 | RegistryNumber: 5608/2020 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969133792 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/203290 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 5932/2020 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 980688690 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/203289 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 5931/2020 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 981305760 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/203288 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 5930/2020 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 976432037 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/203287 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 5929/2020 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969678489 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/203286 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 5928/2020 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 918378359 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/203285 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 5927/2020 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 992107200 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/203284 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 5926/2020 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969329948 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/203283 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 5925/2020 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 987701994 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/203282 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 5924/2020 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969302381 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/203281 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 5923/2020 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969221144 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/203280 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 5922/2020 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 989362534 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/203279 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 5921/2020 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 869196312 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/203278 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 5920/2020 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 980996719 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/203277 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 5919/2020 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 985945810 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/203276 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 5918/2020 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 990698864 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/203275 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 5917/2020 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 917756333 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/203274 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 5916/2020 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 913647807 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/203273 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 5915/2020 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 984380534 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/203272 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 5914/2020 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969158264 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/203271 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 5913/2020 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 979685602 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/203270 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 5912/2020 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 870579772 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/203269 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 5911/2020 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969636360 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/203268 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 5910/2020 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969178079 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/203267 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 5909/2020 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969679469 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/203266 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 5908/2020 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 987696184 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/203265 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 5907/2020 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 997705955 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/203264 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 5906/2020 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969678608 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/203263 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 5905/2020 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 990882347 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/203262 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 5904/2020 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 990586799 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/203261 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 5903/2020 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969638541 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/203260 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 5902/2020 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 970091882 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/203259 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 5901/2020 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969678063 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/203258 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 5900/2020 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 971142421 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/203257 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 5899/2020 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 870565062 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/203256 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 5898/2020 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969678128 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/203255 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 5897/2020 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen VS: Ferievikariat ved pleie og omsorg http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/205836 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Annika Åsvoll | Journaldato: 08.06.2020 | RegistryNumber: 8477/2020 | Enhet for Pleie og omsorg Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 975351912 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/203254 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 5896/2020 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om stilling http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/205835 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.06.2020 | RegistryNumber: 8476/2020 | Enhet for Pleie og omsorg Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 912434141 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/203253 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 5895/2020 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om stilling http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/205834 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Annika Åsvoll | Journaldato: 07.06.2020 | RegistryNumber: 8475/2020 | Enhet for Pleie og omsorg Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 974440687 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/203252 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 5894/2020 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 869668982 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/203251 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 5893/2020 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om stilling http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/205387 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tina Taranjit Singh | Journaldato: 28.05.2020 | RegistryNumber: 8028/2020 | Enhet for Pleie og omsorg Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 812525042 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/203250 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 5892/2020 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om stilling http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/205237 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tina Strand | Journaldato: 25.05.2020 | RegistryNumber: 7878/2020 | Enhet for Pleie og omsorg Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 869670642 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/203249 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 5891/2020 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om stilling http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/204492 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Elise Broen | Journaldato: 05.05.2020 | RegistryNumber: 7133/2020 | Enhet for Pleie og omsorg Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 997071522 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/203248 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 5890/2020 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om stilling http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/204066 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ida Jonette Malvik | Journaldato: 27.04.2020 | RegistryNumber: 6707/2020 | Enhet for Pleie og omsorg Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 980571149 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/203247 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 5889/2020 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om stilling http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/204065 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ida Jonette Malvik | Journaldato: 27.04.2020 | RegistryNumber: 6706/2020 | Enhet for Pleie og omsorg Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969377187 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/203246 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 5888/2020 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om stilling http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/204063 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ida Jonette Malvik | Journaldato: 27.04.2020 | RegistryNumber: 6704/2020 | Enhet for Pleie og omsorg Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969670143 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/203245 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 5887/2020 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om stilling http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/204062 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sunniva Størseth | Journaldato: 27.04.2020 | RegistryNumber: 6703/2020 | Enhet for Pleie og omsorg Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 994947591 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/203244 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 5886/2020 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om stilling http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/204060 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anders Røsbjørgen | Journaldato: 27.04.2020 | RegistryNumber: 6701/2020 | Enhet for Pleie og omsorg Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 989228161 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/203243 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 5885/2020 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Mottar ikke stillingen - ferievikarer sommeren 2020 - Enhet for pleie og omsorg - Silje Kristin Sveian http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/207212 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Silje Kristin Sveian | Journaldato: 30.06.2020 | RegistryNumber: 9850/2020 | Enhet for Pleie og omsorg Søknad om stilling http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/204059 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lea Ellbro | Journaldato: 27.04.2020 | RegistryNumber: 6700/2020 | Enhet for Pleie og omsorg Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 894422602 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/203242 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 5884/2020 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-34 - Sommeren 2020 - Enhet for Pleie og omsorg – Ann Iren Solberg http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/206659 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ann Iren Solberg | Journaldato: 22.06.2020 | RegistryNumber: 9300/2020 | Enhet for Pleie og omsorg Innspill vedrørende reguleringsplan miljøgate - Soknedal sentrum http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/205903 Type: Inngående brev | Avs/Mot: YX Soknedal | Journaldato: 08.06.2020 | RegistryNumber: 8544/2020 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om stilling http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/204058 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lea Ellbro | Journaldato: 27.04.2020 | RegistryNumber: 6699/2020 | Enhet for Pleie og omsorg Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 982818699 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/203241 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 5883/2020 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-34 - Sommeren 2020 - Enhet for Pleie og omsorg – Silje Haanshus http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/206656 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Silje Haanshus | Journaldato: 22.06.2020 | RegistryNumber: 9297/2020 | Enhet for Pleie og omsorg Reguleringsplan - miljøgate i Soknedal sentrum - kopi av svar til YX Soknedal http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/205902 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 08.06.2020 | RegistryNumber: 8543/2020 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om stilling http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/203990 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Silje Gynnild | Journaldato: 24.04.2020 | RegistryNumber: 6632/2020 | Enhet for Pleie og omsorg