Postliste http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/ einnsyn.mgk.no Vedrørende din søknad som ferievikar Enhet for Pleie og Omsorg - Sommeren 2017 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/150465 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hamad ALNzir m.fl. | Journaldato: 06.10.2017 | RegistryNumber: 11484/2017 | Enhet for Pleie og omsorg Ansettelsesvedtak - Ferievikarer 2017 - Midtre Gauldal sykehjem http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/150457 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 06.10.2017 | RegistryNumber: 11476/2017 | Enhet for Pleie og omsorg Ansettelsesvedtak - Ferievikarer 2017 - Bo- og dagsentrene i Midtre Gauldal kommune http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/150455 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 06.10.2017 | RegistryNumber: 11474/2017 | Enhet for Pleie og omsorg Ansettelsesvedtak - Ferievikar 2017 - Avdelinger for funksjonshemmede i Midtre Gauldal kommune. http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/150453 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 06.10.2017 | RegistryNumber: 11472/2017 | Enhet for Pleie og omsorg Kommunedelplan Singsås/Forsetmo - Begrenset høring angående areal til grav- og urnelund http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/156596 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Støren kirkelige fellesråd | Journaldato: 05.12.2017 | RegistryNumber: 17616/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Uttalelse til begrenset høring - kommunedelplan for Singsås - Forsetmo http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/156227 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Sør-Trøndelag | Journaldato: 27.11.2017 | RegistryNumber: 17247/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Sametingets uttalelse til endring av plan - Ny grav- og urnelund Singsås -Forsetmo, Midtre Gauldal kommune http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/155594 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Samediggi/Sametinget | Journaldato: 15.11.2017 | RegistryNumber: 16614/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Begrenset høring Singsås - Forsetmo - utsatt frist http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/155397 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Støren kirkelige fellesråd | Journaldato: 13.11.2017 | RegistryNumber: 16417/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Ansettelsesvedtak - Ferievikarer 2017 - Hjemmetjenesten i Midtre Gauldal kommune http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/150454 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 06.10.2017 | RegistryNumber: 11473/2017 | Enhet for Pleie og omsorg Begrenset høring KP Singsås-Forsetmo - ny frist http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/155390 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Sør-Trøndelag | Journaldato: 10.11.2017 | RegistryNumber: 16410/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Kommunedelplan Enodd - bekreftelse på utsatt høringsfrist http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/155389 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Sør-Trøndelag | Journaldato: 10.11.2017 | RegistryNumber: 16409/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Uttalelse til høringsbrev - Midtre Gauldal kommune - Ny grav og urnelund i Singsås Forsetmo - Plan id 16482015003 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/155032 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mattilsynet | Journaldato: 06.11.2017 | RegistryNumber: 16052/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Ber om utsatt høringsfrist - vedr begrenset høring Singsås - Forsetmo http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/154917 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Den Norske Kirke - Støren kirkelige fellesråd | Journaldato: 02.11.2017 | RegistryNumber: 15937/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedr begrenset høring kommunedelplan Singsås - Forsetmo http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/154714 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sør-Trøndelag fylkeskommune | Journaldato: 30.10.2017 | RegistryNumber: 15734/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Begrenset høring - Ny grav- og urmelund i kommunedelplan Singsås-Forsetmo - PlanID 16482015003 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/153741 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bane Nor SF | Journaldato: 10.10.2017 | RegistryNumber: 14761/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Innsigelse - Kommunedelplan for Singsås - Forsetmo - kravet opprettholdes - Ellen Buseth og Jonny Folstad http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/153655 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ellen Buseth og Jonny Folstad | Journaldato: 09.10.2017 | RegistryNumber: 14675/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Innsigelse - står fast på mine argumenter - kommunedelplan for Singsås - Forsetmo - Per Buseth http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/153654 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Per Buseth | Journaldato: 09.10.2017 | RegistryNumber: 14674/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Begrenset høring ang grav- og urnelund iht kommunestyrets vedtak av 28.09.17 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/153460 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bane Nor | Journaldato: 04.10.2017 | RegistryNumber: 14480/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Høringsbrev - 1648_2015003_KP_Singsås_Forsetmo BEGRENSET HØRING http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/153338 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Sør-Trøndelag m.fl. | Journaldato: 04.10.2017 | RegistryNumber: 14358/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Klage/innsigelse fra bosettere på gbnr 270/33 på Forsetmoen/Bjørgen http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/152546 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ellen G.Buseth og Jonny Folstad | Journaldato: 18.09.2017 | RegistryNumber: 13565/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Innspill fra bosettere på gbnr 270/30 - Forsetmoen, Bjørgen - Kommunedelplan for Singsås - Forsetmo http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/152348 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ingebjørg og Per A.Buseth | Journaldato: 15.09.2017 | RegistryNumber: 13367/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Forslag til løsning for boligområde Fjeset - meklingsmøte 05.10.2016 - kommunedelplan Singsås - Forsetmo http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/152025 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Sør-Trøndelag | Journaldato: 04.09.2017 | RegistryNumber: 13044/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen 1648_2015003_Kp_Singsås_Forsetmo_EndeligBehandling_Sluttvedtak etter begrenset høring og mekling http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/151927 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 12.09.2017 | RegistryNumber: 12946/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedrørende søknad på stilling som miljøterapeut. http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/156926 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ranya Kotaila m.fl. | Journaldato: 08.12.2017 | RegistryNumber: 17946/2017 | Helse og familie SOSI-fil på vedtatt reguleringsplan Presteigen- Korporals bru http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/155645 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Winsnes Maskin & Transport AS | Journaldato: 16.11.2017 | RegistryNumber: 16665/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedrørende søknad på stilling som miljøterapeut. http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/156923 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Aina Engen m.fl. | Journaldato: 08.12.2017 | RegistryNumber: 17943/2017 | Helse og familie Kunngjøring av vedtak - Reguleringsplan for E6 Korporalsbru - Prestteigen http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/153889 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Sør-Trøndelag m.fl. | Journaldato: 12.10.2017 | RegistryNumber: 14909/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Kunngjøring av vedtak - Reguleringsplan for E6 Korporalsbru - Pressteigen http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/153883 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anders Gunhildsøien m.fl. | Journaldato: 13.10.2017 | RegistryNumber: 14903/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Ansettelsesvedtak - miljøterapeut http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/156397 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 01.12.2017 | RegistryNumber: 17417/2017 | Helse og familie PP-rådgiver - 100% vikariat http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/155451 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Svanhild Merete Taft Svorkås | Journaldato: 15.11.2017 | RegistryNumber: 16471/2017 | Helse og familie Vikariat i PPT - ansettelsesvedtak http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/155429 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 14.11.2017 | RegistryNumber: 16449/2017 | Helse og familie 1648_2015012_Rp_E6Korporalsbru_Prestteigen_SLUTTVEDTAK http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/152466 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 18.09.2017 | RegistryNumber: 13485/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om stilling http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/154556 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nekamal Shah | Journaldato: 26.10.2017 | RegistryNumber: 15576/2017 | Helse og familie Arbeidsavtale tilkallingsvikar for assistent - Støren barneskole http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/156819 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anne Fossum | Journaldato: 08.12.2017 | RegistryNumber: 17839/2017 | Støren barneskole Søknad om stilling http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/154356 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Heidi Håker | Journaldato: 23.10.2017 | RegistryNumber: 15376/2017 | Helse og familie Arbeidsavtale tilkallingsvikar for assistent - Støren barneskole http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/156607 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Edvard Ølstøren | Journaldato: 06.12.2017 | RegistryNumber: 17627/2017 | Støren barneskole Søknad om stilling http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/154355 Type: Inngående brev | Avs/Mot: carina johansen | Journaldato: 23.10.2017 | RegistryNumber: 15375/2017 | Helse og familie Arbeidsavtale tilkallingsvikar lærer - Støren barneskole http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/156195 Type: Utgående brev | Avs/Mot: June Hugdal | Journaldato: 28.11.2017 | RegistryNumber: 17215/2017 | Støren barneskole Midlertidig oppdragsavtale - Støttekontakt - Enhet for pleie og omsorg, avdeling Generelle tiltak - f.o.m 01.12.17 t.o.m 14.03.18 - Oddrun Huus Vinsnesbakk http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/155571 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oddrun Huus Vinsnesbakk | Journaldato: 20.11.2017 | RegistryNumber: 16591/2017 | Enhet for Pleie og omsorg Søknad om stilling http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/154354 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Geir Henningsen | Journaldato: 23.10.2017 | RegistryNumber: 15374/2017 | Helse og familie Samordnet uttalelse til kommunedelplan Enodd 2015-2027 - Midtre Gauldal kommune http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/156778 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Sør-Trøndelag | Journaldato: 06.12.2017 | RegistryNumber: 17798/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknaden til Jobb/Opplæring http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/155719 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Pham Huy | Journaldato: 20.11.2017 | RegistryNumber: 16739/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Arbeidsavtale tilkallingsvikar for lærer - Støren barneskole http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/154309 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Edvard Ølstøren | Journaldato: 23.10.2017 | RegistryNumber: 15329/2017 | Støren barneskole Søknad om stilling http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/154353 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rune Østerhus | Journaldato: 23.10.2017 | RegistryNumber: 15373/2017 | Helse og familie Kommunedelplan Enodd - utsatt frist for uttalelse - Fylkesmannen http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/156534 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Sør - Trøndelag | Journaldato: 04.12.2017 | RegistryNumber: 17554/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Svar på åpen søknad til servicesenteret i Midtre Gauldal kommune http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/155523 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Turid Melum | Journaldato: 15.11.2017 | RegistryNumber: 16543/2017 | Informasjon Søknad om stilling http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/154352 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anniken Fredrikke Sandvik | Journaldato: 23.10.2017 | RegistryNumber: 15372/2017 | Helse og familie Arbeidsavtale tilkallingsvikar lærer - Støren barneskole http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/154299 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ingunn Alseth | Journaldato: 20.10.2017 | RegistryNumber: 15319/2017 | Støren barneskole Epost-utveksling om ny møtedato og forslag til nytt møte med hj.spl vedr prosjektet http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/153117 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.09.2017 | RegistryNumber: 14134/2017 | Enhet for Pleie og omsorg Åpen søknad til servicesenteret i Midtre Gauldal kommune http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/155509 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Turid Melum | Journaldato: 14.11.2017 | RegistryNumber: 16529/2017 | Informasjon Søknad om stilling http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/154351 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anniken Fredrikke Sandvik | Journaldato: 23.10.2017 | RegistryNumber: 15371/2017 | Helse og familie Arbeidsavtale tilkallingsvikar for lærer - Støren barneskole http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/154298 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Eirin Frøseth | Journaldato: 20.10.2017 | RegistryNumber: 15318/2017 | Støren barneskole Uttalelse til begrenset høring - endret Kommunedelplan Enodd - planid 16482015004 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/154023 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mattilsynet | Journaldato: 16.10.2017 | RegistryNumber: 15043/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Midlertidig oppdragsavtale - Besøkshjem - Enhet for Pleie og omsorg, avdeling Generelle tiltak - F.o.m 15.09.17 t.o.m 11.03.18 - Anita Sundsfjord http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/153036 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anita Sundsfjord | Journaldato: 29.09.2017 | RegistryNumber: 14053/2017 | Enhet for Pleie og omsorg Utbetaling av kommunalt tilskudd til privat veg - Digreveien http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/151688 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hans Digre | Journaldato: 26.10.2017 | RegistryNumber: 12707/2017 | Eiendom og kommunalteknikk Søknad om stilling http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/154349 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Silje Kant Bjørnli | Journaldato: 23.10.2017 | RegistryNumber: 15369/2017 | Helse og familie Søknad om stilling http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/154293 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Moamar Jerad | Journaldato: 19.10.2017 | RegistryNumber: 15313/2017 | Rådmannskontoret Høringsbrev - 1648_2015004_Kp_Enodd BEGRENSET HØRING http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/153597 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I SØR-TRØNDELAG m.fl. | Journaldato: 09.10.2017 | RegistryNumber: 14617/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Midlertidig oppdragsavtale - Støttekontakt - Enhet for Pleie og omsorg, avdeling Generelle tiltak - F.o.m 15.09.17 t.o.m 11.03.18, Eva Johanne Vik http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/153035 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Eva Johanne Vik | Journaldato: 29.09.2017 | RegistryNumber: 14052/2017 | Enhet for Pleie og omsorg Arbeidsavtale vikar for assistent - Støren barneskole http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/153089 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Dag Nesheim | Journaldato: 27.09.2017 | RegistryNumber: 14106/2017 | Støren barneskole Oppsigelse av plass i SFO - 2017 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/156765 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.12.2017 | RegistryNumber: 17785/2017 | Økonomikontoret Søknad om stilling http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/154346 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ann Guri Horghagen | Journaldato: 23.10.2017 | RegistryNumber: 15366/2017 | Helse og familie Åpen søknad for stillingen som helsefagarbeider http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/153958 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Milos Mitrovic | Journaldato: 13.10.2017 | RegistryNumber: 14978/2017 | Rådmannskontoret Midlertidig oppdragsavtale - Støttekontakt - Enhet for Pleie og omsorg, avdeling Generelle tiltak - F.o.m 15.09.17 - t.o.m 11.03.18, Bangløkkja Inn På Tunet http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/153034 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jens Gynnild | Journaldato: 29.09.2017 | RegistryNumber: 14051/2017 | Enhet for Pleie og omsorg Arbeidsavtale vikar for lærer- Støren barneskole http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/153088 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Dag Nesheim | Journaldato: 27.09.2017 | RegistryNumber: 14105/2017 | Støren barneskole Tilbaketrekking av oppsigelse av plass i barnehage og SFO - 2017 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/156609 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.12.2017 | RegistryNumber: 17629/2017 | Økonomikontoret Midlertidig oppdragsavtale - Støttekontakt - Enhet for Pleie og omsorg, Generelle tiltak - F.o.m 15-09.17 t.o.m 11.03.18.- John Lasse Haugen http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/152833 Type: Utgående brev | Avs/Mot: John Lasse Haugen | Journaldato: 31.10.2017 | RegistryNumber: 13852/2017 | Enhet for Pleie og omsorg Søknad om stilling http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/154345 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Håkon Kristian Postholm | Journaldato: 23.10.2017 | RegistryNumber: 15365/2017 | Helse og familie MAL omsetningsrapport 2017 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/154189 Type: Utgående brev | Avs/Mot: x | Journaldato: 19.10.2017 | RegistryNumber: 15209/2017 | Eiendom og kommunalteknikk Åpen søknad for stillingen som helsefagarbeider http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/153864 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Milos Mitrovic | Journaldato: 12.10.2017 | RegistryNumber: 14884/2017 | Rådmannskontoret Arbeidsavtale tilkallingsvikar lærer - Støren barneskole http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/152114 Type: Utgående brev | Avs/Mot: June Hugdal | Journaldato: 06.09.2017 | RegistryNumber: 13133/2017 | Støren barneskole Tilbaketrekking av oppsigelse barnehageplass og SFO-plass - 2017 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/156590 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.12.2017 | RegistryNumber: 17610/2017 | Økonomikontoret Etterregistrering i Matrikkelen - sak 1600-2011-0041 Rogstad med Ramstad http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/154575 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jo Erik Rogstad | Journaldato: 27.10.2017 | RegistryNumber: 15595/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Offentlighetsvurdering ved søknad om stillling http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/154343 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Svanhild Svorkås | Journaldato: 24.10.2017 | RegistryNumber: 15363/2017 | Informasjon Åpen søknad om stilling - John Karsten Mjøen og Nadine Bukuru http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/153494 Type: Inngående brev | Avs/Mot: John Karsten Mjøen | Journaldato: 04.10.2017 | RegistryNumber: 14514/2017 | Rådmannskontoret Midlertidig oppdragsavtale - Støttekontakt - Enhet for pleie og omsorg, Generelle tiltak - F.o.m 15.09.17 t.o.m 11.03.18. - Stine Fløttum Aunmo http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/152828 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Stine Aunmo Fløttum | Journaldato: 02.10.2017 | RegistryNumber: 13847/2017 | Enhet for Pleie og omsorg Arbeidsavtale tilkallingsvikar lærer - Støren barneskole http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/152104 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lene Lorentzen Kant | Journaldato: 06.09.2017 | RegistryNumber: 13123/2017 | Støren barneskole Oppsigelse av plass i SFO - 2017 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/156206 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.11.2017 | RegistryNumber: 17226/2017 | Økonomikontoret Etterregistrering i Matrikkelen - sak 1600-2011-0041 Rogstad med Ramstad http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/154570 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Erling Rogstad | Journaldato: 27.10.2017 | RegistryNumber: 15590/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om stilling http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/154341 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svanhild Svorkås | Journaldato: 23.10.2017 | RegistryNumber: 15361/2017 | Helse og familie Alkoholomsetning: Bevillingsgebyr 2017 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/154184 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Norwegian Flyfishers Club Lodge AS | Journaldato: 19.10.2017 | RegistryNumber: 15204/2017 | Eiendom og kommunalteknikk Midlertidig oppdragsavtale - Støttekontakt - Enhet for Pleie og omsorg, Generelle tiltak - F.o.m 15.09.17 t.o.m 11.03.18.- Reidun Wikstrøm http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/152827 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Reidun Wikstrøm | Journaldato: 02.10.2017 | RegistryNumber: 13846/2017 | Enhet for Pleie og omsorg Åpen søknad - miljøterapeut/sosionom http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/153093 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ida Mari Nordvik | Journaldato: 27.09.2017 | RegistryNumber: 14110/2017 | Rådmannskontoret Info fra enhetsleder vedrørende møte 11.05.17 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/153111 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.09.2017 | RegistryNumber: 14128/2017 | Enhet for Pleie og omsorg Arbeidsavtale 100 % engasjement assistent - Støren barneskole http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/152089 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Eirin Frøseth | Journaldato: 05.09.2017 | RegistryNumber: 13108/2017 | Støren barneskole Oppsigelse av plass i barnehage - 2017 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/156204 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.11.2017 | RegistryNumber: 17224/2017 | Økonomikontoret Søknad om stilling http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/154336 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Monica Cristin Vennevik | Journaldato: 20.10.2017 | RegistryNumber: 15356/2017 | Helse og familie Alkoholomsetning: Bevillingsgebyr 2017 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/154182 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Havna Cafe' og Bar Tuga | Journaldato: 19.10.2017 | RegistryNumber: 15202/2017 | Eiendom og kommunalteknikk Svar - Vedr Deres sak 1600-2011-0041 Rogstad med Ramstad http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/154294 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sør-Trøndelag jordskifterett | Journaldato: 19.10.2017 | RegistryNumber: 15314/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Midlertidig oppdragsavtale - Støttekontakt - Enhet for pleie og omsorg, Generelle tiltak - F.o.m 15.09.17 t.o m 11.03.18. Randi Huseby http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/152820 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Randi Huseby | Journaldato: 27.09.2017 | RegistryNumber: 13839/2017 | Enhet for Pleie og omsorg Arbeidsavtale- tilkallingsvikar for assistent- Støren barneskole http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/152088 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Eirin Frøseth | Journaldato: 05.09.2017 | RegistryNumber: 13107/2017 | Støren barneskole SV: Vedlegg til min søknad om jobb som jeg sendte 15. August 2017 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/152017 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Thea Celin Lium Ringstad | Journaldato: 04.09.2017 | RegistryNumber: 13036/2017 | Rådmannskontoret Oppsigelse av plass i barnehage - 2017 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/156196 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.11.2017 | RegistryNumber: 17216/2017 | Økonomikontoret Søknad om stilling http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/154330 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Torunn Aarnseth Stordahl | Journaldato: 20.10.2017 | RegistryNumber: 15350/2017 | Helse og familie Alkoholomsetning: Bevillingsgebyr 2017 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/154181 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Støren Drift AS( Støren Hotel) | Journaldato: 19.10.2017 | RegistryNumber: 15201/2017 | Eiendom og kommunalteknikk Arbeidsavtale 12,82 % vikariat lærer - Støren barneskole http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/152086 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kent Fremo Røskaft | Journaldato: 05.09.2017 | RegistryNumber: 13105/2017 | Støren barneskole Tilbaketrekking av oppsigelse av plass i SFO - 2017 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/156160 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.11.2017 | RegistryNumber: 17180/2017 | Økonomikontoret Utfyllende opplysninger til søknader http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/154322 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Line Alstad | Journaldato: 20.10.2017 | RegistryNumber: 15342/2017 | Helse og familie Alkoholomsetning: Bevillingsgebyr 2017 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/154179 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Støren Kulturhus | Journaldato: 19.10.2017 | RegistryNumber: 15199/2017 | Eiendom og kommunalteknikk Midlertidig oppdragsavtale - Støttekontakt - Enhet for pleie og omsorg, Generelle tiltak - F.o.m 15.09.17 t.o.m 11.03.18. - Håkon Sagen http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/152797 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Håkon Sagen | Journaldato: 27.09.2017 | RegistryNumber: 13816/2017 | Enhet for Pleie og omsorg Vedlegg 3: Notater fra idedugnad møte 06.04.17 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/153108 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.09.2017 | RegistryNumber: 14125/2017 | Enhet for Pleie og omsorg Arbeidsavtale 76,92 % engasjement lærer - Støren barneskole http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/152085 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Erlend Ødegård Granøien | Journaldato: 05.09.2017 | RegistryNumber: 13104/2017 | Støren barneskole Tilbaketrekking av oppsigelse av plass i SFO - 2017 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/155996 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.11.2017 | RegistryNumber: 17016/2017 | Økonomikontoret Fredheim sør med Fredheim park - plankart og sosifiler http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/155088 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norconsult AS | Journaldato: 06.11.2017 | RegistryNumber: 16108/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om stilling http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/154321 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Line Alstad | Journaldato: 20.10.2017 | RegistryNumber: 15341/2017 | Helse og familie Alkoholomsetning: Bevillingsgebyr 2017 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/154177 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Storstuu Winsnes v/ A.M.W.Hayes | Journaldato: 19.10.2017 | RegistryNumber: 15197/2017 | Eiendom og kommunalteknikk Avklaring vedr. partskonto i Geovekst-samarbeidet for Midtre Gauldal kommune http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/153479 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kartverket | Journaldato: 05.10.2017 | RegistryNumber: 14499/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Midlertidig oppdragsavtale - Støttekontakt - Enhet for pleie og omsorg, Generelle tiltak - F.o.m. 15.09.17. t.o.m 11.03.18. - Jonna Rogstad http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/152796 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jonna Rogstad | Journaldato: 02.10.2017 | RegistryNumber: 13815/2017 | Enhet for Pleie og omsorg Vedlegg 2: Notater fra idedugnad møte 06.04.17 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/153107 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.09.2017 | RegistryNumber: 14124/2017 | Enhet for Pleie og omsorg Melding om vedtak - tilskudd til avløsning ved sykdom - 251017-121117 - ***** ***** http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/156764 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.12.2017 | RegistryNumber: 17784/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Utskifting av vedovn - ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/156349 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.11.2017 | RegistryNumber: 17369/2017 | Eiendom og kommunalteknikk Tilbaketrekking av oppsigelse av barnehageplass - 2017 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/155990 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.11.2017 | RegistryNumber: 17010/2017 | Økonomikontoret Søknad om stilling http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/154320 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Line Alstad | Journaldato: 20.10.2017 | RegistryNumber: 15340/2017 | Helse og familie Alkoholomsetning: Bevillingsgebyr 2017 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/154176 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Yanan AS ( Torino Restaurant) | Journaldato: 19.10.2017 | RegistryNumber: 15196/2017 | Eiendom og kommunalteknikk Midlertidig oppdragsavtale - Støttekontakt - Enhet for pleie og omsorg, Generelle tiltak - F.o.m 15.09.17 t.o.m 11.03.18. - Ina Nordvik http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/152795 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ina Nordvik | Journaldato: 27.09.2017 | RegistryNumber: 13814/2017 | Enhet for Pleie og omsorg Melding om vedtak - tilskudd til avløsning ved sykdom - 010817 - 241017 - ***** ***** http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/156403 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.11.2017 | RegistryNumber: 17423/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Strø/måke til avfallsdunker - ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/156187 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.11.2017 | RegistryNumber: 17207/2017 | Eiendom og kommunalteknikk Tilbaketrekking av oppsigelse barnehageplass - 2017 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/155440 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.11.2017 | RegistryNumber: 16460/2017 | Økonomikontoret Innsigelse til reguleringsplan for Fredheim sør med Fredheim park - vedtak http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/154787 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kommunal- og moderniseringsdepartement | Journaldato: 31.10.2017 | RegistryNumber: 15807/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om stilling http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/154311 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helle Sivertsen | Journaldato: 20.10.2017 | RegistryNumber: 15331/2017 | Helse og familie Alkoholomsetning: Bevillingsgebyr 2017 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/154174 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mama Rosa Soknedal AS | Journaldato: 19.10.2017 | RegistryNumber: 15194/2017 | Eiendom og kommunalteknikk Midlertidig oppdragsavtale - Støttekontakt - Enhet for pleie og omsorg, avdeling Generelle tiltak - F.o.m 15.09.17. t.o.m. 11.03.18. - Kjerstin Heggvold http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/152793 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kjerstin Heggvold | Journaldato: 02.10.2017 | RegistryNumber: 13812/2017 | Enhet for Pleie og omsorg Oppsummering møte 06.04.17. Hjemmetjenesten. Vedlegg 1. Utkast til Rutine enhetsansvarlig og kontorvakt Vedlegg 2. Utkast til Døgnrytmeplan Hjemmetjenesten http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/153105 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.09.2017 | RegistryNumber: 14122/2017 | Enhet for Pleie og omsorg Ferdig søknad 25.10 - 12.11.2017 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/156287 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Sør-Trøndelag | Journaldato: 29.11.2017 | RegistryNumber: 17307/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Tilbaketrekking av oppsigelse av plass i barnehage - 2017 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/155031 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.11.2017 | RegistryNumber: 16051/2017 | Økonomikontoret Søknad om stilling http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/154310 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sunniva Fosse | Journaldato: 20.10.2017 | RegistryNumber: 15330/2017 | Helse og familie Alkoholomsetning: Bevillingsgebyr 2017 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/154162 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mama Rosa Støren AS | Journaldato: 19.10.2017 | RegistryNumber: 15182/2017 | Eiendom og kommunalteknikk Planvedtak - 16482016002 - Nedre Nyhuslia Boligfelt http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/153525 Type: Utgående brev | Avs/Mot: SOKNEDAL SPAREBANK m.fl. | Journaldato: 05.10.2017 | RegistryNumber: 14545/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Midlertidig oppdragsavtale - Støttekontakt - Enhet pleie og omsorg, Generelle tiltak - F.o.m 15.09.17 t.o.m 11.03.18. - Ivar Sætermo http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/152791 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ivar Sætermo | Journaldato: 27.09.2017 | RegistryNumber: 13810/2017 | Enhet for Pleie og omsorg Info til de ansatte i hjemmesykepleien før møte 06.04.17. Tema som skal tenkes over i forkant http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/153099 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.09.2017 | RegistryNumber: 14116/2017 | Enhet for Pleie og omsorg Normerte erstatningsberegninger for skog og grunn som inngår i takst 1 for Støren næringsområde - Byggeområder http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/154887 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Forstkand Embret Brænd | Journaldato: 01.11.2017 | RegistryNumber: 15907/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Informasjon vedr. overgang til veiadresser i Matrikkelen pr. oktober 2017 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/154841 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kartverket | Journaldato: 27.10.2017 | RegistryNumber: 15861/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Oppsigelse av plass i barnehage - 2017 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/154423 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.10.2017 | RegistryNumber: 15443/2017 | Økonomikontoret Alkoholomsetning: Bevillingsgebyr 2017 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/154161 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Midttun Kafe og Pub | Journaldato: 19.10.2017 | RegistryNumber: 15181/2017 | Eiendom og kommunalteknikk Søknad om stilling http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/154279 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arild Brynhildsvold | Journaldato: 19.10.2017 | RegistryNumber: 15299/2017 | Helse og familie Åpen søknad om læreplass - sykehjemmet http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/153656 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ina Strand | Journaldato: 10.10.2017 | RegistryNumber: 14676/2017 | Rådmannskontoret Planvedtak - 16482016002 - Nedre Nyhuslia Boligfelt http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/153524 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sverre Ødegård m.fl. | Journaldato: 05.10.2017 | RegistryNumber: 14544/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Midlertidig oppdragsavtale - Støttekontakt - Enhet for pleie og omsorg, Generelle tiltak - F.o.m 15.09.17 t.o.m 11.03.18. - Gudrun Granøien http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/152766 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gudrun Granøien | Journaldato: 02.10.2017 | RegistryNumber: 13785/2017 | Enhet for Pleie og omsorg Søknad om tilskudd til avløsning ved sykdom - 251017-121117 - ***** ***** http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/156222 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.11.2017 | RegistryNumber: 17242/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedr. inkurie i ferdigattest datert 01.06.2017 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/156019 Type: Utgående brev | Avs/Mot: HUGAAS ENTREPRENØR KONSERN AS | Journaldato: 23.11.2017 | RegistryNumber: 17039/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Analyseresultater - Soknedal vannverk - tatt ut 061117 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/155471 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Alcontrol Stjørdal | Journaldato: 13.11.2017 | RegistryNumber: 16491/2017 | Eiendom og kommunalteknikk Oppsigelse av plass i barnehage - 2017 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/154421 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.10.2017 | RegistryNumber: 15441/2017 | Økonomikontoret Søknad om stilling http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/154228 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anne Schjetne | Journaldato: 19.10.2017 | RegistryNumber: 15248/2017 | Helse og familie Alkoholomsetning: Bevillingsgebyr 2017 vedr. Støren Dagligvare AS http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/154103 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Støren Daglivare AS v/ T.R. Stamnli | Journaldato: 18.10.2017 | RegistryNumber: 15123/2017 | Eiendom og kommunalteknikk Matrikkelføring - Versjon 3.12.0 av matrikkelklienten vil kreve Java 8 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/153992 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kartverket | Journaldato: 13.10.2017 | RegistryNumber: 15012/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Planvedtak - 16482016002 - Nedre Nyhuslia Boligfelt http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/153522 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I SØR-TRØNDELAG m.fl. | Journaldato: 05.10.2017 | RegistryNumber: 14542/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Fylkesmannen innvilger søknad og samtykker til forhåndstiltredelse - reguleringsplan Støren næringsområde - Midtre Gauldal kommune http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/153451 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Sør-Trøndelag | Journaldato: 04.10.2017 | RegistryNumber: 14471/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Åpen søknad om læreplass - sykehjemmet http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/153421 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ina Strand | Journaldato: 04.10.2017 | RegistryNumber: 14441/2017 | Rådmannskontoret Midlertidig oppdragsavtale - Støttekontakt - Enhet for pleie og omsorg, Generelle tiltak - F.o.m 15.09.17 t.o.m 11.03.18. - Gunveig Løvrød http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/152761 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gunveig Løvrød | Journaldato: 02.10.2017 | RegistryNumber: 13780/2017 | Enhet for Pleie og omsorg Ferdig søknad 1.8 - 24.10.2017 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/155767 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Sør-Trøndelag | Journaldato: 22.11.2017 | RegistryNumber: 16787/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Analyseresultater - Støren vannverk - tatt ut 061117 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/155469 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Alcontrol Stjørdal | Journaldato: 13.11.2017 | RegistryNumber: 16489/2017 | Eiendom og kommunalteknikk Oppsigelse av plass i SFO - 2017 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/154420 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.10.2017 | RegistryNumber: 15440/2017 | Økonomikontoret Søknad om stilling http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/154227 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Janne Rogstad | Journaldato: 19.10.2017 | RegistryNumber: 15247/2017 | Helse og familie Alkoholomsetning: Bevillingsgebyr 2017 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/154101 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hogna Brygg AS | Journaldato: 18.10.2017 | RegistryNumber: 15121/2017 | Eiendom og kommunalteknikk Rapportering/statistikk Matrikkelen, 3. kvartal 2017 for Midtre Gauldal kommune http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/153990 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kartverket | Journaldato: 13.10.2017 | RegistryNumber: 15010/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen 16482016002_RP_Nedre Nyhuslia Boligfelt_merknader_SLUTTBEHANDLING http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/153511 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Midtre Gauldal kommune Avd. Eiendom og kommunalteknikk | Journaldato: 05.10.2017 | RegistryNumber: 14531/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Midlertidig oppdragsavtale - Besøkshjem - Enhet for pleie og omsorg, Generelle tiltak - F.o.m 15.09.17 t.o.m 11.09.18.- Marit Røe Frisvold. http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/152760 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Marit Røe Frisvold | Journaldato: 02.10.2017 | RegistryNumber: 13779/2017 | Enhet for Pleie og omsorg 1648_2016014_Rp_Soknesleir_2gangsbehandling_merknader_SLUTTVEDTAK http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/153101 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 29.09.2017 | RegistryNumber: 14118/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Angående testamentariske gaver til Singsås tjenestesenter http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/156746 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Singsås Sanitetsforening | Journaldato: 06.12.2017 | RegistryNumber: 17766/2017 | Enhet for Pleie og omsorg Analyseresultater - Støren Vannverk - 301017-021117 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/155042 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Alcontrol Stjørdal | Journaldato: 06.11.2017 | RegistryNumber: 16062/2017 | Eiendom og kommunalteknikk Midlertidig oppdragsavtale - Besøkshjem - Enhet for Pleie og omsorg, Generelle tiltak - F.o.m 15.09.16 t.o.m 11.03.18. - Anne Kari Engen http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/152753 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anne Kari Engen | Journaldato: 31.10.2017 | RegistryNumber: 13772/2017 | Enhet for Pleie og omsorg Oppsigelse av plass i SFO - 2017 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/154417 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.10.2017 | RegistryNumber: 15437/2017 | Økonomikontoret Søknad om stilling http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/154226 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Janne Rogstad | Journaldato: 19.10.2017 | RegistryNumber: 15246/2017 | Helse og familie Alkoholomsetning : Bevillingsgebyr 2017 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/154100 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Budal Samvirkelag SA | Journaldato: 18.10.2017 | RegistryNumber: 15120/2017 | Eiendom og kommunalteknikk Reguleringsplan Bakketun - revisjon etter avtale med SVV http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/156531 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norgeshus AS | Journaldato: 04.12.2017 | RegistryNumber: 17551/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om bruk av gavemidler fra gr. 1, 2 og 4. http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/156383 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gr. 1, 2 og 4 ved Sykehjemmet | Journaldato: 30.11.2017 | RegistryNumber: 17403/2017 | Enhet for Pleie og omsorg Revidert reguleringsplan for Moøya Øst http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/155562 Type: Inngående brev | Avs/Mot: IKON AS | Journaldato: 15.11.2017 | RegistryNumber: 16582/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om tilskudd til avløsning ved sykdom - 010817-241017 - ***** ***** http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/155352 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.11.2017 | RegistryNumber: 16372/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Analyseresultater - Støren vannverk - tatt ut 261017 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/154839 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Alcontrol Stjørdal | Journaldato: 01.11.2017 | RegistryNumber: 15859/2017 | Eiendom og kommunalteknikk Oppsigelse av plass i barnehage - 2017 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/154416 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.10.2017 | RegistryNumber: 15436/2017 | Økonomikontoret Søknad om stilling http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/154225 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stein-Inge Nyrud | Journaldato: 19.10.2017 | RegistryNumber: 15245/2017 | Helse og familie Alkoholomsetning : Bevillingsgebyr 2017 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/154099 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kiwi Minidift AS avd. Innland | Journaldato: 18.10.2017 | RegistryNumber: 15119/2017 | Eiendom og kommunalteknikk Retting i Matrikkelen - gbnr 81/11 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/153908 Type: Utgående brev | Avs/Mot: COOP OPPDAL SA | Journaldato: 12.10.2017 | RegistryNumber: 14928/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Midlertidig oppdragsavtale - Støttekontakt - Enhet for Pleie og omsorg, Generelle tiltak - F.o.m 15.09.17 t.o.m 11.03.18. - Magnhild Brobakk. http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/152745 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Magnhild Brobakk | Journaldato: 26.09.2017 | RegistryNumber: 13764/2017 | Enhet for Pleie og omsorg Anmodning om mekling - Reguleringsplan for boligutbygging - Bakketun - Folstadbakken på Frøset - Midtre Gauldal 3/106 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/155307 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Sør-Trøndelag | Journaldato: 09.11.2017 | RegistryNumber: 16327/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Analyseresultater - Støren vannverk - tatt ut 231117 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/154781 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Alcontrol Stjørdal | Journaldato: 31.10.2017 | RegistryNumber: 15801/2017 | Eiendom og kommunalteknikk Oppsigelse av plass i barnehage - 2017 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/154415 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.10.2017 | RegistryNumber: 15435/2017 | Økonomikontoret Søknad om stilling http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/154224 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stein-Inge Nyrud | Journaldato: 19.10.2017 | RegistryNumber: 15244/2017 | Helse og familie Alkoholomsetning: Bevillingsgebyr 2017 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/154098 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Spar Fossum Fossum AS | Journaldato: 18.10.2017 | RegistryNumber: 15118/2017 | Eiendom og kommunalteknikk Retting i Matrikkelen - gbnr 1006/23, 1006/24 og 1006/25 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/153893 Type: Utgående brev | Avs/Mot: STATENS VEGVESEN | Journaldato: 12.10.2017 | RegistryNumber: 14913/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Midlertidig oppdragsavtale - Støttekontakt - Enhet for pleie og omsorg, Generelle tiltak - F.o.m 15.09.17 t.o.m 11.03.18. - Kjellfrid Wagnild http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/152728 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kjellfrid Wagnild | Journaldato: 26.09.2017 | RegistryNumber: 13747/2017 | Enhet for Pleie og omsorg Reguleringsplan for Soknes 1 og Kalvtrøa 6 - oversending av reviderte plandokumenter http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/156806 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Multiconsult AS | Journaldato: 07.12.2017 | RegistryNumber: 17826/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om gavemidler til innkjøp av møbler - Singsås Bo- og dagsenter http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/156158 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Singsås Bo- og dagsenter | Journaldato: 24.11.2017 | RegistryNumber: 17178/2017 | Enhet for Pleie og omsorg Anmodning om mekling - Reguleringsplan Bakketun http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/154854 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I SØR-TRØNDELAG | Journaldato: 01.11.2017 | RegistryNumber: 15874/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Oppsigelse av plass i SFO - 2017 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/154414 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.10.2017 | RegistryNumber: 15434/2017 | Økonomikontoret Analyseresultater - Soknedal vannverk - tatt ut 091017 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/154491 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Alcontrol Stjørdal | Journaldato: 25.10.2017 | RegistryNumber: 15511/2017 | Eiendom og kommunalteknikk Alkoholomsetning: Bevillingsgebyr 2017 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/154097 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gullvåg Camping | Journaldato: 18.10.2017 | RegistryNumber: 15117/2017 | Eiendom og kommunalteknikk Søknad om stilling http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/154193 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Linda Årland | Journaldato: 18.10.2017 | RegistryNumber: 15213/2017 | Helse og familie Søknad om innkjøp av div interiør - Singsås Bo- og dagsenter http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/156157 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Singsås Bo- og dagsenter | Journaldato: 24.11.2017 | RegistryNumber: 17177/2017 | Enhet for Pleie og omsorg Tilbaketrekking av oppsigelse av plass i barnehage http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/154413 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.10.2017 | RegistryNumber: 15433/2017 | Økonomikontoret Analyseresultater - Hauka villmarksbarnehage - tatt ut 091017 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/154170 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Alcontrol Stjørdal | Journaldato: 18.10.2017 | RegistryNumber: 15190/2017 | Eiendom og kommunalteknikk Søknad om stilling http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/154191 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helga Bråten | Journaldato: 18.10.2017 | RegistryNumber: 15211/2017 | Helse og familie Alkoholomsetning : Bevillingsgebyr 2017 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/154095 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Coop Oppdal SA | Journaldato: 18.10.2017 | RegistryNumber: 15115/2017 | Eiendom og kommunalteknikk Offentlighetsvurdering ved søknad om stilling http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/156541 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.12.2017 | RegistryNumber: 17561/2017 | Informasjon 1648_2016019_Rp_Soknes1ogKalvtrøa6_2gangsbehandling_Sluttvedtak http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/156337 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 01.12.2017 | RegistryNumber: 17357/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om gavemidler til kunstig juletre - hjemmesykepleien http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/156156 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hjemmesykepleien | Journaldato: 24.11.2017 | RegistryNumber: 17176/2017 | Enhet for Pleie og omsorg Fastsetting av bevillingsgebyr 2017 for salgs- og skjenkesteder i Midtre Gauldal http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/154078 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 19.10.2017 | RegistryNumber: 15098/2017 | Eiendom og kommunalteknikk Søknad om stilling http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/154122 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Berit Mykland | Journaldato: 18.10.2017 | RegistryNumber: 15142/2017 | Helse og familie Analyseresultater - Støren vannverk - tatt ut 101017 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/154169 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Alcontrol Stjørdal | Journaldato: 18.10.2017 | RegistryNumber: 15189/2017 | Eiendom og kommunalteknikk Tilbakemelding vedrørende innsigelser til reguleringsplan Småvollan park i Midtre Gauldal kommune http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/153711 Type: Utgående brev | Avs/Mot: NORSKE HUS BOLIGSYSTEM AS | Journaldato: 10.10.2017 | RegistryNumber: 14731/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen