Postliste http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/ einnsyn.mgk.no Utbetalingsanmodning - tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/246672?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 19.09.2022 | RegistryNumber: 12992/2022 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 969221233, 5027-142/ 2 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/246536?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.09.2022 | RegistryNumber: 12856/2022 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 914594243, 5027-21/ 1 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/246535?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.09.2022 | RegistryNumber: 12855/2022 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 969671549, 5027-17/ 1 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/246534?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.09.2022 | RegistryNumber: 12854/2022 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 969637928, 5027-151/ 8 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/246533?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.09.2022 | RegistryNumber: 12853/2022 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 925067482, 5027-220/ 1 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/246532?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.09.2022 | RegistryNumber: 12852/2022 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 970580077, 5027-82/ 1 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/246531?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.09.2022 | RegistryNumber: 12851/2022 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 985483078, 5027-44/ 3 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/246530?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.09.2022 | RegistryNumber: 12850/2022 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 985333912, 5027-12/ 1 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/246529?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.09.2022 | RegistryNumber: 12849/2022 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 970579222, 5027-257/ 1 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/246528?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.09.2022 | RegistryNumber: 12848/2022 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 977673674, 5027-150/ 2 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/246527?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.09.2022 | RegistryNumber: 12847/2022 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 919824352, 5027-221/ 1 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/246526?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.09.2022 | RegistryNumber: 12846/2022 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 992241543, 5027-153/ 1 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/246525?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.09.2022 | RegistryNumber: 12845/2022 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 927969521, 5027-258/ 20 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/246524?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.09.2022 | RegistryNumber: 12844/2022 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 998124271, 5027-127/ 3 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/246492?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.09.2022 | RegistryNumber: 12812/2022 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 990882347, 5027-177/ 7 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/246490?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.09.2022 | RegistryNumber: 12810/2022 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 969134101, 5027-230/ 10 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/246489?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.09.2022 | RegistryNumber: 12809/2022 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 969258544, 5027-39/ 1 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/246523?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.09.2022 | RegistryNumber: 12843/2022 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 968650181, 5027-70/ 1 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/246522?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.09.2022 | RegistryNumber: 12842/2022 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 983606288, 5027-79/ 1 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/246521?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.09.2022 | RegistryNumber: 12841/2022 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 969390671, 5027-145/ 2 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/246520?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.09.2022 | RegistryNumber: 12840/2022 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 982818699, 5027-251/ 1 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/246519?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.09.2022 | RegistryNumber: 12839/2022 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 999550037, 5027-120/ 1 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/246518?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.09.2022 | RegistryNumber: 12838/2022 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 974698102, 5027-199/ 1 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/246517?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.09.2022 | RegistryNumber: 12837/2022 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 879505682, 5027-117/ 4 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/246516?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.09.2022 | RegistryNumber: 12836/2022 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 914785057, 5027-198/ 1 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/246515?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.09.2022 | RegistryNumber: 12835/2022 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 980411095, 5027-82/ 4 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/246514?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.09.2022 | RegistryNumber: 12834/2022 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 990181640, 5027-127/ 7 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/246513?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.09.2022 | RegistryNumber: 12833/2022 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 969178915, 5027-134/ 1 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/246512?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.09.2022 | RegistryNumber: 12832/2022 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 995854171, 5027-143/ 7 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/246511?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.09.2022 | RegistryNumber: 12831/2022 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 995276623, 5027-111/ 1 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/246510?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.09.2022 | RegistryNumber: 12830/2022 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 969179601, 5027-278/ 1 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/246509?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.09.2022 | RegistryNumber: 12829/2022 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 998124271, 5027-127/ 3 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/246508?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.09.2022 | RegistryNumber: 12828/2022 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 980411095, 5027-82/ 4 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/246507?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.09.2022 | RegistryNumber: 12827/2022 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 984622171, 5027-257/ 5 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/246506?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.09.2022 | RegistryNumber: 12826/2022 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 814793982, 5027-268/ 1 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/246505?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.09.2022 | RegistryNumber: 12825/2022 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 981439422, 5027-178/ 1 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/246504?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.09.2022 | RegistryNumber: 12824/2022 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 914772559, 5027-227/ 20 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/246503?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.09.2022 | RegistryNumber: 12823/2022 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 925067482, 5027-220/ 1 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/246502?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.09.2022 | RegistryNumber: 12822/2022 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 990882347, 5027-177/ 7 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/246501?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.09.2022 | RegistryNumber: 12821/2022 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 974440687, 5027-168/ 1 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/246500?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.09.2022 | RegistryNumber: 12820/2022 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 969997517, 5027-75/ 1 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/246499?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.09.2022 | RegistryNumber: 12819/2022 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 978695779, 5027-166/ 1 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/246498?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.09.2022 | RegistryNumber: 12818/2022 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 977384214, 5027-83/ 1 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/246495?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.09.2022 | RegistryNumber: 12815/2022 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 989600745, 5027-82/ 1 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/246494?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.09.2022 | RegistryNumber: 12814/2022 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 986422471, 5027-282/ 9 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/246493?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.09.2022 | RegistryNumber: 12813/2022 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 997071522, 5027-42/ 4 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/246488?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.09.2022 | RegistryNumber: 12808/2022 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 869668982, 5027-57/ 3 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/246487?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.09.2022 | RegistryNumber: 12807/2022 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 925569364, 5027-80/ 1 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/246486?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.09.2022 | RegistryNumber: 12806/2022 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 980571149, 5027-271/ 1 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/246485?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.09.2022 | RegistryNumber: 12805/2022 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 984151616, 5027-110/ 1 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/246484?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.09.2022 | RegistryNumber: 12804/2022 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 986066659, 5027-176/ 1 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/246483?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.09.2022 | RegistryNumber: 12803/2022 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 969222388, 5027-148/ 2 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/246482?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.09.2022 | RegistryNumber: 12802/2022 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 970246053, 5027-59/ 1 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/246481?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.09.2022 | RegistryNumber: 12801/2022 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 924316322, 5027-24/ 1 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/246480?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.09.2022 | RegistryNumber: 12800/2022 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 984622171, 5027-257/ 5 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/246478?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.09.2022 | RegistryNumber: 12798/2022 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 999272193, 5027-134/ 2 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/246477?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.09.2022 | RegistryNumber: 12797/2022 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 880613782, 5027-192/ 3 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/246476?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.09.2022 | RegistryNumber: 12796/2022 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 826320222, 5027-272/ 5 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/246475?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.09.2022 | RegistryNumber: 12795/2022 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 980764893, 5027-107/ 3 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/246473?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.09.2022 | RegistryNumber: 12793/2022 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 986680462, 5027-152/ 1 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/246472?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.09.2022 | RegistryNumber: 12792/2022 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 998655307, 5027-109/ 1 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/246471?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.09.2022 | RegistryNumber: 12791/2022 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 975351912, 5027-148/ 1 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/246470?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.09.2022 | RegistryNumber: 12790/2022 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 969637928, 5027-151/ 8 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/246469?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.09.2022 | RegistryNumber: 12789/2022 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 994949012, 5027-274/ 1 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/246468?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.09.2022 | RegistryNumber: 12788/2022 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 970579222, 5027-257/ 1 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/246467?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.09.2022 | RegistryNumber: 12787/2022 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 983978703, 5027-97/ 1 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/246466?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.09.2022 | RegistryNumber: 12786/2022 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 969195968, 5027-53/ 3 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/246465?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.09.2022 | RegistryNumber: 12785/2022 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 924450495, 5027-236/ 1 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/246464?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.09.2022 | RegistryNumber: 12784/2022 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 919596295, 5027-122/ 3 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/246463?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.09.2022 | RegistryNumber: 12783/2022 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 969302381, 5027-115/ 2 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/246462?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.09.2022 | RegistryNumber: 12782/2022 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 920153453, 5027-140/ 1 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/246461?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.09.2022 | RegistryNumber: 12781/2022 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 918319107, 5027-189/ 1 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/246460?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.09.2022 | RegistryNumber: 12780/2022 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 988229334, 5027-118/ 2 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/246459?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.09.2022 | RegistryNumber: 12779/2022 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 912434141, 5027-148/ 8 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/246458?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.09.2022 | RegistryNumber: 12778/2022 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 979463464, 5027-62/ 1 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/246457?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.09.2022 | RegistryNumber: 12777/2022 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 969636360, 5027-122/ 2 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/246456?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.09.2022 | RegistryNumber: 12776/2022 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 989228161, 5027-84/ 2 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/246455?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.09.2022 | RegistryNumber: 12775/2022 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 818944462, 5027-230/ 56 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/246454?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.09.2022 | RegistryNumber: 12774/2022 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 852797142, 5027-215/ 1 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/246453?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.09.2022 | RegistryNumber: 12773/2022 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 984380534, 5027-118/ 3 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/246452?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.09.2022 | RegistryNumber: 12772/2022 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 824274622, 5027-100/ 10 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/246451?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.09.2022 | RegistryNumber: 12771/2022 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 917756333, 5027-113/ 2 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/246450?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.09.2022 | RegistryNumber: 12770/2022 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 994002139, 5027-123/ 2 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/246449?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.09.2022 | RegistryNumber: 12769/2022 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 970342648, 5027-155/ 2 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/246448?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.09.2022 | RegistryNumber: 12768/2022 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 992128887, 5027-236/ 17 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/246447?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.09.2022 | RegistryNumber: 12767/2022 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 918378359, 5027-124/ 4 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/246446?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.09.2022 | RegistryNumber: 12766/2022 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 969222736, 5027-168/ 2 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/246445?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.09.2022 | RegistryNumber: 12765/2022 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 993134007, 5027-83/ 3 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/246444?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.09.2022 | RegistryNumber: 12764/2022 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 977494885, 5027-124/ 1 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/246443?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.09.2022 | RegistryNumber: 12763/2022 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 986500111, 5027-157/ 2 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/246442?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.09.2022 | RegistryNumber: 12762/2022 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 994947591, 5027-223/ 1 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/246441?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.09.2022 | RegistryNumber: 12761/2022 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 969135000, 5027-223/ 3 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/246440?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.09.2022 | RegistryNumber: 12760/2022 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 970246053, 5027-59/ 1 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/246439?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.09.2022 | RegistryNumber: 12759/2022 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 969682087, 5027-79/ 9 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/246438?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.09.2022 | RegistryNumber: 12758/2022 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 992343745, 5027-22/ 1 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/246437?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.09.2022 | RegistryNumber: 12757/2022 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 994516000, 5027-64/ 2 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/246436?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.09.2022 | RegistryNumber: 12756/2022 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 999550037, 5027-120/ 1 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/246435?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.09.2022 | RegistryNumber: 12755/2022 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 985945810, 5027-145/ 1 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/246434?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.09.2022 | RegistryNumber: 12754/2022 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 996305910, 5027-198/ 2 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/246433?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.09.2022 | RegistryNumber: 12753/2022 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 926025880, 5027-170/ 2 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/246432?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.09.2022 | RegistryNumber: 12752/2022 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 996224201, 5027-25/ 1 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/246431?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.09.2022 | RegistryNumber: 12751/2022 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 911626977, 5027-275/ 1 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/246430?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.09.2022 | RegistryNumber: 12750/2022 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 880184652, 5027-71/ 1 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/246429?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.09.2022 | RegistryNumber: 12749/2022 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 969677008, 5027-284/ 1 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/246428?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.09.2022 | RegistryNumber: 12748/2022 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 969637723, 5027-233/ 1 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/246427?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.09.2022 | RegistryNumber: 12747/2022 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 974693569, 5027-50/ 1 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/246426?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.09.2022 | RegistryNumber: 12746/2022 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 984616619, 5027-4/ 1 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/246425?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.09.2022 | RegistryNumber: 12745/2022 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 969178028, 5027-115/ 3 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/246424?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.09.2022 | RegistryNumber: 12744/2022 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 984151616, 5027-110/ 1 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/246423?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.09.2022 | RegistryNumber: 12743/2022 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 921837445, 5027-85/ 1 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/246422?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.09.2022 | RegistryNumber: 12742/2022 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 921999453, 5027-121/ 2 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/246419?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.09.2022 | RegistryNumber: 12739/2022 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 975880575, 5027-95/ 1 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/246418?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.09.2022 | RegistryNumber: 12738/2022 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 980996719, 5027-148/ 10 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/246417?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.09.2022 | RegistryNumber: 12737/2022 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 969133644, 5027-273/ 3 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/246416?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.09.2022 | RegistryNumber: 12736/2022 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 969133792, 5027-166/ 6 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/246415?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.09.2022 | RegistryNumber: 12735/2022 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 983220975, 5027-125/ 3 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/246414?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.09.2022 | RegistryNumber: 12734/2022 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 981439422, 5027-178/ 1 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/246413?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.09.2022 | RegistryNumber: 12733/2022 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 985279330, 5027-197/ 3 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/246412?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.09.2022 | RegistryNumber: 12732/2022 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 980067203, 5027-44/ 1 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/246411?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.09.2022 | RegistryNumber: 12731/2022 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 970231285, 5027-53/ 7 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/246410?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.09.2022 | RegistryNumber: 12730/2022 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 999272193, 5027-134/ 2 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/246409?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.09.2022 | RegistryNumber: 12729/2022 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 994972596, 5027-271/ 2 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/246408?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.09.2022 | RegistryNumber: 12728/2022 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 826320222, 5027-272/ 5 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/246407?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.09.2022 | RegistryNumber: 12727/2022 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 988556408, 5027-185/ 1 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/246406?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.09.2022 | RegistryNumber: 12726/2022 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 965300325, 5027-128/ 1 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/246405?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.09.2022 | RegistryNumber: 12725/2022 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 989338889, 5027-192/ 1 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/246404?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.09.2022 | RegistryNumber: 12724/2022 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 970406387, 5027-171/ 1 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/246403?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.09.2022 | RegistryNumber: 12723/2022 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 969301172, 5027-96/ 1 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/246402?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.09.2022 | RegistryNumber: 12722/2022 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 873058862, 5027-260/ 1 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/246401?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.09.2022 | RegistryNumber: 12721/2022 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 979685602, 5027-122/ 1 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/246400?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.09.2022 | RegistryNumber: 12720/2022 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 923027718, 5027-281/ 1 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/246398?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.09.2022 | RegistryNumber: 12718/2022 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 971221488, 5027-146/ 6 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/246397?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.09.2022 | RegistryNumber: 12717/2022 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 982669839, 5027-100/ 2 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/246396?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.09.2022 | RegistryNumber: 12716/2022 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 912434141, 5027-148/ 8 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/246395?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.09.2022 | RegistryNumber: 12715/2022 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 969678608, 5027-193/ 2 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/246394?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.09.2022 | RegistryNumber: 12714/2022 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 995246740, 5027-97/ 2 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/246393?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.09.2022 | RegistryNumber: 12713/2022 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 971183101, 5027-230/ 1 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/246389?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.09.2022 | RegistryNumber: 12709/2022 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 969133644, 5027-273/ 3 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/246388?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.09.2022 | RegistryNumber: 12708/2022 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 995829622, 5027-96/ 6 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/246387?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.09.2022 | RegistryNumber: 12707/2022 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 924450495, 5027-236/ 1 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/246386?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.09.2022 | RegistryNumber: 12706/2022 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 985261075, 5027-263/ 10 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/246385?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.09.2022 | RegistryNumber: 12705/2022 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 997071522, 5027-42/ 4 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/246383?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.09.2022 | RegistryNumber: 12703/2022 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 983220975, 5027-125/ 3 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/246382?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.09.2022 | RegistryNumber: 12702/2022 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 986427686, 5027-137/ 2 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/246381?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.09.2022 | RegistryNumber: 12701/2022 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 989362720, 5027-121/ 1 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/246380?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.09.2022 | RegistryNumber: 12700/2022 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 969302381, 5027-115/ 2 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/246379?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.09.2022 | RegistryNumber: 12699/2022 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 969997517, 5027-75/ 1 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/246378?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.09.2022 | RegistryNumber: 12698/2022 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 980571149, 5027-271/ 1 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/246376?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.09.2022 | RegistryNumber: 12696/2022 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 926203495, 5027-181/ 3 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/246375?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.09.2022 | RegistryNumber: 12695/2022 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 818809352, 5027-139/ 2 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/246374?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.09.2022 | RegistryNumber: 12694/2022 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 969636360, 5027-122/ 2 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/246373?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.09.2022 | RegistryNumber: 12693/2022 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 997705955, 5027-127/ 2 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/246372?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.09.2022 | RegistryNumber: 12692/2022 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 920538045, 5027-174/ 3 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/246371?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.09.2022 | RegistryNumber: 12691/2022 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 970373462, 5027-71/ 3 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/246370?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.09.2022 | RegistryNumber: 12690/2022 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 969221551, 5027-127/ 1 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/246368?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.09.2022 | RegistryNumber: 12688/2022 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 989426427, 5027-280/ 1 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/246367?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.09.2022 | RegistryNumber: 12687/2022 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 812525042, 5027-171/ 10 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/246366?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.09.2022 | RegistryNumber: 12686/2022 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 884130522, 5027-269/ 1 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/246365?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.09.2022 | RegistryNumber: 12685/2022 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 917205477, 5027-198/ 2 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/246364?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.09.2022 | RegistryNumber: 12684/2022 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 969524376, 5027-56/ 1 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/246363?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.09.2022 | RegistryNumber: 12683/2022 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 969678063, 5027-236/ 4 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/246362?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.09.2022 | RegistryNumber: 12682/2022 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 921982909, 5027-148/ 11 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/246361?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.09.2022 | RegistryNumber: 12681/2022 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 814123812, 5027-118/ 1 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/246360?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.09.2022 | RegistryNumber: 12680/2022 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 980764893, 5027-107/ 3 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/246359?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.09.2022 | RegistryNumber: 12679/2022 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 817311822, 5027-11/ 1 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/246358?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.09.2022 | RegistryNumber: 12678/2022 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 997725557, 5027-265/ 3 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/246357?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.09.2022 | RegistryNumber: 12677/2022 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 998655307, 5027-109/ 1 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/246356?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.09.2022 | RegistryNumber: 12676/2022 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 969133792, 5027-166/ 6 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/246353?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.09.2022 | RegistryNumber: 12673/2022 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 969679469, 5027-136/ 1 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/246352?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.09.2022 | RegistryNumber: 12672/2022 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 997725557, 5027-265/ 3 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/246351?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.09.2022 | RegistryNumber: 12671/2022 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 969258544, 5027-39/ 1 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/246350?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.09.2022 | RegistryNumber: 12670/2022 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 989208144, 5027-13/ 1 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/246349?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.09.2022 | RegistryNumber: 12669/2022 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 818809352, 5027-139/ 2 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/246348?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.09.2022 | RegistryNumber: 12668/2022 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 887770522, 5027-46/ 2 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/246347?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.09.2022 | RegistryNumber: 12667/2022 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 921983816, 5027-133/ 1 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/246346?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.09.2022 | RegistryNumber: 12666/2022 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 995964465, 5027-144/ 3 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/246345?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.09.2022 | RegistryNumber: 12665/2022 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 969377187, 5027-195/ 1 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/246344?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.09.2022 | RegistryNumber: 12664/2022 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 870311532, 5027-173/ 4 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/246343?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.09.2022 | RegistryNumber: 12663/2022 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 985279330, 5027-197/ 3 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/246342?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.09.2022 | RegistryNumber: 12662/2022 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 969599449, 5027-53/ 1 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/246341?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.09.2022 | RegistryNumber: 12661/2022 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 984911505, 5027-149/ 1 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/246340?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.09.2022 | RegistryNumber: 12660/2022 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 921621655, 5027-143/ 3 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/246339?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.09.2022 | RegistryNumber: 12659/2022 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 969136678, 5027-232/ 3 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/246338?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.09.2022 | RegistryNumber: 12658/2022 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 978695779, 5027-166/ 1 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/246337?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.09.2022 | RegistryNumber: 12657/2022 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 921983816, 5027-133/ 1 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/246336?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.09.2022 | RegistryNumber: 12656/2022 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 990586799, 5027-193/ 11 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/246335?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.09.2022 | RegistryNumber: 12655/2022 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 814793982, 5027-268/ 1 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/246334?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.09.2022 | RegistryNumber: 12654/2022 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 969678489, 5027-131/ 9 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/246333?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.09.2022 | RegistryNumber: 12653/2022 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 969665468, 5027-132/ 1 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/246332?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.09.2022 | RegistryNumber: 12652/2022 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 969221020, 5027-1/ 4 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/246331?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.09.2022 | RegistryNumber: 12651/2022 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 870565062, 5027-139/ 1 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/246330?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.09.2022 | RegistryNumber: 12650/2022 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 924025433, 5027-28/ 1 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/246329?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.09.2022 | RegistryNumber: 12649/2022 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 969527227, 5027-141/ 1 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/246328?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.09.2022 | RegistryNumber: 12648/2022 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 925687391, 5027-119/ 1 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/246327?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.09.2022 | RegistryNumber: 12647/2022 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 970895116, 5027-52/ 1 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/246326?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.09.2022 | RegistryNumber: 12646/2022 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 969331764, 5027-108/ 3 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/246325?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.09.2022 | RegistryNumber: 12645/2022 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 989228161, 5027-84/ 2 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/246324?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.09.2022 | RegistryNumber: 12644/2022 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 970960414, 5027-284/ 3 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/246323?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.09.2022 | RegistryNumber: 12643/2022 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 986654402, 5027-103/ 1 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/246322?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.09.2022 | RegistryNumber: 12642/2022 | Samfunnsutvikling og kultur