Postliste http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/ einnsyn.mgk.no Rammeavtale - Tilkallingsvikar - Enhet for Pleie og omsorg - F.o.m. 01.06.19 t.o.m. 30.09.19 - Inger Kristine Granøien http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/188375 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Inger Kristine Granøien | Journaldato: 12.07.2019 | RegistryNumber: 11288/2019 | Enhet for Pleie og omsorg Rammeavtale - Tilkallingsvikar - Enhet for Pleie og omsorg - F.o.m. 12.07.19 t.o.m. 30.09.19 - Mildrid Flatås http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/188367 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mildrid Flatås | Journaldato: 11.07.2019 | RegistryNumber: 11280/2019 | Enhet for Pleie og omsorg Rammeavtale - Tilkallingsvikar - Enhet for Pleie og omsorg - F.o.m. 01.06.19 t.o.m. 30.09.19 - Robert Knudsen http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/187611 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Robert Knudsen | Journaldato: 01.07.2019 | RegistryNumber: 10527/2019 | Enhet for Pleie og omsorg Rammeavtale - Tilkallingsvikar - Enhet for Pleie og omsorg - F.o.m. 01.07.19 t.o.m. 30.09.19 - Tina Strand http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/187609 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tina Strand | Journaldato: 01.07.2019 | RegistryNumber: 10525/2019 | Enhet for Pleie og omsorg Rammeavtale - Tilkallingsvikar - Enhet for Pleie og omsorg - F.o.m. 01.06.19 t.o.m. 30.09.19 - Oddrun Fossland http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/187608 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oddrun Fossland | Journaldato: 01.07.2019 | RegistryNumber: 10524/2019 | Enhet for Pleie og omsorg Rammeavtale - Tilkallingsvikar - Enhet for Pleie og omsorg - F.o.m. 01.06.19 t.o.m. 30.09.19 - Marlene Elda http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/187606 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Marlene Elda | Journaldato: 01.07.2019 | RegistryNumber: 10522/2019 | Enhet for Pleie og omsorg Rammeavtale - Tilkallingsvikar - Enhet for Pleie og omsorg - F.o.m. 01.06.19 t.o.m. 30.09.19 - Ragnhild Reitstøen http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/187603 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ragnhild Reitstøen | Journaldato: 01.07.2019 | RegistryNumber: 10519/2019 | Enhet for Pleie og omsorg Rammeavtale - Tilkallingsvikar - Enhet for Pleie og omsorg - F.o.m. 01.06.19 t.o.m. 30.09.19 - Vegard Kremmervik http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/187602 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Vegard Kremmervik | Journaldato: 01.07.2019 | RegistryNumber: 10518/2019 | Enhet for Pleie og omsorg Rammeavtale - Tilkallingsvikar - Enhet for Pleie og omsorg - F.o.m. 01.06.19 t.o.m. 30.09.19 - Marcus Thue Wolden http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/187595 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Marcus Thue Wolden | Journaldato: 01.07.2019 | RegistryNumber: 10511/2019 | Enhet for Pleie og omsorg Rammeavtale - Tilkallingsvikar - Enhet for Pleie og omsorg - F.o.m. 01.06.19 t.o.m. 30.09.19 - Mari Nybakk Nilsen http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/187590 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mari Nybakk Nilsen | Journaldato: 01.07.2019 | RegistryNumber: 10506/2019 | Enhet for Pleie og omsorg Rammeavtale - Tilkallingsvikar - Enhet for Pleie og omsorg - F.o.m. 01.06.19 t.o.m. 30.09.19 - Rita Sundlisæter http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/187582 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rita Sundlisæter | Journaldato: 01.07.2019 | RegistryNumber: 10498/2019 | Enhet for Pleie og omsorg Rammeavtale - Tilkallingsvikar - Enhet for Pleie og omsorg - F.o.m. 24.06.19 t.o.m. 30.09.19 - Mari Lorier http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/187523 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mari Lorier | Journaldato: 28.06.2019 | RegistryNumber: 10439/2019 | Enhet for Pleie og omsorg Rammeavtale - Tilkallingsvikar - Enhet for Pleie og omsorg - F.o.m. 26.06.19 t.o.m. 30.09.19 - Silje Anita Bye http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/187359 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Silje Anita Bye | Journaldato: 26.06.2019 | RegistryNumber: 10275/2019 | Enhet for Pleie og omsorg Rammeavtale - Tilkallingsvikar - Enhet for Pleie og omsorg - F.o.m. 01.06.19 t.o.m. 30.09.19 - Al-Nazir Beshir http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/187332 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Al-Nazir Beshir | Journaldato: 25.06.2019 | RegistryNumber: 10248/2019 | Enhet for Pleie og omsorg Rammeavtale - Tilkallingsvikar - Enhet for Pleie og omsorg - F.o.m. 01.06.19 t.o.m. 30.09.19 - Natalie Soknes http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/187315 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Natalie Soknes | Journaldato: 25.06.2019 | RegistryNumber: 10231/2019 | Enhet for Pleie og omsorg Rammeavtale - Tilkallingsvikar - Enhet for Pleie og omsorg - F.o.m. 01.07.19 t.o.m. 30.09.19 - Eva Hov Aunøien http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/187314 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Eva Hov Aunøien | Journaldato: 25.06.2019 | RegistryNumber: 10230/2019 | Enhet for Pleie og omsorg Rammeavtale - Tilkallingsvikar - Enhet for Pleie og omsorg - F.o.m. 01.07.19 t.o.m. 30.09.19 - Jamila Omar Abukar http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/187313 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jamila Omar Abukar | Journaldato: 25.06.2019 | RegistryNumber: 10229/2019 | Enhet for Pleie og omsorg Rammeavtale - Tilkallingsvikar - Enhet for Pleie og omsorg - F.o.m. 01.07.19 t.o.m. 30.09.19 - Ida Malum http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/187311 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ida Malum | Journaldato: 25.06.2019 | RegistryNumber: 10227/2019 | Enhet for Pleie og omsorg Rammeavtale - Tilkallingsvikar - Enhet for Pleie og omsorg - F.o.m. 01.07.19 t.o.m. 30.09.19 - Nora Steffensen http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/187309 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nora Steffensen | Journaldato: 25.06.2019 | RegistryNumber: 10225/2019 | Enhet for Pleie og omsorg Rammeavtale - Tilkallingsvikar - Enhet for Pleie og omsorg - F.o.m. 01.05.19 t.o.m. 30.09.19 - Ane Huus http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/187308 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ane Huus | Journaldato: 25.06.2019 | RegistryNumber: 10224/2019 | Enhet for Pleie og omsorg Rammeavtale - Tilkallingsvikar - Enhet for Pleie og omsorg - F.o.m. 01.06.19 t.o.m. 30.09.19 - Malin Tverli http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/187306 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Malin Tverli | Journaldato: 25.06.2019 | RegistryNumber: 10222/2019 | Enhet for Pleie og omsorg Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2019 - Enhet for Pleie og omsorg - Hilde Anita Granøien http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/187353 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hilde Anita Granøien | Journaldato: 26.06.2019 | RegistryNumber: 10269/2019 | Enhet for Pleie og omsorg Rammeavtale - Tilkallingsvikar - Enhet for Pleie og omsorg - F.o.m. 22.05.19 t.o.m. 30.09.19 - Frida Furuli Buseth http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/187144 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Frida Furuli Buseth | Journaldato: 24.06.2019 | RegistryNumber: 10060/2019 | Enhet for Pleie og omsorg Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2019 - Enhet for Pleie og omsorg - Janne Engen Nyhus http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/187352 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Janne Engen Nyhus | Journaldato: 26.06.2019 | RegistryNumber: 10268/2019 | Enhet for Pleie og omsorg Rammeavtale - Tilkallingsvikar - Enhet for Pleie og omsorg - F.o.m. 01.06.19 t.o.m. 30.09.19 - Eirin Bjerkseth http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/187142 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Eirin Bjerkseth | Journaldato: 24.06.2019 | RegistryNumber: 10058/2019 | Enhet for Pleie og omsorg Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2019 - Enhet for Pleie og omsorg - Gunn Berit Farstad http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/187350 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gunn Berit Farstad | Journaldato: 26.06.2019 | RegistryNumber: 10266/2019 | Enhet for Pleie og omsorg Rammeavtale - Tilkallingsvikar - Enhet for Pleie og omsorg - F.o.m. 01.04.19 t.o.m. 30.09.19 - Orsika Swahn http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/186790 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Orsika Swahn | Journaldato: 17.06.2019 | RegistryNumber: 9706/2019 | Enhet for Pleie og omsorg Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2019 - Enhet for Pleie og omsorg - Solfrid Hopen http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/187348 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Solfrid Hopen | Journaldato: 26.06.2019 | RegistryNumber: 10264/2019 | Enhet for Pleie og omsorg Rammeavtale - Tilkallingsvikar - Enhet for Pleie og omsorg - F.o.m. 01.06.19 t.o.m. 30.09.19 - Monica Schjetne http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/186712 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Monica Schjetne | Journaldato: 13.06.2019 | RegistryNumber: 9628/2019 | Enhet for Pleie og omsorg Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2019 - Enhet for Pleie og omsorg - Merete Røttum Tangstad http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/187346 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Merete Røttum Tangstad | Journaldato: 26.06.2019 | RegistryNumber: 10262/2019 | Enhet for Pleie og omsorg Rammeavtale - Tilkallingsvikar - Enhet for Pleie og omsorg - F.o.m. 01.06.19 t.o.m. 30.09.19 - Turid Buum http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/186018 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Turid Buum | Journaldato: 03.06.2019 | RegistryNumber: 8936/2019 | Enhet for Pleie og omsorg Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2019 - Enhet for Pleie og omsorg - Orsika Swahn http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/186792 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Orsika Swahn | Journaldato: 17.06.2019 | RegistryNumber: 9708/2019 | Enhet for Pleie og omsorg Rammeavtale - Tilkallingsvikar - Enhet for Pleie og omsorg - F.o.m. 01.06.19 t.o.m. 30.09.19 - Katrine Wold http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/186015 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Katrine Wold | Journaldato: 03.06.2019 | RegistryNumber: 8933/2019 | Enhet for Pleie og omsorg Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2019 - Enhet for Pleie og omsorg - Eva Hov Aunøien http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/186513 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Eva Hov Aunøien | Journaldato: 11.06.2019 | RegistryNumber: 9429/2019 | Enhet for Pleie og omsorg Rammeavtale - Tilkallingsvikar - Enhet for Pleie og omsorg - F.o.m. 01.06.19 t.o.m. 30.09.19 - Nina Pallin Lorier http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/186012 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nina Pallin Lorier | Journaldato: 03.06.2019 | RegistryNumber: 8930/2019 | Enhet for Pleie og omsorg Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2019 - Enhet for Pleie og omsorg - Marianne Lyngstad Larsen http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/186388 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Marianne Lyngstad Larsen | Journaldato: 07.06.2019 | RegistryNumber: 9304/2019 | Enhet for Pleie og omsorg Rammeavtale - Tilkallingsvikar - Enhet for Pleie og omsorg - F.o.m. 01.05.19 t.o.m. 30.09.19 - Ella Kirkvold http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/185989 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ella Kirkvold | Journaldato: 03.06.2019 | RegistryNumber: 8907/2019 | Enhet for Pleie og omsorg Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2019 - Enhet for Pleie og omsorg - Turid Wang http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/186387 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Turid Wang | Journaldato: 07.06.2019 | RegistryNumber: 9303/2019 | Enhet for Pleie og omsorg Rammeavtale - Tilkallingsvikar - Enhet for Pleie og omsorg - F.o.m. 27.05.19 t.o.m. 30.09.19 - Maria Aunmo Fløttum http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/185988 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Maria Aunmo Fløttum | Journaldato: 03.06.2019 | RegistryNumber: 8906/2019 | Enhet for Pleie og omsorg Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2019 - Enhet for Pleie og omsorg - Unni Rånes http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/186385 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Unni Rånes | Journaldato: 07.06.2019 | RegistryNumber: 9301/2019 | Enhet for Pleie og omsorg Rammeavtale - Tilkallingsvikar - Enhet for Pleie og omsorg - F.o.m. 01.05.19 t.o.m. 30.09.19 - Tonje Storstein http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/185649 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tonje Storstein | Journaldato: 27.05.2019 | RegistryNumber: 8567/2019 | Enhet for Pleie og omsorg Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2019 - Enhet for Pleie og omsorg - Britt Karin Heggdal Rogstad http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/186384 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Britt Karin Heggdal Rogstad | Journaldato: 07.06.2019 | RegistryNumber: 9300/2019 | Enhet for Pleie og omsorg Korrigert rammeavtale - Tilkallingsvikar - Enhet for Pleie og omsorg - f.o.m. 01.04.19 t.o.m. 30.09.19 - Helge Sumstad http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/184879 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Helge Sumstad | Journaldato: 10.05.2019 | RegistryNumber: 7797/2019 | Enhet for Pleie og omsorg Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2019 - Enhet for Pleie og omsorg - Janna P. Enge http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/186382 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Janna P. Enge | Journaldato: 07.06.2019 | RegistryNumber: 9298/2019 | Enhet for Pleie og omsorg Rammeavtale - Tilkallingsvikar - Enhet for Pleie og omsorg - F.o.m. 03.05.19 t.o.m. 30.09.19 - Hilde Fodor Snøan http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/184720 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hilde Fodor Snøan | Journaldato: 07.05.2019 | RegistryNumber: 7639/2019 | Enhet for Pleie og omsorg Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2019 - Enhet for Pleie og omsorg - Siri Olsen Sørvoll http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/186381 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Siri Olsen Sørvoll | Journaldato: 07.06.2019 | RegistryNumber: 9297/2019 | Enhet for Pleie og omsorg Rammeavtale - Tilkallingsvikar - Enhet for Pleie og omsorg - F.o.m. 24.04.19 t.o.m. 30.09.19 - Kristin Bibi Gylland http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/184702 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kristin Bibi Gylland | Journaldato: 07.05.2019 | RegistryNumber: 7621/2019 | Enhet for Pleie og omsorg Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2019 - Enhet for Pleie og omsorg - Gunn Kristin Gjersvold http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/186380 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gunn Kristin Gjersvold | Journaldato: 07.06.2019 | RegistryNumber: 9296/2019 | Enhet for Pleie og omsorg Rammeavtale - Tilkallingsvikar - Enhet for Pleie og omsorg - F.o.m. 16.04.19 t.o.m. 30.09.19 - Anita Sundseth http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/184701 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anita Sundseth | Journaldato: 07.05.2019 | RegistryNumber: 7620/2019 | Enhet for Pleie og omsorg Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2019 - Enhet for Pleie og omsorg - Turid Buum http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/186031 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Turid Buum | Journaldato: 03.06.2019 | RegistryNumber: 8949/2019 | Enhet for Pleie og omsorg Rammeavtale - Tilkallingsvikar 16.04.19 - Enhet for Pleie og omsorg - Siren Anita Skjervold http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/184248 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Siren Anita Skjervold | Journaldato: 29.04.2019 | RegistryNumber: 7167/2019 | Enhet for Pleie og omsorg Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2019 - Enhet for Pleie og omsorg - Katrine Wold http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/186027 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Katrine Wold | Journaldato: 03.06.2019 | RegistryNumber: 8945/2019 | Enhet for Pleie og omsorg Rammeavtale - Tilkallingsvikar - Enhet for Pleie og omsorg - F.o.m. 01.04.19 t.o.m. 30.09.19 - Malin Engen Nyhus http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/184178 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Malin Engen Nyhus | Journaldato: 26.04.2019 | RegistryNumber: 7097/2019 | Enhet for Pleie og omsorg Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2019 - Enhet for Pleie og omsorg - Kine Gårdsvold Lund http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/185655 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kine Gårdsvold Lund | Journaldato: 27.05.2019 | RegistryNumber: 8573/2019 | Enhet for Pleie og omsorg Rammeavtale - Tilkallingsvikar - Enhet for Pleie og omsorg - F.o.m. 01.04.19 t.o.m. 30.09.19 - Eline Aanerud http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/184177 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Eline Aanerud | Journaldato: 26.04.2019 | RegistryNumber: 7096/2019 | Enhet for Pleie og omsorg Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2019 - Enhet for Pleie og omsorg - Tonje Storstein http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/185642 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tonje Storstein | Journaldato: 24.05.2019 | RegistryNumber: 8560/2019 | Enhet for Pleie og omsorg Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2019 - Enhet for Pleie og omsorg - Monica Schjetne http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/185571 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Monica Schjetne | Journaldato: 23.05.2019 | RegistryNumber: 8489/2019 | Enhet for Pleie og omsorg Rammeavtale - Tilkallingsvikar - Enhet for Pleie og omsorg - F.o.m. 01.04.19 t.o.m. 30.09.19 - Orsika Swahn http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/183318 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Orsika Swahn | Journaldato: 10.04.2019 | RegistryNumber: 6238/2019 | Enhet for Pleie og omsorg Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2019 - Enhet for Pleie og omsorg - Carina Hage http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/185568 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Carina Hage | Journaldato: 23.05.2019 | RegistryNumber: 8486/2019 | Enhet for Pleie og omsorg Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2019 - Enhet for Pleie og omsorg - Jamila Abukar Omar http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/185564 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jamila Abukar Omar | Journaldato: 23.05.2019 | RegistryNumber: 8482/2019 | Enhet for Pleie og omsorg Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2019 - Enhet for Pleie og omsorg - Kristin Aune http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/185563 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kristin Aune | Journaldato: 23.05.2019 | RegistryNumber: 8481/2019 | Enhet for Pleie og omsorg Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2019 - Enhet for Pleie og omsorg - Anne Norunn E. Buseth http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/185562 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anne Norunn E. Buseth | Journaldato: 23.05.2019 | RegistryNumber: 8480/2019 | Enhet for Pleie og omsorg Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2019 - Enhet for Pleie og omsorg - Ingrid Svardal http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/185561 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ingrid Svardal | Journaldato: 23.05.2019 | RegistryNumber: 8479/2019 | Enhet for Pleie og omsorg Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2019 - Enhet for Pleie og omsorg - Sissel Almås http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/185558 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sissel Almås | Journaldato: 23.05.2019 | RegistryNumber: 8476/2019 | Enhet for Pleie og omsorg Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2019 - Enhet for Pleie og omsorg - Annie Fe Broen http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/185233 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Annie Fe Broen | Journaldato: 20.05.2019 | RegistryNumber: 8151/2019 | Enhet for Pleie og omsorg Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2019 - Enhet for Pleie og omsorg - Ingun Rise Fossum http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/185232 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ingun Rise Fossum | Journaldato: 20.05.2019 | RegistryNumber: 8150/2019 | Enhet for Pleie og omsorg Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2019 - Enhet for Pleie og omsorg - Inger Mari Haugen http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/185231 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Inger Mari Haugen | Journaldato: 20.05.2019 | RegistryNumber: 8149/2019 | Enhet for Pleie og omsorg Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2019 - Enhet for Pleie og omsorg - Tone Aas http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/185230 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tone Aas | Journaldato: 20.05.2019 | RegistryNumber: 8148/2019 | Enhet for Pleie og omsorg Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2019 - Enhet for Pleie og omsorg - Andrea Eggen Gundersen http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/185229 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Andrea Eggen Gundersen | Journaldato: 20.05.2019 | RegistryNumber: 8147/2019 | Enhet for Pleie og omsorg Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2019 - Enhet for Pleie og omsorg - Kristin Hugås http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/185227 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kristin Hugås | Journaldato: 20.05.2019 | RegistryNumber: 8145/2019 | Enhet for Pleie og omsorg Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2019 - Enhet for Pleie og omsorg - Marlene Elda http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/185219 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Marlene Elda | Journaldato: 20.05.2019 | RegistryNumber: 8137/2019 | Enhet for Pleie og omsorg Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2019 - Enhet for Pleie og omsorg - Mari Dyrvik Rogstad http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/185217 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mari Dyrvik Rogstad | Journaldato: 20.05.2019 | RegistryNumber: 8135/2019 | Enhet for Pleie og omsorg Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2019 - Enhet for Pleie og omsorg - Kari Granøien http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/185210 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kari Granøien | Journaldato: 20.05.2019 | RegistryNumber: 8128/2019 | Enhet for Pleie og omsorg Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2019 - Enhet for Pleie og omsorg - Inger Beate Berg http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/185196 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Inger Beate Berg | Journaldato: 20.05.2019 | RegistryNumber: 8114/2019 | Enhet for Pleie og omsorg Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2019 - Enhet for Pleie og omsorg - Kari Reppe http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/184957 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kari Reppe | Journaldato: 10.05.2019 | RegistryNumber: 7875/2019 | Enhet for Pleie og omsorg Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2019 - Enhet for Pleie og omsorg - Lisbeth Moe http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/184955 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lisbeth Moe | Journaldato: 10.05.2019 | RegistryNumber: 7873/2019 | Enhet for Pleie og omsorg Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2019 - Enhet for Pleie og omsorg - Jorunn Hermo http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/184952 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jorunn Hermo | Journaldato: 10.05.2019 | RegistryNumber: 7870/2019 | Enhet for Pleie og omsorg Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2019 - Enhet for Pleie og omsorg - Else Marie Grande http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/184951 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Else Marie Grande | Journaldato: 10.05.2019 | RegistryNumber: 7869/2019 | Enhet for Pleie og omsorg Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2019 - Enhet for Pleie og omsorg - Annette Bratt Staverløkk http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/184950 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Annette Bratt Staverløkk | Journaldato: 10.05.2019 | RegistryNumber: 7868/2019 | Enhet for Pleie og omsorg Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2019 - Enhet for Pleie og omsorg - Anne Marie Wike http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/184949 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anne Marie Wike | Journaldato: 10.05.2019 | RegistryNumber: 7867/2019 | Enhet for Pleie og omsorg Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2019 - Enhet for Pleie og omsorg - Gerrit Andre Pallin Lorier http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/184947 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gerrit Andre Pallin Lorier | Journaldato: 10.05.2019 | RegistryNumber: 7865/2019 | Enhet for Pleie og omsorg Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2019 - Enhet for Pleie og omsorg - May Asklund http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/184946 Type: Utgående brev | Avs/Mot: May Asklund | Journaldato: 10.05.2019 | RegistryNumber: 7864/2019 | Enhet for Pleie og omsorg Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2019 - Enhet for Pleie og omsorg - Nora Volden Steffensen http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/184905 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nora Volden Steffensen | Journaldato: 10.05.2019 | RegistryNumber: 7823/2019 | Enhet for Pleie og omsorg Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2019 - Enhet for Pleie og omsorg - Espen Sæther http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/184899 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Espen Sæther | Journaldato: 10.05.2019 | RegistryNumber: 7817/2019 | Enhet for Pleie og omsorg Korrigert arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2019 - Enhet for Pleie og omsorg - Helge Sumstad http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/184880 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Helge Sumstad | Journaldato: 10.05.2019 | RegistryNumber: 7798/2019 | Enhet for Pleie og omsorg Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2019 - Enhet for Pleie og omsorg - Anne Grete Rogstad http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/184741 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anne Grete Rogstad | Journaldato: 07.05.2019 | RegistryNumber: 7660/2019 | Enhet for Pleie og omsorg Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2019 - Enhet for Pleie og omsorg - Stine Fløttum Aunmo http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/184740 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Stine Fløttum Aunmo | Journaldato: 07.05.2019 | RegistryNumber: 7659/2019 | Enhet for Pleie og omsorg Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2019 - Enhet for Pleie og omsorg - Kjerstin Reitan http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/184739 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kjerstin Reitan | Journaldato: 07.05.2019 | RegistryNumber: 7658/2019 | Enhet for Pleie og omsorg Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2019 - Enhet for Pleie og omsorg - Torill Hinsværk http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/184737 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Torill Hinsværk | Journaldato: 07.05.2019 | RegistryNumber: 7656/2019 | Enhet for Pleie og omsorg Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2019 - Enhet for Pleie og omsorg - Marit Synnøve Hovstad http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/184733 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Marit Synnøve Hovstad | Journaldato: 07.05.2019 | RegistryNumber: 7652/2019 | Enhet for Pleie og omsorg Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2019 - Enhet for Pleie og omsorg - Inger Berit Talsnes http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/184729 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Inger Berit Talsnes | Journaldato: 07.05.2019 | RegistryNumber: 7648/2019 | Enhet for Pleie og omsorg Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2019 - Enhet for Pleie og omsorg - Ruth Signe Tonheim Halset http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/184728 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ruth Signe Tonheim Halset | Journaldato: 07.05.2019 | RegistryNumber: 7647/2019 | Enhet for Pleie og omsorg Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2019 - Enhet for Pleie og omsorg - Lene Bjerke http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/184726 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lene Bjerke | Journaldato: 07.05.2019 | RegistryNumber: 7645/2019 | Enhet for Pleie og omsorg Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2019 - Enhet for Pleie og omsorg - Sissel Høen http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/184725 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sissel Høen | Journaldato: 07.05.2019 | RegistryNumber: 7644/2019 | Enhet for Pleie og omsorg Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2019 - Enhet for Pleie og omsorg - Astrid Sundlisæter http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/184724 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Astrid Sundlisæter | Journaldato: 07.05.2019 | RegistryNumber: 7643/2019 | Enhet for Pleie og omsorg Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2019 - Enhet for Pleie og omsorg - Kent Gundersen http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/184470 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kent Gundersen | Journaldato: 03.05.2019 | RegistryNumber: 7389/2019 | Enhet for Pleie og omsorg Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2019 - Liv Feragen Refseth http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/184469 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Liv Feragen Refseth | Journaldato: 03.05.2019 | RegistryNumber: 7388/2019 | Enhet for Pleie og omsorg Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2019 - Enhet for Pleie og omsorg - Eva Katrine Vangen http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/184468 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Eva Katrine Vangen | Journaldato: 03.05.2019 | RegistryNumber: 7387/2019 | Enhet for Pleie og omsorg Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2019 - Enhet for Pleie og omsorg - Berit Budal http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/184466 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Breit Budal | Journaldato: 03.05.2019 | RegistryNumber: 7385/2019 | Enhet for Pleie og omsorg Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2019 - Enhet for Pleie og omsorg - Vibeke Glad http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/184464 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Vibeke Glad | Journaldato: 03.05.2019 | RegistryNumber: 7383/2019 | Enhet for Pleie og omsorg Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2019 - Enhet for Pleie og omsorg - Helga Holte http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/184460 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Helga Holte | Journaldato: 03.05.2019 | RegistryNumber: 7379/2019 | Enhet for Pleie og omsorg Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2019 - Enhet for Pleie og omsorg - Anne J. Rimol Sommervold http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/184456 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anne J. Rimol Sommervold | Journaldato: 03.05.2019 | RegistryNumber: 7375/2019 | Enhet for Pleie og omsorg Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2019 - Enhet for Pleie og omsorg - Solbjørg Sandrød http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/184454 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Solbjørg Sandrød | Journaldato: 03.05.2019 | RegistryNumber: 7373/2019 | Enhet for Pleie og omsorg Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2019 - Enhet for Pleie og omsorg - Guri Storlimo Rostad http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/184453 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Guri Storlimo Rostad | Journaldato: 03.05.2019 | RegistryNumber: 7372/2019 | Enhet for Pleie og omsorg Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2019 - Enhet for Pleie og omsorg - Grethe Renée Økdal http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/184451 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Grethe Renée Økdal | Journaldato: 03.05.2019 | RegistryNumber: 7370/2019 | Enhet for Pleie og omsorg Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2019 - Enhet for Pleie og omsorg - Maren Kant Jonli http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/184448 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Maren Kant Jonli | Journaldato: 03.05.2019 | RegistryNumber: 7367/2019 | Enhet for Pleie og omsorg Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2019 - Enhet for Pleie og omsorg - Unni Laugsand http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/184429 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Unni Laugsand | Journaldato: 03.05.2019 | RegistryNumber: 7348/2019 | Enhet for Pleie og omsorg Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2019 - Enhet for Pleie og omsorg - Vigdis Fillingsnes http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/184428 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Vigdis Fillingsnes | Journaldato: 03.05.2019 | RegistryNumber: 7347/2019 | Enhet for Pleie og omsorg Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2019 - Enhet for Pleie og omsorg - Eli Kristina Pedersen http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/184426 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Eli Kristina Pedersen | Journaldato: 03.05.2019 | RegistryNumber: 7345/2019 | Enhet for Pleie og omsorg Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2019 - Enhet for Pleie og omsorg - Siv Randen http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/184425 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Siv Randen | Journaldato: 03.05.2019 | RegistryNumber: 7344/2019 | Enhet for Pleie og omsorg Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2019 - Enhet for Pleie og omsorg - Maria Aune http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/184423 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Maria Aune | Journaldato: 03.05.2019 | RegistryNumber: 7342/2019 | Enhet for Pleie og omsorg Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2019 - Enhet for Pleie og omsorg - Trine Aasenhus http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/184240 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Trine Aasenhus | Journaldato: 29.04.2019 | RegistryNumber: 7159/2019 | Enhet for Pleie og omsorg Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2019 - Enhet for Pleie og omsorg - Ann Iren Solberg http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/184239 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ann Iren Solberg | Journaldato: 29.04.2019 | RegistryNumber: 7158/2019 | Enhet for Pleie og omsorg Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2019 - Enhet for Pleie og omsorg - Nahed Ali Mohammed http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/184234 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nahed Ali Mohammed | Journaldato: 29.04.2019 | RegistryNumber: 7153/2019 | Enhet for Pleie og omsorg Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2019 - Enhet for Pleie og omsorg - Safiya Krogstad http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/184232 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Safiya Krogstad | Journaldato: 29.04.2019 | RegistryNumber: 7151/2019 | Enhet for Pleie og omsorg Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2019 - Enhet for Pleie og omsorg - Maja Sesseng Fløttum http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/184231 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Maja Sesseng Fløttum | Journaldato: 29.04.2019 | RegistryNumber: 7150/2019 | Enhet for Pleie og omsorg Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2019 - Enhet for Pleie og omsorg - Marita Furuhaug http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/184230 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Marita Furuhaug | Journaldato: 29.04.2019 | RegistryNumber: 7149/2019 | Enhet for Pleie og omsorg Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2019 - Enhet for Pleie og omsorg - Samira Yahia Awad Baraka http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/184229 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Samira Yahia Awad Baraka | Journaldato: 29.04.2019 | RegistryNumber: 7148/2019 | Enhet for Pleie og omsorg Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2019 - Enhet for Pleie og omsorg - Natalie Soknes http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/184184 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Natalie Soknes | Journaldato: 26.04.2019 | RegistryNumber: 7103/2019 | Enhet for Pleie og omsorg Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2019 - Enhet for Pleie og omsorg - Eline Aanerud http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/184181 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Eline Aanerud | Journaldato: 26.04.2019 | RegistryNumber: 7100/2019 | Enhet for Pleie og omsorg Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2019 - Enhet for Pleie og omsorg - Helge Sumstad http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/184179 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Helge Sumstad | Journaldato: 26.04.2019 | RegistryNumber: 7098/2019 | Enhet for Pleie og omsorg Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2019 - Enhet for Pleie og omsorg - Orsika Swahn http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/183322 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Orsika Swahn | Journaldato: 10.04.2019 | RegistryNumber: 6242/2019 | Enhet for Pleie og omsorg Økning av stilling - Siv Folstad http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/188012 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Siv Folstad | Journaldato: 04.07.2019 | RegistryNumber: 10926/2019 | Støren barneskole Arbeidsavtale 10 % fast assistent - Støren barneskole - Siv Folstad http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/187881 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Siv Folstad | Journaldato: 04.07.2019 | RegistryNumber: 10795/2019 | Støren barneskole Arbeidsavtale - Fast - 80 % - Barne- og ungdomsarbeider - Støren Barneskole - Silje Kant Bjørnli http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/187661 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Silje Kant Bjørnli | Journaldato: 02.07.2019 | RegistryNumber: 10577/2019 | Støren barneskole Arbeidsavtale - 90 % - Barne- og ungdomsarbeider - Støren barneskole - Sara Ahmed Karim http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/187640 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sara Ahmed Karim | Journaldato: 02.07.2019 | RegistryNumber: 10556/2019 | Støren barneskole Stillinger besatt http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/187508 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Andrea Flataas m.fl. | Journaldato: 28.06.2019 | RegistryNumber: 10424/2019 | Støren barneskole Arbeidsavtale - Fast 50% - Åshild Engen Moen - Budal oppvekst http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/187426 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Åshild Engen Moen | Journaldato: 27.06.2019 | RegistryNumber: 10342/2019 | Soknedal/Hauka oppvekst Arbeidsavtale - Fast - 60 % - Barne- og ungdomsarbeider - Budal oppvekst - Ane Synnøve Høgsteggen http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/187094 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ane Synnøve Høgsteggen | Journaldato: 24.06.2019 | RegistryNumber: 10010/2019 | Soknedal/Hauka oppvekst Søknad om stilling http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/186272 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rita Sandmo | Journaldato: 05.06.2019 | RegistryNumber: 9189/2019 | Støren barneskole Søknad om stilling http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/186268 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rita Sandmo | Journaldato: 05.06.2019 | RegistryNumber: 9185/2019 | Budal oppvekstområde Søknad om stilling http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/186202 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Randi Enlid | Journaldato: 04.06.2019 | RegistryNumber: 9120/2019 | Støren barneskole Søknad om stilling http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/186200 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ida Langmo | Journaldato: 04.06.2019 | RegistryNumber: 9118/2019 | Budal oppvekstområde Søknad om stilling http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/186199 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ida Langmo | Journaldato: 04.06.2019 | RegistryNumber: 9117/2019 | Budal oppvekstområde Søknad om stilling http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/186198 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ida Langmo | Journaldato: 04.06.2019 | RegistryNumber: 9116/2019 | Budal oppvekstområde Søknad om stilling http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/186197 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ida Langmo | Journaldato: 04.06.2019 | RegistryNumber: 9115/2019 | Støren barneskole Søknad om stilling http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/186195 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ida Langmo | Journaldato: 04.06.2019 | RegistryNumber: 9113/2019 | Støren barneskole Søknad om stilling http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/186167 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jenny Merete Krogstad | Journaldato: 03.06.2019 | RegistryNumber: 9085/2019 | Støren barneskole Søknad om stilling http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/186166 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jenny Merete Krogstad | Journaldato: 03.06.2019 | RegistryNumber: 9084/2019 | Støren barneskole Søknad om stilling http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/186145 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Carina Hage | Journaldato: 03.06.2019 | RegistryNumber: 9063/2019 | Støren barneskole Søknad om stilling http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/186144 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Carina Hage | Journaldato: 03.06.2019 | RegistryNumber: 9062/2019 | Støren barneskole Søknad om stilling http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/186136 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anita Løhre | Journaldato: 03.06.2019 | RegistryNumber: 9054/2019 | Støren barneskole Søknad om stilling http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/186135 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anita Løhre | Journaldato: 03.06.2019 | RegistryNumber: 9053/2019 | Støren barneskole Søknad om stilling http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/186133 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Joakim Andre Romsås | Journaldato: 03.06.2019 | RegistryNumber: 9051/2019 | Støren barneskole Søknad om stilling http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/186132 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Joakim Andre Romsås | Journaldato: 03.06.2019 | RegistryNumber: 9050/2019 | Støren barneskole Søknad om stilling http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/186114 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Irene Anshushaug | Journaldato: 03.06.2019 | RegistryNumber: 9032/2019 | Støren barneskole Søknad om stilling http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/186113 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Irene Anshushaug | Journaldato: 03.06.2019 | RegistryNumber: 9031/2019 | Støren barneskole Søknad om stilling http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/186112 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Silje Bjørnli | Journaldato: 03.06.2019 | RegistryNumber: 9030/2019 | Støren barneskole Søknad om stilling http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/186111 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Silje Bjørnli | Journaldato: 03.06.2019 | RegistryNumber: 9029/2019 | Støren barneskole Søknad om stilling http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/186110 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anette Thue | Journaldato: 03.06.2019 | RegistryNumber: 9028/2019 | Støren barneskole Søknad om stilling http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/186109 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anette Thue | Journaldato: 03.06.2019 | RegistryNumber: 9027/2019 | Støren barneskole Søknad om stilling http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/186108 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Silje Mari Tilseth | Journaldato: 03.06.2019 | RegistryNumber: 9026/2019 | Støren barneskole Søknad om stilling http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/186107 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Silje Mari Tilseth | Journaldato: 03.06.2019 | RegistryNumber: 9025/2019 | Støren barneskole Søknad om stilling http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/186106 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Marie Ek Brattset | Journaldato: 03.06.2019 | RegistryNumber: 9024/2019 | Budal oppvekstområde Søknad om stilling http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/186105 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Marie Ek Brattset | Journaldato: 03.06.2019 | RegistryNumber: 9023/2019 | Budal oppvekstområde Søknad om stilling http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/186103 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Marie Ek Brattset | Journaldato: 03.06.2019 | RegistryNumber: 9021/2019 | Støren barneskole Søknad om stilling http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/186102 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Marie Ek Brattset | Journaldato: 03.06.2019 | RegistryNumber: 9020/2019 | Støren barneskole Søknad om stilling http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/186101 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sara Ahmed Karim | Journaldato: 03.06.2019 | RegistryNumber: 9019/2019 | Støren barneskole Søknad om stilling http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/186100 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sara Ahmed Karim | Journaldato: 03.06.2019 | RegistryNumber: 9018/2019 | Støren barneskole Søknad om stilling http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/186099 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Marit Elise Halseth | Journaldato: 03.06.2019 | RegistryNumber: 9017/2019 | Støren barneskole Søknad om stilling http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/186098 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Marit Elise Halseth | Journaldato: 03.06.2019 | RegistryNumber: 9016/2019 | Støren barneskole Søknad om stilling http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/186097 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Britt Welve | Journaldato: 03.06.2019 | RegistryNumber: 9015/2019 | Budal oppvekstområde Søknad om stilling http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/186096 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Britt Welve | Journaldato: 03.06.2019 | RegistryNumber: 9014/2019 | Budal oppvekstområde Søknad om stilling http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/186094 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Britt Welve | Journaldato: 03.06.2019 | RegistryNumber: 9012/2019 | Støren barneskole Søknad om stilling http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/186093 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Britt Welve | Journaldato: 03.06.2019 | RegistryNumber: 9011/2019 | Støren barneskole Søknad om stilling http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/186092 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Malene Woldseth | Journaldato: 03.06.2019 | RegistryNumber: 9010/2019 | Støren barneskole Søknad om stilling http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/186091 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Malene Woldseth | Journaldato: 03.06.2019 | RegistryNumber: 9009/2019 | Støren barneskole Søknad om stilling http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/186089 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anita Sundseth | Journaldato: 03.06.2019 | RegistryNumber: 9007/2019 | Budal oppvekstområde Søknad om stilling http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/186088 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anita Sundseth | Journaldato: 03.06.2019 | RegistryNumber: 9006/2019 | Budal oppvekstområde Søknad om stilling http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/186087 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anita Sundseth | Journaldato: 03.06.2019 | RegistryNumber: 9005/2019 | Støren barneskole Søknad om stilling http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/186086 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anita Sundseth | Journaldato: 03.06.2019 | RegistryNumber: 9004/2019 | Støren barneskole Søknad om stilling http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/186084 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Carina Hage | Journaldato: 03.06.2019 | RegistryNumber: 9002/2019 | Budal oppvekstområde Søknad om stilling http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/186083 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Carina Hage | Journaldato: 03.06.2019 | RegistryNumber: 9001/2019 | Budal oppvekstområde Søknad om stilling http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/185976 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Elisabeth Jacobsen Haukås | Journaldato: 31.05.2019 | RegistryNumber: 8894/2019 | Støren barneskole Søknad om stilling http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/185975 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Elisabeth Jacobsen Haukås | Journaldato: 31.05.2019 | RegistryNumber: 8893/2019 | Støren barneskole Søknad om stilling http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/185972 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Elise Buseth | Journaldato: 31.05.2019 | RegistryNumber: 8890/2019 | Budal oppvekstområde Søknad om stilling http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/185971 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Elise Buseth | Journaldato: 31.05.2019 | RegistryNumber: 8889/2019 | Budal oppvekstområde Søknad om stilling http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/185970 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Elise Buseth | Journaldato: 31.05.2019 | RegistryNumber: 8888/2019 | Støren barneskole Søknad om stilling http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/185969 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Elise Buseth | Journaldato: 31.05.2019 | RegistryNumber: 8887/2019 | Støren barneskole Søknad om stilling http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/185966 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Andrea Flataas | Journaldato: 31.05.2019 | RegistryNumber: 8884/2019 | Budal oppvekstområde Søknad om stilling http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/185965 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Andrea Flataas | Journaldato: 31.05.2019 | RegistryNumber: 8883/2019 | Budal oppvekstområde Søknad om stilling http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/185964 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Andrea Flataas | Journaldato: 31.05.2019 | RegistryNumber: 8882/2019 | Støren barneskole Søknad om stilling http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/185963 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Andrea Flataas | Journaldato: 31.05.2019 | RegistryNumber: 8881/2019 | Støren barneskole Olaplassen/Furukollen - endelig plan http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/184930 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Multiconsult | Journaldato: 10.05.2019 | RegistryNumber: 7848/2019 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om stilling http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/185945 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Julija Zajac | Journaldato: 29.05.2019 | RegistryNumber: 8863/2019 | Budal oppvekstområde Søknad om stilling http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/185944 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Julija Zajac | Journaldato: 29.05.2019 | RegistryNumber: 8862/2019 | Budal oppvekstområde Melding om vedtak - reguleringsplan for Furukollen og Olaplassen http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/183391 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Agnes Oline Engen m.fl. | Journaldato: 23.04.2019 | RegistryNumber: 6312/2019 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om stilling http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/185896 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hilde fodor snøan | Journaldato: 29.05.2019 | RegistryNumber: 8814/2019 | Budal oppvekstområde Annonse - Kunngjøring av vedtak http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/183384 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Trønderbladet v/annonseavdelingen m.fl. | Journaldato: 10.04.2019 | RegistryNumber: 6305/2019 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om stilling http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/185895 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hilde fodor snøan | Journaldato: 29.05.2019 | RegistryNumber: 8813/2019 | Budal oppvekstområde Søknad om stilling http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/185894 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hilde fodor snøan | Journaldato: 29.05.2019 | RegistryNumber: 8812/2019 | Støren barneskole Søknad om stilling http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/185893 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hilde fodor snøan | Journaldato: 29.05.2019 | RegistryNumber: 8811/2019 | Støren barneskole Søknad om stilling http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/185891 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Heidi Rønning | Journaldato: 29.05.2019 | RegistryNumber: 8809/2019 | Budal oppvekstområde Planbehandling - kommunedelplan Støren (planID: 50272017007) - 1. gangs behandling http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/187071 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 27.06.2019 | RegistryNumber: 9987/2019 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om stilling http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/185890 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Heidi Rønning | Journaldato: 29.05.2019 | RegistryNumber: 8808/2019 | Budal oppvekstområde Søknad om stilling http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/185889 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Heidi Rønning | Journaldato: 29.05.2019 | RegistryNumber: 8807/2019 | Støren barneskole Søknad om stilling http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/185887 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Heidi Rønning | Journaldato: 29.05.2019 | RegistryNumber: 8805/2019 | Støren barneskole Utkast etter endringer - Kommunedelplan Støren 2018 - 2030 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/185341 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Plankontoret | Journaldato: 20.05.2019 | RegistryNumber: 8259/2019 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om stilling http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/185886 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Elisabeth Bollingmo | Journaldato: 29.05.2019 | RegistryNumber: 8804/2019 | Støren barneskole Snuplass ved Holtet http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/185088 Type: Inngående brev | Avs/Mot: AtB AS | Journaldato: 14.05.2019 | RegistryNumber: 8006/2019 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen