Postliste http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/ einnsyn.mgk.no Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Lorents Bergsmyr http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/196427 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lorents Bergsmyr | Journaldato: 10.12.2019 | RegistryNumber: 19331/2019 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Nils-Petter Rogneslien http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/196420 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nils-Petter rogneslien | Journaldato: 10.12.2019 | RegistryNumber: 19324/2019 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Knut Gunnar Frøseth http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/196419 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Knut Gunnar Frøseth | Journaldato: 10.12.2019 | RegistryNumber: 19323/2019 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Olav Steigedal Moe http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/196378 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Olav Steigedal Moe | Journaldato: 10.12.2019 | RegistryNumber: 19282/2019 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Knut Bernhard Rognes http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/196377 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Knut Bernhard Rognes | Journaldato: 10.12.2019 | RegistryNumber: 19281/2019 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Eivind Tilseth http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/196376 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eivind Tilseth | Journaldato: 10.12.2019 | RegistryNumber: 19280/2019 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Kristian Kjelstad http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/196363 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kristian Kjelstad | Journaldato: 09.12.2019 | RegistryNumber: 19267/2019 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Atle Egil Haanshuus http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/196346 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Atle Egil Haanshuus | Journaldato: 09.12.2019 | RegistryNumber: 19250/2019 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedrørende tidligere innsendt søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Arnt Moshaug http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/196341 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arnt Moshaug | Journaldato: 09.12.2019 | RegistryNumber: 19245/2019 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Ole S Rogstad http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/196335 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ole S Rogstad | Journaldato: 09.12.2019 | RegistryNumber: 19239/2019 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Odd Torolf Lein http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/196331 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Odd Torolf Lein | Journaldato: 09.12.2019 | RegistryNumber: 19235/2019 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Berit Tovmo http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/196317 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Berit Tovmo | Journaldato: 09.12.2019 | RegistryNumber: 19221/2019 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Morten Steigedal http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/196316 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Morten Steigedal | Journaldato: 09.12.2019 | RegistryNumber: 19220/2019 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Per Forsetlund http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/196315 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Per Forsetlund | Journaldato: 09.12.2019 | RegistryNumber: 19219/2019 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Ingvald Digre http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/196314 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ingvald Digre | Journaldato: 09.12.2019 | RegistryNumber: 19218/2019 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Eva Irene Skjevik http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/196313 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eva Irene Skjevik | Journaldato: 09.12.2019 | RegistryNumber: 19217/2019 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Arnt Einar Engan http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/196312 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arnt Einar Engan | Journaldato: 09.12.2019 | RegistryNumber: 19216/2019 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Kurt Kant Krogstad http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/196311 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kurt Kant Krogstad | Journaldato: 09.12.2019 | RegistryNumber: 19215/2019 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - John Kristian Barlien http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/196310 Type: Inngående brev | Avs/Mot: John Kristian Barlien | Journaldato: 09.12.2019 | RegistryNumber: 19214/2019 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Iver Myhre http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/196309 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Iver Myhre | Journaldato: 09.12.2019 | RegistryNumber: 19213/2019 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Jan Lasse Aase http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/196270 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jan Lasse Aase | Journaldato: 06.12.2019 | RegistryNumber: 19174/2019 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Odd Roar Eggen http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/196258 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Odd Roar Eggen | Journaldato: 06.12.2019 | RegistryNumber: 19162/2019 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og islagte vassdrag - Ivar Randen - leiekjøring trasè 1 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/196240 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ivar Randen | Journaldato: 06.12.2019 | RegistryNumber: 19144/2019 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Ivar Martin Skarhaug http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/196219 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ivar Martin Skarhaug | Journaldato: 06.12.2019 | RegistryNumber: 19123/2019 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - John Idar Aasenhus http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/196218 Type: Inngående brev | Avs/Mot: John Idar Aasenhus | Journaldato: 06.12.2019 | RegistryNumber: 19122/2019 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Arnt Ove Lodgaard http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/196217 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arnt Ove Lodgaard | Journaldato: 06.12.2019 | RegistryNumber: 19121/2019 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak- Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Bjørn Hov http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/193307 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bjørn Hov | Journaldato: 29.10.2019 | RegistryNumber: 16214/2019 | Informasjon Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Ivar Enlid http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/196161 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ivar Enlid | Journaldato: 05.12.2019 | RegistryNumber: 19065/2019 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Erik Torbjørn Løhre http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/196160 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Erik Torbjørn Løhre | Journaldato: 05.12.2019 | RegistryNumber: 19064/2019 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak- Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Magni Lunde http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/196128 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Magni Lunde | Journaldato: 05.12.2019 | RegistryNumber: 19032/2019 | Informasjon Vedtak- Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Bjørnar Basmo http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/196112 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bjørnar Basmo | Journaldato: 05.12.2019 | RegistryNumber: 19016/2019 | Informasjon Vedtak- Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Jan Overskott http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/196095 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jan Overskott | Journaldato: 05.12.2019 | RegistryNumber: 18999/2019 | Informasjon Vedtak- Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Jan Sverre Buberg http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/196055 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jan Sverre Buberg | Journaldato: 05.12.2019 | RegistryNumber: 18959/2019 | Informasjon Vedtak- Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Oddleif Almås http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/196047 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oddleif Almås | Journaldato: 05.12.2019 | RegistryNumber: 18951/2019 | Informasjon Vedtak- Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Egil Bjørgen http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/196018 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Egil Bjørgen | Journaldato: 05.12.2019 | RegistryNumber: 18922/2019 | Informasjon Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Tommy Krogstad http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/196002 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tommy Krogstad | Journaldato: 03.12.2019 | RegistryNumber: 18906/2019 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Bjørn Ivar Randen http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/195959 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bjørn Ivar Randen | Journaldato: 03.12.2019 | RegistryNumber: 18863/2019 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - 2019 - Elin Malum http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/195943 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Elin Malum | Journaldato: 10.12.2019 | RegistryNumber: 18847/2019 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Kart scootertrasè 24 og 28 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/195924 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Inger Jorid Lium | Journaldato: 03.12.2019 | RegistryNumber: 18828/2019 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Jens Edvin Folstad http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/195912 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jens Edvin Folstad | Journaldato: 03.12.2019 | RegistryNumber: 18816/2019 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Øystein Løvli http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/195880 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Øystein Løvli | Journaldato: 03.12.2019 | RegistryNumber: 18784/2019 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Jon Arne Vinsnesbakk http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/195878 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jon Arne Vinsnesbakk | Journaldato: 03.12.2019 | RegistryNumber: 18782/2019 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Ola Norvald Løkken http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/195877 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ola Norvald Løkken | Journaldato: 03.12.2019 | RegistryNumber: 18781/2019 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - løypekjøring - Sokna IL http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/195839 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sokna IL | Journaldato: 02.12.2019 | RegistryNumber: 18743/2019 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Geir Ove Solem http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/195831 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Geir Ove Solem | Journaldato: 02.12.2019 | RegistryNumber: 18735/2019 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Leiv Forodden http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/195829 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Leiv Forodden | Journaldato: 02.12.2019 | RegistryNumber: 18733/2019 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak- Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Rolf Flåteplass Moe http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/195828 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rolf Flåteplass Moe | Journaldato: 03.12.2019 | RegistryNumber: 18732/2019 | Informasjon Vedtak-Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Erik Amtoft http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/195821 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Erik Amtoft | Journaldato: 03.12.2019 | RegistryNumber: 18725/2019 | Informasjon Vedtak-Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Stein Erik Weberg http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/195819 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Stein Erik Weberg | Journaldato: 03.12.2019 | RegistryNumber: 18723/2019 | Informasjon Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Lise Jacobsen http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/195792 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lise Jacobsen | Journaldato: 02.12.2019 | RegistryNumber: 18696/2019 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Olav Jønland http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/195791 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Olav Jønland | Journaldato: 02.12.2019 | RegistryNumber: 18695/2019 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Jan Storsve http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/195790 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jan Storsve | Journaldato: 02.12.2019 | RegistryNumber: 18694/2019 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Registreringsnummer snøscooter - Ola Arnfinn Ertshus og Sondre Ertshus http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/195779 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sondre Ertshus | Journaldato: 29.11.2019 | RegistryNumber: 18683/2019 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Trond Gisle Solberg http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/195756 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trond Gisle Solberg | Journaldato: 29.11.2019 | RegistryNumber: 18660/2019 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Janne Sandstad http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/195731 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Janne Sandstad | Journaldato: 29.11.2019 | RegistryNumber: 18635/2019 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Svein Georg Engen http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/195696 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svein Georg Engen | Journaldato: 28.11.2019 | RegistryNumber: 18600/2019 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Trond Lillerønning http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/195694 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trond Lillerønning | Journaldato: 28.11.2019 | RegistryNumber: 18598/2019 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Ivar Presthus http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/195617 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ivar Presthus | Journaldato: 27.11.2019 | RegistryNumber: 18521/2019 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Sigrid Fivelstad http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/195616 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sigrid Fivelstad | Journaldato: 27.11.2019 | RegistryNumber: 18520/2019 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak- Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Per Arne Storlimo http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/195575 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Per Arne Storlimo | Journaldato: 27.11.2019 | RegistryNumber: 18479/2019 | Informasjon Vedtak- Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Torkild Sunnset http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/195571 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Torkild Sunnset | Journaldato: 27.11.2019 | RegistryNumber: 18475/2019 | Informasjon Vedtak- Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Per-Arnulf Gynnild http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/195568 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Per-Arnulf Gynnild | Journaldato: 27.11.2019 | RegistryNumber: 18472/2019 | Informasjon Vedtak- Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Anders Budal http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/195563 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anders Budal | Journaldato: 27.11.2019 | RegistryNumber: 18467/2019 | Informasjon Vedtak- Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Anders Budal http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/195561 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anders Budal | Journaldato: 27.11.2019 | RegistryNumber: 18465/2019 | Informasjon Vedtak-Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Per Gunnar Fossum http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/195555 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Per Gunnar Fossum | Journaldato: 26.11.2019 | RegistryNumber: 18459/2019 | Informasjon Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Ivar Magnar Rostad http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/195553 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ivar Magnar Rostad | Journaldato: 26.11.2019 | RegistryNumber: 18457/2019 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak- Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Oddgeir Rokseth http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/195550 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oddgeir Rokseth | Journaldato: 26.11.2019 | RegistryNumber: 18454/2019 | Informasjon Vedtak- Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Lage Dypaune http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/195535 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lage Dypaune | Journaldato: 26.11.2019 | RegistryNumber: 18439/2019 | Informasjon Vedtak- Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Svend Inge Hugås http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/195534 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Svend Inge Hugås | Journaldato: 26.11.2019 | RegistryNumber: 18438/2019 | Informasjon Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Odd Magnar Børset http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/195532 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Odd Magnar Børset | Journaldato: 26.11.2019 | RegistryNumber: 18436/2019 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Arnfinn Magne Skinderhaug http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/195531 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arnfin Magne Skinderhaug | Journaldato: 26.11.2019 | RegistryNumber: 18435/2019 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - John Jarle Gorseth http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/195529 Type: Inngående brev | Avs/Mot: John Jarle Gorseth | Journaldato: 26.11.2019 | RegistryNumber: 18433/2019 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Legeerklæring til søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - ***** ***** ***** http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/195500 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.11.2019 | RegistryNumber: 18404/2019 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Ola Arnfinn Ertshus http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/195452 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ola Arnfinn Ertshus | Journaldato: 25.11.2019 | RegistryNumber: 18356/2019 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Jostein Reitan http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/195431 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jostein Reitan | Journaldato: 25.11.2019 | RegistryNumber: 18335/2019 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Ola Robert Rikstaddal http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/195430 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ola Robert Rikstaddal | Journaldato: 25.11.2019 | RegistryNumber: 18334/2019 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Knut Aspås http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/195427 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Knut Aspås | Journaldato: 25.11.2019 | RegistryNumber: 18331/2019 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Torbjørn Sørgård http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/195426 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Torbjørn Sørgård | Journaldato: 25.11.2019 | RegistryNumber: 18330/2019 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Motorferdsel i utmark og vassdrag - Rune Folstad http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/195425 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rune Folstad | Journaldato: 25.11.2019 | RegistryNumber: 18329/2019 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Anders Børset http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/195424 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anders Børset | Journaldato: 25.11.2019 | RegistryNumber: 18328/2019 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak- Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Per Ingar Almås http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/195399 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Per Ingar Almås | Journaldato: 25.11.2019 | RegistryNumber: 18303/2019 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak- Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Tor-Ketil Røttum http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/195398 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tor-Ketil Røttum | Journaldato: 25.11.2019 | RegistryNumber: 18302/2019 | Informasjon Vedtak- Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Stein Winge http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/195397 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Stein Winge | Journaldato: 25.11.2019 | RegistryNumber: 18301/2019 | Informasjon Vedtak- Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Egil Røsbjørgen http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/195389 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Egil Røsbjørgen | Journaldato: 25.11.2019 | RegistryNumber: 18293/2019 | Informasjon Vedtak- Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Harald Magne Langrød http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/195370 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Harald Magne Langrød | Journaldato: 25.11.2019 | RegistryNumber: 18274/2019 | Informasjon Vedtak- Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Olav Svardal http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/195369 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Olav Svardal | Journaldato: 25.11.2019 | RegistryNumber: 18273/2019 | Informasjon Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - John Harry Volden http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/195361 Type: Inngående brev | Avs/Mot: John Harry Volden | Journaldato: 22.11.2019 | RegistryNumber: 18265/2019 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Kristin Hugås http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/195329 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kristin Hugås | Journaldato: 22.11.2019 | RegistryNumber: 18233/2019 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Anders Aune http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/195328 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anders Aune | Journaldato: 22.11.2019 | RegistryNumber: 18232/2019 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Kristian Nordhaug http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/195327 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kristian Nordhaug | Journaldato: 22.11.2019 | RegistryNumber: 18231/2019 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Arnt Kolstad http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/195326 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arnt Kolstad m.fl. | Journaldato: 22.11.2019 | RegistryNumber: 18230/2019 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Anders Amdal http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/195325 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anders Amdal | Journaldato: 22.11.2019 | RegistryNumber: 18229/2019 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Anders Amdal http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/195324 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anders Amdal | Journaldato: 22.11.2019 | RegistryNumber: 18228/2019 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Tor Helge Snøan http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/195323 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tor Helge Snøan | Journaldato: 22.11.2019 | RegistryNumber: 18227/2019 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak- Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Trond Storsve http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/195315 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Trond Storsve | Journaldato: 25.11.2019 | RegistryNumber: 18219/2019 | Informasjon Vedtak- Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Olav Agnar Berge http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/195312 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Olav Agnar Berge | Journaldato: 25.11.2019 | RegistryNumber: 18216/2019 | Informasjon Vedtak- Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Jarle Bergsli http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/195310 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jarle Bergsli | Journaldato: 25.11.2019 | RegistryNumber: 18214/2019 | Informasjon Vedtak- Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Arve Edmund Sørløkken http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/195308 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arve Edmund Sørløkken | Journaldato: 25.11.2019 | RegistryNumber: 18212/2019 | Informasjon Vedtak- Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Oddvar Kufaas http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/195303 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oddvar Kufaas | Journaldato: 25.11.2019 | RegistryNumber: 18207/2019 | Informasjon Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Sigmund Hermo http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/195293 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sigmund Hermo | Journaldato: 21.11.2019 | RegistryNumber: 18197/2019 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak- Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Sture Enodd http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/195289 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sture Enodd | Journaldato: 22.11.2019 | RegistryNumber: 18193/2019 | Informasjon Vedtak- Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Tove Basmo http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/195288 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tove Basmo | Journaldato: 22.11.2019 | RegistryNumber: 18192/2019 | Informasjon Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Sverre Almås http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/195240 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sverre Almås | Journaldato: 21.11.2019 | RegistryNumber: 18144/2019 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Sverre Almås http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/195239 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sverre Almås | Journaldato: 21.11.2019 | RegistryNumber: 18143/2019 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Even Petter Bjerkset http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/195238 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Even Petter Bjerkset | Journaldato: 21.11.2019 | RegistryNumber: 18142/2019 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Håvard Prytz http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/195237 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Håvard Prytz | Journaldato: 21.11.2019 | RegistryNumber: 18141/2019 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - John Ivar Næsgård http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/195236 Type: Inngående brev | Avs/Mot: John Ivar Næsgård | Journaldato: 21.11.2019 | RegistryNumber: 18140/2019 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Bodil Reppe http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/195171 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bodil Reppe | Journaldato: 20.11.2019 | RegistryNumber: 18075/2019 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Egil Noralf Haugen http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/195169 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Egil Noralf Haugen | Journaldato: 20.11.2019 | RegistryNumber: 18073/2019 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Tove Halstadtrø http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/195050 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tove Halstadtrø | Journaldato: 19.11.2019 | RegistryNumber: 17954/2019 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Egil Joar Skjærvold http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/195049 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Egil Joar Skjærvold | Journaldato: 19.11.2019 | RegistryNumber: 17953/2019 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak- Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Stein Magnar Fløttum http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/195026 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Stein Magnar Fløttum | Journaldato: 19.11.2019 | RegistryNumber: 17930/2019 | Informasjon Vedtak- Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Olav Lien http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/195022 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Olav Lien | Journaldato: 18.11.2019 | RegistryNumber: 17926/2019 | Informasjon Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Knut Ole Aasen http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/194981 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Knut Ole Aasen m.fl. | Journaldato: 18.11.2019 | RegistryNumber: 17885/2019 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Helge Engen http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/194979 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helge Engen | Journaldato: 18.11.2019 | RegistryNumber: 17883/2019 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Alf Jomar Buseth http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/194978 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Alf Jomar Buseth | Journaldato: 18.11.2019 | RegistryNumber: 17882/2019 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak- Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Kjell Arne Vinsnesbakk http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/194957 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kjell Arne Vinsnesbakk | Journaldato: 18.11.2019 | RegistryNumber: 17861/2019 | Informasjon Rammeavtale - Tilkallingsvikar - Enhet for Pleie og omsorg - F.o.m. 13.09.19 t.o.m. 30.09.19 - Samira Yahia Awad Baraka http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/191575 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Samira Yahia Awad Baraka | Journaldato: 26.09.2019 | RegistryNumber: 14487/2019 | Enhet for Pleie og omsorg Vedtak- Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Kari Anne Endal http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/194956 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kari Anne Endal | Journaldato: 18.11.2019 | RegistryNumber: 17860/2019 | Informasjon Rammeavtale - Tilkallingsvikar - Enhet for Pleie og omsorg - F.o.m. 16.09.19 t.o.m. 30.09.19 - Mari Synnøve Knutsen http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/191051 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mari Synnøve Knutsen | Journaldato: 16.09.2019 | RegistryNumber: 13965/2019 | Enhet for Pleie og omsorg Vedtak- Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Bjørn Inge Berg http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/194955 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bjørn Inge Berg | Journaldato: 18.11.2019 | RegistryNumber: 17859/2019 | Informasjon Vedtak- Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Marthe Johanne Buskland http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/194953 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Marthe Johanne Buskland | Journaldato: 18.11.2019 | RegistryNumber: 17857/2019 | Informasjon Vedtak-Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Roar Kotsbakk http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/194952 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Roar Kotsbakk | Journaldato: 18.11.2019 | RegistryNumber: 17856/2019 | Informasjon Vedtak- Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Torbjørn Dybdalsbakk http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/194876 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Torbjørn Dybdalsbakk | Journaldato: 18.11.2019 | RegistryNumber: 17780/2019 | Informasjon Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Jukka Pekka Immonen http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/194874 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jukka Pekka Immonen | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 17778/2019 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Stein Erik Weberg http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/194427 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stein Erik Weberg | Journaldato: 14.11.2019 | RegistryNumber: 17331/2019 | Informasjon Vedtak- Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Geir Enodd http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/194415 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Geir Enodd | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 17319/2019 | Informasjon Vedtak- Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Karstein Sørløkken http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/194414 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Karstein Sørløkken | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 17318/2019 | Informasjon Vedtak- Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Inger Hage http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/194413 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Inger Hage | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 17317/2019 | Informasjon Vedtak- Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Ola Granøien http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/194409 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ola Granøien | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 17313/2019 | Informasjon Vedtak-Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Egil Jon Myhre http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/194407 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Egil Jon Myhre | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 17311/2019 | Informasjon Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Erik Amtoft http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/194390 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Erik Amtoft | Journaldato: 14.11.2019 | RegistryNumber: 17294/2019 | Informasjon Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Jan Overskott http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/194389 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jan Overskott | Journaldato: 14.11.2019 | RegistryNumber: 17293/2019 | Informasjon Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Bjørnar Basmo http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/194388 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bjørnar Basmo | Journaldato: 14.11.2019 | RegistryNumber: 17292/2019 | Informasjon Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Rolf Flåteplass Moe http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/194371 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rolf Flåteplass Moe | Journaldato: 13.11.2019 | RegistryNumber: 17275/2019 | Informasjon Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Egil Bjørgen http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/194370 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Egil Bjørgen | Journaldato: 13.11.2019 | RegistryNumber: 17274/2019 | Informasjon Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Magni Lunde http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/194332 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Magni Lunde | Journaldato: 13.11.2019 | RegistryNumber: 17236/2019 | Informasjon Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Oddleif Almås http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/194331 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Oddleif Almås | Journaldato: 13.11.2019 | RegistryNumber: 17235/2019 | Informasjon Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Jan Sverre Buberg http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/194221 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jan Sverre Buberg | Journaldato: 12.11.2019 | RegistryNumber: 17125/2019 | Informasjon Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Torkild Sunnset http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/194220 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Torkild Sunnset | Journaldato: 12.11.2019 | RegistryNumber: 17124/2019 | Informasjon Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Per-Arnulf Gynnild http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/194195 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Per-Arnulf Gynnild | Journaldato: 11.11.2019 | RegistryNumber: 17099/2019 | Informasjon Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Lage Dypaune http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/194174 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lage Dypaune | Journaldato: 11.11.2019 | RegistryNumber: 17078/2019 | Informasjon Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Oddgeir Rokseth http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/194133 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Oddgeir Rokseth | Journaldato: 11.11.2019 | RegistryNumber: 17037/2019 | Informasjon Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Per Gunnar Fossum http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/194132 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Per Gunnar Fossum | Journaldato: 11.11.2019 | RegistryNumber: 17036/2019 | Informasjon Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Per Arne Storlimo http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/194131 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Per Arne Storlimo | Journaldato: 11.11.2019 | RegistryNumber: 17035/2019 | Informasjon Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Anders Budal http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/194130 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anders Budal | Journaldato: 11.11.2019 | RegistryNumber: 17034/2019 | Informasjon Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Anders Budal http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/194129 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anders Budal | Journaldato: 11.11.2019 | RegistryNumber: 17033/2019 | Informasjon Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Harald Magne Langrød http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/194128 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Harald Magne Langrød | Journaldato: 11.11.2019 | RegistryNumber: 17032/2019 | Informasjon Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Hans Martin Hegseth http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/194126 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hans Martin Hegseth | Journaldato: 12.11.2019 | RegistryNumber: 17030/2019 | Informasjon Vedtak-Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Ole Magne Kant http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/194124 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ole Magne Kant | Journaldato: 12.11.2019 | RegistryNumber: 17028/2019 | Informasjon Vedtak- søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Haldor Sandrød http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/194123 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Haldor Sandrød | Journaldato: 12.11.2019 | RegistryNumber: 17027/2019 | Informasjon Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Svend Inge Hugås http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/194094 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svend Inge Hugås | Journaldato: 08.11.2019 | RegistryNumber: 16998/2019 | Informasjon Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Jarle Bergsli http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/194075 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jarle Bergsli | Journaldato: 08.11.2019 | RegistryNumber: 16979/2019 | Informasjon Vedtak- Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Kari Merethe Buseth http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/194073 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kari Merethe Buseth | Journaldato: 12.11.2019 | RegistryNumber: 16977/2019 | Informasjon Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Byggteknisk rådgivning Steinkjer AS http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/194050 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Byggteknisk rådgivning Steinkjer AS | Journaldato: 08.11.2019 | RegistryNumber: 16954/2019 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Aril Johan Røttum http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/194049 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Aril Johan Røttum | Journaldato: 08.11.2019 | RegistryNumber: 16953/2019 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Per Ingar Almås http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/194048 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Per Ingar Almås | Journaldato: 08.11.2019 | RegistryNumber: 16952/2019 | Informasjon Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Asbjørn Flasnes http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/194044 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Asbjørn Flasnes | Journaldato: 07.11.2019 | RegistryNumber: 16948/2019 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Legeerklæring scooterløyve - ***** ***** http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/194032 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.11.2019 | RegistryNumber: 16936/2019 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Arve Edmund Sørløkken http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/194010 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arve Edmund Sørløkken | Journaldato: 07.11.2019 | RegistryNumber: 16914/2019 | Informasjon Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Oddvar Kufaas http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/194009 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Oddvar Kufaas | Journaldato: 07.11.2019 | RegistryNumber: 16913/2019 | Informasjon Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Olav Agnar Berge http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/193965 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Olav Agnar Berge | Journaldato: 06.11.2019 | RegistryNumber: 16870/2019 | Informasjon Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Stein Winge http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/193964 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stein Winge | Journaldato: 06.11.2019 | RegistryNumber: 16869/2019 | Informasjon Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Tor-Ketil Røttum http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/193946 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tor-Ketil Røttum | Journaldato: 06.11.2019 | RegistryNumber: 16851/2019 | Informasjon Feil rute - Vedtak- Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Bjørn Hov http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/193905 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bjørn Hov | Journaldato: 06.11.2019 | RegistryNumber: 16810/2019 | Informasjon Endring av vedtak 191 - tillatelse til motorferdsel i utmark - Roger Kåring http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/193904 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Roger Kåring | Journaldato: 06.11.2019 | RegistryNumber: 16809/2019 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Rammeavtale - Tilkallingsvikar - Enhet for Pleie og omsorg - F.o.m. 21.11.19 t.o.m. 31.03.20 - Jan Mohammad http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/195826 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jan Mohammad | Journaldato: 02.12.2019 | RegistryNumber: 18730/2019 | Enhet for Pleie og omsorg Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Trond Storsve http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/193888 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trond Storsve | Journaldato: 06.11.2019 | RegistryNumber: 16793/2019 | Informasjon Rammeavtale - Tilkallingsvikar - Enhet for Pleie og omsorg - F.o.m. 25.11.19 t.o.m. 31.03.20 - Anja Sundseth http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/195823 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anja Sundseth | Journaldato: 02.12.2019 | RegistryNumber: 18727/2019 | Enhet for Pleie og omsorg Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Olav Svardal http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/193849 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Olav Svardal | Journaldato: 05.11.2019 | RegistryNumber: 16754/2019 | Informasjon Rammeavtale - Tilkallingsvikar - Enhet for Pleie og omsorg - F.o.m. 07.12.19 t.o.m. 31.03.20 - Maren Løberg http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/195379 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Maren Løberg | Journaldato: 25.11.2019 | RegistryNumber: 18283/2019 | Enhet for Pleie og omsorg Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Egil Røsbjørgen http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/193820 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Egil Røsbjørgen | Journaldato: 05.11.2019 | RegistryNumber: 16725/2019 | Informasjon Rammeavtale - Tilkallingsvikar - Enhet for Pleie og omsorg - F.o.m. 01.11.19 t.o.m. 31.03.20 - Frida Haugen http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/195374 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Frida Haugen | Journaldato: 25.11.2019 | RegistryNumber: 18278/2019 | Enhet for Pleie og omsorg Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Elin Malum http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/193819 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Elin Malum | Journaldato: 05.11.2019 | RegistryNumber: 16724/2019 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Rammeavtale - Tilkallingsvikar - Enhet for Pleie og omsorg - F.o.m. 23.12.19 t.o.m. 31.03.20 - Arnt Henning Vinsnesbakk http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/195373 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arnt Henning Vinsnesbakk | Journaldato: 25.11.2019 | RegistryNumber: 18277/2019 | Enhet for Pleie og omsorg Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Egil Jon Myhre http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/193818 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Egil Jon Myhre | Journaldato: 05.11.2019 | RegistryNumber: 16723/2019 | Informasjon Rammeavtale - Tilkallingsvikar - Enhet for Pleie og omsorg - F.o.m. 18.11.19 t.o.m. 31.03.20 - Paula Sabovcikova http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/194428 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Paula Sabovcikova | Journaldato: 21.11.2019 | RegistryNumber: 17332/2019 | Enhet for Pleie og omsorg Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Ola Granøien http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/193817 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ola Granøien | Journaldato: 05.11.2019 | RegistryNumber: 16722/2019 | Informasjon Rammeavtale - Tilkallingsvikar - Enhet for Pleie og omsorg - F.o.m. 17.10.19 t.o.m. 31.03.19 - Ida Therese Støver http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/193990 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ida Therese Støver | Journaldato: 08.11.2019 | RegistryNumber: 16895/2019 | Enhet for Pleie og omsorg Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Inger Hage http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/193781 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Inger Hage | Journaldato: 04.11.2019 | RegistryNumber: 16686/2019 | Informasjon Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Karstein Sørløkken http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/193757 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Karstein Sørløkken | Journaldato: 04.11.2019 | RegistryNumber: 16662/2019 | Informasjon Rammeavtale - Tilkallingsvikar - Enhet for Pleie og omsorg - F.o.m. 26.10.19 t.o.m. 31.03.20 - Thomas Hovstad http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/193583 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Thomas Hovstad | Journaldato: 31.10.2019 | RegistryNumber: 16490/2019 | Enhet for Pleie og omsorg Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Karstein Sørløkken http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/193756 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Karstein Sørløkken | Journaldato: 04.11.2019 | RegistryNumber: 16661/2019 | Informasjon Rammeavtale - Tilkallingsvikar - Enhet for Pleie og omsorg - F.o.m. 01.11.19 t.o.m. 31.03.20 - Ann Guri Horghagen http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/193392 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ann Guri Horghagen | Journaldato: 30.10.2019 | RegistryNumber: 16299/2019 | Enhet for Pleie og omsorg Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Geir Enodd http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/193738 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Geir Enodd | Journaldato: 04.11.2019 | RegistryNumber: 16643/2019 | Informasjon Rammeavtale - Tilkallingsvikar - Enhet for Pleie og omsorg - F.o.m. 01.11.19 t.o.m. 31.03.20 - Erika Gråbak Langland http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/193364 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Erika Gråbak Langland | Journaldato: 30.10.2019 | RegistryNumber: 16271/2019 | Enhet for Pleie og omsorg Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Torbjørn Dybdalsbakk http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/193737 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Torbjørn Dybdalsbakk | Journaldato: 04.11.2019 | RegistryNumber: 16642/2019 | Informasjon Rammeavtale - Tilkallingsvikar - Enhet for Pleie og omsorg - F.o.m. 01.10.19 t.o.m. 31.03.20 - Eirin Bjerkseth http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/192689 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Eirin Bjerkseth | Journaldato: 18.10.2019 | RegistryNumber: 15598/2019 | Enhet for Pleie og omsorg Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Roar Kotsbakk http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/193702 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Roar Kotsbakk | Journaldato: 04.11.2019 | RegistryNumber: 16608/2019 | Informasjon Rammeavtale - Tilkallingsvikar - Enhet for Pleie og omsorg - F.o.m. 01.10.19 t.o.m. 31.03.20 - Eva Hov Aunøien http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/192688 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Eva Hov Aunøien | Journaldato: 18.10.2019 | RegistryNumber: 15597/2019 | Enhet for Pleie og omsorg Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Marthe Johanne Buskland http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/193701 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Marthe Johanne Buskland | Journaldato: 04.11.2019 | RegistryNumber: 16607/2019 | Informasjon Rammeavtale - Tilkallingsvikar - Enhet for Pleie og omsorg - F.o.m. 07.10.19 t.o.m. 31.03.20 - Bente Brudal http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/192243 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bente Brudal | Journaldato: 11.10.2019 | RegistryNumber: 15154/2019 | Enhet for Pleie og omsorg Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Gunnar Gynnild Rekkebo http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/193700 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gunnar Gynnild Rekkebo | Journaldato: 04.11.2019 | RegistryNumber: 16606/2019 | Informasjon Rammeavtale - Tilkallingsvikar - Enhet for Pleie og omsorg - F.o.m. 14.10.19 t.o.m. 31.03.20 - Iveta Kvingedal http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/191932 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Iveta Kvingedal | Journaldato: 04.10.2019 | RegistryNumber: 14843/2019 | Enhet for Pleie og omsorg Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Bjørn Inge Berg http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/193699 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bjørn Inge Berg | Journaldato: 04.11.2019 | RegistryNumber: 16605/2019 | Informasjon Rammeavtale - Tilkallingsvikar - Enhet for Pleie og omsorg - F.o.m. 01.10.19 t.o.m. 31.03.20 - Monicha Rud http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/191765 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Monicha Rud | Journaldato: 02.10.2019 | RegistryNumber: 14676/2019 | Enhet for Pleie og omsorg Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Kari Anne Endal http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/193697 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kari Anne Endal | Journaldato: 04.11.2019 | RegistryNumber: 16603/2019 | Informasjon Rammeavtale - Tilkallingsvikar - Enhet for Pleie og omsorg - F.o.m. 01.10.19 t.o.m. 31.03.20 - Samira Yahia Awad Baraka http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/191572 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Samira Yahia Awad Baraka | Journaldato: 26.09.2019 | RegistryNumber: 14484/2019 | Enhet for Pleie og omsorg Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Olav Lien http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/193695 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Olav Lien | Journaldato: 04.11.2019 | RegistryNumber: 16601/2019 | Informasjon Rammeavtale - Tilkallingsvikar - Enhet for Pleie og omsorg - F.o.m. 01.10.19 t.o.m. 31.03.20 - Tina Strand http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/191568 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tina Strand | Journaldato: 26.09.2019 | RegistryNumber: 14480/2019 | Enhet for Pleie og omsorg