Postliste http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/ einnsyn.mgk.no Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Wenche Hopstad http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/146872 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Wenche Hopstad | Journaldato: 10.05.2017 | RegistryNumber: 7897/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Helge Digre http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/146676 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Helge Digre | Journaldato: 09.05.2017 | RegistryNumber: 7701/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Helge Digre http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/146647 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helge Digre | Journaldato: 08.05.2017 | RegistryNumber: 7672/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Samsjøen naturreservat - tillatelse til transport med snøscooter - Janne Sandstad http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/146425 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Sør-Trøndelag | Journaldato: 04.05.2017 | RegistryNumber: 7449/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Georg Reppe http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/146169 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Georg Reppe | Journaldato: 28.04.2017 | RegistryNumber: 7193/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag (leiekjøring) - Atle Idar How http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/146085 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Atle Idar How | Journaldato: 28.04.2017 | RegistryNumber: 7109/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Oddrun Sandrød http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/146070 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oddrun Sandrød | Journaldato: 28.04.2017 | RegistryNumber: 7094/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Ettersendelse av opplysninger i forbindelse med søknad om motorferdsel - Sturla Bogen http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/146047 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sturla Bogen | Journaldato: 27.04.2017 | RegistryNumber: 7071/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Knut Bernhard Rognes 21/5 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/145851 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Knut Bernhard Rognes | Journaldato: 24.04.2017 | RegistryNumber: 6876/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Gjermund Siegel 200/6 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/145836 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gjermund Siegel | Journaldato: 24.04.2017 | RegistryNumber: 6861/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Ola N Løkken 11/1 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/145833 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ola N Løkken | Journaldato: 24.04.2017 | RegistryNumber: 6858/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Gjermund Siegel http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/145784 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gjermund Siegel | Journaldato: 21.04.2017 | RegistryNumber: 6809/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Wenche Hopstad http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/145730 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Wenche Hopstad | Journaldato: 20.04.2017 | RegistryNumber: 6757/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Ola N Løkken http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/145722 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ola N Løkken | Journaldato: 20.04.2017 | RegistryNumber: 6749/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Odd Egil Fagerbæk 400/1/13 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/145495 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Odd Egil Fagerbæk | Journaldato: 11.04.2017 | RegistryNumber: 6522/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Geir Løvoll 215/1/2 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/145477 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Geir Løvoll | Journaldato: 11.04.2017 | RegistryNumber: 6504/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Ole Magne Kant 55/9 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/145476 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ole Magne Kant | Journaldato: 11.04.2017 | RegistryNumber: 6503/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Ole Magne Kant http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/145475 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ole Magne Kant | Journaldato: 10.04.2017 | RegistryNumber: 6502/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Samsjøen naturreservat - dispensasjon til transport med snøscooter til hytte under oppføring - Morten Aune http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/145465 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Sør-Trøndelag | Journaldato: 10.04.2017 | RegistryNumber: 6492/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Samsjøen naturreservat - dispensasjon for transport til hytte - Ingebrigt og Arnt Aune http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/145463 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Sør-Trøndelag | Journaldato: 10.04.2017 | RegistryNumber: 6490/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Terje Fagerbæk http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/145455 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Terje Fagerbæk | Journaldato: 11.04.2017 | RegistryNumber: 6482/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Terje Fagerbæk http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/145423 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Terje Fagerbæk | Journaldato: 10.04.2017 | RegistryNumber: 6450/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Even Petter Bjerkset http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/145422 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Even Petter Bjerkset | Journaldato: 10.04.2017 | RegistryNumber: 6449/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Magne Forseth http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/145421 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Magne Forseth | Journaldato: 10.04.2017 | RegistryNumber: 6448/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Geir Løvoll http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/145420 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Geir Løvoll | Journaldato: 10.04.2017 | RegistryNumber: 6447/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Aril Røttum http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/145419 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Aril Røttum | Journaldato: 10.04.2017 | RegistryNumber: 6446/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Trond Holstad http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/145398 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trond Holstad | Journaldato: 07.04.2017 | RegistryNumber: 6425/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Karl Ivar Asklund http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/145379 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Karl Ivar Asklund | Journaldato: 07.04.2017 | RegistryNumber: 6406/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Karl Ivar Asklund http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/145369 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Karl Ivar Asklund | Journaldato: 07.04.2017 | RegistryNumber: 6398/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Carl Gustav Lund http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/145368 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Carl Gustav Lund | Journaldato: 07.04.2017 | RegistryNumber: 6397/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Bernt Stensås http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/145364 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bernt Stensås | Journaldato: 07.04.2017 | RegistryNumber: 6393/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Bernt Johnny Stensås http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/145363 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bernt Johnny Stensås | Journaldato: 07.04.2017 | RegistryNumber: 6392/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Kjell Edvin Stenbro http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/145353 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kjell Edvin Stenbro | Journaldato: 07.04.2017 | RegistryNumber: 6382/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Kjell Edvin Stenbro http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/145346 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kjell Edvin Stenbro | Journaldato: 07.04.2017 | RegistryNumber: 6375/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Olav Haugen http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/145308 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Olav Haugen | Journaldato: 07.04.2017 | RegistryNumber: 6337/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Per Høen http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/145303 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Per Høen | Journaldato: 07.04.2017 | RegistryNumber: 6332/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Annika Haugen http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/145296 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Annika Haugen | Journaldato: 07.04.2017 | RegistryNumber: 6325/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Stein Kjellås http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/145294 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Stein Kjellås | Journaldato: 07.04.2017 | RegistryNumber: 6323/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Carl Gustav Lund http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/145289 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rarl Gustav Lund | Journaldato: 07.04.2017 | RegistryNumber: 6318/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Olav Haugen http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/145288 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Olav Haugen | Journaldato: 07.04.2017 | RegistryNumber: 6317/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Oddrun Sandrød http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/145259 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Oddrun Sandrød | Journaldato: 06.04.2017 | RegistryNumber: 6288/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Jørn Kristian Kusslid http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/145243 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jørn Kristian Kusslid | Journaldato: 06.04.2017 | RegistryNumber: 6272/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Jørn Kristian Kusslid http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/145237 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jørn Kristian Kusslid | Journaldato: 06.04.2017 | RegistryNumber: 6266/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Samsjøen naturreservat - transport til hytte under oppføring i Nognillosen hyttefelt - Anne Mette og Hans Digre http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/145211 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Sør-Trøndelag | Journaldato: 06.04.2017 | RegistryNumber: 6240/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Per Høen http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/145180 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Per Høen | Journaldato: 06.04.2017 | RegistryNumber: 6209/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Atle Idar How http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/145179 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Atle Idar How | Journaldato: 06.04.2017 | RegistryNumber: 6208/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Olav Edvin Heggvold http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/145175 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Olav Edvin Heggvold | Journaldato: 06.04.2017 | RegistryNumber: 6204/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Annika Haugen http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/145071 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Annika Haugen | Journaldato: 05.04.2017 | RegistryNumber: 6100/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Stein Kjellås http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/145059 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stein Kjellås | Journaldato: 04.04.2017 | RegistryNumber: 6088/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Sigmund Kåre Moshaug http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/145058 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sigmund Kåre Moshaug | Journaldato: 04.04.2017 | RegistryNumber: 6087/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Bernt Johnny Stensås http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/145055 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bernt johnny Stensås | Journaldato: 04.04.2017 | RegistryNumber: 6084/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedlegg til søknad datert 1.4.2017 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/145042 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trygve Stensås | Journaldato: 04.04.2017 | RegistryNumber: 6071/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Einar Morten Fløttum http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/145038 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Einar Morten Fløttum | Journaldato: 04.04.2017 | RegistryNumber: 6067/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag (leiekjøring) - Trygve Stensås http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/145033 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Trygve Stensås | Journaldato: 04.04.2017 | RegistryNumber: 6062/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Bernt Johnny Stensås http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/145004 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bernt johnny Stensås | Journaldato: 04.04.2017 | RegistryNumber: 6033/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Trygve Stensås http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/144916 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trygve Stensås | Journaldato: 03.04.2017 | RegistryNumber: 5942/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Einar Morten Fløttum http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/144915 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Einar Morten Fløttum | Journaldato: 03.04.2017 | RegistryNumber: 5941/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Sigmund Kåre Moshaug http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/144865 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sigmund Kåre Moshaug | Journaldato: 31.03.2017 | RegistryNumber: 5891/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Nils Fagerbekk http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/144836 Type: Utgående brev | Avs/Mot: NILS FAGERBEKK | Journaldato: 31.03.2017 | RegistryNumber: 5862/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Jon Inge Myhre - 234/1/6 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/144823 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jon Inge Myhre | Journaldato: 31.03.2017 | RegistryNumber: 5850/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Eskild Røe http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/144804 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Eskild Røe | Journaldato: 31.03.2017 | RegistryNumber: 5831/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Anders og Sigmund Moshaug http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/144803 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anders og Sigmund Moshaug | Journaldato: 31.03.2017 | RegistryNumber: 5830/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Olav Staverløkk http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/144802 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Olav Staverløkk | Journaldato: 31.03.2017 | RegistryNumber: 5829/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Sigurd Stensås http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/144795 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sigurd Stensås | Journaldato: 31.03.2017 | RegistryNumber: 5823/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Eskild Røe http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/144767 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eskild Røe | Journaldato: 30.03.2017 | RegistryNumber: 5798/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Olav Staverløkk http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/144748 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Olav Staverløkk | Journaldato: 30.03.2017 | RegistryNumber: 5779/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Jon Inge Myhre http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/144718 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jon Inge Myhre | Journaldato: 30.03.2017 | RegistryNumber: 5749/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Morten Ødegård (gbnr 77/36) http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/144713 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Morten Ødegård | Journaldato: 30.03.2017 | RegistryNumber: 5744/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Anders og Sigmund Moshaug http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/144688 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anders og Sigmund Moshaug | Journaldato: 29.03.2017 | RegistryNumber: 5719/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Sigurd Stensås http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/144628 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sigurd Stensås | Journaldato: 29.03.2017 | RegistryNumber: 5659/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Nils Fagerbekk http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/144627 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NILS FAGERBEKK | Journaldato: 29.03.2017 | RegistryNumber: 5658/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Eivind Bjerksetmyr 400/1/95 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/144566 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Eivind Bjerksetmyr | Journaldato: 28.03.2017 | RegistryNumber: 5598/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Eivind Bjerksetmyr http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/144457 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eivind Bjerksetmyr | Journaldato: 27.03.2017 | RegistryNumber: 5490/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Morten Ødegård http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/144455 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Morten Ødegård | Journaldato: 27.03.2017 | RegistryNumber: 5488/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Anne Cathrine Fløttum - 265/34 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/144393 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anne Cathrine Fløttum | Journaldato: 24.03.2017 | RegistryNumber: 5430/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - John Oddbjørn Folstad http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/144390 Type: Utgående brev | Avs/Mot: John Oddbjørn Folstad | Journaldato: 24.03.2017 | RegistryNumber: 5427/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Solveig Bones og Jon Inge Berg - 4/20 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/144385 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Solveig Bones | Journaldato: 24.03.2017 | RegistryNumber: 5422/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/144342 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Andreas Almås | Journaldato: 24.03.2017 | RegistryNumber: 5379/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - 2016/2017 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/144330 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Beate Aune Aunøien | Journaldato: 24.03.2017 | RegistryNumber: 5367/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - 2016/2017 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/144325 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Johan Storrø | Journaldato: 24.03.2017 | RegistryNumber: 5362/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedrørende din søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/144316 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Per Bjørnar Digre | Journaldato: 24.03.2017 | RegistryNumber: 5353/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Anne Cathrine Fløttum http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/144314 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anne Cathrine Fløttum | Journaldato: 24.03.2017 | RegistryNumber: 5351/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - John Oddbjørn Folstad http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/144287 Type: Inngående brev | Avs/Mot: John Oddbjørn Folstad | Journaldato: 23.03.2017 | RegistryNumber: 5324/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Solveig Bones og Jon Inge Berg http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/144251 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Solveig Bones | Journaldato: 23.03.2017 | RegistryNumber: 5288/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Nils Olav Fossum http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/144234 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nils Olav Fossum | Journaldato: 23.03.2017 | RegistryNumber: 5271/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Avslag på søknad om pensjonisttur i Samsjøen naturreservat - Selbu pensjonistforening http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/144201 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Sør-Trøndelag | Journaldato: 22.03.2017 | RegistryNumber: 5238/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Per Jan Reiten 234/1 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/144182 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jan Erik Reiten | Journaldato: 23.03.2017 | RegistryNumber: 5219/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Ivar Gjermund Sætermo http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/144178 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ivar Gjermund Sætermo | Journaldato: 23.03.2017 | RegistryNumber: 5215/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Ivar Gjermund Sætermo http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/144125 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ivar Gjermund Sætermo | Journaldato: 22.03.2017 | RegistryNumber: 5162/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Nils Olav Fossum http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/144099 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nils Olav Fossum | Journaldato: 21.03.2017 | RegistryNumber: 5136/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag (gbnr 236/64) - Ola Brende http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/144097 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ola Brende | Journaldato: 22.03.2017 | RegistryNumber: 5134/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Jan Erik Reiten http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/144077 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jan Erik Reiten | Journaldato: 20.03.2017 | RegistryNumber: 5114/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Inge T Bones http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/144056 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Inge T.Bones | Journaldato: 22.03.2017 | RegistryNumber: 5093/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - John Olav Winsnes http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/144051 Type: Utgående brev | Avs/Mot: John Olav Winsnes | Journaldato: 22.03.2017 | RegistryNumber: 5088/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Emilie Gynnild http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/144050 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Emilie Gynnild | Journaldato: 21.03.2017 | RegistryNumber: 5087/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Arnt Einar Engan http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/144049 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arnt Einar Engan | Journaldato: 21.03.2017 | RegistryNumber: 5086/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Anders Malum 221/20 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/144021 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anders Malum | Journaldato: 20.03.2017 | RegistryNumber: 5058/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Ingvar Digre http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/143947 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ingvar Digre | Journaldato: 24.03.2017 | RegistryNumber: 4984/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Jan Kotsbakk - 220/38 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/143946 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jan Kotsbakk | Journaldato: 20.03.2017 | RegistryNumber: 4983/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Robert Vinsnesbakk - 172/9 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/143945 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Robert Vinensbakk | Journaldato: 20.03.2017 | RegistryNumber: 4982/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Eldbjørn Husby - 214/17 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/143944 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Eldbjørn Husby | Journaldato: 20.03.2017 | RegistryNumber: 4981/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Robert Aalberg - 131/8 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/143943 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Robert Aalberg | Journaldato: 20.03.2017 | RegistryNumber: 4980/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om bruk av snøskuter - Jostein Arve Grytdal http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/143942 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jostein Arve Grytdal | Journaldato: 20.03.2017 | RegistryNumber: 4979/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Inge T.Bones http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/143923 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Inge T.Bones | Journaldato: 17.03.2017 | RegistryNumber: 4960/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Ola Brende http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/143914 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ola Brende | Journaldato: 17.03.2017 | RegistryNumber: 4951/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Jan Kotsbakk http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/143805 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jan Kotsbakk | Journaldato: 16.03.2017 | RegistryNumber: 4842/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Jan Kotsbakk http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/143803 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jan Kotsbakk | Journaldato: 16.03.2017 | RegistryNumber: 4840/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Jan Kotsbakk http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/143800 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jan Kotsbakk | Journaldato: 16.03.2017 | RegistryNumber: 4837/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Robert Vinsnesbakk http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/143798 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Robert Vinsnesbakk | Journaldato: 16.03.2017 | RegistryNumber: 4835/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Knut Magne Engesmo http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/143756 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Knut Magne Engesmo | Journaldato: 16.03.2017 | RegistryNumber: 4795/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Svein Ingmar Høen http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/143742 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Svein Ingmar Høen | Journaldato: 16.03.2017 | RegistryNumber: 4781/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Hildegunn Kosberg Høen http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/143719 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hildegunn Kosberg Høen | Journaldato: 15.03.2017 | RegistryNumber: 4758/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - John Olav Winsnes http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/143714 Type: Inngående brev | Avs/Mot: John Olav Winsnes | Journaldato: 15.03.2017 | RegistryNumber: 4753/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Emilie Gynnild http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/143647 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Emilie Gynnild | Journaldato: 14.03.2017 | RegistryNumber: 4686/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Selbu Pensjonistforening http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/143640 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Selbu Pensjonistforening | Journaldato: 15.03.2017 | RegistryNumber: 4679/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Svein Ingmar Høen http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/143636 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svein Ingmar Høen | Journaldato: 14.03.2017 | RegistryNumber: 4675/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Arnt Einar Engan http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/143635 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arnt Einar Engan | Journaldato: 14.03.2017 | RegistryNumber: 4674/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Knut Magne Engesmo http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/143565 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Knut Magne Engesmo | Journaldato: 13.03.2017 | RegistryNumber: 4604/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Jan Magnar Gylland http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/143555 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jan Magnar Gylland | Journaldato: 14.03.2017 | RegistryNumber: 4594/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Jan Magnar Gylland http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/143548 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jan Magnar Gylland | Journaldato: 10.03.2017 | RegistryNumber: 4587/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Selbu Pensjonistforening http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/143474 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Selbu Pensjonistforening | Journaldato: 10.03.2017 | RegistryNumber: 4513/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Referansenummer 8SQQER - Søknad om løyve til scooterkjøring Burusjøen http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/143382 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trude Reppe | Journaldato: 09.03.2017 | RegistryNumber: 4421/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Gauldal brann og redning, Søknad om tillatelse til kjøring med snøscooter. http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/143322 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gauldal Brann og Redning IKS | Journaldato: 09.03.2017 | RegistryNumber: 4361/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om tillatelse til kjøring med snøscooter - Gauldal brann og redning IKS http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/143266 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gauldal brann og redning IKS | Journaldato: 07.03.2017 | RegistryNumber: 4305/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Om motorferdsel i utmark - presiseringer av regelverket http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/143118 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Sør-Trøndelag | Journaldato: 06.03.2017 | RegistryNumber: 4157/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Asgeir Folstad http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/143000 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Asgeir Folstad | Journaldato: 03.03.2017 | RegistryNumber: 4039/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Asgeir Folstad http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/142879 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Asgeir Folstad | Journaldato: 02.03.2017 | RegistryNumber: 3921/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Eldbjørn Husby http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/142878 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eldbjørn Husby | Journaldato: 02.03.2017 | RegistryNumber: 3920/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Kjøreseddel for vinteren 2016/2017 - Sokna IL Trimgruppa http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/142828 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sokna IL Trimgruppa | Journaldato: 01.03.2017 | RegistryNumber: 3870/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Hege Therese Grytdal http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/142787 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hege Therese Grytdal | Journaldato: 01.03.2017 | RegistryNumber: 3829/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Robert Aalberg http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/142646 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Robert AAlberg | Journaldato: 27.02.2017 | RegistryNumber: 3688/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Knut Bernhard Rognes http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/142640 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Knut Bernhard Rognes | Journaldato: 27.02.2017 | RegistryNumber: 3682/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om bruk av snøskuter - Jostein Arve Grytdal http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/142596 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jostein Arve Grytdal | Journaldato: 27.02.2017 | RegistryNumber: 3638/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - John Steinar Vagnild 96/11 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/142520 Type: Utgående brev | Avs/Mot: John Steinar Vagnild | Journaldato: 24.02.2017 | RegistryNumber: 3562/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Egil Magne Bjerke Knutsen http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/142517 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Egil Magne Bjerke Knutsen | Journaldato: 24.02.2017 | RegistryNumber: 3559/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Egil Magne Bjerke Knutsen http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/142501 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Egil Magne Bjerke Knutsen | Journaldato: 24.02.2017 | RegistryNumber: 3543/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Hallgeir Røttum og Frode Jensen http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/142497 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hallgeir Røttum | Journaldato: 24.02.2017 | RegistryNumber: 3539/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Hallgeir Røttum og Frode Jensen http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/142467 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hallgeir Røttum | Journaldato: 23.02.2017 | RegistryNumber: 3509/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Ingmund Bjerkenås 131/16 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/142454 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ingmund Bjerkenås | Journaldato: 23.02.2017 | RegistryNumber: 3496/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Kjell Arve Refseth http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/142392 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kjell Arve Refseth | Journaldato: 22.02.2017 | RegistryNumber: 3434/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Idar Moen 179/2 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/142370 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Idar Moen | Journaldato: 22.02.2017 | RegistryNumber: 3412/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Even G. Anderssen http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/142368 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Even G. Anderssen | Journaldato: 22.02.2017 | RegistryNumber: 3410/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Møyfrid Irene Hanshus http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/142359 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Møyfrid Irene Hanshus | Journaldato: 21.02.2017 | RegistryNumber: 3401/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Jarle Rognes http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/142356 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jarle Rognes | Journaldato: 21.02.2017 | RegistryNumber: 3398/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Egil Engesmo 259/5 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/142327 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Egil Engesmo | Journaldato: 21.02.2017 | RegistryNumber: 3369/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Dag Øyen 269/19 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/142326 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Dag Øyen | Journaldato: 21.02.2017 | RegistryNumber: 3368/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Anders Rogstad 38/3 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/142325 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anders Rogstad | Journaldato: 21.02.2017 | RegistryNumber: 3367/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Rune Rogstad 39/27 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/142322 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rune Rogstad | Journaldato: 21.02.2017 | RegistryNumber: 3364/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Even P. Bjerkset http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/142321 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Even Petter Bjerkset | Journaldato: 21.02.2017 | RegistryNumber: 3363/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Kjell Arve Refseth http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/142320 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kjell Arve Refseth | Journaldato: 21.02.2017 | RegistryNumber: 3362/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Olav Sand 400/1/3 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/142283 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Olav Sand | Journaldato: 21.02.2017 | RegistryNumber: 3327/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Per Kåre Lyngen 20/14 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/142276 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Per Kåre Lyngen | Journaldato: 20.02.2017 | RegistryNumber: 3320/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Stig Lilleøkdal 150/2 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/142273 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Stig Olav Lilleøkdal | Journaldato: 20.02.2017 | RegistryNumber: 3317/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Knut Rostad 11/13 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/142213 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Knut Rostad | Journaldato: 20.02.2017 | RegistryNumber: 3257/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Anders Lodgaard 68/4 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/142212 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anders Lodgaard | Journaldato: 20.02.2017 | RegistryNumber: 3256/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Arnfinn Kleven 408/1/14 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/142211 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arnfinn Kleven | Journaldato: 20.02.2017 | RegistryNumber: 3255/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Kjell Sand 400/1/64 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/142210 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kjell Sand | Journaldato: 20.02.2017 | RegistryNumber: 3254/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Jan A. Skimmeli http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/142209 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jan Arvid Skimmeli | Journaldato: 20.02.2017 | RegistryNumber: 3253/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak - øknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Harald Martinsen 214/3/9 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/142208 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Harald Martinsen | Journaldato: 20.02.2017 | RegistryNumber: 3252/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Roger Johansen http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/142207 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Roger Johansen | Journaldato: 20.02.2017 | RegistryNumber: 3251/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Henry K. Solem http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/142206 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Henry K. Solem | Journaldato: 20.02.2017 | RegistryNumber: 3250/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Erling O. Gorseth 163/1 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/142205 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Erling Olav Gorseth | Journaldato: 20.02.2017 | RegistryNumber: 3249/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Kjell Even Øyen 269/18 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/142204 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kjell Even Øyen | Journaldato: 20.02.2017 | RegistryNumber: 3248/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Solfrid Iversen 5/20 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/142203 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Solfrid Iversen | Journaldato: 20.02.2017 | RegistryNumber: 3247/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Sturla Mosand 408/1/9 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/142202 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sturla Mosand | Journaldato: 20.02.2017 | RegistryNumber: 3246/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Frode Aashaug 74/3 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/142201 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Frode Aashaug | Journaldato: 20.02.2017 | RegistryNumber: 3245/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Tor Odd Bones 5/1 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/142200 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tor Odd Bones | Journaldato: 20.02.2017 | RegistryNumber: 3244/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag -Ståle Strand 215/1/3 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/142199 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ståle Bostad Strand | Journaldato: 20.02.2017 | RegistryNumber: 3243/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Erik T. Løhre 265/5 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/142198 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Erik Torbjørn Løhre | Journaldato: 20.02.2017 | RegistryNumber: 3242/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Møyfrid Irene Hanshus http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/142187 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Møyfrid Irene Hanshus | Journaldato: 17.02.2017 | RegistryNumber: 3231/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Olav Sand http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/142186 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Olav Sand | Journaldato: 17.02.2017 | RegistryNumber: 3230/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Kåre Kjelstad http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/142185 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kåre Kjelstad | Journaldato: 17.02.2017 | RegistryNumber: 3229/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Nils Petter Rogneslien http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/142157 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nils-Petter Rogneslien | Journaldato: 17.02.2017 | RegistryNumber: 3201/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Jarle Rognes http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/142154 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jarle Rognes | Journaldato: 17.02.2017 | RegistryNumber: 3198/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Per Forsetlund 299/4 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/142137 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Per Forsetlund | Journaldato: 17.02.2017 | RegistryNumber: 3181/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Odd Ivar Rønningsgrind 283/25 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/142133 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Odd Ivar Rønningsgrind | Journaldato: 17.02.2017 | RegistryNumber: 3177/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Angående kopi av skuterløyve http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/142131 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Elisabeth van der Meulen | Journaldato: 17.02.2017 | RegistryNumber: 3175/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Sivert Tellugen 290/10 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/142078 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sivert Tellugen | Journaldato: 17.02.2017 | RegistryNumber: 3122/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Tove Rita Strugstad Selvåg http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/142071 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tove Rita Strugstad Selvåg | Journaldato: 16.02.2017 | RegistryNumber: 3115/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Anders Lodgaard http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/142055 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anders Lodgaard | Journaldato: 16.02.2017 | RegistryNumber: 3099/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Ingmund Bjerkenås http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/141992 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ingmund Bjerkenås | Journaldato: 15.02.2017 | RegistryNumber: 3036/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Odd Stein Aas http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/141984 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Odd Stein Aas | Journaldato: 15.02.2017 | RegistryNumber: 3028/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Spørsmål til gitt scooterløyve - Halldis Hinsverk Lykke http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/141950 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Halldis Hinsverk Lykke | Journaldato: 15.02.2017 | RegistryNumber: 2994/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Edvin Fløttum, 113/8 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/141901 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Edvin Fløttum | Journaldato: 15.02.2017 | RegistryNumber: 2945/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Knut Rostad http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/141866 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Knut ROSTAD | Journaldato: 14.02.2017 | RegistryNumber: 2910/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Rune Rogstad http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/141836 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rune Rogstad | Journaldato: 13.02.2017 | RegistryNumber: 2880/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Nils-Petter Rogneslien http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/141732 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nils-Petter Rogneslien | Journaldato: 13.02.2017 | RegistryNumber: 2776/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - John Steinar Vagnild http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/141731 Type: Inngående brev | Avs/Mot: John Steinar Vagnild | Journaldato: 13.02.2017 | RegistryNumber: 2775/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Anders Rogstad http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/141700 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anders Rogstad | Journaldato: 13.02.2017 | RegistryNumber: 2744/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Dag Øyen http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/141699 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Dag Øyen | Journaldato: 13.02.2017 | RegistryNumber: 2743/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Egil Engesmo http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/141697 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Egil Engesmo | Journaldato: 13.02.2017 | RegistryNumber: 2741/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Jarle Aarhaug http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/141674 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jarle Aarhaug | Journaldato: 13.02.2017 | RegistryNumber: 2718/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om sommerjobb og tilkallingshjelp - Synne Reitan http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/145964 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Synne Reitan | Journaldato: 25.04.2017 | RegistryNumber: 6988/2017 | Enhet for Pleie og omsorg Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2017 - Enhet for Pleie og omsorg - Rahwa Aregay http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/147173 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rahwa Aregay | Journaldato: 18.05.2017 | RegistryNumber: 8198/2017 | Enhet for Pleie og omsorg Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2017 - Enhet for Pleie og omsorg - Eirin Bjerkset http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/147171 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Eirin Bjerkset | Journaldato: 18.05.2017 | RegistryNumber: 8196/2017 | Enhet for Pleie og omsorg Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2017 - Enhet for Pleie og omsorg - Mustafa Ali Hassan http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/147169 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mustafa Ali Hassan | Journaldato: 18.05.2017 | RegistryNumber: 8194/2017 | Enhet for Pleie og omsorg Søknad om stilling http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/147061 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mustafa Hassan | Journaldato: 12.05.2017 | RegistryNumber: 8086/2017 | Enhet for Pleie og omsorg Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2017 - Enhet for Pleie og omsorg - Annette Bratt Staverløkk http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/147041 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Annette Bratt Staverløkk | Journaldato: 18.05.2017 | RegistryNumber: 8066/2017 | Enhet for Pleie og omsorg Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2017 - Enhet Pleie og Omsorg - Kristina Haukdal http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/146840 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kristina Haukdal | Journaldato: 10.05.2017 | RegistryNumber: 7865/2017 | Enhet for Pleie og omsorg Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2017 Enhet Pleie og Omsorg - Eira Flatmo Enodd. http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/146823 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Eira Flatmo Enodd | Journaldato: 10.05.2017 | RegistryNumber: 7848/2017 | Enhet for Pleie og omsorg