Postliste http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/ einnsyn.mgk.no Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Andre Nilsen http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/174302 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Andre Nilsen | Journaldato: 12.11.2018 | RegistryNumber: 16582/2018 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Torbjørn Sørgård http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/173480 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Torbjørn Sørgård | Journaldato: 29.10.2018 | RegistryNumber: 15760/2018 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Kjetil-André Warnes http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/173318 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kjetil-André Warnes | Journaldato: 25.10.2018 | RegistryNumber: 15600/2018 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Svein Georg Engen http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/173154 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svein Georg Engen | Journaldato: 23.10.2018 | RegistryNumber: 15436/2018 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Nils Ove Fossum http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/173050 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nils Ove Fossum | Journaldato: 19.10.2018 | RegistryNumber: 15332/2018 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Jostein Reitan http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/172702 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jostein Reitan | Journaldato: 12.10.2018 | RegistryNumber: 14984/2018 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Jens Joakim Fossum http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/172481 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jens joakim Fossum | Journaldato: 09.10.2018 | RegistryNumber: 14763/2018 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - John Ivar Næsgård http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/172339 Type: Inngående brev | Avs/Mot: John Ivar Næsgård | Journaldato: 05.10.2018 | RegistryNumber: 14621/2018 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - 2017/2018 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/170564 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bjørn Graffer | Journaldato: 03.09.2018 | RegistryNumber: 12848/2018 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Midlertidig arbeidsavtale - 20,40 % stilling som assistent helg - Enhet for Pleie og omsorg, p.t. Støren Bo- og dagsenter, Nordstuu - Tiltredelse etter avtale, t.o.m. 31.03.19 - Nahed Ali Mohammed http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/170532 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nahed Ali Mohammed | Journaldato: 31.08.2018 | RegistryNumber: 12816/2018 | Enhet for Pleie og omsorg Annonse - Kunngjøring av vedtak http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/172368 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gauldalsposten m.fl. | Journaldato: 05.10.2018 | RegistryNumber: 14649/2018 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Melding om vedtak - reguleringsplan for Furukollen og Olaplassen (planID: 5027 2016013) http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/172367 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Agnes Oline Engen m.fl. | Journaldato: 05.10.2018 | RegistryNumber: 14648/2018 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Anmodning om mekling - reguleringsplan for Furukollen og Olaplassen (16482016013) http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/172284 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 04.10.2018 | RegistryNumber: 14566/2018 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Angående inkurie i saksframlegg 5027_2016013_Rp_Furukollen og Olaplassen_2gangsbehandling_merknader og sluttvedtak http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/171550 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kommunestyrets medlemmer | Journaldato: 19.09.2018 | RegistryNumber: 13833/2018 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Reguleringsplan for Furukollen og Olaplassen - forslag til endringer ved sluttbehandlingen i kommunestyret http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/171479 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Multiconsult | Journaldato: 18.09.2018 | RegistryNumber: 13762/2018 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Furukollen og Olaplassen - Bearbeidet bestemmelser og Bane NORs innsigelse http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/170890 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bane Nor SF | Journaldato: 06.09.2018 | RegistryNumber: 13174/2018 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen 5027_2016013_Rp_Furukollen og Olaplassen_2gangsbehandling_merknader_SLUTTVEDTAK http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/170694 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 04.09.2018 | RegistryNumber: 12978/2018 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Midlertidig oppdragsavtale - Besøkshjem - Enhet pleie og omsorg, avdeling Generelle tiltak- F.o.m 01.10.18 t.o.m 31.10.18 - Øveregga v/Bjørn Aamo http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/173168 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bjørn Aamo | Journaldato: 01.11.2018 | RegistryNumber: 15450/2018 | Enhet for Pleie og omsorg Svar - Ang. vilkår for egengodkjenning til Furukollen og Olaplassen (planId_16482016013) http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/170469 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trøndelag fylkeskommune | Journaldato: 30.08.2018 | RegistryNumber: 12753/2018 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Midlertidig oppdragsavtale - Støttekontakt - Enhet pleie og omsorg, avdeling Generelle tiltak - F.o.m 10.10.18 t.o.m 31.03.19 - Simen Enodd http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/172603 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Simen Enodd | Journaldato: 23.10.2018 | RegistryNumber: 14885/2018 | Enhet for Pleie og omsorg Ang. vilkår for egengodkjenning til Furukollen og Olaplassen (planId_16482016013) http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/170375 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Trøndelag Fylkeskommune | Journaldato: 29.08.2018 | RegistryNumber: 12659/2018 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Midlertidig oppdragsavtale - Støttekontakt - Enhet pleie og omsorg, avdeling Generelle tiltak - F.o.m 01.10.18 t.o.m 31.03.19 - Stine Fløttum Aunmo http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/171820 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Stine Fløttum Aunmo | Journaldato: 25.09.2018 | RegistryNumber: 14102/2018 | Enhet for Pleie og omsorg Skisse for rev. plankart - buffer mot naturreservat - vilkår for egengodkjenning imøtekommet http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/170330 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Trøndelag v/ Terje Domaas | Journaldato: 28.08.2018 | RegistryNumber: 12614/2018 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Utbetaling av kommunalt tilskudd til privat veg - Veilaget Garli-Merket http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/173399 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Veilaget Garli - Merket v/Morten Samset | Journaldato: 29.10.2018 | RegistryNumber: 15679/2018 | Eiendom og kommunalteknikk Midlertidig oppdragsavtale - Støttekontakt - Enhet pleie og omsorg, avdeling Generelle tiltak - F.o.m 01.10.18 t.o.m 31.03.19 - Tone Andøl http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/171818 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tone Andøl | Journaldato: 25.09.2018 | RegistryNumber: 14100/2018 | Enhet for Pleie og omsorg Midtre Gauldal kommune - Om vilkår for egengodkjenning til Furukollen og Olaplassen http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/170308 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bane NOR SF | Journaldato: 28.08.2018 | RegistryNumber: 12592/2018 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Tilbakemelding angående kommunalt tilskudd til Høstvoll -/Høydalsveien http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/172378 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Høstvoll -/Høydalsveien | Journaldato: 05.10.2018 | RegistryNumber: 14659/2018 | Eiendom og kommunalteknikk Midlertidig oppdragsavtale - Støttekontakt - Enhet pleie og omsorg, avdeling Generelle tiltak - F.o.m 01.02.17 t.o.m 31.03.19 - Kristian Moan http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/171816 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kristian Moan | Journaldato: 25.09.2018 | RegistryNumber: 14098/2018 | Enhet for Pleie og omsorg Ang. vilkår for egengodkjenning til Furukollen og Olaplassen (planID_16482016013) http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/170009 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ole Magne Espås | Journaldato: 24.08.2018 | RegistryNumber: 12293/2018 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Oversendelse av referat fra plangruppemøte vedrørende omstilling Enhet for pleie og omsorg - 051118 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/174421 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Delta Midtre Gauldal m.fl. | Journaldato: 13.11.2018 | RegistryNumber: 16699/2018 | Enhet for Pleie og omsorg Midlertidig oppdragsavtale - Støttekontakt - Enhet for pleie og omsorg, avdeling Generelle tiltak - F.o.m 01.10.18 t.o.m 31.03.19 - Eva Johanne Vik http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/171351 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Eva Johanne Vik | Journaldato: 25.09.2018 | RegistryNumber: 13634/2018 | Enhet for Pleie og omsorg Midlertidig oppdragsavtale - Støttekontakt - Enhet for pleie og omsorg, avdeling Generelle tiltak - F.o.m 01.10.18 t.o.m 31.03.19 - Jonna Rogstad http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/171116 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jonna Rogstad | Journaldato: 17.09.2018 | RegistryNumber: 13400/2018 | Enhet for Pleie og omsorg Midlertidig oppdragsavtale - Støttekontakt - Enhet for pleie og omsorg, avdeling Generelle tiltak - F.o.m 01.10.18 t.o.m 30.03.19 - Astrid Wolden http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/171091 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Astrid Wolden | Journaldato: 17.09.2018 | RegistryNumber: 13375/2018 | Enhet for Pleie og omsorg Stilling som lærling i aktivitørfaget - trekkes tilbake http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/169996 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Marjanne Beck-Dahl m.fl. | Journaldato: 24.09.2018 | RegistryNumber: 12280/2018 | Rådmannskontoret Midlertidig oppdragsavtale - Støttekontakt - Enhet for pleie og omsorg, avdeling Generelle tiltak - F.o.m 01.10.18 t.o.m 31.03.19 - Fredrik Vognild http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/171081 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fredrik Vognild | Journaldato: 17.09.2018 | RegistryNumber: 13365/2018 | Enhet for Pleie og omsorg Svar - ny informasjon vedrørende nedfasing av nattevakt http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/172451 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.10.2018 | RegistryNumber: 14733/2018 | Enhet for Pleie og omsorg Midlertidig oppdragsavtale - Besøkshjem - Enhet for pleie og omsorg, avdeling Generelle tiltak - F.o.m 01.10.18 t.o.m 31.03.19 - Marie Malum Bjerkseth http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/171075 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Marie Malum Bjerkseth | Journaldato: 17.09.2018 | RegistryNumber: 13359/2018 | Enhet for Pleie og omsorg Svar - fjerning fra adresseliste http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/172450 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.10.2018 | RegistryNumber: 14732/2018 | Enhet for Pleie og omsorg Midlertidig oppdragsavtale - Støttekontakt - Enhet pleie og omsorg, avdeling Generelle tiltak - F.o.m 01.10.18 t.o.m 31.03.19 - Espen Sæther http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/171073 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Espen Sæther | Journaldato: 17.09.2018 | RegistryNumber: 13357/2018 | Enhet for Pleie og omsorg Alkoholomsetning: Bevillingsgebyr 2018 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/173763 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Støren Dagligvare AS | Journaldato: 31.10.2018 | RegistryNumber: 16043/2018 | Eiendom og kommunalteknikk Svar - mottatt ny informasjon vedrørende nedfasing http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/172449 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.10.2018 | RegistryNumber: 14731/2018 | Enhet for Pleie og omsorg Midlertidig oppdragsavtale - Støttekontakt - Enhet for pleie og omsorg, avdeling Generelle tiltak F.o.m 01.10.18 t.o.m 31.03.19 - Reidun Wikstrøm http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/171071 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Reidun Wikstrøm | Journaldato: 17.09.2018 | RegistryNumber: 13355/2018 | Enhet for Pleie og omsorg Alkoholomsetning: Bevillingsgebyr 2018 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/173760 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hogna Brygg AS | Journaldato: 31.10.2018 | RegistryNumber: 16040/2018 | Eiendom og kommunalteknikk Midlertidig oppdragsavtale - Besøkshjem - Enhet for pleie og omsorg, avdeling Generelle tiltak - F.o.m 01.10.18 t.o.m 31.03.19 - Inger Lillebordal http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/171064 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Inger Lillebordal | Journaldato: 17.09.2018 | RegistryNumber: 13348/2018 | Enhet for Pleie og omsorg Oppdatert sosi-fil og sosi-kontroll http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/171347 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norske Hus | Journaldato: 17.09.2018 | RegistryNumber: 13630/2018 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Alkoholomsetning: Bevilligsgebyr 2018 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/173758 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Budal Samvirkelag SA | Journaldato: 31.10.2018 | RegistryNumber: 16038/2018 | Eiendom og kommunalteknikk Midlertidig oppdragavtale - Støttekontakt - Enhet pleie og omsorg, avdeling Generelle tiltak - F.o.m 01.10.18 t.o.m 31.03.19 - Kjellfrid Wagnild http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/170284 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kjellfrid Wagnild | Journaldato: 17.09.2018 | RegistryNumber: 12568/2018 | Enhet for Pleie og omsorg Melding om vedtak - Reguleringsplanen Småvollan park - planId: 50272016004 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/170757 Type: Utgående brev | Avs/Mot: OPRA KOTSØY AS | Journaldato: 05.09.2018 | RegistryNumber: 13041/2018 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Alkoholomsetning: Bevillingsgebyr 2018 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/173752 Type: Utgående brev | Avs/Mot: KIWI Minidrift AS | Journaldato: 31.10.2018 | RegistryNumber: 16032/2018 | Eiendom og kommunalteknikk Midlertidig oppdragsavtale - Støttekontakt - Enhet pleie og omsorg, avdeling Generelle tiltak - F.o.m 01.10.18 t.o.m 31.03.19 - Oddrun Vinsenesbakk http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/170268 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oddrun Vinsnesbakk | Journaldato: 17.09.2018 | RegistryNumber: 12552/2018 | Enhet for Pleie og omsorg Stilling besatt http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/171050 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ann Kristin Solberg m.fl. | Journaldato: 11.09.2018 | RegistryNumber: 13334/2018 | Budal oppvekstområde Melding om vedtak - Reguleringsplan Småvollan park - planId: 50272016004 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/170756 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl. | Journaldato: 05.09.2018 | RegistryNumber: 13040/2018 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Alkoholomsetning: Bevillingsgebyr 2018 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/173737 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fossum AS SparFossum AS | Journaldato: 31.10.2018 | RegistryNumber: 16017/2018 | Eiendom og kommunalteknikk Midlertidig oppdragsavtale - Støttekontakt - Enhet pleie og omsorg, avdeling Generelle tiltak - F.o.m 01.10.18 t.o.m 31.03.19 - Ivar Sætermo http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/170255 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ivar Sætermo | Journaldato: 17.09.2018 | RegistryNumber: 12539/2018 | Enhet for Pleie og omsorg Alkoholomsetning: Bevillingsgebyr 2018 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/173734 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gullvåg Camping v/ Odd Nyberg | Journaldato: 31.10.2018 | RegistryNumber: 16014/2018 | Eiendom og kommunalteknikk Midlertidig oppdragsavtale - Besøkshjem - Enhet pleie og omsorg, avdeling Generelle tiltak - F.o.m 01.10.18 t.o.m 31.03.19 - Anita sundsfjord http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/170245 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anita Sundsfjord | Journaldato: 17.09.2018 | RegistryNumber: 12529/2018 | Enhet for Pleie og omsorg Oversendelse av oppdatert plankart - Småvollan park http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/170434 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norske hus | Journaldato: 29.08.2018 | RegistryNumber: 12718/2018 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Referat fra meklingsmøte 18.09.18 - reguleringsplan for Nerøyen deponi - Midtre Gauldal kommune http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/174428 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Trøndelag | Journaldato: 13.11.2018 | RegistryNumber: 16706/2018 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Alkoholomsetning: Bevillingsgebyr 2018 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/173726 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Coop Oppdal SA | Journaldato: 31.10.2018 | RegistryNumber: 16006/2018 | Eiendom og kommunalteknikk Midlertidig oppdragsavtale - Støttekontakt - Enhet pleie og omsorg, avdeling Generelle tiltak - F.o.m 01.10.18 t.o.m 31.03.19 - Jostein Solem http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/170243 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jostein Solem | Journaldato: 17.09.2018 | RegistryNumber: 12527/2018 | Enhet for Pleie og omsorg Re: Ola Hage http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/170360 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kotsøy byggelag AS | Journaldato: 30.08.2018 | RegistryNumber: 12644/2018 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Tilbakemelding på utkast til referat - mekling reguleringsplan Nerøyen deponi http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/174072 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 06.11.2018 | RegistryNumber: 16352/2018 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Alkoholomsetning : Bevillingsgebyr 2018 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/173661 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hogna Brygg AS | Journaldato: 31.10.2018 | RegistryNumber: 15941/2018 | Eiendom og kommunalteknikk Midlertidig oppdragsavtale - Støttekontakt - Enhet for Pleie og omsorg, avdeling Generelle tiltak - F.o.m 01.10.18 t.o.m 31.02.19 - Ina Nordvik http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/169897 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ina Nordvik | Journaldato: 17.09.2018 | RegistryNumber: 12181/2018 | Enhet for Pleie og omsorg Ansettelsesvedtak- midlertidige stillinger-70% vernepleier-70% og 45% barne-og ungdomsarbeider- Budal oppvekstsenter http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/171022 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 10.09.2018 | RegistryNumber: 13306/2018 | Budal oppvekstområde Spørsmål om status fra Kotsøy byggelag AS - 1648_2016004_Rp_Smavollan_park http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/170344 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kotsøy byggelag AS | Journaldato: 29.08.2018 | RegistryNumber: 12628/2018 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Alkoholomsetning: Bevillingsgebyr 2018 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/173657 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gammeltunet AS v/ | Journaldato: 31.10.2018 | RegistryNumber: 15937/2018 | Eiendom og kommunalteknikk Midlertidig oppdragsavtale - Støttekontakt - Enhet for Pleie og omsorg, avdeling Generelle tiltak - F.o.m 01.10.18 t.om 31.03.19 - Randi Huseby http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/169893 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Randi Huseby | Journaldato: 17.09.2018 | RegistryNumber: 12177/2018 | Enhet for Pleie og omsorg Utkast til referat etter meklingsmøte 18.09.2018 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/173849 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Trøndelag | Journaldato: 01.11.2018 | RegistryNumber: 16129/2018 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Alkoholomsetning : Bevillingsgebyr 2018 - Vedr. skjenking http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/173650 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gullvåg Camping v/ Odd Nyberg | Journaldato: 31.10.2018 | RegistryNumber: 15930/2018 | Eiendom og kommunalteknikk Midlertidig oppdragsavtale - Støttekontakt - Enhet for Pleie og omsorg, avdeling Generelle tiltak - F.o.m 10.09.18 t.o.m 31.03.19 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/169876 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kjerstin Heggvold | Journaldato: 28.08.2018 | RegistryNumber: 12160/2018 | Enhet for Pleie og omsorg Alkoholomsetning: Bevillingsgebyr 2018 - Havana Cafe' og Bar Tuga http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/173647 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Optimum regnskap AS | Journaldato: 31.10.2018 | RegistryNumber: 15927/2018 | Eiendom og kommunalteknikk Midlertidig oppdragsavtale - Støttekontakt - -Enhet for Pleie og omsorg, avdeling Generelle tiltak - F.o.m 01.10.18 - 31.03.19 - John Lasse Haugen http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/169851 Type: Utgående brev | Avs/Mot: John Lasse Haugen | Journaldato: 21.08.2018 | RegistryNumber: 12135/2018 | Enhet for Pleie og omsorg Alkoholomsetning: Bevillingsgebyr 2018 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/173641 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Norwegian Flyfishers Club AS | Journaldato: 31.10.2018 | RegistryNumber: 15921/2018 | Eiendom og kommunalteknikk Tilbud stilling IT-konsulent Midtre Gauldal kommune http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/170376 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jan Karlsen | Journaldato: 29.08.2018 | RegistryNumber: 12660/2018 | IKT Midlertidig oppdragsavtale - Støttekontakt - Enhet pleie og omsorg, Generelle tiltak - F.o.m 17.09.18 t.o.m 31.03.19 - Mari Kristine Åsbakk http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/169849 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mari Kristine Åsbakk | Journaldato: 21.08.2018 | RegistryNumber: 12133/2018 | Enhet for Pleie og omsorg Oppstart forvaltningsrunde 2 av FKB, AR5 og Plan i Midtre Gauldal kommune i 2018 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/174815 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kartverket Trøndelag | Journaldato: 15.11.2018 | RegistryNumber: 17092/2018 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Tilbaketrekking av oppsigelse av barnehageplass - 2018 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/174449 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.11.2018 | RegistryNumber: 16727/2018 | Økonomikontoret Alkoholomsetning: Bevillingsgebyr 2018 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/173634 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Støren drift AS | Journaldato: 31.10.2018 | RegistryNumber: 15914/2018 | Eiendom og kommunalteknikk Ansettelsesvedtak - fast stilling - IT-konsulent - Midtre Gauldal kommune http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/170161 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 27.08.2018 | RegistryNumber: 12445/2018 | Rådmannskontoret Midlertidig oppdragsavtale - Støttekontakt - Enhet for Pleie og omsorg, avdeling for Generelle tiltak - F.o.m 01.10.18 t.o.m 31.03.19 - Håkon Sagen http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/169615 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Håkon Sagen | Journaldato: 21.08.2018 | RegistryNumber: 11899/2018 | Enhet for Pleie og omsorg Tilbaketrekking av oppsigelse barnehageplass - 2018 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/174447 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.11.2018 | RegistryNumber: 16725/2018 | Økonomikontoret Alkoholomsetning: Bevillingsgebyr 2018 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/173633 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Støren Kulturhus | Journaldato: 31.10.2018 | RegistryNumber: 15913/2018 | Eiendom og kommunalteknikk Overgang til ny FKB versjon 4.6.1 for kart/geodata, iverksetting fra 25.10.2018 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/172932 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kartverket | Journaldato: 17.10.2018 | RegistryNumber: 15214/2018 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Midlertidig oppdragsavtale - Besøkshjem - Enhet for Pleie og omsorg, avdeling Generelle tiltak - F.o.m 01.10.18 t.o.m 31.03.19 - Anne Kari Engen http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/169610 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anne Kari Engen | Journaldato: 21.08.2018 | RegistryNumber: 11894/2018 | Enhet for Pleie og omsorg Alkoholomsetning: Bevillingsgebyr 2018 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/173631 Type: Utgående brev | Avs/Mot: SWG AS | Journaldato: 31.10.2018 | RegistryNumber: 15911/2018 | Eiendom og kommunalteknikk Oppsigelse av plass i SFO - 2018 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/173745 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.10.2018 | RegistryNumber: 16025/2018 | Økonomikontoret Stilling besatt - IT-konsulent - Midtre Gauldal kommune http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/169964 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anders Bremseth m.fl. | Journaldato: 23.08.2018 | RegistryNumber: 12248/2018 | Rådmannskontoret Midlertidig oppdragsavtale - Besøkshjem - Enhet for pleie og omsorg, avdeling Generelle tiltak - F.o.m 01.10.18 t.o.m 31.03.19 - Bente Eidsmo http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/169607 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bente Eidsmo | Journaldato: 21.08.2018 | RegistryNumber: 11891/2018 | Enhet for Pleie og omsorg Alkoholomsetning: Bevillingsgebyr 2018 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/173630 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mama Rosa Soknedal AS | Journaldato: 31.10.2018 | RegistryNumber: 15910/2018 | Eiendom og kommunalteknikk Oppsigelse av plass i barnehage - 2018 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/173743 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.10.2018 | RegistryNumber: 16023/2018 | Økonomikontoret Vedr. 16-02443-24 - Melding om ferdigstilte arkeologiske undersøkelser i forbindelse med reguleringsplan for Støren næringspark, Midtre Gauldal kommune, Trøndelag http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/173412 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Riksantikvaren | Journaldato: 26.10.2018 | RegistryNumber: 15692/2018 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Svar vedr. kommunens avtale med Geovekst før ajourhold av kartdatabaser og Matrikkelen http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/172928 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kartverket | Journaldato: 17.10.2018 | RegistryNumber: 15210/2018 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Midlertidig oppdragsavtale - Støttekontakt - Enhet for Pleie og omsorg, avdeling Generelle tiltak - F.o.m 01.10.18 t.o.m 31.03.19 - Bente Eidsmo http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/169605 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bente Eidsmo | Journaldato: 21.08.2018 | RegistryNumber: 11889/2018 | Enhet for Pleie og omsorg Oppsigelse av plass i barnehage - 2018 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/173741 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.10.2018 | RegistryNumber: 16021/2018 | Økonomikontoret Alkoholomsetning: Bevillingsgebyr 2018 - Yanan AS( Torino) http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/173628 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Optimum regnskap AS | Journaldato: 31.10.2018 | RegistryNumber: 15908/2018 | Eiendom og kommunalteknikk Reguleringsplan for Støren næringspark, Midtre Gauldal kommune, Trøndelag - arkeologiske undersøkelser http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/173364 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NTNU Vitenskapsmuseet | Journaldato: 25.10.2018 | RegistryNumber: 15645/2018 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Kommunens avtale med Geovekst før ajourhold av kartdatabaser og Matrikkelen http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/172746 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kartverket | Journaldato: 12.10.2018 | RegistryNumber: 15028/2018 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Midlertidig oppdragsavtale - Støttekontakt - Enhet for Pleie og omsorg, avdeling Generelle tiltak - F.o.m 01.10.18 t.o.m 31.03.19 - Magnhild Brobakk http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/169597 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Magnhild Brobakk | Journaldato: 04.10.2018 | RegistryNumber: 11881/2018 | Enhet for Pleie og omsorg Søknad om jobb - Anne Marthe Liadal Høyem http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/174092 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anne Marthe Liadal Høyem | Journaldato: 06.11.2018 | RegistryNumber: 16372/2018 | Enhet for Pleie og omsorg Alkoholomsetning: Bevillingsgebyr 2018 - Mama Rosa Støren AS http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/173627 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Optimum regnskap AS | Journaldato: 31.10.2018 | RegistryNumber: 15907/2018 | Eiendom og kommunalteknikk Oppsigelse av oppholdsplass i barnehage - 2018 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/173740 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.10.2018 | RegistryNumber: 16020/2018 | Økonomikontoret Midlertidig oppdragsavtale - Støttekontakt - Enhet for Pleie og omsorg, avdeling Generelle tiltak - F.o.m 01.10.18 t.o.m 31.03.19 - Astrid Aunøien http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/169589 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Astrid Aunøien | Journaldato: 04.10.2018 | RegistryNumber: 11873/2018 | Enhet for Pleie og omsorg Godkjenning av avtale om arbeidstidsordning etter AML § 10-12 4. ledd for Støren bo- og dagsenter - Midtre Gauldal kommune http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/172234 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fellesorganisasjonen | Journaldato: 03.10.2018 | RegistryNumber: 14516/2018 | Enhet for Pleie og omsorg Stillingen besatt - 100 % miljøarbeider/arbeidsleder ved Lysgården Verksted http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/171839 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Andrea Havdahl m.fl. | Journaldato: 25.09.2018 | RegistryNumber: 14121/2018 | Kultur - fritid - voksenopplæring Presentasjon av IPL-entreprisekontrakt og metode http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/171641 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Petter Klungsøyr Angelsen | Journaldato: 20.09.2018 | RegistryNumber: 13924/2018 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Melding om vedtak - Sluttvedtak i reguleringsplanen for Løkkjvollen hytteområde http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/170207 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Olav Erik Løkken | Journaldato: 27.08.2018 | RegistryNumber: 12491/2018 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Alkoholomsetning : Bevillingsgebyr 2018 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/173624 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Midttun Kafe' og pub | Journaldato: 31.10.2018 | RegistryNumber: 15904/2018 | Eiendom og kommunalteknikk Oppsigelse av oppholdsplass i barnehage - 2018 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/173735 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.10.2018 | RegistryNumber: 16015/2018 | Økonomikontoret Jobbsøknad - Midtre Gauldal Sykehjem http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/173367 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sondre Rolseth Holthe | Journaldato: 25.10.2018 | RegistryNumber: 15648/2018 | Enhet for Pleie og omsorg Uttalelse fra Fellesorganisasjonen Midtre Gauldal - 100 % vernepleier - Lysgården verksted http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/171792 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fellesorganisasjonen Midtre Gauldal | Journaldato: 24.09.2018 | RegistryNumber: 14074/2018 | Kultur - fritid - voksenopplæring Oversendelse av geodata, plandatasett reguleringsplan RP2 versjon datert 18.12.2017 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/171105 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Norconsult Informasjonssystemer AS | Journaldato: 12.09.2018 | RegistryNumber: 13389/2018 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Kommunedelplan 2019 - Innspill http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/174784 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Thomas Hovstad | Journaldato: 15.11.2018 | RegistryNumber: 17061/2018 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak om fylkesmannens godkjenning av søknad om salg av eiendom - ***** ***** ***** http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/174126 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.11.2018 | RegistryNumber: 16406/2018 | Eiendom og kommunalteknikk Oppsigelse av oppholdsplass i barnehage - 2018 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/173704 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.10.2018 | RegistryNumber: 15984/2018 | Økonomikontoret Midlertidig arbeidsavtale - Vikar 60% - Soknedal oppvekstsenter - Kjerstin Heggvold http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/173118 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kjerstin Heggvold | Journaldato: 23.10.2018 | RegistryNumber: 15400/2018 | Soknedal/Hauka oppvekst Søknad på jobb som tilkallingsvikar ved sykehjemmet http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/172453 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ane Huus | Journaldato: 08.10.2018 | RegistryNumber: 14735/2018 | Enhet for Pleie og omsorg Bistand vedr. oppdatering av geodata, plandatasett reguleringsplan RP2 og AR5 for Midtre Gauldal kommune http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/171104 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Norconsult Informasjonssystemer AS | Journaldato: 12.09.2018 | RegistryNumber: 13388/2018 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen SV: Regplan Løkkjvollen http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/169771 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Aune Transport AS | Journaldato: 17.08.2018 | RegistryNumber: 12055/2018 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Arbeidsavtale tilkallingsvikar for assistent - Støren barneskole http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/173846 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mari Kristine Åsbakk | Journaldato: 02.11.2018 | RegistryNumber: 16126/2018 | Støren barneskole Avklaring av merknad fra Bane NOR SF - vedr. søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel til begrenset drift i grustak - gbnr 230/10 og 230/28 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/173832 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bane NOR SF | Journaldato: 01.11.2018 | RegistryNumber: 16112/2018 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Oppsigelse av oppholdsplass i SFO - 2018 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/173691 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.10.2018 | RegistryNumber: 15971/2018 | Økonomikontoret Fastsetting av bevillingsgebyr for salgs- og skjenkesteder i Midtre Gauldal år 2018 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/173242 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 24.10.2018 | RegistryNumber: 15524/2018 | Eiendom og kommunalteknikk Brev til NSF; Delta, Fagforbundet og FO - oversendelse av turnus med langvakter http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/167614 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Delta, NSF, Fagforbundet og FO | Journaldato: 05.10.2018 | RegistryNumber: 9910/2018 | Enhet for Pleie og omsorg Midlertidig arbeidsavtale - Tilkallingsvikar - Soknedal oppvekstsenter - Kjerstin Heggvold http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/171983 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kjerstin Heggvold | Journaldato: 28.09.2018 | RegistryNumber: 14265/2018 | Soknedal/Hauka oppvekst Søknad om jobb som tilkallingsvikar/assistent - Ragnhild Reitstøen http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/172020 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ragnhild Reitstøen | Journaldato: 28.09.2018 | RegistryNumber: 14302/2018 | Enhet for Pleie og omsorg Søknad på ledig stilling i Midtre Gauldal kommune http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/171357 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Silje Margrethe Dising m.fl. | Journaldato: 17.09.2018 | RegistryNumber: 13640/2018 | Kultur - fritid - voksenopplæring Fast stilling 100 % - arbeidsleder/miljøarbeider - Lysgården verksted http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/170851 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Stig Olav Lilleøkdal | Journaldato: 11.09.2018 | RegistryNumber: 13135/2018 | Kultur - fritid - voksenopplæring Oppdatering av datasett AR5, skogtema for Midtre Gauldal kommune pr. 05. september 2018 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/171090 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NIBIO, Norsk institutt for bioøkonomi | Journaldato: 11.09.2018 | RegistryNumber: 13374/2018 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Avklaring av merknad fra Bane Nor - søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel til begrenset drift i grustak - gbnr 230/10 og 230/28 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/172942 Type: Utgående brev | Avs/Mot: BANE NOR SF m.fl. | Journaldato: 18.10.2018 | RegistryNumber: 15224/2018 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Bompengefinansiering E6 Vindåsliene- Korporasbru - Trafikkregulerende tiltak på sideveier http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/172875 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Samferdselsdepartementet | Journaldato: 16.10.2018 | RegistryNumber: 15157/2018 | Rådmannskontoret Anmodning om dialogmøte - reguleringsplan for massedeponi Støren Næringsområde sør http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/172800 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 16.10.2018 | RegistryNumber: 15082/2018 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Tilbaketrekking av oppsigelse av plass i barnehage - 2018 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/172271 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.10.2018 | RegistryNumber: 14553/2018 | Økonomikontoret Arbeidsavtale - tilkallingsvikar http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/171668 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Elisabeth Røstad Olsen | Journaldato: 24.09.2018 | RegistryNumber: 13951/2018 | Soknedal/Hauka oppvekst Søknad om jobb som vikar ved sykehjemmet http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/171726 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anne Marthe Høyem | Journaldato: 21.09.2018 | RegistryNumber: 14007/2018 | Enhet for Pleie og omsorg Ansettelsesvedak ledige stillinger i voksenopplæring - 60% fast og 40-70% vikariat http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/171349 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 17.09.2018 | RegistryNumber: 13632/2018 | Kultur - fritid - voksenopplæring Arbeidsavtale tilkallingsvikar for assistent - Støren barneskole http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/171257 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Julie Kant Gulbransen | Journaldato: 14.09.2018 | RegistryNumber: 13540/2018 | Støren barneskole Svar på: Avslag: Jobbtilbud på Lysgården http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/170771 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tone Lund | Journaldato: 05.09.2018 | RegistryNumber: 13055/2018 | Kultur - fritid - voksenopplæring Skogoppdatering i AR5 for Midtre Gauldal kommune pr. august/september 2018 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/170352 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NIBIO, Norsk institutt for bioøkonomi | Journaldato: 29.08.2018 | RegistryNumber: 12636/2018 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Kunngjøringsannonse - "workshop" kommunedelplan Støren http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/172959 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Trønderbladet m.fl. | Journaldato: 18.10.2018 | RegistryNumber: 15241/2018 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Nabovarsel - søknad om dispensasjon fra reguleringsplan - Storneset masseuttak - merknader http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/172592 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bane Nor | Journaldato: 10.10.2018 | RegistryNumber: 14874/2018 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Tilbaketrekking av oppsigelse av plass i barnehage - 2018 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/172265 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.10.2018 | RegistryNumber: 14547/2018 | Økonomikontoret Søknad om vikarjobb på sykehjemmet på Støren http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/171705 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anne Marthe Høyem | Journaldato: 21.09.2018 | RegistryNumber: 13986/2018 | Enhet for Pleie og omsorg Arbeidsavtale - tilkallingsvikar i Soknedal barnehage http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/171202 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Julia Garmager Kristiansen | Journaldato: 14.09.2018 | RegistryNumber: 13485/2018 | Soknedal/Hauka oppvekst Arbeidsavtale for tilkallingsvikar for lærer - Støren barneskole http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/171136 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Siv Anita Nerøien | Journaldato: 12.09.2018 | RegistryNumber: 13420/2018 | Støren barneskole Arbeidsavtale - fast 60% - lærer i Voksenopplæringen - Louise Lilli Siler Elsouri http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/170931 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Louise Lilli Siler Elsouri | Journaldato: 06.09.2018 | RegistryNumber: 13215/2018 | Kultur - fritid - voksenopplæring Avslag: Jobbtilbud på Lysgården http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/170770 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tone Lund | Journaldato: 05.09.2018 | RegistryNumber: 13054/2018 | Kultur - fritid - voksenopplæring AR5 fra kontinuerlig ajourhold for Midtre Gauldal kommune http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/170267 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NIBIO | Journaldato: 28.08.2018 | RegistryNumber: 12551/2018 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Kopi av brev fra Miljødirektoratet - Avgjørelse av klager på vedtak om skadefelling og avslag på søknad om skadefelling av bjørn i Trøndelag 2018 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/174107 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Miljødirektoratet | Journaldato: 07.11.2018 | RegistryNumber: 16387/2018 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Midlertidig arbeidsavtale tilkallingshjelp Støren kulturhus - 1.11.2018-30.4.2019 - Thomas Hovstad http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/173193 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Thomas Hovstad | Journaldato: 24.10.2018 | RegistryNumber: 15475/2018 | Kultur - fritid - voksenopplæring Kvittering for nabovarsel - Storneset masseuttak - gbnr 230/10 og 230/28 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/172469 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Pro Invenia AS | Journaldato: 08.10.2018 | RegistryNumber: 14751/2018 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om vikarjobb på sykehjemmet på Støren http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/171659 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anne Marthe Høyem | Journaldato: 21.09.2018 | RegistryNumber: 13942/2018 | Enhet for Pleie og omsorg Oppsigelse av oppholdsplass i SFO - 2018 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/171417 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.09.2018 | RegistryNumber: 13700/2018 | Økonomikontoret Arbeidsavtale - tilkallingsvikar i Soknedal oppvekst - Kristin Aasenhus http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/171198 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kristin Aasenhus | Journaldato: 14.09.2018 | RegistryNumber: 13481/2018 | Soknedal/Hauka oppvekst Arbeidsavtale tilkallingsvikar for assistent - Støren barneskole http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/171048 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Synne Reitan | Journaldato: 11.09.2018 | RegistryNumber: 13332/2018 | Støren barneskole Ansettelsesvedtak - fast stilling - 100 % arbeidsleder/miljøarbeider - Lysgården Verksted http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/170767 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 05.09.2018 | RegistryNumber: 13051/2018 | Kultur - fritid - voksenopplæring Innspill til arbeidet med kommunedelplan Støren - Støren sør http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/170339 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Støren sør | Journaldato: 29.08.2018 | RegistryNumber: 12623/2018 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Arbeidsavtale - fast 60% - lærer i Voksenopplæringen - Louise Lilli Siler Elsouri http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/169961 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Louise Lilli Siler Elsouri | Journaldato: 27.08.2018 | RegistryNumber: 12245/2018 | Kultur - fritid - voksenopplæring AR 5 pr. 22.8.2018 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/169946 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kartverket | Journaldato: 23.08.2018 | RegistryNumber: 12230/2018 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Midlertidig arbeidsavtale tilkallingshjelp Støren kulturhus - 18.10.2018 - Magni Øyaas http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/173181 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Magni Øyaas | Journaldato: 24.10.2018 | RegistryNumber: 15463/2018 | Kultur - fritid - voksenopplæring Godtgjøring av interkommunalt skadefellingslag i forbindelse med skadefellingsforsøk på bjørn i Midtre Gauldal, Holtålen, Selbu og Tydal kommuner http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/172770 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 15.10.2018 | RegistryNumber: 15052/2018 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Foreløpig svar - søknad om forlengelse av dispensasjon innvilget 200617 - Storneset masseuttak - gbnr 230/10 og 230/28 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/172310 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Pro Invenia AS | Journaldato: 04.10.2018 | RegistryNumber: 14592/2018 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Spørsmål om deltidsjobb på sykehjem http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/171635 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sebastian Krogsrud | Journaldato: 21.09.2018 | RegistryNumber: 13918/2018 | Enhet for Pleie og omsorg Arbeidsavtale - tilkallingsvikar ved Soknedal oppvekst - Julie Fløttum http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/171190 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Julie Fløttum | Journaldato: 14.09.2018 | RegistryNumber: 13473/2018 | Soknedal/Hauka oppvekst Arbeidsavtale tilkallingsvikar for lærer - Støren barneskole http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/171045 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Synne Reitan | Journaldato: 11.09.2018 | RegistryNumber: 13329/2018 | Støren barneskole Oppsigelse av plass i barnehage - 2018 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/170704 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.09.2018 | RegistryNumber: 12988/2018 | Økonomikontoret Forollhogna nasjonalpark – tillatelse til å transport av utstyr til Hiåsjøen i forbindelse med sauesanking 2018 – Midtre Gauldal http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/170517 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nasjonalparkstyret for Forollhogna | Journaldato: 30.08.2018 | RegistryNumber: 12801/2018 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Midlertidig arbeidsavtale - 72% vikar som lærer i Voksenopplæringen. http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/169926 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ingjerd Johansen | Journaldato: 23.08.2018 | RegistryNumber: 12210/2018 | Kultur - fritid - voksenopplæring AR5 - Midtre Gauldal http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/169945 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kartverket | Journaldato: 23.08.2018 | RegistryNumber: 12229/2018 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Mottar ikke stillingen - Midlertidig arbeidsavtale - 100 % stilling som sykepleier - EPLO, Støren bo- og dagsenter - 161018-030219 - Grethe Renée Økdal http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/173273 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Grethe Renée Økdal | Journaldato: 24.10.2018 | RegistryNumber: 15555/2018 | Enhet for Pleie og omsorg Midlertidig arbeidsavtale som vikar ved Lysgården verksted - 32 % stilling - 01.11.18-21.12.18 - May Johanne Gylland http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/173094 Type: Utgående brev | Avs/Mot: May Johanne Gylland | Journaldato: 23.10.2018 | RegistryNumber: 15376/2018 | Kultur - fritid - voksenopplæring Godtgjøring av interkommunalt skadefellingslag i forbindelse med skadefellingsforsøk på bjørn, gaupe og ulv i Midtre Gauldal, Holtålen, Selbu og Tydal kommuner http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/172351 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 05.10.2018 | RegistryNumber: 14633/2018 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om stilling http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/171630 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anna Nowak-Chylinska | Journaldato: 21.09.2018 | RegistryNumber: 13913/2018 | Enhet for Pleie og omsorg Midlertidig stilling - tilkallingsvikar http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/170719 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bente Tømmerås | Journaldato: 05.09.2018 | RegistryNumber: 13003/2018 | Soknedal/Hauka oppvekst Arbeidsavtale tilkallingsvikar lærer - Støren barneskole http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/170684 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mari Belsvik | Journaldato: 04.09.2018 | RegistryNumber: 12968/2018 | Støren barneskole Tilbaketrekking av oppsigelse av plass i barnehage - 2018 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/169596 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.08.2018 | RegistryNumber: 11880/2018 | Økonomikontoret Forollhogna nasjonalpark –tillatelse til bruk av ATV for transport av gjerdemateriale inn til Hiåsjøen –Midtre Gauldal http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/169552 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nasjonalparkstyret for Forollhogna - Fylkesmannen i Trøndelag | Journaldato: 13.08.2018 | RegistryNumber: 11836/2018 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Midlertidig arbeidsavtale - stillingsutvidelse - 74,35 % sykepleier - Enhet for Pleie og omsorg, p.t. Hjemmesykepleien - f.o.m. 01.11.18 t.o.m. 31.01.19 - Guri Storlimo Rostad http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/174419 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Guri Storlimo Rostad | Journaldato: 14.11.2018 | RegistryNumber: 16697/2018 | Enhet for Pleie og omsorg Innføring av SFKB i Midtre Gauldal kommune og oversendelse av oppdatert sjekkliste pr. 14.11.18 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/174464 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kartverket | Journaldato: 14.11.2018 | RegistryNumber: 16742/2018 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Omnummerering av matrikkelenheter i sameiet for Bordal, Sveum og del av Solemsgårdene http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/174127 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sameiet Bordal, Sveum og del av Solemsgårdene | Journaldato: 08.11.2018 | RegistryNumber: 16407/2018 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Midlertidige arbeidsavtaler 2018- Singsås oppvekst - tilkallingsvikar - Kari Bakkejord. http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/173838 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kari Bakkejord | Journaldato: 01.11.2018 | RegistryNumber: 16118/2018 | Singsås oppvekstområde Midlertidig arbeidsavtale som vikar ved Lysgården Verksted - 32 % stilling - 22.10.18-21.12.18 - Maiken Larsen http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/173093 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Maiken Larsen | Journaldato: 23.10.2018 | RegistryNumber: 15375/2018 | Kultur - fritid - voksenopplæring Vedrørende dispensasjonssøknad Storneset masseuttak http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/172176 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bane NOR | Journaldato: 02.10.2018 | RegistryNumber: 14458/2018 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Avslag på søknad om forlengelse av fellingstillatelse på ulv i deler av Midtre Gauldal Holtålen Selbu og Tydal http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/171980 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Trøndelag | Journaldato: 28.09.2018 | RegistryNumber: 14262/2018 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen SV: Vedrørende tilbudsvurdering og informasjon om beslutning i åpen tilbudskonkurranse for anskaffelse av konsulenttjenester i Midtre Gauldal kommune http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/171019 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Karabin | Journaldato: 10.09.2018 | RegistryNumber: 13303/2018 | Rådmannskontoret Arbeidsavtale tilkallingsvikar for assistent - Støren barneskole http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/170679 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mari Belsvik | Journaldato: 04.09.2018 | RegistryNumber: 12963/2018 | Støren barneskole Midlertidig arbeidsavtale - tilkallingsvikar http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/170621 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Maja Lyngen Skårvold | Journaldato: 03.09.2018 | RegistryNumber: 12905/2018 | Soknedal/Hauka oppvekst Søknad om stilling http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/170688 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anna Nowak-Chylinska | Journaldato: 03.09.2018 | RegistryNumber: 12972/2018 | Enhet for Pleie og omsorg Innkalling til intervju http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/169890 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tone Lund | Journaldato: 22.08.2018 | RegistryNumber: 12174/2018 | Kultur - fritid - voksenopplæring Tilbaketrekking av oppsigelse av plass i barnehage - 2018 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/169594 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.08.2018 | RegistryNumber: 11878/2018 | Økonomikontoret Midlertidig arbeidsavtale - stillingsutvidelse - 93,78 % sykepleier - Enhet for Pleie og omsorg, p.t. Hjemmesykepleien - f.o.m. 01.11.18 t.o.m. 31.01.19 - Anne Rimol Sommervold http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/174295 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anne Rimol Sommervold | Journaldato: 13.11.2018 | RegistryNumber: 16575/2018 | Enhet for Pleie og omsorg Presentasjoner fra fagdag Matrikkel 2. oktober 2018 med informasjon fra Kartverket http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/174154 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kartverket | Journaldato: 07.11.2018 | RegistryNumber: 16434/2018 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Midlertidige arbeidsavtaler 2018 -Singsås oppvekst - 60 % engasjement - Eirin Frøseth. http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/173835 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Eirin Frøseth | Journaldato: 01.11.2018 | RegistryNumber: 16115/2018 | Singsås oppvekstområde Retur av tinglyst dokument http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/173411 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statens kartverk Tinglysing | Journaldato: 26.10.2018 | RegistryNumber: 15691/2018 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Oppstartsmøte SFKB Midtre Gauldal - gjennomgang av sjekkliste etc http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/173048 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kartverket | Journaldato: 19.10.2018 | RegistryNumber: 15330/2018 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Midlertidig arbeidsavtale som vikar i 64 % stilling ved Lysgården Verksted - Maiken Larsen - 011018-211018 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/172031 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Maiken Larsen | Journaldato: 08.10.2018 | RegistryNumber: 14313/2018 | Kultur - fritid - voksenopplæring Foreløpig svar - søknad om forlengelse av dispensasjon innvilget 200617 - Storneset masseuttak - gbnr gbnr 230/10 og 230/28 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/172172 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Pro Invenia AS avd Trondheim | Journaldato: 02.10.2018 | RegistryNumber: 14454/2018 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Avslag på søknad om skadefellingstillatelse på en kongeørn i deler av Midtre Gauldal kommune http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/171835 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Trøndelag | Journaldato: 25.09.2018 | RegistryNumber: 14117/2018 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Byggesaksbehandling - Ferdigattest - etablering av mobilt blandeverk for betong - gbnr 45/176/6 og 45/379 - Moøya - 7290 Støren - tiltakshaver Norbetong AS http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/171607 Type: Utgående brev | Avs/Mot: HUGAAS ENTREPRENØR AS | Journaldato: 21.09.2018 | RegistryNumber: 13890/2018 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Midlertidig arbeidsavtale - tilkallingsvikar http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/170620 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Inger Helene Bjerkset | Journaldato: 03.09.2018 | RegistryNumber: 12904/2018 | Soknedal/Hauka oppvekst