Postliste http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/ einnsyn.mgk.no Oversendelse av klage på vedtak produksjonstilskudd 2020 - Ola Østhus, gbnr. 130/3 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/218625?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 02.03.2021 | RegistryNumber: 3640/2021 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020 - 915286925 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/218530?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 01.03.2021 | RegistryNumber: 3545/2021 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 980411095, 5027-82/ 4 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/218267?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 3282/2021 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 994002139, 5027-123/ 2 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/218266?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 3281/2021 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 812525042, 5027-171/ 10 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/218265?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 3280/2021 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 869196312, 5027-145/ 3 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/218237?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 3252/2021 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969178915, 5027-134/ 1 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/218236?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 3251/2021 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 996340430, 5027-167/ 2 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/218235?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 3250/2021 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 983264441, 5027-147/ 5 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/218234?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 3249/2021 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 921982909, 5027-148/ 11 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/218233?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 3248/2021 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 986443606, 5027-127/ 4 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/218232?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 3247/2021 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 990807655, 5027-136/ 5 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/218231?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 3246/2021 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 999550037, 5027-120/ 1 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/218268?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 3283/2021 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 985247315, 5027-181/ 3 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/218264?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 3279/2021 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969682087, 5027-79/ 9 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/218263?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 3278/2021 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 982818699, 5027-251/ 1 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/218262?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 3277/2021 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969678489, 5027-131/ 9 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/218261?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 3276/2021 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969222388, 5027-148/ 2 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/218260?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 3275/2021 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969135000, 5027-223/ 3 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/218259?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 3274/2021 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 989228161, 5027-84/ 2 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/218258?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 3273/2021 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969302381, 5027-115/ 2 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/218257?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 3272/2021 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969670143, 5027-96/ 4 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/218256?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 3271/2021 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969300230, 5027-61/ 1 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/218255?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 3270/2021 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 995276623, 5027-111/ 1 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/218254?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 3269/2021 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969390671, 5027-145/ 2 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/218253?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 3268/2021 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 974693569, 5027-50/ 1 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/218252?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 3267/2021 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 997725557, 5027-265/ 3 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/218251?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 3266/2021 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 971382848, 5027-97/ 3 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/218250?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 3265/2021 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 994949012, 5027-274/ 1 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/218249?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 3264/2021 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 987701994, 5027-222/ 1 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/218248?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 3263/2021 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 924450495, 5027-236/ 1 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/218247?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 3262/2021 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 990586799, 5027-193/ 11 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/218246?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 3261/2021 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 970895116, 5027-52/ 1 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/218245?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 3260/2021 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 981305760, 5027-191/ 1 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/218244?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 3259/2021 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969678063, 5027-236/ 4 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/218243?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 3258/2021 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 989600745, 5027-82/ 1 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/218242?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 3257/2021 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 870565062, 5027-139/ 1 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/218241?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 3256/2021 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 917756333, 5027-113/ 2 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/218240?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 3255/2021 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969178079, 5027-86/ 1 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/218239?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 3254/2021 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969665468, 5027-132/ 1 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/218238?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 3253/2021 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 986680462, 5027-152/ 1 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/218332?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 3347/2021 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969133792, 5027-166/ 6 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/218331?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 3346/2021 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 989847090, 5027-228/ 2 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/218330?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 3345/2021 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969600404, 5027-234/ 2 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/218329?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 3344/2021 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 970579222, 5027-257/ 1 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/218328?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 3343/2021 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 978695779, 5027-166/ 1 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/218327?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 3342/2021 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 913647807, 5027-193/ 5 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/218326?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 3341/2021 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969672634, 5027-170/ 2 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/218325?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 3340/2021 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969637928, 5027-151/ 8 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/218324?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 3339/2021 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969178400, 5027-158/ 1 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/218323?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 3338/2021 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 998655307, 5027-109/ 1 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/218322?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 3337/2021 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 970577173, 5027-80/ 7 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/218368?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 3383/2021 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 870091362, 5027-170/ 5 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/218367?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 3382/2021 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 921837445, 5027-85/ 1 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/218366?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 3381/2021 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969195968, 5027-53/ 3 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/218365?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 3380/2021 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 921621655, 5027-143/ 3 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/218364?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 3379/2021 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969634449, 5027-77/ 3 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/218363?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 3378/2021 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969599449, 5027-53/ 1 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/218284?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 3299/2021 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969638541, 5027-63/ 1 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/218283?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 3298/2021 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 912434141, 5027-148/ 8 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/218282?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 3297/2021 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 987696184, 5027-179/ 2 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/218281?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 3296/2021 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 986012737, 5027-284/ 4 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/218280?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 3295/2021 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 981439422, 5027-178/ 1 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/218279?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 3294/2021 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 980415287, 5027-99/ 1 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/218278?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 3293/2021 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 968650181, 5027-70/ 1 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/218277?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 3292/2021 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 914466954, 5027-264/ 1 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/218276?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 3291/2021 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 985483078, 5027-44/ 3 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/218275?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 3290/2021 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969329948, 5027-272/ 13 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/218274?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 3289/2021 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 981412389, 5027-69/ 2 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/218273?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 3288/2021 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 984104766, 5027-119/ 1 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/218272?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 3287/2021 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 971183101, 5027-230/ 1 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/218271?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 3286/2021 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 970246053, 5027-59/ 1 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/218270?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 3285/2021 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 913340507, 5027-76/ 2 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/218269?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 3284/2021 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 994947591, 5027-223/ 1 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/218290?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 3305/2021 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 879505682, 5027-117/ 4 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/218289?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 3304/2021 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969136678, 5027-232/ 3 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/218288?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 3303/2021 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969134101, 5027-230/ 10 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/218287?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 3302/2021 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969221551, 5027-127/ 1 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/218286?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 3301/2021 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 988366854, 5027-230/ 2 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/218285?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 3300/2021 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 979515839, 5027-149/ 3 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/218309?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 3324/2021 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 970231285, 5027-53/ 7 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/218308?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 3323/2021 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 869670642, 5027-113/ 7 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/218307?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 3322/2021 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969137135, 5027-129/ 1 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/218306?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 3321/2021 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 825355952, 5027-39/ 7 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/218305?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 3320/2021 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 984911505, 5027-149/ 1 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/218304?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 3319/2021 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 970342648, 5027-155/ 2 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/218303?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 3318/2021 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 918312870, 5027-126/ 4 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/218302?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 3317/2021 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969158264, 5027-113/ 3 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/218301?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 3316/2021 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 916745893, 5027-131/ 3 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/218300?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 3315/2021 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969522551, 5027-29/ 1 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/218299?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 3314/2021 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 999272193, 5027-134/ 2 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/218298?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 3313/2021 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 985279330, 5027-197/ 3 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/218297?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 3312/2021 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969668068, 5027-236/ 2 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/218296?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 3311/2021 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 995854171, 5027-143/ 7 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/218295?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 3310/2021 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 924316322, 5027-24/ 1 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/218294?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 3309/2021 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 995246740, 5027-97/ 2 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/218293?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 3308/2021 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 982669839, 5027-100/ 2 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/218292?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 3307/2021 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 986654402, 5027-103/ 1 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/218291?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 3306/2021 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 989426427, 5027-280/ 1 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/218321?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 3336/2021 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 984616619, 5027-4/ 1 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/218320?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 3335/2021 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969301539, 5027-136/ 5 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/218319?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 3334/2021 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 918378359, 5027-124/ 4 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/218318?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 3333/2021 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 818944462, 5027-230/ 56 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/218317?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 3332/2021 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 980067203, 5027-44/ 1 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/218316?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 3331/2021 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 990181640, 5027-127/ 7 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/218315?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 3330/2021 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 976432037, 5027-125/ 4 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/218314?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 3329/2021 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 977673674, 5027-150/ 2 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/218313?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 3328/2021 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969678128, 5027-263/ 11 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/218312?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 3327/2021 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969178419, 5027-263/ 3 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/218311?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 3326/2021 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 977494885, 5027-124/ 1 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/218310?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 3325/2021 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 984146493, 5027-195/ 4 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/218414?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 3429/2021 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969135809, 5027-114/ 1 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/218406?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 3421/2021 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 922233004, 5027-172/ 7 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/218405?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 3420/2021 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969135477, 5027-122/ 4 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/218404?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 3419/2021 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 980996719, 5027-148/ 10 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/218403?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 3418/2021 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 988501859, 5027-84/ 18 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/218402?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 3417/2021 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969134594, 5027-198/ 2 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/218401?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 3416/2021 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 886967462, 5027-230/ 3 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/218400?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 3415/2021 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969379090, 5027-80/ 4 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/218399?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 3414/2021 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 880613782, 5027-192/ 3 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/218398?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 3413/2021 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 983606288, 5027-79/ 1 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/218397?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 3412/2021 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 887770522, 5027-46/ 2 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/218396?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 3411/2021 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 970960619, 5027-220/ 1 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/218395?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 3410/2021 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 916378475, 5027-229/ 1 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/218394?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 3409/2021 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 996224201, 5027-25/ 1 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/218393?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 3408/2021 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969377187, 5027-195/ 1 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/218392?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 3407/2021 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 911626977, 5027-275/ 1 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/218391?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 3406/2021 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 993134007, 5027-83/ 3 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/218390?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 3405/2021 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969330040, 5027-99/ 2 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/218389?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 3404/2021 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 984151616, 5027-110/ 1 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/218388?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 3403/2021 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 884130522, 5027-269/ 1 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/218379?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 3394/2021 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 981464915, 5027-174/ 1 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/218378?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 3393/2021 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 919824352, 5027-221/ 1 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/218377?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 3392/2021 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 984622171, 5027-257/ 5 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/218376?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 3391/2021 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 971142421, 5027-169/ 1 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/218375?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 3390/2021 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969222736, 5027-168/ 2 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/218374?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 3389/2021 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 975351912, 5027-148/ 1 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/218373?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 3388/2021 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 985333912, 5027-12/ 1 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/218372?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 3387/2021 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969301172, 5027-96/ 1 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/218371?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 3386/2021 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 924025433, 5027-28/ 1 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/218370?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 3385/2021 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 869526932, 5027-157/ 2 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/218369?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 3384/2021 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 920538045, 5027-174/ 3 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/218350?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 3365/2021 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969179040, 5027-282/ 2 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/218349?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 3364/2021 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 977384214, 5027-82/ 6 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/218348?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 3363/2021 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 979685602, 5027-122/ 1 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/218347?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 3362/2021 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 918319107, 5027-189/ 1 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/218346?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 3361/2021 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 989208144, 5027-13/ 1 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/218345?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 3360/2021 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 976963873, 5027-136/ 2 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/218344?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 3359/2021 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 989362534, 5027-77/ 15 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/218343?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 3358/2021 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 980571149, 5027-271/ 1 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/218342?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 3357/2021 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 970091122, 5027-78/ 1 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/218341?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 3356/2021 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 923027718, 5027-281/ 1 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/218340?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 3355/2021 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 993603058, 5027-130/ 3 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/218339?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 3354/2021 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 870311532, 5027-173/ 4 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/218338?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 3353/2021 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 997705955, 5027-127/ 2 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/218337?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 3352/2021 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 966055286, 5027-232/ 2 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/218336?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 3351/2021 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969678608, 5027-193/ 2 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/218335?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 3350/2021 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 997071522, 5027-42/ 4 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/218334?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 3349/2021 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 993537225, 5027-39/ 11 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/218333?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 3348/2021 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 960686047, 5027-51/ 1 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/218433?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 3448/2021 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 970960414, 5027-284/ 3 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/218432?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 3447/2021 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om medpassasjer på scooter - Oddbjørn Røe http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/219718?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Oddbjørn Røe | Journaldato: 18.03.2021 | RegistryNumber: 4731/2021 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 976280482, 5027-64/ 2 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/218431?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 3446/2021 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969527227, 5027-141/ 1 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/218430?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 3445/2021 | Samfunnsutvikling og kultur Vedtak om motorferdsel i utmark og vassdrag - Bjørnar Mosand http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/217676?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bjørnar Mosand | Journaldato: 19.02.2021 | RegistryNumber: 2691/2021 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 974440687, 5027-168/ 1 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/218429?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 3444/2021 | Samfunnsutvikling og kultur Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Bjørn Wang - gbnr. 82/4 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/217040?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: BJØRN WANG | Journaldato: 12.02.2021 | RegistryNumber: 2055/2021 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 995829622, 5027-96/ 6 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/218428?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 3443/2021 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 993017450, 5027-150/ 1 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/218427?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 3442/2021 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969221942, 5027-261/ 1 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/218426?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 3441/2021 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969679469, 5027-136/ 1 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/218425?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 3440/2021 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969671549, 5027-17/ 1 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/218424?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 3439/2021 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 993498521, 5027-159/ 1 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/218423?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 3438/2021 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 996305910, 5027-198/ 2 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/218422?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 3437/2021 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969527006, 5027-140/ 3 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/218421?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 3436/2021 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 976088727, 5027-151/ 5 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/218420?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 3435/2021 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 919596295, 5027-122/ 3 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/218419?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 3434/2021 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 996948846, 5027-221/ 2 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/218418?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 3433/2021 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 990698864, 5027-152/ 1 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/218417?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 3432/2021 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 986440658, 5027-173/ 3 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/218416?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 3431/2021 | Samfunnsutvikling og kultur Vedtak om motorferdsel i utmark og vassdrag - Håvard Inge Belsås http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/214662?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Håvard Inge Belsås | Journaldato: 19.02.2021 | RegistryNumber: 17274/2020 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 980688690, 5027-160/ 1 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/218415?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 3430/2021 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 985261075, 5027-263/ 10 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/218362?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 3377/2021 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 984290632, 5027-144/ 2 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/218361?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 3376/2021 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969997517, 5027-75/ 1 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/218360?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 3375/2021 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 894422602, 5027-163/ 3 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/218359?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 3374/2021 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 920007848, 5027-284/ 6 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/218358?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 3373/2021 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 921999453, 5027-121/ 2 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/218357?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 3372/2021 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 921983816, 5027-133/ 1 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/218356?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 3371/2021 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 979463464, 5027-62/ 1 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/218355?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 3370/2021 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 986427686, 5027-137/ 2 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/218354?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 3369/2021 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 914785057, 5027-198/ 1 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/218353?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 3368/2021 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969638983, 5027-148/ 7 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/218352?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 3367/2021 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 986269479, 5027-107/ 1 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/218351?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 3366/2021 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 970406387, 5027-171/ 1 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/218455?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 3470/2021 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969222191, 5027-192/ 4 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/218454?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 3469/2021 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 983220975, 5027-125/ 3 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/218453?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 3468/2021 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 873058862, 5027-260/ 1 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/218452?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 3467/2021 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 988229334, 5027-118/ 2 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/218451?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 3466/2021 | Samfunnsutvikling og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969221020, 5027-1/ 4 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/218450?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 3465/2021 | Samfunnsutvikling og kultur