Postliste http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/ einnsyn.mgk.no Ny snøscooter - nytt registreringsnr. http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/202920 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Aril Røttum | Journaldato: 03.04.2020 | RegistryNumber: 5562/2020 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak - søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Lars Ole Busklein http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/202130 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lars Ole Busklein m.fl. | Journaldato: 23.03.2020 | RegistryNumber: 4773/2020 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak- Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Sverre Wolden http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/199889 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sverre Wolden | Journaldato: 13.02.2020 | RegistryNumber: 2534/2020 | Informasjon Vedtak- Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Knut Bernhard Rognes http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/199887 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Knut Bernhard Rognes | Journaldato: 13.02.2020 | RegistryNumber: 2532/2020 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Svein Nordløkken http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/199599 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Svein Nordløkken | Journaldato: 07.02.2020 | RegistryNumber: 2244/2020 | Informasjon Vedtak- Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Odd Jarle Brodal http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/198773 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Odd Jarle Brodal | Journaldato: 29.01.2020 | RegistryNumber: 1421/2020 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak- Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Gudmund Vagnildhaug http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/198772 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gudmund Vagnildhaug | Journaldato: 29.01.2020 | RegistryNumber: 1420/2020 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak- Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Geir Helge Storsve http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/198771 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Geir Helge Storsve | Journaldato: 29.01.2020 | RegistryNumber: 1419/2020 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak- Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Rolf Aune http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/198764 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rolf Aune | Journaldato: 29.01.2020 | RegistryNumber: 1412/2020 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Hans Tore Laache http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/202914 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hans Tore Laache | Journaldato: 03.04.2020 | RegistryNumber: 5556/2020 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak- Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Endre Staverløkk http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/198762 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Endre Staverløkk | Journaldato: 29.01.2020 | RegistryNumber: 1410/2020 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Ole Jørgen Kjelden http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/202888 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ole Jørgen Kjelden | Journaldato: 03.04.2020 | RegistryNumber: 5530/2020 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak- Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Bjørn Idar Vinsnesbakk http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/198761 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bjørn Idar Vinsnesbakk | Journaldato: 29.01.2020 | RegistryNumber: 1409/2020 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Einar Morten Fløttum http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/202885 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Einar Morten Fløttum | Journaldato: 03.04.2020 | RegistryNumber: 5527/2020 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak- Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Knut Joar Trøen http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/198760 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Knut Joar Trøen | Journaldato: 29.01.2020 | RegistryNumber: 1408/2020 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Einar Morten Fløttum http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/202856 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Einar Morten Fløttum | Journaldato: 02.04.2020 | RegistryNumber: 5498/2020 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak-Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Oddvar Morgan Aune http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/198755 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oddvar Morgan Aune | Journaldato: 29.01.2020 | RegistryNumber: 1403/2020 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak- Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Audun Reitan http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/202814 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Audun Reitan | Journaldato: 02.04.2020 | RegistryNumber: 5456/2020 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak- Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Eskild Røe http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/198753 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Eskild Røe | Journaldato: 29.01.2020 | RegistryNumber: 1401/2020 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Audun Reitan http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/202808 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Audun Reitan | Journaldato: 02.04.2020 | RegistryNumber: 5450/2020 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak- Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Ola Inge Gikling http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/198750 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ola Inge Gikling | Journaldato: 29.01.2020 | RegistryNumber: 1398/2020 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak-Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Rune Helland http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/202805 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rune Helland | Journaldato: 02.04.2020 | RegistryNumber: 5447/2020 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak- Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Eskil Kotsbakk http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/198745 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Eskil Kotsbakk | Journaldato: 23.01.2020 | RegistryNumber: 1393/2020 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak- Søknad motorferdsel i utmark og vassdrag - Hans Digre http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/202802 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hans Digre | Journaldato: 02.04.2020 | RegistryNumber: 5444/2020 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak- Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Eskil Kotsbakk http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/198744 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Eskil Kotsbakk | Journaldato: 23.01.2020 | RegistryNumber: 1392/2020 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad motorferdsel i utmark og vassdrag - Hans Digre http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/202798 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hans Digre | Journaldato: 02.04.2020 | RegistryNumber: 5440/2020 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak- Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Johan Glein http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/198737 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Johan Glein | Journaldato: 23.01.2020 | RegistryNumber: 1385/2020 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Rune Helland http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/202788 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rune Helland | Journaldato: 02.04.2020 | RegistryNumber: 5430/2020 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak- Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Bernt Bolland http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/198735 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bernt Bolland | Journaldato: 23.01.2020 | RegistryNumber: 1383/2020 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Rune Helland http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/202786 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rune Helland | Journaldato: 02.04.2020 | RegistryNumber: 5428/2020 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak-Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Arne Kolbjørn Fossum http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/198732 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arne Kolbjørn Fossum | Journaldato: 23.01.2020 | RegistryNumber: 1380/2020 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak- Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Margrethe Fløttum http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/202774 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Margrethe Fløttum | Journaldato: 02.04.2020 | RegistryNumber: 5416/2020 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak- Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Jan Petter Endalsvoll http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/198729 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jan Petter Endalsvoll | Journaldato: 23.01.2020 | RegistryNumber: 1377/2020 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Margrethe Fløttum http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/202732 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Margrethe Fløttum | Journaldato: 01.04.2020 | RegistryNumber: 5374/2020 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak- Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Sverre Fossum http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/198725 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sverre Fossum | Journaldato: 23.01.2020 | RegistryNumber: 1373/2020 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak -Søknad motorferdsel i utmark og vassdrag - forlengelse av tidligere vedtak - Olav Edvin Heggvold http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/202731 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Olav Edvin Heggvold | Journaldato: 01.04.2020 | RegistryNumber: 5373/2020 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak- Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Terje Pedersen http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/198724 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Terje Pedersen | Journaldato: 23.01.2020 | RegistryNumber: 1372/2020 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad motorferdsel i utmark og vassdrag http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/202728 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Olav Edvin Heggvold | Journaldato: 01.04.2020 | RegistryNumber: 5370/2020 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak- Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Brit Dragåshaug http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/198722 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Brit Dragåshaug | Journaldato: 23.01.2020 | RegistryNumber: 1370/2020 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak- Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Ola Digre http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/202724 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ola Digre | Journaldato: 01.04.2020 | RegistryNumber: 5366/2020 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak- Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Jon Ketil Bjørnevold http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/198718 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jon Ketil Bjørnevold | Journaldato: 23.01.2020 | RegistryNumber: 1366/2020 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Ola Digre http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/202695 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ola Digre | Journaldato: 31.03.2020 | RegistryNumber: 5337/2020 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak- Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Trygve Jostein Reppe http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/198679 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Trygve Jostein Reppe | Journaldato: 23.01.2020 | RegistryNumber: 1327/2020 | Informasjon Vedtak- Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Jan Erik Gjønnes http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/202684 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jan Erik Gjønnes | Journaldato: 01.04.2020 | RegistryNumber: 5326/2020 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak- Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Ivar Sætermo http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/198674 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ivar Sætermo | Journaldato: 23.01.2020 | RegistryNumber: 1322/2020 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Jan Erik Gjønnes http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/202646 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jan Erik Gjønnes | Journaldato: 31.03.2020 | RegistryNumber: 5289/2020 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak-Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Ronny Pedersen http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/198660 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ronny Pedersen | Journaldato: 23.01.2020 | RegistryNumber: 1308/2020 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak- Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Svend Malum http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/202597 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Svend Malum | Journaldato: 30.03.2020 | RegistryNumber: 5240/2020 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak- Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Axel Tobias Sanderud http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/198659 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Axel Tobias Sanderud | Journaldato: 23.01.2020 | RegistryNumber: 1307/2020 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Svend Malum http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/202542 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svend Malum | Journaldato: 30.03.2020 | RegistryNumber: 5185/2020 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak- Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Niels Arne Balstad http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/198646 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Niels Arne balstad | Journaldato: 23.01.2020 | RegistryNumber: 1294/2020 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak-Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Helge Malum http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/202338 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Helge Malum | Journaldato: 26.03.2020 | RegistryNumber: 4981/2020 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak- Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Jan Morten Torve http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/198618 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jan Morten Torve | Journaldato: 22.01.2020 | RegistryNumber: 1266/2020 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak- Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Helge Malum http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/202337 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Helge Malum | Journaldato: 26.03.2020 | RegistryNumber: 4980/2020 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak- Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Ola Nygaard http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/198614 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ola Nygaard | Journaldato: 22.01.2020 | RegistryNumber: 1262/2020 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak- Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Kjell Gunnar Knutsen http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/202325 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kjell Gunnar Knutsen | Journaldato: 26.03.2020 | RegistryNumber: 4968/2020 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak- Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Nils Fagerbekk http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/198611 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nils Fagerbekk | Journaldato: 22.01.2020 | RegistryNumber: 1259/2020 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak- Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Birger Marvin Aune http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/202321 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Birger Marvin Aune | Journaldato: 26.03.2020 | RegistryNumber: 4964/2020 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak-Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Jostein Nyutstumo http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/198610 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jostein Nyutstumo | Journaldato: 22.01.2020 | RegistryNumber: 1258/2020 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak- Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Kjell Edvin Stenbro http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/202320 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kjell Edvin Stenbro | Journaldato: 26.03.2020 | RegistryNumber: 4963/2020 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak- Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Aina Reppe http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/198609 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Aina Reppe | Journaldato: 22.01.2020 | RegistryNumber: 1257/2020 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Helge Malum http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/202313 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helge Malum | Journaldato: 26.03.2020 | RegistryNumber: 4956/2020 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak- Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Svein Olav Reitan http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/198599 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Svein Olav Reitan | Journaldato: 22.01.2020 | RegistryNumber: 1247/2020 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Helge Malum http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/202311 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helge Malum | Journaldato: 26.03.2020 | RegistryNumber: 4954/2020 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak-Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Kristian Almås http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/198596 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kristian Almås | Journaldato: 29.01.2020 | RegistryNumber: 1244/2020 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak- Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Robert Børø http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/202293 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Robert Børø | Journaldato: 26.03.2020 | RegistryNumber: 4936/2020 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak-Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Kristian Almås http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/198595 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kristian Almås | Journaldato: 22.01.2020 | RegistryNumber: 1243/2020 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak- Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - John Magne Solem http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/202291 Type: Utgående brev | Avs/Mot: John Magne Solem | Journaldato: 26.03.2020 | RegistryNumber: 4934/2020 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak- Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Toralf Lillerønning http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/198593 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Toralf Lillerønning | Journaldato: 29.01.2020 | RegistryNumber: 1241/2020 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak- Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Stein Ørjan Taksgård http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/202290 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Stein Ørjan Taksgård | Journaldato: 26.03.2020 | RegistryNumber: 4933/2020 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak- Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Per Inge Singsaas http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/198592 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Per Inge Singsaas | Journaldato: 22.01.2020 | RegistryNumber: 1240/2020 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak- Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Arnt Bjørnli http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/202289 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arnt Bjørnli | Journaldato: 26.03.2020 | RegistryNumber: 4932/2020 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - snøscooter - Svein Andersen http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/198581 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Svein Andersen | Journaldato: 22.01.2020 | RegistryNumber: 1229/2020 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak- Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Kjell Sand http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/202288 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kjell Sand | Journaldato: 26.03.2020 | RegistryNumber: 4931/2020 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak- Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Thom Arnesen http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/198559 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Thom Arnesen | Journaldato: 21.01.2020 | RegistryNumber: 1207/2020 | Informasjon Vedtak- Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Per Magnar Aune http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/202287 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Per Magnar Aune | Journaldato: 26.03.2020 | RegistryNumber: 4930/2020 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak- Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Ola Loyd Bergsrønning http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/198556 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ola Loyd Bergsrønning | Journaldato: 21.01.2020 | RegistryNumber: 1204/2020 | Informasjon Vedtak- Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Bård Arve Stensås http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/202285 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bård Arve Stensås | Journaldato: 26.03.2020 | RegistryNumber: 4928/2020 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak-Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Ingar Gravrok http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/198509 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ingar Gravrok | Journaldato: 21.01.2020 | RegistryNumber: 1157/2020 | Informasjon Vedtak- Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Jan Erik Helgemo http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/202284 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jan Erik Helgemo | Journaldato: 26.03.2020 | RegistryNumber: 4927/2020 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak- Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Ingvar Normann Fossum http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/198507 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ingvar Normann Fossum | Journaldato: 21.01.2020 | RegistryNumber: 1155/2020 | Informasjon Vedtak- Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Per Ingar Troøien http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/202283 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Per Ingar Troøien | Journaldato: 26.03.2020 | RegistryNumber: 4926/2020 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak- Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Mathieu Michel Christian Roussel http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/198505 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mathieu Michel Christian Roussel | Journaldato: 21.01.2020 | RegistryNumber: 1153/2020 | Informasjon Vedtak- Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Jens Steinar Lenes http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/202282 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jens Steinar Lenes | Journaldato: 26.03.2020 | RegistryNumber: 4925/2020 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak- Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Edvin Arvid Fløttum http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/198483 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Edvin Arvid Fløttum | Journaldato: 21.01.2020 | RegistryNumber: 1131/2020 | Informasjon Vedtak- Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Kristian Digre http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/202281 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kristian Digre | Journaldato: 26.03.2020 | RegistryNumber: 4924/2020 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak-Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Eivind Sigve Fossum http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/198479 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Eivind Sigve Fossum | Journaldato: 20.01.2020 | RegistryNumber: 1127/2020 | Informasjon Vedtak-Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Petter Folstad http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/202280 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Petter Folstad | Journaldato: 26.03.2020 | RegistryNumber: 4923/2020 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak-Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Endre Rise http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/198475 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Endre Rise | Journaldato: 20.01.2020 | RegistryNumber: 1123/2020 | Informasjon Vedtak- Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Evelyn Mathisen http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/202279 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Evelyn Mathisen | Journaldato: 26.03.2020 | RegistryNumber: 4922/2020 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak- Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Per Bjarne Granmo http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/198471 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Per Bjarne Granmo | Journaldato: 20.01.2020 | RegistryNumber: 1119/2020 | Informasjon Vedtak- Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Vebjørn Langlete http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/202278 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Vebjørn Langlete | Journaldato: 26.03.2020 | RegistryNumber: 4921/2020 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak - søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - løypekjøring - Sokna IL http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/198282 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sokna IL | Journaldato: 16.01.2020 | RegistryNumber: 929/2020 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak- Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Magne Storlimo http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/202277 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Magne Storlimo | Journaldato: 26.03.2020 | RegistryNumber: 4920/2020 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak-Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Ole Johan Berg http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/198278 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ole Johan Berg | Journaldato: 16.01.2020 | RegistryNumber: 925/2020 | Informasjon Vedtak- Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Helge Digre http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/202255 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Helge Digre | Journaldato: 26.03.2020 | RegistryNumber: 4898/2020 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak- Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Atle Egil Haanshuus http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/198073 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Atle Egil Haanshuus | Journaldato: 14.01.2020 | RegistryNumber: 720/2020 | Informasjon Vedtak- Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Svend Erik Bones http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/202254 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Svend Erik Bones | Journaldato: 26.03.2020 | RegistryNumber: 4897/2020 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak- Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Kristian Kjelstad http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/198072 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kristian Kjelstad | Journaldato: 14.01.2020 | RegistryNumber: 719/2020 | Informasjon Vedtak- Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Ola Refseth http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/202251 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ola Refseth | Journaldato: 26.03.2020 | RegistryNumber: 4894/2020 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak-Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Lorents Bergsmyr http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/198070 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lorents Bergsmyr | Journaldato: 14.01.2020 | RegistryNumber: 717/2020 | Informasjon Vedtak-Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Bernt Olav Reitstøen http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/202250 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bernt Olav Reitstøen | Journaldato: 26.03.2020 | RegistryNumber: 4893/2020 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak- Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Eivind Tilseth http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/198068 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Eivind Tilseth | Journaldato: 14.01.2020 | RegistryNumber: 715/2020 | Informasjon Vedtak- Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Audun Buvik http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/202249 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Audun Buvik | Journaldato: 26.03.2020 | RegistryNumber: 4892/2020 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak-Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Nils-Petter Rogneslien http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/198047 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nils-Petter rogneslien | Journaldato: 14.01.2020 | RegistryNumber: 694/2020 | Informasjon Vedtak Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Kjetil Bjørgen http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/202244 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kjetil Bjørgen m.fl. | Journaldato: 26.03.2020 | RegistryNumber: 4887/2020 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak- Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Jarle Fissum http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/198044 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jarle Fissum | Journaldato: 14.01.2020 | RegistryNumber: 691/2020 | Informasjon Vedtak- Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Gaute Finstad http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/202243 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gaute Finstad | Journaldato: 26.03.2020 | RegistryNumber: 4886/2020 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak- Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Svein Are Løkken http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/198040 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Svein Are Løkken | Journaldato: 14.01.2020 | RegistryNumber: 687/2020 | Informasjon Vedtak- Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Atle Idar How http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/202242 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Atle Idar How | Journaldato: 26.03.2020 | RegistryNumber: 4885/2020 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak- Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Kjellrun Irene Haugen http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/198035 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kjellrun Irene Haugen | Journaldato: 14.01.2020 | RegistryNumber: 682/2020 | Informasjon Vedtak- Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Petter Bjerkan Bakken http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/202238 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Petter Bjerkan Bakken | Journaldato: 26.03.2020 | RegistryNumber: 4881/2020 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak- Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Øyvind Borthen http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/202236 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Øyvind Borthen | Journaldato: 26.03.2020 | RegistryNumber: 4879/2020 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak- Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Rune Rogstad http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/198026 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rune Rogstad | Journaldato: 14.01.2020 | RegistryNumber: 673/2020 | Informasjon Vedtak- Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Kjell T. Løfors http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/202235 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kjell T. Løfors | Journaldato: 26.03.2020 | RegistryNumber: 4878/2020 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak- Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Arne M. Solberg http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/198025 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arne M. Solberg | Journaldato: 14.01.2020 | RegistryNumber: 672/2020 | Informasjon Vedtak- Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Sivert Tellugen http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/202233 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sivert Tellugen | Journaldato: 26.03.2020 | RegistryNumber: 4876/2020 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak- Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Stian Aune http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/198020 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Stian Aune | Journaldato: 14.01.2020 | RegistryNumber: 667/2020 | Informasjon Vedtak- Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Olav Midtli http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/202232 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Olav Midtli | Journaldato: 26.03.2020 | RegistryNumber: 4875/2020 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak- Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Ole Henrik Aksetøy http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/198004 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ole Henrik Aksetøy | Journaldato: 14.01.2020 | RegistryNumber: 651/2020 | Informasjon Vedtak- Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Alexander Manum http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/202226 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Aleksander Manum | Journaldato: 26.03.2020 | RegistryNumber: 4869/2020 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak- Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Magne Forseth http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/197999 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Magne Forseth | Journaldato: 14.01.2020 | RegistryNumber: 646/2020 | Informasjon Vedtak- Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Terje Rise http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/202224 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Terje Rise | Journaldato: 26.03.2020 | RegistryNumber: 4867/2020 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak- Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Bjørn Inge Holte http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/197986 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bjørn Inge Holte | Journaldato: 14.01.2020 | RegistryNumber: 633/2020 | Informasjon Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Torbjørn Agnar Kjøsen http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/202201 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Torbjørn Agnar Kjøsen | Journaldato: 25.03.2020 | RegistryNumber: 4844/2020 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak- Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Anders Ingebrigt Holte http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/197985 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anders Ingebrigt Holte | Journaldato: 14.01.2020 | RegistryNumber: 632/2020 | Informasjon Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Eivind Bjerkset http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/202199 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Eivind Bjerkset | Journaldato: 25.03.2020 | RegistryNumber: 4842/2020 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak- Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Arnt Ove Lodgaard http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/197938 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arnt Ove Lodgaard | Journaldato: 13.01.2020 | RegistryNumber: 585/2020 | Informasjon Vedtak- Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Ingebrigt Enlid http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/202197 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ingebrigt Enlid | Journaldato: 25.03.2020 | RegistryNumber: 4840/2020 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak- Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - John Idar Aasenhus http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/197936 Type: Utgående brev | Avs/Mot: John Idar Aasenhus | Journaldato: 13.01.2020 | RegistryNumber: 583/2020 | Informasjon Vedtak- Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Hans Inge Vårhus http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/202196 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hans Inge Vårhus | Journaldato: 25.03.2020 | RegistryNumber: 4839/2020 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak-Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Ivar Martin Skarhaug http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/197912 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ivar Martin Skarhaug | Journaldato: 13.01.2020 | RegistryNumber: 559/2020 | Informasjon Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Per Jostein Solberg http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/202194 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Per Jostein Solberg | Journaldato: 25.03.2020 | RegistryNumber: 4837/2020 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak- Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Odd Roar Eggen http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/197907 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Odd Roar Eggen | Journaldato: 13.01.2020 | RegistryNumber: 554/2020 | Informasjon Vedtak-Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Harald Vinsnesbakk http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/202193 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Harald Vinsnesbakk | Journaldato: 25.03.2020 | RegistryNumber: 4836/2020 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak-Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Jan Lasse Aase http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/197904 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jan Lasse Aase | Journaldato: 13.01.2020 | RegistryNumber: 551/2020 | Informasjon Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Børge Lein http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/202192 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Børge Lein | Journaldato: 25.03.2020 | RegistryNumber: 4835/2020 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak- Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Iver Myhre http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/197900 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Iver Myhre | Journaldato: 13.01.2020 | RegistryNumber: 547/2020 | Informasjon Vedtak- Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Steinar Løvrød http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/202191 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Steinar Løvrød | Journaldato: 25.03.2020 | RegistryNumber: 4834/2020 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Ola Arnfinn Ertshus http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/197890 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ola Arnfinn Ertshus | Journaldato: 13.01.2020 | RegistryNumber: 537/2020 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Erlend Knudtsen http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/202190 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Erlend Knudtsen | Journaldato: 25.03.2020 | RegistryNumber: 4833/2020 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak-Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - John Kristian Barlien http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/197866 Type: Utgående brev | Avs/Mot: John Kristian Barlien | Journaldato: 13.01.2020 | RegistryNumber: 513/2020 | Informasjon Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Ingvar Digre http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/202188 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ingvar Digre | Journaldato: 25.03.2020 | RegistryNumber: 4831/2020 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak- Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Kurt Kant Krogstad http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/197860 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kurt Kant Krogstad | Journaldato: 13.01.2020 | RegistryNumber: 507/2020 | Informasjon Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Ingvar Digre http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/202184 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ingvar Digre | Journaldato: 25.03.2020 | RegistryNumber: 4827/2020 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak- Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Eva Irene Skjevik http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/197858 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Eva Irene Skjevik | Journaldato: 13.01.2020 | RegistryNumber: 505/2020 | Informasjon Vedtak- Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Geir Ove Andersen http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/202177 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Geir Ove Andersen | Journaldato: 25.03.2020 | RegistryNumber: 4820/2020 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak- Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Ingvald Digre http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/197856 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ingvald Digre | Journaldato: 13.01.2020 | RegistryNumber: 503/2020 | Informasjon Vedtak-Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Brit Laila Hage http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/202176 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Brit Laila Hage | Journaldato: 25.03.2020 | RegistryNumber: 4819/2020 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak-Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Per Forsetlund http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/197855 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Per Forsetlund | Journaldato: 13.01.2020 | RegistryNumber: 502/2020 | Informasjon vedtak- Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Lars Staverløkk http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/202173 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lars Staverløkk | Journaldato: 25.03.2020 | RegistryNumber: 4816/2020 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak-Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Morten Steigedal http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/197854 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Morten Steigedal | Journaldato: 13.01.2020 | RegistryNumber: 501/2020 | Informasjon Vedtak- Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Jostein Solem http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/202171 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jostein Solem | Journaldato: 25.03.2020 | RegistryNumber: 4814/2020 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak- Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Berit Tovmo http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/197852 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Berit Tovmo | Journaldato: 13.01.2020 | RegistryNumber: 499/2020 | Informasjon Vedtak- Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Kjell Bjarne Rønningsgrind http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/202170 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kjell Bjarne Rønningsgrind | Journaldato: 25.03.2020 | RegistryNumber: 4813/2020 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak-Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Jan Storsve http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/197821 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jan Storsve | Journaldato: 10.01.2020 | RegistryNumber: 467/2020 | Informasjon Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Jan Erik Helgemo http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/202169 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jan Erik Helgemo | Journaldato: 24.03.2020 | RegistryNumber: 4812/2020 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak- Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Olav Jønland http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/197818 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Olav Jønland | Journaldato: 10.01.2020 | RegistryNumber: 464/2020 | Informasjon Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Kjell Gunnar Knutsen http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/202168 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kjell Gunnar Knutsen | Journaldato: 24.03.2020 | RegistryNumber: 4811/2020 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak- Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Lise Jacobsen http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/197817 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lise Jacobsen | Journaldato: 10.01.2020 | RegistryNumber: 463/2020 | Informasjon Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Bård Arve Stensås http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/202142 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bård Arve Stensås | Journaldato: 24.03.2020 | RegistryNumber: 4785/2020 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak- Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Geir Ove Solem http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/197809 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Geir Ove Solem | Journaldato: 10.01.2020 | RegistryNumber: 455/2020 | Informasjon Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Per Magnar Aune http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/202141 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Per Magnar Aune | Journaldato: 24.03.2020 | RegistryNumber: 4784/2020 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak- Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Ola Norvald Løkken http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/197801 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ola Norvald Løkken | Journaldato: 10.01.2020 | RegistryNumber: 447/2020 | Informasjon Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Kjell Sand http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/202126 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kjell Sand | Journaldato: 23.03.2020 | RegistryNumber: 4769/2020 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak- Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Jon Arne Vinsnesbakk http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/197800 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jon Arne Vinsnesbakk | Journaldato: 10.01.2020 | RegistryNumber: 446/2020 | Informasjon Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Arnt Bjørnli http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/202101 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arnt Bjørnli | Journaldato: 23.03.2020 | RegistryNumber: 4744/2020 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak- Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Øystein Løvli http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/197796 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Øystein Løvli m.fl. | Journaldato: 10.01.2020 | RegistryNumber: 442/2020 | Informasjon Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Stein Ørjan Taksgård http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/202100 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stein Ørjan Taksgård | Journaldato: 23.03.2020 | RegistryNumber: 4743/2020 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak- Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Jens Edvin Folstad http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/197795 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jens Edvin Folstad | Journaldato: 10.01.2020 | RegistryNumber: 441/2020 | Informasjon Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - John Magne Solem http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/202099 Type: Inngående brev | Avs/Mot: John Magne Solem | Journaldato: 23.03.2020 | RegistryNumber: 4742/2020 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak- Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Bjørn Ivar Randen http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/197789 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bjørn Ivar Randen | Journaldato: 10.01.2020 | RegistryNumber: 435/2020 | Informasjon Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Steinar Gisvold http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/202098 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Steinar Gisvold | Journaldato: 23.03.2020 | RegistryNumber: 4741/2020 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak-Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Tommy Krogstad http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/197788 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tommy Krogstad | Journaldato: 10.01.2020 | RegistryNumber: 434/2020 | Informasjon Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Tone Kristin Rekstad http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/202091 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tone Kristin Rekstad | Journaldato: 23.03.2020 | RegistryNumber: 4734/2020 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Odd Egil Gaustad http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/202090 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Odd Egil Gaustad | Journaldato: 23.03.2020 | RegistryNumber: 4733/2020 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Morten Aasen http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/202082 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Morten Aasen | Journaldato: 23.03.2020 | RegistryNumber: 4725/2020 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak- Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Erik Torbjørn Løhre http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/197776 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Erik Torbjørn Løhre | Journaldato: 10.01.2020 | RegistryNumber: 422/2020 | Informasjon Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Robert Børø http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/202073 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Robert Børø | Journaldato: 20.03.2020 | RegistryNumber: 4716/2020 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak- Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Ivar Enlid http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/197775 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ivar Enlid | Journaldato: 10.01.2020 | RegistryNumber: 421/2020 | Informasjon Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Kjell Edvin Stenbro http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/202068 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kjell Edvin Stenbro | Journaldato: 20.03.2020 | RegistryNumber: 4711/2020 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak-Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Knut Aspås http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/197762 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Knut Aspås | Journaldato: 10.01.2020 | RegistryNumber: 408/2020 | Informasjon Ettersendelse av kart ifm søknad om motorferdsel - Audun Kåre Buvik og Inger Tiller http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/202053 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Audun Kåre Buvik og Inger Tiller | Journaldato: 20.03.2020 | RegistryNumber: 4696/2020 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak-Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Torbjørn Sørgård http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/197760 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Torbjørn Sørgård | Journaldato: 09.01.2020 | RegistryNumber: 406/2020 | Informasjon Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Per Kristian Børset http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/202036 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Per Kristian Børset | Journaldato: 23.03.2020 | RegistryNumber: 4679/2020 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak-Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Ola Robert Rikstaddal http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/197719 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ola Robert Rikstaddal | Journaldato: 09.01.2020 | RegistryNumber: 366/2020 | Informasjon Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Harry Ingemar Flatås http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/202027 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Harry Ingemar Flatås | Journaldato: 23.03.2020 | RegistryNumber: 4670/2020 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak- Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Jostein Reitan http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/197718 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jostein Reitan | Journaldato: 09.01.2020 | RegistryNumber: 365/2020 | Informasjon Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Birger Marvin Aune http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/202022 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Birger Marvin Aune | Journaldato: 19.03.2020 | RegistryNumber: 4665/2020 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak- Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Arnfinn Magne Skinderhaug http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/197714 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arnfin Magne Skinderhaug | Journaldato: 09.01.2020 | RegistryNumber: 361/2020 | Informasjon Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Magne Storlimo http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/202000 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Magne Storlimo | Journaldato: 19.03.2020 | RegistryNumber: 4643/2020 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak-Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Odd Magnar Børset http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/197699 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Odd Magnar Børset | Journaldato: 09.01.2020 | RegistryNumber: 346/2020 | Informasjon Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Vebjørn Langlete http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/201982 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vebjørn Langlete | Journaldato: 18.03.2020 | RegistryNumber: 4625/2020 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak-Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Ivar Magnar Rostad http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/197698 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ivar Magnar Rostad | Journaldato: 09.01.2020 | RegistryNumber: 345/2020 | Informasjon Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Evelyn Mathisen http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/201943 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Evelyn Mathisen | Journaldato: 18.03.2020 | RegistryNumber: 4586/2020 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak- Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Ivar Presthus http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/197697 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ivar Presthus | Journaldato: 09.01.2020 | RegistryNumber: 344/2020 | Informasjon Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Petter Folstad http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/201912 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Petter Folstad | Journaldato: 17.03.2020 | RegistryNumber: 4555/2020 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak- Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Sigrid Fivelstad http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/197691 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sigrid Fivelstad | Journaldato: 09.01.2020 | RegistryNumber: 338/2020 | Informasjon Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Kristian Digre http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/201877 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kristian Digre | Journaldato: 17.03.2020 | RegistryNumber: 4520/2020 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak- Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Svein Georg Engen http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/197688 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Svein Georg Engen | Journaldato: 09.01.2020 | RegistryNumber: 335/2020 | Informasjon