Postliste http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/ einnsyn.mgk.no Søknad om endring av scooterløyve - Ingvar Digre http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/161910 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ingvar Digre | Journaldato: 14.03.2018 | RegistryNumber: 4226/2018 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om endring av scooterløyve - Hans Tore Løvrødshaug http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/161907 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hans Tore Løvrødshaug | Journaldato: 14.03.2018 | RegistryNumber: 4223/2018 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Legeerklæring - ***** ***** http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/161699 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Midtre Gauldal Legekontor | Journaldato: 09.03.2018 | RegistryNumber: 4015/2018 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Stian Svepstad Olsen - gbnr 221/35 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/160722 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Stian Svepstad Olsen | Journaldato: 21.02.2018 | RegistryNumber: 3038/2018 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om endring av løyve - Olav Lien http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/160529 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Olav Lien | Journaldato: 19.02.2018 | RegistryNumber: 2845/2018 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedrørende søknad om motorferdsel i utmark - Ole Roger Aune http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/160126 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ole Roger Aune | Journaldato: 13.02.2018 | RegistryNumber: 2444/2018 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedrørende søknad om motorferdsel i utmark - Ole Roger Aune http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/160125 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ole Roger Aune | Journaldato: 13.02.2018 | RegistryNumber: 2443/2018 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Knut Magne Engesmo http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/143756 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Knut Magne Engesmo | Journaldato: 19.03.2018 | RegistryNumber: 4795/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Korrigert arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2018 - Enhet for Pleie og omsorg - Elin Midthjell http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/164422 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Elin Midthjell | Journaldato: 30.04.2018 | RegistryNumber: 6733/2018 | Enhet for Pleie og omsorg Mottar ikke stillingen - Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2018 - Enhet for pleie og omsorg - Ildri Fyhn Foros http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/164397 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ildri Fyhn Foros | Journaldato: 27.04.2018 | RegistryNumber: 6708/2018 | Enhet for Pleie og omsorg Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Roger Skjelbakken http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/165444 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Roger Skjelbakken | Journaldato: 15.05.2018 | RegistryNumber: 7745/2018 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om stilling http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/164326 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Prangthip Phonchamni | Journaldato: 26.04.2018 | RegistryNumber: 6638/2018 | Enhet for Pleie og omsorg Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Jan Arve Endal - hytte i Hiåvollan http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/163575 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jan Arve Endal | Journaldato: 12.04.2018 | RegistryNumber: 5888/2018 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om stilling http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/164047 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Malin Logtu Rise | Journaldato: 20.04.2018 | RegistryNumber: 6359/2018 | Enhet for Pleie og omsorg Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Jan Arve Endal http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/163559 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jan Arve Endal | Journaldato: 11.04.2018 | RegistryNumber: 5872/2018 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2018 - Enhet for Pleie og omsorg - Elin Midthjell http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/163945 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Elin Midthjell | Journaldato: 20.04.2018 | RegistryNumber: 6257/2018 | Enhet for Pleie og omsorg Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Jomar Askim gbnr 401/1/5 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/163554 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jomar Askim | Journaldato: 12.04.2018 | RegistryNumber: 5867/2018 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2018 - Enhet for Pleie og omsorg - Ann Iren Solberg http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/163943 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ann Iren Solberg | Journaldato: 20.04.2018 | RegistryNumber: 6255/2018 | Enhet for Pleie og omsorg Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Odd Øie gbnr 98/6 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/163121 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Odd Øie | Journaldato: 05.04.2018 | RegistryNumber: 5435/2018 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2018 - Enhet for Pleie og omsorg - Andrea Eggen Gundersen http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/163497 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Andrea Eggen Gundersen | Journaldato: 13.04.2018 | RegistryNumber: 5810/2018 | Enhet for Pleie og omsorg Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Odd Øie http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/163090 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Odd Øie | Journaldato: 03.04.2018 | RegistryNumber: 5404/2018 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2018 - Enhet for Pleie og omsorg - Judith Tone Melum http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/162250 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Judith Tone Melum | Journaldato: 21.03.2018 | RegistryNumber: 4566/2018 | Enhet for Pleie og omsorg Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Geir Mathiesen gbfnr 234/1/7 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/162965 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Geir Mathiesen | Journaldato: 27.03.2018 | RegistryNumber: 5279/2018 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2018 - Enhet for Pleie og omsorg - Espen Talsnes Flatmo http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/162248 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Espen Talsnes Flatmo | Journaldato: 21.03.2018 | RegistryNumber: 4564/2018 | Enhet for Pleie og omsorg Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Bernt Olav Reistøen gbnr 234/3 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/162962 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bernt Olav Reitstøen | Journaldato: 27.03.2018 | RegistryNumber: 5276/2018 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2018 - Enhet for Pleie og omsorg - Hege Anita Solemsmo http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/162247 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hege Anita Solemsmo | Journaldato: 21.03.2018 | RegistryNumber: 4563/2018 | Enhet for Pleie og omsorg Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Jomar Askim http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/162918 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jomar Askim | Journaldato: 26.03.2018 | RegistryNumber: 5232/2018 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2018 - Enhet for Pleie og omsorg - Vigdis Kant http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/162131 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Vigdis Kant | Journaldato: 20.03.2018 | RegistryNumber: 4447/2018 | Enhet for Pleie og omsorg Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Morten Børseth gbnr 126/2 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/162907 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Morten Børseth | Journaldato: 27.03.2018 | RegistryNumber: 5221/2018 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2018 - Enhet for Pleie og omsorg - Sunniva Heitmann Størseth http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/162130 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sunniva Heitmann Størseth | Journaldato: 20.03.2018 | RegistryNumber: 4446/2018 | Enhet for Pleie og omsorg Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Morten Børseth http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/162895 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Morten Børseth | Journaldato: 26.03.2018 | RegistryNumber: 5209/2018 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2018 - Enhet for Pleie og omsorg - Hilde Møinichen Bollandsås http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/162129 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hilde Møinichen Bollandsås | Journaldato: 20.03.2018 | RegistryNumber: 4445/2018 | Enhet for Pleie og omsorg Henddalen naturreservat - dispensasjon til transport med snøscooter til seterhus - Svein Fløttum http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/162880 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Sør-Trøndelag | Journaldato: 26.03.2018 | RegistryNumber: 5194/2018 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2018 - Enhet for Pleie og omsorg - Johnny Åhlfeldt http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/162128 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Johnny Åhlfeldt | Journaldato: 20.03.2018 | RegistryNumber: 4444/2018 | Enhet for Pleie og omsorg Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Bjørn Bjørnli gbnr 86/7 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/162877 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bjørn Bjørnli | Journaldato: 27.03.2018 | RegistryNumber: 5191/2018 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2018 - Enhet for Pleie og omsorg - Mari Solberg http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/162127 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mari Solberg | Journaldato: 20.03.2018 | RegistryNumber: 4443/2018 | Enhet for Pleie og omsorg Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Anita Kant gbnr 50/18 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/162875 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anita Kant | Journaldato: 27.03.2018 | RegistryNumber: 5189/2018 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2018 - Enhet for Pleie og omsorg - Bente Dyrvik http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/162126 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bente Dyrvik | Journaldato: 20.03.2018 | RegistryNumber: 4442/2018 | Enhet for Pleie og omsorg Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Arngeir Fløttum gbnr 80/29 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/162873 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arngeir Fløttum | Journaldato: 27.03.2018 | RegistryNumber: 5187/2018 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2018 - Enhet for Pleie og omsorg - Elin Storli http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/162124 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Elin Storli | Journaldato: 20.03.2018 | RegistryNumber: 4440/2018 | Enhet for Pleie og omsorg Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Hans Storli gbnr 171/1 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/162870 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hans Storli | Journaldato: 27.03.2018 | RegistryNumber: 5184/2018 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2018 - Enhet for Pleie og omsorg - Thomas Hammerås http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/162122 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Thomas Hammerås | Journaldato: 20.03.2018 | RegistryNumber: 4438/2018 | Enhet for Pleie og omsorg Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Bjørn Bjørnli http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/162859 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bjørn Bjørnli | Journaldato: 26.03.2018 | RegistryNumber: 5173/2018 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2018 - Enhet for Pleie og omsorg - Malin Bratt Staverløkk http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/162120 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Malin Bratt Staverløkk | Journaldato: 20.03.2018 | RegistryNumber: 4436/2018 | Enhet for Pleie og omsorg Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Anita Kant http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/162854 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anita Kant | Journaldato: 23.03.2018 | RegistryNumber: 5168/2018 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2018 - Enhet for Pleie og omsorg - Vigdis M. Fillingsnes http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/162117 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Vigdis M. Fillingsnes | Journaldato: 20.03.2018 | RegistryNumber: 4433/2018 | Enhet for Pleie og omsorg Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Bernt Olav Reistøen http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/162825 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bernt Olav Reitstøen | Journaldato: 23.03.2018 | RegistryNumber: 5141/2018 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2018 - Enhet for Pleie og omsorg - Rita Sandmo http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/162114 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rita Sandmo | Journaldato: 20.03.2018 | RegistryNumber: 4430/2018 | Enhet for Pleie og omsorg Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Ragnhild Reitstøen http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/162824 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ragnhild Reitstøen | Journaldato: 23.03.2018 | RegistryNumber: 5140/2018 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2018 - Enhet for Pleie og omsorg - Trine Aasenhus http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/162113 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Trine Aasenhus | Journaldato: 20.03.2018 | RegistryNumber: 4429/2018 | Enhet for Pleie og omsorg Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Geir Mathiesen http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/162823 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Geir Mathiesen | Journaldato: 23.03.2018 | RegistryNumber: 5139/2018 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2018 - Enhet for Pleie og omsorg - Mari Kristine Åsbakk http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/162112 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mari Kristine Åsbakk | Journaldato: 20.03.2018 | RegistryNumber: 4428/2018 | Enhet for Pleie og omsorg Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Arngeir Fløttum http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/162805 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arngeir Fløttum | Journaldato: 23.03.2018 | RegistryNumber: 5121/2018 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2018 - Enhet for Pleie og omsorg - Håkon Sagen http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/162111 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Håkon Sagen | Journaldato: 20.03.2018 | RegistryNumber: 4427/2018 | Enhet for Pleie og omsorg Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Per Olav Snøan gbnr 72/14 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/162791 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Per Olav Snøan | Journaldato: 26.03.2018 | RegistryNumber: 5107/2018 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2018 - Enhet for Pleie og omsorg - Åshild Bjeldvik Høgås http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/162110 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Åshild Bjeldvik Høgås | Journaldato: 20.03.2018 | RegistryNumber: 4426/2018 | Enhet for Pleie og omsorg Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Jens Gunnar Fløttum gbnr 263/3 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/162789 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jens Gunnar Fløttum | Journaldato: 26.03.2018 | RegistryNumber: 5105/2018 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2918 - Enhet for Pleie og omsorg - Ina Nordvik http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/162109 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ina Nordvik | Journaldato: 20.03.2018 | RegistryNumber: 4425/2018 | Enhet for Pleie og omsorg Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Per Olav Snøan http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/162787 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Per Olav Snøan | Journaldato: 23.03.2018 | RegistryNumber: 5103/2018 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2018 - Enhet for Pleie og omsorg - Siren Anita Skjervold http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/162106 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Siren Anita Skjervold | Journaldato: 20.03.2018 | RegistryNumber: 4422/2018 | Enhet for Pleie og omsorg Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Jens Gunnar Fløttum http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/162785 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jens Gunnar Fløttum | Journaldato: 23.03.2018 | RegistryNumber: 5101/2018 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2018 - Enhet for Pleie og omsorg - Marit Vinsnesbakk http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/162104 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Marit Vinsnesbakk | Journaldato: 20.03.2018 | RegistryNumber: 4420/2018 | Enhet for Pleie og omsorg Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Hans Storli http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/162768 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hans Storli | Journaldato: 23.03.2018 | RegistryNumber: 5084/2018 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2018 - Enhet for Pleie og omsorg - Marianne Solum http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/162101 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Marianne Solum | Journaldato: 20.03.2018 | RegistryNumber: 4417/2018 | Enhet for Pleie og omsorg Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Svein Fløttum gbnr 261/1 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/162762 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Svein Fløttum | Journaldato: 23.03.2018 | RegistryNumber: 5078/2018 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2018 - Enhet for Pleie og omsorg - June Hugdal http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/162100 Type: Utgående brev | Avs/Mot: June Hugdal | Journaldato: 20.03.2018 | RegistryNumber: 4416/2018 | Enhet for Pleie og omsorg Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Karl Soknes - leiekjøring Prestfjellet http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/162759 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Karl Soknes | Journaldato: 23.03.2018 | RegistryNumber: 5075/2018 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2018 - Enhet for Pleie og omsorg - Anja Marie Hakvåg http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/162098 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anja Marie Hakvåg | Journaldato: 20.03.2018 | RegistryNumber: 4414/2018 | Enhet for Pleie og omsorg Løyve for bruk av snøscooter - Bernt Ole Bolland http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/162740 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bernt Ole Bolland | Journaldato: 22.03.2018 | RegistryNumber: 5056/2018 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2018 - Enhet for Pleie og omsorg - Monica Aamot Rundhaug http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/162096 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Monica Aamot Rundhaug | Journaldato: 20.03.2018 | RegistryNumber: 4412/2018 | Enhet for Pleie og omsorg Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Bjørn Noralf Bones gbfnr 400/1/ http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/162737 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bjørn Noralf Bones | Journaldato: 22.03.2018 | RegistryNumber: 5053/2018 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2018 - Enhet for Pleie og omsorg - Nina Moe http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/162094 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nina Moe | Journaldato: 20.03.2018 | RegistryNumber: 4410/2018 | Enhet for Pleie og omsorg Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Erling Gildset gbnr 221/36 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/162736 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Erling Gildset | Journaldato: 22.03.2018 | RegistryNumber: 5052/2018 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2018 - Enhet for Pleie og omsorg - Tone Refseth http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/162093 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tone Refseth | Journaldato: 20.03.2018 | RegistryNumber: 4409/2018 | Enhet for Pleie og omsorg Vedrørende tidligere innsendt søknad om snøscooterløyve/utvidelse - ***** ***** ***** http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/162705 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.03.2018 | RegistryNumber: 5021/2018 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2018 - Enhet for Pleie og omsorg - Yasir Kamal Saad http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/162092 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Yasir Kamal Saad | Journaldato: 20.03.2018 | RegistryNumber: 4408/2018 | Enhet for Pleie og omsorg Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2018 - Enhet for Pleie og omsorg - Ida Rud http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/162091 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ida Rud | Journaldato: 20.03.2018 | RegistryNumber: 4407/2018 | Enhet for Pleie og omsorg Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Erling Gildset http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/162330 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Erling Gildset | Journaldato: 20.03.2018 | RegistryNumber: 4646/2018 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Svar - manglende kart - tidligere innsendt søknad om motorferdsel - Karl Soknes http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/162315 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Karl Soknes | Journaldato: 20.03.2018 | RegistryNumber: 4631/2018 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2018 - Enhet for Pleie og omsorg - Stein-Inge Nyrud http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/162089 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Stein-Inge Nyrud | Journaldato: 20.03.2018 | RegistryNumber: 4405/2018 | Enhet for Pleie og omsorg Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2018 - Enhet for Pleie og omsorg - Marius Heksem http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/162086 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Marius Heksem | Journaldato: 20.03.2018 | RegistryNumber: 4402/2018 | Enhet for Pleie og omsorg Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Karl Soknes http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/162281 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Karl Soknes | Journaldato: 20.03.2018 | RegistryNumber: 4597/2018 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Bjørn Noralf Bones http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/162252 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bjørn Noralf Bones | Journaldato: 20.03.2018 | RegistryNumber: 4568/2018 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2018 - Enhet for Pleie og omsorg - Marlene Elda http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/162047 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Marlene Elda | Journaldato: 16.03.2018 | RegistryNumber: 4363/2018 | Enhet for Pleie og omsorg Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Svein Fløttum http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/162237 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svein Fløttum | Journaldato: 20.03.2018 | RegistryNumber: 4553/2018 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2018 - Enhet for Pleie og omsorg - Malin Bakken http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/162041 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Malin Bakken | Journaldato: 16.03.2018 | RegistryNumber: 4357/2018 | Enhet for Pleie og omsorg Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Olav Svardal http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/162108 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Olav Svardal | Journaldato: 19.03.2018 | RegistryNumber: 4424/2018 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2018 - Enhet for Pleie og omsorg - Emilie Petersen http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/162040 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Emilie Petersen | Journaldato: 16.03.2018 | RegistryNumber: 4356/2018 | Enhet for Pleie og omsorg Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Leiv Forodden gbnr 266/5 og 6 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/162090 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Leiv Forodden | Journaldato: 19.03.2018 | RegistryNumber: 4406/2018 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2018 - Enhet for Pleie og omsorg - Annie Fe Broen http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/162033 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Annie Fe Broen | Journaldato: 16.03.2018 | RegistryNumber: 4349/2018 | Enhet for Pleie og omsorg Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Kjell T.Løfors - gbfnr 263/1/1 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/162087 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kjell T. Løfors | Journaldato: 19.03.2018 | RegistryNumber: 4403/2018 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2018 - Enhet for Pleie og omsorg - Gunnveig Løvrød http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/162028 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gunnveig Løvrød | Journaldato: 16.03.2018 | RegistryNumber: 4344/2018 | Enhet for Pleie og omsorg Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Audun Reitan - gbnr 26/36 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/162083 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Audun Reitan | Journaldato: 19.03.2018 | RegistryNumber: 4399/2018 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2018 - Enhet for Pleie og omsorg - Hannah Enodd Steinsmo http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/162027 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hannah Enodd Steinsmo | Journaldato: 16.03.2018 | RegistryNumber: 4343/2018 | Enhet for Pleie og omsorg Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2018 - Enhet for Pleie og omsorg - Bodil Enodd Steinsmo http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/162026 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bodil Enodd Steinsmo | Journaldato: 16.03.2018 | RegistryNumber: 4342/2018 | Enhet for Pleie og omsorg Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Olav Svardal http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/162077 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Olav Svardal | Journaldato: 16.03.2018 | RegistryNumber: 4393/2018 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2018 - Enhet for Pleie og omsorg - Sølvi Solum http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/162019 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sølvi Solum | Journaldato: 16.03.2018 | RegistryNumber: 4335/2018 | Enhet for Pleie og omsorg Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Audun Reitan http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/162037 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Audun Reitan | Journaldato: 15.03.2018 | RegistryNumber: 4353/2018 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Magnar Kosberg gbnr 262/1 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/162030 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Magnar Kosberg | Journaldato: 16.03.2018 | RegistryNumber: 4346/2018 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2018 - Enhet for Pleie og omsorg - Silje Kristin Holshaug http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/162015 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Silje Kristin Holshaug | Journaldato: 16.03.2018 | RegistryNumber: 4331/2018 | Enhet for Pleie og omsorg Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Bjørnar Moen gbnr 861 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/162004 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bjørnar Moen | Journaldato: 16.03.2018 | RegistryNumber: 4320/2018 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2018 - Enhet for Pleie og omsorg - Linda Therese Løseth http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/162009 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Linda Therese Løseth | Journaldato: 16.03.2018 | RegistryNumber: 4325/2018 | Enhet for Pleie og omsorg Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2018 - Enhet for Pleie og omsorg - Åse Oline Heggvold http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/162006 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Åse Oline Heggvold | Journaldato: 16.03.2018 | RegistryNumber: 4322/2018 | Enhet for Pleie og omsorg Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Kjell T.Løfors http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/161984 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kjell T. Løfors | Journaldato: 15.03.2018 | RegistryNumber: 4300/2018 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2018 - Enhet for Pleie og omsorg - Maria Aune http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/162005 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Maria Aune | Journaldato: 16.03.2018 | RegistryNumber: 4321/2018 | Enhet for Pleie og omsorg Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Andre Nilsen gbnr 27/3 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/161982 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Andre Nilsen | Journaldato: 16.03.2018 | RegistryNumber: 4298/2018 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2018 - Enhet for Pleie og omsorg - Ida Malum http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/162001 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ida Malum | Journaldato: 16.03.2018 | RegistryNumber: 4317/2018 | Enhet for Pleie og omsorg Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Kjell Sedeniussen - gbnr 266/17 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/161981 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kjell Sedeniussen | Journaldato: 16.03.2018 | RegistryNumber: 4297/2018 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Karl Ivar Refseth - 222/1 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/161980 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Karl Ivar Refseth | Journaldato: 16.03.2018 | RegistryNumber: 4296/2018 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2018 - Enhet for Pleie og omsorg - Marit Flatås http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/161998 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Marit Flatås | Journaldato: 16.03.2018 | RegistryNumber: 4314/2018 | Enhet for Pleie og omsorg Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2018 - Enhet for Pleie og omsorg - Maria Fløttum Aunmo http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/161993 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Maria Fløttum Aunmo | Journaldato: 16.03.2018 | RegistryNumber: 4309/2018 | Enhet for Pleie og omsorg Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Wenche Berg 214/3 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/161974 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Wenche Berg | Journaldato: 15.03.2018 | RegistryNumber: 4290/2018 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2018 - Enhet for Pleie og omsorg - Thea Enlid Fossmo http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/161991 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Thea Enlid Fossmo | Journaldato: 16.03.2018 | RegistryNumber: 4307/2018 | Enhet for Pleie og omsorg Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Bjørnar Moen http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/161968 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bjørnar Moen | Journaldato: 14.03.2018 | RegistryNumber: 4284/2018 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2018 - Enhet for Pleie og omsorg - Katrine Svardal http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/161987 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Katrine Svardal | Journaldato: 16.03.2018 | RegistryNumber: 4303/2018 | Enhet for Pleie og omsorg Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Andre Nilsen http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/161945 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Andre Nilsen | Journaldato: 14.03.2018 | RegistryNumber: 4261/2018 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2018 - Enhet for Pleie og omsorg - Kent Gundersen http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/161855 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kent Gundersen | Journaldato: 15.03.2018 | RegistryNumber: 4171/2018 | Enhet for Pleie og omsorg Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Karl Ivar Refseth http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/161937 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Karl Ivar Refseth | Journaldato: 14.03.2018 | RegistryNumber: 4253/2018 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2018 - Enhet for Pleie og omsorg - Guri Storlimo Rostad http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/161854 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Guri Storlimo Rostad | Journaldato: 15.03.2018 | RegistryNumber: 4170/2018 | Enhet for Pleie og omsorg Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Kjell Sedeniussen http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/161927 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kjell Sedeniussen | Journaldato: 14.03.2018 | RegistryNumber: 4243/2018 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2018 - Enhet for Pleie og omsorg - Anne Grete Rogstad http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/161853 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anne Grete Rogstad | Journaldato: 15.03.2018 | RegistryNumber: 4169/2018 | Enhet for Pleie og omsorg Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Magnar Kosberg http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/161926 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Magnar Kosberg | Journaldato: 14.03.2018 | RegistryNumber: 4242/2018 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2018 - Enhet for Pleie og omsorg - Oda Pernille Staverløkk Kristensen http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/161852 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oda Pernille Staverløkk Kristensen | Journaldato: 15.03.2018 | RegistryNumber: 4168/2018 | Enhet for Pleie og omsorg Kjøreseddel for vinteren 2017/2018 - Sokna IL Trimgruppa http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/161899 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sokna IL Trimgruppa | Journaldato: 13.03.2018 | RegistryNumber: 4215/2018 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2018 - Enhet for Pleie og omsorg - Merete Amundal http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/161844 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Merete Amundal | Journaldato: 15.03.2018 | RegistryNumber: 4160/2018 | Enhet for Pleie og omsorg Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Wenche Berg http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/161882 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Wenche Berg | Journaldato: 13.03.2018 | RegistryNumber: 4198/2018 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2018 - Enhet for Pleie og omsorg - Marit Løkken http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/161842 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Marit Løkken | Journaldato: 15.03.2018 | RegistryNumber: 4158/2018 | Enhet for Pleie og omsorg Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Per Iver Rugelsjøen http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/161843 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Per Iver Rugelsjøen | Journaldato: 14.03.2018 | RegistryNumber: 4159/2018 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2018 - Enhet for Pleie og omsorg - Anita Heksem http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/161839 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anita Heksem | Journaldato: 15.03.2018 | RegistryNumber: 4155/2018 | Enhet for Pleie og omsorg Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Per Arne Morken http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/161837 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Per Arne Morken | Journaldato: 14.03.2018 | RegistryNumber: 4153/2018 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2018 - Enhet for Pleie og omsorg - Britt Synnøve Hepsø Rosmo http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/161838 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Britt Synnøve Hepsø Rosmo | Journaldato: 15.03.2018 | RegistryNumber: 4154/2018 | Enhet for Pleie og omsorg Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Leiv Forodden http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/161815 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Leiv Forodden | Journaldato: 13.03.2018 | RegistryNumber: 4131/2018 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2018 - Enhet for Pleie og omsorg - Anne Karin Haugen http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/161836 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anne Karin Haugen | Journaldato: 15.03.2018 | RegistryNumber: 4152/2018 | Enhet for Pleie og omsorg Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Marit Hovstad http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/161743 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Marit Hovstad | Journaldato: 12.03.2018 | RegistryNumber: 4059/2018 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2018 - Enhet for Pleie og omsorg - Hamdya Hassen http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/161827 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hamdya Hassen | Journaldato: 15.03.2018 | RegistryNumber: 4143/2018 | Enhet for Pleie og omsorg Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Niels Arne Balstad gbnr 112/2 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/161713 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Niels Arne balstad | Journaldato: 09.03.2018 | RegistryNumber: 4029/2018 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2018 - Enhet for Pleie og omsorg - Mustafa Ali Hassan http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/161822 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mustafa Ali Hassan | Journaldato: 15.03.2018 | RegistryNumber: 4138/2018 | Enhet for Pleie og omsorg Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Jan Kåre Rønningsgrind - gbnr 263/24 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/161710 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jan Kåre Rønningsgrind | Journaldato: 09.03.2018 | RegistryNumber: 4026/2018 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2018 - Enhet for Pleie og omsorg - Kate Larsen http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/161820 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kate Larsen | Journaldato: 15.03.2018 | RegistryNumber: 4136/2018 | Enhet for Pleie og omsorg Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Niels Arne Balstad http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/161660 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Niels Arne balstad | Journaldato: 09.03.2018 | RegistryNumber: 3976/2018 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2018 - Enhet for Pleie og omsorg - Thongwan Thumraksa http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/161817 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Thongwan Thumraksa | Journaldato: 15.03.2018 | RegistryNumber: 4133/2018 | Enhet for Pleie og omsorg Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Jan Kåre Rønningsgrind http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/161659 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jan Kåre Rønningsgrind | Journaldato: 09.03.2018 | RegistryNumber: 3975/2018 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2018 - Enhet for Pleie og omsorg - Ann Karin Aune http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/161811 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ann Karin Aune | Journaldato: 15.03.2018 | RegistryNumber: 4127/2018 | Enhet for Pleie og omsorg Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Bjørn Egil Enge gbnr 37/1 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/161629 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bjørn Egil Enge | Journaldato: 09.03.2018 | RegistryNumber: 3945/2018 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2018 - Enhet for Pleie og omsorg - Eila Røsbjørgen http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/161810 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Eila Røsbjørgen | Journaldato: 15.03.2018 | RegistryNumber: 4126/2018 | Enhet for Pleie og omsorg Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Jon Willy Høen gbnr 267/29 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/161625 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jon Willy Høen | Journaldato: 09.03.2018 | RegistryNumber: 3941/2018 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2018 - Enhet for Pleie og omsorg - Mary Rose Kant http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/161808 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mary Rose Kant | Journaldato: 15.03.2018 | RegistryNumber: 4124/2018 | Enhet for Pleie og omsorg Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Ole Andreas Forseth gbnr 217/13 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/161616 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ole Andreas Forseth | Journaldato: 09.03.2018 | RegistryNumber: 3932/2018 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2018 - Enhet for Pleie og omsorg - Carina Hage http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/161806 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Carina Hage | Journaldato: 15.03.2018 | RegistryNumber: 4122/2018 | Enhet for Pleie og omsorg Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Bjørn Egil Enge http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/161610 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bjørn Egil Enge | Journaldato: 08.03.2018 | RegistryNumber: 3926/2018 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2018 - Enhet for Pleie og omsorg - Anna Eline Røttum http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/161724 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anna Eline Røttum | Journaldato: 13.03.2018 | RegistryNumber: 4040/2018 | Enhet for Pleie og omsorg Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Jon Willy Høen http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/161608 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jon Willy Høen | Journaldato: 07.03.2018 | RegistryNumber: 3924/2018 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2018 - Enhet for Pleie og omsorg - Maren Løberg http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/161722 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Maren Løberg | Journaldato: 13.03.2018 | RegistryNumber: 4038/2018 | Enhet for Pleie og omsorg Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Trine Lie http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/161505 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trine Lie | Journaldato: 07.03.2018 | RegistryNumber: 3821/2018 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2018 - Enhet for Pleie og omsorg - Lena Kvåle http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/161721 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lena Kvåle | Journaldato: 13.03.2018 | RegistryNumber: 4037/2018 | Enhet for Pleie og omsorg Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Ingebrigt Enlid jr - setervoll http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/161502 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ingebrigt Enlid jr | Journaldato: 08.03.2018 | RegistryNumber: 3818/2018 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2018 - Enhet for Pleie og omsorg - Mulugeta Kiflemariam Zeweldi http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/161719 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mulugeta Kiflemariam Zeweldi | Journaldato: 13.03.2018 | RegistryNumber: 4035/2018 | Enhet for Pleie og omsorg Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Ingebrigt Enlid jr http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/161499 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ingebrigt Enlid jr | Journaldato: 07.03.2018 | RegistryNumber: 3815/2018 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2018 - Enhet for Pleie og omsorg - Kari Grindhagen http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/161716 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kari Grindhagen | Journaldato: 13.03.2018 | RegistryNumber: 4032/2018 | Enhet for Pleie og omsorg Svar - tillatelse til motorferdsel i utmark - sak 2017/2471-199 - Sissel Digre http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/161449 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sissel Digre | Journaldato: 06.03.2018 | RegistryNumber: 3765/2018 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2018 - Enhet for Pleie og omsorg - Unni Olsø http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/161714 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Unni Olsø | Journaldato: 13.03.2018 | RegistryNumber: 4030/2018 | Enhet for Pleie og omsorg Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Per Arne Morken http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/161407 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Per Arne Morken | Journaldato: 06.03.2018 | RegistryNumber: 3723/2018 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2018 - Enhet for Pleie og omsorg - Gunhild Aunmo Malum http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/161711 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gunhild Aunmo Malum | Journaldato: 13.03.2018 | RegistryNumber: 4027/2018 | Enhet for Pleie og omsorg Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Per Iver Rugelsjøen http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/161316 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Per Iver Rugelsjøen | Journaldato: 05.03.2018 | RegistryNumber: 3632/2018 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2018 - Enhet for Pleie og omsorg - Iren Merete Folstad http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/161708 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Iren Merete Folstad | Journaldato: 13.03.2018 | RegistryNumber: 4024/2018 | Enhet for Pleie og omsorg Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Jens Olav Hov gbnr setervoll http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/161291 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jens Olav Hov | Journaldato: 05.03.2018 | RegistryNumber: 3607/2018 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2018 - Enhet for Pleie og omsorg - Maren Kant Jonli http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/161707 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Maren Kant Jonli | Journaldato: 13.03.2018 | RegistryNumber: 4023/2018 | Enhet for Pleie og omsorg Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Jens Storli - gbnr 203/3 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/161288 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jens Storli | Journaldato: 05.03.2018 | RegistryNumber: 3604/2018 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2018 - Enhet for Pleie og omsorg - Kristin Hugås http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/161704 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kristin Hugås | Journaldato: 13.03.2018 | RegistryNumber: 4020/2018 | Enhet for Pleie og omsorg Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Arnstein Moen - setervoll http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/161283 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arnstein Moen | Journaldato: 05.03.2018 | RegistryNumber: 3599/2018 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2018 - Enhet for Pleie og omsorg - Ida Langmo http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/161702 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ida Langmo | Journaldato: 13.03.2018 | RegistryNumber: 4018/2018 | Enhet for Pleie og omsorg Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - John Anders Løkken gbnr 11/4 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/161281 Type: Utgående brev | Avs/Mot: John Anders Løkken | Journaldato: 05.03.2018 | RegistryNumber: 3597/2018 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2018 - Enhet for Pleie og omsorg - Eira Flatmo Enodd http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/161700 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Eira Flatmo Enodd | Journaldato: 15.03.2018 | RegistryNumber: 4016/2018 | Enhet for Pleie og omsorg Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Magne Harald Liabø http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/161237 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Magne Harald Liabø | Journaldato: 02.03.2018 | RegistryNumber: 3553/2018 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2018 - Enhet for Pleie og omsorg - Ina Maria Aune Solberg http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/161694 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ina Maria Aune Solberg | Journaldato: 13.03.2018 | RegistryNumber: 4010/2018 | Enhet for Pleie og omsorg Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Jens Storli http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/161234 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jens Storli | Journaldato: 01.03.2018 | RegistryNumber: 3550/2018 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2018 - Enhet for Pleie og omsorg - Eva Karin Aune http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/161693 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Eva Karin Aune | Journaldato: 13.03.2018 | RegistryNumber: 4009/2018 | Enhet for Pleie og omsorg Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Tone Kristin Rekstad - seter under gbnr 126/6 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/161225 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tone kristin Rekstad | Journaldato: 02.03.2018 | RegistryNumber: 3541/2018 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2018 - Enhet for Pleie og omsorg - Eirin Lyngen Strømhylden http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/161692 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Eirin Lyngen Strømhylden | Journaldato: 13.03.2018 | RegistryNumber: 4008/2018 | Enhet for Pleie og omsorg Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Sissel Digre http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/161224 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sissel Digre | Journaldato: 02.03.2018 | RegistryNumber: 3540/2018 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2018 - Enhet for Pleie og omsorg - Aina Engen http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/161691 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Aina Engen | Journaldato: 13.03.2018 | RegistryNumber: 4007/2018 | Enhet for Pleie og omsorg Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Svein Magne Sørgård - gbnr 15/9 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/161223 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Svein Magne Sørgård | Journaldato: 02.03.2018 | RegistryNumber: 3539/2018 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2018 - Enhet for Pleie og omsorg - Astrid Riseth Andersen http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/161615 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Astrid Riseth Andersen | Journaldato: 09.03.2018 | RegistryNumber: 3931/2018 | Enhet for Pleie og omsorg Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Arve Mosbakken - setervoll http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/161204 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arve Mosbakken | Journaldato: 02.03.2018 | RegistryNumber: 3520/2018 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2018 - Enhet for Pleie og omsorg - Avin Hamo http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/161609 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Avin Hamo | Journaldato: 09.03.2018 | RegistryNumber: 3925/2018 | Enhet for Pleie og omsorg Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Norvald Kirkhus - egne setervoller http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/161202 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Norvald Kirkhus | Journaldato: 02.03.2018 | RegistryNumber: 3518/2018 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2018 - Enhet for Pleie og omsorg - Mari Hammerås http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/161605 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mari Hammerås | Journaldato: 09.03.2018 | RegistryNumber: 3921/2018 | Enhet for Pleie og omsorg Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Jens Ivar Lufall gbnr 76/8 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/161201 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jens Ivar Lufall | Journaldato: 02.03.2018 | RegistryNumber: 3517/2018 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2018 - Enhet for Pleie og omsorg - Anne Kjersti Folstad http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/161603 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anne Kjersti Folstad | Journaldato: 09.03.2018 | RegistryNumber: 3919/2018 | Enhet for Pleie og omsorg Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Siri Hagen - gbnr 289/3 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/161199 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Siri Hagen | Journaldato: 02.03.2018 | RegistryNumber: 3515/2018 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2018 - Enhet for Pleie og omsorg - Janne Strand http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/161600 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Janne Strand | Journaldato: 09.03.2018 | RegistryNumber: 3916/2018 | Enhet for Pleie og omsorg Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Arnstein Moen http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/161166 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arnstein Moen | Journaldato: 01.03.2018 | RegistryNumber: 3482/2018 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2018 - Enhet for Pleie og omsorg - Anders Malum http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/161589 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anders Malum | Journaldato: 09.03.2018 | RegistryNumber: 3905/2018 | Enhet for Pleie og omsorg Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - John Anders Løkken http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/161040 Type: Inngående brev | Avs/Mot: John Anders Løkken | Journaldato: 27.02.2018 | RegistryNumber: 3356/2018 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2018 - Enhet for Pleie og omsorg - Ingunn Anette Halset http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/161584 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ingunn Anette Halset | Journaldato: 09.03.2018 | RegistryNumber: 3900/2018 | Enhet for Pleie og omsorg Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Tone Kristin Rekstad http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/161036 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tone kristin Rekstad | Journaldato: 27.02.2018 | RegistryNumber: 3352/2018 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2018 - Enhet for Pleie og omsorg - Kjerstin Heggvold http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/161482 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kjerstin Heggvold | Journaldato: 08.03.2018 | RegistryNumber: 3798/2018 | Enhet for Pleie og omsorg Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Siri Hagen http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/161025 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Siri Hagen | Journaldato: 27.02.2018 | RegistryNumber: 3341/2018 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2018 - Enhet for Pleie og omsorg - Mali Saugen http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/161481 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mali Saugen | Journaldato: 08.03.2018 | RegistryNumber: 3797/2018 | Enhet for Pleie og omsorg Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Norvald Kirkhus http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/160957 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norvald Kirkhus | Journaldato: 27.02.2018 | RegistryNumber: 3273/2018 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen