Postliste http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/ einnsyn.mgk.no Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Hallgeir Røttum og Frode Jensen http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/142467 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hallgeir Røttum | Journaldato: 23.02.2017 | RegistryNumber: 3509/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Ingmund Bjerkenås 131/16 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/142454 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ingmund Bjerkenås | Journaldato: 23.02.2017 | RegistryNumber: 3496/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Svar på kopi av brev til Tydal, Midtre Gauldal og Holtålen kommune, motorferdsel i utmark lokalisering av spor http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/142443 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Selbu Kommune | Journaldato: 23.02.2017 | RegistryNumber: 3485/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Kjell Arve Refseth http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/142392 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kjell Arve Refseth | Journaldato: 22.02.2017 | RegistryNumber: 3434/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Idar Moen 179/2 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/142370 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Idar Moen | Journaldato: 22.02.2017 | RegistryNumber: 3412/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Even G. Anderssen http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/142368 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Even G. Anderssen | Journaldato: 22.02.2017 | RegistryNumber: 3410/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Møyfrid Irene Hanshus http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/142359 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Møyfrid Irene Hanshus | Journaldato: 21.02.2017 | RegistryNumber: 3401/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Jarle Rognes http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/142356 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jarle Rognes | Journaldato: 21.02.2017 | RegistryNumber: 3398/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Egil Engesmo 259/5 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/142327 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Egil Engesmo | Journaldato: 21.02.2017 | RegistryNumber: 3369/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Dag Øyen 269/19 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/142326 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Dag Øyen | Journaldato: 21.02.2017 | RegistryNumber: 3368/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Anders Rogstad 38/3 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/142325 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anders Rogstad | Journaldato: 21.02.2017 | RegistryNumber: 3367/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Rune Rogstad 39/27 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/142322 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rune Rogstad | Journaldato: 21.02.2017 | RegistryNumber: 3364/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Even P. Bjerkset http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/142321 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Even Petter Bjerkset | Journaldato: 21.02.2017 | RegistryNumber: 3363/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Kjell Arve Refseth http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/142320 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kjell Arve Refseth | Journaldato: 21.02.2017 | RegistryNumber: 3362/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Olav Sand 400/1/3 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/142283 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Olav Sand | Journaldato: 21.02.2017 | RegistryNumber: 3327/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Per Kåre Lyngen 20/14 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/142276 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Per Kåre Lyngen | Journaldato: 20.02.2017 | RegistryNumber: 3320/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Stig Lilleøkdal 150/2 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/142273 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Stig Olav Lilleøkdal | Journaldato: 20.02.2017 | RegistryNumber: 3317/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om tillatelse til bruk av snøscooter i forbindelse med våruttak av bjørn 2017 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/142266 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Holtålen Kommune | Journaldato: 20.02.2017 | RegistryNumber: 3310/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Knut Rostad 11/13 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/142213 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Knut Rostad | Journaldato: 20.02.2017 | RegistryNumber: 3257/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Anders Lodgaard 68/4 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/142212 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anders Lodgaard | Journaldato: 20.02.2017 | RegistryNumber: 3256/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Arnfinn Kleven 408/1/14 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/142211 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arnfinn Kleven | Journaldato: 20.02.2017 | RegistryNumber: 3255/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Kjell Sand 400/1/64 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/142210 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kjell Sand | Journaldato: 20.02.2017 | RegistryNumber: 3254/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Jan A. Skimmeli http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/142209 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jan Arvid Skimmeli | Journaldato: 20.02.2017 | RegistryNumber: 3253/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak - øknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Harald Martinsen 214/3/9 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/142208 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Harald Martinsen | Journaldato: 20.02.2017 | RegistryNumber: 3252/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Roger Johansen http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/142207 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Roger Johansen | Journaldato: 20.02.2017 | RegistryNumber: 3251/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Henry K. Solem http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/142206 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Henry K. Solem | Journaldato: 20.02.2017 | RegistryNumber: 3250/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Erling O. Gorseth 163/1 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/142205 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Erling Olav Gorseth | Journaldato: 20.02.2017 | RegistryNumber: 3249/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Kjell Even Øyen 269/18 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/142204 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kjell Even Øyen | Journaldato: 20.02.2017 | RegistryNumber: 3248/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Solfrid Iversen 5/20 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/142203 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Solfrid Iversen | Journaldato: 20.02.2017 | RegistryNumber: 3247/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Sturla Mosand 408/1/9 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/142202 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sturla Mosand | Journaldato: 20.02.2017 | RegistryNumber: 3246/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Frode Aashaug 74/3 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/142201 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Frode Aashaug | Journaldato: 20.02.2017 | RegistryNumber: 3245/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Tor Odd Bones 5/1 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/142200 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tor Odd Bones | Journaldato: 20.02.2017 | RegistryNumber: 3244/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag -Ståle Strand 215/1/3 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/142199 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ståle Bostad Strand | Journaldato: 20.02.2017 | RegistryNumber: 3243/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Erik T. Løhre 265/5 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/142198 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Erik Torbjørn Løhre | Journaldato: 20.02.2017 | RegistryNumber: 3242/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Møyfrid Irene Hanshus http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/142187 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Møyfrid Irene Hanshus | Journaldato: 17.02.2017 | RegistryNumber: 3231/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Olav Sand http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/142186 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Olav Sand | Journaldato: 17.02.2017 | RegistryNumber: 3230/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Kåre Kjelstad http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/142185 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kåre Kjelstad | Journaldato: 17.02.2017 | RegistryNumber: 3229/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Nils Petter Rogneslien http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/142157 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nils-Petter Rogneslien | Journaldato: 17.02.2017 | RegistryNumber: 3201/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Jarle Rognes http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/142154 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jarle Rognes | Journaldato: 17.02.2017 | RegistryNumber: 3198/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Per Forsetlund 299/4 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/142137 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Per Forsetlund | Journaldato: 17.02.2017 | RegistryNumber: 3181/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Odd Ivar Rønningsgrind 283/25 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/142133 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Odd Ivar Rønningsgrind | Journaldato: 17.02.2017 | RegistryNumber: 3177/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Angående kopi av skuterløyve http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/142131 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Elisabeth van der Meulen | Journaldato: 17.02.2017 | RegistryNumber: 3175/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Sivert Tellugen 290/10 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/142078 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sivert Tellugen | Journaldato: 17.02.2017 | RegistryNumber: 3122/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Tove Rita Strugstad Selvåg http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/142071 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tove Rita Strugstad Selvåg | Journaldato: 16.02.2017 | RegistryNumber: 3115/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Anders Lodgaard http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/142055 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anders Lodgaard | Journaldato: 16.02.2017 | RegistryNumber: 3099/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Ingmund Bjerkenås http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/141992 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ingmund Bjerkenås | Journaldato: 15.02.2017 | RegistryNumber: 3036/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Odd Stein Aas http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/141984 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Odd Stein Aas | Journaldato: 15.02.2017 | RegistryNumber: 3028/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Spørsmål til gitt scooterløyve - Halldis Hinsverk Lykke http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/141950 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Halldis Hinsverk Lykke | Journaldato: 15.02.2017 | RegistryNumber: 2994/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Edvin Fløttum, 113/8 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/141901 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Edvin Fløttum | Journaldato: 15.02.2017 | RegistryNumber: 2945/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Knut Rostad http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/141866 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Knut ROSTAD | Journaldato: 14.02.2017 | RegistryNumber: 2910/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Rune Rogstad http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/141836 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rune Rogstad | Journaldato: 13.02.2017 | RegistryNumber: 2880/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Nils-Petter Rogneslien http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/141732 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nils-Petter Rogneslien | Journaldato: 13.02.2017 | RegistryNumber: 2776/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - John Steinar Vagnild http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/141731 Type: Inngående brev | Avs/Mot: John Steinar Vagnild | Journaldato: 13.02.2017 | RegistryNumber: 2775/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Anders Rogstad http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/141700 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anders Rogstad | Journaldato: 13.02.2017 | RegistryNumber: 2744/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Dag Øyen http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/141699 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Dag Øyen | Journaldato: 13.02.2017 | RegistryNumber: 2743/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Egil Engesmo http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/141697 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Egil Engesmo | Journaldato: 13.02.2017 | RegistryNumber: 2741/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Jarle Aarhaug http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/141674 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jarle Aarhaug | Journaldato: 13.02.2017 | RegistryNumber: 2718/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Jens Harald Aarhaug http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/141670 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jens Harald Aarhaug | Journaldato: 10.02.2017 | RegistryNumber: 2714/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Even Petter Bjerkset http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/141610 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Even Petter Bjerkset | Journaldato: 10.02.2017 | RegistryNumber: 2654/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Edvin Fløttum http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/141594 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Edvin Fløttum | Journaldato: 10.02.2017 | RegistryNumber: 2638/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Arvid Grytdal - 274/7 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/141543 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arvid Grytdal | Journaldato: 09.02.2017 | RegistryNumber: 2587/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Ingebrigt Tormod Huus, gbnr 215/1 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/141513 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ingebrigt Tormod Huus | Journaldato: 09.02.2017 | RegistryNumber: 2557/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Even Gunnarson Anderssen http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/141484 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Even Gunnarson Anderssen | Journaldato: 09.02.2017 | RegistryNumber: 2528/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Hildegunn Kosberg Høen http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/141483 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hildegunn Kosberg Høen | Journaldato: 09.02.2017 | RegistryNumber: 2527/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Svend Inge Malum gbnr 263/48 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/141475 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Svend Inge Malum | Journaldato: 09.02.2017 | RegistryNumber: 2519/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Ments Grytdal gbnr 122/17 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/141468 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ments Grytdal | Journaldato: 09.02.2017 | RegistryNumber: 2512/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Jarle Aarhaug http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/141425 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jarle Aarhaug | Journaldato: 08.02.2017 | RegistryNumber: 2469/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Geir Ove Solem http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/141394 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Geir Ove Solem | Journaldato: 09.02.2017 | RegistryNumber: 2438/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Per Forsetlund http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/141392 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Per Forsetlund | Journaldato: 08.02.2017 | RegistryNumber: 2436/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Jon Arne Vinsnesbakk http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/141390 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jon Arne Vinsnesbakk | Journaldato: 08.02.2017 | RegistryNumber: 2434/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Svend Inge Malum http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/141380 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svend Inge Malum | Journaldato: 08.02.2017 | RegistryNumber: 2424/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Håvard Rognes http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/141379 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Håvard Rognes | Journaldato: 08.02.2017 | RegistryNumber: 2423/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Geir Ove Solem http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/141318 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Geir Ove Solem | Journaldato: 07.02.2017 | RegistryNumber: 2362/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Kjell Aune http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/141317 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kjell Aune | Journaldato: 08.02.2017 | RegistryNumber: 2361/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Bjørn Roger Tangstad http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/141314 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bjørn Roger Tangstad | Journaldato: 08.02.2017 | RegistryNumber: 2358/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedlegg til søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Per Kåre Lyngen http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/141313 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Per Kåre Lyngen | Journaldato: 07.02.2017 | RegistryNumber: 2357/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Stig Olav Lilleøkdal http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/141282 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stig Olav Lilleøkdal | Journaldato: 07.02.2017 | RegistryNumber: 2326/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Ingebrigt Tormod Huus http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/141248 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ingebrigt Tormod Huus | Journaldato: 07.02.2017 | RegistryNumber: 2292/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Kjell Aune http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/141247 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kjell Aune | Journaldato: 07.02.2017 | RegistryNumber: 2291/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Odd Ivar Rønningsgrind http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/141245 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Odd Ivar Rønningsgrind | Journaldato: 07.02.2017 | RegistryNumber: 2289/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Ments Grytdal http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/141195 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ments Grytdal | Journaldato: 06.02.2017 | RegistryNumber: 2239/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Jon Arne Vinsnesbakk http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/141167 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jon Arne Vinsnesbakk | Journaldato: 06.02.2017 | RegistryNumber: 2211/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Per Kåre Lyngen http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/141166 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Per Kåre Lyngen | Journaldato: 06.02.2017 | RegistryNumber: 2210/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Per Kristian Børset http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/141165 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Per Kristian Børset | Journaldato: 06.02.2017 | RegistryNumber: 2209/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Håvard Rognes http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/141164 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Håvard Rognes | Journaldato: 06.02.2017 | RegistryNumber: 2208/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Idar Moen http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/141163 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Idar Moen | Journaldato: 06.02.2017 | RegistryNumber: 2207/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Ingvald Digre http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/141071 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ingvald Digre | Journaldato: 03.02.2017 | RegistryNumber: 2115/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Ola Loyd Bergsrønning http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/141007 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ola Loyd Bergsrønning | Journaldato: 02.02.2017 | RegistryNumber: 2051/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Ingvald Digre http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/140996 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ingvald Digre | Journaldato: 02.02.2017 | RegistryNumber: 2040/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - John Erik Fyhn-Pallin http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/140980 Type: Utgående brev | Avs/Mot: John Erik Fyhn-Pallin | Journaldato: 02.02.2017 | RegistryNumber: 2024/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Bjørn Roger Tangstad http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/140960 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bjørn Roger Tangstad | Journaldato: 02.02.2017 | RegistryNumber: 2004/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Geir Heglund http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/140901 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Geir Heglund | Journaldato: 02.02.2017 | RegistryNumber: 1945/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - John Erik Fyhn-Pallin http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/140873 Type: Inngående brev | Avs/Mot: John Erik Fyhn-Pallin | Journaldato: 01.02.2017 | RegistryNumber: 1917/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Kjell Sand http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/140847 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kjell Sand | Journaldato: 31.01.2017 | RegistryNumber: 1891/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Arvid Grytdal http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/140830 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arvid Grytdal | Journaldato: 31.01.2017 | RegistryNumber: 1874/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Arnfinn Kleven http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/140827 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arnfinn Kleven | Journaldato: 31.01.2017 | RegistryNumber: 1871/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Ola Holshaug http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/140811 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ola Holshaug | Journaldato: 31.01.2017 | RegistryNumber: 1855/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Norunn Gunnes http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/140810 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norunn Gunnes | Journaldato: 31.01.2017 | RegistryNumber: 1854/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Jan Arvid Skimmeli http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/140809 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jan Arvid Skimmeli | Journaldato: 31.01.2017 | RegistryNumber: 1853/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Roger Johansen http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/140790 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Roger Johansen | Journaldato: 30.01.2017 | RegistryNumber: 1834/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Øystein Løvli http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/140729 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Øystein Løvli | Journaldato: 31.01.2017 | RegistryNumber: 1773/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Harald Martinsen http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/140677 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Harald Martinsen | Journaldato: 27.01.2017 | RegistryNumber: 1721/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedrørende søknad om scooterløyve - Marita Andersen http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/140675 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Marita Andersen | Journaldato: 27.01.2017 | RegistryNumber: 1719/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Torbjørn Mæhla http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/140666 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Torbjørn Mæhla | Journaldato: 30.01.2017 | RegistryNumber: 1710/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Henry K Solem http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/140618 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Henry K Solem | Journaldato: 26.01.2017 | RegistryNumber: 1662/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Jan Lasse Aase http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/140607 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jan Lasse Aase | Journaldato: 26.01.2017 | RegistryNumber: 1651/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Jostein Solem http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/140600 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jostein Solem | Journaldato: 26.01.2017 | RegistryNumber: 1644/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Sture Grindflaten http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/140597 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sture Grindflaten | Journaldato: 26.01.2017 | RegistryNumber: 1641/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Hermann Aune http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/140583 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hermann Aune | Journaldato: 26.01.2017 | RegistryNumber: 1627/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Ola Rostad http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/140582 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ola Rostad | Journaldato: 26.01.2017 | RegistryNumber: 1626/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Arve Moen http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/140581 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arve Moen | Journaldato: 26.01.2017 | RegistryNumber: 1625/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Kjell G. Knutsen http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/140580 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kjell G. Knutsen | Journaldato: 26.01.2017 | RegistryNumber: 1624/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Sverre Almås http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/140579 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sverre Almås | Journaldato: 26.01.2017 | RegistryNumber: 1623/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak - Avslag på søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag -Stein Ørjan Taksgård http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/140577 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Stein Ørjan Taksgård | Journaldato: 26.01.2017 | RegistryNumber: 1621/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Bjørn Ingar Dragåshaug http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/140576 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bjørn Ingar Dragåshaug | Journaldato: 26.01.2017 | RegistryNumber: 1620/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Ola Langrød http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/140575 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ola Langrød | Journaldato: 26.01.2017 | RegistryNumber: 1619/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - John Magne Berg http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/140574 Type: Utgående brev | Avs/Mot: John Magne Berg | Journaldato: 26.01.2017 | RegistryNumber: 1618/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Bjørn Vongraven http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/140573 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bjørn Vongraven | Journaldato: 26.01.2017 | RegistryNumber: 1617/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Bjarne Kristian Sveås http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/140572 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bjarne Kristian Sveås | Journaldato: 26.01.2017 | RegistryNumber: 1616/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Per Erik Hofstad http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/140564 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Per Erik Hofstad | Journaldato: 26.01.2017 | RegistryNumber: 1608/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak -Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Leidulv Enlid http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/140557 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Leidulv Enlid | Journaldato: 26.01.2017 | RegistryNumber: 1601/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Asbjørn Indset http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/140553 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Asbjørn Indset | Journaldato: 26.01.2017 | RegistryNumber: 1597/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Gerd Jorun Lenes http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/140519 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gerd Jorun Lenes | Journaldato: 26.01.2017 | RegistryNumber: 1563/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Axel T. Sanderud http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/140514 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Axel T. Sanderud | Journaldato: 26.01.2017 | RegistryNumber: 1558/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag -Odd Egil Gaustad http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/140510 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Odd Egil Gaustad | Journaldato: 26.01.2017 | RegistryNumber: 1554/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Jan Ivar Knutsen http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/140503 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jan Ivar Knutsen | Journaldato: 26.01.2017 | RegistryNumber: 1547/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Jon Ivar Hage http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/140488 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jon Ivar Hage | Journaldato: 26.01.2017 | RegistryNumber: 1532/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag -Ingvar Digre http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/140487 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ingvar Digre | Journaldato: 26.01.2017 | RegistryNumber: 1531/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedlegg til søknad om motorferdsel - Idar Terje Belsvik http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/140485 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Idar Terje Belsvik | Journaldato: 25.01.2017 | RegistryNumber: 1529/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag -Marit Endal http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/140484 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Marit Endal | Journaldato: 26.01.2017 | RegistryNumber: 1528/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Per Inge Singsås http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/140479 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Per Inge Singsås | Journaldato: 26.01.2017 | RegistryNumber: 1523/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Bjørn Kotsbakk http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/140477 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bjørn Kotsbakk | Journaldato: 26.01.2017 | RegistryNumber: 1521/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Harald Fossum http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/140472 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Harald Fossum | Journaldato: 26.01.2017 | RegistryNumber: 1516/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - John Idar Aasenhus http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/140464 Type: Utgående brev | Avs/Mot: John Idar Aasenhus | Journaldato: 26.01.2017 | RegistryNumber: 1508/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Trond Lillerønning http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/140462 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Trond Lillerønning | Journaldato: 26.01.2017 | RegistryNumber: 1506/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Ronny Pedersen http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/140453 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ronny Pedersen | Journaldato: 25.01.2017 | RegistryNumber: 1497/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - John Inge Rogstad http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/140452 Type: Utgående brev | Avs/Mot: John Inge Rogstad | Journaldato: 25.01.2017 | RegistryNumber: 1496/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Erling Olav Gorseth http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/140446 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Erling Olav Gorseth | Journaldato: 25.01.2017 | RegistryNumber: 1489/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Sivert Tellugen http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/140414 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sivert Tellugen | Journaldato: 24.01.2017 | RegistryNumber: 1457/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Kjell Even Øyen http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/140357 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kjell Even Øyen | Journaldato: 24.01.2017 | RegistryNumber: 1400/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Solfrid Iversen http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/140353 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Solfrid Iversen | Journaldato: 24.01.2017 | RegistryNumber: 1396/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Sturla Mosand http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/140276 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sturla Mosand | Journaldato: 23.01.2017 | RegistryNumber: 1320/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Frode Aashaug http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/140275 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Frode Aashaug | Journaldato: 23.01.2017 | RegistryNumber: 1319/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Tor-Odd Bones http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/140274 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tor-Odd Bones | Journaldato: 23.01.2017 | RegistryNumber: 1318/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Anders Granmo http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/140259 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anders Granmo | Journaldato: 23.01.2017 | RegistryNumber: 1303/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Mads Lysevold http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/140258 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mads Lysevold | Journaldato: 23.01.2017 | RegistryNumber: 1302/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Anders Endal http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/140256 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anders Endal | Journaldato: 23.01.2017 | RegistryNumber: 1300/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Jens Ingvar Dragset http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/140255 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jens Ingvar Dragset | Journaldato: 23.01.2017 | RegistryNumber: 1299/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Robert Børø http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/140254 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Robert Børø | Journaldato: 23.01.2017 | RegistryNumber: 1298/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Eivind Tilseth http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/140243 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Eivind Tilseth | Journaldato: 23.01.2017 | RegistryNumber: 1287/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Jan G Granøien http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/140231 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jan G Granøien | Journaldato: 23.01.2017 | RegistryNumber: 1275/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Jens Steinar Lenes http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/140229 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jens Steinar Lenes | Journaldato: 23.01.2017 | RegistryNumber: 1273/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Elin Ravnås http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/140228 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Elin Ravnås | Journaldato: 23.01.2017 | RegistryNumber: 1272/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Endre Rise http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/140227 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Endre Rise | Journaldato: 23.01.2017 | RegistryNumber: 1271/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Arve Kvernemo http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/140225 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arve Kvernemo | Journaldato: 23.01.2017 | RegistryNumber: 1269/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Eivind Tilseth http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/140189 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eivind Tilseth | Journaldato: 19.01.2017 | RegistryNumber: 1233/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Svenn Erik Grøtan http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/140184 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Svenn Erik Grøtan | Journaldato: 19.01.2017 | RegistryNumber: 1228/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Ola Refseth http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/140182 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ola Refseth | Journaldato: 19.01.2017 | RegistryNumber: 1226/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag -Per Granmo http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/140179 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Per Granmo | Journaldato: 19.01.2017 | RegistryNumber: 1223/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Knut Storrø http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/140176 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Knut Storrø | Journaldato: 19.01.2017 | RegistryNumber: 1220/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Forollhogna sikringsradiolag http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/140151 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Forollhogna Sikringsradiolag | Journaldato: 19.01.2017 | RegistryNumber: 1195/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Ståle Bostad Strand http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/140136 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ståle Bostad Strand | Journaldato: 19.01.2017 | RegistryNumber: 1180/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Bjørn Ragnar Kvam http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/140082 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bjørn Ragnar Kvam | Journaldato: 18.01.2017 | RegistryNumber: 1126/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Gerrit Andre Pallin-Lorier http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/140074 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gerrit Andre Pallin Lorier | Journaldato: 18.01.2017 | RegistryNumber: 1118/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Thor Gunnar Buan http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/140071 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Thor Gunnar Buan | Journaldato: 18.01.2017 | RegistryNumber: 1115/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Ståle Gjersvold http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/140070 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ståle Gjersvold | Journaldato: 18.01.2017 | RegistryNumber: 1114/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Øyvind Borthen http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/140067 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Øyvind Borthen | Journaldato: 18.01.2017 | RegistryNumber: 1111/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Ola Rostad http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/140066 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ola Rostad | Journaldato: 18.01.2017 | RegistryNumber: 1110/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Joar Endalsvoll http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/140064 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Joar Endalsvoll | Journaldato: 18.01.2017 | RegistryNumber: 1108/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedrørende scooterløyve til John jr Gaustad http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/140024 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ola Blækkan | Journaldato: 17.01.2017 | RegistryNumber: 1068/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Arve Moen http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/139896 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arve Moen | Journaldato: 16.01.2017 | RegistryNumber: 940/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Arve Moen http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/139895 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arve Moen | Journaldato: 16.01.2017 | RegistryNumber: 939/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Arve Moen http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/139894 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arve Moen | Journaldato: 16.01.2017 | RegistryNumber: 938/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Arve Moen http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/139893 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arve Moen | Journaldato: 16.01.2017 | RegistryNumber: 937/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Arve Moen http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/139892 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arve Moen | Journaldato: 16.01.2017 | RegistryNumber: 936/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - John Idar Aasenhus http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/139891 Type: Inngående brev | Avs/Mot: John Idar Aasenhus | Journaldato: 16.01.2017 | RegistryNumber: 935/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Ole Lysevold http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/139879 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ole Lysevold | Journaldato: 17.01.2017 | RegistryNumber: 923/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - John Jarle Gorseth http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/139877 Type: Utgående brev | Avs/Mot: John Jarle Gorseth | Journaldato: 17.01.2017 | RegistryNumber: 921/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Sverre Wolden http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/139876 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sverre Wolden | Journaldato: 17.01.2017 | RegistryNumber: 920/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Kjøreløyve for snøscooter - Jarle Rognes http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/139686 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jarle Rognes | Journaldato: 12.01.2017 | RegistryNumber: 730/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - leiekjøring - Jostein Solem http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/139685 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jostein Solem | Journaldato: 12.01.2017 | RegistryNumber: 729/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Jens Ingvar Dragset http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/139683 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jens Ingvar Dragset | Journaldato: 12.01.2017 | RegistryNumber: 727/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Sigmund Aunøien http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/139646 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sigmund Aunøien | Journaldato: 12.01.2017 | RegistryNumber: 691/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Runar Langmo http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/139644 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Runar Langmo | Journaldato: 12.01.2017 | RegistryNumber: 689/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Marit K. Johnsen http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/139642 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Marit K. Johnsen | Journaldato: 12.01.2017 | RegistryNumber: 687/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Kari Anne Endal http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/139627 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kari Anne Endal | Journaldato: 12.01.2017 | RegistryNumber: 672/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Eivind Bjerkset http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/139626 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Eivind Bjerkset | Journaldato: 12.01.2017 | RegistryNumber: 671/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Eivind Bjerkset http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/139621 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eivind Bjerkset | Journaldato: 11.01.2017 | RegistryNumber: 666/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Sigmund Aunøien http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/139581 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sigmund Aunøien | Journaldato: 10.01.2017 | RegistryNumber: 626/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vann. Ref.nr.: XM5HWP - Ettersendelse av kartskisse og grunneierløyve - Gudmund Vagnildhaug http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/139544 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gudmund Vagnildhaug | Journaldato: 10.01.2017 | RegistryNumber: 589/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Birger M. Lykke http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/139523 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Birger M. Lykke | Journaldato: 11.01.2017 | RegistryNumber: 568/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag -Arild Dahl http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/139519 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arild Dahl | Journaldato: 11.01.2017 | RegistryNumber: 564/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Roar Overland http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/139517 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Roar Overland | Journaldato: 10.01.2017 | RegistryNumber: 562/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Lars Gunnar Lenes http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/139516 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lars Gunnar Lenes | Journaldato: 10.01.2017 | RegistryNumber: 561/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Magnar Idar Kant http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/139515 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Magnar Idar Kant | Journaldato: 10.01.2017 | RegistryNumber: 560/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Morten Langlete http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/139514 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Morten Langlete | Journaldato: 10.01.2017 | RegistryNumber: 559/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Trygve Olav Belsvik http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/139513 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Trygve Olav Belsvik | Journaldato: 10.01.2017 | RegistryNumber: 558/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Lars Jørgen Aarhaug http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/139499 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lars Jørgen Aarhaug | Journaldato: 10.01.2017 | RegistryNumber: 544/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Knut Lillebordal http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/139496 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Knut Lillebordal | Journaldato: 10.01.2017 | RegistryNumber: 541/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Kåre Einmo http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/139469 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kåre Einmo | Journaldato: 10.01.2017 | RegistryNumber: 514/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen