Postliste http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/ einnsyn.mgk.no Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Aril Røttum http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/146348 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Aril Røttum | Journaldato: 24.08.2017 | RegistryNumber: 7372/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedrørende din søknad som ferievikar Enhet for Pleie og Omsorg - Sommeren 2017 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/150465 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hamad ALNzir m.fl. | Journaldato: 06.10.2017 | RegistryNumber: 11484/2017 | Enhet for Pleie og omsorg Ansettelsesvedtak - Ferievikarer 2017 - Midtre Gauldal sykehjem http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/150457 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 06.10.2017 | RegistryNumber: 11476/2017 | Enhet for Pleie og omsorg Ansettelsesvedtak - Ferievikarer 2017 - Bo- og dagsentrene i Midtre Gauldal kommune http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/150455 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 06.10.2017 | RegistryNumber: 11474/2017 | Enhet for Pleie og omsorg Ansettelsesvedtak - Ferievikar 2017 - Avdelinger for funksjonshemmede i Midtre Gauldal kommune. http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/150453 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 06.10.2017 | RegistryNumber: 11472/2017 | Enhet for Pleie og omsorg Ansettelsesvedtak - Ferievikarer 2017 - Hjemmetjenesten i Midtre Gauldal kommune http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/150454 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 06.10.2017 | RegistryNumber: 11473/2017 | Enhet for Pleie og omsorg Begrenset høring - Ny grav- og urmelund i kommunedelplan Singsås-Forsetmo - PlanID 16482015003 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/153741 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bane Nor SF | Journaldato: 10.10.2017 | RegistryNumber: 14761/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Innsigelse - Kommunedelplan for Singsås - Forsetmo - kravet opprettholdes - Ellen Buseth og Jonny Folstad http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/153655 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ellen Buseth og Jonny Folstad | Journaldato: 09.10.2017 | RegistryNumber: 14675/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Innsigelse - står fast på mine argumenter - kommunedelplan for Singsås - Forsetmo - Per Buseth http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/153654 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Per Buseth | Journaldato: 09.10.2017 | RegistryNumber: 14674/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Begrenset høring ang grav- og urnelund iht kommunestyrets vedtak av 28.09.17 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/153460 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bane Nor | Journaldato: 04.10.2017 | RegistryNumber: 14480/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Høringsbrev - 1648_2015003_KP_Singsås_Forsetmo BEGRENSET HØRING http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/153338 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Sør-Trøndelag m.fl. | Journaldato: 04.10.2017 | RegistryNumber: 14358/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Klage/innsigelse fra bosettere på gbnr 270/33 på Forsetmoen/Bjørgen http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/152546 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ellen G.Buseth og Jonny Folstad | Journaldato: 18.09.2017 | RegistryNumber: 13565/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Innspill fra bosettere på gbnr 270/30 - Forsetmoen, Bjørgen - Kommunedelplan for Singsås - Forsetmo http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/152348 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ingebjørg og Per A.Buseth | Journaldato: 15.09.2017 | RegistryNumber: 13367/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Innspill fra bosettere på gbnr 270/30 - Forsetmoen, Bjørgen - Kommunedelplan for Singsås - Forsetmo http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/151368 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ingebjørg og Per A.Buseth | Journaldato: 21.08.2017 | RegistryNumber: 12387/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Innspill - reguleringsplan - Singsås-Forsetmo - id 2013/001 - bosettere på gbnr 270/33 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/151369 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ellen G.Buseth og Jonny Folstad | Journaldato: 21.08.2017 | RegistryNumber: 12388/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Forslag til løsning for boligområde Fjeset - meklingsmøte 05.10.2016 - kommunedelplan Singsås - Forsetmo http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/152025 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Sør-Trøndelag | Journaldato: 04.09.2017 | RegistryNumber: 13044/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Utvidelse av kirkegården - Singsås http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/151990 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bernt Forseth | Journaldato: 01.09.2017 | RegistryNumber: 13009/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen 1648_2015003_Kp_Singsås_Forsetmo_EndeligBehandling_Sluttvedtak etter begrenset høring og mekling http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/151927 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 12.09.2017 | RegistryNumber: 12946/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Sametingets uttalelse - Begrenset Høring av kommunedelplan Singsås - Forsetmo, Midtre Gauldal kommune http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/151704 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sametinget | Journaldato: 29.08.2017 | RegistryNumber: 12723/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Svar: Gang - og sykkelvei ved Engesberget http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/151588 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FAU Singsås Skole | Journaldato: 25.08.2017 | RegistryNumber: 12607/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Svar - Høringsbrev – 1648_2015003_KP_Singsås_Forsetmo http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/151587 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Den Norske Kirke, Støren Kirkelige Fellesråd | Journaldato: 25.08.2017 | RegistryNumber: 12606/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Ang gang-/sykkelvei Singsås http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/151572 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vivian Engesmo | Journaldato: 24.08.2017 | RegistryNumber: 12591/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Høring ang reguleringsplan for Forsetmoen http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/151561 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Marie og Olav erik wagnild | Journaldato: 24.08.2017 | RegistryNumber: 12580/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Høringsforslag-innspill Kommunedelplan Forsetmo-Singsås http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/151560 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svein Fløttum | Journaldato: 24.08.2017 | RegistryNumber: 12579/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Kunngjøring av vedtak - Reguleringsplan for E6 Korporalsbru - Prestteigen http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/153889 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Sør-Trøndelag m.fl. | Journaldato: 12.10.2017 | RegistryNumber: 14909/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Sentrumsplan Forsetmoen - Gang- og sykkelvei langs Engesåsen http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/151541 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Singsås Oppvekst | Journaldato: 24.08.2017 | RegistryNumber: 12560/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Kunngjøring av vedtak - Reguleringsplan for E6 Korporalsbru - Pressteigen http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/153883 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anders Gunhildsøien m.fl. | Journaldato: 13.10.2017 | RegistryNumber: 14903/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Uttalelse vedrørende reguleringsplan forsetmoen "urnelund/kirkegård" http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/151538 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Asle Herreskilbred | Journaldato: 24.08.2017 | RegistryNumber: 12557/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Høringsuttalelse til kommunedelplan Singsås – Forsetmo http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/151477 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Den Norske Kirke, Nidaros Bispedømmeråd | Journaldato: 23.08.2017 | RegistryNumber: 12496/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen 1648_2015012_Rp_E6Korporalsbru_Prestteigen_SLUTTVEDTAK http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/152466 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 18.09.2017 | RegistryNumber: 13485/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Uttalelse - mindre endring av kommunedelplan for Singsås - Forsetmo og Enodd http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/151429 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Sør-Trøndelag | Journaldato: 22.08.2017 | RegistryNumber: 12448/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Uttalelse til begrenset høring av kommunedelplan Singsås - Forsetmo - planid 1648_2015003 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/151051 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mattilsynet | Journaldato: 10.08.2017 | RegistryNumber: 12070/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Uttalelse til begrenset høring - Kommundelplan Singsås - Forsetmo i Midtre Gauldal kommune - planID 16482015003 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/150988 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statens vegvesen - Region midt | Journaldato: 09.08.2017 | RegistryNumber: 12007/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Uttalelse - Kommunedelplan Singsås - Forsetmo i Midtre Gauldal kommune http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/150497 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bane Nor SF | Journaldato: 21.07.2017 | RegistryNumber: 11516/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedrørende begrenset høring av forslag til kommunedelplan Singsås - Forsetmo http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/150298 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sør-Trøndelag fylkeskommune | Journaldato: 17.07.2017 | RegistryNumber: 11317/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Epost-utveksling om ny møtedato og forslag til nytt møte med hj.spl vedr prosjektet http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/153117 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.09.2017 | RegistryNumber: 14134/2017 | Enhet for Pleie og omsorg Uttalelse til begrenset høring - endret Kommunedelplan Enodd - planid 16482015004 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/154023 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mattilsynet | Journaldato: 16.10.2017 | RegistryNumber: 15043/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Midlertidig oppdragsavtale - Besøkshjem - Enhet for Pleie og omsorg, avdeling Generelle tiltak - F.o.m 15.09.17 t.o.m 11.03.18 - Anita Sundsfjord http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/153036 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anita Sundsfjord | Journaldato: 29.09.2017 | RegistryNumber: 14053/2017 | Enhet for Pleie og omsorg Utbetaling av kommunalt tilskudd til privat veg - Kjønnumveien http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/151690 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hans Tore G. Laache | Journaldato: 29.08.2017 | RegistryNumber: 12709/2017 | Eiendom og kommunalteknikk Søknad om stilling http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/154293 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Moamar Jerad | Journaldato: 19.10.2017 | RegistryNumber: 15313/2017 | Rådmannskontoret Høringsbrev - 1648_2015004_Kp_Enodd BEGRENSET HØRING http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/153597 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I SØR-TRØNDELAG m.fl. | Journaldato: 09.10.2017 | RegistryNumber: 14617/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Midlertidig oppdragsavtale - Støttekontakt - Enhet for Pleie og omsorg, avdeling Generelle tiltak - F.o.m 15.09.17 t.o.m 11.03.18, Eva Johanne Vik http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/153035 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Eva Johanne Vik | Journaldato: 29.09.2017 | RegistryNumber: 14052/2017 | Enhet for Pleie og omsorg Arbeidsavtale vikar for assistent - Støren barneskole http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/153089 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Dag Nesheim | Journaldato: 27.09.2017 | RegistryNumber: 14106/2017 | Støren barneskole Åpen søknad for stillingen som helsefagarbeider http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/153958 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Milos Mitrovic | Journaldato: 13.10.2017 | RegistryNumber: 14978/2017 | Rådmannskontoret Midlertidig oppdragsavtale - Støttekontakt - Enhet for Pleie og omsorg, avdeling Generelle tiltak - F.o.m 15.09.17 - t.o.m 11.03.18, Bangløkkja Inn På Tunet http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/153034 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jens Gynnild | Journaldato: 29.09.2017 | RegistryNumber: 14051/2017 | Enhet for Pleie og omsorg Arbeidsavtale vikar for lærer- Støren barneskole http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/153088 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Dag Nesheim | Journaldato: 27.09.2017 | RegistryNumber: 14105/2017 | Støren barneskole Søknad om midler til vedlikehold 2017 - Digreveien http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/151676 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Digreveien | Journaldato: 28.08.2017 | RegistryNumber: 12695/2017 | Eiendom og kommunalteknikk MAL omsetningsrapport 2017 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/154189 Type: Utgående brev | Avs/Mot: x | Journaldato: 19.10.2017 | RegistryNumber: 15209/2017 | Eiendom og kommunalteknikk Åpen søknad for stillingen som helsefagarbeider http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/153864 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Milos Mitrovic | Journaldato: 12.10.2017 | RegistryNumber: 14884/2017 | Rådmannskontoret Arbeidsavtale tilkallingsvikar lærer - Støren barneskole http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/152114 Type: Utgående brev | Avs/Mot: June Hugdal | Journaldato: 06.09.2017 | RegistryNumber: 13133/2017 | Støren barneskole Søknad om kommunalt tilskudd - Kjønnumveien http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/151596 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hans Tore G. Laache | Journaldato: 25.08.2017 | RegistryNumber: 12615/2017 | Eiendom og kommunalteknikk Åpen søknad om stilling - John Karsten Mjøen og Nadine Bukuru http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/153494 Type: Inngående brev | Avs/Mot: John Karsten Mjøen | Journaldato: 04.10.2017 | RegistryNumber: 14514/2017 | Rådmannskontoret Midlertidig oppdragsavtale - Støttekontakt - Enhet for pleie og omsorg, Generelle tiltak - F.o.m 15.09.17 t.o.m 11.03.18. - Stine Fløttum Aunmo http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/152828 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Stine Aunmo Fløttum | Journaldato: 02.10.2017 | RegistryNumber: 13847/2017 | Enhet for Pleie og omsorg Arbeidsavtale tilkallingsvikar lærer - Støren barneskole http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/152104 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lene Lorentzen Kant | Journaldato: 06.09.2017 | RegistryNumber: 13123/2017 | Støren barneskole Utbetaling av kommunalt tilskudd til privat veg - Rød/Krysset/Rødsløkken/Husvollen http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/151490 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sturla Bogen | Journaldato: 23.08.2017 | RegistryNumber: 12509/2017 | Eiendom og kommunalteknikk Alkoholomsetning: Bevillingsgebyr 2017 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/154184 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Norwegian Flyfishers Club Lodge AS | Journaldato: 19.10.2017 | RegistryNumber: 15204/2017 | Eiendom og kommunalteknikk Midlertidig oppdragsavtale - Støttekontakt - Enhet for Pleie og omsorg, Generelle tiltak - F.o.m 15.09.17 t.o.m 11.03.18.- Reidun Wikstrøm http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/152827 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Reidun Wikstrøm | Journaldato: 02.10.2017 | RegistryNumber: 13846/2017 | Enhet for Pleie og omsorg Åpen søknad - miljøterapeut/sosionom http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/153093 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ida Mari Nordvik | Journaldato: 27.09.2017 | RegistryNumber: 14110/2017 | Rådmannskontoret Info fra enhetsleder vedrørende møte 11.05.17 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/153111 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.09.2017 | RegistryNumber: 14128/2017 | Enhet for Pleie og omsorg Arbeidsavtale 100 % engasjement assistent - Støren barneskole http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/152089 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Eirin Frøseth | Journaldato: 05.09.2017 | RegistryNumber: 13108/2017 | Støren barneskole Utbetaling av kommunalt tilskudd til privat veg - Lyset/Amdalvollen http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/151489 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tone Fossum | Journaldato: 23.08.2017 | RegistryNumber: 12508/2017 | Eiendom og kommunalteknikk Alkoholomsetning: Bevillingsgebyr 2017 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/154182 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Havna Cafe' og Bar Tuga | Journaldato: 19.10.2017 | RegistryNumber: 15202/2017 | Eiendom og kommunalteknikk Svar - Vedr Deres sak 1600-2011-0041 Rogstad med Ramstad http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/154294 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sør-Trøndelag jordskifterett | Journaldato: 19.10.2017 | RegistryNumber: 15314/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Midlertidig oppdragsavtale - Støttekontakt - Enhet for pleie og omsorg, Generelle tiltak - F.o.m 15.09.17 t.o m 11.03.18. Randi Huseby http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/152820 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Randi Huseby | Journaldato: 27.09.2017 | RegistryNumber: 13839/2017 | Enhet for Pleie og omsorg Arbeidsavtale- tilkallingsvikar for assistent- Støren barneskole http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/152088 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Eirin Frøseth | Journaldato: 05.09.2017 | RegistryNumber: 13107/2017 | Støren barneskole SV: Vedlegg til min søknad om jobb som jeg sendte 15. August 2017 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/152017 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Thea Celin Lium Ringstad | Journaldato: 04.09.2017 | RegistryNumber: 13036/2017 | Rådmannskontoret Utbetaling av kommunalt tilskudd til privat veg - Råveien veglag http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/151488 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jøran Bjørnli | Journaldato: 23.08.2017 | RegistryNumber: 12507/2017 | Eiendom og kommunalteknikk Alkoholomsetning: Bevillingsgebyr 2017 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/154181 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Støren Drift AS( Støren Hotel) | Journaldato: 19.10.2017 | RegistryNumber: 15201/2017 | Eiendom og kommunalteknikk Arbeidsavtale 12,82 % vikariat lærer - Støren barneskole http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/152086 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kent Fremo Røskaft | Journaldato: 05.09.2017 | RegistryNumber: 13105/2017 | Støren barneskole Åpen søknad - miljøterapeut/sosionom http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/151913 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ida Mari Nordvik | Journaldato: 31.08.2017 | RegistryNumber: 12932/2017 | Rådmannskontoret Utbetaling av kommunalt tilskudd til privat veg - Gardsvegen Høgsteggen http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/151486 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Johny Høgsteggen | Journaldato: 23.08.2017 | RegistryNumber: 12505/2017 | Eiendom og kommunalteknikk Alkoholomsetning: Bevillingsgebyr 2017 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/154179 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Støren Kulturhus | Journaldato: 19.10.2017 | RegistryNumber: 15199/2017 | Eiendom og kommunalteknikk Midlertidig oppdragsavtale - Støttekontakt - Enhet for pleie og omsorg, Generelle tiltak - F.o.m 15.09.17 t.o.m 11.03.18. - Håkon Sagen http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/152797 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Håkon Sagen | Journaldato: 27.09.2017 | RegistryNumber: 13816/2017 | Enhet for Pleie og omsorg Vedlegg 3: Notater fra idedugnad møte 06.04.17 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/153108 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.09.2017 | RegistryNumber: 14125/2017 | Enhet for Pleie og omsorg Arbeidsavtale 76,92 % engasjement lærer - Støren barneskole http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/152085 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Erlend Ødegård Granøien | Journaldato: 05.09.2017 | RegistryNumber: 13104/2017 | Støren barneskole Looking for a job http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/151414 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Maria Hadelko | Journaldato: 22.08.2017 | RegistryNumber: 12433/2017 | Rådmannskontoret Søknad om kommunalt tilskudd privat veg - Veien Rød-krysset-Rødsløkken-Husvollen http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/151404 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Liv Bogen | Journaldato: 21.08.2017 | RegistryNumber: 12423/2017 | Eiendom og kommunalteknikk Alkoholomsetning: Bevillingsgebyr 2017 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/154177 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Storstuu Winsnes v/ A.M.W.Hayes | Journaldato: 19.10.2017 | RegistryNumber: 15197/2017 | Eiendom og kommunalteknikk Avklaring vedr. partskonto i Geovekst-samarbeidet for Midtre Gauldal kommune http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/153479 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kartverket | Journaldato: 05.10.2017 | RegistryNumber: 14499/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Midlertidig oppdragsavtale - Støttekontakt - Enhet for pleie og omsorg, Generelle tiltak - F.o.m. 15.09.17. t.o.m 11.03.18. - Jonna Rogstad http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/152796 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jonna Rogstad | Journaldato: 02.10.2017 | RegistryNumber: 13815/2017 | Enhet for Pleie og omsorg Vedlegg 2: Notater fra idedugnad møte 06.04.17 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/153107 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.09.2017 | RegistryNumber: 14124/2017 | Enhet for Pleie og omsorg Arbeidsavtale tilkallingsvikar lærer - Støren barneskole http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/151459 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Erlend Granøien | Journaldato: 23.08.2017 | RegistryNumber: 12478/2017 | Støren barneskole Åpen søknad om stilling http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/151413 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Thea Celin Lium Ringstad | Journaldato: 22.08.2017 | RegistryNumber: 12432/2017 | Rådmannskontoret Søknad om tilskudd til privat vei http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/151390 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tone Fossum | Journaldato: 21.08.2017 | RegistryNumber: 12409/2017 | Eiendom og kommunalteknikk Alkoholomsetning: Bevillingsgebyr 2017 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/154176 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Yanan AS ( Torino Restaurant) | Journaldato: 19.10.2017 | RegistryNumber: 15196/2017 | Eiendom og kommunalteknikk Midlertidig oppdragsavtale - Støttekontakt - Enhet for pleie og omsorg, Generelle tiltak - F.o.m 15.09.17 t.o.m 11.03.18. - Ina Nordvik http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/152795 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ina Nordvik | Journaldato: 27.09.2017 | RegistryNumber: 13814/2017 | Enhet for Pleie og omsorg Oppgjør av partskonto Geovekst pr. august 2017 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/153459 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kartverket | Journaldato: 30.08.2017 | RegistryNumber: 14479/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Arbeidsavtale 32 % vikar for assisterende rektor - Støren barneskole http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/151441 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gunnhild Kjelstad | Journaldato: 23.08.2017 | RegistryNumber: 12460/2017 | Støren barneskole Søknad om kommunalt tilskudd til private veger - Råveien http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/151357 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jøran Bjørnli | Journaldato: 21.08.2017 | RegistryNumber: 12376/2017 | Eiendom og kommunalteknikk Åpen søknad om stilling http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/151232 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Thea Celin Lium Ringstad | Journaldato: 16.08.2017 | RegistryNumber: 12251/2017 | Rådmannskontoret Alkoholomsetning: Bevillingsgebyr 2017 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/154174 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mama Rosa Soknedal AS | Journaldato: 19.10.2017 | RegistryNumber: 15194/2017 | Eiendom og kommunalteknikk Midlertidig oppdragsavtale - Støttekontakt - Enhet for pleie og omsorg, avdeling Generelle tiltak - F.o.m 15.09.17. t.o.m. 11.03.18. - Kjerstin Heggvold http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/152793 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kjerstin Heggvold | Journaldato: 02.10.2017 | RegistryNumber: 13812/2017 | Enhet for Pleie og omsorg Oppsummering møte 06.04.17. Hjemmetjenesten. Vedlegg 1. Utkast til Rutine enhetsansvarlig og kontorvakt Vedlegg 2. Utkast til Døgnrytmeplan Hjemmetjenesten http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/153105 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.09.2017 | RegistryNumber: 14122/2017 | Enhet for Pleie og omsorg Arbeidsavtale tilkallingsvikar lærer - Støren barneskole http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/151341 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Knut Harald Wolden | Journaldato: 21.08.2017 | RegistryNumber: 12360/2017 | Støren barneskole Søknad om kommunalt tilskudd til privat veg - Gardsvegen Høgsteggen http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/151317 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Johny Høgsteggen | Journaldato: 17.08.2017 | RegistryNumber: 12336/2017 | Eiendom og kommunalteknikk Looking for a job http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/151218 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Maria Hadelko | Journaldato: 15.08.2017 | RegistryNumber: 12237/2017 | Rådmannskontoret Alkoholomsetning: Bevillingsgebyr 2017 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/154162 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mama Rosa Støren AS | Journaldato: 19.10.2017 | RegistryNumber: 15182/2017 | Eiendom og kommunalteknikk Planvedtak - 16482016002 - Nedre Nyhuslia Boligfelt http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/153525 Type: Utgående brev | Avs/Mot: SOKNEDAL SPAREBANK m.fl. | Journaldato: 05.10.2017 | RegistryNumber: 14545/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Midlertidig oppdragsavtale - Støttekontakt - Enhet pleie og omsorg, Generelle tiltak - F.o.m 15.09.17 t.o.m 11.03.18. - Ivar Sætermo http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/152791 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ivar Sætermo | Journaldato: 27.09.2017 | RegistryNumber: 13810/2017 | Enhet for Pleie og omsorg Info til de ansatte i hjemmesykepleien før møte 06.04.17. Tema som skal tenkes over i forkant http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/153099 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.09.2017 | RegistryNumber: 14116/2017 | Enhet for Pleie og omsorg Utbetaling av kommunalt tilskudd til privat veg - Per Ingar Troøien http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/151264 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Per Ingar Troøien | Journaldato: 17.08.2017 | RegistryNumber: 12283/2017 | Eiendom og kommunalteknikk Arbeidsavtale 87,18 % årsvikariat lærer - Støren barneskole http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/151153 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kent Fremo Røskaft | Journaldato: 15.08.2017 | RegistryNumber: 12172/2017 | Støren barneskole Søknad om stilling http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/154279 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arild Brynhildsvold | Journaldato: 19.10.2017 | RegistryNumber: 15299/2017 | Helse og familie Alkoholomsetning: Bevillingsgebyr 2017 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/154161 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Midttun Kafe og Pub | Journaldato: 19.10.2017 | RegistryNumber: 15181/2017 | Eiendom og kommunalteknikk Åpen søknad om læreplass - sykehjemmet http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/153656 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ina Strand | Journaldato: 10.10.2017 | RegistryNumber: 14676/2017 | Rådmannskontoret Planvedtak - 16482016002 - Nedre Nyhuslia Boligfelt http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/153524 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sverre Ødegård m.fl. | Journaldato: 05.10.2017 | RegistryNumber: 14544/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Midlertidig oppdragsavtale - Støttekontakt - Enhet for pleie og omsorg, Generelle tiltak - F.o.m 15.09.17 t.o.m 11.03.18. - Gudrun Granøien http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/152766 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gudrun Granøien | Journaldato: 02.10.2017 | RegistryNumber: 13785/2017 | Enhet for Pleie og omsorg Utbetaling av kommunalt tilskudd til privat veg - Mølavegen http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/151262 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Helge Malum | Journaldato: 17.08.2017 | RegistryNumber: 12281/2017 | Eiendom og kommunalteknikk Arbeidsavtale 21,33 % engasjement polsktalende assistent - Støren barneskole, erstatter avtale av 01.08.2017 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/150899 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Barbara Zofia Wojtowicz | Journaldato: 08.08.2017 | RegistryNumber: 11918/2017 | Støren barneskole Søknad om stilling http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/154228 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anne Schjetne | Journaldato: 19.10.2017 | RegistryNumber: 15248/2017 | Helse og familie Alkoholomsetning: Bevillingsgebyr 2017 vedr. Støren Dagligvare AS http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/154103 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Støren Daglivare AS v/ T.R. Stamnli | Journaldato: 18.10.2017 | RegistryNumber: 15123/2017 | Eiendom og kommunalteknikk Matrikkelføring - Versjon 3.12.0 av matrikkelklienten vil kreve Java 8 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/153992 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kartverket | Journaldato: 13.10.2017 | RegistryNumber: 15012/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Planvedtak - 16482016002 - Nedre Nyhuslia Boligfelt http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/153522 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I SØR-TRØNDELAG m.fl. | Journaldato: 05.10.2017 | RegistryNumber: 14542/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Fylkesmannen innvilger søknad og samtykker til forhåndstiltredelse - reguleringsplan Støren næringsområde - Midtre Gauldal kommune http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/153451 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Sør-Trøndelag | Journaldato: 04.10.2017 | RegistryNumber: 14471/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Åpen søknad om læreplass - sykehjemmet http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/153421 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ina Strand | Journaldato: 04.10.2017 | RegistryNumber: 14441/2017 | Rådmannskontoret Midlertidig oppdragsavtale - Støttekontakt - Enhet for pleie og omsorg, Generelle tiltak - F.o.m 15.09.17 t.o.m 11.03.18. - Gunveig Løvrød http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/152761 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gunveig Løvrød | Journaldato: 02.10.2017 | RegistryNumber: 13780/2017 | Enhet for Pleie og omsorg Utbetaling av kommunalt tilskudd til privat veg - Brandegg - Lillebudal http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/151261 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kjell Ivar How | Journaldato: 17.08.2017 | RegistryNumber: 12280/2017 | Eiendom og kommunalteknikk Arbeidsavtale 20,5 % tospråklig fagopplæring- Støren barneskole, erstatter avtale av 01.08.2017 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/150890 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Barbara Zofia Wojtowicz | Journaldato: 08.08.2017 | RegistryNumber: 11909/2017 | Støren barneskole Søknad om stilling http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/154227 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Janne Rogstad | Journaldato: 19.10.2017 | RegistryNumber: 15247/2017 | Helse og familie Alkoholomsetning: Bevillingsgebyr 2017 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/154101 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hogna Brygg AS | Journaldato: 18.10.2017 | RegistryNumber: 15121/2017 | Eiendom og kommunalteknikk Rapportering/statistikk Matrikkelen, 3. kvartal 2017 for Midtre Gauldal kommune http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/153990 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kartverket | Journaldato: 13.10.2017 | RegistryNumber: 15010/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen 16482016002_RP_Nedre Nyhuslia Boligfelt_merknader_SLUTTBEHANDLING http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/153511 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Midtre Gauldal kommune Avd. Eiendom og kommunalteknikk | Journaldato: 05.10.2017 | RegistryNumber: 14531/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Midlertidig oppdragsavtale - Besøkshjem - Enhet for pleie og omsorg, Generelle tiltak - F.o.m 15.09.17 t.o.m 11.09.18.- Marit Røe Frisvold. http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/152760 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Marit Røe Frisvold | Journaldato: 02.10.2017 | RegistryNumber: 13779/2017 | Enhet for Pleie og omsorg 1648_2016014_Rp_Soknesleir_2gangsbehandling_merknader_SLUTTVEDTAK http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/153101 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 29.09.2017 | RegistryNumber: 14118/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Takst av veglinje og næringsareal - Støren næringsområde med adkomstvei http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/151709 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Allskog SA | Journaldato: 29.08.2017 | RegistryNumber: 12728/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Kunngjøring - Fastsatt planprogram for Haukdalsmyra Næringsområde http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/134528 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anders Gunhildsøien m.fl. | Journaldato: 24.08.2017 | RegistryNumber: 14977/2016 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om kommunalt tilskudd til vedlikehold av privat veg http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/151258 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Per Ingar Troøien | Journaldato: 16.08.2017 | RegistryNumber: 12277/2017 | Eiendom og kommunalteknikk Arbeidsavtale 21,33 % engasjement polsktalende assistent - Støren barneskole http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/150717 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Barbara Zofia Wojtowicz | Journaldato: 02.08.2017 | RegistryNumber: 11736/2017 | Støren barneskole Søknad om stilling http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/154226 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Janne Rogstad | Journaldato: 19.10.2017 | RegistryNumber: 15246/2017 | Helse og familie Alkoholomsetning : Bevillingsgebyr 2017 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/154100 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Budal Samvirkelag SA | Journaldato: 18.10.2017 | RegistryNumber: 15120/2017 | Eiendom og kommunalteknikk Takst av veglinje og næringsareal. http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/151708 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Allskog SA | Journaldato: 29.08.2017 | RegistryNumber: 12727/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen søknad om kommunalt tilskudd til vedlikehold av private veger http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/151257 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kjell Ivar How | Journaldato: 16.08.2017 | RegistryNumber: 12276/2017 | Eiendom og kommunalteknikk Arbeidsavtale 20,5 % engasjement tospråklig fagopplæring - Støren barneskole http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/150716 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Barbara Zofia Wojtowicz | Journaldato: 02.08.2017 | RegistryNumber: 11735/2017 | Støren barneskole Vedr din søknad på stilling som medarbeider ved organisasjon- og personalavdelingen http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/150652 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Andrea Øiahals Slungård m.fl. | Journaldato: 28.07.2017 | RegistryNumber: 11671/2017 | Rådmannskontoret Søknad om stilling http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/154225 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stein-Inge Nyrud | Journaldato: 19.10.2017 | RegistryNumber: 15245/2017 | Helse og familie Alkoholomsetning : Bevillingsgebyr 2017 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/154099 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kiwi Minidift AS avd. Innland | Journaldato: 18.10.2017 | RegistryNumber: 15119/2017 | Eiendom og kommunalteknikk Retting i Matrikkelen - gbnr 81/11 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/153908 Type: Utgående brev | Avs/Mot: COOP OPPDAL SA | Journaldato: 12.10.2017 | RegistryNumber: 14928/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Midlertidig oppdragsavtale - Støttekontakt - Enhet for Pleie og omsorg, Generelle tiltak - F.o.m 15.09.17 t.o.m 11.03.18. - Magnhild Brobakk. http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/152745 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Magnhild Brobakk | Journaldato: 26.09.2017 | RegistryNumber: 13764/2017 | Enhet for Pleie og omsorg Takst av veglinje og næringsareal - Støren næringsområde med adkomstvei http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/151707 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Allskog SA | Journaldato: 29.08.2017 | RegistryNumber: 12726/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Uttalelse etter arkeologisk registrering - Støren næringsområde http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/151463 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sør-Trøndelag fylkeskommune | Journaldato: 22.08.2017 | RegistryNumber: 12482/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om tilskudd til privat veg, Mølavegen http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/151255 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helge Malum | Journaldato: 16.08.2017 | RegistryNumber: 12274/2017 | Eiendom og kommunalteknikk Arbeidsavtale 48 % engasjement arabisktalende assistent - Støren barneskole http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/150689 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fawzia Ali Safi Al-Bakaa | Journaldato: 31.07.2017 | RegistryNumber: 11708/2017 | Støren barneskole Arbeidsavtale - medarbeider organisasjon- og personalavdelingen http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/149167 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Magni Rise Stølen | Journaldato: 20.07.2017 | RegistryNumber: 10189/2017 | Rådmannskontoret Søknad om stilling http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/154224 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stein-Inge Nyrud | Journaldato: 19.10.2017 | RegistryNumber: 15244/2017 | Helse og familie Alkoholomsetning: Bevillingsgebyr 2017 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/154098 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Spar Fossum Fossum AS | Journaldato: 18.10.2017 | RegistryNumber: 15118/2017 | Eiendom og kommunalteknikk Retting i Matrikkelen - gbnr 1006/23, 1006/24 og 1006/25 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/153893 Type: Utgående brev | Avs/Mot: STATENS VEGVESEN | Journaldato: 12.10.2017 | RegistryNumber: 14913/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Midlertidig oppdragsavtale - Støttekontakt - Enhet for pleie og omsorg, Generelle tiltak - F.o.m 15.09.17 t.o.m 11.03.18. - Kjellfrid Wagnild http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/152728 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kjellfrid Wagnild | Journaldato: 26.09.2017 | RegistryNumber: 13747/2017 | Enhet for Pleie og omsorg Takst av veglinje og næringsareal. http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/151706 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Allskog SA | Journaldato: 29.08.2017 | RegistryNumber: 12725/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Melding om vedtak - tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel mv - 110717-250717 - ***** ***** http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/151388 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.08.2017 | RegistryNumber: 12407/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Utbetaling av kommunalt tilskudd til privat veg - Busetveien http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/151247 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Harald Buseth | Journaldato: 17.08.2017 | RegistryNumber: 12266/2017 | Eiendom og kommunalteknikk Arbeidsavtale 4,66 % engasjement assistent - Støren barneskole http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/150534 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Åshild Engesmo | Journaldato: 25.07.2017 | RegistryNumber: 11553/2017 | Støren barneskole Alkoholomsetning: Bevillingsgebyr 2017 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/154097 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gullvåg Camping | Journaldato: 18.10.2017 | RegistryNumber: 15117/2017 | Eiendom og kommunalteknikk Søknad om stilling http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/154193 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Linda Årland | Journaldato: 18.10.2017 | RegistryNumber: 15213/2017 | Helse og familie Utbetaling av kommunalt tilskudd til privat veg - FV622-Hyttehaug http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/151242 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kristoffer Hyttehaug | Journaldato: 17.08.2017 | RegistryNumber: 12261/2017 | Eiendom og kommunalteknikk Melding om vedtak - tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel - 030617-110617 - ***** ***** http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/151185 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.08.2017 | RegistryNumber: 12204/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Arbeidsavtale 95,34 % engasjement lærer - Støren barneskole http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/150532 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Åshild Engesmo | Journaldato: 25.07.2017 | RegistryNumber: 11551/2017 | Støren barneskole Alkoholomsetning : Bevillingsgebyr 2017 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/154095 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Coop Oppdal SA | Journaldato: 18.10.2017 | RegistryNumber: 15115/2017 | Eiendom og kommunalteknikk Analyseresultater - Hauka villmarksbarnehage - tatt ut 091017 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/154170 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Alcontrol Stjørdal | Journaldato: 18.10.2017 | RegistryNumber: 15190/2017 | Eiendom og kommunalteknikk Søknad om stilling http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/154191 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helga Bråten | Journaldato: 18.10.2017 | RegistryNumber: 15211/2017 | Helse og familie Ferdig søknad 11.7 - 25.7.2017 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/150949 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Sør-Trøndelag | Journaldato: 09.08.2017 | RegistryNumber: 11968/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om tilskudd til private veier 2017 - Busetveien http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/150953 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Styret i Busetveien | Journaldato: 08.08.2017 | RegistryNumber: 11972/2017 | Eiendom og kommunalteknikk Fastsetting av bevillingsgebyr 2017 for salgs- og skjenkesteder i Midtre Gauldal http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/154078 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 19.10.2017 | RegistryNumber: 15098/2017 | Eiendom og kommunalteknikk Søknad om stilling http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/154122 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Berit Mykland | Journaldato: 18.10.2017 | RegistryNumber: 15142/2017 | Helse og familie Analyseresultater - Støren vannverk - tatt ut 101017 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/154169 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Alcontrol Stjørdal | Journaldato: 18.10.2017 | RegistryNumber: 15189/2017 | Eiendom og kommunalteknikk Tilbakemelding vedrørende innsigelser til reguleringsplan Småvollan park i Midtre Gauldal kommune http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/153711 Type: Utgående brev | Avs/Mot: NORSKE HUS BOLIGSYSTEM AS | Journaldato: 10.10.2017 | RegistryNumber: 14731/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Ufrivillig alene tilskudd - Svar på henvendelse http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/153022 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kommunal- og moderniseringsdepartement | Journaldato: 25.09.2017 | RegistryNumber: 14039/2017 | Rådmann Midlertidig oppdragsavtale - Støttekontakt - Enhet for Pleie og omsorg, Avdeling Generelle tiltak - F.o.m 15.09.17 t.om. 18.03.18.- Tone Andøl http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/150940 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tone Andøl | Journaldato: 21.09.2017 | RegistryNumber: 11959/2017 | Enhet for Pleie og omsorg Tilbaketrekking av oppsigelse - plass i barnehage 2017 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/152412 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.09.2017 | RegistryNumber: 13431/2017 | Økonomikontoret Søknad om tilskudd til gårdsveien FV 622 - Hyttehaug - Kristoffer Hyttehaug http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/150404 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kristoffer Hyttehaug | Journaldato: 19.07.2017 | RegistryNumber: 11423/2017 | Eiendom og kommunalteknikk Analyseresultater - Støren vannverk - tatt ut 101017 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/154168 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Alcontrol Stjørdal | Journaldato: 18.10.2017 | RegistryNumber: 15188/2017 | Eiendom og kommunalteknikk Søknad om stilling http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/154121 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jannike Endalsvoll | Journaldato: 18.10.2017 | RegistryNumber: 15141/2017 | Helse og familie Reguleringsplan Bakketun - Angående vilkår for egengodkjenning http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/153064 Type: Utgående brev | Avs/Mot: STATENS VEGVESEN | Journaldato: 27.09.2017 | RegistryNumber: 14081/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Midlertidig oppdragsavtale - Støttekontakt - Enhet for Pleie og omsorg, Avdeling Generelle tiltak - F.o.m 02.09.17 t.om 18.03.17. - Astrid Aunøien http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/150939 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Astrid Aunøien | Journaldato: 21.09.2017 | RegistryNumber: 11958/2017 | Enhet for Pleie og omsorg Oppsigelse av plass i barnehage - 2017 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/152100 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.09.2017 | RegistryNumber: 13119/2017 | Økonomikontoret Søknad om tilskudd til avløsning ved sykdom - 110717 - 250717 - ***** ***** http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/150834 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.08.2017 | RegistryNumber: 11853/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om stilling http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/154114 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Birgit Jansen Tandstad | Journaldato: 17.10.2017 | RegistryNumber: 15134/2017 | Helse og familie Uttalelse - reguleringsplan for Småvollan park - Midtre Gauldal 45/90 - m fl http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/153298 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Sør-Trøndelag | Journaldato: 02.10.2017 | RegistryNumber: 14315/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Analyseresultater - Støren VV - 120917-260917 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/153197 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Alcontrol Stjørdal | Journaldato: 28.09.2017 | RegistryNumber: 14214/2017 | Eiendom og kommunalteknikk Reguleringsplan Bakketun http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/153063 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statens vegvesen | Journaldato: 26.09.2017 | RegistryNumber: 14080/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Oppsigelse av plass i barnehage - 2017 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/152099 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.09.2017 | RegistryNumber: 13118/2017 | Økonomikontoret Annonse informasjonsmøte E6 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/151737 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Trønderbladet | Journaldato: 30.08.2017 | RegistryNumber: 12756/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Melding om vedtak - tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel mv - 020517-020617 - ***** ***** http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/150286 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.07.2017 | RegistryNumber: 11305/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om stilling http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/154113 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lars Torjussen | Journaldato: 17.10.2017 | RegistryNumber: 15133/2017 | Helse og familie Søknad om bruk av gavemidler - Svartøymoen http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/153205 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svartøymoen | Journaldato: 28.09.2017 | RegistryNumber: 14222/2017 | Enhet for Pleie og omsorg Reguleringsplan Bakketun http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/153062 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norgeshus AS | Journaldato: 26.09.2017 | RegistryNumber: 14079/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Uttalelse - høringsbrev - reguleringsplan for Småvollan Park http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/153067 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Opplysningsvesenets fond | Journaldato: 26.09.2017 | RegistryNumber: 14084/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Analyseresultater - vannverk - tatt ut 120917 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/152697 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Alcontrol Stjørdal | Journaldato: 18.09.2017 | RegistryNumber: 13716/2017 | Eiendom og kommunalteknikk Midlertidig oppdragsavtale - Utvidet støttekontakt - Enhet for Pleie og omsorg - Sarah Ringstad - uke 28 2017 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/149790 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sarah Ringstad | Journaldato: 24.08.2017 | RegistryNumber: 10812/2017 | Enhet for Pleie og omsorg Reguleringsplan E6 Prestteigen - Gyllan http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/151259 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nye Veier AS | Journaldato: 16.08.2017 | RegistryNumber: 12278/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om stilling http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/154112 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Yulia Efimova | Journaldato: 17.10.2017 | RegistryNumber: 15132/2017 | Helse og familie Søknad om bruk av gavemidler - Soknedal Bo- og dagsenter http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/153204 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Soknedal bo og dagsenter | Journaldato: 28.09.2017 | RegistryNumber: 14221/2017 | Enhet for Pleie og omsorg Reguleringsplan Bakketun http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/153061 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norgeshus AS | Journaldato: 26.09.2017 | RegistryNumber: 14078/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Midlertidig svarbrev vedrørende 2.gangsbehandling og sluttvedtak for reguleringsplan Løkkjvollen hytteområde Planid 16482015013 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/152953 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Aune Maskin AS v/ Olav Erik Løkken | Journaldato: 22.09.2017 | RegistryNumber: 13972/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Uttalelse til høringsbrev - Reguleringsplan 16482016001 - Småvollan park - fra Mattilsynet http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/152447 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mattilsynet | Journaldato: 12.09.2017 | RegistryNumber: 13466/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Analyseresultater - Støren vannverk - tatt ut 290817 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/152063 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Alcontrol Stjørdal | Journaldato: 04.09.2017 | RegistryNumber: 13082/2017 | Eiendom og kommunalteknikk Midlertidig oppdragsavtale - Støttekontakt - Enhet for Pleie og omsorg, Generelle tiltak - F.o.m 01.07.17 - t.o.m 30.09.17. Else Amundsen http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/149260 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Else Amundsen | Journaldato: 20.07.2017 | RegistryNumber: 10282/2017 | Enhet for Pleie og omsorg Innspill fra Midtre Gauldal kommune til Nye Veier angående videre arbeid med reguleringsplan E6 Prestteigen - Gyllan http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/149605 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nye Veier AS avd Prosjektkontor E6 Trøndelag | Journaldato: 17.07.2017 | RegistryNumber: 10627/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om stilling http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/154111 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Yulia Efimova | Journaldato: 17.10.2017 | RegistryNumber: 15131/2017 | Helse og familie Reguleringsplan Bakketun http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/153060 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statens vegvesen | Journaldato: 26.09.2017 | RegistryNumber: 14077/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Arbeidsavtale - 100 % biblioteksjef - Midtre Gauldal folkebibliotek - erstatter tidligere avtale http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/152076 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ellen Næss Jensen | Journaldato: 05.09.2017 | RegistryNumber: 13095/2017 | Kultur - fritid - voksenopplæring