Postliste http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/ einnsyn.mgk.no Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 26-32 - sommeren 2017 - Enhet for Pleie og omsorg - Oda Lilleøkdal http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/149228 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oda Lilleøkdal | Journaldato: 27.06.2017 | RegistryNumber: 10250/2017 | Enhet for Pleie og omsorg Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 26-34 - Sommeren 2017 - Enhet for Pleie og omsorg - Mari Dyrvik Rogstad http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/148623 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mari Dyrvik Rogstad | Journaldato: 19.06.2017 | RegistryNumber: 9645/2017 | Enhet for Pleie og omsorg Mottar ikke stillingen - Eirin Bjerkset http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/147721 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eirin Bjerkset | Journaldato: 29.05.2017 | RegistryNumber: 8745/2017 | Enhet for Pleie og omsorg Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren2017 - Enhet Pleie og Omsorg - Maja Skårvold http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/147709 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Maja Skårvold | Journaldato: 30.05.2017 | RegistryNumber: 8733/2017 | Enhet for Pleie og omsorg Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2017 - Enhet Pleie og Omsorg - Prangthip Phonchamni. http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/147572 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Prangthip Phonchamni | Journaldato: 26.05.2017 | RegistryNumber: 8596/2017 | Enhet for Pleie og omsorg Takker nei til stillingen som ferievikar http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/147385 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Inger Kristine Granøien | Journaldato: 22.05.2017 | RegistryNumber: 8409/2017 | Enhet for Pleie og omsorg Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2017 - Enhet for Pleie og omsorg - Eva Karin Aune http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/147284 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Eva Karin Aune | Journaldato: 08.06.2017 | RegistryNumber: 8309/2017 | Enhet for Pleie og omsorg Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2017 - Enhet Pleie og Omsorg - Ida Langmo http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/147262 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ida Langmo | Journaldato: 22.05.2017 | RegistryNumber: 8287/2017 | Enhet for Pleie og omsorg Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2017 - Enhet for Pleie og omsorg - Rahwa Aregay http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/147173 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rahwa Aregay | Journaldato: 18.05.2017 | RegistryNumber: 8198/2017 | Enhet for Pleie og omsorg Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2017 - Enhet for Pleie og omsorg - Eirin Bjerkset http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/147171 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Eirin Bjerkset | Journaldato: 18.05.2017 | RegistryNumber: 8196/2017 | Enhet for Pleie og omsorg Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2017 - Enhet for Pleie og omsorg - Mustafa Ali Hassan http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/147169 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mustafa Ali Hassan | Journaldato: 18.05.2017 | RegistryNumber: 8194/2017 | Enhet for Pleie og omsorg Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2017 - Enhet for Pleie og omsorg - Annette Bratt Staverløkk http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/147041 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Annette Bratt Staverløkk | Journaldato: 18.05.2017 | RegistryNumber: 8066/2017 | Enhet for Pleie og omsorg Etterlyser svar - Utsettelse av klagefrist 26/17 - Støren næringsområde http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/149232 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Naturverforbundet i Trøndelag | Journaldato: 27.06.2017 | RegistryNumber: 10254/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Etterlyser svar - Utsettelse av klagefrist 26/17 - Støren næringsområde http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/148882 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Naturverforbundet i Trøndelag | Journaldato: 20.06.2017 | RegistryNumber: 9904/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedr. forslag på nytt medlem i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/148448 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Midtre Gauldal Mental helse | Journaldato: 14.06.2017 | RegistryNumber: 9470/2017 | Rådmannskontoret Forslag på nytt medlem i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/148264 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Midtre Gauldal Mental helse | Journaldato: 09.06.2017 | RegistryNumber: 9286/2017 | Rådmannskontoret Ber om utsettelse av klagefrist - Støren Næringsområde http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/147960 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hallgeir F Opdal /Naturvernforbundet | Journaldato: 02.06.2017 | RegistryNumber: 8984/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Varsel om supplerende arkeologisk registrering Støren næringsområde, vedlagt budsjett http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/147876 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sør-Trøndelag fylkeskommune | Journaldato: 31.05.2017 | RegistryNumber: 8900/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Uttalelse til begrenset høring av kommunedelplan Singsås - Forsetmo - planid 1648_2015003 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/151051 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mattilsynet | Journaldato: 10.08.2017 | RegistryNumber: 12070/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Svar på varsel om søksmål - ***** ***** - Midtre Gauldal kommune http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/147114 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kommunesektorens organisasjon | Journaldato: 15.05.2017 | RegistryNumber: 8139/2017 | Helse og familie Uttalelse til begrenset høring - Kommundelplan Singsås - Forsetmo i Midtre Gauldal kommune - planID 16482015003 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/150988 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statens vegvesen - Region midt | Journaldato: 09.08.2017 | RegistryNumber: 12007/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Uttalelse - Kommunedelplan Singsås - Forsetmo i Midtre Gauldal kommune http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/150497 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bane Nor SF | Journaldato: 21.07.2017 | RegistryNumber: 11516/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Angående planvedtak - Solberg steinbrudd og deponi http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/149252 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard | Journaldato: 27.06.2017 | RegistryNumber: 10274/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedrørende begrenset høring av forslag til kommunedelplan Singsås - Forsetmo http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/150298 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sør-Trøndelag fylkeskommune | Journaldato: 17.07.2017 | RegistryNumber: 11317/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Planvedtak - 16482015002 - Solberg Steinbrudd og deponi http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/149047 Type: Utgående brev | Avs/Mot: GULLVÅG CAMPING Nyberg | Journaldato: 22.06.2017 | RegistryNumber: 10069/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Annonse http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/150133 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Trønderbladet m.fl. | Journaldato: 12.07.2017 | RegistryNumber: 11152/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Planvedtak - 16482015002 - Solberg Steinbrudd og deponi http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/149045 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Olav Edvin Heggvold m.fl. | Journaldato: 22.06.2017 | RegistryNumber: 10067/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen SV: Forslag til løsning for boligområde Fjeset - meklingsmøte 05.10.2016 - kommunedelplan Singsås - Forsetmo http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/150061 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Sør-Trøndelag | Journaldato: 11.07.2017 | RegistryNumber: 11080/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Planvedtak - 16482015002 - Solberg Steinbrudd og deponi http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/149044 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gauldal Energi AS m.fl. | Journaldato: 22.06.2017 | RegistryNumber: 10066/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Forslag til løsning for boligområde Fjeset - meklingsmøte 05.10.2016 - kommunedelplan Singsås - Forsetmo http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/150060 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Sør-Trøndelag | Journaldato: 11.07.2017 | RegistryNumber: 11079/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Arbeidsforhold - ***** ***** - kopi av brev til Steenstrup Stordrange DA http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/150077 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kommunesektorens organisasjon | Journaldato: 11.07.2017 | RegistryNumber: 11096/2017 | Rådmannskontoret 16482015002_Rp_Solberg Steinbrudd og deponi_2gangsbehandling_merknader_SLUTTVEDTAK http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/149036 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Koren Sprengningsservice AS | Journaldato: 22.06.2017 | RegistryNumber: 10058/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Utkast til brev - omplassering - ***** ***** http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/150076 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kommunesektorens organisasjon | Journaldato: 11.07.2017 | RegistryNumber: 11095/2017 | Rådmannskontoret Planvedtak - 16482015002 - Solberg Steinbrudd og deponi http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/149034 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I SØR-TRØNDELAG m.fl. | Journaldato: 22.06.2017 | RegistryNumber: 10056/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Oppgradert materiale med dato http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/149027 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Pro Invenia AS | Journaldato: 22.06.2017 | RegistryNumber: 10049/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Referat fra møte 240216 - planlegging og utprøving - planlegging og utprøving - ***** ***** http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/150031 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.07.2017 | RegistryNumber: 11051/2017 | Rådmannskontoret Arbeidsavtale - 100% vikariat som Barne - og ungdomsarbeider http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/149093 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Katrine Winsnes | Journaldato: 26.06.2017 | RegistryNumber: 10115/2017 | Soknedal/Hauka oppvekst Spørsmål knyttet til byggesak http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/147896 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Pro Invenia | Journaldato: 01.06.2017 | RegistryNumber: 8920/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen 1648_2015003_KP_Singsås_Forsetmo_Begrenset Høring_ Utvidelse av kirkegård Forsetmo http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/131444 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Sør - Trøndelag m.fl. | Journaldato: 13.07.2017 | RegistryNumber: 11903/2016 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Avslag på søknad om spillemidler til anleggsnr 1648000212 Hovsmoen stadion - sosialt rom >100M2L - Midtre Gauldal kommune http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/149122 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sør-Trøndelag fylkeskommune | Journaldato: 23.06.2017 | RegistryNumber: 10144/2017 | Kultur - fritid - voksenopplæring Søknad om stilling http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/147971 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gøril Korstad m.fl. | Journaldato: 02.06.2017 | RegistryNumber: 8995/2017 | Rådmannskontoret Spørsmål om byggesak av Solberg Steinbrudd og deponi http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/147895 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anne Berit Strøm | Journaldato: 31.05.2017 | RegistryNumber: 8919/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Arbeidsavtale - 100% faststilling lærer - Singsås oppvekstområde - fra 01.08.2017 - Karin Olsen http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/149314 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Karin Olsen | Journaldato: 28.06.2017 | RegistryNumber: 10336/2017 | Singsås oppvekstområde Avslag på søknad om spillemidler til anleggsnr 1648000216 Hovsmoen stadion - friidrettsanlegg - Midtre Gauldal kommune http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/149120 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sør-Trøndelag fylkeskommune | Journaldato: 23.06.2017 | RegistryNumber: 10142/2017 | Kultur - fritid - voksenopplæring Arbeidsavtale - 100% fast stilling som Assistent i Soknedal barnehage http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/147741 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Solveig Birgitte Langvik | Journaldato: 31.05.2017 | RegistryNumber: 8765/2017 | Soknedal/Hauka oppvekst Åpen søknad om stilling http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/151232 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Thea Celin Lium Ringstad | Journaldato: 16.08.2017 | RegistryNumber: 12251/2017 | Rådmannskontoret Midlertidig arbeidsavtale 2017 - 100% vikarstilling som lærer - 01.08.2017 - 31.07.2018 - Singsås oppvekstområde - Oda Sørvik. http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/149150 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oda Sørvik | Journaldato: 26.06.2017 | RegistryNumber: 10172/2017 | Singsås oppvekstområde Angående økt husleie fra 01.08.17 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/148899 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.06.2017 | RegistryNumber: 9921/2017 | Eiendom og kommunalteknikk Avslag på søknad om spillemidler til anleggsnr 1648000207 Hovsmoen stadion - fotballhall - Midtre Gauldal kommune http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/149119 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sør-Trøndelag fylkeskommune | Journaldato: 23.06.2017 | RegistryNumber: 10141/2017 | Kultur - fritid - voksenopplæring Arbeidsavtale - 100% fast stilling som Barne-og ungdomsarbeider http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/147736 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oddrun Aashaug | Journaldato: 31.05.2017 | RegistryNumber: 8760/2017 | Soknedal/Hauka oppvekst 16482015002_Rp_Solberg Steinbrudd og deponi_2gangsbehandling_merknader_SLUTTVEDTAK http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/146689 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 15.05.2017 | RegistryNumber: 7714/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om kommunalt tilskudd til privat veg - Gardsvegen Høgsteggen http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/151317 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Johny Høgsteggen | Journaldato: 17.08.2017 | RegistryNumber: 12336/2017 | Eiendom og kommunalteknikk Looking for a job http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/151218 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Maria Hadelko | Journaldato: 15.08.2017 | RegistryNumber: 12237/2017 | Rådmannskontoret Samfinansiering fotogrammetrisk kartlegging - Geovekst-prosjekt Midtre Gauldal 2016 LACHST63 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/150160 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kartverket | Journaldato: 13.07.2017 | RegistryNumber: 11179/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Avslag på søknad om spillemidler til anleggsnr 1648000208 Hovsmoen stadion - idrettshall 16X24 - Midtre Gauldal kommune http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/149116 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sør-Trøndelag fylkeskommune | Journaldato: 23.06.2017 | RegistryNumber: 10138/2017 | Kultur - fritid - voksenopplæring Arbeidsavtale - 100% fast stilling som Barne-og ungdomsarbeider http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/147343 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kristin Bakke Lund | Journaldato: 22.05.2017 | RegistryNumber: 8367/2017 | Soknedal/Hauka oppvekst Utbetaling av kommunalt tilskudd til privat veg - Per Ingar Troøien http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/151264 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Per Ingar Troøien | Journaldato: 17.08.2017 | RegistryNumber: 12283/2017 | Eiendom og kommunalteknikk Arbeidsavtale 87,18 % årsvikariat lærer - Støren barneskole http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/151153 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kent Fremo Røskaft | Journaldato: 15.08.2017 | RegistryNumber: 12172/2017 | Støren barneskole Kommunal garanti på depositum - ***** ***** http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/149910 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NAV Midtre Gauldal | Journaldato: 07.07.2017 | RegistryNumber: 10932/2017 | Eiendom og kommunalteknikk Avslag på søknad om spillemidler til anleggsnr 1648000209 Hovsmoen stadion - kunstgress 11' - Midtre Gauldal kommune http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/149115 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sør-Trøndelag fylkeskommune | Journaldato: 23.06.2017 | RegistryNumber: 10137/2017 | Kultur - fritid - voksenopplæring Søknad om fysioterapeutpraksis - Farhan Moshin http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/148617 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Farhan Moshin | Journaldato: 16.06.2017 | RegistryNumber: 9639/2017 | Helse og familie Innsigelsessak til uttalelse - reguleringsplan for Fredheim sør med Fredheim park i Midtre Gauldal kommune i Sør-Trøndelag http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/148186 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kommunal- og moderniseringsdepartement | Journaldato: 07.06.2017 | RegistryNumber: 9208/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Arbeidsavtale - 100% fast stilling som barne-og ungdomsarbeider http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/147338 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ida Elisabeth Moe | Journaldato: 22.05.2017 | RegistryNumber: 8362/2017 | Soknedal/Hauka oppvekst Forespørsel om bistand vedr. ortofoto Midtre Gauldal 2016 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/147105 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Norconsult Informasjonssystemer AS | Journaldato: 16.05.2017 | RegistryNumber: 8130/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Utbetaling av kommunalt tilskudd til privat veg - Mølavegen http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/151262 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Helge Malum | Journaldato: 17.08.2017 | RegistryNumber: 12281/2017 | Eiendom og kommunalteknikk Avtale beregnet på boligtilbud som ikke er regulert av husleieloven - ***** ***** http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/149907 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NAV Midtre Gauldal | Journaldato: 07.07.2017 | RegistryNumber: 10929/2017 | Eiendom og kommunalteknikk Avslag på søknad om spillemidler til anleggsnr 1648000211 Hovsmoen stadion - idrettshus/klubbhus - Midtre Gauldal kommune http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/149113 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sør-Trøndelag fylkeskommune | Journaldato: 23.06.2017 | RegistryNumber: 10135/2017 | Kultur - fritid - voksenopplæring Oversendelse av reguleringsplan med innsigelse - Reguleringsplan for Fredheim sør med Fredheim park - Midtre Gauldal kommune http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/147941 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Sør-Trøndelag | Journaldato: 01.06.2017 | RegistryNumber: 8965/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Utbetaling av kommunalt tilskudd til privat veg - Brandegg - Lillebudal http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/151261 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kjell Ivar How | Journaldato: 17.08.2017 | RegistryNumber: 12280/2017 | Eiendom og kommunalteknikk Avtaler og beskjeder som ble gjort under visning - ***** ***** http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/149819 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.07.2017 | RegistryNumber: 10841/2017 | Eiendom og kommunalteknikk Avslag på søknad om spillemidler til anleggsnr 1648000210 Hovsmoen stadion - idrettshall - klatrehall - Midtre Gauldal kommune http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/149111 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sør-Trøndelag fylkeskommune | Journaldato: 23.06.2017 | RegistryNumber: 10133/2017 | Kultur - fritid - voksenopplæring Søknad om kommunalt tilskudd til vedlikehold av privat veg http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/151258 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Per Ingar Troøien | Journaldato: 16.08.2017 | RegistryNumber: 12277/2017 | Eiendom og kommunalteknikk Arbeidsavtale 21,33 % engasjement polsktalende assistent - Støren barneskole http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/150717 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Barbara Zofia Wojtowicz | Journaldato: 02.08.2017 | RegistryNumber: 11736/2017 | Støren barneskole Avslag på søknad om spillemidler til anleggsnr 1648000213 Hovsmoen stadion - idr.hall - treningsrom - Midtre Gauldal kommune http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/149110 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sør-Trøndelag fylkeskommune | Journaldato: 23.06.2017 | RegistryNumber: 10132/2017 | Kultur - fritid - voksenopplæring Byggesaksbehandling - Ferdigattest - Moøya 33 - gbnr 45/385 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/147918 Type: Utgående brev | Avs/Mot: HUGAAS ENTREPRENØR KONSERN AS | Journaldato: 07.06.2017 | RegistryNumber: 8942/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om stilling http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/147081 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tina Mari Kravik | Journaldato: 15.05.2017 | RegistryNumber: 8106/2017 | Rådmannskontoret søknad om kommunalt tilskudd til vedlikehold av private veger http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/151257 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kjell Ivar How | Journaldato: 16.08.2017 | RegistryNumber: 12276/2017 | Eiendom og kommunalteknikk Arbeidsavtale 20,5 % engasjement tospråklig fagopplæring - Støren barneskole http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/150716 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Barbara Zofia Wojtowicz | Journaldato: 02.08.2017 | RegistryNumber: 11735/2017 | Støren barneskole Vedr din søknad på stilling som medarbeider ved organisasjon- og personalavdelingen http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/150652 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Andrea Øiahals Slungård m.fl. | Journaldato: 28.07.2017 | RegistryNumber: 11671/2017 | Rådmannskontoret Rapportering/statistikk matrikkel for 2. kvartal 2017 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/149971 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kartverket | Journaldato: 10.07.2017 | RegistryNumber: 10992/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Husleiekontrakt - ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/145770 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.07.2017 | RegistryNumber: 6795/2017 | Eiendom og kommunalteknikk Avslag på søknad om spillemidler til anleggsnr 1648000214 Hovsmoen stadion - idr.-/fotballhall - garderober for styrkerom - Midtre Gauldal kommune http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/149109 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sør-Trøndelag fylkeskommune | Journaldato: 23.06.2017 | RegistryNumber: 10131/2017 | Kultur - fritid - voksenopplæring Midtre Gauldal kommune – vedrørende innsigelser til reguleringsplan for Soknes barnehage og boligområde http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/148218 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bane NOR SF | Journaldato: 08.06.2017 | RegistryNumber: 9240/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om stilling http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/147079 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Janne Røe | Journaldato: 15.05.2017 | RegistryNumber: 8104/2017 | Rådmannskontoret Søknad om tilskudd til privat veg, Mølavegen http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/151255 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helge Malum | Journaldato: 16.08.2017 | RegistryNumber: 12274/2017 | Eiendom og kommunalteknikk Arbeidsavtale 48 % engasjement arabisktalende assistent - Støren barneskole http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/150689 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fawzia Ali Safi Al-Bakaa | Journaldato: 31.07.2017 | RegistryNumber: 11708/2017 | Støren barneskole Arbeidsavtale - medarbeider organisasjon- og personalavdelingen http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/149167 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Magni Rise Stølen | Journaldato: 20.07.2017 | RegistryNumber: 10189/2017 | Rådmannskontoret Avslag på søknad om spillemidler til anleggsnr 1648000215 Hovsmoen stadion - idr.-/fotballhall - buldrevegg - Midtre Gauldal kommune http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/149108 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sør-Trøndelag fylkeskommune | Journaldato: 23.06.2017 | RegistryNumber: 10130/2017 | Kultur - fritid - voksenopplæring Vedrørende innsigelser til reguleringsplanen Soknes barnehage og boligområde - Midtre Gauldal kommune http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/148075 Type: Utgående brev | Avs/Mot: BANE NOR SF | Journaldato: 07.06.2017 | RegistryNumber: 9099/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om stilling http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/147479 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Linda Dragseth | Journaldato: 24.05.2017 | RegistryNumber: 8503/2017 | Rådmannskontoret Søknad om stilling http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/147078 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Elise Buseth | Journaldato: 15.05.2017 | RegistryNumber: 8103/2017 | Rådmannskontoret Utbetaling av kommunalt tilskudd til privat veg - Busetveien http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/151247 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Harald Buseth | Journaldato: 17.08.2017 | RegistryNumber: 12266/2017 | Eiendom og kommunalteknikk Arbeidsavtale 4,66 % engasjement assistent - Støren barneskole http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/150534 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Åshild Engesmo | Journaldato: 25.07.2017 | RegistryNumber: 11553/2017 | Støren barneskole Fordeling av midler til idrettsanlegg 2017 - tilsagn om ordinære midler til anleggsnr 1648040510 Singsås skole - ballbinge - Midtre Gauldal kommune http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/149107 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sør-Trøndelag fylkeskommune | Journaldato: 23.06.2017 | RegistryNumber: 10129/2017 | Kultur - fritid - voksenopplæring Medarbeider til organisasjon- og personalavdelingen http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/149095 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 23.06.2017 | RegistryNumber: 10117/2017 | Rådmannskontoret Varsel om supplerende arkeologisk registrering - Reguleringsplan for Støren næringsområde http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/147882 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sivert Nygaard m.fl. | Journaldato: 31.05.2017 | RegistryNumber: 8906/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om stilling http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/147433 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Linda Dragseth | Journaldato: 22.05.2017 | RegistryNumber: 8457/2017 | Rådmannskontoret Soknes barnehage og boligområde http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/147335 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norconsult Solem Arkitektur | Journaldato: 19.05.2017 | RegistryNumber: 8359/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om stilling http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/147077 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Monica Næve | Journaldato: 15.05.2017 | RegistryNumber: 8102/2017 | Rådmannskontoret Utbetaling av kommunalt tilskudd til privat veg - FV622-Hyttehaug http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/151242 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kristoffer Hyttehaug | Journaldato: 17.08.2017 | RegistryNumber: 12261/2017 | Eiendom og kommunalteknikk Melding om vedtak - tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel - 030617-110617 - ***** ***** http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/151185 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.08.2017 | RegistryNumber: 12204/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Arbeidsavtale 95,34 % engasjement lærer - Støren barneskole http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/150532 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Åshild Engesmo | Journaldato: 25.07.2017 | RegistryNumber: 11551/2017 | Støren barneskole Søknad om samtykke til forhåndstiltredelse iht oreigningsl. § 25 - Støren næringsområde http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/149371 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stamnæs Engelsen advokatfirma DA | Journaldato: 29.06.2017 | RegistryNumber: 10393/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Fordeling av midler til idrettsanlegg 2017 - tilsagn om ordinære midler til anleggsnr 1648054801 Hultabanen - snøsooter og motorbane - Midtre Gauldal kommune http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/149106 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Sør-Trøndelag | Journaldato: 23.06.2017 | RegistryNumber: 10128/2017 | Kultur - fritid - voksenopplæring Saksframlegg tilsetting av lærlinger 2017 -2019 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/147317 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 22.05.2017 | RegistryNumber: 8341/2017 | Rådmannskontoret Søknad om stilling http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/147075 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Unni T. Brattset Hermo | Journaldato: 15.05.2017 | RegistryNumber: 8100/2017 | Rådmannskontoret Ferdig søknad 11.7 - 25.7.2017 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/150949 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Sør-Trøndelag | Journaldato: 09.08.2017 | RegistryNumber: 11968/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Søknad om tilskudd til private veier 2017 - Busetveien http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/150953 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Styret i Busetveien | Journaldato: 08.08.2017 | RegistryNumber: 11972/2017 | Eiendom og kommunalteknikk Arbeidsavtale engasjement assistent - Støren barneskole http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/149884 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Brit Gurli Dragset | Journaldato: 10.07.2017 | RegistryNumber: 10906/2017 | Støren barneskole Vedrørende forhandlinger om grunnerverv til Støren næringsområde http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/149092 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rolf Flåteplass Moe | Journaldato: 23.06.2017 | RegistryNumber: 10114/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Fordeling av midler til idrettsanlegg 2017 - tilsagn om ordinære midler til anleggsnr 1648054802 Hultabanen - rehab sanitæranlegg - Midtre Gauldal kommune http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/149105 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Sør-Trøndelag | Journaldato: 23.06.2017 | RegistryNumber: 10127/2017 | Kultur - fritid - voksenopplæring Vedr. din søknad på stilling som lærling i Midtre Gauldal kommune http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/147242 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Eva Karin Halseth m.fl. | Journaldato: 18.05.2017 | RegistryNumber: 8267/2017 | Rådmannskontoret Søknad om stilling http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/147074 Type: Inngående brev | Avs/Mot: May Doris Hage | Journaldato: 15.05.2017 | RegistryNumber: 8099/2017 | Rådmannskontoret Søknad om tilskudd til gårdsveien FV 622 - Hyttehaug - Kristoffer Hyttehaug http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/150404 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kristoffer Hyttehaug | Journaldato: 19.07.2017 | RegistryNumber: 11423/2017 | Eiendom og kommunalteknikk Arbeidsavtale- 90 % engasjement assistent - Støren barneskole http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/149403 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nina Aasgård Løberg | Journaldato: 30.06.2017 | RegistryNumber: 10425/2017 | Støren barneskole Fordeling av midler til idrettsanlegg 2017 - tilsagn om ordinære midler til anleggsnr 1648040510 Singsås skole - ballbinge - Midtre Gauldal kommune http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/149104 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sør-Trøndelag fylkeskommune | Journaldato: 23.06.2017 | RegistryNumber: 10126/2017 | Kultur - fritid - voksenopplæring Navne og adresseliste - grunnerverv http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/148341 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stamnæs Engelsen Advokatfirma DA | Journaldato: 12.06.2017 | RegistryNumber: 9363/2017 | Rådmann Arbeidsavtale helsearbeiderfaget 2017 - 2019 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/147178 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Maiken Nervik | Journaldato: 18.05.2017 | RegistryNumber: 8203/2017 | Rådmannskontoret Søknad om tilskudd til avløsning ved sykdom - 110717 - 250717 - ***** ***** http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/150834 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.08.2017 | RegistryNumber: 11853/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Ufrivillig alene tilskudd http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/149955 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kommunal og moderniseringsdepartementet | Journaldato: 11.07.2017 | RegistryNumber: 10977/2017 | Rådmann Utbetaling av kommunalt tilskudd til privat veg - Refsetveien veilag http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/149461 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Karl Ivar Refseth | Journaldato: 03.07.2017 | RegistryNumber: 10483/2017 | Eiendom og kommunalteknikk Arbeidsavtale - tilkallingsvikar for assistent- Støren barneskole http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/149368 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Knut Harald Wolden | Journaldato: 30.06.2017 | RegistryNumber: 10390/2017 | Støren barneskole Sluttføring arbeider vedr. passordbytte alle matrikkelbrukere i Midtre Gauldal kommune http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/148529 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Norconsult Informasjonssystemer AS | Journaldato: 15.06.2017 | RegistryNumber: 9551/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Tiltredelseserklæring (vårt saksnr. 17/1317) http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/148217 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sør-Trøndelag fylkeskommune | Journaldato: 08.06.2017 | RegistryNumber: 9239/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Svar på søknad om feriearbeid, Midtre Gauldal kommune, Enhet Helse og Familie avd. Enslige mindreårige flyktninger http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/147975 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sharafeddin Ibrahim Adam | Journaldato: 02.06.2017 | RegistryNumber: 8999/2017 | Helse og familie Oppdatert plankart http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/147943 Type: Inngående brev | Avs/Mot: IKON AS | Journaldato: 01.06.2017 | RegistryNumber: 8967/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Melding om vedtak - tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel mv - 020517-020617 - ***** ***** http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/150286 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.07.2017 | RegistryNumber: 11305/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Midlertidig oppdragsavtale - Besøkshjem innenfor perioden 10.07-20.08.17 - Enhet for Pleie og omsorg, Avdeling for generelle tiltak - Eli Kristin Enodd http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/149906 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Eli Kristin Enodd | Journaldato: 10.07.2017 | RegistryNumber: 10928/2017 | Enhet for Pleie og omsorg Utbetaling av kommunalt tilskudd privat veg - Øyan Nordre-Grytdal http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/149459 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oddgeir Stamnestrø Grytdal | Journaldato: 03.07.2017 | RegistryNumber: 10481/2017 | Eiendom og kommunalteknikk Arbeidsavtale - tilkallingsvikar for assistent - Støren barneskole http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/149174 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Åshild Engesmo | Journaldato: 26.06.2017 | RegistryNumber: 10196/2017 | Støren barneskole Avklaringer vedr. oppdrag med pålagt passordbytte alle matrikkelbrukere http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/148528 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Norconsult Informasjonssystemer AS | Journaldato: 15.06.2017 | RegistryNumber: 9550/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Svar på søknad om feriearbeid, Midtre Gauldal kommune, Enhet Helse og Familie avd. Enslige mindreårige flyktninger http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/147972 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ann Guri Horghagen m.fl. | Journaldato: 02.06.2017 | RegistryNumber: 8996/2017 | Helse og familie Oppdatert materiale - Reguleringsplan Nedre Nyhuslia http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/147891 Type: Inngående brev | Avs/Mot: IKON | Journaldato: 31.05.2017 | RegistryNumber: 8915/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Tiltredelseserklæring http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/147829 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sivert Nygaard | Journaldato: 31.05.2017 | RegistryNumber: 8853/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Reguleringsplan E6 Prestteigen - Gyllan http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/151259 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nye Veier AS | Journaldato: 16.08.2017 | RegistryNumber: 12278/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Tilbaketrekking av oppsigelse barnehage - 2017 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/150097 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.07.2017 | RegistryNumber: 11116/2017 | Økonomikontoret Ferdig søknad 3.6 - 11.6.2017 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/149858 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Sør-Trøndelag | Journaldato: 07.07.2017 | RegistryNumber: 10880/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Utbetaling av kommunalt tilskudd til privat veg - Moen-Skogheim http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/149458 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sigmund Storlimo | Journaldato: 03.07.2017 | RegistryNumber: 10480/2017 | Eiendom og kommunalteknikk Arbeidsavtale- tilkallingsvikar for arabisktalende assistent/ekstra arabisktalende assistent - Støren barneskole http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/149171 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ranya Mohammad Kotaila | Journaldato: 26.06.2017 | RegistryNumber: 10193/2017 | Støren barneskole Bekreftelse vedr. passordbytte på alle lokal kopi matrikkelbrukere i Midtre Gauldal kommune http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/148525 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norconsult Informasjonssystemer AS | Journaldato: 14.06.2017 | RegistryNumber: 9547/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen 16482016002_RP_Nedre Nyhuslia Boligfelt_merknader_SLUTTBEHANDLING http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/147717 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 08.06.2017 | RegistryNumber: 8741/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Støren næringsområde - kopi av brev til berørte grunneiere 24 mai 2017 - Opplysningsvesenets Fond http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/147627 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stamnæs Engelsen Advokatfirma DA | Journaldato: 26.05.2017 | RegistryNumber: 8651/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Midlertidig oppdragsavtale - Støttekontakt - Enhet for Pleie og omsorg, Generelle tiltak - F.o.m 01.07.17 - t.o.m 30.09.17. Else Amundsen http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/149260 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Else Amundsen | Journaldato: 20.07.2017 | RegistryNumber: 10282/2017 | Enhet for Pleie og omsorg Innspill fra Midtre Gauldal kommune til Nye Veier angående videre arbeid med reguleringsplan E6 Prestteigen - Gyllan http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/149605 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nye Veier AS avd Prosjektkontor E6 Trøndelag | Journaldato: 17.07.2017 | RegistryNumber: 10627/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Tilbaketrekking av oppsigelse plass i barnehage - 2017 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/149748 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.07.2017 | RegistryNumber: 10770/2017 | Økonomikontoret Utbetaling av kommunalt tilskudd til privat veg -Vegforeningen SNØ http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/149456 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Thom Arnesen | Journaldato: 03.07.2017 | RegistryNumber: 10478/2017 | Eiendom og kommunalteknikk Bekreftelse vedr. passordbytte på alle matrikkelbrukere ISY Pro Aktiv i Midtre Gauldal kommune http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/148523 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norconsult Informasjonssystemer AS | Journaldato: 14.06.2017 | RegistryNumber: 9545/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Støren næringsområde - kopi av brev til berørte grunneiere 24 mai 2017 - Ørnulf Rognes http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/147626 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stamnæs Engelsen Advokatfirma DA | Journaldato: 26.05.2017 | RegistryNumber: 8650/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Oppdatert/rettet SOSI-fil - Nedre Nyhuslia boligfelt http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/147518 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norconsult | Journaldato: 23.05.2017 | RegistryNumber: 8542/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Ferdig søknad 2.5 - 2.6.2017 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/149854 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Sør-Trøndelag | Journaldato: 07.07.2017 | RegistryNumber: 10876/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Tilbaketrekking av oppsigelse barnehage - 2017 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/149481 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.07.2017 | RegistryNumber: 10503/2017 | Økonomikontoret Utbetaling av kommunalt tilskudd til privat veg - Aunmo-Tillerås-Skråberga http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/149454 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Egil Sagen | Journaldato: 30.06.2017 | RegistryNumber: 10476/2017 | Eiendom og kommunalteknikk Referat fra dialogmøte mellom Statens Vegvesen og Midtre Gauldal Kommune 19.06.2017 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/148910 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lars Bjørgård m.fl. | Journaldato: 27.06.2017 | RegistryNumber: 9932/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedr. tilganger til servere i Midtre Gauldal kommune http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/148522 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Norconsult Informasjonssystemer AS | Journaldato: 15.06.2017 | RegistryNumber: 9544/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Støren næringsområde - kopi av brev til berørte grunneiere 24 mai 2017 - Sivert Nygaard http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/147625 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stamnæs Engelsen Advokatfirma DA | Journaldato: 26.05.2017 | RegistryNumber: 8649/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen NVE frafaller innsigelse til reguleringsplan for Nedre Nyhuslia boligfelt - Midtre Gauldal kommune . NVEs referanse: 201601039-8 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/147253 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norges vassdrags- og energidirektorat | Journaldato: 18.05.2017 | RegistryNumber: 8278/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Midlertidig oppdragsavtale - Støttekontakt - Enhet for pleie og omsorg, Generelle tiltak - F.om. 21.06.17 - t.o.m 20.08.17. Sara Ringstad http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/148128 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sara Ringstad | Journaldato: 20.07.2017 | RegistryNumber: 9152/2017 | Enhet for Pleie og omsorg Tilbaketrekking av oppsigelse plass i barnehage - 2017 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/149479 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.07.2017 | RegistryNumber: 10501/2017 | Økonomikontoret Utbetaling av kommunalt tilskudd til privat veg - Haukås-Sæterhaugen http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/149453 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Egil Bårseth | Journaldato: 30.06.2017 | RegistryNumber: 10475/2017 | Eiendom og kommunalteknikk Tilgang til server for kart- og matrikkeldata i Midtre Gauldal kommune http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/148521 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norconsult Informasjonssystemer AS | Journaldato: 14.06.2017 | RegistryNumber: 9543/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Ansettelsesvedtak fast 100 % biblioteksjef Midtre Gauldal folkebibliotek http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/148484 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 14.06.2017 | RegistryNumber: 9506/2017 | Kultur - fritid - voksenopplæring Særutskrift E6 Ulsberg - Melhus - Bompengefinansiering - vedtak i Oppdal kommune http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/147678 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Oppdal kommune | Journaldato: 29.05.2017 | RegistryNumber: 8702/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Støren næringsområde - kopi av brev til berørte grunneiere 24 mai 2017 - Eivind Magne Vik http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/147623 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stamnæs Engelsen Advokatfirma DA | Journaldato: 26.05.2017 | RegistryNumber: 8647/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedrørende uttalelse og vilkår for egengodkjenning - PlanID 16482016002 - Nedre Nyhuslia Boligfelt http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/147072 Type: Utgående brev | Avs/Mot: NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) | Journaldato: 16.05.2017 | RegistryNumber: 8097/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Uttalelse vedrørende offentlig ettersyn av reguleringsplan for Løkkjvollen hytteområde, Midtre Gauldal kommune http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/151283 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Samediggi/Sametinget | Journaldato: 17.08.2017 | RegistryNumber: 12302/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Analyseresultater - vannverk - tatt ut 010817 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/150960 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Alcontrol Stjørdal | Journaldato: 08.08.2017 | RegistryNumber: 11979/2017 | Eiendom og kommunalteknikk Midlertidig oppdragsavtale - Besøkshjem - Enhet for pleie og omsorg, Generelle tiltak - F.o.m 01.07.17 - t.o.m 14.01.18. - Irene Svardal http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/148087 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Irene Svardal | Journaldato: 20.07.2017 | RegistryNumber: 9111/2017 | Enhet for Pleie og omsorg Søknad om tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel mv - 030617-110617 - ***** ***** http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/149794 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.07.2017 | RegistryNumber: 10816/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Utbetaling av kommunalt tilskudd til privat veg - Bordalsvegen http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/149452 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Leif Kristian Bordal | Journaldato: 30.06.2017 | RegistryNumber: 10474/2017 | Eiendom og kommunalteknikk Forollhogna nasjonalpark - avklaring av bruk, istandsetting og vedlikehold av traktorveg inn til Hiåsjøen - kopi av brev til Styret i Hiåsjøvegen http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/149473 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Sør-Trøndelag | Journaldato: 30.06.2017 | RegistryNumber: 10495/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Tilbaketrekking av oppsigelse av plass i barnehage - 2017 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/148547 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.06.2017 | RegistryNumber: 9569/2017 | Økonomikontoret Avklaringer vedr. krav om innføring av passordbytte på alle brukere - Midtre Gauldal http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/148519 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norconsult Informasjonssystemer AS | Journaldato: 14.06.2017 | RegistryNumber: 9541/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Stilling besatt - fast 100 % biblioteksjef Midtre Gauldal folkebibliotek http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/148482 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ann Elin Fjæran m.fl. | Journaldato: 14.06.2017 | RegistryNumber: 9504/2017 | Kultur - fritid - voksenopplæring Støren næringsområde - kopi av brev til berørte grunneiere 24 mai 2017 - Berit og Bjørn Nybjerkan http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/147622 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stamnæs Engelsen Advokatfirma DA | Journaldato: 26.05.2017 | RegistryNumber: 8646/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Melding om politisk vedtak - delfinansiering av strekningen E6 Ulsberg - Melhus med bompenger http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/147353 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Melhus kommune | Journaldato: 19.05.2017 | RegistryNumber: 8377/2017 | Rådmann Uttalelse - reguleringsplan - Løkkjvollen hytteområde - Midtre Gauldal 11/1 - 13/1 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/150704 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Sør-Trøndelag | Journaldato: 31.07.2017 | RegistryNumber: 11723/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Analyseresultater - drikkevann behandlet/nettvann - analyseperiode 060717-100717 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/150121 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Alcontrol Stjørdal | Journaldato: 12.07.2017 | RegistryNumber: 11140/2017 | Eiendom og kommunalteknikk Trekker søknad om stilling - Ingrid Engen Moen http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/149929 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ingrid Engen Moen | Journaldato: 07.07.2017 | RegistryNumber: 10951/2017 | Rådmannskontoret Søknad om tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel mv - 020517-020617 - ***** ***** http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/149792 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.07.2017 | RegistryNumber: 10814/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Utbetaling av kommunalt tilskudd privat veg - Ravnåsvegen http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/149451 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gunnar Hermo | Journaldato: 30.06.2017 | RegistryNumber: 10473/2017 | Eiendom og kommunalteknikk Tilbaketrekking av oppsigelse av plass i barnehage - 2017 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/148490 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.06.2017 | RegistryNumber: 9512/2017 | Økonomikontoret Matrikkelen vedr. innføring fiktive verdier på bygg med skjermingsverdig bygningstype http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/148414 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kartverket | Journaldato: 13.06.2017 | RegistryNumber: 9436/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Støren næringsområde - kopi av brev til berørte grunneiere 24 mai 2017 - Sverre Moe http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/147621 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stamnæs Engelsen Advokatfirma DA | Journaldato: 26.05.2017 | RegistryNumber: 8645/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Arbeidsavtale - 100 % biblioteksjef - Midtre Gauldal folkebibliotek http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/147167 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ellen Næss Jensen | Journaldato: 18.05.2017 | RegistryNumber: 8192/2017 | Kultur - fritid - voksenopplæring Melding om politisk vedtak - Forslag til delfinansiering med bompenger http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/147073 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rennebu kommune | Journaldato: 15.05.2017 | RegistryNumber: 8098/2017 | Rådmann Arbeidsavtale fast stilling 11 % renhold - Støren brannstasjon http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/151170 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Janne Anita Jamtøy | Journaldato: 15.08.2017 | RegistryNumber: 12189/2017 | Eiendom og kommunalteknikk Svar - reguleringsplan for Løkkjvollen Hytteområde http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/150301 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Melhus kommune | Journaldato: 17.07.2017 | RegistryNumber: 11320/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Analyseresultater - Støren VV - analyseperiode 040717-070717 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/150056 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Alcontrol Stjørdal | Journaldato: 11.07.2017 | RegistryNumber: 11075/2017 | Eiendom og kommunalteknikk Arbeidsavtale 100% Ped.leder. Vikariat 01.08.2017 - 31.07.2018 - Berit Digre http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/149876 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Berit Digre | Journaldato: 07.07.2017 | RegistryNumber: 10898/2017 | Singsås oppvekstområde Utbetaling av kommunalt tilskudd privat veg - Høen-Forodden http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/149450 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Birger Borge | Journaldato: 30.06.2017 | RegistryNumber: 10472/2017 | Eiendom og kommunalteknikk Mangelbrev vedrørende mottatt planforslag http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/149096 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Multiconsult v/Sissel Enodd | Journaldato: 26.06.2017 | RegistryNumber: 10118/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Vedr. endring av passord/tilgang Matrikkelen for Midtre Gauldal kommune http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/148411 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kartberket | Journaldato: 13.06.2017 | RegistryNumber: 9433/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Oppsigelse av plass i barnehage - 2017 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/148209 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.06.2017 | RegistryNumber: 9231/2017 | Økonomikontoret Støren næringsområde - kopi av brev til berørte grunneiere 24 mai 2017 - Roar Myhren Skårvold http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/147620 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stamnæs Engelsen Advokatfirma DA | Journaldato: 26.05.2017 | RegistryNumber: 8644/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Melding om vedtak - tilskudd til avløsning ved sykdom - 240317-310317 - ***** ***** http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/147557 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.05.2017 | RegistryNumber: 8581/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Ansettelsesvedtak - Fast stilling 11% renhold, Støren brannstasjon http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/151162 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 15.08.2017 | RegistryNumber: 12181/2017 | Eiendom og kommunalteknikk Analyseresultater - Soknedal grunnvann - analyseperiode 040717-070717 http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/150055 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Alcontrol Stjørdal | Journaldato: 11.07.2017 | RegistryNumber: 11074/2017 | Eiendom og kommunalteknikk Uttalelse fra Mattilsynet Høringsbrev - 16482015013 Reguleringsplan for Løkkjvollen Hytteområde http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/149717 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mattilsynet | Journaldato: 04.07.2017 | RegistryNumber: 10739/2017 | Næring-, plan- og forvaltningsavdelingen Utbetaling av kommunalt tilskudd privat veg - Granmovegen http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/149449 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nils Magne Granmo | Journaldato: 30.06.2017 | RegistryNumber: 10471/2017 | Eiendom og kommunalteknikk Retningslinjer for gavemidler som ønskes gitt til Midtre Gauldal Sykehjem - Inger-Anne Grytdal http://einnsyn.mgk.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/149028 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Inger-Anne Grytdal | Journaldato: 22.06.2017 | RegistryNumber: 10050/2017 | Enhet for Pleie og omsorg