eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 200 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
Ingen tilgang 20190917 17.09.2019 Utgående brev oppmåling areal Ola Kristian Halset
Ingen tilgang 20190917 17.09.2019 Utgående brev oppmåling areal Ole Arne Røttum
2019/3245 20190917 17.09.2019 Utgående brev 2. gangs utlysning - Saksbehandler - Plan og byggesak. NAV
2019/3482 20190917 17.09.2019 Utgående brev Vedtak - Søknad om bygging av landbruksvei - gbnr 39/3 - Henry Stenvoll Henry Stenvoll
Ingen tilgang 20190917 17.09.2019 Utgående brev Kart Jostein Waagen
2019/3330 20190917 17.09.2019 Inngående brev Rammeavtale - tilkallingsvikar - Enhet for pleie og omsorg - 220819-300919 - Anne Karin Amdal Anne Karin Amdal
2019/3468 20190917 17.09.2019 Inngående brev Søknad om stilling *****
2019/3515 20190917 17.09.2019 Inngående brev Melding om hogst i vernskog - gbnr 154/5 - Odd Narve Hugdal Odd Narve Hugdal
2019/3528 20190917 17.09.2019 Inngående brev Rammeavtale - Enhet for pleie og omsorg - 011019-310320 - Mari Synnøve Knutsen Mari Synnøve Knutsen
2019/2695 20190917 17.09.2019 Inngående brev Rammeavtale - tilkallingsvikar - Enhet for pleie og omsorg - 011019-310320 - Vegard Kremmervik Vegard Kremmervik
2019/3309 20190917 17.09.2019 Inngående brev Taushetserklæring - Eva Amtoft Eva Amtoft
2019/3531 20190917 17.09.2019 Inngående brev Databrukerkontrakt - Grete Folstad Grete Folstad
2017/1952 20190917 17.09.2019 Inngående brev Søknad om ferdigattest - carport til enebolig - gbnr 3/67 - Frøsetåsen 11 - 7290 Støren - tiltakshaver Mary Storrøsæter Mary Storrøsæter
2019/3526 20190917 17.09.2019 Inngående brev Begrenset politiattest - Enya Lillevik Enya Lillevik
2019/3525 20190917 17.09.2019 Inngående brev Attester og vitnemål - Enya Lillevik Enya Lillevik
2019/3524 20190917 17.09.2019 Inngående brev Søknad om deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning - fradeling av hyttetomter - gbnr 22/1 - Johnny Jørgen Aunøien Johnny Jørgen Aunøien
2019/220 20190917 17.09.2019 Inngående brev Søknad om ferdigattest - avløpsanlegg - gbnr 27/27 Broen Rørservice AS
2019/3403 20190917 17.09.2019 Inngående brev Søknad mottatt: Utvidelse av gjødsellager kombinert med sikring av gjødsellager. Innovasjon Norge
2019/3468 20190917 17.09.2019 Inngående brev Søknad om stilling Inger Lillebordal
2019/3468 20190917 17.09.2019 Inngående brev Søknad om stilling Heidi Grande
2019/2571 20190917 17.09.2019 Inngående brev Garlibrua, Løklibrua og Vindåslitunnelen i Midtre Gauldal registrert i SSR Kartverket
2019/250 20190917 17.09.2019 Inngående brev Månedsrapport juni, juli og august Plankontoret
2019/3514 20190917 17.09.2019 Inngående brev Krav om retting av grenser i matrikkelen - gbnr 400/1/31 Statskog SF
2019/3489 20190917 17.09.2019 Utgående brev Foreløpig svar - søknad om deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning - fradeling av hyttetomt - gbnr 263/4 - 7387 Singsås Kari Sanderud
2019/3523 20190917 17.09.2019 Inngående brev Møtereferat, Samarbeidsutvalg Orkdal DPS - rus og samarbeidende kommuner, september 2019 St Olavs Hospital
2017/3209 20190917 17.09.2019 Inngående brev Innspill - Situasjonen ved Støren Betong AS Støren Betong As
2018/3288 20190917 17.09.2019 Utgående brev Fast stilling 100 % avdelingsleder/ingeniør bygg og eiendom May Kristin Hagen m.fl.
2019/3320 20190917 17.09.2019 Inngående brev SMS-dialog mellom arbeidstaker og arbeidsgiver - Vedrørende arbeidsforhold, sykefravær og møteinnkalling - ***** ***** ***** *****
2019/1183 20190917 17.09.2019 Inngående brev Vedr. 19-65448-8 - Tilbakemelding vedrørende etablering av gangfelt - Gnr. 45 bnr. 302 - Kjørkvollveien 1 - Midtre Gauldal kommune Statens vegvesen
2019/3145 20190917 17.09.2019 Inngående brev Enkeltvedtak om spesialpedagogiske tiltak høsten 2019 - ***** ***** ***** *****
2019/2653 20190917 17.09.2019 Inngående brev Arbeidsavtale - 100 % barnevernleder - fra 011019 - Sigrid Lovise Antonsen Sigrid Lovise Antonsen
Ingen tilgang 20190917 17.09.2019 Inngående brev Taushetserklæring - Stine Esphaug Andersen Stine Esphaug Andersen
2019/3176 20190917 17.09.2019 Inngående brev Grunnkurs i legemiddelhåndtering - Mariell Løseth Mariell Løseth
2019/3528 20190917 17.09.2019 Inngående brev Rammeavtale - Enhet for pleie og omsorg - 160919-300919 - Mari Synnøve Knutsen Mari Synnøve Knutsen
2019/2664 20190917 17.09.2019 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - smil, 974440687 Landbruksdirektoratet
2019/79 20190917 17.09.2019 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Vidar Søberg Vidar Søberg
2019/3488 20190917 17.09.2019 Utgående brev Mindre endring av Reguleringsplan for Furukollen og Olaplassen Multiconsult AS m.fl.
2019/3307 20190917 17.09.2019 Utgående brev Svar på henvendelse ang. utearealet ved Singsås skole FAU Singsås skole
2019/2557 20190917 17.09.2019 Inngående brev Foreløpig godtgjøring av interkommunalt skadefellingslag - felling og fellingsforsøk på bjørn FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2019/3512 20190917 17.09.2019 Utgående brev Trygghetstjeneste: Brukeravgift etter endt leieperiode *****
2019/350 20190917 17.09.2019 Utgående brev Tilbaketrekking av plass i SFO - 2019 *****
2019/350 20190917 17.09.2019 Utgående brev Tilbaketrekking av oppsigelse av plass i barnehage - 2019 *****
2019/350 20190917 17.09.2019 Utgående brev Tilbaketrekking av oppsigelse av plass i barnehage - 2019 *****
2019/3244 20190917 17.09.2019 Inngående brev Kommunens uttalelse : Tilbygg fjøs Innovasjon Norge
2019/3521 20190917 17.09.2019 Inngående brev Innføring av Websak, nytt saks- og arkivsystem i NAV. Signering av databehandleravtale NAV Trøndelag
2019/3504 20190917 17.09.2019 Utgående brev Matrikkelbrev gbnr 266/25 Harald Forodden
2019/3504 20190917 17.09.2019 Inngående brev Målebrev gbnr 266/25 fra 1990 Harald Forodden
2019/79 20190917 17.09.2019 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Arnulf Eggen Arnulf Eggen
2019/838 20190917 17.09.2019 Inngående brev Kvittering for protokoll fra Støren folkeregister Interkommunalt arkiv Trøndelag IKS
2019/350 20190917 17.09.2019 Utgående brev Tilbaketrekking av oppsigelse av plass i barnehage - 2019 *****
2019/912 20190917 17.09.2019 Utgående brev Søknad om fritak fra legevakt - Bjørn Lyngen Bjørn Lyngen
2018/81 20190917 17.09.2019 Utgående brev Svar - Krav om stillingsutvidelse - ***** ***** *****
2019/3505 20190917 17.09.2019 Utgående brev Arbeidsavtale - Fast utvidet stilling - 77,25 % Fagarbeider - Enhet for Pleie og omsorg, p.t. Midtre Gauldal sykehjem gr.1 og 2 og Hjemmehjelpstjenesten - Tiltredelse etter avtale - Janne Strand Janne Strand
2019/3477 20190917 17.09.2019 Inngående brev Målebrev med feil koordinater gbnr 266/36 Bjørn Gullik Buen og Gro Møyfrid Buen
2019/3320 20190917 17.09.2019 Utgående brev Innkalling til møte - Oppfølging av arbeidsforhold og sykefravær - Tirsdag 17.09.19. kl.09.00 - ***** ***** ***** *****
2019/3537 20190917 17.09.2019 Utgående brev Tillegg for kompetanse *****
2018/3863 20190917 17.09.2019 Inngående brev Taushetserklæring - Mats Rune Larsen Mats Rune Larsen
2018/3862 20190917 17.09.2019 Inngående brev Vitnemål - NTNU - Mats Rune Lilleås Larsen Mats Rune Lilleås Larsen
2018/3872 20190917 17.09.2019 Inngående brev Rammeavtale - tilkallingsvikar - Støren ungdomsskole - 230919 - 311219 - Mats Rune Larsen Mats Rune Larsen
2019/3534 20190917 17.09.2019 Inngående brev Søknad om deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning - fradeling av tre hyttetomter - gbnr 39/7 og 66/11 - Svenn Erik Rud Svenn Erik Rud
2019/3502 20190916 16.09.2019 Inngående brev Pliktavlevering til Nasjonalbiblioteket Nasjonalbiblioteket
2019/124 20190916 16.09.2019 Utgående brev Referat fra møte 9.9.19 *****
2019/3501 20190916 16.09.2019 Inngående brev Klage på vedtak - Lagring av rundballer langs KV20 Knut Storrø
2019/79 20190916 16.09.2019 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Jon Knutsen Jon Knutsen
2019/3500 20190916 16.09.2019 Inngående brev Søknad om sikkerhetsskyss - ***** ***** *****
2019/2832 20190916 16.09.2019 Utgående brev Rammeavtale - Tilkallingsvikar - Enhet for Pleie og omsorg - F.o.m. 01.10.19 t.o.m. 31.03.20 - Kate Larsen Kate Larsen
2019/1970 20190916 16.09.2019 Inngående brev Mottar ikke stillingen - Faste student-/rekrutteringsstillinger helg - Enhet for pleie og omsorg - Mali Saugen Mali Saugen
2018/4104 20190916 16.09.2019 Inngående brev Avslutning av skolemiljøsak - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2018/4335 20190916 16.09.2019 Inngående brev Endring av eiendommer - Aasenhus oppstu Sør-Trøndelag jordskifterett
2019/3499 20190916 16.09.2019 Inngående brev Søknad om sikkerhetsskyss - ***** ***** ***** ***** ***** *****
2019/3498 20190916 16.09.2019 Inngående brev Søknad om sikkerhetsskyss - ***** ***** *****
2019/3422 20190916 16.09.2019 Utgående brev Matrikkelbrev gbnr 147/21 Arve Rune Olsen
2019/24 20190916 16.09.2019 Utgående brev Rammeavtale - Tilkallingsvikar - Enhet for Pleie og omsorg - F.o.m. 16.09.19 t.o.m. 30.09.19 - Mari Synnøve Knutsen Mari Synnøve Knutsen
2019/2832 20190916 16.09.2019 Utgående brev Rammeavtale - Tilkallingsvikar - Enhet for Pleie og omsorg - F.o.m. 01.10.19 t.o.m. 31.03.20 - Mari Synnøve Knutsen Mari Synnøve Knutsen
2019/2832 20190916 16.09.2019 Utgående brev Rammeavtale - Tilkallingsvikar - Enhet for Pleie og omsorg - F.o.m. 01.10.19 t.o.m. 31.03.20 - Vibeke Glad Vibeke Glad
2019/3086 20190916 16.09.2019 Inngående brev Sametingets uttalelse - Søknad om bygging av landbruksveg på gbnr 39/1, Midtre Gauldal kommune Samediggi/Sametinget
2019/3497 20190916 16.09.2019 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd, GNR 82/2 i Midtre Gauldal (5027) Landbruksdirektoratet
2019/79 20190916 16.09.2019 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Odd Olav Brobakk Odd Olav Brobakk
2019/3372 20190916 16.09.2019 Utgående brev Søknad om skjenkebevilling - åpent arrangement - Soknahall samfunnshus - 051019 - Sangkoret Samhald Sangkoret Samhald
2019/79 20190916 16.09.2019 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Vegard Malum Hassel Vegard Malum Hassel
2019/3468 20190916 16.09.2019 Inngående brev Søknad om stilling Stine Omland
2019/1278 20190916 16.09.2019 Inngående brev Rammeavtale - Enhet for pleie og omsorg - 011019-310320 - May Elin Kåsen May Elin Kåsen
2019/1023 20190916 16.09.2019 Inngående brev Rammeavtale - tilkallingsvikar - Enhet for pleie og omsorg - 011019-310320 - Marit Birgitte Gaare Marit Birgitte Gaare
2019/1022 20190916 16.09.2019 Inngående brev Rammeavtale - tilkallingsvikar - Enhet for pleie og omsorg - 011019-310320 - Laila Almås Laila Almås
2019/1238 20190916 16.09.2019 Inngående brev Rammeavtale - tilkallingsvikar - Enhet for pleie og omsorg - 011019-310320 - Elisabeth Endalsvoll Elisabeth Endalsvoll
2019/155 20190916 16.09.2019 Inngående brev Rammeavtale - tilkallingsvikar - Enhet for pleie og omsorg - 011019-310320 - Bente Dyrvik Bente Dyrvik
2019/3468 20190916 16.09.2019 Inngående brev Søknad om stilling Geir Negård
2019/805 20190916 16.09.2019 Inngående brev Rammeavtale - tilkallingsvikar - Enhet for pleie og omsorg - 011019-310320 - Åse Heggvold Åse Heggvold
2019/1219 20190916 16.09.2019 Inngående brev Rammeavtale - tilkallingsvikar - Enhet for pleie og omsorg - 011019-310320 - Line Beate Vagnild Gylland Line Beate Vagnild Gylland
2018/4377 20190916 16.09.2019 Inngående brev Rammeavtale - Enhet for pleie og omsorg - 011019-310320 - Mohammed Eltaher Haggar Badawi Mohammed Eltaher Haggar Badawi
2019/3495 20190916 16.09.2019 Inngående brev Rammeavtale - tilkallingsvikar - Enhet for pleie og omsorg - 011019-310320 - Tone Aas Tone Aas
2019/47 20190916 16.09.2019 Inngående brev Rammeavtale - tilkallingsvikar - Enhet for pleie og omsorg - 011019-310320 - Yasir Kamal Saad Yasir Kamal Saad
2019/1108 20190916 16.09.2019 Inngående brev Rammeavtale - tilkallingsvikar - Enhet for pleie og omsorg - 011019-310320 - Inger Mari Haugen Inger Mari Haugen
2019/774 20190916 16.09.2019 Inngående brev Rammeavtale - tilkallingsvikar - Enhet for pleie og omsorg - 011019-310320 - Britt Karin Heggdal Rogstad Britt Karin Heggdal Rogstad
2016/3773 20190916 16.09.2019 Inngående brev Varsel om frist for å gjennomføre og rapportere - drenering, 970961976 Landbruksdirektoratet
2016/3702 20190916 16.09.2019 Inngående brev Varsel om frist for å gjennomføre og rapportere - drenering, 970960619 Landbruksdirektoratet
2016/1461 20190916 16.09.2019 Inngående brev Varsel om frist for å gjennomføre og rapportere - smil, 980411095 Landbruksdirektoratet
2019/1007 20190916 16.09.2019 Inngående brev Rammeavtale - tilkallingsvikar - Enhet for pleie og omsorg - 011019-310320 - Grete Weiseth Grete Weiseth
2019/1030 20190916 16.09.2019 Inngående brev Rammeavtale - tilkallingsvikar - Enhet for pleie og omsorg - 011019-310320 - Mai-Lisbeth Singsaas Mai-Lisbeth Singsaas
2019/1012 20190916 16.09.2019 Inngående brev Rammeavtale - tilkallingsvikar - Enhet for pleie og omsorg - 011019-310320 - Anne Synnøve Losen Løken Anne Synnøve Losen Løken
Ingen tilgang 20190916 16.09.2019 Inngående brev Rammeavtale - tilkallingsvikar - Enhet for pleie og omsorg - 011019-310320 - Mari Dyrvik Rogstad Mari Dyrvik Rogstad
2016/3634 20190916 16.09.2019 Inngående brev Varsel om frist for å gjennomføre og rapportere - smil, 869601802 Landbruksdirektoratet
2019/3473 20190916 16.09.2019 Utgående brev Kommunestyrevalget 2019 - melding til folkevalgte Sivert Moen m.fl.
2019/969 20190916 16.09.2019 Inngående brev Angående salg av Spjeldvangen 2 - oversendelse av signert kjøpekontrakt Aktiv eiendomsmegling - Heimdal
2019/3506 20190916 16.09.2019 Inngående brev Søknad om utbetaling av skogfond og søknad om tilskudd til skogkultur - gbnr 1/1 - Nils Magne Granmo Nils Magne Granmo
2018/4348 20190916 16.09.2019 Inngående brev Rammeavtale - tilkallingsvikar - Enhet for pleie og omsorg - 011019-310320 - Gerrit Andre Pallin Lorier Gerrit Andre Pallin Lorier
2019/3503 20190916 16.09.2019 Inngående brev Kontrollutvalgets virksomhet - valgperioden 2015-2019 Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS
2019/3139 20190916 16.09.2019 Inngående brev Sametingets uttalelse - Landbruksveg på gbnr 52/1, Midtre Gauldal kommune Samediggi/Sametinget
2019/3117 20190916 16.09.2019 Utgående brev Matrikkelbrev gbnr 122/10 etter grensegang Oline og Sivert Bjerkset
2019/2835 20190916 16.09.2019 Inngående brev Frigivelse av legalpant 2. kvartal 2019 *****
2018/2392 20190915 15.09.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2017, 994516000 Landbruksdirektoratet
2019/3496 20190913 13.09.2019 Inngående brev Søknad om tilskudd - smil, 978695779 Landbruksdirektoratet
2019/2374 20190913 13.09.2019 Inngående brev Husleiekontrakt - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
2017/3209 20190913 13.09.2019 Inngående brev Innspill - Kommunedelplan Støren - gbnr 47/8 - Odd Roar Græsli Odd Roar Græsli
2019/2253 20190913 13.09.2019 Inngående brev Kvittering for innsendt skjema - Midtre Gauldal Hjemmesykepleie - Ledige stillinger - SSB (RA-0678), 3. kvartal 2019 Altinn For MAY RITA KARLSEN
2019/3468 20190913 13.09.2019 Inngående brev Søknad om stilling Geir Negård
2019/3433 20190913 13.09.2019 Utgående brev Husleie for Fagskolen STFK i Størenhallen 2020 Trøndelag fylkeskommune
2019/912 20190913 13.09.2019 Inngående brev Søknad om fritak fra legevakt - Bjørn Lyngen Bjørn Lyngen
2019/2800 20190913 13.09.2019 Inngående brev Strategiplan Midtre Gauldal Næringsselskap KF Midtre Gauldal næringsselskap/Støren sør
2019/825 20190913 13.09.2019 Inngående brev Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune - 120919 Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS
2019/2930 20190913 13.09.2019 Inngående brev Forslag til økonomiplan 2020-2023 med budsjett for 2020 for kontrollutvalget Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS
2019/3300 20190913 13.09.2019 Inngående brev Garantiavtale - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
2018/3649 20190913 13.09.2019 Inngående brev Uttalelse - detaljregulering for Hagebakken - Midtre Gauldal kommune 3Dsmia
2019/3433 20190913 13.09.2019 Utgående brev Husleie for Bakkebø Stål og Service AS i Soknes leir 2020 Bakkebø Stål og Service AS
2019/3433 20190913 13.09.2019 Utgående brev Husleie for Gauldal Brann- og redning i Budal branngarasje 2020. Gauldal Brann- og redning IKS
2019/3486 20190913 13.09.2019 Utgående brev Alkoholloven: Krav om gebyr for forsøk avleggelse av kunnskapsprøven Støren Hotell Drift AS
2019/3433 20190913 13.09.2019 Utgående brev Husleie for kirkekontoret på rådhuset 2020 Kirkekontoret
2019/45 20190913 13.09.2019 Utgående brev Arbeidsavtale tilkallingsvikar for assistent skole - Støren barneskole vikariat Susann Mosand Vinsnesbakk
2019/3488 20190913 13.09.2019 Inngående brev Mindre endring av Reguleringsplan for Furukollen og Olaplassen Multiconsult AS
2017/3209 20190913 13.09.2019 Inngående brev Innspill - Kommunedelplan Støren - Kvernvassvegen som tilførsel til B18 - Håvard Melby Håvard Melby
2019/156 20190913 13.09.2019 Inngående brev Anskaffelse eByggesak - dokumentasjon for beslutning og komplette tilbud PricewaterhouseCoopers AS
2019/3433 20190913 13.09.2019 Utgående brev Husleie for Støren ungdomsklubb i Støren gamle Prestegård 2020 Kultur/Fritid og voksenopplæring
2019/3433 20190913 13.09.2019 Utgående brev Husleie for Gaula natursenter 2020 Gaula natursenter
2019/3372 20190913 13.09.2019 Inngående brev Sangkoret Samhald - Soknahallen - søknad om skjenkebevilling enkeltanledning 05102019 - uttalelse Trøndelag politidistrikt
2019/3433 20190913 13.09.2019 Utgående brev Husleie for Støren sportsklubb i idrettsbygget 2020 Støren sportsklubb
2019/3108 20190913 13.09.2019 Utgående brev Husleiekontrakt - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
2019/3433 20190913 13.09.2019 Utgående brev Husleie for Støren tannklinikk på Midtre Gauldal helsesenter 2020 Trøndelag fylkeskommune
2019/3433 20190913 13.09.2019 Utgående brev Husleie for Idehus Refseth Bygg i Soknes leir 2020 Idehus Refseth Bygg AS
2019/3453 20190913 13.09.2019 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 135/1 i Midtre Gauldal (5027) Landbruksdirektoratet
2019/3423 20190913 13.09.2019 Inngående brev Kopi av vitnemål Interkommunalt arkiv Trøndelag IKS
2019/2371 20190913 13.09.2019 Utgående brev Opplysninger om leietakere - ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
2019/731 20190913 13.09.2019 Utgående brev Rammeavtale - Ida Malum - 02.09.19 - 20.06.20 - Singsås oppvekstområde Ida Malum
2019/3485 20190913 13.09.2019 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 134/3 i Midtre Gauldal (5027) Landbruksdirektoratet
2019/3478 20190913 13.09.2019 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - ***** ***** Landbruksdirektoratet
2019/344 20190913 13.09.2019 Inngående brev Søknad om prosjektmidler - Halloween på Støren kulturhus - 311019 - Frivilligsentralen Frivilligsentralen
2019/79 20190913 13.09.2019 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Bjørn Magnar Trøen Bjørn Magnar Trøen
2019/79 20190913 13.09.2019 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Bjørn Magnar Trøen Bjørn Magnar Trøen
2019/79 20190913 13.09.2019 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Bjørn Magnar Trøen Bjørn Magnar Trøen
2019/3484 20190913 13.09.2019 Inngående brev Fartsdempende tiltak i Frøsetvegen Øystein Steen
2019/3483 20190913 13.09.2019 Inngående brev Søknad om tilskudd til drift med taubane, hest oa - gbnr 39/3 - Henry Stenvoll Allskog SA
2019/3482 20190913 13.09.2019 Inngående brev Søknad om bygging av landbruksvei - gbnr 39/3 - Henry Stenvoll Allskog SA
2019/3194 20190913 13.09.2019 Saksframlegg/innstilling Halvårsrapport 2019
2019/3494 20190913 13.09.2019 Inngående brev Utbetaling fra skogfond og søknad om tilskudd til skogkultur - gbnr 281/1 - Hans Nordløkken Hans Nordløkken
2019/3491 20190913 13.09.2019 Inngående brev Søknad om bygging av landbruksvei - gbnr 236/17 - Almås bomveier Almås bomveier
2019/3490 20190913 13.09.2019 Inngående brev Søknad om bygging av landbruksvei - gbnr 61/1 - Eivind Amdal Eivind Amdal
2019/3489 20190913 13.09.2019 Inngående brev Søknad om deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning - fradeling av hyttetomt - gbnr 263/4 - 7387 Singsås - søker Kari Sanderud Kari Sanderud
2019/3433 20190913 13.09.2019 Utgående brev Husleie for Midtre Gauldal kulturskole i Støren gamle Prestegård 2020 Kultur Fritid og Voksenopplæring
2019/3433 20190913 13.09.2019 Utgående brev Husleie for Statens vegvesen i Prestteigen utleiebygg 2020 Statens vegvesen regnskap
2019/3433 20190913 13.09.2019 Utgående brev Husleie for GAuldal videregående skole i Størenhallen 2020 Trøndelag fylkeskommune
2019/3443 20190912 12.09.2019 Utgående brev Søknad om utvidet skjenkeareal - Foredrag, Støren filmklubb - 140919 - Støren kulturhus Støren kulturhus
2019/250 20190912 12.09.2019 Inngående brev Innspill til kommuneplanens arealdel - gbnr 290/5 - Brit Inger Buseth med flere Brit Inger Buseth
2018/4237 20190912 12.09.2019 Inngående brev Søknad om permisjon - eksamen - 231019-251019 - Ellen Hage Ellen Hage
2019/3468 20190912 12.09.2019 Utgående brev Utlysningstekst - fast stilling - 100 % konsulent - staben (servicekontoret) Tore Wolden m.fl.
2019/3469 20190912 12.09.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak - garasje med overbygd terrasse - gbnr 130/48 - 7288 Soknedal - tiltakshavere Lillian Digre og Magnar Vingelen Magnar Vingelen
2019/3399 20190912 12.09.2019 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - smil, 969179601 Landbruksdirektoratet
2019/2362 20190912 12.09.2019 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - sykavl, ***** Landbruksdirektoratet
2019/3481 20190912 12.09.2019 Inngående brev Søknad om permisjon - 6 % - 011019-300920 - Eli Talsnes Børø Eli Talsnes Børø
2019/3485 20190912 12.09.2019 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd, GNR 134/3 i Midtre Gauldal (5027) Landbruksdirektoratet
2019/2009 20190912 12.09.2019 Inngående brev Rammeavtale - tilkallingsvikar - Enhet for pleie og omsorg - 011019-310320 - Hilde Fodor Snøan Hilde Fodor Snøan
2019/3480 20190912 12.09.2019 Inngående brev Midlertid arbeidsavtale - 100 % veileder - NAV - 090919-311219 - Ane-Bernice Rød Ane-Bernice Rød
2018/505 20190912 12.09.2019 Utgående brev Referat fra dialogmøte med Pårørendegruppa ved Singsås bo- og dagsenter 21.06.2019 Pårørendegruppa ved Singsås bo- og dagsenter
2019/3429 20190912 12.09.2019 Utgående brev Underskrevet husleieavtale - ***** ***** ***** ***** ***** Husleiekrav fra 11.sept. 2019 *****
2019/1393 20190912 12.09.2019 Utgående brev Svar på henvendelse datert 21.03.2019 vedrørende utsendt informasjonsskriv til beboere og pårørende om brannsikkerhet og evakuering ved eventuell brann ved Singsås bo- og dagsenter Pårørendegruppa ved Singsås bo- og dagsenter
2019/2846 20190912 12.09.2019 Utgående brev Søknad om kompensasjon for videreutdanning - ***** ***** ***** *****
2017/3850 20190912 12.09.2019 Inngående brev Serviceavtale - Klargester BA renseanlegg - gbnr 192/21 - Guro Enlid Broen rørservice AS
2019/3476 20190912 12.09.2019 Inngående brev Referat fra møte om Regional plan for arealbruk i Trøndelag 4.9.2019 Trøndelag fylkeskommune
2019/1274 20190912 12.09.2019 Utgående brev Rammeavtale - tilkallingshjelp Lysgården verksted Evelin Nysæter
2019/3475 20190912 12.09.2019 Inngående brev Nabovarsel - som eier av 82/96 - for tiltak på gbnr 82/53 Øvre Romerike prosjektering AS
2019/278 20190912 12.09.2019 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale - engasjement i Basmoen ungdomsklubb Eli Figenschow
2019/1190 20190912 12.09.2019 Utgående brev Arbeidsavtale - 70 % vikariat - servicekontoret - 160919-311219 Elin Malum
2019/3478 20190912 12.09.2019 Inngående brev Søknad om tilskudd - sykavl, ***** Landbruksdirektoratet
2019/3444 20190912 12.09.2019 Utgående brev Søknad om utvidet skjenkeareal - Lønningspils i Kulturkafeen - 130919 - Støren kulturhus Støren kulturhus
2016/2997 20190912 12.09.2019 Inngående brev Regnskap for vei Økåsløkkja for utbetaling av tilskudd Jens Petter Storrø
2019/3046 20190912 12.09.2019 Utgående brev Vedtak om spesialundervisning skoleåret 2019/2020 ***** ***** ***** ***** *****
2019/3463 20190912 12.09.2019 Saksframlegg/innstilling Vedtak av navn på adresseparsell 20 300, 30 050, 2 160, 10 007, 10 109, 20 001, 20 003, 20 005, 20 306, 20 308, 20 310, 20 311, 20 312, 20 313, 30 008, 30 009, 30 012, 30 013, 30 014, 30 051, 40 206
2019/3466 20190911 11.09.2019 Inngående brev Brukerkontrakt for sikker-hjemmekontor i Midtre Gauldal kommune - Trude Marøy Østensen Trude Marøy Østensen
2019/3139 20190911 11.09.2019 Inngående brev Fylkeskommunens uttalelse til Midtre Gauldal kommune - Søknad om bygging av landbruksvei - gbnr 52/1 Trøndelag fylkeskommune
2019/3452 20190911 11.09.2019 Inngående brev Valg til KS fylkesmøte Kommunesektorens organisasjon
2019/3199 20190911 11.09.2019 Utgående brev Søknad om startlån - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** - Forhåndsgodkjennelse *****
2019/1562 20190911 11.09.2019 Inngående brev Rammeavtale - tilkallingsvikar - Enhet for pleie og omsorg - 011019-310319 - Kristin Marie Kroken Kristin Marie Kroken
2019/956 20190911 11.09.2019 Inngående brev Rammeavtale - tilkallingsvikar - Enhet for pleie og omsorg - 011019-310319 - Elin Bakken Elin Bakken
2019/3464 20190911 11.09.2019 Utgående brev Utlysningstekst - Fast stilling - 100 % Sykepleier - Enhet for Pleie og omsorg, p.t. Avdelinger for funksjonshemmede - F.o.m. 01.12.19 Anita Wanvik Enlid m.fl.
2019/3451 20190911 11.09.2019 Saksframlegg/innstilling Godkjenning av møtebok fylkestingsvalget 2019
2019/1270 20190911 11.09.2019 Inngående brev Innkalling til Årsmøte Revisjon Midt-Norge SA 07.10.2019 Revisjon Midt-Norge SA
2019/3453 20190911 11.09.2019 Inngående brev Utbetaling fra skogfond og søknad om tilskudd til skogkultur - gbnr 135/1 - Arnfinn Wagnild Arnfinn Wagnild
2019/3380 20190911 11.09.2019 Utgående brev Budal flerbrukshus SA - valg av representanter og vararepresentanter til styret - perioden 2019/2020 Budal Flerbrukshus v/Jens Olav Hov
2019/1756 20190911 11.09.2019 Inngående brev Vitnemål - videregående utdanning - Eline Aanerud Eline Aanerud
2019/3075 20190911 11.09.2019 Utgående brev Vedtak om spesialundervisning skoleåret 2019/2020 ***** ***** ***** *****
2019/3419 20190911 11.09.2019 Saksframlegg/innstilling Godkjenning av kommunestyrevalget 2019
2019/2253 20190911 11.09.2019 Inngående brev Hovedutsending - Undersøkelsen Ledige stillinger 3. kvartal 2019 - Hjemmesykepleien Statistisk sentralbyrå <noreply>
Versjon:5.2.2.1