eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 200 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2018/417 20180416 16.04.2018 Utgående brev Fast 100% stilling - renholdsleder Gerd Karin Aarhaug m.fl.
2018/1518 20180416 16.04.2018 Utgående brev Vedtak spesialundervisning skoleåret 2018/2019 - ***** ***** ***** ***** ***** *****
2016/2492 20180416 16.04.2018 Utgående brev Fradeling av tomter i Enlihaugen hyttefelt Anita og Bjørnar Heksem
2018/1533 20180416 16.04.2018 Saksframlegg/innstilling ***** *****
2018/1512 20180416 16.04.2018 Utgående brev Vedtak spesialundervisning skoleåret 2018/2019 - ***** ***** ***** ***** *****
2017/1000 20180416 16.04.2018 Utgående brev Svar på klage på skatteseddel 2017 - Forvaltningstakst 2017 - Kjeldstad Trelast AS avd Støren Advokatfirmaet Deloitte AS v/ Grete Overland m.fl.
2018/1509 20180416 16.04.2018 Utgående brev Arbeidsavtale - Stillingsutvidelse - Fast 100 % stilling - Enhet for Pleie og omsorg, p.t. gruppe 1 og 2 - F.o.m. 01.06.18 - Turid Røstvoll Turid Røstvoll
2018/897 20180416 16.04.2018 Utgående brev Svarbrev - Nasjonalparkkommunestatus og merkevaren «Norges nasjonalparker» - Midtre Gauldal kommune Norges Nasjonalparkkommuner og nasjonalparklandsbyer
Ingen tilgang 20180416 16.04.2018 Utgående brev Tinglyst skjøte på eiendommen gbnr 2/16 Knut Ivar Solberg Utleie
2018/6 20180416 16.04.2018 Utgående brev Tilbaketrekking av oppsigelse av plass i barnehage - 2018 *****
2018/1136 20180416 16.04.2018 Inngående brev Søknad om stilling Bergljot Helen Storli
2018/1522 20180416 16.04.2018 Utgående brev Vedtak spesialundervisning skoleåret 2018/2019 - ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
2018/50 20180416 16.04.2018 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale - 65,73 % Assistent natt - Enhet for Pleie og omsorg, p.t. Singsås Bo- og dagsenter - f.o.m. 16.04.18 t.o.m. 31.08.18 - Berit Almåsbakk Berit Almåsbakk
2018/1535 20180416 16.04.2018 Inngående brev CV - Thomas Hovstad Thomas Hovstad
2018/432 20180416 16.04.2018 Utgående brev Arbeidsavtale - Fast 46,95 % stilling sykepleier - Enhet for Pleie og omsorg, p.t. Støren Bo- og dagsenter - Tiltredelse etter avtale - Eli Figenschow Eli Figenschow
2018/432 20180416 16.04.2018 Utgående brev Arbeidsavtale - Fast 80,69 % stilling sykepleier - Enhet for Pleie og omsorg, p.t. Støren Bo- og dagsenter - Tiltredelse etter avtale - Trude Enlid Waagen Trude Enlid Waagen
2018/1136 20180416 16.04.2018 Inngående brev Søknad om stilling Esam Alabbas
2018/432 20180416 16.04.2018 Utgående brev Arbeidsavtale - Fast 65,73 % stilling sykepleier natt - Enhet for Pleie og omsorg, p.t. Støren Bo- og dagsenter - Tiltredelse etter avtale - Eila Røsbjørgen Eila Røsbjørgen
2018/1535 20180416 16.04.2018 Inngående brev Attester - Thomas Hovstad Thomas Hovstad
2018/1078 20180416 16.04.2018 Inngående brev Beitetilskudd utmark 2018 Bjørn Wang
2018/868 20180416 16.04.2018 Utgående brev Alkoholomsetning - Avdekning av uregelmessighet ved omsetningskontroll 9.mars 2018 - Kommunal reaksjon Securitas AS m.fl.
2018/1539 20180416 16.04.2018 Inngående brev Søknad om igangsettingstillatelse - påbygg/tilbygg hytte - gbnr 267/16 - Bjørgen - 7387 Singsås - tiltakshaver Christian Mathisen Christian Mathisen
2018/393 20180416 16.04.2018 Utgående brev Foreløpig svar - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - frittliggende bygning - gbnr 216/3 Robert Børø
2017/2704 20180416 16.04.2018 Utgående brev Svar - Vedr. sak 2017/2704, 2017/2949 - oppsetting av vedskjul/uthus - gbnr 288/6 - Dragåsvollen - tiltakshaver Tor Volden Tor Volden
2018/203 20180416 16.04.2018 Inngående brev Vedrørende møte i representantskap 18. april 2018 - Envina Melhus kommune
2018/1315 20180416 16.04.2018 Utgående brev Avklaring rundt begjæring om innsyn - oppføring boligbygg og garasjebygg - Grutheim - gbnr 3/295 - tiltakshaver Midttømme Entreprenør AS Advokatene Hovstad Kvernrød & Flatmo
2018/1536 20180416 16.04.2018 Inngående brev Søknad mottatt - ombygging av båsfjøs til løsdrift ammeku Innovasjon Norge
2018/696 20180416 16.04.2018 Inngående brev Riksarkivarens årlige undersøkelse for kommunale arkivtjenester 2017 Arkviverket
2018/666 20180416 16.04.2018 Utgående brev Foreløpig svar - søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - utvidelse av parkeringsplass - gbnr 132/2 Ola Hanshus
2017/2729 20180416 16.04.2018 Inngående brev Ettersendelse av Opplysninger om tiltakets ytre rammer og bygningsspesifikasjon og Situasjonsplaner - oppføring av garasje til bolig - gbnr 272/18 - Bjørgen - 7387 Singsås - tiltakshaver Trond Storsve Trond Storsve
2018/932 20180416 16.04.2018 Inngående brev Søknad om stilling Gunnar Oustad
2018/1537 20180416 16.04.2018 Inngående brev Søknad om kommunal bolig - ***** ***** ***** ***** ***** *****
Ingen tilgang 20180416 16.04.2018 Utgående brev Oppsigelse av kontrakt om bruksrett til Complete Control 4.0 HOUSE OF CONTROL AS
2018/1347 20180416 16.04.2018 Inngående brev Svar på Foreløpig svar Ref.: 2018/1347-2 Pro Invenia AS
2018/90 20180416 16.04.2018 Utgående brev Svar på åpen søknad om kulturminneplanarbeid Andrea Hånes
2018/653 20180416 16.04.2018 Utgående brev Svar - tilbakemelding - foreløpig svar - Killingmoan hyttefelt - vann- og avløpsplan - tiltakshaver Nils Jarle Botnan IKON arkitekt og ingeniør AS
2018/653 20180416 16.04.2018 Inngående brev Tilbakemelding - foreløpig svar - Killingmoan hyttefelt - vann- og avløpsplan - tiltakshaver Nils Jarle Botnan IKON arkitekt og ingeniør AS
2018/905 20180416 16.04.2018 Inngående brev Ettersendelse av dokumentasjon - riving av bolig - gbnr 130/18 - Bjørkly, 7288 Soknedal - tiltakshaver Idehus Refseth bygg AS Idehus Refseth bygg AS
2018/934 20180416 16.04.2018 Inngående brev Uttalelse til søknad om bygging av landbruksvei gbnr 67/1 - Midtre Gauldal kommune Trøndelag fylkeskommune
2018/1136 20180416 16.04.2018 Inngående brev Søknad om stilling Laila Odden
2018/1530 20180416 16.04.2018 Inngående brev Bekymringsmelding - rasfare - Bjørgen - Osøya Vegard Malum Hassel
2016/414 20180416 16.04.2018 Inngående brev Endringer før offentlig ettersyn - 1648_2016004_Rp_Smavollan_park Norske hus
2018/1363 20180416 16.04.2018 Inngående brev Egenmeldingsskjema for oppfølging av skogeiers foryngelsesplikt - Kari Merethe Buseth Trude W Bersvendsen
2017/2674 20180416 16.04.2018 Inngående brev Oppnevning av settefylkesmann - klage etter plan- og bygningsloven - gbnr 130/4 Kommunal- og moderniseringsdepartement
2017/481 20180416 16.04.2018 Utgående brev Liøya barnehage - oppfølging av tilsyn miljørettet helsevern 22. november 2016 Liøya barnehage
2016/2623 20180416 16.04.2018 Inngående brev Søknad om midlertidig brukstillatelse vedlagt gjennomføringsplan - våningshus - gbnr 221/8 - 7387 Singsås - tiltakshaver Mali og Thomas Talsnes Børø byggservice AS
2018/504 20180416 16.04.2018 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale- 41,8%- assistent- Budal skole- Kjerstin Heggvold Kjerstin Heggvold
2018/1513 20180416 16.04.2018 Utgående brev Skjenkebevilling - Støren hotell - Ber om redegjørelse vedr. skjenkebevilling før evt. inndragelse Støren Hotel Drift AS
2018/1508 20180413 13.04.2018 Inngående brev Klage - eiendomsskatt 2018 - gbnr 22/2 - Ragnvald Lenes Ragnvald Lenes
2018/1503 20180413 13.04.2018 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale - Prosjektstilling - 100 % hjelpepleier i langvaktturnus - F.o.m. 16.04.18 t.o.m. 31.03.19 - Støren Bo- og dagsenter, Forsterket enhet - Irene Svardal Irene Svardal
2018/1154 20180413 13.04.2018 Utgående brev Svar vedr. krav om retting i Matrikkelen fra Statskog Kartverket
2017/2008 20180413 13.04.2018 Inngående brev Byggesøknad 46/13 og 45/67 Karl Soknes Karl Soknes
2017/2704 20180413 13.04.2018 Inngående brev Vedr. sak 2017/2704, 2017/2949 - oppsetting av vedskjul/uthus - gbnr 288/6 - Dragåsvollen - tiltakshaver Tor Volden Tor Volden
2018/50 20180413 13.04.2018 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale - Vikariat 73,71 % Vernepleier - Enhet for Pleie og omsorg, p.t. Avdelinger for funksjonshemmede, Snurruhagen - F.o.m. 16.04.18 t.o.m. 31.08.18 - Marit Vinsnesbakk Marit Vinsnesbakk
2017/898 20180413 13.04.2018 Utgående brev Feil tomtegrense etter sammenslåing av gbnr 26/20 og gbnr 26/24 Wenche Larsen og Vegard Lorentzen
2018/1532 20180413 13.04.2018 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra Reguleringsplan for Ramstadsjøen - oppsetting av gjerde - gbnr 65/15 - Peter Andreas Köllensperger Peter Andreas Köllensperger
2017/3886 20180413 13.04.2018 Utgående brev Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2018 - Enhet for Pleie og omsorg - Andrea Eggen Gundersen Andrea Eggen Gundersen
2018/651 20180413 13.04.2018 Utgående brev Informasjonsskriv fra Mattilsynet Småfeholdere i Midtre Gauldal
2018/1526 20180413 13.04.2018 Utgående brev Søknad om unntak fra arbeidsgiveransvar for sykepenger - ***** ***** NAV skanning
2018/486 20180413 13.04.2018 Inngående brev Søknad om seksjonering - gbnr 81/65 Trodheim aktiv eiendomsmegling AS
2018/1523 20180413 13.04.2018 Inngående brev Oppsigelse av stilling - Sissel Folstad Wahl Sissel Folstad Wahl
2018/1136 20180413 13.04.2018 Inngående brev Søknad om stilling ASKALU zigta
2018/1136 20180413 13.04.2018 Inngående brev Søknad om stilling Marcus Wolden
2018/1510 20180413 13.04.2018 Inngående brev Årsrapport 2017 - Trønderenergi AS Trønderenergi AS
2018/909 20180413 13.04.2018 Inngående brev Avslag på søknad om dispensasjon fra søknadsfristen for produksjonstilskudd og avløsertilskudd del 1 for 2018 - Bjørn Wang Fylkesmannen i Trøndelag
2018/1514 20180413 13.04.2018 Inngående brev Tilsagn om tilskudd til konfliktdempende tiltak i 2018 - kursing av interkommunale skadefellingslag Fylkesmannen i Trøndelag
2018/710 20180413 13.04.2018 Utgående brev Foreløpig svar - Fradeling av grunneiendom fra gbnr 13/1 Bjørn Roger Tangstad
Ingen tilgang 20180413 13.04.2018 Inngående brev Retur av tinglyst dokument - matrikkelenhet utgår - gbnr 3/305 Statens kartverk Tinglysing
2018/1521 20180413 13.04.2018 Inngående brev Søknad om permisjon for annen stilling - 010718 - 311218 - Sissel Folstad Wahl Sissel Folstad Wahl
2018/1520 20180413 13.04.2018 Inngående brev Krav om retting av feil og mangler i matrikkelen - gbnr 224/1 - Øydis Engelien Osøien Øydis Engelien Osøien
2018/1519 20180413 13.04.2018 Inngående brev Krav om retting av feil og mangler i matrikkelen - gbnr 224/1 - Øydis Engelien Osøien Øydis Engelien Osøien
2018/1516 20180413 13.04.2018 Inngående brev Utsatt høringsfrist - forslag til endring i byggteknisk forskrift (TEK17) om energiforsyningskrav for bygninger over 1000 m2 Direktoratet for byggkvalitet
2018/1515 20180413 13.04.2018 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak - oppføring av hytte - gbnr 46/3 - Soknesvollan - 7290 Støren - tiltakshaver Arne Kant Idehus Refseth bygg AS
2018/517 20180413 13.04.2018 Inngående brev Mattilsynet fatter vedtak om brannsikring med ny frist Mattilsynet
2018/50 20180413 13.04.2018 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale - Vikariat 20,40 % assistent - Enhet for Pleie og omsorg, p.t. Avdelinger for funksjonshemmede, Snurruhagen - Tiltredelse etter avtale t.o.m. 31.03.19 - Mari Synnøve Knutsen Mari Synnøve Knutsen
2018/1496 20180413 13.04.2018 Utgående brev Vedtak spesialundervisning skoleåret 2018/2019 - ***** ***** ***** ***** ***** *****
2018/1431 20180413 13.04.2018 Utgående brev Foreløpig svar på klage - eiendomsskatt 2018 - gbnr 56/1 - Henrik Aas Henrik Aas
2018/432 20180413 13.04.2018 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale - 100 % midlertidig stilling hjelpepleier i vernepleierstilling - Enhet for Pleie og omsorg, p.t. Støren Bo- og dagsenter - f.o.m. 16.04.18 t.o.m. 31.08.18 - Anita Kant Anita Kant
2018/842 20180413 13.04.2018 Inngående brev Anmelder Statens vegvesen etter utslipp i Sokna Yngve R Iversen
2018/913 20180413 13.04.2018 Inngående brev Uavhengig revisors beretning - årsregnskap 2017 Revisjon Midt-Norge SA
Ingen tilgang 20180413 13.04.2018 Utgående brev Tjenestebevis - Nina Bratt Staverløkk Nina Bratt Staverløkk
2017/3697 20180413 13.04.2018 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale - 70,68 % stilling som helsefagarbeider/60,76 % lønnet del - Enhet for Pleie og omsorg, p.t. Trygg Framtid - f.o.m. 01.03.18 t.o.m. 31.12.18 - Ina Nordvik Ina Nordvik
2018/776 20180413 13.04.2018 Inngående brev Innkalling til møte i Representantskapet i Midt-Norge 110-sentral IKS - 04.05.2018 - kl. 0900 Midt-Norge 110-sentral IKS
Ingen tilgang 20180413 13.04.2018 Inngående brev Søknad om ferdigattest - innkledning av veranda - gbnr 41/38 Bjørn Werner Amundsen
2017/3300 20180413 13.04.2018 Inngående brev Klagebehandling - oppføring av anneks - Midtre Gauldal 34/47 Fylkesmannen i Trøndelag
2018/1529 20180413 13.04.2018 Inngående brev Midlertidig arbeidsavtale - ferievikar innenfor perioden uke 25 - 32 - sommeren 2018 - Enhet for pleie og omsorg - Kent Gundersen Kent Gundersen
2018/1524 20180413 13.04.2018 Inngående brev Tilsagn om tilskudd til Forebyggings- og tilretteleggingstilskudd - ***** ***** NAV tiltak Trøndelag
2018/1528 20180413 13.04.2018 Utgående brev Søknad om forebyggings- og tilretteleggingstilskudd og BHT-honorar - ***** ***** NAV skanning
2018/1527 20180413 13.04.2018 Utgående brev Søknad om forebyggings- og tilretteleggingstilskudd og BHT-honorar - ***** ***** ***** NAV skanning
2018/1524 20180413 13.04.2018 Utgående brev Søknad om forebyggings- og tilretteleggingstilskudd og BHT-honorar - ***** ***** NAV skanning
2017/2389 20180413 13.04.2018 Inngående brev Frigivelse legalpant - 4. kvartal 2017 Envina IKS
2018/327 20180413 13.04.2018 Inngående brev Rapport alkoholomsetning 2017 - Gullvåg camping Gullvåg camping
2018/517 20180413 13.04.2018 Inngående brev Mattilsynet varsler vedtak Mattilsynet
2018/1418 20180413 13.04.2018 Utgående brev Foreløpig svar på klage - eiendomsskatt 2018 - gbnr 138/11 - Einar Wæraas Einar Sigfred Wæraas
2018/1371 20180413 13.04.2018 Inngående brev Retur av tinglyst dokument - skjøte - gbnr 3/306 Statens kartverk Tinglysing
2018/1513 20180413 13.04.2018 Inngående brev Skjenkebevilling - Støren hotel Tove Helen Rognhaug m.fl.
2017/354 20180412 12.04.2018 Inngående brev Søkna om midlertidig brukstillatelse vedlagt gjennomføringsplan - sokkel - ny bolig - gbnr 76/1 - Strinde, 7288 Soknedal - tiltakshaver Ann Kristin Solberg Byggspesialisten AS
2018/1180 20180412 12.04.2018 Inngående brev Kjørebok 2017 og 2018 - Rune Pettersen Rune Pettersen
2018/1438 20180412 12.04.2018 Inngående brev Søknad om tilskudd til kulturformål 2018 - barn og unge generelt - Budal Ungdomslag Budal Ungdomslag
2018/513 20180412 12.04.2018 Inngående brev Uttalelse til søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - tilbygg hytte og oppsetting av bur - Fordalen - Singsås - Midtre Gauldal 266/32 Fylkesmannen i Trøndelag
2018/1363 20180412 12.04.2018 Inngående brev Egenmeldingsskjema for oppfølging av skogeiers foryngelsesplikt - Siri Fossum Siri Fossum
2018/1363 20180412 12.04.2018 Inngående brev Retningslinjer for kommunenes foryngelseskontroll i skogbruket Fylkesmannen i Trøndelag
2016/1441 20180412 12.04.2018 Utgående brev Referat fra møte 02.03.18 - Vedrørende søknad om å fortsette i deler av stillingen etter fylte 67 år - ***** ***** ***** *****
2018/1504 20180412 12.04.2018 Inngående brev Forhåndsgodkjenning av tilskudd til drift med taubane - gbnr 166/1 - Per Erik Sørløkken Per Erik Sørløkken
2016/2492 20180412 12.04.2018 Inngående brev Fradeling av tomter Enlihaugen Sør-Trøndelag jordskifterett
2017/3597 20180412 12.04.2018 Utgående brev Søknad om refusjon av innvilget OU-midler Kommunesektorens organisasjon
2018/840 20180412 12.04.2018 Inngående brev Uttalelse til høringsbrev - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - bruksendring - Midtre Gauldal kommune Mattilsynet
2018/1486 20180412 12.04.2018 Inngående brev Klage - eiendomsskatt 2018 - gbnr 100/11 - Sivert Moen Sivert Moen
2018/1113 20180412 12.04.2018 Utgående brev Foreløpig svar på klage - eiendomsskatt 2018 - gbnr 100/9 og 100/10 - Kjell Løkken INGENIØR KJELL LØKKEN AS
2018/1465 20180412 12.04.2018 Utgående brev Søknad om del av kompensasjonstilskudd til Grindahaugen borettslag under avvikling for år 2018. Avviklingsstyret for Grindahaugen Borettslag v/ styreleder Sivert Moen
2017/2471 20180412 12.04.2018 Utgående brev Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Jomar Askim gbnr 401/1/5 Jomar Askim
2018/932 20180412 12.04.2018 Inngående brev Søknad om stilling Lise Heggvold
Ingen tilgang 20180412 12.04.2018 Utgående brev Utbetaling av depositum - ***** ***** ***** ***** ***** Soknedal Sparebank
2018/1463 20180412 12.04.2018 Utgående brev Vedtak spesialundervisning skoleåret 2018/2019 - ***** ***** ***** ***** *****
2017/2471 20180412 12.04.2018 Utgående brev Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Jan Arve Endal - hytte i Hiåvollan Jan Arve Endal
2018/39 20180412 12.04.2018 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale som vikar ved Lysgården Verksted - ca 40% stilling - 01.04.18-31.05.18 - May Johanne Gylland May Johanne Gylland
2016/1448 20180412 12.04.2018 Utgående brev Svar på søknad om fritak - gbnr 138/3 - Fred Ove Stallvik Solum Fred Ove Stallvik Solum
2018/39 20180412 12.04.2018 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale - 10 % stilling - kulturskolen i Midtre Gauldal Marie Bjerkenås
2018/1475 20180412 12.04.2018 Inngående brev Klage - fradeling - gbnr 131/2 Det frivillige skyttervesen
2018/801 20180412 12.04.2018 Inngående brev Søknad om stilling Erlend Ødegård Granøien
2018/873 20180412 12.04.2018 Utgående brev Dialogmøte 1 - ***** ***** ***** ***** ***** *****
2016/345 20180412 12.04.2018 Inngående brev Søknad om midlertidig brukstillatelse - hytte og uthus - gbnr 83/18 - Garli - 7288 Soknedal - tiltakshavere Stein Ørjan Taksgård og Britt Eva Taksgård Stein Ørjan Taksgård
2018/1022 20180412 12.04.2018 Inngående brev Sakspapirer representantskapsmøte 2018 - Interkommunalt arkiv Trøndelag IKS Interkommunalt arkiv Trøndelag IKS
2018/1507 20180412 12.04.2018 Inngående brev Midlertidig arbeidsavtale - 10 % stilling - Kulturskolen i Midtre Gauldal - fra 010418-300618 - Marie Bjerkenås Marie Bjerkenås
2017/3597 20180412 12.04.2018 Inngående brev Kvittering på sendt søknad om refusjon av OU-midler - referansenr 2DUQHD Kommunesektorens organisasjon
2017/3948 20180412 12.04.2018 Inngående brev Kvittering på sendt anmodning om utbetaling av OU-midler - refnr YRN73W Kommunesektorens organisasjon
2017/3948 20180412 12.04.2018 Utgående brev Søknad om refusjon av innvilget OU-midler Kommunesektorens organisasjon
2018/1501 20180412 12.04.2018 Inngående brev Søknad om reduksjon av slamgebyr - gbnr - søker Kari Margrethe Svardal Kari Margrethe Svardal
2018/710 20180412 12.04.2018 Inngående brev Fradeling av grunneiendom fra gbnr 13/1 Bjørn Roger Tangstad
2018/1502 20180412 12.04.2018 Inngående brev Søknad om reduksjon av slamgebyr - gbnr 270/39 - søker Jens Arne Meistad Åshild og Jens Arne Meistad
2018/1464 20180412 12.04.2018 Utgående brev Svar på forespørsel - eiendomsskatt 2018 - gbnr 47/1 og 47/2 - Ivar Presthus Ivar Presthus
2018/234 20180412 12.04.2018 Inngående brev Særskilt tilskudd for enslige mindreårige flyktninger 0-16 år - 1.terminutbetaling 2018 IMDI - Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
2018/1490 20180412 12.04.2018 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - tilbygg bolighus - 7387 Singsås - gbnr 230/126 - tiltakshaver Stein Arne Åsvoll Stein Arne Åsvoll
2018/231 20180412 12.04.2018 Inngående brev Analyseresultater Støren vannverk - analyseperiode 040418-090418 SYNLAB Analytics & Services Norway AS
2017/2674 20180412 12.04.2018 Inngående brev Anmodning om oppnevning av settefylkesmann - klage - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - gbnr 130/4 - kopi av brev sendt Kommunal- og moderniseringsdepartementet Fylkesmannen i Trøndelag
2018/685 20180412 12.04.2018 Inngående brev NAV har innvilget søknaden din om foreldrepenger - ***** ***** NAV Midtre Gauldal
Ingen tilgang 20180412 12.04.2018 Inngående brev Retur av tinglyst dokument - kjøp av næringstomt - gbnr 2/16 Statens kartverk Tinglysing
2017/3777 20180412 12.04.2018 Utgående brev Melding om vedtak - tilskudd til avløsning ved sykdom - 111217-291217 - ***** ***** ***** *****
2018/1438 20180412 12.04.2018 Inngående brev Søknad om tilskudd til kulturformål 2018 - Budal Bygdeutvikling Budal Bygdeutvikling
2018/720 20180412 12.04.2018 Inngående brev Uttalelse til søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - tilbygg våningshus - vernesonen langs Igla - Midtre Gauldal 82/22 Fylkesmannen i Trøndelag
2018/1487 20180412 12.04.2018 Inngående brev Klage på takst skatteseddel 2018 for gnr 236/4 Asbjørn Basmo
2016/3176 20180412 12.04.2018 Inngående brev Nabovarsel - Endring av gitt tillatelse fra 3 mannsbolig til 2 mannsbolig - Gnr/Bnr 3/295 - Midtre Gauldal kommune Midttømme entreprenør AS
2018/1315 20180412 12.04.2018 Inngående brev Vedrørende innkommet søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for byggefeltet Folstad - gbnr 3/292, 3/293, 3/294 og 3/295 Advokatene Hovstad, Kvernrød & Flatmo
2018/739 20180412 12.04.2018 Inngående brev Uttalelse til søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - tilbygg til hytte Midtre Gauldal 3/72 Fylkesmannen i Trøndelag
2018/1489 20180412 12.04.2018 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - utvidelse av eksisterende hytte - gbnr 80/16/1 - Svartbekkbu, 7288 Soknedal - tiltakshaver Håvard Aamo Håvard Aamo
2018/1363 20180412 12.04.2018 Inngående brev Retningslinjer for kommunenes foryngelseskontroll i skogbruket Fylkesmannen i Trøndelag
2015/4046 20180412 12.04.2018 Inngående brev Orientering om opplasting av pukk på Moøya i 2018 Bane NOR SF
2018/1488 20180412 12.04.2018 Inngående brev Arbeidsplassvurdering - ***** ***** Driv HMS
2018/50 20180412 12.04.2018 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale - Vikariat 69,44 % Helsefagarbeider natt - Enhet for Pleie og omsorg, p.t. Avdelinger for funksjonshemmede; Snurruhagen - F.o.m. 16.04.18 t.o.m. 31.03.19 - Monica Aamot Rundhaug Monica Rundhaug
2018/1136 20180412 12.04.2018 Inngående brev Søknad om stilling Malin Rise
2018/1491 20180412 12.04.2018 Inngående brev Samarbeidsavtale - BrukerPlan Universitetssykehuset i Stavanger
2018/1461 20180412 12.04.2018 Utgående brev Tjenestebevis Solveig Nymoen Engen Solveig Nymoen Engen
2017/3693 20180411 11.04.2018 Utgående brev Klage på vedtak - Avslag på søknad om konsesjon - gbnr 261/2, 261/3 og 302/1 Knut Hermo
2018/1484 20180411 11.04.2018 Inngående brev Forhandlinger om å gå fra passiv til aktiv natt - Trygg fremtid Fagforbundet
2018/1483 20180411 11.04.2018 Inngående brev Vitnemål fra NTNU - Kristoffer Andreas Larsen Kristoffer Andreas Larsen
Ingen tilgang 20180411 11.04.2018 Inngående brev Kursbevis - Sertifiseringskurs i turnusplanlegging - Anne Kari Loe Knutsen Anne Kari Loe Knutsen
2018/1478 20180411 11.04.2018 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak - oppføring av hytte og anneks - gbnr 112/10 - 7288 Soknedal - tiltakshavere Gunvor S og Bård W Alexandersen/Opplysninger om tiltakets ytre rammer og bygningsspesifikasjon Sande hus og hytter AS
2018/1468 20180411 11.04.2018 Inngående brev Informasjon om behandling av personopplysninger om ansatte - samtykke - Anine Humlen Anine Humlen
2018/1467 20180411 11.04.2018 Inngående brev Taushetserklæring - Anine Humlen Anine Humlen
2018/1174 20180411 11.04.2018 Inngående brev Søknad om tilskudd til kulturformål - idrett - Budal IL Budal IL
2018/1466 20180411 11.04.2018 Inngående brev Aksepterer ikke faktura 40227851 og krever øyeblikkelig kreditering ! Sindre Langberg
2017/3822 20180411 11.04.2018 Utgående brev Refusjonskrav - lønnstilskudd - 010118 - 310318 - ***** ***** ***** NAV skanning
2018/873 20180411 11.04.2018 Utgående brev Oppfølging av sykmeldt - dialogmøte 1 - ***** ***** ***** NAV
2018/1482 20180411 11.04.2018 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra kravet til næringsinntekt - avløsertilskudd ved sykdom - ***** ***** *****
2018/1475 20180411 11.04.2018 Inngående brev Klage på vedtak - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - fradeling av to tomter for oppføring av eneboliger med garasje - gbnr 131/2 - 7288 Soknedal - Statens vegvesen Det frivillige skyttervesen
2018/710 20180411 11.04.2018 Inngående brev Fradeling av grunneiendom - gbnr 13/1 - spørsmål om status Bjørn Roger Tangstad
2018/1472 20180411 11.04.2018 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen - oppføring av uthus til hytte - gbnr 106/6 - Grønset hytteområde, 7288 Soknedal - Ørjan Helgemo Ørjan Helgemo
2018/1469 20180411 11.04.2018 Inngående brev Databrukerkontrakt - Anine Humlen Anine Humlen
2018/411 20180411 11.04.2018 Inngående brev Endring av byggesøknad/Søknad om dispensasjons faller bort - gbnr 177/32 CK Nor Bygg AS
2018/1464 20180411 11.04.2018 Inngående brev Forespørsel - eiendomsskatt 2018 - gbnr 47/1 og 47/2 - Ivar Presthus Ivar Presthus
2017/3693 20180411 11.04.2018 Inngående brev Klage på avslag på søknad om konsesjon for erverv av eiendommen Ragnås 261/2 - 261/3 - 302/1 i Midtre Gauldal kommune tas ikke til følge Fylkesmannen i Trøndelag
2018/1481 20180411 11.04.2018 Inngående brev Arbeidsavtale - ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - sommeren 2018 - EPLO - Bodil Enodd Steinsmo Bodil Enodd Steinsmo
2018/1480 20180411 11.04.2018 Inngående brev Arbeidsavtale - ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - sommeren 2018 - EPLO - Silje Kristin Holshaug Silje Kristin Holshaug
2018/1479 20180411 11.04.2018 Inngående brev Arbeidsavtale - ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - sommeren 2018 - EPLO - Sølvi Solum Sølvi Solum
2018/1477 20180411 11.04.2018 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak - bilveg/parkering - gbnr 11/1 og 13/1 - Løkkjvollveien, 7295 Rognes - tiltakshaver Olav Erik Løkken Aune Maskin AS
2018/1476 20180411 11.04.2018 Inngående brev Varsel til arbeidsgiver om avvikling av foreldrepermisjon - ***** ***** *****
2018/1474 20180411 11.04.2018 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - oppføring av uthus til hytte - gbnr 106/6 - Grønset hytteområde, 7288 Soknedal - tiltakshaver Ørjan Helgemo Ørjan Helgemo
2018/1471 20180411 11.04.2018 Inngående brev Varsel om mulig erstatningskrav etter at Bulldoser / Brøytemaskin kjørte inn på vår gårdsplass Sindre Langberg og Linda Jørgensen
2018/835 20180411 11.04.2018 Utgående brev Søknad om godkjenning av 5-årig gjødslingsplan - gbnr 96/4 - Jens Ingvar Vagnild Jens Ingvar Vagnild
2018/1180 20180411 11.04.2018 Inngående brev Kjørebok 2016-2018 - Jon A.Endal Jon A.Endal
2018/840 20180411 11.04.2018 Inngående brev Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - Bruksendring fra fritidsbolig til helårsbolig for gbnr 131/14 i Midtre Gauldal kommune Statens vegvesen - Region midt
2018/837 20180411 11.04.2018 Utgående brev Søknad om skjenkebevilling - åpent arrangement - Singsås kulturarena - 250518 og 250818 - Singsås arrangement Singsås Arrangement
2016/1448 20180411 11.04.2018 Inngående brev Søknad om fritak fra slamgebyr - gbnr 138/3 - Fred Ove Stallvik Solum Fred Ove Stallvik Solum
2017/1888 20180411 11.04.2018 Utgående brev Refusjonskrav vår 2018 for gjesteelev ***** ***** ***** ***** ***** ***** Stjørdal kommune, Oppvekstkontoret
2017/1887 20180411 11.04.2018 Utgående brev Refusjonskrav vår 2018 for gjesteelev ***** ***** ***** ***** ***** Orkdal kommune
2017/1886 20180411 11.04.2018 Utgående brev Refusjonskrav vår 2018 for gjesteelev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Trondheim kommune, Oppvekstkontoret
2018/1426 20180411 11.04.2018 Utgående brev Søknad om forhåndsgodkjennelse startlån - ***** ***** - Tilbakemelding og avklaringer *****
2018/7 20180411 11.04.2018 Utgående brev Arbeidsavtale engasjement lærer - Støren barneskole Erlend Granøien
2018/7 20180411 11.04.2018 Utgående brev Arbeidsavtale tilkallingsvikar for assistent - Støren barneskole Tone Kristin Wollan eggen
2018/1470 20180411 11.04.2018 Inngående brev Oppsigelse av stilling - Brit Laila Hage Brit Laila Hage
2017/2471 20180411 11.04.2018 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Jan Arve Endal Jan Arve Endal
2017/3693 20180411 11.04.2018 Utgående brev Klage på vedtak - Avslag på søknad om konsesjon - gbnr 261/2, 261/3 og 302/1 Fylkesmannen i Trøndelag
2016/3176 20180411 11.04.2018 Inngående brev Nabovarsel - Endring av gitt tillatelse fra 3 mannsbolig til 2 mannsbolig - Gnr/Bnr 3/295 - Midtre Gauldal kommune Bane NOR SF
2018/980 20180411 11.04.2018 Utgående brev Advarsel *****
2018/1446 20180411 11.04.2018 Utgående brev Tjenestebevis - Anette Hågensen Anette Hågensen
2018/1445 20180411 11.04.2018 Utgående brev Tjenesteattest - Siv Hege Ringseth, fødte 22.01.1983 Siv Hege Ringseth
2017/1885 20180411 11.04.2018 Utgående brev Refusjonskrav vår 2018 for gjesteelev ***** ***** ***** ***** Trondheim kommune, Oppvekstkontoret
2018/7 20180411 11.04.2018 Utgående brev Arbeidsavtale tilkallingsvikar for lærer - Støren barneskole Tone Kristin Wollan Eggen
2018/801 20180411 11.04.2018 Inngående brev Søknad om stilling *****
2018/1136 20180411 11.04.2018 Inngående brev Søknad om stilling Anne Berdal
Versjon:5.2.2.1