eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 200 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2021/2032 20220929 29.09.2022 Saksframlegg/innstilling Søknad om dispensasjon for bygging av adkomstvei til hytteeiendom - gbnr 283/25 - Odd Ivar Rønningsgrind EPHORTE
2022/1314 20220929 29.09.2022 Saksframlegg/innstilling Endre siste dato for bruk av snøskuter og ATV m/belter sør for Gaula EPHORTE
2022/2994 20220929 29.09.2022 Saksframlegg/innstilling Delingsbehandling - deling av landbrukseiendom - gbnr 37/1 - Bjørn Enge EPHORTE
2022/3656 20220928 28.09.2022 Saksframlegg/innstilling Søknad om fradeling av gardstun fra eiendommen gbnr 220/13 etter jordlovens § 12 - Laila Koth Nilsen EPHORTE
2022/3171 20220928 28.09.2022 Saksframlegg/innstilling Ansettelsesvedtak - ID 1461 EPHORTE
2016/1239 20220927 27.09.2022 Utgående brev Ferdigattest - ombygging/bruksendring bolig - gbnr 35/1 - 7295 Rognes - tiltakshavere Magli Aune og Ingvar Digre BØRØ BYGGSERVICE AS EPHORTE
2022/4102 20220927 27.09.2022 Inngående brev Søknad om stilling Siri Garli EPHORTE
2022/3961 20220927 27.09.2022 Inngående brev Søknad om stilling Rigmor Bergh EPHORTE
2022/4111 20220927 27.09.2022 Utgående brev Matrikkelbrev gbnr 1/10 etter sammenslåing med gbnr 1/17 Rolf Ivar Folstad EPHORTE
2022/4140 20220927 27.09.2022 Utgående brev Svar på søknad om fritak fra slamtømming - gbnr 179/15 - Ann Kristin Damli Ann Kristin Damli EPHORTE
2020/25122 20220927 27.09.2022 Inngående brev Midlertidig arbeidsavtale - 15 % stilling som dirigent - 010822-310723 - Ingvild Sæterli Kjæstad Ingvild Kjæstad EPHORTE
2022/4262 20220927 27.09.2022 Inngående brev Vedr. 17-03625-50 - Bosetting av flyktninger Integrerings- og mangfoldsdirektoratet EPHORTE
2022/4252 20220927 27.09.2022 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - gbnr 290/14 - Brit Inger Buseth Brit Inger Buseth EPHORTE
2022/4261 20220927 27.09.2022 Inngående brev Krav om sammenslåing gbnr 290/5 og gbnr 290/14 Brit Inger Buseth EPHORTE
2021/2490 20220927 27.09.2022 Utgående brev Videreføring av fritak av slamgebyr - gbnr 270/20 Ingvar Aas EPHORTE
2017/3464 20220927 27.09.2022 Utgående brev Bekreftelse på mottatt melding - tiltak uten søknadsplikt - gbnr 41/18 Jan Inge Skårvold EPHORTE
2018/2214 20220927 27.09.2022 Inngående brev Søknad om fritak fra slamtømming - 2023 Bjørn Granøien EPHORTE
2022/1479 20220927 27.09.2022 Inngående brev Purring - Møte i Representantskapet for Midt-Norge 110-sentral IKS Midt-Norge 110-sentral IKS EPHORTE
2018/2214 20220927 27.09.2022 Utgående brev Svar på søknad om fritak fra slamtømming - 2023 Bjørn Granøien EPHORTE
2022/3459 20220927 27.09.2022 Utgående brev Underretning om retting av Matrikkelen eiendom gnr 136 bnr 9, Soknedal Inger Anna Horgmo EPHORTE
2020/25421 20220927 27.09.2022 Inngående brev Rammeavtale - tilkallingsvikar - Soknedal skole - 010822-221222 - Julie Fløttum Julie Fløttum EPHORTE
2022/4263 20220927 27.09.2022 Inngående brev Melding om dødsbo som inneholder landbrukseiendom - ***** ***** ***** ***** TRØNDELAG TINGRETT EPHORTE
2022/3460 20220927 27.09.2022 Utgående brev Underretning om retting av Matrikkelen eiendom gnr 136 bnr 12, Soknedal Bård Terje Stenbro EPHORTE
2020/1230 20220927 27.09.2022 Utgående brev Bekreftelse på mottatt melding - tiltak uten søknadsplikt - gbnr 225/6 Ingeborg Marit Berg EPHORTE
2022/4266 20220927 27.09.2022 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), gbnr 70/1 i Midtre Gauldal (5027) Landbruksdirektoratet EPHORTE
2022/4268 20220927 27.09.2022 Inngående brev Avtale om utplassering Reem Azaam. Trøndelag fylkeskommune v/Bjørn Ketil Hovin EPHORTE
2022/17 20220927 27.09.2022 Inngående brev Ansvarsforsikring Gjensidige ref 87587319,3 CRM:0482400592 Gjensidige Forsikring ASA EPHORTE
2021/4072 20220927 27.09.2022 Utgående brev Rammeavtale - tilkallingsvikar - Guri Moan Horg - Voksenopplæringa Guri Moan Horg EPHORTE
2022/4223 20220927 27.09.2022 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), gbnr 262/1 i Midtre Gauldal (5027) Landbruksdirektoratet EPHORTE
2022/4267 20220927 27.09.2022 Inngående brev Databrukerkontrakt - Simen Solvang Aamodt Simen Solvang Aamodt EPHORTE
2022/4269 20220927 27.09.2022 Inngående brev Midlertidig stilling - 100 % avdelingsleder - Enhet for Pleie og omsorg - 011022-311222 - Ina Nordvik Kjartansson Ina Nordvik Kjartansson EPHORTE
2022/4270 20220927 27.09.2022 Inngående brev Taushetserklæring - Oksana Viktorovna Lipkova Oksana Viktorovna Lipkova EPHORTE
2022/4271 20220927 27.09.2022 Inngående brev Taushetserklæring - Natalia Franchuk Natalia Franchuk EPHORTE
2018/2021 20220927 27.09.2022 Utgående brev Bekreftelse på mottatt melding - tiltak uten søknadsplikt - gbnr 260/24 Ingeborg Irene Morseth EPHORTE
2022/4153 20220927 27.09.2022 Utgående brev Søknad om kommunal bolig - ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2022/4264 20220927 27.09.2022 Inngående brev Arbeidsvarslingsplan - Utbedringer Nedre Håkkådalsvei Winsnes Maskin & Transport AS EPHORTE
2022/4264 20220927 27.09.2022 Utgående brev Delegert vedtak - Arbeidsvarslingsplan - Utbedringer Nedre Håkkådalsvei WINSNES MASKIN & TRANSPORT AS EPHORTE
2022/17 20220927 27.09.2022 Utgående brev Ansvarsforsikring Gjensidige ref 87587319,3 CRM:0482400592 Gjensidige Forsikring ASA EPHORTE
2022/2879 20220927 27.09.2022 Utgående brev Refusjonskrav - mentor NAV - 010522-310722 NAV Tiltak Trøndelag EPHORTE
2021/1849 20220927 27.09.2022 Inngående brev Rammeavtale - tilkallingsvikar ved Midtre Gauldal legekontor - 010522-311223 - Jannike Halseth Jannike Halseth EPHORTE
Ingen tilgang 20220927 27.09.2022 Utgående brev Byggesaksbehandling - Godkjent søknad om oppføring fritidsbolig- gbnr 138/11 - Varghaugen - 7288 Soknedal - tiltakshaver Einar Wæraas Einar Sigfred Wæraas EPHORTE
2022/2883 20220927 27.09.2022 Utgående brev Oversendelse av sak til lovlighetskontroll - vedtekter for kommunalt kraftfond STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTE
2019/250 20220927 27.09.2022 Inngående brev Innspill - kommuneplanens arealdel - Bondelagene i Midtre Gauldal kommune Bondelagene i Midtre Gauldal kommune EPHORTE
2022/3190 20220927 27.09.2022 Utgående brev Matrikkelbrev gbnr 1/10 Rolf Ivar Folstad EPHORTE
2022/4198 20220927 27.09.2022 Inngående brev Søknad om stilling Ellen Stav EPHORTE
2018/1515 20220927 27.09.2022 Inngående brev Søknad om ferdigattest - gbnr 46/97 Refseth Bygg AS EPHORTE
2022/4260 20220927 27.09.2022 Inngående brev Rapporter hovedettersyn lekeplasser - 2022 - Midtre Gauldal Kommune Skan-kontroll EPHORTE
2021/3398 20220927 27.09.2022 Inngående brev Rammeavtale - tilkallingsvikar assistent - 010822-311222 - Kristin Eidsmo Kristin Eidsmo EPHORTE
2022/4197 20220927 27.09.2022 Inngående brev Søknad om stilling Ellen Stav EPHORTE
2022/3961 20220927 27.09.2022 Inngående brev Søknad om stilling Turkan Kilic EPHORTE
2022/3567 20220927 27.09.2022 Inngående brev 2. Tildeling - Startlån 2022 Husbanken EPHORTE
2022/4197 20220927 27.09.2022 Inngående brev Søknad om stilling Emma Gråbak Langland EPHORTE
Ingen tilgang 20220927 27.09.2022 Utgående brev Byggesaksbehandling - Godkjent søknad om oppføring av kyllingfjøs - gbnr 51/1 SIV ING ARNE VASLAG AS EPHORTE
2022/3961 20220927 27.09.2022 Inngående brev Søknad om stilling Meral Karais EPHORTE
2022/4259 20220927 27.09.2022 Inngående brev Sakkyndig vurdering 2022/2023 Midtre Gauldal kommune PPT EPHORTE
2022/16 20220926 26.09.2022 Utgående brev Vedtak om tildeling av prosjektstøtte til VM - St. Hubertus Jeanette Bugge EPHORTE
2022/3994 20220926 26.09.2022 Utgående brev Vedrørende krav om retting i matrikkelen- gbnr 89/3 John Olav Bjørnli EPHORTE
2022/4102 20220926 26.09.2022 Inngående brev Søknad om stilling Thiri Tun Han EPHORTE
2022/3961 20220926 26.09.2022 Inngående brev Søknad om stilling Helen Irene Sunde EPHORTE
2022/4197 20220926 26.09.2022 Inngående brev Søknad om stilling Tove Merethe Bjørnsen EPHORTE
2018/4590 20220926 26.09.2022 Utgående brev Bytte av kommunal bolig - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2019/250 20220926 26.09.2022 Inngående brev Vedlegg - Innspill - kommuneplanens arealdel - Winsnesmarka - Steinar Winsnes Steinar Winsnes EPHORTE
2022/3961 20220926 26.09.2022 Inngående brev Søknad om stilling Turid Buum EPHORTE
2022/4197 20220926 26.09.2022 Inngående brev Søknad om stilling Turid Buum EPHORTE
2022/399 20220926 26.09.2022 Inngående brev Spørsmål avløpsanlegg gbnr 215/17 ROBO Holding v/ Rolf Evjen EPHORTE
2017/2566 20220926 26.09.2022 Inngående brev Karakterutskrift - etterutdanning Kent Fremo Røskaft EPHORTE
2021/2967 20220926 26.09.2022 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark - Arve Vagnild Arve Vagnild EPHORTE
2019/250 20220926 26.09.2022 Inngående brev Innspill - kommuneplanens arealdel - Winsnesmarka - Steinar Winsnes Steinar Winsnes EPHORTE
2021/1896 20220926 26.09.2022 Utgående brev Fiber Svartøya 13 og 19, Støren - manglende asfaltering TEKAM TELECOM AS EPHORTE
2022/16 20220926 26.09.2022 Utgående brev Vedtak om tildeling av prosjektmidler - Halloween MIDTRE GAULDAL FRIVILLIGSENTRAL EPHORTE
2022/1354 20220926 26.09.2022 Utgående brev Matrikkelbrev gbnr 118/2 etter grensegang på deler av eiendommen Ola Arvid Røe EPHORTE
Ingen tilgang 20220926 26.09.2022 Inngående brev E-kurs - opplæringsplan - Lene Bjerke Lene Bjerke EPHORTE
2022/4254 20220926 26.09.2022 Inngående brev Kollektivtilbudet i Trøndelag 2023, økonomi og dialog sendt fra AtB AS AtB EPHORTE
2019/250 20220926 26.09.2022 Inngående brev Innspill - kommuneplanens arealdel - Budal Bondelag Budal Bondelag EPHORTE
2021/4047 20220926 26.09.2022 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale- Barnehagelærer- Eli Haukdal- Soknes barnehage Eli Haukdal EPHORTE
2022/4135 20220926 26.09.2022 Utgående brev Vedtak - skjenkebevilling - enkeltanledning - Romjulsfest - Soknahallen - 301222 - Sokna IL fotball Sokna IL Fotball EPHORTE
2022/3224 20220926 26.09.2022 Utgående brev Rammeavtale - Tilkallingsvikar - Enhet for Pleie og omsorg - 011022 - 310323 - Mari Solberg Mari Solberg EPHORTE
2022/4136 20220926 26.09.2022 Utgående brev Krav om økt stilling - ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2022/3786 20220926 26.09.2022 Utgående brev Mangelbrev 230922 til søknad om utslippstillatelse A-R Helgemo VVS AS EPHORTE
2019/250 20220926 26.09.2022 Inngående brev Innspill - kommuneplanens arealdel - fra Kommuneoverlege, Folkehelsekoordinator og Miljørettet Helsevern Kommuneoverlegen i Midtre Gauldal kommune m.fl. EPHORTE
2021/3943 20220926 26.09.2022 Inngående brev Vedr. 22-00014-23 - Oversendelse av dokument fra Likestillings- og diskrimineringsnemnda i sak nr. 2022/654 KS EPHORTE
2022/4150 20220926 26.09.2022 Utgående brev Klage på avfallsgebyr setereiendom under gbnr 130/3 - gbnr 400/1/0/0 - Ola Østhus Ola Østhus EPHORTE
2021/1896 20220926 26.09.2022 Inngående brev Fiber Svartøya 13 og 19, Støren - manglende asfaltering TEKAM TELECOM AS EPHORTE
2022/16 20220926 26.09.2022 Inngående brev Søknad kulturmidler Halloween MIDTRE GAULDAL FRIVILLIGSENTRAL EPHORTE
2022/2885 20220926 26.09.2022 Inngående brev Innvilget søknad om økt kommunal ramme - SMIL 2022 Statsforvalteren i Trøndelag EPHORTE
2019/250 20220926 26.09.2022 Inngående brev Innspill - kommuneplanens arealdel - Granbygda Utmarkslag Granbygda Utmarkslag EPHORTE
2019/250 20220926 26.09.2022 Inngående brev Innspill - kommuneplanens arealdel - Åseldalen Beitelag og Felleshamn Åseldan Beitelag og Felleshamn EPHORTE
2021/4091 20220926 26.09.2022 Inngående brev Søknad om sanitærabonnement - Sara Enodd Sara Enodd EPHORTE
2022/4198 20220926 26.09.2022 Inngående brev Søknad om stilling Turid Buum EPHORTE
2022/4102 20220926 26.09.2022 Inngående brev Søknad om stilling Inga Liskina EPHORTE
2022/1765 20220926 26.09.2022 Inngående brev Søknad om jobb Michal Cerny EPHORTE
2022/4198 20220926 26.09.2022 Inngående brev Søknad om stilling Tove Merethe Bjørnsen EPHORTE
2022/4257 20220926 26.09.2022 Inngående brev Taushetserklæring - Odin Leithe Haukø Odin Leithe Haukø EPHORTE
2022/4258 20220926 26.09.2022 Inngående brev Taushetserklæring - Astrid Prestegård Astrid Prestegård EPHORTE
2022/4216 20220926 26.09.2022 Utgående brev Angående søknad om landbruksvei 122/1 - Midtre Gauldal kommune Håvard Leidulf Bjerkset EPHORTE
2022/4255 20220926 26.09.2022 Inngående brev Søknad om deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning - gbnr 270/11 - Ellen Jane Brun Ellen Jane Brun EPHORTE
2019/372 20220926 26.09.2022 Inngående brev Rammeavtale - tilkallingsvikar - Enhet for Pleie og omsorg - 011022-310323 - Trine Aasenhus Trine Aasenhus EPHORTE
2022/3491 20220926 26.09.2022 Utgående brev Vedtak til søknad om tilskudd - ukl, 981439422 Landbruksdirektoratet EPHORTE
2022/4256 20220926 26.09.2022 Inngående brev Arbeidsavtale - 100% fast stilling som enhetsleder - Enhet for Pleie og omsorg - Ingeborg Vongraven Ingeborg Vongraven EPHORTE
2022/3491 20220926 26.09.2022 Inngående brev Utbetalingsanmodning - Utvalgte kulturlandskap, 981439422 Landbruksdirektoratet EPHORTE
2022/4251 20220926 26.09.2022 Utgående brev Utlysningstekst - fast stilling - økonomisjef - Midtre Gauldal kommune Servicekontoret EPHORTE
2019/250 20220926 26.09.2022 Inngående brev Innspill - kommuneplanens arealdel - Svein Budal Svein Budal EPHORTE
2022/4253 20220926 26.09.2022 Inngående brev Støren Idrettspark - Kunstgresshall Støren Sportsklubb EPHORTE
2019/3440 20220926 26.09.2022 Utgående brev Vedtak til søknad om tilskudd - smil, 978695779 Landbruksdirektoratet EPHORTE
2017/1056 20220926 26.09.2022 Inngående brev Midlertidig arbeidsavtale - 100 % vikariat som barnehagelærer - Soknes barnehage - 200922-201222 - Eli Haukdal Eli Haukdal EPHORTE
2022/4211 20220923 23.09.2022 Utgående brev Forlengelse av ***** ***** EPHORTE
2022/1698 20220923 23.09.2022 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale - 01.10.2022 - 31.12.2022 - musikk/kulturskolelærer - samfunnsutvikling og kultur Stian Eismann EPHORTE
2022/2565 20220923 23.09.2022 Inngående brev Rammeavtale - tilkallingsvikar - Enhet for Pleie og omsorg - 011022-310322 - Ina Cecilie Engen Nyhus Ina Cecilie Engen Nyhus EPHORTE
2021/2967 20220923 23.09.2022 Inngående brev Motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - 2022 - Anders Brenne Wolden Anders Brenne Wolden EPHORTE
2022/4235 20220923 23.09.2022 Inngående brev Lokale lønnsforhandlinger kap 4 - 2022 - ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2022/3424 20220923 23.09.2022 Inngående brev Gjennomføringsplan or erklæring om rett til å etablere avløpsanlegg på nabotomt Broen Service AS EPHORTE
2019/3440 20220923 23.09.2022 Utgående brev Delutbetaling av tilskudd - SMIL, 978695779 Per Erik Sørløkken EPHORTE
2020/58252 20220923 23.09.2022 Inngående brev Rammeavtaler - tilkallingsvikar - Budal skole - 010922-311222 - Aina Aas Berg Aina Aas Berg EPHORTE
2022/1858 20220923 23.09.2022 Inngående brev Svar på brev fra arbeidsgiver ang. lønnsplassering - ***** ***** ***** EPHORTE
2022/4226 20220923 23.09.2022 Inngående brev Taushetserklæring - Urszula Ziomek Urszula Ziomek EPHORTE
2018/4361 20220923 23.09.2022 Inngående brev Rammeavtale - tilkallingsvikar - Enhet for Pleie og omsorg - 011022-310323 - Ida Langmo Ida Langmo EPHORTE
2022/4231 20220923 23.09.2022 Inngående brev Høringsnotat med forslag til endringer i barnevernsloven Det kongelige barne- og familiedepartement EPHORTE
2022/4229 20220923 23.09.2022 Inngående brev Krav om retting av feil og mangler i matrikkelen - gbnr 400/1 - Arnt Solberg Arnt Solberg EPHORTE
2022/4211 20220923 23.09.2022 Inngående brev Forlengelse av arbeidsavtale - ***** - 011022-300924 - ***** ***** ***** EPHORTE
2019/250 20220923 23.09.2022 Inngående brev Uttalelse til høring og offentlig ettersyn - forslag til kommuneplanens arealdel 2020-2021 Nye Veier AS EPHORTE
2022/662 20220923 23.09.2022 Inngående brev Nasjonalparkstyret for Forollhogna - utsending av både møteinnkalling og godkjent møteprotokoll fra styremøtet 19. september 2022 Nasjonalparkstyret for Forollhogna EPHORTE
2022/4230 20220923 23.09.2022 Inngående brev Gravemelding - reperasjon av eksisterende fiber-rør - Kalvtrøa 4 ELTEL Networks AS EPHORTE
2020/25581 20220923 23.09.2022 Inngående brev VS: Vurdering av flom Sokna ovf Gaula.pdf Ole Magne Kant EPHORTE
2022/4133 20220923 23.09.2022 Utgående brev Godkjenning - Ett-trinns søknad - Søknad om rehabilitering av pipe - Kalvtrøa 9 TØMRER S. FAGERBEKK AS m.fl. EPHORTE
2019/250 20220923 23.09.2022 Inngående brev Innspill - kommuneplanens arealdel - Landbruksplan Soknedal Bondelag EPHORTE
2022/4232 20220923 23.09.2022 Inngående brev Søknad om igangsettelse - , Midtre Gauldal - Hafsåsen - NY0671 106/4 PRO INVENIA AS EPHORTE
2019/3440 20220923 23.09.2022 Inngående brev Søknad om utsettelse av hogst av beite Per Erik Sørløkken EPHORTE
2022/4233 20220923 23.09.2022 Inngående brev Rammeavtale - tilkallingsvikar - Enhet for Samfunnsutvikling og kultur - Ungdomsklubben - 260922-311222 - Siv Anita Nerøien Løvø Siv Anita Nerøien Løvø EPHORTE
2022/4234 20220923 23.09.2022 Inngående brev Tilbudsutvikling i Trøndelag 2023-24 Trøndelag Fylkeskommune EPHORTE
2022/3792 20220923 23.09.2022 Utgående brev Arbeidsavtale - 81 % fast stilling som barne- og ungdomsarbeider - Støren ungdomsskole - Silje Kant Bjørnli Silje Kant Bjørnli EPHORTE
2019/3440 20220923 23.09.2022 Utgående brev Avvisning av utbetalingsanmodning - SMIL, 978695779 Per Erik Sørløkken EPHORTE
2022/2656 20220923 23.09.2022 Utgående brev Forhåndskonferanse Bengt Grønning - Torino Bengt Grønning EPHORTE
2022/4243 20220923 23.09.2022 Inngående brev Databrukerkontrakt - Guro Sundlisæter Guro Sundlisæter EPHORTE
2021/3001 20220923 23.09.2022 Inngående brev Søknad om ferdigattest - - Råveien 5 - 89/1 Kleven Bygg Oppdal AS EPHORTE
2022/4197 20220923 23.09.2022 Inngående brev Søknad om stilling Monika Papievyte EPHORTE
2022/1816 20220923 23.09.2022 Inngående brev 202209353-1 - Midtre Gauldal kommune - Skade på flomvern - Rørosbanen - Rognes Bane NOR EPHORTE
2022/4040 20220923 23.09.2022 Utgående brev Vedtak Enkeltvedtak om spesialpedagogisk hjelp for ***** ***** ***** ***** ved Støren barnehage for barnehageåret 2022 - 2023 ***** EPHORTE
2021/3930 20220923 23.09.2022 Utgående brev Midlertidig stilling - 100 % som avdelingsleder - Enhet for Pleie og omsorg - 011022 - 311222 - Ina Nordvik Kjartansson Ina Nordvik Kjartansson EPHORTE
2022/3673 20220923 23.09.2022 Inngående brev Arbeidsavtale - 80% fast stilling som fagarbeider - Enhet for Pleie og omsorg - fom 011022 - Monica Schjetne Monica Schjetne EPHORTE
2022/3799 20220923 23.09.2022 Inngående brev Tilleggsavtale - Arbeid i eget hjem 6. hver helg - 01.09.2022 - 18.09.22 - Eli Figenschow Eli Figenschow EPHORTE
2022/3305 20220923 23.09.2022 Utgående brev Foreløpig svar - Krav om retting av feil og mangler i matrikkelen - gbnr 2/13 Uls AS v/Carl Reidar Solvang EPHORTE
2021/2967 20220923 23.09.2022 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - 2022 - Per Dahl Per Dahl EPHORTE
2022/4106 20220923 23.09.2022 Utgående brev Søknad om nytt abonnement til offentlig vann-/avløpsanlegg GBNR 45/22 - manglende dokumenter Narve Småøien EPHORTE
2022/2588 20220923 23.09.2022 Inngående brev Søknad om tildeling av midler fra legat Mental helse Midtre Gauldal EPHORTE
2022/3241 20220923 23.09.2022 Inngående brev Avslag på søknad om skadefelling av en jerv i deler av Midtre Gauldal kommune Statsforvalteren i Trøndelag EPHORTE
2020/25349 20220923 23.09.2022 Inngående brev Rammeavtale - tilkallingsvikar - Enhet for Pleie og omsorg - 011022-310323 - Mari Solberg Mari Solberg EPHORTE
2022/4239 20220923 23.09.2022 Inngående brev Søknad om permisjon uten lønn - 011022-010223 - Marius Eggen Kjelstad Marius Eggen Kjelstad EPHORTE
2022/4239 20220923 23.09.2022 Inngående brev Tilleggsinformasjon - søknad om permisjon uten lønn - Marius Eggen Kjelstad Marius Eggen Kjelstad EPHORTE
2019/516 20220923 23.09.2022 Inngående brev Rammeavtale - tilkallingsvikar - Enhet for Pleie og omsorg - 011022-310323 - Monica Aamot Rundhaug Monica Aamot Rundhaug EPHORTE
2019/3010 20220923 23.09.2022 Inngående brev Rammeavtaler - tilkallingsvikar - Enhet for Pleie og omsorg - 011022-310323 - Natalie Soknes Natalie Soknes EPHORTE
2022/4227 20220923 23.09.2022 Inngående brev Status og mangler i kommunenes kontrollvirksomhet knyttet til skogkultur og foryngelse av skog Statsforvalteren EPHORTE
2022/4082 20220923 23.09.2022 Inngående brev Ettersendelse av nabovarsel i byggesak - gbnr 263/16 Kari Sanderud EPHORTE
2019/250 20220923 23.09.2022 Inngående brev Innspill - kommuneplanens arealdel - Rognes - Bjørn Enge Bjørn Enge EPHORTE
2017/3715 20220923 23.09.2022 Inngående brev Midlertidig oppdragsavtale - støttekontakt - Enhet for pleie og omsorg - Generelle tiltak - 011022-310323 - John Lasse Haugen John Lasse Haugen EPHORTE
2022/4228 20220923 23.09.2022 Inngående brev Høring - Plan for digitalisering på legemiddelområdet Direktoratet for e-helse EPHORTE
2022/4230 20220923 23.09.2022 Utgående brev VS: Gravemelding Kalvtrøa 4 ELTEL Networks AS m.fl. EPHORTE
2021/3943 20220923 23.09.2022 Inngående brev Oversender utkast til redegjørelse Diskrimineringsnemnda EPHORTE
2019/768 20220923 23.09.2022 Inngående brev Rammeavtale - tilkallingsvikar - Enhet for Pleie og omsorg - 011022-310323 - Kjerstin Heggvold Kjerstin Heggvold EPHORTE
2022/4241 20220923 23.09.2022 Inngående brev Taushetserklæring - Sveinung H. Hellstrøm Sveinun H.Hellstrøm EPHORTE
2022/4242 20220923 23.09.2022 Inngående brev Taushetserklæring - Guro Sundlisæter Guro Sundlisæter EPHORTE
2022/4244 20220923 23.09.2022 Inngående brev Databrukerkontrakt - Sveinung Hellstrøm Sveinung Hellstrøm EPHORTE
2022/4245 20220923 23.09.2022 Inngående brev Databrukerkontrakt - Ingeborg Brandsæter Ingeborg Brandsæter EPHORTE
2022/4246 20220923 23.09.2022 Inngående brev Taushetserklæring - Ingeborg Brandsæter Ingeborg Brandsæter EPHORTE
2020/4432 20220923 23.09.2022 Inngående brev Rammeavtaler - tilkallingsvikar - Enhet for Pleie og omsorg - 011022-310323 - Annika Åsvoll Annika Åsvoll EPHORTE
2022/2836 20220923 23.09.2022 Inngående brev Rammeavtaler - tilkallingsvikar - Enhet for Pleie og omsorg - 011022-310323 - Iselin Hovd Martinsen Iselin Hovd Martinsen EPHORTE
2022/2840 20220923 23.09.2022 Inngående brev Rammeavtaler - tilkallingsvikar - Enhet for Pleie og omsorg - 011022-310323 - Frida Helen Moum Johansen Frida Helen Moum Johansen EPHORTE
2019/2249 20220923 23.09.2022 Inngående brev Rammeavtaler - tilkallingsvikar - Enhet for Pleie og omsorg - 011022-310323 - Maria Fløttum Aunmo Maria Fløttum Aunmo EPHORTE
2019/1244 20220923 23.09.2022 Inngående brev Rammeavtaler - tilkallingsvikar - Enhet for Pleie og omsorg - 011022-310323 - Grete Aasen Gorsetbakk Grete Aasen Gorsetbakk EPHORTE
2022/4221 20220923 23.09.2022 Inngående brev Varsel til arbeidsgiver om avvikling av foreldrepermisjon - ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2022/3176 20220923 23.09.2022 Utgående brev Arbeidsavtale - Fast helgestilling 16,20 % assistent - Enhet for Pleie og omsorg - f.o.m. 011022 - Anita Presthus Anita Presthus EPHORTE
2022/4102 20220923 23.09.2022 Inngående brev Søknad om stilling Siri Indseth EPHORTE
2019/3447 20220923 23.09.2022 Utgående brev Foreløpig svar- søknad om ferdigattest- tilbygg bolig- gbnr 21/2 KOTSØY BYGGELAG AS EPHORTE
2021/1134 20220923 23.09.2022 Utgående brev Stopp i trekk av trygdeytelser - husleie omsorgsbolig - ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2022/1816 20220923 23.09.2022 Utgående brev Flomvern, Rogga Ragnvald Lenes EPHORTE
2021/3930 20220923 23.09.2022 Utgående brev Forlengelse av midlertidig stillingsutvidelse - 89,55 % hjelpepleier - Enhet for Pleie og omsorg - 011022-311022 - Aina Engen Aina Engen EPHORTE
2022/4207 20220923 23.09.2022 Utgående brev Anmeldelse - hærverk - Støren barnehage Midtre Gauldal politistasjon EPHORTE
2022/36 20220923 23.09.2022 Utgående brev Rammeavtale - Siv Anita Nerøien Løvø - 26.09.2022 - 31.12.2022 Siv Anita Nerøien Løvø EPHORTE
2022/3224 20220923 23.09.2022 Utgående brev Rammeavtale - Tilkallingsvikar - Enhet for Pleie og omsorg - 011022 - 310323 - Ingrid Berg Ingrid Berg EPHORTE
2021/4072 20220923 23.09.2022 Utgående brev Rammeavtale Tilkallingsvikar 22/23 Aina Aas Berg - Soknedal oppvekst Aina Aas Berg EPHORTE
2022/3224 20220923 23.09.2022 Utgående brev Rammeavtale - Tilkallingsvikar - Enhet for Pleie og omsorg - 011022 - 310323 - Ida Langmo Ida Langmo EPHORTE
2022/1858 20220923 23.09.2022 Utgående brev Vedrørende ditt stillingsforhold - ***** ***** ***** EPHORTE
Ingen tilgang 20220922 22.09.2022 Utgående brev Forhåndsvarsel manglende ferdigattest- riving bygninger Korsen- gbnr 45/87 Midtre Gauldal kommune- Eiendom og kommunalteknikk EPHORTE
2022/4134 20220922 22.09.2022 Utgående brev Godkjenning - Ett-trinns søknad - Søknad om biogass-tankanlegg - Soknesøran 16 Håvard Granøien m.fl. EPHORTE
2022/3669 20220922 22.09.2022 Utgående brev Farlig avkjørsel - Rørosveien 3552 Dag Harald Hassel EPHORTE
2022/3863 20220922 22.09.2022 Inngående brev Utbetalingsanmodning - Utvalgte kulturlandskap, 978695779 Landbruksdirektoratet EPHORTE
2022/14 20220922 22.09.2022 Inngående brev Matrikkelens bygningsdel - Kontrollister fra SSB for Midtre Gauldal kommune pr. september 2022 Kartverket EPHORTE
2021/2657 20220922 22.09.2022 Utgående brev Svar på forespørsel om kopi av anmeldelse STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTE
2022/4131 20220922 22.09.2022 Utgående brev Delegert vedtak - Søknad om Endret eller utvidet bruk av avkjørsel - KV 40206 til eiendommen gbnr 172/1 LARS OLE LILLEBUDAL EPHORTE
2022/4216 20220922 22.09.2022 Inngående brev Søknad om bygging av landbruksvei - 122/1 - Håvard Bjerkset Håvard Bjerkset EPHORTE
2022/987 20220922 22.09.2022 Utgående brev Arbeidsavtale Sveinung Hellstrøm - Støren barneskole Sveinung Hellstrøm EPHORTE
2022/4209 20220922 22.09.2022 Inngående brev Arbeidsavtale - 21,83 % fast helgestilling - Enhet for Pleie og omsorg - fom 011122 - Efrem Selam Kifle Efrem Selam Kifle EPHORTE
2022/694 20220922 22.09.2022 Inngående brev Uttalelse fra beitebrukshaverne - Parkering Synnerdalen Ole Røttum EPHORTE
2022/22 20220922 22.09.2022 Utgående brev Vedr. oppgjør av partskonto i Geovekst-samarbeidet for Midtre Gauldal kommune Kartverket EPHORTE
2022/3406 20220922 22.09.2022 Utgående brev Svar - Søknad om nytt abonnement til offentlig vann/avløpsanlegg - gbnr 3/302 - Nedre Frøsetløkkja AUNE UTVIKLING AS EPHORTE
2021/3750 20220922 22.09.2022 Inngående brev Rammeavtale - tilkallingsvikar - Enhet for Pleie og omsorg - 011022-310323 - Efrem Selam Kifle Efrem Selam Kifle EPHORTE
2019/250 20220922 22.09.2022 Inngående brev Ber om utsatt høringsfrist - NVE NVE EPHORTE
2022/3374 20220922 22.09.2022 Utgående brev Svar - Søknad om nytt abonnement til offentlig vann-/avløpsanlegg Coop Extra Soknedal, GBNR 82/1 COOP OPPDAL SA EPHORTE
2019/4677 20220922 22.09.2022 Inngående brev Oppdragsavtale - ***** - 010922-310823 - Eli-Kristina Kjellberg Pedersen Eli-Kristina Kjellberg Pedersen EPHORTE
2022/3817 20220922 22.09.2022 Inngående brev Uttalelse til plan for nydyrking - gbnr 198/2 - Arve Storrøsæter STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTE
2019/4625 20220922 22.09.2022 Inngående brev Rammeavtaler - tilkallingsvikar - Enhet for pleie og omsorg - 011022-310323 - Jan Nawaf Mohammad Jan Nawaf Mohammad EPHORTE