eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 200 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2020/1615 20210121 21.01.2021 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale-Monica Christin Vennevik - 31.07.21 Monica Cristin Vennevik EPHORTE
2021/108 20210121 21.01.2021 Utgående brev Arbeidsavtale - 50 % barne- og ungdomsarbeider - Midtre Gauldal kommune ***** EPHORTE
2021/73 20210121 21.01.2021 Inngående brev Åpen søknad om stilling Ingvild Johanne Stenbro EPHORTE
2020/37874 20210121 21.01.2021 Utgående brev Oversendelse av vedtak Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS EPHORTE
2019/3408 20210121 21.01.2021 Inngående brev Uttalelse vedrørende - Høringsbrev - søknad om godkjenning av plan for nydyrking - gbnr 65/3 og 65/6, Midtre Gauldal kommune Sametinget EPHORTE
2020/408 20210121 21.01.2021 Utgående brev Kjørebok - motorferdsel i utmark - 2021 - Toralf Lillerønning Toralf Lillerønning EPHORTE
2020/408 20210121 21.01.2021 Utgående brev Kjørebok - motorferdsel i utmark - 2021 - Trond Lillerønning Trond Lillerønning EPHORTE
2021/3 20210121 21.01.2021 Utgående brev Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Tore Andre Wike Tore Andre wike EPHORTE
2021/3 20210121 21.01.2021 Utgående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Karina Berge Moen Karina Berge Moen EPHORTE
2021/3 20210121 21.01.2021 Utgående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Guri Broen Guri Broen EPHORTE
2021/3 20210121 21.01.2021 Utgående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Gerd Jorun Lenes Gerd Jorun Lenes EPHORTE
2021/42 20210121 21.01.2021 Utgående brev Arbeidsavtale tilkallingsvikar for lærer - Støren barneskole Siv Anita Nerøien Løvø EPHORTE
2020/25317 20210121 21.01.2021 Inngående brev Sluttutbetaling av tilskudd - Utvalgte kulturlandskap Landbruksdirektoratet EPHORTE
2020/408 20210121 21.01.2021 Utgående brev Kjørebok - motorferdsel i utmark - 2021 - Steinar Bones Steinar Bones EPHORTE
2021/199 20210121 21.01.2021 Inngående brev Rammeavtale - tilkallingsvikar - Soknedal barnehage - 010121-310721 - Rita Sandmo Rita Sandmo EPHORTE
2020/408 20210121 21.01.2021 Utgående brev Kjørebok - motorferdsel i utmark - 2021 - Øyvind Skagen Moan Øyvind Skagen Moan EPHORTE
2020/4549 20210121 21.01.2021 Utgående brev Enkeltvedtak om avslag på spesialundervisning - ***** ***** ***** ***** ***** våren 2021 og 2021/22 ***** EPHORTE
2020/1177 20210121 21.01.2021 Inngående brev Motorferdsel i utmark - rapportskjema for leiekjøring - 2020 - Ole Magne Kant Ole Magne Kant EPHORTE
2020/25317 20210121 21.01.2021 Inngående brev Utbetalingsanmodning Odd Harry Buseth EPHORTE
2017/2152 20210121 21.01.2021 Utgående brev Sortering av restavfall ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2020/25325 20210121 21.01.2021 Inngående brev Utbetalingsanmodning Per Stian Storbekkrønning EPHORTE
2021/191 20210121 21.01.2021 Inngående brev Status som nasjonalparkkommune kan opphøre ved årsskiftet 2021/2022 Norges nasjonalparkkommuner EPHORTE
2021/192 20210121 21.01.2021 Inngående brev Krav om særskilte forhandlinger etter HTA kap 4 §4.2.2 - ***** ***** ***** Fagforbundet EPHORTE
2021/194 20210121 21.01.2021 Inngående brev Søknad om permisjon - 010321-310721 - Kari Merete Stensås Kari Merete Stensås EPHORTE
2021/3 20210121 21.01.2021 Utgående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Ivar Kvalvik Ivar Kvalvik EPHORTE
2021/3 20210121 21.01.2021 Utgående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Karin Bakk Karin Bakk EPHORTE
2021/3 20210121 21.01.2021 Utgående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Morten André Asklund Morten André Asklund EPHORTE
2021/196 20210121 21.01.2021 Inngående brev Utbetaling fra skogfond og søknad om tilskudd til skogkultur - gbnr 56/1 - Henrik Aas Henrik Aas EPHORTE
2020/58306 20210121 21.01.2021 Utgående brev Vedr. matrikkeltilgang for medarbeider i Midtre Gauldal kommune Kartverket EPHORTE
2021/198 20210121 21.01.2021 Inngående brev Midlertidig arbeidsavtale - 100 % vikariat renholder - Eiendom og kommunalteknikk - 250121-300421 - Tove Aune Tove Aune EPHORTE
2020/25325 20210121 21.01.2021 Inngående brev Sluttutbetaling av tilskudd - Utvalgte kulturlandskap Landbruksdirektoratet EPHORTE
2020/408 20210121 21.01.2021 Utgående brev Motorferdsel i utmark - kjørebok - 2021 - Bjarne Kristian Eggen Bjarne Kristian Eggen EPHORTE
2020/25358 20210121 21.01.2021 Inngående brev Uttalelse - Varsel om mindre reguleringsendring av detaljreguleringsplan for Støren næringsområde - Midtre Gauldal kommune STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTE
2020/25539 20210121 21.01.2021 Inngående brev Søknad om tilskudd - sykavl, ***** Landbruksdirektoratet EPHORTE
2020/44035 20210121 21.01.2021 Inngående brev Merknad -varsel om oppstart detaljregulering -gbnr 36/9 på Rognes Anne Karin Aune Hage EPHORTE
2021/200 20210121 21.01.2021 Inngående brev Oppsigelse av stilling - hjelpepleier - Elisabeth Løvstad Havik Elisabeth Løvstad Havik EPHORTE
2020/223 20210121 21.01.2021 Utgående brev Krav om integreringstilskudd/særskilt tilskudd år-1 2020 IMDI - Integrerings- og mangfoldsdirektoratet EPHORTE
2020/223 20210121 21.01.2021 Utgående brev Krav om integreringstilskudd/særskilt tilskudd år-1 2020 IMDI - Integrerings- og mangfoldsdirektoratet EPHORTE
2020/223 20210121 21.01.2021 Utgående brev Krav om integreringstilskudd/særskilt tilskudd år-1 2020 IMDI - Integrerings- og mangfoldsdirektoratet EPHORTE
2020/223 20210121 21.01.2021 Utgående brev Krav om integreringstilskudd/særskilt tilskudd år-1 2020 IMDI - Integrerings- og mangfoldsdirektoratet EPHORTE
2021/201 20210121 21.01.2021 Inngående brev Refusjonskrav fra elev fra annen kommune, men med skolegang i Skaun kommune høsten 2020 ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2021/202 20210121 21.01.2021 Inngående brev Spørsmål vedrørende utnyttelse av fritidstomter André Aksetøy EPHORTE
2020/44035 20210121 21.01.2021 Inngående brev Merknad - varsel om oppstart detaljregulering - gbnr 36/17 på Rognes Anne Karin Aune Hage EPHORTE
2020/408 20210121 21.01.2021 Inngående brev Kjørebok - motorferdsel i utmark - 2020 - Ola Granøien Ola Granøien EPHORTE
2020/408 20210121 21.01.2021 Inngående brev Kjørebok - motorferdsel i utmark - 2020 - Per Olav Sørgård Per Olav Sørgård EPHORTE
2021/193 20210121 21.01.2021 Inngående brev Krav om særskilte forhandlinger etter HTA kap 4 §4.2.2 - ***** Fagforbundet m.fl. EPHORTE
2021/3 20210121 21.01.2021 Utgående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Inger Broen Inger Broen EPHORTE
2021/3 20210121 21.01.2021 Utgående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Emil Langmo Emil Langmo EPHORTE
2016/1003 20210121 21.01.2021 Inngående brev Status detaljregulering Kjølen hyttefelt ALLSKOG SA EPHORTE
2020/408 20210121 21.01.2021 Inngående brev Kjørebok - motorferdsel i utmark - 2020 - Øyvind Skagen Moan Øyvind Skagen Moan EPHORTE
2021/227 20210121 21.01.2021 Inngående brev Etterspør vedtak - Byggesøknad Budal tjenestesenter IKON ARKITEKT & INTERIØR AS AVD KRISTIANSUND EPHORTE
2021/228 20210121 21.01.2021 Inngående brev Etterlyser tilbakemelding - vedlikehold Støren Stasjon BANE NOR SERVICEEIENDOM AS EPHORTE
2021/229 20210121 21.01.2021 Inngående brev Ad søknader om byggetillatelse og etablering av avløpsanlegg på gbnr 170/18 Wenche Porsanger EPHORTE
2017/3009 20210120 20.01.2021 Inngående brev Databrukerkontrakt - Linda Sundlisæter Linda Sundlisæter EPHORTE
2021/123 20210120 20.01.2021 Inngående brev Husleieavtale HO-bolig - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2021/223 20210120 20.01.2021 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - tilbygg hytte - gbnr 152/3 Karl Erik Kaasen EPHORTE
2021/224 20210120 20.01.2021 Inngående brev Spørsmål angående riving/bygging av ny hytte - gbnr 26/15 - Eirik Erlandsen Eirik Erlandsen EPHORTE
2021/225 20210120 20.01.2021 Inngående brev VS: Spørsmål vedr omfang nabovarsel nybygg på eiendom139/1 Soknedal Harald Wolden EPHORTE
2020/58306 20210120 20.01.2021 Inngående brev Stenging av matrikkeltilgang for medarbeider i Midtre Gauldal kommune Kartverket EPHORTE
Ingen tilgang 20210120 20.01.2021 Inngående brev Oppfriskningskurs i legemiddelhåndtering - Jenny Østhus Lund Helsekursportalen EPHORTE
2017/197 20210120 20.01.2021 Inngående brev Krav om fast ansettelse - ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2021/167 20210120 20.01.2021 Inngående brev Husleieavtale - HO-bolig - Soknedal bo- og dagsenter - ***** ***** ***** EPHORTE
2020/58146 20210120 20.01.2021 Inngående brev Tillatelse til midlertidig fjerning av kantvegetasjon og erosjonssikringstiltak i Gaula ved BaneNOR sitt hensettingsanlegg på Støren - Midtre Gauldal STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTE
2020/408 20210120 20.01.2021 Utgående brev Kjørebok - motorferdsel i utmark - 2021 - Odd Jarle Brodal Odd Jarle Brodal EPHORTE
2021/96 20210120 20.01.2021 Utgående brev Ekstra vedlikehold på fylkesveg - Innspill Midtre Gauldal kommune Trøndelag fylkeskommune EPHORTE
2020/25003 20210120 20.01.2021 Utgående brev Oversendelse av høringsuttalelser i navnesak 20/304 Skårvollen/Skålvollen, Berdalen/Bordal og Lian/Lium i Midtre Gauldal kommune Språkrådet EPHORTE
2020/25420 20210120 20.01.2021 Inngående brev Innvilget erstatning for avlingssvikt 2020 - grovfôr - Svend Arild Haugen - Midtre Gauldal 152/2 STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTE
2021/3 20210120 20.01.2021 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Andre Nilsen Andre Nilsen EPHORTE
2021/3 20210120 20.01.2021 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Emil Langmo Emil Langmo EPHORTE
2021/3 20210120 20.01.2021 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Morten André Asklund Morten André Asklund EPHORTE
2019/1290 20210120 20.01.2021 Utgående brev Høring av forslag til kommunedelplan klima, energi og klimatilpasning 2020-2031 Adresseliste EPHORTE
2020/408 20210120 20.01.2021 Inngående brev Kjørebok - motorferdsel i utmark - 2020 - Steinar Bones Steinar Bones EPHORTE
2021/186 20210120 20.01.2021 Inngående brev Høring - Forslag til lov- og forskriftsendringer for å motvirke kroppspress HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET EPHORTE
2020/408 20210120 20.01.2021 Inngående brev Motorferdsel i utmark - kjørebok - 2020 - Bjarne Kristian Eggen Bjarne Kristian Eggen EPHORTE
2021/187 20210120 20.01.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet - gbnr 33/12 - Alf Storrø Alf Storrø EPHORTE
2020/58168 20210120 20.01.2021 Utgående brev Foreløpig svar - søknad om deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning - fradeling av hyttetomt - gbnr 97/3 Arnt Jostein Buum EPHORTE
Ingen tilgang 20210120 20.01.2021 Inngående brev Oppfriskningskurs i legemiddelhåndtering - 190121 - Kristin Aune Helsekursportalen EPHORTE
2019/1632 20210120 20.01.2021 Inngående brev Oppfriskningskurs i legemiddelhåndtering - 200121 - Mohammed Eltaher Haggar Badawi Helsekursportalen EPHORTE
2020/58146 20210120 20.01.2021 Utgående brev Svar - Hensetting og prosess mot Statens jernbanetilsyn Multiconsult AS EPHORTE
2017/3209 20210120 20.01.2021 Utgående brev Imøtekommelse av innsigelse - kommunedelplan Støren - Midtre Gauldal kommune STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTE
2021/153 20210120 20.01.2021 Utgående brev Svar på søknad om fritak fra slamgebyr - gbnr 89/1 - Hege Almås Hege Almås EPHORTE
2020/408 20210120 20.01.2021 Utgående brev Kjørebok - motorferdsel i utmark - 2021 - Per Granmo Per Granmo EPHORTE
2020/408 20210120 20.01.2021 Utgående brev Kjørebok - motorferdsel i utmark - 2021 - Christian Mathisen Christian Mathisen EPHORTE
2020/408 20210120 20.01.2021 Utgående brev Kjørebok - motorferdsel i utmark - 2021 - Olav Moe Olav Moe EPHORTE
2020/408 20210120 20.01.2021 Utgående brev Kjørebok - motorferdsel i utmark - 2021 - Odd Morten Fiskum Odd Morten Fiskum EPHORTE
2021/185 20210120 20.01.2021 Inngående brev Behandling av søknader om avkjørsler og dispensasjoner fra byggegrense fra fylkesveg - informasjon om praksis Trøndelag fylkeskommune EPHORTE
2020/408 20210120 20.01.2021 Inngående brev Kjørebok - motorferdsel i utmark - 2020 - Toralf Lillerønning Toralf Lillerønning EPHORTE
2020/408 20210120 20.01.2021 Inngående brev Kjørebok - motorferdsel i utmark - 2020 - Trond Lillerønning Trond Lillerønning EPHORTE
2021/183 20210120 20.01.2021 Inngående brev Høring samarbeidsavtale kommunene og NAV Hjelpemiddelsentral Trøndelag NAV Hjelpemiddelsentral Trøndelag EPHORTE
2020/1492 20210120 20.01.2021 Utgående brev Nytt vedtak - søknad om redusert foreldrebetaling - ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2020/25003 20210120 20.01.2021 Inngående brev Innspill til navnesak - Lian/Lium Hanne Marie Storrø og Knut Krokann EPHORTE
2020/58428 20210120 20.01.2021 Inngående brev Søknad om stilling Silje Presthus EPHORTE
2020/21257 20210120 20.01.2021 Utgående brev Oppmålingsforretning E6 Pukk og Grus AS EPHORTE
2020/408 20210120 20.01.2021 Utgående brev Kjørebok - motorferdsel i utmark - 2021 - Ola Rostad Ola Rostad EPHORTE
2020/408 20210120 20.01.2021 Utgående brev Kjørebok - motorferdsel i utmark - 2021 - Svein Magne Sørgård Svein Magne Sørgård EPHORTE
2020/408 20210120 20.01.2021 Utgående brev Kjørebok - motorferdsel i utmark - 2021 - Kjell Edvin Stenbro Kjell Edvin Stenbro EPHORTE
2020/408 20210120 20.01.2021 Utgående brev Kjørebok - motorferdsel i utmark - 2021 - Erik Torbjørn Løhre Erik Torbjørn Løhre EPHORTE
2021/123 20210120 20.01.2021 Utgående brev Boligformidling - utleie av leilighet i HO-bolig - Husleiekrav fra 14/1 2021 ***** EPHORTE
Ingen tilgang 20210120 20.01.2021 Inngående brev Oppfriskningskurs i legemiddelhåndtering - Åshild Bjeldvik Høgås Helsekursportalen EPHORTE
2016/993 20210120 20.01.2021 Inngående brev Oppfriskningskurs i legemiddelhåndtering - Nina Moe Helsekursportalen EPHORTE
2021/5 20210120 20.01.2021 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale LIS 1 Karen Julie Dybvad Evjemo EPHORTE
2021/5 20210120 20.01.2021 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale- 20% stilling prosjektmedarbeider Ellen Hage EPHORTE
2021/180 20210120 20.01.2021 Utgående brev Rammeavtale som tilkallingsvikar ved Lysgården Julie Kant Gulbrandsen EPHORTE
2020/408 20210120 20.01.2021 Utgående brev Kjørebok - motorferdsel i utmark - 2021 - Arnt Kolstad Arnt Kolstad EPHORTE
2021/177 20210120 20.01.2021 Utgående brev Midlertidige arbeidsavtale EKT - 2021 Tove Aune EPHORTE
2020/408 20210120 20.01.2021 Utgående brev Kjørebok - motorferdsel i utmark - 2021 - Odd Roar Eggen Odd Roar Eggen EPHORTE
2020/58408 20210120 20.01.2021 Utgående brev Vedtak etter matrikkelloven - avslag på krav om retting av bygningnr. 184437708 på eiendommen gbnr 195/5 Roger Storrø EPHORTE
2020/408 20210120 20.01.2021 Utgående brev Kjørebok - motorferdsel i utmark - 2021 - Odd Joar Solbergløkk Odd Joar Solbergløkk EPHORTE
2020/58396 20210120 20.01.2021 Utgående brev Vedtak etter matrikkelloven - avslag på krav om retting - gbnr 269/1 ARNT HÅKON FLØTTUM m.fl. EPHORTE
2020/58428 20210120 20.01.2021 Inngående brev Søknad om stilling Silje Presthus EPHORTE
2021/167 20210120 20.01.2021 Utgående brev Boligformidling - utleie av leilighet i HO-bolig - Husleiekrav fra 1. desember 2020 ***** EPHORTE
2020/58428 20210120 20.01.2021 Inngående brev Søknad om stilling Silje Presthus EPHORTE
2021/190 20210120 20.01.2021 Inngående brev Databrukerkontrakt - Mona Hage Mona Hage EPHORTE
2020/36162 20210120 20.01.2021 Utgående brev Krav om retting i Matrikkelen for eiendom gnr 79 bnr 9, Soknedal Nils Gynnild EPHORTE
2021/241 20210120 20.01.2021 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - tilbygg til fritidsbolig Ingunn Sæterhaug EPHORTE
2021/226 20210120 20.01.2021 Inngående brev Søknad uten ansvarsrett - oppsetting av stabbur - ikke boligformål under 70 m² {Byggeaddresse} 50/1 Eivind Dragset EPHORTE
2021/240 20210120 20.01.2021 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - oppføring av hytte - gbnr 79/9 - Lise K Gynnild og Nils Gynnild Nils Gynnild EPHORTE
2020/58428 20210119 19.01.2021 Inngående brev Søknad om stilling Håkon Haanshus EPHORTE
2020/58428 20210119 19.01.2021 Inngående brev Søknad om stilling Mari Krigsvoll EPHORTE
Ingen tilgang 20210119 19.01.2021 Utgående brev Husleiekontrakt forlenget - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2020/58428 20210119 19.01.2021 Inngående brev Søknad om stilling Eline Merete Håkonsen EPHORTE
2021/163 20210119 19.01.2021 Utgående brev Vedrørende betaling av strøm ***** EPHORTE
2019/3622 20210119 19.01.2021 Utgående brev Vedtak: Tildeling av veiadresser for "Haukåsveien" Rune Helland m.fl. EPHORTE
2020/408 20210119 19.01.2021 Inngående brev Kjørebok - motorferdsel i utmark - 2020 - Erik Torbjørn Løhre Erik Torbjørn Løhre EPHORTE
2019/3620 20210119 19.01.2021 Utgående brev Vedtak: Tildeling av veiadresser for "Håvåsveien" Erik Olaf Solberg m.fl. EPHORTE
2020/445 20210119 19.01.2021 Inngående brev Forollhogna nasjonalpark - dispensasjon for bruk av snøscooter til transport av ved og utstyr til buer i fjellet - 2021-2024 Nasjonalparkstyret for Forollhogna EPHORTE
2021/170 20210119 19.01.2021 Inngående brev Kvittering SSB-rapport - Elg - Midtre Gauldal kommune Hjorteviltregisteret EPHORTE
2021/150 20210119 19.01.2021 Inngående brev Ettersendelse av riktig skjema for rapportering Helsedirektoratet EPHORTE
2021/171 20210119 19.01.2021 Inngående brev Redusert bosetting av flyktninger - nye rammer for kommunens flyktningtjenester SOFAK EPHORTE
2021/3 20210119 19.01.2021 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Karin Bakk Karin Bakk EPHORTE
2021/175 20210119 19.01.2021 Inngående brev Kommunens velsignelse av bomfinansiering av opprusting av fylkesvei 30 Terje Nervik EPHORTE
2021/175 20210119 19.01.2021 Utgående brev Svar: Kommunens velsignelse av bomfinansiering av opprusting av fylkesvei 30 Terje Nervik EPHORTE
2021/176 20210119 19.01.2021 Inngående brev Fullmaktsskjema ny konkurranse - Rammeavtale - medisinsk og teknisk gass, næringsmiddelgass og leie av gassflasker TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTE
2021/129 20210119 19.01.2021 Inngående brev Oppstart av planarbeid - Detaljregulering for E6 Gyllan - Kvål (2020013) Nye veier EPHORTE
2020/58428 20210119 19.01.2021 Inngående brev Søknad om stilling Stine Ramseng EPHORTE
2020/58428 20210119 19.01.2021 Inngående brev Søknad om stilling Eline Merete Håkonsen EPHORTE
2021/170 20210119 19.01.2021 Inngående brev Kvittering SSB-rapport - Hjort - Midtre Gauldal kommune Hjorteviltregisteret EPHORTE
2021/147 20210119 19.01.2021 Utgående brev Husleie kommunale boliger 2021 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2021/147 20210119 19.01.2021 Utgående brev Husleie kommunale boliger 2021 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2021/42 20210119 19.01.2021 Utgående brev Arbeidsavtale tilkallingsvikar - Støren barneskole Ida Eggen Larsen EPHORTE
2020/25525 20210119 19.01.2021 Inngående brev Endring i jordleieavtale - gbnr 259/1 Jan Asbjørn Sagen EPHORTE
2021/147 20210119 19.01.2021 Utgående brev Husleie kommunale boliger 2021 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2021/147 20210119 19.01.2021 Utgående brev Husleie kommunale boliger 2021 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2021/147 20210119 19.01.2021 Utgående brev Husleie kommunale boliger 2021 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2021/147 20210119 19.01.2021 Utgående brev Husleie kommunale boliger 2021 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2021/147 20210119 19.01.2021 Utgående brev Husleie kommunale boliger ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2019/874 20210119 19.01.2021 Utgående brev Vedtak: Tildeling av veiadresser for "Brubakkveien" Jan Petter Endalsvoll m.fl. EPHORTE
2020/58428 20210119 19.01.2021 Inngående brev Søknad om stilling Håkon Haanshus EPHORTE
2019/879 20210119 19.01.2021 Utgående brev Vedtak: Tildeling av veiadresser for "Vinterveimyra" Per Thore Pedersen m.fl. EPHORTE
2020/58428 20210119 19.01.2021 Inngående brev Søknad om stilling Eline Merete Håkonsen EPHORTE
2021/23 20210119 19.01.2021 Inngående brev Brukerkontrakt for sikker-hjemmekontor i Midtre Gauldal kommune - Oddny Sommervold Fagerbæk Oddny Sommervold Fagerbæk EPHORTE
2021/101 20210119 19.01.2021 Inngående brev Retur av tinglyst dokument - Avtale vedrørende sikringsgjerde mot G/S-vei - Brit Laila Hage gbnr 2/24 og 2/279 Statens kartverk Tinglysing EPHORTE
2021/44 20210119 19.01.2021 Inngående brev Rapportering av statistikk for bibliotek i grunnskole 2020 - kommunen Nasjonalbiblioteket EPHORTE
2020/58407 20210119 19.01.2021 Utgående brev Foreløpig svar - krav om retting av matrikkelen - gbnr 400/1 Olav Oddmund Haugen EPHORTE
2021/3 20210119 19.01.2021 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Inger Broen Inger Broen EPHORTE
2020/25309 20210119 19.01.2021 Inngående brev Vedtaksbrev for driftstilskudd (godkjent), GNR 7/1 i Midtre Gauldal (5027) Landbruksdirektoratet EPHORTE
2021/172 20210119 19.01.2021 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra byggelinje kommunal veg - oppføring av garasje - gbnr 3/24 og 3/279 Svenn Ola Krognes EPHORTE
2020/408 20210119 19.01.2021 Inngående brev Kjørebok - motorferdsel i utmark - 2020 - Olav Moe Olav Moe EPHORTE
2017/2333 20210119 19.01.2021 Inngående brev Søknad om ferdigattest - tilbygg - gbnr 84/5 - 7288 Soknedal - tiltakshaver Marie Solberg Børset & Bjerkset Entreprenør AS EPHORTE
2020/408 20210119 19.01.2021 Inngående brev Kjørebok - motorferdsel i utmark - 2020 - Odd Morten Fiskum Odd Morten Fiskum EPHORTE
2020/25309 20210119 19.01.2021 Inngående brev Utbetaling av ekstraordinært driftstilskudd etter klage STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTE
2021/179 20210119 19.01.2021 Inngående brev Bekymring vedrørende anleggsarbeid på gbnr 1030/31 ved Rørosveien 2312 - gbnr 271/4 Vegard Myklebostad EPHORTE
2020/408 20210119 19.01.2021 Inngående brev Kjørebok - motorferdsel i utmark - 2020 - Odd Jarle Brodal Odd Jarle Brodal EPHORTE
2021/178 20210119 19.01.2021 Inngående brev Offentlig høring av mindre endring i forskrift om dokumentasjon av byggevarer og byggevareforordningen Direktoratet for byggkvalitet EPHORTE
2020/58193 20210119 19.01.2021 Inngående brev Arbeidsavtale - Fast 69 % helsefagarbeider - Enhet for pleie og omsorg p.t. Støren bo- og dagsenter - F.o.m. 01.12.20 - Oda Staverløkk Kristensen Oda Staverløkk EPHORTE
2021/99 20210119 19.01.2021 Inngående brev Rammeavtale - tilkallingsvikar - Støren barneskole - 110121-180621 - Ida Eggen Larsen Ida Eggen Larsen EPHORTE
2020/24659 20210119 19.01.2021 Inngående brev Midlertidig arbeidsavtale - 20 % prosjektmedarbeider - Enhet for helse og familie - 010121-311221 - Ellen Hage Ellen Hage EPHORTE
2020/58428 20210119 19.01.2021 Inngående brev Søknad om stilling - Prangthip Phonchamni Prangthip Phonchamni EPHORTE
2020/24631 20210119 19.01.2021 Inngående brev Søknad om permisjon for annen stilling - 20 % - 010121-311221 - Ellen Hage Ellen Hage EPHORTE
2021/3 20210119 19.01.2021 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Inger Broen Inger Broen EPHORTE
2021/113 20210119 19.01.2021 Inngående brev Styringsrapport til skattekreditor for periode 01/2021, sendt 19.01.2021 Skatteetaten EPHORTE
2021/111 20210119 19.01.2021 Inngående brev Anbefaling om anskaffelse av hund - ***** ***** ***** ***** St. Olavs hospital EPHORTE
2017/3703 20210119 19.01.2021 Inngående brev Søknad om permisjon - 10 % - tillitsverv i arbeidstakerorganisasjon - 010121-311222 - June Hermo June Hermo EPHORTE
2020/601 20210119 19.01.2021 Utgående brev Byggesaksbehandling - Godkjent søknad om igangsettingstillatelse, IG 4 - Vedlikeholdsverksted - gbnr 4011/26 - Stasjonsveien 1, 7290 Støren ARKITEKTENE ASTRUP OG HELLERN AS EPHORTE
2021/22 20210119 19.01.2021 Utgående brev Søknad om nedsettelse av gebyr - ny/opprusting av vei til hyttetomt - gbnr 49/39 KJELSTAD SNEKKERSERVICE AS EPHORTE
2019/2681 20210119 19.01.2021 Utgående brev Refusjon for gjesteelev, høsthalvåret 2020, ***** ***** ***** SELBU KOMMUNE SEKTOR OPPVEKST EPHORTE
2020/28754 20210119 19.01.2021 Utgående brev Oversendelse av spillemiddelsøknad 2021 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTE
2018/3072 20210118 18.01.2021 Inngående brev Adressetildeling - Storburusjøveien Hogna brygg AS EPHORTE
2020/56390 20210118 18.01.2021 Utgående brev Vedtak om bygging av landbruksvei - gbnr 170/6 - Sigmund Storlimo SIGMUND STORLIMO EPHORTE
2020/408 20210118 18.01.2021 Inngående brev Kjørebok - motorferdsel i utmark - 2020 - Kjell Edvin Stenbro Kjell Edvin Stenbro EPHORTE
2021/165 20210118 18.01.2021 Inngående brev Kommunalt garantiansvar ReMidt IKS EPHORTE
2020/408 20210118 18.01.2021 Inngående brev Kjørebok - motorferdsel i utmark - 2020 - Ola Rostad Ola Rostad EPHORTE
2021/164 20210118 18.01.2021 Inngående brev Høring - endring i budsjett- og regnskapsforskriften - avskrivningstid for programvare Kommunal- og moderniseringsdepartement EPHORTE
2021/18 20210118 18.01.2021 Utgående brev Kretsordningen - skolebytte - Singsås skole til Budal skole - ***** ***** ***** ***** EPHORTE
Ingen tilgang 20210118 18.01.2021 Inngående brev Gullvåg camping - ny E6 - synspunkter Gullvåg camping EPHORTE
2021/158 20210118 18.01.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet - gbnr 263/3 - Steinar Fløttum Steinar Fløttum EPHORTE
2021/159 20210118 18.01.2021 Inngående brev Databehandleravtale viten.no - Midtre Gauldal Tore Wolden EPHORTE
2021/157 20210118 18.01.2021 Inngående brev Utlysing av midler fra Klima- og miljøprogrammet til tiltak i Trøndelag STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTE
2020/408 20210118 18.01.2021 Inngående brev Kjørebok - motorferdsel i utmark - 2020 - Arnt Kolstad Arnt Kolstad EPHORTE
2020/408 20210118 18.01.2021 Inngående brev Kjørebok ATV 2020, ønsker for 2021 - Asbjørn Eriksen Asbjørn Eriksen EPHORTE
2020/408 20210118 18.01.2021 Inngående brev Kjørebok - motorferdsel i utmark - 2020 - Per Granmo Per Granmo EPHORTE
2021/128 20210118 18.01.2021 Inngående brev Arbeidsavtale - Fast 80 % assistent - Enhet for Pleie og omsorg, p.t. Støren Bo- og dagsenter og Soknedal Bo- og dagsenter - F.o.m. 01.02.21 - Tone Refseth Tone Refseth EPHORTE
2021/161 20210118 18.01.2021 Inngående brev Midlertidig oppdragsavtale - støttekontakt - Enhet for pleie og omsorg avdeling generelle tiltak - 010121-310321 -Jorun Øien Buseth Jorun Øien Buseth EPHORTE
2021/162 20210118 18.01.2021 Inngående brev Taushetserklæring - Jorun Øien Buseth Jorun Øien Buseth EPHORTE
2021/155 20210118 18.01.2021 Inngående brev Planlagte tilsyn med kommunene 2021 - Statsforvalteren Statsforvalteren i Trøndelag EPHORTE
2021/3 20210118 18.01.2021 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Gerd Jorun Lenes Gerd Jorun Lenes EPHORTE
2021/3 20210118 18.01.2021 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Ivar Kvalvik Ivar Kvalvik EPHORTE
2021/156 20210118 18.01.2021 Inngående brev Gjerde langs Dovrebanen Sør-Trøndelag sau og geit og Oppland sau og geit EPHORTE
2021/147 20210118 18.01.2021 Utgående brev Husleie kommunale boliger 2021 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2021/147 20210118 18.01.2021 Utgående brev Husleie kommunale boliger 2021 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTE