eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 200 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2015/3861 20170623 23.06.2017 Inngående brev Detaljeringsplan - Løkkjvollen hytteområde - Oppgradert materiale Olav Erik Løkken
2017/1437 20170623 23.06.2017 Saksframlegg/innstilling Årsrapport AMU 2016
2017/1426 20170623 23.06.2017 Saksframlegg/innstilling Rapport fra vernerunder 2016 - behandling i AMU
2016/2029 20170623 23.06.2017 Inngående brev Avslag på søknad om spillemidler til anleggsnr 1648000216 Hovsmoen stadion - friidrettsanlegg - Midtre Gauldal kommune Sør-Trøndelag fylkeskommune
2016/2029 20170623 23.06.2017 Inngående brev Avslag på søknad om spillemidler til anleggsnr 1648000207 Hovsmoen stadion - fotballhall - Midtre Gauldal kommune Sør-Trøndelag fylkeskommune
2017/714 20170623 23.06.2017 Inngående brev Vedr. overgang til Sentral FKB for kart/geodata i Midtre Gauldal kommune Norconsult Informasjonssystemer AS
2016/2029 20170623 23.06.2017 Inngående brev Avslag på søknad om spillemidler til anleggsnr 1648000208 Hovsmoen stadion - idrettshall 16X24 - Midtre Gauldal kommune Sør-Trøndelag fylkeskommune
2016/2029 20170623 23.06.2017 Inngående brev Avslag på søknad om spillemidler til anleggsnr 1648000209 Hovsmoen stadion - kunstgress 11' - Midtre Gauldal kommune Sør-Trøndelag fylkeskommune
2016/2029 20170623 23.06.2017 Inngående brev Avslag på søknad om spillemidler til anleggsnr 1648000211 Hovsmoen stadion - idrettshus/klubbhus - Midtre Gauldal kommune Sør-Trøndelag fylkeskommune
2017/1931 20170623 23.06.2017 Inngående brev Vedr. forespørsel om utlevering av matrikkelopplysninger for Brudal hyttefelt Kartverket
2016/2029 20170623 23.06.2017 Inngående brev Avslag på søknad om spillemidler til anleggsnr 1648000210 Hovsmoen stadion - idrettshall - klatrehall - Midtre Gauldal kommune Sør-Trøndelag fylkeskommune
2016/2029 20170623 23.06.2017 Inngående brev Avslag på søknad om spillemidler til anleggsnr 1648000215 Hovsmoen stadion - idr.-/fotballhall - buldrevegg - Midtre Gauldal kommune Sør-Trøndelag fylkeskommune
2016/2029 20170623 23.06.2017 Inngående brev Fordeling av midler til idrettsanlegg 2017 - tilsagn om ordinære midler til anleggsnr 1648040510 Singsås skole - ballbinge - Midtre Gauldal kommune Sør-Trøndelag fylkeskommune
2016/2029 20170623 23.06.2017 Inngående brev Fordeling av midler til idrettsanlegg 2017 - tilsagn om ordinære midler til anleggsnr 1648054801 Hultabanen - snøsooter og motorbane - Midtre Gauldal kommune Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
2017/887 20170623 23.06.2017 Inngående brev 2. terminutbetaling av integreringstilskudd år 2-5 for år 2017 IMDI - Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
Ingen tilgang 20170623 23.06.2017 Inngående brev Etterkontroll - melding om vedtak etter pasient- og brukerrettighetsloven § 4A-5 - ***** ***** ***** ***** ***** Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
2017/2089 20170623 23.06.2017 Inngående brev Søknad om deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning - fradeling av grunneiendom - gbnr 1/36 - rekvirent Gunhild Gylland Gunhild Gylland
2017/2099 20170623 23.06.2017 Inngående brev Rapport med varsel om vedtak - etter tilsyn med sauehold og hundehold - ***** ***** ***** ***** Mattilsynet
2017/2097 20170623 23.06.2017 Inngående brev Husleieavtale - HO-bolig - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
2017/2098 20170623 23.06.2017 Inngående brev Husleieavtale - HO-bolig - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
2017/2101 20170623 23.06.2017 Inngående brev Søknad om kommunal bolig - ***** ***** *****
2017/1317 20170623 23.06.2017 Inngående brev Vedrørende forhandlinger om grunnerverv til Støren næringsområde Rolf Flåteplass Moe
2017/2003 20170623 23.06.2017 Inngående brev Arbeidsavtale - 20 % assistent - Støren barneskole - fra 170617 - Siv Folstad Siv Folstad
2016/2029 20170623 23.06.2017 Inngående brev Avslag på søknad om spillemidler til anleggsnr 1648000212 Hovsmoen stadion - sosialt rom >100M2L - Midtre Gauldal kommune Sør-Trøndelag fylkeskommune
2016/2029 20170623 23.06.2017 Inngående brev Avslag på søknad om spillemidler til anleggsnr 1648000213 Hovsmoen stadion - idr.hall - treningsrom - Midtre Gauldal kommune Sør-Trøndelag fylkeskommune
2016/2029 20170623 23.06.2017 Inngående brev Avslag på søknad om spillemidler til anleggsnr 1648000214 Hovsmoen stadion - idr.-/fotballhall - garderober for styrkerom - Midtre Gauldal kommune Sør-Trøndelag fylkeskommune
2016/2029 20170623 23.06.2017 Inngående brev Fordeling av midler til idrettsanlegg 2017 - tilsagn om ordinære midler til anleggsnr 1648054802 Hultabanen - rehab sanitæranlegg - Midtre Gauldal kommune Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
2016/2029 20170623 23.06.2017 Inngående brev Fordeling av midler til idrettsanlegg 2017 - tilsagn om ordinære midler til anleggsnr 1648040510 Singsås skole - ballbinge - Midtre Gauldal kommune Sør-Trøndelag fylkeskommune
2017/539 20170623 23.06.2017 Saksframlegg/innstilling Medarbeider til organisasjon- og personalavdelingen
2016/114 20170623 23.06.2017 Inngående brev Purring - Rapport fra tilsyn utført 021216 - anleggsnr 164802762002 - Singsås bo- og dagsenter Gauldal nett AS
2017/2102 20170623 23.06.2017 Inngående brev Midlertidig arbeidsavtale - 100 % vikariat barne- og ungdomsarbeider - Soknedal barnehage - 010817 - 310718 - Katrine Winsnes Katrine Winsnes
2016/2788 20170623 23.06.2017 Inngående brev Anmodning om utbetaling av tilskudd til nydyrking - gbnr 260/1 - Per Jan Morseth Per Jan Morseth
2017/1612 20170623 23.06.2017 Saksframlegg/innstilling Tilsetting i stilling som assisterende rektor ved Støren barneskole
2016/114 20170623 23.06.2017 Inngående brev Purring - Rapport fra tilsyn utført 021216 - anleggsnr 164802326001 - Singsås skole Gauldal nett AS
2017/2072 20170623 23.06.2017 Inngående brev Tildeling av ny endringsloggbruker for Matrikkelen, Midtre Gauldal kommune Kartverket
2017/2072 20170623 23.06.2017 Inngående brev Vedr. ny endringsloggbruker Matrikkelen for Midtre Gauldal kommune Kartverket
2017/2072 20170623 23.06.2017 Inngående brev Foreløpig svar vedr. ny endringsloggbruker Matrikkelen for Midtre Gauldal kommune Kartverket
2017/1679 20170623 23.06.2017 Inngående brev Signert oppstartsmøte Storneset masseuttak Pro Invenia
2017/2084 20170623 23.06.2017 Utgående brev Vedtak spesialundervisning skoleåret 2017/2018 - ***** ***** ***** ***** *****
2017/2061 20170623 23.06.2017 Utgående brev Rapport ulovlig motorferdsel i utmark Lensmannskontoret i Midtre Gauldal
2017/1572 20170623 23.06.2017 Inngående brev Søknad om stilling Anita Meland Samuelsen
2017/524 20170623 23.06.2017 Utgående brev Brev til Vestby Kommune vedrørende ***** ***** ***** ***** - oppsigelse av avtale Vestby Kommune
2017/1747 20170623 23.06.2017 Inngående brev Tilsvar med begjæring om fratreden til Sør-Trøndelag tingrett - ***** Kommunesektorens organisasjon - KS advoaktene
2017/448 20170623 23.06.2017 Inngående brev Melding om politisk vedtak - Etablering av nytt regionråd for kommuner i Trøndelag sør Rennebu kommune
2017/2103 20170623 23.06.2017 Inngående brev Miljøpakke for transport i Trondheim - høring av mål for perioden 2019-29 Miljøpakken - Trondheim kommune
2017/2066 20170623 23.06.2017 Inngående brev Melding om endring av berørte eiendommer i sak for jordskifteretten - registrering i matrikkelen - 17-072010RFA-JTRD HERMO Sør-Trøndelag jordskifterett
2017/1417 20170622 22.06.2017 Inngående brev Prosesskriv til Sør-Trøndelag tingrett - ***** ***** ***** ***** Kommunesektorens organisasjon - KS advokatene
Ingen tilgang 20170622 22.06.2017 Utgående brev Planvedtak - 16482015002 - Solberg Steinbrudd og deponi Gauldal Energi AS m.fl.
2017/991 20170622 22.06.2017 Utgående brev Søknad om tilskudd til kulturformål 2017 - museer/kulturminner Alle søkere til kulturmidler "museum"
2017/1784 20170622 22.06.2017 Utgående brev Foreløpig svar - søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid 2017/2018 - ***** ***** ***** *****
2017/2078 20170622 22.06.2017 Inngående brev Kompetansebevis for videregående opplæring - Ellen Ekseth Stav Ellen Stav
2017/335 20170622 22.06.2017 Inngående brev Retningslinjer for gavemidler som ønskes gitt til Midtre Gauldal Sykehjem - Inger-Anne Grytdal Inger-Anne Grytdal
2017/1893 20170622 22.06.2017 Utgående brev Etterspørsel - konkretisering av søknaden Kristine Bye
Ingen tilgang 20170622 22.06.2017 Inngående brev Databrukerkontrakt - Hanne Svardal Berg Hanne Svardal Berg
Ingen tilgang 20170622 22.06.2017 Utgående brev 16482015002_Rp_Solberg Steinbrudd og deponi_2gangsbehandling_merknader_SLUTTVEDTAK Koren Sprengningsservice AS
2017/2092 20170622 22.06.2017 Inngående brev Nabovarsel - som eier av gbnr 1006/6 - for tiltak på gbnr 45/399 Arkitektene VIS-A-VIS AS
2017/2091 20170622 22.06.2017 Inngående brev Nabovarsel - som eier av gbnr 45/87 - for tiltak på gbnr 345/399 Arkitektene VIS-A-VIS AS
2017/2006 20170622 22.06.2017 Utgående brev Fullmakt for oppmøte i stedet for ordfører - Jens Haugen Norservice Eiendom AS
2017/392 20170622 22.06.2017 Inngående brev Tilsagn om midler til forebyggende tiltak mot rovdyrskader – Endal beitelag SA – Midtre Gauldal kommune. Statsbudsjettet 2017 kap. 1420 post 73.3 Fylkesmannen i Hedmark
2017/816 20170622 22.06.2017 Inngående brev Anke til Frostating Lagmannsrett Advokatene Hovstad, Kvernrød & Flatmo
2017/1855 20170622 22.06.2017 Inngående brev Uttalelse - søknad om bygging av landbruksveg - gbnr 94/1 Sametinget
2017/759 20170622 22.06.2017 Inngående brev Vedtak om samtykke og gebyr Arbeidstilsynet Midt-Norge
2017/2088 20170622 22.06.2017 Utgående brev Refusjonsgaranti gjesteelev skoleåret 2017-18 - ***** ***** ***** ***** ***** Selbu kommune, sektor Oppvekst
2017/2090 20170622 22.06.2017 Inngående brev Innvilgelse av avtalefestet pensjon (AFP) - ***** ***** *****
2017/1767 20170622 22.06.2017 Inngående brev Bosetting av enslig mindreåring flyktning - ***** ***** IMDI - Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
2017/1647 20170622 22.06.2017 Utgående brev Høringsbrev - Tilbygg enebolig - gbnr 45/1/33 - 7290 Støren - Dispensasjon fra kommunedelplan Støren og reguleringsplan Basmoen og Kalvtrøa FYLKESMANNEN I SØR-TRØNDELAG m.fl.
2016/2903 20170622 22.06.2017 Utgående brev Ordrebekreftelse - ***** ***** - Utbetaling *****
2017/448 20170622 22.06.2017 Inngående brev Melding om vedtak - etablering av nytt Regionråd for kommuner i Trøndelag Sør Melhus kommune
2017/905 20170622 22.06.2017 Utgående brev Søknad om tilskudd til kulturformål 2017 - sang og musikk alle søkere til kulturmiddel "sang og musikk"
2017/1896 20170622 22.06.2017 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - utvidelse av veranda - gbnr 45/393 - Kalvtrøa 8 B, 7290 Støren - tiltakshaver Hans Enlid Hans Enlid
2017/2089 20170622 22.06.2017 Inngående brev Søknad om deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning - fradeling av grunneiendom - gbnr 1/36 - rekvirent Gunhild Gylland Gunhild Gylland
2017/1873 20170622 22.06.2017 Utgående brev Foreløpig svarbrev - Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - fradeling av boligtomt og utbedring av adkomstveg - gbnr 130/4 - John Idar Aasenhus John Idar Aasenhus
Ingen tilgang 20170622 22.06.2017 Inngående brev Varsel om mulig salg av aksjer i Trønderenergi - Bjugn kommune Bjugn kommune
2017/2071 20170622 22.06.2017 Inngående brev Merknad til utsendte nabovarsel Ole Roger Aune
Ingen tilgang 20170622 22.06.2017 Inngående brev Oppgradert materiale med dato Pro Invenia AS
2016/2903 20170622 22.06.2017 Inngående brev Ordrebekreftelse - ***** ***** *****
2017/1874 20170622 22.06.2017 Utgående brev Byggesaksbehandling - Ferdigattest - Søknad om oppføring av fritidsbolig - gbnr 85/15 - Ole Arvid Knutsen Ole Arvid Knutsen
2017/816 20170622 22.06.2017 Inngående brev Anketilsvar vedr. begjæring om midlertidig forføyning til Frostating lagmannsrett - ***** ***** ***** ***** Kommunesektorens organisasjon - KS advokatene
Ingen tilgang 20170622 22.06.2017 Utgående brev Planvedtak - 16482015002 - Solberg Steinbrudd og deponi GULLVÅG CAMPING Nyberg
2017/1417 20170622 22.06.2017 Inngående brev Prosesskrift - ***** ***** ***** ***** Advokatene Hovstad, Kvernrød & Flatmo
2016/3272 20170622 22.06.2017 Utgående brev Foreløpig melding i forvaltningssak Atle Gunnes
2017/2096 20170622 22.06.2017 Inngående brev Høring - Forslag til endringer i barnehageloven mv. Det Kongelige kunnskapsdepartement
2017/2095 20170622 22.06.2017 Inngående brev Varsel til arbeidsgiver om avvikling av foreldrepermisjon - ***** ***** ***** *****
2017/1701 20170622 22.06.2017 Utgående brev Foreløpig melding i forvaltningssak Ola Østhus
2017/2094 20170622 22.06.2017 Inngående brev Klage på husleieøkning - kommunal bolig - ***** ***** *****
Ingen tilgang 20170622 22.06.2017 Utgående brev Planvedtak - 16482015002 - Solberg Steinbrudd og deponi Olav Edvin Heggvold m.fl.
2017/1263 20170622 22.06.2017 Utgående brev Refusjonskrav - Mentor - ***** ***** NAV skanning
2017/1263 20170622 22.06.2017 Inngående brev Tilsagn om tilskudd til Mentor - ***** ***** NAV tiltak Sør-Trøndelag
2017/1681 20170622 22.06.2017 Utgående brev Svar på søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid 2017/2018 - ***** ***** *****
2017/2036 20170622 22.06.2017 Utgående brev Svar på søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid 2017/2018 - ***** ***** ***** ***** *****
Ingen tilgang 20170622 22.06.2017 Utgående brev Planvedtak - 16482015002 - Solberg Steinbrudd og deponi FYLKESMANNEN I SØR-TRØNDELAG m.fl.
2017/691 20170622 22.06.2017 Inngående brev SV: Vedrørende fradeling - gbnr 236/17 Edmund Morseth
Ingen tilgang 20170622 22.06.2017 Inngående brev Søknad om forlengelse av husleiekontrakt - ***** ***** *****
2017/2086 20170622 22.06.2017 Inngående brev Høring - Samferdsel i Trøndelag - Strategi og organisering av samferdselsområdet i Trøndelag og Ny takst og sonestruktur Sør-Trøndelag fylkeskommune
2017/1778 20170622 22.06.2017 Utgående brev Byggesaksbehandling - Ferdigattest . søknad om garasje/bod til enebolig - gbnr 81/45 - 7288 Soknedal - tiltakshaver Sture Enodd Sture Enodd
2017/1891 20170622 22.06.2017 Utgående brev Byggesaksbehandling - Godkjent søknad om påbygg enebolig - gbnr 230/226 - 7387 Singsås - tiltakshaver Jørgen Amtoft Jørgen Svepstad Amtoft
2016/2446 20170622 22.06.2017 Utgående brev Vedtak etter matrikkelloven - retting i Matrikkelen - gbnr 283/3, 283/1 og 283/7 Kirsten Evy Rogndokken Kvaløy m.fl.
2017/2066 20170622 22.06.2017 Utgående brev Kvittering på mottatt melding - registrering i matrikkelen - 17-072010RFA-JTRD HERMO Sør-Trøndelag jordskifterett
2016/1083 20170622 22.06.2017 Inngående brev Søknad om ny kommunal bolig - ***** ***** ***** *****
2016/1386 20170622 22.06.2017 Utgående brev Midtveis rapportering - Plan for lukking av avvik etter tilsyn med helse- og omsorgstjenester til utviklingshemmede - Midtre Gauldal kommune Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
2017/2085 20170621 21.06.2017 Inngående brev Et håp om endring Jonas Mosbakk
Ingen tilgang 20170621 21.06.2017 Inngående brev Oppfølging av tilsyn - lukking av avvik nr. 1 og 3 Dokumentasjonsforvaltning
2017/1684 20170621 21.06.2017 Inngående brev NAV har innvilget søknaden din om foreldrepenger - ***** ***** *****
2017/1684 20170621 21.06.2017 Inngående brev NAV har innvilget søknaden din om foreldrepenger - ***** ***** *****
2017/2081 20170621 21.06.2017 Inngående brev Søknad om unntak fra arbeidsgiveransvar for sykepenger - ***** ***** ***** ***** NAV Midtre Gauldal
2017/1574 20170621 21.06.2017 Inngående brev Arbeidsavtale - fast 19,72 % helsefagarbeider helg - Røskafttunet - fom 010907 - Ida Kjelstad Storm Ida Kjelstad Storm
2017/162 20170621 21.06.2017 Inngående brev Uttalelse til høringsbrev – Dispensasjon fra kommunedelplan Støren og reguleringsplan Basmoen og Kalvtrøa i Midtre Gauldal kommune – Oppføring av enebolig med garasje Mattilsynet
Ingen tilgang 20170621 21.06.2017 Inngående brev Melding om bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt - situasjonskart - gbnr 47/46 Hans Karl Lund
2017/1723 20170621 21.06.2017 Utgående brev Høringsbrev - Søknad om dispensasjon for å sette opp 5 bygninger- gbnr 266/28 - dispensasjon fra fra reguleringsplan Oddbakken hytteområde FYLKESMANNEN I SØR-TRØNDELAG m.fl.
2017/1834 20170621 21.06.2017 Inngående brev Vedtak Nav Nav Midtre Gauldal
2016/2214 20170621 21.06.2017 Inngående brev Oppfriskningskurs i legemiddelhåndtering - Renate Skavland Johansen AMBIO helse AS
2017/2079 20170621 21.06.2017 Inngående brev Avtale om praksisplass i introduksjonsprogrammet - ***** ***** *****
2017/1729 20170621 21.06.2017 Inngående brev Tilleggsopplysninger/situasjonskart - fradeling av grunneiendom - gbnr 79/47 Berg Garli setersameie
2017/2078 20170621 21.06.2017 Inngående brev Bekreftelse og karakterutskrift - NTNU - Ellen Stav Ellen Stav
2017/2075 20170621 21.06.2017 Inngående brev Søknad om tilskudd til utvalgte kulturlandskap i jordbruket - Budalen - Ta vare på gammelt tømmerhus - Terje Tovmo Terje Tovmo
2016/1084 20170621 21.06.2017 Utgående brev Oppsigelse av kommunalt leieforhold - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
2017/819 20170621 21.06.2017 Inngående brev Bekreftelse på mottatt innrapportering - Børø Byggservice AS Direktoratet for Byggkvalitet
2017/1192 20170621 21.06.2017 Utgående brev Ferdig søknad 15.3 - 7.4.2017 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
2017/1974 20170621 21.06.2017 Utgående brev Søknad om startlån og tilskudd - ***** ***** ***** ***** ***** ***** - Tilbakemelding / avklaringer *****
2017/1810 20170621 21.06.2017 Utgående brev Vedr. søknad om utslippstillatelse gnr/bnr 101/2 Oppdal bygg
2017/2077 20170621 21.06.2017 Utgående brev Tjenestebevis - Tone Aas Tone Aas
2017/1993 20170621 21.06.2017 Utgående brev Foreløpig svar - deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning - fradeling av tilleggsareal til gbnr 231/7 - gbnr 231/2 Trude Wictoria Bersvendsen m.fl.
2017/2076 20170621 21.06.2017 Inngående brev Søknad om tilskudd til utvalgte kulturlandskap i jordbruket - Budalen - Rørmelkingsanlegg i seterfjøs - Terje Tovmo Terje Tovmo
2017/2074 20170621 21.06.2017 Inngående brev Søknad om ferdigattest - oppføring av hytte og anneks - gbnr 74/18 - Hulsjøen - tiltakshavere Grethe Nikolaisen og Jarle Moen Kåre R.Solem
2017/1238 20170621 21.06.2017 Utgående brev Ferdig søknad 1.3 - 24.4.2017 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Ingen tilgang 20170621 21.06.2017 Utgående brev Svar vedr. nye laserdata for Midtre Gauldal kommune, del av Nasjonal høydemodell Kartverket
2017/1421 20170621 21.06.2017 Utgående brev Ferdig søknad 23.1 - 24.4.2017 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
2017/2069 20170621 21.06.2017 Inngående brev Utbyggingsavtale VA-anlegg - E6 Soknedal - Signert avtale Statens vegvesen - Region midt
2016/3226 20170621 21.06.2017 Utgående brev Matrikkelbrev gbnr 101/4 Ove Steinskog
2017/2068 20170621 21.06.2017 Inngående brev Økonomiske bidrag til Trondheimsregionen fra kommunene i 2017 Trondheimsregionen
2017/2067 20170621 21.06.2017 Inngående brev Krav om retting av feil og mangler i matrikkelen - gbnr 402/1 - Budal Statsallmenning Statskog SF
2017/537 20170621 21.06.2017 Inngående brev Avslag på søknad om skadefelling av kongeørn 160617 - Håvard Rognes Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
2017/2066 20170621 21.06.2017 Inngående brev Melding om sak for jordskifteretten - registrering i matrikkelen - 17-072010RFA-JTRD HERMO Sør-Trøndelag jordskifterett
Ingen tilgang 20170621 21.06.2017 Inngående brev Søknad om ferdigattest - naust - gbnr 26/1 Roger Hansen
2017/2009 20170621 21.06.2017 Inngående brev Innvilgelse av avtalefestet pensjon (AFP) fra KLP - ***** ***** ***** Kommunal Landspensjonskasse
2017/1447 20170621 21.06.2017 Inngående brev Merknad til nabovarsel - gbnr 230/7 - Bjørg Turid Fløttum Bjørg Turid Fløttum
2017/94 20170621 21.06.2017 Utgående brev Bekreftelse på mottatt reguleringsplanforslag - Litlåsen hyttefelt Allskog
2017/1810 20170621 21.06.2017 Inngående brev Ettersendelse av situasjonskart og erklæring om ansvarsrett - gbnr 101/2 Norgeshus Oppdal bygg AS
2016/1080 20170621 21.06.2017 Utgående brev Oppsigelse av kommunalt leieforhold i ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
2017/222 20170621 21.06.2017 Utgående brev FDV-avtale kart/geodata og kommunens leveranser ifm. kontinuerlig ajourhold 1-2017 Kartverket
2017/450 20170621 21.06.2017 Utgående brev Rapporter salgskontroller - 170617 - Tilbakemelding Securitas AS
2017/94 20170621 21.06.2017 Inngående brev Sosi - kontroll_ Reguleringsplan Litlåsen hytteområde Norconsult
2016/1988 20170621 21.06.2017 Inngående brev Kommunalt bidrag til Ungt entreprenørskap i 2017 Trondheimsregionen
2017/448 20170621 21.06.2017 Inngående brev Melding om vedtak - Etablering av nytt Regionråd for kommuner i Trøndelag Sør Holtålen kommune
2017/291 20170621 21.06.2017 Utgående brev Refusjonskrav - forebyggings- og tilretteleggingstilskudd og BHT-honorar for IA-virksomheter NAV
Ingen tilgang 20170621 21.06.2017 Inngående brev Individuell avtale om allmennpraksis i fastlegeordningen - 2017 - Thuy-Vu Le Hovdahl Thuy-Vu Le Hovdahl
Ingen tilgang 20170621 21.06.2017 Inngående brev Individuell avtale om allmennpraksis i fastlegeordningen - 2017 - Peter Bräunlich Peter Bräunlich
2017/222 20170621 21.06.2017 Inngående brev Oppdaterte kart/geodatabaser tilbake til Midtre Gauldal kommune etter Geovekstprosjekt 2016 Kartverket
Ingen tilgang 20170621 21.06.2017 Inngående brev Individuell avtale om allmennpraksis i fastlegeordningen - 2017 - Eric Takyi Eric Takyi
Ingen tilgang 20170621 21.06.2017 Inngående brev Individuell avtale om allmennpraksis i fastlegeordningen - 2017 - Steinar Brækken Steinar Moen Brækken
Ingen tilgang 20170621 21.06.2017 Inngående brev Individuell avtale om allmennpraksis i fastlegeordningen - 2017 - Knut Arne Solberg Knut Arne Solberg
Ingen tilgang 20170621 21.06.2017 Inngående brev Individuell avtale om allmennpraksis i fastlegeordningen - 2017 - Bjørn Arnt Lyngen Bjørn Arnt Lyngen
2017/2083 20170621 21.06.2017 Inngående brev Attester og vitnemål - Guri Kvernmo Aune Guri Kvernmo Aune
2017/1834 20170621 21.06.2017 Utgående brev Ferdig søknad 10.1 - 12.4.2017 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
2017/2082 20170621 21.06.2017 Inngående brev Søknad om permisjon - ammefri - 190617-210917 - ***** ***** *****
2017/1365 20170621 21.06.2017 Inngående brev Ettersendelse av manglende dokumentasjon i forbindelse med byggesak - gbnr 166/1 Morten Sørløkken
2016/3226 20170621 21.06.2017 Inngående brev Bekreftelse på fradeling fra 101/2 Sør-Trøndelag Fylkeskommune v/Statens vegvesen region Midt
2017/2065 20170621 21.06.2017 Inngående brev Manglende oppfølging av personalsaker i Midtre Gauldal kommune Skolenes landsforbund
Ingen tilgang 20170621 21.06.2017 Inngående brev Søknad om ferdigattest - tilbygg våningshus - gbnr 172/4 Lie Gilberg Arkitekter AS
2017/2062 20170621 21.06.2017 Inngående brev Søknad om ferdigattest - tilbygg, ombygging og restaurering - gbnr 181/13 og 16 - Midttun, 7298 Budalen - FWS 04/866 Lie Gilberg Arkitekter AS
2017/2053 20170621 21.06.2017 Inngående brev Husleieavtale - utleie av HO-bolig - underskrevet *****
2017/2035 20170621 21.06.2017 Utgående brev Byggesaksbehandling - Godkjent søknad om ekstra tilbygg på 5,8 m2 - gbnr 39/30 Tiltakshaver: Johan Blekesmark Johan Blekesmark
Ingen tilgang 20170621 21.06.2017 Inngående brev Ferdigstillelse av Geovekstprosjekt 2015 - Laserdata for Midtre Gauldal kommune, del av Nasjonal høydemodell Kartverket
2017/2072 20170621 21.06.2017 Utgående brev Bestilling endringsloggbruker i Matrikkelen for Midtre Gauldal kommune Kartverket
2016/3658 20170621 21.06.2017 Utgående brev Bekreftelse på mottatt reguleringsplanforslag - Hovsmoen Stadion IKON Arkitekt ingeniør
2017/639 20170621 21.06.2017 Utgående brev Oversendelse av klagesak til Fylkesmannen for endelig behandling FYLKESMANNEN I SØR-TRØNDELAG
2017/2073 20170621 21.06.2017 Inngående brev Høringsbrev - Høring om ny forskrift om gradering av pleiepenger Det kongelige arbeids- og sosialdepartement
2017/1421 20170621 21.06.2017 Inngående brev Utskrift Nav Nav Midtre Gauldal
2017/1926 20170621 21.06.2017 Utgående brev Foreløpig svar - deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning - fradeling av bebygd hyttetomt - gbnr 73/16 Hulsjøen sameie v/Karl Erik Solem
2017/2052 20170621 21.06.2017 Utgående brev Vedtak om spesialundervisning - Skoleåret 2017/2018 - ***** ***** ***** *****
2017/1238 20170621 21.06.2017 Inngående brev Utskrift Nav Nav Midtre Gauldal
2017/691 20170621 21.06.2017 Inngående brev Fradeling - gbnr 236/17 Edmund Morseth
2016/1152 20170621 21.06.2017 Utgående brev Vedtak etter matrikkelloven - retting i Matrikkelen - gbnr 236/4 og gbfnr 236/4/1 Karl Fredrik Hassel m.fl.
2016/3348 20170621 21.06.2017 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning 22/1 og 21/1 Johnny Jørgen Aunøien
2017/2053 20170621 21.06.2017 Utgående brev Boligformidling : Utleie av leilighet i HO-bolig - Husleiekrav m.m. *****
2017/1408 20170621 21.06.2017 Utgående brev Forhåndsvarsel om pålegg om retting og ileggelse av tvangsmulkt Inge Olsen
2017/448 20170621 21.06.2017 Utgående brev Etablering av Regionrådet i Trøndelag sør - vedtekter Oppdal kommune m.fl.
2017/1447 20170621 21.06.2017 Utgående brev Høringsbrev - Dispensasjon til begrenset drift i grustak - gbnr 230/10 og 230/28 - Fra kommuneplanens arealdel. FYLKESMANNEN I SØR-TRØNDELAG m.fl.
2017/2050 20170621 21.06.2017 Utgående brev Avtale om pensjonistlønn - Enhet for Pleie og omsorg, p.t. Singsås Bo- og dagsenter - Tidsrom 01.07.17 - 31.12.17 - Anne Marie Engen Anne Marie Engen
2017/974 20170621 21.06.2017 Utgående brev Søknad om tilskudd til kulturformål 2017 - idrett Alle søkere til kulturmidler idrett
2017/1927 20170621 21.06.2017 Utgående brev Foreløpig svar - Klage på vedtak - Byggesaksbehandling - Godkjent Søknad om oppsetting av levegg mellom gbnr 47/96 og gbnr 47/123 Tiltakshaver: Atle Gunnes Jo Vegard Grønseth
2017/94 20170621 21.06.2017 Inngående brev Oversendelse av SOSI-filer - Litlåsen hytteområde Allskog SA
2017/2049 20170621 21.06.2017 Utgående brev Vedtak spesialundervisning skoleåret 2017/20118 - ***** ***** ***** ***** *****
2017/1825 20170621 21.06.2017 Utgående brev Svar på søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid 2017/2018 - ***** ***** ***** *****
2017/1945 20170621 21.06.2017 Utgående brev Klage på forsøpling og brenning av avfall på Røsbjørga Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
2017/2051 20170621 21.06.2017 Utgående brev Vedtak om spesialundervisning - Skoleåret 2017/2018 - ***** ***** ***** ***** *****
2017/1936 20170621 21.06.2017 Utgående brev Innbyggerforslag - Singsås bo - og dagsenter Pårørende ved Singsås bo- og dagsenter
2017/1914 20170621 21.06.2017 Utgående brev Forvaltningsrevisjonsrapport sykefravær Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS
2017/1913 20170621 21.06.2017 Utgående brev Bakvakt legevaktsordningen - sommeren 2017 Helse- og familie v/Oddveig Børset
2017/1731 20170621 21.06.2017 Utgående brev Klagebehandling - Klage på ferdigattest - gbnr 230/4 Jon Knudsen
2017/1731 20170621 21.06.2017 Utgående brev Oversendelse av klagesak til Fylkesmannen i Sør-Trøndelag for endelig behandling FYLKESMANNEN I SØR-TRØNDELAG
2017/1447 20170621 21.06.2017 Utgående brev Dispensasjonsvedtak - Midlertidig dispensasjon for begrenset drift i Storneset grustak - gbnr 230/10 og 230/28 ALMÅS MASKIN AS
2017/2047 20170621 21.06.2017 Utgående brev Vedtak spesialundervisning skoleåret 2017/2018 - ***** ***** ***** ***** ***** *****
2017/1365 20170621 21.06.2017 Utgående brev Foreløpig svar - søknad om oppføring av enebolig - gbnr 166/1 - 7298 Budalen - tiltakshaver Morten Sørløkken Morten Sørløkken
2016/2300 20170621 21.06.2017 Utgående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - kjøring av minigraver for nedgraving av vannledning til hytte - Olav Stavsøien Olav Stavsøien
2017/1430 20170621 21.06.2017 Utgående brev Vedtak - Søknad om bygging av landbruksveg - gbnr 67/1 - Halvor Bonesvoll Halvor Bonesvoll
2017/1572 20170621 21.06.2017 Inngående brev Søknad om stilling Monica Hesthagen Broen
2015/3963 20170621 21.06.2017 Utgående brev Salg av grn. ***** ***** - Sluttoppgjør *****
2017/1901 20170621 21.06.2017 Utgående brev Søknad om tillatelse til å frakte materialer med helikopter - Stig Stenset Stig Stenset
2017/501 20170621 21.06.2017 Utgående brev Dispensasjonsvedtak - Etablering av skredsikringstiltak - gbnr 4011/29 - Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel Bane NOR v/Kristin Skei
Versjon:5.2.2.1