eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 200 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2017/1864 20170818 18.08.2017 Saksframlegg/innstilling Kretsordningen - Søknad om skolebytte fra ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
2017/1946 20170818 18.08.2017 Saksframlegg/innstilling Kretsordningen - Søknad om skolebytte ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Ingen tilgang 20170818 18.08.2017 Utgående brev Søknad om videreføring av lokal tariffavtale for forlenget dagarbeidstid ihht AML § 10 -12, og Forskrift om arbeid som utføres i arbeidstakers hjem. Fagforbundet, Kompetansesenteret i Trondheim m.fl.
2017/2373 20170818 18.08.2017 Inngående brev Svar - Sefrak-registrert bygning Sverre Sigmund Solberg
2017/2356 20170818 18.08.2017 Inngående brev Søknad om stilling Svein Olav Johnsen
2017/80 20170818 18.08.2017 Utgående brev Taubane Rita Iren Lilleflot - utbetalingsanmodning Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
2017/2048 20170818 18.08.2017 Utgående brev Vedtak om spesialundervisning - skoleåret 2017/2018 - ***** ***** ***** ***** *****
2016/3287 20170818 18.08.2017 Utgående brev Utbetalingsanmodning Ingrid Berit Sørløkken Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
2017/2118 20170818 18.08.2017 Inngående brev SV: Innsynsbegjæring - eiendomsskattetakster Midtre Gauldal kommune NRK
2017/2279 20170818 18.08.2017 Inngående brev Innkalling stiftelsesmøte 28.08.2017 - Revisjon Midt-Norge SA Revisjon Midt-Norge IKS
Ingen tilgang 20170818 18.08.2017 Utgående brev Vedrørende ferdigattest datert 17.08.2017, inkurie - Oppføring av to-mannsbolig gbnr 81/61 IDEHUS REFSETH BYGG AS
2017/2580 20170818 18.08.2017 Inngående brev NAV har innvilget søknad om flere omsorgsdager - ***** ***** ***** ***** NAV
2017/323 20170818 18.08.2017 Inngående brev Karakterutskrift - NTNU - Anita Ayesha Lange Anita Ayesha Lange
2017/2579 20170818 18.08.2017 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak - driftsbygning - Børset gård, 7288 Soknedal - 121/2 - tiltakshaver Arnt Børset Arnt Børset
2017/1417 20170818 18.08.2017 Inngående brev Prosesskriv - ***** ***** Advokatene Hovstad, Kvernrød & Flatmo
2017/2578 20170818 18.08.2017 Inngående brev Søknad om godkjenning av plan for nydyrking - gbnr 86/6 - Siri Fossum Siri Fossum
Ingen tilgang 20170818 18.08.2017 Inngående brev Karakterutskrift NTNU - Guro Nordvik Guro Nordvik
2017/1161 20170818 18.08.2017 Utgående brev Innsending av årsregnskap og årsberetning m/vedlegg Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
2017/1572 20170818 18.08.2017 Inngående brev Søknad om stilling Randi Elin Mogård
2017/2414 20170818 18.08.2017 Utgående brev Søknad om reduksjon av fast stilling for å søke AFP - ***** ***** ***** *****
2017/2373 20170818 18.08.2017 Utgående brev Uttalelse - Tilbygg til våningshus på eiendommen gnr/bnr 127/14 i Soknedal Sør-Trøndelag fylkeskommune
2017/2581 20170818 18.08.2017 Inngående brev Vitnemål for videregående opplæring - Mari Hammerås Mari Hammerås
2017/774 20170818 18.08.2017 Inngående brev Innsending av opplysninger i forbindelse med ulovlighetsoppfølging - gbnr 5/14 Kristina Burvyte
Ingen tilgang 20170818 18.08.2017 Inngående brev Godkjenning av tariffavtale etter AML § 10-12 (4) mellom Fagforbundet og Midtre Gauldal kommune ved avd.Trygg Framtid Fagforbundet
Ingen tilgang 20170818 18.08.2017 Utgående brev Byggesaksbehandling - Ferdigattest - oppføring av 2-mannsbolig - gbnr 81/61 Soknedal IDEHUS REFSETH BYGG AS
2016/2353 20170818 18.08.2017 Utgående brev Matrikkelbrev gbnr 276/26 Inger Lise Mellemsæther og Gjermund Siegel
2017/1472 20170818 18.08.2017 Saksframlegg/innstilling Prinsippavklaring - Søknad om oppføring av seterbu på eiendommen gbnr 295/2
2017/1951 20170818 18.08.2017 Saksframlegg/innstilling Kretsordningen - Søknad om skolebytte fra ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
2017/2576 20170818 18.08.2017 Inngående brev Rapport tilsyn miljørettet helsevern - Støren camping 17/9490 Trondheim kommune
2017/2575 20170818 18.08.2017 Inngående brev Høring - Endring i forskrift og utlevering av legemidler fra apotek Det kongelige helse- og omsorgsdepartement
2017/2574 20170818 18.08.2017 Utgående brev Svar - Klage/bekymringsmelding - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - endring av arealformål - gbnr 130/56 Bakkhåggåin Velforening
2017/2039 20170818 18.08.2017 Saksframlegg/innstilling Klagebehandling - avslått søknad om tillatelse til tiltak for tilbygg til anneks
2017/235 20170818 18.08.2017 Utgående brev Bekreftelse på driftsomfang - Svein Fløttum Nav Midtre Gauldal
2017/450 20170818 18.08.2017 Inngående brev Salgskontroller 110817 Securitas AS
2017/1691 20170818 18.08.2017 Utgående brev Bestilling av jegerpakker CWD - Midtre Gauldal kommune Veterinærinstituttet
2017/2573 20170817 17.08.2017 Inngående brev Utlysninger av lederstillinger Tor Flagestad
2017/2571 20170817 17.08.2017 Inngående brev Søknad om kommunal bolig - ***** ***** *****
2017/295 20170817 17.08.2017 Inngående brev Næringsområde Støren - datarapport fra fase 1 Sweco Norge AS
2017/622 20170817 17.08.2017 Inngående brev Utbetalingsbrev for Norsktilskudd - utbetalt 140817 IMDI - Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
2017/2570 20170817 17.08.2017 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak - utvidelse av parkeringsplass - gbnr 132/2 - 7288 Soknedal - tiltakshaver Ola Hanshus Ola Hanshus
2017/2373 20170817 17.08.2017 Utgående brev Foreløpig svar - Søknad om tilbygg til fritidsbolig gnr/bnr 127/14 Sverre Sigmund Solberg
2017/793 20170817 17.08.2017 Inngående brev Uttalelse - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - fradeling av tomter - eneboliger - garasje og adkomstveg - gbnr 131/2 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
2017/2343 20170817 17.08.2017 Inngående brev Byggesak - gbnr 408/1/53 - Nabovarsel fra Ingebrigt Aune Morten Aune
2017/1058 20170817 17.08.2017 Inngående brev Foreløpig svar vedrørende søknad om riving av SEFRAK-registrert våningshus - gbnr 30/1 - Tiltakshaver Svend Erik Bones Hauke Haupts
2017/1058 20170817 17.08.2017 Inngående brev SV: Vedrørende søknad om riving av SEFRAK-registrert våningshus - gbnr 30/1 - Tiltakshaver Svend Erik Bones Hauke Haupts
2017/2554 20170817 17.08.2017 Inngående brev Arbeidsavtale - 87,18 % årsvikariat - lærer - Støren barneskole - Kent Fremo Røskaft Kent Fremo Røskaft
2017/2558 20170817 17.08.2017 Utgående brev Svar - begjæring om innsyn - barn i fosterhjem VG
2015/3861 20170817 17.08.2017 Inngående brev Uttalelse vedrørende offentlig ettersyn av reguleringsplan for Løkkjvollen hytteområde, Midtre Gauldal kommune Samediggi/Sametinget
2017/2018 20170817 17.08.2017 Inngående brev Uttalelse - mindre endring av del av reguleringsplan for ny E6 Vindåsliene - Korporalsbrua - Midtre Gauldal kommune Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
2017/131 20170817 17.08.2017 Inngående brev Søknad om kommunalt tilskudd til privat veg - Gardsvegen Høgsteggen Johny Høgsteggen
2017/2378 20170817 17.08.2017 Utgående brev Foreløpig svar - Oppføring av redskapshus gnr/bnr 168/1 - Ole Røttum Ole Arne Røttum
2017/2343 20170817 17.08.2017 Inngående brev Samsjøen - nye tegninger - gbnr 408/1/53 - Beate Aunøien Morten Aune
2017/641 20170817 17.08.2017 Inngående brev Innvilgelse av uførepensjon fra KLP - ***** ***** ***** Kommunal Landspensjonskasse
2017/2343 20170817 17.08.2017 Inngående brev Byggesak - gbnr 408/1/53 - Nabovarsel fra Statskog Morten Aune
2017/2343 20170817 17.08.2017 Inngående brev Byggesak - gbnr 408/1/53 - Nabovarsel fra Anne Mette Digre Morten Aune
2017/2343 20170817 17.08.2017 Inngående brev Byggesak - gbnr 408/1/53 - Alternativ på 6 meter Morten Aune
2017/2343 20170817 17.08.2017 Inngående brev Byggesak - gbnr 408/1/53 - Tegninger hytte Morten Aune
2017/2343 20170817 17.08.2017 Inngående brev Byggesøknad Gnr 408 Bnr 1 Festenr 53 Beate Aunøien Aune. Nognillosen Samsjøen Morten Aune
2017/2561 20170817 17.08.2017 Utgående brev Søknad om å få kjøre midlertidig vei forbi Ertshus gård i forbindelse med stenging av vei fra Hov bru og opp til Hanshus Taxi Soknedal
2017/2552 20170817 17.08.2017 Utgående brev Foreløpig svar - deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning - fradeling av grunneiendom - gbnr 214/3 Bodil Reppe
2017/21 20170817 17.08.2017 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale - klubbmedarbeider 10% stilling Eli Figenschow
2017/131 20170817 17.08.2017 Utgående brev Utbetaling av kommunalt tilskudd til privat veg - FV622-Hyttehaug Kristoffer Hyttehaug
2017/2572 20170817 17.08.2017 Inngående brev Fisketillatelse - utredningsundersøkelser - elfiske - Ole Kristian Bjølstad SWECO Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
2017/295 20170817 17.08.2017 Inngående brev Næringsområde Støren - Geoteknisk vurderingsrapport - Fase 1 Sweco Norge AS
2017/2568 20170817 17.08.2017 Utgående brev Trygghetstjeneste: Brukeravgift etter endt leieperiode *****
2017/2567 20170817 17.08.2017 Inngående brev Kopi av leiekontrakt på Nyløkken, 82/11 Siri Fossum
2017/2566 20170817 17.08.2017 Inngående brev Attester og vitnemål - Kent Fremo Røskaft Kent Fremo Røskaft
2017/21 20170817 17.08.2017 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale - fysioterapeut i turnustjeneste Thomas Staveli
2017/2559 20170817 17.08.2017 Utgående brev Boligformidling: Utleie av leilighet i HO- bolig - Husleiekrav m.m. f.o.m. 1.aug.2017 *****
2017/131 20170817 17.08.2017 Utgående brev Utbetaling av kommunalt tilskudd til privat veg - Per Ingar Troøien Per Ingar Troøien
2017/131 20170817 17.08.2017 Utgående brev Utbetaling av kommunalt tilskudd til privat veg - Mølavegen Helge Malum
2017/131 20170817 17.08.2017 Utgående brev Utbetaling av kommunalt tilskudd til privat veg - Brandegg - Lillebudal Kjell Ivar How
2017/2489 20170817 17.08.2017 Utgående brev Søknad om tillatelse til oppføring av bygg på kommunal grunn - gapahuk/tilbygg til bod - ved fotballbanen på Soknesmoen - gbnr 47/44 - tiltakshaver Soknesmoen Velforening Soknesmoen velforening v/ Patrik Cetrelli
Ingen tilgang 20170817 17.08.2017 Inngående brev Vedr tilbakemelding på klage - gebyr for ferdigattest Ann Magritt Hågensen
2017/21 20170817 17.08.2017 Utgående brev Midlertidig stilling som renholder i Basmoen ungdomsklubb Synnøve Gjævran
2017/2541 20170817 17.08.2017 Utgående brev Bekreftelse gnr 401 bnr 1 fnr 16 - Endal statsallmenning i Midtre Gauldal kommune Statens Kartverk
2017/131 20170817 17.08.2017 Utgående brev Utbetaling av kommunalt tilskudd til privat veg - Busetveien Harald Buseth
2017/2343 20170817 17.08.2017 Inngående brev Byggesak - gbnr 408/1/53 - Plassering på tomt Morten Aune
2017/2356 20170817 17.08.2017 Inngående brev Søknad om stilling *****
2017/131 20170816 16.08.2017 Inngående brev Søknad om kommunalt tilskudd til vedlikehold av privat veg Per Ingar Troøien
2017/2358 20170816 16.08.2017 Inngående brev Søknad om stilling Toril Grøtte
2017/2557 20170816 16.08.2017 Utgående brev Arbeidsbekreftelse Laila Krogstad
2017/2563 20170816 16.08.2017 Inngående brev Stortingsvalget 2017 - oversending av valgmateriell mm Sør-Trøndelag fylkeskommune
2017/131 20170816 16.08.2017 Inngående brev søknad om kommunalt tilskudd til vedlikehold av private veger Kjell Ivar How
2017/2420 20170816 16.08.2017 Inngående brev Rekvisisjon av oppmålingsforretning - klarlegging av eksisterende grense - gbnr 2/22, 2/27 og 45/272 - rekvirent Midtre Gauldal kommune, Eiendom og kommunalteknikk Midtre Gauldal kommune, Eiendom og kommunalteknikk
2017/2488 20170816 16.08.2017 Inngående brev Kommunal garanti på depositum - ***** ***** NAV Midtre Gauldal
2017/2487 20170816 16.08.2017 Inngående brev Kommunal garanti på depositum - ***** ***** ***** NAV Midtre Gauldal
2017/2472 20170816 16.08.2017 Utgående brev Endring av dato for tilsyn - Varsel om tilsyn - gbnr 47/87 Adam Slawomir Chmielowski
2017/2403 20170816 16.08.2017 Utgående brev Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede - ***** ***** ***** - Flere opplysninger, begrunnelse m.m. *****
2017/714 20170816 16.08.2017 Utgående brev Svar vedr. innføring av Sentral felles kartdatabase (SFKB) og videre framdrift i 2017/2018 Kartverket
2017/2141 20170816 16.08.2017 Utgående brev Innspill til Geodataplan for Trøndelag 2018-2021 Kartverket
Ingen tilgang 20170816 16.08.2017 Utgående brev Tilbakemelding - Vedrørende gebyr for ferdigattest - gbnr 176/7 Ann Magrit Hågensen
2017/2410 20170816 16.08.2017 Inngående brev Re: Eiendomsgrenser for Kåret 8 - gbnr 46/28 Alf Skogen
Ingen tilgang 20170816 16.08.2017 Inngående brev Vedr delegert sak Næring, plan og miljø – nr 538/17 Ann Magrit Hågensen
2017/1417 20170816 16.08.2017 Inngående brev Kjennelse i Frostating Lagmannsrett - ***** ***** Frostating Lagmannsrett
Ingen tilgang 20170816 16.08.2017 Utgående brev Oppsummering av søknad om alderspensjon - ***** ***** ***** Kommunal Landspensjonskasse
2017/774 20170816 16.08.2017 Utgående brev Svar - Tilbakemelding på tilsyn - gbnr 5/14 Kristina Burvyte
2017/2558 20170816 16.08.2017 Inngående brev Begjæring om innsyn - barn i fosterhjem VG
2017/74 20170816 16.08.2017 Inngående brev Åpen søknad om stilling Thea Celin Lium Ringstad
2017/2357 20170816 16.08.2017 Inngående brev Søknad om stilling Eva Amtoft
2017/2356 20170816 16.08.2017 Inngående brev Søknad om stilling Hege Almås
2017/2547 20170816 16.08.2017 Utgående brev Forhåndsvarsel om pålegg om retting og ileggelse av tvangsmulkt Trond Storsve
2017/1572 20170816 16.08.2017 Inngående brev Søknad om stilling Sissel Nideng Haugan
Ingen tilgang 20170816 16.08.2017 Inngående brev Reguleringsplan E6 Prestteigen - Gyllan Nye Veier AS
2017/2256 20170816 16.08.2017 Inngående brev Oversendelse av etterspurte dokumenter - arealoverføring - gbnr 170/8 og 170/17 Ragnhild Volden
2017/131 20170816 16.08.2017 Inngående brev Søknad om tilskudd til privat veg, Mølavegen Helge Malum
2017/1601 20170816 16.08.2017 Inngående brev Unntak fra dialogmøte i regi av NAV - ***** ***** NAV Midtre Gauldal
2017/2564 20170816 16.08.2017 Inngående brev Søknad om startlån - ***** ***** ***** *****
2016/506 20170816 16.08.2017 Inngående brev Anmodning om oppstartsmøte Haukaas Deponi - gbnr 141/1 Pro Invenia AS
2017/2100 20170816 16.08.2017 Utgående brev Tinglyst dokument - eierseksjonering gnr 46 bnr 90, Midtre Gauldal kommune Brauten Eiendom AS
2017/2562 20170816 16.08.2017 Utgående brev Oppsummering av søknad - AFP - ***** ***** ***** Kommunal Landspensjonskasse
2017/2561 20170816 16.08.2017 Inngående brev Søknad om å få kjøre midlertidig vei forbi Ertshus gård i forbindelse med stenging av vei fra Hov bru og opp til Hanshus Taxi Soknedal
2017/2153 20170816 16.08.2017 Inngående brev Ettersendelse av underskrevne dokumenter i forbindelse med byggesak Trønderenergi AS
Ingen tilgang 20170815 15.08.2017 Saksframlegg/innstilling 1648_2015006_Rp_Nerøyendeponi_1gangsbehandling_Høring
2017/1725 20170815 15.08.2017 Inngående brev Dronning Sonjas skolepris Utdanningsdirektoratet
2017/2137 20170815 15.08.2017 Saksframlegg/innstilling Ansettelsesvedtak - Fast stilling 11% renhold, Støren brannstasjon
2017/881 20170815 15.08.2017 Utgående brev Vedtak - Dispensasjon fra båndtvang - Statskog SF Statskog SF
2017/3 20170815 15.08.2017 Utgående brev Arbeidsavtale 87,18 % årsvikariat lærer - Støren barneskole Kent Fremo Røskaft
2017/911 20170815 15.08.2017 Inngående brev Kopi A-mld Bjørkan Regnskap AS
2016/3846 20170815 15.08.2017 Utgående brev Matrikkelbrev gbnr 45/402 Berit og Bjørn Nybjerkan
2017/1408 20170815 15.08.2017 Inngående brev Svar på mottatt brev datert 250717 - ber om utsettelse Inge Olsen
2017/785 20170815 15.08.2017 Inngående brev Påminnelse - spørsmål til klagesak - fradeling av hyttetomter - gbnr 174/4 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
2017/2535 20170815 15.08.2017 Utgående brev Manglende koordinatfesting av driftssentre i landbruksregisteret - Midtre Gauldal kommune Landbruksdirektoratet m.fl.
2017/2553 20170815 15.08.2017 Inngående brev Høring - Forskrift om befolkningsbaserte helseundersøkelser Det kongelige helse- og omsorgsdepartement
2017/2552 20170815 15.08.2017 Inngående brev Søknad om deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning - fradeling av grunneiendom - gbnr 214/3 - rekvirent Bodil Reppe Bodil Reppe
2017/74 20170815 15.08.2017 Inngående brev Looking for a job Maria Hadelko
2017/2550 20170815 15.08.2017 Utgående brev Trygghetstjeneste: Brukeravgift etter endt leieperiode *****
2017/2546 20170815 15.08.2017 Utgående brev Stortingsvalget 2017 - oppnevning av forhåndsstemmemottakere og valgmedarbeidere Thom Arnesen m.fl.
2017/2334 20170815 15.08.2017 Saksframlegg/innstilling Klagebehandling - vedtak om avslag på retting i Matrikkelen - gbnr 132/14
2017/2439 20170815 15.08.2017 Utgående brev Vedr. varsel til arbeidsgiver om avvikling av foreldrepermisjon - ***** ***** *****
2017/691 20170815 15.08.2017 Inngående brev Erklæring om rettighet i fast eiendom - Inger Morseth Inger Morseth
2017/2456 20170815 15.08.2017 Utgående brev Svar Varsel om åpning av gjeldsforhandling - ***** ***** ***** ***** ***** Namsfogden i Trondheim
2017/2137 20170815 15.08.2017 Utgående brev Arbeidsavtale fast stilling 11 % renhold - Støren brannstasjon Janne Anita Jamtøy
2016/4048 20170815 15.08.2017 Inngående brev Søknad om uførepensjon er ikke innvilget - ***** ***** ***** Kommunal Landspensjonskasse
2017/2551 20170815 15.08.2017 Inngående brev Vedtak om spesialundervisning - skoleåret 2017/2018 - ***** ***** ***** Selbu kommune
2015/3976 20170815 15.08.2017 Inngående brev Søknad om ferdigattest - oppføring av bolig og garasje - gbnr 46/90 Trebetong AS
2017/2247 20170815 15.08.2017 Utgående brev Ny oversendelse av tilrettelagt geodatagrunnlag område Liøya omegn, Støren Plankontoret
2017/2351 20170814 14.08.2017 Utgående brev Forespørsel vedr. ny bruker Matrikkelen for Midtre Gauldal kommune Kartverket
2016/3743 20170814 14.08.2017 Inngående brev Saldo/utbetalingskort - journalnr 16/500142 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
2016/2322 20170814 14.08.2017 Inngående brev Avslutning av dokumenttilsyn - tjenester til hjemmeboende voksne Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
2016/4094 20170814 14.08.2017 Inngående brev Søknad om ferdigattest - gbnr 150/1 - bygningsnr 247/09 - Joar Flatås Joar Flatås
2017/1747 20170814 14.08.2017 Inngående brev Prosesskriv til Sør-Trøndelag Tingrett Kommunesektorens organisasjon
2016/270 20170814 14.08.2017 Inngående brev Orientering om tinglysing - sak 1600-2015-0028 Fora Elv Sør-Trøndelag jordskifterett
2017/64 20170814 14.08.2017 Inngående brev KOROs støtteordning for kommunale og fylkeskommunale kunstprosjekter (KOM) lyser ut midler med søknadsfrist 1. oktober 2017. Kunst i offentlige rom
2017/1931 20170814 14.08.2017 Utgående brev Utlevering av matrikkelinformasjon ihht. matrikkellovas § 29 og 30, Brudal hyttefelt Inge Morten Ofstad
2017/1931 20170814 14.08.2017 Inngående brev Oversendelse av kartutsnitt ifm. matrikkelinformasjon Brudal hyttefelt, Midtre Gauldal kommune Inge Morten Ofstad
2016/414 20170814 14.08.2017 Inngående brev Endringer før offentlig ettersyn - Småvollan park Norske hus
2017/881 20170814 14.08.2017 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra båndtvangbestemmelsene - rypetaksering - Rabbslått/Sæterås Statskog i Singsås Statskog SF
2017/1054 20170814 14.08.2017 Inngående brev Reguleringsendring - Hyllbekklia hyttefelt - uttalelse fra Sametinget Sametinget
2017/71 20170814 14.08.2017 Inngående brev Referat fra dialogmøte - 220617 - ***** ***** NAV Midtre Gauldal
Ingen tilgang 20170814 14.08.2017 Utgående brev Ny kommunal bolig - ***** ***** ***** ***** ***** *****
2017/2418 20170814 14.08.2017 Inngående brev Taushetserklæring - Bayan Abou-Watfa Bayan Abou-Watfa
2016/4094 20170814 14.08.2017 Inngående brev Søknad om ferdigattest - gbnr 150/1 - bygningsnr 157/12 - Joar Flatås Joar Flatås
Ingen tilgang 20170814 14.08.2017 Inngående brev Underskrevet husleieavtale - ***** ***** ***** ***** ***** *****
2017/1417 20170814 14.08.2017 Inngående brev Sluttinnlegg - 17-045968TVI-STRO - ***** ***** Advokatene Hovstad, Kvernrød & Flatmo
2017/2211 20170814 14.08.2017 Inngående brev Prosjekt LENSA/Gauldalsnettverket - tilsagn om tilskudd til foryngelsesprosjekt - 2017 Sør-Trøndelag fylkeskommune
2017/2543 20170814 14.08.2017 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - tilbygg <50 km2 - gbnr 127/2 - Solberg Utistuu, 7288 Soknedal - tiltakshaver Trond Gisle Solberg Trond Gisle Solberg
2017/238 20170814 14.08.2017 Utgående brev Melding om vedtak - tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel - 030617-110617 - ***** ***** *****
Ingen tilgang 20170814 14.08.2017 Inngående brev Søknad om ferdigattest - ny branngarasje i Budalen - gbnr 181/48 OEG TEGNEKONTOR AS
2017/2357 20170814 14.08.2017 Inngående brev Søknad om stilling Stian Engen
2017/658 20170814 14.08.2017 Inngående brev Representantskapsmøte Konsek Trøndelag IKS - 280817 Konsek
2017/2247 20170814 14.08.2017 Inngående brev Ny forespørsel vedr. kart/geodatagrunnlag Liøya omegn, Støren Plankontoret
2017/1517 20170811 11.08.2017 Saksframlegg/innstilling Ny dispensasjonsbehandling - Midlertidig dispensasjon for uttak av stein og videre drift av bruddet inntil ny reguleringsplan er vedtatt - gbnr 45/1 - Dispensasjon fra kommunedelplan Støren
2017/2540 20170811 11.08.2017 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - gbnr 221/31 og 221/39 - Karen Anne Talsnes Karen Anne Talsnes
2017/2501 20170811 11.08.2017 Inngående brev Arbeidsavtale - Fast stilling - 100 % spesialsykepleier - Enhet pleie og omsorg - p.t. Hjemmetjenesten - Kine Gårdsvold Lund Kine Gårdsvold Lund
2017/1896 20170811 11.08.2017 Inngående brev Søknad om ferdigattest - gbnr 45/393 - tiltakshaver Hans Enlid Hans Enlid
2017/2539 20170811 11.08.2017 Inngående brev Melding om innvilget familieinnvandring - ***** ***** Sør-Trøndelag politidistrikt
2017/2537 20170811 11.08.2017 Inngående brev Midlertidig arbeidsavtale - tilkallingsvikar - Singsås oppvekstområde - 010817 - 310718 - Marie Wagnild Marie Wagnild
2017/2535 20170811 11.08.2017 Inngående brev Manglende koordinatfesting av driftssentre i landbruksregisteret - Midtre Gauldal kommune Landbruksdirektoratet
2017/691 20170811 11.08.2017 Inngående brev Tilbakemelding på foreløpig svar - deling av grunneiendom - gbnr 236/17 - Bortistu Almås Edmund Morseth
Ingen tilgang 20170811 11.08.2017 Inngående brev Søknad om ferdigattest - gbnr 176/13 - tiltakshaver Iver Christian Oddan Hilde Oddan
2017/1839 20170811 11.08.2017 Utgående brev Foreløpig svar - Søknad om ferdigattest - Gnr/bnr/snr 47/127/16 Frank Georg Ludvigsen
2016/1766 20170811 11.08.2017 Utgående brev Forhåndsvarsel om pålegg om retting og ileggelse av tvangsmulkt Bozena Karaszewska m.fl.
2017/2353 20170811 11.08.2017 Utgående brev Uttalelse til varsel om vedtak fra mattilsynet saks nr 2017/140464 Singsås Bo og dagsenter- Midtre Gauldal Kommune og Midtre Gauldal sykehjem Mattilsynet
2017/2534 20170811 11.08.2017 Inngående brev Et rikt hav hvis vi tar ansvar nå - stopp forgiftningen av maten vår - Opprop til regjering og Storting Øksnes kommune
2017/2533 20170811 11.08.2017 Utgående brev Forhåndsvarsel om pålegg om retting og ileggelse av tvangsmulkt Anne Marie Winsnes
2017/2528 20170811 11.08.2017 Inngående brev Forespørsel om leie av kommunal grunn - AF gruppen Norge AS AF gruppen Norge AS v/AF anlegg
2017/2514 20170811 11.08.2017 Utgående brev Foreløpig svar - Søknad om riving - Gbnr 47/13 AUNE MASKIN AS v/ Eivind Aune
2017/1893 20170811 11.08.2017 Inngående brev Uttalelse - dispensasjon fra reguleringsplan - fradeling av tilleggsareal - Setermarka - Midtre Gauldal 86/4 - 1 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
2017/2532 20170811 11.08.2017 Inngående brev Høringsbrev - NOU - 2017:12 - Svik og svikt Det kongelige barne- og likestillingsdepartement
2017/2528 20170811 11.08.2017 Utgående brev Forespørsel om leie av kommunal grunn - boligrigg ved anleggsdrift AF GRUPPEN NORGE AS
2017/1729 20170811 11.08.2017 Utgående brev Delingsbehandling - fradeling av tomt J2 i reguleringsplan Berg/Garli til egen grunneiendom - gbnr 79/47 Berg/Garli setersameie
2017/2512 20170811 11.08.2017 Utgående brev Forhåndsvarsel om pålegg om retting og ileggelse av tvangsmulkt Hilde Katrin Oddan m.fl.
2017/887 20170811 11.08.2017 Utgående brev Krav om deling av tilskudd ved sekundærflytting Stranda kommune
2017/1572 20170811 11.08.2017 Inngående brev Søknad om stilling Galina Kozlova Rønningen
2017/2149 20170811 11.08.2017 Inngående brev Erklæring om veirett - Rønningsveien Johnny Jørgen Aunøien
2017/2148 20170811 11.08.2017 Inngående brev Erklæring om veirett - Rønningsveien Johnny Jørgen Aunøien
Ingen tilgang 20170811 11.08.2017 Inngående brev Søknad om ferdigattest - gbnr 136/5 - tiltakshaver Karl Ivar Asklund Morten Andre Hummelvoll-Asklund
Ingen tilgang 20170811 11.08.2017 Inngående brev Søknad om ferdigattest - gbnr 146/2 - tiltakshaver Norunn Stenbro Norunn Stenbro
Ingen tilgang 20170811 11.08.2017 Inngående brev Tilleggsopplysninger - fiskebrygge - gbnr 45/275 LHL Midtre Gauldal
2016/3737 20170811 11.08.2017 Inngående brev NAV har innvilget søknaden din om foreldrepenger - ***** ***** NAV Midtre Gauldal
2017/2541 20170811 11.08.2017 Inngående brev Registrering av festegrunn - gbnr 401/1 - Statskog SF Statskog SF
2017/2514 20170810 10.08.2017 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak - rivng - gbnr 47/13 - Soknes leir - Liøya 14 - 7290 Støren - tiltakshaver Midtre Gauldal kommune Aune maskin AS
2017/2513 20170810 10.08.2017 Inngående brev Midlertidig arbeidsavtale - vikar 33,45 % sykepleier - Trygghet og egenmestring - 010917 - 311217 - Eva Karin Aune Eva Karin Aune
2017/2515 20170810 10.08.2017 Inngående brev Oppsigelse av stilling - 70 % helsefagarbeider - Trygghet og egenmestring - Eva Karin Aune Eva Karin Aune
2017/1839 20170810 10.08.2017 Inngående brev Søknad om ferdigattest - gbnr 47/127/0/16 - Randi og Frank Ludvigsen Frank Ludvigsen
Ingen tilgang 20170810 10.08.2017 Inngående brev Uttalelse til begrenset høring av kommunedelplan Singsås - Forsetmo - planid 1648_2015003 Mattilsynet
2017/2495 20170810 10.08.2017 Utgående brev Foreløpig svar - Søknad om omlegging av privat vei - Gbnr 113/2 Sverre Magne Sunnset
Ingen tilgang 20170810 10.08.2017 Utgående brev Foreløpig svar - Søknad om ferdigattest - Gbnr 146/6 Egil Ove Stenbro
2017/2476 20170810 10.08.2017 Utgående brev Foreløpig svar - Forespørsel om fritak fra byggesaksbehandling - Forlengelse eksisterende basestasjon - Gbnr 195/1 og 2 PRO INVENIA AS v/ Andreas Reinem Lindheim
Versjon:5.2.2.1