eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 200 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2022/1261 20220512 12.05.2022 Utgående brev Rammeavtale som tilkallingsvikar - Lysgården verksted - 110522-311222 - Lars Martin Leer Lars Martin Leer EPHORTE
2022/1740 20220512 12.05.2022 Utgående brev Foreløpig svar - søknad om deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning - fradeling av grunneiendom, bolighus - gbnr 168/1 Ole Arne Røttum m.fl. EPHORTE
2022/1742 20220512 12.05.2022 Utgående brev Foreløpig svar - søknad om deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning - fradeling av grunneiendom, bolighus - gbnr 168/1 Ole Arne Røttum m.fl. EPHORTE
2022/2043 20220512 12.05.2022 Inngående brev Tillatelse til utvidet bruk av avkjørsel fra fv. 6560 til gbnr. 168/1 i Midtre Gauldal kommune Trøndelag fylkeskommune EPHORTE
2022/2044 20220512 12.05.2022 Inngående brev Arbeidsavtale - ferievikar innenfor perioden uke 25-34 - sommeren 2022 - Enhet for pleie og omsorg - Barbara Guzmann Barbara Cecylia Guzmann EPHORTE
2022/1404 20220512 12.05.2022 Utgående brev Utbedring av dokumentasjon ifm. oppdeling i eierseksjoner eiendom gnr 45 bnr 325, Staurvin 3 Kartverket Tinglysingen EPHORTE
2022/2045 20220512 12.05.2022 Inngående brev Arbeidsavtale - ferievikar innenfor perioden uke 25-34 - sommeren 2022 - Enhet for pleie og omsorg - Ann Karin Aune Ann-Karin Aune EPHORTE
2022/2053 20220512 12.05.2022 Inngående brev Arbeidsavtale - ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Enhet for Pleie og omsorg - Anne Kjersti Folstad Anne Kjersti Folstad EPHORTE
2022/2054 20220512 12.05.2022 Inngående brev Søknad om bygging av landbruksvei - 136/5 - Morten Asklund Morten André Asklund EPHORTE
2022/2055 20220512 12.05.2022 Inngående brev Databrukerkontrakt - Maja Witzell Lilleholte Maja Witzell Lilleholte EPHORTE
2022/2054 20220512 12.05.2022 Utgående brev Høring om bygging av landbruksvei - 136/5 - Morten Asklund Statsforvalteren i Trøndelag m.fl. EPHORTE
2022/198 20220512 12.05.2022 Inngående brev Skade på sidefylling/støttemur ved Korporals bru - stabilisering - NVE sak 202200637 STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTE
2022/1852 20220512 12.05.2022 Inngående brev Innsending av etterspurt samtykke - Søknad på bygging av fortau, Nedre Frøsetløkkja - byggesak IG AUNE UTVIKLING AS EPHORTE
2022/2056 20220512 12.05.2022 Inngående brev Høring - Nasjonale faglige råd om digital hjemmeoppfølging Helsedirektoratet EPHORTE
2018/3031 20220512 12.05.2022 Inngående brev Søknad om tilleggsbevilgning - Boneskleiva 1 - Steinar Bones Steinar Bones EPHORTE
2022/2051 20220512 12.05.2022 Utgående brev Nye temakart og datasett fra Statnett, NVE, Bane NOR, Forsvarsbygg, Artsdatabanken og Direktoratet for mineralforvaltning Norconsult Informasjonssystemer AS EPHORTE
2021/2146 20220512 12.05.2022 Inngående brev Midlertidig arbeidsavtale - 50 % vikariat - 010822-310722 - Silje Bakken Silje Bakken EPHORTE
2022/2052 20220512 12.05.2022 Inngående brev Oppsigelse - Zana Dalawi Zana Ali Dalawi EPHORTE
2022/1977 20220512 12.05.2022 Utgående brev Vedtak om støtte fra viltfond - Soknedal Skytterlag. SOKNEDAL SKYTTERLAG EPHORTE
2022/1294 20220512 12.05.2022 Inngående brev Dispensasjonssøknad - Engan 38 A - gbnr 45/45 - Målfrid Engen Røe HARALD WOLDEN EPHORTE
2022/1534 20220512 12.05.2022 Utgående brev Mangelbrev- anmodning om tilleggsinformasjon- søknad om bruksendring tilleggsdel til hoveddel- gbnr 134/4- Soknedalsveien 500 Kåre Johnny Hage EPHORTE
2021/3879 20220512 12.05.2022 Utgående brev Godkjenning -Søknad om igangsettelse - Søknad om rammetillatelse for oppføring av rugeri - Bygget 8 NORCONSULT AS AVD OS I ØSTERDALEN EPHORTE
2022/1519 20220512 12.05.2022 Utgående brev Mangelbrev- anmodning om tilleggsinformasjon- søknad om oppføring av seterhus, uthus mm- Håkkådalen gbnr 400/1/9003 Erlend Røe EPHORTE
2022/1698 20220512 12.05.2022 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale - 50 % vikar Støren kulturhus Møyfrid I Hanshus EPHORTE
2022/1636 20220512 12.05.2022 Inngående brev Søknad om stilling Stian Eismann EPHORTE
2022/2028 20220512 12.05.2022 Utgående brev Foreløpig svar - søknad om deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning - fradeling av 4 grunneiendommer til fritidsformål- gbnr 74/1 og 74/2 Eli Figenschow m.fl. EPHORTE
2021/259 20220512 12.05.2022 Inngående brev Erosjonssikring - Bane NOR eiendom , Støren verksted - Trekking av sak - gbnr 4011/26 Rusten Trond Gunnar EPHORTE
2021/2834 20220512 12.05.2022 Utgående brev Vedr. utsending av melding om vedtak - gbnr 263/51 Geir Arne Mahlum EPHORTE
2021/259 20220512 12.05.2022 Utgående brev Vedr. søknad om dispensasjon for etablering av erosjonssikring - Støren Verksted - gbnr 4011/26 NORCONSULT AS AVD TRONDHEIM EPHORTE
2021/4046 20220512 12.05.2022 Utgående brev Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2020 - Enhet for Pleie og omsorg - Maja Rene Witzell Lilleholte Maja R Witzell Lilleholte EPHORTE
2022/164 20220512 12.05.2022 Utgående brev Rammeavtale - Tilkallingsvikar - Enhet for Pleie og omsorg - 010522-300922 - Maja Rene Witzell Lilleholte Maja R Witzell Lilleholte EPHORTE
2022/1143 20220512 12.05.2022 Utgående brev Arbeidsavtale - Irene Anshushaug - Støren barneskole Irene Anshushaug EPHORTE
2022/1735 20220512 12.05.2022 Utgående brev Foreløpig svar - søknad om deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning - fradeling av grunneiendom, fritidsbolig - gbnr 168/1 - Kjersti Marie og Ole Arne Røttum Kjersti Marie Røttum m.fl. EPHORTE
2021/3934 20220512 12.05.2022 Utgående brev Rammeavtale som tilkallingsvikar i ungdomsklubben Anita Presthus EPHORTE
2022/1583 20220512 12.05.2022 Inngående brev Tillatelse etter verneforskrift til oppføring av tilsynsbu med uthus Nasjonalparkstyret for forollhogna EPHORTE
2022/1583 20220512 12.05.2022 Inngående brev Budal landskapsverneområde - vedtak om endring av byggetegninger Nasjonalparkstyret for Forollhogna EPHORTE
2022/1583 20220512 12.05.2022 Inngående brev Vedtak om endring av byggetegninger på tilsynsbu med uthus, samt oppføring av utedo og mindre terreng-tilpasninger - notat om o Nasjonalparkstyret for Forollhogna EPHORTE
2022/2050 20220512 12.05.2022 Inngående brev Krav om fast ansettelse etter AML § 14.9 - ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2018/58 20220512 12.05.2022 Utgående brev Pålegg om ferdigstillelse av tiltak på 130/56 oppheves Jardar Helland EPHORTE
2022/1583 20220512 12.05.2022 Inngående brev Høring - tilsynsbu - Geir Forodden Budal fjellstyre EPHORTE
2022/1025 20220511 11.05.2022 Utgående brev Arbeidsavtale - Svend Hov Svend Hov EPHORTE
2018/550 20220511 11.05.2022 Utgående brev Byggesaksbehandling - Ferdigattest - riving av bolig - gbnr 45/374 B&B ENTREPRENØR AS EPHORTE
2022/1356 20220511 11.05.2022 Utgående brev Utslippstillatelse - Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolig - gbnr 71/3 - Johan Egil Grande LØHRE VVS AS EPHORTE
2022/1315 20220511 11.05.2022 Utgående brev Salgskontroller/røyke- og skjenkekontroller 7.mai 2022 - Tilbakemelding Securitas AS EPHORTE
2021/3881 20220511 11.05.2022 Utgående brev Underretning om retting av Matrikkelen gnr 234 bnr 1 Kari Eldbjørg Reiten EPHORTE
2022/2038 20220511 11.05.2022 Inngående brev Veiledende satser for eget skogkulturarbeid i 2022 og anbefalte satser for maskinarbeid STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTE
2022/2036 20220511 11.05.2022 Inngående brev Taushetserklæring - Maja Witzell Lilleholte Maja Witzell Lilleholte EPHORTE
2022/2039 20220511 11.05.2022 Inngående brev Tilskuddsbrev 2022 - Tilskudd til innkjøp av digitale læremidler UTDANNINGSDIREKTORATET EPHORTE
2021/3942 20220511 11.05.2022 Inngående brev Vedrørende dispensasjonssøknad byggesak - Deres ref 2021/280-13 Marit Lovise Solem Wolden EPHORTE
2022/2028 20220511 11.05.2022 Inngående brev Søknad om deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning - fradeling av grunneiendom - Tomt T15 - gbnr 74/1 og 74/2 - rekvirenter Eli Figenschow og Karl Erik Solem Eli Figenschow og Karl Erik Solem EPHORTE
2021/3915 20220511 11.05.2022 Inngående brev Forløpig svar på klage - tilskudd til drift med taubane - Marianne Fløttum Bones - Svend Erik Bones og Steinar Bones - Midtre Gauldal 28/1 29/1 30/1 STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTE
2022/2032 20220511 11.05.2022 Inngående brev Taushetserklæring - Laven Nezam Hassan Lawen Nezam Hassan EPHORTE
2022/653 20220511 11.05.2022 Utgående brev Varsel om avslutning av vedlikehold for ESA og ephorteweb SIKRI AS EPHORTE
2022/2034 20220511 11.05.2022 Inngående brev Krav om retting av feil og mangler i matrikkelen - gbnr 230/121 - Grete Digre Grete Digre EPHORTE
2021/2985 20220511 11.05.2022 Inngående brev Bekreftelse på at søknaden trekkes og at omsøkte tiltak flyttes Thomas Haltland EPHORTE
2022/2035 20220511 11.05.2022 Inngående brev Arbeidsavtale - rådgiver oppvekst - 100 % fast stilling fom 010822 - Heidi Bakken Heidi Bakken EPHORTE
2022/1805 20220511 11.05.2022 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - drenering, 828071912 Landbruksdirektoratet EPHORTE
2022/2008 20220511 11.05.2022 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - sykavl, ***** Landbruksdirektoratet EPHORTE
2022/410 20220511 11.05.2022 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - smil, 925067482 Landbruksdirektoratet EPHORTE
2019/1627 20220511 11.05.2022 Inngående brev Søknad om permisjon - kommunestyremøte - 120522 - Nina Bratt Staverløkk Nina Bratt Staverløkk EPHORTE
2022/132 20220511 11.05.2022 Utgående brev Arbeidsavtale - vikariat 100% lærer - Simen Solvang Aamodt - Singsås skole - skoleåret 22/23 Simen Solvang Aamodt EPHORTE
2021/3574 20220511 11.05.2022 Inngående brev Vs: Avslutning av tilsyn ved Støren barnehage Berit Stornes EPHORTE
2021/3047 20220511 11.05.2022 Utgående brev Svar på klage - avslag på søknad om bytte av skolekrets - ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2022/1269 20220511 11.05.2022 Inngående brev Ettersendelse av opplysninger i delingssak - gbnr 258/1 Per Kosberg EPHORTE
2022/1528 20220511 11.05.2022 Inngående brev Arbeidsavtale - fast stilling 60 % rådgiver - Samfunnsutvikling og kultur Berit Wolden EPHORTE
2021/1982 20220511 11.05.2022 Inngående brev Tilskudd til kompetansehevingstiltak for lærere og ledere i voksenopplæringene i kommuner og fylkeskommunen 2022 STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTE
2022/2037 20220511 11.05.2022 Inngående brev Sakkyndig vurdering 22/23 Midtre Gauldal kommune PPT EPHORTE
2022/2025 20220511 11.05.2022 Inngående brev Søknad om skjenkebevilling - enkeltanledning - Økotech AS - 100622 - Hognabrygg AS Hognabrygg AS EPHORTE
2022/2026 20220511 11.05.2022 Inngående brev Arbeidsavtale - ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2022 - Enhet for Pleie og omsorg - Evelyn Roberts Evelyn Roberts EPHORTE
2021/2695 20220511 11.05.2022 Utgående brev Melding om vedtak - Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for etablering av adkomstvei - gbnr 265/24 Nina Øberg EPHORTE
2021/2834 20220511 11.05.2022 Utgående brev Melding om vedtak - Klage på avslag for søknad om dispensasjon for oppføring av bod/garasje - gbnr 263/51 Geir Arne Mahlum EPHORTE
2022/1269 20220511 11.05.2022 Utgående brev Foreløpig svar 2 - søknad om deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning - fradeling av grunneiendom - gbnr 258/1 Unni T Brattset Hermo EPHORTE
2021/3879 20220511 11.05.2022 Inngående brev SV: Vedr. vurdering flomfare referanse 2021037 Karl Falch EPHORTE
2021/3942 20220511 11.05.2022 Utgående brev Melding om vedtak - Søknad om dispensasjon for tilbygg under 50 m2 - gbnr 45/143 Marit Lovise Solem Wolden EPHORTE
2022/1312 20220511 11.05.2022 Inngående brev Ettersending av dokumentasjon- selvbygger Patrik Forsell EPHORTE
2022/2027 20220511 11.05.2022 Inngående brev Til kommunestyrebehandling - Ny samarbeidsavtale for Midt-Norge IUA Midt-Norge IUA EPHORTE
2022/1534 20220511 11.05.2022 Inngående brev Ettersendelse av dokumentasjon i byggesak - gbnr 134/4 Kåre Johnny Hage EPHORTE
2022/2031 20220511 11.05.2022 Inngående brev KOSTRA-Eiendomsforvaltning Kostra Support EPHORTE
2019/4115 20220511 11.05.2022 Inngående brev Klage på ytelser ***** EPHORTE
2022/2017 20220511 11.05.2022 Utgående brev Utlysningstekst - Midlertidig stilling - 100 % svangeskapsvikariat - Enhet for Pleie og omsorg, p.t. Støren Bo- og dagsenter - F.o.m. 01.07.22 t.o.m. 31.08.23 Anita Wanvik Enlid m.fl. EPHORTE
2022/473 20220511 11.05.2022 Utgående brev Melding om vedtak - Søknad om dispensasjon for fradeling av tilleggsareal - gbnr 51/4 og 54/7 GAULDALSADVOKATENE AS EPHORTE
2022/2030 20220511 11.05.2022 Inngående brev Forhåndskonferanse - Oppretting av matrikkelenhet - grunneiendom - Snøan-Strinde 349 - gbnr 74/1 og 74/2 Karl Erik Solem EPHORTE
2022/1319 20220511 11.05.2022 Inngående brev Tilsynsrapport med varsel om pålegg Arbeidstilsynet EPHORTE
2021/3934 20220511 11.05.2022 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale - 60% stilling logoped Silje Haukdal EPHORTE
2022/1528 20220511 11.05.2022 Utgående brev Arbeidsavtale - fast stilling 60 % rådgiver - Samfunnsutvikling og kultur Berit Wolden EPHORTE
2022/2040 20220511 11.05.2022 Inngående brev Arbeidsavtale - 40% fast og 20% midlertidig stilling - logoped - Helse og familie - Silje Haukdal Silje Haukdal EPHORTE
2022/2041 20220511 11.05.2022 Inngående brev Arbeidsavtale - 100% fast stilling som lektor - Støren barneskole - Synne Reitan Synne Reitan EPHORTE
2022/72 20220511 11.05.2022 Utgående brev Melding om hogst i vernskog. Lars Gunnar Storli EPHORTE
2022/231 20220511 11.05.2022 Saksframlegg/innstilling Regnskap og budsjett: Drift, Næringsfond (VSP), ERG og Kompetansepilot EPHORTE
2022/2047 20220511 11.05.2022 Inngående brev Melding om frittliggende tilbygg som er unntatt søknadsplikt - Haukdalsveien 272 - gbnr 58/7 - Janne Lyngseth Janne Helen Lyngseth EPHORTE
2021/4049 20220511 11.05.2022 Inngående brev Konsesjonssak Advokatfirmaet Kalsnes & Nygaard AS EPHORTE
2021/4046 20220510 10.05.2022 Inngående brev Søknad om stilling - Vilde Ler Vilde Ler EPHORTE
2022/1805 20220510 10.05.2022 Inngående brev Vedlegg - Drenering, 828071912 Landbruksdirektoratet EPHORTE
2021/2029 20220510 10.05.2022 Inngående brev Erklæring grense r-refset EPHORTE
2022/1315 20220510 10.05.2022 Inngående brev Salgs- og skjenkekontroll, samt tilsyn tobakkskadeloven - 070522 Securitas AS EPHORTE
2022/2005 20220510 10.05.2022 Inngående brev Rammeavtale - tilkallingsvikar - Enhet for Pleie og omsorg - 010522-300922 - Lawen Hassan Nezam Lawen Hassan Nezam EPHORTE
2022/1852 20220510 10.05.2022 Inngående brev Byggesak Nedre Frøsetløkkja - ettersendelse av dokumentasjon AUNE UTVIKLING AS EPHORTE
2018/550 20220510 10.05.2022 Inngående brev Ettersendelse av dokumentasjon i forbindelse med søknad om ferdigattest - gbnr 45/374 B&B Entreprenør EPHORTE
2022/2007 20220510 10.05.2022 Inngående brev Arbeidsavtale - fast tilsetting - enhetsleder Budal oppvekstsenter -fom 010822 - Arne Tovmo Arne Tovmo EPHORTE
2022/1766 20220510 10.05.2022 Inngående brev Tjenestebevis - Melhus kommune - Kristin Ramseng Kristin Ramseng EPHORTE
2021/1049 20220510 10.05.2022 Inngående brev Vedlegg - Sykdomsavløsning, ***** Landbruksdirektoratet EPHORTE
2022/2010 20220510 10.05.2022 Inngående brev Høringsutkast - Delstrategi Veg 2022-2032 - Anmodning om Innspill - Høringsfrist 1. juli 2022 Trøndelag fylkeskommune EPHORTE
2019/1778 20220510 10.05.2022 Utgående brev Melding om vedtak - planbehandling - detaljregulering Nedre Frøsetløkkja - merknadsbehandling og SLUTTVEDTAK (planID: 50272019004) AUNE UTVIKLING AS EPHORTE
2021/2350 20220510 10.05.2022 Utgående brev Saksbehandlingen i våre saker 20/4603 og 21/2350 - Søknader om bygging av landbruksveier og klage over mindre reguleringsendring. Sivert Nygaard m.fl. EPHORTE
2021/4046 20220510 10.05.2022 Utgående brev Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2022 - Enhet for Pleie og omsorg - Evelyn Roberts Evelyn Roberts EPHORTE
2021/4046 20220510 10.05.2022 Utgående brev Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2022 - Enhet for Pleie og omsorg - Barbara Guzmann Barbara Cecylia Guzmann EPHORTE
2020/25531 20220510 10.05.2022 Utgående brev Godkjenning - Ferdigattest - Redskapshus gbnr 119/1 Ole Aleksander Midthjell EPHORTE
2022/2008 20220510 10.05.2022 Inngående brev Søknad om tilskudd - sykavl, ***** Landbruksdirektoratet EPHORTE
2022/1739 20220510 10.05.2022 Utgående brev Foreløpig svar - krav om retting av feil og mangler i matrikkelen - gbnr 79/3 Johan Martin Buskland EPHORTE
2021/1049 20220510 10.05.2022 Inngående brev Søknad om tilskudd, ***** ***** ***** EPHORTE
2022/1590 20220510 10.05.2022 Utgående brev Foreløpig svar - krav om retting av feil og mangler i matrikkelen - gbnr 44/3 Sivert Nygaard EPHORTE
2022/983 20220510 10.05.2022 Utgående brev Tilsvar - krav om retting av feil og mangler i matrikkelen - gbnr 21/2 i Midtre Gauldal kommune REMIDT IKS EPHORTE
2021/3934 20220510 10.05.2022 Utgående brev Oppdragstaker som brukerrepresentant Tordis Olderøien EPHORTE
2021/3934 20220510 10.05.2022 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale - avlaster Vegard Heggvold EPHORTE
2018/550 20220510 10.05.2022 Utgående brev VS: Vedr. søknad om ferdigattest gbnr 45/374 Børset og Bjerkset v/ Harry Flatås EPHORTE
Ingen tilgang 20220510 10.05.2022 Utgående brev Byggesaksbehandling - Ferdigattest - bruksendring fra forretning til bolig, samt ombygging av bolig med to bruksenheter - gbnr 161/12 OEG TEGNEKONTOR AS EPHORTE
2019/1389 20220510 10.05.2022 Utgående brev Byggesaksbehandling - Ferdigattest - Oppføring av ny hytte - gbnr 177/26 - Hytte Gammelvollia Budal Gøran Fossmo EPHORTE
2022/1325 20220510 10.05.2022 Utgående brev Utslippstillatelse - Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolig - gbnr 258/1 - Unni T. Brattset Hermo LØHRE VVS AS EPHORTE
2022/1949 20220510 10.05.2022 Saksframlegg/innstilling "Først til framtida" - omstilling og effektivisering på området samfunnsutvikling og byggesaksbehandling, tilbakemelding til kommunestyret EPHORTE
2020/58082 20220510 10.05.2022 Utgående brev Vei videre i Midtre Gauldal Statsforvalteren i Trøndelag EPHORTE
2022/15 20220510 10.05.2022 Utgående brev Vedlikeholdsbasen på Støren BaneNor EPHORTE
2021/3160 20220510 10.05.2022 Saksframlegg/innstilling Klage på enkeltvedtak for tiltak på 49/1 EPHORTE
2022/366 20220510 10.05.2022 Utgående brev Oversendelse av klagesak 20/22 utvalg for Næring, Plan og Miljø for endelig avgjørelse av Statsforvalteren. Statsforvalteren i Trøndelag EPHORTE
2022/2013 20220510 10.05.2022 Inngående brev Bakvakt - kontakttelefon for rus- psykiatribrukere etter kontortid og helg/ferier Rådet for Mennesker med nedsatt funksjonsevne i Midtre Gauldal EPHORTE
2022/1581 20220510 10.05.2022 Inngående brev Vedlegg - SMIL, 969678128 Landbruksdirektoratet EPHORTE
2022/2011 20220510 10.05.2022 Inngående brev Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - sommeren 2022 - Enhet for Pleie og omsorg - Lawen Hassan Nezam Lawen Hassan Nezam EPHORTE
2022/698 20220510 10.05.2022 Utgående brev Foreløpig svar - krav om retting av feil og mangler i matrikkelen - gbnr 64/1 Jon Solem EPHORTE
2022/190 20220510 10.05.2022 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - smil Landbruksdirektoratet EPHORTE
2021/824 20220510 10.05.2022 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - beit, 913900634 Landbruksdirektoratet EPHORTE
2021/1049 20220510 10.05.2022 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - sykavl, ***** Landbruksdirektoratet EPHORTE
2022/2012 20220510 10.05.2022 Inngående brev Høring av digital eiendomssak - utsending til kommunene Kartverket EPHORTE
2020/530 20220510 10.05.2022 Inngående brev Anmodning om utbetaling av tilskudd til drift med taubane, hets o.a - 25/1 - Eivind Refseth EIVIND REFSETH EPHORTE
2021/1960 20220510 10.05.2022 Utgående brev Orientering om videre saksgang for riving av våningshus TØMRER VAGNILD AS m.fl. EPHORTE
2021/3624 20220510 10.05.2022 Utgående brev Godkjenning - Ett-trinns søknad - Søknad om riving av eksisterende og oppføring av ny fritidsbolig - Burusjøen Enlids Tradisjonslaft AS EPHORTE
2022/1852 20220510 10.05.2022 Inngående brev komplettering IG søknad Nedre Frøsetløkkja, deres ref Lisbeth Joramo AUNE UTVIKLING AS EPHORTE
2021/3990 20220510 10.05.2022 Inngående brev Velkommen til generalforsamling og eiermøte i TrønderEnergi AS 24. mai 2022 Trønderenergi EPHORTE
2022/1703 20220510 10.05.2022 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - drenering, 969221942 Landbruksdirektoratet EPHORTE
2022/1876 20220510 10.05.2022 Inngående brev Psykososialt kriseteam - Funksjonstillegg og lønn - Jorun Marie Svardal Jorun Marie Svardal EPHORTE
2022/1625 20220510 10.05.2022 Inngående brev Kopi bilde - Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede - Fornyelse - ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2022/1356 20220510 10.05.2022 Inngående brev VS: Vedr. søknad om utslippstillatelse gbnr 71/3 Løhre VVS EPHORTE
2022/1625 20220510 10.05.2022 Inngående brev Kopi førerkort framside - Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede - Fornyelse - ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2022/1625 20220510 10.05.2022 Inngående brev Kopi førerkort bakside - Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede - Fornyelse - ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2022/2016 20220510 10.05.2022 Inngående brev Taushetserklæring - Vegar Myren Vegar Myren EPHORTE
2020/25581 20220510 10.05.2022 Inngående brev NVEs uttalelse - Høring - Dispensasjon fra reguleringsplan og kommunedelplan - oppføring av hytte - Størenveien 79 NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) EPHORTE
2022/2015 20220510 10.05.2022 Inngående brev Databrukerkontrakt - Vegar Myren Vegar Myren EPHORTE
2018/550 20220510 10.05.2022 Inngående brev VS: Vedr. søknad om ferdigattest gbnr 45/374 B & B Entreprenør EPHORTE
2018/4342 20220510 10.05.2022 Utgående brev Mekling Brudal hyttefelt II Esten Flatås EPHORTE
2018/3721 20220510 10.05.2022 Saksframlegg/innstilling Detaljregulering Gammelvolllia hytteområde - Begrenset høring EPHORTE
2021/3894 20220510 10.05.2022 Utgående brev Rammeavtale Tove Aune Tove Aune EPHORTE
2022/1345 20220510 10.05.2022 Utgående brev VS: Sæterkonferanse 2022 Oline Hoston Nannestad EPHORTE
2021/1122 20220510 10.05.2022 Utgående brev Vedtak etter matrikkelloven -retting i Matrikkelen- bygning 184401339- gbnr 400/1 Lars Kåre Stensås EPHORTE
2021/3600 20220510 10.05.2022 Utgående brev NMSK- 2022 - Midtre gauldal kommune Statsforvalteren i Trøndelag EPHORTE
2018/3721 20220510 10.05.2022 Utgående brev Status på detaljregulering Gammelvollia hyttefelt II Torgrim Lie EPHORTE
2022/2006 20220510 10.05.2022 Utgående brev Tilleggsavtale - Arbeid i eget hjem - Enhet for Pleie og omsorg - 010522 - 300922 - Laila Fossum Laila Fossum EPHORTE
2021/3934 20220510 10.05.2022 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale - tilsynsfører i fosterhjem Aina Bogen EPHORTE
2021/4046 20220510 10.05.2022 Utgående brev Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Enhet for Pleie og omsorg - Anne Kjersti Folstad Anne Kjersti Folstad EPHORTE
2021/4046 20220510 10.05.2022 Utgående brev Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2022 - Enhet for Pleie og omsorg - Ann karin Aune Anne-Karin Aune EPHORTE
2021/3338 20220510 10.05.2022 Saksframlegg/innstilling Klage på enkeltvedtak for tiltak på gbnr 45/379 EPHORTE
2021/4148 20220510 10.05.2022 Utgående brev Arbeidsavtale Inga Strigunova 01.08.22-12.08.22 Inga Strigunova EPHORTE
2022/2009 20220510 10.05.2022 Inngående brev VS: Adresse til gbnr. 181/96 Sissel Enodd EPHORTE
2022/1543 20220510 10.05.2022 Utgående brev Korrigering husleie-trekk fra og med mai 2022 Kari Nybjerkan Refseth EPHORTE
2022/1543 20220510 10.05.2022 Utgående brev Korrigering husleie-trekk fra og med mai 2022 Kari Nybjerkan Refseth EPHORTE
2022/1543 20220510 10.05.2022 Utgående brev Korrigering husleie-trekk fra og med mai 2022 Kari Nybjerkan Refseth EPHORTE
2022/1543 20220510 10.05.2022 Utgående brev VS: Korrigering husleie-trekk fra og med mai 2022 Kari Nybjerkan Refseth EPHORTE
2021/3600 20220510 10.05.2022 Utgående brev Vedtak om NMSK - tilskudd - MGK. Midtre Gauldal kommune EPHORTE
2022/1543 20220510 10.05.2022 Utgående brev Korrigering husleie-trekk fra og med mai 2022 Kari Nybjerkan Refseth EPHORTE
2022/1543 20220510 10.05.2022 Utgående brev Korrigering husleie-trekk fra og med mai 2022 Kari Nybjerkan Refseth EPHORTE
2022/1980 20220509 09.05.2022 Inngående brev Ønsker å gå tilbake til ordinær stilling - ***** ***** ***** EPHORTE
2021/2993 20220509 09.05.2022 Utgående brev Vedr. søknad om oppføring av seterfjøs gbnr 401/1 Jarle Hindbjørg m.fl. EPHORTE
2022/1750 20220509 09.05.2022 Utgående brev Godkjenning - Ett-trinns søknad - Bruksendring av rom i annen landbruksbygning til soverom - Svenstuvollen Kjell Egil Hage EPHORTE
2022/1328 20220509 09.05.2022 Inngående brev Soknedal elg - Bestandsplan 2022 - 2024. Soknedal Elg EPHORTE
2022/1984 20220509 09.05.2022 Inngående brev Søknad om tiltak - Endring av bygg - utvendig tilbygg mindre enn 50 m² - Brukarveien 4 - 81/18 KJELSTAD SNEKKERSERVICE AS EPHORTE
2022/164 20220509 09.05.2022 Utgående brev Rammeavtale - Tilkallingsvikar - Enhet for Pleie og omsorg - 010522 - 300922 - Lawen Hassan Nezam Lawen Hassan Nezam EPHORTE
2022/1328 20220509 09.05.2022 Inngående brev Høgkjetilen driftsplanområde - Bestandsplan 2022 - 2024. Høgkjetilen driftsplanområde EPHORTE
2022/1989 20220509 09.05.2022 Inngående brev Søknad uten ansvarsrett - Endring av bruk - bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel - Engan 38 B - gbnr 45/136 Målfrid Engen Røe EPHORTE
2022/1989 20220509 09.05.2022 Inngående brev Søknad om ferdigattest - Endring av bruk - bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel - Engan 38 B - 45/136 Målfrid Engen Røe EPHORTE
2021/8 20220509 09.05.2022 Inngående brev Geovekst 2021 og bekreftelse implementering av nye FKB kartdata i prosjektet for Midtre Gauldal kommune Kartverket EPHORTE
2022/1975 20220509 09.05.2022 Inngående brev Søknad om permisjon fra stilling som lærer ved Singsås skole - 020522-311222 - Gurid Hovstad Gurid Hovstad EPHORTE
2022/1328 20220509 09.05.2022 Inngående brev Bestandsplan Gaula Øst Hjorteviltvald 2022-2024 Aril Foros EPHORTE
2022/1978 20220509 09.05.2022 Inngående brev Resultatkartlegging for miljø og skogbrukstiltak og Foryngelseskontroll Trøndelag 2022 STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTE
2022/1979 20220509 09.05.2022 Inngående brev Tiurleik - Kommunalt viltkart. Knut Krokann EPHORTE
2022/1328 20220509 09.05.2022 Inngående brev VS: Søknad om å inkludere tellende areal for Åsheim (258/2, 258/20) i Østre Fordalen utmarkslag Ørjan Store-Valen EPHORTE
2022/1328 20220509 09.05.2022 Inngående brev Bestandsplan Herjådalen - 2022-2024 Herjådalen bestandsplanområde EPHORTE
2022/655 20220509 09.05.2022 Utgående brev Dispensasjonsbehandling - Søknad om dispensasjon for å gjennomføre makeskifte i strid med reguleringsplan 64/20 Leif Arvid Tømmerås EPHORTE
2022/1852 20220509 09.05.2022 Utgående brev Mangelbrev - anmodning om tilleggsinformasjon - Ett-trinns søknad - Søknad om grunnarbeid, utvendig VA-anlegg og betong - Frøse AUNE UTVIKLING AS EPHORTE
2022/1328 20220509 09.05.2022 Inngående brev Elgshøgda Driftsplanområde - Driftsplan 2022 - 2024. Elgshøgda driftsplanområde EPHORTE
2022/1983 20220509 09.05.2022 Inngående brev Oppsigelse av stilling som hjemmehjelp - Kristin Mari Rød Kristin Mari Rød EPHORTE
2022/1954 20220509 09.05.2022 Utgående brev Anmodning om politiattest - bekreftelse av formål Viktoria Lian EPHORTE
2022/1356 20220509 09.05.2022 Utgående brev VS: Vedr. søknad om utslippstillatelse gbnr 71/3 Løhre VVS AS EPHORTE
2022/1992 20220509 09.05.2022 Inngående brev Arbeidsavtale - Fast 100%% - barnehagelærer - Soknes barnehage - Unni Sommerseth Unni Sommerseth EPHORTE
2020/24035 20220509 09.05.2022 Inngående brev Rammeavtale - tilkallingsvikar - Enhet for Pleie og omsorg - 010522-300922 - Rahaf Kamal Aldakkak Rahaf Kamal Aldakkak EPHORTE
2022/756 20220509 09.05.2022 Utgående brev Innkalling til intervju for stilling ID 1441 aktivitørlærling ***** EPHORTE
2022/1998 20220509 09.05.2022 Inngående brev Taushetserklæring - Ole Alexander Volden Sundet Ole Alexander Volden Sundet EPHORTE
2022/1833 20220509 09.05.2022 Utgående brev Tjenesteattest Michael Bratland Michael Bratland EPHORTE
2022/1994 20220509 09.05.2022 Inngående brev Krav om retting av feil og mangler i matrikkelen - gbnr 121/2 - May Myrmo Børset May Myrmo Børset EPHORTE
2022/1995 20220509 09.05.2022 Inngående brev Krav om retting av feil og mangler i matrikkelen - gbnr 121/1 - Haldis og Ola Børseth Haldis og Ola Børseth EPHORTE
2022/1982 20220509 09.05.2022 Inngående brev Vedtak om tvangsmulkt - Egenmeldt sykefravær (RA-0182) Statistisk Sentralbyrå EPHORTE
2022/1825 20220509 09.05.2022 Inngående brev Søknad om stilling Sylvia Abra Enyonam Asmussen EPHORTE
2022/1777 20220509 09.05.2022 Inngående brev Søknad om stilling Rebekka Sveås EPHORTE
2022/1328 20220509 09.05.2022 Inngående brev Vagnildhøgda utmarkslag og Sokna vest Hjorteviltvald. - Bestandsplan 2022-2024 Vagnildhøgda Utmarkslag og Sokna vest hjorteviltvald EPHORTE