eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 200 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2018/266 20180215 15.02.2018 Utgående brev Byggesaksbehandling - Godkjent søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - tilbygg til eksisterende hytte - gbnr 41/5 - Ramstadsjøen, 7288 Soknedal - tiltakshaver Lise Sofie Nedregotten Lise S Skare Nedregotten
2018/385 20180215 15.02.2018 Utgående brev Svar - Purring - Krav om øking av stilling - ***** ***** *****
Ingen tilgang 20180215 15.02.2018 Utgående brev Orientering om videre saksgang - Krav om utvidet stilling - ***** ***** *****
2018/529 20180215 15.02.2018 Inngående brev Søknad om tilskudd til avløsning ved sykdom - 100118-240118 - ***** ***** ***** *****
2018/532 20180215 15.02.2018 Saksframlegg/innstilling Møteplan for utvalg for helse- og omsorg 2018
2018/215 20180215 15.02.2018 Inngående brev Søknad om deltakelse på det kommunale skadefellingslaget - John Åge Rogneslien John Åge Rogneslien
2018/527 20180215 15.02.2018 Inngående brev Ordrebekreftelse vedr. ny AR5 Midtre Gauldal kommune etter periodisk ajourhold Norconsult Informasjonssystemer AS
2017/3648 20180215 15.02.2018 Utgående brev Vedr. klage på endring av stillingskode - ***** ***** ***** Skolenes landsforbund v/Anne Finborud
2018/81 20180215 15.02.2018 Utgående brev Orientering om videre saksgang - Krav om utvidet stilling - ***** ***** *****
2018/432 20180215 15.02.2018 Inngående brev Søknad om stilling Linda Therese Løseth
2018/362 20180215 15.02.2018 Inngående brev Uttalelse - Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - utbedring av adkomst til kjøreveg - fv. 6556 - gbnr 177/5 i Midtre Gauldal kommune sendt fra Statens vegvesen Statens vegvesen - Region midt
2018/547 20180215 15.02.2018 Inngående brev Forslag til retningslinjer for grunnskoleskyss i Trøndelag - Høringsbrev Trøndelag fylkeskommune
2018/549 20180215 15.02.2018 Utgående brev Søknad om forebyggings- og tilretteleggingstilskudd - ***** ***** ***** NAV
2017/3727 20180215 15.02.2018 Utgående brev Orientering om videre saksgang - Krav om stillingsutvidelse - ***** ***** ***** *****
2017/3129 20180215 15.02.2018 Utgående brev Avtale om leie av jord - eier Ingvar Vold - leier Kjell Ivar How - gbnr 172/2 Ingvar Vold m.fl.
2018/551 20180215 15.02.2018 Inngående brev Søknad om igangsettingstillatelse - riving av eksisterende bebyggelse - gbnr 45/1/50 - 7290 Støren - tiltakshaver Midtre Gauldal kommune - Eiendom og kommunalteknikk Børset & Bjerkset entreprenør AS
2017/2507 20180215 15.02.2018 Utgående brev Melding om bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt - gbnr 45/317 Gøran Fossmo m.fl.
2017/793 20180215 15.02.2018 Inngående brev Vedrørende dispensasjon fradeling av eiendom gbnr 131/2 Statens vegvesen - Region midt
2018/550 20180215 15.02.2018 Inngående brev Søknad om igangsettingstillatelse - riving/sanering av eksisterende bolig - opparbeiding av parkeringsplass - gbnr 45/374 - 7290 Støren - tiltakshaver Midtre Gauldal kommune - Eiendom og kommunalteknikk Børset & Bjerkset entreprenør AS
2017/2420 20180215 15.02.2018 Utgående brev Rapporter gbnr 2/22, 2/24, 2/27 og 45/272 etter grensegang i Moøya Eiendom-og kommunalteknikk v/Stein Roar Strand
2018/504 20180215 15.02.2018 Utgående brev Midlertidige arbeidsavtale- 28,5% - assistent- Budal skole- Kjerstin Heggvold Kjerstin Heggvold
2018/545 20180215 15.02.2018 Inngående brev Vedrørende forslag til ny turnus for boveiledertjenesten Fagforbundet ved Anne Lise Klemmetvoll
2017/2692 20180215 15.02.2018 Utgående brev Vedtak - dispensasjon fra reguleringsplan Soknesmoen og Spjelddalen - oppføring av garasje - gbnr 45/162 Helge Johansen
2017/2180 20180215 15.02.2018 Utgående brev Opphør av midlertidig stilling - 80 % vikariat pedagogisk leder - Budal barnehage - Kristin H Berg Kristin H. Berg
2018/432 20180215 15.02.2018 Inngående brev Søknad om stilling Trude Enlid Waagen
2018/432 20180215 15.02.2018 Inngående brev Søknad om stilling Eva Karin Aune
2018/471 20180215 15.02.2018 Utgående brev Attest - Even Greis Terjesønn Hansen Even Greis Terjesønn Hansen
2017/2795 20180215 15.02.2018 Utgående brev Vedtak- dispensasjon fra reguleringsplan Soknesørene - nytt redskapshus - gbnr 49/1 Midtre Gauldal kommune ved enhet Eiendom og kommunalteknikk
2018/418 20180215 15.02.2018 Inngående brev Søknad om stilling Eva Karin Aune
2018/504 20180215 15.02.2018 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale- 7,6%- lærer-Budal skole- Grethe Nordtømme Grethe Nørdtømme
2017/3761 20180215 15.02.2018 Utgående brev Vedtak - dispensasjon fra kommunedelplan Støren og reguleringsplan for Moøya - oppføring av mobilt betongblandeverk - gbnr 45/379 HUGAAS ENTREPRENØR AS
2017/3733 20180215 15.02.2018 Utgående brev Orientering om videre saksgang - Krav om utvidet stilling - ***** ***** ***** *****
2018/504 20180215 15.02.2018 Utgående brev Midlertidige arbeidsavtale- 62%- barne- og ungdomsarbeider- Budal skole- Lone Mari Waagbø Lone Mari Waagbø
2018/432 20180215 15.02.2018 Inngående brev Søknad om stilling Inger Marie Berg
2018/83 20180215 15.02.2018 Inngående brev Søknad om stilling Ann Guri Horghagen
2018/466 20180215 15.02.2018 Saksframlegg/innstilling Retningslinjer for varsling i Midtre Gauldal kommune - revidering 2018 - drøfting
2018/39 20180215 15.02.2018 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale tilkallingshjelp Midtre Gauldal folkebibliotek Kari Krokhaug Klefstad
2017/1246 20180215 15.02.2018 Utgående brev Orientering om videre saksgang - Krav om utvidet stilling - ***** ***** *****
2018/530 20180215 15.02.2018 Inngående brev Midlertidig arbeidsavtale - 20 % lærer - Budal skole - 220118-310718 - Gunn Hov Gunn Hov
2018/531 20180215 15.02.2018 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra arealplan for Langvatnet - fradeling av bygsla tomt gbnr 3/1/11 - Knut Gunnar Frøseth Frøset Gård
2018/354 20180215 15.02.2018 Inngående brev Opplysninger om tiltaket ytre rammer og bygningsspesifikasjon - gbnr 228/18 Mesterservice AS
2018/537 20180215 15.02.2018 Inngående brev Søknad om tilskudd til tiltak i beiteområder - Sperregjerde - Gaula Øst Beitelag SA Gaula Øst Beitelag SA
2017/799 20180215 15.02.2018 Utgående brev Byggesaksbehandling - Godkjent søknad om oppføring av veranda med takoverbygg - gnr/bnr 83/5 Bjørgen Tiltakshaver: Margit Lovise Solem Margit Lovise Solem
2018/82 20180215 15.02.2018 Utgående brev Orientering om videre saksgang - Krav om utvidet stilling - ***** ***** *****
2018/527 20180215 15.02.2018 Utgående brev Forespørsel vedr. datasett AR5 Midtre Gauldal kommune etter periodisk ajourhold pr. 26. januar 2018 Norconsult Informasjonssystemer AS
2018/90 20180215 15.02.2018 Inngående brev Åpen søknad om kulturminneplanarbeid Andrea Hånes
2018/538 20180215 15.02.2018 Inngående brev Søknad om tilskudd til tiltak i beiteområder - Elektronisk overvåkning/radiobjeller - Gaula Øst Beitelag SA Gaula Øst Beitelag SA
2018/539 20180215 15.02.2018 Inngående brev Kloakk- og vannlekkasje i kommunal bolig ***** ***** ***** ***** ***** ***** - krav om redusert husleie *****
2018/432 20180215 15.02.2018 Inngående brev Søknad om stilling Dajana Milicevic
2018/83 20180215 15.02.2018 Inngående brev Søknad om stilling Erlend Nordseth
2018/300 20180215 15.02.2018 Utgående brev Matrikkelbrev gbnr 2/22 etter sammenslåing med gbnr 2/27 Eiendom- og kommunalteknikk v/Stein Roar Strand
2018/192 20180215 15.02.2018 Utgående brev Manglende dokumentasjon - søknad om avløsertilskudd - ***** ***** ***** *****
2018/528 20180215 15.02.2018 Inngående brev Søknad om avløsertilskudd ved sykdom - 020118-100118 - ***** ***** ***** *****
2018/524 20180215 15.02.2018 Inngående brev Anmodning om oppstartsmøte - privat reguleringsplanarbeid - R6 Ulsberg-Vindåsliene, østlig trasé Sweco Norge AS
2018/527 20180215 15.02.2018 Inngående brev Svar vedr. AR5/markslagskart for Midtre Gauldal kommune etter periodisk ajourhold pr. januar 2018 Norconsult Informasjonssystemer AS
2018/534 20180215 15.02.2018 Inngående brev Søknad om tilskudd til tiltak i beiteområder - Tilskudd til ny ferist setervegen Jelan - Mosvollen - Endal beitelag sa Endal Beitelag sa
2018/541 20180215 15.02.2018 Inngående brev Fisketillatelse - forsknings- og utredningsundersøkelser - laksefisk - Øyvind Solem - NINA Fylkesmannen i Trøndelag
2018/542 20180215 15.02.2018 Inngående brev Databrukerkontrakt - Maren Annette Saksvik Maren Annette Saksvik
2018/543 20180215 15.02.2018 Inngående brev Taushetserklæring - Maren Annette Saksvik Maren Annette Saksvik
2018/544 20180215 15.02.2018 Inngående brev Midlertidig arbeidsavtale - prosjektarbeid kulturskolen i Midtre Gauldal - 150118-300618 - Roar Øien Roar Øien
2018/323 20180215 15.02.2018 Inngående brev Søknad om stilling Anne Nybjerkan
2018/334 20180215 15.02.2018 Inngående brev Søknad om stilling Anne Nybjerkan
2017/1815 20180215 15.02.2018 Utgående brev Orientering om videre saksgang - Krav om utvidet stilling - ***** ***** *****
2017/3730 20180215 15.02.2018 Utgående brev Svar - Krav om utvidet stilling - ***** ***** ***** *****
2017/3725 20180215 15.02.2018 Utgående brev Svar - Krav om utvidet stilling - ***** ***** ***** *****
2016/4049 20180215 15.02.2018 Utgående brev Innkalling til møte vedr arbeidsforhold - ***** ***** ***** *****
2018/45 20180214 14.02.2018 Inngående brev Bekreftelse på utført bistand vedr. implementering av nytt FKB vegnett februar 2018 Norconsult Informasjonssystemer AS
2018/83 20180214 14.02.2018 Inngående brev Søknad om stilling Oda pernille Staverløkk
2018/422 20180214 14.02.2018 Inngående brev Søknad om stilling Oda pernille Staverløkk
2017/3319 20180214 14.02.2018 Utgående brev Vedtak - dispensasjon fra kommunedelplan Singsås - Forsetmo - bygging av garasje og redskapshus - gbnr 227/10 og 227/23 Oddrun Helene Hinsverk
2018/83 20180214 14.02.2018 Inngående brev Søknad om stilling Anne Lise Malum
2018/484 20180214 14.02.2018 Utgående brev Tilbud om fortsettelsesforsikring gruppeliv *****
2018/525 20180214 14.02.2018 Inngående brev Søknad om bygging av landbruksveg - gbnr 4/1 - Jon Bones Jon Bones
2017/1236 20180214 14.02.2018 Inngående brev Egenmeldingsskjema for oppfølging av skogeiers foryngelsesplikt - Kristin Stornes Kristin Stornes
2018/432 20180214 14.02.2018 Inngående brev Søknad om stilling Anne Lise Malum
2018/241 20180214 14.02.2018 Utgående brev Prosessuell beslutning - søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - vedrørende krav om bebyggelsesplan - gbnr 147/2 Harald Ulvund m.fl.
2018/381 20180214 14.02.2018 Inngående brev Arbeidsavtale - Stillingsutvidelse - Fast 70,68 helsefagarbeider - Enhet for pleie og omsorg, p.t. Trygg framtid - f.o.m. 010418 - Vigdis M Fillingsnes Vigdis M. Fillingsnes
2017/3217 20180214 14.02.2018 Utgående brev Vedtak - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - riving/oppføring av nytt naust - gbnr 236/25 STATSKOG SF
2018/523 20180214 14.02.2018 Inngående brev Databrukerkontrakt - Britt Inger Lilleberg Britt Inger Lilleberg
2017/3490 20180214 14.02.2018 Utgående brev Vedtak - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - riving/oppføring av nytt uthus/utedo, platting og gapahuk - gbnr 278/13 Rolf Ove Dahl
2018/521 20180214 14.02.2018 Inngående brev Arbeidsavtale - vikariat 91,39 % stilling/81,47 % lønnet del - Helsefagarbeider i vernepleierstilling - Trygg Framtid - 010318-311218 - Vigdis Fillingsnes Vigdis M. Fillingsnes
2018/522 20180214 14.02.2018 Inngående brev Taushetserklæring - Britt Inger Lilleberg Britt Inger Lilleberg
2018/432 20180214 14.02.2018 Inngående brev Søknad om stilling Ole-Martin Hveem
2016/3882 20180214 14.02.2018 Inngående brev Uttalelse fra plassverneombud langvakter Plassverneombud
2018/432 20180214 14.02.2018 Inngående brev Søknad om stilling HIlde Møinichen Bollandsås
2017/873 20180214 14.02.2018 Inngående brev Forhåndsvarsel om pålegg - Branntilsyn Soknedal tjenestesenter Gauldal brann og redning IKS
2018/171 20180214 14.02.2018 Inngående brev Uttalelse til søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - bygging av terasse og markterrasse - Midtre Gauldal 260/7 Fylkesmannen i Trøndelag
2018/21 20180214 14.02.2018 Inngående brev Tilbakemelding etter drøftingsmøte - 120218 - ***** ***** *****
2017/929 20180214 14.02.2018 Inngående brev Uttalelse til søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - tilleggsareal på eiendom - Støren - Tor Odd Bones - Midtre Gauldal 5/17 - 22 Fylkesmannen i Trøndelag
2018/520 20180214 14.02.2018 Inngående brev Søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket - Rydding av skog - kulturbeite - gbnr 258/1 - Gunnar Edvin Hermo Gunnar Edvin Hermo
2018/431 20180214 14.02.2018 Inngående brev Søknad om stilling Oda pernille Staverløkk
2018/432 20180214 14.02.2018 Inngående brev Søknad om stilling Oda pernille Staverløkk
2017/3897 20180214 14.02.2018 Saksframlegg/innstilling Dispensasjonsbehandling - dispensasjon fra kommunedelplan for Støren - bruksendring av uthus til egen boenhet - gbnr 45/325
2018/432 20180214 14.02.2018 Inngående brev Søknad om stilling Mary Rose Kant
2017/873 20180214 14.02.2018 Inngående brev Forhåndsvarsel om pålegg - Branntilsyn Snurruhagen serviceenhet Gauldal brann og redning IKS
2017/873 20180214 14.02.2018 Inngående brev Forhåndsvarsel om pålegg - Branntilsyn Størenhallen Gauldal brann og redning IKS
2017/2471 20180214 14.02.2018 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Sissel Digre Sissel Digre
2018/517 20180214 14.02.2018 Inngående brev Tilsyn med sauehold - Mattilsynet fatter vedtak - vurdering av driftsbygning Mattilsynet
2018/518 20180214 14.02.2018 Inngående brev Søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid 2017/2018 - ***** ***** *****
2018/519 20180214 14.02.2018 Inngående brev Søknad om permisjon - 20 % - 010818-300719 - Bjørg Garli Bjørg Garli
2018/432 20180214 14.02.2018 Inngående brev Søknad om stilling Oda pernille Staverløkk
2018/504 20180214 14.02.2018 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale- 20%- lærer- Budal skole- Gunn Hov Gunn Hov
2018/487 20180214 14.02.2018 Utgående brev Søknad om dispensasjon fra kravet til næringsinntekt - avløsertilskudd ved sykdom - ***** ***** ***** Fylkesmannen i Trøndelag
2018/504 20180214 14.02.2018 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale- 57,7%- lærer - Budal skole- Ingrid Storlimo Ingrid Storlimo
2017/3109 20180214 14.02.2018 Utgående brev Avtale om leie av jord - eier Liv Irene Storli - leier Kjell Ivar Hov - gbnr 172/6 Liv Irene Storli
Ingen tilgang 20180214 14.02.2018 Utgående brev Avslutting av delingssak - gbnr 66/2 i Midtre Gauldal kommune Elsa Marie Eidstumo m.fl.
2017/2885 20180214 14.02.2018 Utgående brev Klage over saksbehandling utøvet av ***** ***** ***** ***** ***** i tilknytning til vedtak av 161017 - ***** ***** ***** Advokatene Hovstad, Kvernrød & Flatmo
2018/362 20180214 14.02.2018 Inngående brev Fylkeskommunens uttalelse til søknad om Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for utbedring kjøreveg gbnr 177/25 Trøndelag fylkeskommune
2018/393 20180214 14.02.2018 Inngående brev Fylkeskommunens uttalelse til søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppføring av uthus gbnr 216/3 i Midtre Gauldal Trøndelag fylkeskommune
2018/431 20180214 14.02.2018 Inngående brev Søknad om stilling katrine kilavik
2018/432 20180214 14.02.2018 Inngående brev Søknad om stilling katrine kilavik
2018/516 20180214 14.02.2018 Inngående brev Næringsfond - Søknad om støtte til lydutstyr - prosjekt Trøndelag produksjon (Tpro) - søker Sander Voll Nybro Sander Voll Nybro
2018/513 20180214 14.02.2018 Utgående brev Naboliste til eiendommen gbnr 266/32 Ingebrigt Digre
2018/431 20180214 14.02.2018 Inngående brev Søknad om stilling Nina Dragset
2018/39 20180214 14.02.2018 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale - prosjektarbeid kulturskolen i Midtre Gauldal kommune Roar Øien
2018/494 20180214 14.02.2018 Utgående brev Svar - Oppsigelse av stilling - Ella Irene Kirkvold Ella Irene Kirkvold
2018/505 20180214 14.02.2018 Utgående brev Tilsvar til ***** ***** vedrørende mottatt brev *****
2018/526 20180214 14.02.2018 Inngående brev Klage på delegert vedtak NPM 622/16 - avslag på bytte av trasé - Sissel Digre - ref 16/1327/713 Sissel Digre
2015/4046 20180214 14.02.2018 Inngående brev Sidespor Støren - Moøya industripark Bane NOR SF
2017/2389 20180214 14.02.2018 Utgående brev Frigivelse legalpant - 3. kvartal 2017 Envina IKS
2018/11 20180213 13.02.2018 Saksframlegg/innstilling Søknad om økonomisk støtte - konsert Støren kirke - Jubileumskomiteen - Støren kirke 200 år
2018/422 20180213 13.02.2018 Inngående brev Søknad om stilling judith melum
2018/162 20180213 13.02.2018 Inngående brev Produksjonstilskudd/Dispensasjon - Agnar Østhus Gerd Østhus
2016/1327 20180213 13.02.2018 Inngående brev Vedrørende søknad om motorferdsel i utmark - Ole Roger Aune Ole Roger Aune
2018/414 20180213 13.02.2018 Utgående brev Byggesaksbehandling - Ferdigattest - oppføring av skogskoie/fritidsbolig - gbnr 80/4 HARALD WOLDEN
2016/2414 20180213 13.02.2018 Inngående brev Opphør av ansvarsrett før ansvarsområdet er ferdigstilt - Broen rørservice AS - gbnr 51/7 Broen rørservice AS
2018/487 20180213 13.02.2018 Inngående brev Næringsoppgave 1 for 2016 - ***** ***** Bjørkan regnskap AS
2016/1118 20180213 13.02.2018 Utgående brev Tilbakemelding - Melding om rettskraftig og tinglyst sak - Krav om matrikkelføring - sak 16-034894RFA-JTRD VEDLØSET Sør-Trøndelag jordskifterett
2017/2471 20180213 13.02.2018 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Mathieu Roussel Mathieu Roussel
2017/3469 20180213 13.02.2018 Inngående brev Opptak og antall plasser - kommunalt tilskudd - Liøya barnehage Liøya barnehage
2018/514 20180213 13.02.2018 Inngående brev Vurdering av behov for statlig skredfarekartlegging i Midtre Gauldal kommune Norges vassdrags- og energidirektorat
2017/2582 20180213 13.02.2018 Inngående brev Korrigering av Fylkesmannens innsigelse til reguleringsplanen - Massedeponi Støren næringsområde Fylkesmannen i Trøndelag
2018/495 20180213 13.02.2018 Utgående brev Avtale om leie av jord - eier Jens Petter Storrø - leier Eivind Refseth - gbnr 32/3 Jens Petter Storrø
2018/505 20180213 13.02.2018 Utgående brev Vedr Nedfasing av Singsås bo- og dagsenter og fjerning av nattevakt *****
2018/257 20180213 13.02.2018 Inngående brev Situasjonskart Else Grete og Bård Olav Vagnild
2017/3537 20180213 13.02.2018 Inngående brev Svar - søknad om refusjon for gjesteelev høsthalvåret 2017 - ***** ***** ***** Trondheim kommune
2018/505 20180213 13.02.2018 Inngående brev Vedrørende nedfasing av Singsås bo- og dagsenter og fjerning av nattevakt *****
2018/505 20180213 13.02.2018 Inngående brev Tilbakemelding - Vedrørende nedfasing av Singsås bo- og dagsenter og fjerning av nattevakt *****
2018/347 20180213 13.02.2018 Utgående brev Foreløpig svar - Søknad om tillatelse til tiltak - riving og oppføring av tilbygg til bolig - gbnr 77/19 - Strinde, 7288 Soknedal - tiltakshaver Astrid Elin Engan og Jens Ivar Lufall Astrid Elin Engan
2018/197 20180213 13.02.2018 Inngående brev Mattilsynet avslutter saken - tilsyn Støren barnehage Mattilsynet
2018/19 20180213 13.02.2018 Inngående brev Uttalelse fra NVE ved høring av dispensasjonssøknad: Høring - Søknad om dispensasjon fra kommunedelplan Støren - Tilbygg ved Norsk kylling AS - GBnr 45/246 og 45/256 - Midtre Gauldal kommune Norges vassdrags- og energidirektorat
2017/2309 20180213 13.02.2018 Utgående brev Melding om bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt - gbnr 138/8 Ole Henrik Halseth
2018/511 20180213 13.02.2018 Inngående brev Arbeidsavtale - tilkallingsvikar for assistent - Støren barneskole - fom 090218 - Maren Bjørgan Kvalvik Maren Bjørgan Kvalvik
2018/512 20180213 13.02.2018 Inngående brev Arbeidsavtale - tilkallingsvikar for lærer - Støren barneskole - fom 090218 - Maren Bjørgan Kvalvik Maren Bjørgan Kvalvik
2017/2907 20180213 13.02.2018 Utgående brev Bygningsopplysninger i matrikkelen - gbnr 96/10 Bente Vagnild Pettersen
2017/3802 20180213 13.02.2018 Inngående brev Påminnelse - frist for innsending av refusjonskrav NAV Tiltak Trøndelag
2017/3802 20180213 13.02.2018 Utgående brev Refusjonskrav - forebyggings- og tilretteleggingstilskudd for IA-virksomheter og BHT-honorar NAV Tiltak Trøndelag
2017/2963 20180213 13.02.2018 Utgående brev Melding om bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt - gbnr 230/227 Dagfrid og Kjell Bjarne Rønningsgrind
2018/515 20180213 13.02.2018 Inngående brev Erklæring om ansvarsrett - Løhre vvs AS - gbnr 84/7 Løhre vvs AS
2018/480 20180213 13.02.2018 Utgående brev Foreløpig svar - klage på vedtak - avslag på søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for Berg/Garli Setersameie - privat vei frem til hytte - gbnr 83/10 Tor Inge Reigstad
2018/508 20180213 13.02.2018 Utgående brev Søknad om OU-midler - avdelingsledere i pleie og omsorg - kurs Konflikthåndtering, vold og trusler Kommunesektorens organisasjon
2018/509 20180213 13.02.2018 Inngående brev Arbeidsavtale - tilkallingsvikar for assistent - Støren barneskole - 090218-190618 - Malin Tverli Malin Tverli
2018/510 20180213 13.02.2018 Inngående brev Arbeidsavtale - tilkallingsvikar for lærer - Støren barneskole - 090218-190618 - Malin Tverli Malin Tverli
2018/432 20180213 13.02.2018 Inngående brev Søknad om stilling Åse Lill Salomonsen
2018/431 20180213 13.02.2018 Inngående brev Søknad om stilling Åse Lill Salomonsen
Ingen tilgang 20180213 13.02.2018 Utgående brev Byggesaksbehandling - Godkjent endring av gitt tillatelse - gbnr 96/15 - Else Grete og Bård Vagnild Else Grete Vagnild
2016/3745 20180213 13.02.2018 Utgående brev Svar på søknad om fritak - gbnr 261/2 - Inger Ravnås Nygård Tore Nygård
2018/88 20180213 13.02.2018 Utgående brev Tinglysing av eierseksjonering gnr 230 bnr 231, Midtre Gauldal kommune Statens kartverk Tinglysing
2018/478 20180213 13.02.2018 Utgående brev Søknad om startlån - Flere opplysninger, informasjon *****
Ingen tilgang 20180213 13.02.2018 Utgående brev Svar på søknad om fritak fra slamavgift - gbnr 128/3 - Inge Skogheim Inge Skogheim
2018/432 20180213 13.02.2018 Inngående brev Søknad om stilling Torill S Solberg
2016/1327 20180213 13.02.2018 Inngående brev Vedrørende søknad om motorferdsel i utmark - Ole Roger Aune Ole Roger Aune
Ingen tilgang 20180213 13.02.2018 Inngående brev Innspill - Offentlig ettersyn - Detaljregulering for Nerøyen deponi Støren eiendom DA - Schløsser-Møller Gruppen AS
2018/258 20180213 13.02.2018 Inngående brev Situasjonskart Else Grete og Bård Olav Vagnild
Ingen tilgang 20180213 13.02.2018 Utgående brev Byggesaksbehandling - Ferdigattest - oppføring av fritidsbolig og anneks - gbnr 96/15 - 7288 Soknedal - tiltakshavere Else Grete og Bård Vagnild Else Grete Vagnild
2017/555 20180212 12.02.2018 Inngående brev Søknad som lærling Deividas Sakavicius
2018/417 20180212 12.02.2018 Inngående brev Søknad om stilling Inger Synnøve Vold Bjørnli
2018/417 20180212 12.02.2018 Inngående brev Søknad om stilling Ann Helen Økdal
2018/431 20180212 12.02.2018 Inngående brev Søknad om stilling Monica Rundhaug
2018/193 20180212 12.02.2018 Utgående brev Referat fra drøftingsmøte *****
2018/140 20180212 12.02.2018 Saksframlegg/innstilling Endring av selskapsavtalen - Interkommunalt arkiv Trøndelag IKS
2018/323 20180212 12.02.2018 Inngående brev Søknad om stilling Guro Nordvik
2018/474 20180212 12.02.2018 Saksframlegg/innstilling Handlingsplan og møteplan AMU 2018
2017/94 20180212 12.02.2018 Saksframlegg/innstilling 5027_2017001_Rp_Litlåsen_2gangsbehandling_merknader_SLUTTVEDTAK
2018/483 20180212 12.02.2018 Inngående brev Søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid 2017/2018 - ***** ***** ***** *****
2018/487 20180212 12.02.2018 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra kravet til næringsinntekt - avløsertilskudd ved sykdom - ***** ***** ***** *****
2017/2904 20180212 12.02.2018 Inngående brev Søknad om tilskudd til avløsning ved sykdom - 281117-311217 - ***** ***** ***** *****
2018/489 20180212 12.02.2018 Inngående brev Tilskudd til kartlegging av kritiske punkt i bekker og bratte vassdrag Norges vassdrags- og energidirektorat
2018/495 20180212 12.02.2018 Inngående brev Avtale om leie av jord - eier Jens Petter Storrø - leier Eivind Refseth - gbnr 32/3 Jens Petter Storrø
2018/481 20180212 12.02.2018 Utgående brev Tilbud om fortsettelsesforsikring gruppeliv *****
2018/482 20180212 12.02.2018 Inngående brev Byggesøknad - gbnr 82/22 Harald Wolden
2018/482 20180212 12.02.2018 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak - tilbygg bolig mv - gbnr 82/22 - 7288 Soknedal - tiltakshavere Bente Bjørset Berggren og Per Morten Berggren Bente Bjørset Berggren og Per Morten Berggren
2018/432 20180212 12.02.2018 Utgående brev Utlysningstekst - Faste stillinger og vikariat i ulike stillingshjemler for sykepleiere/vernepleiere/helsefagarbeidere/hjelpepleiere/omsorgsarbeidere/assistenter/eventuelt andre faggrupper - Støren Bo og dagsenter Tore Wolden m.fl.
2017/2471 20180212 12.02.2018 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Svein Magne Fløttum Svein Magne Fløttum
2017/2471 20180212 12.02.2018 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Ketil Hofstad Ketil Hofstad
2017/2471 20180212 12.02.2018 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Svein Nordløkken Svein Nordløkken
2017/3228 20180212 12.02.2018 Utgående brev Avtale om leie av jord - gbnr 82/2 - eier Åse Marie Fossum leier Janne Beate Wæraas Åse Marie Fossum
2018/480 20180212 12.02.2018 Inngående brev Klage på vedtak - avslag på søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for Berg/Garli Setersameie - privat vei frem til hytte - gbnr 83/10 - Tor Inge Reigstad Tor Inge Reigstad
2018/7 20180212 12.02.2018 Utgående brev Arbeidsavtale tilkallingsvikar for lærer - Støren barneskole Malin Tverli
2017/853 20180212 12.02.2018 Inngående brev Retur av tinglyst dokument - doknr 2018/401395/200 Statens Kartverk Ullensvang
2017/853 20180212 12.02.2018 Inngående brev Retur av tinglyst dokument - doknr 2018/401447/200 Statens kartverk Ullensvang
2017/853 20180212 12.02.2018 Inngående brev Retur av tinglyst dokument - doknr 2018/401475/200 Statens kartverk Ullensvang
2018/486 20180212 12.02.2018 Inngående brev Begjæring om oppdeling i eierseksjoner/reseksjonering - gbnr 81/65 Trondheim Aktiv Eiendomsmegling AS
2018/488 20180212 12.02.2018 Inngående brev Informasjon om innføring av ny praksis - publisering av naturfarerapporter Norges vassdrags- og energidirektorat
2018/488 20180212 12.02.2018 Inngående brev Rettelse av skrivefeil i brevet "Informasjon om innføring av ny praksis - publisering av naturfarerapporter" Norges vassdrags- og energidirektorat
2018/431 20180212 12.02.2018 Inngående brev Søknad om stilling Malin Staverløkk
2018/7 20180212 12.02.2018 Utgående brev Arbeidsavtale tilkallingsvikar for assistent - Støren barneskole Maren Bjørgan Kvalvik
2018/473 20180212 12.02.2018 Saksframlegg/innstilling Handlingsplan AKAN Midtre Gauldal kommune 2018
2017/2471 20180212 12.02.2018 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Bjørg Turid Fløttum Bjørg Turid Fløttum
2018/215 20180212 12.02.2018 Inngående brev Deltagelse på det kommunale skadefellingslaget - Svein Budal Svein Budal
Versjon:5.2.2.1