eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 200 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2017/3071 20171208 08.12.2017 Utgående brev Søknad om dispensasjon etter forskrift om produksjonstilskudd for endring av kulturlandskap - gbnr 122/3 - Odd Bjerkset Odd Bjerkset
2017/3831 20171208 08.12.2017 Inngående brev Søknad om overføring av ferie 2017 - Sissel Lyngen Sissel Lyngen
2017/3831 20171208 08.12.2017 Inngående brev Søknad om overføring av ferie 2017 - Sissel Lyngen Sissel Lyngen
2017/439 20171208 08.12.2017 Utgående brev Singsås skole - Vurdering svar ifm tilsynssak miljørettet helsevern 24. november 2016 Berit Kristin Hov
2017/3024 20171208 08.12.2017 Utgående brev Vedrørende søknad på stilling som miljøterapeut. Aina Engen m.fl.
2017/3830 20171208 08.12.2017 Inngående brev Søknad om overføring av ferie 2017 - Kristin Sunnset Horgøien Kristin Sunnset Horgøien
2017/3826 20171208 08.12.2017 Inngående brev Utvidet rett til omsorgspenger - melding om vedtak - ***** ***** ***** *****
2017/3024 20171208 08.12.2017 Utgående brev Vedrørende søknad på stilling som miljøterapeut. Ranya Kotaila m.fl.
2017/3824 20171208 08.12.2017 Inngående brev Søknad om deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning - fradeling av grunneiendom - gbnr 230/24 - rekvirent Boas Utvikling AS Boas Utvikling AS
2017/3809 20171208 08.12.2017 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale tilkallingsvikar - Marthe Torve - Støren barnehage, MGK 01.12.17 - 31.07.18 Marthe Torve
2017/3825 20171208 08.12.2017 Inngående brev Krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter - gbnr 230/230 og 230/130 - eier Leif Harald Engesmo Leif Harald Engesmo
2017/1121 20171208 08.12.2017 Inngående brev Eiermøte og ekstraordinær generalforsamling i TrønderEnergi AS 08.11.17 - Presentasjon og signert protokoll Trønderenergi AS
2016/3828 20171208 08.12.2017 Inngående brev Søknad om ferdigattest - gbnr 230/24 - Boas Utvikling AS IKON Arkitekt og Ingeniør AS
2017/3823 20171208 08.12.2017 Inngående brev Eiermøte i TrønderEnergi AS - 141118 Trønderenergi AS
2017/3823 20171208 08.12.2017 Inngående brev Generalforsamling og eiermøte i TrønderEnergi AS - 150518 Trønderenergi AS
2017/2209 20171208 08.12.2017 Inngående brev Særskilt tilskudd for enslige mindreårige flyktninger - 0-16 år - 4.terminutbetaling 2017 IMDI - Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
2017/3194 20171208 08.12.2017 Inngående brev Høringssvar - oppføring av enebolig/kårbolig - gbnr 225/8 - dispensasjon fra kommunedelplan Singsås-Forsetmo Statens vegvesen - Region midt
2017/3822 20171208 08.12.2017 Inngående brev Tilsagn om tilskudd til Varig vernet arbeid (VVA) - forlengelse - 010118-310318 - ***** ***** ***** NAV Tiltak Sør-Trøndelag
2017/3821 20171208 08.12.2017 Utgående brev Boligformidling: Husleiekrav m.m. fra 1.12.17 *****
2017/3821 20171208 08.12.2017 Inngående brev Underskrevet leieavtale - Utleie av leilighet i HO-bolig - ***** ***** ***** ***** ***** *****
2017/3489 20171208 08.12.2017 Utgående brev Bekreftelse på registrert skjema for egenmelding om konsesjonsfrihet for 2/3 av eiendommen gbnr 269/13 og 269/20 Anne Langlo
2017/3489 20171208 08.12.2017 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet for 2/3 av eiendommene 269/13 og 269/20 Anne Langlo
2017/3818 20171208 08.12.2017 Inngående brev Søknad om startlån - ***** ***** *****
2017/2433 20171208 08.12.2017 Inngående brev Vedrørende innvilgelse av dispensasjonssøknad - sak PS 150/17 Geir Hellan
2017/3664 20171208 08.12.2017 Inngående brev Søknad om stilling Thobias Sander Røstad
2017/3664 20171208 08.12.2017 Inngående brev Søknad om stilling Siv Irene Staverløkk
2017/3441 20171208 08.12.2017 Utgående brev Oversendelse av klagesak til Fylkesmannen for endelig behandling FYLKESMANNEN I SØR-TRØNDELAG
2017/3441 20171208 08.12.2017 Utgående brev Melding om vedtak - klagebehandling - vedtak om godkjent levegg med endret plassering - gbnr 47/96 og 47/123 ADVOKAT BJØRN HOVSTAD
2017/1365 20171208 08.12.2017 Utgående brev Byggesaksbehandling - Godkjent søknad om oppføring av enebolig - gbnr 166/1 Budalen - Tiltakshaver Morten Sørløkken Morten Sørløkken
2017/25 20171208 08.12.2017 Utgående brev Kjeveinnlevering elg - 2017 Budal og Hauka m.fl.
Ingen tilgang 20171208 08.12.2017 Utgående brev Søknad om OU-midler til organisasjonsutviklingsprosess i Enhet for næring, plan og forvaltning Kommunesektorens organisasjon
2017/3812 20171208 08.12.2017 Utgående brev Svar på søknad om overføring av ferie fra 2017 til 2018 - Monica Kippernes Rånes Monica Kippernes Rånes
2017/3316 20171208 08.12.2017 Inngående brev Tilbud om lån - nybygg plansilo - Arnt Storrøsæter Innovasjon Norge
2017/3316 20171208 08.12.2017 Inngående brev Tilbud om investeringstilskudd - Nybygg plansilo - Arnt Storrøsæter Innovasjon Norge
2017/3807 20171208 08.12.2017 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra § 12 i forskrift om miljøtilskudd - Sigurd Kjøtrød Sigurd Kjøtrød
2017/3820 20171208 08.12.2017 Inngående brev Varsel om tvangsmulkt Mattilsynet
2017/3809 20171208 08.12.2017 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale tilkallingsvikar - Mette Bråten Singsaas - Støren barnehage, MGK 01.01.18 - 31.07.18 Mette Bråten Singsaas
2017/3809 20171208 08.12.2017 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale tilkallingsvikar - Iveta Vicanova - Støren barnehage, MGK 01.01.18 - 31.07.18 Iveta Vicanova
2017/3809 20171208 08.12.2017 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale tilkallingsvikar - Yvonne Fjorden - Støren barnehage 01.01.18 - 31.07.18 Yvonne Fjorden
2017/3099 20171208 08.12.2017 Utgående brev Oversendelse av klagesak til Fylkesmannen for endelig behandling FYLKESMANNEN I SØR-TRØNDELAG
2017/3809 20171208 08.12.2017 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale tilkallingsvikar - Janne Sophia Lange - Støren barnehage 01.01.18 - 31.07.18 Janne Sophia Lange
2017/2256 20171208 08.12.2017 Utgående brev Melding til tinglysing - arealoverføring i Midtre Gauldal kommune Statens Kartverk
2017/2978 20171208 08.12.2017 Utgående brev Delingsbehandling/jordlovsbehandling - fradeling av tomt B_T1 i Litjåsen hyttefelt - gbnr 166/1 Per Erik og Janne Oliv Sørløkken
2017/3 20171208 08.12.2017 Utgående brev Arbeidsavtale tilkallingsvikar for assistent - Støren barneskole Anne Fossum
2017/3567 20171208 08.12.2017 Utgående brev Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom - gbnr 282/1 - Jorun Øien Buseth Jorun Øien Buseth
2017/1877 20171208 08.12.2017 Utgående brev Refusjon gjestebarn - høsthalvåret 2017 - ***** ***** ***** ***** ***** ***** Trondheim kommune
2017/2906 20171208 08.12.2017 Utgående brev Leieavtale - Støren brannstasjon - Gauldal brann og redning IKS Gauldal Brann og Redning
2017/3512 20171208 08.12.2017 Utgående brev Byggesaksbehandling - Godkjent søknad om bruksendring - gbnr 3/199 - Småenget 2 - 7290 Støren - tiltakshaver Linda Jørgensen Linda Jørgensen
2016/3217 20171208 08.12.2017 Utgående brev Svar - søknad om igangsettingstillatelse IKON Arkitekt og Ingeniør AS
2017/3105 20171208 08.12.2017 Utgående brev Byggesaksbehandling - Godkjent søknad om riving del av bolighus og fjerning av stabbur - gbnr 77/19 - tiltakshavere Ranveig Engan og Inge Engan Inge Arve Engan
2017/3767 20171207 07.12.2017 Utgående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - gbnr 170/7 - erververe Martin Storliløkken og Marit Storliløkken Martin Storliløkken
2017/3815 20171207 07.12.2017 Inngående brev Arbeidsavtale - 100 % vikariat ved Økonomiavdelingen - 061117-310118 - Åse Aunebakk Åse Aunebakk
2016/1516 20171207 07.12.2017 Inngående brev Søknad om ferdigattest - gbnr 47/53 - Anne Kristine Aunebakk Anne Kristine Aunebakk
2017/3811 20171207 07.12.2017 Inngående brev Søknad om overføring av ferie 2017 - Solfrid Elise Rogstad Solfrid Elise Rogstad
2017/3680 20171207 07.12.2017 Utgående brev Overføring av ferie 2017 - Ola Norvald Løkken Ola Norval Løkken
2017/3806 20171207 07.12.2017 Inngående brev Budbiltjeneste Byggmakker Gipling Støren
Ingen tilgang 20171207 07.12.2017 Utgående brev Vedr. søknad om flytting av septiktank O I Rønningsgrind AS
2017/3554 20171207 07.12.2017 Inngående brev Søknad om stilling Arnt-Inge Nilsen
2016/3862 20171207 07.12.2017 Utgående brev Høringsbrev - 16482016013 Detaljregulering for Furukollen og Olaplassen Singsås/Støren bondelag m.fl.
2017/3676 20171207 07.12.2017 Utgående brev Søknad om overføring av ferie 2017 - Pia Skjerdingstad Pia Skjerdingstad
2017/3704 20171207 07.12.2017 Utgående brev Søknad om overføring av ferie 2017 - Mariann Ler Mariann Ler
2017/3783 20171207 07.12.2017 Utgående brev Søknad om overføring av ferie 2017 - Siri Aakerli Siri Aakerli
2017/3803 20171207 07.12.2017 Inngående brev Brannstasjon Singsås Gauldal brann og redning IKS
2017/2931 20171207 07.12.2017 Utgående brev Dispensasjonsvedtak - Masseoppfylling - gnr/bnr 135/1 - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel Arnfinn Wagnild
2017/2488 20171207 07.12.2017 Utgående brev Utflytting - ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
2017/2487 20171207 07.12.2017 Utgående brev Utflytting - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
2017/3759 20171207 07.12.2017 Utgående brev Søknad om overføring av ferie 2017 - Helen Dragset Helen Dragset
2017/2471 20171207 07.12.2017 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Nils Gynnild Nils Gynnild
2017/3817 20171207 07.12.2017 Inngående brev Søknad om overføring av ferie 2017 - Jorid Bjørnevold Jorid Bjørnevold
2017/3812 20171207 07.12.2017 Inngående brev Søknad om overføring av ferie 2017 - Monica Kippernes Rånes Monica Kippernes Rånes
2017/3217 20171207 07.12.2017 Utgående brev Høringsbrev - riving/oppføring av nytt naust - gbnr 236/25 - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel FYLKESMANNEN I SØR-TRØNDELAG m.fl.
2017/2728 20171207 07.12.2017 Inngående brev Re: SV: Vedr. bygge- og utslippssak på eiendom gbnr 198/7 Oppdal Maskinkompani AS
2017/3698 20171207 07.12.2017 Inngående brev Foreløpig svar på søknad - Styrking og utvikling av helsestasjons- og skolehelsetjenesten Helsedirektoratet
2017/2570 20171207 07.12.2017 Utgående brev Vedr. utvidelse av parkeringsplass - gbnr 132/2 Ola Hanshus
2017/3673 20171207 07.12.2017 Inngående brev Uttalelse - søknad om godkjenning av plan for nydyrking på eiendommen 85/1 i Midtre Gauldal kommune Sør-Trøndelag fylkeskommune
2017/3613 20171207 07.12.2017 Inngående brev Uttalelse - søknad om bygging av landbruksveg på eiendommen 221/2 i Midtre Gauldal kommune Sør-Trøndelag fylkeskommune
2017/3099 20171207 07.12.2017 Utgående brev Klagebehandling - Prinsippavklaring vedr. oppføring av seterbu - gbnr 295/2 Steinar Løvrød
2017/3754 20171207 07.12.2017 Utgående brev Klage - eiendomsskatt 2017 - gbnr 126/5 - Ingvar P Fossum Ingvar Normann Fossum
2017/3784 20171207 07.12.2017 Utgående brev Overføring av ferie 2017 - John Inge Rogstad John Inge Rogstad
2017/3319 20171207 07.12.2017 Utgående brev Høringsbrev - bygging av garasje og redskapshus - gbnr 227/10 og 227/23 - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel FYLKESMANNEN I SØR-TRØNDELAG m.fl.
Ingen tilgang 20171207 07.12.2017 Inngående brev Innvilgelse av forhøyet uførepensjon - ***** ***** Statens pensjonskasse
2016/555 20171207 07.12.2017 Inngående brev Midlertidig oppdragsavtale som støttekontakt i besøkshjem - EPLO, avdeling Generelle tiltak - 150917-110318 - Anita Sundsfjord Anita Sundsfjord
2017/3003 20171207 07.12.2017 Inngående brev Midlertidig arbeidsavtale - 100 % pedagogisk leder - Støren barnehage - 011217-311217 - Linda Sundlisæter Linda Sundlisæter
2017/3808 20171207 07.12.2017 Inngående brev Tømmerapport oljeutskillere - Norsk kylling AS Børstad AS
2017/3599 20171207 07.12.2017 Inngående brev Uttalelse til høring av søknad om godkjenning ev plan for nydyrking på eiendommen 258/2 i Midtre Gauldal kommune Sør-Trøndelag fylkeskommune
2017/3194 20171207 07.12.2017 Inngående brev Uttalelse - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - oppføring av enebolig - kårbolig - Singsås - Forsetmo - Midtre Gauldal 225/8 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
2017/3693 20171207 07.12.2017 Inngående brev Innspill til klage - Avslag på søknad om konsesjon - gbnr 261/2, 261/3 og 302/1 Kristin Myklevoll og Svein Fløttum
2017/3672 20171207 07.12.2017 Utgående brev Søknad om overføring av ferie 2017 - Mari Midtaune Mari Midtaune
2017/3490 20171207 07.12.2017 Utgående brev Foreløpig svarbrev - Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - riving/oppføring av nytt uthus/utedo - gbnr 278/13 - 7387 Singsås - tiltakshaver Rolf Ove Dahl Rolf Ove Dahl
2017/510 20171207 07.12.2017 Inngående brev Budsjett 2018 Økonomiplan 2018-2021 Midt-Norge 110-sentral IKS Midt-Norge 110-sentral IKS
2017/322 20171207 07.12.2017 Utgående brev Oppsigelse av plass i SFO - 2017 *****
2017/3804 20171207 07.12.2017 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak - redskaphus/fyrkjele - gbnr 223/3 - 7387 Singsås - tiltakshaver Helge Malum Helge Malum
2017/3669 20171207 07.12.2017 Inngående brev Erstatning for sau drept av fredet rovvilt 2017 - Hans Tore Løvrødshaug Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
2017/3802 20171207 07.12.2017 Inngående brev Tilsagn om tilskudd til Forebyggings- og tilretteleggingstilskudd IA-virksomheter - 19 ansatte NAV Tiltak Sør-Trøndelag
2017/3801 20171207 07.12.2017 Inngående brev Søknad om fritak fra slamgebyr - gbnr 236/32 - Ragnhild Stavsøien Ragnhild Stavsøien
2017/3800 20171207 07.12.2017 Inngående brev Søknad om tilskudd og skogfondsmidler til skogkultur - gbnr 1/2 og 1/4 - Eilif Peder Folstad Eilif Peder Folstad
2017/3686 20171207 07.12.2017 Utgående brev Søknad om overføring av ferie 2017 - Bjørg Bjørnli Fløttum Bjørg Bjørnli Fløttum
2017/3799 20171207 07.12.2017 Inngående brev Søknad om overføring av ferie 2017 - Elias Oscar Johansen Elias Oscar Johansen
2017/3536 20171207 07.12.2017 Inngående brev Søknad om stilling Johanna Marie Olufsen Lien
2017/3664 20171207 07.12.2017 Inngående brev Søknad om stilling Emma Aunet
2016/3859 20171207 07.12.2017 Inngående brev Reguleringsplan for Soknes 1 og Kalvtrøa 6 - oversending av reviderte plandokumenter Multiconsult AS
2017/2900 20171207 07.12.2017 Inngående brev Sametingets uttalelse - nydyrking på gbnr 53/3 i Midtre Gauldal kommune Samediggi/Sametinget
2017/3794 20171207 07.12.2017 Inngående brev Kart - Vernskoghogst - Eldbjørg Vold Allskog SA
2016/3862 20171207 07.12.2017 Inngående brev Kontrollrapporter - arealplan ifm offentlig ettersyn i henhold til PBL. §5-2-Furukollen og Olaplassen Kartverket
2017/3450 20171207 07.12.2017 Utgående brev Oppretting av mangler i begjæring om oppdeling i eierseksjoner eiendom gnr 46 bnr 93 Trebetong AS
2017/3403 20171207 07.12.2017 Utgående brev Søknad om godkjenning av plan for nydyrking - gbnr 134/2 - Jens Anders Samdal Jens Anders Samdal
2017/1236 20171207 07.12.2017 Utgående brev Foryngelsesplikt etter hogst - oppfølging av manglende foryngelse - egenmelding Skogeiere i Midtre Gauldal
2017/3536 20171206 06.12.2017 Inngående brev Søknad om stilling Berit Wolden
2017/3746 20171206 06.12.2017 Utgående brev Overføring av ferie 2017 - Egil Haugen Egil Noralf Haugen
2017/3745 20171206 06.12.2017 Utgående brev Søknad om overføring av ferie 2017 - Arve Sørløkken Arve Sørløkken
2017/3744 20171206 06.12.2017 Utgående brev Overføring av ferie 2017 - Brit Inger Aune Brit Inger Aune
2017/3760 20171206 06.12.2017 Utgående brev Overføring av ferie 2017 - Heine Wilhelmsen Heine Wilhelmsen
2017/3763 20171206 06.12.2017 Utgående brev Overføring av ferie 2017 - Berit Digre Berit Digre
2017/3772 20171206 06.12.2017 Utgående brev Overføring av ferie 2017 - Linda Solberg Linda Solberg
2017/3664 20171206 06.12.2017 Inngående brev Søknad om stilling Anne Irene Krogstad
2017/322 20171206 06.12.2017 Utgående brev Tilbaketrekking av oppsigelse av plass i barnehage og SFO - 2017 *****
2017/3536 20171206 06.12.2017 Inngående brev Søknad om stilling Andreas Gustafsson
2017/3 20171206 06.12.2017 Utgående brev Arbeidsavtale tilkallingsvikar for assistent - Støren barneskole Edvard Ølstøren
2017/3568 20171206 06.12.2017 Utgående brev Ferdig søknad 28.6 - 31.10.2017 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
2017/322 20171206 06.12.2017 Utgående brev Tilbaketrekking av oppsigelse barnehageplass og SFO-plass - 2017 *****
2017/3601 20171206 06.12.2017 Utgående brev Innkallelse til samtale vedrørende mottatt brev 22.11.17 *****
2017/3536 20171206 06.12.2017 Inngående brev Søknad om stilling Christopher Reppe
2017/3536 20171206 06.12.2017 Inngående brev Søknad om stilling Anine Humlen
2017/1417 20171206 06.12.2017 Inngående brev Felles prosesskriv Kommunesektorens organisasjon
2017/2170 20171206 06.12.2017 Inngående brev Kopi av: Vedr oppstart av reguleringsarbeid med planprogram-Folstad steinbrudd 3/237 i Midtre Gauldal kommune Sør-Trøndelag fylkeskommune
2017/3736 20171206 06.12.2017 Utgående brev Svar på søknad om overføring av ferie fra 2017 til 2018 Ann Siri Steigedal Moe
2017/3680 20171206 06.12.2017 Inngående brev Søknad om overføring av ferie 2017 - Ola Løkken Ola Løkken
2017/3785 20171206 06.12.2017 Inngående brev Søknad om overføring av ferie 2017 - Ann Kristin Forsetlund Ann Kristin Forsetlund
2017/3184 20171206 06.12.2017 Utgående brev Klage på vedtak om alternativ opplæringsarena for ***** ***** ***** *****
2017/3764 20171206 06.12.2017 Inngående brev Søknad om overføring av ferie 2017 - June Haukdal June Haukdal
2017/3740 20171206 06.12.2017 Utgående brev Svar - søknad om overføring av ferie Gona Bakir
2017/3783 20171206 06.12.2017 Inngående brev Søknad om overføring av ferie 2017 - Siri Aakerli Siri Aakerli
2017/3261 20171206 06.12.2017 Inngående brev Uttalelse - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - oppføring av vedskjul - Midtre Gauldal 214/31 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
2017/1878 20171206 06.12.2017 Inngående brev Saldo/utbetalingskort - journalnr 17/300315 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
2017/3209 20171206 06.12.2017 Inngående brev Uttalelse - Oppstart av Kommunedelplan Støren Sivert Nygaard
2017/3066 20171206 06.12.2017 Inngående brev Svar vedrørende avvikslister som må rettes som følge av kommune og regionreformene Midtre Gauldal kommune i Sør-Trøndelag fylke - gbnr 230/62 Kartverket
2017/2033 20171206 06.12.2017 Inngående brev Foreløpig melding - Søknad om tilskudd til tiltak i beiteområder - Synnerdalen beitelag - saken behandles i 2018 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
2017/3209 20171206 06.12.2017 Inngående brev Høringssvar - Planprogram kommunedelplan Støren NIT Midtre Gauldal
2017/3209 20171206 06.12.2017 Inngående brev Innspill - Planprogram kommunedelplan Støren Eilif Peder Folstad
2017/3782 20171206 06.12.2017 Inngående brev Henvendelse vedrørende pensjonspoeng - Sigrun Rønning Sigrun Rønning
2017/3781 20171206 06.12.2017 Inngående brev Konsesjonsavgifter til kommuner 2017 Norges vassdrags- og energidirektorat
2017/3321 20171206 06.12.2017 Inngående brev Tilbud - plankart for kommunedelplan Støren *****
2017/3703 20171206 06.12.2017 Inngående brev Søknad om permisjon - 10 % - 010118-311219 - June Hermo June Hermo
2017/3321 20171206 06.12.2017 Utgående brev Åpningsprotokoll for begrenset anbudskonkurranse for Kart/GEOdatagrunnlag til Kommunedelplan Støren. PLANKONTORET FOR OPPDAL OG RENNEBU
2017/3315 20171206 06.12.2017 Utgående brev Oversendelse av klagesak til Fylkesmannen i Sør-Trøndelag for endelig behandling FYLKESMANNEN I SØR-TRØNDELAG
2017/3777 20171206 06.12.2017 Inngående brev Søknad om tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel mv 060917-150917 - ***** ***** *****
Ingen tilgang 20171206 06.12.2017 Inngående brev Samordnet uttalelse til kommunedelplan Enodd 2015-2027 - Midtre Gauldal kommune Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
2017/3796 20171206 06.12.2017 Inngående brev Svar på søknad om forhåndsuttalelse - bygging av tilførselsvei til hyttetomt - gbnr 263/67 - Hundåslåtten hyttefelt - Elin Østvoll Bjørnli og Arnt Bjørnli Sør-Trøndelag fylkeskommune
2017/3685 20171206 06.12.2017 Utgående brev Melding om vedtak - tilskudd til avløsning ved ***** - 230817-201117 - ***** ***** ***** *****
2017/3795 20171206 06.12.2017 Inngående brev Søknad om deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning - klarlegging av eksisterende grense - gbnr 130/1 - Idehus Refseth bygg AS Idehus Refseth bygg AS
2017/238 20171206 06.12.2017 Utgående brev Melding om vedtak - tilskudd til avløsning ved sykdom - 251017-121117 - ***** ***** *****
2017/3794 20171206 06.12.2017 Inngående brev Melding om hogst i vernskog - gbnr 172/2 - Eldbjørg Voll Eldbjørg Voll
2017/3607 20171206 06.12.2017 Utgående brev Melding om vedtak - tilskudd til avløsning ved sykdom - 220617-010917 - ***** ***** ***** *****
2017/3209 20171206 06.12.2017 Inngående brev Uttalelse - oppstart av kommunedelplan Støren - planprogram Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
2017/3287 20171206 06.12.2017 Inngående brev Kopi av brev til Allskog - uttalelse til varsel om oppstart av detaljplan for Hundåslåtten hyttefelt - gbnr 263/11 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
2017/3793 20171206 06.12.2017 Inngående brev Orientering vedrørende manglende refusjon av sykepenger - ***** ***** ***** NAV Midtre Gauldal
2017/1961 20171206 06.12.2017 Inngående brev Vedtak i klagesak - midlertidig dispensasjon fra reguleringsplan - Furukollen steinbrudd - gbnr 45/1 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
2017/3558 20171206 06.12.2017 Utgående brev Foreløpig svar - søknad om deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning - fradeling av hyttetomt F5/tilleggsareal til gbnr 193/14 - gbnr 193/6 Bjørnar Heksem
2017/3596 20171206 06.12.2017 Utgående brev Foreløpig svar - søknad om deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning - fradeling av tomt nr 16 i Gammelvollia hyttefelt - gbnr 177/11 Gjertrud Kjønnås
2017/3784 20171206 06.12.2017 Inngående brev Søknad om overføring av ferie 2017 - John Inge Rogstad John Inge Rogstad
2017/3184 20171206 06.12.2017 Inngående brev Klage over vedtak av 161017 - alternativ opplæringsarena - ***** ***** ***** Advokatene Hovstad, Kvernrød & Flatmo
2017/1531 20171206 06.12.2017 Inngående brev Alderspensjonen er økt fordi pensjonsgraden er endret - ***** ***** Kommunal Landspensjonskasse
2017/887 20171206 06.12.2017 Inngående brev 4.terminutbetaling av integreringstilskudd år 2-5 for år 2017 IMDI - Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
2017/2885 20171206 06.12.2017 Inngående brev Etterlyser tilbakemelding - Klage over utført saksbehandling - i tilknytning til vedtak av 161017 - ***** ***** ***** Advokatene Hovstad, Kvernrød & Flatmo
2017/3579 20171206 06.12.2017 Utgående brev Dialogmøte 1 - ***** ***** *****
2016/2691 20171206 06.12.2017 Utgående brev Fornyet dispensasjonsvedtak - Endring av arealformål for gbnr 130/56 - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel Jardar Helland
2017/3300 20171206 06.12.2017 Utgående brev Oversendelse av klagebehandling til Fylkesmannen i Sør-Trøndelag for endelig behandling FYLKESMANNEN I SØR-TRØNDELAG
2017/3300 20171206 06.12.2017 Utgående brev Klagebehandling - Klage på delegert vedtak NPF 678/17 - gbnr 34/47 ADVOKATKONTORET NORDENFJELDSKE DA
2017/3315 20171206 06.12.2017 Utgående brev Klagebehandling - Klage på avslag av søknad om nedsettelse av saksbehandlingsgebyr - DS 683/17 Ingrid Aakerli
2017/3536 20171206 06.12.2017 Inngående brev Søknad om stilling Knut Krizak Halle
2017/3786 20171206 06.12.2017 Inngående brev Ny digital håndbok om familieråd Bufetat
2017/3747 20171206 06.12.2017 Utgående brev Overføring av ferie 2017 - Anders Holte Anders Holte
2017/1002 20171206 06.12.2017 Saksframlegg/innstilling Spillemidler 2018. Søknader med prioritering fra idrettsråd.
2017/1747 20171206 06.12.2017 Inngående brev Felles prosesskriv Kommunesektorens organisasjon
2017/3613 20171206 06.12.2017 Inngående brev Sametingets uttalelse - Bygging av landbruksvei på gbnr 221/2 - Midtre Gauldal kommune Samediggi/Sametinget
2017/3797 20171206 06.12.2017 Inngående brev Høring - forslag om endringer i stedsnavnloven Det kongelige kulturdepartement
2017/3810 20171206 06.12.2017 Inngående brev Handlingsprogram 2018-2021 - Regional plan for vannforvaltning for vannregion Glomma og de norske delene av vannregion Västerhavet - høring Østfold fylkeskommune
2016/3862 20171206 06.12.2017 Utgående brev Høringsbrev - 16482016013 Detaljregulering for Furukollen og Olaplassen FYLKESMANNEN I SØR-TRØNDELAG m.fl.
2016/3862 20171206 06.12.2017 Utgående brev Høringsbrev - 16482016013 Detaljregulering for Furukollen og Olaplassen Bent Bordal m.fl.
2017/3188 20171206 06.12.2017 Utgående brev Søknad om forebyggings- og tilretteleggingstilskudd og BHT-honorar for IA-virksomheter - ***** ***** ***** NAV
2017/3066 20171206 06.12.2017 Inngående brev Svar vedrørende avvikslister som må rettes som følge av kommune- og regionreformen Midtre Gauldal kommune - gbnr 107/6/2 Kartverket
2017/3789 20171206 06.12.2017 Utgående brev Bekreftelse på registrert egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - gbnr 23/5 - Ingeborg Arntsdotter Reitan Ingeborg Arntsdotter Reitan
2017/2098 20171206 06.12.2017 Utgående brev Refusjon for utgifter i leilighet - Pæreskifte *****
2017/2674 20171206 06.12.2017 Inngående brev Tilleggsmerknader i sak som gjelder klage på kommunens vedtak om å gi dispensasjon for fradeling av boligtomt - gbnr 130/4 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
2017/3792 20171206 06.12.2017 Inngående brev Oppsigelse av stilling - Hubertina Doeven Hubertina Doeven
2016/3965 20171206 06.12.2017 Utgående brev Oppfølgingsplan ved sykmelding - ***** ***** ***** NAV
2017/3791 20171206 06.12.2017 Inngående brev Søknad om permisjon - 20 % - for annen stilling - 211117-200218 - Åshild Haukdal Grøtan Åshild Haukdal Grøtan
2017/3790 20171206 06.12.2017 Inngående brev Arbeidsavtale - Ressursstilling i fagområdet Tvang og makt - Enhet for pleie og omsorg - 011217-011219 - Anne Lise Klemmetvoll Anne Lise Klemmetvoll
Ingen tilgang 20171206 06.12.2017 Inngående brev Bekreftelse på engasjement - Værnesregionen Kari Granøien
2017/335 20171206 06.12.2017 Inngående brev Angående testamentariske gaver til Singsås tjenestesenter Singsås Sanitetsforening
2017/3788 20171206 06.12.2017 Inngående brev Rekvisisjon av oppmålingsforretning - grensejustering - gbnr 81/69 og 81/39 - rekvirent Midtre Gauldal kommune, Eiendom og kommunalteknikk Midtre Gauldal kommune, Eiendom og kommunalteknikk
2017/3769 20171205 05.12.2017 Inngående brev Midlertidig arbeidsavtale - tilkallingsvikar - Støren barnehage - 021117 - 311217 - Anita Sundseth Anita Sundseth
2017/3548 20171205 05.12.2017 Utgående brev Offentlighetsvurdering ved søknad om stilling *****
2017/3712 20171205 05.12.2017 Utgående brev Svar - Søknad om overføring av ferie 2017 - Ingrid Svardal Ingrid Svardal
2017/3458 20171205 05.12.2017 Utgående brev Ferdig søknad 20.9 - 13.10.2017 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
2017/3770 20171205 05.12.2017 Inngående brev Midlertidig arbeidsavtale - tilkallingsvikar - Støren barnehage - 151117 - 311217 - Julie Fløttum Julie Fløttum
2017/3767 20171205 05.12.2017 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - gbnr 170/7 - erverver Marit Storliløkken Marit Storliløkken
2017/3767 20171205 05.12.2017 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - gbnr 170/7 - erverver Martin Storliløkken Martin Storliløkken
2017/3766 20171205 05.12.2017 Inngående brev Arbeidsavtale - 100 % miljøarbeider - Enhet for helse og familie - fra 010118 - Lars Torjussen Lars Torjussen
2017/3765 20171205 05.12.2017 Inngående brev Rekvisisjon av oppmålingsforretning/delingsforretning - fradeling av festenr 9 - gbnr 45/300 - Hesthagen 8 - 7290 Støren - Opplysningsvesenets fond Opplysningsvesenets fond
Versjon:5.2.2.1