eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 200 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2019/569 20191108 08.11.2019 Saksframlegg/innstilling Dispensasjonsbehandling - søknad om dispensasjon fra Slettet hyttefelt for plassering av fritidsbolig i kontakt med hensynssone for grønnstruktur - gbnr 49/40
2019/3807 20191108 08.11.2019 Saksframlegg/innstilling Behandling av klage fra Ola Holshaug om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag
2019/1941 20191108 08.11.2019 Saksframlegg/innstilling Behandling etter forskrift om motorferdsel i utmark og islagte vassdrag - ATV med belter - Sivert Hustøft Sivert Magne Hustøft
2019/4106 20191108 08.11.2019 Saksframlegg/innstilling Behandling etter forskrift om motorferdsel i utmark og islagte vassdrag § 6 - ATV- Asbjørn Idar Eriksen
2019/3989 20191108 08.11.2019 Saksframlegg/innstilling Behandling etter forskrift om motorferdsel i utmark og islagte vassdrag §6 - Firehjuls-/sekshjulstrekker - Bjørn Hov
Ingen tilgang 20191107 07.11.2019 Utgående brev Byggesaksbehandling - Ferdigattest - nytt bygg/bolig - gbnr 281/1 - Kotsøy - 7387 Singsås - tiltakshaver Hans Nordløkken Per Gunnar Nordløkken
2019/3857 20191107 07.11.2019 Utgående brev Vedtak etter matrikkelloven - retting i Matrikkelen - bygning 184426277 og 184426269 - gbnr 401/1 John Helge Sandberg
2019/4125 20191107 07.11.2019 Saksframlegg/innstilling Overføring av ansvar for slamtømming fra kommunen til ReMidt
2019/4023 20191107 07.11.2019 Utgående brev Krav om miljøinformasjon, miljøinformasjonsl. § 13 - oversendelse av klagesak FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2019/3599 20191107 07.11.2019 Saksframlegg/innstilling Møteplan for formannskap og kommunestyre 2020
2016/3747 20191107 07.11.2019 Utgående brev Byggesaksbehandling - Ferdigattest - ny hytte - gbnr 22/22 Ove Kristian Aunøien
2019/79 20191107 07.11.2019 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Asbjørn Flasnes Asbjørn Flasnes
2019/4166 20191107 07.11.2019 Inngående brev Søknad om tilskudd til utvalgte kulturlandskap i jordbruket - tiltak - gbnr 282/9 - Odd Harry Buseth Odd Harry Buseth
2019/4161 20191107 07.11.2019 Inngående brev Rammeavtale - tilkallingsvikar i jordmortjenesten - 010120-311220 - Bjørg Bjørnli Fløttum Bjørg Bjørnli Fløttum
2019/4160 20191107 07.11.2019 Inngående brev Bekreftelse på navneendring - Hanne Marion Gaup Lein Hanne Marion Gaup Lein
2019/4162 20191107 07.11.2019 Inngående brev Arbeidsavtale - 100 % fast stilling som jordmor - fra 010120 - Bente Kjelstad Bente Kjelstad
2019/2238 20191107 07.11.2019 Inngående brev Kursbevis - Sertifiseringskurs i turnusplanlegging - Marit Sæter Lie-Pedersen Marit Sæter Lie-Pedersen
2019/2083 20191107 07.11.2019 Inngående brev Sluttutbetaling av tilskudd - Drenering, 986654402 Landbruksdirektoratet
2019/3731 20191107 07.11.2019 Inngående brev Kjøpekontrakt - fast eiendom *****
2019/412 20191107 07.11.2019 Inngående brev REFNR:32690 Godtar forespørsel, tilsynsrapport 11637 Trønderenergi nett sør AS
2019/79 20191107 07.11.2019 Inngående brev Legeerklæring scooterløyve - ***** ***** *****
2019/4136 20191107 07.11.2019 Utgående brev Tilbakemelding på krav om retting i Matrikkelen - gbnr 263/48 Svend Inge Malum
2019/3219 20191107 07.11.2019 Inngående brev Ettersendelse av dokumentasjon - gbnr 3/80 Hussam Arafa
2019/1974 20191107 07.11.2019 Inngående brev Avtale om bruk av mobil tjenestetelefon fra arbeidsgiver - Tone Reese Tone Reese
Ingen tilgang 20191107 07.11.2019 Inngående brev Kursbevis - Sertifiseringskurs i turnusplanlegging - Ingeborg Vongraven Ingeborg Vongraven
2019/4156 20191107 07.11.2019 Inngående brev Melding om hogst i vernskog - gbnr 12/1 - Kari Mette Busklein Nortømmer AS
2019/196 20191107 07.11.2019 Inngående brev Kjørebok 2017-2019 - Svend Inge Hugås Svend Inge Hugås
2019/412 20191107 07.11.2019 Inngående brev REFNR:24837 Godkjent. Rapport 11249. Trønderenergi nett sør AS
2019/4152 20191107 07.11.2019 Inngående brev Praksisavtale/avtale om arbeidstrening - ***** ***** Escala
2019/79 20191107 07.11.2019 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Arve Edmund Sørløkken Arve Edmund Sørløkken
2019/79 20191107 07.11.2019 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Oddvar Kufaas Oddvar Kufaas
2019/4138 20191107 07.11.2019 Saksframlegg/innstilling Arbeidsfordeling etter plan- og bygningsloven
2019/4068 20191107 07.11.2019 Inngående brev Gravekart - bygging av landbruksvei - gbnr 65/3 - Marianne Myhr og Birger Myhr SB skog
2019/4154 20191107 07.11.2019 Inngående brev Søknad om 50 % permisjon - skoleåret 2019-2020 - Brit Eva Eidsmo Brit Eva Eidsmo
2019/4070 20191107 07.11.2019 Inngående brev Melding om hogst i vernskog - gbnr 65/3 og 65/6 - Marianne Myhr - erstatter tidligere melding SB skog
2019/2067 20191107 07.11.2019 Inngående brev Tilskudd til trua naturtyper 2019 - skjøtsel av slåttemark Rønningen Fylkesmannen i Trøndelag
2019/4150 20191107 07.11.2019 Utgående brev Søknad om fritak for hytterenovasjon for pilegrimsbu gbnr 408/1/32 ENVINA
2019/4153 20191107 07.11.2019 Inngående brev Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede - fornyelse - ***** ***** ***** *****
2019/4149 20191107 07.11.2019 Utgående brev Søknad om tilskudd til utvalgte kulturlandskap - skjøtsel - gbnr 166/3 - Arve Margido Grøtte Fylkesmannen i Trøndelag
2018/4154 20191107 07.11.2019 Inngående brev Salg av eiendommen Frøsetløkkja 9 D - gbnr 3/234/4 Heimdal eiendomsmegling AS
2018/4154 20191107 07.11.2019 Inngående brev Salg av eiendommen Frøsetløkkja 9 B - gbnr 3/234/2 Heimdal eiendomsmegling AS
2019/3752 20191107 07.11.2019 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 122/3 i Midtre Gauldal (5027) Landbruksdirektoratet
2019/2710 20191107 07.11.2019 Inngående brev Tilsagn om tilskudd til utvalgte kulturlandskap 2019 - Seterdalene i Budalen - reparasjon av gjeterbu - Endal Beitelag - Midtre Gauldal 401/1 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2019/4159 20191107 07.11.2019 Inngående brev Kursbevis - Sertifiseringskurs i turnusplanlegging - Turid Hov Røe Turid Hov Røe
2018/2837 20191107 07.11.2019 Inngående brev Kursbevis - Sertifiseringskurs i turnusplanlegging - Ruth Elsbet Sveås Digre Ruth Elsbet Sveås Digre
2019/4158 20191107 07.11.2019 Inngående brev Kursbevis - Sertifiseringskurs i turnusplanlegging - Grete Presthus Grete Presthus
2019/4157 20191107 07.11.2019 Inngående brev Søknad om ny kommunal bolig - ***** ***** *****
2019/4155 20191107 07.11.2019 Inngående brev Rammeavtale - tilkallingsvikar - Enhet for pleie og omsorg - 011119-310320 - Ann Guri Horghagen Ann Guri Horghagen
2019/4148 20191107 07.11.2019 Inngående brev Klage - bygging av vei - Slette hyttefelt Ola Haukdal m.fl.
Ingen tilgang 20191107 07.11.2019 Utgående brev Avklaring om rekkefølgebestemmelse i reguleringsplanen for Slettet hyttefelt er infridd Velte veglag v/Torstein Rognes
2019/4055 20191107 07.11.2019 Utgående brev Vedtak etter matrikkelloven - retting i Matrikkelen - bygning: 184417324 - gbnr 46/46 Kjellfrid F Sundseth
2019/4123 20191107 07.11.2019 Utgående brev Foreløpig svar - innløsing av punktfeste til egen grunneiendom - gbnr 263/11/3 Arnt Bjørnli
2019/3954 20191107 07.11.2019 Inngående brev Situasjonsbeskrivelse for Sør-sudanske overføringsflyktninger Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
2019/4149 20191107 07.11.2019 Inngående brev Søknad om tilskudd til utvalgte kulturlandskap - skjøtsel - gbnr 166/3 - Arve Margido Grøtte Arve Grøtte
2017/3386 20191106 06.11.2019 Utgående brev Vedr. søknad om ferdigattest gbnr 225/8 Børø Byggservice AS
2019/3384 20191106 06.11.2019 Saksframlegg/innstilling Høringsuttalelse - Endring i renovasjons- og slamforskrifter for ReMidt-kommunene
2017/3700 20191106 06.11.2019 Saksframlegg/innstilling Støtte til kjøp av tråkkemaskin - Singsås IL
2019/4090 20191106 06.11.2019 Utgående brev Søknad om tilskudd til utvalgte kulturlandskap i jordbruket - skjøtsel - gbnr 173/4 - Ole Einar Budal Fylkesmannen i Trøndelag
2019/4140 20191106 06.11.2019 Inngående brev Godkjenning av Soknes barnehage etter barnehageloven - 2019 Soknes barnehage
2019/113 20191106 06.11.2019 Inngående brev Forvaltningsrunde 2-2019 for FKB geodatasett Norge Digitalt - Vedlikeholdsskjema Arealplaner, Midtre Gauldal kommune Kartverket
2019/2374 20191106 06.11.2019 Inngående brev Garantiavtale - ***** ***** ***** ***** NAV Midtre Gauldal
2019/3384 20191106 06.11.2019 Inngående brev Utsettelse av høring forskrift for slam og renovasjon Envina IKS
2019/4136 20191106 06.11.2019 Inngående brev Krav om retting av feil og mangler i matrikkelen - gbnr 263/48 - Svend Inge Malum Svend Inge Malum
2019/3959 20191106 06.11.2019 Inngående brev Krav om retting av feil og mangler i matrikkelen - gbnr 72/18 - Gunn Nikolaisen Gunn Nikolaisen
2019/1466 20191106 06.11.2019 Inngående brev Avgjørelse i klagesak - klage på vedtak vedrørende motorferdsel i utmark - Hasle Østerlie Fylkesmannen i Trøndelag
2019/4133 20191106 06.11.2019 Utgående brev Boligformidling: Husleiekrav fra 1.nov. 2019 ved leie av kommunal HO-boligr - ***** ***** *****
2019/3379 20191106 06.11.2019 Inngående brev Fylkeskommunens uttalelse til søknad om dispensasjon fra kommunedelplan, PlanID 2012009 39/1 i Midtre Gauldal Trøndelag fylkeskommune
2019/196 20191106 06.11.2019 Inngående brev Kjørebok 2017-2019 - Bjørn Hov Bjørn Hov
2019/4093 20191106 06.11.2019 Inngående brev Søknad om tilskudd til utvalgte kulturlandskap i jordbruket - skjøtsel - gbnr 172/2 - Ingvar Vold Ingvar Vold
2019/4093 20191106 06.11.2019 Utgående brev Søknad om tilskudd til utvalgte kulturlandskap i jordbruket - skjøtsel - gbnr 172/2 - Ingvar Vold Fylkesmannen i Trøndelag
2019/4090 20191106 06.11.2019 Inngående brev Søknad om tilskudd til utvalgte kulturlandskap i jordbruket - skjøtsel - gbnr 173/4 - Ole Einar Budal Ole Einar Budal
2019/113 20191106 06.11.2019 Inngående brev Fagdag Samferdsel ved Kartverket 12.09.2019, ettersendelse av informasjon til kommunene ifm. FDV-avtalen og vegdata Kartverket
2019/4134 20191106 06.11.2019 Utgående brev Konsesjonsforhold gbnr 270/30 - Løvheim Ingebjørg Buseth
2019/4134 20191106 06.11.2019 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet gbnr 270/30 Ingebjørg Buseth
2019/3705 20191106 06.11.2019 Inngående brev Fylkeskommunens uttalelse til søknad om etablering av ladepunkt for el-bil ved Cirkle K på Prestteigen 45/275 i Midtre Gauldal Trøndelag fylkeskommune
2019/79 20191106 06.11.2019 Inngående brev Feil rute - Vedtak- Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Bjørn Hov Bjørn Hov
2019/79 20191106 06.11.2019 Inngående brev Endring av vedtak 191 - tillatelse til motorferdsel i utmark - Roger Kåring Roger Kåring
2019/4133 20191106 06.11.2019 Inngående brev Husleieavtale - HO-bolig - Støren bo- og dagsenter - ***** ***** *****
2019/4131 20191106 06.11.2019 Utgående brev Matrikkelbrev gbnr 61/6 etter sammenslåing med gbnr 61/7 Marit Soknes
2019/3349 20191106 06.11.2019 Utgående brev Anmodning om vurdering av krav til planavklaring - oppføring av bygning til overnatting - Storbekkøya, Budal, Midtre Gauldal kommune FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl.
2019/3181 20191106 06.11.2019 Inngående brev NAV har endret foreldrepengeperioden din - ***** ***** ***** NAV Familie og pensjonsytelser
2019/3181 20191106 06.11.2019 Inngående brev NAV har beregnet foreldrepengene dine på nytt - ***** ***** ***** NAV Familie og pensjonsytelser
2019/3636 20191106 06.11.2019 Utgående brev Konsesjonsforhold på gbnr 258/2 - Hermo, gbnr 258/20 - Åsheim og gbnr 299/1 - Hermovoldene Lasse Sørli
Ingen tilgang 20191106 06.11.2019 Inngående brev Du er innvilget midlertidig uførepensjon fra KLP - ***** ***** Kommunal Landspensjonskasse
2019/3932 20191106 06.11.2019 Inngående brev Arbeidsavtale - engasjement - assistent - Soknedal oppvekst - 041119-310720 - Jan Ove Aasenhus Jan Ove Aasenhus
2019/79 20191106 06.11.2019 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Trond Storsve Trond Storsve
2019/4132 20191106 06.11.2019 Inngående brev Krav om retting av feil og mangler i matrikkelen - gbnr 267/11 - Ola Langrød Ola Langrød
2019/159 20191106 06.11.2019 Inngående brev Fagdag Matrikkel ved Kartverket 31.10.2019 og div. informasjon til kommunene Kartverket
2017/2271 20191106 06.11.2019 Utgående brev Melding om vedtak - planbehandling - detaljregulering Liøya næringsområde (planID: 50272017004) - 1. gangs behandling PLANKONTORET FOR OPPDAL OG RENNEBU
2019/4122 20191106 06.11.2019 Utgående brev Søknad om startlån og tilskudd - ***** ***** ***** ***** ***** - Tilbakemelding, orientering og flere opplysninger *****
2019/4131 20191106 06.11.2019 Inngående brev Krav om sammenslåing av gbnr 61/6 og gbnr 61/7 - eier Marit Soknes Marit Soknes
2019/3743 20191106 06.11.2019 Saksframlegg/innstilling Søknad om alminnelig skjenkebevilling - Singsås Kro v/Tahir Kar
2019/3839 20191106 06.11.2019 Utgående brev Søknad om overføring av ferie 2019 - Preshan Hasan Ali Preshan Hasan Ali
2019/3705 20191106 06.11.2019 Inngående brev Fylkesveg 6558 i Midtre Gauldal kommune - Tilbakemelding på søknad om dispensasjon - Gnr. 45 bnr. 275 - Etablering av ladepunkt for el-bil ved Cirkle K på Prestteigen Statens vegvesen
2019/2244 20191106 06.11.2019 Utgående brev Valg av utvalg m.m. valgperioden 2019 - 2023 (del 2) Kirsten Aune m.fl.
2019/3060 20191106 06.11.2019 Inngående brev Deres ref: 383595/25949 - Sak2019/3060 - gbnr 261/2 Bjerkan Stav advokatfirma AS
2019/4038 20191106 06.11.2019 Inngående brev Fylkesveg 6568 i Midtre Gauldal kommune - Tilbakemelding på søknad om dispensasjon fra bestemmelser om byggegrense - Gbnr 161/12 - Hauka Statens vegvesen
2019/4145 20191106 06.11.2019 Inngående brev Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus - gbnr 130/4 - John Aasenhus John Aasenhus
2019/250 20191106 06.11.2019 Inngående brev Invitasjon Folkemøte - Kommuneplanens arealdel Midtre Gauldal 2019 - 2031 Plankontoret
2019/79 20191106 06.11.2019 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Olav Agnar Berge Olav Agnar Berge
2018/3858 20191106 06.11.2019 Inngående brev Utskrift fra Vitnemålsportalen - Fullført studium i Historie - Roustam Makmoud Roustam Makmoud
2018/3859 20191106 06.11.2019 Inngående brev Taushetserklæring - Roustam Makmoud Roustam Makmoud
2019/113 20191106 06.11.2019 Utgående brev Oversendelse av FKB Vegnett for Midtre Gauldal kommune ihht. FDV-avtale runde 2 i 2019 Kartverket
2019/79 20191106 06.11.2019 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Stein Winge Stein Winge
2018/4104 20191106 06.11.2019 Utgående brev Referat fra evalueringsmøte 28.10.19 - ***** ***** *****
2019/1190 20191106 06.11.2019 Utgående brev Arbeidsavtale - 70 % vikariat - servicekontoret - 010120-300420 Elin Malum
2019/2652 20191106 06.11.2019 Inngående brev Uttalelse om plan for nydyrking - gbnr 131/38 - Ketil Bjerkenås Ketil Bjerkenås
2019/79 20191106 06.11.2019 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Tor-Ketil Røttum Tor-Ketil Røttum
2019/4139 20191106 06.11.2019 Inngående brev Rammeavtale - tilkallingsvikar - Enhet for pleie og omsorg - 011119-310320 - Erika Gråbak Langland Erika Gråbak Langland
2019/3059 20191106 06.11.2019 Inngående brev Matgledekorpset - svar på henvendelse Fylkesmannen i Trøndelag
2019/113 20191106 06.11.2019 Inngående brev Bekreftelse på mottak av datasett FKB Vegnett ihht. FDV-avtale runde 2 i 2019 Kartverket
2019/4143 20191106 06.11.2019 Inngående brev Nabovarsel - som eier av gbnr 3000/16 - for tiltak på eiendommen gbnr 131/2 - tiltakshaver Knut Berg Knut Berg
2019/4142 20191106 06.11.2019 Inngående brev Henvendelse vedr. uregistrert jordsameie i området Holtsjøen, Singsås Per Inge Singsaas
2019/4141 20191106 06.11.2019 Inngående brev Rammeavtale - Tilkallingsvikar - Enhet for pleie og omsorg - 011019-310320 - Sven Tore Svardal Sven Tore Svardal
2017/272 20191106 06.11.2019 Inngående brev Anmodning om utbetaling av tilskudd - Jens Olav Dragset Jens Olav Dragset
2019/4146 20191106 06.11.2019 Inngående brev Motorferdsel i utmark på barmark - avklaringer av regelverk og rapportering til Fylkesmannen FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2019/113 20191106 06.11.2019 Inngående brev Oppstart forvaltningsrunde 2-2019 for FKB geodatasett Norge Digitalt, Midtre Gauldal kommune Kartverket
2019/729 20191106 06.11.2019 Utgående brev Kontantstøtterapportering - oktober 2019 - Midtre Gauldal kommune Nav familie og pensjonsytelser Vadsø
2019/2244 20191106 06.11.2019 Utgående brev Valg av utvalg m.m. valgperioden 2019 - 2023 (del 2) FJELLSTYRENE I MIDTRE GAULDAL m.fl.
2019/2930 20191106 06.11.2019 Saksframlegg/innstilling Handlingsprogram med økonomiplan 2020 - 2023
2019/3958 20191106 06.11.2019 Utgående brev Søknad om overføring av ferie 2019 - Gona Bakir Gona Bakir
2019/4137 20191106 06.11.2019 Inngående brev Kompetansetillegg - ***** ***** ***** *****
2019/321 20191106 06.11.2019 Inngående brev Fradeling av tomt med kårbolig - gbnr 199/3 - 7298 Budalen - Leif Slørdal Leif Slørdal
2019/4144 20191106 06.11.2019 Utgående brev Advarsel - ***** ***** *****
2019/79 20191105 05.11.2019 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Olav Svardal Olav Svardal
2019/1980 20191105 05.11.2019 Utgående brev Eiendomsskatt - Besiktigelse og fotografering av nye/endrede bygninger - 2019 Morten Forsetlund
2019/4124 20191105 05.11.2019 Utgående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet - gbnr 147/43 Kjersti Busklein og Olav Margido Berg
2019/79 20191105 05.11.2019 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Egil Røsbjørgen Egil Røsbjørgen
2019/79 20191105 05.11.2019 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Ola Granøien Ola Granøien
2019/412 20191105 05.11.2019 Inngående brev REFNR:24837 Godtar forespørsel, tilsynsrapport 11249 Trønderenergi nett sør AS
2018/1833 20191105 05.11.2019 Inngående brev Midlertidig oppdragsavtale - støttekontakt - Enhet pleie og omsorg, avd Generelle tiltak - 011019-310320 - Astrid Wolden Astrid Wolden
2019/4110 20191105 05.11.2019 Utgående brev Vedrørende søknad om fritak for betaling *****
2019/3489 20191105 05.11.2019 Utgående brev Delingsbehandling/jordlovsbehandling - fradeling av grunneiendom til fritidsbruk - gbnr 263/4 Kari Sanderud
2019/3799 20191105 05.11.2019 Utgående brev Matrikkelbrev gbnr 258/45 etter grensegang Wenche Lufall Fagerbekk og Trond Amundsen
2019/3732 20191105 05.11.2019 Inngående brev Søknad om stilling Britt Kristhild Aune
2019/4092 20191105 05.11.2019 Inngående brev Informasjon om årlig rapportering på bruk av tilskudd til utleieboliger Husbanken
2019/4125 20191105 05.11.2019 Inngående brev Utsettelse av høring forskrift for slam og renovasjon Envina
2019/4114 20191105 05.11.2019 Utgående brev Søknad om tilskudd til utvalgte kulturlandskap i jordbruket - skjøtsel - gbnr 174/1 - Terje Tovmo Fylkesmannen i Trøndelag
2019/4123 20191105 05.11.2019 Inngående brev Søknad om deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning - fradeling av grunneiendom - gbnr 263/11/3 - Bjørgen, 7387 Singsås - rekvirent Arnt Bjørnli Arnt Bjørnli
2019/4119 20191105 05.11.2019 Utgående brev Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede - ***** ***** ***** ***** *****
2019/3300 20191105 05.11.2019 Utgående brev Oppsigelse av kommunal bolig - ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
2019/4125 20191105 05.11.2019 Inngående brev Møtereferat møte 26 sept 2019 - slamtømming Envina
2017/3209 20191105 05.11.2019 Inngående brev Vedr Fylkesutvalgets vedtak- KDP Støren - rettelse Trøndelag fylkeskommune
2017/3287 20191105 05.11.2019 Inngående brev Ber om at bildene legges på saken Hundåsslåtten Allskog SA
2017/3287 20191105 05.11.2019 Inngående brev Revidert detaljplan Hundåsslåtten hyttefelt Allskog SA
2019/4080 20191105 05.11.2019 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd, GNR 49/5 i Midtre Gauldal (5027) Landbruksdirektoratet
2019/4126 20191105 05.11.2019 Inngående brev Melding om ønske å skifte vinduer på hus - gbnr 81/19 - 7288 Soknedal - tiltakshaver Stig Rune Bråten Stig Rune Bråten
2019/3705 20191105 05.11.2019 Utgående brev Varsel om høringsbehov STEEN EIENDOM AS
2019/4100 20191105 05.11.2019 Inngående brev Oversiklt over ikke-utbygde områder for Trådløst Superbredbånd Midt Energi AS
2019/4124 20191105 05.11.2019 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet gbnr 147/43 - del 2 Olav Margido Berg
2019/4124 20191105 05.11.2019 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet gbnr 147/43 - del 1 Kjersti Busklein
2019/3978 20191105 05.11.2019 Utgående brev Svar - Overføring av ferie 2019 - Elin Bakken Elin Bakken
2019/4021 20191105 05.11.2019 Inngående brev Avkjørsel - gbnr 230/161 - Midtre Gauldal kommune Statens vegvesen
2019/3762 20191105 05.11.2019 Utgående brev Vedtak - spesialpedagogisk hjelp - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Singsås barnehage *****
2019/3969 20191105 05.11.2019 Utgående brev Vedtak - Søknad om bygging av landbruksvei - gbnr 4/1 - Jon I. Bones Jon I. Bones
2019/2150 20191105 05.11.2019 Utgående brev Avløpsanlegg - Ferdigattest - gbnr 58/11 - 7288 Soknedal - Steffen Fagerbekk BROEN RØRSERVICE AS
2019/842 20191105 05.11.2019 Utgående brev Rammeavtale - tilkallingsvikar - Støren ungdomsskole - 01.10.-31.12.19 - Roustam Makhmod Roustam Makhmoud
2019/3673 20191105 05.11.2019 Utgående brev Tilbakemelding - Vei og miljø - Støren sør Ane Bogevoll Nygaard m.fl.
2018/3427 20191105 05.11.2019 Utgående brev Matrikkelbrev gbnr 46/26 og gbnr 46/27 Bente og Lars Jonli
2019/3385 20191105 05.11.2019 Inngående brev NAV har innvilget søknaden din om 100 prosent foreldrepenger - ***** ***** *****
2019/3283 20191105 05.11.2019 Inngående brev Taushetserklæring - Ida Therese Støver Ida Therese Støver
2019/4130 20191105 05.11.2019 Inngående brev Søknad om tilskudd til utvalgte kulturlandskap i jordbruket - skjøtsel - gbnr 284/1 - Hans Rønning Hans Rønning
2019/4106 20191105 05.11.2019 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - firhjuls-/sekshjulstrekker - Asbjørn Idar Eriksen Asbjørn Idar Eriksen
2017/2239 20191105 05.11.2019 Utgående brev Foreløpig svar - Søknad om ferdigattest - gbnr 137/5 GEOMIDT AS
2017/272 20191105 05.11.2019 Utgående brev Utbetalingsanmodning - delutbetaling - Innovasjon Norge - tilbygg på eksisterende fjøs - gbnr 84/18 - Jens Olav Dragset Innovasjon Norge
2019/2431 20191105 05.11.2019 Utgående brev Arbeidsavtale tilkallingsvikar Kristin Aasenhus
2019/4128 20191105 05.11.2019 Utgående brev Søknad om tilskudd til utvalgte kulturlandskap i jordbruket - skjøtsel - gbnr 174/3 - Tommy Forodden Fylkesmannen i Trøndelag
2019/4128 20191105 05.11.2019 Inngående brev Søknad om tilskudd til utvalgte kulturlandskap i jordbruket - skjøtsel - gbnr 174/3 - Tommy Forodden Tommy forodden
2019/3370 20191105 05.11.2019 Inngående brev Ettersendelse av oppdatert brannkonsept - tilbygg - gbnr 49/24 - tiltakshaver Winsnes eiendom AS Arne Vaslag
2019/3981 20191105 05.11.2019 Utgående brev Svar - Søknad om overføring av ferie 2019 - Elsa Bjerke Elsa Bjerke
2019/4076 20191105 05.11.2019 Utgående brev Søknad om tilskudd til drift med taubane, hest oa - gbnr 248/1 - Hildegunn Kulmo Fylkesmannen i Trøndelag
2019/3245 20191105 05.11.2019 Utgående brev Stilling besatt - plan- og byggesaksbehandler i Midtre Gauldal kommune Asma Al-Shamkawy m.fl.
2019/3688 20191105 05.11.2019 Inngående brev Arbeidsavtale - fast stilling - 20,66 % assistent helg - Enhet for pleie og omsorg, Midtre Gauldal sykehjem, avd Rød - Carina Hage Carina Hage
2019/3705 20191105 05.11.2019 Utgående brev Dispensasjonsbehandling - planid 2012009 og 1990002 - gbnr 45/275 Norges vassdrags- og energidirektorat m.fl.
2019/4130 20191105 05.11.2019 Utgående brev Søknad om tilskudd til utvalgte kulturlandskap i jordbruket - skjøtsel - gbnr 284/1 - Hans Rønning Fylkesmannen i Trøndelag
2019/4129 20191105 05.11.2019 Utgående brev Utlysningstekst - Faste stillinger og vikariat - 4 x ca. 50 - 75 % Sykepleier Natt - Enhet for Pleie og omsorg Anita Wanvik Enlid m.fl.
2019/944 20191105 05.11.2019 Inngående brev Rammeavtale - tilkallingsvikar - Soknes barnehage - 011119-310720 - Tenzing Passang Tenzing Passang
2019/4022 20191105 05.11.2019 Utgående brev Dispensasjonsbehandling - planID1988006 - gbnr 218/10 Per Johan Ukkelberg
2019/4037 20191105 05.11.2019 Inngående brev Søknad om stilling Linda Bremseth
2019/79 20191105 05.11.2019 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Elin Malum Elin Malum
2019/79 20191105 05.11.2019 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Egil Jon Myhre Egil Jon Myhre
2019/4107 20191105 05.11.2019 Utgående brev Foreløpig svar - søknad om deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning - tilleggsareal til gbnr 125/14 - gbnr 125/2 Arnt Ingvar Solberg
2016/3503 20191105 05.11.2019 Utgående brev Melding om vedtak - Detaljregulering Hauka deponi - planID: 5027 2016016 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl.
2019/79 20191105 05.11.2019 Utgående brev Vedtak- Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Gerd Flåteplass Gerd Flåteplass
2019/3490 20191105 05.11.2019 Utgående brev Vedtak - Søknad om bygging av landbruksvei - gbnr 61/1 - Eivind Amdal Eivind Amdal
2018/3595 20191105 05.11.2019 Utgående brev Bekreftelsesdokument *****
2019/3816 20191105 05.11.2019 Utgående brev Søknad om støtte fra Kommunale næringsfond - Kompetanseheving av ansatte - Wærness kompetanse AS WÆRNESS KOMPETANSE AS
2019/79 20191104 04.11.2019 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Inger Hage Inger Hage
2019/4116 20191104 04.11.2019 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra forskrift om pedagogisk bemanning - barnehageåret 2019/2020 - Soknedal barnehage Soknedal barnehage
2019/196 20191104 04.11.2019 Inngående brev Kjørebok - motorferdsel i utmark - 2017-2019 - Karstein Sørløkken Karstein Sørløkken
2019/4111 20191104 04.11.2019 Inngående brev Rammeavtale - tilkallingsvikar - Soknedal barnehage - 011019-310320 - Kristin Aasenhus Kristin Aasenhus
2019/79 20191104 04.11.2019 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Karstein Sørløkken Karstein Sørløkken
2016/3510 20191104 04.11.2019 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - smil, 913340507 Landbruksdirektoratet
2019/4101 20191104 04.11.2019 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 275/1 i Midtre Gauldal (5027) Landbruksdirektoratet
2019/4105 20191104 04.11.2019 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), gbnr 47/1 Landbruksdirektoratet
2019/2504 20191104 04.11.2019 Inngående brev Uttalelse om kulturminneinteresser vedrørende søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for kulturminne myrmile i reguleringsplanen Litlåsen Hytteområde - 166/1, Midtre Gauldal kommune Trøndelag fylkeskommune
2019/4115 20191104 04.11.2019 Inngående brev Orientering om dårlig arbeidsmiljø - ***** ***** ***** *****
2018/1502 20191104 04.11.2019 Inngående brev Vedrørende svar på søknad om fritak for slamavgift - gbnr 270/39 Jens Arne Meistad
2019/4114 20191104 04.11.2019 Inngående brev Søknad om tilskudd til utvalgte kulturlandskap i jordbruket - skjøtsel - gbnr 174/1 - Terje Tovmo Terje Tovmo
2019/4113 20191104 04.11.2019 Inngående brev Søknad om godkjenning - satser for parkeringsavgift - parkeringsplass ved Jelan - søker Jens Olav Hov Jens Olav Hov
Versjon:5.2.2.1