eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 200 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2017/3024 20171019 19.10.2017 Inngående brev Søknad om stilling Stein-Inge Nyrud
2017/3106 20171019 19.10.2017 Utgående brev Retting i Matrikkelen - Gbnr 1620/3 STATENS VEGVESEN m.fl.
2017/3154 20171019 19.10.2017 Inngående brev Feil i mottakerliste for brev 17/01296-1 Direktoratet for forvaltning og IKT
2017/2767 20171019 19.10.2017 Inngående brev Søknad om permisjon - Forsvaret - 221117 - 231117 - Johan Sindre Knutsen Johan Sindre Knutsen
2017/3142 20171019 19.10.2017 Utgående brev Foreløpig svar - Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - garasje - gbnr 280/3 - 7295 Rognes - tiltakshaver Andreas Kjelden Andreas Kjelden
2016/977 20171019 19.10.2017 Utgående brev Byggesaksbehandling - Ferdigattest - Oppføring av tilbygg - gbnr 169/11 Eivind Kolstad
2017/173 20171019 19.10.2017 Utgående brev Alkoholomsetning: Bevillingsgebyr 2017 Midttun Kafe og Pub
2017/2658 20171019 19.10.2017 Utgående brev Dispensasjonsvedtak - oppføring av midlertidig brakkerigg - gbnr 1/4 - dispensasjon fra reguleringsplan Moøya AF Gruppen Norge AS v/Audun Kjølseth
2017/1647 20171019 19.10.2017 Utgående brev Dispensasjonsvedtak - tilbygg på enebolig - gbnr 45/1/33 - dispensasjon fra kommunedelplan Støren og reguleringsplan Basmoen og Kalvtrøa Olav Steigedal Moe
2017/173 20171019 19.10.2017 Utgående brev Alkoholomsetning: Bevillingsgebyr 2017 Mama Rosa Soknedal AS
2017/1893 20171019 19.10.2017 Utgående brev Dispensasjonsvedtak - fradeling av tilleggsareal til gbnr 86/4 fra gbnr 86/1 - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel Odd Ivar Bjørnli
2017/1054 20171019 19.10.2017 Utgående brev Planvedtak - 16482009002 - Mindre endring av hyllbekklia hyttefelt Reindriftsforvaltningen m.fl.
2017/173 20171019 19.10.2017 Utgående brev Alkoholomsetning: Bevillingsgebyr 2017 Mama Rosa Støren AS
2017/1873 20171019 19.10.2017 Utgående brev Dispensasjonsvedtak - fradeling av boligtomt og utbedring av adkomstveg - gbnr 130/4 - Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel John Idar Aasenhus
2017/1953 20171019 19.10.2017 Utgående brev Dispensasjonsvedtak - bygging av carport - gbnr 3/67 - Dispensasjon fra reguleringsplan for Frøset II Mary Storrøsæter
2017/3084 20171019 19.10.2017 Utgående brev Innspill i sak, ang avfall/søppel Sondre Ertshus
2017/3085 20171019 19.10.2017 Utgående brev Foreløpig svar - Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - riving/oppføring av nytt naust - Rabbslått/Sæterås Statskog - gbnr 236/25 - tiltakshaver Statskog SF Statskog SF
2017/3081 20171019 19.10.2017 Utgående brev Foreløpig svar - Oppføring av bolighus - gbnr 95/22 - Tiltakshaver Anne Mette Halland NORGESHUS OPPDAL BYGG AS
2017/2471 20171019 19.10.2017 Utgående brev Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - 2017/2018 Jostein Larsen
2017/173 20171019 19.10.2017 Utgående brev MAL omsetningsrapport 2017 x
2017/492 20171019 19.10.2017 Utgående brev Byggesaksbehandling - Ferdigattest på oppføring av tilbygg til driftsbygning - gbnr 163/1 John Jarle Gorseth
2017/173 20171019 19.10.2017 Saksframlegg/innstilling Fastsetting av bevillingsgebyr 2017 for salgs- og skjenkesteder i Midtre Gauldal
2017/3024 20171019 19.10.2017 Inngående brev Søknad om stilling Arild Brynhildsvold
2017/3024 20171019 19.10.2017 Inngående brev Søknad om stilling Janne Rogstad
2017/3024 20171019 19.10.2017 Inngående brev Søknad om stilling Janne Rogstad
2017/3024 20171019 19.10.2017 Inngående brev Søknad om stilling Anne Schjetne
2017/1151 20171019 19.10.2017 Utgående brev Byggesaksbehandling - Godkjent søknad om oppføring av enebolig med garasje - gbnr 193/5 - Tiltakshaver Jostein Waagen Jostein Waagen
2017/2298 20171019 19.10.2017 Utgående brev Rapportering på bruk av kommunale utleieboliger for 2016 Husbanken v/ Linda Forøy Lund
2017/2344 20171019 19.10.2017 Utgående brev Byggesaksbehandling - Godkjent søknad om oppføring av ny enebolig med frittliggende garasje - gbnr 236/17 - Tiltakshaver Inger Morseth SELBUHUS INDUSTRIER AS
2017/3018 20171019 19.10.2017 Inngående brev Søknad om stilling Guri Storlimo Rostad
2017/3013 20171019 19.10.2017 Inngående brev Søknad om stilling Guri Storlimo Rostad
2017/3172 20171019 19.10.2017 Inngående brev Taushetserklæring - Tonje Sørbotten Heksem Tonje Sørbotten Heksem
2017/3179 20171019 19.10.2017 Inngående brev Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom - gbnr 131/2 - Odd Reitan Private Holding AS Ernst & Young advokatfirma AS
2017/3176 20171019 19.10.2017 Inngående brev Taushetserklæring - Bilal Salehzai Bilal Salehzai
Ingen tilgang 20171019 19.10.2017 Inngående brev Svar - Vedr Deres sak 1600-2011-0041 Rogstad med Ramstad Sør-Trøndelag jordskifterett
2017/3106 20171019 19.10.2017 Utgående brev Retting i Matrikkelen - Gbnr 3000/17 STATENS VEGVESEN m.fl.
2017/1730 20171019 19.10.2017 Inngående brev Vedrørende tilbakemelding på mottatt brev ang dekning av husleie - datert 08. juni 2017 - Midtre Gauldal mental helse Midtre Gauldal mental helse
2016/3829 20171019 19.10.2017 Inngående brev NAV har endret datoen for din siste dag med foreldrepenger - ***** ***** *****
2017/3166 20171019 19.10.2017 Inngående brev NAV har innvilget søknaden din om pleiepenger - ***** ***** *****
2017/3164 20171019 19.10.2017 Inngående brev Vedtak om unntak fra arbeidsgiveransvar for sykepenger - ***** ***** NAV Midtre Gauldal
2017/3163 20171019 19.10.2017 Inngående brev Tilrettelegging/omplassering pga graviditet - ***** ***** *****
2017/3160 20171019 19.10.2017 Inngående brev Vedtak om unntak fra arbeidsgiveransvar for sykepenger - ***** ***** ***** NAV Midtre Gauldal
2017/3159 20171019 19.10.2017 Inngående brev Vedtak om unntak fra arbeidsgiveransvar for sykepenger - ***** ***** ***** *****
2017/932 20171019 19.10.2017 Inngående brev Taushetserklæringer - Siren Anita Skjervold Siren Anita Skjervold
Ingen tilgang 20171019 19.10.2017 Inngående brev Kursbevis - På lag med brukere og pårørende - Anne Kari Loe Knutsen Anne Kari Loe Knutsen
2017/3170 20171019 19.10.2017 Inngående brev Følgebrev - Søknad om tillatelse til tiltak - tilbygg hytte - gbnr 233/1/1 - 7387 Singsås - tiltakshavere Rakel Konradsen og Steinar Wingsternes Rakel Konradsen og Steinar Wingsternes
2017/3167 20171019 19.10.2017 Inngående brev Sykepenger - orientering om avslag til arbeidsgiver - ***** ***** NAV Rennebu
2017/3165 20171019 19.10.2017 Inngående brev Vedtak om unntak fra arbeidsgiveransvar for sykepenger - ***** ***** ***** ***** NAV Midtre Gauldal
2017/3162 20171019 19.10.2017 Inngående brev Vedtak om unntak fra arbeidsgiveransvar for sykepenger - ***** ***** NAV Midtre Gauldal
Ingen tilgang 20171019 19.10.2017 Inngående brev Kursbevis - På lag med brukere og pårørende - Jorun Marie Svardal Jorun Marie Svardal
Ingen tilgang 20171019 19.10.2017 Inngående brev Søknad om redusert slamtømming/-gebyr - gbnr 267/11 - søker Ola Langrød Ola Langrød
2017/3174 20171019 19.10.2017 Inngående brev Søknad om deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning - fradeling av bebygd hyttetomt - fnr 6 - gbnr 214/3 - 7387 Singsås - Bodil Reppe Bodil Reppe
2017/3171 20171019 19.10.2017 Inngående brev Taushetserklæring - Sigrid Svardal Tovmo Sigrid Svardal Tovmo
2017/3158 20171019 19.10.2017 Inngående brev Vedtak om unntak fra arbeidsgiveransvar for sykepenger - ***** ***** ***** NAV Rennebu
2017/3156 20171019 19.10.2017 Inngående brev Søknad om ettergivelse av matutgifter for ***** ***** ***** *****
2017/3155 20171019 19.10.2017 Inngående brev Søknad om unntak fra arbeidsgiveransvar for sykepenger - ***** ***** NAV Midtre Gauldal
2017/3154 20171019 19.10.2017 Inngående brev Behov for sikre skytjenester - forespørsel om kontaktperson Direktoratet for forvaltning og IKT
2017/561 20171019 19.10.2017 Inngående brev NAV har innvilget søknaden din om arbeidsavklaringspenger - ***** ***** ***** NAV arbeid og ytelser Trondheim
2017/3153 20171019 19.10.2017 Inngående brev Søknad om permisjon for annen stilling - 011217 - 310518 - Vladilena Hyvärinen Vladilena Hyvärinen
2017/74 20171019 19.10.2017 Inngående brev Søknad om stilling Moamar Jerad
2017/3106 20171019 19.10.2017 Utgående brev Retting i Matrikkelen - Fylkesveg 631 Budalen - gbnr 1631/35 STATENS VEGVESEN m.fl.
2017/3152 20171019 19.10.2017 Inngående brev Forespørsel om oppstartmøte 24 okt kl 10.30 - Hundåslåtten hyttefelt Allskog SA
2017/2692 20171019 19.10.2017 Inngående brev Ettersendelse av tegninger og situasjonskart - oppføring av garasje - 45/162 Helge Johansen
Ingen tilgang 20171019 19.10.2017 Utgående brev Byggesaksbehandling - Ferdigattest - Søknad om tilbygg til bolig - gbnr 25/1 MALUM BYGG AS
2017/1054 20171019 19.10.2017 Utgående brev Planvedtak - 16482009002 - Mindre endring av Hyllbekklia hyttefelt Torgeir Moen
2017/1054 20171019 19.10.2017 Utgående brev Planvedtak - 16482009002 - Mindre endring av Hyllbekklia hyttefelt FYLKESMANNEN I SØR-TRØNDELAG m.fl.
2017/1054 20171019 19.10.2017 Utgående brev Planvedtak - 16482009002 - Mindre endring av reguleringsplan for Hyllbekklia hyttefelt Gunn Nancy Halsetrønning m.fl.
Ingen tilgang 20171019 19.10.2017 Utgående brev Vedr. søknad om ferdigattest fritidsbolig og uthus Gustav Waagø
2017/1054 20171019 19.10.2017 Utgående brev 16482009002_Rp_Mindreendring_Hyllbekkliahyttefelt_SLUTTBEHANDLING Peter Georg Mahlum
2017/173 20171019 19.10.2017 Utgående brev Alkoholomsetning: Bevillingsgebyr 2017 Norwegian Flyfishers Club Lodge AS
2017/173 20171019 19.10.2017 Utgående brev Alkoholomsetning: Bevillingsgebyr 2017 Havna Cafe' og Bar Tuga
2017/173 20171019 19.10.2017 Utgående brev Alkoholomsetning: Bevillingsgebyr 2017 Støren Drift AS( Støren Hotel)
2017/173 20171019 19.10.2017 Utgående brev Alkoholomsetning: Bevillingsgebyr 2017 Støren Kulturhus
2017/173 20171019 19.10.2017 Utgående brev Alkoholomsetning: Bevillingsgebyr 2017 Storstuu Winsnes v/ A.M.W.Hayes
2017/173 20171019 19.10.2017 Utgående brev Alkoholomsetning: Bevillingsgebyr 2017 Yanan AS ( Torino Restaurant)
2017/3066 20171019 19.10.2017 Utgående brev Svar vedr. avvikslister som må rettes som følge av kommune- og regionreformene, Midtre Gauldal kommune Statens kartverk Eiendom
2017/3013 20171019 19.10.2017 Inngående brev Søknad om stilling Heidi Bråten
2017/3024 20171019 19.10.2017 Inngående brev Søknad om stilling Stein-Inge Nyrud
2017/3024 20171018 18.10.2017 Inngående brev Søknad om stilling Helga Bråten
2017/3151 20171018 18.10.2017 Inngående brev Søknad om permisjon - 17., 23. og 24. oktober 2017 - Ann-Judith Andersen Ann-Judith Andersen
2017/2980 20171018 18.10.2017 Utgående brev Foreløpig svar - Søknad om tillatelse til tiltak - oppføring av fritidsbolig - gbnr 83/10 - tiltakshaver Tor Inge Reigstad Sigvartsen Design AS
2017/3145 20171018 18.10.2017 Inngående brev Midlertidig arbeidsavtale - 50 % jordmor - 010118 - 300918 - Bjørg Bjørnli Fløttum Bjørg Bjørnli Fløttum
2017/3143 20171018 18.10.2017 Inngående brev Søknad om salgsbevilling for alkohol - enkeltanledning - førjulsdag Soknedal Sanitetsforening 181117 - Hogna brygg AS Hogna Brygg AS
2017/1002 20171018 18.10.2017 Inngående brev Innsendt søknad om spillemidler til Hovsmoen stadion - friidrettsanlegg ved Hovsmoen stadion - Sokna IL Sokna IL
2017/97 20171018 18.10.2017 Utgående brev Melding om vedtak - delingsbehandling/prinsippavklaring - fradeling av tomt H3 i Varghaugen hyttefelt - gbnr 138/1 Ole Henrik Halseth
2017/1002 20171018 18.10.2017 Inngående brev Innsendt søknad om spillemidler til Hovsmoen stadion - idrettshus/ klubbhus ved Hovsmoen stadion - Sokna IL Sokna IL
2017/1002 20171018 18.10.2017 Inngående brev Innsendt søknad om spillemidler til Hovsmoen stadion - idrettshall, klatrehall ved Hovsmoen stadion - Sokna IL Sokna IL
2017/2825 20171018 18.10.2017 Utgående brev Klagebehandling - Klage på vedtak om riving PS 84/17 - gbnr 45/17 og 45/45 Vibeke Paulsen m.fl.
2017/3148 20171018 18.10.2017 Inngående brev Kvittering for innmelding av farlig stoff Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap - Hovedkontor
2017/3013 20171018 18.10.2017 Inngående brev Søknad om stilling Ingvild Karoline Berge Sunnset
2017/3147 20171018 18.10.2017 Inngående brev Søknad om salgsbevilling for alkohol - enkeltanledning - julemesse i Budalen 021217 - Hogna brygg AS Hogna Brygg AS
2017/3024 20171018 18.10.2017 Inngående brev Søknad om stilling Linda Årland
2017/121 20171018 18.10.2017 Inngående brev Analyseresultater - Hauka villmarksbarnehage - tatt ut 091017 Alcontrol Stjørdal
2017/121 20171018 18.10.2017 Inngående brev Analyseresultater - Støren vannverk - tatt ut 101017 Alcontrol Stjørdal
2017/121 20171018 18.10.2017 Inngående brev Analyseresultater - Støren vannverk - tatt ut 101017 Alcontrol Stjørdal
2017/1002 20171018 18.10.2017 Inngående brev Innsendt søknad om spillemidler til Hovsmoen stadion - idr.-/fotballhall, buldrevegg ved Hovsmoen stadion - Sokna IL Sokna IL
2017/107 20171018 18.10.2017 Inngående brev Informasjon om statstilskudd høst 2017 Fylkesmannen i Finnmark - Oppvekst- og utdanningsavdelingen
2017/1002 20171018 18.10.2017 Inngående brev Innsendt søknad om spillemidler til Hovsmoen stadion - idr.-/fotballhall, garderober for styrkerom ved Hovsmoen stadion - Sokna IL Sokna IL
2017/2582 20171018 18.10.2017 Utgående brev Kunngjøring - Planprogram for Støren Massedeponi er fastsatt FYLKESMANNEN I SØR-TRØNDELAG m.fl.
2017/3000 20171018 18.10.2017 Inngående brev Arbeidsavtale - Stillingsutvidelse til fast 90 % stilling som spesialhjelpepleier i tillegg til fast 10 % stilling som hørselskontakt - Enhet for Pleie og omsorg - F.o.m. 01.10.17 - Siri Hagen Siri Hagen
2017/454 20171018 18.10.2017 Inngående brev Fwd: Kartlegging av stabsfunksjoner PriceWaterhouseCoopers
2017/1002 20171018 18.10.2017 Inngående brev Innsendt søknad om spillemidler til Hovsmoen stadion - idrettshall 16x24 ved Hovsmoen stadion - Sokna IL Sokna IL
2017/1002 20171018 18.10.2017 Inngående brev Innsendt søknad om spillemidler til Hovsmoen stadion - kunstgress 11' ved Hovsmoen stadion - Sokna IL Sokna IL
2017/3142 20171018 18.10.2017 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - garasje - gbnr 280/3 - 7295 Rognes - tiltakshaver Andreas Kjelden Andreas Kjelden
2017/1873 20171018 18.10.2017 Utgående brev Dispensasjonsvedtak - Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - fradeling av boligtomt og utbedring av adkomstveg - gbnr 130/4 - John Idar Aasenhus FYLKESMANNEN I SØR-TRØNDELAG
2017/1002 20171018 18.10.2017 Inngående brev Innsendt søknad om spillemidler til Hovsmoen stadion - fotballhall ved Hovsmoen stadion - Sokna IL Sokna IL
2017/2471 20171018 18.10.2017 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Jostein Larsen Jostein Larsen
2016/2102 20171018 18.10.2017 Utgående brev Foreløpig svar - søknad om ferdigattest - oppføring av fritidsbolig - gbnr 82/3/11 SANDE HUS OG HYTTER AS
2017/173 20171018 18.10.2017 Utgående brev Alkoholomsetning: Bevillingsgebyr 2017 Hogna Brygg AS
2017/173 20171018 18.10.2017 Utgående brev Alkoholomsetning : Bevillingsgebyr 2017 Budal Samvirkelag SA
2017/173 20171018 18.10.2017 Utgående brev Alkoholomsetning : Bevillingsgebyr 2017 Kiwi Minidift AS avd. Innland
2017/173 20171018 18.10.2017 Utgående brev Alkoholomsetning: Bevillingsgebyr 2017 vedr. Støren Dagligvare AS Støren Daglivare AS v/ T.R. Stamnli
2017/173 20171018 18.10.2017 Utgående brev Alkoholomsetning : Bevillingsgebyr 2017 Coop Oppdal SA
2017/2471 20171018 18.10.2017 Utgående brev Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - 2017/2018 Andreas Moe
2016/3270 20171018 18.10.2017 Utgående brev Oversender ferdig tinglyst skjøte Sissel Karin Digre og Bjørn Dragåsøien
2017/2240 20171018 18.10.2017 Utgående brev Fornyet forhåndsvarsel om pålegg om retting og ileggelse av tvangsmulkt Johnny Jørgen Aunøien
2017/3024 20171018 18.10.2017 Inngående brev Søknad om stilling Berit Mykland
2017/3110 20171018 18.10.2017 Utgående brev Vedtak - Søknad om bygging av landbruksveg - gbnr 31/1 - Jan Erlend Askjemshalten Jan Erlend Askjemshalten
2017/173 20171018 18.10.2017 Utgående brev Alkoholomsetning: Bevillingsgebyr 2017 Spar Fossum Fossum AS
2017/173 20171018 18.10.2017 Utgående brev Alkoholomsetning: Bevillingsgebyr 2017 Gullvåg Camping
2017/3134 20171018 18.10.2017 Utgående brev Tjenestebevis Oscar Aaslund Hovin
2017/1195 20171018 18.10.2017 Utgående brev Vedr. din søknad på - Fast 20 % kreftkoordinator - Enhet for Pleie og omsorg, p.t. Midtre Gauldal sykehjem, Midtre Gauldal kommune. Ruth Elsbet Digre
2017/2988 20171018 18.10.2017 Utgående brev Etterspør ytterligere dokumentasjon - Søknad om bygging av landbruksvei - gbnr 1/4 og 1/2 - Eilif Peder Folstad Eilif Peder Folstad
2017/3024 20171018 18.10.2017 Inngående brev Søknad om stilling Jannike Endalsvoll
2017/3013 20171018 18.10.2017 Inngående brev Søknad om stilling Astrid Sundlisæter
2016/391 20171018 18.10.2017 Inngående brev Rapportering på varige midler 2017 - tidlig innsats 1.-4. trinn, kap. 226 post 63 Utdanningsdirektoratet
2017/2039 20171018 18.10.2017 Utgående brev Melding om vedtak - klagebehandling - avslått søknad om tillatelse til tiltak for tilbygg til anneks Harald Ulvund m.fl.
2017/2925 20171018 18.10.2017 Utgående brev Foreløpig svar - Søknad om utslippstillatelse fra hytte - gbnr 176/5 - 7298 Budalen - søker Anders Grimsmo Harald Larsen rørlegger AS
2017/3146 20171018 18.10.2017 Inngående brev Søknad om erstatning ved avlingssvikt - gbnr 196/1 - John Helge Sandberg John Helge Sandberg
2016/2378 20171018 18.10.2017 Inngående brev Re: Vedr. byggesak 2016/2378 Midtre Gauldal kommune, Eiendom og kommunalteknikk
2017/3027 20171018 18.10.2017 Inngående brev Søknad om stilling Ingvild Sandberg
2017/3035 20171017 17.10.2017 Inngående brev Søknad om stilling Eva Karin Aune
2017/3024 20171017 17.10.2017 Inngående brev Søknad om stilling Svend Hov
Ingen tilgang 20171017 17.10.2017 Inngående brev SV: Ang parkeringsplass ved Budal skole Storli, Olav
2017/3140 20171017 17.10.2017 Inngående brev Krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter - gbnr 3/292 og 3/303 - Midttømme entreprenør AS Midttømme entreprenør AS
2016/3270 20171017 17.10.2017 Inngående brev Retur av tinglyste dokumenter - festekontrakt gbnr 230/155 og skjøte gbnr 230/155 Statens kartverk Tinglysing
Ingen tilgang 20171017 17.10.2017 Inngående brev Søknad om ferdigattest - anneks på fritidseiendom - gbnr 249/3 - tiltakshaver Joralf Lyngen Joralf Lyngen
2017/3139 20171017 17.10.2017 Inngående brev Ang. møter der plasstillitsvalgte blir innkalt/invitert til møter ang. omstillingsarbeid Fagforbundet
2017/3024 20171017 17.10.2017 Inngående brev Søknad om stilling Gyude Muhlenburg Wahuemo
2017/3039 20171017 17.10.2017 Inngående brev Tilsagn om tilskudd til Forebyggings- og tilretteleggingstilskudd - avdelingsledere - Midtre Gauldal sykehjem Nav tiltak Sør-Trøndelag
2017/3014 20171017 17.10.2017 Inngående brev Søknad om stilling Eva Karin Aune
2017/3046 20171017 17.10.2017 Utgående brev Foreløpig melding - Søknad om bygging av landbruksveg - gbnr 99/2 - Agnar Østhus Agnar Østhus
2017/3110 20171017 17.10.2017 Inngående brev Bekreftelse vedrørende søknad om bygging av landbruksveg - gbnr 31/1 - Jan Erlend Askjemshalten Jan Erlend Askjemshalten
2017/2842 20171017 17.10.2017 Utgående brev Vedr. boligrigg gbnr 1/4 AF Gruppen Norge AS
2017/3141 20171017 17.10.2017 Utgående brev Bekreftelse på registrering av egenerklæringer om konsesjonsfrihet - gbnr 276/26 - Tor Helge Enlid og Jan Ole Enlid Advokatene Hovstad, Kvernrød & Flatmo
2016/3882 20171017 17.10.2017 Inngående brev Uttalelse angående turnus - plasstillitsvalgt gruppe 4 sykehjemmet Plasstillitsvalgt for NSF ved Hjemmesykepleien
2016/3882 20171017 17.10.2017 Inngående brev Tilbakemelding på/godkjenning av turnus - Norsk sykepleierforbund Norsk sykepleierforbund
2017/3017 20171017 17.10.2017 Inngående brev Søknad om stilling Eva Karin Aune
2017/3013 20171017 17.10.2017 Inngående brev Søknad om stilling Eva Karin Aune
2017/3082 20171017 17.10.2017 Utgående brev Svar på søknad om fritak fra slamgebyr - gbnr 120/4 - Arne Jostein Eggen Arne Jostein Eggen
2017/3027 20171017 17.10.2017 Inngående brev Søknad om stilling Christina Ristad Clausen
2017/2982 20171017 17.10.2017 Inngående brev Ettersendelse av dokumenter - dispensasjon fra reguleringsplan for Berg/Garli Setersameie - privat vei frem til hytte - gbnr 83/10 - Tor Inge Reigstad Sigvartsen design AS
2017/3124 20171017 17.10.2017 Utgående brev Vedtak om alternativ opplæringsarena, ***** ***** ***** ***** *****
2017/3060 20171017 17.10.2017 Utgående brev Svar på søknad om fritak fra kommunale avgifter - gbnr 29/9 - Espen Amdal Espen Amdal
2017/3101 20171017 17.10.2017 Utgående brev Søknad om startlån - Tilbakemelding , ber om flere opplysninger *****
2017/3111 20171017 17.10.2017 Utgående brev Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning for etablering av rulleskianlegg Hauka ski- og skiskytterarena Midtre Gauldal kommune - Kultur - fritid - voksenopplæring
2017/1218 20171017 17.10.2017 Inngående brev Tilsagn om investeringstilskudd - Spjeldet bo- og dagsenter Husbanken
Ingen tilgang 20171017 17.10.2017 Inngående brev Ang parkeringsplass ved Budal skole Storli, Olav
2017/1805 20171017 17.10.2017 Utgående brev Tilbakemelding - Tilsvar på forhåndsvarsel om retting og tvangsmulkt - gbnr 41/46 Steinar Langørgen
2017/2471 20171017 17.10.2017 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Andreas Moe Andreas Moe
2017/3024 20171017 17.10.2017 Inngående brev Søknad om stilling Birgit Jansen Tandstad
2017/3024 20171017 17.10.2017 Inngående brev Søknad om stilling Lars Torjussen
2017/3080 20171017 17.10.2017 Utgående brev Utleie av kommunal leilighet - Husleiekrav , forskudd strøm f.o.m. 1.nov.2017 *****
2017/3024 20171017 17.10.2017 Inngående brev Søknad om stilling Yulia Efimova
2017/3039 20171017 17.10.2017 Inngående brev Tilsagn om tilskudd til Forebyggings- og tilretteleggingstilskudd - moderne renhold - Midtre Gauldal sykehjem Nav tiltak Sør-Trøndelag
2017/3024 20171017 17.10.2017 Inngående brev Søknad om stilling Yulia Efimova
2016/3423 20171016 16.10.2017 Inngående brev Søknad om permisjon - samling fjellstyrene - 161117 - Arnhild Sandrød Holstad Arnhild Sandrød Holstad
2017/3138 20171016 16.10.2017 Inngående brev Søknad om permisjon for kurs - 051217 - Arnhild Sandrød Holstad Arnhild Sandrød Holstad
2017/2587 20171016 16.10.2017 Utgående brev Utslippstillatelse - Godkjent søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra bolighus - gbnr 236/17 - Reitstøa, 7387 Singsås - Inger Dagrun Morseth HARALD LARSEN RØRLEGGER AS
2017/2917 20171016 16.10.2017 Utgående brev Byggesaksbehandling - Godkjent søknad om tillatelse til tiltak - oppsetting av skilt - gbnr 49/28 - Soknesøran 10 - tiltakshaver Envina IKS NEONTEX AS
2016/2378 20171016 16.10.2017 Inngående brev Erklæring om ansvarsrett - Kjetil Waagen maskin - gbnr 81/39 Kjetil Waagen maskin
2017/3122 20171016 16.10.2017 Inngående brev Søknad om fritak fra kommunale avgifter - gbnr 47/16 - dødsbo Petra Hamnes Håkon Hamnes
Ingen tilgang 20171016 16.10.2017 Inngående brev Søknad om ferdigattest - tilbygg våningshus - gbnr 113/2 - 7288 Soknedal - tiltakshaver Sverre Sunnset Sverre Sunnset
2017/3015 20171016 16.10.2017 Inngående brev Saldo/Utbetalingskort - journalnr 17/300398 - Camilla Fyhn Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
2016/3859 20171016 16.10.2017 Inngående brev Sametingets uttalelse til høring av detaljreguleringsplan - Soknes 1 og Kalvtrøa 6, Midtre Gauldal kommune Samediggi/Sametinget
2017/1910 20171016 16.10.2017 Inngående brev Sametingets uttalelse - dispensasjonssøknad vedr. grunnflate og takhøyde på gbnr 228/18 - Midtre Gauldal kommune Samediggi/Sametinget
2017/2351 20171016 16.10.2017 Utgående brev Forespørsel vedr. endring av bruker i Matrikkelen Midtre Gauldal kommune Kartverket
2017/3126 20171016 16.10.2017 Inngående brev Anshusflåtten (Fløtta) i Soknedal - søknad om bruk av Fløttasetra i Håkkårdalen Grimstad og Tønsager AS
2017/3024 20171016 16.10.2017 Inngående brev Søknad om stilling Asadullah Habibi
2017/3024 20171016 16.10.2017 Inngående brev Søknad om stilling Ranya Kotaila
2017/3014 20171016 16.10.2017 Inngående brev Søknad om stilling Trude Enlid Waagen
2017/3013 20171016 16.10.2017 Inngående brev Søknad om stilling Trude Enlid Waagen
2017/3024 20171016 16.10.2017 Inngående brev Søknad om stilling Janike Soknes
2017/3133 20171016 16.10.2017 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra kravet til næringsinntekt - avløsertilskudd ved sykdom - ***** ***** *****
2017/3132 20171016 16.10.2017 Inngående brev Erklæring om taushetsplikt - Trine Pedersen Trine Pedersen
2017/2600 20171016 16.10.2017 Inngående brev Saldo/Utbetalingskort - journalnr 17/300369 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
2017/392 20171016 16.10.2017 Inngående brev Gaula øst beitelag - tilskudd til elektronisk overvåking for å avdekke tapsårsaker - forebyggende og konfliktdempende tiltak mot rovviltskader for husdyr - og tamreineiere 2017 - delvis innvilgning Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
2017/3121 20171016 16.10.2017 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra kravet om gjødlingsplan - gbnr 12/1 - Kari Mette Busklein og Morten Langlete Kari Mette Busklein og Morten Langlete
2017/2477 20171016 16.10.2017 Inngående brev Vedtak om stans på grunn av manglende driftskonsesjon - Furukollen Støren prestegård i Midtre Gauldal kommune. Tiltakshaver: Winsnes Maskin og Transport AS Direktoratet for mineralforvaltning
2017/3124 20171016 16.10.2017 Inngående brev Sakkyndig vurdering av behov for spesialundervisning etter Opplæringsloven § 5-1 og undervisning på alternativ opplæringsarena etter Opplæringsloven § 2-3 - ***** ***** ***** ***** Midtre Gauldal kommune - Pedagogisk psykologisk tjeneste
2017/2997 20171016 16.10.2017 Inngående brev Saldo/Utbetalingskort - journalnr 17/300397 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
2017/3024 20171016 16.10.2017 Inngående brev Søknad om stilling Ina Tvedt Solberg
Ingen tilgang 20171016 16.10.2017 Inngående brev Ferdigmelding - riving av eldre seterfjøs/bygging av nytt - gbnr 400/1 - tiltakshaver Esten-Ove Indset - gbnr 101/1 Esten Ove Indset
2017/3127 20171016 16.10.2017 Inngående brev Søknad om veiadresse ifm. oppsetting av brakkerigg Moøya, Støren AF Gruppen
2017/2844 20171016 16.10.2017 Inngående brev Sametingets uttalelse - fradeling av hyttetomt på gbnr 46/3 - Midtre Gauldal kommune Samediggi/Sametinget
2017/3125 20171016 16.10.2017 Inngående brev Forslag til forskrift til den nye eierseksjonsloven - høring Kommunal- og moderniseringsdepartement
2017/2844 20171016 16.10.2017 Inngående brev Uttalelse til høringsbrev - fradeling av hyttetomt - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - Midtre Gauldal kommune Mattilsynet
2016/3859 20171016 16.10.2017 Inngående brev Uttalelse til høringsbrev - 16482016019 Detaljregulering for Soknes 1 og Kalvtrøa 6 - Midtre Gauldal kommune Mattilsynet
Ingen tilgang 20171016 16.10.2017 Inngående brev Uttalelse til begrenset høring - endret Kommunedelplan Enodd - planid 16482015004 Mattilsynet
2017/1002 20171016 16.10.2017 Inngående brev Innsendt søknad om spillemidler til Hauka skianlegg ved Hauka skianlegg asfaltering noreply@lottstift.no
Versjon:5.2.2.1