eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 200 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2018/2415 20180618 18.06.2018 Inngående brev Søknad om stilling Kjerstin Reitan
2018/2140 20180618 18.06.2018 Inngående brev Søknad om stilling Anne Lise Klemmetvoll
2018/801 20180618 18.06.2018 Utgående brev Arbeidsavtale vikariat lærer - Støren barneskole Erlend Ødegård Granøien
2018/801 20180618 18.06.2018 Utgående brev Arbeidsavtale engasjement lærer - Støren barneskole June Hugdal
2017/971 20180618 18.06.2018 Utgående brev Avslutning av leieforhold i HO- bolig *****
2018/29 20180618 18.06.2018 Saksframlegg/innstilling Fritidsrenovasjon og feiing og tilsyn med fritidsboliger - Anbefaling fra oppnevnt arbeidsgruppe
2018/2422 20180618 18.06.2018 Inngående brev Søknad om stilling Marycris Sayson
2018/2140 20180618 18.06.2018 Inngående brev Søknad om stilling Hege Almås
2018/2189 20180618 18.06.2018 Utgående brev Arbeidsavtale - 100 % fast stilling som daglig leder SFO - Støren barneskole Kai Arne Lien
2018/2415 20180618 18.06.2018 Inngående brev Søknad om stilling Grethe Renée Økdal
2018/2494 20180618 18.06.2018 Utgående brev Arbeidsavtale- fast- 100%- lærer- Budal skole- Gunn Hov Gunn Hov
2018/2449 20180618 18.06.2018 Utgående brev Tilbud ny hovedfordeling - Størenhallen Midt Elektro v/ Bjørn Wang
2018/6 20180618 18.06.2018 Utgående brev Oppsigelse av plass i barnehage - 2018 *****
2018/2087 20180618 18.06.2018 Utgående brev Søknad om startlån - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Avventer tilbakmelding *****
2018/2313 20180618 18.06.2018 Utgående brev Melding til tinglysing - sletting av gbnr 118/2 fnr 1 - Midtre Gauldal kommune Statens Kartverk
2018/1339 20180618 18.06.2018 Utgående brev Høringsbrev - søknad om dispensasjon fra byggegrense i reguleringsplan - oppføring av garasje - gbnr 230/162 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2018/1968 20180618 18.06.2018 Utgående brev Oversendelse av klagesak til Fylkesmannen for endelig behandling FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2018/432 20180618 18.06.2018 Utgående brev Arbeidsavtale - Fast 20,07 % stilling som assistent under utdanning som helsefagarbeider - Enhet for Pleie og omsorg, p.t. Støren Bo- og dagsenter - Tiltredelse etter avtale - Rahwa Aregay Rahwa Aregay
2018/2478 20180618 18.06.2018 Utgående brev Vedtak om spesialundervisning - ***** ***** ***** *****
2018/1475 20180618 18.06.2018 Inngående brev Tomter Soknedal Statens vegvesen - Region midt
2017/2459 20180618 18.06.2018 Inngående brev Fylkesmannen imøtekommer anmodning om utsatt iverksettelse av vedtak Ravnås 261/2 m.fl. i Midtre Gauldal kommune Fylkesmannen i Trøndelag
2018/2502 20180618 18.06.2018 Inngående brev Tilskudd til leirskoleopplæring 2018 - informasjon Fylkesmannen i Trøndelag
2018/2499 20180618 18.06.2018 Inngående brev Geodataplan Trøndelag 2019 – 2022 - innspill til plandokumentet og nye kartleggingsprosjekter Kartverket
2018/2310 20180618 18.06.2018 Utgående brev Foreløpig svar - Søknad om tillatelse til tiltak - kårhus med garasje - gbnr 135/1 - 7288 Soknedal - tiltakshaver Arnfinn Wagnild BYGGMESTER J. HELLAND AS
2018/2484 20180618 18.06.2018 Utgående brev Trygghetstjeneste: Brukeravgift etter endt leieperiode *****
2018/432 20180618 18.06.2018 Utgående brev Arbeidsavtale - Fast 22,30 % stilling som assistent under utdanning som helsefagarbeider - Enhet for Pleie og omsorg, p.t. Støren Bo- og dagsenter - Tiltredelse etter avtale - Marianne Solum Marianne Solum
2016/1691 20180618 18.06.2018 Utgående brev Søknad om samtykke til fradeling av gardstun- gbnr 23/1 Mari - Brit Bergdal
2018/2422 20180618 18.06.2018 Inngående brev Søknad om stilling Marycris Sayson
Ingen tilgang 20180618 18.06.2018 Inngående brev Ny tilbakemelding - Uttalelse om pålegg om retting og ileggelse av tvangsmulkt - gbnr 230/2 Ingunn Morseth og Bjørn Granøien
2018/194 20180618 18.06.2018 Inngående brev Supplerende materiale - Planforslag kryssløsning Frøsetvegen - Fv 632 Asplan Viak AS
2017/3652 20180618 18.06.2018 Utgående brev Bekreftelse - oversendelse av skriftlig innkallelse til møte - 280618 - ***** ***** ***** *****
2018/2437 20180618 18.06.2018 Inngående brev Arbeidsavtale - 15 % stilling som fagleder - Singsås oppvekstområde - 010818-310719 - Siv Flatås Hoddø Siv Flatås Hoddø
2017/2342 20180618 18.06.2018 Inngående brev Avtale om endring av sluttdato - Sølvi Solum Sølvi Solum
2017/3652 20180618 18.06.2018 Utgående brev Skolemiljø - Opplæringsloven kap. 9a - ***** ***** ***** *****
2018/2449 20180618 18.06.2018 Utgående brev Tilbud ny hovedfordeling - Størenhallen Gauldal elektro v/ Terje Øyan
2018/2475 20180618 18.06.2018 Utgående brev Vedtak om spesialundervisning - ***** ***** *****
2018/432 20180618 18.06.2018 Utgående brev Arbeidsavtale - Fast 20,42 % stilling fagarbeider helg - Enhet for Pleie og omsorg, p.t. Støren Bo- og dagsenter, Norstuu - Tiltredelse etter avtale - Yasir Kamal Saad Yasir Kamal Saad
2018/695 20180618 18.06.2018 Utgående brev Svar vedr forespørsel - eiendomsskatt 2018 - gbnr 45/121 - Grindahaugen borettslag Grindahaugen borettslag v/ Sivert Moen
2018/801 20180618 18.06.2018 Utgående brev Arbeidsavtale - 100% årsvikariat som lærer - Støren barneskole Tone Kristin Wollan Eggen
2018/1572 20180618 18.06.2018 Saksframlegg/innstilling Søknad om redusert slamgebyr - gbnr 230/91 - Grete Myhre - klage på vedtak
2018/2186 20180618 18.06.2018 Utgående brev Arbeidsavtale - 39,75 % fast lærerstilling - Støren barneskole Mari Gorseth
2018/1613 20180618 18.06.2018 Inngående brev Fornyelse av skadefellingstillatelse på en bjørn i Holtålen og Midtre Gauldal kommuner Fylkesmannen i Trøndelag
2018/776 20180618 18.06.2018 Inngående brev Dokumenter fra Styremøte Midt-Norge 110-sentral IKS 14.06.18. Midt-Norge 110-sentral IKS
2018/2351 20180618 18.06.2018 Inngående brev Søknad om stilling Grethe Renée Økdal
2018/960 20180618 18.06.2018 Inngående brev Revidert situasjonskart -oppføring av fritidsbolig - gbnr 49/2 Børø byggservice AS
2018/2285 20180618 18.06.2018 Utgående brev Foreløpig svar - Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - tilbygg <50 m2 - gbnr 234/2/10 - 7287 Singsås - tiltakshaver Erlend Knudtsen Erlend Sagmo Knudtsen
2018/2509 20180618 18.06.2018 Inngående brev Påminnelse - Spørreundersøkelse om fôring av hjortevilt til viltansvarlig i kommunen NINA
2018/2489 20180618 18.06.2018 Inngående brev Ettersendelse av utfylt søknadsskjema - søknad om tilskudd til bru over Skomakerfossen Statskog SF
2018/599 20180618 18.06.2018 Inngående brev Avtale om endring av sluttdato - Lone Mari Waagbø Lone Mari Waagbø
2018/2338 20180618 18.06.2018 Inngående brev Bygningsnummer redskapshus - Krav om retting av feil og mangler i matrikkelen - gbnr 34/17 - Jarle Rognes Jarle Rognes
2018/2494 20180618 18.06.2018 Inngående brev Arbeidsavtale - fast 100 % stilling som lærer - Budal skole - fra 010828 - Gunn Hov Gunn Hov
2018/80 20180618 18.06.2018 Inngående brev Angående anmodning om ulovlighetsoppfølging - gbnr 65/15 og 65/16 Peter Andreas Köllensperger
2018/2014 20180618 18.06.2018 Inngående brev Midtre Gauldal kommune - Uttalelse ved oppstart reguleringsarbeider - Soknedal - omregulering gbnr 82/113 barnehagetomt Bane NOR SF
2018/960 20180618 18.06.2018 Utgående brev Vedr. deres byggesak på gbnr 49/2 tomt 14 Håvard Børø
2018/2408 20180618 18.06.2018 Utgående brev Svar - anmodning om dokumentinnsyn - ***** ***** ***** Advokatfirmaet Strand & Co
2018/2500 20180618 18.06.2018 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak - riving av eldre våningshus og oppføring av nytt - gbnr 144/1, 7288 Soknedal - tiltakshaver Magnus Solum Selbuhus Industrier AS
2018/6 20180618 18.06.2018 Utgående brev Tilbaketrekking av oppsigelse - SFO 2018 *****
2018/2355 20180618 18.06.2018 Utgående brev Tilbud - levering og legging av fast dekke NCC
2017/2471 20180618 18.06.2018 Utgående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Bill Van der Meulen Bill Van der meulen
2018/1417 20180618 18.06.2018 Utgående brev Vedtak - Søknad om bygging av landbruksveg - gbnr 271/2 - Andreas Hovstad Andreas Hovstad
2018/2355 20180618 18.06.2018 Utgående brev Tilbud - levering og legging av fast dekke Veidekke
2016/274 20180618 18.06.2018 Utgående brev Tjenestebevis - Anne Kjersti Folstad Anne Kjersti Folstad
2018/801 20180618 18.06.2018 Utgående brev Arbeidsavtale 100% vikariat lærer - Støren barneskole Åshild Engesmo
2018/1650 20180618 18.06.2018 Saksframlegg/innstilling Ansettelsesvedtak - Faste rekrutterings-/studentstillinger helg - Enhet for pleie og omsorg
2018/814 20180618 18.06.2018 Utgående brev Vedrørende søknad om utslippstillatelse for hytte - gbnr 401/1/56 ENLIDS TRADISJONSLAFT AS
2018/2140 20180615 15.06.2018 Inngående brev Søknad om stilling Ingvild Øverås
2018/787 20180615 15.06.2018 Utgående brev Vedtak etter matrikkelloven - retting i Matrikkelen - bygning nr; 10722381 - gbnr 121/2 Arnt Oddvar Børset
2018/422 20180615 15.06.2018 Saksframlegg/innstilling Ansettelsesvedtak - Intern utlysning - Ressursstilling 6 i Enhet for Pleie og omsorg i fagområdet Hverdagsrehabilitering og hverdagsmestring
2018/2483 20180615 15.06.2018 Utgående brev Tjenestebevis - Kjersti Enlid Kjersti Enlid
2018/1532 20180615 15.06.2018 Inngående brev Uttalelse til søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for Ramstadsjøen - oppsetting av gjerde - gbnr 65/15 og 65/16 Fylkesmannen i Trøndelag
2018/1894 20180615 15.06.2018 Inngående brev Re: Vedr. byggesøknad på deres eiendom gbnr 408/1/46 Turid Singsaas
2016/3862 20180615 15.06.2018 Inngående brev Vedr. detaljregulering for Furukollen og Olaplassen i Midtre Gauldal kommune PlanID-16482016013 – bæreevne fv 6558 og Håggåbrua Trøndelag fylkeskommune
2018/2263 20180615 15.06.2018 Utgående brev Svar på søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid 2018/2019 - ***** ***** ***** ***** ***** *****
2018/2383 20180615 15.06.2018 Utgående brev Svar på søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid 2018/2019 - ***** ***** ***** *****
Ingen tilgang 20180615 15.06.2018 Utgående brev Byggesaksbehandling - Ferdigattest - oppføring bolighus - gbnr 147/41 ØVERBYGG NORGE AS
2018/1614 20180615 15.06.2018 Utgående brev Byggesaksbehandling - Godkjent søknad om oppføring av tilbygg - gbnr 84/2 - Stein Are Dragset IDEHUS REFSETH BYGG AS
2018/712 20180615 15.06.2018 Utgående brev Vedtak etter matrikkelloven - retting i Matrikkelen - bygning 184416298 - gbnr 3/65 Heidi Svepstad
2018/545 20180615 15.06.2018 Utgående brev Turnus Fagforbundet ved Anne Lise Klemmetvoll
2018/1894 20180615 15.06.2018 Utgående brev Byggesaksbehandling - Godkjent søknad om tillatelse i ett trinn - oppføring av fritidsbolig og anneks/uthus - gbnr 408/1/46 - Nognillosen hyttefelt - 7387 Singsås - tiltakshavere Turid Singsaas og Gunnar Hansen Turid Singsaas
2018/2314 20180615 15.06.2018 Inngående brev Arbeidsavtale - Stillingsutvidelse - Fast 84,92 % stilling - Enhet for pleie og omsorg p.t. Støren Bo- og dagsenter - f.o.m. 04.06.18 - Gunnveig Løvrød Gunveig Løvrød
Ingen tilgang 20180615 15.06.2018 Inngående brev Taushetserklæring - Oda Lilleøkdal Oda Lilleøkdal
2018/2491 20180615 15.06.2018 Utgående brev Tjenestebevis - Iren Merete Folstad Iren Merete Folstad
2018/2490 20180615 15.06.2018 Inngående brev Krav om retting av feil og mangler i matrikkelen - gbnr 249/1 - Egil Olav Langlete Statskog SF
2018/2489 20180615 15.06.2018 Inngående brev Søknad om tilskudd til veibygging - bru over Skomakerfossen - Soknedal s.statsallmenning Statskog SF
2017/3352 20180615 15.06.2018 Inngående brev Oppsigelse av kommunal bolig - ***** ***** ***** *****
2018/1968 20180615 15.06.2018 Utgående brev Melding om vedtak - klagebehandling - vedtak om avslag på dispensasjon for å dele etablert fritidsfeste i to grunneiendommer - gbfnr 3/1/11 Knut Gunnar Frøseth
2018/2482 20180615 15.06.2018 Inngående brev Høring - juridisk oppfølging av forslag i prioriteringsmeldingen og presiseringer av regelverket om helsehjelp i utlandet Det kongelige helse- og omsorgsdepartement
2017/2231 20180615 15.06.2018 Inngående brev Samtykke til tinglysing - gbnr 39/7 Trondheim Aktiv Eiendomsmegling AS
2017/1317 20180615 15.06.2018 Inngående brev SV: Kartfil over reguleringsplan Sweco AS
2018/2393 20180615 15.06.2018 Utgående brev Foreløpig svar - søknad om dispensasjon fra byggegrense mot vei - ombygging av uthus/carport - gbnr 45/67 og 46/13 Karl Soknes
2018/241 20180615 15.06.2018 Utgående brev Melding om vedtak - dispensasjonsbehandling - vedrørende krav om bebyggelsesplan - gbnr 147/2 Jorid E Flatås-Ulvund m.fl.
2018/2449 20180615 15.06.2018 Inngående brev Tilbud - ny hovedtavle - Størenhallen - Gaula Elektro Gaula Elektro AS
2018/2231 20180615 15.06.2018 Utgående brev Svar på søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid 2018/2019 - ***** ***** ***** ***** *****
2018/2493 20180615 15.06.2018 Inngående brev Grunnkurs i legemiddelhåndtering - Hannah Enodd Steinsmo AMBIO helse AS
2018/90 20180615 15.06.2018 Inngående brev Åpen jobbsøknad - fysioterapeut - Anette Løkken Anette Løkken
2017/3886 20180615 15.06.2018 Inngående brev Søknad om stilling Saowalak Chueajanat
2017/3886 20180615 15.06.2018 Inngående brev Søknad om stilling Elisabeth Halajova
Ingen tilgang 20180615 15.06.2018 Utgående brev Vedr. søknad om ferdigattest på eiendom gbnr 85/15 Ole Aksetøy
2018/2479 20180615 15.06.2018 Utgående brev Trygghetstjeneste : Brukeravgift etter endt leieperiode *****
2018/2480 20180615 15.06.2018 Inngående brev Eiendomsmeglingsoppdrag for Midtre Gauldal kommune - Aktiv Eiendomsmegling Pretor Advokat AS
2018/2477 20180615 15.06.2018 Inngående brev Innspill - Hytterenovasjon i Midtre Gauldal kommune - Anni Holm Anni Holm
2018/2473 20180615 15.06.2018 Inngående brev Søknad om ny avkjørsel - Fv 1658 - gbnr 77/3 - Hanne Ertshus Statens vegvesen - Region midt
2018/2449 20180615 15.06.2018 Inngående brev Tilbud - ny hovedtavle - Størenhallen - Midt Elektro Midt Elektro AS
2018/2375 20180615 15.06.2018 Utgående brev Svar på søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid 2018/2019 - ***** ***** *****
2018/2448 20180615 15.06.2018 Inngående brev Rekvisisjon av oppmålingsforretning - klargjøring av eksisterende grense - gbnr 45/247 - rekvirent Jon Kristian Haukdal Jon Kristian Haukdal
2018/2492 20180615 15.06.2018 Inngående brev Grunnkurs i legemiddelhåndtering - Trine Aasenhus AMBIO helse AS
2018/2 20180615 15.06.2018 Inngående brev Geodatasett Fkb Vegnett etter kontinuerlig ajourhold 1-2018, Midtre Gauldal kommune Kartverket
2018/2487 20180615 15.06.2018 Inngående brev Søknad om permisjon - 130618 - Wivian Hjelmen Wivian Hjelmen
2017/1153 20180615 15.06.2018 Inngående brev Tilskuddssøknad med andelsfordeling Bonesvollveien Halvor Bonesvoll
2018/2486 20180615 15.06.2018 Inngående brev Avtale om leie av jord - eier Asbjørg Solem - leier Eivind Refseth - gbnr 36/6 Asbjørg Solem
2018/2485 20180615 15.06.2018 Inngående brev Avtale om leie av jord - eier Ivar Olav Aune - leier Eivind Refseth - gbnr 36/1 Ivar Olav Aune
2016/2359 20180615 15.06.2018 Inngående brev Søknad om ferdigattest - gbnr 263/3 Jens Gunnar Fløttum
2018/2488 20180615 15.06.2018 Inngående brev Søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid 2018/2019 - ***** ***** *****
2018/2468 20180614 14.06.2018 Inngående brev Midlertidig arbeidsavtale - 40 % vikar lærer - Støren barneskole - 010818 - 310719 - Kent Fremo Røskaft Kent Fremo Røskaft
2017/3652 20180614 14.06.2018 Utgående brev Skolemiljø - Innkalling til møte *****
2018/524 20180614 14.06.2018 Inngående brev E6 Ulsberg-Vindåsliene - Uttalelse om planprogram til offentlig ettersyn - sendt fra Bane NOR SF Bane Nor SF
2018/2037 20180614 14.06.2018 Inngående brev Underskrevet husleiekontrakt - ***** ***** *****
2018/2464 20180614 14.06.2018 Inngående brev Søknad om prosjektmidler - Pilgrimsvandring langs Østerdalsleden Pilgrimsnettverket for Østerdalsledene
2018/2461 20180614 14.06.2018 Inngående brev Attester og vitnemål - Monica Cristin Vennevik Monica Cristin Vennevik
2018/2428 20180614 14.06.2018 Utgående brev Vedtak om spesialundervisning - ***** ***** ***** *****
2018/2453 20180614 14.06.2018 Inngående brev Midlertidig arbeidsavtale - 20,42 % vikarstilling - assistent - Snurruhagen v/avd. for funksjonshemmede - 130818-310319 - Anja Marie Hakvåg Anja Marie Hakvåg
2017/2855 20180614 14.06.2018 Inngående brev Tilsyn - Midtre Gauldal kommune - administrasjon Arbeidstilsynet Midt-Norge
2018/2445 20180614 14.06.2018 Inngående brev Kunngjøring tilskuddsordning - Systematisk identifikasjon og oppfølging av utsatte barn i kommunene - 2018 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
2018/2443 20180614 14.06.2018 Inngående brev Databrukerkontrakt - Rita Sandmo Rita Sandmo
2018/2441 20180614 14.06.2018 Inngående brev Midlertidig arbeidsavtale - ferievikar innenfor perioden uke 25 - 32 - sommeren 2018 - Enhet for pleie og omsorg - Annie Fe Broen Annie Fe Broen
2018/2223 20180614 14.06.2018 Utgående brev Foreløpig svarbrev - Søknad om oppføring av veranda - gbnr 231/7 - Turid Hagen Turid Hagen
2018/2424 20180614 14.06.2018 Utgående brev Melding om feltarbeid for kontroll av flybildetolking Ola Arvid Røe m.fl.
2017/3891 20180614 14.06.2018 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale Ida Løseth
2018/1543 20180614 14.06.2018 Utgående brev Status - behandling av søknad om økonomisk støtte - utvidelse av skomakerbrua - Håkkådalen Emil Kåre Fagerbæk
2017/3835 20180614 14.06.2018 Utgående brev Vedr. svar - Byggesak på eiendom, avløpsanlegg - gbnr 193/6 Bjørnar Heksem
2018/2436 20180614 14.06.2018 Utgående brev Arbeidsavtale 2018 - 15% stilling som fagleder - Singsås oppvekstområde- fra 01.08.2018 til 31.07.2019 - Gurid Hovstad. Gurid Hovstad
Ingen tilgang 20180614 14.06.2018 Inngående brev Tilbakemelding regnskap 2017 og tilskudd til forebygging og bekjempelse av barnefattigdom i Midtre Gauldal kommune - gitt over statsbudsjettets kapittel 0621.63 for 2018 Fylkesmannen i Trøndelag
2018/2434 20180614 14.06.2018 Utgående brev Vedtak om spesialundervisning - ***** ***** *****
2018/2427 20180614 14.06.2018 Inngående brev Ny hovedtillitsvalgt for FO-klubben Midtre Gauldal FO-klubben Midtre Gauldal
2018/2426 20180614 14.06.2018 Utgående brev Vedtak om spesialundervisning - ***** ***** ***** *****
2018/1789 20180614 14.06.2018 Inngående brev SV: Referat fra oppstartsmøte - mindre reguleringsendring - Svartfjellia hytteområde - gbnr 22/1 Allskog SA
2018/2425 20180614 14.06.2018 Utgående brev Vedtak om spesialundervisning - ***** ***** ***** ***** *****
2017/3886 20180614 14.06.2018 Inngående brev Søknad om stilling Lasse Kregnes Hansen
2018/2442 20180614 14.06.2018 Inngående brev Midlertidig arbeidsavtale - ferievikar innenfor perioden uke 25 - 32 - sommeren 2018 - Enhet for pleie og omsorg - Gunnveig Løvrød Gunnveig Løvrød
2018/2220 20180614 14.06.2018 Inngående brev Protokoll fra årsmøtet til Norges nasjonalparkkommuner og nasjonalparklandsbyer 12. juni 2018 Norges nasjonalparkkommuner og nasjonalparklandsbyer
2017/2471 20180614 14.06.2018 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Bill Van der Meulen Bill Van der meulen
2017/3891 20180614 14.06.2018 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale vaktmesterassistent/ utvendig vedlikehold Julija Zajac
2018/795 20180614 14.06.2018 Saksframlegg/innstilling Innvilget skjenkebevilling - Gammeltunet Hanshus - Endring av skjenketid ( hele året)
2017/3960 20180614 14.06.2018 Utgående brev Søknad om godkjenning av plan for nydyrking - gbnr 153/4 og 157/2 - Olav Edvin Heggvold Olav Edvin Heggvold
2018/2447 20180614 14.06.2018 Inngående brev Tjenestebevis - Ida Rud Ida Rud
2017/3469 20180614 14.06.2018 Utgående brev Forskudd på kommunalt tilskudd for 3.kvartal 2018 - hauka villmarksbarnehage hauka villmarksbarnehage
2017/3469 20180614 14.06.2018 Utgående brev Forskudd på kommunalt tilskudd for 3.kvartal 2018 Liøya barnehage
2018/1650 20180614 14.06.2018 Utgående brev Arbeidsavtale - Fast 21,13 % student/rekrutteringsstilling - Enhet for Pleie og omsorg v/Midtre Gauldal sykehjem, p.t. Rehabiliterings-/korttidsavdelingen gr. 4 - Tiltredelse etter avtale - Ida Storm Ida Storm
2018/2261 20180614 14.06.2018 Utgående brev Svar - Oppsigelse av stilling - Mary Rose Kant Mary Rose Kant
2017/3891 20180614 14.06.2018 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale vaktmesterassistent Sigrid Marie Fossum
2018/183 20180614 14.06.2018 Utgående brev Arbeidsavtale - vikariat 40% - 11.04.2018 - 13.07.2018 - Singsås Barnehage - Ida Rud Ida Rud
2018/2222 20180614 14.06.2018 Utgående brev Byggesaksbehandling - søknad om rehabilitering av pipe - gbnr 46/23 - Kåret 11 - 7290 Støren - tiltakshaver Elin Rise TØMRER S. FAGERBEKK AS
2018/2432 20180614 14.06.2018 Inngående brev Vedtak om unntak fra arbeidsgiveransvar for sykepenger - ***** ***** ***** NAV Midtre Gauldal
2017/3053 20180614 14.06.2018 Utgående brev Innkallelse til samtale - oppfølging fra sist møte med avklaring *****
2018/2203 20180614 14.06.2018 Utgående brev Høring - Søknad om bygging av landbruksvei - gbnr 21/1 - Håvard Rognes Sør-Trøndelag fylkeskommune m.fl.
2018/193 20180614 14.06.2018 Utgående brev Endringsoppsigelse *****
2018/2472 20180614 14.06.2018 Inngående brev Innkalling til ordinær generalforsamling i Norservice holding AS Norservice holding AS
2018/2471 20180614 14.06.2018 Inngående brev Søknad om permisjon for overgang til annen stilling - 160418 - 310319 - Mariann Sæther Holthe Mariann Sæther Holthe
2017/3652 20180614 14.06.2018 Utgående brev Svar - klage på lærer ved ***** ***** *****
2017/3652 20180614 14.06.2018 Inngående brev Klage på lærer ved ***** ***** *****
2018/1648 20180614 14.06.2018 Utgående brev Arbeidsavtale - Fast 14,08 % stilling som hjelpepleier - Enhet for Pleie og omsorg, p.t. Rehabiliterings-/korttidsavdelingen gruppe 4 - Tiltredelse etter avtale - Åse Wagnild Åse Wagnild
2018/2459 20180614 14.06.2018 Inngående brev Arbeidsavtale - 100 % vikariat - Pedagogisk leder - Soknedal barnehage - 010818-311218 - Kamilla Wojtowicz-Durnas Kamilla Wojtowicz-Durnas
2018/2458 20180614 14.06.2018 Inngående brev Arbeidsavtale - 100 % barnehagelærer - Singsås barnehage - fra 010818 - Monica Cristin Vennevik Monica Cristin Vennevik
Ingen tilgang 20180614 14.06.2018 Inngående brev Taushetserklæring - Ida Løseth Ida Løseth
2018/2456 20180614 14.06.2018 Inngående brev Midlertidig arbeidsavtale - 40 % stilling som fagarbeider - Eiendom og kommunalteknikk - 120618-01918 - Ida Løseth Ida Løseth
2018/2455 20180614 14.06.2018 Inngående brev Midlertidig arbeidsavtale - vaktmesterassistent/utvendig vedlikehold - 080518-080618 - Enhet for EKT - Julija Zajac Julija Zajac
2018/2454 20180614 14.06.2018 Inngående brev Arbeidsavtale - 100 % barnehagelærer - Singsås barnehage - fra 010818 - Berit Digre Berit Digre
2018/1342 20180614 14.06.2018 Inngående brev Midlertidig arbeidsavtale - 40 % vikar - Singsås barnehage - 110418 - (310718) 130718 - Ida Rud Ida Rud
2018/2452 20180614 14.06.2018 Inngående brev Arbeidsavtale - ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - sommeren 2018 - Enhet for pleie og omsorg - Tatyana Savchenko Tatyana Savchenko
2018/2411 20180614 14.06.2018 Inngående brev Taushetserklæring - Thea Enlid Fossmo Thea Enlid Fossmo
2018/2451 20180614 14.06.2018 Inngående brev Midlertidig oppdragsavtale - Støttekontakt - avd Generelle tiltak - 300418-300918 - Fredrik Helgemo Vognild Fredrik Helgemo Vognild
2018/2450 20180614 14.06.2018 Inngående brev Unntak fra dialogmøte 2 i regi av NAV - ***** ***** NAV Midtre Gauldal
2018/739 20180614 14.06.2018 Utgående brev Melding om vedtak - Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - tilbygg hytte - gbnr 3/72 Per Inge Løberg
2017/2170 20180614 14.06.2018 Inngående brev Planprogram Folstad, forslag opprettinger Plankontoret
2017/3886 20180614 14.06.2018 Utgående brev Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2018 - Enhet for Pleie og omsorg - Anne Refseth Hagen Anne Refseth Hagen
2018/861 20180614 14.06.2018 Utgående brev Melding om vedtak - søknad om kjøp av tilleggsareal til gbnr 2/7 - Svartøya, 7290 Støren Kamilla og Mariusz Chuchla
2018/2446 20180614 14.06.2018 Inngående brev Vedrørende påsketurnus og plassering av F3-dager Fagforbundet - Kompetansesenteret i Trondheim
2018/840 20180614 14.06.2018 Utgående brev Melding om vedtak - søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - fra fritidsbolig til helårsbolig samt etablere vei til garasje - gbnr 131/14 Knut Berg
2018/1648 20180614 14.06.2018 Utgående brev Arbeidsavtale - Fast 21,13 % stilling som helsefagarbeider - Enhet for Pleie og omsorg, p.t. Rehabiliterings-/korttidsavdelingen gruppe 4 - Tiltredelse etter avtale - Eirin Haugen Eirin Haugen
2018/1655 20180614 14.06.2018 Inngående brev Oppgjør ved kjøp av gbnr 270/21 i Midtre Gauldal kommune - adresse Forsetlia - 7387 Singsås Aktiv eiendomsoppgjør AS
2018/975 20180614 14.06.2018 Utgående brev Melding om vedtak - søknad om dispensasjon fra reguleringsplan - fradeling av tomt og oppføring av fritidsbolig/uthus - gbnr 24/1 Liv Johanne Pallin m.fl.
2018/2289 20180614 14.06.2018 Inngående brev Multidose - avtale om direkte oppgjør - Midtre Gauldal kommune Helseøkonomiforvaltningen, Region Midt-Norge
2018/449 20180614 14.06.2018 Utgående brev Melding om vedtak - søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - påbygg platting med tak/riving og oppsetting av nytt anneks mv - gbnr 227/5 og 227/12 BENT KORSSJØEN m.fl.
2018/1524 20180614 14.06.2018 Utgående brev Refusjonskrav - forebyggings- og tilretteleggingstilskudd og BHT-honorar - 010418 - 300618 - ***** ***** NAV skanning
2018/666 20180614 14.06.2018 Utgående brev Melding om vedtak - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - utvidelse av parkeringsplass - gbnr 132/2 - 7288 Soknedal Ola Hanshus
2018/621 20180614 14.06.2018 Inngående brev Midlertidig arbeidsavtale - Prosjektstilling - 100 % sykepleier i langvaktturnus - Fra prosjektets oppstart til og med 310319 - Støren bo- og dagsenter - Forsterket enhet - Mariann Sæther Holthe Mariann Sæther Holthe
2018/2439 20180614 14.06.2018 Inngående brev Arbeidsavtale - 18,13 % hjelpepleier - helg - Enhet for pleie og omsorg pt Støren bo- og dagsenter - tiltredelse etter avtale - Hanne Therese Aahjem Hanne Therese Aahjem
2018/1252 20180614 14.06.2018 Utgående brev Svar på søknad om refusjonsgaranti - barnehageåret 2018/2019 - ***** ***** ***** Rennebu kommune
2018/2438 20180614 14.06.2018 Inngående brev Midlertidig arbeidsavtale - ferievikar innenfor perioden uke 25 - 32 - sommeren 2018 - Enhet for pleie og omsorg - Yasir Kamal Saad Yasir Kamal Saad
2018/2435 20180614 14.06.2018 Utgående brev Vedtak om spesialundervisning - ***** ***** ***** *****
2017/2674 20180614 14.06.2018 Inngående brev Midtre Gauldal kommune- vedtak i klagesak fra settefylkesmann - byggesak - gbnr 130/4 - fradeling FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL
Ingen tilgang 20180614 14.06.2018 Utgående brev Bekreftelse - Tilsagn om tilskudd for budsjettåret 2018 til forebygging og bekjempelse av barnefattigdom Fylkesmannen i Trøndelag
2018/2 20180614 14.06.2018 Inngående brev Høydekurver og veg geodatasett fra kontinuerlig ajourhold 1-2018, Midtre Gauldal kommune Kartverket
2018/2437 20180614 14.06.2018 Utgående brev Arbeidsavtale 2018 -15% stilling som fagleder - Singsås oppvekstområde - fra 01.08.2018 til 31.07.2019 -Siv Flatås Hoddø. Siv Flatås Hoddø
2018/2446 20180614 14.06.2018 Utgående brev Vedrørende arbeidstidsordninger og høytidsturnus for medlemmer av Fagforbundet Fagforbundet sentralt
2018/393 20180614 14.06.2018 Utgående brev Melding om vedtak - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - frittliggende bygning - gbnr 216/3 Robert Børø
2017/3886 20180614 14.06.2018 Utgående brev Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2018 - Enhet for Pleie og omsorg - Oda Hovin Lilleøkdal Oda Hovin Lilleøkdal
2018/2440 20180614 14.06.2018 Inngående brev Midlertidig arbeidsavtale - ferievikar innenfor perioden uke 25 - 32 - sommeren 2018 - Enhet for pleie og omsorg - Ingunn Anette Halset Ingunn Anette Halset
2018/2433 20180614 14.06.2018 Utgående brev Vedtak om spesialundervisning - ***** ***** ***** *****
2018/2431 20180614 14.06.2018 Utgående brev Vedtak om spesialundervisning - ***** ***** ***** *****
Versjon:5.2.2.1