eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 200 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2020/25407 20200924 24.09.2020 Saksframlegg/innstilling Delegerte saker NPM 2020 - januar, februar, mars, april, mai, juni, juli, august EPHORTE
2019/3325 20200924 24.09.2020 Saksframlegg/innstilling Delegerte saker NPM 2019 - september, oktober, november og desember EPHORTE
2019/4787 20200924 24.09.2020 Saksframlegg/innstilling Veterinærvakttjeneste - inngåelse av ny avtale 2020-2023 EPHORTE
2020/24546 20200924 24.09.2020 Saksframlegg/innstilling Datterselskap i Midt Energi AS EPHORTE
2020/13 20200923 23.09.2020 Saksframlegg/innstilling Behandling etter motorferdselloven §6, ATV - Robert Bergsli gbnr. 79/11 EPHORTE
2020/13 20200923 23.09.2020 Saksframlegg/innstilling Behandling etter motorferdselloven § 5 og § 6 - Snøscooter og ATV/firehjuling på snødekt mark - gbnr. 79/34 - Ketil Gynnild EPHORTE
2020/25390 20200922 22.09.2020 Inngående brev Taushetserklæring - John Peder Anshus John Peder Anshus EPHORTE
2019/1375 20200922 22.09.2020 Inngående brev Taushetserklæring - Carina Roald Carina Roald EPHORTE
2020/25392 20200922 22.09.2020 Inngående brev Arbeidsavtale - 100 % skogbruksrådgiver - Midtre Gauldal kommune - Ola Halvor Seeberg Nygård Ola Halvor Seeberg Nygård EPHORTE
2020/25350 20200922 22.09.2020 Inngående brev Bekreftelse på mottak av kart/geodatagrunnlag for Dalheim skytebane omegn, Soknedal Kjell Løkken EPHORTE
2020/25395 20200922 22.09.2020 Inngående brev Henvendelse vedr. tilgang til digitale kart- og Matrikkeldata for Vagnildgrenda setervei, Soknedal Kjell Løkken EPHORTE
2020/4 20200922 22.09.2020 Utgående brev Midlertidige arbeidsavtale 2020 - Enhet for eiendom og kommunalteknikk Mette Sæther EPHORTE
2020/23944 20200922 22.09.2020 Utgående brev Midlertidig svar Søknad om tilskudd Fordalsveien AL. Fordalsveien AL EPHORTE
2020/25384 20200922 22.09.2020 Inngående brev Oppdragsavtale - Støttekontakt - 250620-250621 - Helse og familie - Pål Enge Pål Enge EPHORTE
2020/25386 20200922 22.09.2020 Inngående brev Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hytte - gbnr 37/1 - Bjørn Engen Horgmo rørkompani AS EPHORTE
2020/25388 20200922 22.09.2020 Inngående brev Søknad om kommunal bolig - ***** ***** ***** EPHORTE
2020/25385 20200922 22.09.2020 Inngående brev Oppdragsavtale - Besøkshjem - Helse og familie - 010920-311220 - Sissel Kvaal Sissel Kvaal EPHORTE
2020/25387 20200922 22.09.2020 Inngående brev Høring - Endringer i forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger (spesialistforskriften) om økning av timeantall til veiledning for leger under spesialisering i allmennmedisin Det kongelige helse- og omsorgsdepartement EPHORTE
2020/25389 20200922 22.09.2020 Inngående brev Oppdragsavtale - Støttekontakt - Enhet for pleie og omsorg, avd Generelle tiltak - 010820-300920 - Anders Wang Anders Wang EPHORTE
2019/3098 20200922 22.09.2020 Inngående brev Vannprøver drikkevann - fradeling av grunneiendom - gbnr 117/4 Jørgen Fløttum EPHORTE
2020/25396 20200922 22.09.2020 Inngående brev Midlertidig arbeidsavtale - 77 % assistent - Støren barneskole - 020920-021020 - Malin Tverli Malin Tverli EPHORTE
2018/3283 20200922 22.09.2020 Inngående brev Helsepersonellregisteret - Godkjenning helsefagarbeider - Tonje Sørbotten Heksem Tonje Sørbotten Heksem EPHORTE
2020/107 20200922 22.09.2020 Inngående brev Midlertidig arbeidsavtale - 22,5 % stilling som renholder - Budal skole- og flerbrukshus - 300920-311020 - Turid Enlid Turid Enlid EPHORTE
2020/25401 20200922 22.09.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd - ukl, 912992446 Landbruksdirektoratet EPHORTE
2020/25404 20200922 22.09.2020 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd, GNR 42/3 i Midtre Gauldal (5027) Landbruksdirektoratet EPHORTE
2020/25397 20200922 22.09.2020 Inngående brev Varsel om oppstart av regional kraftsystemutredning for tidligere Sør-Trøndelag Tensio TS AS EPHORTE
2020/24546 20200922 22.09.2020 Inngående brev Tilsvar - spørsmål fra kommunestyret 28.7.20 Midt Energi AS v/styreleder EPHORTE
2020/25380 20200922 22.09.2020 Utgående brev Underskrevet husleieavtale - ***** ***** ***** - Husleiekrav m.m fra 21.09.20 ***** EPHORTE
2020/23943 20200922 22.09.2020 Utgående brev Søknad om bygging av landbruksveg - gbnr 264/1 og 264/3 med flere - Fordalsveien AL Fordalsveien AL EPHORTE
2020/1286 20200922 22.09.2020 Inngående brev Karakterutskrift - NTNU/godkjent medikamenthåndtering - Marita Furuhaug Marita Furuhaug EPHORTE
2020/274 20200922 22.09.2020 Inngående brev Endring i kommunale rammer etter omfordeling - SMIL-midler 2020 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTE
2019/250 20200922 22.09.2020 Inngående brev Innspill - massedeponi på gnr. 272/9 mfl Åge Winsnes EPHORTE
2020/25380 20200922 22.09.2020 Inngående brev Underskrevet husleieavtale - ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2020/25379 20200922 22.09.2020 Inngående brev Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede - ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2020/25381 20200922 22.09.2020 Inngående brev Motorferdsel i utmark - rapportering av kommunens tillatelser - frist 07.10.20 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTE
2020/25382 20200922 22.09.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv - gbnr 289/2 - Jan Ivar Knutsen Jan Ivar Knutsen EPHORTE
2019/4787 20200922 22.09.2020 Inngående brev Tilbud på kjøp av veterinærvakttjenester Støren veterinærkontor EPHORTE
2019/4787 20200922 22.09.2020 Inngående brev Ettersendelse av attester fra veterinærene Gro Waagen og Jo Bruheim Støren veterinærkontor EPHORTE
2020/25383 20200922 22.09.2020 Inngående brev Oppdragsavtale - 101219-010421 - Helse og familie - Margret Buberg Margret Buberg EPHORTE
2020/25402 20200922 22.09.2020 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd, GNR 42/3 i Midtre Gauldal (5027) Landbruksdirektoratet EPHORTE
2020/25403 20200922 22.09.2020 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd, GNR 42/3 i Midtre Gauldal (5027) Landbruksdirektoratet EPHORTE
Ingen tilgang 20200922 22.09.2020 Inngående brev Gbnr 62/16 - vann og septikk kordinater Ingve Gerhardsen EPHORTE
2020/4682 20200922 22.09.2020 Inngående brev Svar på søknad om graving ved fv.6562 - 3/13 -Follstrandveien i Midtre Gauldal kommune. Trøndelag fylkeskommune EPHORTE
2020/25355 20200922 22.09.2020 Inngående brev Høring - Forslag til midlertidig endring i valgforskriften - adgang til elektroniske underskrifter på listeforslag Kommunal- og moderniseringsdepartement EPHORTE
2020/4 20200922 22.09.2020 Utgående brev Midlertidige arbeidsavtale 2020 - Enhet for eiendom og kommunalteknikk Turid Enlid EPHORTE
2020/23315 20200921 21.09.2020 Utgående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Håvard Moen - Budal Hovstad & Kvernrød eiendom AS EPHORTE
2020/37 20200921 21.09.2020 Inngående brev Geovekst 2021 - Prosjektforslag med kostnadsoverslag for nykartlegging FKB-B-standard i Midtre Gauldal Kartverket EPHORTE
2020/6 20200921 21.09.2020 Inngående brev Endelige reduksjonsfaktor-tall 3. kvartal 2020 for kommunens godtgjøring ihht. FDV/Norge Digitalt-samarbeidet Kartverket EPHORTE
2020/613 20200921 21.09.2020 Utgående brev Midlertidig oppdragsavtale - Støttekontakt - Enhet for Pleie og omsorg, avdeling Generelle tiltak - F.o.m 21.09.20 t.o.m 31.03.21 - Annika Åsvoll Annika Åsvoll EPHORTE
2020/25375 20200921 21.09.2020 Inngående brev Taushetserklæring - Jorun Bertheussen Jorun Bertheussen EPHORTE
2019/1627 20200921 21.09.2020 Inngående brev Søknad om permisjon for tillitsverv - 170920 - Nina Bratt Staverløkk Nina Bratt Staverløkk EPHORTE
2019/2703 20200921 21.09.2020 Inngående brev Rammeavtale - tilkallingsvikar - Enhet for pleie og omsorg - 011020-310321 - Oddrun Fossland Oddrun Fossland EPHORTE
2019/673 20200921 21.09.2020 Inngående brev Rammeavtale - tilkallingsvikar - Enhet for pleie og omsorg - 011020-310321 - Eirin Haugen Eirin Haugen EPHORTE
2019/692 20200921 21.09.2020 Inngående brev Rammeavtale - tilkallingsvikar - Enhet for pleie og omsorg - 011020-310321 - Anita Heksem Anita Heksem EPHORTE
2019/752 20200921 21.09.2020 Inngående brev Rammeavtale - tilkallingsvikar - Enhet for pleie og omsorg - 011020-310321 - Anne Karin Haugen Anne Karin Haugen EPHORTE
2019/3874 20200921 21.09.2020 Inngående brev Rammeavtale - tilkallingsvikar - Enhet for pleie og omsorg - 011020-310321 - Bente Brudal Bente Brudal EPHORTE
2020/25372 20200921 21.09.2020 Inngående brev Barn og unges beste ved innføring av strenge smitteverntiltak FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTE
2020/1566 20200921 21.09.2020 Inngående brev Tvist om rett til stilling tilsvarende faktisk arbeidstid - kopi av brev til arbeidstaker - ***** ***** ***** Tvisteløsningsnemnda EPHORTE
2016/1900 20200921 21.09.2020 Inngående brev Bemerkninger til "Detaljreguleringsplan for ny E6 fra Prestteigen i Midtre Gauldal kommune til Gylland i Melhus kommune Nils Magne Granmo EPHORTE
2016/1900 20200921 21.09.2020 Inngående brev Høringssvar Reguleringsplan for E6 Pretteigen-Gylland NIT i Midtre Gauldal EPHORTE
2016/1900 20200921 21.09.2020 Inngående brev Høringsuttalelse til Reguleringsplan for E6 Prestteigen - Gylland fra Gaula vannområde Gaula vannområde EPHORTE
2016/1900 20200921 21.09.2020 Inngående brev Høringsuttalelse detaljregulering E6 Prestteigen - Gylland Voll elveeierlag EPHORTE
2016/1900 20200921 21.09.2020 Inngående brev Høringssvar til planforslag detaljregulering E6 Prestteigen - Gylland Soknedal bondelag og Singsås og Støren bondelag EPHORTE
2020/25374 20200921 21.09.2020 Inngående brev Påminnelse, Drikkevannsstudien – forespørsel om rutineanalyser for rentvann FHI - Folkehelseinstituttet EPHORTE
2020/142 20200921 21.09.2020 Inngående brev Søknad om støtte til streaming av konsert - Julefred 2020 Gaula adventure AS EPHORTE
2020/163 20200921 21.09.2020 Inngående brev Velkommen til eiermøte i TrønderEnergi 10. november 2020 Tønderenergi AS EPHORTE
2020/25371 20200921 21.09.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv - gbnr 136/31 - Ida Elen Asklund Ida Elen Asklund EPHORTE
2020/25373 20200921 21.09.2020 Inngående brev Forslag til budsjett 2021 med økonomiplan 2021 - 2024 for kontrollutvalget Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS EPHORTE
2020/1548 20200921 21.09.2020 Inngående brev Anmodning om sluttutbetaling - støtte fra Kommunale næringsfond - Prosjekt/Ombygging fra lefsefabrikk til storkjøkken på Singsås Kanari og kaffe eiendom AS EPHORTE
2020/956 20200921 21.09.2020 Inngående brev Informasjon fra Landbruksdirektoratet - Produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket Landbruksdirektoratet EPHORTE
2016/1900 20200921 21.09.2020 Inngående brev Uttalelse - Reguleringsplan for E6 Presttegien - Gyllan Jordvern Trøndelag EPHORTE
2016/1900 20200921 21.09.2020 Inngående brev Innspill fra folkehelsekoordinator i Midtre Gauldal kommune til Detaljregulering for E6 Prestteigen – Gylland: Fokusområde Støren barneskole/Støren barnehage Folkehelsekoordinator i Midtre Gauldal kommune EPHORTE
2019/4221 20200921 21.09.2020 Inngående brev Endal statsallmenning- tilbakeføring av ulovlig bygget veg- alternativt forslag til gjennomføring Statskog SF EPHORTE
2020/25091 20200921 21.09.2020 Inngående brev Søknad om stilling Lise Vindedal EPHORTE
2020/25179 20200921 21.09.2020 Inngående brev Søknad om stilling Roar Juul EPHORTE
2020/215 20200921 21.09.2020 Utgående brev Tilbaketrekking av oppsigelse plass i barnehage - 2020 ***** EPHORTE
2020/25376 20200921 21.09.2020 Inngående brev Rammeavtale - tilkallingsvikar - Enhet for pleie og omsorg - 010920-310321 - Hilde Witzell Hilde Witzell EPHORTE
2020/1072 20200921 21.09.2020 Inngående brev Egenmelding for oppfølging av skogeiers foryngelsesplikt - Bernt Olav Reitstøen Bernt Olav Reitstøen EPHORTE
2020/25356 20200921 21.09.2020 Utgående brev Søknad om leie av nye planlagte leiligheter i Budal bo- og dagsenter - ***** ***** ***** -Tilbakemelding ***** EPHORTE
2020/1222 20200921 21.09.2020 Inngående brev Kontrollutvalgets møteprotokoll til kommunestyret Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS EPHORTE
2020/25363 20200921 21.09.2020 Inngående brev Oppsigelse av stilling som lærer ved Budal skole - Grethe Nordtømme Grethe Nordtømme EPHORTE
2020/25363 20200921 21.09.2020 Utgående brev Svar - Oppsigelse av stilling som lærer ved Budal skole - Grethe Nordtømme Grethe Nordtømme EPHORTE
2020/25364 20200921 21.09.2020 Inngående brev Taushetserklæring - Constantin Ioan Surdu Constantin Ioan Surdu EPHORTE
2020/25365 20200921 21.09.2020 Utgående brev Innkalling til ansvarsgruppemøte 290920 - ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2020/25365 20200921 21.09.2020 Utgående brev Referat fra ansvarsgruppemøte - 100620 - ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2020/25369 20200921 21.09.2020 Inngående brev Pålegg om innsending av saker hvor det er gitt samtykke til fradeling og/eller omdisponering etter jordloven FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTE
2019/372 20200921 21.09.2020 Inngående brev Rammeavtale - tilkallingsvikar - Enhet for pleie og omsorg - 011020-310321 - Trine Aasenhus Trine Aasenhus EPHORTE
2020/25366 20200921 21.09.2020 Inngående brev Sak fra kontrollutvalget til behandling i kommunestyret - Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024 Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS EPHORTE
2017/2093 20200921 21.09.2020 Utgående brev Vedr. endring av gitt tillatelse- gbnr 177/13 - Geir Dahlsveen Geir Dahlsveen EPHORTE
2020/641 20200921 21.09.2020 Inngående brev Tillatelse til å bygge på gbnr 119/1 Frank Røym og Solveig Løkken EPHORTE
2019/3327 20200921 21.09.2020 Inngående brev Rammeavtale - tilkallingsvikar - Enhet for pleie og omsorg - 011020-310321 - Annie Fe Fernandez Broen Annie Fe Fernandez Broen EPHORTE
2019/2901 20200921 21.09.2020 Inngående brev Rammeavtale - tilkallingsvikar - Enhet for pleie og omsorg - 010920-310321 - Mildrid Flatås Mildrid Flatås EPHORTE
2020/25377 20200921 21.09.2020 Inngående brev Midlertidig arbeidsavtale - ferievikar innenfor perioden uke 25- 34 - sommeren 2020 - Enhet for pleie og omsorg - Ina Maria Aune Solberg Ina Maria Aune Solberg EPHORTE
2020/25350 20200921 21.09.2020 Utgående brev Tilrettelegging og oversendelse av kart/geodatagrunnlag for Dalheim skytebane omegn, Soknedal Kjell Løkken EPHORTE
2020/78 20200921 21.09.2020 Utgående brev Rammeavtale Tilkallingsvikar Soknedal skole - Julia Garmager Kristiansen Julia Garmager Kristiansen EPHORTE
2020/25172 20200921 21.09.2020 Utgående brev Rammeavtale - Tilkallingsvikar - Enhet for Pleie og omsorg - F.o.m. 01.10.20 t.o.m. 31.03.21 - Berit Almåsbakk Berit Almåsbakk EPHORTE
2020/25172 20200921 21.09.2020 Utgående brev Rammeavtale - Tilkallingsvikar - Enhet for Pleie og omsorg - F.o.m. 01.08.20 t.o.m. 31.03.21 - Natalie Soknes Natalie Soknes EPHORTE
2020/25172 20200921 21.09.2020 Utgående brev Rammeavtale - Tilkallingsvikar - Enhet for Pleie og omsorg - F.o.m. 01.09.20 t.o.m. 31.03.21 - Hilde Witzell Hilde Witzell EPHORTE
2020/25172 20200921 21.09.2020 Utgående brev Rammeavtale - Tilkallingsvikar - Enhet for Pleie og omsorg - F.o.m. 01.10.20 t.o.m. 31.03.21 - Oddrun Fossland Oddrun Fossland EPHORTE
2020/25172 20200921 21.09.2020 Utgående brev Rammeavtale - Tilkallingsvikar - Enhet for Pleie og omsorg - F.o.m. 01.10.20 t.o.m. 31.03.21 - Tove Aune Tove Aune EPHORTE
2020/25172 20200921 21.09.2020 Utgående brev Rammeavtale - Tilkallingsvikar - Enhet for Pleie og omsorg - F.o.m. 01.08.20 t.o.m. 30.09.20 - Tonje Heksem Tonje Heksem EPHORTE
2020/25172 20200921 21.09.2020 Utgående brev Rammeavtale - Tilkallingsvikar - Enhet for Pleie og omsorg - F.o.m. 01.08.20 t.o.m. 30.09.20 - Mari Solberg Mari Solberg EPHORTE
2020/25153 20200921 21.09.2020 Utgående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet gbnr 236/39 og gbnr 236/44 Heimdal Eiendomsmegling/Linda Midtlyng EPHORTE
2016/2502 20200921 21.09.2020 Inngående brev CV - Bente Eidsmo Bente Eidsmo EPHORTE
2020/78 20200921 21.09.2020 Utgående brev Rammeavtale Tilkallingsvikar Soknedal skole - Mari Belsvik Mari Belsvik EPHORTE
2019/1022 20200921 21.09.2020 Inngående brev Rammeavtale - tilkallingsvikar - Enhet for pleie og omsorg - 011020-310321 - Laila Almås Laila Almås EPHORTE
2018/4152 20200921 21.09.2020 Inngående brev Rammeavtale - tilkallingsvikar - Enhet for pleie og omsorg - 011020-310321 - Hamdya Mohammed Hassen Hamdya Mohammed Hassen EPHORTE
2019/654 20200921 21.09.2020 Inngående brev Rammeavtale - tilkallingsvikar - Enhet for pleie og omsorg - 011020-310321 - Barbara Guzmann Barbara Guzmann EPHORTE
2020/25362 20200921 21.09.2020 Inngående brev Taushetserklæring - Sunniva Skorstad Sunniva Skorstad EPHORTE
2020/167 20200921 21.09.2020 Utgående brev Arbeidsavtale assistent i skole - Støren barneskole Malin Tverli EPHORTE
2020/25370 20200921 21.09.2020 Inngående brev Tilsynsrapport 1/2020 - Karienborg ungdomsheim FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTE
2016/1900 20200921 21.09.2020 Inngående brev Høringsuttalelse i forbindelse med detaljregulering - E6 Prestteigen-Gylland Kristin Aune og Geir Jamtøy EPHORTE
2020/1065 20200921 21.09.2020 Inngående brev Oversendelse av kontrollutvalgets møteprotokoll til kommunestyret - 170920 Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS EPHORTE
2020/10536 20200921 21.09.2020 Utgående brev Innspill til fylkeskommunenes investeringstiltak for trafikksikkerhet 2021 Trøndelag fylkeskommune, Vegavdeling Trøndelag, Seksjon vegforvaltning EPHORTE
2020/4649 20200921 21.09.2020 Utgående brev Vedtak - søknad om skoleskyss - farlig vei - Mia Fagerbekk - Singsås skole Kari Bakkejord EPHORTE
2020/78 20200921 21.09.2020 Utgående brev Rammeavtale tilkallingsvikar Soknedal skole - Kristin Terese Hov Kristin Terese Hov EPHORTE
2020/78 20200921 21.09.2020 Utgående brev Rammeavtale tilkallingsvikar Soknedal skole - Julie Fløttum Julie Fløttum EPHORTE
2020/25093 20200921 21.09.2020 Utgående brev Matrikkelbrev gbnr 198/2 etter sammenslåing med gbnr 197/26 Arnt Storrøsæter EPHORTE
2020/25172 20200921 21.09.2020 Utgående brev Rammeavtale - Tilkallingsvikar - Enhet for Pleie og omsorg - F.o.m. 01.10.20 t.o.m. 31.03.21 - Kristin Marie Kroken Kristin Marie Kroken EPHORTE
2020/25172 20200921 21.09.2020 Utgående brev Rammeavtale - Tilkallingsvikar - Enhet for Pleie og omsorg - F.o.m. 01.10.20 t.o.m. 31.03.21 - Anne Kari Bøe Anne Kari Bøe EPHORTE
2020/25367 20200920 20.09.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd - utvalgte kulturlandskap - 870091362 Landbruksdirektoratet EPHORTE
2020/25368 20200920 20.09.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd - ukl, 984146493 Landbruksdirektoratet EPHORTE
2018/2141 20200918 18.09.2020 Inngående brev Erklæring om ansvarsrett Malum Bygg AS EPHORTE
2020/25358 20200918 18.09.2020 Inngående brev Planinitiativ med signatur Multiconsult EPHORTE
2020/25360 20200918 18.09.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv - gbnr 79/2 og 79/6 - Arne Erik Rekkebo Emilie Gynnild EPHORTE
2019/4371 20200918 18.09.2020 Inngående brev Oppdragsavtale - støttekontakt - 010920-310821 - Jan Sverre Buberg Jan Sverre Buberg EPHORTE
2020/25358 20200918 18.09.2020 Inngående brev StørenSør - oppstartsmøte omsøking reguleringsplan Multiconsult EPHORTE
2020/25347 20200918 18.09.2020 Utgående brev Trygghetstjeneste : Brukeravgift etter endt leieperiode ***** EPHORTE
2020/12742 20200918 18.09.2020 Saksframlegg/innstilling Stortingsvalget og sametingsvalget 2021 - fastsetting av valgdag EPHORTE
2020/4622 20200918 18.09.2020 Inngående brev Refusjonsgaranti spesialundervisning skoleåret 2020-2021 - ***** ***** ***** EPHORTE
2016/1900 20200918 18.09.2020 Inngående brev Kommentarer - E6 Prestteigen-Gylland Per Bjarne Granmo EPHORTE
2019/1263 20200918 18.09.2020 Inngående brev Søknad om midlertidig brukstillatelse - gbnr 82/3/8 Hilde H.Aarhaug og Lars Jørgen Aarhaug EPHORTE
2020/25250 20200918 18.09.2020 Inngående brev Søknad om overføring av ferie 2020 - Anita Enlid Anita Enlid EPHORTE
2020/25361 20200918 18.09.2020 Inngående brev Frigivelse av legalpant ReMidt IKS EPHORTE
2020/1347 20200918 18.09.2020 Inngående brev Nydyrking Kåre Malum Trøndelag fylkeskommune EPHORTE
2016/1900 20200918 18.09.2020 Inngående brev Uttalelse til mottatt høring - 50272016011 - Detaljregulering E6 Prestteigen - Gylland MATTILSYNET EPHORTE
2020/25357 20200918 18.09.2020 Inngående brev Midlertidig arbeidsavtale - 100 % vikariat som helsesykepleier - Enhet for helse og familie - 011020-311220 - Monica Aas Monica Aas EPHORTE
2020/25359 20200918 18.09.2020 Inngående brev Høring: Det videregående opplæringstilbudet 2021-2022 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTE
2020/25358 20200918 18.09.2020 Inngående brev StørenSør - oppstartsmøte omsøking regplan - kartvedlegg Multiconsult EPHORTE
2020/931 20200918 18.09.2020 Utgående brev Vedtak - søknad om fortsatt skolegang ved Støren barneskole - ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2020/25170 20200918 18.09.2020 Utgående brev Svar på søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid 2020/2021 - ***** ***** ***** EPHORTE
2020/4646 20200918 18.09.2020 Utgående brev Stilling besatt - 100 % skogbruksrådgiver - Midtre Gauldal kommune Andreas Helbæk m.fl. EPHORTE
2020/20378 20200918 18.09.2020 Utgående brev Skoleskyss - søknad om skyss - farlig skolevei - Joar Evenås Digre - Støren barneskole Karina Evenås Digre EPHORTE
2016/1900 20200918 18.09.2020 Inngående brev Tilbakemelding på høring - Reguleringsplan E6 Prestteigen – Gyllan Kjeldstad trelast AS EPHORTE
2016/1900 20200918 18.09.2020 Inngående brev Høringssvar E6 Prestteigen- Gylland Støren bageri og veikro EPHORTE
2018/524 20200918 18.09.2020 Inngående brev E6 Ulsberg - Vindåsliene, Oversending av matjordplan Nye Veier EPHORTE
2020/25356 20200918 18.09.2020 Inngående brev Søknad om leie av nye planlagte leiligheter i Budal bo- og dagsenter - ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2019/4669 20200918 18.09.2020 Inngående brev Rammeavtale - tilkallingsvikar - Enhet for kultur, fritid og voksenopplæring - 010920-311220 - Torgeir Rognes Torgeir Rognes EPHORTE
2018/3544 20200918 18.09.2020 Inngående brev Ettersendelse av dokumentasjon - Monica Aas Monica Aas EPHORTE
2018/1950 20200918 18.09.2020 Utgående brev Byggesaksbehandling - Ferdigattest - Soknes barnehage - gbnr 47/13 ON ARKITEKTER OG INGENIØRER AS EPHORTE
2020/25299 20200918 18.09.2020 Utgående brev Høringsbrev - Søknad om godkjenning av plan for nydyrking - 263/3 - Jens Gunnar Fløttum FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl. EPHORTE
2020/4646 20200917 17.09.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - 100 % skogbruksrådgiver - Midtre Gauldal kommune Ola Halvor Seeberg Nygård EPHORTE
2019/764 20200917 17.09.2020 Utgående brev Svar vedrørende tvist om rett til stilling tilsvarende faktisk arbeidsforhold - Tvisteløsningsnemnda EPHORTE
2020/25340 20200917 17.09.2020 Inngående brev Rammeavtale - tilkallingsvikar - 011020-310321 - Eli Kristin Enodd Eli Kristin Enodd EPHORTE
2019/677 20200917 17.09.2020 Inngående brev Rammeavtale - tilkallingsvikar - Enhet for pleie og omsorg - 011020-310321 - Hege Mari Moum Johansen Hege Mari Moum Johansen EPHORTE
2020/6 20200917 17.09.2020 Utgående brev Svar vedr. status tilganger for sentral oppdatering av FKB-data i Midtre Gauldal kommune pr. september 2020 Kartverket EPHORTE
2019/3301 20200917 17.09.2020 Inngående brev Rammeavtale - tilkallingsvikar - Enhet for pleie og omsorg - 011020-310321 - Tesfalem Almedom Adgoy Tesfalem Almedom Adgoy EPHORTE
2020/25299 20200917 17.09.2020 Utgående brev Foreløpig svar - Søknad om godkjenning av plan for nydyrking - 263/3 - Jens Gunnar Fløttum Jens Gunnar Fløttum EPHORTE
2020/25349 20200917 17.09.2020 Inngående brev Rammeavtale - tilkallingsvikar - Enhet for pleie og omsorg - 011020-310321 - Mari Solberg Mari Solberg EPHORTE
2020/4575 20200917 17.09.2020 Inngående brev Rammeavtale - tilkallingsvikar - 011020-310321 - Ann Iren Trøan Ann Iren Trøan EPHORTE
2020/25341 20200917 17.09.2020 Inngående brev Begrenset politiattest - Annika Åsvoll Annika Johansen Åsvoll EPHORTE
2019/1023 20200917 17.09.2020 Inngående brev Rammeavtale - tilkallingsvikar - 011020-310321 - Marit Birgitte Gaare Marit Birgitte Gaare EPHORTE
2019/1244 20200917 17.09.2020 Inngående brev Rammeavtale - tilkallingsvikar - 011020-310321 - Grete Gorsetbakk Grete Gorsetbakk EPHORTE
2019/520 20200917 17.09.2020 Inngående brev Rammeavtale - tilkallingsvikar - 011020-310321 - Olga Marie Røe Løkken Olga Marie Røe Løkken EPHORTE
2020/25342 20200917 17.09.2020 Inngående brev Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hytte - gbnr 193/29 - Trond Innset Broen rørservice AS EPHORTE
2016/1900 20200917 17.09.2020 Inngående brev Høringsuttalelse - detaljregulering E6 Gaula senter AS EPHORTE
2020/25208 20200917 17.09.2020 Utgående brev Foreløpig svar - Søknad om godkjenning av plan for nydyrking - gbnr 265/37 - Arnt H Fløttum Arnt Håkon Fløttum EPHORTE
2020/25208 20200917 17.09.2020 Utgående brev Høringsbrev - Søknad om godkjenning av plan for nydyrking - gbnr 265/37 - Arnt H Fløttum TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE m.fl. EPHORTE
2020/1551 20200917 17.09.2020 Inngående brev Klagesak - opphevelse av stansingsvedtak etter gjennomført retting - eiendommen 44/3 - saken returneres ubehandlet til kommunen FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTE
2019/2249 20200917 17.09.2020 Inngående brev Rammeavtale - tilkallingsvikar - Enhet for pleie og omsorg - 011020-310321 - Maria Fløttum Aunmo Maria Fløttum Aunmo EPHORTE
2020/25348 20200917 17.09.2020 Inngående brev VS: Felling av oldertrær Mathias Hagestuen EPHORTE
2017/2542 20200917 17.09.2020 Utgående brev Delegasjonsfullmakt for gbnr 49/21 Midtre Gauldal utvikling KF EPHORTE
2020/25332 20200917 17.09.2020 Utgående brev Tilrettelegging og oversendelse av digitale reguleringsplandata fra kommunalt arealplanregister, Soknedal sentrum Norconsult AS EPHORTE
2020/25345 20200917 17.09.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd til utvalgte kulturlandskap i jordbruket - Beitebruk - gbnr 172/2 - Ingvar Vold Ingvar Vold EPHORTE
2020/25346 20200917 17.09.2020 Inngående brev Søknad om deling/rekvisisjon av kartforretning - tilleggsareal til hyttetomt - gbnr 170/5 - 7298 Budalen - Sigmund Storlimo Sigmund Storlimo EPHORTE
2020/797 20200917 17.09.2020 Inngående brev Kvittering - Smittevern og smittevernutstyr i kommunene Helsedirektoratet EPHORTE
2020/1028 20200917 17.09.2020 Inngående brev Rammeavtale - tilkallingsvikar - Enhet for pleie og omsorg - 0101020-310321 - Julie Eriksdatter Gorsetbakk Julie Eriksdatter Gorsetbakk EPHORTE
2020/25351 20200917 17.09.2020 Inngående brev Rammeavtale - tilkallingsvikar - Enhet for pleie og omsorg - 011020-310321 - Marita Furuhaug Marita Furuhaug EPHORTE
2016/1900 20200917 17.09.2020 Inngående brev Innspill vedrørende ny E6 på Støren Ann Margrethe Olsen og Ole Atle Onsøien EPHORTE
2020/25294 20200917 17.09.2020 Utgående brev Husleie for Nav på Midtre Gauldal rådhus 2021 Nav Sør-Trøndelag EPHORTE
2020/25163 20200917 17.09.2020 Utgående brev Høringsbrev - Søknad om godkjenning av plan for nydyrking - gbnr 166/1 - Per Erik Sørløkken FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl. EPHORTE
2020/25163 20200917 17.09.2020 Utgående brev Foreløpig svar - Søknad om godkjenning av plan for nydyrking - gbnr 166/1 - Per Erik Sørløkken Per Erik Sørløkken EPHORTE
2020/25339 20200917 17.09.2020 Inngående brev Familiehjem som omsorgsmodell ved bosetting av enslige mindreårige flyktninger Sos barnebyer EPHORTE
2019/704 20200917 17.09.2020 Inngående brev Rammeavtale - tilkallingsvikar - 011020-310321 - Eli Talsnes Børø Eli Talsnes Børø EPHORTE
2020/9823 20200917 17.09.2020 Inngående brev NAV har innvilget søknaden din om svangerskapspenger - ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2020/599 20200917 17.09.2020 Inngående brev Gauldal brann- og redning IKS - Protokoll fra styremøte 16. september 2020 Gauldal brann- og redning IKS EPHORTE
2020/25344 20200917 17.09.2020 Saksframlegg/innstilling Adgang til å holde møter i folkevalgte organer som fjernmøte EPHORTE
2020/25332 20200917 17.09.2020 Inngående brev Bekreftelse på mottak av digitale reguleringsplandata fra kommunalt arealplanregister for område i Soknedal sentrum Norconsult AS EPHORTE
2016/1900 20200917 17.09.2020 Inngående brev Innspill - Detaljregulering E6 prestteigen - Gylland Anne Grete Rogstad EPHORTE
2016/1900 20200917 17.09.2020 Inngående brev Høringsuttalelse til reguleringsplan Prestteigen boliglag m.fl. EPHORTE
2020/25338 20200917 17.09.2020 Utgående brev Husleieavtale - HO-bolig - Soknedal trygdebolig - ***** ***** - Husleiekrav m.m. fra 21.sept.2020 ***** EPHORTE
2020/25348 20200917 17.09.2020 Inngående brev VS: Felling av trær - gbnr 3/302 Aune Utvikling AS EPHORTE
2020/25348 20200917 17.09.2020 Inngående brev VS: Felling av trær - gbnr 3/302 Aune Utvikling AS EPHORTE
2017/1556 20200917 17.09.2020 Utgående brev Trafikksikkerhetstiltak langs KV38 ved Ramstadsjøen - Forslag om hastighetsreduserende tiltak Trøndelag politidistrikt EPHORTE
2020/25111 20200917 17.09.2020 Utgående brev Trafikksikkerhetstiltak langs KV1940 Moøya - Forslag om hastighetsreduserende tiltak Trøndelag politidistrikt EPHORTE
2020/1797 20200917 17.09.2020 Utgående brev Svar - retur av sak FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTE
2020/25294 20200917 17.09.2020 Utgående brev Husleie for Gauldalsposten i Prestteigen utleiebygg 2021 Gauldalsposten EPHORTE
2020/221 20200917 17.09.2020 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale - 100% vikariat helsesykepleier Monica Aas EPHORTE
2020/25343 20200917 17.09.2020 Inngående brev Rettighetsavtale med Tensio TS AS Dekar rettshjelp AS EPHORTE
2020/126 20200917 17.09.2020 Inngående brev Rammeavtale - tilkallingsvikar - Enhet for pleie og omsorg - 0101020-310321 - Bente Bjørnevold Bente Bjørnevold EPHORTE