eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 200 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2022/140 20220805 05.08.2022 Inngående brev Norsk kylling Støren - Endring på privat del av ledningsanlegget Vianova Trondheim AS EPHORTE
2022/3397 20220805 05.08.2022 Inngående brev Tillatelse til etablering av avkjørsel fra fv. 6560, Haukdalsveien, til gbnr. 62/4 og 6, Midtre Gauldal kommune Trøndelag fylkeskommune EPHORTE
2022/1092 20220805 05.08.2022 Saksframlegg/innstilling Ansettelsesvedtak EPHORTE
Ingen tilgang 20220805 05.08.2022 Utgående brev Foreløpig svar - Søknad om ferdigattest - gbnr 193/25 SIGMUND STORLIMO EPHORTE
2022/3374 20220805 05.08.2022 Inngående brev VS: Coop Ekstra Soknedal, Sanitærabonnement Aune Maskin AS EPHORTE
2022/140 20220805 05.08.2022 Inngående brev Fanes Rugeri Støren - oppdatert plantegning VA Vianova Trondheim AS EPHORTE
2022/3176 20220805 05.08.2022 Inngående brev Søknad om stilling Maily Myraune EPHORTE
2022/3171 20220805 05.08.2022 Inngående brev Søknad om stilling Ruben Bye EPHORTE
2019/250 20220805 05.08.2022 Inngående brev Uttalelse til høring og offentlig ettersyn av forslag til kommuneplanens arealdel 2020-2031 - Midtre Gauldal kommune Statens vegvesen EPHORTE
2022/73 20220804 04.08.2022 Utgående brev Tilbaketrekking av oppsigelse plass i barnehage - 2022 ***** EPHORTE
2022/1656 20220804 04.08.2022 Utgående brev Delegert vedtak -Tilskudd til vedlikehold av privat vei - Buabakkan Knut Arne How EPHORTE
2022/1656 20220804 04.08.2022 Utgående brev Delegert vedtak -Tilskudd til vedlikehold av privat vei - Storløkkjgrenda Randi S. og Thom Arnesen EPHORTE
2022/1656 20220804 04.08.2022 Utgående brev Delegert vedtak -Tilskudd til vedlikehold av privat vei - Høstvoll-Høydalsveien Nils Magne Granmo EPHORTE
2022/1656 20220804 04.08.2022 Utgående brev Delegert vedtak Tilskudd til vedlikehold av privat vei - Samsjøveien Samsjøveien EPHORTE
2022/1320 20220804 04.08.2022 Inngående brev Egenerklæring av eierskap til kommunal veggrunn for signering - gbnr 1006/45- 1006/42 Statens vegvesen EPHORTE
2022/3350 20220804 04.08.2022 Inngående brev Søknad om permisjon uten lønn - 050922-011122 - Siren Anita Skjervold Siren Anita Skjervold EPHORTE
2022/3351 20220804 04.08.2022 Inngående brev Oppsigelse av stilling - Siren Anita Skjervold Siren Anita Skjervold EPHORTE
2022/3395 20220804 04.08.2022 Inngående brev Vedr. 17-03625-38 - Bosetting av flyktninger Integrerings- og mangfoldsdirektoratet EPHORTE
2022/1320 20220804 04.08.2022 Utgående brev Signert generklæring av eierskap til kommunal veggrunn for signering - gbnr 1006/45- 1006/42 Statens vegvesen EPHORTE
2022/3352 20220804 04.08.2022 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - gbnr 83/1 - 83/2 - 83/3 - Gro Waagen Gro Waagen EPHORTE
2022/3353 20220804 04.08.2022 Utgående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - gbnr 187/12 - 187/18 - Ola Engen og Kristin Presthus Engen Ola Engen og Kristin Presthus Engen EPHORTE
2022/3360 20220804 04.08.2022 Inngående brev Arbeidsavtale - engasjement - 010822-120822 - Idunn Kvernmo Idunn Kvernmo EPHORTE
2022/3361 20220804 04.08.2022 Inngående brev Søknad om midlertidig fritak fra kommunale avgifter - gbnr 273/4 - Margit Grytdal Margit Grytdal EPHORTE
2022/3033 20220804 04.08.2022 Utgående brev Svar til FAU v/Singsås barnehage FAU Singsås barnehager EPHORTE
2022/1320 20220804 04.08.2022 Utgående brev Uklarheter eierforhold E6-ramper - Bjørset Soknedal Statens vegvesen EPHORTE
2022/3346 20220804 04.08.2022 Inngående brev Søknad om permisjon uten lønn - 20% - 060622-050623 - June Haukdal June Haukdal EPHORTE
2022/3352 20220804 04.08.2022 Utgående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - gbnr 83/1 - 83/2 - 83/3 - Gro Waagen Gro Waagen EPHORTE
2022/1656 20220804 04.08.2022 Utgående brev Delegert vedtak -Tilskudd til vedlikehold av privat veg - Storåsveien Jan Tore Tangstad EPHORTE
2022/1656 20220804 04.08.2022 Utgående brev Delegert vedtak - Tilskudd til vedlikehold av privat vei - Johny Høgsteggen Johny Høgsteggen EPHORTE
2022/3345 20220804 04.08.2022 Inngående brev Søknad om godkjenning av plan for nydyrking - gbnr 122/3 - Odd Bjerkset Odd Bjerkset EPHORTE
2022/1656 20220804 04.08.2022 Utgående brev Delegert vedtak - Tilskudd til vedlikehold av privat veg - Enoddveien 271 - gbnr 275/1 - Per Ingar Troøien Per Ingar Troøien EPHORTE
2022/1656 20220804 04.08.2022 Utgående brev Delegert vedtak -Tilskudd til vedlikehold av privat vei - Amdalvollen Tone Fossum EPHORTE
2022/1656 20220804 04.08.2022 Utgående brev Delegert vedtak -Tilskudd til vedlikehold av privat vei - Gullvågveien Eivind Stølan EPHORTE
2022/3394 20220804 04.08.2022 Inngående brev Vedtak - Forollhogna nasjonalpark - tillatelse til oppføring av midlertidig utedo ved Mattisbua STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTE
2022/1656 20220804 04.08.2022 Utgående brev Delegert vedtak - Tilskudd til vedlikehold av privat vei - Tangvollveien Odd Harry Buseth EPHORTE
2022/1656 20220804 04.08.2022 Utgående brev Delegert vedtak -Tilskudd til vedlikehold av privat vei - Flatreit/Storløkkjgrenda Randi S. og Thom Arnesen EPHORTE
2022/1656 20220804 04.08.2022 Utgående brev Delegert vedtak - Tilskudd til vedlikehold av privat vei - Bordalsveien - Sigrid M. Hanshus Sigrid M. Hanshus EPHORTE
2022/1656 20220804 04.08.2022 Utgående brev Delegert vedtak -Tilskudd til vedlikehold av privat vei - Haukåsveien 102 - Egil Bårseth Egil Bårseth EPHORTE
2018/3536 20220804 04.08.2022 Inngående brev Rammeavtale - tilkallingsvikar - Oppvekst MGK - 010822-311222 - Siv Anita Nerøien Løvø Siv Anita Nerøien Løvø EPHORTE
2022/1656 20220804 04.08.2022 Utgående brev Delegert vedtak -Tilskudd til vedlikehold av privat veg - Hytthaugveien - Lars Hyttehaug Lars Hyttehaug EPHORTE
2022/3331 20220804 04.08.2022 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Stig Wiggen Stig Wiggen EPHORTE
2022/3377 20220804 04.08.2022 Inngående brev Søknad om tilskudd - sykavl, ***** Landbruksdirektoratet EPHORTE
2022/1656 20220804 04.08.2022 Utgående brev Delegert vedtak -Tilskudd til vedlikehold av privat vei - Melaveien Helge Malum EPHORTE
2022/1656 20220804 04.08.2022 Utgående brev Delegert vedtak -Tilskudd til vedlikehold av privat vei - Granmoveien Nils Magne Granmo EPHORTE
2022/1656 20220804 04.08.2022 Utgående brev Delegert vedtak -Tilskudd til vedlikehold av privat veg - Brannhaugen avstikker fra Storåsveien Steinar Vold EPHORTE
2022/3359 20220804 04.08.2022 Inngående brev Arbeidsavtale - engasjement - 010822-120822 - Turgay Mazi Turgay Mazi EPHORTE
2022/3355 20220804 04.08.2022 Inngående brev Arbeidsavtale - NAV Midtre Gauldal v/flyktningetjenesten - Darya Zamchalkin Darya Zamchalkin EPHORTE
2022/3356 20220804 04.08.2022 Inngående brev Rammeavtaler - tilkallingsvikar - NAV flyktningtjenesten - 010722-311222 - Darya Zamchalkin Darya Zamchalkin EPHORTE
2022/3358 20220804 04.08.2022 Inngående brev Oppsigelse av stilling - Kari Rakel Folstad Solberg Kari Rakel Folstad Solberg EPHORTE
2022/3362 20220804 04.08.2022 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - gbnr 231/8 - Annfrid Jorun Bersvendsen Annfrid Jorun Bersvendsen EPHORTE
2022/3363 20220804 04.08.2022 Inngående brev Midlertidig arbeidsavtale - prosjektstilling fysioterapeut - 150822-311222 - Kjetil Skorstad Thoresen Kjetil Skorstad Thoresen EPHORTE
2022/3364 20220804 04.08.2022 Inngående brev Søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid - 2022/2023 - ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2022/3365 20220804 04.08.2022 Inngående brev Søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid - 2022/2023 - ***** ***** ***** EPHORTE
2022/3367 20220804 04.08.2022 Inngående brev Søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid - 2022/2023 - ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2022/3354 20220804 04.08.2022 Inngående brev Søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid - 2022/2023 - ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2022/3353 20220804 04.08.2022 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - gbnr 187/12 - 187/18 - Ola Engen og Kristin Presthus Engen Ola Engen og Kristin Presthus Engen EPHORTE
2022/1656 20220804 04.08.2022 Utgående brev Delegert vedtak -Tilskudd til vedlikehold av privat vei - Storburusjøveien Burusjøveien veilag EPHORTE
2021/4149 20220804 04.08.2022 Utgående brev Rammeavtale Darya Zamchalkin 01.07.2022 - 31.12.2022 Darya Zamchalkin EPHORTE
2022/1656 20220804 04.08.2022 Utgående brev Delegert vedtak-Tilskudd til vedlikehold av privat vei - Refsetveien Veilag Refsetveien Veilag EPHORTE
2022/1656 20220804 04.08.2022 Utgående brev Delegert vedtak- Tilskudd til vedlikehold av privat vei - Gardsvei fra Skogsveien til Lien Astrid Lien EPHORTE
2022/3049 20220804 04.08.2022 Inngående brev Mangelbrev byggesak 2022/96 Nedre Frøsetløkkja AUNE UTVIKLING AS EPHORTE
2022/3086 20220804 04.08.2022 Utgående brev Svar - Tilbakemelding vedrørende nabovarsel - gbnr 44/3 Ole Magne Kant m.fl. EPHORTE
2022/3334 20220804 04.08.2022 Utgående brev Søknad om tiltak nær jernbane - rørfornying og asfaltering Rørosveien BANE NOR SF EPHORTE
2022/1656 20220804 04.08.2022 Utgående brev Delegert vedtak-Tilskudd til drift og vedlikehold for privat vei - Høggåsveien Hugåsveien veglag c/o Svend Inge Hugås EPHORTE
2022/2466 20220803 03.08.2022 Inngående brev Uttalelse- dispensasjon fra reguleringsplan - Midtre Gaudal 45/68 - tekniske krav til støynivå i bolig STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTE
2019/2664 20220803 03.08.2022 Inngående brev Varsel om frist for å gjennomføre og rapportere - smil, 974440687 Landbruksdirektoratet EPHORTE
2020/1304 20220803 03.08.2022 Inngående brev Bevis på avtjent tid i førstegangstjeneste - Elise Broen Forsvaret EPHORTE
Ingen tilgang 20220803 03.08.2022 Inngående brev Samsjøen naturreservat - tillatelse til transport av ved og utstyr med snøscooter til hytte i Nognillosen hyttefelt vinteren 2022-2023 - Svend Inge Hugås - Midtre Gauldal Statsforvalteren i Trøndelag EPHORTE
2020/891 20220803 03.08.2022 Inngående brev Oppdaterte plandata ihht endelig vedtak - E6 Skogheim-Fossum - 2.8.22 Marte Mangerud EPHORTE
2022/2073 20220802 02.08.2022 Utgående brev Veiledere/Programrådgiver NAV Midtre Gauldal - Stilling besatt Jeniston Antonsen EPHORTE
2022/2073 20220802 02.08.2022 Utgående brev Arbeidsavtale - Mariam Kawkab Mariam Kawkab EPHORTE
2022/2073 20220802 02.08.2022 Utgående brev Veiledere/programrådgivere NAV Midtre Gauldal - Stilling besatt Volkan Metli EPHORTE
2022/3171 20220802 02.08.2022 Inngående brev Søknad om stilling ***** EPHORTE
2022/3171 20220802 02.08.2022 Inngående brev Søknad om stilling ***** EPHORTE
2019/224 20220802 02.08.2022 Inngående brev Nydyrking - oppmåling av areal Anne og Ola Joar Sundli EPHORTE
2022/3348 20220802 02.08.2022 Inngående brev Avslag på søknad om skadefellingstillatelse på kongeørn i deler av Midtre Gauldal kommune STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTE
2019/3399 20220802 02.08.2022 Inngående brev Varsel om frist for å gjennomføre og rapportere - SMIL - 969179601 Landbruksdirektoratet EPHORTE
2021/4148 20220802 02.08.2022 Utgående brev Arbeidsavtale - Idunn Kvermo Idunn Kvernmo EPHORTE
2021/4148 20220802 02.08.2022 Utgående brev Arbeidsavtale - Turgay Mazi Turgay Mazi EPHORTE
2021/2967 20220802 02.08.2022 Utgående brev Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - 2022 Bernt Schjetne EPHORTE
2022/3329 20220802 02.08.2022 Inngående brev Søknad om nytt abonnement til offentlig vann/avløpsanlegg - gbnr 82/110 og 82/134 - Siri Fossum Siri Fossum EPHORTE
2022/2425 20220802 02.08.2022 Inngående brev Utbetalingsanmodning - Per Hinsværk - gbnr 232/2 Per Hinsværk EPHORTE
2020/25562 20220802 02.08.2022 Inngående brev Vedtak i klagesak - settesak - dispensasjon for etablering av vei til fritidsbolig - Midtre Gauldal kommune - Trøndelag STATSFORVALTEREN I NORDLAND EPHORTE
2022/3349 20220802 02.08.2022 Inngående brev Søknad om tilskudd - sykavl, ***** Landbruksdirektoratet EPHORTE
2020/25423 20220802 02.08.2022 Inngående brev Melding om ferdigstillelse av nydyrking - gbnr 124/1 - Anne og Ola Joar Sundli Ola Joar Sundli EPHORTE
2022/2584 20220802 02.08.2022 Inngående brev Uttalelse til plan for nydyrking - Olav Storli - Midtre Gauldal 178/1 STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTE
2021/2592 20220802 02.08.2022 Inngående brev Søknad om ferdigattest sanitært avløpsvann - gbnr 89/1 - Råveien 5 - Hege Almås Sverre Almås EPHORTE
2021/973 20220802 02.08.2022 Inngående brev Vedrørende dispensasjon for oppføring av gjerde - gbnr 262/6 Asbjørn Eriksen EPHORTE
2022/3301 20220802 02.08.2022 Utgående brev Søknad om godkjenning av plan for nydyrking - gbnr 189/1 - Lars Hyttehaug Lars Hyttehaug EPHORTE
2022/27 20220802 02.08.2022 Inngående brev Styringsrapport til skattekreditor for periode 07/2022, sendt 02.08.2022 Skatteetaten EPHORTE
2022/1136 20220802 02.08.2022 Inngående brev Analyseresultater - Støren vannverk - tatt ut 150322 B-prøve SGS Analytics Norway AS EPHORTE
2022/1136 20220802 02.08.2022 Inngående brev Analyseresultater - Soknedal vannverk - tatt ut 210622 A og B-prøve SGS Analytics Norway AS EPHORTE
2022/1136 20220802 02.08.2022 Inngående brev Analyseresultater - Støren vannverk - tatt ut 190722 SGS Analytics Norway AS EPHORTE
2022/3171 20220802 02.08.2022 Inngående brev Søknad om stilling Thomas Berg EPHORTE
2022/3171 20220802 02.08.2022 Inngående brev Søknad om stilling Aleksander Enget EPHORTE
2022/3331 20220802 02.08.2022 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Stig Wiggen Stig Wiggen EPHORTE
2021/2369 20220802 02.08.2022 Inngående brev Dispensasjonssøknad - endring av tomtegrense Per Håkon Malum EPHORTE
2022/2627 20220802 02.08.2022 Inngående brev Singsås motorklubb - Søknad om skjenkebevilling enkeltanledning – Kotsøy Samfunnshus - Offentlig fest 230922 - Ber om uttalelse og vandelsvurdering Trøndelag politidistrikt EPHORTE
2022/3347 20220802 02.08.2022 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd, GNR 44/16 i Midtre Gauldal (5027) Landbruksdirektoratet EPHORTE
2022/2726 20220802 02.08.2022 Inngående brev Generalforsamling 300622 - Budal Flerbrukshus Budal Flerbrukshus EPHORTE
2022/3330 20220802 02.08.2022 Inngående brev Søknad om permisjon - etter/videreutdanning - 010822-310723 - Ann-Elin Fjæran Ann-Elin Fjæran EPHORTE
2022/8 20220801 01.08.2022 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2022-08-01T08:00:06.142204902 Skatteetaten EPHORTE
2022/8 20220801 01.08.2022 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2022-08-01T08:00:31.176257363 Skatteetaten EPHORTE
2022/8 20220801 01.08.2022 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2022-08-01T08:00:53.123858231 Skatteetaten EPHORTE
2022/8 20220801 01.08.2022 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2022-08-01T08:01:13.17835644 Skatteetaten EPHORTE
2022/2187 20220801 01.08.2022 Inngående brev Arbeidsvarslingsplan - Fiber - Spjeldbakkan 18 Johannessen AS EPHORTE
2022/2187 20220801 01.08.2022 Utgående brev Delegert vedtak - Arbeidsvarslingsplan - Spjeldbakkan 18 - Styrt boring og graving for fremføring av fiber JOHANNESSEN AS EPHORTE
2021/3047 20220801 01.08.2022 Inngående brev Vedtak i klagesak om skoleplass - ***** ***** ***** ***** Midtre Gauldal kommune ***** EPHORTE
2022/3301 20220729 29.07.2022 Inngående brev Søknad om godkjenning av plan for nydyrking - gbnr 189/1 - Lars Hyttehaug Lars Hyttehaug EPHORTE
2022/3302 20220729 29.07.2022 Inngående brev Søknad om økonomisk støtte til utbedring av bru - Bua ved Storbekkøya i Budalen - søker Odd Harry Buseth v/Tangvollveien veilag Odd Harry Buseth EPHORTE
2022/3303 20220729 29.07.2022 Inngående brev Oppdragsavtale - ***** ***** ***** - Helse og familie - Bente Håker Stavne Bente Håker Stavne EPHORTE
2022/3304 20220729 29.07.2022 Inngående brev Søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid - 2022/2023 - ***** ***** ***** EPHORTE
2022/3305 20220729 29.07.2022 Inngående brev Krav om retting av feil og mangler i matrikkelen - gbnr 2/13 - Uls AS v/ Carl Reidar Solvang Uls AS v/Carl Reidar Solvang EPHORTE
2022/3306 20220729 29.07.2022 Inngående brev Supplerende opplysninger - praksiskompensasjon ved sykefravær - ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2022/3292 20220728 28.07.2022 Inngående brev Refusjon gjesteelev våren 2022 - ***** ***** Melhus Kommune EPHORTE
2021/4072 20220728 28.07.2022 Utgående brev Rammeavtale- tilkallingsvikar- Siv Anita Nerøien Løvø- Oppvekst MGK Siv Anita Nerøien Løvø EPHORTE
2022/3294 20220728 28.07.2022 Inngående brev Søknad om tiltak - Endring av bygg - endring av driftsbygning i landbruket under 1000m2 (BRA) - Kongeveien 328 - 84/18 Jens Olav Dragset EPHORTE
2022/164 20220728 28.07.2022 Utgående brev Rammeavtale - Tilkallingsvikar - Enhet for Pleie og omsorg - 260722 - 300922 - Prangthip Phonchammi Prangthip Phonchammi EPHORTE
2021/4072 20220728 28.07.2022 Utgående brev Rammeavtale- tilkallingsvikar- Idunn Kvernmo- oppvekst MGK Idunn Kvernmo EPHORTE
2021/4072 20220728 28.07.2022 Utgående brev Rammeavtale- tilkallingsvikar- Sigrid Elshaug Sande- oppvekst MGK Sigrid Elshaug Sande EPHORTE
2022/3153 20220728 28.07.2022 Inngående brev Bosetting av flyktninger - ***** ***** ***** ***** Integrerings- og mangfoldsdirektoratet EPHORTE
2019/1359 20220728 28.07.2022 Inngående brev Rammeavtale - tilkallingsvikar - Enhet for Pleie og omsorg - 260722-300922 - Prangthip Phonchammi Prangthip Phonchammi EPHORTE
2019/293 20220728 28.07.2022 Inngående brev Godkjenning - fornyelsesvedtak om bruk av tvang og makt etter kap 9 - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTE
2020/1477 20220728 28.07.2022 Inngående brev Oppfriskningskurs i legemiddelhåndtering - Jan Mohammad Jan Mohammad EPHORTE
2021/2967 20220728 28.07.2022 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - 2022 - Bernt Schjetne Bjørn Schjetne EPHORTE
2022/3171 20220728 28.07.2022 Inngående brev Søknad om stilling Min Tun Tun EPHORTE
2021/1588 20220727 27.07.2022 Inngående brev Søknad om deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning - gbnr 71/3 - Johan Egil Grande Johan Egil Grande EPHORTE
2022/3086 20220727 27.07.2022 Inngående brev Tilbakemelding vedrørende nabovarsel - gbnr 44/3 Ole Magne Kant og Karina Berge Moen EPHORTE
2018/2396 20220727 27.07.2022 Inngående brev Høringssvar til detaljreguleringsplan for Hov - Soknedal Den norske kirke EPHORTE
2022/108 20220727 27.07.2022 Inngående brev Oppdatering/revisjon av veglistene i kommunen - Høsten 2022 Statens vegvesen EPHORTE
2022/3293 20220727 27.07.2022 Inngående brev Søknad om tilskudd - ukl, 981412389 Landbruksdirektoratet EPHORTE
Ingen tilgang 20220727 27.07.2022 Inngående brev Vedlegg til søknad om ferdigattest - gbnr 193/25 - Håvard Moen Håvard Moen EPHORTE
2022/2862 20220727 27.07.2022 Inngående brev Svar på tilbakemelding ang begjæring om innsyn Advokatkontoret Myhr & Co EPHORTE
2022/2929 20220727 27.07.2022 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv. - gbnr 36/8 og 34/10 og 34/43 - Arnt Ove Rokseth Arnt Ove Rokseth EPHORTE
2022/1319 20220726 26.07.2022 Utgående brev Innsending av dokumentasjon til Arbeidstilsynet Arbeidstilsynet EPHORTE
2017/2152 20220726 26.07.2022 Utgående brev Oppsigelse av leiekontrakt - ***** ***** ***** EPHORTE
2021/2575 20220726 26.07.2022 Utgående brev Svar på krav om økt stilling i hht AML §14-4 A - ***** ***** ***** EPHORTE
2022/1713 20220726 26.07.2022 Utgående brev Referat - Utvalgte kulturlandskap - 19.mai 2022 Adresseliste EPHORTE
2022/3176 20220726 26.07.2022 Inngående brev Søknad om stilling Guro Storlimo EPHORTE
2022/2349 20220726 26.07.2022 Inngående brev Fullmakt til å gi subkutane injeksjoner - Lisa Martinsen Malum Lisa Martinsen Malum EPHORTE
2022/3176 20220726 26.07.2022 Inngående brev Søknad om stilling Shiela Marie Ringstad EPHORTE
2022/3279 20220726 26.07.2022 Inngående brev Krav om retting av feil og mangler i matrikkelen - gbnr 262/9 - Per Arne Kosberg Per Arne Kosberg EPHORTE
2020/44035 20220726 26.07.2022 Inngående brev Vedr. 21-2666-10 - Fylkesveg 30 i Midtre Gauldal kommune - Uttalelse til høring og offentlig ettersyn - Detaljreguleringsplan fv. 30, Støren - Singsås Statens vegvesen EPHORTE
2022/1789 20220726 26.07.2022 Utgående brev Ber om bekreftelse på turnusplasser - 15082023 - 14082024 - turnustjeneste for fysioterapeuter STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTE
2020/32146 20220725 25.07.2022 Inngående brev Oppdragsavtale - fosterhjem - Helse og familie - 010722-300923 - Line Ellefsen Selvnes Line E. Selvnes EPHORTE
2022/3270 20220725 25.07.2022 Utgående brev Bekreftelse på registrert egenerklæring ved erverv av fast eiendom - gbnr 220/13 og 220/36 - Laila Anne Marie Koth Nilsen Laila Anne Marie Koth Nilsen EPHORTE
2019/2553 20220725 25.07.2022 Inngående brev Signert husleiekontrakt - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2021/4019 20220725 25.07.2022 Inngående brev Avtale om bruk av mobil tjenestetelefon fra arbeidsgiver - Tina Strand Tina Strand EPHORTE
2022/3012 20220725 25.07.2022 Utgående brev Bekreftelse på registrert egenerklæring ved erverv av fast eiendom - gbnr 184/2 og 185/3 - Terje Pedersen Terje Lium EPHORTE
2022/3273 20220725 25.07.2022 Inngående brev Tjenestebevis - Mariam Kawkab Mariam Kawkab EPHORTE
2016/1343 20220725 25.07.2022 Utgående brev Oppmåling fulldyrket areal - gbnr 169/3 - Odd Vårvik Odd Vårvik EPHORTE
2019/3327 20220725 25.07.2022 Inngående brev Rammeavtale - tilkallingsvikar - Enhet for Pleie og omsorg - 010422-300922 - Annie Fe Broen Annie Fe Fernandez Broen EPHORTE
2019/2768 20220725 25.07.2022 Inngående brev Rammeavtale - tilkallingsvikar - barnehagene i Midtre Gauldal - 010822-311222 - Yvonne Fjorden Yvonne Fjorden EPHORTE
2016/462 20220722 22.07.2022 Utgående brev Melding om vedtak - mindre endring av reguleringsplanen for Moe steinbrudd (planID: 50272014002) AUNE TRANSPORT AS EPHORTE
2022/776 20220722 22.07.2022 Inngående brev Oppfølgingsbrev - IUA - Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning IUA Sør-Trøndelag EPHORTE
2019/250 20220722 22.07.2022 Inngående brev Vagnild vasslag Vagnild vasslag EPHORTE
2022/2477 20220722 22.07.2022 Inngående brev Høringsuttalelse fra Soknedal Sau og Geit og Soknedal Beitelag - Grønset hundetreningsområde Soknedal Sau og Geit og Soknedal Beitelag EPHORTE
2022/3176 20220722 22.07.2022 Inngående brev Søknad om stilling Victoria Torgersen-Nilsson EPHORTE
2022/3171 20220721 21.07.2022 Inngående brev Søknad om stilling Joakim Paulsen EPHORTE
2022/3171 20220721 21.07.2022 Inngående brev Søknad om stilling Joakim Paulsen EPHORTE
2022/925 20220721 21.07.2022 Inngående brev Rammeavtale - Tilkallingsvikar - Enhet for Pleie og omsorg - 011122-310323 - Sigrid Ingeborg Storrøsæter Sigrid Ingeborg Storrøsæter EPHORTE
2022/2596 20220721 21.07.2022 Inngående brev Fra Statsforvalteren_ Om serveringsbevilling Berggård Kafedrift ved Kanari og kafe på Singsås Statsforvalteren i Trøndelag EPHORTE
2022/3171 20220721 21.07.2022 Inngående brev Søknad om stilling Yahor Zhylko EPHORTE
2018/2996 20220721 21.07.2022 Utgående brev Avslutting av plansak - detaljregulering biogassanlegg Midtre Gauldal- planID: 50272018008 AUNE TRANSPORT AS EPHORTE
2022/3241 20220721 21.07.2022 Inngående brev Skadefellingstillatelse på en (1) jerv i deler av Rennebu, Midtre Gauldal og Tynset kommuner STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTE
2022/925 20220721 21.07.2022 Inngående brev Rammeavtale - Tilkallingsvikar - Enhet for Pleie og omsorg - 010922-300922 - Sigrid Ingeborg Storrøsæter Sigrid Ingeborg Storrøsæter EPHORTE
2022/3244 20220721 21.07.2022 Inngående brev Rammeavtale - tilkallingsvikar - Enhet for Pleie og omsorg - 010722-300922 - Siri Svardal Siri Svardal EPHORTE
2022/2073 20220720 20.07.2022 Utgående brev Veiledere/Programrådgivere NAV Midtre Gauldal - Stilling besatt Attiqa Abrar EPHORTE
Ingen tilgang 20220720 20.07.2022 Inngående brev Søknad om ferdigattest - gbnr 400/1/93 Harald Wolden EPHORTE
2022/2073 20220720 20.07.2022 Utgående brev Veiledere/Programrådgivere NAV Midtre Gauldal - Stilling besatt Haytham Abu Areef EPHORTE
2022/3171 20220720 20.07.2022 Inngående brev Søknad om stilling Mats-Robin Aas EPHORTE
2022/3171 20220720 20.07.2022 Inngående brev Søknad om stilling Mats-Robin Aas EPHORTE
2021/1653 20220720 20.07.2022 Inngående brev Søknad om ferdigattest - gbnr 21/130 MULTICONSULT NORGE AS AVD TRONDHEIM SLUPPENVEGEN EPHORTE
2022/2073 20220720 20.07.2022 Utgående brev Veiledere/programrådgivere NAV Midtre Gauldal - Stilling besatt Hans Wågbø Bollandsås EPHORTE
2022/2073 20220720 20.07.2022 Utgående brev Veiledere/programrådgivere NAV Midtre Gauldal - Stilling besatt Jørgen Brandsæter EPHORTE
2022/2073 20220720 20.07.2022 Utgående brev Veiledere/programrådgivere NAV Midtre Gauldal - Stilling besatt Amanuel Tesfaslasie Firdu EPHORTE
2022/2073 20220720 20.07.2022 Utgående brev Veiledere/programrådgivere NAV Midtre Gauldal - Stilling besatt Endir Hadzalic EPHORTE
2022/2073 20220720 20.07.2022 Utgående brev Veiledere/programrådgivere NAV Midtre Gauldal - Stilling besatt Eli Dahlshaug Haukdal EPHORTE
2022/2073 20220720 20.07.2022 Utgående brev Veiledere/programrådgivere NAV Midtre Gauldal - Stilling besatt Geir Hoel EPHORTE
2022/3211 20220720 20.07.2022 Utgående brev Bekreftelse på mottatt brev vedrørende renovasjons- og feiegebyr på fritidsbygg NYÅDALEN VELFORENING EPHORTE
2022/2073 20220720 20.07.2022 Utgående brev Veiledere/Programrådgivere NAV Midtre Gauldal - Stilling besatt Gunn Bendos EPHORTE
2019/4688 20220720 20.07.2022 Inngående brev Tilbud, Bufe-utredning Evy-Ann Ulfsnes EPHORTE
2022/3012 20220720 20.07.2022 Utgående brev Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom - gbnr 184/2 og 185/3 - Terje Pedersen Terje Pedersen EPHORTE
2022/164 20220720 20.07.2022 Utgående brev Rammeavtale - Tilkallingsvikar - Enhet for Pleie og omsorg - 010922 - 300922 - Sigrid Ingeborg Storrøsæter Sigrid I Storrøsæter EPHORTE
2022/3224 20220720 20.07.2022 Utgående brev Rammeavtale - Tilkallingsvikar - Enhet for Pleie og omsorg - 011022 - 310323 - Sigrid Ingeborg Storrøsæter Sigrid I Storrøsæter EPHORTE
2022/3044 20220720 20.07.2022 Utgående brev Husleieavtale omsorgsleilighet - husleiekrav m.m. ***** EPHORTE
2022/2494 20220720 20.07.2022 Utgående brev Bekreftelse på registrert egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - gbnr 308/1 - Haldor Sætermo Haldor Sætermo EPHORTE
2018/2396 20220720 20.07.2022 Inngående brev Uttalelse - detaljregulering av Hov - Soknedal - Midtre Gauldal STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTE
2022/2073 20220720 20.07.2022 Utgående brev Veiledere/programrådgivere NAV Midtre Gauldal - Stilling besatt Tove Melum Muri EPHORTE
2022/2073 20220720 20.07.2022 Utgående brev Veiledere/programrådgivere NAV Midtre Gauldal - Stilling besatt Børge Lium Pallin EPHORTE
2022/133 20220720 20.07.2022 Inngående brev Midlertidig stillingsutvidelse - 100% hjelpepleier - Enhet for Pleie og omsorg - 050922-310123 - Anne Marie Aasgård Anne Marie Aasgård EPHORTE
2022/2073 20220720 20.07.2022 Utgående brev Veiledere/programrådgivere NAV Midtre Gauldal - Stilling besatt Hanne Mærk Dyrø EPHORTE
2022/2073 20220720 20.07.2022 Utgående brev Veiledere/programrådgivere NAV Midtre Gauldal - Stilling besatt Yasir Kamal Saad-Daoud EPHORTE
2022/2073 20220720 20.07.2022 Utgående brev Veiledere/programrådgivere NAV Midtre Gauldal - Stilling besatt Ellen Ekseth Stav EPHORTE
2022/2073 20220720 20.07.2022 Utgående brev Veiledere/programrådgivere NAV Midtre Gauldal - Stilling besatt Trude Tiset EPHORTE
2022/2073 20220720 20.07.2022 Utgående brev Veiledere/programrådgivere NAV Midtre Gauldal - Stilling besatt Mimiko Tsuchiya EPHORTE
2022/2073 20220720 20.07.2022 Utgående brev Veiledere/programrådgivere NAV Midtre Gauldal - Stilling besatt Olha Yushchenko EPHORTE
2022/2073 20220720 20.07.2022 Utgående brev Veiledere/programrådgivere NAV Midtre Gauldal - Stilling besatt Oda Staverløkk Kristensen EPHORTE
2021/2834 20220720 20.07.2022 Inngående brev Fwd: Feil i tilsendt faktura Geir Arne Mahlum EPHORTE
2022/3171 20220720 20.07.2022 Inngående brev Søknad om stilling Magnus Husby EPHORTE