eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 200 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2018/3052 20190716 16.07.2019 Utgående brev Byggesaksbehandling - Godkjent søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - tilbygg hytte - gbnr 236/63 - 7387 Singsås - tiltakshavere Tove og Olav Hovstad Olav Hovstad
2018/2310 20190716 16.07.2019 Utgående brev Byggesaksbehandling - Midlertidig brukstillatelse - kårhus med garasje - gbnr 135/1 - 7288 Soknedal - tiltakshaver Arnfinn Wagnild BYGGMESTER J. HELLAND AS
2019/2275 20190716 16.07.2019 Utgående brev Plassering av nettstasjon - Gbnr 62/1 Dekar rettshjelp AS
2019/2901 20190716 16.07.2019 Inngående brev Rammeavtale - Tilkallingsvikar - Enhet for pleie og omsorg - 011019-310319 - Mildrid Flatås Mildrid Flatås
2019/2898 20190716 16.07.2019 Inngående brev Rammeavtale - tilkallingsvikar - Enhet for pleie og omsorg - 011019-310320 - Inger Kristine Granøien Inger Kristine Granøien
2019/2897 20190716 16.07.2019 Inngående brev Arbeidsavtale - ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - sommeren 2019 - Enhet for pleie og omsorg - Kine Gårdsvold Lund Kine Gårdsvold Lund
2018/1755 20190716 16.07.2019 Inngående brev Søknad om permisjon - 280619-120819 - Eirin Lyngen Strømhylden Eirin Lyngen Strømhylden
2019/2901 20190716 16.07.2019 Inngående brev Rammeavtale - tilkallingsvikar - Enhet for pleie og omsorg - 120719-300919 - Mildrid Flatås Mildrid Flatås
2019/2900 20190716 16.07.2019 Inngående brev Arbeidsavtale - ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - sommeren 2019 - Enhet for pleie og omsorg - Hilde Anita Granøien Hilde Anita Granøien
2019/2899 20190716 16.07.2019 Inngående brev Rammeavtale - tilkallingsvikar - Enhet for pleie og omsorg - 010619-300919 - Malin Tverli Malin Tverli
2019/2898 20190716 16.07.2019 Inngående brev Rammeavtale - tilkallingsvikar - Enhet for pleie og omsorg - 010619-300919 - Inger Kristine Granøien Inger Kristine Granøien
2019/2427 20190716 16.07.2019 Inngående brev Behovsvurdering for tildeling av tilleggsjord - gbnr 199/2 - Nils Olav Storrø Nils Olav Storrø
2019/2893 20190716 16.07.2019 Utgående brev Anmodning om sletting av festekontrakter - gbnr 9/1 - Ole Bjørgen Statskog SF m.fl.
2019/2870 20190716 16.07.2019 Utgående brev Klage - Avslag på søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede - ***** ***** ***** Ny behandling i førsteinstansen *****
Ingen tilgang 20190716 16.07.2019 Inngående brev Bekreftelse på utbedring av veg i Slette hyttefelt Harald Larsen Rørlegger
2019/2047 20190716 16.07.2019 Utgående brev Re: Søknad om nytt kloakkanlegg på gården Hugås 229/1. Sverre Almås
2019/2892 20190716 16.07.2019 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - gbnr 177/36 - Randi Bakke og Åge Tyldum Åge Tyldum
2019/2478 20190716 16.07.2019 Utgående brev Delingsbehandling - fradeling av punktfeste gbfnr 73/16/4 til egen grunneiendom - gbnr 73/16 Karl Erik Solem m.fl.
2019/2207 20190716 16.07.2019 Utgående brev Vedr. ettersending av reviderte målsatte tegninger Hans Ivar Brattset
2019/2516 20190716 16.07.2019 Utgående brev Behandling av søknad - fradeling av hyttetomt Gbnr 34/5 Bergstaden Bygg AS
2019/2903 20190716 16.07.2019 Inngående brev Forespørsel om økt stilling - ***** ***** *****
2019/2878 20190716 16.07.2019 Utgående brev Søknad om skjenkebevilling - Enkelt anledning - Storbekkøya museumssæter - 090819 - Hogna Brygg AS Hogna brygg AS
2019/2894 20190716 16.07.2019 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - gbnr 127/3 - Erik Olaf Solberg Erik Olaf Solberg
2018/2578 20190716 16.07.2019 Utgående brev Byggesaksbehandling - Ferdigattest - Spjeldbakkan 9 og 11 IKON ARKITEKT & INGENIØR AS
2019/2680 20190716 16.07.2019 Utgående brev Byggesaksbehandling - Godkjent søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - Fasadeendring - gbnr 130/31 - Bakkgjerdet, 7288 Soknedal - tiltakshavere Randi Amdal Aasenhus og Olav Aasenhus Olav Aasenhus
2019/2887 20190715 15.07.2019 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - gbnr 82/11 og 82/16 - Siri Fossum Proa Eiendomsmegling
2019/2630 20190715 15.07.2019 Utgående brev Vedrørende forespørsel om søknadsplikt på levegger ved Nyheim Park Ann Karin Haugen
2019/2882 20190715 15.07.2019 Inngående brev Bekreftelse på drift av gårdsbruk - Mildrid Flatås Mildrid Flatås
2019/2832 20190715 15.07.2019 Utgående brev Rammeavtale - Tilkallingsvikar - Enhet for Pleie og omsorg - F.o.m. 01.10.19 t.o.m. 31.03.20 - Elin Bakken Elin Bakken
2019/79 20190715 15.07.2019 Utgående brev Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - 2019 Arnt Moshaug
2019/2832 20190715 15.07.2019 Utgående brev Rammeavtale - Tilkallingsvikar - Enhet for Pleie og omsorg - F.o.m. 01.10.19 t.o.m. 31.03.20 - Eline Aanerud Eline Aanerud
2019/2870 20190715 15.07.2019 Utgående brev Klage - Avslag på søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede - ***** ***** Tilbakemelding *****
2019/2884 20190715 15.07.2019 Inngående brev Krav om økt stilling - ***** ***** *****
2019/2884 20190715 15.07.2019 Utgående brev Foreløpig svar - Krav om økt stilling - ***** ***** *****
Ingen tilgang 20190715 15.07.2019 Utgående brev Ny nedkvittering av pantobligasjon i eiendom Lindorff AS v/ Låneadministrasjonen
2019/2883 20190715 15.07.2019 Inngående brev Arbeidsavtale - 100 % vikariat - skogbruksrådgiver - 011119-310920 - Ola Halvor Seeberg Nygård Ola H. S. Nygård
2019/2881 20190715 15.07.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - oppføring av frittstående flislager - gbnr 140/1 - Hustøft, 7288 Soknedal - tiltakshaver Sivert Magne Hustøft Sivert Magne Hustøft
2018/2395 20190715 15.07.2019 Inngående brev NVEs uttalelse til høring - Detaljregulering - Prost Bødkersveg 10 og 12 m.fl. - Støren Norges vassdrags- og energidirektorat
2019/2879 20190715 15.07.2019 Utgående brev Boligformidling: Utleie av leilighet i HO- bolig *****
2017/2988 20190715 15.07.2019 Utgående brev Befaringsrapport Gravebekkdalen 8. juli 2019 Eiere av setervoller i Gravebekkdalen
2019/2859 20190715 15.07.2019 Utgående brev Søknad om skjenkebevilling - åpent arrangement - Singsås samfunnshus - 130919 - Singsås arrangement Lensmannen i Midtre Gauldal m.fl.
2019/2832 20190715 15.07.2019 Utgående brev Rammeavtale - Tilkallingsvikar - Enhet for Pleie og omsorg - F.o.m. 01.10.19 t.o.m. 31.03.20 - Marlene Elda Marlene Elda
2019/2560 20190715 15.07.2019 Utgående brev Søknad om støtte fra Kommunale næringsfond - oppstart av bedrift - Mitt yrke-ung gründer i Midtre Gauldal ADALIA AS
2019/1330 20190715 15.07.2019 Saksframlegg/innstilling Dispensasjonsbehandling - Kommuneplanens arealdel - Gbnr 266/3
2019/2887 20190715 15.07.2019 Utgående brev Bekreftelse på registrert skjema for egenerklæring om konsesjonsfrihet - gbnr 82/11 og 82/16 Proa Eiendomsmegler
2019/2886 20190715 15.07.2019 Inngående brev Arbeidsavtale - 100 % vikariat - landbruksrådgiver - 020919-280820 - Kari Sunnset Kari Sunnset
2019/672 20190715 15.07.2019 Inngående brev Søknad om tilskudd til avløsning ved sykdom 290319-120419 - ***** ***** Landbruksdirektoratet
2019/2885 20190715 15.07.2019 Inngående brev Foreløpig svar på søknad om tilskudd til landbruksveg FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2018/312 20190715 15.07.2019 Utgående brev Foreløpig svar - Søknad om tillatelse tiltak - rammetillatelse - bruksendring fra forretningsformål til boligformål - gbnr 220/6 - Kotsøy - 7387 Singsås - tiltakshaver Kotsøy byggelag AS KOTSØY BYGGELAG AS
2019/1486 20190715 15.07.2019 Utgående brev Foreløpig svarbrev - Søknad om riving og gjenoppføring av fjellstyrebu - gbnr 402/1 - Budal fjellstyre BUDAL FJELLSTYRE
2019/2878 20190715 15.07.2019 Inngående brev SV: Skjenkebevilling Hogna Brygg AS
2019/1687 20190715 15.07.2019 Utgående brev Svar - Spørsmål angående byggesak - utskifting av tak på seterfjøs mv - gbnr 299/3 - Nekjådalen - 7387 Singsås - Bjørn Idar Vinsnesbakk Bjørn Idar Vinsnesbakk
2017/2189 20190715 15.07.2019 Inngående brev Tilbakemelding vedrørende bilder - gbnr 45/399 - Soknes 1 Løwi Eiendom AS
2017/2189 20190715 15.07.2019 Inngående brev Vedr. foreløpig svar på søknad om ferdigattest - gbnr 45/399-Soknes 1 Løwi Eiendom AS
2018/2310 20190715 15.07.2019 Inngående brev Oppdatert søknad om midlertidig brukstillatelse - gbnr 135/1 Byggmester J. Helland As
2019/2473 20190715 15.07.2019 Utgående brev Endret tidspunkt for befaring i Slettet hyttefelt - gbnr 49/38 HARALD LARSEN RØRLEGGER AS
2019/2408 20190715 15.07.2019 Inngående brev Foreløpig svar på søknad om tilskudd til landbruksveg FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2019/2868 20190715 15.07.2019 Utgående brev Arbeidsavtale - 100% vikariat - landbruksrådgiver Kari Sunnset
2019/2873 20190715 15.07.2019 Utgående brev Bekreftelse på registrert skjema for egenerklæring om konsesjonsfrihet - gbnr 177/35 Malum Bygg Eiendom AS
2016/3489 20190715 15.07.2019 Inngående brev Nytt prosesskriv fra motpart - Protector Pretor Advokat AS
2017/3126 20190715 15.07.2019 Inngående brev NVEs uttalelse til høring - Søknad om dispensasjon - Gjenoppbygging av Fløttvollen, Håkkådalen Norges vassdrags- og energidirektorat
2019/2504 20190715 15.07.2019 Utgående brev Foreløpig svar Dekar rettshjelp AS
2019/2671 20190712 12.07.2019 Utgående brev Søknad om endring av bomveisatser - Høstvoll-Høydalsveien Høstvoll - Høydalsveien veilag
2018/2744 20190712 12.07.2019 Utgående brev Bekreftelse på deling Sør-Trøndelag jordskifterett
2018/268 20190712 12.07.2019 Utgående brev Matrikkelbrev gbnr 264/10 Kari Sandrød og Jens Sandrød
2019/646 20190712 12.07.2019 Saksframlegg/innstilling Dispensasjonsbehandling - PlanID2005009 - Endalen hytteområde
2019/2536 20190712 12.07.2019 Utgående brev Vedtak om spesialpedagogisk hjelp barnehageåret 2019/2020 for ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
2019/2663 20190712 12.07.2019 Inngående brev Kvittering for behandlet refusjonskrav - gbnr 61/1 Fylkesmannen i Trøndelag
2019/2022 20190712 12.07.2019 Utgående brev Byggesaksbehandling - Godkjent søknad om oppføring av tilbygg og garasje - gbnr 278/18 May-Britt Eriksson
2019/2835 20190712 12.07.2019 Utgående brev Frigivelse av legalpant 1. kvartal 2019 Envina IKS
2019/2878 20190712 12.07.2019 Inngående brev Søknad om skjenkebevilling - lukket arrangement - Regionsamling i utvalgte kulturlandskap - Storbekkøya museumssæter - 090819 og 100819 - Hogna Brygg AS Hogna brygg AS
2019/2876 20190712 12.07.2019 Inngående brev Søknad om tilskudd til utvalgte kulturlandskap i jordbruket - seterdalene i Budalen - Forprosjekt for å klargjøre behov - gbnr 69/2 - Forollhogna Lam Forollhogna Lam
2019/2875 20190712 12.07.2019 Inngående brev Søknad om tilskudd til utvalgte kulturlandskap i jordbruket - seterdalene i Budalen - 2 stk gangbruer - gbnr 401/1 - Endal Beitelag SA Endal beitelag SA
2018/2148 20190712 12.07.2019 Inngående brev Kartutsnitt over eiendommen gbnr 9/1 Røttum Aril
2019/2832 20190712 12.07.2019 Utgående brev Rammeavtale - Tilkallingsvikar - Enhet for Pleie og omsorg - F.o.m. 01.10.19 t.o.m. 31.03.20 - Mary Rose Kant Mary Rose Kant
2019/2832 20190712 12.07.2019 Utgående brev Rammeavtale - Tilkallingsvikar - Enhet for Pleie og omsorg - F.o.m. 01.10.19 t.o.m. 31.03.20 - Elsa Bjerke Elsa Bjerke
2019/2204 20190712 12.07.2019 Inngående brev Ny orientering til kontrollutvalget om gaveregnskap Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS
2018/3215 20190712 12.07.2019 Inngående brev Sluttutbetaling av tilskudd - SMIL, 970895116 - Knut Ivar Skjærli Landbruksdirektoratet
2019/2557 20190712 12.07.2019 Inngående brev Utvidelse av fellingsområde for iverksatt tillatelse til felling av 1 bjørn - Holtålen, Midtre Gauldal, Selbu og Tydal kommuner FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2019/2877 20190712 12.07.2019 Inngående brev Søknad om tilskudd til utvalgte kulturlandskap i jordbruket - seterdalene i Budalen - Opprusting av eksisterende gjerde - gbnr 166/6 - Svein Budal Svein Budal
2018/92 20190712 12.07.2019 Inngående brev Delutbetaling av tilskudd - SMIL, 989847090 - Camilla Fyhn Landbruksdirektoratet
2019/1566 20190712 12.07.2019 Inngående brev Ettersendelse av erklæring - bygning nærmere nabogrense enn 4 m Midttømme Entreprenør AS
2019/2867 20190712 12.07.2019 Utgående brev Arbeidsavtale - 100% vikariat - skogbruks rådgiver Ola Nygård
2019/297 20190712 12.07.2019 Inngående brev Tilbakemelding - Reguleringsplan for Rødsløkken hytteområde - PlanID 1988006 Randi Uttian
2019/79 20190712 12.07.2019 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Arnt Moshaug Arnt Moshaug
2019/2872 20190712 12.07.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - tilbygg til eksisterende bolig - <50 m2 - gbnr 265/6 - Løvrød østre, 7387 Singsås - tiltakshaver Ketil Løvrød Ketil Løvrød
2018/1345 20190712 12.07.2019 Inngående brev Midlertidig arbeidsavtale - tilkallingsvikar - Singsås barnehage - 010819-311219 - Marthe Malum Marthe Malum
2019/2868 20190712 12.07.2019 Saksframlegg/innstilling Ansettelsesvedtak - 100% vikariat - landbruksrådgiver
2019/2867 20190712 12.07.2019 Saksframlegg/innstilling Ansettelsesvedtak - vikariat 100% - Skogbruks rådgiver
2019/2874 20190712 12.07.2019 Utgående brev Bekreftelse på registrert skjema for egenerklæring om konsesjonsfrihet - gbnr 264/296 og 264/3 - Daniel Sandrød Daniel Sandrød
2019/2874 20190712 12.07.2019 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - gbnr 264/296 og 264/3 - Daniel Sandrød Daniel Sandrød
2019/2873 20190712 12.07.2019 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - gbnr 177/35 - Malum bygg eiendom AS Malum bygg eiendom AS
2019/338 20190712 12.07.2019 Utgående brev Søknad om startlån - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** - Saken avsluttes *****
2019/196 20190712 12.07.2019 Inngående brev Kjørebok for sesongene 2017-2019 - Svein Erik Halvorsen Svein Erik Halvorsen
2019/2871 20190712 12.07.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - oppføring av redskapshus - gbnr 141/2 - 7288 Soknedal - tiltakshaver Oddbjørn Enlid Oddbjørn Enlid
2018/1950 20190712 12.07.2019 Inngående brev Søknad om midlertidig brukstillatelse for Soknes barnehage ON Arkitekter og ingeniører
2019/2845 20190712 12.07.2019 Inngående brev SV: Trafikksikkerhetstiltak: Hjem for en 50-lapp - Spørsmål /forklaring på faktura 1336796 av 30.06.19 Økonomi TrønderTaxi AS
2019/2868 20190712 12.07.2019 Utgående brev Arbeidsavtale - 100% vikariat - landbruksrådgiver Kari Sunnset
2019/2870 20190712 12.07.2019 Inngående brev Klage - Avslag på søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede - ***** ***** *****
2017/3447 20190712 12.07.2019 Inngående brev Midlertidig arbeidsavtale - tilkallingsvikar - Singsås barnehage - 010819-311219 - Lone Mari Waagbø Lone Mari Waagbø
2018/1164 20190712 12.07.2019 Inngående brev Midlertidig arbeidsavtale - 10 % vikariat assistent - Singsås barnehage - 010819-311219 - Sigrid Marie Grytdal Sigrid Marie Grytdal
2019/2869 20190712 12.07.2019 Inngående brev Søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid 2019/2020 - ***** ***** ***** *****
2019/2867 20190712 12.07.2019 Utgående brev Arbeidsavtale - 100% vikariat - Skogbruks rådgiver Ola Nygård
2019/2866 20190712 12.07.2019 Inngående brev Begrenset politiattest - Siv Irene Staverløkk Siv Irene Staverløkk
2019/2865 20190712 12.07.2019 Utgående brev Trygghetstjeneste: Brukeravgift etter endt leieperiode *****
2019/2762 20190712 12.07.2019 Inngående brev Kvittering for behandlet refusjoskrav - gbnr 99/2 Fylkesmannen i Trøndelag
2019/2670 20190712 12.07.2019 Inngående brev Kvittering for behandlet refusjonskrav - gbnr 41/1 Fylkesmannen i Trøndelag
2019/2861 20190712 12.07.2019 Inngående brev Attester og vitnemål - Oddbjørn Enlid Oddbjørn Enlid
2019/2775 20190712 12.07.2019 Inngående brev Kvittering for behandlet refusjonskrav - gbnr 160/1 Fylkesmannen i Trøndelag
2019/2536 20190712 12.07.2019 Utgående brev Vedtak om spesialpedagogisk hjelp barnehageåret 2019/2020 for ***** ***** ***** ***** ***** *****
2019/2832 20190712 12.07.2019 Utgående brev Rammeavtale - Tilkallingsvikar - Enhet for Pleie og omsorg - F.o.m. 01.10.19 t.o.m. 31.03.20- Inger Kristine Granøien Inger Kristine Granøien
2019/24 20190712 12.07.2019 Utgående brev Rammeavtale - Tilkallingsvikar - Enhet for Pleie og omsorg - F.o.m. 01.06.19 t.o.m. 30.09.19 - Inger Kristine Granøien Inger Kristine Granøien
2019/1330 20190712 12.07.2019 Utgående brev Melding om vedtak - Dispensasjonssøknad PlanID2010007 - Gbnr 266/3 Synnøve Singsaasbak
2017/3126 20190712 12.07.2019 Saksframlegg/innstilling Dispensasjonsbehandling - PlanID2010007 - Kommuneplanens arealdel
2019/2828 20190712 12.07.2019 Utgående brev Informasjon storviltjakt 2019 Bestandsplanområder i Midtre Gauldal
2018/1585 20190711 11.07.2019 Utgående brev Høringsbrev - søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - bygging av skogsvei - gbnr 141/1 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl.
2019/2583 20190711 11.07.2019 Inngående brev Reguleringsplan for E6 Soknedal – Korporalsbru i Midtre Gauldal kommune - Forslag til endring av reguleringsplan etter forenklet prosess Rambøll Norge AS
2019/2832 20190711 11.07.2019 Utgående brev Rammeavtale - Tilkallingsvikar - Enhet for Pleie og omsorg - F.o.m. 01.10.19 t.o.m. 31.03.20 - Liv Feragen Refseth Liv Feragen Refseth
2019/2832 20190711 11.07.2019 Utgående brev Rammeavtale - Tilkallingsvikar - Enhet for Pleie og omsorg - F.o.m. 01.10.19 t.o.m. 31.03.20 - Mari Lorier Mari Lorier
2019/2832 20190711 11.07.2019 Utgående brev Rammeavtale - Tilkallingsvikar - Enhet for Pleie og omsorg - F.o.m. 01.10.19 t.o.m. 31.03.20 - Gerrit Andre Pallin Lorier Gerrit Andre Pallin Lorier
2019/2812 20190711 11.07.2019 Inngående brev Arbeidsavtale - 10% fast stilling - Singsås oppvekstområde - Eva-Tabea Sødal Kappler - fra 01.08.2019 Eva-Tabea Sødal Kappler
2019/1443 20190711 11.07.2019 Utgående brev Innkomne merknader - Gbnr 262/8 Asbjørn Eriksen
2017/3126 20190711 11.07.2019 Utgående brev Høring etter plan- og bygningsloven kapittel 19 Grimstad & Tønsager AS m.fl.
2019/2832 20190711 11.07.2019 Utgående brev Rammeavtale - Tilkallingsvikar - Enhet for Pleie og omsorg - F.o.m. 01.10.19 t.o.m. 31.03.20 - Julie Solberg Julie Solberg
2019/2832 20190711 11.07.2019 Utgående brev Rammeavtale - Tilkallingsvikar - Enhet for Pleie og omsorg - F.o.m. 01.10.19 t.o.m. 31.03.20 - Tone Refseth Tone Refseth
2019/2686 20190711 11.07.2019 Inngående brev Arbeidsavtale - 80 % fast stilling som barne- og ungdomsarbeider - Singsås oppvekstområde - fom 010118 - Eva S. Kappler Eva-Tabea Sødal Kappler
2019/2832 20190711 11.07.2019 Utgående brev Rammeavtale - Tilkallingsvikar - Enhet for Pleie og omsorg - F.o.m. 01.10.19 t.o.m. 31.03.20 - Astrid Sundlisæter Astrid Sundlisæter
2019/2022 20190711 11.07.2019 Inngående brev Ettersendelse av avstandserklæring - gbnr 278/18 May-Britt Eriksson
2019/2832 20190711 11.07.2019 Utgående brev Rammeavtale - Tilkallingsvikar - Enhet for Pleie og omsorg - F.o.m. 01.10.19 t.o.m. 31.03.20 - Helga Holte Helga Holte
Ingen tilgang 20190711 11.07.2019 Utgående brev Søknad om tilretteleggingstilskudd - ***** ***** ***** NAV
2019/2832 20190711 11.07.2019 Utgående brev Rammeavtale - Tilkallingsvikar - Enhet for Pleie og omsorg - F.o.m. 01.10.19 t.o.m. 31.03.20 - Sissel Høen Sissel Høen
2019/2832 20190711 11.07.2019 Utgående brev Rammeavtale - Tilkallingsvikar - Enhet for Pleie og omsorg - F.o.m. 01.10.19 t.o.m. 31.03.20 - Inger Berit Talsnes Inger Berit Talsnes
2019/2832 20190711 11.07.2019 Utgående brev Rammeavtale - Tilkallingsvikar - Enhet for Pleie og omsorg - F.o.m. 01.10.19 t.o.m. 31.03.20 - Solbjørg Sandrød Solbjørg Sandrød
2019/2832 20190711 11.07.2019 Utgående brev Rammeavtale - Tilkallingsvikar - Enhet for Pleie og omsorg - F.o.m. 01.10.19 t.o.m. 31.03.20 - Marit Synnøve Hovstad Marit Synnøve Hovstad
2019/2832 20190711 11.07.2019 Utgående brev Rammeavtale - Tilkallingsvikar - Enhet for Pleie og omsorg - F.o.m. 01.10.19 t.o.m. 31.03.20 - Torill Hinsværk Torill Hinsværk
2019/2832 20190711 11.07.2019 Utgående brev Rammeavtale - Tilkallingsvikar - Enhet for Pleie og omsorg - F.o.m. 01.10.19 t.o.m. 31.03.20 - Guri Storlimo Rostad Guri Storlimo Rostad
2019/2832 20190711 11.07.2019 Utgående brev Rammeavtale - Tilkallingsvikar - Enhet for Pleie og omsorg - F.o.m. 01.10.19 t.o.m. 31.03.20 - Anne Marie Aasgård Anne Marie Aasgård
2019/2860 20190711 11.07.2019 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - gbnr 29/11 - Haldo Volla Eiendom AS Trondheim Aktiv Eiendomsmegling AS
2019/2832 20190711 11.07.2019 Utgående brev Rammeavtale - Tilkallingsvikar - Enhet for Pleie og omsorg - F.o.m. 01.10.19 t.o.m. 31.03.20 - Lene Bjerke Lene Bjerke
2019/2832 20190711 11.07.2019 Utgående brev Rammeavtale - Tilkallingsvikar - Enhet for Pleie og omsorg - F.o.m. 01.10.19 t.o.m. 31.03.20 - Anne Sommervold Anne Sommervold
2019/2832 20190711 11.07.2019 Utgående brev Rammeavtale - Tilkallingsvikar - Enhet for Pleie og omsorg - F.o.m. 01.10.19 t.o.m. 31.03.20 - Berit Budal Berit Budal
2019/2832 20190711 11.07.2019 Utgående brev Rammeavtale - Tilkallingsvikar - Enhet for Pleie og omsorg - F.o.m. 01.10.19 t.o.m. 31.03.20 - Ruth Signe Halset Ruth Signe Halset
2019/2832 20190711 11.07.2019 Utgående brev Rammeavtale - Tilkallingsvikar - Enhet for Pleie og omsorg - F.o.m. 01.10.19 t.o.m. 31.03.20 - Kjerstin Reitan Kjerstin Reitan
2019/2832 20190711 11.07.2019 Utgående brev Rammeavtale - Tilkallingsvikar - Enhet for Pleie og omsorg - F.o.m. 01.10.19 t.o.m. 31.03.20 - Maren Kant Jonli Maren Kant Jonli
2019/2832 20190711 11.07.2019 Utgående brev Rammeavtale - Tilkallingsvikar - Enhet for Pleie og omsorg - F.o.m. 01.10.19 t.o.m. 31.03.20 - Eva Katrine Vangen Eva Katrine Vangen
2018/3031 20190711 11.07.2019 Inngående brev Tilsagn om tilskudd til veibygging - Boneskleiva - Steinar Bones - Midtre Gauldal kommune FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2019/2859 20190711 11.07.2019 Inngående brev Søknad om skjenkebevilling - åpent arrangement - Singsås samfunnshus - 130919 - Singsås arrangement Singsås arrangement
2019/2832 20190711 11.07.2019 Utgående brev Rammeavtale - Tilkallingsvikar - Enhet for Pleie og omsorg - F.o.m. 01.10.19 t.o.m. 31.03.20 - Anne Grete Rogstad Anne Grete Rogstad
2019/2832 20190711 11.07.2019 Utgående brev Rammeavtale - Tilkallingsvikar - Enhet for Pleie og omsorg - F.o.m. 01.10.19 t.o.m. 31.03.20 - Espen Talsnes Flatmo Espen Talsnes Flatmo
2019/2832 20190711 11.07.2019 Utgående brev Rammeavtale - Tilkallingsvikar - Enhet for Pleie og omsorg - F.o.m. 01.10.19 t.o.m. 31.03.20 - Kent Gundersen Kent Gundersen
2019/2832 20190711 11.07.2019 Utgående brev Rammeavtale - Tilkallingsvikar - Enhet for Pleie og omsorg - F.o.m. 01.10.19 t.o.m. 31.03.20 - Oda Staverløkk Kristensen Oda Staverløkk Kristensen
2019/2856 20190711 11.07.2019 Inngående brev Tilrettelegging/omplassering pga graviditet - ***** ***** ***** *****
2019/1443 20190711 11.07.2019 Inngående brev Merknad til nabovarsel for gjerde rundt hytteeiendom - gbnr 262/8 Thomas Wolden
2017/3609 20190711 11.07.2019 Inngående brev NAV har endret datoen for din siste dag med foreldrepenger - ***** ***** ***** *****
2019/159 20190711 11.07.2019 Inngående brev Rapporter/statistikk for Matrikkelen i 2. kvartal 2019 for Midtre Gauldal kommune Kartverket
2019/2857 20190711 11.07.2019 Inngående brev Årlig kontroll husdyrkonsesjon - produksjon i 2018 var over konsesjonsfri grense FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2019/2479 20190711 11.07.2019 Utgående brev Vedrørende område benevnt som Støren sør Henrik Aas
2018/1585 20190711 11.07.2019 Utgående brev Dispensasjonsvedtak - Gbnr 141/1 Sigbjørn Haukås
2019/1324 20190711 11.07.2019 Inngående brev Avlysning av dialogmøte - 240118 - ***** ***** ***** ***** NAV Midtre Gauldal
2018/524 20190711 11.07.2019 Inngående brev E6 Ulsberg - Vindåsliene - Oppfølging av innsigelsesvarsel fra Bane NOR SF BANE NOR SF
2019/1324 20190711 11.07.2019 Inngående brev Innkalling til dialogmøte - 240118 - ***** ***** ***** ***** NAV Midtre Gauldal
2019/2858 20190711 11.07.2019 Inngående brev Søknad om tilskudd - drenering, 995829622 Landbruksdirektoratet
2018/4274 20190711 11.07.2019 Inngående brev Delutbetaling - Aktivitetsfremmende skogpådriving og vegplanlegging i en grønn framtid Trøndelag fylkeskommune
2019/2864 20190711 11.07.2019 Inngående brev Oversendelse av tillatelse til endret transformatorytelse og transformatorbytte NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE)
2019/2863 20190711 11.07.2019 Inngående brev Rammeavtale - tilkallingsvikar - Soknes barnehage - 010819-311219 - Elise Buseth Elise Buseth
2019/2862 20190711 11.07.2019 Utgående brev Søknad om støtte til utvalgte kulturlandskap - Vedlikehold av toaletter i seterdalene i sommerferien - gbnr 402/1 - Budal bygdeutvikling Fylkesmannen i Trøndelag
2019/2862 20190711 11.07.2019 Inngående brev Søknad om tilskudd til utvalgte kulturlandskap i jordbruket - seterdalene i Budalen - Vedlikehold av toaletter i seterdalene i sommerferien - gbnr 402/1 - Budal bygdeutvikling Budal bygdeutvikling
2019/196 20190711 11.07.2019 Inngående brev Kjørebok for sesongene 2017-2019 - Jan-Morten Torve Jan-Morten Torve
2019/2860 20190711 11.07.2019 Utgående brev Bekreftelse på registrert skjema for egenerklæring om konsesjonsfrihet - gbnr 29/11 Trondheim Aktiv Eiendomsmegling AS
2018/4146 20190711 11.07.2019 Inngående brev Rutiner offentlige anskaffelser - orientering til Kontrollutvalget Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS
2019/2851 20190711 11.07.2019 Utgående brev Vedtaksbrev - Utbetaling fra skogfond og søknad om tilskudd til skogkultur - gbnr 21/1 - Håvard Rognes Håvard Rognes
2019/2851 20190711 11.07.2019 Inngående brev Kvittering for behandlet refusjonskrav - gbnr 21/1 - Håvard Rognes Fylkesmannen i Trøndelag
2019/2786 20190711 11.07.2019 Utgående brev Vedtaksbrev - Utbetaling fra skogfond og søknad om tilskudd til skogkultur - gbnr 231/2 - Kari Merethe Buseth Kari Merethe Buseth
2019/2832 20190711 11.07.2019 Utgående brev Rammeavtale - Tilkallingsvikar - Enhet for Pleie og omsorg - F.o.m. 01.10.19 t.o.m. 31.03.20 - Mildrid Flatås Mildrid Flatås
2019/2786 20190711 11.07.2019 Inngående brev Kvittering for behandlet refusjonskrav - gbnr 231/2 - Kari Merethe Buseth Fylkesmannen i Trøndelag
2019/24 20190711 11.07.2019 Utgående brev Rammeavtale - Tilkallingsvikar - Enhet for Pleie og omsorg - F.o.m. 12.07.19 t.o.m. 30.09.19 - Mildrid Flatås Mildrid Flatås
2019/2832 20190711 11.07.2019 Utgående brev Rammeavtale - Tilkallingsvikar - Enhet for Pleie og omsorg - F.o.m. 01.10.19 t.o.m. 31.03.20 - Britt Synnøve Rosmo Britt Synnøve Rosmo
2019/2832 20190711 11.07.2019 Utgående brev Rammeavtale - Tilkallingsvikar - Enhet for Pleie og omsorg - F.o.m. 01.10.19 t.o.m. 31.03.20 - Anne Myhren Anne Myhren
2018/4608 20190711 11.07.2019 Saksframlegg/innstilling Klage på vedtak - avslag på søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for Løvrød hytteområde for oppføring av garasje
2018/1585 20190711 11.07.2019 Saksframlegg/innstilling Dispensasjonsbehandling - PlanID 2010007 - Kommuneplanens arealdel - Gbnr 141/1
2019/1442 20190711 11.07.2019 Utgående brev Byggesaksbehandling - Godkjent søknad om oppføring av tilbygg - gbnr 401/1/13 Lars Bakke Olufsen
2018/3809 20190710 10.07.2019 Utgående brev Foreløpig svar - Saken lukkes Per Jan Morseth
2019/2854 20190710 10.07.2019 Inngående brev Attester og vitnemål - Grete Folstad Grete Folstad
2019/2852 20190710 10.07.2019 Inngående brev Søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket - oppsetting av gjerde for å ta tilbake gammelt beite - gbnr 21/1 - søker Håvard Rognes Landbruksdirektoratet
2019/2849 20190710 10.07.2019 Inngående brev Høring om realkompetansevurdering for voksne på andre språk enn norsk og samisk Utdanningsdirektoratet
2018/2395 20190710 10.07.2019 Inngående brev Oversendelse av arealplan - offentlig ettersyn jf. pbl § 5-2 - Midtre Gauldal kommune Kartverket Trøndelag
2019/2847 20190710 10.07.2019 Utgående brev Bekreftelse på registrert skjema for egenerklæring om konsesjonsfrihet - gbnr 98/9 Odd Sverre Øie
2019/2846 20190710 10.07.2019 Inngående brev Søknad om kompensasjon for videreutdanning - ***** ***** ***** *****
2019/2845 20190710 10.07.2019 Utgående brev Trafikksikkerhetstiltak: Hjem for en 50-lapp - Spørsmål /forklaring på faktura 1336796 av 30.06.19 Trøndertaxi AS
2019/2855 20190710 10.07.2019 Inngående brev Karakterutskrift NTNU - Karina Berge Moen Karina Berge Moen
2018/4412 20190710 10.07.2019 Inngående brev Vitnemål fra Nord universitet - Malin Engen Nyhus Malin Engen Nyhus
2018/714 20190710 10.07.2019 Utgående brev Søknad om videreføring av tilskudd FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2019/2559 20190710 10.07.2019 Inngående brev Søknad om stilling Cecilie Eide
2019/2669 20190710 10.07.2019 Utgående brev Kommunalt vedtak vedr. oppdeling i eierseksjoner for eiendom gnr 130 bnr 18, Soknedal Trondheim Aktiv Eiendomsmegling AS
2019/2851 20190710 10.07.2019 Inngående brev Krav om utbetaling fra skogfond og søknad om tilskudd til skogkultur - gbnr 21/1 - Håvard Rognes Landbruksdirektoratet
2019/2844 20190710 10.07.2019 Inngående brev Styrket veiledning og oppfølging av fosterhjem - læringsnettverk barnevern Trøndelag Fylkesmannen i Trøndelag
2019/2492 20190710 10.07.2019 Inngående brev Kulturminnefaglig uttalelse til søknad om godkjenning av plan for nydyrking - gbnr 152/1 Trøndelag fylkeskommune
2017/2327 20190710 10.07.2019 Inngående brev Henvendelse fra lønn vedrørende videre tilbakebetaling av lønn under ulønnet permisjon - ***** ***** ***** *****
2019/2842 20190710 10.07.2019 Inngående brev Underskrevet avtale - ettersøks- og fallviltgruppen - Johan Skinderhaug Johan Skinderhaug
2019/2842 20190710 10.07.2019 Inngående brev Underskrevet avtale - ettersøks- og fallviltgruppen - Ingar Gravrok Ingar Gravrok
Versjon:5.2.2.1