eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 200 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2017/2493 20190516 16.05.2019 Inngående brev Søknad om utbetaling av innvilget tilskudd - Harald Buseth Harald Buseth
2019/2079 20190516 16.05.2019 Inngående brev Søknad om tilskudd - sykeavløsning - 040319-170319 - ***** ***** ***** ***** Landbruksdirektoratet
2016/1461 20190516 16.05.2019 Inngående brev Varsel om frist for å gjennomføre og rapportere - smil, 980411095 Landbruksdirektoratet
2019/2046 20190516 16.05.2019 Utgående brev Jobbsøkerkurs for minoritetsspråklige Escala Karriere as m.fl.
2019/2069 20190516 16.05.2019 Utgående brev Trafikksikkerhetstiltak : "Hjem for en 50-lapp" - Refusjonskrav 2019 Trøndelag Fylkeskommune
2019/2086 20190516 16.05.2019 Inngående brev Søknad om startlån og tilskudd til tilpasning - ***** ***** ***** ***** *****
2019/159 20190516 16.05.2019 Inngående brev Prosjekt ifm. masterplan for Matrikkelen, informasjon til kommunene pr. mai 2019 Kartverket
2019/159 20190516 16.05.2019 Inngående brev Informasjon til brukere av Matrikkelen som får feil etter utfasing av TLS 1.0 og 1.1 - til matrikkelkontakter Kartverket
2019/2036 20190516 16.05.2019 Inngående brev Arbeidsavtale som ferievikar sommeren 2019 - uke 26-33 - Enhet for helse og familie, avd Enslige mindreårige flyktninger - Tareq Mekhael Shahood Tareq Mekhael Shahood
2018/4574 20190516 16.05.2019 Saksframlegg/innstilling Kommunestyrevalget 2019 - godkjenning av listeforslag
2018/2821 20190516 16.05.2019 Inngående brev Frigivelse legalpant 4. kvartal 2018 Envina IKS
2019/1917 20190516 16.05.2019 Inngående brev Arbeidsavtale - 100 % pedagogisk leder - Singsås barnehage - fra 010819 - Stine Esphaug Andersen Stine Esphaug Andersen
2019/1382 20190516 16.05.2019 Utgående brev Vedtak om spesialundervisning - ***** ***** ***** ***** ***** Foreløpig svar. *****
2019/2085 20190516 16.05.2019 Utgående brev Utlysningstekst- Ledige stillinger - barne- og ungdomsarbeidere - Støren barneskole og Budal oppvekst Delta Midtre Gauldal m.fl.
2018/2833 20190516 16.05.2019 Inngående brev Midlertidig arbeidsavtale - 80 % lærer- Budal skole - 010819-310720 - Stine Krigsvoll Stine Krigsvoll
2019/935 20190516 16.05.2019 Utgående brev Refusjonskrav ***** ***** ***** - Våren 2019 Vikna kommune, Avdeling oppvekst v/Torbjørn Helmersen
2018/2362 20190516 16.05.2019 Utgående brev Refusjonskrav - ***** ***** - Våren 2019 Steinkjer kommune, Avdeling oppvekst
2019/937 20190516 16.05.2019 Utgående brev Refusjonskrav - ***** ***** - Våren 2019 Vikna kommune, Avdeling oppvekst v/Torbjørn Helmersen
2019/1969 20190516 16.05.2019 Utgående brev Offentlighetsvurdering ved søknad om stilling *****
2019/1011 20190516 16.05.2019 Utgående brev Stilling besatt Maren Løberg m.fl.
2019/2068 20190516 16.05.2019 Saksframlegg/innstilling Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 - forhåndstemmegivning
2019/2082 20190516 16.05.2019 Inngående brev Etablering og drift av barnehage Julia Aa
2018/4104 20190516 16.05.2019 Utgående brev Tilbakemelding på oppfølgingsspørsmål fra Fylkesmannen ang. skolemiljøsak ***** ***** ***** ***** FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2019/2024 20190516 16.05.2019 Saksframlegg/innstilling Kommune- og fylkestingsvalget 2019 - valg av stemmestyrer
2019/2087 20190516 16.05.2019 Inngående brev Avtale integrasjon Frontline - svar på personvern og generelle vilkår Officelink v/Ørjan Hansen
2019/2087 20190516 16.05.2019 Inngående brev Avtale integrasjon Frontline - bekreftelse på mottatt avtale Officelink v/Ørjan Hansen
2018/52 20190516 16.05.2019 Inngående brev Melding om sak for Jordskifteretten - registrering i matrikkelen - endring Sør-Trøndelag jordskifterett
2019/2070 20190516 16.05.2019 Inngående brev Arbeidsavtale - ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - sommeren 2019 - Enhet for pleie og omsorg - Sissel Høen Sissel Høen
2019/2071 20190516 16.05.2019 Inngående brev Korrigert arbeidsavtale - stillingsutvidelse - fast 45,01 % - helsefagarbeider - Singsås bo- og dagsenter - Maren Kant Jonli Maren Kant Jonli
2018/4191 20190516 16.05.2019 Inngående brev Midlertidig arbeidsavtale - stillingsutvidelse - 90 % sykepleier - Enhet for pleie og omsorg pt Hjemmesykepleien - 010919-311219 - Solbjørg Sandrød Solbjørg Sandrød
2019/2075 20190516 16.05.2019 Inngående brev Rammeavtale - Tilkallingsvikar - Enhet for pleie og omsorg - 160419 - Siren Anita Skjervold Siren Anita Skjervold
Ingen tilgang 20190516 16.05.2019 Inngående brev Kursbevis - Pasient- og brukerrettighetslovens kapittel 4 A - Tone Myklebost Tone Myklebost
2019/2078 20190516 16.05.2019 Inngående brev Søknad om fritak fra forbudet mot fyring med mineralolje - gbnr 230/70 - Anne Marie Engen Anne Marie Engen
2019/1969 20190516 16.05.2019 Inngående brev Søknad om stilling *****
2019/2081 20190516 16.05.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - matrikulering av eksisterende festetomt - gbnr 408/1/9002 - Samsjø statsallmenning - tiltakshaver Statskog SF Statskog SF
2019/2080 20190516 16.05.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - tilbygg <50m2 - gbnr 401/1/16 - Fjellheim, Endal, 7298 Budalen - tiltakshaver Geir Rune Hoel Geir Rune Hoel
2018/3064 20190516 16.05.2019 Utgående brev Vedtak: Tildeling av veiadresser for "Størenveien" Siv Renate Harstad m.fl.
2017/3846 20190516 16.05.2019 Utgående brev Navneforslag til uttalelse SNT - parsell 2160, 20 300 og 40 201 SPRÅKRÅDET
2019/571 20190516 16.05.2019 Inngående brev Uttalelse - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - oppføring av uthus - Midtre Gauldal 401/1 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2019/2077 20190516 16.05.2019 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - oppføring av garasje - gbnr 5/17 - Berit og Atle Grytdal Berit Sørløkken Grytdal
2019/1758 20190516 16.05.2019 Utgående brev Søknad om fritak av gebyr i disp/byggesak - gbnr 236/63 Tove og Olav Hovstad
2017/3208 20190516 16.05.2019 Utgående brev Forsinket svar på Mattilsynet vedtak om vedlikehold og internkontroll , ref 2018/232415 Mattilsynet
2019/646 20190515 15.05.2019 Inngående brev NVEs innspill til høring - Søknad om dispensasjon - GBnr 187/1 - Fradeling av eiendom med adkomstvei - Enmoen, Sør for Budal - Midtre Gauldal kommune NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE)
2019/1290 20190515 15.05.2019 Inngående brev Saksframlegg planoppstart og forslag til planprogram Plankontoret
2019/2023 20190515 15.05.2019 Utgående brev Foreløpig svar - søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel May-Brit Eriksson
2019/2043 20190515 15.05.2019 Utgående brev SLUTTATTEST Rahma Mohammed Nuh Rahma Mohammed Nuh
2019/906 20190515 15.05.2019 Inngående brev Taushetserklæring - Åse Anette Oldervik Åse Anette Oldervik
2019/1407 20190515 15.05.2019 Utgående brev Vedr, byggesak eiendom gbnr 130/14 Tømrer Vagnild
2019/1966 20190515 15.05.2019 Inngående brev Søknad om stilling Gunhild Eimhjellen
2019/1514 20190515 15.05.2019 Utgående brev Varsel om tilsyn med tema ettervern og samarbeid mellom barneverntjenesten og sosiale tjenester i NAV FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2019/2065 20190515 15.05.2019 Inngående brev Melding om bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt - bygning inntil 50 m2 - Gbnr 45/347 - Prestteigen, 7290 Støren - tiltakshaver Lars Holthe og Gunn Sæther Lars Holthe og Gunn Sæther
2019/599 20190515 15.05.2019 Utgående brev Byggesaksbehandling - Godkjent søknad om oppføring av tilbygg til eksisterende næringsbygg - gbfsnr 2/13/0/4 OLA AAS EIENDOM AS
2019/2063 20190515 15.05.2019 Inngående brev Rammeavtale - tilkallingsvikar - Enhet for pleie og omsorg - Anita Sundseth Anita Sundseth
2019/1775 20190515 15.05.2019 Inngående brev Arbeidsavtale - ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - sommeren 2019 - Enhet for pleie og omsorg - Siv Randen Siv Randen
2019/2072 20190515 15.05.2019 Inngående brev Søknad om redusert stilling i Voksenopplæringen - fra 80 til 60 % - Guri Moan Horg Guri Moan Horg
2019/1273 20190515 15.05.2019 Utgående brev Klage på tildeling av barnehageplass - ***** ***** ***** *****
2019/1146 20190515 15.05.2019 Utgående brev Bekreftelse kontonr stipend Kompetanse Norge
2017/1351 20190515 15.05.2019 Inngående brev Oppsigelse av kommunal bolig - ***** ***** ***** *****
2019/349 20190515 15.05.2019 Inngående brev Søknad om tilskudd til privat vei - veien Høen-Forodden Veien Høen-Forodden SA
2019/1273 20190515 15.05.2019 Utgående brev Klage på barnehageopptaket - ***** ***** ***** *****
2019/1559 20190515 15.05.2019 Inngående brev Pålegg om å teste hjortevilt for skrantesjuke i forbindelse med jakt 2019 Miljødirektoratet
2018/979 20190515 15.05.2019 Utgående brev Refusjonskrav - ***** ***** ***** - Våren 2019 Trondheim kommune, Sentralt fakturamottak, Org.kode 581000
2018/2360 20190515 15.05.2019 Utgående brev Refusjonskrav - ***** ***** - Våren 2019 Steinkjer kommune, Avdeling oppvekst
2019/1033 20190515 15.05.2019 Utgående brev Arbeidsavtale - 100% fast stilling lærer ved f.t Soknedal skole - fra 01.08.19 Marthe Stornes Løkken
2018/2359 20190515 15.05.2019 Utgående brev Refusjonskrav - ***** ***** - Våren 2019 Trondheim kommune, sentralt fakturamottak, org.kode 581000
2019/16 20190515 15.05.2019 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale- 88%- lærer- Budal skole- Marit Solem Marit Solem
2019/16 20190515 15.05.2019 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale- 80%-lærer- Budal skole- Stine krigsvoll Stine Krigsvoll
2018/3643 20190515 15.05.2019 Utgående brev Skolemiljø - ***** ***** ***** ***** *****
2019/1033 20190515 15.05.2019 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale 2019 - Singsås oppvekstområde-vikariat som lærer - Kristin Løhre. Kristin Løhre
2019/1033 20190515 15.05.2019 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale 2019- Singsås oppvekstområde - vikariat som lærer - Frida K.Haugen. Frida K. Haugen
2018/2436 20190515 15.05.2019 Utgående brev Avlønning enhetsleders stedfortreder - Singsås oppvekstområde - 25.02.2019 - 31.07.2019 - Gurid Hovstad. Gurid Hovstad
2019/1273 20190515 15.05.2019 Saksframlegg/innstilling Klage på tildeling av barnehageplass - ***** ***** *****
2019/2029 20190515 15.05.2019 Utgående brev Henvendelse vedr. manglende ledningsdata fra netteiere i kommunens lokale kopi av Felles Kart Database (FKB) Norconsult Informasjonssystemer AS
2019/1450 20190515 15.05.2019 Utgående brev Tinglyst dokument for godkjent eierseksjonering eiendom gnr 3 bnr 293, Støren Heimdal Eiendomsmegling AS
2019/2066 20190515 15.05.2019 Inngående brev Høring - Forslag til endringer i bioteknologiloven Det kongelige helse- og omsorgsdepartement
2019/1975 20190515 15.05.2019 Inngående brev Søknad om stilling Inger Kristine Granøien
2019/1975 20190515 15.05.2019 Utgående brev Faste stillinger - inntil 156 % - aktivitør Lysgården verksted FO Midtre Gauldal m.fl.
2019/1975 20190515 15.05.2019 Inngående brev Søknad om stilling Torill Solberg
2019/2010 20190515 15.05.2019 Utgående brev Fast stilling - 70 % spesialpedagog i voksenopplæringen Fagforbundet m.fl.
2019/2062 20190515 15.05.2019 Utgående brev Søknad om leie av kommunal bolig - ***** ***** ***** *****
2019/1200 20190515 15.05.2019 Inngående brev Forsikringsbevis og kjøpekontrakt - ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
2019/2067 20190515 15.05.2019 Inngående brev Tilsagn om tilskudd til trua naturtyper 2019 – Slåttemarker på Rønningen i Midtre Gauldal kommune FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2019/1764 20190515 15.05.2019 Inngående brev Tilbud om investeringstilskudd - Arnt Storrøsæter Innovasjon Norge
2019/2061 20190514 14.05.2019 Inngående brev Egenerklæringer om konsesjonsfrihet - gbnr 45/37 - Eva Johanne Vik og Frank Arne Gallavara Eva Johanne Vik og Frank Arne Gallavara
2019/2061 20190514 14.05.2019 Utgående brev Bekreftelse på registrering - egenerklæringer om konsesjonsfrihet - gbnr 45/37 - Eva Johanne Vik og Frank Arne Gallavara Eva Johanne Vik
2019/2025 20190514 14.05.2019 Utgående brev Søknad om økning av bompengesatser - Bjørgan seterveg Bjørgan Seterveg
2019/560 20190514 14.05.2019 Inngående brev Tilsagn om tilskudd til tiltak i beiteområder - sperregjerde med ferist - Singsås vestre beitelag AS - Midtre Gauldal kommune Fylkesmannen i Trøndelag
2019/196 20190514 14.05.2019 Inngående brev Kjørebok - motorferdsel i utmark - 2017 - 2019 - Kjell Arne Torve Kjell Arne Torve
2019/2030 20190514 14.05.2019 Utgående brev Signert avtale GDPR - Compilo Compilo
2019/2030 20190514 14.05.2019 Utgående brev Aksept av tilbud - GDPR - Midtre Gauldal kommune Wolden Tore
2019/2058 20190514 14.05.2019 Inngående brev Avtale om leie av jord - gbnr 80/1 - eier Jan Arvid Skimmeli - leietakere Gjertrud og Roger Johansen - gbnr 80/7 Jan Arvid Skimmeli
2019/2059 20190514 14.05.2019 Inngående brev Avtale om leie av jord - gbnr 88/2 - eier John Lasse Haugen - leietakere Gjertrud og Roger Johansen - gbnr 80/7 John Lasse Haugen
2019/2060 20190514 14.05.2019 Inngående brev Avtale om leie av jord - gbnr 88/5 - eier Even Langvik - leietakere Gjertrud og Roger Johansen - gbnr 80/7 Even Langvik
2019/1340 20190514 14.05.2019 Utgående brev Tilbakemelding etter kontroll produksjonstilskudd 2019 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2019/2062 20190514 14.05.2019 Inngående brev Søknad om leie av kommunal bolig - ***** ***** ***** *****
2019/2034 20190514 14.05.2019 Utgående brev Oversikt serveringsbedrifter pr. 1.mai 2019 i Midtre Gauldal Regionalt verneombud, Hotell og restaurant og renhold
2019/2039 20190514 14.05.2019 Utgående brev Lagerplass ved Budal bo- og dagsenter -Tilbakemelding Odd Vårvik
Ingen tilgang 20190514 14.05.2019 Inngående brev Bosetting av flyktninger Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
2019/1842 20190514 14.05.2019 Utgående brev Søknad om startlån ( forhåndsgodkjennelse)- ***** ***** ***** *****
2019/1271 20190514 14.05.2019 Inngående brev Trekker søknad om stilling - Simone Strindberg Simone Strindberg
2017/3209 20190514 14.05.2019 Inngående brev Snuplass ved Holtet AtB AS
2018/765 20190514 14.05.2019 Inngående brev Soknedal sentrum - status i prosjektet og utkast plan og profiltegninger Rambøll Norge AS
2019/250 20190514 14.05.2019 Inngående brev Vedrørende høring av planprogram samt varsel om oppstart av arbeid med kommuneplanens arealdel for Midtre Gauldal Kommune Samediggi/Sametinget
2019/250 20190514 14.05.2019 Inngående brev Uttalelse - varsel om oppstart og planprogram - kommuneplanens arealdel 2020 - 2031 for Midtre Gauldal kommune Fylkesmannen i Trøndelag
2017/3209 20190514 14.05.2019 Utgående brev Kart - Kommunedelplan Støren - oversendelse 4 Plankontoret
2019/1151 20190514 14.05.2019 Inngående brev Høring av forskrift om innskrenket jakttid for elg i jakttidsperioden 2020-2022 for kommunene Steinkjer, Verran, Snåsa, Frosta, Stjørdal og Røros i Trøndelag. Trøndelag fylkeskommune
Ingen tilgang 20190514 14.05.2019 Inngående brev Tilleggssøknad Dyrvoldvegen Fylkesmannen i Trøndelag
2018/3150 20190514 14.05.2019 Inngående brev Søknad om kommunal bolig - ***** ***** ***** *****
2019/2054 20190514 14.05.2019 Inngående brev Høring om krav til kompetanse for lærere i grunnopplæringen Utdanningsdirektoratet
2018/524 20190514 14.05.2019 Inngående brev Innspill - E6 Ulsberg-Vindåsliene - gbnr 130/3 - Ola Østhus Ola Østhus
2018/524 20190514 14.05.2019 Inngående brev Høringsuttalelser E6 Ulsberg - Vindåsliene Nye veier AS
2017/1679 20190514 14.05.2019 Inngående brev Midtre Gauldal kommune - Uttalelse til detaljregulering Storneset masseuttak - Gbnr230/10 m.fl Bane NOR SF
2019/931 20190514 14.05.2019 Inngående brev Målsatt byggetegning - gbnr 39/30 Johan Blekesmark
2017/1679 20190514 14.05.2019 Inngående brev Ber om utsatt høringsfrist - reguleringsplan Storneset masseuttak Fylkesmannen i Trøndelag
2019/2051 20190514 14.05.2019 Inngående brev Arbeidsavtale - 24,42 % assistent - Enhet for pleie og omsorg - Midtre Gauldal sykehjem avdeling Røskafttunet - fra 010619 - Al Nazir Hamad Beshir Al Nazir Hamad Beshir
2019/2007 20190514 14.05.2019 Saksframlegg/innstilling Eierstrategi og eiermelding 2019 - Formannskapet som Eierforum
2019/2056 20190514 14.05.2019 Inngående brev Byggesøknad - restaurering og tilbygg hytte - gbnr 290/3 - 7387 Singsås - tiltakshavere Kirsten og Odd Gaustad Kirsten og Odd Gaustad
2019/2052 20190514 14.05.2019 Inngående brev Europeisk mobilitetsuke og bilfri dag 2019 Det kongelige klima- og miljødepartement
2019/1969 20190514 14.05.2019 Inngående brev Søknad om stilling Camilla Lian
2019/1178 20190514 14.05.2019 Utgående brev Byggesaksbehandling - Godkjent søknad om riving av eksisterende og oppføring av ny garasje, samt tilbygg til bolig - gbnr 10/1 - Bjørga, 7295 Rognes - tiltakshaver Marit Bjørgen Marit Bjørgen
2019/1407 20190514 14.05.2019 Utgående brev Byggesaksbehandling - Godkjent søknad om tilbygg til bolig - gbnr 130/14 - Bakkgjerdet, 7288 Soknedal - tiltakshaver Gerd Beate Solberg TØMRER VAGNILD AS
2017/1785 20190514 14.05.2019 Utgående brev Byggesaksbehandling - Godkjent søknad om riving av garasje og tilbygg samt oppføring av nytt tilbygg - gbnr 45/330 - Geir Helge Austberg Geir Helge Austberg
2018/2183 20190514 14.05.2019 Utgående brev Byggesaksbehandling - Igangsettingstillatelse - tilbygg til kaldlager - gbnr 45/349 - Basmoen 9, 7290 Støren - tiltakshaver Trøndelag fylkeskommune PER KNUDSEN ARKITEKTKONTOR AS
2019/531 20190514 14.05.2019 Utgående brev Byggesaksbehandling - Godkjent søknad om tillatelse i ett trinn - ny bolig - gbnr 131/2 tomt 2 - 7288 Soknedal - tiltakshavere Solveig og Trond Skamfer NORGESHUS OPPDAL BYGG AS
2019/797 20190514 14.05.2019 Inngående brev Forslag til fordeling av kulturmidler fra idrettsrådet 2019 Idrettsrådet
2019/797 20190514 14.05.2019 Saksframlegg/innstilling Tildeling av kulturmidler - idrett
2016/3157 20190514 14.05.2019 Utgående brev Byggesaksbehandling - Ferdigattest - Oppføring av garasje og boligbygg med 4 boenheter - gbnr 3/293 Foldstadtunet hus 2 MIDTTØMME ENTREPRENØR AS
2019/1407 20190514 14.05.2019 Inngående brev Angående utslippstillatelse - gbnr 130/14 - Gerd Beate Solberg Harald Wolden
2019/532 20190514 14.05.2019 Utgående brev Byggesaksbehandling - Godkjent søknad om tillatelse til oppføring av ny bolig - gbnr 131/2 tomt 1 - 7288 Soknedal - tiltakshaver Dagmar Tømmerås NORGESHUS OPPDAL BYGG AS
2019/2055 20190514 14.05.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak - oppføring av anneks - gbnr 74/3 - 7288 Soknedal - tiltakshaver Henry K Solem Henry K Solem
2019/2057 20190514 14.05.2019 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - restaurering og tilbygg hytte - gbnr 290/3 - 7387 Singsås - tiltakshavere Kirsten og Odd Gaustad Kirsten og Odd Gaustad
2019/569 20190514 14.05.2019 Saksframlegg/innstilling Dispensasjonsbehandling - søknad om dispensasjon fra Slettet hyttefelt for plassering av fritidsbolig i kontakt med hensynssone for grønnstruktur - gbnr 49/40
2018/2996 20190513 13.05.2019 Inngående brev Fastsettelse planprogram Midtre Gauldal biogassanlegg ProInvenia AS - avd Trondheim
2019/1183 20190513 13.05.2019 Inngående brev Uttalelse - dispensasjon fra kommunedelplan - etablering av containeranlegg for drivstoff - Støren - Midtre Gauldal 45/302 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2019/2040 20190513 13.05.2019 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - riving utbygg og forlengelse hytte - gbnr 401/1/13 - Endal statsallmenning - 7298 Budalen - tiltakshaver Lars Bakke Olufsen Lars Olufsen
2017/3287 20190513 13.05.2019 Inngående brev Adkomstrett til tomter i Hundåslåtten hyttefelt Arnt og Elin Ø Bjørnli
2017/3287 20190513 13.05.2019 Inngående brev Oversendelse av reviderte planbestemmelser - 1648_2017006_Rp_Hundåslåtten_Hyttefelt Allskog SA
2019/2045 20190513 13.05.2019 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for Svartfjellia hyttefelt - fradeling av tomt - gbnr 22/1 - Johnny Jørgen Aunøien Johnny Jørgen Aunøien
2019/2042 20190513 13.05.2019 Inngående brev Informasjon til kommunene om fylkeskommunens behandling av dispensasjonssaker Trøndelag fylkeskommune
Ingen tilgang 20190513 13.05.2019 Inngående brev Revisjon av reg.plan Planovergangstiltak Støren - oversendelse planmateriale med nye datoer og reviderte bestemmelser Arkitektene Astrup og Hellern AS
2019/2048 20190513 13.05.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak - oppføring av hytte - gbnr 408/1/40 - 7387 Singsås - tiltakshavere Laila og Sverre Almås Sverre Almås
2019/2041 20190513 13.05.2019 Inngående brev Samsjø statsallmenning - Nabovarsel fnr 5027/408/1/42 - Oppføring av fritidsbolig - John Kristian Barlien m/flere Statskog SF
2019/2032 20190513 13.05.2019 Inngående brev Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus - gbnr 401/1- 7298 Budalen - tiltakshaver Terje Lium Broen rørservice AS
2016/2414 20190513 13.05.2019 Inngående brev Søknad utsettelse ferdigstilling prosjekt - oppføring av bolig og garasje - gbnr 51/7 - Bakkely Øverøien, 7290 Støren - tiltakshaver Richard Pilat Richard Pilat og Monika Candova
2019/2047 20190513 13.05.2019 Inngående brev Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus - gbnr 229/1 - 7387 Singsås - Joar Hugås Almås maskin AS
2019/441 20190513 13.05.2019 Utgående brev Arbeidsavtale - Fast 50 % stilling sykepleier - Enhet for Pleie og omsorg, p.t. Gr. 4 Korttids-/rehabiliteringsavdelingen - F.o.m. 24.06.19 - Orsika Swahn Orsika Swahn
2019/1970 20190513 13.05.2019 Inngående brev Søknad om stilling Tone Refseth
2019/1966 20190513 13.05.2019 Inngående brev Søknad om stilling Mary Rose Kant
2019/1966 20190513 13.05.2019 Inngående brev Søknad om stilling Inger Kristine Granøien
2019/1969 20190513 13.05.2019 Inngående brev Søknad om stilling Inger Kristine Granøien
2019/1969 20190513 13.05.2019 Inngående brev Søknad om stilling Tone Refseth
2019/1966 20190513 13.05.2019 Inngående brev Søknad om stilling Tone Refseth
2019/1966 20190513 13.05.2019 Inngående brev Søknad om stilling Carina Hage
2019/2033 20190513 13.05.2019 Inngående brev NAF Veibok – purring på oppdatering av friluftsliv - kommuneomtale Norsk friluftsliv
2019/1777 20190513 13.05.2019 Utgående brev Byggesaksbehandling - Godkjent søknad om oppføring av to tilbygg til fritidsbolig - gbnr 49/35 Marit Arnhild Flatås
2019/1442 20190513 13.05.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak - riving utbygg og forlengelse hytte - gbnr 401/1/13 - Endal statsallmenning - 7298 Budalen - tiltakshaver Lars Bakke Olufsen Lars Olufsen
2019/2038 20190513 13.05.2019 Inngående brev Byggesøknad - riving av bygning - gbnr 166/4 - 7298 Budalen - Odd Vårvik Odd Vårvik
2019/443 20190513 13.05.2019 Saksframlegg/innstilling Ansettelsesvedtak - Faste stillinger og vikariat helg - Helsefagarbeider/Hjelpepleier/Omsorgsarbeider - Enhet for Pleie og omsorg
2019/443 20190513 13.05.2019 Utgående brev Stilling besatt - Faste stillinger og vikariat helg - Helsefagarbeider/Hjelpepleier/Omsorgsarbeider - Enhet for pleie og omsorg Abduerhman Alsenoci Hashem Deiges m.fl.
2019/443 20190513 13.05.2019 Utgående brev Stilling besatt - Faste stillinger og vikariat helg - Helsefagarbeider/Hjelpepleier/Omsorgsarbeider - Enhet for pleie og omsorg Tonje Heksem
2019/443 20190513 13.05.2019 Utgående brev Stilling besatt - Faste stillinger og vikariat helg - Helsefagarbeider/Hjelpepleier/Omsorgsarbeider - Enhet for pleie og omsorg Sølvi Solum
2019/1295 20190513 13.05.2019 Inngående brev Tilleggsopplysninger - fradeling av hyttetomt - gbnr 127/7 - 7288 Soknedal - Gerd Mette Solberg og Magne Asbjørn Solberg Gerd Mette Solberg og Magne Asbjørn Solberg
2019/1295 20190513 13.05.2019 Inngående brev Angående utslippstillatelse - fradeling av hyttetomt - gbnr 127/7 - 7288 Soknedal - Gerd Mette Solberg og Magne Asbjørn Solberg Gerd Mette Solberg og Magne Asbjørn Solberg
2018/2148 20190513 13.05.2019 Inngående brev Innløsning av festerett av gbnr 9/1/2 Langvannet - ny oppmåling Rune Helland
2019/167 20190513 13.05.2019 Inngående brev Endal statsallmenning, gnr. 401/1 - søknad om fradeling og oppmåling boligtomt - tilleggsopplysninger Statskog SF
2019/1778 20190513 13.05.2019 Inngående brev Tilbakemelding - igangsetting av privat reguleringsplanarbeid - gbnr 3/301 - Aune utvikling AS Aune utvikling AS
2019/626 20190513 13.05.2019 Utgående brev Stilling besatt - avdelingsleder Singsås barnehage Monica Cristin Vennevik
2016/1111 20190513 13.05.2019 Inngående brev Søknad om fritak fra slamgebyr - gbnr 264/3 - Jens Sandrød Jens Sandrød
2019/2035 20190513 13.05.2019 Inngående brev Søknad om fritak fra slamgebyr - gbnr 264/9 - Jens Sandrød Jens Sandrød
2019/2035 20190513 13.05.2019 Utgående brev Svar på søknad om fritak fra slamgebyr - gbnr 264/9 - Jens Sandrød Jens Sandrød
2016/1111 20190513 13.05.2019 Utgående brev Svar på søknad om fritak fra slamgebyr - gbnr 264/3 - Jens Sandrød Jens Sandrød
2019/2037 20190513 13.05.2019 Inngående brev Midtre Gauldal kommune sitt kunnskaps- og kompetansetilbud rettet mot personlige skogeiere i Trøndelag i 2018 Ruralis
2019/2049 20190513 13.05.2019 Inngående brev Rammeavtale - tilkallingsvikar - Budal oppvekstsenter - 010519 - 310719 - Sara Enodd Sara Enodd
2019/412 20190513 13.05.2019 Inngående brev Varsel om vedtak - REFNR:32690 Tilsynsrapport 11637 - Brannstasjon Moøya Trønderenergi nett sør AS
2019/250 20190513 13.05.2019 Inngående brev Midtre Gauldal kommune - Uttalelse til varsel om oppstart av Kommuneplanens arealdel 2020-2031 og høring av planprogram Bane NOR SF
2019/2050 20190513 13.05.2019 Inngående brev Rammeavtale - tilkallingsvikar - staben - 010519 - 311019 - Elin Malum Elin Malum
2018/2679 20190513 13.05.2019 Inngående brev Turnusplasser i Midtre Gauldal kommune 150819 - 140820 - turnustjeneste for fysioterapeuter Fylkesmannen i Trøndelag
2019/1450 20190513 13.05.2019 Inngående brev Retur av tinglyst dokument - Melding til tinglysing - seksjonering - gbnr 3/293 Statens kartverk Tinglysing
2019/2029 20190513 13.05.2019 Inngående brev Manglende ledningskartverk i kommunens lokale kopi av FKB-data Kartverket
2019/2039 20190513 13.05.2019 Inngående brev Lagerplass ved Budal bo- og dagsenter Odd Vårvik
2019/2034 20190513 13.05.2019 Inngående brev Henvendelse fra ordningen med Regionale verneombud Regionalt verneombud, Hotell og restaurant og renhold
2019/2030 20190513 13.05.2019 Inngående brev Tilbud - GDPR - Midtre Gauldal kommune John Tonheim
2019/2044 20190513 13.05.2019 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - gbnr 181/3 og 181/96 - Sissel Enodd Sissel Enodd
2019/2044 20190513 13.05.2019 Utgående brev Bekreftelse på registrering - egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - gbnr 181/3 og 181/96 - Sissel Enodd Sissel Enodd
2019/2001 20190513 13.05.2019 Utgående brev Bekreftelse på registrering - egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - gbnr 220/40 - Janne Marita Troøien Advokatfirmaet Strand & co ANS
2019/2021 20190510 10.05.2019 Inngående brev Nasjonal database for snøscooterløyper - innrapportering av løypedata Miljødirektoratet
2019/196 20190510 10.05.2019 Inngående brev Kjørebok 2018 og 2019 - Lysgården verksted Lysgården verksted
2017/1624 20190510 10.05.2019 Inngående brev Etterlysning av søknad om snøscootertrase for rekreasjon - 15.05.2017 Sverre Almås
2019/560 20190510 10.05.2019 Inngående brev Saldo/utbetalingskort - journalnr 19/003783 Fylkesmannen i Trøndelag
2019/2019 20190510 10.05.2019 Inngående brev Orientering om utvalgte kulturlandskap - Seterdalene i Budalen - 2019 Fylkesmannen i Trøndelag
2019/2020 20190510 10.05.2019 Inngående brev Søknad om godkjenning av plan for nydyrking - gbnr 152/2 - Svend Arild Haugen Svend Arild Haugen
2019/196 20190510 10.05.2019 Inngående brev Kjørebok - 2017-2019 - Kjell Arne Vinsnesbakk Kjell Arne Vinsnesbakk
2019/2025 20190510 10.05.2019 Inngående brev Søknad om økning av bompengesatser - Bjørgan seterveg Bjørgan seterveg
2018/4487 20190510 10.05.2019 Inngående brev SV: Fradeling av tomter Enlihaugen Sør-Trøndelag jordskifterett
2018/4487 20190510 10.05.2019 Inngående brev SV: Fradeling av tomter Enlihaugen Sør-Trøndelag jordskifterett
2019/1971 20190510 10.05.2019 Utgående brev Søknad om boligtilskudd - ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
2019/90 20190510 10.05.2019 Utgående brev Alkoholomsetning: Orientering om reklameforbud og varsel om mulig reaksjon Singsås Kro og Pub
2019/1971 20190510 10.05.2019 Utgående brev Innvilget boligtilskudd - Utbetaling *****
2019/1474 20190510 10.05.2019 Inngående brev Vedr. geosynkronisering av plandata gjennom Norge digitalt for Midtre Gauldal kommune Kartverket
2019/2018 20190510 10.05.2019 Inngående brev Henvendelse vedr. utlevering av matrikkelopplysninger for eiendommer ved Håen/Samsjølia hytteområde Melhus kommune
Versjon:5.2.2.1