eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Hopp over liste Sak
:
2018/58
:
Geir Jøsendal
:
Under behandling
:
Midtre Gauldal kommune
Hopp over liste Sakens Journalposter
Sakens Journalposter
2018/58 20220531 31.05.2022 Inngående brev Revidert dispensasjonssøknad - gbnr 130/56 - Jardar Helland Jardar Helland EPHORTE
2018/58 20220531 31.05.2022 Inngående brev Korrespondanse - vedrørende fremdrift for tiltaket på gbnr 130/56 Magnar Vingelen EPHORTE
2018/58 20220420 20.04.2022 Utgående brev Vedrørende fremdrift for tiltaket på 130/56 Magnar Vingelen EPHORTE
2018/58 20220512 12.05.2022 Utgående brev Pålegg om ferdigstillelse av tiltak på 130/56 oppheves Jardar Helland EPHORTE
2018/58 20210831 31.08.2021 Inngående brev Vedrørende - pålegg om ferdigstillelse - Garasje/tilbygg, gbnr 130/56 - deres ref. 2018/58-31, delegert vedtak Næring, plan og miljø sak 744/20 Magnar Vingelen EPHORTE
2018/58 20200826 26.08.2020 Utgående brev Pålegg om ferdigstillelse - Garasje/tilbygg, gbnr 130/56 Jardar Helland EPHORTE
2018/58 20200602 02.06.2020 Utgående brev Byggesak gbnr. 130/56 - krav om erstatning og prosessvarsel BJERKAN STAV ADVOKATFIRMA AS EPHORTE
2018/58 20200219 19.02.2020 Utgående brev Krav om endelig avklaring i byggesak ved Bakkhåggån byggefelt BYGGMESTER J. HELLAND AS EPHORTE
2018/58 20200130 30.01.2020 Inngående brev Krever endelig avklaring i byggesak i Bakkhåggån boligfelt - gbnr 130/56 Berørte beboere i Bakkhåggån EPHORTE
2018/58 20191104 04.11.2019 Inngående brev Spørsmål om videre saksgang - søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - endring av arealformål - gbnr 130/56 - Jardar Helland - PS 174/17 Berørte beboere i Bakkhåggån EPHORTE
2018/58 20190709 09.07.2019 Inngående brev Klage på byggesak - avslag på søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg til garasje - Bakkhåggåin boligfelt - Midtre Gauldal 130/56 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTE
2018/58 20190329 29.03.2019 Utgående brev Oversendelse av klagesak til Fylkesmann for endelig behandling Fylkesmannen i Trøndelag EPHORTE
2018/58 20190328 28.03.2019 Utgående brev Klagebehandling - gbnr 130/56 Magnar Vingelen m.fl. EPHORTE
2018/58 20190319 19.03.2019 Utgående brev Sak 2018/58-17 Advokatfirma Bjerkan Stav EPHORTE
2018/58 20190312 12.03.2019 Inngående brev Etterlyser kommentarer fra naboer - gbnr 130/56 - Jardar Helland Bjerkan Stav advokatfirma AS EPHORTE
2018/58 20190129 29.01.2019 Inngående brev Ad brev av 17.01.2019: Klage over avslag på søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - endring av arealformål - gbnr 130/56 - Jardar Helland - nye saksopplysninger - kommentarer fra BBB Berørte beboere i Bakkhåggåin EPHORTE
2018/58 20190118 18.01.2019 Utgående brev Klage over avslag på søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - endring av arealformål Magnar Vingelen EPHORTE
2018/58 20190110 10.01.2019 Inngående brev Ad brev av 03.10.2018 - deres ref. 2018/58-12 Magnar Vingelen EPHORTE
2018/58 20190109 09.01.2019 Inngående brev Vedr byggesak gbnr 130/56 - Jardar Helland Advokatfirmaet Bjerkan Stav ANS EPHORTE
2018/58 20181012 12.10.2018 Inngående brev Vedrørende brev av 03.10.2018 - anledning til å gi ytterligere uttalelse i klagesak Magnar Vingelen EPHORTE
2018/58 20181012 12.10.2018 Utgående brev SV: Sak PS 118/2018, Saksnr. 2018/58-6 Magnar Vingelen EPHORTE
2018/58 20181004 04.10.2018 Utgående brev Anledning til å gi ytterligere uttalelse i klagesak vedr. dispensasjonssøknad - gbnr 130/56 BJERKAN STAV ADVOKATFIRMA AS EPHORTE
2018/58 20180820 20.08.2018 Utgående brev Svar på henvendelse ang. bestilling av innsyn - Sak: 2018/58 Magnar Vingelen EPHORTE
2018/58 20180817 17.08.2018 Inngående brev VS: Bestilling av innsyn - Sak: 2018/58 Løpenr: 11838/2018 Dokument tittel: Bekreftelse på utsettelse av sak Magnar Vingelen EPHORTE
2018/58 20180813 13.08.2018 Utgående brev Bekreftelse på utsettelse av sak Byggmester Jardar Helland EPHORTE
2018/58 20180625 25.06.2018 Utgående brev Angående faktura nummer 585 Jardar Helland EPHORTE
2018/58 20180723 23.07.2018 Saksframlegg/innstilling Klagebehandling - Klage over avslag på søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - gbnr 130/56 EPHORTE
2018/58 20180515 15.05.2018 Utgående brev Korrigert brev - Anledning til å gi uttalelse til klage - Klage på avslag på dispensasjon PS 174/17 - gbnr 130/56 Magnar Vingelen m.fl. EPHORTE
2018/58 20180515 15.05.2018 Utgående brev Anledning til å gi uttalelse til klage - Klage på avslag på dispensasjon PS 174/17 - gbnr 130/56 Magnar Vingelen m.fl. EPHORTE
2018/58 20180514 14.05.2018 Utgående brev Foreløpig svar - Klage på avslag på dispensasjon - gbnr 130/56 BJERKAN STAV ADVOKATFIRMA AS EPHORTE
2018/58 20180514 14.05.2018 Inngående brev Begjæring om omgjøring av Fylkesmannens vedtak og anmodning om ratihabisjon av dispensasjonsvedtak Fylkesmannen i Trøndelag EPHORTE
2018/58 20171222 22.12.2017 Inngående brev Klage over avslag på søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg til garasje - gbnr 130/56 Bjerkan Stav Advokatfirma EPHORTE