eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Hopp over liste Sak
:
2018/4342
:
Ingrid Davidsen
:
Under behandling
:
Midtre Gauldal kommune
Hopp over liste Sakens Journalposter
Sakens Journalposter
2018/4342 20220519 19.05.2022 Inngående brev Innkalling til meklingsmøte - reguleringsplan for Brudal hyttefelt II - Midtre Gauldal STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTE
2018/4342 20220524 24.05.2022 Utgående brev Anmodning om meklingsmøte Statsforvalteren i Trøndelag EPHORTE
2018/4342 20220510 10.05.2022 Utgående brev Mekling Brudal hyttefelt II Esten Flatås EPHORTE
2018/4342 20220309 09.03.2022 Utgående brev Gjelder detaljregulering Brudal hytteområde II – planid 2018 011 Esten Flatås EPHORTE
2018/4342 20200507 07.05.2020 Inngående brev Oversendelse av revidert planbeskrivelse og planbestemmelser for Brudal hyttefelt Allskog EPHORTE
2018/4342 20200519 19.05.2020 Saksframlegg/innstilling Planbehandling - reguleringsendring for Brudal hytteområde - merknadsbehandling og sluttvedtak EPHORTE
2018/4342 20200430 30.04.2020 Inngående brev ROS-analyse - detaljregulering for Brudal hyttefelt II- revidert 300420 Allskog EPHORTE
2018/4342 20200430 30.04.2020 Inngående brev ROS-analyse for villrein ifm utvidelse av hyttefelt i Brudal, Midtre Gauldal kommune Allskog EPHORTE
2018/4342 20200302 02.03.2020 Inngående brev Høring etter planvedtak - Brudal hytteområde - plan 2018011 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne EPHORTE
2018/4342 20200302 02.03.2020 Inngående brev Uttalelse - reguleringsplan for Brudal hytteområde - Midtre Gauldal kommune FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTE
2018/4342 20200228 28.02.2020 Inngående brev Høringsuttalelse til Reguleringsplan for Brudal hyttefelt II i Midtre Gauldal kommune Nasjonalparkstyret for Forollhogna EPHORTE
2018/4342 20200225 25.02.2020 Inngående brev Kommentar - Reguleringsplan - Brudal hytteområde - planID5027 201811 Anne og Ola Johnsen EPHORTE
2018/4342 20200217 17.02.2020 Inngående brev Svar på høring av reguleringsplan for Brudal hytteområde i Midtre Gauldal kommune Direktoratet for mineralforvaltning EPHORTE
2018/4342 20200210 10.02.2020 Inngående brev Merknad til offentig ettersyn av reguleringsplan for Brudal hyttefelt II Miljøorganisasjonen grønn fremtid EPHORTE
2018/4342 20200207 07.02.2020 Inngående brev Fylkeskommunens uttalelse - reguleringsplan for Brudal hytteområde planID5027 2018011 - Midtre Gauldal kommune Trøndelag fylkeskommune EPHORTE
2018/4342 20200207 07.02.2020 Inngående brev Villreinnemndas uttalelse til høring av reguleringsplan - Brudal hyttefelt II - Midtre-Gauldal kommune, deres ref 2018/4342-18 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTE
2018/4342 20200205 05.02.2020 Inngående brev Kommentar - Brudal hyttefelt reguleringsplan 2020 Per Fredriksen EPHORTE
2018/4342 20200203 03.02.2020 Inngående brev Uttalelse til høring etter planvedtak - Brudal hytteområde - planID5027 2018011 - Midtre Gauldal kommune MATTILSYNET EPHORTE
2018/4342 20200129 29.01.2020 Inngående brev Sametingets uttalelse til høring av reguleringsplan - Brudal hytteområde, Midtre Gauldal kommune Samediggi/Sametinget EPHORTE
2018/4342 20200122 22.01.2020 Inngående brev Midtre Gauldal kommune - Uttalelse i forbindelse med høring og offentlig ettersyn Bane NOR SF EPHORTE
2018/4342 20200121 21.01.2020 Inngående brev Tilbakemelding på høring av planforslag - Brudal hytteområde i Midtre Gauldal kommune - planID5027 2018011 Statens vegvesen EPHORTE
2018/4342 20200115 15.01.2020 Utgående brev Melding om vedtak -1. gangs behandling - Brudal hytteområde - planID5027 2018011 Allskog SA EPHORTE
2018/4342 20200116 16.01.2020 Utgående brev Høring etter planvedtak - Brudal hytteområde - planID5027 2018011 Allskog SA m.fl. EPHORTE
2018/4342 20200102 02.01.2020 Saksframlegg/innstilling Planbehandling 1. gang - Brudal hytteområde - planID5027 2018011 EPHORTE
2018/4342 20190625 25.06.2019 Inngående brev Sosifiler for detaljplan Brudal hyttefelt II Allskog SA EPHORTE
2018/4342 20190619 19.06.2019 Inngående brev Detaljplanforslag Brudal hyttefelt II Allskog EPHORTE
2018/4342 20190201 01.02.2019 Inngående brev Melding om oppstart - Reguleringsplan - Brudal hyttefelt II - Midtre-Gauldal kommune Fylkesmannen i Innlandet - Villreinnemnda for Forollhogna EPHORTE
2018/4342 20190131 31.01.2019 Inngående brev Uttalelse til varsel om oppstart - reguleringsplan for Brudal hyttefelt II - Midtre Gauldal 174/4 Fylkesmannen i Trøndelag EPHORTE
2018/4342 20190128 28.01.2019 Inngående brev Varsel om oppstart - Detaljreguleringsplan for Brudal hyttefelt II, GBnr 174/4 i Budal, planID 2018011 - Midtre Gauldal kommune NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) EPHORTE
2018/4342 20190123 23.01.2019 Inngående brev Fylkeskommunens uttalelse - Detaljregulering av Brudal hyttefelt II 174/4 Budal i Midtre Gauldal kommune Trøndelag fylkeskommune EPHORTE
2018/4342 20190110 10.01.2019 Inngående brev Tilbakemelding på oppstart reguleringsplanarbeid - detaljplan for Brudal hyttefelt - gbnr 174/4 Budal - Midtre Gauldal kommune Statens vegvesen - Region midt EPHORTE
2018/4342 20190108 08.01.2019 Inngående brev Oppstart av reguleringsplanarbeid, detaljplan for Brudal hyttefelt II Allskog SA EPHORTE
2018/4342 20181217 17.12.2018 Utgående brev Referat oppstartsmøte - Brudal hyttefelt II ALLSKOG SA EPHORTE
2018/4342 20181127 27.11.2018 Inngående brev Reguleringsplan Brudal hytteområde - Anmodning om oppstartsmøte Allskog SA EPHORTE