eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 200 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2021/3567 20211129 29.11.2021 Inngående brev Søknad om stilling Synne Reitan EPHORTE
2021/3567 20211129 29.11.2021 Inngående brev Søknad om stilling Synne Reitan EPHORTE
2021/3631 20211129 29.11.2021 Inngående brev Søknad om stilling Maren Sand EPHORTE
2021/3567 20211129 29.11.2021 Inngående brev Søknad om stilling Anita Bjørnli EPHORTE
2017/812 20211129 29.11.2021 Utgående brev Oppmåling areal - gbnr 152/2 Svend Arild Haugen EPHORTE
2018/3187 20211129 29.11.2021 Utgående brev Oppmåling nydyrkingsareal - 99/2 Agnar Bjørn Østhus EPHORTE
2021/3676 20211129 29.11.2021 Inngående brev Søknad om stilling Maren Sand EPHORTE
2018/165 20211129 29.11.2021 Inngående brev Søknad om permisjon - tillitsverv - 011221-310122 - Anita Presthus Anita Presthus EPHORTE
2021/3714 20211129 29.11.2021 Inngående brev Søknad om godkjenning av ny stedfortreder for skjenkebevilling - Torino Støren - Emkos AS Trøndelag politidistrikt EPHORTE
2021/2967 20211129 29.11.2021 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Sander Buberg Sander Buberg EPHORTE
2020/58490 20211129 29.11.2021 Inngående brev Signert protokoll fra ekstraordinær generalforsamling i TrønderEnergi AS 021121 Trønderenergi AS EPHORTE
2021/3806 20211129 29.11.2021 Inngående brev Søknad om skogfond og tilskudd - 51/1 - Frank Vidar Harstad Frank Vidar Harstad EPHORTE
2019/3954 20211129 29.11.2021 Inngående brev Vedr. 21-07547-1 - Feil tilgangskode i brev om oppmoding om busetting av flyktningar 2022 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet EPHORTE
2021/3742 20211129 29.11.2021 Utgående brev Arbeidsavtale - Fast 70 % stilling fagarbeider - Enhet for Pleie og omsorg - F.o.m 01.01.2022 - Eline Aanerud Eline Aanerud EPHORTE
2021/2333 20211129 29.11.2021 Inngående brev Uttalelse - søknad om dispensasjon fra kommuneplan - rivning av eksisterende hytte og oppføring ny - Midtre Gauldal 41/26 STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTE
2021/3818 20211129 29.11.2021 Inngående brev Oppstartsmøte FKB-C-prosjekt 2022 for Midtre Gauldal kommune etter nasjonal omløpsfotografering sommer 2021 Kartverket EPHORTE
2021/948 20211129 29.11.2021 Utgående brev Fremgangsmåte vedrørende avlevering av mulig forurenset arkivmateriale INTERKOMMUNALT ARKIV TRØNDELAG IKS EPHORTE
2021/3817 20211129 29.11.2021 Inngående brev Sakkyndig vurdering - barnehageåret 2021/2022 ***** EPHORTE
2021/3742 20211129 29.11.2021 Inngående brev Arbeidsavtale - Fast 70 % stilling fagarbeider - Enhet for Pleie og omsorg - F.o.m 01.01.2022 - Eline Aanerud Eline Aanerud EPHORTE
2021/2827 20211129 29.11.2021 Inngående brev Sluttutbetaling av tilskudd - Utvalgte kulturlandskap, 970538046 Landbruksdirektoratet EPHORTE
2021/2280 20211129 29.11.2021 Inngående brev Støren Betong, Støymåling Rune Folgerø EPHORTE
2021/943 20211129 29.11.2021 Inngående brev Kjørebok - motorferdsel i utmark - 2021 - Morten Kotsbakk Morten Kotsbakk EPHORTE
2021/3689 20211129 29.11.2021 Utgående brev Vedtak om deling etter jordlovens § 12 - Bård Gunnar Røe Bård Gunnar Røe EPHORTE
2021/3310 20211129 29.11.2021 Inngående brev Søknad om stilling Lin Blom EPHORTE
2021/3489 20211129 29.11.2021 Utgående brev Oppsigelse av stilling - Eivind Sigve Fossum Eivind Sigve Fossum EPHORTE
2021/3376 20211129 29.11.2021 Utgående brev Uttalelse til høring av søknad - Deponi for rene masser - BAA12 - E6 Ulsberg-Vindåsliene STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTE
2020/58251 20211129 29.11.2021 Utgående brev Vedrørende ditt krav om økt stilling ***** EPHORTE
2021/3491 20211129 29.11.2021 Utgående brev Arbeidsavtale 100% - Marit Solem, Budal skole Marit Solem EPHORTE
2021/3491 20211129 29.11.2021 Utgående brev Arbeidsavtale 100% - Stine Krigsvoll - Budal skole Stine Krigsvoll EPHORTE
2021/3491 20211129 29.11.2021 Utgående brev Arbeidsavtale 60% - Ingrid Storlimo - Budal skole Ingrid Storlimo EPHORTE
2017/2170 20211129 29.11.2021 Utgående brev Mangelbrev vedrørende mottatt planforslag - Folstad steinbrudd PLANKONTORET FOR OPPDAL OG RENNEBU EPHORTE
2020/848 20211129 29.11.2021 Inngående brev Søknad om fritak fra slamgebyr - Gnr 190 bnr 1 Kari Nybjerkan Refseth EPHORTE
2020/25562 20211129 29.11.2021 Utgående brev Tilbakemelding på spørsmål om status i klagesak STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG m.fl. EPHORTE
2021/36 20211129 29.11.2021 Inngående brev Påminnelse om frist for innsendelse av refusjonskrav - ***** ***** ***** ***** NAV Tiltak Trøndelag EPHORTE
2021/2176 20211129 29.11.2021 Inngående brev NAV har innvilget søknaden om 100% foreldrepenger - ***** ***** ***** EPHORTE
2021/3651 20211129 29.11.2021 Utgående brev Midlertidig svar - Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede - Fornyelse - ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2021/3193 20211129 29.11.2021 Saksframlegg/innstilling Vedtak av navn på adresseparsell 20 502 EPHORTE
2021/3656 20211129 29.11.2021 Utgående brev Midlertidig svar - Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede - Fornyelse - ***** ***** ***** ***** EPHORTE
Ingen tilgang 20211129 29.11.2021 Utgående brev Oppmåling nydyrkingsareal - gbnr 193/5 Øyvind Enlid Waagen EPHORTE
2021/3657 20211129 29.11.2021 Utgående brev Midlertidig svar - Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede - Fornyelse - ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2021/3793 20211129 29.11.2021 Utgående brev Anmodning om ny legeerklæring og flere opplysninger - Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede - ***** ***** ***** EPHORTE
2021/3310 20211129 29.11.2021 Inngående brev Søknad om stilling Stig Are Brekke EPHORTE
2021/3646 20211129 29.11.2021 Inngående brev Søknad om stilling Tonje Annette Eide EPHORTE
2021/3310 20211129 29.11.2021 Inngående brev Søknad om stilling Lin Blom EPHORTE
2021/2832 20211129 29.11.2021 Utgående brev Høringsbrev - søknad om dispensasjon fra KPA for etablering av veg frem til gbnr - 216/5 STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTE
2020/4566 20211129 29.11.2021 Inngående brev Vedtatte plandokumenter Norconsult AS EPHORTE
2021/943 20211129 29.11.2021 Inngående brev Kjørebok - motorferdsel i utmark - 2021 - Even Petter Bjerkset Even Petter Bjerkset EPHORTE
2021/3014 20211129 29.11.2021 Inngående brev Søknad om permisjon for annen stilling - 011221-020122 - Sissel Almås Sissel Almås EPHORTE
2021/3376 20211129 29.11.2021 Inngående brev NVEs uttalelse til høring av søknad - Deponi for rene masser - BAA1, BAA2 og BAA12 - E6 Ulsberg-Vindåsliene NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) EPHORTE
2021/3631 20211129 29.11.2021 Inngående brev Søknad om stilling Susanne Fredagsvik EPHORTE
2021/3748 20211129 29.11.2021 Inngående brev Søknad om stilling Susann Erichsen EPHORTE
2021/3653 20211129 29.11.2021 Utgående brev Midlertidig svar - Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede - Fornyelse - ***** ***** ***** EPHORTE
2021/3805 20211129 29.11.2021 Inngående brev Søknad om rammesøknad - Nytt bygg - ikke boligformål over 70 m² - {Byggeaddresse} - 82/1 saksbehandler EPHORTE
2021/647 20211129 29.11.2021 Inngående brev Retting i matrikkel - gbnr 224/37 Hans Malum EPHORTE
2021/3567 20211129 29.11.2021 Inngående brev Søknad om stilling Anita Bjørnli EPHORTE
2021/3676 20211129 29.11.2021 Inngående brev Søknad om stilling Anita Bjørnli EPHORTE
2021/3646 20211129 29.11.2021 Inngående brev Søknad om stilling Marthe Løfshus EPHORTE
2021/3567 20211129 29.11.2021 Inngående brev Søknad om stilling Synne Reitan EPHORTE
2021/3646 20211129 29.11.2021 Inngående brev Søknad om stilling Synne Reitan EPHORTE
2021/3310 20211129 29.11.2021 Inngående brev Søknad om stilling Lin Blom EPHORTE
2021/538 20211129 29.11.2021 Inngående brev Tiltakspakke sårbare eldre 2021 STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTE
2018/4371 20211128 28.11.2021 Inngående brev Utbetalingsanmodning - SMIL, 970538046 Landbruksdirektoratet EPHORTE
2018/2290 20211128 28.11.2021 Inngående brev Utbetalingsanmodning - Utvalgte kulturlandskap, 999247431 Landbruksdirektoratet EPHORTE
2021/2827 20211128 28.11.2021 Inngående brev Utbetalingsanmodning - Utvalgte kulturlandskap, 970538046 Landbruksdirektoratet EPHORTE
2021/2808 20211128 28.11.2021 Inngående brev Utbetalingsanmodning - Utvalgte kulturlandskap, 986440658 Landbruksdirektoratet EPHORTE
2021/3741 20211126 26.11.2021 Utgående brev Bekreftelse på registrert egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom- gbnr 230/148 - Silje Bones og Ove Bjerke Singsaas Gauldalsadvokatene m.fl. EPHORTE
2021/3579 20211126 26.11.2021 Inngående brev Vedr. opparbeidelse av veg - Ettersendte dokumenter Marianne Grande EPHORTE
2021/3782 20211126 26.11.2021 Inngående brev Taushetserklæring - Renate P. Størdal Rønneberg Renate P. Størdal Rønneberg EPHORTE
2021/1426 20211126 26.11.2021 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale - 01.08.2021 - 31.07.2022 - samfunnsutvikling og kultur Ingvild Sæterli Kjæstad EPHORTE
2021/332 20211126 26.11.2021 Utgående brev Midlertidig oppdragsavtale - Støttekontakt - Enhet for Pleie og omsorg, avdeling Generelle tiltak - F.o.m 01.01.22 t.o.m 31.03.22 - Eldbjørg Irene Dragset Eldbjørg Irene Dragset EPHORTE
2021/3791 20211126 26.11.2021 Inngående brev Ulovlighetsoppfølging - tilbygg - gbnr 230/104 Kjell Arne Vinsnesbakk EPHORTE
2019/2301 20211126 26.11.2021 Utgående brev Godkjent søknad om ferdigattest - Flytting av seterbu internt på egen setervoll - Gbnr 302/3 Jon Knudsen EPHORTE
2021/3376 20211126 26.11.2021 Inngående brev Vedr. 202031473-14 - Trøndelag fylkeskommune sin uttalelse til søknad om etablering av deponi for rene masser - BAA1, BAA2 og BAA12 - E6 Ulsberg-Vindåsliene - Rennebu og Midtre - Gauldal kommune Trøndelag fylkeskommune EPHORTE
2021/3803 20211126 26.11.2021 Inngående brev Sakkyndig vurdering - barnehageåret 2021/2022 - riktig versjon ***** EPHORTE
2021/3787 20211126 26.11.2021 Inngående brev SV: Referat forhåndskonferanse tilleggsareal Lisbeth Marie Joramo EPHORTE
2020/58082 20211126 26.11.2021 Inngående brev Innsigelsen på Stokkfjellet - TrønderEnergi Midtre Gauldal kommune EPHORTE
2020/1600 20211126 26.11.2021 Inngående brev Nibio kart Rein/Landbruk - Selbu kommune til MGK - LMD Selbu kommune EPHORTE
2021/3680 20211126 26.11.2021 Utgående brev Bekreftelse på registrert egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom- gbnr 58/7 - Janne Lyngseth Janne Lyngseth EPHORTE
2021/3713 20211126 26.11.2021 Utgående brev Bekreftelse på registrert egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom- gbnr 36/8 - 34/10 - 34/43 - Ragnhild Gurine Åsrønning/Bjarne Åsrønning Ragnhild Gurine Åsrønning m.fl. EPHORTE
2021/2613 20211126 26.11.2021 Utgående brev Bekreftelse på registrert egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom- gbnr 3/187 - Tove Lindseth Granmo og Per Bjarne Granmo Per Bjarne Granmo EPHORTE
2021/3790 20211126 26.11.2021 Utgående brev Bekreftelse på registrert egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom- gbnr 263/59 - Steinar Fløttum Steinar Fløttum m.fl. EPHORTE
2021/2350 20211126 26.11.2021 Inngående brev Makeskifte 44/3 - 44/5 [SVW-MATTERS.FID652637] Sivert Nygaard EPHORTE
2019/2266 20211126 26.11.2021 Inngående brev Begjæring om utsettelse - tvangssalg av eiendom - ***** ***** ***** EPHORTE
2016/2352 20211126 26.11.2021 Utgående brev Godkjenning - Søknad om ferdigattest - Oppføring av fritidsbolig - gbnr 27/26 Jens Edvin Folstad EPHORTE
2021/207 20211126 26.11.2021 Inngående brev Rammeavtale - tilkallingsvikar - NAV - 011221-310522 - Andrea Røe Andrea Røe EPHORTE
2021/3788 20211126 26.11.2021 Inngående brev Vedtaksbrev for driftstilskudd, gbnr 30/1 i Midtre Gauldal (5027) Landbruksdirektoratet EPHORTE
2021/3781 20211126 26.11.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom- gbnr 284/12 - Inge Rønning Inge Rønning EPHORTE
2021/3789 20211126 26.11.2021 Inngående brev Vedtaksbrev for driftstilskudd, gbnr 30/1 i Midtre Gauldal (5027) Landbruksdirektoratet EPHORTE
2021/3783 20211126 26.11.2021 Inngående brev Søknad om permisjon - lesedager - 041221-061221 - Judith Tone Melum Judith Tone Melum EPHORTE
2020/58082 20211126 26.11.2021 Inngående brev ang varsling fra reindrifta sanking i Villreinområder - Statsforvalteren STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTE
2021/3706 20211126 26.11.2021 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), gbnr 112/3 i Midtre Gauldal (5027) Landbruksdirektoratet EPHORTE
2021/3652 20211126 26.11.2021 Utgående brev Overføring av ferie 2021 - Kari Nybjerkan Refseth Kari Nybjerkan Refseth EPHORTE
2021/13 20211126 26.11.2021 Utgående brev FDV-runde 2-2021 og leveranse av ajourført datasett FKB Vegnett fra Midtre Gauldal kommune Kartverket EPHORTE
2021/3631 20211126 26.11.2021 Inngående brev Søknad om stilling Vanja Langnes EPHORTE
2021/3364 20211126 26.11.2021 Inngående brev Ettersendte dokumenter Ståle Solem EPHORTE
2021/3780 20211126 26.11.2021 Inngående brev Avtale om leie av jord - eier Per G. Fossum - gbnr 126/5 - leier Kjetil Bjerkenås Per Gunnar Fossum EPHORTE
2021/3785 20211126 26.11.2021 Inngående brev Søknad om hogst i vernskog og driftstilskudd for Johnny Jørgen Aunøien Johnny Jørgen Aunøien EPHORTE
2021/3786 20211126 26.11.2021 Inngående brev Faktura egenandel LENSA skogpådriving Rennebu kommune EPHORTE
2021/3437 20211126 26.11.2021 Utgående brev Godkjenning - Ett-trinns søknad - Søknad om oppføring av redskapshus - Haukdalsveien 1749 Norsk Landbruksrådgivning Trøndelag SA EPHORTE
2020/58082 20211126 26.11.2021 Inngående brev VS: Ber om møte med Statsforvalteren - ulovlig reinbeite i Midtre Gauldal. STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTE
2021/3802 20211126 26.11.2021 Inngående brev Sakkyndig vurdering - skoleåret 2021/2022 ***** EPHORTE
2021/2233 20211126 26.11.2021 Inngående brev Sakkyndig vurdering - barnehageåret 2022 ***** EPHORTE
2021/3793 20211126 26.11.2021 Inngående brev Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede - ***** ***** ***** EPHORTE
2021/571 20211126 26.11.2021 Inngående brev Innkalling til ekstraordinær generalforsamling - 011221 - Gaula Natursenter AS Gaula Natursenter AS EPHORTE
2020/41304 20211126 26.11.2021 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2021-11-26T15:00:04.382699 Skatteetaten EPHORTE
2020/41304 20211126 26.11.2021 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2021-11-26T15:00:30.097558 Skatteetaten EPHORTE
2020/41304 20211126 26.11.2021 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2021-11-26T15:00:51.963682 Skatteetaten EPHORTE
2020/41304 20211126 26.11.2021 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2021-11-26T15:01:11.943721 Skatteetaten EPHORTE
2021/3793 20211126 26.11.2021 Inngående brev Legeerklæring - ufullstendig - Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede - ***** ***** ***** EPHORTE
2021/3804 20211126 26.11.2021 Inngående brev Utbetaling av tilskudd - deltakelse Tjenestestøtteprogram - barneverntjenesten i Midtre Gauldal STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTE
2021/3784 20211126 26.11.2021 Inngående brev Heisen i Øverspjeldet 3 B Tom Erik Kant EPHORTE
2020/58082 20211126 26.11.2021 Inngående brev Rein m/ e-bjelle Burusjøen Forollhognalam EPHORTE
2021/3567 20211125 25.11.2021 Inngående brev Søknad om stilling Siv Anita Løvø EPHORTE
2021/3708 20211125 25.11.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt melding om ikke-søknadspliktig tiltak - Bordalsveien 25 - 77/1 Sigrid Marie Hanshus EPHORTE
2021/3721 20211125 25.11.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad - Søknad uten ansvarsrett - Søknad om riving av kontorbrakker benyttet ifm veianlegg - gbnr 82/1 AF GRUPPEN NORGE AS EPHORTE
2021/943 20211125 25.11.2021 Inngående brev Kjørebok - motorferdsel i utmark - 2021 - Rolf Inge Gynnild Rolf Inge Gynnild EPHORTE
2021/1119 20211125 25.11.2021 Utgående brev Klarlegging av eiendomsgrenser for gnr 45 bnr 113 Engan leir ifm. planID 2021001 detaljregulering Engan leir Per Knudsen Arkitektkontor AS EPHORTE
2021/153 20211125 25.11.2021 Inngående brev Søknad om fritak fra slamtømming - gbnr 89/1 - Hege Almås Hege Almås EPHORTE
2021/3598 20211125 25.11.2021 Utgående brev Godkjenning - Ett-trinns søknad - Søknad om piperehabilitering - Haukdalsveien 924 TØMRER S. FAGERBEKK AS EPHORTE
2021/2985 20211125 25.11.2021 Inngående brev Saksnummer: EB2021/231 (Fyllestasjon - Gildset Transport) Espen Langørgen (NO) EPHORTE
2021/1619 20211125 25.11.2021 Inngående brev Søknad ferdigattest - vedlagt serviceavtale Uponor`s renseanlegg - gbnr 230/3 Per Inge Singsaas EPHORTE
2021/3770 20211125 25.11.2021 Inngående brev Varsel til arbeidsgiver om avvikling av foreldrepermisjon - ***** ***** ***** EPHORTE
2021/2967 20211125 25.11.2021 Inngående brev Endring av navn på gjeldende løyve - Joar Gynnild Joar Gynnild EPHORTE
2021/3771 20211125 25.11.2021 Inngående brev Sammenslåing av Midt-Norge 110-sentral og NAMSOS 110-sentral Midt-Norge 110-sentral IKS EPHORTE
2021/3816 20211125 25.11.2021 Inngående brev Forespørsel til kommunen om uttak av matrikkelinformasjon for område Støren Sør ifm. arealberegninger før grunnerverv Berg Oppmåling AS EPHORTE
2021/3765 20211125 25.11.2021 Inngående brev Søknad om permisjon - etter/videreutdanning - 20 og 211221 - Line Gylland Line Gylland EPHORTE
2021/3765 20211125 25.11.2021 Inngående brev Søknad om permisjon - eksamen - 011221 - Line Gylland Line Gylland EPHORTE
2021/3765 20211125 25.11.2021 Inngående brev Søknad om permisjon - eksamen - 191121 - Line Gylland Line Gylland EPHORTE
2021/3767 20211125 25.11.2021 Inngående brev Taushetserklæring - Nina Hopmo Nina Hopmo EPHORTE
2018/2879 20211125 25.11.2021 Inngående brev Arbeidsavtale - stillingsutvidelse - 75 % fast stilling som helsefagarbeider - Enhet for Pleie og omsorg - fom 010122 - Eirin Haugen Eirin Haugen EPHORTE
2021/3768 20211125 25.11.2021 Inngående brev Høring - Forslag til endringer i forskrift om krav til og organisering av kommunal legevaktordning, ambulansetjeneste, medisinsk nødmeldetjeneste mv. (akuttmedisinforskriften) Helse- og omsorgsdepartementet EPHORTE
2021/463 20211125 25.11.2021 Inngående brev Søknad om ferdigattest - gbnr 118/2 Ola Arvid Røe EPHORTE
2021/3769 20211125 25.11.2021 Inngående brev Attester og vitnemål - Marit Petersen Hagemo Marit Petersen Hagemo EPHORTE
2021/1119 20211125 25.11.2021 Inngående brev Svar - Oversendelse Komplett planforslag -PlanID: 2021001, Detaljert reguleringsplan for Engan 40, gbnr 45/113 Plankontoret EPHORTE
2021/3741 20211125 25.11.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom- gbnr 230/148 - Silje Bones Silje Bones EPHORTE
2021/3584 20211125 25.11.2021 Inngående brev Søknad om unntak fra arbeidsgiveransvar for sykepenger - 111121-111124 - ***** ***** NAV Midtre Gauldal EPHORTE
2021/2432 20211125 25.11.2021 Utgående brev Rammeavtale - Tilkallingsvikar - Enhet for Pleie og omsorg - 29.11.21 - 31.03.22 - Marit Petersen Marit Petersen EPHORTE
2021/3775 20211125 25.11.2021 Inngående brev Fartsgrenseendring - Hovsmoveien - opphøring av 50-sone Michael Bratland EPHORTE
2020/25122 20211125 25.11.2021 Inngående brev Midlertidig arbeidsavtale - 15 % - kulturskolen - 010821-310722 - Ingvild Sæterli Kjæstad Ingvild Sæterli Kjæstad EPHORTE
2021/3676 20211125 25.11.2021 Inngående brev Søknad om stilling Siv Anita Løvø EPHORTE
2021/3436 20211125 25.11.2021 Inngående brev Søknad om stilling Laila Husøy EPHORTE
2021/3436 20211125 25.11.2021 Inngående brev Søknad om stilling Mona Engan EPHORTE
2021/3437 20211125 25.11.2021 Inngående brev Svar vedrørende dispensasjon Norsk Landbruksrådgivning EPHORTE
2021/3552 20211125 25.11.2021 Utgående brev Samarbeidsmøte - ***** ***** - Skoleåret 2021 - 2022. ***** EPHORTE
2021/3436 20211125 25.11.2021 Inngående brev Søknad om stilling Laila Husøy EPHORTE
2021/3436 20211125 25.11.2021 Inngående brev Søknad om stilling Anne-Christine Vormdal Loe EPHORTE
2021/2029 20211125 25.11.2021 Inngående brev Trekking av nabomerknad Ingebrigt Winsnes EPHORTE
2021/3631 20211125 25.11.2021 Inngående brev Søknad om stilling Andrea Fossum EPHORTE
2021/3716 20211125 25.11.2021 Utgående brev Refusjonskrav - gjesteelev - høsten 2021 - ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2021/3436 20211125 25.11.2021 Inngående brev Søknad om stilling Kristian Reitan EPHORTE
2021/3436 20211125 25.11.2021 Inngående brev Søknad om stilling Mona Engan EPHORTE
2021/3436 20211124 24.11.2021 Inngående brev Søknad om stilling Kristina Rysova EPHORTE
2021/3476 20211124 24.11.2021 Utgående brev Oversikt medlemmer HTA 5.1 - Norges Offisersforbund Lønningskontoret EPHORTE
2021/3476 20211124 24.11.2021 Utgående brev Forhandlingsprotokoll - HTA 5.1 - Bibliotekarforbundet - 2021 Bibliotekarforbundet v/Morten Olsen Haugen EPHORTE
2021/3476 20211124 24.11.2021 Utgående brev Forhandlingsprotokoll - HTA 5.1 - NSF - 2021 NSF v/Margrethe Fløttum EPHORTE
2021/3476 20211124 24.11.2021 Utgående brev Forhandlingsprotokoll - HTA 5.1 - Delta - 2021 Delta v/June Hermo EPHORTE
2021/3476 20211124 24.11.2021 Utgående brev Forhandlingsprotokoll - HTA 5.1 - Fagforbundet - 2021 Fagforbundet v/Kari Stensås EPHORTE
2016/2414 20211124 24.11.2021 Inngående brev Søknad om ferdigattest - Bolighus og støyskjerm - gbnr 51/7 Richard Pilat og Monika Candova EPHORTE
2019/4605 20211124 24.11.2021 Inngående brev Søknad om fritak fra slamgebyr - gbnr 34/29 - Olav Bjerke Olav Bjerke EPHORTE
2021/3154 20211124 24.11.2021 Inngående brev Uttalelse - søknad om dispensasjon fra kommuneplan - fradeling av tomt og oppføring av bolig - Midtre Gauldal 258/1 STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTE
2021/3759 20211124 24.11.2021 Inngående brev Grunnkurs i legemiddelhåndtering - 231121 - Ida-Mari Fløttum Aunmo Helsekursportalen EPHORTE
2021/3119 20211124 24.11.2021 Inngående brev Vedtaksbrev for driftstilskudd, GNR 30/1 i Midtre Gauldal (5027) Landbruksdirektoratet EPHORTE
2021/3263 20211124 24.11.2021 Utgående brev Foreløpig svar på søknad - Helgestillinger for helsefagarbeidere/hjelpepleier/omsorgsarbeider - Kristin Eidsmo Kristin Eidsmo EPHORTE
2021/3263 20211124 24.11.2021 Utgående brev Foreløpig svar på søknad - Helgestillinger for helsefagarbeidere/hjelpepleier/omsorgsarbeider - Brita Christine Lillevik Brita Christine Lillevik EPHORTE
2021/3437 20211124 24.11.2021 Utgående brev Mangelbrev - anmodning om tilleggsinformasjon - Ett-trinns søknad - Søknad om oppføring av redskapshus - Haukdalsveien 1749 gbn Norsk Landbruksrådgivning Trøndelag SA EPHORTE
2016/2352 20211124 24.11.2021 Inngående brev Søknad om ferdigattest - gbnr 27/26 Jens Edvin Folstad EPHORTE
2021/3758 20211124 24.11.2021 Inngående brev Arbeidsavtale av begrenset varighet - Støttekontakt - Enhet for Helse og familie - 011121-301022 - Natalie Soknes Natalie Soknes EPHORTE
2020/58047 20211124 24.11.2021 Inngående brev Oppnevning av settestatsforvalter - klage etter plan- og bygningsloven - villreinproblematikk Kommunal- og moderniseringsdepartementet EPHORTE
Ingen tilgang 20211124 24.11.2021 Inngående brev Kursbevis - innføringskurs i laboratoriearbeid - Inger Berit Talsnes NOKLUS EPHORTE
2021/3495 20211124 24.11.2021 Inngående brev Høring om bygging av landbruksvei 6/1,6/7 og 7/2 og 3/1- kulturminnefaglig vurdering Trøndelag fylkeskommune EPHORTE
2021/2826 20211124 24.11.2021 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - ukl, 974440687 Landbruksdirektoratet EPHORTE
2021/3751 20211124 24.11.2021 Inngående brev Attester og vitnemål - Efrem Selam Kifle Efrem Selam Kifle EPHORTE
2021/3753 20211124 24.11.2021 Inngående brev Attester og vitnemål - Al Nazir Hamad Beshir Al Nazir Hamad Beshir EPHORTE
2021/3441 20211124 24.11.2021 Inngående brev Arbeidsavtale - Tilleggsavtale - Arbeid i eget hjem 6. hver helg - 01.11.2021 - 31.08.2022 - Eli-Kristina Kjellberg Pedersen Eli-Kristina Kjellberg Pedersen EPHORTE
2021/3028 20211124 24.11.2021 Inngående brev Midlertidig arbeidsavtale - vikariat - 75 % assistent - Enhet for Pleie og omsorg, Støren bo- og dagsenter - Al Nazir Hamad Beshir Al Nazir Hamad Beshir EPHORTE
2021/2975 20211124 24.11.2021 Inngående brev Midlertidig arbeidsavtale - 80 % stilling ved Lysgården verksted - Sissel Almås Sissel Almås EPHORTE
2021/3755 20211124 24.11.2021 Inngående brev Oppdragsavtale for familierådskoordinator - Rita Engelsnes Rita Engelsnes EPHORTE
2021/3241 20211124 24.11.2021 Utgående brev Vedr. søknad om utslippstillatelse av svartvann - gbnr 178/4 HARALD LARSEN RØRLEGGER AS EPHORTE
2019/4837 20211124 24.11.2021 Inngående brev Oppdragsavtale/tilleggsavtale til ***** - 011221-310321 - ***** ***** ***** EPHORTE
2021/3246 20211124 24.11.2021 Inngående brev Arbeidsavtale - Renholdsstilling på Singsås bo- og dagsenter - Tesaluna Lovevilla Olaussen Tesaluna Lovevilla Olaussen EPHORTE
2021/2455 20211124 24.11.2021 Inngående brev Arbeidsavtale fast stilling - 100 % fom 221121 - pedagogisk leder - Soknedal barnehage - Oda Fagerbekk Oda Fagerbekk EPHORTE
2021/3745 20211124 24.11.2021 Inngående brev Midlertidig arbeidsavtale - 40 % stilling som logoped - 231121-311221 - Silje Haukdal Silje Haukdal EPHORTE
2021/3746 20211124 24.11.2021 Inngående brev Oppdragsavtale som tilsynsfører i fosterhjem - Eva Hansen Brobak Eva Hansen Brobak EPHORTE
2021/3705 20211124 24.11.2021 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), gbnr 51/1 i Midtre Gauldal (5027) Landbruksdirektoratet EPHORTE
2021/546 20211124 24.11.2021 Inngående brev Tilbakemelding - røyke- og skjenkekontroll pr 19.november 2021 Securitas AS EPHORTE
2021/3748 20211124 24.11.2021 Utgående brev Stillingsutlysning - PP-rådgiver og logoped Servicekontoret EPHORTE
2021/3728 20211124 24.11.2021 Inngående brev Bosetting av flyktninger IMDI - Integrerings- og mangfoldsdirektoratet EPHORTE
2021/3614 20211124 24.11.2021 Inngående brev Vedtak om mentortilskudd - 010321-310521 NAV Midtre Gauldal EPHORTE
2021/3614 20211124 24.11.2021 Utgående brev Refusjonskrav mentortilskudd 010321-310521 NAV skanning EPHORTE
2021/3614 20211124 24.11.2021 Inngående brev Vedtak om tilskudd til mentor 010621-310821 Nav tiltak Trøndelag EPHORTE
2021/3327 20211124 24.11.2021 Utgående brev Signerte lånepapirer Husbanken HUSBANKEN EPHORTE
2021/3747 20211124 24.11.2021 Inngående brev Midlertidig arbeidsavtale - vikariat som saksbehandler i barneverntjenesten - 010122-311222 - Ida Jonette Malvik Ida Jonette Malvik EPHORTE
2021/3750 20211124 24.11.2021 Inngående brev Rammeavtale - Tilkallingsvikar - Enhet for pleie og omsorg - 011121 -310322 - Efrem Selam Kifle Efrem Selam Kifle EPHORTE
2021/3752 20211124 24.11.2021 Inngående brev Avtale om praksisplass i introduksjonsprogrammet - ***** ***** - 080921-221221 NAV Midtre Gauldal EPHORTE
2016/3435 20211124 24.11.2021 Inngående brev Underskrevet husleiekontrakt - ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2021/3241 20211124 24.11.2021 Inngående brev VS: Vedr. søknad om utslippstillatelse gbnr 178/4 Harald Larsen Rørlegger AS EPHORTE
2021/3614 20211124 24.11.2021 Inngående brev Avtale om arbeidstrening ved Lysgården verksted - ***** ***** - 010321-310122 NAV Midtre Gauldal EPHORTE
2021/3685 20211124 24.11.2021 Inngående brev Vedr. 21-06660-1 - SÆRUTSKRIFT - Budsjett og gebyrer 2022 ReMidt IKS EPHORTE
2021/3756 20211124 24.11.2021 Inngående brev Oppdragsavtale/tilleggsavtale til fosterhjemsavtalen - 151121-150122 - ***** ***** ***** EPHORTE
2021/3476 20211124 24.11.2021 Utgående brev Forhandlingsprotokoll - HTA 5.1 - NITO - 2021 Nito v/Roger Monsen EPHORTE