eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 200 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2020/25301 20201122 22.11.2020 Inngående brev Utbetalingsanmodning - Utvalgte kulturlandskap, 812525042 Landbruksdirektoratet EPHORTE
2020/25319 20201122 22.11.2020 Inngående brev Utbetalingsanmodning - Utvalgte kulturlandskap, 988556408 Landbruksdirektoratet EPHORTE
2020/25467 20201122 22.11.2020 Inngående brev Utbetalingsanmodning - Utvalgte kulturlandskap, 997833988 Landbruksdirektoratet EPHORTE
2020/25320 20201122 22.11.2020 Inngående brev Utbetalingsanmodning - Utvalgte kulturlandskap, 989338889 Landbruksdirektoratet EPHORTE
2020/25401 20201121 21.11.2020 Inngående brev Utbetalingsanmodning - Utvalgte kulturlandskap, 912992446 Landbruksdirektoratet EPHORTE
2020/58111 20201121 21.11.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd - sykavl, ***** Landbruksdirektoratet EPHORTE
2020/25152 20201120 20.11.2020 Saksframlegg/innstilling Søknad om nedsettelse/ettergivelse eiendomsskatt 261/1 EPHORTE
2020/45699 20201120 20.11.2020 Saksframlegg/innstilling Søknad om ettergivelse av eiendomsskatt 11000/104 EPHORTE
2020/4446 20201120 20.11.2020 Saksframlegg/innstilling Alkoholomsetning: Søknad om ny alminnelig skjenkebevilling - Pilus AS (Kanari og Kafe) EPHORTE
2020/1413 20201120 20.11.2020 Utgående brev Høringsbrev - Søknad om godkjenning av plan for nydyrking - gbnr 5/1 - Tor-Odd Bones FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl. EPHORTE
2020/25240 20201120 20.11.2020 Saksframlegg/innstilling Felles slamforskrift for eierkommunene i ReMidt IKS EPHORTE
2020/25241 20201120 20.11.2020 Saksframlegg/innstilling Felles renovasjonsforskrift for eierkommunene i ReMidt IKS EPHORTE
2019/212 20201120 20.11.2020 Saksframlegg/innstilling Midtre Gauldal kommune som regional omstillingskommune -strategi- og forankringsfasen EPHORTE
2020/31163 20201120 20.11.2020 Utgående brev Søknad om tilskudd til trafikksikkerhetstiltak i 2021 Trøndelag fylkeskommune EPHORTE
2020/859 20201120 20.11.2020 Utgående brev Søknad om kryssing/nærføring FV. 30 - Støren - Oppdatert Søknad Trøndelag fylkeskommune v/Roger Dalsaune EPHORTE
2020/58082 20201120 20.11.2020 Utgående brev Bekymringsmelding over økende antall tamrein som beiter på Folstad utmarkslag og Voll/Frøset utmarkslag sitt område Knut Gunnar Frøseth m.fl. EPHORTE
2020/25373 20201120 20.11.2020 Inngående brev Uttalelser fra idrettsrådet Idrettsrådet EPHORTE
Ingen tilgang 20201120 20.11.2020 Inngående brev Varsel om frist for å gjennomføre og rapportere - drenering, 970960414 Landbruksdirektoratet EPHORTE
2017/2592 20201120 20.11.2020 Inngående brev Varsel om frist for å gjennomføre og rapportere - drenering, 969678349 Landbruksdirektoratet EPHORTE
2017/163 20201120 20.11.2020 Inngående brev Varsel om frist for å gjennomføre og rapportere - smil, 996948846 Landbruksdirektoratet EPHORTE
2017/360 20201120 20.11.2020 Inngående brev Varsel om frist for å gjennomføre og rapportere - drenering, 970373462 Landbruksdirektoratet EPHORTE
2017/2592 20201120 20.11.2020 Inngående brev Varsel om frist for å gjennomføre og rapportere - drenering, 969678349 Landbruksdirektoratet EPHORTE
2017/2425 20201120 20.11.2020 Inngående brev Varsel om frist for å gjennomføre og rapportere - ukl, 985279330 Landbruksdirektoratet EPHORTE
2017/3230 20201120 20.11.2020 Inngående brev Varsel om frist for å gjennomføre og rapportere - ukl, 969222736 Landbruksdirektoratet EPHORTE
2019/2862 20201120 20.11.2020 Inngående brev Varsel om frist for å gjennomføre og rapportere - ukl, 999649637 Landbruksdirektoratet EPHORTE
2020/58096 20201120 20.11.2020 Utgående brev Midlertidig endring av arbeidssted - ***** ***** ***** EPHORTE
2020/58099 20201120 20.11.2020 Inngående brev Midlertidig arbeidsavtale - vikariat 100 % - pedagogisk leder - Singsås barnehage - 01120-311220 - Sara Enodd Sara Enodd EPHORTE
2020/58104 20201120 20.11.2020 Inngående brev Høring - forskrift om hundehold, Orkland kommune, Trøndelag Orkland kommune EPHORTE
2020/58105 20201120 20.11.2020 Inngående brev Innvilgelse av uførepensjon - ***** ***** Statens pensjonskasse EPHORTE
2020/24249 20201120 20.11.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - gbnr 49/28 - ReMidt IKS ReMidt IKS EPHORTE
2020/58106 20201120 20.11.2020 Inngående brev Søknad om overføring av ferie 2020 - Mette Storseth Mette Storseth EPHORTE
2020/24442 20201120 20.11.2020 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd, gbnr 236/14 i Midtre Gauldal (5027) Landbruksdirektoratet EPHORTE
2020/41304 20201120 20.11.2020 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2020-11-20T14:00:37.076869 Skatteetaten EPHORTE
2020/58087 20201120 20.11.2020 Utgående brev Enkeltvedtak - bortvisning - Støren ungdomsskole - ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2020/1220 20201120 20.11.2020 Utgående brev Avklaring ansettelsesforhold ***** ***** ***** - innkalling til møte ***** EPHORTE
2020/14334 20201120 20.11.2020 Inngående brev Høringsuttalelse - bygging av landbruksvei - Jens Olav Hov - Midtre Gauldal 193/2 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTE
2020/58102 20201120 20.11.2020 Inngående brev Krav om kompensasjon for bruk av egen bil i tjenesten - 2016-2019 - Hege Anita Solemsmo Hege Anita Solemsmo EPHORTE
2018/3813 20201120 20.11.2020 Utgående brev Innkalling til IA-samtale ***** ***** ***** EPHORTE
2020/58095 20201120 20.11.2020 Inngående brev Flytting av grunnkvote i Midtre Gauldal kommune - riktig landbrukseiendom LANDBRUKSDIREKTORATET EPHORTE
2019/928 20201120 20.11.2020 Inngående brev Rammeavtale - tilkallingsvikar - Enhet for pleie og omsorg - 011020-310321 - Annette Bratt Staverløkk Annette Bratt Staverløkk EPHORTE
2020/58103 20201120 20.11.2020 Inngående brev Tildeling av skjønnsmidler 2021 Trøndelag (forhåndsfordelt og 1. tildeling av tilbakeholdte midler) FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTE
2017/297 20201120 20.11.2020 Inngående brev Søknad om midlertidig brukstillatelse Ranahytta AS EPHORTE
2017/621 20201120 20.11.2020 Inngående brev Begrenset politiattest - Sara Enodd Sara Enodd EPHORTE
2020/58100 20201120 20.11.2020 Inngående brev Krav om kompensasjon for bruk av egen bil i tjenesten - 2018 - Vigdis Kant Vigdis Kant EPHORTE
2020/58101 20201120 20.11.2020 Inngående brev Krav om kompensasjon for bruk av egen bil i tjenesten - 2017, 2018 og 2019 - Hilde Witzell Hilde Witzell EPHORTE
2020/58115 20201120 20.11.2020 Inngående brev Oppstart – revisjon av kommunedelplan Tynset tettsted - 2015-27 TYNSET KOMMUNE EPHORTE
2020/41304 20201120 20.11.2020 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2020-11-20T14:01:03.749308 Skatteetaten EPHORTE
2020/1805 20201120 20.11.2020 Inngående brev Ferdigmelding – stedlig sikring av oljetank - Singsås Meieri NORTANK Emitek AS EPHORTE
2020/25311 20201120 20.11.2020 Inngående brev Utbetalingsanmodning - Utvalgte kulturlandskap, 969133792 Landbruksdirektoratet EPHORTE
2020/58107 20201120 20.11.2020 Inngående brev Attester og vitnemål - Tom Andre Enlid Tom Andre Enlid EPHORTE
2020/41304 20201120 20.11.2020 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2020-11-20T14:00:06.5699 Skatteetaten EPHORTE
2020/58088 20201119 19.11.2020 Utgående brev Nabovarsel Budal IL- fradeling parsell til parkeringsplass Budal - GBNR 181/3 BUDAL IDRETTSLAG EPHORTE
2020/58088 20201119 19.11.2020 Utgående brev Nabovarsel Enodd - fradeling parsell til parkeringsplass Budal - GBNR 181/3 Sissel Enodd EPHORTE
2020/15786 20201119 19.11.2020 Inngående brev Refusjon foreldrebetaling korona Hauka villmarksbarnehage EPHORTE
2020/25291 20201119 19.11.2020 Inngående brev Utbetalingsanmodning - Utvalgte kulturlandskap, 969597462 Landbruksdirektoratet EPHORTE
2020/25216 20201119 19.11.2020 Inngående brev Utbetalingsanmodning - Utvalgte kulturlandskap, 918319107 Landbruksdirektoratet EPHORTE
2020/21070 20201119 19.11.2020 Inngående brev Overføring av ferie 2020 - Arve Sørløkken Arve Sørløkken EPHORTE
2020/21257 20201119 19.11.2020 Inngående brev Rekvisisjon av kartforretning/Søknad om deling av grunneiendom - gbnr 45/46 - E6 pukk og grus AS Landkreditt eiendom EPHORTE
2020/25313 20201119 19.11.2020 Inngående brev Utbetalingsanmodning - Utvalgte kulturlandskap Landbruksdirektoratet EPHORTE
2020/32021 20201119 19.11.2020 Inngående brev Klage - mangler i tidligere sendte klage ***** EPHORTE
2020/58093 20201119 19.11.2020 Inngående brev Innvilget spesialistgodkjenning for lege i allmennmedisin - 161120-161125 - Bjørn Arnt Lyngen Bjørn Arnt Lyngen EPHORTE
2018/2162 20201119 19.11.2020 Inngående brev Søknad om unntak fra arbeidsgiveransvar for sykepenger - 141020-300921 - ***** ***** NAV Midtre Gauldal EPHORTE
2020/58088 20201119 19.11.2020 Utgående brev Nabovarsel Budal IL, Budal Skytterlag og Budal UL- fradeling parsell til parkeringsplass Budal - GBNR 181/3 BUDAL IDRETTSLAG m.fl. EPHORTE
2020/58088 20201119 19.11.2020 Utgående brev Nabovarsel Storliløkken - fradeling parsell til parkeringsplass Budal - GBNR 181/3 Mary Storliløkken EPHORTE
2020/35498 20201119 19.11.2020 Inngående brev Tilsagn om ekstraordinært driftstilskudd for å opprettholde hogstaktivitet i skogbruket 2020 - Erling Folstad - Midtre Gauldal 8/1 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTE
2020/2 20201119 19.11.2020 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Terje Albertsen Terje Albertsen EPHORTE
2020/28203 20201119 19.11.2020 Inngående brev Angående bygging av - skogsvei - Grisbudalsveien - gbnr 261/1, 261/2, 261/3, 261/4 og 261/5 - Ravnås - Svein Fløttum Svein Fløttum EPHORTE
2020/25373 20201119 19.11.2020 Inngående brev Høringssvar - Utredning av omstillingstiltak 2021 - overføring av Støren idrettspark til Støren sportsklubb Støren sportsklubb EPHORTE
2020/58088 20201119 19.11.2020 Utgående brev Nabovarsel Steinsmo - fradeling parsell til parkeringsplass Budal - GBNR 181/3 Bodil Enodd Steinsmo EPHORTE
2020/58088 20201119 19.11.2020 Utgående brev Nabovarsel Løvø - fradeling parsell til parkeringsplass Budal - GBNR 181/3 Malin Løvø m.fl. EPHORTE
2020/58091 20201119 19.11.2020 Utgående brev Uttalelse til NAV ***** EPHORTE
2020/21710 20201119 19.11.2020 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd, gbnr 134/3 i Midtre Gauldal (5027) Landbruksdirektoratet EPHORTE
2020/38262 20201119 19.11.2020 Inngående brev Søknad om skoleskyss - farlig skolevei - skoleåret 2020-2021 - ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2018/980 20201119 19.11.2020 Inngående brev Referat fra dialogmøte 051120 - ***** ***** ***** ***** NAV Trøndelag EPHORTE
2020/58094 20201119 19.11.2020 Inngående brev Unntak fra arbeidsgiveransvar for sykepenger - 131020-300921 - ***** ***** NAV Midtre Gauldal EPHORTE
2020/440 20201119 19.11.2020 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale - Karin Enlid Bjørkan Karin Enlid Bjørkan EPHORTE
2020/58088 20201119 19.11.2020 Inngående brev Søknad om deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning - parkeringsareal ved Budal flerbrukshus og idrettsanlegget i Budalen - gbnr 181/3 - Midtre Gauldal kommune - Eiendom og kommunalteknikk Midtre Gauldal kommune - Eiendom og kommunalteknikk EPHORTE
2020/25601 20201118 18.11.2020 Saksframlegg/innstilling Mandat og oppgavefordeling i rådet og rådets utvalg EPHORTE
2020/25360 20201118 18.11.2020 Utgående brev Utsendt bekreftelse på føring i matrikkel - egenerklæring gbnr 79/6 og 79/2 Emilie Gynnild EPHORTE
2020/25639 20201118 18.11.2020 Utgående brev Utslippstillatelse - Godkjent søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra hytte - gbnr 139/6 - 7298 Soknedal - Inger O. Staverløkk BROEN RØRSERVICE AS EPHORTE
2020/956 20201118 18.11.2020 Utgående brev Tilskudd for produksjon og avløsning ferie og fritid - melding om stedlig kontroll høsten 2020 Svend Arild Haugen m.fl. EPHORTE
2019/3454 20201118 18.11.2020 Utgående brev Byggesaksbehandling - Ferdigattest - oppføring av fritidsbolig - 177/35 MALUM BYGG AS EPHORTE
2017/1842 20201118 18.11.2020 Utgående brev Avløpsanlegg - Ferdigattest - utslipp av sanitært avløpsvann fra helårsbolig - gbnr 50/1 - 7290 Støren - Eivind Dragset HORGMO RØRKOMPANI AS EPHORTE
2020/37951 20201118 18.11.2020 Utgående brev Vedr. eiendomsforhold av fylkesvegeiendommer i Midtre Gauldal kommune - Trøndelag fylkeskommune EPHORTE
2020/25265 20201118 18.11.2020 Inngående brev Obligatoriske opplysninger for søknad om tilskudd til drift/årlig tiltak Tommy Forodden EPHORTE
2018/3674 20201118 18.11.2020 Inngående brev Info til utbetalingsanmodning Odd Bjerkset EPHORTE
2020/58076 20201118 18.11.2020 Utgående brev Informasjon - vedlikehold på kommunalt ledningsnett GBNR 45/48 Kåre Gunnar Tilseth EPHORTE
2020/58077 20201118 18.11.2020 Utgående brev Informasjon - vedlikehold og utbedringer på kommunalt ledningsnett GBNR 45/348, Midtre Gauldal kommune BYGGINVEST STØREN AS EPHORTE
2020/797 20201118 18.11.2020 Inngående brev Kvittering - Smittevern og smittevernutstyr i kommunene Helsedirektoratet EPHORTE
2020/58078 20201118 18.11.2020 Utgående brev Konstituering som leder i psykisk helsearbeid og rus Ellen Hage EPHORTE
2020/25471 20201118 18.11.2020 Inngående brev Obligatoriske opplysninger for søknad om tilskudd til drift/årlig tiltak Elling Nideng EPHORTE
2020/1551 20201118 18.11.2020 Inngående brev Vedtak i klagesak - opphevelse av stansingsvedtak - eiendommen 44/3 - Midtre Gauldal kommune - kommunens vedtak oppheves FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTE
2019/522 20201118 18.11.2020 Inngående brev Rammeavtale - tilkallingsvikar - Enhet for pleie og omsorg - 011020-310321 - Eli-Kristina Pedersen Eli-Kristina Pedersen EPHORTE
2020/1222 20201118 18.11.2020 Inngående brev Møteprotokoll - Kontrollutvalget - 17.11.2020 Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS EPHORTE
2019/2348 20201118 18.11.2020 Utgående brev Byggesaksbehandling - Ferdigattest - Oppføring av garasje - gbnr 136/30 Bjarne Ottar Rise EPHORTE
2019/4715 20201118 18.11.2020 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale - vikar voksenopplæringen Marit Solem EPHORTE
2020/57339 20201118 18.11.2020 Utgående brev Svar på søknad om overføring av ferie 2020 - Torill Haueng Torill Haueng EPHORTE
2020/58079 20201118 18.11.2020 Inngående brev Databehandleravtale - AlleTeller NTNU EPHORTE
2019/2680 20201118 18.11.2020 Utgående brev Byggesaksbehandling - Ferdigattest - Fasadeendring - gbnr 130/31 Olav Aasenhus EPHORTE
2019/3133 20201118 18.11.2020 Inngående brev Utbetalingsanmodning - tilskudd til drenering av jordbruksjord - Endre Staverløkk Landbruksdirektoratet EPHORTE
2020/12919 20201118 18.11.2020 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), gbnr 134/3 i Midtre Gauldal (5027) Landbruksdirektoratet EPHORTE
2020/58061 20201118 18.11.2020 Utgående brev Varsel om fratreden etter oppnådd aldersgrense ***** EPHORTE
2020/25240 20201118 18.11.2020 Inngående brev Slamforskrift ReMidt - versjon av 21.08.20 revidert ReMidt IKS EPHORTE
2020/58082 20201118 18.11.2020 Inngående brev Bekymringsmelding over økende antall tamrein som beiter på Folstad utmarkslag og Voll/Frøset utmarkslag sitt område Folstad utmarkslag m.fl. EPHORTE
2020/13 20201118 18.11.2020 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - firehjuls-/sekshjulstrekker - Ole Lien Ole Lien EPHORTE
2019/3384 20201118 18.11.2020 Utgående brev Høringsuttalelse slam- og renovasjonsforskrifter ReMidt IKS EPHORTE
2020/58080 20201118 18.11.2020 Inngående brev Oppdragsavtale om offentlig legearbeid - fra 091120 - Bjørn Arnt Lyngen Bjørn Arnt Lyngen EPHORTE
2020/58081 20201118 18.11.2020 Inngående brev Avtale om mobiltelefon fra arbeidsgiver som kun skal brukes i arbeidstiden - Bjørn Arnt Lyngen Bjørn Arnt Lyngen EPHORTE
2019/3902 20201118 18.11.2020 Inngående brev NAV har delvis innvilget søknaden din om pleiepenger - 091120-030120 ***** EPHORTE
2020/408 20201118 18.11.2020 Inngående brev Kjørebok - motorferdsel i utmark - 2020 - Helge Myhre Helge Myhre EPHORTE
2020/800 20201118 18.11.2020 Inngående brev Singsås bo- og dagsenter - beboere takker nei til tilbudet om å flytte til Støren ***** EPHORTE
2020/28203 20201118 18.11.2020 Utgående brev Angående om bygging av - skogsvei - Grisbudalsveien - gbnr 261/1, 261/2, 261/3, 261/4 og 261/5 - Ravnås - Svein Fløttum Svein Fløttum EPHORTE
2020/35498 20201118 18.11.2020 Inngående brev Vedtaksbrev for driftstilskudd (godkjent), GNR 8/1 i Midtre Gauldal (5027) Landbruksdirektoratet EPHORTE
2020/788 20201118 18.11.2020 Inngående brev Rammeavtale - tilkallingsvikar - Enhet for pleie og omsorg - 011020-310321 - Malin Vagnild Malin Vagnild EPHORTE
2020/43651 20201118 18.11.2020 Inngående brev Midtre Gauldal kommune - søknad om landbruksvei - 121/1 : kulturminnefaglig uttalelse Trøndelag fylkeskommune EPHORTE
2020/25639 20201118 18.11.2020 Inngående brev Nabovarsel - utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hytte - gbnr 139/6 Broen Rørservice AS EPHORTE
2020/16410 20201118 18.11.2020 Inngående brev Søknad om støtte fra Kommunale næringsfond - hette med oppheng til ildsted i grillhytte - Midtre Gauldal frivilligsentral Midtre Gauldal frivilligsentral EPHORTE
2020/25435 20201118 18.11.2020 Inngående brev Styringsrapport til skattekreditor for periode 11/2020, sendt 18.11.2020 Skatteetaten EPHORTE
2020/42670 20201118 18.11.2020 Inngående brev Utlysing av tilskotsordning – Styrking og utvikling av helsestasjons- og skulehelsetenesta 2021-23 Helsedirektoratet EPHORTE
2020/16485 20201118 18.11.2020 Inngående brev Søknad om godkjenning av plan for nydyrking - gbnr 260/1 - Per Jan Morseth Per Jan Morseth EPHORTE
2020/14354 20201118 18.11.2020 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 4/1 i Midtre Gauldal (5027) Landbruksdirektoratet EPHORTE
2020/1790 20201118 18.11.2020 Utgående brev Arbeidsavtale vikariat 90% stilling - 01.01.21-31.07.21 - Soknedal Barnehage - Susanne Fredagsvik Susanne Fredagsvik EPHORTE
2020/1413 20201118 18.11.2020 Inngående brev Søknad om godkjenning av plan for nydyrking - gbnr 5/1 - Tor-Odd Bones Tor-Odd Bones EPHORTE
2020/18042 20201118 18.11.2020 Inngående brev Søknad om deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning - klarlegging av eksisterende grense - gbnr 161/8 - rekvirent Anne Bjerkenås Anne Bjerkenås EPHORTE
2020/58085 20201118 18.11.2020 Inngående brev Flyttemelding - elev - Emilie Rindarøy Johannessen Bergmo ungdomsskole EPHORTE
2020/29401 20201118 18.11.2020 Inngående brev Midtre Gauldal kommune - Høringsbrev - søknad om godkjenning av plan for nydyrking - 127/3: Kulturminnefaglig uttalelse Trøndelag fylkeskommune EPHORTE
2020/58086 20201118 18.11.2020 Inngående brev Innmelding av behov for drenering Fylkesmannen i Trøndelag EPHORTE
2020/32121 20201118 18.11.2020 Inngående brev Tilsynsrapport med oppfyllelse av vedtak og varsel om pålegg Arbeidstilsynet EPHORTE
2020/25423 20201118 18.11.2020 Utgående brev Vedtak til søknad om godkjenning av plan for nydyrking - gbnr 124/1 - Anne og Ola Joar Sundli OLA JOAR SUNDLI EPHORTE
2020/408 20201117 17.11.2020 Utgående brev Kjørebok - motorferdsel i utmark - 2021 - Rune Nordvåg Rune Nordvåg EPHORTE
2020/408 20201117 17.11.2020 Utgående brev Kjørebok - motorferdsel i utmark - 2021 - Håvard Prytz Håvard Prytz EPHORTE
2020/58074 20201117 17.11.2020 Inngående brev Høring - Forslag om endringer i SYSVAK-registerforskriften Det kongelige helse- og omsorgsdepartement EPHORTE
2020/35223 20201117 17.11.2020 Inngående brev Overføring av ferie 2020 - Jorid Bjørnvold Jorid Bjørnevold EPHORTE
2020/408 20201117 17.11.2020 Utgående brev Kjørebok - motorferdsel i utmark - 2021 - Arve Aune Arve Aune EPHORTE
2020/1566 20201117 17.11.2020 Inngående brev Avslutning av sak - Tvist om rett til stilling tilsvarende faktisk arbeidstid - ***** ***** ***** Tvisteløsningsnemnda EPHORTE
2020/58073 20201117 17.11.2020 Inngående brev Avlysning av dialogmøte - 281020 - ***** ***** Nav Midtre Gauldal EPHORTE
2020/408 20201117 17.11.2020 Utgående brev Kjørebok - motorferdsel i utmark - 2021 - Nils Fagerbekk Nils Fagerbekk EPHORTE
2020/14354 20201117 17.11.2020 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 4/1 i Midtre Gauldal (5027) Landbruksdirektoratet EPHORTE
2020/16063 20201117 17.11.2020 Utgående brev Vedtak: Tildeling av veiadresser for "Råveien" Hege Almås m.fl. EPHORTE
2020/4571 20201117 17.11.2020 Utgående brev Matrikkelbrev gbnr 44/39 Lars Wollan Ressem EPHORTE
2020/992 20201117 17.11.2020 Utgående brev Refusjonskrav gjesteelev - høsthalvåret 2020, ***** ***** ***** Trondheim kommune EPHORTE
2020/36842 20201117 17.11.2020 Utgående brev Vedtak om bygging av landbruksvei - Arve Vingelen 136/1 Arve Vingelen EPHORTE
2020/58072 20201117 17.11.2020 Inngående brev Avslag på søknad om systembaserte tjenester STATPED EPHORTE
2020/27278 20201117 17.11.2020 Utgående brev Søknad om kommunal bolig - ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2020/52447 20201117 17.11.2020 Inngående brev Søknad om stilling Ellen Sommervold Fagerbæk EPHORTE
2020/58044 20201117 17.11.2020 Inngående brev Møtereferat - ***** ***** ***** ***** Trondheim Kommune EPHORTE
2020/167 20201117 17.11.2020 Utgående brev Arbeidsavtale tilkallingsvikar for lærer - Støren barneskole Ellen Sommervold Fagerbæk EPHORTE
2020/996 20201117 17.11.2020 Utgående brev Refusjonskrav gjesteelev - høsthalvåret 2020, ***** ***** ***** Trondheim kommune EPHORTE
2020/43651 20201117 17.11.2020 Inngående brev Uttalelse - Høring om bygging av landbruksvei - gbnr 121/1, Midtre Gauldal kommune. Samediggi/Sametinget EPHORTE
2020/58068 20201117 17.11.2020 Inngående brev Møtereferat - ***** ***** ***** ***** Trondheim kommune EPHORTE
2020/14239 20201117 17.11.2020 Inngående brev Utbetaling fra skogfond og søknad om tilskudd til grøfting og gjødsling - gbnr 56/1 - Henrik Aas Henrik Aas EPHORTE
2020/14240 20201117 17.11.2020 Inngående brev Dokumentasjon av oppsøkende virksomhet - Skogmentor 2020 - gbnr 116/1 - Bård Gunnar Røe Bård Gunnar Røe EPHORTE
2020/25463 20201117 17.11.2020 Utgående brev Søknad om overføring av ferie 2020 - Turid Røstvoll Turid Røstvoll EPHORTE
2020/25253 20201117 17.11.2020 Inngående brev Utbetalingsanmodning - Utvalgte kulturlandskap Landbruksdirektoratet EPHORTE
2020/15934 20201117 17.11.2020 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd, GNR 233/1 i Midtre Gauldal (5027) Landbruksdirektoratet EPHORTE
2020/25489 20201117 17.11.2020 Utgående brev Søknad om overføring av ferie 2020 - Marit Birgitte Gåre Marit Birgitte Gaare EPHORTE
2020/57679 20201117 17.11.2020 Inngående brev Gravemelding - nettstasjon ved Gaula bru - Tensio TS AS Tensio TS AS EPHORTE
2020/2 20201117 17.11.2020 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Anders Budal Anders Budal EPHORTE
2020/982 20201116 16.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969637723, 5027-233/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTE
2020/982 20201116 16.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969221942, 5027-261/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTE
2020/982 20201116 16.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 978695779, 5027-166/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTE
2020/982 20201116 16.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 986654402, 5027-103/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTE
2020/982 20201116 16.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 987701994, 5027-222/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTE
2020/982 20201116 16.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969377640, 5027-166/ 4 Landbruksdirektoratet EPHORTE
2020/982 20201116 16.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969179040, 5027-282/ 2 Landbruksdirektoratet EPHORTE
2020/982 20201116 16.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 995854171, 5027-143/ 7 Landbruksdirektoratet EPHORTE
2020/982 20201116 16.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 979515839, 5027-149/ 3 Landbruksdirektoratet EPHORTE
2020/982 20201116 16.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 922233004, 5027-172/ 7 Landbruksdirektoratet EPHORTE
2020/982 20201116 16.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 970231285, 5027-53/ 7 Landbruksdirektoratet EPHORTE
2020/982 20201116 16.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 924316322, 5027-24/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTE
2020/982 20201116 16.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 995246740, 5027-97/ 2 Landbruksdirektoratet EPHORTE
2020/982 20201116 16.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 985945810, 5027-145/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTE
2020/982 20201116 16.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 982818699, 5027-251/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTE
2020/982 20201116 16.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 980688690, 5027-160/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTE
2020/982 20201116 16.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969178028, 5027-115/ 3 Landbruksdirektoratet EPHORTE
2020/982 20201116 16.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 981464915, 5027-174/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTE
2020/982 20201116 16.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 989208144, 5027-13/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTE
2020/982 20201116 16.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 920153453, 5027-140/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTE
2020/982 20201116 16.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 995964465, 5027-144/ 3 Landbruksdirektoratet EPHORTE
2020/982 20201116 16.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 887770522, 5027-46/ 2 Landbruksdirektoratet EPHORTE
2020/982 20201116 16.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 970895116, 5027-52/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTE
2020/982 20201116 16.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 997071522, 5027-42/ 4 Landbruksdirektoratet EPHORTE
2020/982 20201116 16.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 894422602, 5027-163/ 3 Landbruksdirektoratet EPHORTE
2020/982 20201116 16.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 992241543, 5027-153/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTE
2020/982 20201116 16.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 988042757, 5027-276/ 9 Landbruksdirektoratet EPHORTE
2020/982 20201116 16.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969329948, 5027-272/ 13 Landbruksdirektoratet EPHORTE
2020/982 20201116 16.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 914466954, 5027-264/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTE
2020/982 20201116 16.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969301172, 5027-96/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTE
2020/982 20201116 16.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 988229334, 5027-118/ 2 Landbruksdirektoratet EPHORTE
2020/982 20201116 16.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 869526932, 5027-157/ 2 Landbruksdirektoratet EPHORTE
2020/982 20201116 16.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 960686047, 5027-51/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTE
2020/982 20201116 16.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 873058862, 5027-260/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTE
2020/982 20201116 16.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 986066659, 5027-176/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTE
2020/982 20201116 16.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 992343745, 5027-22/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTE
2020/982 20201116 16.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 995276623, 5027-111/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTE
2020/982 20201116 16.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 984622171, 5027-257/ 5 Landbruksdirektoratet EPHORTE
2020/982 20201116 16.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 920274986, 5027-282/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTE
2020/33193 20201116 16.11.2020 Inngående brev Søknad om stilling Kjersti Jenny Andersen EPHORTE
2020/33193 20201116 16.11.2020 Inngående brev Søknad om stilling Pøni Iren Peggy Nøkkevangen EPHORTE
2020/982 20201116 16.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969638983, 5027-148/ 7 Landbruksdirektoratet EPHORTE