eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 200 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2021/2365 20210727 27.07.2021 Inngående brev Grunnkurs i legemiddelhåndtering - Stine Lie Ramseng Helsekursportalen EPHORTE
2021/2371 20210727 27.07.2021 Inngående brev Informasjon om fasadeendring, hytte, gnr. 179/6 i Budal Ola Tovmo EPHORTE
2021/2372 20210727 27.07.2021 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - riving/bygging i LNF-område - gbnr 179/6 - Ola Tovmo Ola Tovmo EPHORTE
2021/2363 20210727 27.07.2021 Inngående brev Grunnkurs i legemiddelhåndtering - Annika Åsvoll Helsekursportalen EPHORTE
2021/2364 20210727 27.07.2021 Inngående brev Grunnkurs i legemiddelhåndtering - Amund Horg-Bordal Helsekursportalen EPHORTE
2021/1959 20210727 27.07.2021 Utgående brev Anmodning om uttalelse - Dispensasjonssøknad - Søknad om dispensasjon fra vassdrag for tilbygg til fritidsbolig - Eidsåsen 33 - STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTE
2020/4566 20210727 27.07.2021 Utgående brev Høringsbrev - detaljregulering for Coop Soknedal - planID - 5027 2020003 STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG m.fl. EPHORTE
2021/932 20210727 27.07.2021 Utgående brev Svar - Innsyn i evaluering av tilbud om gjennomføring av helhetlig ROS-analyse Midtre Gauldal kommune Beredskapslosen EPHORTE
2021/2369 20210727 27.07.2021 Inngående brev Søknad om dispensasjon - infiltrasjonsanlegg for avløpsvann - fritidgsbolig - gbnr 263/58 HYLLBEKK EIENDOM AS EPHORTE
2021/2368 20210727 27.07.2021 Inngående brev Karantene og isolasjon - Midtre Gauldal kommune Quality hotel Augustin AS & Hoff hotels AS EPHORTE
2021/2354 20210727 27.07.2021 Utgående brev Bekreftelse om mottatt søknad - Dispensasjonssøknad - Endalen hytteområde - gbnr 187/1 Håvard Sætermo EPHORTE
2021/2370 20210727 27.07.2021 Inngående brev Søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid 2021/2022 - ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2021/1962 20210727 27.07.2021 Inngående brev Ettersendelse av situasjonskart Løhre VVS AS EPHORTE
2021/448 20210727 27.07.2021 Inngående brev Naustbygging ved Burusjøen Trønderenergi EPHORTE
2021/1280 20210727 27.07.2021 Inngående brev Søknad om 78,87 % permisjon fra Trygg framtid - 110821-211221 - Anita Åsvoll Anita Åsvoll EPHORTE
2021/2367 20210727 27.07.2021 Inngående brev 5-årskontroll oljeutskiller-system - YX Butikk Soknedal Arnkværn miljø og renovasjon EPHORTE
2020/4566 20210727 27.07.2021 Utgående brev Oversendelse av arealplan - offentlig ettersyn jf. pbl § 5-2 - Midtre Gauldal kommune Kartverket EPHORTE
2021/2154 20210727 27.07.2021 Inngående brev Korrigert arbeidsavtale - 95 % fast stilling som barne- og ungdomsarbeider - fom 010821 - Ane Synnøve Høgsteggen Ane Synnøve Høgsteggen EPHORTE
2021/332 20210726 26.07.2021 Utgående brev Midlertidig oppdragsavtale - Støttekontakt - Enhet for Pleie og omsorg, avdeling generelle tiltak - F.o.m 01.10.21 t.o.m 31.03.22 - Astrid Evelyn Aunøien Astrid Evelyn Aunøien EPHORTE
2021/332 20210726 26.07.2021 Utgående brev Midlertidig oppdragsavtale - Støttekontakt - Enhet for Pleie og omsorg, avdeling Generelle tiltak - F.o.m 01.10.21 t.o.m 31.03.22 - Terje Fagereng Terje Fagereng EPHORTE
2021/332 20210726 26.07.2021 Utgående brev Midlertidig oppdragsavtale - Støttekontakt - Enhet for Pleie og omsorg, avdeling generelle tiltak - F.o.m 01.10.21 t.o.m 31.03.22 - Bente Eidsmo Bente Eidsmo EPHORTE
2021/919 20210726 26.07.2021 Utgående brev Godkjenning - Ett-trinns søknad - Søknad om opparbeidelse av veg til fritidsbolig - Solem verksted m.fl. EPHORTE
2021/2303 20210726 26.07.2021 Utgående brev Vedtak om spesialundervisning, skoleåret 2021- 2022, ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2021/2189 20210726 26.07.2021 Inngående brev Rørosveien 3100 - 230/133 – Midtre Gauldal kommune - Vedtak om tillatelse etter jernbaneloven § 10 for etablering av nytt avløpsanlegg sendt fra Bane NOR SF Bane Nor SF EPHORTE
2021/1925 20210726 26.07.2021 Inngående brev Utbetalingsanmodning - tilskudd til utvalgte kulturlandskap - Ny inngjerding ved setervoll - Hans Inge Enlid Vårhus Landbruksdirektoratet EPHORTE
2021/973 20210726 26.07.2021 Inngående brev Ytterligere presiseringer - sak 2021/973, skigard - gbnr 262/6 Asbjørn Eriksen EPHORTE
2021/2366 20210726 26.07.2021 Inngående brev Trafikksikkerhetstiltak på fylkesveg 2022 - invitasjon til innspill på tiltak Trøndelag fylkeskommune EPHORTE
2021/210 20210726 26.07.2021 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale - Forlengelse av 22,54 % stilling som hjelpepleier - Enhet for Pleie og omsorg, p.t. Hjemmesykepleien - F.o.m. 16.08.21 t.o.m. 31.01.22 - Mari Solberg Mari Solberg EPHORTE
2021/1624 20210726 26.07.2021 Saksframlegg/innstilling Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for Endalen hytteområde for bruksendring fra fritidsbolig til helårsbolig - gbnr 187/16 EPHORTE
2021/1703 20210726 26.07.2021 Inngående brev Vedtak - Skjenkebevilling - enkelt anledning - Storbekkøya Museumsseter - 060821 - Hogna Brygg AS Hogna Brygg AS EPHORTE
2021/332 20210726 26.07.2021 Utgående brev Midlertidig oppdragsavtale - Støttekontakt - Enhet for Pleie og omsorg, avdeling Generelle tiltak - F.o.m 01.01.21 t.o.m 31.03.22 - Eva Refseth Amtoft Eva Refseth Amtoft EPHORTE
2021/332 20210726 26.07.2021 Utgående brev Midlertidig oppdragsavtale - Støttekontakt - Enhet for Pleie og omsorg, avdeling Generelle tiltak - F.o.m 01.10.21 t.o.m 31.03.22 - Stine Fløttum Aunmo Stine Aunmo Fløttum EPHORTE
2021/332 20210726 26.07.2021 Utgående brev Midlertidig oppdragsavtale - Støttekontakt - Enhet for Pleie og omsorg, avdeling generelle tiltak - F.o.m 01.10.21 t.o.m 31.03.22 - Jorun Øien Buseth Jorun Øien Buseth EPHORTE
2021/332 20210726 26.07.2021 Utgående brev Midlertidig oppdragsavtale - Støttekontakt - Enhet for Pleie og omsorg, avdeling Generelle tiltak - F.o.m 01.10.21 t.o.m 31.03.22 - Tordis Olderøien Tordis Olderøien EPHORTE
2021/2189 20210726 26.07.2021 Utgående brev Utslippstillatelse - Godkjent søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra fritidsbolig - 230/133 - Tove Beate Malvik ALMÅS MASKIN AS EPHORTE
2021/332 20210726 26.07.2021 Utgående brev Midlertidig oppdragsavtale - Støttekontakt - Enhet for Pleie og omsorg, avdeling Generelle tiltak - F.o.m 01.10.21 t.o.m 31.03.22 - Eva Storlimo Eva Stolimo EPHORTE
2021/332 20210726 26.07.2021 Utgående brev Midlertidig oppdragsavtale - Støttekontakt - Enhet for Pleie og omsorg, avdeling Generelle tiltak - F.o.m 01.10.21 t.o.m 31.03.22 - Oddrun Huus Vinsnesbakk Oddrun Huus Vinsnesbakk EPHORTE
2021/332 20210726 26.07.2021 Utgående brev Midlertidig oppdragsavtale - Støttekontakt - Enhet for Pleie og omsorg, avdeling Generelle tiltak - F.o.m 01.10.21 t.o.m 31.03.22 - Brit Solberg Solem Brit Solberg Solem EPHORTE
2021/332 20210726 26.07.2021 Utgående brev Midlertidig oppdragsavtale - Støttekontakt - Enhet for Pleie og omsorg, avdeling Generelle tiltak - F.o.m 01.10.21 t.o.m 31.03.22 - Sven Tore Svardal Sven Tore Svardal EPHORTE
2021/332 20210726 26.07.2021 Utgående brev Midlertidig oppdragsavtale - Støttekontakt - Enhet for Pleie og omsorg, avdeling Generelle tiltak - F.o.m 01.10.21 t.o.m 31.03.22 - Ivar Gjermund Sætermo Ivar Gjermund Sætermo EPHORTE
2019/3322 20210726 26.07.2021 Utgående brev Byggesaksbehandling - Ferdigattest - avløpsanlegg - gbnr 71/1 BROEN RØRSERVICE AS EPHORTE
2021/332 20210726 26.07.2021 Utgående brev Midlertidig oppdragsavtale - Støttekontakt - Enhet for Pleie og omsorg, avdeling Generelle tiltak - F.o.m 01.10.21 t.o.m 31.03.22 - Tomas Sundlisæter Tomas Sundlisæter EPHORTE
2021/332 20210726 26.07.2021 Utgående brev Midlertidig oppdragsavtale - Støttekontakt - Enhet for Pleie og omsorg, avdeling Generelle tiltak - F.o.m 01.10.21 t.o.m 31.03.22 - Gunn Kristin Folstad Gunn Kristin Folstad EPHORTE
2021/332 20210726 26.07.2021 Utgående brev Midlertidig oppdragsavtale - Støttekontakt - Enhet for Pleie og omsorg, avdeling Generelle tiltak - F.o.m 01.10.21 t.o.m 31.03.22 - Jon Ketil Bjørnevold Jon Ketil Bjørnevold EPHORTE
2021/332 20210726 26.07.2021 Utgående brev Midlertidig oppdragsavtale - Støttekontakt - Enhet for Pleie og omsorg, avdeling Generelle tiltak - F.o.m 01.10.21 t.o.m 31.03.22 - Berit Gylland Berit Gylland EPHORTE
2021/73 20210726 26.07.2021 Inngående brev Åpen søknad - fysioterapeut Kristin Jensen Birkeland EPHORTE
2021/332 20210726 26.07.2021 Utgående brev Midlertidig oppdragsavtale - Støttekontakt - Enhet for Pleie og omsorg, avdeling Generelle tiltak - F.o.m 01.10.21 t.o.m 31.03.22 - Kristian Moan Kristian Moan EPHORTE
2021/332 20210726 26.07.2021 Utgående brev Midlertidig oppdragsavtale - Støttekontakt - Enhet for Pleie og omsorg, avdeling Generelle tiltak - F.o.m 01.10.21 t.o.m 31.03.22 - Jan Nawaf Mohammad Jan Nawaf Mohammad EPHORTE
2021/332 20210726 26.07.2021 Utgående brev Midlertidig oppdragsavtale - Støttekontakt - Enhet for Pleie og omsorg, avdeling Generelle tiltak - F.o.m 01.10.21 t.o.m 31.03.22 - Ann-Elin Solvang Holm Ann-Elin Solvang Holm EPHORTE
2021/1679 20210726 26.07.2021 Utgående brev Vedtak om spesialundervisning, skoleåret 2021- 2022, ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2021/332 20210726 26.07.2021 Utgående brev Midlertidig oppdragsavtale - Besøkshjem - Enhet for Pleie og omsorg, avdeling Generelle tiltak - F.o.m 01.10.21 t.o.m 31.03.22 - Anita Sundsfjord Anita Sundsfjord EPHORTE
2021/332 20210726 26.07.2021 Utgående brev Midlertidig oppdragsavtale - Besøkshjem - Enhet for Pleie og omsorg, avdeling Generelle tiltak - F.o.m 01.10.21 t.o.m 31.03.22 - Bente Eidsmo Bente Eidsmo EPHORTE
2021/332 20210726 26.07.2021 Utgående brev Midlertidig oppdragsavtale - Besøkshjem - Enhet for Pleie og omsorg, avdeling Generelle tiltak - F.o.m 01.10.21 t.o.m 31.03.22 - Eli-Kristin Enodd Eli-Kristin Enodd EPHORTE
2021/332 20210726 26.07.2021 Utgående brev Midlertidig oppdragsavtale - Besøkshjem - Enhet for Pleie og omsorg, avdeling Generelle tiltak - F.o.m 01.10.21 t.o.m 31.03.22 - Grete Gorsetbakk Grete Gorsetbakk EPHORTE
2021/332 20210726 26.07.2021 Utgående brev Midlertidig oppdragsavtale - Besøkshjem - Enhet for Pleie og omsorg, avdeling Generelle tiltak - F.o.m 01.10.21 t.o.m 31.03.22 - Inger Lillebordal Inger Lillebordal EPHORTE
2021/332 20210726 26.07.2021 Utgående brev Midlertidig oppdragsavtale - Besøkshjem - Enhet for Pleie og omsorg, avdeling Generelle tiltak - F.o.m 01.10.21 t.o.m 31.03.22 - Monica Schjetne Monica Schjetne EPHORTE
2021/2305 20210726 26.07.2021 Utgående brev Vedtak om spesialundervisning, skoleåret 2021- 2022, ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2020/25585 20210726 26.07.2021 Utgående brev Godkjenning - Ferdigattest - Nytt bygg - boligformål - gbnr 71/16 MALUM BYGG AS EPHORTE
2021/250 20210726 26.07.2021 Utgående brev Godkjenning - Tillatelse til riving av eksisterende og oppføring av ny fritidsbolig på eiendommen gbnr 23/133 Tove Beate Malvik EPHORTE
2021/1627 20210726 26.07.2021 Utgående brev Bekreftelse om mottatt søknad - Dispensasjonssøknad - Endring av bygg - utvendig tilbygg mindre enn 50 m² - Kongeveien 15 - 82/ Jon Eivind Gunnes EPHORTE
2021/332 20210726 26.07.2021 Utgående brev Midlertidig oppdragsavtale - Støttekontakt - Enhet for Pleie og omsorg, avdeling Generelle tiltak - F.o.m 01.10.21 t.o.m 31.03.22 - Kjellfrid Wagnild Kjellfrid wagnild EPHORTE
2021/332 20210726 26.07.2021 Utgående brev Midlertidig oppdragsavtale - Støttekontakt - Enhet for Pleie og omsorg, avdeling Generelle tiltak - F.o.m 01.10.21 t.o.m 31.03.22 - Reidun Kristina Wikstrøm Reidun Kristina Wikstrøm EPHORTE
2021/332 20210726 26.07.2021 Utgående brev Midlertidig oppdragsavtale - Støttekontakt - Enhet for Pleie og omsorg, avdeling Generelle tiltak - F.o.m 01.10.21 t.o.m 31.03.22 - John Lasse Haugen John Lasse haugen EPHORTE
2021/332 20210726 26.07.2021 Utgående brev Midlertidig oppdragsavtale - Støttekontakt - Enhet for Pleie og omsorg, avdeling Generelle tiltak - F.o.m 01.10.21 t.o.m 31.03.22 - Annika Åsvoll Annika Åsvoll EPHORTE
2021/332 20210726 26.07.2021 Utgående brev Midlertidig oppdragsavtale - Støttekontakt - Enhet for Pleie og omsorg, avdeling Generelle tiltak - F.o.m 01.10.21 t.o.m 31.03.22 - Nora Buseth Folstad Nora Buseth Folstad EPHORTE
2021/2293 20210726 26.07.2021 Utgående brev Vedtak om spesialundervisning, skoleåret 2021- 2022, ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2021/2345 20210726 26.07.2021 Utgående brev Vedtak om spesialundervisning, skoleåret 2021- 2022, ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2020/4566 20210726 26.07.2021 Utgående brev Planbehandling - Detaljregulering Coop Soknedal (planID: 50272020003) - 1. gangs behandling NORCONSULT AS EPHORTE
2021/2294 20210726 26.07.2021 Utgående brev Vedtak om spesialundervisning, skoleåret 2021- 2022, ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2020/25585 20210726 26.07.2021 Utgående brev Godkjenning: Ett-trinns søknad - Nytt bygg - boligformål - Malum Bygg m.fl. EPHORTE
2021/1925 20210726 26.07.2021 Inngående brev Utbetalingsanmodning - Utvalgte kulturlandskap Landbruksdirektoratet EPHORTE
2021/2361 20210726 26.07.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - gbnr 179/15 - Ann Kristin Damli Ann Kristin Damli EPHORTE
2021/1173 20210726 26.07.2021 Inngående brev Retur av tinglyst dokument - fradeling av hyttetomt Statens kartverk Tinglysing EPHORTE
2021/568 20210726 26.07.2021 Inngående brev Retur av tinglyst dokument - fradeling av hyttetomt Statens kartverk Tinglysing EPHORTE
2021/2255 20210726 26.07.2021 Inngående brev Vedrørende Hesjebakken - gbnr 26/13 - Røsbjørgveien 556 Per Ove Pettersen EPHORTE
2021/2362 20210726 26.07.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - gbnr 26/19 - Nicklas Rostad Niclas Rostad EPHORTE
2021/2355 20210723 23.07.2021 Inngående brev Søknad om tilskudd til drift med taubane o.a. - gbnr 96/1 - Odd Arnfinn Wagnild Odd Arnfinn Wagnild EPHORTE
2021/2355 20210723 23.07.2021 Utgående brev Vedtak om tilskudd til drift med taubane o.a. 96/1 - Wagnild, Odd Arnfinn Odd Arnfinn Wagnild EPHORTE
2021/2157 20210723 23.07.2021 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 219/1 i Midtre Gauldal (5027) Landbruksdirektoratet EPHORTE
2021/2358 20210723 23.07.2021 Inngående brev Midlertidig oppdragsavtale - besøkshjem - 010821-010822 - Lena Hovin Storlimo Lena Hovin Storlimo EPHORTE
2021/313 20210723 23.07.2021 Saksframlegg/innstilling Søknad om dispensasjon for etablering av gang-/sykkelsti/veg - gbnr 400/1 EPHORTE
2021/2258 20210723 23.07.2021 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), gbnr 149/2 i Midtre Gauldal (5027) Landbruksdirektoratet EPHORTE
2021/2359 20210723 23.07.2021 Inngående brev VS: Søknadsskjema landbruksvei Ola Halvor Seeberg Nygård EPHORTE
2021/2359 20210723 23.07.2021 Utgående brev Høring om bygging av landbruksvei - 402/1 Statskog - Tiltakshaver Ole Arne Røttum Trøndelag fylkeskommune m.fl. EPHORTE
2021/1259 20210723 23.07.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad - Meldingssak - Søknad om tilbygg til driftsbygning i landbruket - Gynnildveien 23 gbnr 79/1 Jens Gynnild EPHORTE
2021/1731 20210723 23.07.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad - Ett-trinns søknad - Søknad om riving av garasje - gbnr 181/79 TØMRERLAGET AS EPHORTE
2021/2356 20210723 23.07.2021 Inngående brev Midlertidig arbeidsavtale - 100 % stilling som veileder - 160821-150222 - Robert Laache Robert Laache EPHORTE
2021/2357 20210723 23.07.2021 Inngående brev Rammeavtale - tilkallingsvikar - Enhet for pleie og omsorg - 280521-300921 - Ingvild Stenbro Ingvild Stenbro EPHORTE
2021/250 20210723 23.07.2021 Inngående brev Skredfarevurdering - Norconsult - gbnr 230/133 Tove Beate Malvik EPHORTE
2021/1852 20210723 23.07.2021 Utgående brev Godkjenning - Søknad uten ansvarsrett - Søknad om tilbygg til fritidsbolig - Langvatnet, Garli Robert Bergsli EPHORTE
2021/1774 20210723 23.07.2021 Saksframlegg/innstilling Klagebehandling av vedtak om tilskudd til drift med taubane o.a gbnr 101/1 - Esten Ove Indset EPHORTE
2020/33193 20210723 23.07.2021 Saksframlegg/innstilling Ansettelsesvedtak EPHORTE
2021/1627 20210723 23.07.2021 Inngående brev Søknad om dispensasjon etter Pbl - oppføring av tilbygg - gbnr 82/29 - Jon Eivind Gunnes B & B ENTREPRENØR AS AVD STØREN EPHORTE
Ingen tilgang 20210723 23.07.2021 Inngående brev Samsjøen naturreservat - tillatelse til transport av ved og materialer snøscooter til hytte under oppføring 2022 - Svend Inge Hugås og Jorunn Hermo STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTE
2021/752 20210723 23.07.2021 Saksframlegg/innstilling Status fra arbeidsgruppen vedr arbeidet med nytt forslag til gjennomføring av vernerunder EPHORTE
2020/25415 20210722 22.07.2021 Saksframlegg/innstilling Klagebehandling - innvilget dispensasjon fra kommuneplanens areadel - gbnr. 265/43 EPHORTE
2021/2360 20210722 22.07.2021 Inngående brev KV 40201 ved eiendommen gbnr 181/78 i MIDTRE GAULDAL kommune - Søknad om dispensasjon fra byggegrense - ny bygning OEG TEGNEKONTOR AS EPHORTE
2021/1959 20210722 22.07.2021 Inngående brev Ettersendelse av dokumentasjon i dispenasjonssak Sigmund Fredriksen EPHORTE
2021/2353 20210722 22.07.2021 Inngående brev KV 40201 til eiendommen gbnr 181/78 i MIDTRE GAULDAL KOMMUNE - Søknad om Ny avkjørsel OEG TEGNEKONTOR AS EPHORTE
2021/1625 20210722 22.07.2021 Utgående brev Godkjenning - Ett-trinns søknad - Søknad om riving av sefrak-registrert våningshus - Busetveien 164 Per Gunnar Nordløkken EPHORTE
2021/2316 20210722 22.07.2021 Utgående brev Svar - Krav om innsyn i registrerte avvik NRK EPHORTE
2019/3322 20210722 22.07.2021 Inngående brev Serviceavtale Broen Rørservice AS EPHORTE
2021/503 20210722 22.07.2021 Utgående brev Nye opplysninger/kommentar til sak 2021/71 og vedtak nr. 82/21 Tvisteløsningsnemnda EPHORTE
2021/1251 20210722 22.07.2021 Utgående brev Mailkorrespondanse vedrørende hjemmelserklæring Legarconsult Advokat AS EPHORTE
2021/1251 20210722 22.07.2021 Utgående brev Bekreftelse på registrering - konsesjonssøknad Legalconsult Advokat AS EPHORTE
2021/503 20210722 22.07.2021 Inngående brev Kvittering - Ny informasjon i sak 2021/71 og vedtak nr.82/21 - tvisteløsningsnemnda Tvisteløsningsnemnda EPHORTE
2021/259 20210722 22.07.2021 Utgående brev Referat fra telefonsamtale 21.07.2021 NORCONSULT AS AVD TRONDHEIM EPHORTE
2021/299 20210722 22.07.2021 Utgående brev Godkjenning - Innvilget søknad om oppføring av anneks - gbnr - 214/11 Aud Irene Vinsnesbakk EPHORTE
2021/1256 20210722 22.07.2021 Utgående brev Godkjenning - Ett-trinns søknad - Søknad om oppføring av tilbygg til fritidsbolig - gbnr. 290/12 KOTSØY BYGGELAG AS EPHORTE
2021/973 20210722 22.07.2021 Inngående brev Tilbakemelding på mail mottatt 120721 - Skigard - gbnr 262/6 Asbjørn Eriksen EPHORTE
2021/993 20210722 22.07.2021 Inngående brev Søknad om tilskudd til drift og vedlikehold for privat vei - Kotsveien Roar Vinsnesbakk EPHORTE
2021/1300 20210722 22.07.2021 Utgående brev Vedtak om bygging av landbruksveier - 44/1 Kenneth Moe og 44/37 Vegard Skjetne Almås og Berit Digre. Kenneth Moe m.fl. EPHORTE
2021/1733 20210722 22.07.2021 Saksframlegg/innstilling Søknad om dispensasjon fra byggeforbudssonen langs sjø og vassdrag for riving og gjenoppføring av ny fritidsbolig - gbnr 187/8 EPHORTE
2020/58047 20210722 22.07.2021 Saksframlegg/innstilling Klagebehandling - Innvilget dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - gbnr. 299/3 EPHORTE
2021/1300 20210722 22.07.2021 Utgående brev Vedtak om bygging av landbruksveier - 44/3 - Sivert Nygård. Sivert Nygaard EPHORTE
2021/1300 20210722 22.07.2021 Utgående brev Vedtak om bygging av landbruksvei- 45/37 Frank Arne Gallavara og Eva Johanne Vik Frank Arne Gallavara EPHORTE
2021/1667 20210722 22.07.2021 Utgående brev Byggesaksbehandling - Ferdigattest - Oppføring av ny fritidsbolig - gbnr 125/4/2 Bjørn Bjørnbeth EPHORTE
2021/2350 20210722 22.07.2021 Utgående brev Høring om bygging av landbruksvei - Tangenveien - gbnr 44/5 - Ørnulf Rognes Statsforvalteren i Trøndelag m.fl. EPHORTE
Ingen tilgang 20210721 21.07.2021 Utgående brev Byggesaksbehandling - Ferdigattest - nybygg hytte med uthus - gbnr 263/10/8 Pål Høen EPHORTE
2021/2350 20210721 21.07.2021 Inngående brev VS: Tangenveien Ørnulf Rognes EPHORTE
2021/1667 20210721 21.07.2021 Utgående brev Byggesaksbehandling - Godkjent søknad om endring av gitt tillatelse - Oppføring av fritidsbolig - gbnr 125/4/2 Anita Bjørnbeth EPHORTE
2021/2141 20210721 21.07.2021 Utgående brev Utslippstillatelse - Godkjent søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra fritidsbolig- gbnr 187/1/4 - Inger Anne Ler BROEN RØRSERVICE AS EPHORTE
2020/1398 20210721 21.07.2021 Utgående brev Byggesaksbehandling - Ferdigattest - Ny fritidsbolig - gnbr 27/28 TØMRER STIG EGGEN EPHORTE
2021/2351 20210721 21.07.2021 Inngående brev Søknad om økt bompengesats - Garlivegen Garlivegen veglag SA EPHORTE
2021/299 20210721 21.07.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad - Oppføring av anneks - gbnr 214/11 Aud Irene Vinsnesbakk EPHORTE
2021/458 20210721 21.07.2021 Utgående brev Tilbaketrekking av oppsigelse av barnehageplass - 2021 ***** EPHORTE
2021/2342 20210721 21.07.2021 Inngående brev Søknad om midlertidig fritak fra kommunale avgifter - gbnr 147/9 - Monica Broen Monica Broen EPHORTE
2021/1162 20210721 21.07.2021 Utgående brev Krav om integreringstilskudd år 1 for år 2021 IMDI - Integrerings- og mangfoldsdirektoratet EPHORTE
2021/2326 20210721 21.07.2021 Utgående brev Bekreftelse på registrert egenerklæring om konsesjonsfrihet - gbnr 61/2 Advokatene Hovstad, Kvernrød & Flatmo EPHORTE
2021/1029 20210721 21.07.2021 Utgående brev Godkjenning - Søknad uten ansvarsrett - Søknad om riving av falleferdig driftsbygning i landbruket - Svein Fløttum EPHORTE
2021/2347 20210721 21.07.2021 Inngående brev Høring - EU-EØS - Forslag til revidert forordning (EU) 631/2019 Det kongelige samferdselsdepartement EPHORTE
2021/2178 20210721 21.07.2021 Inngående brev Feil/manglende opplysninger i kart - eiendommen gbnr 263/10/2 i Midtre Gauldal kommune Advokatkontoret Lykken & Myhr EPHORTE
2021/2348 20210721 21.07.2021 Inngående brev Søknad om kommunal bolig - ***** ***** ***** EPHORTE
2021/2349 20210721 21.07.2021 Inngående brev Høring: EU-EØS. Forslag til revidert direktiv 2014/94/EU Det kongelige samferdselsdepartement EPHORTE
2018/3821 20210721 21.07.2021 Utgående brev Svar vedr. søknad om utsettelse av oppstart oppføring av fritidsbolig - gbnr 54/8 Odd Jomar Tisløv EPHORTE
2021/1672 20210721 21.07.2021 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale - Robert Laache Robert Laache EPHORTE
2021/2346 20210721 21.07.2021 Inngående brev Søknad - Tilskudd til utvalgte kulturlandskap i jordbruket - seterdalene i Budalen - gbnr 175/1 - Tovmos rekvisita Tovmos rekvisita EPHORTE
2021/210 20210721 21.07.2021 Utgående brev Midlertidig stillingsutvidelse - Forlengelse av 89.04 % vikariat - hjelpepleier - Enhet for Pleie og omsorg, p.t. Soknedal Bo- og dagsenter - F.o.m. 01.09.21 t.o.m. 31.12.21 - Anders Malum Anders Malum EPHORTE
2021/943 20210721 21.07.2021 Inngående brev Kjørebok - motorferdsel i utmark - 2020/2021 - Rune Svepstad Rune Svepstad EPHORTE
2021/943 20210721 21.07.2021 Inngående brev Kjørebok - motorferdsel i utmark - 2021 - Jostein Sunnset Jostein Sunnset EPHORTE
2021/1251 20210721 21.07.2021 Utgående brev Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom - gbnr 229/5 - Ingunn Morseth og Bjørn Granøien Ingunn Morseth og Bjørn Granøien EPHORTE
2020/25425 20210720 20.07.2021 Inngående brev Fødselsattest Lene Skårvold EPHORTE
2020/43726 20210720 20.07.2021 Utgående brev Retningslinjer - UKL - 2021 Statskog m.fl. EPHORTE
2021/1393 20210720 20.07.2021 Utgående brev Høringsbrev - søknad om dispensasjon for oppføring av to gapahuker - gbnr - 3/1 STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTE
2021/458 20210720 20.07.2021 Utgående brev Oppsigelse av plass i barnehage - 2021 ***** EPHORTE
2021/458 20210720 20.07.2021 Utgående brev Oppsigelse av plass i barnehage - 2021 ***** EPHORTE
2021/2343 20210720 20.07.2021 Inngående brev Varsel om oppstart av planarbeid for kommuneplanens arealdel - Rennebu kommune Plankontoret EPHORTE
2021/2264 20210720 20.07.2021 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), gbnr 144/2 i Midtre Gauldal (5027) Landbruksdirektoratet EPHORTE
2021/1967 20210720 20.07.2021 Utgående brev Foreløpig melding vedr. ledige stillinger ved Eiendom og kommunalteknikk Ali Hussain Kaskhol m.fl. EPHORTE
2021/2336 20210720 20.07.2021 Inngående brev Søknad om ferdigattest - fritidsbolig i Bergsæterveien 912 - gbnr 82/188 - (FW-sak 06/976) Siri Borten EPHORTE
2021/2340 20210720 20.07.2021 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), gbnr 11/1 i Midtre Gauldal (5027) Landbruksdirektoratet EPHORTE
2021/678 20210720 20.07.2021 Inngående brev Tilsynsrapport med avvik/anm. Snurruhagen serviceenhet - tilsyn 220621 Gauldal brann og redning IKS EPHORTE
2021/2341 20210720 20.07.2021 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), gbnr 145/1 i Midtre Gauldal (5027) Landbruksdirektoratet EPHORTE
2020/25600 20210720 20.07.2021 Utgående brev Vedr. søknad om dispensasjon for inngjerding av setervoll, nabovarsling Siri Fossum EPHORTE
2021/2323 20210720 20.07.2021 Inngående brev Oppsigelse av stilling - Gebrezgiabher Habtay Habtezion Gebrezgiabher Habtay Habtezion EPHORTE
2021/2189 20210720 20.07.2021 Utgående brev Vedr. søknad om utslippstillatelse gbnr 230/133 ALMÅS MASKIN AS EPHORTE
2021/2345 20210720 20.07.2021 Inngående brev Sakkyndig vurdering av behov for spesialundervisning - ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2021/2189 20210720 20.07.2021 Inngående brev Oversendelse Bane NOR Kjetil Malvik EPHORTE
2021/241 20210720 20.07.2021 Utgående brev Godkjenning - Søknad om dispensasjon fra LNF-formål i kommuneplanens areadel - gbnr - 147/24 Ingunn Sæterhaug EPHORTE
2021/113 20210720 20.07.2021 Inngående brev Styringsrapport til skattekreditor for periode 07/2021, sendt 20.07.2021 Skatteetaten EPHORTE
2021/299 20210720 20.07.2021 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak - nytt bygg - gbnr 214/11 - Aud Irene Vinsnesbakk Aud Irene Vinsnesbakk EPHORTE
2021/1430 20210720 20.07.2021 Utgående brev Bekreftelse på konsesjonsforhold - gbnr 225/2 og 298/2 Øystein Gjeseth EPHORTE
2019/1976 20210720 20.07.2021 Utgående brev Dokumentasjon til anmodning om utbetaling av tilskudd Innovasjon Norge EPHORTE
2021/2287 20210720 20.07.2021 Utgående brev Ansettelse i vikariat Lysgården - Informasjon til hovedtillitsvalgte Hovedtillitsvalgte EPHORTE
2021/1092 20210720 20.07.2021 Utgående brev Vedtak om tilskudd til drenering av jordbruksjord - gbnr 39/7 - Jakobsen Enodd Hallstein Enodd EPHORTE
2021/1317 20210720 20.07.2021 Saksframlegg/innstilling Endring i ERG Søknad TRFK EPHORTE
2021/1991 20210720 20.07.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad - Søknad uten ansvarsrett - Søknad om riving av eldre bygning og oppføring av røkterbolig - Haukd Arve Olav Sæter EPHORTE
2021/1860 20210720 20.07.2021 Utgående brev Mangelbrev - anmodning om tilleggsinformasjon gbnr. 41/36 Jostein Skårvold EPHORTE
2021/1991 20210720 20.07.2021 Utgående brev Mangelbrev - anmodning om tilleggsinformasjon - Søknad uten ansvarsrett - Søknad om riving av eldre bygning og oppføring av røk Arve Olav Sæter EPHORTE
2021/2343 20210720 20.07.2021 Inngående brev Rettelse i overskrift på forrige mail Plankontoret EPHORTE
2020/25581 20210720 20.07.2021 Utgående brev Informasjon vedrørende utsendt høringsbrev datert 11.06.2021 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTE
2021/1653 20210720 20.07.2021 Utgående brev Godkjenning - Ett-trinns søknad - Søknad om tilbygg til våningshus - Synnerdalsveien 1220 TØMRERLAGET AS EPHORTE
2021/241 20210720 20.07.2021 Utgående brev Godkjenning - Innvilget søknad om oppføring av tilbygg - gbnr - 147/24 Ingunn Sæterhaug EPHORTE
2021/226 20210720 20.07.2021 Utgående brev Godkjenning - innvilget byggetillatelse for oppføring av stabbur på gbnr. 50/1 Eivind Dragset EPHORTE
2021/2344 20210720 20.07.2021 Inngående brev Søknad om permisjon uten lønn - 230821-310522 - Kent Gundersen Kent Gundersen EPHORTE
2019/2344 20210720 20.07.2021 Saksframlegg/innstilling Rasfare i Spjelddalen - ansvarsforhold EPHORTE
2021/1119 20210719 19.07.2021 Inngående brev VS: Planomriss - Engan Leir Per Knudsen Arkitektkontor AS EPHORTE
2021/2022 20210719 19.07.2021 Inngående brev Etterlyser svar på brev Elias Oscar Johansen EPHORTE
2021/2335 20210719 19.07.2021 Inngående brev VS: Oppført uthus Andreas Solem EPHORTE
2021/2295 20210719 19.07.2021 Utgående brev Svar vedrørende gebyr Terje Dypdalsbakk EPHORTE
2021/1219 20210719 19.07.2021 Inngående brev Anmodning om sluttutbetaling - kommunal kompensasjonsordning - Pilus AS Pilus AS EPHORTE
2021/223 20210719 19.07.2021 Inngående brev VS: Klage på gebyr for behandling av dispensasjonssøknad - gnr/bnr 152/3, saksnummer 21/90 Karl Erik Kaasen EPHORTE
2021/2029 20210719 19.07.2021 Utgående brev Tilbakemelding på forespørsel om endring på opprinnelig søknad - flytting av tiltak internt på eiendommen - gbnr 230/15-16 og 3 REFSETH BYGG AS EPHORTE
2021/1393 20210719 19.07.2021 Inngående brev Ettersendelse av situasjonskart og erklæring fra grunneier Trude Heggdal EPHORTE
2021/2334 20210719 19.07.2021 Inngående brev Søknad om endring av kulturlandskap - gbnr 121/2 - Even og May Myrmo-Børset Even og May Myrmo-Børset EPHORTE
2018/3821 20210719 19.07.2021 Inngående brev Søknad om utsettelse av oppstart oppføring av fritidsbolig - gbnr 54/8 Odd Tisløv EPHORTE
2021/2333 20210719 19.07.2021 Inngående brev Søknad om dispensasjon etter Pbl - påbygg eksisterende anneks - gbnr 193/19 Frode Espnes EPHORTE
2021/2280 20210719 19.07.2021 Utgående brev Bekreftelse om mottatt søknad - Dispensasjonssøknad - Søknad om dispensasjon for nytt betongblandeanlegg - - 49/2 PRO INVENIA AS EPHORTE
2021/2296 20210719 19.07.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad - Ett-trinns søknad - Søknad om tilbygg til enebolig - gbnr 58/11 Steffen Fagerbekk EPHORTE
2021/1625 20210719 19.07.2021 Inngående brev Vedr. søknad om riving gbnr 281/1 - BRA Per Gunnar Nordløkken EPHORTE
2021/1933 20210719 19.07.2021 Inngående brev Erklæring om rettighet i fast eiendom Tor-Odd bones EPHORTE
2021/1256 20210719 19.07.2021 Inngående brev Uttalelse - dispensasjon fra kommuneplan - oppføring av et tilbygg ved Ramnåsvollen - Midtre Gauldal - gbnr 290/12 STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTE
2021/1514 20210719 19.07.2021 Inngående brev Uttalelse - dispensasjon fra kommuneplan - oppføring av anneks - Midtre Gauldal - gbnr 73/23 STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTE
2021/2332 20210719 19.07.2021 Inngående brev Oppsigelse av stilling som kontorleder v/EKT - Helen Dragset Helen Dragset EPHORTE
2021/2333 20210719 19.07.2021 Inngående brev Søknad om tiltak - tilbygg <50 m2 - tilbygg til anneks - gbnr 193/19 Frode Espnes EPHORTE
2021/1032 20210719 19.07.2021 Inngående brev Helseboka - avtalebilag Helseboka EPHORTE
2020/25600 20210719 19.07.2021 Utgående brev Anmodning om uttalelse - Dispensasjonssøknad - Innhengning - Fossumsvollan, Langvatnet - gbnr 83/1 SOKNEDAL BEITELAG SA EPHORTE
2020/27757 20210719 19.07.2021 Utgående brev Godkjenning - Ferdigattest - Nytt bygg - ikke boligformål over 70 m² - Marit Bjørgens Vei 194 Togin AS EPHORTE
2021/1843 20210719 19.07.2021 Utgående brev Dispensasjonsbehandling Riving av hele bygget Gynnildveien 111 79/34 Kjetil Gynnild EPHORTE
2021/2136 20210719 19.07.2021 Utgående brev Mangelbrev - anmodning om tilleggsinformasjon - Ett-trinns søknad - Søknad om oppføring av driftsbygning i landbruket - gbnr 16 FJØSSYSTEMER BYGG AS EPHORTE