eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 200 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2021/2667 20210914 14.09.2021 Utgående brev Søknad om salgsbevilling for alkohol - enkeltanledning - Støren stasjon - 180921 - Hogna brygg AS Hogna Brygg AS EPHORTE
2021/2758 20210914 14.09.2021 Utgående brev Matrikkelbrev gbnr 3/6 etter sammenslåing med gbnr 3/307 Elias Oscar Johansen EPHORTE
2021/2782 20210914 14.09.2021 Inngående brev Databrukerkontrakt - Britt Evy Aune Britt Evy Aune EPHORTE
2021/2801 20210914 14.09.2021 Inngående brev Søknad om tilskudd - ukl, 911626977 Landbruksdirektoratet EPHORTE
2021/2780 20210914 14.09.2021 Inngående brev Midlertidig arbeidsavtale - Støttekontakt - Enhet for pleie og omsorg, avd Generelle tiltak - 011021-310322 - Eli Figenschow Eli Figenschow EPHORTE
2021/2781 20210914 14.09.2021 Inngående brev Rammeavtale - tilkallingsvikar - Enhet for pleie og omsorg - 011021-310322 - May Britt Winsnes May Britt Winsnes EPHORTE
2019/576 20210914 14.09.2021 Inngående brev Rammeavtale - tilkallingsvikar - Enhet for pleie og omsorg - 011021-310322 - Vigdis Kant Vigdis Kant EPHORTE
2021/2778 20210914 14.09.2021 Inngående brev Åpning av kantina i Midtre Gauldal Sykehjem Støren Pensjonistforening EPHORTE
2021/2422 20210914 14.09.2021 Utgående brev Søknad om skjenkebevilling - ny bevilling - Singsås kro og pub AS - Sercan Nelik Sercan Nelik EPHORTE
2021/1158 20210914 14.09.2021 Utgående brev Nytt forsøk på oversendelse Statsforvalteren - gbnr 174/3 fmtllms@statsforvalteren.no EPHORTE
Ingen tilgang 20210914 14.09.2021 Inngående brev Melding om tiltak som ikke er gjennomført - gbnr 45/306 Paulsen & Berge Holding AS EPHORTE
2021/2280 20210914 14.09.2021 Inngående brev UTTALELSE TIL MOTTATT HØRINGSBREV - DISPENSASJON FOR NYTT BETONGBLANDEANLEGG - MIDTRE GAULDAL KOMMUNE MATTILSYNET EPHORTE
2021/2793 20210914 14.09.2021 Inngående brev Taushetserklæring - Brit Laila Hage Brit Laila Hage EPHORTE
2019/3528 20210914 14.09.2021 Inngående brev Rammeavtale - tilkallingsvikar - Enhet for pleie og omsorg - 011021-310322 - Mari Synnøve Knutsen Mari Synnøve Knutsen EPHORTE
2021/2764 20210914 14.09.2021 Inngående brev Arbeidsavtale - Fast 50 % hjemmehjelp - Enhet for Pleie og omsorg, p.t. Avdeling for hjemmetjenesten -F.o.m. 01.10.2021 - Mildrid Flatås Mildrid Flatås EPHORTE
2021/2804 20210914 14.09.2021 Inngående brev Søknad om tilskudd - ukl Landbruksdirektoratet EPHORTE
2021/2808 20210914 14.09.2021 Inngående brev Søknad om tilskudd - ukl, 986440658 Landbruksdirektoratet EPHORTE
2020/1028 20210914 14.09.2021 Inngående brev Rammeavtale - tilkallingsvikar - Enhet for pleie og omsorg - 011021-310322 - Julie Gorsethbakk Julie Gorsethbakk EPHORTE
2021/2335 20210914 14.09.2021 Utgående brev Mangelbrev - melding om tiltak uten søknadsplikt - - 73/16/4 Andreas Solem EPHORTE
2021/313 20210914 14.09.2021 Utgående brev Oversendelse av klage til søker - for etablering av gang- og sykkelsti - Midtre Gauldal - gbnr 400/1 Stig Myhren EPHORTE
2021/1158 20210914 14.09.2021 Utgående brev Svar vedr krav Statsforvalter - gbnr 174/3 Kvernmo, Håvard EPHORTE
2021/1627 20210914 14.09.2021 Utgående brev Godkjenning - Søknad uten ansvarsrett - Endring av bygg - utvendig tilbygg mindre enn 50 m² - Kongeveien 15 B & B ENTREPRENØR AS AVD STØREN EPHORTE
2021/2775 20210914 14.09.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad - Ett-trinns søknad - Søknad om riving av driftsbygning i landbruket - gbnr 161/2 NORSK LANDBRUKSRÅDGIVING TRØNDELAG SA EPHORTE
2021/2690 20210914 14.09.2021 Inngående brev Ettersendelse av dokumentasjon - Søknad om bruksendring - gbnr 26/9 Mona Aunøien Ilstad EPHORTE
2021/2783 20210914 14.09.2021 Inngående brev Databrukerkontrakt - Hussein Hassoun Hussein Hassoun EPHORTE
2021/2784 20210914 14.09.2021 Inngående brev Søknad om deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning - grensejustering - gbnr 103/1 og 103/5 - rekvirent Bård Gunnar Røe, Nils Petter Røe og Linda Merethe Stamnes Røe Bård Gunnar Røe m.fl. EPHORTE
2021/2783 20210914 14.09.2021 Inngående brev Databrukerkontrakt - Hussein Hassoun Hussein Hassoun EPHORTE
2019/1756 20210914 14.09.2021 Inngående brev Fødselsattest - barn Eline Aanerud EPHORTE
2021/2786 20210914 14.09.2021 Inngående brev Taushetserklæring - Hussein Hassoun Hassoun Hussein EPHORTE
2021/2787 20210914 14.09.2021 Inngående brev Taushetserklæring - Hamza Dalmar Hamza Dalmar EPHORTE
2021/2812 20210914 14.09.2021 Inngående brev Sakkyndig vurdering av behov for spesialundervisning 2021/22 - ***** ***** ***** Midtre Gauldal kommune PPT EPHORTE
2021/2790 20210914 14.09.2021 Inngående brev Databrukerkontrakt - Kwabena Owusu-Mari Kwabena Owusu-Mari EPHORTE
Ingen tilgang 20210914 14.09.2021 Inngående brev Søknad om ferdigattest - gbnr 7/1 Geir Solberg EPHORTE
2021/2765 20210914 14.09.2021 Inngående brev Arbeidsavtale - Fast 50 % stilling som hjemmehjelp - Else Karin Fløttum Else Fløttum EPHORTE
2019/2954 20210914 14.09.2021 Inngående brev Rammeavtale - tilkallingsvikar - Enhet for pleie og omsorg - 011021-310322 - Eva Hov Aunøien Eva Hov Aunøien EPHORTE
2021/2333 20210914 14.09.2021 Inngående brev Tilleggsopplysninger til saken Frode Espnes EPHORTE
2021/1562 20210914 14.09.2021 Inngående brev Tilsynsrapport fra tilsyn utført 200521 - anleggsnr 164802890-001 Tensio TS AS EPHORTE
2021/2794 20210914 14.09.2021 Inngående brev Taushetserklæring - Gunn Aase Bergmann Gunn Aase Bergmann EPHORTE
2021/1948 20210914 14.09.2021 Inngående brev Tilsynskvittering - Støren vannverk Mattilsynet EPHORTE
2021/2795 20210914 14.09.2021 Inngående brev Melding om sak for jordskifteretten - registrering i Matrikkelen - 21-106753REN-JTRO/JTRD - gbnr 56/1 - 57/1 -57/3 - 59/1 - 59/2 - 59/4 - 61/1 - 62/1 - 65/3 TRØNDELAG JORDSKIFTERETT EPHORTE
2021/2788 20210914 14.09.2021 Inngående brev Taushetserklæring - Kwabena Owusu-Mari Kwabena Owusu-Mari EPHORTE
2021/2792 20210914 14.09.2021 Inngående brev Taushetserklæring - Inger Marie Bråten Inger Marie Bråten EPHORTE
2021/2802 20210914 14.09.2021 Inngående brev Søknad om tilskudd - ukl, 969597462 Landbruksdirektoratet EPHORTE
2021/2803 20210914 14.09.2021 Inngående brev Søknad om tilskudd - ukl, 992107200 Landbruksdirektoratet EPHORTE
2021/2805 20210914 14.09.2021 Inngående brev Søknad om tilskudd - ukl, 969638231 Landbruksdirektoratet EPHORTE
2021/2806 20210914 14.09.2021 Inngående brev Søknad om tilskudd - ukl, 969677008 Landbruksdirektoratet EPHORTE
2021/2807 20210914 14.09.2021 Inngående brev Søknad om tilskudd - ukl, 912992446 Landbruksdirektoratet EPHORTE
2021/1781 20210914 14.09.2021 Utgående brev Suppleringsvalg - medlem av stemmestyret for velgere i karantene Christina Karlsaune EPHORTE
2021/2197 20210914 14.09.2021 Inngående brev Situasjonskart Oddbjorn Enlid EPHORTE
2021/2197 20210914 14.09.2021 Inngående brev Redegjørelse dispensasjonssøknad Oddbjorn Enlid EPHORTE
2021/2247 20210914 14.09.2021 Inngående brev Oppdragsavtale - Støttekontakt - Enhet for Pleie og omsorg - 011021-310322 - Jon Ketil Bjørnevold Jon Ketil Bjørnevold EPHORTE
2021/2796 20210914 14.09.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - gbnr 36/23 - Alf Ivar Storrø Alf Ivar Storrø EPHORTE
2021/2813 20210914 14.09.2021 Inngående brev Referat samarbeidsmøte - 140921 ***** EPHORTE
2021/216 20210914 14.09.2021 Inngående brev Bilder Arnfinn Wagnild EPHORTE
2021/2764 20210914 14.09.2021 Utgående brev Arbeidsavtale - Fast 50 % stilling som hjemmehjelp - Enhet for Pleie og omsorg, p.t. Avdeling for hjemmetjenesten - F.o.m. 01.10.2021 - Mildrid Flatås Mildrid Flatås EPHORTE
2021/2765 20210914 14.09.2021 Utgående brev Arbeidsavtale - Fast 50 % stilling som hjemmehjelp - Enhet for Pleie og omsorg, p.t. Avdeling for hjemmetjenesten - F.o.m. 01.10.2021- Else Fløttum Else Fløttum EPHORTE
2021/2776 20210914 14.09.2021 Inngående brev Høring - Forskrift om opptak og bruk av informasjon om bestemt angitte bunnforhold Det kongelige forsvarsdepartement EPHORTE
2021/2777 20210914 14.09.2021 Inngående brev Høring - forskrift om skyte- og øvingsfelt i sjø Det kongelige forsvarsdepartement EPHORTE
2021/210 20210914 14.09.2021 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale - Vikariat - 45,66% fagarbeider - Enhet for Pleie og omsorg, p.t. Soknedal bo- og dagsenter - f.o.m. 01.09.21 t.o.m. 02.01.2022 - Hilde Witzell Hilde Witzell EPHORTE
2021/210 20210914 14.09.2021 Utgående brev Midlertidig stillingsutvidelse - 64,91% vikariat - Assistent - Enhet for Pleie og omsorg, p.t. Soknedal bo- og dagsenter - F.o.m. 01.09.2021 t.o.m. 02.01.2022 - Bodil Enodd Steinsmo Bodil Enodd Steinsmo EPHORTE
2021/2578 20210913 13.09.2021 Inngående brev Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede - ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2021/499 20210913 13.09.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt melding om ikke-søknadspliktig tiltak - - 72/22 Per Olav Snøan EPHORTE
2021/734 20210913 13.09.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt melding om ikke-søknadspliktig tiltak - Engan 10 - 45/166 Pavol Holubica EPHORTE
2021/1402 20210913 13.09.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt melding om ikke-søknadspliktig tiltak - Kjørkvollveien 5 - 45/402 Bjørn Nybjerkan EPHORTE
2021/2059 20210913 13.09.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt melding om ikke-søknadspliktig tiltak - Kjørkvollveien 6 - 44/19 Ole Jørgen Sommerseth EPHORTE
2021/2769 20210913 13.09.2021 Inngående brev Tilleggsopplysninger - Spredning av husdyrgjødsel Janne Wæraas EPHORTE
Ingen tilgang 20210913 13.09.2021 Utgående brev Forhåndsvarsel om manglende brukstillatelse/ferdigattest PAULSEN & BERGE HOLDING AS EPHORTE
2021/2545 20210913 13.09.2021 Inngående brev Påminnelse - Søknad om ferdigattest Hilde Bjerkset EPHORTE
Ingen tilgang 20210913 13.09.2021 Utgående brev Forhåndsvarsel manglende brukstillatelse/ferdigattest Oddbjørn Aune EPHORTE
2021/2432 20210913 13.09.2021 Utgående brev Rammeavtale - Tilkallingsvikar - Enhet for Pleie og omsorg - F.o.m. 01.10.21 t.o.m. 31.03.22 - Marita Furuhaug Marita Furuhaug EPHORTE
2017/3715 20210913 13.09.2021 Inngående brev Midlertidig oppdragsavtale - støttekontakt - Enhet for pleie og omsorg - Generelle tiltak - 011021-310322 - John Lasse Haugen John Lasse Haugen EPHORTE
Ingen tilgang 20210913 13.09.2021 Utgående brev Forhåndsvarsel manglende brukstillatelse/ferdigattest Anita Kant EPHORTE
2021/2432 20210913 13.09.2021 Utgående brev Rammeavtale - Tilkallingsvikar - Enhet for Pleie og omsorg - F.o.m. 01.10.2021 t.o.m. 31.03.2022 - Tesfalem Almedom Adgoy Tesfalem Almedom Adgoy EPHORTE
2021/1627 20210913 13.09.2021 Inngående brev Dispensasjon byggegrense kommunal vei - gnr 82, Bnr 29 Marit Kristin Krogstad EPHORTE
2021/1002 20210913 13.09.2021 Inngående brev Klage på manglende saksbehandling i klage over endring av reguleringsplan 5027(1648)2016012 [SVW-MATTERS.FID637556] Simonsen Vogt Wiig Trondheim AS EPHORTE
2021/2557 20210913 13.09.2021 Inngående brev Legeerklæring - Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede - ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2021/2628 20210913 13.09.2021 Inngående brev Vedlegg - Utvalgte kulturlandskap Landbruksdirektoratet EPHORTE
2021/2754 20210913 13.09.2021 Utgående brev Husleie for Bakkebø Stål og Service AS i Soknes leir 2022 BAkkebø Stål og Service AS EPHORTE
2020/25346 20210913 13.09.2021 Utgående brev Matrikkelbrev gbnr 170/20 Sigmund Magnar Storlimo EPHORTE
Ingen tilgang 20210913 13.09.2021 Utgående brev Forhåndsvarsel manglende brukstillatelse/ferdigattest Geir Jarle Solberg EPHORTE
2021/2557 20210913 13.09.2021 Inngående brev Kopi førerkort - Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede - ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2021/2671 20210913 13.09.2021 Utgående brev Helhetlig utvikling og ressursbruk ved Størenhallen og Støren kulturhus, underpunkt 1.3 organisatoriske endringer Fagforbundet v/Kari M. Aarhaug Stensås EPHORTE
2021/2530 20210913 13.09.2021 Utgående brev Varsel om grensegang på eiendommen gbnr 147/9 Monica Hesthagen Broen og Asgeir Værnes EPHORTE
2021/2432 20210913 13.09.2021 Utgående brev Rammeavtale - Tilkallingsvikar - Enhet for Pleie og omsorg - F.o.m. 01.09.21 t.o.m. 31.03.22 - Kari Merete Storli Kari Merete Storli EPHORTE
2021/1706 20210913 13.09.2021 Inngående brev Oversendelse av sak fra representantskapet om revisjon av dokumentasjon av brann- og redningsvesenet Gauldal brann og redning IKS EPHORTE
2021/288 20210913 13.09.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt melding om ikke-søknadspliktig tiltak - Stor burusjøveien 438 - 219/25 Tone Rønning og Benny Øverland EPHORTE
2021/2432 20210913 13.09.2021 Utgående brev Rammeavtale - Tilkallingsvikar - Enhet for Pleie og omsorg - F.o.m. 01.10.21 t.o.m. 31.03.22 - May Britt Winsnes May Britt Winsnes EPHORTE
2021/1706 20210913 13.09.2021 Inngående brev Oppsummering fra dialogmøte - 180821 Gauldal brann og redning IKS EPHORTE
2021/2432 20210913 13.09.2021 Utgående brev Rammeavtale - Tilkallingsvikar - Enhet for Pleie og omsog - F.o.m. 01.10.21 t.o.m. 31.03.22 - Hanna Holstad Hanna Holstad EPHORTE
2021/2775 20210913 13.09.2021 Inngående brev Nytt bygg - Driftsbygning i landbruk med samlet areal under 100m2 - Riving av hele bygg Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag SA EPHORTE
2021/2667 20210913 13.09.2021 Inngående brev SV: Salgsbevilling - enkelt anledning - på Støren Stasjon Hogna Brygg AS EPHORTE
2021/2667 20210913 13.09.2021 Inngående brev Svar - Melding om arrangement - Støren stasjon - Dovrebanen 100 år - 18092021 Trøndelag politidistrikt EPHORTE
2021/2769 20210913 13.09.2021 Inngående brev Søknad om spredning av husdyrgjødsel på eng - gbnr 131/3 - Janne Wæraas Janne Wæraas EPHORTE
2021/2773 20210913 13.09.2021 Inngående brev Midlertidig arbeidsavtale - 25 % vikar i kulturskolen i Midtre Gauldal - 060421-311221 - Spyridoula Lymniati Spyridoula Lymniati EPHORTE
2021/2432 20210913 13.09.2021 Utgående brev Rammeavtale - Tilkallingsvikar - Enhet for Pleie og omsorg - F.o.m. 01.10.21 t.o.m. 31.03.22 - Turid Reitan Børset Turdi Reitan Børset EPHORTE
2021/2774 20210913 13.09.2021 Inngående brev Søknad om tilskudd - ukl, 990586799 Landbruksdirektoratet EPHORTE
2021/2530 20210913 13.09.2021 Utgående brev Varsel om grensegang på eiendommen 147/9 i Midtre Gauldal kommune Trøndelag fylkeskommune v/Christer Gabrielsen EPHORTE
2021/2557 20210913 13.09.2021 Inngående brev Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede - ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2021/2441 20210913 13.09.2021 Utgående brev Svar - hastesak, hytter til utleie - Geir Stone AS Geir Stone AS EPHORTE
2021/2578 20210913 13.09.2021 Inngående brev Legeerklæring - Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede - ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2021/2724 20210913 13.09.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt melding om ikke-søknadspliktig tiltak - Staurvin 6 - 45/329 Wenche K Bjørklund Dahle EPHORTE
2021/2761 20210913 13.09.2021 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale - 16,2 % i vakant stilling som fagarbeider- Enhet for Pleie og omsorg, p.t. Gruppe 1 og 2 - F.o.m. 01.09.21 t.o.m. 30.06.2022 - Blairose-Elisabeth Niengo Blairose-Elisabeth Niengo EPHORTE
2021/2754 20210913 13.09.2021 Utgående brev Husleie for Gauldal brann- og redning 2022 Gauldal brann- og redning IKS EPHORTE
2021/2327 20210913 13.09.2021 Utgående brev Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede - Vedtak - ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2021/2772 20210912 12.09.2021 Inngående brev Søknad om tilskudd - ukl, 997833988 Landbruksdirektoratet EPHORTE
2021/2771 20210911 11.09.2021 Inngående brev Søknad om tilskudd - ukl Landbruksdirektoratet EPHORTE
2021/2768 20210911 11.09.2021 Utgående brev Godkjenning - Ett-trinns søknad - Søknad om oppføring av seksmannsbolig - gbnr 181/78 OEG TEGNEKONTOR AS EPHORTE
2021/2768 20210911 11.09.2021 Utgående brev Tillatelse til oppstart av prosjekt. Før søknaden er godkjent. OEG TEGNEKONTOR AS EPHORTE
2021/2768 20210911 11.09.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad - Ett-trinns søknad - Søknad om oppføring av seksmannsbolig - gbnr 181/78 Halvor Bonesvoll EPHORTE
2021/2768 20210911 11.09.2021 Utgående brev Mangelbrev - anmodning om tilleggsinformasjon - Søknad om oppføring av seksmannsbolig - gbnr 181/78 OEG TEGNEKONTOR AS EPHORTE
2017/2414 20210910 10.09.2021 Inngående brev Søknad om reduksjon av fast stilling ned til 50 % - ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2021/2426 20210910 10.09.2021 Utgående brev Byggesaksbehandling - Godkjent søknad om oppføring av fritidsbolig - gbnr - 265/24 Nina Øberg EPHORTE
2021/2706 20210910 10.09.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad - Søknad uten ansvarsrett - Endring av bygg - annet - Spjeldvangen 18 C gbnr 45/172 Ilona Simutiene EPHORTE
2020/25200 20210910 10.09.2021 Utgående brev Matrikkelbrev gbnr 295/4 - Løvrødsvollene Steinar Løvrød EPHORTE
2021/2748 20210910 10.09.2021 Inngående brev Brukerkontrakt for sikker-hjemmekontor i Midtre Gauldal kommune - Tina Strand Tina Strand EPHORTE
2021/2750 20210910 10.09.2021 Inngående brev Avtale om mobiltelefon fra arbeidsgiver som kun skal brukes i arbeidstiden - Kine Lund Kine Lund EPHORTE
2020/1569 20210910 10.09.2021 Inngående brev Rammeavtale - tilkallingsvikar - Enhet for pleie og omsorg - 011021-310322 - Nora Buseth Folstad Nora Buseth Folstad EPHORTE
2021/2672 20210910 10.09.2021 Inngående brev Vedlegg - Utvalgte kulturlandskap, 981464915 Landbruksdirektoratet EPHORTE
2021/2753 20210910 10.09.2021 Inngående brev Overføring av ferie 2021 - June Hermo June Hermo EPHORTE
2021/2756 20210910 10.09.2021 Inngående brev Nabovarsel - som eier/fester av gbnr 47/13 - for tiltak på eiendommen - gbnr 46/3 - Jon N. Kant Jon N.Kant EPHORTE
2021/1376 20210910 10.09.2021 Inngående brev Angående trekking av oppsigelse Inger Mari Haugen EPHORTE
2021/2595 20210910 10.09.2021 Utgående brev Delingsbehandling - fradeling av tomt 19 til egen grunneiendom i Gammelvollia hyttefelt - gbnr 177/12 Margunn Øien EPHORTE
2021/943 20210910 10.09.2021 Inngående brev Kjørebok - motorferdsel i utmark - 2021 - Nils Gynnild Nils Gynnild EPHORTE
2021/2590 20210910 10.09.2021 Inngående brev Arbeidsavtale - endringsmelding - 100 % fast stilling som driftsoperatør - 80 % bygg og 20 % Soknes barnehage - Oddbjørn Enlid Oddbjørn Enlid EPHORTE
2021/1405 20210910 10.09.2021 Utgående brev Uttale - Regional plan for arealbruk i Trøndelag 2021-2030 Trøndelag fylkeskommune EPHORTE
2021/2763 20210910 10.09.2021 Inngående brev Høring om ombruk av byggevarer DIREKTORATET FOR BYGGKVALITET EPHORTE
2021/1843 20210910 10.09.2021 Inngående brev Ansvarsområde riving av fritidsboligKjetil Gynnild Gbnr 79/34 kjetil.gynnild@gmail.com EPHORTE
2021/1933 20210910 10.09.2021 Inngående brev Erklæring om rettighet i fast eiendom - gbnr 4/1 - Tor-Odd Bones Tor-Odd Bones EPHORTE
2021/1933 20210910 10.09.2021 Inngående brev Erklæring om rettighet i fast eiendom - gbnr 5/1 Tor-Odd Bones EPHORTE
2021/2770 20210910 10.09.2021 Inngående brev Søknad om tilskudd - ukl, 870311532 Landbruksdirektoratet EPHORTE
2021/2667 20210910 10.09.2021 Inngående brev Diverse korrespondanse mail: Salgsbevilling - enkelt anledning - på Støren Stasjon - Hogna Brygg Liv Bogen EPHORTE
2021/2766 20210910 10.09.2021 Inngående brev Søknad om støtte til vinterberedskap i Midtre Gauldal - Speidernes beredskapsgruppe Trøndelag SPEIDERNES BEREDSKAPSGRUPPE TRØNDELAG EPHORTE
2021/316 20210910 10.09.2021 Inngående brev Frigivelse av legalpant ReMidt IKS EPHORTE
2021/2749 20210910 10.09.2021 Inngående brev Rammeavtale - tilkallingsvikar - Enhet for pleie og omsorg - 010521-300921 - Heidi Folstad Heidi Folstad EPHORTE
2021/2556 20210910 10.09.2021 Utgående brev Oppsigelse av stilling som renholder - Wenche Adolfsen Wenche Adolfsen EPHORTE
2021/2710 20210910 10.09.2021 Inngående brev Vedlegg - Utvalgte kulturlandskap, 971142421 Landbruksdirektoratet EPHORTE
2021/1516 20210910 10.09.2021 Inngående brev Rammeavtale - tilkallingsvikar - Enhet for pleie og omsorg - 011021-310322 - Ketil Gorseth Ketil Gorseth EPHORTE
2021/2634 20210910 10.09.2021 Saksframlegg/innstilling Svar - klage på eiendomsskatt 11/3 EPHORTE
2021/2633 20210910 10.09.2021 Saksframlegg/innstilling Svar - Klage på eiendomsskatt 250/2 EPHORTE
2021/2728 20210910 10.09.2021 Utgående brev Foreløpig svar - søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid - ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2021/2752 20210910 10.09.2021 Utgående brev Arbeidsavtale - Fast 20 % assistent - Enhet for Pleie og omsorg, p.t. Avdelinger for funksjonshemmede - F.o.m. 01.10.21 - Hannah Enodd Steinsmo Hannah Enodd Steinsmo EPHORTE
2020/25349 20210910 10.09.2021 Inngående brev Rammeavtale - tilkallingsvikar - Enhet for pleie og omsorg - 011021-310322 - Mari Solberg Mari Solberg EPHORTE
2021/2632 20210910 10.09.2021 Saksframlegg/innstilling Svar - Klage på eiendomsskatt 281/1 EPHORTE
2021/2753 20210910 10.09.2021 Utgående brev Overføring av ferie 2021 - June Hermo June Hermo EPHORTE
2021/996 20210910 10.09.2021 Inngående brev Rammeavtale - tilkallingsvikar - Enhet for pleie og omsorg - 011021-310322 - Trine Singsaas Trine Singsaas EPHORTE
2021/2755 20210910 10.09.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - gbnr 130/4 - Ola Andre Berg Aasenhus Ola Andre Berg Aasenhus EPHORTE
2021/2630 20210910 10.09.2021 Saksframlegg/innstilling Svar - Klage eiendomsskatt 53/26 2021 EPHORTE
2021/2759 20210910 10.09.2021 Inngående brev Skjenkebevilling - enkelt anledning/ambulerende - Solum Gjestegård - 191121 - Soknedal Bondelag Soknedal Bondelag EPHORTE
Ingen tilgang 20210910 10.09.2021 Utgående brev Forhåndsvarsel manglende brukstillatelse/ferdigattest Kari Engen EPHORTE
2021/2757 20210910 10.09.2021 Inngående brev Klage tildeling av kommunal bolig/boforhold - ***** ***** ***** Gauldalsadvokatene EPHORTE
2021/2751 20210910 10.09.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - gbnr 45/253 - Robert Gylland Robert Gylland EPHORTE
2021/2751 20210910 10.09.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - gbnr 45/253 - May Hege Steigedal May Hege Steigedal EPHORTE
2021/2758 20210910 10.09.2021 Inngående brev Krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter - gbnr 3/6 og gbnr 3/307 - Elias Oscar Johansen Elias Oscar Johansen EPHORTE
2021/2760 20210910 10.09.2021 Inngående brev Skjenkebevilling - enkelt anledning/ambulerende - Soknahallen - 301221 - Sokna IL avd Fotball Sokna IL avd Fotball EPHORTE
2018/3383 20210910 10.09.2021 Inngående brev Søknad om ferdigattest - gbnr 62/24 CK Nor Bygg AS EPHORTE
2021/2762 20210910 10.09.2021 Inngående brev Høring - Forlengelse av forskriftshjemler i smittevernloven - Isolering, karantene og koronasertifikat mv. Helse- og Omsorgsdepartementet EPHORTE
2021/993 20210910 10.09.2021 Inngående brev Søknad om tilskudd til drift og vedlikehold for privat vei - Gardsveien Høgsteggen Johny Høgsteggen EPHORTE
2020/16410 20210910 10.09.2021 Inngående brev Anmodning om utbetaling - Hette med oppheng til ildsted i Grillhytte- Midtre Gauldal frivillighetssentral Midtre Gauldal frivillighetssentral EPHORTE
2020/44035 20210910 10.09.2021 Inngående brev Midtre Gauldal kommune - Varsel om utvidelse av planområde for pågående detaljregulering for fv. 30 Støren - Singsås - Bane NORs tilbakemelding Hilde Marie Prestvik EPHORTE
2021/1332 20210910 10.09.2021 Utgående brev Enkeltvedtak om avslag på spesialundervisning - ***** ***** skoleåret 2021 - 2022 ***** EPHORTE
2021/2482 20210910 10.09.2021 Saksframlegg/innstilling Saksfremlegg klage eiendomsskatt 218/15 EPHORTE
2021/2635 20210910 10.09.2021 Saksframlegg/innstilling Svar klage eiendomsskatt 45/56 EPHORTE
2019/2633 20210909 09.09.2021 Utgående brev Forlengelse av arbeidsavtale - lærling aktivitørfaget - Evelin Nysæter Evelin Nysæter EPHORTE
2021/503 20210909 09.09.2021 Utgående brev Kommentarer fra arbeidsgiver på brev fra arbeidstaker Tvisteløsningsnemnda EPHORTE
2021/2731 20210909 09.09.2021 Inngående brev Midlertidige oppdragsavtaler - Støttekontakt - Enhet for Pleie og omsorg, avd Generelle tiltak - 010921-310322 - Marthe Aakerholm Marthe Aakerholm EPHORTE
2021/2732 20210909 09.09.2021 Inngående brev Søknad om erstatning for avlingssvikt - gbnr 52/1 - Knut Ivar Skjærli Landbruksdirektoratet EPHORTE
2021/2733 20210909 09.09.2021 Inngående brev Søknad om økning av bomveiavgift - Synnerdalsveien Synnerdalsveien EPHORTE
2021/2583 20210909 09.09.2021 Inngående brev Vedr. avklaringer om avvik i bygningsregisteret av Matrikkelen, eiendommen gnr 1 bnr 36 Gunhild Gylland EPHORTE
2021/2734 20210909 09.09.2021 Inngående brev Avtale om trekk i lønn - ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2021/835 20210909 09.09.2021 Inngående brev Midlertidig oppdragsavtale - Støttekontakt - Enhet for pleie og omsorg, avd. Generelle tiltak - 011021-310322 - Tomas Sundlisæter Tomas Sundlisæter EPHORTE
2021/2521 20210909 09.09.2021 Utgående brev Mangelbrev - anmodning om tilleggsinformasjon - Ett-trinns søknad - Endring av bruk - bruksendring - Endalsveien 427 gbnr 191/1 Inger Johansen EPHORTE
2021/2607 20210909 09.09.2021 Utgående brev Krav om retting i Matrikkelen for eiendom gnr 126 bnr 13, Soknedal Elin S. Øyum EPHORTE
2021/2387 20210909 09.09.2021 Saksframlegg/innstilling Klage - avslag på sikringskyss med drosje - ***** ***** ***** EPHORTE
2021/2593 20210909 09.09.2021 Utgående brev Søknad om permisjon uten lønn - 011021-300922 - Zana Dalawi Zana Dalawi EPHORTE
2021/2690 20210909 09.09.2021 Utgående brev Søknad om tillatelse til tiltak Gbnr 26/9 -Mona Aunien Ilstad Mona Aunøien Ilstad EPHORTE
2021/2700 20210909 09.09.2021 Utgående brev Vedtak - redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid 2020/2021 - ***** ***** ***** EPHORTE
2021/2408 20210909 09.09.2021 Inngående brev Søknad om tilskudd - sykavl, ***** Landbruksdirektoratet EPHORTE
2021/2738 20210909 09.09.2021 Inngående brev Bekreftelse på navneendring - Evelyn Roberts Evelyn Roberts EPHORTE
2021/2739 20210909 09.09.2021 Inngående brev Attester og vitnemål - Evelyn Roberts Evelyn Roberts EPHORTE
2021/2740 20210909 09.09.2021 Inngående brev Årlig rapportering på bruk av tilskudd til utleieboliger Husbanken EPHORTE
2021/2676 20210909 09.09.2021 Utgående brev Vedtak - avslag - redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid 2020/2021 - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2021/973 20210909 09.09.2021 Saksframlegg/innstilling Dispensasjonsbehandling - søknad om dispensasjon for oppføring av gjerde - gbnr - 262/6 EPHORTE
2021/2723 20210909 09.09.2021 Utgående brev Arbeidsavtale - Fast 100 % fagarbeider - Enhet for Pleie og omsorg, p.t. Avdeling for funksjonshemmede - F.o.m. 01.10.21 - Vigids Fillingsnes Vigdis Fillingsnes EPHORTE
2021/2426 20210909 09.09.2021 Inngående brev Ettersending av dokumentasjon Nina Øberg EPHORTE
2021/2426 20210909 09.09.2021 Utgående brev Avklaring av parkeringsplass Trond Tallerås EPHORTE
2020/25200 20210909 09.09.2021 Utgående brev 295/2 - Løvrødsvollene i Singsås Statskog Sf v/Knut Røst EPHORTE
2021/2721 20210909 09.09.2021 Utgående brev Møteinnkalling ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2021/946 20210909 09.09.2021 Utgående brev Rammeavtale - Grete Hoem - 16.08.2021 - 31.12.2021 Grete Hoem EPHORTE
2021/2497 20210909 09.09.2021 Utgående brev Forespørsel om bygging av naust ved Burusjøen - gbnr 214/1 - Midtre Gauldal kommune TRØNDERENERGI AS EPHORTE
2021/2686 20210909 09.09.2021 Utgående brev Vedtak - redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid 2020/2021 - ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2018/2599 20210909 09.09.2021 Inngående brev Krav om matrikkelføring - Avslutning av sak med matrikkelføring - saksnummer 18-069198RFA Langrød TRØNDELAG JORDSKIFTERETT EPHORTE
2021/2426 20210909 09.09.2021 Inngående brev Avklaring av område for parkeringsplass Trond Tallerås EPHORTE
2021/2736 20210909 09.09.2021 Inngående brev Begjæring om innsyn ifølge offentlighetsprinsippet Rebecca Forster EPHORTE
2020/25200 20210909 09.09.2021 Utgående brev VS: Oppmålingsforretning Arnt Sigvard Fagerli EPHORTE
2020/44035 20210909 09.09.2021 Inngående brev Fylkesveg 30 i Midtre Gauldal kommune - Uttalelse til varsel om utvidelse av planområde for pågående detaljregulering for Støren - Singsås Statens vegvesen EPHORTE
2021/332 20210909 09.09.2021 Utgående brev Midlertidig oppdragsavtale - Støttekontakt - Enhet for Pleie og omsorg, avdeling Generelle tiltak - F.o.m 01.10.2021 t.o.m 31.03.2022 - Inn På Tunet v/Eli Figenschow Eli Figenschow EPHORTE
2021/2646 20210909 09.09.2021 Inngående brev Midtre Gauldal kommune - Søknad om bygging av landbruksveg 25/1- Kulturminnefaglig vurdering Trøndelag fylkeskommune EPHORTE
2021/943 20210909 09.09.2021 Inngående brev Kjørebok - motorferdsel i utmark - 2021 - Dag Idar Eggen Dag Idar Eggen EPHORTE
2021/2735 20210909 09.09.2021 Inngående brev Kjøpekontrakter - El-biler Støren bilsenter AS EPHORTE
2021/1742 20210909 09.09.2021 Inngående brev Søknad om tilskudd - sykavl, ***** Landbruksdirektoratet EPHORTE