eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 200 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2019/2244 20210115 15.01.2021 Saksframlegg/innstilling Valg av nytt varamedlem til administrasjonsutvalget 2021 - 2023 EPHORTE
2021/110 20210113 13.01.2021 Inngående brev OU-midler - organisasjonskultur og medarbeiderskap PricewaterhouseCoopers AS EPHORTE
Ingen tilgang 20210113 13.01.2021 Inngående brev Oppfriskningskurs i legemiddelhåndtering - Line Gylland Helsekursportalen EPHORTE
2021/3 20210113 13.01.2021 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Gunnar Gynnild Rekkebo Gunnar Gynnild Rekkebo EPHORTE
2021/117 20210113 13.01.2021 Inngående brev Tillatelse til å benytte bås for fangst av jerv under lisensfellingen 20/21- Anders Budal - Midtre Gauldal kommune STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTE
2021/108 20210113 13.01.2021 Inngående brev Krav om fast tilsetting - ***** ***** ***** EPHORTE
Ingen tilgang 20210113 13.01.2021 Inngående brev Oppfriskningskurs i legemiddelhåndtering - Inger Mari Haugen Helsekursportalen EPHORTE
2021/5 20210113 13.01.2021 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale - 20% vikariat Gunn Elisabeth Hanshus EPHORTE
Ingen tilgang 20210113 13.01.2021 Inngående brev Oppfriskningskurs i legemiddelhåndtering - Vigdis Fillingsnes Helsekursportalen EPHORTE
2020/58344 20210113 13.01.2021 Inngående brev Ønsker å avbryte avtalen om tjenestetelefon - Eivind Sigve Fossum Eivind Sigve Fossum EPHORTE
2020/24045 20210113 13.01.2021 Inngående brev NAV har endret foreldrepermisjonen din - ***** ***** ***** EPHORTE
2020/44035 20210113 13.01.2021 Inngående brev Fylkesveg 30 i Midtre Gauldal kommune - Tilbakemelding på varsel om oppstart - reguleringsplan for fylkesveg 30 Støren-Singsås Statens vegvesen EPHORTE
2020/408 20210113 13.01.2021 Inngående brev Kjørebok - motorferdsel i utmark - 2020 - Gunnar Gynnild Rekkebo Gunnar Gynnild Rekkebo EPHORTE
2020/33193 20210113 13.01.2021 Utgående brev Tilbud om stilling - arbeidsavtale Siri Mette Holshaug Siri Mette Holshaug EPHORTE
2020/408 20210113 13.01.2021 Inngående brev Kjørebok - motorferdsel i utmark - 2020 - Einar Svardal Einar Svardal EPHORTE
2020/58428 20210113 13.01.2021 Inngående brev Søknad om stilling Marte Granerud Buskum EPHORTE
2018/225 20210113 13.01.2021 Inngående brev Midlertidig oppdragsavtale - besøkshjem - Enhet for pleie og omsorg - Generelle tiltak - 010121-310321 - Inger Lillebordal Inger Lillebordal EPHORTE
2021/115 20210113 13.01.2021 Inngående brev Prøvingsattest/melding om vigsel - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Skatteetaten EPHORTE
2020/408 20210113 13.01.2021 Inngående brev Kjørebok - motorferdsel i utmark - 2020 - Sigrid Fivelstad Sigrid Fivelstad EPHORTE
2020/408 20210113 13.01.2021 Inngående brev Kjørebok - motorferdsel i utmark - 2020 - Jostein Nyutstumo Jostein Nyutstumo EPHORTE
Ingen tilgang 20210113 13.01.2021 Utgående brev Tilbakemelding - Gullvåg camping - ny E6 - innsyn/møtedeltakelse Odd Asbjørn Nyberg EPHORTE
2021/101 20210113 13.01.2021 Utgående brev Avtale vedrørende sikringsgjerde mot G/S-vei - gbnr 3/24 og 3/279 - Brit Laila Hage Tinglysingen Hønefoss EPHORTE
2021/114 20210113 13.01.2021 Inngående brev Jordvern og FNs bærekraftsmål Det kongelige landbruks- og matdepartement EPHORTE
2020/58459 20210113 13.01.2021 Utgående brev Bekreftelse på konsesjonsforhold gnr. 69 bnr. 3 og 5 - egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv. - Arnt Kåre Sletvold Arnt Kåre Sletvold EPHORTE
2019/3408 20210113 13.01.2021 Utgående brev Høringsbrev - søknad om godkjenning av plan for nydyrking - gbnr 65/3 og 65/6 - Birger John og Marianne Myhr STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG m.fl. EPHORTE
2019/4665 20210113 13.01.2021 Utgående brev Byggesaksbehandling - Ferdigattest - Redskapshus - gbnr 62/1 - Svenn Inge Krognes Svenn Inge Krognes EPHORTE
2020/58356 20210113 13.01.2021 Utgående brev Signert samarbeidsavtale DKS i Trøndelag - Midtre Gauldal kommune TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTE
2020/1353 20210113 13.01.2021 Inngående brev Vedtatt kommunal planstrategi for Selbu kommune 2019-2023 Selbu kommune EPHORTE
2020/1023 20210113 13.01.2021 Inngående brev Kommunedelplan for naturmangfold – ny veileder og tilskuddsordning STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTE
2021/108 20210113 13.01.2021 Utgående brev Svar vedr krav om fast ansettelse ***** EPHORTE
2020/33193 20210113 13.01.2021 Inngående brev Trekker søknad om stilling Mona Pauline Wolden EPHORTE
2020/58428 20210113 13.01.2021 Inngående brev Søknad om stilling Kate Larsen EPHORTE
2021/3 20210113 13.01.2021 Inngående brev Ettersendelse av vedlegg til søknad om snøscooterløyve - ref 35CSFP - Jan Ivar Johansen Jan Ivar Johansen EPHORTE
2020/1536 20210113 13.01.2021 Utgående brev Matrikkelbrev gbnr 33/12 Idar Terje Belsvik EPHORTE
Ingen tilgang 20210113 13.01.2021 Inngående brev Oppfriskningskurs i legemiddelhåndtering - Åse Heggvold Helsekursportalen EPHORTE
2021/116 20210113 13.01.2021 Inngående brev Tilrettelegging/omplassering ved graviditet - ***** ***** ***** EPHORTE
2021/4 20210113 13.01.2021 Utgående brev Vedr. forespørsel om utsetting av hyttebygging - gbnr 79/46 - Marit Flakne Marit Audhild Flakne EPHORTE
2019/3162 20210113 13.01.2021 Inngående brev Midlertidig arbeidsavtale - 69,3 % stilling som assistent - Støren barneskole - 231220-230621 - Anita Løhre Anita Løhre EPHORTE
2021/118 20210113 13.01.2021 Inngående brev Avtale om godtgjørelse i forbindelse med leirskoleopphold - Anita Løhre Anita Løhre EPHORTE
2021/120 20210113 13.01.2021 Inngående brev Notat fra Villreinnemda for Forollhogna om tamreinovergang til villreinområdet Statsforvalteren i Trøndelag EPHORTE
2021/121 20210113 13.01.2021 Inngående brev Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hytte - gbnr 170/18 - Wenche Porsanger og Knut Dukane Løhre VVS AS EPHORTE
2020/34852 20210113 13.01.2021 Inngående brev Søknad om permisjon for annen stilling - 010121-310821 - Judith Tone Melum Judith Tone Melum EPHORTE
2016/3868 20210113 13.01.2021 Inngående brev Oppfriskningskurs i legemiddelhåndtering - Anita Åsvoll Helsekursportalen EPHORTE
2020/25003 20210113 13.01.2021 Inngående brev Saksnr. 2020/304 navnesak Berdalen/Bordal Wence Anita og Nils Gunnar Hartvigsen EPHORTE
2020/25373 20210113 13.01.2021 Inngående brev Rundskriv H-1/21 Statsbudsjettet for 2021 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner Kommunal- og moderniseringsdepartement EPHORTE
2019/1743 20210113 13.01.2021 Utgående brev Referat fra teams-møte gjennomført 12.01.2021- gbnr 187/8 - Tor Jørgen Fossum Tor Jørgen Fossum EPHORTE
2020/12803 20210113 13.01.2021 Inngående brev Arbeidsavtale - 90 % vikariat - Fagarbeider - Soknedal oppvekstområde, barnehage - 010121-310721 - Susanne Fredagsvik Susanne Fredagsvik EPHORTE
2021/112 20210113 13.01.2021 Inngående brev Høring av forskrift om kommunal beredskap mot akutt forurensning Kystverket EPHORTE
2020/88 20210113 13.01.2021 Inngående brev Rammeavtale - tilkallingsvikar - Soknedal barnehage - 010121-310721 - Rita Solum Rita Solum EPHORTE
2019/3358 20210113 13.01.2021 Inngående brev Rammeavtale - tilkallingsvikar Soknedal barnehage - 011220-310721 - Elisabeth Røstad Olsen Elisabeth Røstad Olsen EPHORTE
Ingen tilgang 20210113 13.01.2021 Inngående brev Oppfriskningskurs i legemiddelhåndtering - Felix Roberts Helsekursportalen EPHORTE
2018/3072 20210113 13.01.2021 Utgående brev Vedtak: Tildeling av veiadresser for "Storburusjøveien" Bjørn Ivar Haugen m.fl. EPHORTE
2021/90 20210113 13.01.2021 Utgående brev Arbeidsavtale - Engasjement 100% stilling 01.01.21-28.02.21 - Soknedal skole- Jenny Merete Krogstad Jenny Merete Krogstad EPHORTE
2020/2 20210113 13.01.2021 Utgående brev Vedtak- Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Rune Ivar Bjørset Rune Ivar Bjørset EPHORTE
2020/2 20210113 13.01.2021 Utgående brev Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Bård Paulsen Bård Paulsen EPHORTE
2021/104 20210113 13.01.2021 Utgående brev Rammeavtale Samira Baraka 01.01.21 - 30.06.21 Samira Baraka EPHORTE
2020/227 20210113 13.01.2021 Utgående brev Rammeavtale Andrea Røe 01.12.20 - 31.05.21 Andrea Røe EPHORTE
2020/1154 20210113 13.01.2021 Utgående brev Støttekontakt Stian Krogstad 01.01.21 - 30.06.21 Stian Krogstad EPHORTE
2020/80 20210113 13.01.2021 Utgående brev Møtereferat - ansvarsgruppemøte - ***** - 07.12.20 VÆRNESREGIONEN BARNEVERNTJENESTE m.fl. EPHORTE
2020/58161 20210113 13.01.2021 Utgående brev Høringsbrev - søknad om godkjenning av plan for nydyrking 2020 - gbnr 232/2 - Per Hinsvær TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE m.fl. EPHORTE
2020/227 20210112 12.01.2021 Utgående brev Rammeavtale Mohammad Salih Abdallah 01.11.20 - 30.04.21 Mohammad Salih Abdallah EPHORTE
2020/4409 20210112 12.01.2021 Utgående brev Vedtak om spesialpedagogisk hjelp- barnehageåret 20/21- ***** ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2020/2 20210112 12.01.2021 Utgående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Arnt Henning Vinsnesbakk Arnt Henning Vinsnesbakk EPHORTE
2020/2 20210112 12.01.2021 Utgående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Bjørnar Mosand Bjørnar Mosand EPHORTE
2021/3 20210112 12.01.2021 Utgående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Mathieu Michel Christian Roussel Mathieu Michel Christian Roussel EPHORTE
2021/3 20210112 12.01.2021 Utgående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Sondre Bakken Sondre Bakken EPHORTE
2021/3 20210112 12.01.2021 Utgående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Gunn Laila Buskland Gunn Laila Buskland EPHORTE
2021/3 20210112 12.01.2021 Utgående brev Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Bill Van Der Meulen Bill Van Der Meulen EPHORTE
2020/58428 20210112 12.01.2021 Inngående brev Søknad om stilling Maria Aunmo EPHORTE
2020/58428 20210112 12.01.2021 Inngående brev Søknad om stilling Karen Eline Sundmoen Krogh EPHORTE
2020/58428 20210112 12.01.2021 Inngående brev Søknad om stilling Grete Gorsetbakk EPHORTE
2021/97 20210112 12.01.2021 Inngående brev Nedkvittering av panterett tilhørende startlån - ***** ***** Haltdalen sparebank EPHORTE
2020/445 20210112 12.01.2021 Inngående brev Forollhogna nasjonalpark - tillatelse til bruk av snøscooter i forbindelse med vedlikehold av repeater på Forollhogna Nasjonalparkstyret for Forollhogna EPHORTE
2020/445 20210112 12.01.2021 Inngående brev Forollhogna nasjonalpark - tillatelse til bruk av snøscooter for utkjøring av saltstein - Synnerdalen beitelag Nasjonalparkstyret for Forollhogna EPHORTE
2020/58450 20210112 12.01.2021 Inngående brev Tillegg til vaksinasjonsliste: innbyggere 65 år og eldre som manglet på listen KS Digitale fellestjenester EPHORTE
2021/3 20210112 12.01.2021 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Margit Lovise Solem Margit Lovise Solem EPHORTE
Ingen tilgang 20210112 12.01.2021 Utgående brev Husleiekontrakt forlengelse - ***** ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2019/2651 20210112 12.01.2021 Utgående brev Oppfordring til ikke å brenne plast - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2020/58474 20210112 12.01.2021 Utgående brev Svar på søknad om fritak fra slamgebyr - 227/9 - Per Storli Per Storli EPHORTE
2020/1550 20210112 12.01.2021 Inngående brev Tilbakemelding angående navn og organisasjonsnr Storcash Norge AS EPHORTE
2019/917 20210112 12.01.2021 Utgående brev Avslutning av leieforhold i HO-bolig - ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2020/25373 20210112 12.01.2021 Utgående brev Oversendelse av Handlingsprogram med økonomiplan 2021-2024 til Statsforvalteren i Trøndelag Statsforvalteren i Trøndelag EPHORTE
2021/91 20210112 12.01.2021 Inngående brev Krav om utbetaling fra skogfond og søknad om tilskudd til skogkultur - gbnr 217/1 - Sturla Bogen Sturla Bogen EPHORTE
2021/92 20210112 12.01.2021 Inngående brev Søknad om permisjon - 25 % - 010121-311221 - Tone Lund Tone Lund EPHORTE
2021/94 20210112 12.01.2021 Inngående brev Søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid 2020/2021 - ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2021/95 20210112 12.01.2021 Inngående brev Søknad om permisjon - 40 % - 090121-090621 - Tone Reese Tone Reese EPHORTE
2021/96 20210112 12.01.2021 Inngående brev Ekstra vedlikehold på fylkesveg Trøndelag fylkeskommune EPHORTE
2021/31 20210112 12.01.2021 Utgående brev Rammeavtale - Tilkallingsvikar MGK oppvekst - Mette Bråten Singsaas - 01.01.21-31.12.21 Mette Bråten Singsaas EPHORTE
2018/3076 20210112 12.01.2021 Inngående brev Informasjon om ny eier av gbnr 71/11 Jostein Storrø EPHORTE
2018/3076 20210112 12.01.2021 Utgående brev Skjema for hjemmelsoverføring gbnr 71/11 Ole Georg Nordli EPHORTE
Ingen tilgang 20210112 12.01.2021 Inngående brev Oppfriskningskurs i legemiddelhåndtering - 110121 - Laila Almås Helsekursportalen.no EPHORTE
2020/25309 20210112 12.01.2021 Inngående brev Medhold på klage på ekstraordinært driftstilskudd STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTE
Ingen tilgang 20210112 12.01.2021 Inngående brev Oppfriskningskurs i legemiddelhåndtering - 110121 - Eistein Staverløkk Helsekursportalen.no EPHORTE
2021/103 20210112 12.01.2021 Inngående brev Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling i ReMidt Næring AS - Valg av revisor Trygve Berdal EPHORTE
2021/102 20210112 12.01.2021 Inngående brev Anleggsregisteret - oppdatering av opplysninger - 2021 KULTURDEPARTEMENTET EPHORTE
2020/408 20210112 12.01.2021 Inngående brev Kjørebok - motorferdsel i utmark - 2020 - Knut Frøseth Knut G Frøseth EPHORTE
2021/100 20210112 12.01.2021 Inngående brev Oppstart arbeid i valgnemnda i Norges nasjonalparkkommuner angående årsmøte 3. juni 2021 Norges nasjonalparkkommuner EPHORTE
2021/106 20210112 12.01.2021 Inngående brev Databrukerkontrakt - Signe Broen Kongsvik Signe Broen Kongsvik EPHORTE
2020/4448 20210112 12.01.2021 Inngående brev Rammeavtale - tilkallingsvikar - Enhet for pleie og omsorg - 011020-310321 - Thomas Jensen Takyi Thomas Jensen Takyi EPHORTE
2021/107 20210112 12.01.2021 Inngående brev Rammeavtaler - tilkallingsvikar - NAV - 011120-300421 - Mohammad Salih Abdallah Mohammad Salih Abdallah EPHORTE
2020/1423 20210112 12.01.2021 Inngående brev Utbetalingsanmodning - Utvalgte kulturlandskap, 913900634 Landbruksdirektoratet EPHORTE
2020/58477 20210112 12.01.2021 Utgående brev Svar vedr. oppsigelse av stilling som enhetsleder EKT John Ivar Reitan EPHORTE
2020/56390 20210112 12.01.2021 Inngående brev VS: Søknad om bygging av landbruksvei. jfr. sak: 20/139 Sigmund Storlimo EPHORTE
2020/1550 20210112 12.01.2021 Utgående brev Tilbakemelding angående navn og organisasjonsnr Storcash Norge AS EPHORTE
2021/105 20210112 12.01.2021 Inngående brev Varsel til arbeidsgiver om avvikling av foreldrepermisjon - ***** ***** ***** EPHORTE
2020/43651 20210112 12.01.2021 Utgående brev Vedtak om bygging av landbruksvei - gbnr 121/1 - May Myrmo Børset May Myrmo Børset EPHORTE
2020/45505 20210111 11.01.2021 Utgående brev Forhandlingsprotokoll - HTA kap. 4 § 4.2.2 - ***** ***** ***** ***** EPHORTE
Ingen tilgang 20210111 11.01.2021 Inngående brev Oppfriskningskurs i legemiddelhåndtering - Anne Losen Helsekursportalen EPHORTE
2020/27387 20210111 11.01.2021 Inngående brev Påminnelse om høring av forslag til brann- og redningsvesenforskrift – kort video om innholdet Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap - Hovedkontor EPHORTE
2020/408 20210111 11.01.2021 Inngående brev Kjørebok - motorferdsel i utmark - 2020 - Ola Løkken Ola Løkken EPHORTE
2020/58259 20210111 11.01.2021 Inngående brev Referat fra forventningssamtale med - ***** ***** - underskrevet ***** EPHORTE
2020/4637 20210111 11.01.2021 Inngående brev Midlertidig arbeidsavtale - 100 % engasjement barne- og ungdomsarbeider - Soknedal skole - 010121-280221 - Jenny Merete Krogstad Jenny Merete Krogstad EPHORTE
2021/3 20210111 11.01.2021 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Siri Moen Siri Moen EPHORTE
2020/1492 20210111 11.01.2021 Inngående brev Bekreftelse på lønn - ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2021/89 20210111 11.01.2021 Inngående brev Nabovarsel - som eier/fester av gbnr 3/7 og 3/311- for tiltak på eiendommen gbnr 3/24 og 3/279 Jon Ivar Hage EPHORTE
2020/394 20210111 11.01.2021 Inngående brev Etterspør dispensasjonsvedtak - fradeling - gbnr 35/1 Statsforvalteren i Trøndelag EPHORTE
2020/58324 20210111 11.01.2021 Inngående brev Uenighet om utbetalingsplikt - ***** ***** ***** ST. OLAVS HOSPITAL HF EPHORTE
2020/408 20210111 11.01.2021 Inngående brev Kjørebok - motorferdsel i utmark - 2020 - Even Gunnarson Anderssen Even Gunnarson Anderssen EPHORTE
2021/84 20210111 11.01.2021 Inngående brev Rammeavtale - Oppvekst Midtre Gauldal kommune - 010421-310721 - Siv Ingrid Lund Siv Ingrid Lund EPHORTE
2020/201 20210111 11.01.2021 Inngående brev Garantiavtale - kommunal garanti for depositum - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2020/58454 20210111 11.01.2021 Utgående brev Søknad om fritak fra politiske verv - Mari Hammerås Mari Hammerås EPHORTE
2020/408 20210111 11.01.2021 Inngående brev Kjørebok - motorferdsel i utmark - 2020 - Bjørn Arvid Mjøsund Bjørn Arvid Mjøsund EPHORTE
2021/83 20210111 11.01.2021 Inngående brev Høring - forslag om endringer i smittevernloven (portforbud) Det Kongelig justis- og beredskapsdepartement EPHORTE
2018/3541 20210111 11.01.2021 Inngående brev Søknad behandles ikke - da søknaden allerede er innvilget Skatteetaten EPHORTE
2018/738 20210111 11.01.2021 Utgående brev Vedrørende opplysninger i Matrikkelen - gbnr 186/1 - Helge Sætermo Helge Erling Sætermo EPHORTE
2020/58259 20210111 11.01.2021 Inngående brev Forventningsavklaring - ***** ***** ***** - underskrevet ***** EPHORTE
2020/58259 20210111 11.01.2021 Inngående brev Referat fra forventningssamtale med ***** ***** ***** - underskrevet ***** EPHORTE
2020/58259 20210111 11.01.2021 Inngående brev Forventningsavklaring - ***** ***** ***** - underskrevet ***** EPHORTE
2020/58438 20210111 11.01.2021 Utgående brev «Trøndersk Matfestival - et sted nær deg» - søknad om økonomisk støtte til Trøndersk Matfestival 2021 til Midtre Gauldal kommune OI! TRØNDERSK MAT OG DRIKKE AS EPHORTE
Ingen tilgang 20210111 11.01.2021 Inngående brev Oppfriskningskurs i legemiddelhåndtering - Ingrid Svardal Helsekursportalen EPHORTE
2021/86 20210111 11.01.2021 Inngående brev Høring - samarbeid mellom Statped og spesialisthelsetjenesten Utdanningsdirektoratet EPHORTE
Ingen tilgang 20210111 11.01.2021 Inngående brev Oppfriskningskurs i legemiddelhåndtering - Marit Birgitte Gaare Helsekursportalen EPHORTE
2021/88 20210111 11.01.2021 Inngående brev Høring av endringer i byggteknisk forskrift om ladeklare bygg Direktoratet for byggkvalitet EPHORTE
2020/408 20210111 11.01.2021 Inngående brev Kjørebok - motorferdsel i utmark - 2020 - Olav Svardal Olav Svardal EPHORTE
2020/408 20210111 11.01.2021 Inngående brev Kjørebok - motorferdsel i utmark - 2020 - Magnar Rostad Magnar Rostad EPHORTE
2021/74 20210111 11.01.2021 Saksframlegg/innstilling Handlingsplan for administrasjonsutvalget 2021 EPHORTE
2020/13 20210111 11.01.2021 Saksframlegg/innstilling Behandling etter motorferdselloven § 6 - Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Ole Lien, gbnr. 82/3 EPHORTE
2020/13 20210111 11.01.2021 Saksframlegg/innstilling Behandling etter motorferdselloven § 6 - Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Olaug Kjellfrid Sæther, gbnr. 76/2 EPHORTE
2020/31534 20210111 11.01.2021 Inngående brev Innvilget erstatning for avlingssvikt 2020 - grovfôr - Åsheim gård - Tore Lilleaker - Midtre Gauldal 258/20 STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTE
2020/1440 20210111 11.01.2021 Inngående brev Oppfriskningskurs i legemiddelhåndtering - Thea Enlid Fossmo Helsekursportalen EPHORTE
Ingen tilgang 20210111 11.01.2021 Inngående brev Oppfriskningskurs i legemiddelhåndtering - Sissel Almås Helsekursportalen EPHORTE
2020/58146 20210111 11.01.2021 Utgående brev Økt omfang erosjonssikring knyttet til sporarbeider Støren hensetting - oppfølging avklaringer Multiconsult AS EPHORTE
2021/85 20210111 11.01.2021 Inngående brev Rutinebeskrivelse for ajourhold av AR5 Statsforvalteren i Trøndelag EPHORTE
2020/58347 20210111 11.01.2021 Inngående brev Advarsel som gjelder misbruk av arbeidsgivers tillit - ***** ***** ***** - underskrevet ***** EPHORTE
2020/408 20210111 11.01.2021 Inngående brev Kjørebok - motorferdsel i utmark - 2020 - Per G Fossum Per G Fossum EPHORTE
2020/408 20210111 11.01.2021 Inngående brev Kjørebok - motorferdsel i utmark - 2020 - Espen Berg Espen Berg EPHORTE
2020/13 20210111 11.01.2021 Saksframlegg/innstilling Behandling etter motorferdselloven § 6 - Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Torkild Fledsberg, gbnr. 117/1 EPHORTE
2021/82 20210111 11.01.2021 Inngående brev Hjemmekontorsituasjonen - uttalelse fra Fagforbundets yrkesseksjon for kontor og administrasjon Fagforbundets yrkesseksjon for kontor og administrasjon EPHORTE
2021/3 20210111 11.01.2021 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Jan Ivar Johansen Jan Ivar johansen EPHORTE
2021/3 20210111 11.01.2021 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Karina Berge Moen Karina Berge Moen EPHORTE
2021/3 20210111 11.01.2021 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Geir Oddmund Storli Geir Oddmund Storli EPHORTE
2020/13 20210111 11.01.2021 Saksframlegg/innstilling Behandling etter motorferdselloven § 6 - Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Johan Martin Buskland EPHORTE
2021/69 20210111 11.01.2021 Saksframlegg/innstilling Handlingsplan og møteplan AMU 2021 EPHORTE
2020/984 20210111 11.01.2021 Utgående brev Forhandlingsprotokoll - frikjøpsressurs NSF NSF v/Margrethe Fløttum EPHORTE
2020/36019 20210111 11.01.2021 Utgående brev Vedtak til søknad om godkjenning av plan for nydyrking - gbnr 144/2 - Sigurd Kjøtrød Sigurd Kjøtrød EPHORTE
2020/58461 20210108 08.01.2021 Utgående brev Forhandlingsprotokoll - godtgjørelse til ansatte som driver smittesporing i perioden 24.12.2020 - 03.01.2021 ***** EPHORTE
2020/58123 20210108 08.01.2021 Utgående brev Matrikkelbrev gbnr 181/99 Sissel Enodd EPHORTE
2021/31 20210108 08.01.2021 Utgående brev Rammeavtale tilkallingsvikar - barnehagelærer - Sara Enodd - MGK oppvekst Sara Enodd EPHORTE
2021/70 20210108 08.01.2021 Utgående brev Bekreftelse på vervet som hovedtillitsvalgt - Kari Stensås Kari Stensås EPHORTE
2021/72 20210108 08.01.2021 Inngående brev Søknad om gjenskaping av Stryptjønna Svein Fløttum EPHORTE
2021/73 20210108 08.01.2021 Inngående brev Søknad om stilling som assistent eller helsefagarbeider - Paulina Lewicka Paulina Lewicka EPHORTE
2021/71 20210108 08.01.2021 Inngående brev Underretning om kreditorskifte - Næring AS (tidligere Hugaas Entreprenør AS) Advokatfirmaet Schjødt AS EPHORTE
2020/35992 20210108 08.01.2021 Inngående brev Viser til tidligere sendt epost - kvittering for mottatt prosessvarsel mangler Oslo Tingrett EPHORTE
Ingen tilgang 20210108 08.01.2021 Inngående brev Oppfriskningskurs i legemiddelhåndtering - 070121 - Tone Refseth Helsekursportalen.no EPHORTE
2020/2 20210108 08.01.2021 Inngående brev Vedrørende snøscooterløyve - sak 370/20 Bård Paulsen EPHORTE
2020/25435 20210108 08.01.2021 Inngående brev Månedsbrev for desember til skattekreditorene Skatteetaten EPHORTE
2021/3 20210108 08.01.2021 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Olav Svardal Olav Svardal EPHORTE
2017/360 20210108 08.01.2021 Inngående brev Anmodning om utbetaling av tilskudd til drenering Johan Egil Grande EPHORTE
Ingen tilgang 20210108 08.01.2021 Inngående brev Kursbevis smittevern e-læringskurs Helse Midt ***** EPHORTE
2020/1768 20210108 08.01.2021 Inngående brev Rammeavtale - tilkallingsvikar - Enhet for pleie og omsorg - 011020-310321 - Emma Ingeborg Rise Emma Ingeborg Rise EPHORTE
Ingen tilgang 20210108 08.01.2021 Inngående brev Kursbevis smittevern e-læringskurs Helse Midt ***** EPHORTE
2020/58425 20210108 08.01.2021 Inngående brev Utsatt frist for svar på kommuneunderøkelsen 2020 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet EPHORTE
2021/80 20210108 08.01.2021 Inngående brev Taushetserklæring - Ida Eggen Larsen Ida Eggen Larsen EPHORTE
2020/23524 20210108 08.01.2021 Inngående brev Midlertidig arbeidsavtale - 66 % assistent skole - Støren barneskole - 231220-230621 - Natalie Soknes Natalie Soknes EPHORTE
2021/81 20210108 08.01.2021 Inngående brev Opplæring og godkjenning ved bruk av keramikkovn ***** EPHORTE
2021/81 20210108 08.01.2021 Inngående brev Godkjenning som instruktør på bruk av keramikkovn ***** EPHORTE
2021/75 20210108 08.01.2021 Utgående brev Bekreftelse på oppstart - Bjørg Garli Bjørg Garli EPHORTE
2020/1008 20210108 08.01.2021 Inngående brev Orientering i forbindelse med utsending av sakkyndig vurdering - ***** ***** SKAUN KOMMUNE EPHORTE
2021/3 20210108 08.01.2021 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Per Bjarne Granmo Per Bjarne Granmo EPHORTE
Ingen tilgang 20210108 08.01.2021 Inngående brev Oppfriskningskurs i legemiddelhåndtering - 070112 - Britt Karin Heggdal Rogstad Helsekursportalen.no EPHORTE
2020/408 20210108 08.01.2021 Inngående brev Kjørebok - motorferdsel i utmark - 2020 - Knut Trøen Knut Trøen EPHORTE
2018/3694 20210108 08.01.2021 Inngående brev Nasjonalparkkommunestatus 2020 - presentasjon av Norges nasjonalparkkommuner til Midtre Gauldal kommunestyre NORGES NASJONALPARKKOMMUNER EPHORTE
2020/408 20210108 08.01.2021 Inngående brev Kjørebok - motorferdsel i utmark - 2020 - Svein Erik Halvorsen Svein Erik Halvorsen EPHORTE
2021/68 20210108 08.01.2021 Inngående brev Søknad om permisjon for annen stilling - fom 010121 - Solveig Dromnes Solberg Solveig Dromnes Solberg EPHORTE
2021/76 20210108 08.01.2021 Saksframlegg/innstilling Valg av leder i AMU - perioden 2021-2022 EPHORTE
2021/77 20210108 08.01.2021 Saksframlegg/innstilling Valg av medlemmer til varslingsmottak - perioden 2021 - 2022 EPHORTE
2021/79 20210108 08.01.2021 Inngående brev Taushetserklæring - Ingunn Aasgård Ingunn Aasgård EPHORTE
2021/78 20210108 08.01.2021 Inngående brev Oppfriskningskurs i legemiddelhåndtering - 070121 - Safiya Krogstad Helsekursportalen.no EPHORTE
2020/222 20210108 08.01.2021 Inngående brev Midlertidig arbeidsavtale - 60 % assistent - Støren barneskole - 231220-230620 - Knut Harald Wolden Knut Harald Wolden EPHORTE
2020/57470 20210108 08.01.2021 Utgående brev Vedtak etter matrikkelloven - avslag på krav om retting av bygningnr: 140682357 - gbnr 89/3 John Olav Bjørnli EPHORTE
2020/58172 20210107 07.01.2021 Utgående brev Vedtak - avslag - spesialundervisning - skoleåret 2020/2021 - ***** ***** ***** EPHORTE
2020/1154 20210107 07.01.2021 Utgående brev Familieveileder Bente Eidsmo 01.01.2021 - 31.03.2021 Bente Eidsmo EPHORTE
2020/58437 20210107 07.01.2021 Inngående brev Kulturtilskudd til søknad 2021-0005 Søknad om støtte til innspilling av vokal folkemusikk fra Gauldalen Trøndelag fylkeskommune EPHORTE
2020/25287 20210107 07.01.2021 Inngående brev Utbetalingsanmodning - Utvalgte kulturlandskap, 981439422 Landbruksdirektoratet EPHORTE
2020/4681 20210107 07.01.2021 Inngående brev Innvilget erstatning for avlingssvikt 2020 - grovfôr - Knut Ivar Skjærli - Midtre Gauldal 52/1 STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTE
2020/449 20210107 07.01.2021 Utgående brev Referat dialogmøte 08.12.20 ***** EPHORTE
2021/61 20210107 07.01.2021 Inngående brev Informasjon om føringer og krav på avløpsområdet - skjerping av rensekrav og varsel om mulig oppdatering av tillatelse Fylkesmannen i Trøndelag EPHORTE
2021/57 20210107 07.01.2021 Inngående brev Søknad om unntak fra arbeidsgiveransvar for sykepenger - ***** ***** ***** NAV Midtre Gauldal EPHORTE
2021/58 20210107 07.01.2021 Inngående brev Søknad om unntak fra arbeidsgiveransvar for sykepenger - ***** ***** ***** NAV Midtre Gauldal EPHORTE
2020/2092 20210107 07.01.2021 Inngående brev Støyutredning - Kommunedelplan for Støren Norconsult EPHORTE