eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 200 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2020/12742 20200918 18.09.2020 Saksframlegg/innstilling Stortingsvalget og sametingsvalget 2021 - fastsetting av valgdag EPHORTE
2020/25344 20200917 17.09.2020 Saksframlegg/innstilling Adgang til å holde møter i folkevalgte organer som fjernmøte EPHORTE
2020/1498 20200916 16.09.2020 Saksframlegg/innstilling Forvaltning av rådets næringsfond EPHORTE
2020/1573 20200916 16.09.2020 Saksframlegg/innstilling Verdiskapingsprogrammet: prosjekter for region Trøndelag Sør EPHORTE
2020/1574 20200916 16.09.2020 Saksframlegg/innstilling Årsrapport næringsfond 2019 EPHORTE
2020/4602 20200916 16.09.2020 Utgående brev Vedtak om bygging av landbruksvei - gbnr 21/1 - Håvard Rognes HÅVARD ROGNES EPHORTE
2020/1566 20200916 16.09.2020 Utgående brev Svar vedrørende tvist om rett til stilling tilsvarende faktisk arbeidstid Tvisteløsningsnemnda EPHORTE
2019/3487 20200916 16.09.2020 Utgående brev Bekreftelse på ferie 2020 ***** EPHORTE
2018/4605 20200916 16.09.2020 Inngående brev Regnskapssammendrag 1 Setervegen Snøan Seterveien Snøan EPHORTE
2016/1900 20200916 16.09.2020 Inngående brev Innspill til høring fra ansatte Støren barneskole - Detaljregulering for E6 Prestteigen – Gylland Støren barneskole EPHORTE
2020/25331 20200916 16.09.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd - utvalgte kulturlandskap - 969222191 Landbruksdirektoratet EPHORTE
2020/25332 20200916 16.09.2020 Inngående brev Henvendelse vedr. sosi-data fra kommunalt planregister for område i Soknedal sentrum Norconsult AS EPHORTE
2020/445 20200916 16.09.2020 Inngående brev Forollhogna nasjonalpark - dispensasjon fra verneforskrift til bruk av snøscooter for transport av ved og materialer til Råbua ved Storhiåsjøen, Midtre Gauldal kommune Nasjonalparkstyret for Forollhogna - Fylkesmannen i Trøndelag EPHORTE
2020/25333 20200916 16.09.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd til utvalgte kulturlandskap i jordbruket - Seterdalene i Budalen - Restaurering av 2 utløer - gbnr 401/1 - Sverre Staverløkk Sverre Staverløkk EPHORTE
2019/3614 20200916 16.09.2020 Inngående brev Samsvarserklæringer på arbeidene utført til Kolbjørn Sveås - oppføring av bolig - gbnr 260/61 - 7387 Singsås Midttømme entreprenør AS EPHORTE
2019/3614 20200916 16.09.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest - oppføring av bolig - gbnr 260/61 - 7387 Singsås - tiltakshaver Kolbjørn Sveås Kotsøy byggelag AS EPHORTE
2019/3563 20200916 16.09.2020 Inngående brev Rammeavtale - tilkallingsvikar - Enhet for pleie og omsorg - 011020-310321 - Gunn Berit Eggen Farstad Gunn Berit Eggen Farstad EPHORTE
2020/25335 20200916 16.09.2020 Inngående brev Utskrift av helsepersonellregisteret - godkjenning helsefagarbeider - Siren Anita Skjervold Siren Anita Skjervold EPHORTE
2020/25336 20200916 16.09.2020 Inngående brev Avtale om arbeidsutprøving - ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2020/25337 20200916 16.09.2020 Inngående brev NAV ber om skademelding - yrkessykdom - ***** ***** ***** NAV Midtre Gauldal EPHORTE
2020/25338 20200916 16.09.2020 Inngående brev Husleieavtale - HO-bolig - Soknedal trygdebolig - ***** ***** ***** EPHORTE
2020/408 20200916 16.09.2020 Inngående brev Kjørebok - motorferdsel i utmark -2020 - Baard Roberth Stenbro Bard Robert Stenbro EPHORTE
2019/1108 20200916 16.09.2020 Inngående brev Rammeavtale - tilkallingsvikar - Enhet for pleie og omsorg - 011020-310321 - Inger Mari Haugen Inger Mari Haugen EPHORTE
2019/1370 20200916 16.09.2020 Inngående brev Rammeavtale - tilkallingsvikar - Enhet for pleie og omsorg - 011020-310321 - Thea Enlid Fossmo Thea Enlid Fossmo EPHORTE
2020/4087 20200916 16.09.2020 Inngående brev Avtalefestet pensjon - melding om vedtak - ***** ***** ***** EPHORTE
2020/25329 20200916 16.09.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd - utvalgte kulturlandskap Ole Einar Budal EPHORTE
2020/25330 20200916 16.09.2020 Inngående brev Avtale om løpende tjenestekjøp over internett - Kaukus AS Kaukus AS EPHORTE
2020/25215 20200916 16.09.2020 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), gbnr 92/1 i Midtre Gauldal (5027) Landbruksdirektoratet EPHORTE
2020/601 20200916 16.09.2020 Inngående brev Erklæringer om ansvarsrett - bygging av vedlikeholdsbase - gbnr 4011/26 - Stasjonsveien 1 - 7290 Støren - tiltakshaver Bane NOR eiendom Arkitektene Astrup og Hellern AS EPHORTE
2020/2378 20200916 16.09.2020 Inngående brev Rammeavtale - tilkallingsvikar - Enhet for pleie og omsorg - 011020-310321 - Silje Haanshus Silje Haanshus EPHORTE
2019/2462 20200916 16.09.2020 Inngående brev Rammeavtale - tilkallingsvikar - Enhet for pleie og omsorg - 011020-310321 - Turid Hov Røe Turid Hov Røe EPHORTE
2020/981 20200916 16.09.2020 Inngående brev Innspill fra biblioteket - Fremtidig organisering - Enhet for næring, plan og forvaltning og Enhet for kultur, fritid og voksenopplæring Fagforbundet EPHORTE
2019/1811 20200916 16.09.2020 Inngående brev Rammeavtale - tilkallingsvikar - Enhet for pleie og omsorg - 011020-310321 - Sidsel Lillebordal Sidsel Lillebordal EPHORTE
2019/642 20200916 16.09.2020 Inngående brev Rammeavtale - tilkallingsvikar - Enhet for pleie og omsorg - 011020-310321 - Unni Olsø Unni Olsø EPHORTE
2020/408 20200916 16.09.2020 Inngående brev Kjørebok - motorferdsel i utmark - 2020 - Asgeir Folstad Asgeir Folstad EPHORTE
2019/1636 20200916 16.09.2020 Inngående brev Rammeavtale - tilkallingsvikar - Enhet for pleie og omsorg - 011020-310321 - Ann Karin Aune Ann Karin Aune EPHORTE
2019/2725 20200916 16.09.2020 Inngående brev Rammeavtale - tilkallingsvikar - Enhet for pleie og omsorg - 011020-310321 - Al-Nazir Beshir Al-Nazir Beshir EPHORTE
2019/928 20200916 16.09.2020 Inngående brev Rammeavtale - tilkallingsvikar - Enhet for pleie og omsorg - 011020-310321 - Annette Bratt Staverløkk Annette Bratt Staverløkk EPHORTE
2019/1100 20200916 16.09.2020 Inngående brev Rammeavtale - tilkallingsvikar - Enhet for pleie og omsorg - 011020-310321 - Ann Iren Solberg Ann Iren Solberg EPHORTE
2019/1007 20200916 16.09.2020 Inngående brev Rammeavtale - tilkallingsvikar - Enhet for pleie og omsorg - 011020-310321 - Grete Weiseth Grete Weiseth EPHORTE
2018/4605 20200916 16.09.2020 Inngående brev Faktura - Hammer skogtjenester - Setervegen Snøan Seterveien Snøan EPHORTE
2019/3286 20200916 16.09.2020 Inngående brev Rammeavtale - tilkallingsvikar - Enhet for pleie og omsorg - 011020-310321 - Maja Sesseng Fløttum Maja Sesseng Fløttum EPHORTE
2020/1620 20200916 16.09.2020 Inngående brev Rammeavtale - tilkallingsvikar - Enhet for pleie og omsorg - 011020-310321 - Mari Krigsvoll Mari Krigsvoll EPHORTE
2019/3566 20200916 16.09.2020 Inngående brev Rammeavtale - tilkallingsvikar - Enhet for pleie og omsorg - 011020-310321 - Inger Oddveig Staverløkk Inger Oddveig Staverløkk EPHORTE
2019/756 20200916 16.09.2020 Inngående brev Rammeavtale - tilkallingsvikar - Enhet for pleie og omsorg - 011020-310321 - Turid Lyngen Wang Turid Lyngen Wang EPHORTE
2020/232 20200916 16.09.2020 Utgående brev Svar på krav om kompetansetillegg for fullført videreutdanning - ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2020/23976 20200916 16.09.2020 Saksframlegg/innstilling Rådets oppfølging av næringsutviklingsprosjekter i Verdiskapingsprogrammet EPHORTE
2020/24503 20200916 16.09.2020 Saksframlegg/innstilling Prosjektbeskrivelse Kompetansepilot Trøndelag Sør EPHORTE
2019/3968 20200916 16.09.2020 Utgående brev Referat samtale 31.10.2019 ***** EPHORTE
2020/2344 20200916 16.09.2020 Utgående brev VS: Bekreftelse på mottatt krav ***** EPHORTE
2020/891 20200916 16.09.2020 Utgående brev E6 Skogheim Fossum Planprogram - viltkrysninger Rambøll AS EPHORTE
2020/25294 20200916 16.09.2020 Utgående brev Husleie for Fagskolen STFK i Størenhallen 2021 Trøndelag Fylkeskommune EPHORTE
2020/25294 20200916 16.09.2020 Utgående brev Husleie for Gauldal brann- og redning i Budal branngarasje 2021 Gauldal Brann- og redning IKS EPHORTE
2020/25294 20200916 16.09.2020 Utgående brev Husleie for Midtre Gauldal kulturskole i Støren gamle Prestegård 2021 Kultur, fritid og Voksenopplæring EPHORTE
2020/25294 20200916 16.09.2020 Utgående brev Husleie for Støren ungdomsklubb i Støren gamle Prestegård 2021 Helse og familie EPHORTE
2020/25294 20200916 16.09.2020 Utgående brev Husleie for Arbeidsgiverkontrollen i Trøndelag på rådhuset 2021 Arbeidsgiverkontrollen i Trøndelag EPHORTE
2020/25294 20200916 16.09.2020 Utgående brev Husleie for Bakkebø Stål og Service AS i Soknes leir 2021 Bakkebø Stål og Service AS EPHORTE
2020/25294 20200916 16.09.2020 Utgående brev Husleie for Støren Tannklinikk på Midtre Gauldal helsesenter 2021 Trøndelag Fylkeskommune EPHORTE
2020/25279 20200916 16.09.2020 Utgående brev Husleieavtale - HO-bolig - Støren bo- og dagsenter - ***** ***** ***** - Endring av husleiekrav m.m. fra 1.okt.2020 ***** EPHORTE
2020/25279 20200916 16.09.2020 Utgående brev Endring av trekk i trygdeytelser f.o.m 1.okt.2020 ***** EPHORTE
2020/1017 20200916 16.09.2020 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - sykavløsning - ***** Landbruksdirektoratet EPHORTE
2020/25168 20200916 16.09.2020 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - sykavløsning - ***** Landbruksdirektoratet EPHORTE
2020/897 20200916 16.09.2020 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - sykavløsning - ***** Landbruksdirektoratet EPHORTE
2020/507 20200916 16.09.2020 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - sykavløsning - ***** Landbruksdirektoratet EPHORTE
2020/25197 20200916 16.09.2020 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - sykavløsning - ***** Landbruksdirektoratet EPHORTE
2020/25213 20200916 16.09.2020 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - sykavløsning - ***** Landbruksdirektoratet EPHORTE
2020/25328 20200916 16.09.2020 Inngående brev Anbud for anskaffelse av fremtidsrettet IT-støtte for generell saksbehandling og byggesaker, samt for møte og utvalgsbehandling i Værnesregionen Værnesregionen Innkjøp EPHORTE
2020/25170 20200916 16.09.2020 Inngående brev Ettersendelse av skatteopplysninger - redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid 2020/2021 - ***** ***** ***** EPHORTE
2020/25294 20200916 16.09.2020 Utgående brev Husleie for Gauldal videregående skole i Størenhallen 2021 Trøndelag Fylkeskommune EPHORTE
2020/25143 20200916 16.09.2020 Inngående brev Vedrørende dispensasjonssøknad - enebolig på Storlimo - gbnr 170/6 - Arne Storlimo Arne Storlimo EPHORTE
2016/1900 20200916 16.09.2020 Inngående brev Ang forespørsel om utsatt høringsfrist ny E-6 Eilif Peder Folstad EPHORTE
2019/674 20200916 16.09.2020 Inngående brev Rammeavtale - tilkallingsvikar - Enhet for pleie og omsorg - 011020-310321 - Britt Synnøve Hepsø Rosmo Britt Synnøve Hepsø Rosmo EPHORTE
2019/1215 20200916 16.09.2020 Inngående brev Rammeavtale - tilkallingsvikar - Enhet for pleie og omsorg - 011020-310321 - Ina Maria Aune Solberg Ina Maria Aune Solberg EPHORTE
2020/25334 20200916 16.09.2020 Inngående brev Søknad om godkjenning av plan for nydyrking - gbnr 109/1 - Sivert Moen Sivert Moen EPHORTE
2016/1900 20200916 16.09.2020 Inngående brev Innspill ny E& Prestteigen - Gylland - Plan ID: 5027-2016011 - Midtre Gauldal kommune Knut Gunnar Frøseth EPHORTE
2020/1603 20200916 16.09.2020 Utgående brev Arbeidsavtale vikariat 70% stilling som sykepleier - enhet for pleie og omsorg Tina Strand EPHORTE
2020/1603 20200916 16.09.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - svangerskapsvikariat - 77% stilling som sykepleier - enhet for Pleie og omsorg Guri Rostad EPHORTE
2020/18145 20200916 16.09.2020 Saksframlegg/innstilling Kompetansepiloter Trøndelag Sør- forankring i kommuner og finansiering EPHORTE
2020/1608 20200916 16.09.2020 Utgående brev Arbeidsavtale 100% vikariat som sykepleier enhet for Pleie og omsorg Wivian Hjelmen EPHORTE
2020/25189 20200916 16.09.2020 Inngående brev Rammeavtale - tilkallingsvikar - Enhet for pleie og omsorg - 011020-310321 - Tonje Sørbotten Heksem Tonje Sørbotten Heksem EPHORTE
2019/2030 20200916 16.09.2020 Inngående brev Signert avtale - skjemamodul GDPR Compilo EPHORTE
2020/25325 20200915 15.09.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd - utvalgte kulturlandskap Landbruksdirektoratet EPHORTE
2018/513 20200915 15.09.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest Ingebrigt Digre EPHORTE
2019/2244 20200915 15.09.2020 Utgående brev Avgi dommerforsikring. Forliksrådet Jens Gunnar Fløttum m.fl. EPHORTE
2020/221 20200915 15.09.2020 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale -100% vikariat som PP-rådgiver Hanne Kristin Bergmann EPHORTE
Ingen tilgang 20200915 15.09.2020 Utgående brev Foreløpig svar - søknad om ferdigattest - gbnr 62/16 Ingve Bugge Gerhardsen EPHORTE
2020/7 20200915 15.09.2020 Inngående brev Viktig informasjon fra Kartverket ifm. omadressering i Matrikkelen Kartverket EPHORTE
2020/25308 20200915 15.09.2020 Inngående brev Søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid 2020/2021 - ***** ***** ***** EPHORTE
2020/23954 20200915 15.09.2020 Inngående brev Fylkeskommunens uttalelse - Midtre Gauldal kommune - Søknad om godkjenning av plan for nydyrking - 148/8 Trøndelag fylkeskommune EPHORTE
2020/23933 20200915 15.09.2020 Inngående brev Fylkeskommunens uttalelse - Midtre Gauldal kommune - Søknad om godkjenning av plan for nydyrking - 148/2 Trøndelag fylkeskommune EPHORTE
2019/764 20200915 15.09.2020 Inngående brev Tvist om rett til stilling tilsvarende faktisk arbeidstid Tvisteløsningsnemnda EPHORTE
2020/13 20200915 15.09.2020 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - firehjuls-/sekshjulstrekker - Robert Bergsli Robert Bergsli EPHORTE
2020/25300 20200915 15.09.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd - utvalgte kulturlandskap Landbruksdirektoratet EPHORTE
2020/25314 20200915 15.09.2020 Inngående brev Forespørsel om deltakelse i Kompetansesenteret for gjeldsrådgivning for 2021 NAV Inn-Trøndelag EPHORTE
2020/25315 20200915 15.09.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd - utvalgte kulturlandskap - 990586799 Landbruksdirektoratet EPHORTE
2020/25323 20200915 15.09.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd - utvalgte kulturlandskap - 989338919 Landbruksdirektoratet EPHORTE
2020/25324 20200915 15.09.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd - utvalgte kulturlandskap - 969677008 Landbruksdirektoratet EPHORTE
2020/25326 20200915 15.09.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd - utvalgte kulturlandskap - 970406387 Landbruksdirektoratet EPHORTE
2020/25327 20200915 15.09.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd - utvalgte kulturlandskap - 989426427 Landbruksdirektoratet EPHORTE
2020/25302 20200915 15.09.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd - utvalgte kulturlandskap - 969672634 Landbruksdirektoratet EPHORTE
2020/25309 20200915 15.09.2020 Inngående brev Søknad om driftstilskudd, GNR 7/1 i Midtre Gauldal (5027) Landbruksdirektoratet EPHORTE
2018/2141 20200915 15.09.2020 Inngående brev Dispensasjon fra byggegrense langs FV 30 for oppføring av tilbygg, 31/1, Midtre Gauldal kommune Trøndelag fylkeskommune EPHORTE
2020/25296 20200915 15.09.2020 Inngående brev Nye sikkerhetskrav og behov for vegetasjonsfjerning ved planoverganger Bane NOR SF EPHORTE
2020/25303 20200915 15.09.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd - utvalgte kulturlandskap - 992107200 Landbruksdirektoratet EPHORTE
2016/1900 20200915 15.09.2020 Inngående brev Merknader fra FAU ved Støren barneskole til detaljregulering for E6 Prestteigen - Gylland FAU Støren barneskole EPHORTE
2020/25311 20200915 15.09.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd til utvalgte kulturlandskap i jordbruket - beiting med storfe i utmark - gbnr 166/6 - Svein Budal Landbruksdirektoratet EPHORTE
2020/25316 20200915 15.09.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd - utvalgte kulturlandskap Landbruksdirektoratet EPHORTE
2020/25317 20200915 15.09.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd - utvalgte kulturlandskap Landbruksdirektoratet EPHORTE
2020/25319 20200915 15.09.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd - utvalgte kulturlandskap - 988556408 Landbruksdirektoratet EPHORTE
2020/25320 20200915 15.09.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd - utvalgte kulturlandskap - 989338889 Landbruksdirektoratet EPHORTE
2020/25322 20200915 15.09.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd - utvalgte kulturlandskap - 985483078 Landbruksdirektoratet EPHORTE
2020/25304 20200915 15.09.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd - utvalgte kulturlandskap - 969678608 Landbruksdirektoratet EPHORTE
2020/4570 20200915 15.09.2020 Inngående brev Påminnelse - bokvaliteten i Prestteigen boliglag Prestteigen boliglag EPHORTE
2020/25299 20200915 15.09.2020 Inngående brev Søknad om godkjenning av plan for nydyrking - 263/3 - Jens Gunnar Fløttum Jens Gunnar Fløttum EPHORTE
2020/25306 20200915 15.09.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd - utvalgte kulturlandskap - 969222736 Landbruksdirektoratet EPHORTE
2019/764 20200915 15.09.2020 Inngående brev Tvist om rett til stilling tilsvarende faktisk arbeidstid - oversendelse av brev fra arbeidsgiver Tvisteløsningsnemnda EPHORTE
2019/764 20200915 15.09.2020 Inngående brev Tvist om rett til stilling tilsvarende faktis arbeidstid Tvisteløsningsnemnda EPHORTE
2020/25301 20200915 15.09.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd - utvalgte kulturlandskap - 812525042 Landbruksdirektoratet EPHORTE
2018/3284 20200915 15.09.2020 Inngående brev Vitnemål og autorisasjon helsefagarbeider - Mari Solberg Mari Solberg EPHORTE
2019/2244 20200915 15.09.2020 Inngående brev Kvittering på innsendt skjema - Inger Jorid Lium Inger Jorid Lium EPHORTE
2020/25295 20200915 15.09.2020 Inngående brev Søknad om permisjon - 280820-290820 - Elisabeth Endalsvoll Elisabeth Endalsvoll EPHORTE
2019/2244 20200915 15.09.2020 Inngående brev Dommerforsikring forliksråd - Bekreftelse på innsendt skjema - Jens Gunnar Fløttum Jens Gunnar Fløttum EPHORTE
2020/25091 20200915 15.09.2020 Inngående brev Søknad om stilling Suzanneke Renee Maria Florence Erens EPHORTE
2020/2 20200915 15.09.2020 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Vidar Hoff Vidar Hoff EPHORTE
2020/25350 20200915 15.09.2020 Inngående brev Henvendelse vedr. kommunal kartdata for Soknedal skytterlag, Dalheim skytebane Kjell Løkken EPHORTE
2020/25313 20200915 15.09.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd til utvalgte kulturlandskap i jordbruket - årlig sætring - gbnr 174/1 - Terje Tovmo Landbruksdirektoratet EPHORTE
2020/25321 20200915 15.09.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd - utvalgte kulturlandskap Landbruksdirektoratet EPHORTE
2019/2378 20200915 15.09.2020 Inngående brev Rammeavtale - tilkallingsvikar - Enhet for pleie og omsorg - 011020-310321 - Tonje Storstein Tonje Storstein EPHORTE
2019/3953 20200915 15.09.2020 Inngående brev NAV har endret vedtaket om pleiepenger - ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2020/25318 20200915 15.09.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd - utvalgte kulturlandskap - 970538046 Landbruksdirektoratet EPHORTE
2019/1238 20200915 15.09.2020 Inngående brev Rammeavtale - tilkallingsvikar - Enhet for pleie og omsorg - 011020-310321 - Elisabeth Endalsvoll Elisabeth Endalsvoll EPHORTE
2018/4018 20200915 15.09.2020 Inngående brev Rammeavtale - tilkallingsvikar - Enhet for pleie og omsorg - 011020-310321 - Mustafa Ali Hassan Mustafa Ali Hassan EPHORTE
2020/4585 20200915 15.09.2020 Inngående brev Søknad om permisjon for annen stilling - 010920-311220 - Karita Bolsø Karita Bolsø EPHORTE
2020/117 20200915 15.09.2020 Utgående brev Salgs- og skjenkekontroll, samt tilsyn tobakkskadeloven 110920 - Tilbakemelding Securitas AS EPHORTE
2020/25305 20200915 15.09.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd - utvalgte kulturlandskap - 970960414 Landbruksdirektoratet EPHORTE
2016/1900 20200915 15.09.2020 Inngående brev Innspill - reguleringsplan Prestteigen - Gyllan Berit og Bjørn Nybjerkan EPHORTE
2020/25297 20200915 15.09.2020 Inngående brev Yrkesskade - melding om vedtak - ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTE
Ingen tilgang 20200915 15.09.2020 Utgående brev Foreløpig svar - søknad om ferdigattest - gbnr 263/5 BØRØ BYGGSERVICE AS EPHORTE
2020/25307 20200915 15.09.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd - utvalgte kulturlandskap - 971142421 Landbruksdirektoratet EPHORTE
2020/6 20200915 15.09.2020 Utgående brev Tilganger for ny bruker ifm. sentral oppdatering av FKB-data i Midtre Gauldal kommune Kartverket EPHORTE
2020/25312 20200915 15.09.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd til utvalgte kulturlandskap i jordbruket - beite - gbnr 402/1 - Nina Pallin Lorier Landbruksdirektoratet EPHORTE
2018/2141 20200915 15.09.2020 Inngående brev Dispensasjon byggegrense mot fylkesvei Malum bygg AS EPHORTE
2020/25298 20200915 15.09.2020 Inngående brev Orientering vedrørende sykepenger i arbeidsgiverperioden - ***** ***** NAV Midtre Gauldal EPHORTE
2020/25310 20200915 15.09.2020 Inngående brev Årlig rapportering på bruk av tilskudd til utleieboliger Husbanken EPHORTE
2020/25267 20200914 14.09.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd til drift med taubane, hest oa - gbnr 7/1 og 8/6 - Kari Rakel Folstad Solberg Kari Rakel Folstad Solberg EPHORTE
2019/449 20200914 14.09.2020 Inngående brev Rammeavtale - tilkallingsvikar - Enhet for pleie og omsorg - 010100-310321 - Vigdis Carlsen Vigdis Carlsen EPHORTE
2019/521 20200914 14.09.2020 Inngående brev Rammeavtale - tilkallingsvikar - Enhet for pleie og omsorg - 0101020-310321 - Åshild Haukdal Grøtan Åshild Haukdal Grøtan EPHORTE
2020/117 20200914 14.09.2020 Inngående brev Salgs- og skjenkekontroll, samt tilsyn tobakkskadeloven 110920 Securitas AS EPHORTE
2020/25280 20200914 14.09.2020 Inngående brev Rammeavtale - tilkallingsvikar - Støren barneskole - 010920-311220 - Kristin Høgsteggen Gylland Kristin Høgsteggen Gylland EPHORTE
2020/25282 20200914 14.09.2020 Inngående brev Taushetserklæring - Fredrik André Baade Fredrik André Baade EPHORTE
2020/25283 20200914 14.09.2020 Inngående brev Taushetserklæring - Jørgen Eidshaug Jørgen Eidshaug EPHORTE
2020/25284 20200914 14.09.2020 Inngående brev Taushetserklæring - Marit Vågenes Michelsen Marit Vågenes Michelsen EPHORTE
2019/2063 20200914 14.09.2020 Inngående brev Rammeavtale - tilkallingsvikar - Enhet for pleie og omsorg - 011020-310321 - Anita Sundseth Anita Sundseth EPHORTE
2019/3119 20200914 14.09.2020 Inngående brev Rammeavtale - tilkallingsvikar - Enhet for pleie og omsorg - 011020-310321 - Mariell Løseth Mariell Løseth EPHORTE
2019/523 20200914 14.09.2020 Inngående brev Rammeavtale - tilkallingsvikar - Enhet for pleie og omsorg - 011020-310321 - Siv Schjetne Randen Siv Schjetne Randen EPHORTE
2019/751 20200914 14.09.2020 Inngående brev Rammeavtale - tilkallingsvikar - Enhet for pleie og omsorg - 011020-310321 - Håkon Sagen Håkon Sagen EPHORTE
2020/25292 20200914 14.09.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd - utvalgte kulturlandskap - 981412389 Landbruksdirektoratet EPHORTE
2019/1132 20200914 14.09.2020 Inngående brev Rammeavtale - tilkallingsvikar - Enhet for pleie og omsorg - 011020-310321 - Ingrid Granmo Ingrid Granmo EPHORTE
2019/1013 20200914 14.09.2020 Inngående brev Rammeavtale - tilkallingsvikar - Enhet for pleie og omsorg - 011020-310321 - Ellinor Sundlisæter Ellinor Sundlisæter EPHORTE
2019/705 20200914 14.09.2020 Inngående brev Rammeavtale - tilkallingsvikar - Enhet for pleie og omsorg - 011020-311021- Unni Rånes Unni Rånes EPHORTE
2020/941 20200914 14.09.2020 Inngående brev Rammeavtale - tilkallingsvikar - Enhet for pleie og omsorg - 011020-310321- Gunn Kristin Eggen Reitan Gunn Kristin Eggen Reitan EPHORTE
2019/393 20200914 14.09.2020 Inngående brev Rammeavtale - tilkallingsvikar - Enhet for pleie og omsorg - 011020-310321 - Jorid Endal Bjørnevold Jorid Endal Bjørnevold EPHORTE
2019/3210 20200914 14.09.2020 Inngående brev Rammeavtale - tilkallingsvikar - Enhet for pleie og omsorg - 011020-310321 - Irene Moen Irene Moen EPHORTE
2020/25278 20200914 14.09.2020 Inngående brev Rammeavtale - tilkallingsvikar - Enhet for pleie og omsorg - 011020-3100321 - May Bente Gjersvold May Bente Gjersvold EPHORTE
2019/395 20200914 14.09.2020 Inngående brev Rammeavtale - tilkallingsvikar - Enhet for pleie og omsorg - 011020-310321 - Åshild Bjeldvik Høgås Åshild Bjeldvik Høgås EPHORTE
2019/396 20200914 14.09.2020 Inngående brev Rammeavtale - tilkallingsvikar - Enhet for pleie og omsorg - 011020-310321 - Randi M Rosø Sandnes Randi M Rosø Sandnes EPHORTE
2018/3031 20200914 14.09.2020 Inngående brev Kopi delfaktura nr 2 - Boneskleva Marianne Bones EPHORTE
2020/1600 20200914 14.09.2020 Inngående brev VS: Arealbrukskart: Oppsummering av møtet 26.08.20 Landbruksdirektoratet EPHORTE
2020/1600 20200914 14.09.2020 Inngående brev VS: Arealbrukskart: Oppsummering av møtet 26.08.20 Landbruksdirektoratet EPHORTE
2020/1147 20200914 14.09.2020 Inngående brev Kommunal garanti på depositum - ***** ***** Helse og familie - Midtre Gauldal kommune EPHORTE
2020/25279 20200914 14.09.2020 Inngående brev Husleieavtale - HO-bolig - Støren bo- og dagsenter - ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2020/25281 20200914 14.09.2020 Inngående brev Taushetserklæring - Anette Holst Anette Holst EPHORTE
2020/25277 20200914 14.09.2020 Inngående brev Søknad om permisjon - 20 % - 011120-311021 - Gunn Kristin Folstad Gunn Kristin Folstad EPHORTE
2019/818 20200914 14.09.2020 Inngående brev Rammeavtale - tilkallingsvikar - Enhet for pleie og omsorg - 011020-310320 - Nina Moe Nina Moe EPHORTE
2020/25265 20200914 14.09.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd - Utvalgte kulturlandskap Landbruksdirektoratet EPHORTE
2019/1098 20200914 14.09.2020 Inngående brev Rammeavtale - tilkallingsvikar - Enhet for pleie og omsorg - 011020-310321 - Torill Løhre Aunøien Torill Løhre Aunøien EPHORTE
2019/1176 20200914 14.09.2020 Inngående brev Rammeavtale - tilkallingsvikar - Enhet for pleie og omsorg - 011020-310321 - Kristin Engen Moen Kristin Engen Moen EPHORTE
2019/1359 20200914 14.09.2020 Inngående brev Rammeavtale - tilkallingsvikar - Enhet for pleie og omsorg - 011020-310321 - Prangthip Phonchammi Prangthip Phonchammi EPHORTE
2019/691 20200914 14.09.2020 Inngående brev Rammeavtale - tilkallingsvikar - Enhet for pleie og omsorg - 011020-310321 - Jorunn Hermo Jorunn Hermo EPHORTE
2019/683 20200914 14.09.2020 Inngående brev Rammeavtale - tilkallingsvikar - Enhet for pleie og omsorg - 011020-310321 - Kari Reppe Kari Reppe EPHORTE
2020/4658 20200914 14.09.2020 Utgående brev Opprettelse av arbeidsutvalg som består av medlemmer av formannskapet Sivert Moen m.fl. EPHORTE
2020/25258 20200914 14.09.2020 Inngående brev Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra bolighus - gbnr 130/45 - Tommy Bjerkenås Horgmo Rørkompani AS EPHORTE
2020/25260 20200914 14.09.2020 Inngående brev Tilbakemelding på referat AMU - nytt bygg Lysgården Verneombud Lysgården EPHORTE
2020/25266 20200914 14.09.2020 Inngående brev Vedtak om unntak fra arbeidsgiveransvar for sykepenger - ***** ***** NAV Midtre Gauldal EPHORTE
2018/524 20200914 14.09.2020 Inngående brev E6 Ulsberg-Vindåsliene - notat justering reguleringsplan - Midtre Gauldal kommune Rambøll EPHORTE
2020/25263 20200914 14.09.2020 Inngående brev Begrenset politiattest - Julie Kant Gulbrandsen - datert 210220 Julie Kant Gulbrandsen EPHORTE
2020/25215 20200914 14.09.2020 Inngående brev Ungskogpleie - gbnr 92/1 Ola Merket EPHORTE
2017/3166 20200914 14.09.2020 Inngående brev NAV har innvilget søknaden din om pleiepenger - 010620-300920 - ***** ***** NAV Midtre Gauldal EPHORTE
2020/25269 20200914 14.09.2020 Inngående brev Barnehageeiere kan søke om lokale tilretteleggingsmidler for ansatte i studieåret 2020/2021 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTE
2020/25271 20200914 14.09.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd til utvalgte kulturlandskap i jordbruket - beiting - gbnr 197/3 - søker Olav Svardal Landbruksdirektoratet EPHORTE
2020/25272 20200914 14.09.2020 Inngående brev Melding om vedtak i Kommunestyresak 39/20 - Grensejustering mellom Holtålen og Midtre-Gauldal kommuner Holtålen kommune EPHORTE
2020/25273 20200914 14.09.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd til utvalgte kulturlandskap i jordbruket - seterdrift - gbnr 173/3 - Johanne Enlid Landbruksdirektoratet EPHORTE
2020/1797 20200914 14.09.2020 Inngående brev Klagesak - dispensasjon - stikkvei - Midtre Gauldal kommune - saken returneres til kommunen ubehandlet FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTE
2020/25254 20200914 14.09.2020 Inngående brev Arbeidsvarslingsplan - Trym - Moøya Støren Trym EPHORTE
2020/25255 20200914 14.09.2020 Inngående brev Avgjørelse i klagesak - omsorgsstønad - ***** ***** ***** FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTE
2019/4738 20200914 14.09.2020 Utgående brev Befaringsrapport - vannspeil/dam på gbnr. 173/3 anlagt av eier av gbnr. 17/3/2 ADVOKAT MARCUS AMDAHL AS m.fl. EPHORTE
2020/25190 20200914 14.09.2020 Inngående brev Kartlegging av interkommunalt samarbeid i Trøndelag - referatsak for formannskapet FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTE
2020/6305 20200914 14.09.2020 Utgående brev Søknad om alminnelig skjenkebevilling - Ny bevilling - Singsås Kro Nelik- Sercan Nelik EPHORTE
2020/891 20200914 14.09.2020 Utgående brev Melding om vedtak - fastsetting av planprogram Nye veier AS EPHORTE
2016/1900 20200914 14.09.2020 Inngående brev Høring og offentlig ettersyn - detaljregulering - E6 Prestteigen - Gylland - Midtre Gauldal kommune Tensio TS EPHORTE