eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 200 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2017/265 20170222 22.02.2017 Inngående brev Søknad om stilling Evelyn Baah
2017/483 20170222 22.02.2017 Saksframlegg/innstilling Endring av valgkretser
2017/555 20170222 22.02.2017 Inngående brev Søknad om stilling Inger Kristine Granøien
2017/494 20170222 22.02.2017 Saksframlegg/innstilling Valg 2017 - åpningstid på valgtinget
2017/259 20170222 22.02.2017 Inngående brev Søknad om stilling Evelyn Baah
2017/266 20170222 22.02.2017 Inngående brev Søknad om stilling Evelyn Baah
2016/3364 20170222 22.02.2017 Saksframlegg/innstilling Kommunedelplan fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv - revidering - 2017 - 2021. Planprogram på høring
2017/334 20170222 22.02.2017 Utgående brev Milete Woldu Abraha 01.01.17 - 31.08.17 Milete Woldu Abraha
2017/259 20170222 22.02.2017 Inngående brev Søknad om stilling Lena Forsetlund
2017/264 20170222 22.02.2017 Inngående brev Søknad om stilling Lena Forsetlund
Ingen tilgang 20170222 22.02.2017 Utgående brev Varsel om manglende brukstillatelse/ferdigattest Kristin Storbekkrønning
2017/3 20170222 22.02.2017 Utgående brev Arbeidsavtale - tilkallingsvikar for assistent - Støren barneskole Ranya Mohammad Kotaila
2017/3 20170222 22.02.2017 Utgående brev Arbeidsavtale - 66,67 % engasjement arabisktalende assistent - Støren barneskole Ranya Mohammad Kotaila
Ingen tilgang 20170222 22.02.2017 Inngående brev Søknad om midlertidig brukstillatelse - gbnr 230/218 Aunmo AS
2017/569 20170222 22.02.2017 Inngående brev Søknad om kommunal bolig - ***** ***** Midtre Gauldal legekontor
2017/570 20170222 22.02.2017 Inngående brev Søknad om ny kommunal bolig - ***** ***** ***** ***** ***** *****
2017/540 20170222 22.02.2017 Utgående brev Søknad om dispensasjon fra søknadsfristen 20.1.2017 Produksjonstilskudd/avløsertilskudd - ***** ***** Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
2017/559 20170222 22.02.2017 Utgående brev Anmodning om manuell utbetaling produksjonstilskudd pr 31.7.2016 - Joar Børø Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
2017/422 20170222 22.02.2017 Utgående brev Strømoppgjør i HO- boliger 2016 - Betjeningsboligen i Singsås *****
2017/422 20170222 22.02.2017 Utgående brev Strømoppgjør i HO- boliger 2016 - Betjeningsboligen i Singsås *****
2017/461 20170222 22.02.2017 Utgående brev Foreløpig svar - lukking av bekk - gbnr 45/128 IDEHUS REFSETH BYGG AS
2017/249 20170222 22.02.2017 Utgående brev Foreløpig svar - bruksendring fra fritidsbolig til bolig - oppføring av redskapshus/garasje - gbnr 77/8 Hans Lefstad
2017/564 20170222 22.02.2017 Inngående brev Høyring om fremtidsrettet hjelpemiddelformidling Det kongelige arbeids- og sosialdepartement
2017/555 20170222 22.02.2017 Inngående brev Søknad om stilling Åshild Engen Moen
Ingen tilgang 20170222 22.02.2017 Utgående brev Ferdigattest - tilbygg hytte på gbnr 3/63. Ingulf Andersen
2016/1327 20170222 22.02.2017 Utgående brev Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Even G. Anderssen Even G. Anderssen
2016/1327 20170222 22.02.2017 Utgående brev Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Idar Moen 179/2 Idar Moen
2017/422 20170222 22.02.2017 Utgående brev Strømoppgjør i HO- boliger 2016 - Soknedal Trygdebolig *****
2017/422 20170222 22.02.2017 Utgående brev Strømoppgjør i HO- boliger 2016 - Betjeningsboligen i Singsås *****
2016/2476 20170222 22.02.2017 Utgående brev Matrikkelføring av jordskiftesak 16-108152REN-JTRD Solvang - gbnr 46/7 Arnfinn Paul Blikken m.fl.
2016/2476 20170222 22.02.2017 Utgående brev Matrikkelføring av jordskiftesak 16-108152REN-JTRD Solvang - gbnr 46/21 Per Arvid Sunnset m.fl.
2016/2476 20170222 22.02.2017 Utgående brev Melding om gjennomført matrikkelføring Sør-Trøndelag jordskifterett
Ingen tilgang 20170222 22.02.2017 Inngående brev Ferdigmelding - tilbygg til hytte - gbnr 191/25 Rolf Langvatn
2017/422 20170222 22.02.2017 Utgående brev Strømoppgjør i HO- boliger 2016 - Singsås Trygdebolig *****
2017/422 20170222 22.02.2017 Utgående brev Strømoppgjør i HO- boliger 2016 - Singsås Trygdebolig *****
Ingen tilgang 20170222 22.02.2017 Utgående brev Varsel om manglende brukstillatelse/ferdigattest Marit Fagerli m.fl.
2017/422 20170222 22.02.2017 Utgående brev Strømoppgjør i HO- boliger 2016 - Budal bo-og dagsenter (trygdeboliger) *****
2017/422 20170222 22.02.2017 Utgående brev Strømoppgjør i HO- boliger 2016 - Budal bo- og dagsenter (trygdeboliger) *****
Ingen tilgang 20170222 22.02.2017 Utgående brev Varsel om manglende brukstillatelse/ferdigattest Hans Christian Høen
2016/1993 20170222 22.02.2017 Utgående brev Melding om vedtak - tilskudd til avløsning ved sykdom - 071216-131216 - ***** ***** *****
Ingen tilgang 20170222 22.02.2017 Utgående brev Varsel om manglende brukstillatelse/ferdigattest Svein Erik Vinsnesbakk
2016/2786 20170222 22.02.2017 Inngående brev Ettersendelse av dokumentasjon - gbnr 127/15 Erik Olaf Solberg
2016/1327 20170222 22.02.2017 Utgående brev Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Kjell Arve Refseth Kjell Arve Refseth
2017/422 20170222 22.02.2017 Utgående brev Strømoppgjør i HO- boliger 2016 - Singsås Trygdebolig *****
2017/422 20170222 22.02.2017 Utgående brev Strømoppgjør i HO- boliger 2016 - Singsås Trygdebolig *****
2017/422 20170222 22.02.2017 Utgående brev Strømoppgjør i HO- boliger 2016 - Singsås Trygdebolig *****
2017/422 20170222 22.02.2017 Utgående brev Strømoppgjør i HO- boliger 2016 - Singsås Trygdebolig *****
2017/265 20170222 22.02.2017 Inngående brev Søknad om stilling Hanne Svardal Berg
2017/422 20170222 22.02.2017 Utgående brev Strømoppgjør i HO- boliger 2016 - Budal bo- og dagsenter ( trygdeboliger) *****
2016/3390 20170222 22.02.2017 Inngående brev Rutiner ved viltulykker på Rørosbanen Holtålen Kommune
2017/565 20170222 22.02.2017 Inngående brev Nabovarsel - som eier av gbnr 3000/5 og 45/234 - for tiltak på gbnr 45/245 - Øverspjeldet, 7290 Støren Norconsult AS
Ingen tilgang 20170222 22.02.2017 Utgående brev Registrering av jordsameie gbnr 79/47 i Midtre Gauldal kommune - Berg/Garli setersameie Statens kartverk
2017/264 20170222 22.02.2017 Inngående brev Søknad om stilling Lena Forsetlund
2017/392 20170222 22.02.2017 Inngående brev Gaula Øst Beitelag SA: søknad om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader - foreløpig melding i forvaltningssak Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
2016/3615 20170222 22.02.2017 Inngående brev Vedtak om tildeling av årsverk landbruksvikar for 2017 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
2017/238 20170222 22.02.2017 Utgående brev Melding om vedtak - tilskudd til avløsning ved sykdom - 010117-080117 - ***** ***** *****
2016/3497 20170222 22.02.2017 Utgående brev Melding om vedtak - tilskudd til avløsning ved sykdom - 280716-280816 - ***** ***** *****
Ingen tilgang 20170222 22.02.2017 Utgående brev Varsel om manglende brukstillatelse/ferdigattest Arnt Bjørnli
2017/572 20170222 22.02.2017 Inngående brev Oversending av dokument - jordskiftesak - 1600-2015-0028 Fora elv Sør-Trøndelag jordskifterett
2017/358 20170222 22.02.2017 Utgående brev Dialogmøte 1 - ***** ***** ***** ***** *****
2016/2070 20170222 22.02.2017 Utgående brev Saldo/utbetalingskort - påført kommunens merknader - gbnr 130/1 - Odd Jomar Heggvold Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Ingen tilgang 20170222 22.02.2017 Utgående brev Varsel om manglende brukstillatelse/ferdigattest Eva Angelika Lunde Kjelden m.fl.
2017/566 20170222 22.02.2017 Inngående brev Oppsigelse av vikariat - Ingvild Karoline Berge Sunnset Ingvild Karoline Berge Sunnset
2017/571 20170222 22.02.2017 Inngående brev Midlertidig arbeidsavtale - tilkallingsvikar ved NAV Midtre Gauldal - 010117-310817 - Milete Woldu Abraha Milete Woldu Abraha
Ingen tilgang 20170222 22.02.2017 Saksframlegg/innstilling Vedtak - Søknad om bygging av landbruksveg - forlengelse av driftsvei - gbnr 4/1 - Jon Ingvar Bones
Ingen tilgang 20170222 22.02.2017 Utgående brev Matrikkelbrev gbnr 80/54 - Bergsvollen Ola Arnfinn Ertshus
2017/489 20170222 22.02.2017 Saksframlegg/innstilling Valg 2017 - fordeling av arbeidsoppgaver - delegering av myndighet
2017/539 20170222 22.02.2017 Inngående brev Søknad om stilling Ilma Repesa
2017/539 20170222 22.02.2017 Inngående brev Søknad om stilling Tone Måsøval Arntzen
2017/568 20170222 22.02.2017 Inngående brev Høring - ny eksplosivforskrift Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap - Hovedkontor
Ingen tilgang 20170221 21.02.2017 Utgående brev Matrikkelbrev gbnr 80/53 - Bergsenget Inger Lund
2016/2476 20170221 21.02.2017 Utgående brev Matrikkelføring av jordskiftesak 16-108152REN-JTRD Solvang - gbnr 44/3 Sivert Nygaard
2016/1327 20170221 21.02.2017 Utgående brev Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Olav Sand 400/1/3 Olav Sand
Ingen tilgang 20170221 21.02.2017 Inngående brev Søknad om ferdigattest - vinterhage - gbnr 160/2 Jørgen Rise
2016/1327 20170221 21.02.2017 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Kjell Arve Refseth Kjell Arve Refseth
2016/1327 20170221 21.02.2017 Utgående brev Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Egil Engesmo 259/5 Egil Engesmo
2017/550 20170221 21.02.2017 Inngående brev Arbeidsavtale - 100 % midlertidig stilling - Prosjektmedarbeider ved Næring, Plan og Forvaltning - Even Greis Terjesønn Hansen Even Greis Terjesønn Hansen
2017/556 20170221 21.02.2017 Utgående brev Invitasjon til drøfting vedr. opphør av arbeidsforhold på grunn av alder *****
2017/422 20170221 21.02.2017 Utgående brev Strømoppgjør i HO- boliger 2016 - Soknedal Trygdebolig *****
Ingen tilgang 20170221 21.02.2017 Inngående brev Reguleringsplan E6 Prestteigen - Gyllan Nye Veier AS
2017/121 20170221 21.02.2017 Inngående brev Analyseresultater - Støren VV - 140217-170217 Alcontrol Stjørdal
2017/223 20170221 21.02.2017 Inngående brev Kommunal garanti på depositum - ***** ***** ***** NAV Midtre Gauldal
2017/558 20170221 21.02.2017 Inngående brev Analyserapport - jordprøver - gbnr 29/1 - Steinar Bones Eurofins environment testing Norway AS
2017/272 20170221 21.02.2017 Inngående brev Tilbud om investeringstilskudd - Jens Olav Dragset Innovasjon Norge
2016/185 20170221 21.02.2017 Utgående brev Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom - gbnr 80/6 - Ola Arnfinn Ertshus Ola Arnfinn Ertshus
2017/422 20170221 21.02.2017 Utgående brev Strømoppgjør i HO- boliger 2016 - Spjeldet omsorgsbolig *****
2016/1939 20170221 21.02.2017 Utgående brev Delingsbehandling/jordlovsbehandling - fradeling/oppmåling av festegrunn - Endal statsalmenning - gbnr 401/1 STATSKOG SF
Ingen tilgang 20170221 21.02.2017 Inngående brev Ferdigmelding - gbnr 143/9 Endre Rise
2017/552 20170221 21.02.2017 Inngående brev Innkalling til representantskapsmøte 27/3-17 Revisjon Midt-Norge IKS
2017/135 20170221 21.02.2017 Utgående brev Vedtak - Forollhogna nasjonalpark - motorferdsel i utmark/dispensasjoner fra verneforskriften - Tore Svardal Tore Svardal
2016/3491 20170221 21.02.2017 Inngående brev Midlertidig arbeidsavtale - tilkallingsvikar ved Lysgården Verksted - 010217-280217 - Håkon Sagen Håkon Sagen
2016/1626 20170221 21.02.2017 Inngående brev Synspunkter fra kommuner i Trøndelag på klage fra Flatanger Politidirektoratet
2016/2614 20170221 21.02.2017 Utgående brev Søknad om startlån - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** - Saken avsluttes *****
2017/553 20170221 21.02.2017 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - redskapshus - gbnr 215/1 - Kotsøy, 7387 Singsås - tiltakshaver Ingebrigt Tormod Huus Ingebrigt Tormod Huus
2017/504 20170221 21.02.2017 Utgående brev Søknad/dispensasjon om å legge en liten bekk over dyrkajord i rør - Ola Joar Sundli Ola Joar Sundli
2017/554 20170221 21.02.2017 Inngående brev Midler til å kartlegge natur - 2017 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
2016/1327 20170221 21.02.2017 Utgående brev Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Rune Rogstad 39/27 Rune Rogstad
2017/505 20170221 21.02.2017 Utgående brev Svar vedr. tilrettelegging av digitalt kartgrunnlag Europris omegn, Støren AKA AS
2017/559 20170221 21.02.2017 Inngående brev Joar Talsnes Børø Gerd Jorun Lenes
2017/193 20170221 21.02.2017 Inngående brev Søknad om stilling Luna Gebremeskel
2017/561 20170221 21.02.2017 Utgående brev Søknad om attføring- uførepensjon *****
2017/474 20170221 21.02.2017 Utgående brev Søknad om startlån - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Tilbakemelding *****
2016/2791 20170221 21.02.2017 Utgående brev Ferdigattest - innredning fyrrom i landbruksbygning på gbnr 272/2. Anne Marit Winsnes-Hayes
2017/297 20170221 21.02.2017 Utgående brev Søknad om tillatelse til tiltak - oppføring fritidsbolig på eiendommen gbnr 177/30 i Gammelvollia hyttefelt. Tiltakshaver: Anita og Ketil Danielsen Anita og Ketil Danielsen
2017/562 20170221 21.02.2017 Inngående brev Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann - bolighus - gbnr 51/7 - Bakkely Øverøien, 7290 Støren - tiltakshaver Richard Pilat Richard Pilat
Ingen tilgang 20170221 21.02.2017 Inngående brev Utsatt frist for søknad om ferdigattest - gbnr 2/22/1 Aune Transport AS
Ingen tilgang 20170221 21.02.2017 Inngående brev Oppfriskningskurs i legemiddelhåndtering - Anne Karin Haugen AMBIO helse AS
2016/1327 20170221 21.02.2017 Utgående brev Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Jarle Rognes Jarle Rognes
2016/2812 20170221 21.02.2017 Inngående brev Beslutningsgrunnlag nytt revisjonsselskap Revisjon Midt-Norge SA Revisjon Midt-Norge IKS
Ingen tilgang 20170221 21.02.2017 Inngående brev Søknad om ferdigattest - gbnr 131/24 Einar Wæraas
Ingen tilgang 20170221 21.02.2017 Inngående brev Søknad om ferdigattest - gbnr 121/2 Arnt Børset
2017/74 20170221 21.02.2017 Inngående brev Sommervikarer helsefagarbeidere og sykepleiere Helsepersonell.no
2016/1327 20170221 21.02.2017 Utgående brev Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Møyfrid Irene Hanshus Møyfrid Irene Hanshus
2017/422 20170221 21.02.2017 Utgående brev Strømoppgjør i HO- boliger 2016 - Soknedal Trygdebolig *****
2016/2070 20170221 21.02.2017 Inngående brev Ber om utbetaling av tilskudd til grøfting - gbnr 130/1 Odd Jomar Heggvold
2016/2414 20170221 21.02.2017 Inngående brev Ettersendelse av vedlegg til byggesøknad - gbnr 51/7 Richard Pilat
2017/563 20170221 21.02.2017 Inngående brev Søknad om utslippstillatelse for bolighus - gbnr 127/15 - 7288 Soknedal - Erik Olaf Solberg Harald Larsen Rørlegger AS
Ingen tilgang 20170221 21.02.2017 Utgående brev Utbetaling av depositum Soknedal Sparebank
2017/422 20170221 21.02.2017 Utgående brev Strømoppgjør i HO- boliger 2016 - Soknedal Trygdebolig *****
2016/1327 20170221 21.02.2017 Utgående brev Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Anders Rogstad 38/3 Anders Rogstad
2016/1327 20170221 21.02.2017 Utgående brev Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Dag Øyen 269/19 Dag Øyen
2017/422 20170221 21.02.2017 Utgående brev Strømoppgjør i HO- boliger 2016 - Soknedal Trygdebolig *****
2017/422 20170221 21.02.2017 Utgående brev Strømoppgjør i HO- boliger 2016 - Soknedal Trygdebolig *****
Ingen tilgang 20170221 21.02.2017 Inngående brev Ferdigmelding - gbnr 230/33 Rune Singsaas
2017/422 20170221 21.02.2017 Utgående brev Strømoppgjør i HO- boliger 2016 - Soknedal Trygdebolig *****
2017/557 20170221 21.02.2017 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - gbnr 193/41 - Morten Sjursen Morten Sjursen
2017/422 20170221 21.02.2017 Utgående brev Strømoppgjør i HO- boliger 2016 - Soknedal Trygdebolig *****
2017/422 20170221 21.02.2017 Utgående brev Strømoppgjør i HO- boliger 2016 - Soknedal Trygdebolig *****
2017/471 20170221 21.02.2017 Utgående brev Vedr .begjæring om oppdeling i eierseksjoner gnr 3 bnr 290 Brauten Eiendom AS
2017/422 20170221 21.02.2017 Utgående brev Strømoppgjør i HO- boliger 2016 - Soknedal Trygdebolig *****
2017/560 20170221 21.02.2017 Inngående brev Endring av arbeidstid - Vibeke Wæraas Vibeke Wæraas
Ingen tilgang 20170221 21.02.2017 Utgående brev Brudd på leieavtale p.g.a. ulempe med kjæledyr *****
2016/3768 20170221 21.02.2017 Inngående brev Innkalling til dialogmøte - 070317 - ***** ***** ***** NAV Midtre Gauldal
Ingen tilgang 20170221 21.02.2017 Inngående brev Oppfriskningskurs i legemiddelhåndtering - Britt Synnøve Hepsø Rosmo AMBIO helse AS
Ingen tilgang 20170221 21.02.2017 Inngående brev Oppfriskningskurs i legemiddelhåndtering - Aase Fjeldal AMBIO helse AS
Ingen tilgang 20170221 21.02.2017 Inngående brev Oppfriskningskurs i legemiddelhåndtering - Anita Heksem AMBIO helse AS
2017/541 20170221 21.02.2017 Inngående brev Villreinrelatert arbeid opp mot barn og ungdom Forollhogna Villreinutvalg
2017/555 20170221 21.02.2017 Utgående brev Utlysningstekst lærlinger høsten 2017 - høsten 2019 Delta Midtre Gauldal m.fl.
2016/1464 20170221 21.02.2017 Utgående brev Mangelbrev vedrørende mottatt reguleringsplanforslag - Heimen GEOTYDAL AS
2017/29 20170221 21.02.2017 Utgående brev Søknad om utslippstillatelse (og igangsettingstillatelse) for sanitærvann fra fritidsbolig på eiendommen gbnr 22/22 på Rognes. Tiltakshaver: Ove Aunøien Ove Aunøien
2016/1327 20170221 21.02.2017 Utgående brev Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Even P. Bjerkset Even Petter Bjerkset
2017/461 20170221 21.02.2017 Inngående brev Samtykke fra grunneier Roger Refseth
2017/353 20170221 21.02.2017 Inngående brev Søknad om stilling Hafiz Hassein
2017/459 20170220 20.02.2017 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale - tilkallingsvikar - renhold Hognarasten - 01.06.2016 - 31.12.2017 May Kristin Enlid
2016/1327 20170220 20.02.2017 Inngående brev Søknad om tillatelse til bruk av snøscooter i forbindelse med våruttak av bjørn 2017 Holtålen Kommune
2016/1327 20170220 20.02.2017 Utgående brev Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Per Kåre Lyngen 20/14 Per Kåre Lyngen
2017/540 20170220 20.02.2017 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra søknadsfristen - produksjonstilskudd - ***** ***** *****
2017/265 20170220 20.02.2017 Inngående brev Søknad om stilling Kamaleddin Adam Obiah Ibrahim
2017/353 20170220 20.02.2017 Inngående brev Søknad om stilling Kamaleddin Adam Obiah Ibrahim
2016/1626 20170220 20.02.2017 Inngående brev Synspunkter fra berørte kommuner vedr. klage fra Leka kommune Politidirektoratet
2017/143 20170220 20.02.2017 Inngående brev GBR IKS - Styreprotokoll og dokumenter fra møte 170217 Gauldal brann og redning IKS
2017/74 20170220 20.02.2017 Inngående brev Åpen søknad om lærlingeplass 2017-2019 Rasmus Gullikstad Klokkervold
2017/539 20170220 20.02.2017 Utgående brev Medarbeider til organisasjon- og personalavdelingen Delta Midtre Gauldal m.fl.
2016/1327 20170220 20.02.2017 Utgående brev Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Stig Lilleøkdal 150/2 Stig Olav Lilleøkdal
2016/1390 20170220 20.02.2017 Inngående brev Svar - tilsyn Solloftet Solloftet
2017/260 20170220 20.02.2017 Inngående brev Søknad om stilling Kamaleddin Adam Obiah Ibrahim
2017/259 20170220 20.02.2017 Inngående brev Søknad om stilling Marija Trajcevski Urosevic
2017/353 20170220 20.02.2017 Inngående brev Søknad om stilling Milete Woldu
2017/353 20170220 20.02.2017 Inngående brev Søknad om stilling Sarah Lium Ringstad
2016/1327 20170220 20.02.2017 Utgående brev Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Erik T. Løhre 265/5 Erik Torbjørn Løhre
2017/508 20170220 20.02.2017 Utgående brev Boligformidling: Husleiekrav m.m. f.o.m. 1.mars 2017 *****
2016/3613 20170220 20.02.2017 Inngående brev Søknad om stilling Marius Thue
2017/265 20170220 20.02.2017 Inngående brev Søknad om stilling Hafizollah Ahmadi
2017/264 20170220 20.02.2017 Inngående brev Søknad om stilling Aleksandra Cosic
2017/200 20170220 20.02.2017 Utgående brev Oppsigelse av arbeidsforhold - Ida Midthjell Ida Midthjell
2017/203 20170220 20.02.2017 Utgående brev Uførepensjon *****
2017/545 20170220 20.02.2017 Inngående brev CV - Maarja Ermel Maarja Ermel
2017/546 20170220 20.02.2017 Inngående brev Registreringsbevis for EØS-borgere - Maarja Ermel Maarja Ermel
2017/548 20170220 20.02.2017 Inngående brev Arbeidsavtale - tilkallingsvikar for lærer - Støren barneskole - 030217-160617 - Edvard Ølstøren Edvard Ølstøren
2017/549 20170220 20.02.2017 Inngående brev Vitnemål for videregående opplæring - Edvard Ølstøren Edvard Ølstøren
2017/551 20170220 20.02.2017 Inngående brev Arbeidsavtale - tilkallingsvikar for assistent - Støren barneskole - 170217-160617 - Edvard Ølstøren Edvard Ølstøren
2017/265 20170220 20.02.2017 Inngående brev Søknad om stilling Håkon Haanshus
2017/507 20170220 20.02.2017 Utgående brev Foreløpig svar - søknad om deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning - Endal Statsallmenning - gbnr 401/1 - Enabu STATSKOG SF
2016/3701 20170220 20.02.2017 Utgående brev Søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid - ***** ***** *****
2016/1965 20170220 20.02.2017 Utgående brev Oversender skjøte på gnr 81 bnr 41 for tinglysing Tinglysingen Hønefoss
2017/213 20170220 20.02.2017 Inngående brev Vedrørende melding om dødsfall - ***** ***** ***** Kommunal Landspensjonskasse
2016/1671 20170220 20.02.2017 Inngående brev Vedrørende Strindavegen i Midtre Gauldal kommune Advokatfirmaet Nidaros DA
Ingen tilgang 20170220 20.02.2017 Inngående brev Søknad om ferdigattest - gbnr 217/14 Marit Tanemsmo
2015/3854 20170220 20.02.2017 Inngående brev Ang utslippstillatelse på hytte - Ramstad - gbnr 39/17 Broen Rørservice AS
Ingen tilgang 20170220 20.02.2017 Inngående brev Søknad om ferdigattest - tilbygg hytte - gbnr 193/18 Bjørn Antonsen
2017/538 20170220 20.02.2017 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - tilbygg fjøs - gbnr 4/1 - Folstad, 7290 Støren - tiltakshaver Jon Bones Jon Bones
2017/420 20170220 20.02.2017 Utgående brev Produksjonstilskudd i jordbruket - innvilget Terje Fagereng
2016/2835 20170220 20.02.2017 Inngående brev Klage - dispensasjon fra reguleringsplan - Kotsøy byggefelt - fradeling av tilleggsareal - kommunens vedtak oppheves Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
2017/74 20170220 20.02.2017 Inngående brev Åpen søknad om stilling Goran Batinic
Ingen tilgang 20170220 20.02.2017 Inngående brev Søknad om ferdigattest - gbnr 230/113 Svanhild Sagen/Harald Reiten
2017/394 20170220 20.02.2017 Utgående brev Søknad om bytte av leilighet i HO-bolig - Orientering av mulig betydning Berit Stavnebrekk , NAV
2017/481 20170220 20.02.2017 Utgående brev Oversendelse av tilsynsrapport etter forskrift om miljørettet helsevern Liøya barnehage
2017/226 20170220 20.02.2017 Inngående brev Fwd: Haukdalsmyra Stamnæs Engelsen Advokatfirma DA
Ingen tilgang 20170220 20.02.2017 Utgående brev Tinglysing av skjøte på eiendommen gnr 47 bnr 138 Tinglysingen Hønefoss
2017/536 20170220 20.02.2017 Inngående brev Kontrollrapport 2016 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen i Midtre Gauldal kommune Skatteetaten
2017/537 20170220 20.02.2017 Inngående brev Søknad om ekstraordinært uttak av bjørn våren 2017 Holtålen Kommune
2016/3503 20170220 20.02.2017 Inngående brev Innspill - oppstart av planarbeid Hauka gjenvinningsanlegg Ove Langørgen
2015/3833 20170220 20.02.2017 Inngående brev Beskrivelse og begrunnelse for dispensasjonssøknad - kjøp av tilleggsareal - gbnr 39/18 Gerd Almås
2017/259 20170220 20.02.2017 Inngående brev Søknad om stilling Kamaleddin Adam Obiah Ibrahim
2017/264 20170220 20.02.2017 Inngående brev Søknad om stilling Kamaleddin Adam Obiah Ibrahim
2017/391 20170220 20.02.2017 Utgående brev Matrikkelbrev gbnr 3/304 etter sammenslåing Aune Utvikling AS
2017/529 20170220 20.02.2017 Utgående brev Arbeidsavtale - Stillingsutvidelse til fast 73,95 % stilling som sykepleier natt - Enhet for Pleie og omsorg, p.t. Midtre Gauldal sykehjem natt - F.o.m. 01.03.17 - Siri Sørvoll Olsen Siri Sørvoll Olsen
2017/528 20170220 20.02.2017 Utgående brev Arbeidsavtale - Stillingsutvidelse til fast 73,95 % stilling som sykepleier natt - Enhet for Pleie og omsorg, p.t. Midtre Gauldal sykehjem - F.o.m. 01.03.17 - Gunn Kristin Gjersvold Gunn Kristin Gjersvold
2017/534 20170220 20.02.2017 Inngående brev Invitasjon til høring - endring i abortforskriften mv. (reduksjon av antall abortnemnder) Det kongelige helse- og omsorgsdepartement
2017/410 20170220 20.02.2017 Utgående brev Svar på søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid - ***** ***** *****
Versjon:5.2.2.1