eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 200 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2017/2189 20190820 20.08.2019 Utgående brev Byggesaksbehandling - Ferdigattest - boligbygg - gbnr 45/399 - Soknes 1 ARKITEKTENE VIS-A-VIS AS
2019/1333 20190820 20.08.2019 Saksframlegg/innstilling Høringsuttalelse - NVEs forslag til nasjonal ramme for vindkraft på land
2017/3195 20190820 20.08.2019 Utgående brev Søknad for bosettingsår 1 - ***** ***** ***** INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET
2019/3196 20190820 20.08.2019 Inngående brev Bekreftelse på mottak av plandata fra kommunens arealplanregister, gjeldende kommunedelplaner pr. 20.08.2019 Plankontoret
2019/3141 20190820 20.08.2019 Inngående brev Utfyllende klage i sak 26/19, vedtak om planovergangstiltak Støren Advokatfirmaet Nidaros DA
2019/3140 20190820 20.08.2019 Inngående brev Begrenset politiattest - Lill Anita Steigedal Finnmark politidistrikt
2018/4361 20190820 20.08.2019 Inngående brev Rammeavtale - tilkallingsvikar - Enhet for pleie og omsorg - 011019-310320 - Ida Langmo Ida Langmo
2019/2709 20190820 20.08.2019 Utgående brev Søknad om tilskudd til utvalgte kulturlandskap i jordbruket - seterdalene i Budalen - Inngjerding setervoll, rydding av beiteareal - gbnr 69/2 - Forollhogna Lam Fylkesmannen i Trøndelag
2018/4130 20190820 20.08.2019 Inngående brev Krav om oppfyllelse av avtale om innløsning av festetomt, subsidiært erstatning - Søksmålvarsel Advokatfirmaet Melø AS
2019/2830 20190820 20.08.2019 Inngående brev Vedr "Foreløpig svarbrev - søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra hus - gbnr 5811 - 7288 Soknedal - Steffen Fagerbekk" Broen Rørservice AS
2019/2306 20190820 20.08.2019 Utgående brev Vedtak - spesialpedagogisk hjelp - Midtre Gauldal kommune - ***** ***** ***** - Liøya barnehage - barnehageåret 2019-2020 *****
2019/1131 20190820 20.08.2019 Utgående brev Avslutning av leieforhold i HO- bolig - Tilbakebetaling *****
2019/2830 20190820 20.08.2019 Inngående brev SV: Vedr "Foreløpig svarbrev - søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra hus - gbnr 5811 - 7288 Soknedal - Steffen Fagerbekk" Broen Rørservice AS
2018/3649 20190820 20.08.2019 Inngående brev Sv: Hagebakken, PlanID 2018010 Bergset
2018/3809 20190820 20.08.2019 Inngående brev Viser til tidligere korrespondanse og ber om et møte med saksbehandler Per Jan Morseth
2019/3173 20190820 20.08.2019 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - gbnr 178/3 - Eli-Kristina Kjellberg Pedersen Eli-Kristina Kjellberg Pedersen
2019/3139 20190820 20.08.2019 Inngående brev Søknad om bygging av landbruksvei - gbnr 52/1 - Knut Ivar Skjærli Knut Ivar Skjærli
2019/2710 20190820 20.08.2019 Utgående brev Søknad om tilskudd til utvalgte kulturlandskap i jordbruket - seterdalene i Budalen - Reparasjon av gjetarbu - gbnr 401/1 - Endal Beitelag SA Fylkesmannen i Trøndelag
2018/228 20190820 20.08.2019 Utgående brev Avslutning av leieforhold i HO- bolig - Tilbakebetaling *****
2019/2445 20190820 20.08.2019 Utgående brev Innspill til Geodataplan for Trøndelag perioden 2020-2023 fra Midtre Gauldal kommune Kartverket
2018/2395 20190820 20.08.2019 Inngående brev Svar på høringsbrev - detaljregulering Prost Bødtkers vei 21 Roger Olsen og Linn Merete Fornes
2019/1254 20190820 20.08.2019 Inngående brev Avslag på søknad om tilskudd til veibygging - Storslettvegen Fylkesmannen i Trøndelag
2019/2568 20190820 20.08.2019 Inngående brev Underskrevet kjøpekontrakt - gbnr 45/241 Messi AS
2019/3146 20190820 20.08.2019 Utgående brev Vedtak om spesialundervisning ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
2019/45 20190820 20.08.2019 Utgående brev Arbeidsavtale tilkallingsvikar for assistent SFO - Støren barneskole Natalie Soknes
2019/731 20190820 20.08.2019 Utgående brev Rammeavtale - Rita Sundlisæter - 19.08.19 - 31.12.19 Rita Sundlisæter
2019/3148 20190820 20.08.2019 Utgående brev Vedtak om spesialundervisning - ***** ***** ***** ***** ***** ***** 19/20 *****
2019/3175 20190820 20.08.2019 Inngående brev Søknad om permisjon - 10 % - 280819-041219 - Monica Toseth Monica Toseth
2019/3110 20190820 20.08.2019 Inngående brev Kommentar til nabovarsel angående delingssaken gbnr 3/295 Midttømme entreprenør AS
2019/3174 20190820 20.08.2019 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd - gbnr 2/1- Gunhild Kjelstad Landbruksdirektoratet
2019/90 20190820 20.08.2019 Inngående brev Rapport skjenkekontroll m/røyk - 170819 Securitas AS
2019/1190 20190820 20.08.2019 Utgående brev Arbeidsavtale - vikariat - servicekontoret - 090919 - 150919 Elin Malum
2019/2830 20190820 20.08.2019 Inngående brev Fwd: SV: Privat avløpsanlegg Fylkesmannen i Trøndelag
2019/2813 20190820 20.08.2019 Saksframlegg/innstilling Dispensasjonsbehandling - PlanID 2010007 - Kommuneplanens arealdel - Gbnr 130/4
2019/3012 20190820 20.08.2019 Utgående brev Vedtak om spesialundervisning - ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
2019/3043 20190820 20.08.2019 Utgående brev Vedtak om spesialundervisning - ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
2018/1635 20190820 20.08.2019 Utgående brev Kjøp av tilleggsareal gnr 29 bnr 12 Tommy Sunnset
2018/1635 20190820 20.08.2019 Utgående brev Tinglysing av skjøte på eiendommen gnr 29 bnr 12 Tinglysingen Hønefoss
2019/3068 20190820 20.08.2019 Utgående brev Program for folkehelsearbeid i Trøndelag - signert kontrakt Trøndelag fylkeskommune
2017/3208 20190820 20.08.2019 Inngående brev Bekreftelse på etterkommet vedtak Mattilsynet
2019/1835 20190820 20.08.2019 Inngående brev Bekreftelse på etterkommet vedtak Mattilsynet
2018/4626 20190820 20.08.2019 Utgående brev Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom - gbnr 261/2 - 261/3 og 302/1 - Frode Klungervik Bakken Frode Klungervik Bakken
2018/3158 20190819 19.08.2019 Utgående brev Bekreftelse på mottak av sak: Ad kommunal vei og sikring av adkomstrett til Frøsetåsen 20 Vemund Kårstad
2017/3126 20190819 19.08.2019 Saksframlegg/innstilling Dispensasjonsbehandling - PlanID2010007 - Kommuneplanens arealdel
2019/3077 20190819 19.08.2019 Utgående brev Vedtak om spesialundervisning - ***** ***** ***** *****
2019/240 20190819 19.08.2019 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale - tilkallingsvikar Voksenopplæringen Anne Sørtømme
2019/2957 20190819 19.08.2019 Utgående brev Svar - oppsigelse av stilling - Anders Malum Anders Malum
2019/349 20190819 19.08.2019 Utgående brev Utbetaling av kommunalt tilskudd til privat veg - Gårdsveg til Astrid Lien Astrid Lien
2019/349 20190819 19.08.2019 Utgående brev Utbetaling av kommunalt tilskudd til privat veg - Bonesvollveien Bonesvollveien
2019/349 20190819 19.08.2019 Utgående brev Utbetaling av kommunalt tilskudd til privat veg - Sagmoen Veganlegget Sagmoen
2019/349 20190819 19.08.2019 Utgående brev Utbetaling av kommunalt tilskudd til privat veg - Bordalsveien Bordalsveien
2019/349 20190819 19.08.2019 Utgående brev Utbetaling av kommunalt tilskudd til privat veg - Veianlegget Heftnåa - Aakerli Veienalegget Heftnåa - Aakerli
2019/349 20190819 19.08.2019 Utgående brev Utbetaling av kommunalt tilskudd til privat veg - Råveien Veilag Jøran Bjørnli
2019/3109 20190819 19.08.2019 Utgående brev Svar - Oppsigelse av stilling - Elisabeth Endalsvoll Elisabeth Endalsvoll
2019/349 20190819 19.08.2019 Utgående brev Utbetaling av kommunalt tilskudd til privat veg - Veiforeningen Høen - Forodden Veiforeningen Høen - Forodden SA
2019/349 20190819 19.08.2019 Utgående brev Utbetaling av kommunalt tilskudd til privat veg - Busetveien Busetveien
2019/349 20190819 19.08.2019 Utgående brev Utbetaling kommunalt tilskudd til privat veg - Røttum/Tilsetvegen Røttum/Tilsetvegen v/Leif Havik
2019/349 20190819 19.08.2019 Utgående brev Utbetaling av kommunalt tilskudd til privat veg - Burusjøvegen Burusjøvegen v/Heidi Svepstad
2019/45 20190819 19.08.2019 Utgående brev Arbeidsavtale assistent SFO - Støren barneskole Anita Løhre
2019/45 20190819 19.08.2019 Utgående brev Arbeidsavtale assistent skole - Støren barneskole Anita Løhre
2019/349 20190819 19.08.2019 Utgående brev Utbetaling av kommunalt tilskudd til privat veg - Veglaget Haukås/Sæterhaugen Veglaget Haukås - Sæterhaugen
2019/349 20190819 19.08.2019 Utgående brev Utbetaling av kommunalt tilskudd til privat veg - Garli/Merket Veilaget Garli/Merket
2019/2222 20190819 19.08.2019 Utgående brev Byggesaksbehandling - Godkjent søknad om riving av SEFRAK-registrert seterbu under eiendommen gbnr 71/3 - Endalen 401/1 Johan Egil Grande
2019/3196 20190819 19.08.2019 Inngående brev Henvendelse om data fra kommunens arealplanregister ifm. revisjon av kommuneplanens arealdel Plankontoret
2019/2725 20190819 19.08.2019 Inngående brev Rammeavtale - tilkallingsvikar - Enhet for pleie og omsorg - Al-Nazir Beshir Al-Nazir Beshir
2019/2722 20190819 19.08.2019 Inngående brev Rammeavtale - tilkallingsvikar - Enhet for pleie og omsorg - 011019-310320 - Rita Sundlisæter Rita Sundlisæter
2019/756 20190819 19.08.2019 Inngående brev Rammeavtale - tilkallingsvikar - Enhet for pleie og omsorg - 011019-310320 - Turid Lyngen Wang Turid Lyngen Wang
2019/1124 20190819 19.08.2019 Utgående brev Krav om integreringstilskudd/særskilt tilskudd år 1 2019 IMDI - Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
2019/3172 20190819 19.08.2019 Inngående brev Tilsagn om OU-midler - utviklingsprosjekt for ledergruppen i Enhet for pleie og omsorg - mars til desember 2019 Kommunesektorens organisasjon
2019/1381 20190819 19.08.2019 Utgående brev Endring av veiadresser Frøsetløkkja Adriana Løvik m.fl.
2019/3170 20190819 19.08.2019 Inngående brev Søknad om overføring av ferie 2019 - May Bente Gjersvold May Bente Gjersvold
2019/1615 20190819 19.08.2019 Utgående brev Tildeling av veiadresser for gnr/bnr 3/304 og 3/290 Arvid Austad m.fl.
2019/611 20190819 19.08.2019 Utgående brev Rammeavtaler 2019 - Eiendom og kommunalteknikk Rahma Nuh
2019/3169 20190819 19.08.2019 Inngående brev Søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid 2019/2020 - ***** ***** *****
2019/1514 20190819 19.08.2019 Inngående brev Oversendelse av program - tilsyn med Midtre Gauldal kommune, barneverntjenesten og NAV FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2019/804 20190819 19.08.2019 Inngående brev Rammeavtale - tilkallingsvikar - Enhet for pleie og omsorg - 011019-310320 - Malin Bratt Staverløkk Malin Bratt Staverløkk
2019/815 20190819 19.08.2019 Inngående brev Rammeavtale - tilkallingsvikar - 010119-310319 - Rahma Mohammed Nuh Rahma Mohammed Nuh
2019/1268 20190819 19.08.2019 Inngående brev Vedtak om tvangsmulkt: Egenmeldt sykefravær 2. kvartal 2019 - Kuratortjenesten Statistisk Sentralbyrå
2019/2422 20190819 19.08.2019 Inngående brev NAV har innvilget søknaden din om 100 % foreldrepenger *****
2019/3157 20190819 19.08.2019 Utgående brev Underskrevet husleiekontrakt - ***** ***** - Husleiekrav fra 1.08.19 *****
2019/401 20190819 19.08.2019 Inngående brev Vegliste oktober 2019 for fylkes- og kommunale veger i Trøndelag fylke Statens vegvesen - Region midt m.fl.
2019/3164 20190819 19.08.2019 Inngående brev Taushetserklæring - Natalie Soknes Natalie Soknes
2019/2479 20190819 19.08.2019 Inngående brev Ang arbeidet med ny kommunedelplan for Støren - område Støren sør Henrik Aas
2017/3126 20190819 19.08.2019 Inngående brev Fylkeskommunens uttalelse til søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for LNF-formål for gjenoppbygging av Fløttavollen i Håkkådalen - Midtre Gauldal Trøndelag fylkeskommune
2019/3165 20190819 19.08.2019 Inngående brev Søknad om bygging av landbruksvei - gbnr 116/1 - Bård Gunnar Røe Bård Gunnar Røe
2019/3166 20190819 19.08.2019 Inngående brev Kopi av: Tildeling av reservedrosjeløyve for 10-17 sitteplasser tilpasset transport for funksjonshemmede med stasjoneringssted Støren i Midtre Gauldal Trøndelag fylkeskommune
2019/3163 20190819 19.08.2019 Inngående brev Arbeidsavtale - assistent - Støren barneskole, SFO - 150819-311219 - Anita Løhre Anita Løhre
2019/3162 20190819 19.08.2019 Inngående brev Arbeidsavtale - assistent - Støren barneskole - 150819-311219 - Anita Løhre Anita Løhre
2019/3161 20190819 19.08.2019 Inngående brev Refusjoner foreldrebetaling - vår 2019 - Liøya barnehage Liøya barnehage
2018/1543 20190819 19.08.2019 Inngående brev Støtte til utbedring av Skomakerbrua - ber om utsettelse Ola Joar Sundli
2019/2879 20190819 19.08.2019 Utgående brev Underskrevet husleieavtale - ***** ***** - Husleiekrav *****
2019/2832 20190819 19.08.2019 Utgående brev Korrigert rammeavtale - Tilkallingsvikar - Enhet for Pleie og omsorg - F.o.m. 01.10.19 t.o.m. 31.03.20 - Inger Kristine Granøien Inger Kristine Granøien
2019/349 20190819 19.08.2019 Utgående brev Utbetaling av kommunlt tilskudd til privat veg - Gårdsvegen Øyan Nordre - Grytdal John Birger Grytdal
2019/349 20190819 19.08.2019 Utgående brev Utbetaling av kommunalt tilskudd til privat veg - Granmovegen Granmovegen
2019/349 20190819 19.08.2019 Utgående brev Utbetaling av kommunalt tilskudd til privat veg - Høstvoll-/Høydalsvegen Høstvoll-/Høydalsvegen
2019/349 20190819 19.08.2019 Utgående brev Utbetaling av kommunalt tilskudd til privat veg - Håkkådalen nedre veiforening Håkkådalen nedre veiforening
2019/349 20190819 19.08.2019 Utgående brev Utbetaling av kommunalt tilskudd til privat veg - Refsetveien veilag Refsetveien veilag
2019/349 20190819 19.08.2019 Utgående brev Utbetaling av kommunalt tilskudd til privat veg - Gardsvegen Høgsteggen Gardsvegen Høgsteggen
2019/349 20190819 19.08.2019 Utgående brev Utbetaling av kommunalt tilskudd til privat veg - Lyset/Amdalvollen Vegen Lyset/Amdalvollen
2019/24 20190819 19.08.2019 Utgående brev Rammeavtale - Tilkallingsvikar - Enhet for Pleie og omsorg - F.o.m. 01.08.19 t.o.m. 30.09.19 - Evelyn Roberts Evelyn Roberts
2019/349 20190819 19.08.2019 Utgående brev Avslag på søknad om kommunalt tilskudd til privat veg - Mølavegen Mølavegen
2019/349 20190819 19.08.2019 Utgående brev Utbetaling av kommunalt tilskudd til privat veg - Ravnåsveien veiforening Ravnåsveien veiforening
2019/349 20190819 19.08.2019 Utgående brev Utbetaling av kommunalt tilskudd til privat veg - Kjønnumveien Kjønnumveien
2019/349 20190819 19.08.2019 Utgående brev Utbetaling av kommunalt tilskudd til privat veg - Hyttehaug hyttehaug veg v/Lars Hyttehaug
2019/349 20190819 19.08.2019 Utgående brev Utbetaling av kommunalt tilskudd til privat veg - Stensåsveg Stensåsveg
2019/1020 20190819 19.08.2019 Utgående brev Anmodning om utbetaling av tilskudd Fylkesmannen i Trøndelag
2019/3142 20190819 19.08.2019 Utgående brev Svar på klage *****
2017/1679 20190819 19.08.2019 Saksframlegg/innstilling Planbehandling - detaljregulering Storneset masseuttak - planID 50272017003 - merknadsbehandling og sluttvedtak
2018/4274 20190816 16.08.2019 Utgående brev Søknad om tilskudd til treårig prosjekt "Aktivitetsfremmende skogpådriving og vegplanlegging i en grønn fremtid" Region Midt v/ leder
2018/4274 20190816 16.08.2019 Utgående brev Søknad om støtte til treårig prosjekt "Aktivitetsfremmende skogpådriving og vegplanlegging i en grønn fremtid" Trøndelag Sør v/ leder
2018/4274 20190816 16.08.2019 Utgående brev Søknad om støtte til treårig prosjekt "Aktivitetsfremmende skogpådriving og vegplanlegging i en grønn fremtid" Orkdalsregionen
2019/350 20190816 16.08.2019 Utgående brev Oppsigelse av plass i barnehage - 2019 *****
2019/735 20190816 16.08.2019 Utgående brev Vedtak - Dispensasjoner båndtvang 2019 - Hauka/Ramstad grunneierlag Hauka og Ramstad grunneierlag
2018/4274 20190816 16.08.2019 Utgående brev Søknad om tilskudd til treårig prosjekt "Aktivitetsfremmende skogpådriving og vegplanlegging i en grønn fremtid" Namdal Regionråd v leder
2018/4274 20190816 16.08.2019 Utgående brev Søknad om tilskudd til treårig prosjekt "Aktivitetsfremmende skogpådriving og vegplanlegging i en grønn fremtid" Fosen Regionråd v leder
2019/1439 20190816 16.08.2019 Inngående brev Avtale om arbeidstrening - 190819-181119 - ***** ***** ***** NAV Midtre Gauldal
2019/3131 20190816 16.08.2019 Inngående brev Varsel til arbeidsgiver om avvikling av foreldrepermisjon - ***** ***** ***** *****
2018/714 20190816 16.08.2019 Inngående brev Svar på søknad om videreføring av tilskudd - tilskudd 2018 - kap 762 post 60 Fylkesmannen i Trøndelag
2019/3142 20190816 16.08.2019 Inngående brev Klage på lang saksbehandling - ***** ***** *****
2019/3138 20190816 16.08.2019 Inngående brev Utbetaling fra skogfond og søknad om tilskudd til skogkultur - gbnr 56/1 - Henrik Aas Henrik Aas
2019/3138 20190816 16.08.2019 Inngående brev Utbetaling fra skogfond og søknad om tilskudd til skogkultur - gbnr 56/1 - Henrik Aas Henrik Aas
2019/3138 20190816 16.08.2019 Inngående brev Utbetaling fra skogfond og søknad om tilskudd til skogkultur - gbnr 56/1 - Henrik Aas Henrik Aas
2018/4234 20190816 16.08.2019 Inngående brev Avslutning av skolemiljøsak for elev ved ***** ***** Fylkesmannen i Trøndelag
2019/54 20190816 16.08.2019 Inngående brev Avslutning av skolemiljøsak for elev ved ***** ***** Fylkesmannen i Trøndelag
2019/3099 20190816 16.08.2019 Utgående brev Refusjonsgaranti - gjesteelev - skoleåret 2019/20 - ***** ***** ***** ***** ***** MALVIK KOMMUNE
2019/3114 20190816 16.08.2019 Utgående brev Søknad om skjenkebevilling - lukket arrangement - 231119 - Torino restaurant/Yayan AS Yayan As
2019/3130 20190816 16.08.2019 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - sykavl, ***** Landbruksdirektoratet
2019/350 20190816 16.08.2019 Utgående brev Oppsigelse av plass i barnehage - 2019 *****
2019/3129 20190816 16.08.2019 Utgående brev Trygghetstjeneste: Brukeravgift etter endt leieperiode *****
2019/3127 20190816 16.08.2019 Inngående brev Begrenset politiattest - Trude Marøy Østensen Finnmark Politidistrikt
2019/349 20190816 16.08.2019 Inngående brev Søknad om vedlikeholdstilskudd til privat veg - Mølavegen Helge Malum
2019/2676 20190816 16.08.2019 Utgående brev Refusjonsgaranti - gjesteelev - skoleåret 2019/2020 - ***** ***** ***** ***** ***** SELBU KOMMUNE SEKTOR OPPVEKST
2019/3130 20190816 16.08.2019 Inngående brev Søknad om tilskudd *****
2019/2028 20190816 16.08.2019 Inngående brev Vitnemål og bekreftelser - Cerskus Rokas Laurynas Ivinskis Gymnas
2019/3126 20190816 16.08.2019 Inngående brev Oppsigelse av stilling - Nahed Ali Mohammed Nahed Ali Mohammed
2019/3125 20190816 16.08.2019 Inngående brev Midlertidig arbeidsavtale - 80 % vikariat for lærer - Støren barneskole - 120819-041019 - Lene Lorentzen Kant Lene Lorentzen Kant
2019/3124 20190816 16.08.2019 Inngående brev Midlertidig arbeidsavtale som støttekontakt - 010719-311219 - Kristian Moan Kristian Moan
2019/2681 20190816 16.08.2019 Utgående brev Refusjonsgaranti - gjesteelev - skoleåret 2019/2020 - ***** ***** ***** ***** ***** ***** SELBU KOMMUNE SEKTOR OPPVEKST
2019/2082 20190816 16.08.2019 Saksframlegg/innstilling Kommunalt tilskudd til etablering og drift av familiebarnehage i Midtre Gauldal kommune
2019/350 20190816 16.08.2019 Utgående brev Oppsigelse av plass i barnehage -2019 *****
2019/350 20190816 16.08.2019 Utgående brev Oppsigelse av plass i barnehage - 2019 *****
2019/350 20190816 16.08.2019 Utgående brev Oppsigelse av plass i barnehage - 2019 *****
2017/3656 20190816 16.08.2019 Inngående brev Ang eiendomsskatten på hytta Bjarne Refseth
2019/2717 20190816 16.08.2019 Utgående brev Planstrategi - utkast til referat styrings gruppemøte 1 Gunn Randi Enodd m.fl.
2018/2395 20190816 16.08.2019 Inngående brev Merknader og uttalelser til planforslag Grete Marie Skjærvold
2019/3160 20190816 16.08.2019 Inngående brev Litjåsen hyttefelt - teknisk plan - gbnr 166/1 Per Erik Sørløkken
2019/683 20190816 16.08.2019 Inngående brev Rammeavtale - tilkallingsvikar - Enhet for pleie og omsorg - 011019-310320 - Kari Reppe Kari Reppe
2019/691 20190816 16.08.2019 Inngående brev Rammeavtale - tilkallingsvikar - Enhet for pleie og omsorg - 011019-310320 - Jorunn Hermo Jorunn Hermo
2019/3153 20190816 16.08.2019 Inngående brev Brukerkontrakt for sikker-hjemmekontor i Midtre Gauldal kommune - Hanne Kristin Bergmann Hanne Kristin Bergmann
2019/3152 20190816 16.08.2019 Inngående brev Høring - forslag til lov om integrering (integreringsloven) og forslag til endring i lov om norsk statsborgerskap (statsborgerloven) Det Kongelige kunnskapsdepartement
2019/3158 20190816 16.08.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak - oppføring av fritidsbolig - Gammelvollia hyttefelt, Budalen - gbnr 177/36 - tiltakshaver Randi Bakke og Åge Tyldum Åge Tyldum
2019/3157 20190816 16.08.2019 Inngående brev Underskrevet husleiekontrakt - ***** ***** *****
2019/3156 20190816 16.08.2019 Inngående brev Varsel til arbeidsgiver om avvikling av foreldrepermisjon - ***** ***** ***** *****
2019/3155 20190816 16.08.2019 Inngående brev Attester og vitnemål - Vilde Bordal Vilde Bordal
2019/3154 20190816 16.08.2019 Inngående brev Rammeavtale - tilkallingshjelp - Støren kulturhus - 010719-311219 - Lars Hagenes Lars Hagenes
2019/754 20190816 16.08.2019 Inngående brev Rammeavtale - tilkallingsvikar - Enhet for pleie og omsorg - 011019-310320 - Mary Rose Kant Mary Rose Kant
2019/752 20190816 16.08.2019 Inngående brev Rammeavtale - tilkallingsvikar - Enhet for pleie og omsorg - 011019-310320 - Anne Karin Haugen Anne Karin Haugen
2019/3135 20190816 16.08.2019 Inngående brev Begrenset politiattest - Brit Guri Solberg Ross Finnmark politidistrikt
2019/3138 20190816 16.08.2019 Inngående brev Utbetaling fra skogfond og søknad om tilskudd til skogkultur - gbnr 56/1 - Henrik Aas Henrik Aas
2019/3137 20190816 16.08.2019 Inngående brev Søknad om tilplanting av bratt dyrkamark - gbnr 56/1 - Henrik Aas Henrik Aas
2019/3136 20190816 16.08.2019 Inngående brev Søknad om tilskudd, refusjon fra skogfond og attestasjon egen arbeid - gbnr 256/1 - Per Sigmund Nordløkken Per Sigmund Nordløkken
2019/2948 20190816 16.08.2019 Utgående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet 266/8 - Tomtebu Marita Hermo og Hans Martin Heggseth
2019/3134 20190816 16.08.2019 Inngående brev Høring - endring i forskrift om dokumentasjon av byggevarer og byggevareforordningen Direktoratet for byggkvalitet
2019/3133 20190816 16.08.2019 Inngående brev Søknad om tilskudd - drenering, 921621655 Landbruksdirektoratet
2019/2804 20190816 16.08.2019 Utgående brev Vedtak om spesialundervisning - ***** ***** ***** - Singsås skole - skoleåret 2019/20 *****
2019/2810 20190816 16.08.2019 Utgående brev Vedtak - spesialundervisning - ***** ***** - Singsås skole - skoleåret 2019/2020 *****
2016/1461 20190816 16.08.2019 Inngående brev SV: SMIL sluttregnskap 82/4 Bjørn Wang
2019/2802 20190816 16.08.2019 Utgående brev Vedtak - spesialundervisning - ***** ***** ***** - Singsås skole - skoleåret 2019/2020 *****
2019/3116 20190815 15.08.2019 Inngående brev Søknad om gavemidler - Rehab gr. 4 Rehab gr. 4
2019/2634 20190815 15.08.2019 Inngående brev Ytterligere informasjon ang søknad om parkeringstillatelse - ***** ***** *****
2019/3116 20190815 15.08.2019 Utgående brev Svar - Søknad om bruk av gavemidler - isbitmaskin - Rehab Rehab
2019/350 20190815 15.08.2019 Utgående brev Oppsigelse av plass i barnehage - 2019 *****
2019/3116 20190815 15.08.2019 Inngående brev Søknad om gavemidler - Personal gr. 4 Personal gr. 4
2019/350 20190815 15.08.2019 Utgående brev Oppsigelse av plass i barnehage - 2019 *****
2019/350 20190815 15.08.2019 Utgående brev Oppsigelse av plass i barnehage - 2019 *****
2019/3115 20190815 15.08.2019 Inngående brev Søknad om permisjon - 010819-311219 - Åse Dalbakk Åse Dalbakk
2019/3100 20190815 15.08.2019 Utgående brev Orientering om inngått avtale vedr. tilgang matrikkelinformasjon/data til Gauldal Brann og Redning IKS fra Midtre Gauldal kommune Gauldal Brann og Redning IKS
2019/3100 20190815 15.08.2019 Inngående brev Bekreftelse om avtale vedr. tilgang matrikkelinformasjon/data til Gauldal Brann og Redning IKS fra Midtre Gauldal kommune Kartverket
2019/1204 20190815 15.08.2019 Inngående brev Rammeavtale - tilkallingsvikar - Enhet for pleie og omsorg - 011019-310320 - Tone Refseth Tone Refseth
2019/3116 20190815 15.08.2019 Inngående brev Søknad om bruk av gavemidler - Korttidsavdelingen Korttidsavdelingen
2019/3117 20190815 15.08.2019 Inngående brev Rekvisisjon av oppmålingsforretning - klarlegging av eksisterende grense - gbnr 122/10 - rekvirent Oline og Sivert Bjerkset Oline og Sivert Bjerkset
2019/3116 20190815 15.08.2019 Inngående brev Søknad om bruk av gavemidler - Rehab Rehab
2018/3710 20190815 15.08.2019 Inngående brev Søknad om 20 % permisjon - 190819-180820 - Karin Enlid Bjørkan Karin Enlid Bjørkan
2019/3122 20190815 15.08.2019 Inngående brev Varsel til arbeidsgiver om avvikling av foreldrepermisjon - ***** ***** ***** *****
2019/3121 20190815 15.08.2019 Inngående brev Arbeidsavtale - fast 19,25 % stilling som assistent helg - Midtre Gauldal sykehjem - Evelyn Roberts Evelyn Roberts
2019/952 20190815 15.08.2019 Inngående brev Rammeavtale - tilkallingsvikar - 011019-310320 - Anne Kjersti Folstad Anne Kjersti Folstad
2019/3120 20190815 15.08.2019 Inngående brev Prøvingsattest/Melding om vigsel - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
2019/334 20190815 15.08.2019 Inngående brev Rammeavtale - tilkallingsvikar - Enhet for pleie og omsorg - 011019-310320 - Else Karin Fløttum Else Karin Fløttum
2019/2879 20190815 15.08.2019 Inngående brev Underskrevet husleieavtale - ***** ***** *****
2019/3116 20190815 15.08.2019 Inngående brev Søknad om bruk av gavemidler - isbitmaskin - Rehab Rehab
2019/3116 20190815 15.08.2019 Utgående brev Svar - Søknad om gavemidler - Nordstu Nordstu
2019/3116 20190815 15.08.2019 Utgående brev Svar - Søknad om gavemidler - Rehab gr. 4 Rehab gr. 4
2019/3116 20190815 15.08.2019 Inngående brev Søknad om gavemidler - Støren Bo og dagsenter Nattevaktene ved Støren Bo- og dagsenter
2019/3123 20190815 15.08.2019 Inngående brev Varsel til arbeidsgiver om avvikling av foreldrepermisjon - ***** ***** *****
2019/1034 20190815 15.08.2019 Inngående brev Rammeavtale - tilkallingsvikar - 011019-310320 - Else Marie Grande Else Marie Grande
2018/4035 20190815 15.08.2019 Utgående brev Avslutning av leieforhold i HO- bolig *****
2019/3119 20190815 15.08.2019 Inngående brev Rammeavtale - tilkallingsvikar - Enhet for pleie og omsorg - 011019-310320 - Mariell Løseth Mariell Løseth
2019/3118 20190815 15.08.2019 Inngående brev Begrenset politiattest - Hanne Bergmann Finnmark politidistrikt
2019/3114 20190815 15.08.2019 Inngående brev Søknad om skjenkebevilling - lukket arrangement - 231119 - Torino restaurant/Yayan AS Yayan As
2019/3100 20190815 15.08.2019 Utgående brev Henvendelse om tilgang til matrikkeldata for Midtre Gauldal kommune til Gauldal Brann og Redning IKS Kartverket
Versjon:5.2.2.1