eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 200 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2018/3509 20180921 21.09.2018 Inngående brev Bekreftelse på anmeldt forhold - skadeverk - gjerningsdato 140918 Trøndelag Politidistrikt
2016/3943 20180921 21.09.2018 Inngående brev Midlertidig arbeidsavtale - tilkallingsvikar - Soknedal barnehage - 210818-311218 - Inger Helene Bjerkset Inger Helene Bjerkset
2018/3508 20180921 21.09.2018 Inngående brev Arbeidsavtale - tilkallingsvikar i Soknedal barnehage - 040918-311218 - Julia Garmager Kristiansen Julia Garmager Kristiansen
2017/2178 20180921 21.09.2018 Inngående brev Midlertidig arbeidsavtale - tilkallingsvikar - 190918-311218 - Elisabeth Røstad Olsen Elisabeth Røstad Olsen
Ingen tilgang 20180921 21.09.2018 Inngående brev Oppfriskningskurs i legemiddelhåndtering - Jenny Østhus Lund AMBIO helse AS
2018/1833 20180921 21.09.2018 Inngående brev Midlertidig oppdragsavtale - Støttekontakt - Enhet for pleie og omsorg, avd Generelle tiltak - 011018-300319 - Astrid Wolden Astrid Wolden
Ingen tilgang 20180921 21.09.2018 Inngående brev Oppfriskningskurs i legemiddelhåndtering - Olga Marie Røe Løkken AMBIO helse AS
2018/3506 20180921 21.09.2018 Inngående brev Vitnemål for videregående opplæring - Andrea Havdahl Andrea Havdahl
2018/3006 20180921 21.09.2018 Inngående brev Statens vegvesen sin uttalelse til høring for søknad om fradeling - Gbnr. 85/1 - Bjørklund / Bjerke - Soknedal Statens vegvesen - Region midt
2018/3505 20180921 21.09.2018 Inngående brev Søknad om deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning - klarlegging av eksisterende grense - gbnr 45/67 - rekvirent Ivan Vassiliev Ivan Vassiliev
2018/3511 20180921 21.09.2018 Utgående brev Søknad om forebyggings- og tilretteleggingstilskudd - gruppe av ansatte - NED-satsingen NAV
2018/3490 20180921 21.09.2018 Utgående brev Husleieavtale - HO-bolig - Støren bo- og dagsenter - ***** ***** Husleiekrav mm fra 21.09.18 *****
2016/537 20180921 21.09.2018 Inngående brev Anmodning om utbetaling av tilskudd - inngjerding av setervoll - gbnr 59/1 Åshild Haukdal Grøtan
2018/3501 20180921 21.09.2018 Inngående brev Søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid 2018/2019 - ***** ***** ***** *****
2018/234 20180921 21.09.2018 Utgående brev Krav om integreringstilskudd/særskilt tilskudd år - 1 2018 IMDI - Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
2018/888 20180921 21.09.2018 Inngående brev Vedtak om oppnevning av representant for ***** ***** ***** ***** Fylkesmannen i Trøndelag
2018/90 20180921 21.09.2018 Inngående brev Søknad om jobb som vikar ved sykehjemmet Anne Marthe Høyem
2018/3510 20180921 21.09.2018 Inngående brev Bekreftelse på anmeldt forhold - kroppsskade - skadedato 210518 Trøndelag politidistrikt
2018/3183 20180921 21.09.2018 Inngående brev SV: Utlysning kulturlandskapspris 2018 Fylkesmannen i Trøndelag
2017/354 20180921 21.09.2018 Inngående brev Søknad om ferdigattest - gbnr 76/1 - Ann Kristin Solberg Blå Bolig
2018/382 20180921 21.09.2018 Inngående brev Midlertidig arbeidsavtale - tilkallingsvikar - 060918-311218 - Signe Line Mjøen Signe Line Mjøen
2018/90 20180921 21.09.2018 Utgående brev Søknad om vikarjobb på sykehjemmet på Støren Anne Marthe Høyem
2018/3502 20180921 21.09.2018 Inngående brev Postforkynning med mottakskvittering - Endal Statsallmenning Sør-Trøndelag jordskifterett
2018/2935 20180921 21.09.2018 Inngående brev Høringsbrev - Oppføring av betongstasjon - gbnr 49/21 - Støren - Midtre Gauldal kommune Statens vegvesen - Region midt
2018/764 20180921 21.09.2018 Inngående brev Kontrollutvalgets møteprotokoll til kommunestyret Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS
2018/3383 20180921 21.09.2018 Utgående brev Foreløpig svarbrev - Søknad om tillatelse i ett trinn - oppføring av hytte - gbnr 62/24 - Ramstadsjøen - 7288 Soknedal - tiltakshaver Vidar Rognes CK NOR BYGG AS
2018/3504 20180921 21.09.2018 Inngående brev Høring - forslag om fritaksordning i fremmedspråk for elever med spesifikke lærevansker Utdanningsdirektoratet
2018/3503 20180921 21.09.2018 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - oppføring av tilbygg <50m2 - gbnr 221/1 - Kotsøy, 7387 Singsås - tiltakshaver Anders Ole Talsnes Midttømme Entreprenør AS
2017/3846 20180921 21.09.2018 Utgående brev Innkalling møte navnekomiteen 28.9.18 Are Oddvar Kroken m.fl.
2018/3302 20180921 21.09.2018 Utgående brev Svar på spørsmål om kommende veiplan for Soknedal Sentrum Clever AS
2018/3447 20180921 21.09.2018 Inngående brev Melding om sak for jordskifteretten - registrering i matrikkelen - 18-106642RFA-JTRD Sør-Trøndelag jordskifterett
2018/234 20180921 21.09.2018 Inngående brev Utbetaling av integreringstilskudd år 1 for 2018 IMDI - Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
2018/3452 20180921 21.09.2018 Inngående brev Karakterutskrifter - NTNU - Anja Marie Hakvåg Anja Marie Hakvåg
2018/3499 20180921 21.09.2018 Inngående brev Høring - Leirskole. Skolebytte i VGO Det Kongelige kunnskapsdepartement
2018/3233 20180921 21.09.2018 Inngående brev Ettersending av opplysninger - Søknad om tilbygg hytte - gbnr 194/1/2 Huurre Norway AS
2018/2779 20180921 21.09.2018 Utgående brev Husleieavtale - HO-bolig - ***** ***** ***** ***** ***** ***** - HUsleiekrav , forskudd strøm *****
2018/3428 20180921 21.09.2018 Inngående brev Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra helårsbolig - gbnr 218/16 - Heidi Sivertsen Rørlegger Larsen AS
2018/3291 20180921 21.09.2018 Inngående brev Forslag til kandidat - Kulturprisen 2018 *****
2018/90 20180921 21.09.2018 Inngående brev Søknad om vikarjobb på sykehjemmet på Støren Anne Marthe Høyem
2018/3495 20180921 21.09.2018 Inngående brev Vedtak i Rådmannsutvalget vedr betaling skoleplass for fosterhjemsplasserte elever Kommunesektorens organisasjon
2016/2072 20180921 21.09.2018 Utgående brev Vedr.etablering og drift av akuttberedskap i den kommunale barneverntjenesten Fylkesmannen i Trøndelag v/Margrethe Taule
2017/3809 20180921 21.09.2018 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale - 100 % flerspråklig barne- og ungdomsarbeider - Sara Ahmed Karim - MGK, pt. Støren barnehage 17.09.18 - 31.12.18 Sara Ahmed Karim
2018/3509 20180921 21.09.2018 Inngående brev Underretning til klager Trøndelag politidistrikt
2017/1264 20180921 21.09.2018 Utgående brev Til utbetaling - tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket - Fjerne skog og kvist fra gammelt beitelandskap - gbnr 96/1 - Odd Arnfinn Wagnild Fylkesmannen i Trøndelag
2018/3233 20180921 21.09.2018 Utgående brev Byggesaksbehandling - Godkjent søknad om oppføring av tilbygg til hytte - gbnr 194/1/2 - Odd Atle Moen Odd Atle Moen
2018/950 20180921 21.09.2018 Utgående brev Matrikkelbrev gbnr 270/54 Midtre Gauldal kommune Eiendom -og kommunalteknikk
2018/2602 20180921 21.09.2018 Utgående brev Matrikkelbrev gbnr 177/33 Margunn Øien
2018/3182 20180921 21.09.2018 Utgående brev Byggesaksbehandling - Godkjent søknad om oppføring av kårbolig - gbnr 85/1 - 7288 Soknedal - tiltakshaver Egil Magne Bjerke Knutsen Egil Magne Bjerke Knutsen
2018/90 20180921 21.09.2018 Utgående brev Spørsmål om deltidsjobb på sykehjem Sebastian Krogsrud
2018/3492 20180921 21.09.2018 Utgående brev Taksering næringseiendom - eiendomsskatt gjeldende fra 01.01.2019 Aune Transport v/ Olav Erik Løkken m.fl.
Ingen tilgang 20180921 21.09.2018 Utgående brev Byggesaksbehandling - Ferdigattest - Tilbygg hytte - gbnr 175/3 - John Tovmo John Tovmo
2018/2416 20180921 21.09.2018 Utgående brev Matrikkelbrev gbnr 49/40 Slette hyttefelt AS
2017/1459 20180921 21.09.2018 Utgående brev Byggesaksbehandling - Ferdigattest - riving og oppføring av fritidsbolig - gbnr 265/17 - Forbygda, 7387 Singsås - tiltakshaver Kjell Brujordet ENLIDS TRADISJONSLAFT AS
2018/3459 20180921 21.09.2018 Utgående brev Svar - Oppsigelse av stilling - Nordstuu - Vigdis Kant Vigdis Kant
2018/3431 20180921 21.09.2018 Utgående brev Vedtak - Søknad om bygging av landbruksveg - gbnr 40/1 - Sivert Tessem Steinar Tessem
2018/234 20180921 21.09.2018 Inngående brev Utbetaling av særskilt tilskudd for enslige mindreårige flyktninger IMDI - Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
2018/3083 20180921 21.09.2018 Inngående brev Uttalelse - Dispensasjon fra reguleringsplan for Ramstad - utskilling av to hyttetomter - Midtre Gauldal - gbnr 39/7 Fylkesmannen i Trøndelag
2018/3487 20180921 21.09.2018 Utgående brev Høring - Søknad om bygging av landbruksvei - gbnr 12/1 - 7295 Rognes - søker Morten Langlete Sametinget m.fl.
2018/2418 20180921 21.09.2018 Utgående brev Matrikkelbrev gbnr 49/42 Slette hyttefelt AS
2017/2967 20180921 21.09.2018 Utgående brev Byggesaksbehandling - Ferdigattest - etablering av mobilt blandeverk for betong - gbnr 45/176/6 og 45/379 - Moøya - 7290 Støren - tiltakshaver Norbetong AS HUGAAS ENTREPRENØR AS
2018/39 20180921 21.09.2018 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale - 9 % vikar kulturskolen i Midtre Gauldal Hilde Rudi Bråten
2018/2417 20180921 21.09.2018 Utgående brev Matrikkelbrev gbnr 49/41 Slette hyttefelt AS
2018/2539 20180921 21.09.2018 Utgående brev Matrikkelbrev gbnr 34/50 Ole Roger Aune
2018/3206 20180921 21.09.2018 Utgående brev Byggesaksbehandling - Godkjent søknad om tilbygg til eksisterende våningshus - gbnr 82/1 - Nils Ove Fossum Nils Ove Fossum
2018/3254 20180921 21.09.2018 Utgående brev Matrikkelbrev gbnr 49/39 Slette hyttefelt AS
2018/637 20180921 21.09.2018 Utgående brev Søknad om konsesjon ved erverv av fast eiendom - parsell av gbnr 282/4 - Per Stian Storbekkrønning Per Stian Storbekkrønning
2018/90 20180921 21.09.2018 Utgående brev Søknad om stilling Anna Nowak-Chylinska
2018/2737 20180921 21.09.2018 Utgående brev Oversendelse av klagesak til Fylkesmannen for endelig behandling FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2016/1526 20180921 21.09.2018 Utgående brev Byggesaksbehandling - Ferdigattest - oppføring av enebolig - gbnr 131/3 ENLIDS TRADISJONSLAFT AS
2018/3218 20180921 21.09.2018 Utgående brev Tinglysing av eierseksjonering gnr 81 bnr 64, Midtre Gauldal kommune Statens kartverk Tinglysing
2018/2650 20180921 21.09.2018 Utgående brev Tinglysing av eierseksjonering gnr 3 bnr 61, Midtre Gauldal kommune Statens kartverk Tinglysing
2018/3498 20180920 20.09.2018 Inngående brev Krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter - gbnr 5/17 og 5/22 - hjemmelshaver Atle Grytdal Atle Grytdal
2015/3975 20180920 20.09.2018 Inngående brev Søknad om ferdigattest - oppføring av bolig og garasje - gbnr 46/92 - Soknesteigen, 7290 Støren - tiltakshaver Trebetong AS entreprenør Trebetong AS entreprenør
2017/481 20180920 20.09.2018 Inngående brev Liøya - barnehage - Oppfølging av tilsyn miljørettet helsevern 22. november 2016 Trondheim kommune
2018/3497 20180920 20.09.2018 Inngående brev Varsel til arbeidsgiver om avvikling av foreldrepermisjon - ***** ***** *****
2016/3736 20180920 20.09.2018 Inngående brev Oppfriskningskurs i legemiddelhåndtering - Håkon Sagen AMBIO helse AS
2017/56 20180920 20.09.2018 Inngående brev Oppfriskningskurs i legemiddelhåndtering - Ina Nordvik AMBIO helse AS
Ingen tilgang 20180920 20.09.2018 Inngående brev Oppfriskningskurs i legemiddelhåndtering - Åse Lill Salomonsen AMBIO helse AS
Ingen tilgang 20180920 20.09.2018 Utgående brev Presentasjon av IPL-entreprisekontrakt og metode Petter Klungsøyr Angelsen
2018/3285 20180920 20.09.2018 Inngående brev Lokale forhandlinger 2018 - Krav 2 - HTA kap. 5.1 NITO i Midtre Gauldal kommune
2018/3389 20180920 20.09.2018 Utgående brev Arbeidsavtale - Stillingsutvidelse - Fast 77,46 % stilling Fagarbeider - Enhet for Pleie og omsorg, p.t. Singsås Bo- og dagsenter og Midtre Gauldal sykehjem, avd. Røskafttunet - Tiltredelse etter avtale - Mary Rose Kant Mary Rose Kant
2018/3388 20180920 20.09.2018 Utgående brev Arbeidsavtale - Stillingsutvidelse - Fast 52 % stilling Fagarbeider - Enhet for Pleie og omsorg, p.t. Singsås Bo- og dagsenter - Oppstart etter avtale - Elin Storli Elin Storli
Ingen tilgang 20180920 20.09.2018 Utgående brev Skjøte over eiendommen gnr 45 bnr 404 og gnr 45 bnr 405 Tinglysingen Hønefoss
2018/3058 20180920 20.09.2018 Utgående brev Midlertidig svar - Søknad om bygging av landbruksveg - gbnr 67/1 - Halvor Bonesvoll Halvor Bonesvoll
2018/2240 20180920 20.09.2018 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale - tilkallingsvikar - renhold Hognarasten - 010618 - 311218 - May Kristin Enlid May Kristin Enlid
2018/3473 20180920 20.09.2018 Utgående brev Innkalling til dialogmøte 1 tirsdag 16.10.18 *****
2018/3333 20180920 20.09.2018 Inngående brev Avklaring avløp - gbnr 135/3 Byggspesialisten AS co/L. Bygg AS
2018/3453 20180920 20.09.2018 Utgående brev Retaksering verk/bruk - Ny lov om eiendomsskatt gjeldende fra 01.01.2019 NORSK KYLLING EIENDOM AS m.fl.
2018/3417 20180920 20.09.2018 Utgående brev Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - landingstillatelse med helikopter - Cowi COWI
2018/2928 20180920 20.09.2018 Utgående brev Midlertidig svar - Søknad om bygging av landbruksvei - gbnr 2/1 Dag Idar Kjelstad
2018/3489 20180920 20.09.2018 Utgående brev Naboliste - gbnr 177/33 Øyvind Bonesrønning
2018/3471 20180920 20.09.2018 Utgående brev Prøvetid - ***** ***** *****
2018/2928 20180920 20.09.2018 Utgående brev Vedtak - Søknad om bygging av landbruksvei - gbnr 2/1 - Dag Idar Kjelstad Dag Idar Kjelstad
2018/2651 20180920 20.09.2018 Inngående brev Søknad om seksjonering - gbnr 3/52 - Midtre Gauldal kommune - Eiendom og kommunalteknikk Midtre Gauldal kommune - Eiendom og kommunalteknikk
2018/2648 20180920 20.09.2018 Inngående brev Søknad om seksjonering - gbnr 82/80 - Midtre Gauldal kommune - Eiendom og kommunalteknikk Midtre Gauldal kommune - Eiendom og kommunalteknikk
2018/2597 20180920 20.09.2018 Inngående brev Søknad om seksjonering - gbnr 3/234 - Midtre Gauldal kommune - Eiendom og kommunalteknikk Midtre Gauldal kommune - Eiendom og kommunalteknikk
2018/2793 20180920 20.09.2018 Inngående brev Vitnemål og bekreftelser - Camilla Aamodt Camilla Aamodt
2018/3493 20180920 20.09.2018 Inngående brev Attester og vitnemål - Eirik Bones Eirik Bones
2018/3491 20180920 20.09.2018 Inngående brev Individuell avtale om allmennpraksis i fastlegeordningen - vikariat - 081018 - 140119 - Eirik Bones Eirik Bones
2018/3487 20180920 20.09.2018 Inngående brev Søknad om bygging av landbruksvei - gbnr 12/1 - 7295 Rognes - søker Morten Langlete Morten Langlete
2018/3257 20180920 20.09.2018 Inngående brev Ettersendelse av dokumenter - takoverbygg carport/inngang - gbnr 81/1/1 - 7288 Soknedal - tiltakshaver Midtre Gauldal kommune - Eiendom og kommunalteknikk Midtre Gauldal kommune - Eiendom og kommunalteknikkk
2018/3139 20180920 20.09.2018 Inngående brev Oversendelse av Erklæring om rettighet i fast eiendom - gbnr 191/4 og 191/1 Eli Greve
2018/3373 20180920 20.09.2018 Inngående brev Kommunens uttalelse : Restaurering driftsbygning Innovasjon Norge
Ingen tilgang 20180920 20.09.2018 Inngående brev Saldo/Utbetalingskort - journalnr 12/500015 Fylkesmannen i Trøndelag
2018/765 20180920 20.09.2018 Inngående brev Fwd: oppstart av reguleringsplan Soknedal sentrum Statens vegvesen - Region midt
2018/3490 20180920 20.09.2018 Inngående brev Husleieavtale - HO-bolig - Støren bo- og dagsenter - ***** ***** *****
2018/1543 20180920 20.09.2018 Utgående brev Søknad om økonomisk støtte til utvidelse av Skomakerbrua - Håkkådalen Emil Kåre Fagerbæk
2018/3488 20180920 20.09.2018 Inngående brev Krav om fast stilling - ***** ***** *****
2018/3496 20180920 20.09.2018 Inngående brev Taushetserklæring - Vilde Flatås Vilde Flaås
2018/3182 20180920 20.09.2018 Inngående brev Ettersendelse av dokumentasjon i forbindelse med byggesak - gbnr 85/1 Ola Eivind Knutsen
2018/3485 20180920 20.09.2018 Inngående brev Møteprotokoll for nasjonalparkstyret i Forollhogna 070918 - utsending Nasjonalparkstyret for Forollhogna - Fylkesmannen i Trøndelag
2018/3431 20180920 20.09.2018 Inngående brev Sametingets uttalelse - Bygging av landbruksveg på gbnr 40/1, Midtre Gauldal kommune Samediggi/Sametinget
2018/3058 20180920 20.09.2018 Inngående brev Sametingets uttalelse - Bygging av landbruksveg på gbnr 67/1 i Midtre Gauldal kommune Samediggi/Sametinget
2018/1460 20180920 20.09.2018 Utgående brev Melding om vedtak - tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel mv - 010718 - 240818 - ***** ***** ***** *****
2018/3486 20180920 20.09.2018 Inngående brev Søknad om tillatelse til å bruke taushetsbelagte folkeregisteropplysninger - nå haster det! Kommunesektorens organisasjon
2018/2876 20180920 20.09.2018 Inngående brev Sametingets uttalelse - Bygging av landbruksvei på gbnr 402/1, Midtre Gauldal kommune Samediggi/Sametinget
2018/3031 20180920 20.09.2018 Inngående brev Sametingets uttalelse - Bygging av landbruksvei på gbnr 29/1 i Midtre Gauldal kommune Samediggi/Sametinget
2018/638 20180920 20.09.2018 Utgående brev Matrikkelbrev gbnr 282/36 - Hel teig Dagrun Magnhild Buseth
2018/3289 20180920 20.09.2018 Utgående brev Matrikkelbrev gbnr 80/4 etter sammenslåing med gbnr 80/53 Ola Arnfinn Ertshus
Ingen tilgang 20180920 20.09.2018 Utgående brev Husleiekontrakt utgår ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Ingen tilgang 20180920 20.09.2018 Utgående brev Husleiekontrakt utgår - ***** ***** ***** ***** ***** *****
2018/17 20180920 20.09.2018 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale - tilkallingsvikar Signe Line Mjøen
2018/3219 20180920 20.09.2018 Utgående brev Utslippstillatelse - Godkjent søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus - gbnr 82/1 - 7288 Soknedal - tiltakshaver Nils Ove Fossum BROEN RØRSERVICE AS
2018/3257 20180920 20.09.2018 Utgående brev Foreløpig svar - Søknad om takoverbygg carport/inngang - gbnr 81/1/1 - 7288 Soknedal - tiltakshaver Midtre Gauldal kommune, Eiendom og kommunalteknikk MIDTRE GAULDAL KOMMUNE
2018/2775 20180920 20.09.2018 Utgående brev Foreløpig svar kllage på vedtak - dispensasjonsbehandling - søknad om kjøp av tilleggsareal til gbnr 2/7 - fra gbnr 2/24 Kamila og Mariusz Chuchla
2018/2355 20180919 19.09.2018 Utgående brev Kartutsnitt v/idrettsparkt Soknesøran på Støren NCC Industry AS
2018/3402 20180919 19.09.2018 Utgående brev Foreløpig svar - Avløpsplan Enlihaugen hytteområde - gbnr 193/6 - Bjørnar Heksem Bjørnar Heksem
2018/2120 20180919 19.09.2018 Inngående brev Enkeltvedtak etter §5-1 i opplæringsloven - ***** ***** ***** Selbu kommune
2018/3006 20180919 19.09.2018 Inngående brev Fylkesmannen fraråder - Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - utskilling av eksisterende bolighus - Midtre Gauldal - 85/1 Fylkesmannen i Trøndelag
2018/3233 20180919 19.09.2018 Utgående brev Foreløpig svar - Oppføring av tilbygg til hytte - gbnr 194/1/2 Odd Atle Moen
2017/2967 20180919 19.09.2018 Inngående brev Søknad om ferdigattest - etablering av mobilt blandeverk for betong - gbnr 45/176/6 og 45/379 - Moøya - 7290 Støren - tiltakshaver Norbetong AS Hugaas entreprenør AS
2018/3480 20180919 19.09.2018 Inngående brev Endring i egenerklæringsskjema og konsesjonsmodul for kommuner med nedsatt konsesjonsgrense Landbruksdirektorat
2018/3302 20180919 19.09.2018 Inngående brev Spørsmål om kommende veiplan for Soknedal Sentrum Clever AS
2018/3475 20180919 19.09.2018 Inngående brev Forslag til økonomiplan 2019 - 2022 med budsjett for 2019 for kontrollutvalget Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS
2018/3363 20180919 19.09.2018 Utgående brev Foreløpig svar - Søknad om tillatelse til tiltak - oppføring av garasje m/leilighet - gbnr 126/9 - Solberg, 7288 Soknedal - tiltakshaver Odd Joar Solbergløkk Odd Joar Solbergløkk
2018/3474 20180919 19.09.2018 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - oppføring av redskapshus/lager - gbnr 173/1 - 7298 Budalen - tiltakshaver Ståle Solem Ståle Solem
2018/3369 20180919 19.09.2018 Utgående brev Rapport - bruk av utleieboliger Husbanken
2018/3031 20180919 19.09.2018 Utgående brev Foreløpig svar - Søknad om bygging av landbruksvei Steinar Bones
Ingen tilgang 20180919 19.09.2018 Utgående brev Ferdigattest - Bruksendring og veranda - gbnr 47/6 - Bjørn Ragnar Hagen OEG TEGNEKONTOR AS
2018/1286 20180919 19.09.2018 Utgående brev Deling av integreringstilskudd ved sekundærflytting NAV Horten
2018/3468 20180919 19.09.2018 Inngående brev Midlertidig arbeidsavtale - 28,2 % lærer - Voksenopplæringen - 180918 - 311218 - Anne Sørtømme Anne Sørtømme
2018/3182 20180919 19.09.2018 Utgående brev Foreløpig svarbrev - Søknad om oppføring av kårbolig - gbnr 85/1 - Egil Magne Bjerke Knutsen Egil Magne Bjerke Knutsen
2018/3235 20180919 19.09.2018 Utgående brev Byggesaksbehandling - Godkjent søknad om tillatelse til tiltak - flaggstenger/skilting/oppmerking/refuge/flytting lysmaster mv - gbnr 45/275/1 - Svartøya 17 a - 7290 Støren - tiltakshaver Circle K Norge AS MARTIN FISKVIK AS
2018/3469 20180919 19.09.2018 Utgående brev Utlysningstekst - fast stilling - 50% spesialpedagog barnehage - Midtre Gauldal kommune NAV stilling m.fl.
2018/3467 20180919 19.09.2018 Inngående brev Forslag om lærlingepolitikk for kommunen LO i Gauldal
Ingen tilgang 20180919 19.09.2018 Inngående brev Oppfriskningskurs i legemiddelhåndtering - May Bente Gjersvold AMBIO helse AS
2018/2779 20180919 19.09.2018 Inngående brev Husleieavtale - HO-bolig - ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
2016/3862 20180919 19.09.2018 Utgående brev Angående inkurie i saksframlegg 5027_2016013_Rp_Furukollen og Olaplassen_2gangsbehandling_merknader og sluttvedtak Kommunestyrets medlemmer
2018/3187 20180919 19.09.2018 Inngående brev Sametingets uttalelse til søknad om godkjenning av plan for nydyrking, Gbnr. 99/2 og 100/1, Midtre Gauldal kommune Samediggi/Sametinget
2018/3234 20180919 19.09.2018 Utgående brev Foreløpig svar - Søknad om utslippstillatelse - gbnr 131/16 HARALD LARSEN RØRLEGGER AS
2018/3415 20180919 19.09.2018 Inngående brev Forhåndsgodkjenning av tilskudd til drift med taubane oa - gbnr 40/1 - Sivert Tessem Allskog SA
2018/2885 20180919 19.09.2018 Inngående brev Uttalelse - Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - tilbygg hytte - Midtre Gauldal - 214/10 Fylkesmannen i Trøndelag
2018/3484 20180919 19.09.2018 Inngående brev Søknad om permisjon - 081018 - 140119 - Eric Takyi Eric Takyi
2018/3483 20180919 19.09.2018 Inngående brev Oppsigelse av stilling som kommuneoverlege - Eric Takyi Eric Takyi
2018/3482 20180919 19.09.2018 Inngående brev Søknad om deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning - innløsning av festetomt gbnr 187/2/5 - gbnr 187/2 - Jelåsen hyttefelt - 7298 Budalen - Joar Endalsvoll Joar Endalsvoll
2018/3481 20180919 19.09.2018 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - tilbygg hytte - gbnr 214/22 - Burusjøen - 7387 Singsås - tiltakshaver Hege Aas Hege Aas
2018/2996 20180919 19.09.2018 Inngående brev Anmodning om oppstartsmøte for regulering av tomt til biogassanlegg - deler av gbnr 42/ 3 i Midtre Gauldal kommune Aune utvikling AS
2018/2515 20180919 19.09.2018 Inngående brev Sametingets uttalelse - Fradeling av to tomter på gbnr 131/2, MIdtre Gauldal kommune Samediggi/Sametinget
2018/3479 20180919 19.09.2018 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - redskapshus - gbnr 153/3 - 7288 Soknedal - tiltakshaver Tone Fossum Tone Fossum
2018/3478 20180919 19.09.2018 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak - riving/oppføring av nytt tilbygg bolig - gbnr 153/1 - 7288 Soknedal - tiltakshavere Tone Fossum og Håvard Holltrø Håvard Holltrø
2018/3477 20180919 19.09.2018 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak - oppføring av hytte - gbnr 146/27 - 7288 Soknedal - tiltakshaver Ståle Stenbro Fosen-hytta AS
2016/2449 20180919 19.09.2018 Inngående brev Retur av tinglyst dokument - skjøte - gbnr 228/7 Statens kartverk Tinglysing
2018/2794 20180919 19.09.2018 Inngående brev Meddelelse om privat skifte etter proklama 18-069428DFA-STRO: Avdøde ***** ***** Sør-Trøndelag tingrett
2018/2355 20180919 19.09.2018 Utgående brev Bakkgjerdet - Hugås - opprettingsmasse NCC Industry AS
2018/1726 20180919 19.09.2018 Inngående brev Avlysning av dialogmøte - ***** ***** NAV Oppdal og Rennebu
2018/2355 20180919 19.09.2018 Utgående brev Masse/tykkelse NCC Industry AS
2018/3126 20180918 18.09.2018 Utgående brev Delingsbehandling/jordlovsbehandling - Fradeling av punktfeste 76/2/2 til egen grunneiendom - gbnr 73/16 Karl Erik Solem
2018/3125 20180918 18.09.2018 Utgående brev Delingsbehandling/jordlovsbehandling - Fradeling av festetomt 77/3/2 til egen grunneiendom - gbnr 73/16 Karl Erik Solem
2018/3136 20180918 18.09.2018 Utgående brev Delingsbehandling/jordlovsbehandling - Fradeling av festetomt 77/3/3 til egen grunneiendom - gbnr 73/16 Karl Erik Solem
2016/3862 20180918 18.09.2018 Inngående brev Reguleringsplan for Furukollen og Olaplassen - forslag til endringer ved sluttbehandlingen i kommunestyret Multiconsult
2018/3410 20180918 18.09.2018 Utgående brev Bekreftelse på registrering - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - gbnr 45/17 - Per Inge Bøhle Reitan Meglerhuset Nylander
2018/3440 20180918 18.09.2018 Utgående brev Bekreftelse på registrering - Egenerklæringer om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - gbnr 27/27 - Roger Kåring og Kirsti Ekren Roger Kåring m.fl.
2018/3463 20180918 18.09.2018 Inngående brev Søknad om overføring av ferie - 2018 - Preshan Hasan Ali Preshan Ali Hasan
2018/3462 20180918 18.09.2018 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak - fasadeendring - gbnr 45/69 seksjonsnr 1 - Stasjonsveien 9 - 7290 Støren - tiltakshaver Torino Yayan AS Kjelstad snekkerservice AS
2018/3358 20180918 18.09.2018 Inngående brev Erklæring om ansvarsrett - Solem mek & maskinservice John Magne Solem
2018/3459 20180918 18.09.2018 Inngående brev Oppsigelse av stilling - Nordstuu - Vigdis Kant Vigdis Kant
2018/2371 20180918 18.09.2018 Inngående brev Karakterutskrift-del 3 - Knut Magne Lundemo Knut Magne Lundemo
2018/2371 20180918 18.09.2018 Inngående brev Karakterutskrift-del 2- Knut Magne Lundemo Knut Magne Lundemo
2018/2371 20180918 18.09.2018 Inngående brev Karakterutskrift - del 1 - Knut Magne Lundemo Knut Magne Lundemo
Ingen tilgang 20180918 18.09.2018 Utgående brev Foreløpig svar - søknad om tillatelse til tiltak - fritidsbolig - gbnr 400/1/96 - tiltakshavere Tone og Bjørn Rise Bjørn Rise
2018/2371 20180918 18.09.2018 Inngående brev Bachelor-2004 - Knut Magne Lundemo Knut Magne Lundemo
2018/3333 20180918 18.09.2018 Utgående brev Foreløpig svar - Søknad om tillatelse til tiltak - oppføring av bolig - gbnr 135/3 - Presthus, 7288 Soknedal - tiltakshaver John Erik og Kjellfrid Wagnild Byggspesialisten AS co/L. Bygg AS
2018/2769 20180918 18.09.2018 Inngående brev Foreløpig rapport etter tilsyn med kommunal beredskapsplikt og helsemessig- og sosial beredskap i Midtre-Gauldal kommune Fylkesmannen i Trøndelag
2018/3006 20180918 18.09.2018 Inngående brev Uttalelse til Høringsbrev - søknad om dispensasjon fra Kommuneplanens arealdel - utskilling av eksisterende bolighus til eget gbnr fra 85/1 Mattilsynet
2018/1444 20180918 18.09.2018 Inngående brev Fylkesmannens klagebehandling etter dispensasjon for etablering av midlertidig betongblandeverk - Midtre Gauldal kommune - gbnr 45/379 Fylkesmannen i Trøndelag
2018/3396 20180918 18.09.2018 Inngående brev Garasjetegninger - gbnr 265/17 Enlid Tradisjonslaft AS
2018/3456 20180918 18.09.2018 Inngående brev Søknad om lånegaranti i forbindelse med rulleskiprosjekt i Hauka Sokna IL Skiskyting
2018/3343 20180918 18.09.2018 Inngående brev Nabovarsel - som eier av gbnr 45/5/1 - for tiltak på eiendommen gbnr 45/404 Hugaas entreprenør AS
2018/3343 20180918 18.09.2018 Inngående brev Nabovarsel - som eier av gbnr 45/216/2 - for tiltak på eiendommen gbnr 45/404 Hugaas entreprenør AS
2018/3343 20180918 18.09.2018 Inngående brev Nabovarsel - som eier av gbnr 45/405 - for tiltak på eiendommen gbnr 45/404 Hugaas entreprenør AS
2018/3225 20180918 18.09.2018 Utgående brev Svar - Oppsigelse av stilling - Oda S. Kristensen Oda Staverløkk Kristensen
2018/3455 20180918 18.09.2018 Inngående brev Klage på vedtak - spesialpedagogisk hjelp barnehageåret 2018/2019 - ***** ***** ***** ***** ***** *****
2018/3403 20180918 18.09.2018 Utgående brev Svar - Oppsigelse av stilling som hjemmehjelp - Anne Kari Bøe Anne Kari Bøe
2018/6 20180918 18.09.2018 Utgående brev Oppsigelse av oppholdsplass i SFO - 2018 *****
2017/1175 20180918 18.09.2018 Utgående brev Foreløpig svar - Anmodning om ferdigattest - gbnr 49/15 - Delegert vedtak -Næring, plan og miljø - nr. 455/17 Dagrun Lorvik Sørtømme
2018/3454 20180918 18.09.2018 Inngående brev Oppretting av ny matrikkelenhet - gbnr 1/4/1, 7290 Støren - søker Marthe Volden/Svein Morten Volden Advokatene Hovstad, Kvernrød & Flatmo
2018/3330 20180918 18.09.2018 Utgående brev Svar på søknad om fortsatt skolegang ved Støren barneskole - ***** ***** ***** *****
2018/3190 20180918 18.09.2018 Utgående brev Svar på søknad om skoleskyss - ***** ***** *****
2018/3466 20180918 18.09.2018 Utgående brev Bekreftelse på registrering - Egenerklæringer om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - gbnr 91/1 og 91/2 - Jens Arne Garli Troøien og Kjersti Garli Troøien Jens Arne Garli Troøien m.fl.
2018/2842 20180918 18.09.2018 Utgående brev Søknad om godkjenning av plan for nydyrking - gbnr 150/1 - søker Joar Edvin Flatås Joar Flatås
Versjon:5.2.2.1