eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 200 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2017/3290 20171115 15.11.2017 Utgående brev Foreløpig svar - fradeling av boligtomt - gbnr 77/19 Inge Arve Engan
2017/3519 20171115 15.11.2017 Inngående brev Søknad om overføring av ferie 2017 -May Bente Gjersvold May Bente Gjersvold
2017/3517 20171115 15.11.2017 Inngående brev Arbeidsavtale - 50 % fast kontormedarbeider - Støren ungdomsskole - fra 011217 - Kari Elin Aune Refseth Kari Elin Aune Refseth
2017/3209 20171115 15.11.2017 Inngående brev Sametingets uttalelse til oppstartsvarsel og høring av planprogram - Kommunedelplan Støren - Midtre Gauldal kommune Samediggi/Sametinget
Ingen tilgang 20171115 15.11.2017 Inngående brev Sametingets uttalelse til endring av plan - Ny grav- og urnelund Singsås -Forsetmo, Midtre Gauldal kommune Samediggi/Sametinget
2017/3508 20171115 15.11.2017 Inngående brev Utbetaling av opptjent egenkapital KonSek Midt-Norge IKS Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS
Ingen tilgang 20171115 15.11.2017 Inngående brev Søknad om ferdigattest på eiendommen - gbnr 138/1 Steinland Multiplan AS
2017/2858 20171115 15.11.2017 Utgående brev Samling av næringsaktiviteter og prosjektmidler (SNS del 1) - kommunestyrets behandling Thom Arnesen m.fl.
2017/3319 20171115 15.11.2017 Inngående brev Ettersendelse av nabovarsling - bygging av garasje og redskapshus - gbnr 227/10 og 227/23 - Oddrun Hinsverk Oddrun Hinsværk
2017/3503 20171115 15.11.2017 Inngående brev Melding om hogst i vernskog - gbnr 132/1 - Stein Haanshus Stein Haanshus
2017/3502 20171115 15.11.2017 Inngående brev Kart - Melding om hogst i vernskog - gbnr 221/2 - Joar Børø Talsnes Allskog SA
2017/3501 20171115 15.11.2017 Inngående brev Kart - Melding om hogst i vernskog - gbnr 221/1 - Thomas A. Talsnes Allskog SA
2017/3226 20171115 15.11.2017 Utgående brev Søknad om skjenkebevilling - åpent arrangement - Størenhallen - 281217 - Støren sportsklubb - håndballavdelingen Støren sportsklubb - håndballavdelingen
2017/3504 20171115 15.11.2017 Inngående brev Budsjett for bruken av rentemidler av skogfondet 2018 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
2017/84 20171115 15.11.2017 Utgående brev Søknad om dispensasjon fra søknadsfristen produksjonstilskudd okt. 2017 - Emil Kåre Fagerbæk, 918 312 870 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
2017/3502 20171115 15.11.2017 Inngående brev Melding om hogst i vernskog - gbnr 221/2 - Joar Børø Talsnes Allskog SA
2017/3501 20171115 15.11.2017 Inngående brev Melding om hogst i vernskog - gbnr 221/1 - Thomas A. Talsnes Allskog SA
2016/2378 20171115 15.11.2017 Inngående brev Re: Vedr. byggesak 2016/2378 Tømrer Vagnild
2017/3331 20171115 15.11.2017 Utgående brev Svar på spørsmål vedrørende bruksendring av uthus og installering av ovn - gbnr 173/14 Jan Erik Buan
2017/2628 20171115 15.11.2017 Utgående brev Inkurie vedr. tillatelse til tiltak - gbnr 167/2 - Joar Bakken Joar Bakken
2017/2110 20171115 15.11.2017 Utgående brev Inkurie vedr. utslippstillatelse gbnr 215/3 - Torbjørn Fissum Torbjørn Fissum
2017/3515 20171115 15.11.2017 Inngående brev Samsjø statsallmenning - registrering av festegrunn GID 1648/408/1/12 Statskog SF
2017/3249 20171115 15.11.2017 Utgående brev Delingsbehandling - fradeling av grunneiendom fra Nedre Nyhuslia boligfelt - gbnr 81/39 Midtre Gauldal kommune ved Eiendom og kommunalteknikk
2017/74 20171115 15.11.2017 Utgående brev Svar på åpen søknad til servicesenteret i Midtre Gauldal kommune Turid Melum
2017/3512 20171115 15.11.2017 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - bruksendring - gbnr 3/199 - Småenget 2 - 7290 Støren - tiltakshaver Linda Jørgensen Linda Jørgensen
2017/3511 20171115 15.11.2017 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak - tilbygg bolig - gbnr 140/1 - 7288 Soknedal - Arnt Kåre Hustøft Arnt Kåre Hustøft
2017/1192 20171115 15.11.2017 Utgående brev Melding om vedtak - tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel mv - 020817 - 210817 - ***** ***** *****
2017/3510 20171115 15.11.2017 Inngående brev Søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket - gjerde rundt gammel setervoll - gbnr 39/1 - Erling Rogstad Erling Rogstad
2015/4166 20171115 15.11.2017 Inngående brev Revidert reguleringsplan for Moøya Øst IKON AS
2017/2628 20171115 15.11.2017 Inngående brev Svar - mottatt brev vedrørende inkurie i sak Joar Bakken
2017/1879 20171115 15.11.2017 Utgående brev Søknad om ny kommunal bolig - ***** ***** *****
2017/3491 20171115 15.11.2017 Utgående brev Vedtak om særskilt norskundervisning skoleåret 2017/2018 - ***** ***** ***** ***** ***** *****
2017/3252 20171115 15.11.2017 Utgående brev Byggesaksbehandling - Godkjent søknad om tillatelse til tiltak - piperehabilitering - gbnr 58/11 - Haugtun, 7288 Soknedal - tiltakshaver Steffen Fagerbekk TØMRERFIRMAET S. FAGERBEKK AS
2017/2970 20171115 15.11.2017 Utgående brev Søknad om spesielle miljøtiltak i jordbruket - reetablering av gjerde på setervoll - Sørlykkjvollen - gbnr 100/2 - Kjell Løkken Kjell Løkken
2017/3493 20171115 15.11.2017 Utgående brev Husleiekontrakt - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
2017/3483 20171115 15.11.2017 Utgående brev Forhåndsvarsel om pålegg om retting og ileggelse av tvangsmulkt Roar Aarhaug
2017/232 20171115 15.11.2017 Utgående brev Arbeidsavtale - tilkallingsvikar ved Soknedal oppvekst - Julia Garmager Kristiansen f. 01.11.17 - 31.07.18 Julia Garmager Kristiansen
2017/3062 20171115 15.11.2017 Utgående brev Søknad om tilskudd til drenering av jordbruksjord - gbnr 100/2 og 102/1 - Kjell Løkken Kjell Løkken
2017/3024 20171115 15.11.2017 Utgående brev PP-rådgiver - 100% vikariat Svanhild Merete Taft Svorkås
2017/3484 20171115 15.11.2017 Utgående brev Svar på søknad om fritak fra slamtømming - gbnr 230/121 - Johan Digre Johan Digre
2016/4105 20171115 15.11.2017 Utgående brev Søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket - inngjerding av gammel beite- og kulturmark - gbnr 101/1 - Esten Ove Indset Esten Ove Indset
2017/3026 20171115 15.11.2017 Utgående brev Kontormedarbeider - stilling besatt Heidi Tovmo m.fl.
2017/3484 20171114 14.11.2017 Inngående brev Fwd: Fritak for slamtømmingsavgift Johan Digre
2017/3394 20171114 14.11.2017 Inngående brev Avklaring vedr. type uttak av bygningsopplysninger til revisjonsarbeider Revisjon Midt-Norge IKS
2017/3509 20171114 14.11.2017 Inngående brev Søknad om startlån - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
2017/3507 20171114 14.11.2017 Utgående brev Avtale om arbeidstrening - ***** ***** ***** NAV skanning
2017/3506 20171114 14.11.2017 Inngående brev Krav om retting av feil og mangler i matrikkelen - gbnr 215/1 - Ingebrigt Tormod Huus Ingebrigt Huus
2017/3350 20171114 14.11.2017 Inngående brev Kommunal garanti på depositum - Leie av kommunal bolig - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** NAV Midtre Gauldal
2017/3350 20171114 14.11.2017 Inngående brev Kommunal garanti på depositum - Leie av kommunal bolig - ***** ***** ***** ***** ***** ***** NAV Midtre Gauldal
2017/3351 20171114 14.11.2017 Inngående brev Kommunal garanti på depositum - Leie av kommunal bolig - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** NAV Midtre Gauldal
Ingen tilgang 20171114 14.11.2017 Inngående brev Ad tømming av septikktank - gbnr 267/1 - delegert vedtak nr 73/17 Ola Langrød
2017/3350 20171114 14.11.2017 Inngående brev Husleiekontrakt - ***** ***** ***** ***** ***** ***** - underskrevet *****
2017/3350 20171114 14.11.2017 Inngående brev Husleiekontrakt - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** - underskrevet *****
2017/74 20171114 14.11.2017 Inngående brev Åpen søknad til servicesenteret i Midtre Gauldal kommune Turid Melum
2017/3394 20171114 14.11.2017 Utgående brev Videreformidling av svar fra Kartverket vedr. forespørsel om uttak av bygningsopplysninger fra Matrikkelen til revisjonsarbeider Revisjon Midt-Norge IKS
2017/322 20171114 14.11.2017 Utgående brev Tilbaketrekking av oppsigelse barnehageplass - 2017 *****
2017/3394 20171114 14.11.2017 Utgående brev Vedr. uttak av bygningsopplysninger fra Matrikkelen for Midtre Gauldal kommune Kartverket
2017/3445 20171114 14.11.2017 Utgående brev Oversendelse av servituttdata for Midtre Gauldal kommune for publisering Norconsult Informasjonssystemer AS
2017/3445 20171114 14.11.2017 Utgående brev Bekreftelse vedr. ferdigstilling av installasjon nye geodata FKB-B 2016 Norconsult Informasjonssystemer AS
2017/3024 20171114 14.11.2017 Saksframlegg/innstilling Vikariat i PPT - ansettelsesvedtak
2017/3282 20171114 14.11.2017 Utgående brev Vedtak om særskilt norskopplæring skoleåret 2017/2018- ***** ***** ***** ***** *****
2017/3452 20171114 14.11.2017 Utgående brev Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede - fornyelse - Noen flere opplysninger *****
2017/232 20171114 14.11.2017 Utgående brev Arbeidsavtale - tilkallingsvikar i Soknedal oppvekst Ida Jonette Malvik
2017/3175 20171114 14.11.2017 Utgående brev IA - inkluderende arbeidsliv - sykmeldingsdato 260917 - ***** ***** ***** *****
2017/3451 20171114 14.11.2017 Utgående brev Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede - fornyelse - Flere opplysnminger *****
2017/3450 20171114 14.11.2017 Utgående brev Mangler i begjæring om oppdeling i eierseksjoner eiendom gnr 46 bnr 93 Trebetong AS
2017/3439 20171114 14.11.2017 Utgående brev Bekreftelse gnr 401 bnr 1 feste nr 29 i Midtre Gauldal kommune Statens Kartverk
2017/3473 20171114 14.11.2017 Utgående brev Trygghetstjeneste: Brukeravgift etter endt leieperiode *****
2017/3174 20171114 14.11.2017 Utgående brev Oppmålingsforretning Bodil Reppe
2017/3421 20171114 14.11.2017 Utgående brev Klage på vedtak - konsesjon på erverv av fast eiendom - gbnr 232/1 - Bård Henrik Hinsverk Advokatfirma Erbe og Co
2017/3467 20171114 14.11.2017 Utgående brev Søknad om leilighet ved Øverspjeldet, Dagsenterbygget - ***** ***** - Tilbakemelding *****
2017/3161 20171114 14.11.2017 Inngående brev Svar - Utbedring av pålegg Tor-Arne Høy
2017/3474 20171114 14.11.2017 Utgående brev Boligformidling: Utleie av leilighet i HO- bolig - Husleiekrav m.m. *****
2017/3471 20171114 14.11.2017 Utgående brev Naboliste med eierinformasjon eiendom gnr 400 bnr 1 fnr 14, Soknedal Søndre statsallmenning Sande Hus og Hytter AS
2016/2102 20171114 14.11.2017 Utgående brev Ferdigattest SANDE HUS OG HYTTER AS
2017/2356 20171114 14.11.2017 Utgående brev Kommunalsjef helse og velferd Roger T. Santokhie
2017/685 20171114 14.11.2017 Utgående brev Ferdigattest ÄLVSBYHUS NORGE AS
2017/3497 20171114 14.11.2017 Inngående brev Søknad om overføring av ferie 2017 - Wivian Hjelmen Wivian Hjelmen
2017/3352 20171114 14.11.2017 Inngående brev Husleiekontrakt - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** - underskrevet *****
2017/3351 20171114 14.11.2017 Inngående brev Husleiekontrakt - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** - underskrevet *****
2017/3290 20171114 14.11.2017 Inngående brev SV: deling på eiendommen gbnr 77/19 i Midtre Gauldal kommune Statens vegvesen - Region midt
2017/3351 20171114 14.11.2017 Inngående brev Kommunal garanti på depositum - Leie av kommunal bolig - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** NAV Midtre Gauldal
2017/3352 20171114 14.11.2017 Inngående brev Kommunal garanti på depositum - Leie av kommunal bolig - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** NAV Midtre Gauldal
2017/3351 20171114 14.11.2017 Inngående brev Husleiekontrakt - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** - underskrevet *****
2017/2898 20171114 14.11.2017 Inngående brev Innspill til Handlingsprogram med økonomiplan Internasjonalt Råd
2017/2122 20171114 14.11.2017 Inngående brev Oversendingsbrev med frist - Hermo- 17-072010RFA-JTRD HERMO Sør-Trøndelag jordskifterett
2017/3490 20171114 14.11.2017 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - riving/oppføring av nytt uthus/utedo - gbnr 278/13 - 7387 Singsås - tiltakshaver Rolf Ove Dahl Rolf Ove Dahl
2017/3489 20171114 14.11.2017 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - gbnr 269/13 og 269/20 - Anne Langlo, Ottar Langlo og Olav Langlo Anne Langlo
2017/3488 20171114 14.11.2017 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - gbnr 219/22 - Aina Bogen Aina Bogen
2017/3487 20171114 14.11.2017 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - gbnr 231/11 - Turid Hagen Turid Hagen
2017/2729 20171114 14.11.2017 Utgående brev Vedr. søknad om ferdigattest - garasje - gbnr 272/18 - Trond Storsve Trond Storsve
2017/2682 20171114 14.11.2017 Inngående brev Underretning til klager - anmeldt forhold - brann, ukjent årsak - Spjeldbakkan 11 a Trøndelag politidistrikt
2017/1841 20171114 14.11.2017 Utgående brev Foreløpig svar - Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra helårsbolig - gbnr 257/1 - Olav Erik Wagnild Olav Erik Wagnild
2017/2443 20171114 14.11.2017 Utgående brev Refusjonskrav til Holtålen kommune for gjesteelev for høsthalvåret 2017 - ***** ***** ***** Holtålen kommune - Oppvekstkontoret
2017/3454 20171114 14.11.2017 Utgående brev Bekreftelse på registrering - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - gbnr 202/1 - Arnt Storrøsæter Arnt Storrøseter
2017/3004 20171114 14.11.2017 Inngående brev Søknad om ferdigattest - gbnr 45/139 - tiltakshaver Eva-Karin Ydse Gamvik Knutsen Montasje
2017/2410 20171114 14.11.2017 Inngående brev Re: Eiendomsgrenser for Kåret 8 - gbnr 46/28. Alf Skogen
2017/3105 20171114 14.11.2017 Utgående brev Foreløpig svar - Riving av del av bolighus samt fjerning av stabbur - gbnr 77/19 Inge Arve Engan
2017/3455 20171114 14.11.2017 Utgående brev Refusjonskrav til Rennebu kommune for høsthalvåret 2017 - gjesteelev - ***** ***** ***** Rennebu kommune
2017/3494 20171114 14.11.2017 Inngående brev Leie av kommunal bolig - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** NAV Midtre Gauldal
2017/3493 20171114 14.11.2017 Inngående brev Leie av kommunal bolig - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** NAV Midtre Gauldal
2017/3492 20171114 14.11.2017 Inngående brev Dere må godkjenne søknaden om pensjon - ***** ***** ***** ***** Kommunal Landspensjonskasse
Ingen tilgang 20171114 14.11.2017 Inngående brev Søknad om ferdigattest - tilbygg fritidsbebyggelse - gbnr 215/26 - Burubogen, 7295 Rognes - tiltakshaver Ann Astrid og Oddgeir Rokseth Ann Astrid Rokseth
2017/3486 20171114 14.11.2017 Utgående brev Refusjonskrav til Trondheim kommune for høsthalvåret 2017 - gjesteelev - ***** ***** ***** Trondheim kommune - Sentralt fakturamottak - Org.kode 581000
2017/3485 20171114 14.11.2017 Utgående brev Refusjonskrav til Meldal kommune for høsthalvåret 2017 - ***** ***** ***** Meldal kommune - Oppvekst
2017/2582 20171113 13.11.2017 Saksframlegg/innstilling 1648_2017002_Rp_Massedeponi Støren Næringsområde Sør_1gangsbehandling
2016/1464 20171113 13.11.2017 Saksframlegg/innstilling 1648_2016010_Rp_Heimen_1gangsbehandling
2017/3095 20171113 13.11.2017 Utgående brev Vedtak om spesialundervisning - ***** ***** *****
2017/3094 20171113 13.11.2017 Utgående brev Vedtak om spesialundervisning - ***** ***** ***** *****
2017/3093 20171113 13.11.2017 Utgående brev Vedtak om spesialundervisning - ***** ***** *****
2017/3092 20171113 13.11.2017 Utgående brev Vedtak om spesialundervisning - ***** ***** *****
2017/3091 20171113 13.11.2017 Utgående brev Vedtak om spesialundervisning - ***** ***** *****
2017/3089 20171113 13.11.2017 Utgående brev Vedtak om spesialundervisning - ***** ***** *****
2017/3096 20171113 13.11.2017 Utgående brev Vedtak om spesialundervisning - ***** ***** ***** *****
2017/3394 20171113 13.11.2017 Inngående brev Svar vedr. uttak av bygningsopplysninger fra Matrikkelen til revisjonsarbeider, Midtre Gauldal kommune Kartverket
2017/3394 20171113 13.11.2017 Inngående brev Foreløpig svar vedr. bygningsopplysninger fra Matrikkelen, Midtre Gauldal kommune Kartverket
2017/222 20171113 13.11.2017 Inngående brev Oppstart forvaltningsrunde 2 av FKB, AR5 og Plan i Midtre Gauldal kommune Kartverket i Trondheim
2017/3445 20171113 13.11.2017 Inngående brev Avklaring vedr. publisering av servituttdata for Midtre Gauldal kommune Norconsult Informasjonssystemer AS
2016/3859 20171113 13.11.2017 Inngående brev Samordnet uttalelse til reguleringsplan for Soknes 1 og Kalvtrøa 6 på Støren - Midtre Gauldal kommune Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
2017/3445 20171113 13.11.2017 Inngående brev Informasjon fra Kartverket om nye FKB-data i Midtre Gauldal kommune Kartverket
2017/2445 20171113 13.11.2017 Inngående brev Søknad om ferdigattest - rehabilitering/endring av fasade/oppdeling i to leiligheter - gbnr 45/401 - Spjeldbakkan 26 - 7290 Støren - tiltakshaver Belwa eiendom AS Belwa eiendom AS
2017/2170 20171113 13.11.2017 Utgående brev Tilbakemelding på oversendt forslag til planprogram for Folstad steinbrudd PLANKONTORET FOR OPPDAL OG RENNEBU
2017/3245 20171113 13.11.2017 Inngående brev Retur av tinglyst dokument - seksjonering - gbnr 3/292 Statens kartverk Tinglysing
2017/3059 20171113 13.11.2017 Inngående brev Saldo/Utbetalingskort - journalnr 17/300506 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
2017/2750 20171113 13.11.2017 Inngående brev Saldo/Utbetalingskort - journalnr 17/300507 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
2017/2574 20171113 13.11.2017 Inngående brev Klage - vedtak om tilbygg på eksisterende garasje som skal brukes til lager og treforedling innen byggmestervirksomhet - Bakkhåggåin boligfelt - Midtre Gauldal 130/56 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
2017/3476 20171113 13.11.2017 Inngående brev Søknad om deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning - grensejustering - gbnr 280/1 - 7295 Rognes - Eva Kjelden og Ole Jørgen Kjelden Eva Kjelden og Ole Jørgen Kjelden
2017/3445 20171113 13.11.2017 Utgående brev Svar på henvendelse fra Kartverket ang. FKB-data i Midtre Gauldal kommune Kartverket
2017/2674 20171113 13.11.2017 Inngående brev Klage på kommunens vedtak om å gi dispensasjon for fradeling av boligtomt på eiendommen Midtre Gauldal 130/4 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
2017/2334 20171113 13.11.2017 Inngående brev Vedtak i klagesak - krev om retting i matrikkelen - Midtre Gauldal 132/14 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
2017/3315 20171113 13.11.2017 Utgående brev Foreløpig svar - Klage på avslag på nedsettelse av saksbehandlingsgebyr - gbnr 79/47 Ingrid Aakerli
2017/3226 20171113 13.11.2017 Inngående brev Uttalelse - Skjenkebevilling Størenhallen - 281217 Lensmannen i Midtre Gauldal
Ingen tilgang 20171113 13.11.2017 Utgående brev Begrenset høring Singsås - Forsetmo - utsatt frist Støren kirkelige fellesråd
2017/3445 20171113 13.11.2017 Utgående brev Vedr. nye geodata Midtre Gauldal kommune Norconsult Informasjonssystemer AS
2017/3090 20171113 13.11.2017 Utgående brev Vedtak om spesialundervisning - ***** ***** *****
2017/3088 20171113 13.11.2017 Utgående brev Vedtak om spesialundervisning - ***** ***** ***** *****
2017/3469 20171113 13.11.2017 Utgående brev Vedtak om sats 2018 - kommunalt tilskudd til private barnehager Liøya barnehage m.fl.
2017/3419 20171113 13.11.2017 Utgående brev Svar på søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid 2017/2018 - ***** ***** *****
2017/3474 20171113 13.11.2017 Inngående brev Husleieavtale HO-bolig - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
2017/121 20171113 13.11.2017 Inngående brev Analyseresultater - Soknedal vannverk - tatt ut 061117 Alcontrol Stjørdal
2017/3120 20171113 13.11.2017 Inngående brev Utgifter ril kirkegårder 2017 Støren kirkelige fellesråd
2017/2456 20171113 13.11.2017 Inngående brev Oversendingsbrev ***** ***** ***** - Lindorff AS m.fl. Sør-Trøndelag Tingrett
2017/121 20171113 13.11.2017 Inngående brev Analyseresultater - Støren vannverk - tatt ut 061117 Alcontrol Stjørdal
2017/3480 20171113 13.11.2017 Inngående brev Søknad om overføring av ferie 2017 - Tove Riseth Tove Riseth
2017/3479 20171113 13.11.2017 Inngående brev Søknad om overføring av ferie 2017 - May Lill Eggan May-Lill Eggan
Ingen tilgang 20171110 10.11.2017 Utgående brev Byggesaksbehandling - Ferdigattest - tilbygg våningshus - gbnr 113/2 - 7288 Soknedal - tiltakshaver Sverre Sunnset Sverre Magne Sunnset
Ingen tilgang 20171110 10.11.2017 Utgående brev Byggesaksbehandling - Ferdigattest - anneks på fritidseiendom - gbnr 249/3 - tiltakshaver Joralf Lyngen Joralf Kåre Lyngen
2017/714 20171110 10.11.2017 Utgående brev Sentral FKB-forvaltning - Midlertidig utsettelse av innføringsprosjekt Norconsult Informasjonssystemer AS
2017/2490 20171110 10.11.2017 Inngående brev Ref: 2017/2490-3 - Ber om utsettelse av frist Arnt Joar Lilleholte
2017/1805 20171110 10.11.2017 Utgående brev Forhåndsvarsel om ileggelse av overtredelsesgebyr Steinar Langørgen
2017/3445 20171110 10.11.2017 Inngående brev Henvendelse fra Kartverket vedr. nye geodata/FKB-data i Midtre Gauldal kommune Kartverket
2017/3471 20171110 10.11.2017 Inngående brev Forespørsel om naboliste for eiendommen gnr 400 bnr 1 fnr 14, Soknedal Søndre statsallmenning Sande Hus og Hytter AS
2017/2967 20171110 10.11.2017 Inngående brev Ettersendelse av dokumentasjon - vedr sak. 2017/2967 - etablering av mobilt blandeverk for betong - gbnr 45/176/6 og 45/379 Hugaas Entreprenør
2017/3464 20171110 10.11.2017 Inngående brev Melding om bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt - tilbygg inntil 15 m2 - Ramstadsjøen, Soknedal - gbnr 41/18 - tiltakshaver Jan Inge Skårvold Jan Inge Skårvold
2017/3217 20171110 10.11.2017 Inngående brev Rabbslått/Sæterås statsskog - vedr. foreløbig varsel forvaltningssak Statskog SF
2017/2490 20171110 10.11.2017 Utgående brev Tilbakemelding på fristutsettelse - gbnr 47/18 Arnt Joar Lilleholte
2017/1119 20171110 10.11.2017 Inngående brev Varsel om kontroll av det elektriske anlegget - Soknedal VBA - 221117 Gauldal Nett AS
2017/3463 20171110 10.11.2017 Inngående brev Skal det søkes om alderspensjon? - ***** ***** ***** Kommunal Landspensjonskasse
2017/3381 20171110 10.11.2017 Inngående brev Melding om sak for jordskifteretten - registrering i matrikkelen - endring Sør-Trøndelag jordskifterett
2015/3861 20171110 10.11.2017 Inngående brev Midlertidig svarbrev vedrørende 2.gangsbehandling og sluttvedtak for reguleringsplan Løkkjvollen hytteområde Planid 16482015013 Aune Transport AS
2017/1676 20171110 10.11.2017 Utgående brev Tilbakerapportering på forvaltningsrapport - sykefravær Revisjon Midt Norge
Ingen tilgang 20171110 10.11.2017 Utgående brev Byggesaksbehandling - Ferdigattest - tilbygg røkterbolig samt uthus - gbnr 82/1 - Nils Ove Fossum Nils Ove Fossum
2017/3394 20171110 10.11.2017 Utgående brev Rådgivende opplysninger vedr. bygningsopplysninger fra Matrikkelen Midtre Gauldal kommune Kartverket
2017/3445 20171110 10.11.2017 Inngående brev Ferdigstilling av installasjon nye geodata FKB-B 2016 av Norconsult Informasjonssystemer AS Norconsult Informasjonssystemer AS
Ingen tilgang 20171110 10.11.2017 Utgående brev Begrenset høring KP Singsås-Forsetmo - ny frist Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Ingen tilgang 20171110 10.11.2017 Utgående brev Kommunedelplan Enodd - bekreftelse på utsatt høringsfrist Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
2017/3472 20171110 10.11.2017 Inngående brev Høring - endringer i barnehageloven Det Kongelige kunnskapsdepartement
2017/714 20171110 10.11.2017 Inngående brev Bekreftelse vedr. utsettelse av innføringsprosjekt Sentral FKB (SFKB) Norconsult Informasjonssystemer AS
2017/3470 20171110 10.11.2017 Inngående brev Søknad om tidligpensjon for jordbrukere - ***** ***** ***** *****
2017/2898 20171110 10.11.2017 Inngående brev Innspill til økonomiplan 2018 - kommunale gebyrer og avgifter Singsås IL
2017/3468 20171110 10.11.2017 Utgående brev Forhåndsvarsel om pålegg om retting og ileggelse av tvangsmulkt Jardar Helland
2017/84 20171110 10.11.2017 Inngående brev Korrigering - søknad om produksjonstilskudd - evnt søknad om dispensasjon fra søknadsfristen - Emil Kåre Fagerbæk Emil Kåre Fagerbæk
2017/3467 20171110 10.11.2017 Inngående brev Søknad om leilighet ved Øverspjeldet, Dagsenterbygget - ***** ***** *****
2017/3466 20171110 10.11.2017 Inngående brev Samtykke til behandling av personopplysninger om ansatte - Åse Breivold Aunebakk Åse Breivold Aunebakk
2017/3465 20171110 10.11.2017 Inngående brev Taushetserklæring - Åse Breivold Aunebakk Åse Breivold Aunebakk
2016/2890 20171110 10.11.2017 Inngående brev Melding om sak for jordskifteretten - registrering i matrikkelen - endring Sør-Trøndelag jordskifterett
2017/3058 20171110 10.11.2017 Inngående brev Salg av aksjer TrønderEnergi AS Snillfjord Kommune
Ingen tilgang 20171109 09.11.2017 Inngående brev Bekreftelse på ferdigstillelse av geodatasett høydekurver for Midtre Gauldal kommune Kartverket
Ingen tilgang 20171109 09.11.2017 Utgående brev Vedr. nye høydekurver for Midtre Gauldal kommune fra siste kartleggingsprosjekt Kartverket
2017/3316 20171109 09.11.2017 Inngående brev Kommunens uttalelse : Nybygg plansilo Innovasjon Norge
2017/1417 20171109 09.11.2017 Inngående brev Fristforlengelse - ***** ***** ***** Sør-Trøndelag tingrett
2017/3445 20171109 09.11.2017 Utgående brev Aksept av endelig tilbud vedr. bistand med tilpasninger av Matrikkelen for Midtre Gauldal kommune Norconsult Informasjonssystemer AS
2017/3445 20171109 09.11.2017 Utgående brev Svar vedr. bistand med tilpasninger av Matrikkelen ved nytt kommunenummer fra 01.01.2018 Norconsult Informasjonssystemer AS
2017/3448 20171109 09.11.2017 Inngående brev Attester og vitnemål - Dag Nesheim Dag Nesheim
2017/2967 20171109 09.11.2017 Utgående brev Høringsbrev - Søknad om etablering av mobilt blandeverk for betong - gbnr 45/379 - Midtre Gauldal kommune FYLKESMANNEN I SØR-TRØNDELAG
Ingen tilgang 20171109 09.11.2017 Inngående brev Autorisasjon som helsefagarbeider - Ina Nordvik Ina Nordvik
2017/3445 20171109 09.11.2017 Utgående brev Forespørsel vedr. endring av kommunenummer og konsekvenser for Matrikkelen i Midtre Gauldal kommune Norconsult Informasjonssystemer AS
2017/3316 20171109 09.11.2017 Inngående brev Mottatt søknad - Arnt Storrøsæter Innovasjon Norge
2017/1747 20171109 09.11.2017 Inngående brev Innkalling til rettsmekling - ***** ***** ***** Sør-Trøndelag tingrett
2017/1747 20171109 09.11.2017 Inngående brev Oversendelsesbrev - oversendelse av rettsbok telefonmøte Sør-Trøndelag tingrett
2017/3452 20171109 09.11.2017 Inngående brev Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede - fornyelse - ***** ***** ***** *****
2017/2805 20171109 09.11.2017 Inngående brev Prosessvarsel til Sør-Trøndelag Tingrett Pretor Advokat AS
2017/3444 20171109 09.11.2017 Inngående brev Midlertidig arbeidsavtale - 100 % vikariat i Økonomiavdelingen - 061117-310118 - Åse Breivold Aunebakk Åse Breivold Aunebakk
2017/3442 20171109 09.11.2017 Utgående brev Trygghetstjeneste: Brukeravgift etter endt leieperiode *****
2017/3453 20171109 09.11.2017 Inngående brev Oppsigelse - Kari Aune Refseth Kari Aune Refseth
2016/211 20171109 09.11.2017 Inngående brev Anmodning om mekling - Reguleringsplan for boligutbygging - Bakketun - Folstadbakken på Frøset - Midtre Gauldal 3/106 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
2017/714 20171109 09.11.2017 Utgående brev Vurdering og informasjon vedr. videre framdrift for prosjekt med direkte oppdatering i Sentral FKB (SFKB) Kartverket
2017/2967 20171109 09.11.2017 Utgående brev Foreløpig svar - Søknad om tillatelse til tiltak - mobilt blandeverk for betong - gbnr 45/379 - Moøya, 7290 Støren - tiltakshaver Hugaas Entreprenør AS Hugaas Entreprenør AS
2017/2239 20171109 09.11.2017 Utgående brev Vedr. søknad om utslippstillatelse på deres eiendom gbnr 137/5 Stein Nilsen
2017/3430 20171109 09.11.2017 Utgående brev Søknad om utvidet skjenkeareal - 251117 - Støren kulturhus Støren kulturhus
Versjon:5.2.2.1