eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 200 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2019/2832 20191018 18.10.2019 Utgående brev Rammeavtale - Tilkallingsvikar - Enhet for Pleie og omsorg - F.o.m. 01.10.19 t.o.m. 31.03.20 - Eirin Bjerkseth Eirin Bjerkseth
2019/2832 20191018 18.10.2019 Utgående brev Rammeavtale - Tilkallingsvikar - Enhet for Pleie og omsorg - F.o.m. 01.10.19 t.o.m. 31.03.20 - Eva Hov Aunøien Eva Hov Aunøien
2019/79 20191018 18.10.2019 Utgående brev Vedtak- Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Arnt Moshaug Arnt Moshaug
2019/3111 20191018 18.10.2019 Inngående brev Tildeling av tilretteleggingsmidler for deltakelse på studier - lokal prioritering – studieåret 2019/2020 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2019/3808 20191018 18.10.2019 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet gbnr 230/104 - erverver Ingebrigt Winsnes Ingebrigt Winsnes
2019/3859 20191018 18.10.2019 Inngående brev Orientering om vedtak i sak om jakttid for elg Trøndelag fylkeskommune
2019/2244 20191018 18.10.2019 Utgående brev Valg av kontrollutvalg valgperioden 2019 - 2023 Kari Anne Endal m.fl.
2019/3857 20191018 18.10.2019 Inngående brev Krav om retting av feil og mangler i matrikkelen - gbnr 196/1 - John Helge Sandberg John Helge Sandberg
2019/3856 20191018 18.10.2019 Inngående brev Søknad om tilskudd til utvalgte kulturlandskap i jordbruket - skjøtsel - gbnr 196/1 - John Helge Sandberg John Helge Sandberg
2019/3389 20191018 18.10.2019 Inngående brev Legeerklæring datert 151019 *****
2019/3837 20191018 18.10.2019 Utgående brev Søknad om skjenkebevilling - åpent arrangement - Soknahallen - 301219 - Sokna IL fotball - Til uttalelse Lensmannen i Midtre Gauldal m.fl.
2019/3854 20191018 18.10.2019 Inngående brev Utlysning – tilskudd til kommuner for å utvikle og implementere kommunale modeller for identifikasjon og oppfølgning av utsatte barn Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
2019/3248 20191018 18.10.2019 Inngående brev Ettersendelse av situasjonskart - tilbygg hytte Håvard Harder
2019/3808 20191018 18.10.2019 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet gbnr 230/104 - erverver Linda Therese Vuttudal Linda Therese Vuttudal
2019/509 20191018 18.10.2019 Inngående brev Rapportering 2019 og innmelding av behov for kommunale SMIL-midler 2020 Fylkesmannen i Trøndelag
2019/3804 20191018 18.10.2019 Inngående brev Hytterenovasjon - ønsker oversikt over hytter/bygninger - gbnr 270/3/5 - Rolf Kleven Rolf Kleven
2019/3616 20191018 18.10.2019 Inngående brev Varsel til arbeidsgiver om avvikling av foreldrepermisjon - ***** ***** ***** *****
2019/2912 20191018 18.10.2019 Inngående brev Bygge og delingssak - Per Jan Morset - gbnr 260/1 Midttømme entreprenør AS
2019/3850 20191018 18.10.2019 Inngående brev Budal Flerbrukshus - parkeringsareal/midler Styret i Budal flerbrukshus
2018/4130 20191018 18.10.2019 Inngående brev Forretningsplan - Norservice interiør AS NORSERVICE INTERIØR AS
2019/3841 20191018 18.10.2019 Inngående brev Høring - Endringer i forskrift om betaling frå pasientar for poliklinisk helsehjelp i spesialisthelsetenesta Det kongelige helse- og omsorgsdepartement
2019/2862 20191018 18.10.2019 Inngående brev Tilsagn om tilskudd til utvalgte kulturlandskap 2019 - Seterdalene i Budalen - drift av sanitæranlegg - Budal bygdeutvikling Fylkesmannen i Trøndelag
2019/3849 20191018 18.10.2019 Inngående brev Kartlegging av bredbånd og mobildekning , samt fiber for befolkningen i Midtre Gauldal kommune Samarbeidsgruppen (SP, H, FRP, KRF og BL)
2019/3855 20191018 18.10.2019 Inngående brev Varsel til arbeidsgiver om avvikling av foreldrepermisjon - ***** ***** ***** *****
2017/3209 20191018 18.10.2019 Inngående brev Samordnet uttalelse - Kommunedelplan Støren - Midtre Gauldal kommune Fylkesmannen i Trøndelag
2019/45 20191018 18.10.2019 Utgående brev Arbeidsavtale tilkallingsvikar lærer - Støren barneskole Mari Belsvik
2019/3858 20191018 18.10.2019 Inngående brev Kunngjøring tilskuddsordning - Systematisk identifikasjon og oppfølging av utsatte barn i kommunene - 2019 - NB! kort søknadsfrist Kompetansesenter rus - Midt-Norge, seksjon Trøndelag sør
2019/79 20191018 18.10.2019 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Roger Kåring Roger Kåring
2019/1488 20191018 18.10.2019 Inngående brev Erklæring ang bruksrett til veg/adkomst parkering - Inger O. Staverløkk Elin Staverløkk
2019/3851 20191018 18.10.2019 Inngående brev Søknad om tilskudd til utvalgte kulturlandskap i jordbruket - skjøtsel - gbnr 192/3 - Svein Ove Enlid Svein Ove Enlid
2019/3853 20191018 18.10.2019 Utgående brev Trygghetstjeneste: Brukeravgift etter endt leieperiode *****
2019/3823 20191018 18.10.2019 Utgående brev Søknad om tilskudd til utvalgte kulturlandskap i jordbruket - skjøtsel - gbnr 44/3 - Sivert Nygaard Fylkesmannen i Trøndelag
2017/3209 20191018 18.10.2019 Inngående brev Innspill til KDP Støren Svenn Ola Krognes
2018/2223 20191017 17.10.2019 Utgående brev Byggesaksbehandling - Ferdigattest veranda - gbnr 231/7 - Turid Hagen Turid Hagen
2018/2141 20191017 17.10.2019 Inngående brev Overtakelse av prosjekt - tilbygg til våningshus - Kotsøy boligbyggelag AS Kotsøy boligbyggelag AS
2019/3781 20191017 17.10.2019 Inngående brev Uttalelse til varsel om oppstart: Endring av reguleringsplan 2012006 - Grutheim boligfelt Bane NOR SF
2019/1622 20191017 17.10.2019 Utgående brev Søknad om støtte fra Kommunale næringsfond - kompetanseheving ansatte -terminert søknad Wærness kompetanse AS
2019/3839 20191017 17.10.2019 Inngående brev Søknad om overføring av ferie 2019 - Preshan Hasan Ali Preshan Hasan Ali
2019/3447 20191017 17.10.2019 Utgående brev Foreløpig svar- tilbygg bolig - gbnr 21/2 - 7295 Rognes KOTSØY BYGGELAG AS
2019/3448 20191017 17.10.2019 Utgående brev Foreløpig svar- riving av brannruiner - gbnr 86/3 - 7288 Soknedal Winsnes maskin & transport AS
2019/2160 20191017 17.10.2019 Inngående brev Vedtak i klagesak vedr. Direktoratet for mineralforvaltnings vedtak om delvis avslag på krav om innsyn Nærings- og fiskeridepartementet
2019/3840 20191017 17.10.2019 Inngående brev Midlertidig arbeidsavtale - 6,31 % stillingsutvidelse til 100 % sykepleier - Enhet for pleie og omsorg - Hjemmesykepleien - 011119-311219 - Berit Budal Berit Budal
2019/3838 20191017 17.10.2019 Inngående brev Midlertidig arbeidsavtale - prosjektmedarbeider - 221019-291119 - Sigrid Monsen Sigrid Monsen
2017/3415 20191017 17.10.2019 Utgående brev Vedr. søknad om ferdigattest eiendom gbnr 219/10 Morten Forsetlund
2019/532 20191017 17.10.2019 Utgående brev Byggesaksbehandling - Midlertidig brukstillatelse - gbnr 131/40 (131/2) - Dagmar Tømmerås NORGESHUS OPPDAL BYGG AS
2019/3307 20191017 17.10.2019 Inngående brev Ny henvendelse vedrørende lekeapparater - Singsås skole FAU Singsås skole
2019/196 20191017 17.10.2019 Inngående brev Kjørebok - motorferdsel i utmark - 2018-2019 - eiendommen til Anders Moshaug - Sigmund Moshaug Sigmund Moshaug
2019/196 20191017 17.10.2019 Inngående brev Kjørebok - motorferdsel i utmark - 2018-2019 - trasé nr 21 - Sigmund Moshaug Sigmund Moshaug
2019/2883 20191017 17.10.2019 Inngående brev Midlertidig arbeidsavtale - 100 % vikariat skogbruksrådgiver - 171019-310920 - Ola Halvor Seeberg Nygård Ola H S Nygård
2019/79 20191017 17.10.2019 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Jan Ole Holshaug Jan Ole Holshaug
2019/3837 20191017 17.10.2019 Inngående brev Søknad om skjenkebevilling - åpent arrangement - Soknahallen - 301219 - Sokna IL fotball Sokna IL Fotball v/ Einar Morten Fløttum
2016/3510 20191017 17.10.2019 Inngående brev Varsel om frist for å gjennomføre og rapportere - smil, 913340507 Landbruksdirektoratet
2016/2458 20191017 17.10.2019 Inngående brev Dokumentasjon utgifter - inngjerding av gammel kulturmark - gbnr 275/1 - Per Ingar Troøien Per Ingar Troøien
2018/1252 20191017 17.10.2019 Inngående brev Refusjonskrav for barnehageplass våren 2019 - ***** ***** ***** *****
2019/3403 20191017 17.10.2019 Inngående brev Kommunens uttalelse : Utvidelse av gjødsellager kombinert med sikring av gjødsellager Innovasjon Norge
2018/2342 20191017 17.10.2019 Inngående brev Tilsagn om tilskudd til utvalgte kulturlandskap - jordutgard rundt setervoll - Trond A. Krigsvoll - Seterdalene i Budalen - Midtre Gauldal kommune FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2019/3248 20191017 17.10.2019 Utgående brev Foreløpig svar - tilbygg hytte på eiendom 193/31 Håvard Sotberg Harder
2018/3871 20191017 17.10.2019 Utgående brev Svar på søknad om fritak fra slamgebyr - gbnr 230/27 - Ole og Leif Engesmo Ole Engesmo m.fl.
2019/3366 20191017 17.10.2019 Utgående brev Godkjent søknad om installasjon av flisfyringsanlegg på eiendom gbnr 198/2 - Storrøsvollen, 7298 Budalen Norsk Landbruksrådgivning Vest SA
2019/79 20191017 17.10.2019 Utgående brev Vedtak- Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Svein Ove Enlid Svein Ove Enlid
2019/2371 20191017 17.10.2019 Utgående brev Oppsigelse av kommunalt leieforhold - ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
2019/79 20191017 17.10.2019 Utgående brev Vedtak-Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Inger-Lise Lyngmo Inger-Lise Lyngmo
2019/79 20191017 17.10.2019 Utgående brev Vedtak- søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Morten Kotsbakk Morten Kotsbakk
2019/79 20191017 17.10.2019 Utgående brev Vedtak- søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Thomas Wolden Thomas Wolden
2019/3594 20191017 17.10.2019 Saksframlegg/innstilling Rapporter fra vernerunder 2019 - AMU`s prioritering
2019/3248 20191017 17.10.2019 Inngående brev Svar på deres saksnr. 2019/3248-3 Håvard Harder
2019/1215 20191017 17.10.2019 Inngående brev Rammeavtale - tilkallingsvikar - Enhet for pleie og omsorg - 011019-310320 - Ina Maria Aune Solberg Ina Maria Aune Solberg
2017/3386 20191017 17.10.2019 Inngående brev Søknad om ferdigattest - enebolig med garasje - gbnr 225/8 Børø byggservice AS
2018/2825 20191017 17.10.2019 Utgående brev Vedr. søknad om ferdigattest - gbnr 230/3 - Per Inge Singsaas ALMÅS MASKIN AS
2019/3847 20191017 17.10.2019 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet gbnr 58/3 - erverver Birgit Alstad Birgit Alstad
2016/2708 20191017 17.10.2019 Inngående brev Taushetserklæring - Rahaf Aldakkak Rahaf Aldakkak
2019/3846 20191017 17.10.2019 Inngående brev Tungtransport forbi Kjørkvollveien 29 Inger Marie Hov
2019/3845 20191017 17.10.2019 Inngående brev Begrenset politiattest - Hamdya Mohammed Hassen Hamdya Mohammed Hassen
2019/3848 20191017 17.10.2019 Inngående brev Høring: Nasjonale faglige anbefalinger for undersøkelse av syn i helsestasjons- og skolehelsetjenesten Helsedirektoratet
2016/3747 20191017 17.10.2019 Inngående brev Søknad om ferdigattest - hytte - gbnr 22/22 Ove Aunøien
2018/4152 20191017 17.10.2019 Inngående brev Rammeavtale - tilkallingsvikar - Enhet for pleie og omsorg - 011019-310320 - Hamdya Mohammed Hassen Hamdya Hassen
2017/1952 20191017 17.10.2019 Utgående brev Vedrørende søknad om ferdigattest - carport til enebolig - gbnr 3/67 - Frøsetåsen 11 - 7290 Støren - tiltakshaver Mary Storrøsæter Mary Storrøsæter
2019/220 20191017 17.10.2019 Utgående brev Avløpsanlegg - Ferdigattest - gbnr 27/27 - Roger Kåring BROEN RØRSERVICE AS
Ingen tilgang 20191017 17.10.2019 Inngående brev Søknad om ferdigattest - nytt bygg/bolig - gbnr 281/1 - Kotsøy - 7387 Singsås - tiltakshaver Hans Nordløkken Per Gunnar Nordløkken
2019/3469 20191017 17.10.2019 Utgående brev Foreløpig svar - garasje med overbygd terrasse - gbnr 130/48 - 7288 Soknedal Magnar Vingelen
2018/2149 20191017 17.10.2019 Inngående brev Retur av tinglyst dokument - Melding til tinglysing - ny grunneiendom fra festegrunn - gbnr 9/7 Statens kartverk Tinglysing
2019/3843 20191017 17.10.2019 Inngående brev Søknad om deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning - fradeling av tilleggsareal til gbnr 192/11 - gbnr 192/2 - 7298 Budalen - Tordis Oderøien Tordis Olderøien
Ingen tilgang 20191017 17.10.2019 Utgående brev Foreløpig svar - Søknad om midlertidig brukstillatelse - gbnr 131/1/10 Tor-Arne Høy
Ingen tilgang 20191017 17.10.2019 Utgående brev Foreløpig svar - søknad om ferdigattest hytte og uthus - gbnr 131/1/10 Tor-Arne Høy
2019/1290 20191017 17.10.2019 Inngående brev Månedsrapport Klimaplan Plankontoret
2019/3830 20191017 17.10.2019 Saksframlegg/innstilling Støtte til TV-aksjonen 2019
2019/79 20191017 17.10.2019 Utgående brev -Vedtak- søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Bjørn Graffer Bjørn Graffer
2019/79 20191017 17.10.2019 Utgående brev Vedtak- søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Johannes Brun Johannes Brun
2019/3743 20191017 17.10.2019 Utgående brev Søknad om skjenkebevilling - ny bevilling - Singsås kro og pub - Tahir Kar - Uttalelse Lensmannen i Midtre Gauldal m.fl.
2019/3811 20191017 17.10.2019 Utgående brev Nabovarsel - Tilbygg - GBNR 45/99- signert Pål Martin Rogneslien
2019/1326 20191016 16.10.2019 Utgående brev Uttalelse vedr. vurdering av arbeidsevne og tilrettelegging ift. uføregrad for ***** ***** ***** *****
2019/3832 20191016 16.10.2019 Inngående brev Midlertidig arbeidsavtale - 25 % vikar - Kulturskolen - 161019-311219 - Helge Huldt-Nystrøm Helge Huldt-Nystrøm
2019/3598 20191016 16.10.2019 Utgående brev Oppgradering til SOSI Plan 4.5.2 og tilbakemelding av funksjonalitet ifm. sluttført prosjekt den 15.10.2019 Norconsult Informasjonssystemer AS
2019/113 20191016 16.10.2019 Inngående brev Status for kommunens partskonto i Geovekst-samarbeidet, Norge Digitalt og FDV-avtale for matrikkel/geodata pr. 10. oktober 2019 Kartverket
2019/3829 20191016 16.10.2019 Inngående brev Avtale om leie av jord - eier Tore Staverløkk - gbnr 143/6 - leier Lars Staverløkk Tore Staverløkk
2019/1488 20191016 16.10.2019 Inngående brev Søknad om deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning - punktfeste for hytte - gbnr 139/2 - 7288 Soknedal - Elin Staverløkk Elin Staverløkk
2017/2239 20191016 16.10.2019 Inngående brev Søknad om ferdigattest - gbnr 137/5 GeoMidt AS
2019/3824 20191016 16.10.2019 Inngående brev Arbeidsplassvurdering - ***** ***** Driv HMS
2019/2876 20191016 16.10.2019 Inngående brev Tilsagn om tilskudd til utvalgte kulturlandskap 2019 - Seterdalene i Budalen - forprosjekt for å etablere avd for bygdeservice - Forollhogna lam - Aril Røttum - Midtre Gauldal FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2019/3823 20191016 16.10.2019 Inngående brev Søknad om tilskudd til utvalgte kulturlandskap i jordbruket - skjøtsel - gbnr 44/3 - Sivert Nygaard Sivert Nygaard
2019/3822 20191016 16.10.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - tilbygg til hytte - gbnr 191/19 - 7298 Budalen - tiltakshaver Renathe Greve Renathe Greve
2019/3820 20191016 16.10.2019 Utgående brev Vedtak: Tildeling av veiadresse gnr/bnr 49/25 LIØYA BARNEHAGE SA
2019/3828 20191016 16.10.2019 Inngående brev Søknad om tilskudd til tiltak i beiteområder - gbnr 236/1 - Magne Harald Liabø Magne Harald Liabø
2019/3108 20191016 16.10.2019 Inngående brev Husleiekontrakt - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
2018/1395 20191016 16.10.2019 Inngående brev Begrenset politiattest - Mari Synnøve Knutsen Mari Synnøve Knutsen
2019/3203 20191016 16.10.2019 Inngående brev Avtale om praksisplass i introduksjonsprogrammet - 141019-311219 - ***** ***** ***** *****
2019/1183 20191016 16.10.2019 Utgående brev SV: Søknad om igangsettingstillatelse Støren - gbnr 45/302 Olje og Energi AS
2019/2367 20191016 16.10.2019 Inngående brev Søknad om permisjon - etter/videreutdanning - 181119-211119 - trekkes - June Hermo June Hermo
2019/2367 20191016 16.10.2019 Inngående brev Søknad om permisjon - etter/videreutdanning - 141019-171019 - trekkes - June Hermo June Hermo
2019/3821 20191016 16.10.2019 Inngående brev Høring - Forslag til endringer i vannforskriften Det kongelige klima- og miljødepartement
2019/3833 20191016 16.10.2019 Inngående brev Midlertidig arbeidsavtale - tilkallingsvikar - Støren barneskole - 160919-311219 - Monicha Rud Monicha Rud
2019/1326 20191016 16.10.2019 Inngående brev Referat fra dialogmøte - ***** ***** ***** NAV Midtre Gauldal
2019/3831 20191016 16.10.2019 Inngående brev Søknad om godkjenning av plan for nydyrking - gbnr 143/3 - Endre Staverløkk og Hanne Moslett Endre Staverløkk
2019/3826 20191016 16.10.2019 Inngående brev Utbetaling av rammetilskudd til kommuner og fylkeskommuner i 2020 Kommunal- og moderniseringsdepartement
2019/1488 20191016 16.10.2019 Inngående brev Vedr. 19-77840-5 - Fylkesveg 6568 i Midtre Gauldal kommune - Tillatelse til utvidet bruk av avkjørsel - gnr. 139 bnr. 2 - Soknedal Statens vegvesen
2019/3740 20191016 16.10.2019 Inngående brev Svar - Geoteknisk undersøkelse - undergang ved Rognes - Søknad tiltak nær jernbane Bane NOR SF
2019/3570 20191016 16.10.2019 Inngående brev Innsendt søknad om spillemidler til anlegg - Asfaltering Hauka skianlegg Sokna idrettslag
2019/3570 20191016 16.10.2019 Inngående brev Innsendt søknad om spillemidler til anlegg - Felthurtiganlegg Dalheim ved Dalheim skyteanlegg Soknedal skytterlag
2019/3726 20191016 16.10.2019 Utgående brev Forhandlingsprotokoll kap 5.1 - 2019 - ***** ***** NITO v/ Roger Monsen
2019/3726 20191016 16.10.2019 Utgående brev Forhandlingsprotokoll kap 5.1 - 2019 Den norske jordmorforeningv/ Ida Engen
2019/3726 20191016 16.10.2019 Utgående brev Forhandlingsprotokoll - kap 5.1 - 2019 Skolelederforbundet v/ Svein Ofstad
2019/3726 20191016 16.10.2019 Utgående brev Forhandlingsprotokoll kap 5.1 - 2019 Bibliotekarforbundet v/ Morten O. Haugen
2019/3726 20191016 16.10.2019 Utgående brev Forhandlingsprotokoll kap 5.1. - 2019 Norsk sykepleierforbund v/ Wivian Hjelmen
2019/3726 20191016 16.10.2019 Utgående brev Forhandlingsprotokoll kap 5.1 - 2019 Tekna v/ Sonia M. Roedelè
2019/3726 20191016 16.10.2019 Utgående brev Forhandlingsprotokoll - kap 5.1 - 2019 Fagforbundet v/ Kari Stensås
2019/3814 20191016 16.10.2019 Utgående brev Arbeidsavtale - Prosjektstilling Sigrid Monsen
2019/3726 20191016 16.10.2019 Utgående brev Forhandlingsprotokoll kap 5.1 - 2019 NITO v/ Roger Monsen
2019/3669 20191016 16.10.2019 Utgående brev Foreløpig svar Magne H. Liabø
2019/3819 20191016 16.10.2019 Inngående brev Veileder - råd for personer med funksjonsnedsettelse - oppfordring om å legge ut lenke til veilederen på nettsidene Bufetat
2018/4608 20191016 16.10.2019 Inngående brev Midtre Gauldal - vedtak i klagesak - byggesak gnr265 bnr17 - søknad om dispensasjon FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2019/3818 20191016 16.10.2019 Inngående brev Informasjon om distribusjon og forvaltning av FKB-data ifm. kommune-og regionreformen Kartverket
2019/433 20191016 16.10.2019 Inngående brev Velkommen til eiermøter i TrønderEnergi høsten 2019 Trønderenergi
2019/1536 20191016 16.10.2019 Inngående brev Purring - Søknad om gebyrnedsettelse Siri Storrø
2019/3817 20191016 16.10.2019 Inngående brev ReMidt IKS - Innkalling til konstituerende møte 14.11.2019, kl. 11.00 - 14, Løkken Verk ReMidt IKS
2019/3816 20191016 16.10.2019 Inngående brev Søknad om støtte fra Kommunale næringsfond - Kompetanseheving av ansatte - Wærness kompetanse AS Wærness kompetanse AS
2019/3815 20191016 16.10.2019 Inngående brev Vitnemål for videregående opplæring - Sigrid Monsen Sigrid Monsen
2019/79 20191016 16.10.2019 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Jørund Forset Jørund Forset
2019/3814 20191016 16.10.2019 Saksframlegg/innstilling Ansettelsesvedtak - Prosjektstilling - Matrikkel prosjekt
2019/3799 20191016 16.10.2019 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning - grensegang gbnr 258/45 Wenche Lufall Fagerbekk og Trond Kartstein Amundsen
2019/16 20191016 16.10.2019 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale - tilkallingsvikar - Budal oppvekst Gjertrud Kjønnås
2019/2373 20191016 16.10.2019 Utgående brev Tlf beskjed ad befaring og forventet tilbakemelding - Gang- og sykkelveg - Sokneslia WINSNES MASKIN & TRANSPORT AS
2019/3795 20191016 16.10.2019 Utgående brev Høringsuttalelse - Trafikksikkerhetsplan - Midtre Gauldal kommune - 2019 - 2023 Statens vegvesen v/Per Olav Krogstad m.fl.
2019/3598 20191015 15.10.2019 Inngående brev Installasjonsdokument ifm. oppgradering til SOSI Plan 4.5.2, prosjekt sluttført 15.10.2019 Norconsult Informasjonssystemer AS
2017/3209 20191015 15.10.2019 Inngående brev Innspill til KDP Støren Støren Betong As
2019/3187 20191015 15.10.2019 Utgående brev Godkjent søknad om oppføring av anneks med soverom - gbnr 263/10 - Fordalen, 7387 Singsås - tiltakshaver John Ivar Næsgård John Ivar Næsgård
2019/3484 20191015 15.10.2019 Utgående brev Fartshumper - Frøsetveien Øystein Steen
2019/3732 20191015 15.10.2019 Inngående brev Søknad om stilling Jasminka Fazlic
2018/3207 20191015 15.10.2019 Utgående brev Delingsbehandling - fradeling av grunneiendom som tilleggsareal til eiendommen gbnr 147/42 - gbnr 147/19 Edvin Arnstein Berg
2019/2207 20191015 15.10.2019 Utgående brev Byggesaksbehandling - Godkjent søknad om oppføring av tilbygg til eksisterende bygning på eiendommen gbnr 234/1 fnr 7 - Hans Ivar Brattset Hans Ivar Brattset
2017/3209 20191015 15.10.2019 Inngående brev Ny reguleringsplan Engan 2017/3209 synnøve sundseth
2019/2644 20191015 15.10.2019 Utgående brev Oversendelse av klagesak til Fylkesmannen for endelig behandling FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2019/3813 20191015 15.10.2019 Inngående brev Oppsigelse av stilling - Eli Figenschow Eli Figenschow
2019/196 20191015 15.10.2019 Inngående brev Kjørebok - motorferdsel i utmark - 2019 - Leiv Forodden Leiv Forodden
2019/3379 20191015 15.10.2019 Utgående brev Høringsbrev - Søknad om dispensasjon - PlanID2012009 - gbnr 39/1 Norges vassdrags- og energidirektorat m.fl.
2019/2644 20191015 15.10.2019 Utgående brev Melding om vedtak - klagebehandling - vedtak om avslag på søknad om dispensasjon for å plassere fritidsbolig i hensynssone - gbnr 49/40 BØRØ BYGGSERVICE AS
2019/3835 20191015 15.10.2019 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - ATV m/belter - Jostein Magne Sunnset Jostein Magne Sunnset
2019/3751 20191015 15.10.2019 Utgående brev Etter henvendelse fra Multiconsult Norge AS 15.10.19 - Ny oversendelse av høydedata for prosjekteringsarbeider for Næringsområde Støren Sør Multiconsult Norge AS
2019/79 20191015 15.10.2019 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Johannes Brun Johannes Brun
2019/3751 20191015 15.10.2019 Inngående brev Bekreftelse på mottak av kart/geodatagrunnlag for prosjekteringsarbeider Næringsområde Støren Sør, totalt 8 datafiler Multiconsult Norge AS
2019/3700 20191015 15.10.2019 Utgående brev Foreløpig svar - søknad om deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning - fradeling av bebygd hyttetomt - gbnr 8/6 Kari Rakel Folstad Solberg
2019/3751 20191015 15.10.2019 Utgående brev Tilrettelegging av kart/geodatagrunnlag for prosjekteringsarbeider Næringsområde Støren Sør, forsendelse nr. 3 - Høyde-data Multiconsult Norge AS
2019/3751 20191015 15.10.2019 Utgående brev Tilrettelegging av kart/geodatagrunnlag for prosjekteringsarbeider Næringsområde Støren Sør, forsendelse nr. 1 Multiconsult Norge AS
2017/3150 20191015 15.10.2019 Utgående brev Byggesaksbehandling - Ferdigattest - gbnr 130/18 - Idehus Refseth Bygg AS IDEHUS REFSETH BYGG AS
2019/3805 20191015 15.10.2019 Inngående brev Krav om retting av feil og mangler i matrikkelen - gbnr 81/19 - Nina Hagerup-Lyngvær Nina Hagerup-Lyngvær
2018/1588 20191015 15.10.2019 Utgående brev Foreløpig svar - søknad om utslippstillatelse for fritidsbolig - gbnr 218/20 - Randi Anita Uttian A-R HELGEMO AS
2019/196 20191015 15.10.2019 Inngående brev Kjørebok - motorferdsel i utmark - 2018-2019 - trasé nr 21 -Trygve Stensås Trygve Stensås
2018/2141 20191015 15.10.2019 Inngående brev Ettersendelse av endringer vedrørende byggesak - 31/1 Malum Bygg AS
2019/159 20191015 15.10.2019 Inngående brev Kvartalsvis rapportering/statistikk 3. kvartal 2019 for Matrikkelen, Midtre Gauldal kommune Kartverket
2017/3209 20191015 15.10.2019 Inngående brev Høringssvar KDP Støren fra Midtre Gauldal Næringsselskap Støren Industribygg ANS
2017/3209 20191015 15.10.2019 Inngående brev Høringssvar - Ny kommuneplan Støren Steinar Schult
2017/3209 20191015 15.10.2019 Inngående brev Høringssvar - kommunedelplanen - MG Asvo Midtre Gauldal ASVO AS
2017/3209 20191015 15.10.2019 Inngående brev Høringssvar - Kommunedelplan Støren NiT MG NiT MG
2019/3806 20191015 15.10.2019 Inngående brev Melding om bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt - uthus til hytte - gbnr 263/49 - 7387 Singsås - Stein Bjørnli Stein Bjørnli
2019/3801 20191015 15.10.2019 Utgående brev Søknad om tilskudd til utvalgte kulturlandskap i jordbruket - gbnr 192/4 - Egil Solem Fylkesmannen i Trøndelag
2019/3800 20191015 15.10.2019 Utgående brev Søknad om tilskudd til utvalgte kulturlandskap i jordbruket - gbnr 181/3 - Sissel Enodd Fylkesmannen i Trøndelag
2017/3209 20191015 15.10.2019 Inngående brev Ad innspill til kommuneplanen - Næringsområde Moøya Trond Rønningen
2019/3797 20191015 15.10.2019 Utgående brev Søknad om tilskudd til utvalgte kulturlandskap i jordbruket - gbnr 173/3 - Johanne Enlid Fylkesmannen i Trøndelag
2017/3209 20191015 15.10.2019 Inngående brev Merknader til Kommunedelplan Støren (50272017007) - Berit og Bjørn Nybjerkan Gauldalsadvokatene
2017/3209 20191015 15.10.2019 Inngående brev Høring - Utkast kommunedelplan Støren 2019-2031 Midt Energi AS
2017/3209 20191015 15.10.2019 Inngående brev Merknader og innspill Kommunedelplan Støren Eilif Peder Folstad
2019/196 20191015 15.10.2019 Inngående brev Kjørebok - motorferdsel i utmark - 2018-2019 - Trygve Stensås Trygve Stensås
2018/3871 20191015 15.10.2019 Inngående brev Søknad om fritak fra slamgebyr - gbnr 230/27 - Ole Engesmo og Leif Engesmo Ole Engesmo m.fl.
2019/3751 20191015 15.10.2019 Utgående brev Tilrettelegging av kart/geodatagrunnlag for prosjekteringsarbeider Næringsområde Støren Sør, forsendelse nr. 2 - FKB-data Multiconsult Norge AS
2017/3209 20191015 15.10.2019 Inngående brev Reguleringsplan for Engan - sak 17/3209 Anja Sundseth
2017/3209 20191015 15.10.2019 Inngående brev Uttalelse til kommunedelplan Støren Karina Berge Moen
2019/3781 20191015 15.10.2019 Inngående brev Vedr. 16-59046-5 - Fylkesveg 6562 i Midtre Gauldal kommune - Tilbakemelding på varsel om oppstart - endring av reguleringsplan 2012006 Grutheim boligfelt - gnr. 3 bnr. 9 m.fl. - Frøset Statens vegvesen
2017/1983 20191014 14.10.2019 Inngående brev Anmodning om utbetaling av tilskudd til utvalgte kulturlandskap i jordbruket - Budalen - oppgrusing setervei - søker Veilaget seterveien Bjørbekkdalen Bjørbekkdalen setervei
2019/3722 20191014 14.10.2019 Utgående brev Svar på søknad om fritak fra slamgebyr - gbnr 138/3 - Fred Ove Stallvik Solum Fred Ove Stallvik Solum
2019/79 20191014 14.10.2019 Utgående brev Vedtak- søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Eivind Solberg Eivind Solberg
2019/3673 20191014 14.10.2019 Utgående brev Støren Sør, krav om miljøinformasjon Eivind Nygaard
2019/79 20191014 14.10.2019 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Svein Ove Enlid Svein Ove Enlid
2019/3463 20191014 14.10.2019 Utgående brev Vedtak av navn på adresseparsell 20 300, 30 050, 2 160, 10 007, 10 109, 20 001, 20 003, 20 005, 20 306, 20 308, 20 310, 20 311, 20 312, 20 313, 30 008, 30 009, 30 012, 30 013, 30 014, 30 051, 40 206 Johnny Skjenald m.fl.
2019/3764 20191014 14.10.2019 Saksframlegg/innstilling Høringsuttalelse: Det videregående opplæringstilbudet for 2020 - 2021 og innfasing av ny yrkesfaglig tilbudsstruktur
2019/2473 20191014 14.10.2019 Utgående brev Rapport etter befaring - renseanlegg og stikkveger - Slettet hyttefelt SLETTE HYTTEFELT AS
2019/3794 20191014 14.10.2019 Inngående brev Innspill om barnevern Nina Lønning
2019/646 20191014 14.10.2019 Utgående brev Melding om vedtak Håvard Sætermo
2017/3209 20191014 14.10.2019 Inngående brev Innspill til Kommunedelplan for Støren - gbnr 56/1 - Henrik Aas Henrik Aas
2019/3802 20191014 14.10.2019 Inngående brev Avtale om leie av grunn - eier Anne Buset - leier Midtre Gauldal kommune - gbnr 284/7 Heidi Rønning
2019/3800 20191014 14.10.2019 Inngående brev Søknad om tilskudd til utvalgte kulturlandskap i jordbruket - skjøtsel - gbnr 181/3 - Sissel Enodd Sissel Enodd
2019/2568 20191014 14.10.2019 Inngående brev Retur av tinglyst dokument - skjøte - gbnr 45/241 Statens kartverk Tinglysing
Versjon:5.2.2.1