eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 200 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2018/480 20180720 20.07.2018 Inngående brev Fylkesmannens behandling av klage - avslag på dispensasjon fra reguleringsplan - Midtre Gauldal kommune gnr/bnr 83/10 Fylkesmannen i Trøndelag
2017/452 20180720 20.07.2018 Inngående brev Høring og offentlig ettersyn - kommuneplanens samfunnsdel 2018- 2030 Selbu kommune
2018/1022 20180720 20.07.2018 Inngående brev Referat Representantskapsmøte IKA Trøndelag Postmottak
2018/2942 20180720 20.07.2018 Inngående brev Klage på ansatt Hilde Lian
2018/2946 20180720 20.07.2018 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - Gunn Nancy Halsetrønning/Hans Morten Løvrød Gunn Nancy Halsetrønning/Hans Morten Løvrød
2018/2855 20180720 20.07.2018 Inngående brev Ettersendelse av ytterligere opplysninger i forbindelse med søknad om parkeringstillatelse - ***** ***** ***** *****
2018/2174 20180720 20.07.2018 Inngående brev Trekker søknad om utslippstillatelse - gbnr 135/1 - Arnfinn Wagnild Arnfinn Wagnild
2018/2944 20180720 20.07.2018 Inngående brev Arbeidsavtale - 60 % fast stilling - miljøterapeut - 20 % Basmoen ungdomsklubb og 40 % Vårt Jobbhus - fra 010718 - Tone Reese Tone Reese
2018/2943 20180720 20.07.2018 Inngående brev Arbeidsavtale - fast 14,08 % - assistent under utdanning som helsefagarbeider - Hjemmesykepleien - fom 010918 - Espen Talsnes Flatmo Esplen Talsnes Flatmo
2018/2615 20180720 20.07.2018 Inngående brev Ettersendelse av opplysninger - søknad om om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - fasadeendring/tilbygg inngangsparti mv - gbnr 3/23 Ewa Roguska
2018/2916 20180720 20.07.2018 Inngående brev Innsyn i personalmappe - ***** ***** ***** ***** Advokatene i LO
2018/2945 20180720 20.07.2018 Inngående brev Søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid 2018/2019 - ***** ***** ***** ***** *****
2018/2846 20180719 19.07.2018 Utgående brev Arbeidsavtale - Ressursstilling Ernæring og kosthold - Enhet for Pleie og omsorg - f.o.m. 01.09.18 t.o.m. 01.09.20 - Janike Prytz Soknes Janike Prytz Soknes
2018/2870 20180719 19.07.2018 Inngående brev Søknad om stilling Kacper Kamil Wojtowicz
2018/314 20180719 19.07.2018 Utgående brev Utbetaling av kommunalt tilskudd til privat veg - Kjønnumvegen Hans Tore Laache
2018/2873 20180719 19.07.2018 Utgående brev Svar - Oppsigelse av arbeidsavtale som ferievikar - ***** ***** *****
2016/414 20180719 19.07.2018 Inngående brev Oversendelse av oppdatert pdf-kart - Småvollan park Norske hus
2018/2587 20180719 19.07.2018 Inngående brev Søknad om stilling Lars-Erik Moxness
2018/2591 20180719 19.07.2018 Inngående brev Søknad om stilling Toril Sunde
2018/2926 20180719 19.07.2018 Utgående brev Vedtak om spesialundervisning- ***** ***** ***** *****
2018/2849 20180719 19.07.2018 Inngående brev Arbeidsavtale - Stillingsutvidelse - Fast 95,19 % som hjelpepleier - Enhet for pleie og omsorg p.t. Midtre Gauldal sykehjem avd. Rød - F.o.m. 01.10.18 - Kristin Hugås Kristin Hugås
2018/2937 20180719 19.07.2018 Inngående brev Midlertidig arbeidsavtale - 100 % vikariat sykepleier - Enhet for pleie og omsorg pt Midtre Gauldal sykehjem - avdeling Rød - t.o.m. 31.05.18 - Med mulighet for fast tilsettelse - Liv Sæther Flå Liv Sæther Flå
2018/2258 20180719 19.07.2018 Inngående brev Ettersendelse av nabovarsel for gbnr 82/88 - fradeling av grunneiendom - gbnr 82/1/10 - rekvirent Nils Ove Fossum Jorun Garberg
2018/2121 20180719 19.07.2018 Inngående brev Interkommunalt arkiv - Trøndelag IKS - endring av selskapsavtale Meråker kommune
2018/933 20180719 19.07.2018 Inngående brev Anmodning om utbetaling av tilskudd - traktorvei kl 7 - Gravåsløkkja Halvor Bonesvoll
2018/1613 20180719 19.07.2018 Inngående brev Godtgjøring av interkommunalt skadefellingslag i forbindelse med skadefellingsforsøk på bjørn i Midtre Gauldal og Holtålen kommuner Fylkesmannen i Trøndelag
2018/2922 20180719 19.07.2018 Utgående brev Svar - Oppsigelse av stilling - 4,69 % ved Soknedal Bo- og dagsenter - Aina Engen Aine Engen
2018/2602 20180719 19.07.2018 Utgående brev Foreløpig svar - søknad om deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning - fradeling av T40 - Gammelvollia hyttefelt - gbnr 177/14 Margunn Øien
2018/2930 20180719 19.07.2018 Utgående brev Vedtak om spesialundervisning- ***** ***** ***** ***** ***** *****
2018/314 20180719 19.07.2018 Utgående brev Utbetaling av kommunalt tilskudd til privat veg - Astrid Lien Astrid Lien
2018/2911 20180719 19.07.2018 Utgående brev Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede - ***** ***** *****
Ingen tilgang 20180719 19.07.2018 Utgående brev Krav om orden utendørs rundt bolig - ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Ingen tilgang 20180719 19.07.2018 Utgående brev Krav om orden utendørs rundt bolig - ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Ingen tilgang 20180719 19.07.2018 Utgående brev Krav om orden utendørs rundt bolig - ***** ***** ***** ***** ***** *****
2018/930 20180719 19.07.2018 Inngående brev Utbetalingsanmodning - støtte til filmproduksjon av galleriåpning på Singsås stasjon - søker Astrid Wolden Regionalforvaltning
2018/2936 20180719 19.07.2018 Inngående brev Utvidet dekning av kjøretøy - for pantehaver Tryg forsikring
2018/2940 20180719 19.07.2018 Inngående brev Klage på ansettelse av ny kontaktperson for ***** ***** ***** *****
2018/2939 20180719 19.07.2018 Inngående brev Arbeidsavtale - 13,62 % assistent - Enhet for pleie og omsorg pt hjemmesykepleien - fom 010918 - Kent Gundersen Kent Gundersen
2018/2938 20180719 19.07.2018 Utgående brev Søknad om forebygging- og tilretteleggingstilskudd - ledergruppen PLO NAV skanning
2018/2289 20180719 19.07.2018 Inngående brev Utbetalingsvedtak av 180718 - Multidose Helfo
2018/2149 20180719 19.07.2018 Inngående brev Ettersendelse av dokumentasjon - fradeling av grunneiendom - gbnr 9/1/3 - Nordre Langvatn, Støren - rekvirent Ole H. Bjørgen Kari Kummeneje Skare
2018/2921 20180719 19.07.2018 Utgående brev Svar - Oppsigelse av stilling - 73,95 + 1,17 % sykepleier - Silje Græsli Silje Græsli
2018/2587 20180719 19.07.2018 Inngående brev Søknad om stilling Dag Kjetil Hwang
2018/2589 20180719 19.07.2018 Inngående brev Søknad om stilling Lars-Erik Moxness
2018/2589 20180719 19.07.2018 Inngående brev Søknad om stilling *****
2018/2929 20180719 19.07.2018 Utgående brev Vedtak om spesialundervisning- ***** ***** ***** ***** ***** *****
2018/2575 20180719 19.07.2018 Inngående brev Søknad om permisjon for annen stilling - Anders Nordmo Anders Nordmo
2018/2937 20180719 19.07.2018 Utgående brev Bekreftelse av fast oppmøtested i fast 100 % stilling som sykepleier - Enhet for pleie og omsorg, pt Midtre Gauldal sykehjem, avdeling Rød - Liv Sæther Flå Liv Sæther Flå
2018/935 20180719 19.07.2018 Inngående brev Anmodning om utbetaling av tilskudd til veibygging - Gammelvollen Halvor Bonesvoll
2018/2935 20180719 19.07.2018 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - oppføring av betongstasjon - Liøya - gbnr 49/21 - Støren betong AS PRO INVENIA AS
2018/2934 20180719 19.07.2018 Utgående brev Vedrørende fremdrift for å kunne fremme byggesøknad om garasje - gbnr 162/7 Gunvor Heggvold
2018/2422 20180718 18.07.2018 Utgående brev Vedrørende Faste stillinger og vikariat - Helgestillinger - Enhet for Pleie og omsorg Marianne Solum
2018/2589 20180718 18.07.2018 Inngående brev Søknad om stilling Svein Nordløkken
2018/1634 20180718 18.07.2018 Inngående brev Søknad om stilling Stig Olav Lilleøkdal
2018/2148 20180718 18.07.2018 Utgående brev Delingsbehandling/jordlovsbehandling - innløsing av punktfeste gbfnr 9/1/2 til egen grunneiendom - gbnr 9/1 Ole Bjørgen
2018/1634 20180718 18.07.2018 Inngående brev Søknad om stilling Helene Næss
2018/2591 20180718 18.07.2018 Inngående brev Søknad om stilling Mats Skårvold
2018/30 20180718 18.07.2018 Inngående brev Arbeidsavtale - endring i din 85 % stilling som sykepleier - Enhet for pleie og omsorg pt Hjemmesykepleien - fom 010918 - Kjerstin Reitan Kjerstin Reitan
2018/2931 20180718 18.07.2018 Inngående brev Tilbakemelding - kartlegging adgangskontroll - Singsås bo- og dagsenter - ***** ***** *****
2018/2927 20180718 18.07.2018 Inngående brev Manglende Elvforbygning ved Gaula i Rogstad Søren Holm Johansen
2018/2422 20180718 18.07.2018 Utgående brev Vedrørende Faste stillinger og vikariat - Helgestillinger - Enhet for Pleie og omsorg Malin Nyhus
2018/2351 20180718 18.07.2018 Utgående brev Vedrørende Fast 77,35 % stilling Sykepleier - Enhet for Pleie og omsorg, p.t. Støren Bo- og dagsenter Eila Røsbjørgen
2018/1648 20180718 18.07.2018 Utgående brev Arbeidsavtale - Fast 14,08 % stilling Helsefagarbeider helg - Enhet for Pleie og omsorg, p.t. Korttidsavdelingen gr. 4 - Tiltredelse etter avtale - Eirin Haugen Eirin Haugen
Ingen tilgang 20180718 18.07.2018 Utgående brev Avslutning av leieforhold i i HO-bolig *****
2018/2422 20180718 18.07.2018 Utgående brev Arbeidsavtale - Fast 12,21 % stilling helg Assistent - Enhet for Pleie og omsorg, p.t. Soknedal Bo- og dagsenter - Tiltredelse etter avtale - Ida Rud Ida Rud
2018/2912 20180718 18.07.2018 Utgående brev Søknad om refusjonsgaranti- skoleåret 2018/2019- ***** ***** Trondheim kommune
2018/2914 20180718 18.07.2018 Utgående brev Bekreftelse på registrert egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - gbnr 131/14 - Trond Jensen Eiendomsmegler 1 Midt-Norge AS
2018/2928 20180718 18.07.2018 Inngående brev Søknad om bygging av landbruksvei - gbnr 2/1 - Dag Idar Kjelstad Dag Idar Kjelstad
2018/2920 20180718 18.07.2018 Utgående brev Bekreftelse på registrert egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - gbnr 84/7 - Kjetil Økdal Heimdal eiendomsmegling
2018/887 20180718 18.07.2018 Utgående brev Vedrørende krav om retting i Matrikkel - Bygningsnummer 10721512 - Gbnr 132/8 Sigmund Haugen
2018/1613 20180718 18.07.2018 Inngående brev Fornyelse av skadefellingstillatelse på 1 bjørn i deler av Holtålen, Midtre Gauldal, Tydal og Selbu kommuner 2018 Fylkesmannen i Trøndelag
2018/2927 20180718 18.07.2018 Inngående brev Manglende elvforbygning ved Gaula i Rogstad Norges vassdrags- og energidirektorat
2018/2925 20180718 18.07.2018 Inngående brev Informasjonsbrev ifm databehandleravtale mellom kunde og Nokas AS Nokas AS
2018/2422 20180718 18.07.2018 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale - 14,96 % stilling helg Assistent under utdanning som helsefagarbeider - Enhet for Pleie og omsorg, p.t. Støren Bo- og dagsenter - Tiltredelse etter avtale, t.o.m. 31.03.19 - Stein-Inge Nyrud Stein-Inge Nyrud
2018/2895 20180718 18.07.2018 Inngående brev Tilbygg terasse - gbnr 230/102 - Jens Udo Røhlinger Jens Udo Røhlinger
2018/314 20180718 18.07.2018 Inngående brev Søknad om kommunalt tilskudd til vedlikehold av privat vei - Kjønnumvegen Kjønnumvegen
2018/2873 20180718 18.07.2018 Inngående brev Oppsigelse av arbeidsavtale som ferievikar - ***** ***** *****
2018/2870 20180718 18.07.2018 Inngående brev Søknad om stilling Al Nazir Hamad Beshir
2018/2422 20180718 18.07.2018 Utgående brev Vedrørene faste stillinger og vikariat - Helgestillinger - Enhet for Pleie og omsorg Marycris Sayson
2018/2422 20180718 18.07.2018 Utgående brev Vedrørende Faste stillinger og vikariat - Helgestillinger - Enhet for Pleie og omsorg Ragnhild Reitstøen m.fl.
2018/2144 20180718 18.07.2018 Utgående brev Vedrørende Fast 100 % stilling Sykepleier - Enhet for Pleie og omsorg, p.t. Midtre Gauldal sykehjem - Flytstilling Eila Røsbjørgen m.fl.
2018/2526 20180718 18.07.2018 Utgående brev Vedr. leieforhold til ***** ***** , opplysninger om inntekt m.m. *****
2018/2319 20180718 18.07.2018 Utgående brev Delingsbehandling - fradeling av grunneiendom som tilleggsareal til gbnr 166/10 - gbnr 166/1 Per Erik Sørløkken m.fl.
2018/432 20180718 18.07.2018 Saksframlegg/innstilling Ansettelsesvedtak - Faste stillinger og vikariat i ulike stillingshjemler for sykepleiere/vernepleiere/helsefagarbeidere/hjelpepleiere/omsorgsarbeidere/assistenter/eventuelt andre faggrupper - Støren Bo og dagsenter
2018/2931 20180718 18.07.2018 Inngående brev Tilbakemelding - kartlegging adgangskontroll - Singsås bo- og dagsenter - ***** ***** *****
2018/2931 20180718 18.07.2018 Inngående brev Tilbakemelding - kartlegging adgangskontroll - Singsås bo- og dagsenter - ***** *****
2018/2768 20180718 18.07.2018 Utgående brev Foreløpig svar - fradeling av ny hyttetomt - gbnr 181/2 Jens Storli
2018/2895 20180718 18.07.2018 Utgående brev Vedrørende tilbygg terasse - gbnr 230/102 Jens Udo Röhlinger
2017/3716 20180718 18.07.2018 Inngående brev Tilsagn om tilskudd til Forebyggings- og tilretteleggingstilskudd - gruppe av ansatte - ergonomiopplæring, internundervisning, samarbeidsmøter og frikjøp av ansatte for undervisning NAV tiltak Trøndelag
2018/246 20180718 18.07.2018 Inngående brev Tilsagn om tilskudd til Forebyggings- og tilretteleggingstilskudd - gruppe av ansatte - opplæring og samlinger NAV tiltak Trøndelag
2018/2846 20180718 18.07.2018 Inngående brev Arbeidsavtale - Ressursstilling Ernæring og kosthold - Enhet for pleie og omsorg - f.o.m. 01.09.18 t.o.m. 01.09.20 - Janike Prytz Soknes Janike Prytz Soknes
2018/2931 20180718 18.07.2018 Inngående brev Tilbakemelding - kartlegging adgangskontroll - Singsås bo- og dagsenter - ***** ***** *****
2018/2919 20180718 18.07.2018 Utgående brev Foreløpig svar - fradeling av bebygd hyttetomt - gbnr 289/1 Ingar Gravrok
Ingen tilgang 20180718 18.07.2018 Utgående brev Bestilling av modul 4 + 8 - Lederutdanning helse og omsorg - Høgskolen i innlandet Høgskolen i innlandet
Ingen tilgang 20180718 18.07.2018 Inngående brev Forurensing i Frøset boligfelt Kjell Storbekkrønning
2018/2500 20180717 17.07.2018 Utgående brev Byggesaksbehandling - Godkjent søknad om tillatelse til tiltak - riving av eldre våningshus og oppføring av nytt - gbnr 144/1, 7288 Soknedal - tiltakshaver Magnus Solum SELBUHUS INDUSTRIER AS
2018/2285 20180717 17.07.2018 Utgående brev Byggesaksbehandling - Godkjent søknad om tilbygg hytte - gbnr 234/2/10 - 7287 Singsås - tiltakshaver Erlend Knudtsen Erlend Sagmo Knudtsen
2015/3854 20180717 17.07.2018 Utgående brev Vedr. søknad om ferdigattest gbnr 39/17 Broen rørservice AS
2018/2346 20180717 17.07.2018 Utgående brev Utslippstillatelse - Godkjent søknad om utslippstillatelse for hytte - gbnr 169/5 - 7298 Budalen - tiltakshaver Lars K Røsberg BROEN RØRSERVICE AS
2017/2366 20180717 17.07.2018 Utgående brev Byggesaksbehandling - Ferdigattest - avløpsanlegg - gbnr 127/14 - 7288 Soknedal - tiltakshaver Sverre Solberg BROEN RØRSERVICE AS
2018/2422 20180717 17.07.2018 Saksframlegg/innstilling Ansettelsesvedtak - Faste stillinger og vikariat - Helgestillinger for helsefagarbeidere/hjelpepleiere/omsorgsarbeidere - p.t. Enhet for pleie og omsorg
2017/3450 20180717 17.07.2018 Inngående brev Signert dokument og fullmakt - oppdeling i eierseksjoner - gbnr 46/93 - tomannsbolig Trebetong AS
2016/4026 20180717 17.07.2018 Inngående brev Tilbakemelding på bekymringsmelding - Pleie og omsorgstjenesten i Midtre Gauldal kommune Fylkesmannen i Trøndelag
2018/2591 20180717 17.07.2018 Inngående brev Søknad om stilling Marit Kristin Krogstad
2018/2870 20180717 17.07.2018 Inngående brev Søknad om stilling Niklas Volden
2018/2916 20180717 17.07.2018 Inngående brev Innsyn i personalmappe - ***** ***** ***** ***** Advokatene i LO
2018/2611 20180717 17.07.2018 Inngående brev Arbeidsavtale - 55 % lærer - Budal skole - Ingrid Storlimo Ingrid Storlimo
2018/2908 20180717 17.07.2018 Inngående brev Klage på avslag søknad dispensasjon fradeling tomt og oppføring fritidsbolig - gbnr 24/1 - Espen Pallin Espen Pallin
2018/2802 20180717 17.07.2018 Utgående brev Høring - Søknad om bygging av landbruksvei - gbnr 257/7 - Helge Engen Trøndelag fylkeskommune m.fl.
2018/314 20180717 17.07.2018 Utgående brev Utbetaling av kommunalt tilskudd privat veg - Mølavegen Mølavegen v/Helge Malum
2018/314 20180717 17.07.2018 Utgående brev Utbetaling av kommunalt tilskudd til privat veg - Håkkådalsveien Nedre Håkkådalsveien Nedre v/Arve Økdal
2018/314 20180717 17.07.2018 Utgående brev Utbetaling av kommunalt tilskudd til privat veg - Tone Fossum Tone Fossum
2018/314 20180717 17.07.2018 Utgående brev Utbetaling av kommunalt tilskudd privat veg - Veianlegget Fløyfoss bru - Skogheim Veianlegget Fløyfoss bru - Skogheim v/Sigmund Storlimo
2018/314 20180717 17.07.2018 Utgående brev Utbetaling av kommunalt tilskudd til private veger - Gårdsvegen Gunhildsøyen - Løvøya Karina Berge Moen
2018/314 20180717 17.07.2018 Utgående brev Utbetaling av kommunalt tilskudd private veger - Brandegg - Lillebudal Kjell Ivar How
2018/314 20180717 17.07.2018 Utgående brev Utbetaling av kommunalt tilskudd til privat veg - Veianlegget Heftnåa - Aakerli Veianlegget Heftnåa - Aakerli v/Arnfinn Aakerli
2018/314 20180717 17.07.2018 Utgående brev Utbetaling av kommunalt tilskudd til privat veg - Bordalsveien Bordalsveien v/Leif Kristian Bordal
2018/2898 20180717 17.07.2018 Utgående brev Orientering om endring i oppmøte i fast 78,96 % stilling som helsefagarbeider - Anne Grete Rogstad Anne Grete Rogstad
2018/314 20180717 17.07.2018 Utgående brev Angående søknad om kommunalt tilskudd til privat veg - Veien Aunmo - Tillerås - Skråberga Veien Aunmo Tillerås - Skråberga v/Egil Sagen
2018/2661 20180717 17.07.2018 Utgående brev Husleiekontrakt - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
2018/2552 20180717 17.07.2018 Utgående brev Delingsbehandling/jordlovsbehandling - Fradeling av punktfeste 77/25/7 til egen grunneiendom - gbnr 73/16 Karl Erik Solem
2018/314 20180717 17.07.2018 Utgående brev Utbetaling av kommunalt tilskudd privat veg - Veiforeningen SNØ v/Thom Arnesen Veiforeningen SNØ v/Thom Arnesen
2018/314 20180717 17.07.2018 Utgående brev Utbetaling av kommunalt tilskudd til privat veg - Veiforeningen Høen - Forodden Veiforeningen Høen - Forodden v/Birger Borge
2018/136 20180717 17.07.2018 Utgående brev Skjenkekontroll - 060718 - Tilbakemelding Securitas AS
2017/3886 20180717 17.07.2018 Utgående brev Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 28-32 - Sommeren 2018 - Enhet for Pleie og omsorg - Nahed Osman Ali Mohammed Nahed Osman Ali Mohammed
2018/2379 20180717 17.07.2018 Utgående brev Utslippstillatelse - Godkjent søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolig - gbnr 144/1 - Sørlien gård, Hauka, 7288 Soknedal - Magnus Solum BROEN RØRSERVICE AS
2017/736 20180717 17.07.2018 Utgående brev Byggesaksbehandling - Ferdigattest - Firemannsbolig - gbnr 81/68 IDEHUS REFSETH BYGG AS
2018/2835 20180717 17.07.2018 Utgående brev Fellingstillatelser og kjevelapper Bestandsplanområder i Midtre Gauldal
2018/1180 20180717 17.07.2018 Inngående brev Kjørebok 2018 - motorferdsel i utmark - Steinar Bones Steinar Bones
2018/2917 20180717 17.07.2018 Inngående brev Invitasjon til høring om foreslått løyvepolitikk for kommersielle bussruter i Trøndelag Trøndelag Fylkeskommune
2018/2897 20180717 17.07.2018 Utgående brev Bekreftelse på registrert egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - gbnr 39/40 - Gerd Oddveig Almås Gerd Oddveig Almås
2018/2921 20180717 17.07.2018 Inngående brev Oppsigelse av stilling - 73,95 + 1,17 % sykepleier - Silje Græsli Silje Græsli
2018/2919 20180717 17.07.2018 Inngående brev Søknad om deling/rekvisisjon av kartforretning - fradeling av bebygd hyttetomt - gbnr 289/1 - 7387 Singsås - Ingar Gravrok Ingar Gravrok
2018/2914 20180717 17.07.2018 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet - gbnr 131/14 - Trond Jensen Magnus Rostad
2018/2924 20180717 17.07.2018 Inngående brev Søknad om unntak fra arbeidsgiveransvar for sykepenger - ***** ***** ***** NAV Oppdal og Rennebu
2018/2923 20180717 17.07.2018 Inngående brev Arbeidsavtale - stillingsutvidelse til fast 68,8 % fagarbeider natt - Enhet for pleie og omsorg pt Støren bo- og dagsenter og Soknedal bo- og dagsenter - fom 010918 - Aina Engen Aina Engen
2018/2845 20180717 17.07.2018 Inngående brev Arbeidsavtale - Stillingsutvidelse - Fast 54,69 % som fagarbeider - Enhet for pleie og omsorg p.t. Korttidsavdelingen gr. 4 ved Midtre Gauldal sykehjem - F.o.m. 13.08.18 - Janike Prytz Soknes Janike Prytz Soknes
2018/13 20180717 17.07.2018 Utgående brev Velferdspermisjon - Joar Røttum - vurdering Joar Røttum
2018/2915 20180717 17.07.2018 Inngående brev Midlertidig arbeidsavtale - 14,3 % lærer - Budal skole - 010818 - 310719 - Ingrid Storlimo Ingrid Storlimo
2018/2922 20180717 17.07.2018 Inngående brev Oppsigelse av stilling - 4,69 % ved Soknedal bo- og dagsenter - Aina Engen Aina Engen
2018/2920 20180717 17.07.2018 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - gbnr 84/7 - Kjetil Økdal Heimdal eiendomsmegling
2018/2602 20180717 17.07.2018 Inngående brev Fradeling av T40 Gjertrud Kjønnås
2018/2402 20180717 17.07.2018 Utgående brev Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - landingstillatelse med helikopter - Trønderenergi kraft AS Trønder energi
2018/1785 20180717 17.07.2018 Utgående brev Vedtak - Søknad om bygging av landbruksveg - gbnr 234/3 - Bernt Olav Reitstøen Bernt Olav Reitstøen
2018/2526 20180717 17.07.2018 Utgående brev Avslutning av leieforhold i HO-bolig - Utflytting fra Kalvtrøa Omsorgsleil. ***** ***** ***** - sluttoppgjør *****
2018/2893 20180717 17.07.2018 Utgående brev Tjenestebevis Milete Woldu Abraha
2018/2895 20180717 17.07.2018 Utgående brev Vedrørende bygging av terrasse Jens Udo Röhlinger
2018/2316 20180716 16.07.2018 Utgående brev Matrikkelbrev gbnr 134/9 Sokna Idrettslag
2018/2868 20180716 16.07.2018 Utgående brev 60% fast stilling miljøterapeut Tone Reese
2018/432 20180716 16.07.2018 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale - 20,40 % stilling som assistent helg - Enhet for Pleie og omsorg, p.t. Støren Bo- og dagsenter, Nordstuu - Tiltredelse etter avtale, t.o.m. 31.03.19 - Jorid Berg Helland Jorid Berg Helland
2018/432 20180716 16.07.2018 Utgående brev Arbeidsavtale - Midlertidig stillingsutvidelse - 76,23 % stilling som hjelpepleier - Enhet for Pleie og omsorg, p.t. Støren Bo- og dagsenter - F.o.m. 01.09.18 t.o.m. 31.03.19 - Anita Kant Anita Kant
Ingen tilgang 20180716 16.07.2018 Utgående brev Tjenesteattest - Helle Berg Helle Berg
2018/432 20180716 16.07.2018 Utgående brev Arbeidsavtale - Stillingsutvidelse til fast 49,30 % fagarbeider natt - Enhet for Pleie og omsorg, p.t. Støren Bo- og dagsenter og Soknedal Bo- og dagsenter - F.o.m. 03.09.2018 - Åse Oline Heggvold Åse Oline Heggvold
2018/2850 20180716 16.07.2018 Utgående brev Arbeidsavtale - Stillingsutvidelse - Fast 61,5 % som hjelpepleier - Enhet for Pleie og omsorg, p.t. Midtre Gauldal sykehjem, avd. Rød - F.o.m. 01.10.18 - Kari Grindhagen Kari Grindhagen
2017/2385 20180716 16.07.2018 Utgående brev Byggesaksbehandling - tiltak uten ansvarsrett - Godkjent søknad om oppføring av garasje - gbnr 45/162 Helge Johansen
2018/432 20180716 16.07.2018 Utgående brev Arbeidsavtale - Stillingsutvidelse til fast 72,77 % stilling som fagarbeider natt - Enhet for Pleie og omsorg, p.t Soknedal Bo- og dagsenter - F.o.m. 03.09.2018 - Linda Therese Løseth Linda Therese Løseth
2018/2553 20180716 16.07.2018 Utgående brev Delingsbehandling - fradeling av punktfeste 74/1/1 til egen grunneiendom - gbnr 73/16 Karl Erik Solem
2018/432 20180716 16.07.2018 Utgående brev Arbeidsavtale - Stillingsutvidelse til fast 68,08 % stilling som fagarbeider natt - Enhet for Pleie og omsorg, p.t. Støren Bo- og dagsenter og Soknedal Bo- og dagsenter - F.o.m. 01.09.2018 - Aina Engen Aina Engen
2018/2665 20180716 16.07.2018 Utgående brev Foreløpig svar - søknad om deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning - fradeling av boligtomt nr 21 i reguleringsplan Morset - gbnr 260/1 Per Jan Morseth
2018/232 20180716 16.07.2018 Inngående brev Referat - eksternt samarbeidsgruppemøte E6 Ulsberg - Melhus Nye Veier
2018/1613 20180716 16.07.2018 Inngående brev Utvidelse av fellingsområde for iverksatt tillatelse til felling av 1 bjørn - Holtålen, Midtre Gauldal, Selbu og Tydal kommuner Fylkesmannen i Trøndelag
2018/2878 20180716 16.07.2018 Utgående brev Foreløpig svar - krav om retting av feil og mangler i matrikkelen - gbnr 45/332 ADVOKAT ANNA THERESE FLATMO
2018/2863 20180716 16.07.2018 Inngående brev Svar på brev av 12.07.2018 vedr. eiendomsskatt gbnr 400/1 - 118/2 Ola Arvid Røe
2018/314 20180716 16.07.2018 Utgående brev Utbetaling kommunalt tilskudd til privat veg - Refsetveien veilag Refsetveien veilag v/Karl Ivar Refseth
2017/3733 20180716 16.07.2018 Utgående brev Orientering om lukking av sak - Krav om økt stilling - ***** ***** ***** *****
2018/314 20180716 16.07.2018 Utgående brev Angående søknad om kommunalt tilskudd til privat veg - Norunn Gunnes Norunn Gunnes
2018/314 20180716 16.07.2018 Utgående brev Utbetaling av kommunalt tilskudd til private veger - Samsjøveien Kjetil Aunøien
2018/314 20180716 16.07.2018 Utgående brev Angående Søknad om kommunalt tilskudd til privat veg - Gårdsvegen Øyan Nordre - Grytdal Oddgeir Stamnestrø Grytdal
2018/314 20180716 16.07.2018 Utgående brev Kommunalt tilskudd til privat veg - FV622 - Hyttehaug Lars Hyttehaug
2018/432 20180716 16.07.2018 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale - 20,42 % stilling Assistent helg - Enhet for Pleie og omsorg, p.t. Støren Bo- og dagsenter, Nordstuu - Tiltredelse etter avtale, t.o.m. 31.03.19 - Mohammed E. Haggar Badawi Mohammed E. Haggar Badawi
2018/314 20180716 16.07.2018 Utgående brev Utbetaling av kommunalt tilskudd til privat veg - Høstvoll-/Høydalsvegen Nils Magne Granmo
2018/2886 20180716 16.07.2018 Inngående brev Søknad om sekundærbosetting - ***** ***** *****
2018/2870 20180716 16.07.2018 Inngående brev Søknad om stilling Ali Hussein Almohamad
2018/2870 20180716 16.07.2018 Inngående brev Søknad om stilling Mohamednour Malek Halwi
2018/2589 20180716 16.07.2018 Inngående brev Søknad om stilling John Ivar Reitan
2018/2863 20180716 16.07.2018 Utgående brev Foreløpig svar eiendomsskatt - gbnr 400/1 - 118/2 - Ola Arvid Røe Ola Arvid Røe
2018/2861 20180716 16.07.2018 Utgående brev Foreløpig svar - krav om retting av feil og mangler i matrikkelen - gbnr 79/2 og 79/6 Emilie Gynnild
2017/3386 20180716 16.07.2018 Inngående brev Søknad om tillatelse i ett trinn - enebolig med garasje - gbnr 225/8 - 7387 Singsås - tiltakshaver Ole Jørgen Aune BØRØ BYGGSERVICE AS
2018/2882 20180716 16.07.2018 Utgående brev Foreløpig svar - søknad om tillatelse til tiltak - gbnr 147/42 - fritidsbolig SIGVARTSEN DESIGN AS
Ingen tilgang 20180716 16.07.2018 Utgående brev Lukking av sak - Krav etter Arbeidsmiljøloven § 14-9(5) - ***** ***** Maria Aune
2018/314 20180716 16.07.2018 Utgående brev Utbetaling av kommunalt tilskudd til privat veg - Haukås - Sæterhaugen Egil Bårseth
2018/314 20180716 16.07.2018 Utgående brev Utbetaling av kommunalt tilskudd til privat veg - Granmovegen Nils Magne Granmo
2018/2870 20180716 16.07.2018 Inngående brev Søknad om stilling Thomas Trabandt
2018/2587 20180716 16.07.2018 Inngående brev Søknad om stilling Geir Jan-Inge Solli
2018/2884 20180716 16.07.2018 Utgående brev Vedrørende din tidligere henvendelse med ønske om å gå over i nattstilling - ***** ***** *****
2017/3450 20180716 16.07.2018 Utgående brev Avtale vedr. signering av nødvendige dokumenter før tinglysing av eierseksjonering gnr 46 bnr 93, Støren Trebetong AS
2017/1815 20180716 16.07.2018 Utgående brev Orientering om lukking av sak - Krav om forhandlinger etter AML §14-4a. - ***** ***** *****
2018/314 20180716 16.07.2018 Utgående brev Utbetaling av kommunalt tilskudd til privat veg - Enlihaugen Veilag Enlihaugen Veilag v/Bjørnar Heksem
2018/314 20180716 16.07.2018 Utgående brev Utbetaling av kommunalt tilskudd til privat veg - Burusjøveien Veilaget Burusjøveien v/Heidi Svepstad
2018/2870 20180716 16.07.2018 Inngående brev Søknad om stilling Mohamednour Malek Halwi
2018/2880 20180716 16.07.2018 Utgående brev Orientering om fast økt stilling - ***** ***** ***** *****
2018/314 20180716 16.07.2018 Utgående brev Utbetaling av kommunalt tilskudd til private veg - Busetveien Harald Buset
2018/314 20180716 16.07.2018 Utgående brev Utbetaling av kommunalt tilskudd til privat veg - Gardsvegen Høgsteggen Johny Høgsteggen
2018/793 20180716 16.07.2018 Utgående brev Foreløpig svar - Søknad om rammetillatelse - Oppføring av 2 stk enebolig, 5 enebolig i kjede, 3 stk firemannsbolig og 1 stk seksmannsbolig med garasjer og boder - gbnr 81/69 IDEHUS REFSETH BYGG AS
2018/1743 20180716 16.07.2018 Utgående brev Foreløpig svar - Søknad om tillatelse til tiltak - Oppføring av hytte og uthus - gbfnr 214/1/3 CRAFT BYGG AS
2018/314 20180716 16.07.2018 Utgående brev Utbetaling av kommunalt tilskudd til privat veg - Røttum-Tilset vegen Leif Havik
2018/2421 20180716 16.07.2018 Saksframlegg/innstilling Ansettelsesvedtak - Faste rekrutterings-/studentstillinger helg - Enhet for pleie og omsorg
2018/314 20180716 16.07.2018 Utgående brev Kommunalt tilskudd til privat veg - Ravnåsvegen vegforening Ravnåsvegen vegforening v/Gunnar Hermo
2018/314 20180716 16.07.2018 Utgående brev Utbetaling av kommunalt tilskudd til privat veg - Stensåsveg Bernt Johnny Stensås
2018/2909 20180716 16.07.2018 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - firehjuls-/sekshjulstrekker - Odd Morten Fiskum Odd Morten Fiskum
Versjon:5.2.2.1