eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 200 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2018/4315 20190115 15.01.2019 Inngående brev Ettersendelse av dokumentasjon i forbindelse med søknad om startlån - ***** ***** *****
2018/3181 20190115 15.01.2019 Inngående brev Midlertidig arbeidsavtale - 100 % vikariat - lærer - 010119-310719 - Erlend Ødegård Granøien Erlend Ødegård Granøien
2017/3690 20190115 15.01.2019 Inngående brev Bekreftelse på behandling - ***** ***** Midtre Gauldal legekontor
2019/95 20190115 15.01.2019 Inngående brev Revisors beretning vedrørende kompensasjonsoppgave for merverdiavgift - 5. termin 2018 Revisjon Midt-Norge SA
2019/95 20190115 15.01.2019 Inngående brev Revisors beretning vedrørende kompensasjonsoppgave for merverdiavgift - 4. termin 2018 Revisjon Midt-Norge SA
2019/95 20190115 15.01.2019 Inngående brev Revisors beretning vedrørende kompensasjonsoppgave for merverdiavgift - 3. termin 2018 Revisjon Midt-Norge SA
2018/2835 20190115 15.01.2019 Inngående brev Fellingsrapporter 2018 - hjort, rådyr og elg - Drift 5, Budal og Hauka Drift 5, Budal og Hauka
2019/190 20190115 15.01.2019 Inngående brev Lov og forskrift - tekniske standarder til ladepunkter og fyllestasjoner for alternative drivstoff - høring Det kongelige samferdselsdepartement
2018/3943 20190115 15.01.2019 Inngående brev Midlertidig arbeidsavtale - 100 % vikar avdelingsleder - Enhet for pleie og omsorg pt Hjemmesykepleien - 010219-030319 - Ruth Elsbet Sveås Digre Ruth Elsbet Sveås Digre
2018/4185 20190115 15.01.2019 Inngående brev Midlertidig arbeidsavtale - stillingsutvidelse - 93,78 % sykepleier - Enhet for pleie og omsorg pt Hjemmesykepleien - 010219-030319 - Anne Rimol Sommervold Anne Rimol Sommervold
2018/3376 20190115 15.01.2019 Inngående brev Ettersendelse av dokumentasjon - Vedr utslipp - gbnr 263/58 Broen rørservice AS
2019/189 20190115 15.01.2019 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra Reguleringsplan for Bakkebo - oppføring av hytte - gbnr 147/42 - 7288 Soknedal - tiltakshavere Kjersti Busklein og Olav Berg Sigvartsen design AS
2018/4194 20190115 15.01.2019 Inngående brev Midlertidig arbeidsavtale - forlengelse av stillingsutvidelse - 48,59 % assistent - Hjemmesykepleien - 010219-030319 - Espen Talsnes Flatmo Espen Talsnes Flatmo
2019/185 20190115 15.01.2019 Inngående brev Refusjon av kommunens utgifter til jegerprøven for 2018 Miljødirektoratet
2019/184 20190115 15.01.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak - tilbygg bolig - gbnr 81/31 - 7288 Soknedal - tiltakshavere Håvard Ø Granøien og Lena Fløttum Håvard Ø Granøien
2017/2582 20190115 15.01.2019 Inngående brev Foreløpig oversendelse saksbehandling Deponi Støren næringsområde Sweco v/ Vegar Christoffersen Walsøe
2019/24 20190115 15.01.2019 Utgående brev Rammeavtale - Tilkallingsvikar - Enhet for Pleie og omsorg - F.o.m. 01.04.19 t.o.m. 30.09.19 - Espen Sæther Espen Sæther
2019/24 20190115 15.01.2019 Utgående brev Rammeavtale - Tilkallingsvikar - Enhet for Pleie og omsorg - F.o.m. 01.04.19 t.o.m. 30.09.19 - Anja Marie Hakvåg Anja Marie Hakvåg
2019/24 20190115 15.01.2019 Utgående brev Rammeavtale - Tilkallingsvikar - Enhet for Pleie og omsorg - F.o.m. 01.01.19 t.o.m. 31.03.19 - Anja Marie Hakvåg Anja Marie Hakvåg
2019/24 20190115 15.01.2019 Utgående brev Rammeavtale - Tilkallingsvikar - Enhet for Pleie og omsorg - f.o.m. 01.04.19 t.o.m. 30.09.19 - Malin Bratt Staverløkk Malin Bratt Staverløkk
2019/24 20190115 15.01.2019 Utgående brev Rammeavtale - Tilkallingsvikar - Enhet for Pleie og omsorg - F.o.m. 01.01.19 t.o.m. 31.03.19 - Malin Bratt Staverløkk Malin Bratt Staverløkk
2019/24 20190115 15.01.2019 Utgående brev Rammeavtale - Tilkallingsvikar - Enhet for pleie og omsorg - F.o.m. 01.01.19 t.o.m. 31.03.19 - Thomas Hammerås Thomas Hammerås
Ingen tilgang 20190115 15.01.2019 Inngående brev Søknad om ferdigattest - gbnr 400/1 Esten Ove Indset
2019/148 20190115 15.01.2019 Inngående brev Serviceavtale ihht montering av minirenseanlegg Per Jan Morseth
2018/935 20190115 15.01.2019 Utgående brev Revisjon og anvisning av tilskudd - tilskudd til vegbygging - Gammelvollen - Halvor Bonesvoll Fylkesmannen i Trøndelag
2019/105 20190115 15.01.2019 Utgående brev Invitasjon - begrenset anbudskonkurranse - kvalitets- og avvikssystem - Midtre Gauldal kommune - 2019 Extend AS
2019/105 20190115 15.01.2019 Utgående brev Invitasjon - begrenset anbudskonkurranse - kvalitets- og avvikssystem - Midtre Gauldal kommune - 2019 EVRY ASA
2019/105 20190115 15.01.2019 Utgående brev Invitasjon - begrenset anbudskonkurranse - kvalitets- og avvikssystem - Midtre Gauldal kommune COMPILO AS
2019/192 20190115 15.01.2019 Inngående brev Rapportering til Kulturdepartementet om eventuelt etablerte og nedlagte frivilligsentraler i den enkelte kommune i tidsrommet fra 1. juni 2018 til 1. juni 2019 Det kongelige kulturdepartement
2018/2835 20190115 15.01.2019 Inngående brev Fellingsrapporter 2018 - hjort, rådyr og elg - Fordalen Fordalen
2019/24 20190115 15.01.2019 Utgående brev Rammeavtale - Tilkallingsvikar - Enhet for Pleie og omsorg - F.o.m. 01.04.19 t.o.m. 30.09.19 - June Hugdal June Hugdal
2019/24 20190115 15.01.2019 Utgående brev Rammeavtale - Tilkallingsvikar - Enhet for Pleie og omsorg - F.o.m. 01.01.09 t.o.m. 31.03.19 - June Hugdal June Hugdal
2019/24 20190115 15.01.2019 Utgående brev Rammeavtale - Tilkallingsvikar - Enhet for Pleie og omsorg - F.o.m. 01.04.19 t.o.m. 30.09.19 - Vilde Flatås Vilde Flatås
2019/24 20190115 15.01.2019 Utgående brev Rammeavtale - Tilkallingsvikar - Enhet for Pleie og omsorg - F.o.m. 01.01.19 t.o.m. 31.03.19 - Vilde Flatås Vilde Flatås
2018/2919 20190115 15.01.2019 Inngående brev Tilleggsopplysninger vedrørende fradeling av bebygd hyttetomt - gbnr 289/1 Ingar Gravråk
2019/144 20190115 15.01.2019 Inngående brev Svar på søknad om tilskudd 2019 - elgprosjektet i Gauldalen Bane NOR SF
2018/4274 20190115 15.01.2019 Utgående brev Søknad om UTL-midler til treårig prosjekt "Aktivitetsfremmende skogpådriving og vegplanlegging i en grønn fremtid" Fylkesmannen i Trøndelag
2019/110 20190115 15.01.2019 Utgående brev Husleie kommunale boliger 2019 - ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
2019/110 20190115 15.01.2019 Utgående brev Husleie kommunale boliger 2019 - ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
2019/110 20190115 15.01.2019 Utgående brev Husleie kommunale boliger 2019 - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
2019/110 20190115 15.01.2019 Utgående brev Husleie kommunale boliger - ***** ***** ***** ***** ***** *****
2019/110 20190115 15.01.2019 Utgående brev Husleie kommunale boliger 2019 - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
2019/110 20190115 15.01.2019 Utgående brev Husleie kommunale boliger - ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
2018/4176 20190115 15.01.2019 Inngående brev Midlertidig arbeidsavtale - stillingsutvidelse - 90,38 % sykepleier - Enhet for pleie og omsorg pt Hjemmesykepleien - 010219-030319 - Grethe Renée Økdal Grethe Renée Økdal
2018/4187 20190115 15.01.2019 Inngående brev Midlertidig arbeidsavtale - forlengelse av stillingsutvidelse - 74,35 % sykepleier - Enhet for pleie og omsorg pt Hjemmesykepleien - 010219-030319 - Guri Storlimo Rostad Guri Storlimo Rostad
2019/159 20190115 15.01.2019 Inngående brev Kvartalsvis rapportering/statistikk 4. kvartal 2018 for Matrikkelen, Midtre Gauldal kommune Kartverket
2019/110 20190115 15.01.2019 Utgående brev Husleie kommunale boliger - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
2018/4423 20190115 15.01.2019 Utgående brev Tilbud om fast stilling - 100% miljøterapeut - Støren barneskole Eli Figenschow
2019/110 20190115 15.01.2019 Utgående brev Husleie kommunale boliger - ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
2019/110 20190115 15.01.2019 Utgående brev Husleie kommunale boliger 2019 ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
2017/94 20190115 15.01.2019 Inngående brev 5027_2017001_Rp_Litlaasen - SOSI-kontroll Norconsult informasjonssystemer AS
2019/188 20190115 15.01.2019 Inngående brev Ad adresser Frøsetløkkja, gnr/bnr 3/290, 3/304 og 3/289 i Midtre Gauldal kommune Aune utvikling AS
2019/24 20190115 15.01.2019 Utgående brev Rammeavtale - Tilkallingsvikar - Enhet for Pleie og omsorg - F.o.m. 01.04.19 t.o.m. 30.09.19 - Karin Oline Venvik Karin Oline Venvik
2019/24 20190115 15.01.2019 Utgående brev Rammeavtale - Tilkallingsvikar - Enhet for Pleie og omsorg - F.o.m. 01.01.19 t.o.m. 31.03.19 - Karin Oline Venvik Karin Oline Venvik
2019/24 20190115 15.01.2019 Utgående brev Rammeavtale - Tilkallingsvikar - Enhet for Pleie og omsorg - F.o.m. 01.04.19 t.o.m. 30.09.19 - Eli Figenschow Eli Figenschow
2019/24 20190115 15.01.2019 Utgående brev Rammeavtale - Tilkallingsvikar - Enhet for Pleie og omsorg - F.o.m. 01.01.19 t.o.m. 31.03.19 - Eli Figenschow Eli Figenschow
2017/3348 20190115 15.01.2019 Utgående brev Anmodning om kartimport i planarkivet Midtre Gauldal kommune ved kart og geodata
2018/4502 20190115 15.01.2019 Inngående brev Svar på søknad om utsatt frist for gjennomføring/nytt tilsagn - Registrering av beverkartlegging i Midtre-Gauldal kommune Trøndelag fylkeskommune
2019/170 20190115 15.01.2019 Utgående brev Attest - Siri Anshushaug Bouma Siri Anshushaug Bouma
2018/4604 20190115 15.01.2019 Utgående brev Høring - Søknad om bygging av landbruksvei - gbnr 53/3 med flere - John Olav Snøan Sametinget m.fl.
2019/110 20190115 15.01.2019 Utgående brev Husleie kommunale boliger 2019 - ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
2016/3096 20190115 15.01.2019 Inngående brev Godkjenning av avtale om arbeidstidsordning etter AML § 10 - 12 4.ledd for Tamburveien bofellesskap Fellesorganisasjonen
2019/24 20190115 15.01.2019 Utgående brev Rammeavtale - Tilkallingsvikar - Enhet for Pleie og omsorg - F.o.m. 01.04.19 t.o.m. 30.09.19 - Thomas Hammerås Thomas Hammerås
2018/341 20190115 15.01.2019 Inngående brev Samsjøen naturreservat - dispensasjon til bruk av beltevogn langs veien vest for Samsjøen - Trøndelag Kjørelag FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2018/4274 20190115 15.01.2019 Utgående brev Søknad om støtte til treårig prosjekt - "Aktivitetsfremmende skogpådriving og vegplanlegging i en grønn fremtid" Fylkesmannen i Møre og Romsdal
2017/3348 20190115 15.01.2019 Utgående brev Planvedtak - mindre endring av reguleringsplanen Bakkgjerdet boligfelt - planID: 50271998001 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl.
2018/3236 20190115 15.01.2019 Inngående brev Utkast til høringsuttalelse - NOU 2018:11 Ny fjellov Utmarkkommunenes sammenslutning
2018/2835 20190115 15.01.2019 Inngående brev Fellingsrapporter 2018 - hjort - elg - rådyr - Drift. 2 Høgkjetilen Drift. 2 Høgkjetilen
2019/183 20190115 15.01.2019 Inngående brev Søknad om permisjon uten lønn - 270219-040319 - Guro Enlid Guro Enlid
2018/2223 20190115 15.01.2019 Inngående brev Tilleggsopplysninger - tilbygg veranda til bolig - gbnr 231/7 - 7387 Singsås - tiltakshaver Turid Hagen Turid Hagen
2018/2835 20190115 15.01.2019 Inngående brev Fellingsrapport 2018 - rådyr - Drift. 1 Elgshøgda Drift. 1 Elgshøgda
2019/176 20190115 15.01.2019 Utgående brev Begjæring om innsyn - helsebemanningsutbetalinger per resultatenhet per leverandør for foregående kalenderår Konstali Helsenor AS
2018/4274 20190115 15.01.2019 Utgående brev Søknad om rentemidler til treårig prosjekt "Aktivitetsfremmende skogpådriving og vegplanlegging i en grønn fremtid" Fylkesmannen i Trøndelag
2018/3595 20190115 15.01.2019 Utgående brev Ang. leie av kommunal bolig - ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
2019/191 20190115 15.01.2019 Inngående brev Trafikksikkerhet - Kalvtrøa omsorgsboliger Verneombud Boveilertjenesten
2018/341 20190115 15.01.2019 Inngående brev Samsjøen naturreservat - dispensasjon til transport med snøscooter til Nognillosen hyttefelt - Turid Singsaas FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2019/110 20190115 15.01.2019 Utgående brev Husleie kommunale boliger - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
2019/110 20190115 15.01.2019 Utgående brev Husleie kommunale boliger 2019 - ***** ***** ***** ***** ***** *****
2019/110 20190115 15.01.2019 Utgående brev Husleie kommunale boliger 2019 - ***** ***** ***** ***** ***** *****
2019/110 20190115 15.01.2019 Utgående brev Husleie kommunale boliger 2019 - ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
2017/3693 20190115 15.01.2019 Utgående brev Konsesjonssak, gbnr. 261/1 og 2 og 302/1 LANDBRUKSDIREKTORATET
2019/110 20190115 15.01.2019 Utgående brev Husleie kommunale boliger - ***** ***** ***** ***** ***** *****
2019/110 20190115 15.01.2019 Utgående brev Husleie kommunale boliger 2019 - ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
2019/110 20190115 15.01.2019 Utgående brev Husleie kommunale boliger 2019 - ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
2019/110 20190115 15.01.2019 Utgående brev Husleie kommunale boliger 2019 - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
2019/110 20190115 15.01.2019 Utgående brev Husleie kommunale boliger 2019 - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
2018/3836 20190114 14.01.2019 Utgående brev Vedtak om kommunalt tilskudd for 1.kvartal 2019 - Hauka villmarksbarnehager Hauka villmarksbarnehage
2018/3836 20190114 14.01.2019 Utgående brev Vedtak om kommunalt tilskudd for 1.kvartal 2019 - Liøya barnehage Liøya barnehage
2019/23 20190114 14.01.2019 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale - forlengelse av stillingsutvidelse - 93,78 % sykepleier - Enhet for Pleie og omsorg, p.t. Hjemmesykepleien - f.o.m. 01.02.19 t.o.m. 03.03.19 - Anne Rimol Sommervold Anne Rimol Sommervold
2018/4256 20190114 14.01.2019 Saksframlegg/innstilling Ansettelsesvedtak - fast stilling - 100 % konsulent - staben (servicekontoret)
2018/4256 20190114 14.01.2019 Utgående brev Arbeidsavtale - fast stilling - 100 % konsulent - staben (servicekontoret) Ida Løseth
2018/4576 20190114 14.01.2019 Inngående brev Søknad om stilling Al Nazir Hamad Beshir
2018/4586 20190114 14.01.2019 Inngående brev Søknad om stilling Irene Moen
2019/23 20190114 14.01.2019 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale - forlengelse av stillingsutvidelse - 90,38 % sykepleier - Enhet for Pleie og omsorg, p.t. Hjemmesykepleien - F.o.m. 01.02.19 t.o.m. 03.03.19 - Grethe Renée Økdal Grethe Renée Økdal
2019/24 20190114 14.01.2019 Utgående brev Rammeavtale - Tilkallingsvikar - Enhet for Pleie og omsorg - F.o.m. 01.04.19 t.o.m. 30.09.19 - Trine Aasenhus Trine Aasenhus
2019/24 20190114 14.01.2019 Utgående brev Rammeavtale - Tilkallingsvikar - Enhet for Pleie og omsorg - F.o.m. 01.01.19 t.o.m. 31.03.19 - Hannah Enodd Steinsmo Hannah Enodd Steinsmo
2016/3503 20190114 14.01.2019 Utgående brev Høringsbrev - Reguleringsplan 50272016016 Hauka gjenvinningsanlegg FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl.
Ingen tilgang 20190114 14.01.2019 Utgående brev Avslutning av leieforhold i HO- bolig *****
2016/3503 20190114 14.01.2019 Utgående brev Høringsbrev - Reguleringsplan 50272016016 Hauka gjenvinningsanlegg Leif Ingar Vestby m.fl.
2017/1679 20190114 14.01.2019 Saksframlegg/innstilling 5027_2017003_Rp_Storneset_massetak_1gangsbehandling
2017/3150 20190114 14.01.2019 Inngående brev Vedr. reg.plan for Bakkegjære Idehus Refseth bygg AS
2018/4586 20190114 14.01.2019 Inngående brev Søknad om stilling Heidi Midtflå
2018/4586 20190114 14.01.2019 Inngående brev Søknad om stilling Hilde Langmo
2019/169 20190114 14.01.2019 Inngående brev Søknad om unntak fra arbeidsgiveransvar for sykepenger - 251018-311020 - ***** ***** ***** NAV Midtre Gauldal
2017/31 20190114 14.01.2019 Inngående brev Søknad om unntak fra arbeidsgiveransvar for sykepenger - 010119-311220 - ***** ***** NAV Midtre Gauldal
2018/856 20190114 14.01.2019 Inngående brev Klage på reguleringsplan for Soknes 1 og Kalvtrøa 6 på Støren - Midtre Gauldal 45/42 og 45/1-52 - Fylkesmannen stadfester kommunens vedtak FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2019/161 20190114 14.01.2019 Inngående brev Rammeavtale - tilkallingsvikar - Enhet for pleie og omsorg - 010119-310319 - Liv Feragen Refseth Liv Feragen Refseth
2018/4576 20190114 14.01.2019 Inngående brev Søknad om stilling Marius Heksem
2019/156 20190114 14.01.2019 Inngående brev Vedtak i styringsgruppa e-byggesak Melhus kommune
2019/168 20190114 14.01.2019 Inngående brev Konsesjonsavgiftfondet - manglende årsmeldinger 2015-2018, forslag bytte av navn Bygdelista
2019/117 20190114 14.01.2019 Inngående brev Rapport service Klargester minirenseanlegg 2018. Rense og miljøteknikk AS
2019/166 20190114 14.01.2019 Inngående brev Rapportering på kvalifiseringsprogram og plikten til å stille vilkår om aktivitet Fylkesmannen i Trøndelag
2019/164 20190114 14.01.2019 Inngående brev Oppstart av navnesak 2018/2 – Fossem – Fossum, Håggåsen – Hukås m.fl. i Midtre Gauldal kommune Kartverket
2017/3908 20190114 14.01.2019 Inngående brev Ettersendelse av dokumentasjon - rehabilitering pipe - gbnr 3/90 - Frøsetåsen 16, 7290 Støren - tiltakshaver Henrik Stensland Stig M Vinsnesbakk
2017/3393 20190114 14.01.2019 Utgående brev Skiltplan E6 Soknedal - Region Midt Statens vegvesen - Region Midt
2018/330 20190114 14.01.2019 Inngående brev Fullstendig søknad tidligpensjon for jordbrukere - godkjenning - ***** ***** ***** Fylkesmannen i Trøndelag
2019/162 20190114 14.01.2019 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv - gbnr 45/5/1 - Norservice eiendom AS Norservice eiendom AS
2017/957 20190114 14.01.2019 Inngående brev Søknad om ferdigattest - utvidelse av stue - gbnr 73/18 - 7288 Soknedal - tiltakshaver Oddvar Morgan Aune Oddvar Morgan Aune
2018/283 20190114 14.01.2019 Inngående brev Retur av tinglyst dokument Statens kartverk Tinglysing
Ingen tilgang 20190114 14.01.2019 Inngående brev Søknad om ferdigattest - riving av eksisterende uthus/bygging av nytt uthus/anneks - gbnr 73/18, 7288 Soknedal - tiltakshaver Oddvar Morgan Aune Oddvar Morgan Aune
2019/79 20190114 14.01.2019 Inngående brev Søknad om snøscooterløyve til hytte ved Håen - Jon Egil Busklein Jon Egil Busklein
2018/4139 20190114 14.01.2019 Inngående brev Fordeling av renteinntekt og rentemiddelbudsjettering skogfond - 2019 Fylkesmannen i Trøndelag
2019/159 20190114 14.01.2019 Inngående brev Vedr. komplettering av Matrikkelen med manglende jordskiftesaker i Midtre Gauldal tilbake til 1970-tallet Kartverket
2019/180 20190114 14.01.2019 Inngående brev Rapport, arbeidsmiljøkartlegging - ***** ***** ***** ***** - desember 2018 Driv HMS
2019/179 20190114 14.01.2019 Utgående brev Forslag til referat fra samtale - ***** ***** *****
2019/179 20190114 14.01.2019 Inngående brev Ønsker samtale vedrørende ønske om overflytting - ***** ***** *****
2019/178 20190114 14.01.2019 Inngående brev Rammeavtale - Enhet for pleie og omsorg - 010119-310319 - Anne Myhren Anne Myhren
2019/176 20190114 14.01.2019 Inngående brev Begjæring om innsyn - helsebemanningsutbetalinger per resultatenhet per leverandør for foregående kalenderår Konstali Helsenor AS
2019/175 20190114 14.01.2019 Inngående brev Oppsigelse av stilling - Lars Benjamin Torjussen Lars Torjussen
2019/174 20190114 14.01.2019 Inngående brev Vurdering av eksisterende kontrakt vedr individuelt tilrettelagt skoleskyss AtB AS
2019/23 20190114 14.01.2019 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale - forlengelse av stillingsutvidelse - 93,66 % sykepleier - Enhet for Pleie og omsorg, p.t. Hjemmesykepleien - f.o.m. 01.02.19 t.o.m. 03.03.19 - Solbjørg Sandrød Solbjørg Sandrød
2019/24 20190114 14.01.2019 Utgående brev Rammeavtale - Tilkallingsvikar - Enhet for Pleie og omsorg - F.o.m. 01.01.19 t.o.m. 31.03.19 - Hanne Svardal Berg Hanne Svardal Berg
2019/24 20190114 14.01.2019 Utgående brev Rammeavtale - Tilkallingsvikar - Enhet for Pleie og omsorg - F.o.m. 01.04.19 t.o.m. 30.09.19 - Håkon Sagen Håkon Sagen
2019/24 20190114 14.01.2019 Utgående brev Rammeavtale - Tilkallingsvikar - Enhet for Pleie og omsorg - F.o.m. 01.01.19 t.o.m. 31.03.19 - Håkon Sagen Håkon Sagen
2019/24 20190114 14.01.2019 Utgående brev Rammeavtale - Tilkallingsvikar - Enhet for Pleie og omsorg - F.o.m. 01.01.19 t.o.m. 31.03.19 - Kjerstin Heggvold Kjerstin Heggvold
2019/24 20190114 14.01.2019 Utgående brev Rammeavtale - Tilkallingsvikar - Enhet for Pleie og omsorg - F.o.m. 01.04.19 t.o.m. 30.09.19 - Åse Lill Salomonsen Åse Lill Salomonsen
2019/24 20190114 14.01.2019 Utgående brev Rammeavtale - Tilkallingsvikar - Enhet for Pleie og omsorg - F.o.m. 01.04.19 t.o.m. 30.09.19 - Mari Kristine Åsbakk Mari Kristine Åsbakk
2017/3698 20190114 14.01.2019 Inngående brev Foreløpig svar på søknad - Styrking og utvikling av helsestasjons- og skolehelsetjenesten Helsedirektoratet
2019/167 20190114 14.01.2019 Inngående brev Søknad om tiltak - fradeling og oppmåling av boligtomt - gbnr 401/1 - Endal statsallmenning - søker Statskog Statskog SF
2019/152 20190114 14.01.2019 Saksframlegg/innstilling Debattheftet fra KS 2019
2019/24 20190114 14.01.2019 Utgående brev Rammeavtale - Tilkallingsvikar - Enhet for Pleie og omsorg - F.o.m. 01.01.19 t.o.m. 31.03.19 - Mari Kristine Åsbakk Mari Kristine Åsbakk
2019/181 20190114 14.01.2019 Inngående brev Rammeavtale - Enhet for pleie og omsorg - tilkallingsvikar - 010119-310319 - Hanne Svardal Berg Hanne Svardal Berg
2019/158 20190114 14.01.2019 Utgående brev Fritak for gebyr - trygghetsalarm - 2018 - ***** ***** ***** -Tilbakemelding *****
2018/3082 20190114 14.01.2019 Inngående brev Søknad om tilskudd til avløsning ved sykdom - 170818 - 311218 - ***** ***** Landbruksdirektoratet
2019/160 20190114 14.01.2019 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra kommunedelplan Støren for oppføring av påbygg/tilbygg på bolighus - gbnr 46/37, Liøya 6A - Jorun Helene Eggen og Magnus Wiig Jorun Helene Eggen og Magnus Wiig
2018/979 20190114 14.01.2019 Inngående brev Svar - søknad om refusjonsgaranti vår 2019 - ***** ***** ***** Trondheim kommune
2019/24 20190114 14.01.2019 Utgående brev Rammeavtale - Tilkallingsvikar - Enhet for Pleie og omsorg - F.o.m. 01.01.19 t.o.m. 31.03.19 - Trine Aasenhus Trine Aasenhus
2018/4576 20190114 14.01.2019 Inngående brev Søknad om stilling Siw Bremseth
2018/4586 20190114 14.01.2019 Inngående brev Søknad om stilling Siv Berit Rogstad
2019/172 20190114 14.01.2019 Inngående brev Kunngjøring - Tilskudd til opplæring av barn og unge som søker om opphold i Norge - høsten 2018 Fylkesmannen i Trøndelag
2019/171 20190114 14.01.2019 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra forskrift om pedagogisk bemanning - barnehageåret 2018/2019 - Budal barnehage Budal oppvekstsenter
2017/3842 20190114 14.01.2019 Inngående brev Foreldrepenger fødsel fra folketrygden - korrigert vedtak - ***** ***** NAV Midtre Gauldal
2019/23 20190114 14.01.2019 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale - forlengelse av stillingsutvidelse - 97,18 % sykepleier - Enhet for Pleie og omsorg, p.t. Hjemmesykepleien - F.o.m. 01.02.19 t.o.m. 03.03.19 - Berit Budal Berit Budal
2018/4362 20190114 14.01.2019 Utgående brev Søknad om startlån - Avventer flere opplysninger *****
2019/23 20190114 14.01.2019 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale - forlengelse av stillingsutvidelse - 48,59 % assistent - Enhet for Pleie og omsorg, p.t. Hjemmesykepleien - F.o.m. 01.02.19 t.o.m. 03.03.19 - Espen Talsnes Flatmo Espen Talsnes Flatmo
2019/23 20190114 14.01.2019 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale - forlengelse av stillingsutvidelse - 74,35 % sykepleier - Enhet for Pleie og omsorg, p.t. Hjemmesykepleien - F.o.m. 01.02.19 t.o.m. 03.03.19 - Guri Storlimo Rostad Guri Storlimo Rostad
2016/3211 20190114 14.01.2019 Utgående brev IA- inkluderende arbeidsliv - ***** ***** ***** - referat fra møte 110119 *****
2019/24 20190114 14.01.2019 Utgående brev Rammeavtale - Tilkallingsvikar - Enhet for Pleie og omsorg - F.o.m. 01.04.19 t.o.m. 30.09.19 - Kjerstin Heggvold Kjerstin Heggvold
2019/24 20190114 14.01.2019 Utgående brev Rammeavtale - Tilkallingsvikar - Enhet for Pleie og omsorg - F.o.m. 01.01.19 t.o.m. 31.03.19 - Åse Lill Salomonsen Åse Lill Salomonsen
2019/24 20190114 14.01.2019 Utgående brev Rammeavtale - Tilkallingsvikar - Enhet for Pleie og omsorg - F.o.m. 01.04.19 t.o.m. 30.09.19 - Hannah Enodd Steinsmo Hannah Enodd Steinsmo
2018/4586 20190114 14.01.2019 Utgående brev Offentlighetsvurdering ved søknad om stilling Hilde Langmo
2018/2835 20190114 14.01.2019 Inngående brev Fellingsrapporter 2018 - elg og hjort - Drift. 1 Elgshøgda Drift. 1 Elgshøgda
2019/165 20190114 14.01.2019 Inngående brev Tilbakemelding etter leders redegjørelse for tjenestens praksis ved utvidelse av undersøkelsesfrist - barneverntjenesten i Midtre Gauldal Fylkesmannen i Trøndelag
2018/1738 20190114 14.01.2019 Inngående brev Påminnelse om frist for innsendelse av refusjonskrav - ***** ***** ***** *****
2018/3948 20190114 14.01.2019 Utgående brev Oppsigelse *****
2018/4586 20190114 14.01.2019 Inngående brev Søknad om stilling Elin Kløften
2019/114 20190114 14.01.2019 Inngående brev Søknad om stilling Lena Catrin Winsjansen
2018/4576 20190114 14.01.2019 Inngående brev Søknad om stilling Al Nazir Hamad Beshir
2019/157 20190111 11.01.2019 Inngående brev Rammeavtale - tilkallingsvikar - Enhet for pleie og omsorg - 010119-310319 - Kristin Hugås Kristin Hugås
2019/153 20190111 11.01.2019 Inngående brev Midlertidig arbeidsavtale - 22,77 % vikariat - assistent - Støren bo- og dagsenter - 010219-300419 - Katrine Svardal Katrine Svardal
Ingen tilgang 20190111 11.01.2019 Inngående brev Søknad om ferdigattest - gbnr 113/7 Egil Arvid Fløttum
Ingen tilgang 20190111 11.01.2019 Inngående brev Oppfriskningskurs i legemiddelhåndtering - Inger Staverløkk AMBIO helse AS
2019/58 20190111 11.01.2019 Utgående brev Boligformidling: Husleiekrav v/ leie av leilighet i HO- bolig *****
2018/4041 20190111 11.01.2019 Inngående brev Ettersendelse av kart over hogst i vernskog - gbnr 11/1 Olav Erik Løkken
2018/4126 20190111 11.01.2019 Utgående brev Delingsbehandling/jordlovsbehandling - fradeling av kårhus til egen grunneiendom - gbnr 10/1 Ola Ivar Bjørgen
2019/134 20190111 11.01.2019 Inngående brev Eiendomsskatt og kommunale gebyrer Huseiernes landsforbund
2018/4586 20190111 11.01.2019 Inngående brev Søknad om stilling Hege Almås
2019/44 20190111 11.01.2019 Utgående brev Foreløpig svar - søknad om deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning - fradeling av grunneiendom - gbnr 124/4 Vegard Heggvold m.fl.
2018/4586 20190111 11.01.2019 Inngående brev Søknad om stilling Hilde Martinsen
2018/1690 20190111 11.01.2019 Utgående brev Vedr. mottatte tegninger fjøs - gbnr 7/14 - Niels Balstad Niels Arne Balstad
2019/143 20190111 11.01.2019 Inngående brev Taushetserklæring - Julia Garmager Julia Garmager
2019/142 20190111 11.01.2019 Inngående brev Taushetserklæring - Mohammed Kassim Mohammed Kassim
2019/141 20190111 11.01.2019 Inngående brev Taushetserklæring - Yohana Mehari Yohana Mehari
2019/140 20190111 11.01.2019 Inngående brev Taushetserklæring - Sara Almohammad Sara Almohammad
2016/4099 20190111 11.01.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - ny midlertidig tillatelse - flyttbar salgsbod - gbnr 45/275 - Prestteigen, 7290 Støren - tiltakshaver Ståle Stenbro Sawadi thaimat
2019/123 20190111 11.01.2019 Utgående brev Søknad om refusjonsgaranti for gjesteelev - skoleåret 2018/2019 - ***** ***** ***** Skaun kommune
Ingen tilgang 20190111 11.01.2019 Inngående brev Oppfriskningskurs i legemiddelhåndtering - Vigdis Carlsen AMBIO helse AS
Ingen tilgang 20190111 11.01.2019 Inngående brev Oppfriskningskurs i legemiddelhåndtering - Eli Børø AMBIO helse AS
2019/137 20190111 11.01.2019 Inngående brev Forhåndsgodkjenning av tilskudd til drift med taubane oa - gbnr 280/1 - Ole Jørgen Kjelden Ole Jørgen Kjelden
2019/136 20190111 11.01.2019 Inngående brev Din kommune kan få penger til klimatiltak - søk før 15. februar Miljødirektoratet
2019/135 20190111 11.01.2019 Inngående brev Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra helårsbolig - gbnr 85/1 - 7288 Soknedal - tiltakshaver Egil Magne Bjerke Knutsen Broen rørservice AS
2017/3558 20190111 11.01.2019 Utgående brev Delingsbehandling/jordlovsbehandling - fradeling av hyttetomt F5/tilleggsareal til gbnr 193/14 - gbnr 193/6 Bjørnar Heksem m.fl.
2018/4392 20190111 11.01.2019 Utgående brev Tinglyst dokument for godkjent eierseksjonering eiendom gnr 45 bnr 399, Soknes 1 Støren Løwi Eiendom AS
2019/59 20190111 11.01.2019 Utgående brev Husleieavtale - Singsås bo- og dagsenter - ***** ***** ***** *****
2018/4095 20190111 11.01.2019 Saksframlegg/innstilling Ansettelsesvedtak - fast stilling - Avdelingsleder Pleie og Omsorg - Midtre Gauldal kommune
2019/23 20190111 11.01.2019 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale - Vikariat - 100 % stilling Avdelingsleder- Enhet for Pleie og omsorg, p.t. Hjemmesykepleien. F.o.m. 01.02.19 t.o.m. 03.03.19 - Ruth Elsbet Sveås Digre Ruth Elsbet Sveås Digre
2018/4095 20190111 11.01.2019 Utgående brev Arbeidsavtale - Fast 100 % stilling Avdelingsleder - Enhet for Pleie og omsorg, p.t. Midtre Gauldal sykehjem - F.o.m. 01.04.19 - Nina Pallin Lorier Nina Pallin Lorier
2018/3624 20190111 11.01.2019 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale - Vikariat - 20,40 % stilling Assistent - Enhet for Pleie og omsorg, p.t. Avdelinger for funksjonshemmede, Snurruhagen - f.o.m. 01.02.19 t.o.m. 31.03.19 - Trine Aasenhus Trine Aasenhus
2019/67 20190111 11.01.2019 Utgående brev Vedtak - Melding om hogst i vernskog - gbnr 67/1 - Halvor Bonesvoll Halvor Bonesvoll
2018/3905 20190111 11.01.2019 Saksframlegg/innstilling Søknad om konsesjon ved erverv av fast eiendom - "Kleva" - gbnr 270/3, 270/5, 224/12 og 263/13 - Rolf Kleven
Versjon:5.2.2.1