eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 200 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2020/25091 20201023 23.10.2020 Saksframlegg/innstilling Ansettelsesvedtak - fast stilling - 40 % sang og drama/teaterproduskjon i kulturskolen i Midtre Gauldal EPHORTE
2020/25366 20201023 23.10.2020 Saksframlegg/innstilling Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024 EPHORTE
2016/1900 20201023 23.10.2020 Saksframlegg/innstilling Prosessuell beslutning - behandling av merknader og innsigelser - detaljregulering E6 Prestteigen - Gylland (planID: 50272016011) EPHORTE
2020/28471 20201023 23.10.2020 Saksframlegg/innstilling Brit Glein - søknad om fritak fra vervet som medlem av eldrerådet - valg av nytt medlem EPHORTE
2020/33123 20201022 22.10.2020 Inngående brev Den kulturelle skolesekken - fordeling av spillemidler for skoleåret 2020-2021 Trøndelag fylkeskommune EPHORTE
2020/6 20201022 22.10.2020 Inngående brev FKB-Vegnett og oversendelse av oppdaterte data fra Kartverket etter administrativt ajourhold, runde 2 i 2020 for Midtre Gauldal Kartverket EPHORTE
2020/1752 20201022 22.10.2020 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - ukl Landbruksdirektoratet EPHORTE
2020/25539 20201022 22.10.2020 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - sykavl, ***** Landbruksdirektoratet EPHORTE
2020/25629 20201022 22.10.2020 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - sykavl, ***** Landbruksdirektoratet EPHORTE
2020/4548 20201021 21.10.2020 Utgående brev Vedtak - spesialundervisning - skoleåret 2020/2021 - ***** ***** ***** - Singsås skole ***** EPHORTE
2020/275 20201021 21.10.2020 Utgående brev Referat fra møte ifm fremsatt krav om etterbetaling av kompensasjon for bruk av egen bil i tjeneste Fagforbundet v/ Kari Stensås EPHORTE
2020/846 20201021 21.10.2020 Inngående brev Vedtaksbrev for driftstilskudd, gbnr 29/1 i Midtre Gauldal (5027) Landbruksdirektoratet EPHORTE
2020/25543 20201021 21.10.2020 Inngående brev Oppdatert gjennomføringsplan- Byggesak Vagnildhaug Mona Schjølset EPHORTE
2020/25592 20201021 21.10.2020 Inngående brev Re: Vedr. søknad om riving driftsbygning gbnr 19/1 Hans Inge Aasen EPHORTE
2020/25592 20201021 21.10.2020 Inngående brev Re: Vedr. søknad om riving driftsbygning gbnr 19/1 Hans Inge Aasen EPHORTE
2020/6221 20201021 21.10.2020 Inngående brev Krav om forhandlinger etter HTA kapittel 5 (5.2) - ***** ***** Fagforbundet EPHORTE
2017/2592 20201021 21.10.2020 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - drenering, 969678349 Landbruksdirektoratet EPHORTE
2020/1752 20201021 21.10.2020 Inngående brev Varsel om frist for å gjennomføre og rapportere - ukl Landbruksdirektoratet EPHORTE
2020/32022 20201021 21.10.2020 Inngående brev Taushetserklæring - Johanne Engesmo Johanne Engesmo EPHORTE
2020/32029 20201021 21.10.2020 Inngående brev Midlertidig arbeidsavtale - pedagogisk leder - Soknes barnehage - 011020-301120 - Monica Gjersvold Monica Gjersvold EPHORTE
2020/32063 20201021 21.10.2020 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - fradeling at tilleggstomt til gbnr 170/15 - gbnr 170/5 - Signmund Storlimo Sigmund Storlimo EPHORTE
2018/3443 20201021 21.10.2020 Inngående brev Tjenestebevis - Midtre Gauldal kommune - Julie Kant Gulbrandsen Julie Kant Gulbrandsen EPHORTE
2019/764 20201021 21.10.2020 Inngående brev Vedtak i Tvisteløsningsnemnda - ***** ***** Tvisteløsningsnemnda EPHORTE
2020/665 20201021 21.10.2020 Utgående brev Vedr. forelegging av planer om tiltak innen områdekonsesjon - gbnr 32/2 - Tensio TS AS DEKAR RETTSHJELP AS EPHORTE
2019/4369 20201021 21.10.2020 Inngående brev Oppdragsavtale - Helse og familie - Utvidet besøkshjem - 011020-311220 - Siv Harstad Siv Harstad EPHORTE
2020/25553 20201021 21.10.2020 Utgående brev Godkjenning: Ett-trinns søknad - Nytt anneks - Enoddveien 1103 FLOSTA TEGNESERVICE AS EPHORTE
2020/25592 20201021 21.10.2020 Utgående brev Godkjenning: Ett-trinns søknad - Riving av deler av bygget - Marit Bjørgens Vei 194 ENTREPRENØR HANS INGE AASEN AS EPHORTE
2020/167 20201021 21.10.2020 Utgående brev Rammeavtale tilkallingsvikar Støren barneskole - Mari Belsvik Mari Belsvik EPHORTE
2020/25597 20201021 21.10.2020 Utgående brev Godkjenning: Ett-trinns søknad - Rehabilitering av pipe -gbnr 93/5 - Liabu TØMRER S. FAGERBEKK AS EPHORTE
2020/167 20201021 21.10.2020 Utgående brev Arbeidsavtale tilkallingsvikar SFO Støren barneskole - Darya Zamchalkin Darya Zamchalkin EPHORTE
2020/32160 20201021 21.10.2020 Inngående brev Fremlagte kart ifm. retting av feil i Matrikkelen for eiendomsteig, Singsås Ola Knudsen EPHORTE
2020/32086 20201021 21.10.2020 Inngående brev Søknad om tiltak - Endring av bruk - bruksendring - Sagpladsen - 230/11 Refseth Bygg AS EPHORTE
2020/32146 20201021 21.10.2020 Inngående brev Oppdragsavtale - fosterhjem - Helse og familie - 121020-010722 - Line Ellefsen Selvnes Line Ellefsen Selvnes EPHORTE
2019/2049 20201021 21.10.2020 Inngående brev Rammeavtale - tilkallingsvikar - oppvekst MGK - 051020-310321 - Sara Enodd Sara Enodd EPHORTE
2020/25557 20201021 21.10.2020 Utgående brev Dispensasjonsbehandling - innvilget dispensasjon for oppføring av prismast Tankesmia AS EPHORTE
2020/167 20201021 21.10.2020 Utgående brev Arbeidsavtale 88,5 % vikariat for lærer Støren barneskole - Lene Lorentzen Kant Lene Lorentzen Kant EPHORTE
2020/1746 20201021 21.10.2020 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - ukl, 913900634 Landbruksdirektoratet EPHORTE
2020/507 20201021 21.10.2020 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - sykavl, ***** Landbruksdirektoratet EPHORTE
2020/31578 20201021 21.10.2020 Utgående brev Avslag: Ett-trinns søknad - Nytt bygg - ikke boligformål under 70 m² - JØNLAND BYGG OG MONTERING EPHORTE
2020/13 20201021 21.10.2020 Utgående brev Melding om vedtak - Behandling etter motorferdselloven § 5 og § 6 - Snøscooter og ATV/firehjuling på snødekt mark - gbnr. 79/34 - Ketil Gynnild Kjetil Gynnild EPHORTE
2020/13 20201021 21.10.2020 Utgående brev Melding om vedtak - Behandling etter motorferdselloven §6, ATV - Robert Bergsli gbnr. 79/11 Robert Bergsli EPHORTE
2020/32037 20201021 21.10.2020 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd, gbnr 161/2 i Midtre Gauldal (5027) Landbruksdirektoratet EPHORTE
2020/28916 20201021 21.10.2020 Utgående brev Svar vedr. fremsatt krav om retting i Matrikkelen eiendom gnr 236 bnr 32 Tor Erik Tellugen og Mari Årvåg Olaussen EPHORTE
2017/3476 20201021 21.10.2020 Utgående brev Matrikkelbrev gbnr 280/3 etter gjensidig justering mot gbnr 280/1 Eva A Lunde Kjelden og Ole Jørgen Kjelden EPHORTE
2020/25528 20201021 21.10.2020 Inngående brev E-byggesak 2020/16 Ketil Otto Johnsen EPHORTE
2020/25543 20201021 21.10.2020 Inngående brev VS: Erklæring om ansvarsrett 575/20004493 - Kjersti Vagnildhaug. Midtre Gauldal 92/2 Mona Schjølset EPHORTE
2020/25543 20201021 21.10.2020 Inngående brev SV: Erklæring om ansvarsrett 575/20004493 - Kjersti Vagnildhaug. Midtre Gauldal 92/2 Mona Schjølset EPHORTE
2020/25543 20201021 21.10.2020 Inngående brev SV: Erklæring om ansvarsrett 575/20004493 - Kjersti Vagnildhaug. Midtre Gauldal 92/2 Mona Schjølset EPHORTE
2020/32056 20201021 21.10.2020 Inngående brev RE: Erosjonssikringer Robertsen, Linda EPHORTE
2020/32056 20201021 21.10.2020 Inngående brev RE: Erosjonssikringer Robertsen, Linda EPHORTE
2020/25543 20201021 21.10.2020 Inngående brev Byggesak Vagnildhaug - gnr/bnr 92/2 Mona Schjølset EPHORTE
2020/25543 20201021 21.10.2020 Inngående brev SV: Byggesak Vagnildhaug - gnr/bnr 92/2 Mona Schjølset EPHORTE
2020/797 20201021 21.10.2020 Inngående brev Kvittering - Smittevern og smittevernutstyr i kommunene Helsedirektoratet EPHORTE
2020/32153 20201021 21.10.2020 Inngående brev Klage på mottatt faktura - oppmålingsgebyr John Eggen EPHORTE
2020/167 20201021 21.10.2020 Utgående brev Arbeidsavtale 36,5 % vikar for lærer Støren barneskole - Anita Bjørnli Anita Bjørnli EPHORTE
2020/25567 20201021 21.10.2020 Utgående brev Avslag: Søknad uten ansvarsrett - Endring av bruk - bruksendring - Veta 4 Rolf Ivar Folstad EPHORTE
2020/4547 20201021 21.10.2020 Utgående brev Vedtak - spesialundervisning - ***** ***** ***** ***** ***** - 2020-2021 ***** EPHORTE
2020/977 20201021 21.10.2020 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - ***** ***** Landbruksdirektoratet EPHORTE
2020/32037 20201021 21.10.2020 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), gbnr 161/2 i Midtre Gauldal (5027) Landbruksdirektoratet EPHORTE
2020/31044 20201021 21.10.2020 Inngående brev Oppsigelse av stilling - 100 % vernepleier - Ivar Skjerve Ivar Skjerve EPHORTE
2020/32121 20201021 21.10.2020 Inngående brev Tilsyn - krav om opplysninger Arbeidstilsynet EPHORTE
2020/25587 20201021 21.10.2020 Utgående brev Vedrørende søknad om vesentlig terrenginngrep - Støren Næringsområde - 45/1 Multiconsult Norge AS EPHORTE
2020/1752 20201021 21.10.2020 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - ukl Landbruksdirektoratet EPHORTE
2017/2970 20201021 21.10.2020 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - smil, 982669839 Landbruksdirektoratet EPHORTE
2017/2592 20201021 21.10.2020 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - drenering, 969678349 Landbruksdirektoratet EPHORTE
2020/25172 20201021 21.10.2020 Utgående brev Rammeavtale - Tilkallingsvikar - Enhet for Pleie og omsorg - F.o.m. 07.10.20 t.o.m. 31.03.21 - Jorun Bertheussen Jorun Bertheussen EPHORTE
2016/3862 20201021 21.10.2020 Inngående brev Furukollen og Olaplassen - Vannprøveprogram oversendes for godkjenning Multiconsult AS EPHORTE
2020/25570 20201021 21.10.2020 Inngående brev Reviderte tegninger 21.10.2020 - gbnr 107/1 Harald Wolden EPHORTE
2020/25557 20201021 21.10.2020 Utgående brev Byggesaksbehandling - godkjent søknad om oppføring av prismast Tankesmia AS EPHORTE
2020/32087 20201021 21.10.2020 Inngående brev Dere må godkjenne søknaden om pensjon - ***** ***** Kommunal Landspensjonskasse EPHORTE
2018/3443 20201021 21.10.2020 Inngående brev Tjenestebevis - Melhus kommune - Julie Kant Gulbrandsen Julie Kant Gulbrandsen EPHORTE
2020/32101 20201021 21.10.2020 Inngående brev Rammeavtale - tilkallingsvikar - Lysgården - 280920-311220 - Julie Kant Gulbrandsen Julie Kant Gulbrandsen EPHORTE
2020/32108 20201021 21.10.2020 Inngående brev Oppdragsavtale - beredskapshjem - 190820-310820 - Ole Henrik Halseth Ole Henrik Halseth EPHORTE
2020/32108 20201021 21.10.2020 Inngående brev Oppdragsavtale - beredskapshjem - 010920-310321 - Ole Henrik Halseth Ole Henrik Halseth EPHORTE
2020/25574 20201021 21.10.2020 Utgående brev Godkjenning: Ett-trinns søknad - rehabilitering av pipe - gbnr 65/12 VARMEFORUM MONTASJE AS EPHORTE
2020/25585 20201021 21.10.2020 Utgående brev Vedrørende dokumentasjon vann - gbnr 71/16 MALUM BYGG AS EPHORTE
2020/25599 20201021 21.10.2020 Utgående brev Mangelbrev - anmodning om tilleggsinformasjon - rehabilitering av pipe - . gbnr: 5/11 Samdal bygg AS EPHORTE
2020/666 20201021 21.10.2020 Utgående brev Vedr. forelegging av planer om tiltak innen områdekonsesjon - gbnr 34/1 - Tensio TS AS DEKAR RETTSHJELP AS EPHORTE
2020/167 20201021 21.10.2020 Utgående brev Arbeidsavtale 25% vikar for lærer Støren barneskole - Anita Bjørnli Anita Bjørnli EPHORTE
2020/451 20201021 21.10.2020 Utgående brev Vedr. forelegging av planer om tiltak innen områdekonsesjon - gbnr 35/1 - Tensio TS AS DEKAR RETTSHJELP AS EPHORTE
2020/25586 20201021 21.10.2020 Utgående brev Godkjenning: Søknad uten ansvarsrett - Nytt bygg - ikke boligformål under 70 m² - Enoddveien 428 Svein Erik Vinsnesbakk EPHORTE
2020/28861 20201021 21.10.2020 Utgående brev Godkjenning: Ett-trinns søknad - Rehabilitering av pipe - gbnr 148/4 - Gunvor Høgsteggen Gildset TØMRER S. FAGERBEKK AS EPHORTE
2020/25590 20201021 21.10.2020 Utgående brev Byggesaksbehandling - godkjent søknad om utskiftning av heis - Størenhallen - gbnr 45/349 HeisConsult Trondheim AS EPHORTE
2020/25592 20201021 21.10.2020 Inngående brev Underskrift hjemmelshaver Hans Inge Aasen EPHORTE
2020/1095 20201020 20.10.2020 Utgående brev Vedtak om spesialundervisning skoleåret 2020 ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2020/1496 20201020 20.10.2020 Utgående brev Trafikksikkerhetsarbeid langs FV30 Morten Lien EPHORTE
2020/25172 20201020 20.10.2020 Utgående brev Rammeavtale - Tilkallingsvikar - Enhet for Pleie og omsorg - f.o.m 01.10.20 t.o.m 31.03.21 - Ella Kirkvold Ellla Kirkvold EPHORTE
2020/1641 20201020 20.10.2020 Utgående brev Vedtak om spesialundervisning skoleåret 2020/2021 ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2020/4520 20201020 20.10.2020 Utgående brev Avslag spesialundervisning skoleåret 2020/2021 ***** ***** ***** EPHORTE
2020/1535 20201020 20.10.2020 Utgående brev Matrikkelbrev gbnr 193/52 Anita Heksem og Bjørnar Heksem EPHORTE
2020/397 20201020 20.10.2020 Utgående brev Matrikkelbrev gbnr 193/51 Anita Heksem og Bjørnar Heksem EPHORTE
2020/1737 20201020 20.10.2020 Utgående brev Matrikkelbrev gbnr 125/17 Arnt Ingvar Solberg EPHORTE
2020/31624 20201020 20.10.2020 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd, GNR 142/1 i Midtre Gauldal (5027) Landbruksdirektoratet EPHORTE
2020/31483 20201020 20.10.2020 Utgående brev Behov for tilkallingsvikarer ved Enhet for pleie og omsorg Alle ansatte EPHORTE
2020/31571 20201020 20.10.2020 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd, GNR 282/2 i Midtre Gauldal (5027) Landbruksdirektoratet EPHORTE
2020/31502 20201020 20.10.2020 Inngående brev Rapportering av tredjepartsopplysninger for inntektsåret 2020 - pass og stell av barn Skatteetaten EPHORTE
2020/31509 20201020 20.10.2020 Inngående brev Rapportering av tredjepartsopplysninger for inntektsåret 2020 - Skattefrie utbetalinger fra offentlige myndigheter Skatteetaten EPHORTE
2020/480 20201020 20.10.2020 Inngående brev Oppsigelse av leieforhold - ***** ***** ***** ***** ***** NAV Midtre Gauldal EPHORTE
2020/25423 20201020 20.10.2020 Inngående brev Uttalelse til plan for nydyrking - Anne Sundli og Ola Joar Sundli - Midtre Gauldal 124/1 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTE
2020/31476 20201020 20.10.2020 Inngående brev Individuell avtale om allmennpraksis i fastlegeordningen -011120-311021 - Roar Juul Roar Juul EPHORTE
2020/32017 20201020 20.10.2020 Inngående brev Taushetserklæring - Eldbjørg Dragset Eldbjørg Dragset EPHORTE
2020/32020 20201020 20.10.2020 Inngående brev Taushetserklæring - Kari Haukdal Kari Haukdal EPHORTE
2020/32021 20201020 20.10.2020 Inngående brev Klage på lærere ved ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2020/25124 20201020 20.10.2020 Inngående brev Vedtak skogfond (udekka investering), GNR 149/3 i Midtre Gauldal (5027) Landbruksdirektoratet EPHORTE
2020/24975 20201020 20.10.2020 Inngående brev Anmodning om utbetaling - bedriftsrettet-/etablererstøtte - Covid 19 Næringsstøtte - Utvikling og bruk av restmaterialer i Folstadbruddet - Trøndergranitt AS Trøndergranitt AS EPHORTE
2020/31534 20201020 20.10.2020 Inngående brev Søknad om erstatning for avlingssvikt - gbnr 258/20 - Åsheim gård - Tore Lilleaker Åsheim gård EPHORTE
2020/15805 20201020 20.10.2020 Inngående brev Arkeologisk registrering GBNR 261/2 Midtre Gauldal - oversendelse rapport Trøndelag fylkeskommune EPHORTE
2020/14334 20201020 20.10.2020 Inngående brev Arkeologisk befaring lanbruksveg GBNR 193/2 Midtre Gauldal: ingen anmerkning etter undersøkelse Trøndelag fylkeskommune EPHORTE
2020/62 20201020 20.10.2020 Inngående brev Samsjøen naturreservat - dispensasjon til transport med snøscooter til hytte under oppføring FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTE
2020/31579 20201020 20.10.2020 Inngående brev Rapportering av tredjepartsopplysninger for inntektsåret 2020 - innskudd, utlån og renter Skatteetaten EPHORTE
2020/2 20201020 20.10.2020 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og islagte vassdrag - Odd Øie - gbnr. 98/6 - løype nr. 22 Odd Sverrre Øie EPHORTE
2020/31483 20201020 20.10.2020 Inngående brev Svar - behov for tilkallingsvikarer ved Pleie og omsorg - Mona Hage Mona Hage EPHORTE
2020/31631 20201020 20.10.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd - sykavl, ***** Landbruksdirektoratet EPHORTE
2020/1518 20201020 20.10.2020 Utgående brev Byggesaksbehandling - Godkjent søknad om tillatelse til tiltak - Trappeheis ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** TKS HEIS AS EPHORTE
2020/31423 20201020 20.10.2020 Inngående brev Varsel til arbeidsgiver om avvikling av foreldrepermisjon - ***** ***** ***** EPHORTE
2020/211 20201020 20.10.2020 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale- pedagogisk leder- Soknes barnehage- Monica Gjersvold Monica Gjersvold EPHORTE
2020/25134 20201020 20.10.2020 Utgående brev Covid-19 næringsstøtte - Krisepakke 3 - saksutredning vedtak og krav GAULA NATURSENTER AS EPHORTE
2020/219 20201020 20.10.2020 Utgående brev Størenhallen - ny heis - bestilling prosjektering Heisconsult Trondheim AS EPHORTE
2016/2813 20201020 20.10.2020 Inngående brev Varsel om frist for å gjennomføre og rapportere - smil, 990050449 Landbruksdirektoratet EPHORTE
2020/31444 20201020 20.10.2020 Inngående brev Søknad om permisjon for å prøve meg i annen stilling - ***** ***** ***** EPHORTE
2020/25523 20201020 20.10.2020 Utgående brev Klage på vedtak - opprydding av forurensning og tilbakeføring til fulldyrka jord - Frøsetøran - gbnr 3/10 Peab Asfalt Norge AS EPHORTE
2020/23400 20201020 20.10.2020 Utgående brev Matrikkelbrev gbnr 193/53 Anita Heksem og Bjørnar Heksem EPHORTE
2020/31430 20201020 20.10.2020 Utgående brev Søknad om uførepensjon - ***** ***** ***** ***** Statens pensjonskasse EPHORTE
2020/408 20201020 20.10.2020 Inngående brev Kjørebok - Motorferdsel i utmark - 2020 - Jan Lasse Aase Jan Lasse Aase EPHORTE
2020/31443 20201020 20.10.2020 Inngående brev Oppsigelse av stilling som spesialsykepleier - Tove Aune Bjørklund Tove Aune Bjørklund EPHORTE
2019/3015 20201020 20.10.2020 Inngående brev Rammeavtale - tilkallingsvikar - oppvekst MGK, Soknes barnehage - 011020-310721 - Linda Sundlisæter Linda Sundlisæter EPHORTE
2019/1008 20201020 20.10.2020 Inngående brev Rammeavtale - tilkallingsvikar - Enhet for Pleie og omsorg - 011020-310321 - Aud Randi Larsen Valved Aud Randi Larsen Valved EPHORTE
2020/31468 20201020 20.10.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd for å opprettholde hogstaktivitet i skogbruket - 2020 - Eivind Tilseth Eivind Tilseth EPHORTE
2020/31474 20201020 20.10.2020 Inngående brev Klage på brudd på taushetsplikt ***** EPHORTE
Ingen tilgang 20201020 20.10.2020 Utgående brev Byggesaksbehandling - Ferdigattest - Oppføring av anneks - gbnr 400/1/92 Hege Bjerkset EPHORTE
2019/3489 20201019 19.10.2020 Utgående brev Matrikkelbrev gbnr 263/71 Kari Sanderud EPHORTE
2020/1610 20201019 19.10.2020 Utgående brev Matrikkelbrev gbnr 16/15 Oddbjørn Kvernemo EPHORTE
2018/3075 20201019 19.10.2020 Utgående brev Vedtak: Tildeling av veiadresse for gnr/bnr 177/7 og 177/8 YTTERDALEN SAMDRIFT DA EPHORTE
2018/3061 20201019 19.10.2020 Utgående brev Omgjøring av vedtak - tildeling av veiadresse for gnr/bnr 214/1 Trygve Jostein Reppe EPHORTE
2020/28196 20201019 19.10.2020 Inngående brev Lønnskrav fra NITO - 2020 NITO bedriftsgruppe Midtre Gauldal kommune EPHORTE
2020/25258 20201019 19.10.2020 Utgående brev Utslippstillatelse - Godkjent søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus - gbnr 130/45 - Tommy Bjerkenås HORGMO RØRKOMPANI AS EPHORTE
2020/2 20201019 19.10.2020 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Rune Johnsen Rune Johnsen EPHORTE
2020/4427 20201019 19.10.2020 Inngående brev Forlengelse - midlertidig arbeidsavtale enhetsleder kultur-fritid og voksenopplæring - Kjerstin Kosberg Digre Kjerstin Digre Kosberg EPHORTE
2019/301 20201019 19.10.2020 Inngående brev Rammeavtale - tilkallingsvikar - Enhet for pleie og omsorg - Hannah Enodd Steinsmo Hannah Enodd Steinsmo EPHORTE
2019/4625 20201019 19.10.2020 Inngående brev Rammeavtale - tilkallingsvikar - Enhet for pleie og omsorg - 011020-310320 - Jan Nawaf Mohammad Jan Nawaf Mohammad EPHORTE
2020/31051 20201019 19.10.2020 Inngående brev Midlertidig arbeidsavtale - 100 % stilling som renholder ved EKT - 071020-311220 - Anne Refseth Hagen Anne Refseth Hagen EPHORTE
2020/31052 20201019 19.10.2020 Inngående brev Innkalling til generalforsamling - Budal flerbrukshus AS - 150920 Budal Flerbrukshus EPHORTE
2019/3390 20201019 19.10.2020 Utgående brev Avslutning av leieforhold i HO-bolig - Tilbakebetaling av husleie m.m. ***** EPHORTE
2020/31090 20201019 19.10.2020 Inngående brev Avfalls- og slamgebyrer 2021 - Midtre Gauldal i 2021 - foreløpig orientering ReMidt IKS EPHORTE
2020/1551 20201019 19.10.2020 Utgående brev Klage på vedtak - Veianlegg til Støren sør over gbnr. 44/3 - opphevelse av stansningsvedtak etter gjennomført retting FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTE
2020/773 20201019 19.10.2020 Utgående brev Prosedyre vedrørende bortregulering av tvist angående eiendom -284/3 og 284/4 og 284/5 Dag Owe Løvø EPHORTE
2020/4 20201019 19.10.2020 Utgående brev Midlertidige arbeidsavtale 2020 - vikariat EKT Anne Hagen Refseth EPHORTE
2020/31163 20201019 19.10.2020 Inngående brev Tilskudd til trafikksikkerhetstiltak i 2021 - invitasjon til å søke om støtte Trøndelag fylkeskommune EPHORTE
2020/24975 20201019 19.10.2020 Utgående brev Covid-19 næringsstøtte - Krisepakke 3 - saksutredning vedtak og krav TRØNDERGRANITT AS EPHORTE
2020/30880 20201019 19.10.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - gbnr 71/16 - Klara Storrø Klara Storrø EPHORTE
2020/30887 20201019 19.10.2020 Inngående brev Kartlegging og fjerning av hagelupiner langs Gaula Midtnorsk naturundersøkelse AS EPHORTE
2020/25427 20201019 19.10.2020 Inngående brev Kart vedrørende hytte i Sæterdalen Aud Espåsløkk EPHORTE
2020/4474 20201019 19.10.2020 Inngående brev Assistent (familieveileder) - NAV flyktningetjenesten - 011020-311220 - Bente Eidsmo Bente Eidsmo EPHORTE
2019/2075 20201019 19.10.2020 Inngående brev Rammeavtale - tilkallingsvikar - Enhet for pleie og omsorg - 011020-310321 - Siren Anita Skjervold Siren Anita Skjervold EPHORTE
2020/1480 20201019 19.10.2020 Inngående brev Rammeavtale - tilkallingsvikar - Enhet for pleie og omsorg - 011020-310321 - Lise Lind Lise Lind EPHORTE
2020/31012 20201019 19.10.2020 Inngående brev Søknad om bruksendring - innbygging av eksisterende overbygd terrasse - gbnr 95/18 - Eva Kristin Lilleindset Eva Lilleindset EPHORTE
2020/25199 20201019 19.10.2020 Utgående brev Utslippstillatelse - Godkjent søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra hytte - gbnr 53/27 - Thomas Hofstad Hagen BROEN RØRSERVICE AS EPHORTE
2020/408 20201019 19.10.2020 Inngående brev Kjørebok - Motorferdsel i utmark - 2020 - Svein Georg Engen Svein Georg Engen EPHORTE
2020/7573 20201019 19.10.2020 Inngående brev Midlertidig arbeidsavtale - 100 % vikariat sykepleier - Enhet for pleie og omsorg - Hjemmesykepleien - 010221-310821 - Tina Strand Tina Strand EPHORTE
2020/36 20201019 19.10.2020 Utgående brev Rammeavtale - tilkallingsvikar - Sara Enodd - oppvekst MGK Sara Enodd EPHORTE
2020/27861 20201019 19.10.2020 Inngående brev Innkalling til digitalt årsmøte i LVKs Energiråd LVK - Landssamanslutninga av vasskraftkommunar EPHORTE
2020/30949 20201019 19.10.2020 Inngående brev Høringsbrev - forskrift til trossamfunnsloven om forvaltning av kirkebygg Det kongelige barne- og familiedepartement EPHORTE
2020/25405 20201019 19.10.2020 Inngående brev Tilbakemelding på melding om vedtak 150920 - Avslag på klage - ***** ***** ***** EPHORTE
2020/1065 20201019 19.10.2020 Inngående brev Møteinnkalling - representantskapet i Konsek Trøndelag IKS - 26.10.2020 Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS EPHORTE
2020/30956 20201019 19.10.2020 Inngående brev Høring – Program for vaksinering mot covid-19 Det kongelige helse- og omsorgsdepartement EPHORTE
2019/4715 20201019 19.10.2020 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale - 20 % vikariat i kulturskolen i Midtre Gauldal Suzanneke Erens EPHORTE
2020/1518 20201019 19.10.2020 Inngående brev Spørsmål - Byggesøknad fra TKS heis Ergoterapitjenesten EPHORTE
2020/29432 20201019 19.10.2020 Utgående brev Retting av matrikkeladresse for matrikkelenhet 74/11 Anne Grethe Solem EPHORTE
2020/25520 20201019 19.10.2020 Utgående brev Krav om særskilte forhandlinger etter HTA kap 4 §4.2.2 - ***** ***** ***** - innkalling til forhandlingsmøte Fagforbundet EPHORTE
2020/28196 20201019 19.10.2020 Inngående brev Lønnskrav kap 5 Tekna - 2020 Tekna EPHORTE
2020/4 20201019 19.10.2020 Utgående brev Midlertidige arbeidsavtale 2020 - EKT Vikariat Turid Enlid EPHORTE
2020/21141 20201019 19.10.2020 Utgående brev Covid-19 næringsstøtte - Krisepakke 3 - saksutredning vedtak og krav HUGAAS ENTREPRENØR AS EPHORTE
2020/29258 20201016 16.10.2020 Inngående brev Søknad om overføring av ferie 2020 Mary Rose Kant EPHORTE
2020/29350 20201016 16.10.2020 Inngående brev Søknad om regionalt miljøtilskudd i Trøndelag - 2020 - Joar Talsnes Børø Joar Talsnes Børø EPHORTE
2020/29400 20201016 16.10.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet - gbnr 82/55 - Arnt Helge Solberg Arnt Helge Solberg EPHORTE
2020/29401 20201016 16.10.2020 Inngående brev Søknad om godkjenning av plan for nydyrking - gbnr 127/3 - Erik Olaf Solberg Erik Olaf Solberg EPHORTE
2020/20501 20201016 16.10.2020 Saksframlegg/innstilling Revidering av vedtekter for de kommunale barnehagene i Midtre Gauldal kommune - 2020 EPHORTE
2020/25579 20201016 16.10.2020 Utgående brev Godkjenning: Ett-trinns søknad - Endring av bygg - utvendig tilbygg større enn 50 m² - Bernt Johnny Stensås EPHORTE
2020/29265 20201016 16.10.2020 Inngående brev Signert databehandleravtale - MyKid MyKid AS EPHORTE
2020/28196 20201016 16.10.2020 Inngående brev Lokale lønnsforhandlinger 2020 for kapitel 3 og 5 NITO EPHORTE
2020/28196 20201016 16.10.2020 Utgående brev Bestillingsskjema for beregningsmodeller NITO EPHORTE
2020/28401 20201016 16.10.2020 Utgående brev Gravemelding - Moøya - Gatelys Anleggstjenester AS EPHORTE
2020/29370 20201016 16.10.2020 Inngående brev Risiko- og sårbarhetsvurdering av den elektroniske meldingstrafikken i Midtre Gauldal kommune Fagråd for digital samhandling EPHORTE
2019/4755 20201016 16.10.2020 Inngående brev Rammeavtale - tilkallingsvikar - Soknedal skole - 010920-311220 - Mari Belsvik Mari Belsvik EPHORTE
2019/4063 20201016 16.10.2020 Inngående brev Fordeling av skjønnsmidler for 2020 Trøndelag - anmodning om utbetaling av tilbakeholdte midler FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTE
2020/25585 20201016 16.10.2020 Inngående brev Situasjonskart og tegning, eiendom gbnr 71/16 Tommy Dalbakk EPHORTE
2020/27712 20201016 16.10.2020 Inngående brev Adressetildelinger for Synnerdalsveien - nytt brev, samme vedtak Midtre Gauldal kommune EPHORTE
2020/27737 20201016 16.10.2020 Inngående brev Tilskuddsliste for tros- og livssynssamfunn 2020 - Midtre gauldal kommune NTL BRØNNØYSUNDREGISTRENE EPHORTE
2020/25310 20201015 15.10.2020 Utgående brev Rapportering på bruk av tilskudd til utleieboliger Husbanken EPHORTE
2020/21200 20201015 15.10.2020 Utgående brev Svar - kommentarer - vedtak skolebytte - ***** ***** ***** EPHORTE
2020/1739 20201015 15.10.2020 Inngående brev Forbedret beta-løsning for testing av funksjoner vedr. arealanalyser av geografisk informasjon i kommunen Norconsult Informasjonssystemer AS EPHORTE
2020/7551 20201015 15.10.2020 Inngående brev Delingsbehandling - gbnr 79/47 - rekvirent Berg Garli setersameie Berg Garli setersameie EPHORTE
2020/28947 20201015 15.10.2020 Inngående brev Høring om endringer i forskrift om godtgjørelse for å yte poliklinisk helsehjelp i spesialisthelsetjenesten (poliklinikkforskriften) og forskrift om betaling frå pasientar for poliklinisk helsehjelp i spesialisthelsetenesta Det kongelige helse- og omsorgsdepartement EPHORTE
2019/2944 20201015 15.10.2020 Inngående brev Midlertidig arbeidsavtale - 95 % vikar renholder - Enhet for eiendom og kommunalteknikk - 011120-311220 - Mette Sæther Mette Sæther EPHORTE
2020/28984 20201015 15.10.2020 Utgående brev Innmelding/endring av medlemstid - ***** ***** ***** Kommunal Landspensjonskasse EPHORTE
2020/29005 20201015 15.10.2020 Inngående brev Nabovarsel - som eier/fester av gbnr 3000/12 - for tiltak på eiendommen gbnr 82/1 Tankesmia AS EPHORTE
2020/25559 20201015 15.10.2020 Inngående brev Opphør av ansvarsrett - Waagen maskin - byggesak - gbnr 88/17 Per Olav Skjevdal EPHORTE
2020/20502 20201015 15.10.2020 Saksframlegg/innstilling Revidering av vedtektene for SFO - EPHORTE
2020/28916 20201015 15.10.2020 Inngående brev Krav om retting av feil og mangler i matrikkelen - gbnr 236/32 - Tor Erik Tellugen og Mari Årvåg Olaussen Tor Erik Tellugen og Mari Årvåg Olaussen EPHORTE
2020/25172 20201015 15.10.2020 Utgående brev Rammeavtale - Tilkallingsvikar - Enhet for Pleie og omsorg - F.o.m. 01.10.20 t.o.m. 31.03.21 - Vilde Flatås Vilde Flatås EPHORTE