eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 200 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2018/3065 20200709 09.07.2020 Utgående brev Orientering om vedtak av veiadresser for "Sørbygda" Eskild Røe
2018/3068 20200709 09.07.2020 Utgående brev Omgjøring av vedtak - tildeling av veiadresse for "Skogsveien" Edel Mari Halseth m.fl.
2020/1496 20200709 09.07.2020 Inngående brev Siktrydding FV 30 Morten Lien
2020/2364 20200709 09.07.2020 Utgående brev Høringsbrev - søknad om godkjenning av plan for nydyrking - gbnr 199/3 - Leif Slørdal SAMEDIGGI / SAMETINGET m.fl.
2020/142 20200709 09.07.2020 Utgående brev Svar på søknad om aktivitets-/prosjekttilskudd - Gauldal events Gauldal events
2020/4584 20200709 09.07.2020 Inngående brev Ettersendelse av kvittering for nabovarsel - fradeling av hyttetomt - festenr 1 - gbnr 214/3 - 7387 Singsås - Bodil Reppe Bodil Reppe
2017/1545 20200709 09.07.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest - tilbygg enebolig - gbnr 45/1/33 - 7290 Støren - tiltakshavere Ann Siri Steigedal Moe og Olav Moe Ann Siri Steigedal Moe og Olav Moe
2020/1496 20200709 09.07.2020 Inngående brev Vedtak om fordeling av tilskudd til vegetasjonsrydding Trøndelag fylkeskommune
2020/4593 20200709 09.07.2020 Inngående brev Taushetserklæring - Gitte Gunnes Gitte Gunnes
2020/1496 20200709 09.07.2020 Utgående brev Fullmakt for trafikksikkerhetsarbeid på privat grunn langs FV30 på – vilt og tryggere trafikk Jon Knudsen m.fl.
2018/3068 20200709 09.07.2020 Utgående brev Omgjøring av vedtak - Tildeling av veiadresse for "Skogsveien" Nils Arvid Fegri Solum
2019/1178 20200709 09.07.2020 Utgående brev Byggesaksbehandling - Ferdigattest - riving av eksisterende og oppføring av ny garasje, samt tilbygg til bolig - gbnr 10/1 - 7295 Rognes - tiltakshaver Marit Bjørgen Marit Bjørgen
2020/4653 20200709 09.07.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd - smil - gbnr 145/3 - Svend Eirik Halseth Landbruksdirektoratet
Ingen tilgang 20200709 09.07.2020 Inngående brev Kursbevis Aktivt Skogbruk Vedlikehold og grunnleggende bruk av motorsag *****
Ingen tilgang 20200709 09.07.2020 Inngående brev Kursbevis Aktivt Skogbruk Vedlikehold og grunnleggende bruk av motorsag - Marte Kristin Folstad *****
2020/412 20200709 09.07.2020 Inngående brev Revisjon av Lundesokna: Info fra befaringen 2. juli samt vannstandsdata for Samsjøen i perioden 2010 t.o.m. 2019 Samsjøen hytteforening
2020/4586 20200709 09.07.2020 Inngående brev KNF 20.10 - Kommunalt næringsfond 2020 - Midtre Gauldal. Delutbetaling Trøndelag fylkeskommune
2020/4550 20200709 09.07.2020 Inngående brev Søknad om utsettelse for høring av plan for nydyrking - Sivert Nygaard - Midtre Gauldal 44/3 Fylkesmannen i Trøndelag
2019/4063 20200709 09.07.2020 Inngående brev Kartlegging av netto merutgifter koronakrisen - kommunene i Trøndelag FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
Ingen tilgang 20200709 09.07.2020 Inngående brev Sertifikat Varme arbeider - gyldig til 31.05.23 - Anette Vagnild Anette Vagnild
2020/449 20200709 09.07.2020 Inngående brev Referat fra dialogmøte 2 - 280520 - ***** ***** NAV Oppdal og Rennebu
2020/4460 20200709 09.07.2020 Inngående brev Enkeltvedtak om spesialundervisning for ***** ***** ***** ***** Trondheim kommune - Fagenhet for oppvekst og utdanning
2020/3984 20200709 09.07.2020 Utgående brev Varsel om matrikkelføring av eksisterende eiendomsgrenser langs veggrunn - Soknedal sentrum Espen Moe m.fl.
2020/1792 20200709 09.07.2020 Inngående brev Brukerkontrakt for sikker-hjemmekontor i Midtre Gauldal kommune - Ketil Gorseth Ketil Gorseth
2019/4454 20200709 09.07.2020 Inngående brev Referat fra dialogmøte - ***** ***** ***** ***** NAV Midtre Gauldal
2020/1677 20200709 09.07.2020 Inngående brev Søknad om deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning - tildeling av festenr - gbnr 408/1/9002 - Samsjø statsallmenning - rekvirent Statskog SF Statskog SF
2020/460 20200709 09.07.2020 Inngående brev Tilskudd til utvikling av de sosiale tjenestene i NAV-kontoret - statsbudsjettets 0621.63 for 2020 Fylkesmannen i Trøndelag
2020/7 20200709 09.07.2020 Inngående brev Rapporter/statistikk for Matrikkel for 2. kvartal 2020, Midtre Gauldal kommune Kartverket
2017/2117 20200709 09.07.2020 Inngående brev Sluttutbetaling av tilskudd - SMIL, 980067203 Landbruksdirektoratet
2020/4638 20200709 09.07.2020 Utgående brev Trygghetstjeneste: Brukeravgift etter endt leieperiode *****
2020/4416 20200709 09.07.2020 Inngående brev Forollhogna nasjonalpark - vedrørende søknad om motorferdsel på barmark - Endal beitelag Nasjonalparkstyret for Forollhogna - Fylkesmannen i Trøndelag
2020/4604 20200709 09.07.2020 Utgående brev Søknad om skjenkebevilling - enkeltanledning - konsert på Høstvollen - 310720 - Norsk produksjon AS Norsk produksjon AS
2016/4095 20200708 08.07.2020 Utgående brev Byggesaksbehandling - Midlertidig brukstillatelse - deler av tiltaket - enebolig og frittstående garasje - gbnr 118/9 - Sørbygda, 7288 Soknedal - tiltakshaver Stian Fløttum BØRSET & BJERKSET ENTREPRENØR AS
2017/1921 20200708 08.07.2020 Utgående brev Byggesaksbehandling - Ferdigattest - Riving av brannskadet bolighus - gbnr 218/16 - Heidi Sivertsen AF DECOM AS
2017/2514 20200708 08.07.2020 Utgående brev Ferdigattest - riving av bygninger - gbnr 47/13 - Soknes leir - tiltakshaver Midtre Gauldal kommune AUNE MASKIN AS
2020/790 20200708 08.07.2020 Utgående brev Vedr. erklæring om ansvarsrett Aune Maskin AS Rambøll v/ Tarjei Vonheim
2020/1410 20200708 08.07.2020 Inngående brev Forollhogna nasjonalpark - foreløpig svar vedrørende søknad om oppføring av ny Hundåtjønnbu og omdisponering av gammelbua til uthus innenfor Nekjådal statsallmenning, Midte Gauldal kommune Nasjonalparkstyret for Forollhogna - Fylkesmannen i Trøndelag
2016/1464 20200708 08.07.2020 Utgående brev Avslutting av plansak - detaljregulering Heimen - planID: 50272016010 Knut Ivar Solberg
2018/3061 20200708 08.07.2020 Utgående brev Vedtak: Tildeling av veiadresser for "Rørosveien" Steinar Schult m.fl.
2020/4568 20200708 08.07.2020 Inngående brev Attester og vitnemål - Jenny Merete Krogstad Jenny Merete Krogstad
2020/4369 20200708 08.07.2020 Inngående brev Vedtak om eierskifte på kjøretøy med kjennemerke SU 30011 Statens vegvesen
2020/146 20200708 08.07.2020 Inngående brev Fisketillatelse - forskning- og utredningsundersøkelser i vassdrag i Trøndelag 2020 - NINA Øyvind Solem FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2020/1504 20200708 08.07.2020 Inngående brev Uttalelse - dispensasjon fra kommuneplan - oppføring av uthus - Morsetvollan i Nekjådalen - Midtre Gauldal 301/8 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2020/790 20200708 08.07.2020 Utgående brev Byggesaksbehandling - Godkjent søknad om igangsettingstillatelse - Etablering av ny gang- og sykkelveg - Frøsetveien - gbnr 3000/1 RAMBØLL NORGE AS
2020/1022 20200708 08.07.2020 Inngående brev Rammeavtale - tilkallingsvikar - Staben - 010820-311220 - Inger Marie Bråten Inger Marie Bråten
2020/4637 20200708 08.07.2020 Inngående brev Midlertidig arbeidsavtale - 100 % engasjement barne- og ungdomsarbeider - Soknedal skole - 120820-311220 - Jenny Merete Krogstad Jenny Merete Krogstad
2019/3268 20200708 08.07.2020 Utgående brev Avslutning av leieforhold i HO-bolig - Tilbakebetaling *****
2020/1673 20200708 08.07.2020 Inngående brev Høring av Planstrategi 2020-2023 - Holtålen kommune Holtålen kommune
2020/71 20200708 08.07.2020 Inngående brev Foretaksobligasjoner i ***** - bekreftelse på mottak av signert sluttseddel og instruks *****
2016/506 20200708 08.07.2020 Utgående brev Avslutting av plansak - detaljregulering massedeponi Haukås - planID 50272016005 Sigbjørn Ragnar Haukås
2020/71 20200708 08.07.2020 Utgående brev Foretaksobligasjoner i ***** - oversendelse av signert sluttseddel og instruks *****
2020/1520 20200708 08.07.2020 Inngående brev Uttalelse - dispensasjon fra kommuneplan - oppføring av tilbygg - Egga - Midtre Gauldal 42/5 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2020/4524 20200708 08.07.2020 Inngående brev Ettersendelse av opplysninger - krav om retting av feil og mangler i matrikkelen - gbnr 401/1 - Olav Svardal Olav Svardal
2020/507 20200708 08.07.2020 Utgående brev Midlertidig svar - Søknad om tilskudd - sykavl, ***** *****
2020/4617 20200708 08.07.2020 Utgående brev Orientering om feil i utbetaling av lønn *****
2016/1036 20200708 08.07.2020 Utgående brev Avslutting av plansak - detaljregulering massedeponi Haukdal - planID: 50272016007 Henrik Aas m.fl.
2020/790 20200708 08.07.2020 Inngående brev Erklæring om ansvarsrett Aune Maskin og gjennomføringsplan Rambøll v/Tarjei Vonheim
2020/4633 20200708 08.07.2020 Utgående brev Delegasjon av myndighet - Ane Bernice Rød Ane-Bernice Rød
2020/129 20200708 08.07.2020 Utgående brev Klage på vedtak - Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede - ***** ***** - Oversendelse for behandling i kommunens klagenemnd Kommunens klagenemnd v/ kommunedirektøren
2020/2092 20200707 07.07.2020 Utgående brev Tilbudsvurdering og informasjon om beslutning i begrenset anbudskonkurranse ved anskaffelse av støyutredning ASPLAN VIAK AS m.fl.
2020/1784 20200707 07.07.2020 Utgående brev Vedtak - spesialpedagogisk hjelp - barnehageåret 2020/2021 - ***** ***** ***** *****
2018/3068 20200707 07.07.2020 Utgående brev Omgjøring av vedtak - Tildeling av veiadresser for "Skogsveien" Arve Vingelen
2020/4610 20200707 07.07.2020 Saksframlegg/innstilling Prosjekt friluft og motorferdsel i utmark 2020 - 2021 - nedsettelse av styringsgruppe samt valg av representant med vararepresentant til prosjektgruppa
2017/2386 20200707 07.07.2020 Utgående brev Foreløpig svar - Søknad om midlertidig brukstillatelse - hytte - gbnr 22/18 - 7295 Rognes - Dagfinn Ilstad Dagfinn Ilstad
2020/1685 20200707 07.07.2020 Utgående brev Vedtak etter matrikkelloven - retting i Matrikkelen - gbfnr 402/1/8 STATSKOG SF m.fl.
2020/3976 20200707 07.07.2020 Utgående brev Søknad om skjenkebevilling - enkeltanledning - konsert på Høstvollen - 010820 - Norsk produksjon AS Norsk produksjon AS
2019/1124 20200707 07.07.2020 Utgående brev Krav om integreringstilskudd år-1 2019 IMDI - Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
2018/3694 20200707 07.07.2020 Inngående brev Midtre Gauldal som nasjonalparkkommune etter nye kriterier og som aktør under merkevaren Norges nasjonalparker Norges nasjonalparkkommuner
2020/256 20200707 07.07.2020 Inngående brev Tilsagn om OU-midler - Midtre Gauldal kommune - kurs i håndtering av vold og trusler Kommunesektorens organisasjon
2020/1149 20200707 07.07.2020 Inngående brev Midlertidig arbeidsavtale - 100 % vikariat pedagogisk leder - Singsås barnehage - 010820-311220 - Marthe Malum Marthe Malum
2020/4613 20200707 07.07.2020 Inngående brev Midlertidig arbeidsavtale - 60 % vikariat pedagogisk leder - Soknedal barnehage - 010820-190221 - Dyveke Rokkones Dyveke Rokkones
2020/1737 20200707 07.07.2020 Inngående brev Ettersendelse av manglende dokumenter - deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning - tilleggsareal til gbnr 163/3 - gbnr 125/2 - Arnt Ingvar Solberg Arnt Ingvar Solberg
2019/4190 20200707 07.07.2020 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 134/3 i Midtre Gauldal (5027) Landbruksdirektoratet
2020/4632 20200707 07.07.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd - smil, 914594243 Landbruksdirektoratet
2016/1900 20200707 07.07.2020 Utgående brev Høringsbrev - 50272016011 Detaljregulering E6 Prestteigen - Gylland MELHUS KOMMUNE
2020/4631 20200707 07.07.2020 Inngående brev Informasjon om endringer i barnevernloven - Prop. 84 L (2019-2020) Bufetat
2020/674 20200707 07.07.2020 Utgående brev Rammeavtale - Gunn Bergmann - 01.08.2020 - 31.12.2020 Gunn Aase Bergmann
2020/4544 20200707 07.07.2020 Utgående brev Svar - Begjæring om innsyn - høringsuttalelse - PlanID 2016006 - Bane NOR BANE NOR SF
2020/4572 20200707 07.07.2020 Utgående brev Foreløpig svar - krav om retting av feil og mangler i matrikkelen - gbnr 402/1 Jens Steinar Lenes
2020/4112 20200707 07.07.2020 Utgående brev Foreløpig svar - krav om retting av feil og mangler i matrikkelen - gbnr 166/1 Per Erik Sørløkken
Ingen tilgang 20200707 07.07.2020 Inngående brev Karakterutskrifter - Ingrid Anita Solem Ingrid Anita Solem
2020/4597 20200707 07.07.2020 Utgående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet 49/48 Multitjenester AS v/Vegard Aasen
2020/4602 20200707 07.07.2020 Utgående brev Høring om bygging av landbruksvei - gbnr 21/1 - Håvard Rognes Trøndelag fylkeskommune m.fl.
2020/4611 20200707 07.07.2020 Inngående brev Prøvingsattest til vigsel - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
2020/4610 20200707 07.07.2020 Utgående brev Prosjekt friluft og motorferdsel i utmark 2020 - 2021 - nedsettelse av styringsgruppe samt valg av representant med vararepresentant til prosjektgruppa Bjørn Egil Enge m.fl.
2020/962 20200707 07.07.2020 Inngående brev Protokoll fra generalforsamling i Trøndelag Reiseliv AS Trøndelag reiseliv AS
2020/412 20200707 07.07.2020 Inngående brev Vannstand Storburusjøen Toralf Lillerønning
2020/4628 20200707 07.07.2020 Inngående brev Midlertidig arbeidsavtale - 30 % vikariat avdelingsleder - Singsås skole - 010820-310721 - Eli Anita Fossum Eli Anita Fosssum
2020/1374 20200707 07.07.2020 Utgående brev Matrikkelbrev gbnr 408/1 fnr 24 Statskog SF
2020/4603 20200707 07.07.2020 Utgående brev Høring om ombygging av landbruksvei kl 4 - 44/3 - Sivert Nygaard Trøndelag fylkeskommune m.fl.
2020/1288 20200707 07.07.2020 Utgående brev Byggesaksbehandling - Godkjent søknad om utvidelse av terrasse og forlengelse av tak - gbnr 3/65 - Heidi Svepstad Heidi Svepstad
2016/1900 20200707 07.07.2020 Utgående brev Oversendelse av arealplan - offentlig ettersyn jf. pbl § 5-2 - Midtre Gauldal kommune Statens kartverk
2019/764 20200707 07.07.2020 Inngående brev Tvist om rett til stilling tilsvarende faktisk arbeidstid - ***** ***** Tvisteløsningsnemnda
2018/3377 20200707 07.07.2020 Inngående brev Anmodning om utbetaling av tilskudd til drenering av jordbruksjord - gbnr 284/6 - Per Stian Storbekkrønning Per Stian Storbekkrønning
2020/4629 20200707 07.07.2020 Inngående brev Høring – forslag til lov om informasjonstilgang mv. for Koronakommisjonen Det Kongelig justis- og beredskapsdepartement
2017/3287 20200707 07.07.2020 Inngående brev Fylkeskommunens uttalelse - Reguleringsplan Hundåslåtten hyttefelt, Midtre Gauldal kommune Trøndelag fylkeskommune
2020/4634 20200707 07.07.2020 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 11/1 i Midtre Gauldal (5027) Landbruksdirektoratet
2020/613 20200707 07.07.2020 Inngående brev Mottar ikke stillingen - støttekontakt - Eva Johanne Vik Eva Johanne Vik
2020/4627 20200707 07.07.2020 Inngående brev Grunnkurs i legemiddelhåndtering - Lise Lind Lise Lind
2020/4626 20200707 07.07.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - 50 % - gbnr 82/15 - Tommy Rosvold Tommy Rosvold
2020/797 20200707 07.07.2020 Inngående brev Kvittering - Smittevern og smittevernutstyr i kommunene Helsedirektoratet
2020/4625 20200707 07.07.2020 Inngående brev Avtale om trekk i lønn - ***** ***** *****
2020/4569 20200707 07.07.2020 Utgående brev Oversendelse av oppdatert datasett for kommunale brøyteroder til publisering på web-løsning Norconsult Informasjonssystemer AS
2020/674 20200707 07.07.2020 Utgående brev Rammeavtale - Inger- Marie Bråten - 01.08.2020 - 31.12.2020 Inger Marie Bråten
2020/4440 20200706 06.07.2020 Utgående brev Opplysninger ang. søknad om serveringsbevilling / skjenkebevilling Trøndelag politidistrikt
2020/4523 20200706 06.07.2020 Utgående brev Vedtak - spesialundervisning - skoleåret 2020/2021 - ***** ***** *****
2020/1746 20200706 06.07.2020 Inngående brev Avtale om ferist - seterveien fra Jelan til Mosvollen Endal beitelag SA
2020/4595 20200706 06.07.2020 Inngående brev Stygg kjøring på Ramstadveien Birger John Myhr og Marianne Myhr
2020/4519 20200706 06.07.2020 Utgående brev Vedtak - avslag - spesialundervisning - ***** ***** ***** - skoleåret 2020/2021 *****
2020/1797 20200706 06.07.2020 Utgående brev Endelig klagebehandling - dispensasjon stikkvei Slette hyttefelt Fylkesmannen i Trøndelag
Ingen tilgang 20200706 06.07.2020 Utgående brev Byggesaksbehandling - Ferdigattest - Bruksendring fra bolig til tomannsbolig- gbnr 3/296 Jostein Røsdal Brattset
2020/4603 20200706 06.07.2020 Inngående brev Kart - veisøknad - Sivert Nygaard Sivert Nygaard
2020/4569 20200706 06.07.2020 Utgående brev Vedr. endringer på datasett før publisering på nett/web for Midtre Gauldal kommune Norconsult Informasjonssystemer AS
2020/4601 20200706 06.07.2020 Utgående brev Delegert vedtak - Arbeidsvarslingsplan -Fossum, Soknedal, kryssing spillvannsledning AV-NOR AS v/Steffen Rogstad
2020/4596 20200706 06.07.2020 Utgående brev Oversendelse av data fra kommunalt planregister ifm. plankonsulentarbeider i Midtre Gauldal kommune Rambøll Plan og byutvikling
2020/4596 20200706 06.07.2020 Inngående brev Henvendelse vedr. sosi plangrenser for vedtatt reguleringsplan E6 Skogheim - Fossum i Midtre Gauldal kommune Rambøll Plan og byutvikling
2020/1288 20200706 06.07.2020 Inngående brev Ettersendelse av manglende dokumentasjon - gjelder byggesak ref 2020/1288-2 Heidi Svepstad
2020/326 20200706 06.07.2020 Inngående brev Analyseresultater - Moøya renseanlegg - tatt ut 120620-130620 SYNLAB Analytics & Services Norway AS
2020/766 20200706 06.07.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd til privat vei 2020 - Gardsveien Høgsteggen Gardsveien Høgsteggen
2020/1615 20200706 06.07.2020 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale - vikariat - 100% pedagogisk leder - Marthe Malum - 01.08.2020 - 31.12.2020 Marthe Malum
2020/507 20200706 06.07.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd - sykavl, ***** Landbruksdirektoratet
2020/1261 20200706 06.07.2020 Inngående brev Midlertidig arbeidsavtale - 100 % vikariat lærer - Soknedal skole - 010820-310721 - Nikolai Elias Heimsbakk Nikolai Elias Heimsbakk
2020/766 20200706 06.07.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd til privat vei 2020 - Veien Høen - Forodden SA Veien Høen - Forodden SA
2020/325 20200706 06.07.2020 Inngående brev Analyseresultater - Støren vannverk - tatt ut 250620 - Ekstra SYNLAB Analytics & Services Norway AS
2020/4594 20200706 06.07.2020 Inngående brev Klage på gebyr i forbindelse på rehabilitering av pipe - gbnr 277/11 Arnt Egil Hagen og Gunn Andreassen
2020/4605 20200706 06.07.2020 Inngående brev Kartlegging av kommunenes krisesentertilbud FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2016/1900 20200706 06.07.2020 Inngående brev Planforslag på høring - Reguleringsplan for E6 Prestteigen - Gyllan, planid 2015007 Melhus Kommune
2020/1214 20200706 06.07.2020 Inngående brev Utglidning Granmoen, Midtre Gauldal NVE ref: 202004750 Norges vassdrags og energidirektorat
2020/4550 20200706 06.07.2020 Utgående brev Utsatt frist for gjennomføring av nydyrking - Sivert Nygaard gbnr. 44/3 Sivert Nygaard
2020/4550 20200706 06.07.2020 Utgående brev Høringsbrev - søknad om godkjenning av plan for nydyrking - gbnr 44/3 - Sivert Nygaard FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl.
2020/1790 20200706 06.07.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - Barne- og ungdomsarbeider vikariat 60% fra 01.08.20-19.02.21 ved Soknedal oppvekst, avd.barnehage - Lone Mari Waagbø Lone Mari Waagbø
2019/3098 20200706 06.07.2020 Utgående brev Foreløpig svar - søknad om deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning - fradeling av grunneiendom - gbnr 117/4 Einar Morten Fløttum
2020/4571 20200706 06.07.2020 Utgående brev Foreløpig svar - søknad om deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning - fradeling av parsell - gbnr 44/6 Lars Wollan Ressem
2020/4584 20200706 06.07.2020 Utgående brev Foreløpig svar - søknad om deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning - fradeling av hyttetomt - festenr 1 - gbnr 214/3 Bodil Reppe
2020/1261 20200706 06.07.2020 Utgående brev Arbeidsavtale Vikariat 100% Soknedal skole 2020/2021 - Nikolai Elias Heimsbakk Nikolai Elias Heimsbakk
2020/4586 20200706 06.07.2020 Utgående brev Tilsagn om ekstraordinære tilskuddsmidler til kommunale næringsfond 2020 - aksept Midtre Gauldal kommune Trøndelag fylkeskommune
2020/1790 20200706 06.07.2020 Utgående brev Arbeidsavtale Vikariat 90% stilling 01.08.20-31.12.20 Soknedal oppvekstområde-Susanne Fredagsvik Susanne Fredagsvik
2020/1790 20200706 06.07.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - Engasjement 100% stilling 12.08.20-31.12.20- Soknedal skole- Jenny Merete Krogstad Jenny Merete Krogstad
2020/1686 20200706 06.07.2020 Utgående brev Utslippstillatelse - Godkjent søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus - gbnr 31/1, 7295 Rognes - tiltakshaver Jan Erlend Askjemshalten BROEN RØRSERVICE AS
2020/4569 20200706 06.07.2020 Utgående brev Oversendelse av endelig utarbeidet datasett kommunale brøyteroder for publisering, Midtre Gauldal kommune Norconsult Informasjonssystemer AS
2020/4440 20200706 06.07.2020 Utgående brev Søknad om serveringsbevilling - Norway outlet nelik - serveringssted Singsås - Sercan Nelik - Tilbakemelding etter overdragelse av virksomheten og avklaringher Sercan Nelik
2019/4038 20200706 06.07.2020 Utgående brev Foreløpig svar - Søknad om oppføring av garasje - gbnr 161/12 - Tor Gundersen KVÅL BYGGSERVICE AS
2020/37 20200706 06.07.2020 Inngående brev Geovekst 2021 - Planlegging av nykartlegging i FKB-B-standard for Midtre Gauldal kommune Kartverket
2020/4598 20200706 06.07.2020 Inngående brev Høring av forslag om endring av lov om flagging på kommunenes offentlige bygninger Kommunal- og moderniseringsdepartement
2019/4688 20200706 06.07.2020 Inngående brev Status for prosjektet "felles kunnskapsgrunnlag for beitebruken i Trollheimen og Ilfjellet" Oppdal kommune
2020/1790 20200706 06.07.2020 Utgående brev Arbeidsavtale Vikariat 100% Soknedal skole 2020/2021 - Anneli Berg Aasenhus Anneli Berg Aasenhus
2019/3366 20200706 06.07.2020 Utgående brev Ferdigattest - installasjon av flisfyringsanlegg - gbnr 198/2 - 7298 Budalen - tiltakshaver Arnt Storrøsæter NORSK LANDBRUKSRÅDGIVING VEST SA
2020/4588 20200706 06.07.2020 Utgående brev Delegert vedtak - Arbeidsvarslingsplan - Engan, Støren, avløp Winsnes Maskin & Transport v/ Knut Ola Bjerkseth
2016/1900 20200706 06.07.2020 Utgående brev Høringsbrev - 50272016011 Detaljregulering E6 Prestteigen - Gylland Hans Aasen m.fl.
2020/4609 20200706 06.07.2020 Inngående brev Søknad om permisjon - 010820-310721 - Heidi Haugbjørg Heidi Haugbjørg
2020/4608 20200706 06.07.2020 Inngående brev Attester og vitnemål - Susanne Fredagsvik Susanne Fredagsvik
2017/1028 20200706 06.07.2020 Inngående brev Vitnemålsportalen - Høyere utdanning - Nikolai Elias Heimsbakk Nikolai Elias Heimsbakk
2020/4597 20200706 06.07.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - gbnr 49/48 - Multitjenester AS Multitjenester AS
2019/4218 20200706 06.07.2020 Inngående brev Tiltak i vassdrag - Skårvollbekken, Rødbekken, Brautbekken og navnløs bekk vest for Rødbekken - Næringsareal på Støren - Vei - Midtre Gauldal kommune. NVEs vurdering. NVE - Norges vassdrags- og energidirektorat
2020/4604 20200706 06.07.2020 Inngående brev Søknad om skjenkebevilling - enkeltanledning - konsert på Høstvollen - 310720 - Norsk produksjon AS Norsk produksjon AS
2020/709 20200706 06.07.2020 Inngående brev Søknad om ny fellingstillatelse på ulv Holtålen kommune
2020/1496 20200706 06.07.2020 Inngående brev Utfyllende informasjon: Vegetasjonsrydding langs fv. 30 - byggeleder for fylkesvei Trøndelag fylkeskommune
2020/4600 20200706 06.07.2020 Inngående brev E6 UV - villfylling i Midtre Gauldal kommune Rambøll Norge AS
2020/4602 20200706 06.07.2020 Inngående brev Søknad om landbruksvei - gbnr 21/1 - Håvard Rognes - signert Håvard Rognes
2020/33 20200706 06.07.2020 Inngående brev Referat fra Jernbaneforum Midt-Norge 12. juni 2020 Trøndelag fylkeskommune
2020/4603 20200706 06.07.2020 Inngående brev Søknad om bygging av landbruksvei - gbnr 44/3 - Sivert Nygaard Sivert Nygaard
2020/257 20200706 06.07.2020 Inngående brev Tilsagn om OU-midler - Midtre Gauldal kommune Kommunesektorens organisasjon
2020/4602 20200706 06.07.2020 Inngående brev Søknad om bygging av landbruksvei - gbnr 21/1 - Håvard Rognes Håvard Rognes
2020/142 20200706 06.07.2020 Inngående brev Søknad om aktivitets-/prosjekttilskudd - Gauldal events Gauldal events
2020/161 20200706 06.07.2020 Utgående brev Alkoholomsetning: Ny bevillingsperiode 2020-2024 - Orientering, tilbakemelding m.m. Bevillingshavere i Midtre Gauldal kommune
2019/1178 20200706 06.07.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest med vedlegg - riving av eksisterende og oppføring av ny garasje, samt tilbygg til bolig - gbnr 10/1 - 7295 Rognes - tiltakshaver Marit Bjørgen Marit Bjørgen
2020/4599 20200706 06.07.2020 Inngående brev Kvalitetssikring av kriteriedata for kommuner 2021 Kommunal- og moderniseringsdepartement
2020/4510 20200706 06.07.2020 Saksframlegg/innstilling Finansrapport nr. 1 2020
2020/4601 20200706 06.07.2020 Inngående brev Arbeidsvarslingsplan - Kryssing spillvannsledning Fossum, Soknedal AV-NOR AS
2020/1687 20200706 06.07.2020 Utgående brev Støren hotel - Godkjenning av ny styrer Norinvest
2020/1687 20200706 06.07.2020 Utgående brev Støren hotel - Godkjenning av ny styrer Norinvest
2020/1538 20200706 06.07.2020 Utgående brev Byggesaksbehandling - Godkjent søknad om oppføring av gapahuk/landbruksbygg til sinkyr - gbnr 1/4 - Eilif Peder Folstad Eilif Peder Folstad
2020/4513 20200706 06.07.2020 Utgående brev Vedtak - spesialundervisning - skoleåret 2020/2021 - ***** ***** ***** ***** ***** *****
2020/4522 20200706 06.07.2020 Utgående brev Vedtak - spesialundervisning - skoleåret 2020/2021 - ***** ***** *****
2020/1687 20200706 06.07.2020 Utgående brev Søknad om godkjenning av ny styrer for skjenkebevilling ved Støren Drift AS Norinvest Drift AS
2020/857 20200706 06.07.2020 Utgående brev Søknad om salgsbevilling for alkohol - Lokalbrygg AS - Nettsalg Lokalbrygg AS
2020/4592 20200705 05.07.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd - drenering, 969670143 Landbruksdirektoratet
2020/4591 20200704 04.07.2020 Inngående brev Tilskuddsbrev for 2020 – tiltak rettet mot sårbare barn og unge, Midtre Gauldal kommune UTDANNINGSDIREKTORATET
2020/4569 20200703 03.07.2020 Inngående brev Nytt utkast ifm. utlegging av datasett på nett/web for Midtre Gauldal kommune Norconsult Informasjonssystemer AS
2020/4590 20200703 03.07.2020 Inngående brev Søknad om driftstilskudd, GNR 21/1 i Midtre Gauldal (5027) Landbruksdirektoratet
2020/4589 20200703 03.07.2020 Inngående brev Søknad om driftstilskudd, GNR 21/1 i Midtre Gauldal (5027) Landbruksdirektoratet
2020/4440 20200703 03.07.2020 Inngående brev Opplysninger vedrørende søknad om serveringsbevilling - skjenkebevilling Trøndelag politidistrikt
2020/1402 20200703 03.07.2020 Inngående brev Uttalelse - Søkerliste ID 1329, 50 % fast rektor i kulturskolen *****
2020/797 20200703 03.07.2020 Inngående brev Kvittering - Rapportering av behov for smittevernutstyr Helsedirektoratet
2020/4588 20200703 03.07.2020 Inngående brev Arbeidsvarsling spillvannsledning Engan Winsnes Maskin & Transport
2020/1402 20200702 02.07.2020 Utgående brev Innkalling til intervju *****
2020/4575 20200702 02.07.2020 Inngående brev Rammeavtale - tilkallingsvikar - Enhet for pleie og omsorg - 010520-300920 - Ann Iren Trøan Ann Iren Trøan
2020/4574 20200702 02.07.2020 Inngående brev Renter og avdrag ansvarlig lån perioden 010120-300629 - Midt Energi AS Midt Energi AS
2020/4573 20200702 02.07.2020 Inngående brev Oppsigelse av stilling - saksbehandler/konsulent ved Enhet for eiendom og kommunalteknikk - Per Ingar Almås Per Ingar Almås
2020/1245 20200702 02.07.2020 Inngående brev NAV har innvilget søknaden din om 100 prosent foreldrepenger - ***** ***** *****
2020/408 20200702 02.07.2020 Inngående brev Kjørebok - motorferdsel i utmark - 2020 - Halgeir Sørløkken Halgeir Sørløkken
2020/4571 20200702 02.07.2020 Inngående brev Søknad om deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning - fradeling av parsell - gbnr 44/6 - Lars Wollan Ressem Lars Wollan Refseth
2020/4569 20200702 02.07.2020 Utgående brev Iverksetting av oppdrag med publisering av vegdata på nett/web for brøyteroder vintervedlikehold Norconsult Informasjonssystemer AS
2020/4569 20200702 02.07.2020 Inngående brev Ordrebekreftelse - Bistand ved publisering av data på nett/web for roder vintervedlikehold Norconsult Informasjonssystemer AS
2020/4569 20200702 02.07.2020 Inngående brev Forslag vedr. utlegging av brøyteroder på nett/web for Midtre Gauldal kommune Norconsult Informasjonssystemer AS
2020/4587 20200702 02.07.2020 Inngående brev Handlingsplan for utvikling av økologisk landbruk i Trøndelag 2020-2025 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2020/4570 20200702 02.07.2020 Inngående brev Prestteigen boliglag er bekymret for bokvaliteten Prestteigen boliglag
2020/4569 20200702 02.07.2020 Utgående brev Vedr. oppdrag med nytt kartlag for Midtre Gauldal kommune Norconsult Informasjonssystemer AS
2017/3209 20200702 02.07.2020 Inngående brev Justert forslag til kommunedelplan for Støren, Midtre Gauldal kommune. Riksantikvarens tilbakemelding. Riksantikvaren
2020/4586 20200702 02.07.2020 Inngående brev Tilsagn om ekstraordinære tilskuddsmidler til kommunale næringsfond 2020 - til alle kommuner i Trøndelag Trøndelag fylkeskommune
Versjon:5.2.2.1