eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 200 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2017/2859 20170920 20.09.2017 Utgående brev Fast stilling 100 % - fagarbeider drift kommunale bygg Gerd Karin Aarhaug m.fl.
2017/2857 20170920 20.09.2017 Inngående brev Spredning av husdyrgjødsel Per Olav Snøan
Ingen tilgang 20170920 20.09.2017 Utgående brev Forespørsel ifm etablering - søknadsplikt Vivian Therjesen
2017/2812 20170920 20.09.2017 Utgående brev Midlertidig svarbrev - Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel – LNF-formål for bruksendring fra Driftsbygning til «Kurs- serveringslokaler med overnatting» - gbnr 132/14 - Gammeltunet Hanshus Marith Stene m.fl.
2017/2877 20170920 20.09.2017 Inngående brev Søknad om deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning - fradeling av fnr 4 - gbnr 263/11 - Arnt Bjørnli Arnt Bjørnli
2017/2873 20170920 20.09.2017 Inngående brev Taushetserklæring - Odd Arne Haugen Odd Arne Haugen
2017/2872 20170920 20.09.2017 Inngående brev Taushetserklæring - Anita Wanvik Enlid Anita Wanvik Enlid
2017/2871 20170920 20.09.2017 Inngående brev Taushetserklæring - Sigrid Lovise Antonsen Sigrid Lovise Antonsen
2017/2600 20170920 20.09.2017 Inngående brev Søker om utbetaling av tilskudd til drenering - Svein Magne Fløttum Svein Magne Fløttum
2017/2719 20170920 20.09.2017 Utgående brev Bekreftelse på registrert egenerklæring om konsesjonsfrihet - gbnr 214/1/3 Advokatene Hovstad, Kvernrød & Flatmo
2017/2720 20170920 20.09.2017 Utgående brev Vedrørende registrert egenerklæringsskjema - konsesjonsfrihet - gbnr 214/1/6 Advokatene Hovstad, Kvernrød & Flatmo
2017/2864 20170920 20.09.2017 Inngående brev Forpaktningskontrakt - gbnr 131/1 - grunneier Stian Anshus - forpaktere Hege og Ola Håvard Vagnild Stian Anshus
2017/2667 20170920 20.09.2017 Inngående brev SV: Godkjenning av midlertidig brakkerigg AF Gruppen Norge AS
2017/2631 20170920 20.09.2017 Utgående brev Byggesaksbehandling - Ferdigattest - tilbygg til fritidsbolig - gbnr 107/24 - Ingebrigt Solberg Arnt Sigurd Solberg
2017/2228 20170920 20.09.2017 Inngående brev Spørsmål til klagesak sendt Fylkesmannen. Støren næringsområde - klage på ekspropriasjonsvedtak Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
2017/2874 20170920 20.09.2017 Inngående brev Taushetserklæring - Jorid Bjørnevold Jorid Bjørnevold
2017/2870 20170920 20.09.2017 Utgående brev Oppfølgingsplan ved sykmelding - utfyllingsdato 200917 - ***** ***** NAV skanning
Ingen tilgang 20170920 20.09.2017 Inngående brev Karakterutskrift - Høgskolen i innlandet - Norunn Helen Stenbro Norunn Helen Stenbro
2017/2866 20170920 20.09.2017 Inngående brev Søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid 2017/2018 - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
2017/2822 20170920 20.09.2017 Utgående brev Registrert egenerklæringsskjema - konsesjonsfrihet - gbnr 45/402 John Olav Nybjerkan
2017/2865 20170920 20.09.2017 Inngående brev Søknad om trafikksikkerhetsskyss - ***** ***** *****
2017/2658 20170920 20.09.2017 Inngående brev Ettersendelse av mer detaljerte tegninger - Dispensasjon fra kommunedelplan Støren/Reguleringsplan Moøya - Oppføring av midlertidig brakkerigg - gbnr 1/4 - AF Gruppen Norge AS Bane Nor
2017/2869 20170920 20.09.2017 Inngående brev Oppsigelse av stilling - Marit Solem Wolden Marit Solem Wolden
2017/2846 20170920 20.09.2017 Utgående brev Bekreftelse på registrering av egenerklæring av konsesjonsfrihet - gbnr 177/31 Sissel Johanne Aas Dahlsveen og Geir Dahlsveen
2017/2799 20170920 20.09.2017 Utgående brev Bekreftelse på registrert egenmelding om konsesjonsfrihet - gbnr 214/1/5 Advokatene Hovstad, Kvernrød & Flatmo
2017/2867 20170920 20.09.2017 Inngående brev Søknad om fritak fra verv - leder i Internasjonalt råd - Adam Berk Adam Berk
2017/2863 20170920 20.09.2017 Inngående brev Søknad om permisjon for annen stilling - 011017 - 300918 - Trude Riset Trude Riset
2017/2658 20170920 20.09.2017 Utgående brev Dispensasjon brakkerigg gbnr 1/4 AF Gruppen
2017/2875 20170920 20.09.2017 Inngående brev Taushetserklæring - Eva Storlimo Eva Storlimo
2017/2749 20170920 20.09.2017 Inngående brev Svar - søknad om refusjonsgaranti - skoleåret 2017/2018 - ***** ***** ***** ***** Rana kommune
2017/2856 20170920 20.09.2017 Inngående brev Midlertidig arbeidsavtale - tilkallingsvikar/assistent - 010817 - 310718 - Eva Karin Halseth Eva Karin Halseth
2017/2228 20170920 20.09.2017 Utgående brev Spørsmål til klagesak sendt Fylkesmannen. Støren næringsområde - klage på ekspropriasjonsvedtak Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
2016/4062 20170920 20.09.2017 Utgående brev Matrikkelbrev gbnr 193/42 Jostein Waagen
2017/2830 20170920 20.09.2017 Utgående brev Vedrørende registrert egenerklæringsskjema for konsesjonsfrihet - Tor Enlid Tor Enlid
2017/2582 20170920 20.09.2017 Inngående brev Uttalelse til varsel om oppstart av reguleringsarbeid - massedeponi Støren næringsområde Mattilsynet
2017/2818 20170920 20.09.2017 Inngående brev Søknad om refusjonsgaranti gjesteelev - Rennebu barne- og ungdomsskole - skoleåret 2017/2018 - ***** ***** *****
2017/2862 20170920 20.09.2017 Inngående brev Informasjon om tilretteleggingsmidler for ansatte i barnehagen - lokal prioritering - kull 2017/2018 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
2017/2658 20170920 20.09.2017 Utgående brev Ettersendelse av mer detaljerte tegninger - dispensasjon fra Kommunedelplan Støren/Reguleringsplan Moøya - oppføring av midlertidig brakkerigg - gbnr 1/4 - AF Gruppen Norge AS BANE NOR SF
2017/2658 20170920 20.09.2017 Inngående brev Oppdatert situasjonsplan Støren gnr/bnr 1/4 AF Gruppen
2017/2854 20170920 20.09.2017 Utgående brev Vedtak spesialundervisning skoleåret 2017/2018 - ***** ***** ***** ***** ***** *****
2016/2912 20170920 20.09.2017 Utgående brev Vedtak om kommunalt tilskudd for 4.kvartal 2017 - Hauka villmarksbarnehage Hauka villmarksbarnehage
2017/2831 20170920 20.09.2017 Utgående brev Tilbud oppgradering brannvarsling - Størenhallen Autronica And Five Security A/S V Odd Magne Aursand
2016/2912 20170920 20.09.2017 Utgående brev Vedtak om kommunalt tilskudd for 3.kvartal 2017 - Hauka villmarksbarnehage Hauka villmarksbarnehage
2016/3270 20170920 20.09.2017 Utgående brev Tinglysing av bygg på festet grunn, gnr 230 bnr 155 Tinglysingen Hønefoss
Ingen tilgang 20170920 20.09.2017 Inngående brev Endelige kostnader skanning av byggesaksarkiv IKA Trøndelag
2017/887 20170920 20.09.2017 Inngående brev Søknad om ekstratilskudd ved bosetting av person med alvorlige, kjente funksjonsnedsettelser og/eller adferdsvansker IMDI - Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
2017/887 20170920 20.09.2017 Inngående brev Søknad om ekstratilskudd ved bosetting av person med alvorlige, kjente funksjonsnedsettelser og/eller adferdsvansker IMDI - Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
2017/887 20170920 20.09.2017 Inngående brev 3. terminutbetaling av integreringstilskudd år 2-5 for 2017 IMDI - Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
2017/2861 20170920 20.09.2017 Inngående brev Du får alderspensjon fra KLP fra 011017 - ***** ***** ***** Kommunal Landspensjonskasse
2017/2860 20170920 20.09.2017 Inngående brev Kartleggelse: Kommunens innleie av allmennleger i 2016 - påminnelse Dignus Medical
2017/1927 20170920 20.09.2017 Utgående brev Melding om vedtak - Klagebehandling - Klage fra Jo Vegard Grønseth på vedtak 422/17 - Søknad om oppføring av levegg mellom gbnr 47/96 og gbnr 47/123 Jo Vegard Grønseth
2017/2343 20170920 20.09.2017 Utgående brev Byggesaksbehandling - Godkjent søknad om oppføring av fritidsbolig - Gnr 408 Bnr 1 Festenr 53 Nognillosen Samsjøen - Beate Aunøien Aune - Beate Aunøien Aune
2017/2110 20170920 20.09.2017 Utgående brev Utslippstillatelse - Godkjent søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra hus - gbnr 215/30 ALMÅS MASKIN AS
2017/2494 20170920 20.09.2017 Utgående brev Søknad om drenering av jordbruksjord - gbnr 95/1 - Odd Stein Aas ODD STEIN AAS
Ingen tilgang 20170920 20.09.2017 Utgående brev Byggesaksbehandling - Godkjent søknad om endring av gitt tillatelse - gbnr 163/2 MULTI-BYGG AS
2017/2667 20170920 20.09.2017 Utgående brev Byggesaksbehandling - Godkjent søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - midlertidig brakkerigg - gbnr 82/1 - 7288 Soknedal - tiltakshaver AF Gruppen Norge AS AF GRUPPEN NORGE AS
2016/3659 20170920 20.09.2017 Utgående brev Matrikkelbrev gbnr 81/70 Midtre Gauldal kommune
2016/2453 20170920 20.09.2017 Inngående brev Søknad om bolig *****
Ingen tilgang 20170920 20.09.2017 Utgående brev Byggesaksbehandling - Godkjent søknad om endring av gitt tillatelse - tilbygg seterbu - gbnr 267/1, 7387 Singsås - tiltakshaver Harald Magne Langrød Harald Magne Langrød
Ingen tilgang 20170920 20.09.2017 Utgående brev Byggesaksbehandling - Ferdigattest -Oppføring av fritidsbolig - gbnr 176/15 Morten Raaken
2017/2850 20170919 19.09.2017 Inngående brev Tilsagn om tilskudd til forebyggings- og tilretteleggingstilskudd - ***** ***** NAV tiltak Sør-Trøndelag
2017/2853 20170919 19.09.2017 Utgående brev Søknad om forebyggings- og tilretteleggingstilskudd og BHT-honorar - ***** ***** NAV skanning
2017/2852 20170919 19.09.2017 Utgående brev Oppfølgingsplan ved sykmelding - utfyllingsdato 180917 - ***** ***** NAV skanning
2017/2850 20170919 19.09.2017 Inngående brev Påminnelse - fristen for innsendelse av refusjonskrav - ***** ***** NAV tiltak Sør-Trøndelag
2017/2582 20170919 19.09.2017 Inngående brev Høringssvar - Planprogram til offentlig ettersyn og høring - Reguleringsarbeid - Massedeponi Støren Næringsområde Statens vegvesen - Region midt
2016/2622 20170919 19.09.2017 Utgående brev Foreløpig svar - Søknad om tilbygg til bolig - Gbnr 47/51 Jaroslaw Karaszewski
2016/3503 20170919 19.09.2017 Inngående brev Ettersendelse av uttalelser til planprogram Rambøll Norge AS
2016/3503 20170919 19.09.2017 Inngående brev Hauka gjenvinningsanlegg - planprogram Rambøll Norge AS
2017/1972 20170919 19.09.2017 Inngående brev SV: Oppstartsmøte Enlihaugen hytteområde Plankontoret
2017/1564 20170919 19.09.2017 Inngående brev Sør-Trøndelag fylkes trafikksikkerhetspris 2016 - Ny invitasjon til å komme med forslag på kandidater Statens vegvesen - Region midt
2016/551 20170919 19.09.2017 Utgående brev Svar på spørsmål angående vedtaket - Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - oppgrusing av eksisterende sti - gbnr 214/3/2, 214/3/5 og 214/3/4 - Burusjøen, Singsås Inger Lise Tangen
2017/2843 20170919 19.09.2017 Inngående brev Spredning av husdyrgjødsel Bård Gunnar Røe
2017/2373 20170919 19.09.2017 Utgående brev Uttalelse fra fylkeskommunen - Tilbygg til SEFRAK-registrert bygning - Gbnr 127/14 Sverre Sigmund Solberg
2017/2846 20170919 19.09.2017 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet - gbnr 177/31 - Sissel Johanne Aas Dahlsveen og Geir Dahlsveen Sissel Johanne Aas Dahlsveen og Geir Dahlsveen
2017/956 20170919 19.09.2017 Inngående brev Tilsagn om OU-midler - videre utviklingsprosess i rådmannens stab i forlengelse av tidligere gjennomførte ledersamlinger og analyse Kommunesektorens organisasjon
2017/2627 20170919 19.09.2017 Inngående brev Vedtak om utgifter til særskilt gransking av automatisk fredete kulturminner, jf. kulturminneloven § 10 første ledd - Reguleringsplan for Støren næringsområde Riksantikvaren
2017/2748 20170919 19.09.2017 Utgående brev Foreløpig svar - Søknad om innbygging av veranda - Gbnr 4010/46 Martin Aunøien
2017/2256 20170919 19.09.2017 Inngående brev Pantefrafall - arealoverføring Melhusbanken
2017/2170 20170919 19.09.2017 Utgående brev Folstad steinbrudd, Støren Plankontoret
Ingen tilgang 20170919 19.09.2017 Utgående brev Svar - Tilbakemelding på forhåndsvarsel om ileggelse av overtredelsesgebyr - gbnr 217/1 Olav Stavsøien
2017/2007 20170919 19.09.2017 Inngående brev Tvangssalg av eiendommen ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** i Midtre Gauldal kommune Nova eiendomsmegling AS
2017/2848 20170919 19.09.2017 Inngående brev Midlertidig arbeidsavtale - 14,28 % vikariat/engasjement assistent - Singsås oppvekstområde - 110917 - 311217 - Britt Moslett Welve Britt Moslett Welve
2017/2847 20170919 19.09.2017 Inngående brev Arbeidstaker må sende oss søknad om pleiepenger/opplæringspenger - ***** ***** ***** NAV Midtre Gauldal
2017/125 20170919 19.09.2017 Inngående brev Tilsagn om tilskudd til midlertidig lønnstilskudd - 011017 - 311217 - ***** ***** NAV tiltak Sør-Trøndelag
2017/2845 20170919 19.09.2017 Inngående brev Attester og vitnemål - Kjartan Overdal Kjartan Overdal
2017/2844 20170919 19.09.2017 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan - fradeling av hyttetomt - gbnr 46/3 - 7290 Støren - Jon Noralf Kant Jon Noralf Kant
2017/2671 20170919 19.09.2017 Inngående brev Ettersendelse av nabovarsling - gbnr 45/14 SG Entreprenør AS
2017/2851 20170919 19.09.2017 Inngående brev Oppsigelse av stilling - Marit Halseth Marit Halseth
2017/285 20170919 19.09.2017 Utgående brev Eiendomsskatt - Besiktigelse og fotografering av nye/endrede bygninger - 2017 Stian Amundsen Anshus m.fl.
2017/1873 20170919 19.09.2017 Utgående brev Dispensasjonsbehandling - fradeling av boligtomt og utbedring av adkomstveg - gbnr 130/4 - Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel John Idar Aasenhus
2017/793 20170919 19.09.2017 Utgående brev Dispensasjonsbehandling - Fradeling av to tomter for oppføring av eneboliger med garasje, og utbygging/utbedring av adkomstvei - gbnr 131/2 - Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel Statens vegvesen v/ Lars Håvard Verkland
2017/2836 20170919 19.09.2017 Utgående brev Databehandleravtale - Husbanken Husbanken
Ingen tilgang 20170919 19.09.2017 Utgående brev Vedrørende forespørsel om tilbakemelding på gjennomført pålegg Randi Huseby
2017/2574 20170919 19.09.2017 Utgående brev Klagebehandling - Klage på vedtak PS 9/17 - Klage fra berørte beboere med eiendommer i Bakkhåggåin boligfelt - gbnr 130/56 Jardar Helland
2017/2583 20170919 19.09.2017 Inngående brev Uttalelse i forbindelse med "Forhåndsvarsel om pålegg om retting og ileggelse av tvangsmulkt" for skogkoie i Krokan - gbnr 80/4 i Soknedal Ola Arnfinn Ertshus
2017/2574 20170919 19.09.2017 Utgående brev Oversendelse av klagesak til Fylkesmannen i Sør-Trøndelag for endelig behandling FYLKESMANNEN I SØR-TRØNDELAG
2017/1271 20170919 19.09.2017 Utgående brev Dispensasjonsvedtak - oppføring av ny seterbu - gbnr 137/2 - Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel Rita og Leif Edvin Solum
2017/2373 20170919 19.09.2017 Inngående brev Svar på henvendelse - Tilbygg til våningshus på eiendommen - gbnr 127/14 i Soknedal Sør-Trøndelag fylkeskommune
2017/1723 20170919 19.09.2017 Utgående brev Dispensasjonsvedtak - Sette opp 5 bygninger - gbnr 266/28 - dispensasjon fra reguleringsplan for Oddbakken hytteområde Asle Olai Westberg
2017/2574 20170919 19.09.2017 Utgående brev Klagebehandling - Klage på vedtak PS 9/17 - Klage fra berørte beboere med eiendommer i Bakkhåggåin boligfelt - gbnr 130/56 Magnar Vingelen m.fl.
2017/2197 20170919 19.09.2017 Utgående brev Høringsuttalelse midtre Gauldal kommune - Revidert forvaltningsplan for rovvilt i region 6 Midt-Norge Rovviltnemnda i region 6 c/o Fylkesmannen i Nord-Trøndelag
2017/2238 20170919 19.09.2017 Utgående brev Gjesteelevsoppgjør - Innkalling til møte mellom Midtre Gauldal kommune og Bjugn kommune Bjugn Kommune m.fl.
2017/2837 20170919 19.09.2017 Utgående brev Bekreftelse på arbeidstid Gustav Grut
2017/2039 20170919 19.09.2017 Utgående brev Vedrørende behandling av klagesak Harald Ulvund m.fl.
2016/3270 20170918 18.09.2017 Inngående brev Dokumentet har mangler og kan ikke tinglyses - skjøte - gbnr 230/155 Kartverket eiendomsdivisjonen
2017/2842 20170918 18.09.2017 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak - etablering av boligrigg og kantine - gbnr 1/4 - 7290 Støren - AF Gruppen Norge AS AF Gruppen AS
2017/2841 20170918 18.09.2017 Utgående brev Besiktigelse av næringseiendom gbnr 49/22 TRANSPORTMATERIELL AS
2017/2304 20170918 18.09.2017 Inngående brev Skattemeldinger - ***** ***** ***** ***** ***** *****
Ingen tilgang 20170918 18.09.2017 Utgående brev Pensjonsmeldingsskjema - ***** ***** Kommunal Landspensjonskasse
2017/121 20170918 18.09.2017 Inngående brev Analyseresultater - vannverk - tatt ut 120917 Alcontrol Stjørdal
2017/1010 20170918 18.09.2017 Utgående brev Dispensasjonsvedtak - tilleggsareal til eksisterende tomt - gbnr 3/249 - Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan Frøsetløkkja boligfelt Gerrit Andrè Pallin Lorier
Ingen tilgang 20170918 18.09.2017 Inngående brev Varsel om utbetalingsfrist - støtte til landbruksformål i Innovasjon Norge - gbnr 122/1 - Håvard Leidulf Bjerkset Inovasjon Norge
2017/887 20170918 18.09.2017 Inngående brev Søknad om ekstratilskudd ved bosetting av person med alvorlige, kjente funksjonsnedsettelser og/eller adferdsvansker IMDI - Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
Ingen tilgang 20170918 18.09.2017 Inngående brev Varsel om utbetalingsfrist - støtte til landbruksformål i Innovasjon Norge - gbnr 150/1 - søker Joar Edvin Flatås Innovasjon Norge
2017/639 20170918 18.09.2017 Inngående brev Klage - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - fradeling - Midtre Gauldal 131/3 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Ingen tilgang 20170918 18.09.2017 Inngående brev Søknad om ferdigattest - gbnr 401/1/35 - tiltakshaver Jan Sverre Buberg Margret Innset Buberg
2017/1312 20170918 18.09.2017 Utgående brev Dispensasjonsvedtak- Fradeling av tilleggsareal fra gbnr 136/2 til eiendommene gbnr 136/14 og gbnr 136/15 - Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og reguleringsplan for Stimyra Ingeborg Elise Støver
2017/2840 20170918 18.09.2017 Inngående brev Søknad om permisjon for etter-/videreutdanning - Solveig Dromnes Solberg Solveig Dromnes Solberg
2015/4127 20170918 18.09.2017 Saksframlegg/innstilling 1648_2015012_Rp_E6Korporalsbru_Prestteigen_SLUTTVEDTAK
2017/1456 20170918 18.09.2017 Utgående brev Byggesaksbehandling - Godkjent søknad om oppføring av enebolig og garasje - gbnr 137/6 Tiltakshaver: Marius Asklund Marius Asklund
2017/1429 20170918 18.09.2017 Utgående brev Utslippstillatelse - Godkjent søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus - gbnr 137/6 - 7288 Soknedal Tiltakshaver: Marius Asklund Marius Asklund
2017/887 20170918 18.09.2017 Inngående brev Innvilgelse av utsatt søknadsfrist for ekstratilskudd IMDI - Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
Ingen tilgang 20170918 18.09.2017 Inngående brev Søknad om ferdigattest - gbnr 45/247 - Jon Kristian Haukdal Jon Kristian Haukdal
2017/2836 20170918 18.09.2017 Inngående brev Databehandleravtale - Husbanken Husbanken
2016/3750 20170918 18.09.2017 Inngående brev Mattilsynet innvilger søknad - plangodkjenning av nye råvannskilder og vannbehandlingsanlegg Mattilsynet
2017/2680 20170918 18.09.2017 Utgående brev Foreløpig svar - Oppføring av fritidsbolig og anneks - gbnr 198/7 Bjørn Gudmund Brunes
2017/2834 20170918 18.09.2017 Inngående brev Klage - eiendomsskatt - korrigering - gbnr 278/17 Lillerønning Snekkerifabrikk AS
2017/2833 20170918 18.09.2017 Inngående brev Unntak fra dialogmøte 2 i regi av NAV - ***** ***** ***** NAV Midtre Gauldal
2017/2039 20170918 18.09.2017 Inngående brev Sak vedrørende avslått tillatelse til tiltak for tilbygg for tilbygg til anneks - gbnr 147/2 Heimtun Byggteknikk
2017/2831 20170918 18.09.2017 Inngående brev Tilbud oppgradering brannvarsling - Størenhallen Autronica AS
2017/2829 20170918 18.09.2017 Inngående brev Seterrøste grunnsameie - fradeling av hyttetomt på gbnr 72/4 Karl Erik Solem
2017/285 20170918 18.09.2017 Utgående brev Eiendomsskatt - Besiktigelse og fotografering av nye/endrede bygninger - 2017 Ole Hermann Johansen m.fl.
2017/2828 20170918 18.09.2017 Inngående brev Klage på vedtak - Avslag på søknad om dispensasjon fra reguleringsplan Hulsjøen Sameie - flytting av hyttetomt - gbnr 74/1 - søker Hulsjøen Sameie Hulsjøen sameie
2016/3978 20170918 18.09.2017 Inngående brev Mattilsynet innvilger søknad om utsatt frist for gjennomføring av vedtak - Støren vannverk Mattilsynet
2017/2672 20170918 18.09.2017 Utgående brev Foreløpig svar - Vedr. søknad om oppføring av anneks - gbnr 138/9 Inge Olsen
2017/2835 20170918 18.09.2017 Inngående brev Spesielle miljøtiltak i jordbruket - kommunenes behov for midler i 2018 og fordeling av restmidler i 2017 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
2017/387 20170918 18.09.2017 Inngående brev Pristilbud på kjøp av Korsvegen eiendom gbnr 45/87 Løwi eiendom AS
Ingen tilgang 20170918 18.09.2017 Utgående brev Tjenestebevis - Ingrid Anita Solem Ingrid Anita Solem
2017/2621 20170918 18.09.2017 Utgående brev Søknad om skjenkebevilling - åpent arrangement - Soknahallen - 071017 - Sangkoret Samhald Sangkoret Samhald
Ingen tilgang 20170918 18.09.2017 Inngående brev Søknad om ferdigattest - gbnr 293/1 - Magnar Kosberg Magnar Kosberg
2017/2839 20170918 18.09.2017 Inngående brev Søknad om permisjon for etter-/videreutdanning - Bijan Abdullah Bijan Abdullah
2017/2838 20170918 18.09.2017 Inngående brev Søknad om redusert slamtømming - gbnr 224/35 - Hans Malum Hans Malum
2017/2827 20170918 18.09.2017 Inngående brev Betenkeligheter vedrørende eventuell oppføring av hus ovenfor skytebanen i Soknedal Soknedal Skytterlag
2017/2826 20170918 18.09.2017 Utgående brev Engasjementsbrev - Forprosjekt II for innføring av kontinuerlig forbedringsarbeid ved hjelp av LEAN PricewaterhouseCoopers AS
2017/2825 20170918 18.09.2017 Inngående brev Klage på vedtak om riving - bygning oppført uten søknad eller registrert i matrikkelen - gbnr 45/17 og 45/45 Vibeke Paulsen og Karl Eddie Berge
2017/2110 20170918 18.09.2017 Inngående brev Kart - plassering av kloakkrenseanlegg - gbnr 215/30 Almås Maskin AS
2017/2304 20170918 18.09.2017 Utgående brev Svar på søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid 2017/2018 - ***** ***** *****
2017/2576 20170918 18.09.2017 Utgående brev Rapport fra tilsyn ved Støren Camping etter forskrift om miljørettet helsevern Støren Camping
2017/1729 20170918 18.09.2017 Utgående brev Hjemmelsoverføring i forbindelse med arv/skifte/uskifte Ragna Bergsrønning
2017/2821 20170918 18.09.2017 Utgående brev Forsendelse til Krohne Instrumentation KROHNE NORWAY AS
2017/2093 20170918 18.09.2017 Utgående brev Inkurie vedr. ansvarsrett - oppføring av fritidsbolig gbnr 177/13 - Geir Dahlsveen Geir Dahlsveen
2017/2776 20170918 18.09.2017 Utgående brev Innsyn - eiendomsskattetakster Midtre Gauldal kommune Trond G Hagen
2017/2349 20170918 18.09.2017 Inngående brev Offentlig høring av endring i forskrift om dokumentasjon av byggevarer og byggevareforordningen Direktoratet for byggkvalitet
2017/2747 20170918 18.09.2017 Utgående brev Rapport fra tilsyn ved Gullvåg camping etter forskrift om miljørettet helsevern Gullvåg camping
2017/2801 20170918 18.09.2017 Utgående brev Søknad om overføring av ferie 2017 - Roger Bjørnli Roger Bjørnli
2017/2571 20170918 18.09.2017 Utgående brev Husleiekontrakt - ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
2017/2811 20170918 18.09.2017 Utgående brev Vedtak utsatt skolestart skoleåret2018/2019 - ***** ***** ***** ***** ***** *****
2017/2826 20170918 18.09.2017 Utgående brev Engasjementsbrev - Forprosjekt I for innføring av kontinuerlig forbedringsarbeid ved hjelp av LEAN PricewaterhauseCoopers AS
2017/2795 20170918 18.09.2017 Utgående brev Midlertidig svarbrev - Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan - nytt redskapshus - Støren idrettspark - gbnr 49/1 - 7290 Støren - tiltakshaver Midtre Gauldal kommune - Eiendom og kommunalteknikk Ingvar Hanshus m.fl.
2017/2689 20170918 18.09.2017 Utgående brev Dispensasjonsvedtak - tilbygg bolig - gbnr 1/14 - dispensasjon fra reguleringsplan Moøya Håvard Robudal Stenkløv
2017/2832 20170918 18.09.2017 Inngående brev Søknad om kommunal bolig NAV Midtre Gauldal
Ingen tilgang 20170918 18.09.2017 Utgående brev Klage/innsigelse fra bosettere på gbnr 270/33 på Forsetmoen/Bjørgen Ellen G.Buseth og Jonny Folstad
2017/2274 20170918 18.09.2017 Utgående brev Dispensasjonsvedtak - oppføring av to bredbåndmaster - gbnr 170/3 Storlia og gbnr 191/1 Bekkøyan - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og reguleringsplan Hindbjørgen hytteområde Breiband.no AS v/ Henrik Herje
2017/2319 20170918 18.09.2017 Utgående brev Byggesaksbehandling - Godkjent søknad om oppføring av fritidsbolig på gbnr 22/1, Storvollen, 7395 Rognes - Bjørn Kvernemo Bjørn Kvernemo
Ingen tilgang 20170915 15.09.2017 Utgående brev Innspill fra bosettere på gbnr 270/30 - Forsetmoen, Bjørgen - Kommunedelplan for Singsås - Forsetmo Ingebjørg og Per A.Buseth
2016/1618 20170915 15.09.2017 Inngående brev Midlertidig oppdragsavtale - støttekontakt - Generelle tiltak - 150917-180318 - Tone Andøl Tone Andøl
2017/2824 20170915 15.09.2017 Inngående brev Midlertidig arbeidsavtale - 12 % vikariat/engasjement - barnevernspedagog - Singsås oppvekstområde - 110917-311217 - Turid Stensås Turid Stensås
2017/1572 20170915 15.09.2017 Utgående brev Oversendelsesbrev vedrørende stilling som Prosjektleder Adressetildeling Galina Kozlova Rønningen m.fl.
2017/2823 20170915 15.09.2017 Inngående brev Svar - Arbeidsavtale - Ansettelsesbrev. ID 1071 - Prosjektleder Adressetildeling ved Enhet for Næring, Plan og Forvaltning - 100% midlertidig stilling Berit Wolden
2017/853 20170915 15.09.2017 Inngående brev Bekreftelse på overtakelse av leilighet i Grindahaugen Stein Sundseth
2017/1572 20170915 15.09.2017 Utgående brev Oversendelsesbrev vedrørende stilling som prosjektleder adressetildeling Morten Svinsås m.fl.
Ingen tilgang 20170915 15.09.2017 Inngående brev Søknad om ferdigattest - anneks - gbnr 174/45 Kolbjørn Bakken
2017/2822 20170915 15.09.2017 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - gbnr 45/402 - John-Olav Nybjerkan John-Olav Nybjerkan
2016/2378 20170915 15.09.2017 Inngående brev Vedlegg til byggesøknad - oversendes etter avtale - gbnr 81/39 Ola Loyd Bergsrønning
Ingen tilgang 20170915 15.09.2017 Utgående brev Tilbakemelding - Vedrørende ferdigattest - gbnr 45/275 Olav Kjøtrød
Ingen tilgang 20170915 15.09.2017 Inngående brev Vedrørende søknad om ferdigattest - mottatt gebyr Olav Kjøtrød
2017/853 20170915 15.09.2017 Inngående brev Bekreftelse på overtakelse av leilighet på Grindahaugen Haldor Eggen
2016/3143 20170915 15.09.2017 Inngående brev Anmodning om utbetaling - videreføring I-skilting 2016-2018 Gaula Natursenter
2017/853 20170915 15.09.2017 Utgående brev Bekreftelse på overtakelse av leilighet på Grindahaugen Haldor Eggen
Ingen tilgang 20170915 15.09.2017 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - uthus/vedbod - gbnr 41/46 - Ramstad, 7288 Soknedal - tiltakshaver Steinar Langørgen Steinar Langørgen
2017/2311 20170915 15.09.2017 Inngående brev Korrigering av kriteriedata - Antall personer med lavinntekt Kommunal- og moderniseringsdepartement
2017/2817 20170915 15.09.2017 Inngående brev Søknad om overføring av ferie 2017 - Gunn Kristin Folstad Gunn Kristin Folstad
2017/2820 20170915 15.09.2017 Inngående brev Søknad om overføring av ferie 2017 - Kine Lund Kine Gårdsvold Lund
2017/2819 20170915 15.09.2017 Utgående brev Avslutning av leieforhold i HO- bolig - Tilbakebetaling for aug. 2017 *****
2017/2459 20170915 15.09.2017 Inngående brev Innspill til kommunens behandling av konsesjonssøknad Svein Fløttum og Kristin Myklevoll
2017/1805 20170915 15.09.2017 Inngående brev Tilsvar på brev av 150617 om pålegg om retting og tvangsmulkt - gbnr 41/46 Steinar Langørgen
2016/3246 20170915 15.09.2017 Inngående brev Foreløpig melding i forvaltningssak Fylkesmannen i Møre og Romsdal
2017/1747 20170915 15.09.2017 Inngående brev Rettsbok forberedende møte 120917 - ***** ***** ***** Sør-Trøndelag tingrett
2017/2815 20170915 15.09.2017 Utgående brev Retting i Matrikkelen vedr. eiendom gnr 80 bnr 16 fnr 6, Soknedal Solfrid Anni Engen
2017/2582 20170915 15.09.2017 Inngående brev Uttalelse til varsel om oppstart av reguleringsarbeid - massedeponi Støren næringsområde Mattilsynet
2017/853 20170915 15.09.2017 Utgående brev Bekreftelse på overtakelse av leilighet Grindahaugen Stein Sundseth
2017/1805 20170915 15.09.2017 Utgående brev Ref. 2017/1805 - Forhåndsvarsel, inkurie ang datoer Steinar Langørgen
2017/2814 20170915 15.09.2017 Inngående brev Midlertidig arbeidsavtale - tilkallingsvikar - assistent - Budal oppvekstsenter - 010817-310718 - Sara Enodd Sara Enodd
2017/2812 20170915 15.09.2017 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel – LNF-formål for bruksendring fra Driftsbygning til «Kurs- serveringslokaler med overnatting» - gbnr 132/14 - Gammeltunet Hanshus Marith Stene og Arve M.Grøtte
2017/2806 20170915 15.09.2017 Utgående brev Retting i Matrikkelen vedr. eiendom gnr 80 bnr 16 fnr 4, Soknedal Harald Lauglo
2017/273 20170915 15.09.2017 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale -2017- 14,28% vikariat/engasjement som assistent - Singsås oppvekstområde - Britt Moslett Welve. Britt Moslett Welve
2017/2813 20170915 15.09.2017 Inngående brev Midlertidig arbeidsavtale - lærer - Budal skole - 33,3 % stilling 010817-310817 og 38,5 % stilling 010917-310718 - Ingrid Storlimo Ingrid Storlimo
Ingen tilgang 20170915 15.09.2017 Inngående brev Søknad om ferdigattest - boligkompleks Fredheimtunet - gbnr (45/14) 45/364 Børset & Bjerkset Entreprenør AS
2017/2811 20170915 15.09.2017 Inngående brev Søknad om utsatt skolestart - ***** ***** ***** *****
2017/2700 20170915 15.09.2017 Inngående brev Søknad om stilling Nina Lorier
Versjon:5.2.2.1