eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 200 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2019/2244 20200522 22.05.2020 Saksframlegg/innstilling Valg av medlemmer til styret for Midt Energi perioden 2020 - 2022
2020/1366 20200520 20.05.2020 Inngående brev Søknad om stilling Karina Høvik
2020/1130 20200520 20.05.2020 Utgående brev 100% fast stilling som saksbehandler ved helse og velferdskontoret Bodil Brå Alsvik
2020/1199 20200520 20.05.2020 Inngående brev Protokoll fra generalforsamling og brev til aksjonærene Studiesenteret.no AS
2017/2184 20200520 20.05.2020 Inngående brev Varsel om frist for å gjennomføre og rapportere - smil, 884130522 Landbruksdirektoratet
2017/2117 20200520 20.05.2020 Inngående brev Varsel om frist for å gjennomføre og rapportere - smil, 980067203 Landbruksdirektoratet
2020/541 20200520 20.05.2020 Utgående brev Rammeavtale - Tilkallingsvikar - Enhet for Pleie og omsorg - F.o.m. 01.05.20 t.o.m. 30.09.20 - Victoria Selvnes Victoria Selvnes
2020/36 20200520 20.05.2020 Utgående brev Ramme avtale-tilkallingsvikar- Ingrid Refseth- Oppvekst MGK Ingrid Refseth
2020/1366 20200520 20.05.2020 Utgående brev Utlysningstekst - pedagogiske ledere - Soknedal barnehage Anita Wanvik Enlid m.fl.
2018/2396 20200520 20.05.2020 Inngående brev Melding om vedtak - planbehandling - detaljregulering Hov (planID 50272018005) - 1. gangs behandling.pdf Norconsult AS
2020/962 20200520 20.05.2020 Inngående brev Innkalling til generalforsamling i Trøndelag Reiseliv, fredag 190620 Trøndelag reiseliv AS
2019/250 20200520 20.05.2020 Inngående brev Innspill til ny kommueplan - Ola Østhus Ola Østhus
2019/2443 20200520 20.05.2020 Inngående brev Omberamming av visitas i Ålen, Haltdalen og Hessdalen sokn, Singsås, Soknedal, Budal og Støren sokn i Gauldal prosti Den Norske kirke
2019/3370 20200520 20.05.2020 Utgående brev Foreløpig svar - Søknad om fritak fra installasjon av heis/løfteplattform - Winsnes Eiendom, Støren SIV ING ARNE VASLAG AS
2020/1018 20200520 20.05.2020 Inngående brev Høringsuttalelse Midtre Gauldal frivilligsentral
2020/379 20200520 20.05.2020 Inngående brev Avklaring av søknadsplikt - oppfylling av riggområde - gbnr 82/26 Soknedal innkjøpslag SA
2020/1418 20200520 20.05.2020 Inngående brev Funn av jernvinneanlegg - gbnr 44/3 - Midtre Gauldal kommune Trøndelag fylkeskommune
2019/4074 20200520 20.05.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd til drift med taubane, hest oa - gbnr 38/2 og 64/1 - Leif Tømmerås Leif Tømmerås
2017/3209 20200520 20.05.2020 Inngående brev Bygdeborgen på Våttan – Tilpasning boligfelt og formidling av kulturminne - Leveranse Multiconsult
2020/1366 20200520 20.05.2020 Inngående brev Søknad om stilling Guro Hagestuen
2020/1130 20200520 20.05.2020 Inngående brev Søknad om stilling Guri Løkkesmo
2020/1365 20200520 20.05.2020 Inngående brev Søknad om stilling Karina Høvik
2020/1414 20200520 20.05.2020 Inngående brev Innkalling til årsmøte i Driv HMS - 090620 Driv HMS
2020/221 20200520 20.05.2020 Utgående brev 60% midlertidig stilling fysioterapeut Tove Endalsvoll
2020/1361 20200520 20.05.2020 Utgående brev Feriestengning ved Støren barnehage sommeren 2020 Til foreldre og foresatte i Støren barnehage
2020/1257 20200520 20.05.2020 Inngående brev Ettersendelse av manglende informasjon i dispensasjonssak Tor Gundersen
2020/408 20200520 20.05.2020 Inngående brev Kjørebok - motorferdsel i utmark og vassdrag 2020 - Trond Storsve Trond Storsve
2020/1417 20200520 20.05.2020 Inngående brev Avslag på for sent framsatt krav om refusjon av sykepenger etter utløpet av arbeidsgiverperioden - ***** ***** NAV Midtre Gauldal
2020/1253 20200520 20.05.2020 Utgående brev Tilbakemelding på anmodning om retting i Matrikkelen - sak 28-1988 Sør-Trøndelag jordskifterett
2020/1403 20200520 20.05.2020 Utgående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet gbnr 187/2 fnr 7 Maja Traaseth Tveter og Stein Setermo
2020/1415 20200520 20.05.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv - gbnr 82/53 - Nils Ove Fossum/Grete Fossum Nils Ove Fossum/Grete Fossum
2020/36 20200520 20.05.2020 Utgående brev Rammeavtale tilkallingsvikar - Monica Schjetne - MGK, oppvekst 01.05.20 - 31.07.20 Monica Schjetne
2020/167 20200520 20.05.2020 Utgående brev Arbeidsavtale tilkallingsvikar for assistent - Støren barneskole Ellen Sommervold Fagerbæk
2020/541 20200520 20.05.2020 Utgående brev Rammeavtale - Tilkallingsvikar - Enhet for Pleie og omsorg - F.o.m. 01.05.20 t.o.m. 30.09.20 - Marte Løhre Marte Løhre
2019/3852 20200520 20.05.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-34 - Sommeren 2020 - Enhet for Pleie og omsorg - Victoria Selvnes Victoria Selvnes
2020/82 20200520 20.05.2020 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale - Forlengelse av vikariat - 30 % hjemmehjelp - Enhet for Pleie og omsorg, p.t. hjemmehjelpstjenesten - F.o.m. 01.06.20 t.o.m. 31.08.20 - Else K. Fløttum Else K. Fløttum
2020/167 20200520 20.05.2020 Utgående brev Arbeidsavtale tilkallingsvikar for lærer - Støren barneskole Ellen Sommervold Fagerbæk
2019/1741 20200520 20.05.2020 Utgående brev Kjøp av areal - gbnr 49/34 - Transportmateriell AS / Gildset Transport AS Advokatene Hovstad, Kvernrød & Flatmo
2020/1366 20200520 20.05.2020 Inngående brev Søknad om stilling Ingeborg Geisnes
2020/221 20200520 20.05.2020 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale LIS 1 Matts Johannes Mæland
2019/3370 20200520 20.05.2020 Inngående brev Manglende opplysninger - varsel om avslag på søknad Arbeidstilsynet
2020/685 20200520 20.05.2020 Inngående brev Påminnelse - saker til årsmøtet i Norges nasjonalparkkommuner må være styret i hende senest 27. mai Norges nasjonalparkkommuner
2020/1422 20200520 20.05.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - tilbygg <50 m2 - vinterhage - gbnr 45/342 - Prost Trædals vei 5, 7290 Støren - tiltakshavere Kari Haukdal og Hans Bonesrønning Kari Haukdal og Hans Bonesrønning
2020/1421 20200520 20.05.2020 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra kommundelplanen - omgjøre veranda til vinterstue - gbnr 45/342 - Kari Haukdal og Hans Bonesrønning Kari Haukdal og Hans Bonesrønning
2020/166 20200520 20.05.2020 Utgående brev Trafikksikkerhetstiltak: Trygt hjem for en 50-lapp - Nye retningslinjer fra 1.juni 2020. Trøndelag fylkeskommune
2020/972 20200520 20.05.2020 Inngående brev Etablering av elanlegg - gbnr 45/7 - Midtre Gauldal kommune Tensio TS AS
2020/1420 20200520 20.05.2020 Inngående brev Begrenset politiattest - Sarah Abdulkarem Almohammad Sarah Abdulkarem Almohammad
2020/1419 20200520 20.05.2020 Inngående brev Kursbevis - gjennomført og bestått e-kurs i Veilederen - May Hugdal Lenvik May Hugdal Lenvik
2019/4158 20200520 20.05.2020 Inngående brev Bekreftelse på gjennomført kurs i smittevern - Grete Presthus Grete Presthus
2020/1072 20200520 20.05.2020 Inngående brev Egenmeldingsskjema for oppfølging av skogeieres foryngelsesplikt - Mathias Berg Moen Mathias Berg Moen
2020/1127 20200520 20.05.2020 Inngående brev Vedrørende oppføring av garasje - gbnr 84/26 Kjetil Økdal
2020/1018 20200519 19.05.2020 Inngående brev Høringsuttalelse Kristin Bibi Gylland
2020/1018 20200519 19.05.2020 Inngående brev Høringsuttalelse Vigdis Fillingsnes
2020/1413 20200519 19.05.2020 Inngående brev Søknad om godkjenning av plan for nydyrking - gbnr 5/1 - Tor-Odd Bones Tor-Odd Bones
2020/824 20200519 19.05.2020 Utgående brev Vedrørende mottatt melding om etablering av elanlegg - gbnr 45/7 DEKAR RETTSHJELP AS
2020/1407 20200519 19.05.2020 Inngående brev Begrenset politiattest - Nina Øyan-Mogård Nina Øyan-Mogård
2020/1018 20200519 19.05.2020 Inngående brev Høringsuttalelse Monica Schjetne
2020/1018 20200519 19.05.2020 Inngående brev Høringsuttalelse Hege-Mari Moum Johansen
2020/797 20200519 19.05.2020 Inngående brev Kvittering - Rapportering av behov for smittevernutstyr Helsedirektoratet
2020/1405 20200519 19.05.2020 Inngående brev Varsel til arbeidsgiver om avvikling av foreldrepermisjon - ***** ***** ***** *****
2020/1404 20200519 19.05.2020 Inngående brev Rammeavtaler - tilkallingsvikar - Singsås barnehage - Nina Øyan-Mogård Nina Øyan-Mogård
2020/1370 20200519 19.05.2020 Utgående brev Foreløpig svar - søknad om deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning - fradeling av garasje - gbnr 50/4 Anne Helen Midtli Hakvåg
2020/1402 20200519 19.05.2020 Utgående brev Fast stilling - 50 % rektor i kulturskolen i Midtre Gauldal Knut Haseth m.fl.
2020/1374 20200519 19.05.2020 Utgående brev Bekreftelse gbnr 408/1 fnr 24 - Samsjø statsallmenning Statens Kartverk
2020/1373 20200519 19.05.2020 Utgående brev Bekreftelse gbnr 408/1 fnr 3 - Samsjø statsallmenning i Midtre Gauldal kommune Statens Kartverk
2020/1101 20200519 19.05.2020 Utgående brev Vedtak om spesialundervisning - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
2020/1369 20200519 19.05.2020 Utgående brev Vedtak om hogst i vernskog - gbnr 127/12 - Trond Gisle Solberg Trond Gisle Solberg
2020/1102 20200519 19.05.2020 Utgående brev Vedtak om spesialundervisning - ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
2020/1238 20200519 19.05.2020 Utgående brev Svar på klage på avslag - søknad om støtte til deltakelse på WCOPA Ingrid Vingelen-Digre
2020/790 20200519 19.05.2020 Utgående brev Byggesaksbehandling - Søknad om rammetillatelse for anlegging/opparbeidelse av ny gang- og sykkelveg langs deler av Frøsetvegen og FV 632 RAMBØLL NORGE AS
2020/1265 20200519 19.05.2020 Saksframlegg/innstilling Vurdering av prosjektbeskrivelse - kartlegging friluftsliv og motorferdsel i utmark
2018/4342 20200519 19.05.2020 Saksframlegg/innstilling Planbehandling - reguleringsendring for Brudal hytteområde - merknadsbehandling og sluttvedtak
2020/274 20200519 19.05.2020 Inngående brev Tilleggsramme kommunale SMIL-midler 2020 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2020/1410 20200519 19.05.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak - oppføring av ny bu og omdisponering av den gamle med formål uthus - gbnr 503/1/8 - Nekjådal statsallmenning - tiltakshaver Singsås fjellstyre Singsås fjellstyre
2015/3975 20200519 19.05.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest - oppføring av bolig og garasje - gbnr 46/92 - Soknesteigen, 7290 Støren - tiltakshaver Trebetong AS entreprenør Trebetong AS
Ingen tilgang 20200519 19.05.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest - oppføring av 4-mannsbolig - gbnr 46/89, Soknesteigen, 7290 Støren - tiltakshaver Trebetong AS entreprenør Trebetong AS
2020/859 20200519 19.05.2020 Inngående brev Svar på søknad om kryssing/nærføring - Fv. 30 - Støren - Midtre Gauldal kommune - 1030/3 - Vann- og avløpsledning, el-kabel og tele/fiber Trøndelag fylkeskommune
2020/1411 20200519 19.05.2020 Inngående brev Oppsigelse av 20 % av stilling - Kristin Mari Rød Kristin Mari Rød
Ingen tilgang 20200519 19.05.2020 Inngående brev Godkjenning som sykepleier - Eirin Lyngen Strømhylden Eirin Lyngen Strømhylden
2020/803 20200519 19.05.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - 73% årsvikariat som lærer ved Budal oppvekstsenter, avd. skole Stine Krigsvoll
2020/1409 20200519 19.05.2020 Inngående brev Legeerklæring - ***** ***** Kommunelegekontoret i Midtre Gauldal
2016/1071 20200519 19.05.2020 Inngående brev Rapport avsluttet uten tilbakemelding - ikke utbedret rapport 124843 Tensio TS AS
2020/171 20200519 19.05.2020 Utgående brev Stilling besatt - enhetsleder Singsås oppvekstsenter Astrid Ofstad m.fl.
2020/1403 20200519 19.05.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv - gbnr 187/2/7 - Stein Sætermo og Maja Traaseth Tveter Stein Sætermo og Maja Traaseth Tveter
2020/525 20200519 19.05.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd - sykavl, ***** Landbruksdirektoratet
2020/1103 20200519 19.05.2020 Utgående brev Vedtak om spesialundervisning - ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
2020/1400 20200519 19.05.2020 Inngående brev Søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid 2020/2021 - ***** ***** *****
2018/2396 20200519 19.05.2020 Utgående brev Melding om vedtak - planbehandling - detaljregulering Hov (planID: 50272018005) - 1. gangs behandling NORCONSULT AS
2020/231 20200519 19.05.2020 Inngående brev Godkjenning av vedtak i styremøte i Trøndelag Sør-Interkommunalt politisk råd Jorid Jagtøyen
2020/748 20200519 19.05.2020 Utgående brev Melding om vedtak - søknad om å få dekket saksbehandlingsgebyr i forbindelse med søknad om oppføring av plasthall - Støren sportsklubb STØREN SPORTSKLUBB
2020/1412 20200519 19.05.2020 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd - gbnr 3/1 i Midtre Gauldal (5027) Landbruksdirektoratet
2020/918 20200519 19.05.2020 Inngående brev Arbeidsavtale - 92,40% stilling fagarbeider - Enhet for pleie og omsorg - Ruth Astrid Bjerkset Åsbakk Ruth Astrid Åsbakk
2020/1408 20200519 19.05.2020 Inngående brev Bekreftelse på gjennomført kurs i smittevern - Turid Røstvoll Turid Røstvoll
Ingen tilgang 20200519 19.05.2020 Inngående brev Bekreftelse på gjennomført kurs i smittevern - Else Marie Grande Else Marie Grande
2017/2271 20200519 19.05.2020 Inngående brev Høringsuttalelse Liøya Næringsområde Inger og Asbjørn Rian
2020/1225 20200519 19.05.2020 Utgående brev Byggesaksbehandling - Godkjent søknad om oppføring av tilbygg <50m2 til eksisterende hytte - gbnr 50/26 - 7290 Støren - tiltakshaver Hermann Aune Hermann Aune
2020/1106 20200519 19.05.2020 Utgående brev Vedtak om spesialpedagogisk hjelp - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
2020/1401 20200519 19.05.2020 Inngående brev Tilsagn om tilskudd 2020 - fisketiltak - tiltaksrettet kartlegging av ungfiskbestand i Gaula - Norsk institutt for naturforskning (NINA) FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2020/1399 20200519 19.05.2020 Inngående brev Søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid 2020/2021 - ***** ***** ***** *****
2020/1398 20200519 19.05.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak - nytt bygg under 70 m2 - fritidsbolig - gbnr 27/28 - 7295 Rognes - tiltakshavere Heidi Hollakleiv og Håvard Ler Heidi Hollakleiv og Håvard Ler
2016/2378 20200519 19.05.2020 Inngående brev Oppdatert søknad ferdigattest - gbnr 81/71 Harald Wolden
2020/231 20200519 19.05.2020 Inngående brev Godkjenning av vedtak i styremøte i Trøndelag Sør-Interkommunalt politisk råd Geir Arild Espnes
2020/1072 20200519 19.05.2020 Inngående brev Egenmeldingsskjema for oppfølging av skogeieres foryngelsesplikt - Odd Reitan Odd Reitan
2020/1100 20200519 19.05.2020 Utgående brev Vedtak om spesialundervisning - ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
2020/1228 20200519 19.05.2020 Utgående brev Vedtak om tilskudd til drift med taubane, hest oa - gbnr 11/1 - Olav Erik Løkken Olav Erik Løkken
2020/1366 20200519 19.05.2020 Inngående brev Søknad om stilling Heidi Haugbjørg
2020/1366 20200519 19.05.2020 Inngående brev Søknad om stilling Kristin Berg
2018/3721 20200519 19.05.2020 Saksframlegg/innstilling Planbehandling - reguleringsendring for Gammelvollia hytteområde PLanID ... - merknadsbehandling og sluttvedtak
2020/1018 20200519 19.05.2020 Inngående brev Høringsuttalelse Anita Åsvoll
2020/1130 20200519 19.05.2020 Inngående brev Søknad om stilling Mariann Ler
2020/1397 20200518 18.05.2020 Inngående brev Databrukerkontrakt - Elise Broen Elise Broen
2020/1395 20200518 18.05.2020 Inngående brev Rammeavtale - tilkallingsvikar - Enhet for pleie og omsorg - 010420-300920 - Tone Myklebost Tone Myklebost
2019/3902 20200518 18.05.2020 Inngående brev NAV har omgjort vedtak av 100220 og innvilget pleiepenger - ***** ***** ***** *****
2020/148 20200518 18.05.2020 Saksframlegg/innstilling Tildeling av kulturmidler til kulturformål 2020 - sang og musikk
2020/1394 20200518 18.05.2020 Inngående brev Søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid 2020/2021 - ***** ***** ***** ***** *****
2020/1392 20200518 18.05.2020 Inngående brev Byggesøknad - tilbygg bolig - gbnr 3/96 - Frøsetåsen 8 - 7290 Støren - søkere John Inge og Anniken Lie John Inge og Anniken Lie
2020/1389 20200518 18.05.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak - rehabilitering av skorstein - gbnr 277/11 - Kotsøy - 7387 Singsås - tiltakshaver Arnt Egil Hagen Tømrer Tømmerås AS
2020/1388 20200518 18.05.2020 Inngående brev Søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid 2020/2021 - ***** ***** ***** ***** *****
2020/1387 20200518 18.05.2020 Inngående brev Søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid - 2020/2021 - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
2020/1386 20200518 18.05.2020 Inngående brev Melding om sak for jordskifteretten - registrering i Matrikkelen - gbnr 52/1 - 53/1 - 53/3 - 53/4 - 53/7 - 53/8 - 53/11 - 53/12 - 53/15 - 53/22 Sør-Trøndelag jordskifterett
2020/1384 20200518 18.05.2020 Inngående brev Byggesøknad - tilbygg veranda til bolig - gbnr 46/22 - Kåret 7 - 7290 Støren - søker Cecilie Knubben Åmot Cecilie Knubben Åmot
2020/1385 20200518 18.05.2020 Inngående brev Tilsagn om tilskudd 2020 - fisketiltak - gytegroptelling med drone - Sameiet Gaula Elveielag - Midtre Gauldal FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2017/2271 20200518 18.05.2020 Inngående brev Høringssvar detaljregulering Liøya Næringsområde Støren sportsklubb
2020/168 20200518 18.05.2020 Inngående brev Envina IKS: Protokoll fra ordinært representantskap 240420 Envina IKS
2020/1391 20200518 18.05.2020 Inngående brev Melding om overføring av omsorgsdager - ***** ***** ***** *****
2020/766 20200518 18.05.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd til privat veg - Burusjøveien Burusjøveien veilag
2020/302 20200518 18.05.2020 Inngående brev Utbetalingsbrev for norsktilskudd utbetalt 15.05.2020 IMDI - Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
2020/790 20200518 18.05.2020 Inngående brev Erklæring ansvarsrett PRO miljøsanering Rambøll Norge AS
2020/1390 20200518 18.05.2020 Inngående brev Høring fagetatenes innspill til NTP Trøndelag fylkeskommune
2020/693 20200518 18.05.2020 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - beit, 913900634 Landbruksdirektoratet
2020/1382 20200518 18.05.2020 Inngående brev Tilgjengelighet til sosiale tjenester FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2020/695 20200518 18.05.2020 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - beit, 913900634 Landbruksdirektoratet
2020/671 20200518 18.05.2020 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - beit, 918390901 Landbruksdirektoratet
2020/1396 20200518 18.05.2020 Inngående brev Taushetserklæring - Elise Broen Elise Broen
2020/1071 20200518 18.05.2020 Utgående brev Byggesaksbehandling - Søknad om riving og oppsetting av ny garasje - gbnr 147/14 og 147/27 - 7288 Soknedal - Siv Flatås Hoddø Siv Flatås Hoddø
2020/628 20200518 18.05.2020 Inngående brev Bekreftelse på etterkommet varsel om vedtak - Støren barnehage Mattilsynet
2019/3668 20200518 18.05.2020 Inngående brev Søknad om fritak fra kommunale avgifter, samt renovasjon - gbnr 81/20 - Ketil Jensen Ketil Jensen
2019/4734 20200518 18.05.2020 Inngående brev Godkjenning helsefagarbeider - Ina Maria Aune Solberg Ina Maria Aune Solberg
2020/1393 20200518 18.05.2020 Inngående brev Arbeidsavtale - 65,73 % assistent - Enhet for pleie og omsorg - senest fra 010920 - Åse Lill Salomonsen Åse Lill Salomonsen
2020/1347 20200518 18.05.2020 Inngående brev Sametingets uttalelse - Nydyrking på gbnr 177/2, Midtre Gauldal kommune Samediggi/Sametinget
2019/2717 20200518 18.05.2020 Utgående brev Kommunal planstrategi 2020 - 2023 - til gjennomsyn Adresseliste
2019/972 20200518 18.05.2020 Utgående brev Underskrevne dokumenter - Salg av Hauka skole - gbnr 161/4 - Midtre Gauldal kommune Trondheim aktiv eiendomsmegling AS
2020/1130 20200518 18.05.2020 Inngående brev Søknad om stilling Maria Andersen
2020/790 20200518 18.05.2020 Inngående brev Kvittering nabovarsel Rambøll Norge AS
2020/1251 20200517 17.05.2020 Inngående brev Fylkeskommunens uttalelse til søknad om dispensasjon fra formålet LNF for oppføring av anneks til fritidsbolig - gbnr 265/43 Trøndelag fylkeskommune
2020/1111 20200515 15.05.2020 Inngående brev Uttalelse til høring av søknad om dispensasjon fra planbestemmelser for Sanderud hyttefelt - gbnr 263/44 i Midtre Gauldal kommune Direktoratet for mineralforvaltning
2020/1072 20200515 15.05.2020 Inngående brev Egenmeldingsskjema for oppfølging av skogeiers i forskrift om bærekraftig skogbruk - Gunvor Høgsteggen Gildset Gunvor Høgsteggen
2020/1310 20200515 15.05.2020 Inngående brev Refusjonsgaranti spesialundervisning mai-juni 2020 *****
2018/3074 20200515 15.05.2020 Inngående brev Adressetildeling Per Erik Sørløkken
2020/438 20200515 15.05.2020 Utgående brev Angående parkeringstillatelse - Ny vurdering *****
2020/766 20200515 15.05.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd til privat veg 2020 - Ravnåsveien velforening Ravnåsveien velforening
2019/2251 20200515 15.05.2020 Utgående brev Konsek Trøndelag IKS - Ny Selskapsavtale fra 01.01.2020 Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS
2018/2809 20200515 15.05.2020 Utgående brev Leie av areal til Soknedal trygdebolig - Utbetaling av festeavgift år 2020 Trond Inge Nyhus
2020/92 20200515 15.05.2020 Inngående brev Utvalgte kulturlandskap 2020 for seterdalene i Budalen FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2020/1369 20200515 15.05.2020 Inngående brev Melding om hogst i vernskog - gbnr 127/12 - Trond Gisle Solberg Trond Gisle Solberg
2020/1018 20200515 15.05.2020 Inngående brev Høringsuttalelse Midtre Gauldal kommune v/gruppe for verdivurdering av vedtak innen PLO
2020/1376 20200515 15.05.2020 Inngående brev Klage på veistrekning - Kjellbrua-Blukkubrua Greta Bonesvoll
2020/1375 20200515 15.05.2020 Inngående brev Arbeidsavtale - ferievikar innenfor perioden uke 25-34 - sommeren 2020 - Enhet for pleie og omsorg - Ida Malum Ida Malum
2019/2251 20200515 15.05.2020 Utgående brev Konsek Trøndelag IKS - Ny Selskapsavtale fra 01.01.2020 Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS
2020/1373 20200515 15.05.2020 Inngående brev Registrering av festegrunn - gbnr 408/1/3 - Statskog SF Statskog SF
2020/1372 20200515 15.05.2020 Inngående brev Støtte til trafikksikkerhetsarbeid – vilt og tryggere trafikk Trøndelag fylkeskommune
2020/1251 20200515 15.05.2020 Inngående brev Sametingets uttalelse - Bygging av anneks på gbnr 265/43, Midtre Gauldal kommune Samediggi/Sametinget
2020/1371 20200515 15.05.2020 Inngående brev Retting i matrikkelen - vedlegg til brev Roger William Pedersen
2020/1371 20200515 15.05.2020 Inngående brev Krav om retting av feil og mangler i matrikkelen - gbnr 228/10 - Roger William Pedersen Roger William Pedersen
2020/1238 20200515 15.05.2020 Inngående brev Deltagelse for Ingrid Vingelen Digre digital arrangement 2020 og deltakelse WCOPA 2021 Nordic WCOPA Social Networking links
2020/1368 20200515 15.05.2020 Saksframlegg/innstilling Tiltakspakke til næring og samfunn i Midtre Gauldal
2020/1374 20200515 15.05.2020 Inngående brev Registrering av festegrunn - gbnr 408/1/24 - Statskog SF Statskog SF
2020/1370 20200515 15.05.2020 Inngående brev Søknad om deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning - fradeling av garasje - gbnr 50/4 - rekvirent Anne Hakvåg Anne Hakvåg
2020/438 20200515 15.05.2020 Inngående brev Angående parkeringstillatelse *****
2020/1367 20200515 15.05.2020 Inngående brev Kompensasjon avvikling pelsdyrhold - div informasjon fra Fylkesmannen FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2020/445 20200515 15.05.2020 Inngående brev Forollhogna nasjonalpark - justering av formulering i vedtak om tillatelse til nødvendig motorferdsel med snøscooter for registrering av kalvingstidspunkt for villrein Nasjonalparkstyret for Forollhogna
2020/408 20200515 15.05.2020 Inngående brev Kjørebok - motorferdsel i utmark 2020 - Fredrik Røe Fredrik Røe
2020/1365 20200515 15.05.2020 Utgående brev Utlysningstekst - fast stilling - avdelingsleder Soknedal barnehage Anita Wanvik Enlid m.fl.
2020/982 20200515 15.05.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 965300325, 5027-128/ 1 Landbruksdirektoratet
2020/982 20200515 15.05.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 989362534, 5027-77/ 15 Landbruksdirektoratet
2020/982 20200515 15.05.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969221551, 5027-127/ 1 Landbruksdirektoratet
2020/982 20200515 15.05.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 979685602, 5027-122/ 1 Landbruksdirektoratet
2020/982 20200515 15.05.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969677008, 5027-284/ 1 Landbruksdirektoratet
2020/982 20200515 15.05.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969195968, 5027-53/ 3 Landbruksdirektoratet
2020/1364 20200515 15.05.2020 Inngående brev Taushetserklæring - Nina Øyan-Mogård Nina Øyan-Mogård
2020/1363 20200515 15.05.2020 Inngående brev Dispensasjon fra byggegrense for oppføring av redskapshus ved FV 6566 - gbnr 119/1 Trøndelag fylkeskommune
2020/1206 20200515 15.05.2020 Utgående brev Delegert vedtak - Arbeidsvarslingsplan, Singsås, fiber AV-NOR AS v/Steffen Rogstad
2020/1085 20200515 15.05.2020 Saksframlegg/innstilling Behandling etter motorferdselloven § 6 - Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - gravemaskin - Odd Jarle Brodal og Ivar Martin Skarhaug
2017/1164 20200515 15.05.2020 Utgående brev Støy Sanddalen/Steinbrudd - mangel på tilbakemelding Jan Tore Tangstad m.fl.
2020/1208 20200515 15.05.2020 Utgående brev Høringsbrev - Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - bygging av garasje - gbnr 51/12 - Tom Andre Høgsteggen FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl.
2020/1302 20200515 15.05.2020 Utgående brev Trefelling lekeplass Frøset Joakim Romsaas
2020/1018 20200515 15.05.2020 Inngående brev Høringsuttalelse Øystein Høen
2020/913 20200515 15.05.2020 Utgående brev Gravemelding Singsås - fiberutbygging i Singsås NTE
2018/4201 20200515 15.05.2020 Saksframlegg/innstilling Saksfremlegg om bygging av landbruksveg - øst for Nyåa i Nyådalen - gbnr 266/1 og 266/2 - Hans Martin Hegseth/Birger Borge
2019/2349 20200514 14.05.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - 91% fast stilling - miljøarbeider - enhet pleie og omsorg Eli-Kristin Enodd
2019/484 20200514 14.05.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd drift taubane, hest oa - gbnr 11/1 - Olav Erik Løkken Olav Erik Løkken
2018/4053 20200514 14.05.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd drift taubane, hest oa - gbnr 11/1 - Olav Erik Løkken Olav Erik Løkken
2020/901 20200514 14.05.2020 Utgående brev Søknad om godkjenning av plan for nydyrking - gbnr 84/2 - Stein Are Dragset Stein Are Dragset
2020/1359 20200514 14.05.2020 Inngående brev Oppsigelse av stilling - Inger Strøm Inger Strøm
2020/1356 20200514 14.05.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak - rehabilitering av pipe - gbnr 41/13 - Ramstad - 7288 Soknedal - tiltakshaver Lars Wollan Ressem Tømrer Tømmerås
2020/1345 20200514 14.05.2020 Utgående brev Foreløpig svar - søknad om deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning - fradeling av tilleggsareal til parkeringsplass ved Hauka forsamlingshus - gbnr 147/2 Stein Håvard Broen
2020/1355 20200514 14.05.2020 Inngående brev Bekreftelse på gjennomføring kurs i smittevern - Gjertrud Annbjørg Sørløkken Gjertrud Annbjørg Sørløkken
2020/1347 20200514 14.05.2020 Utgående brev Søknad om godkjenning av plan for nydyrking - 177/2 - Margunn Øien FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl.
2020/1360 20200514 14.05.2020 Inngående brev V-TFM1-042-2020 Skilting med variable trafikkskilt for trafikksituasjoner langs E6 Soknedaltunnelen i Midtre Gauldal kommune Statens vegvesen
2020/710 20200514 14.05.2020 Inngående brev Ettersendelse av Søknad om personlig ansvarsrett som selvbygger - påbygg og anneks til fritidsbolig - gbnr 263/44 - 7387 Singsås - tiltakshaver Hans Winsnes Hans Winsnes
Versjon:5.2.2.1