eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 200 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2020/344 20200219 19.02.2020 Saksframlegg/innstilling Handlingsplan og møteplan AMU 2020
2020/471 20200218 18.02.2020 Inngående brev Uttømmende og utvidet politiattest - Mona Engan Mona Engan
2020/469 20200218 18.02.2020 Inngående brev Rammeavtale - tilkallingsvikar - Lysgården verksted - 170220-310720 - Monica Broen Monica Broen
2020/468 20200218 18.02.2020 Inngående brev Oppdragsavtale - besøkshjem - 150120-150123 - Silje Mari Bråthen Botnan Silje Mari Bråthen Botnan
2020/2 20200218 18.02.2020 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Terje Ludvik Hanssen Terje Ludvik Hanssen
2019/3378 20200218 18.02.2020 Utgående brev Framtidig deltidsutdanning av sykepleiere Melhus kommune m.fl.
2020/307 20200218 18.02.2020 Inngående brev Søknad om stilling Al Nazir Hamad Beshir
2018/2796 20200218 18.02.2020 Inngående brev Kart med underskrift - Søknad om godkjenning av plan for nydyrking - gbnr 260/1 - Per Jan Morseth Per Jan Morseth
2020/417 20200218 18.02.2020 Inngående brev Søknad om stilling Nina Moe
2020/470 20200218 18.02.2020 Inngående brev Oppdragsavtale - besøkshjem - 090919-311019 - Mona Engan Mona Engan
2020/468 20200218 18.02.2020 Inngående brev Oppdragsavtale - besøkshjem - 150120-150123 - Silje Mari Bråthen Botnan Silje Mari Bråthen Botnan
2020/467 20200218 18.02.2020 Inngående brev Arbeidsavtale - 100 % saksbehandler eiendomsskatt - Enhet for eiendom og kommunalteknikk - fra 040520 - Fredrik Bakken Fredrik Bakken
Ingen tilgang 20200218 18.02.2020 Utgående brev Nedkvittering av pantobligasjon i eiendom - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
2020/2 20200218 18.02.2020 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Svein Magne Sørgård Svein Magne Sørgård
2020/431 20200218 18.02.2020 Utgående brev Svar på brev - Tilsyn med storfehold - ***** ***** ***** MATTILSYNET
2020/345 20200218 18.02.2020 Utgående brev Foreløpig svar - Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra helårsbolig - gbnr 35/1 - Magli Aune og Ingvald Digre HORGMO RØRKOMPANI AS
2019/3400 20200218 18.02.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd - sykavl, ***** Landbruksdirektoratet
2020/302 20200218 18.02.2020 Inngående brev Tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, herunder persontilskudd IMDI - Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
2020/463 20200218 18.02.2020 Inngående brev Kontrollrapport 2019 vedrørende skatteoppkreveren for Midtre Gauldal kommune Skatteetaten
2018/4238 20200218 18.02.2020 Inngående brev Klagebehandling - dispensasjon fra reguleringsplan for Utstu hytteområde - oppføring av anneks med bod og garasje - Midtre Gauldal - 228/23 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2020/396 20200218 18.02.2020 Utgående brev Foreløpig svar - Søknad om tillatelse til tiltak - ombygging/bruksendring sokkel - gbnr 47/35 - Hesthagen 2 - 7290 Støren - tiltakshaver Kenneth Refseth REFSETH BYGG AS
Ingen tilgang 20200218 18.02.2020 Utgående brev Møtereferat - samarbeidsmøte - ***** ***** ***** - 06.02.2020 *****
2019/1124 20200218 18.02.2020 Inngående brev Innvilgelse av utsatt søknadsfrist for ekstratilskudd Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
2017/3209 20200218 18.02.2020 Inngående brev Midtre Gauldal kommune - Kommentar - Oppfølging etter møtet 17012020 - Kommunedelplan Støren Ole Magne Espås
2019/4211 20200218 18.02.2020 Utgående brev Møtereferat - ansvarsgruppemøte/samarbeidsmøte - ***** ***** ***** - 06.02.2020 *****
2019/2069 20200218 18.02.2020 Utgående brev Trafikksikkerhetstiltak : "Hjem for en 50-lapp" - Refusjonskrav 2019 - 4.kvartal 2019 Trøndelag Fylkeskommune
2020/284 20200218 18.02.2020 Utgående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet - gbnr 28/2- Rønningen (Bones) og gbnr 32/2 - Refset Frode Refset
2020/416 20200218 18.02.2020 Inngående brev Søknad om stilling Tone Refseth
2020/142 20200218 18.02.2020 Inngående brev Søknad om aktivitets-/prosjekttilskudd - sjakkurs - Midtre Gauldal frivilligsentral Midtre Gauldal frivilligsentral
2020/142 20200218 18.02.2020 Inngående brev Søknad om aktivitets-/prosjekttilskudd - Wcopa 2020 - Ingrid Vingelen Digre Ingrid Vingelen Digre
2020/465 20200218 18.02.2020 Inngående brev Søknad om endring av bomveisatser - Vagnildgrenda setervei Vagnildgrenda setervei
2020/431 20200218 18.02.2020 Inngående brev Orientering etter brev datert 100220 *****
2020/466 20200218 18.02.2020 Inngående brev Søknad om sykkelstativ til Støren barneskole FORELDRERÅDET FAU VED STØREN BARNESKOLE
2019/3700 20200218 18.02.2020 Utgående brev Oppmålingsforretning Kari R Folstad Solberg
2020/307 20200218 18.02.2020 Inngående brev Søknad om stilling Samuel Haile Beyene
2020/462 20200218 18.02.2020 Inngående brev Begjæring om innsyn - reisetid grunnskoleelever skoleåret 2019/2020 - nedlagte skoler 2009 - 2019 - NRK NRK - Økonomi- og politikkredaksjonen
2020/129 20200218 18.02.2020 Utgående brev Klage på vedtak - Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede - ***** ***** - Etterlyser tilbakemelding *****
2020/2 20200218 18.02.2020 Utgående brev Vedtak - søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Karina Digre Karina Evenås Digre
2020/2 20200218 18.02.2020 Utgående brev Vedtak - søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Odd Bjerkset Odd Bjerkset
2019/3385 20200218 18.02.2020 Utgående brev Bekreftelse på oppstart av arbeidsforhold etter foreldrepermisjon *****
2020/275 20200218 18.02.2020 Utgående brev Møtereferat ifm fremsatt krav etter SGS 1001 Fagforbundet v/ Brit-Synnøve Hepsø Rosmo
2020/449 20200217 17.02.2020 Utgående brev Innkalling til dialogmøte 1 *****
2020/448 20200217 17.02.2020 Utgående brev Innkalling til dialogmøte 1 *****
2020/307 20200217 17.02.2020 Inngående brev Søknad om stilling Marius Heksem
2020/416 20200217 17.02.2020 Inngående brev Søknad om stilling Tesfalem Almedom Adgoy
2020/461 20200217 17.02.2020 Utgående brev Søknad om tilskudd til utvikling av de sosiale tjenestene i NAV-kontoret for 2020 - Best praksis NAV Midtre Gauldal Fylkesmannen i Trøndelag
2020/460 20200217 17.02.2020 Utgående brev Søknad om tilskudd til utvikling av de sosiale tjenestene i NAV-kontoret for 2020 - Styrk Midtre Gauldal Fylkesmannen i Trøndelag
2017/242 20200217 17.02.2020 Inngående brev Karakterutskrift - Hege Anita Scheie Hege Anita Scheie
2019/3480 20200217 17.02.2020 Inngående brev Midlertid arbeidsavtale - 100 % veileder - NAV - 010320-310520 - Ane-Bernice Rød Ane-Bernice Rød
2020/150 20200217 17.02.2020 Utgående brev Rapportering til Fylkesmannen om Kvalifiseringsprogrammet og plikten til å stille vilkår om aktivitet Fylkesmannen i Trøndelag
2019/2296 20200217 17.02.2020 Inngående brev NAV har endret foreldrepengeperioden din - ***** ***** *****
2020/459 20200217 17.02.2020 Inngående brev Midlertidig arbeidsavtale - ferievikar innenfor perioden uke 25-34 - sommeren 2020 - Enhet for pleie og omsorg - Mari Synnøve Knutsen Mari Synnøve Knutsen
2019/2372 20200217 17.02.2020 Inngående brev Anmodning om utbetaling av tilskudd for 2020 - Gaula natursenter AS Gaula natursenter AS
2020/456 20200217 17.02.2020 Inngående brev Innkalling til møter - forhåndshøring om nye regler for fiske etter laks og sjøørret i perioden 2021 - 2025 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2020/454 20200217 17.02.2020 Inngående brev Søknad om deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning - grensejustering - gbnr 83/3 og 84/4 - 7288 Soknedal - Iver Fossum og Arve Hofstad Iver Fossum
2019/3403 20200217 17.02.2020 Utgående brev Utbetalingsanmodning - støtte til landbruksformål Innovasjon Norge - utvidelse av gjødsellager kombinert med sikring av gjødsellager - gbnr 82/4 - Bjørn Wang Bjørn Wang m.fl.
2019/4166 20200217 17.02.2020 Inngående brev Sluttutbetaling av tilskudd - Utvalgte kulturlandskap, 986422471 Landbruksdirektoratet
2020/271 20200217 17.02.2020 Utgående brev Foreløpig svar - Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - tilbygg til boenhet - tilbygg <50 m2 - gbnr 147/8 - tiltakshaver Helge Westby Helge Westby
2020/453 20200217 17.02.2020 Inngående brev Rammeavtale - tilkallingsvikar - Midtre Gauldal oppvekst - 010220-310720 - Marthe Malum Marthe Malum
2020/166 20200217 17.02.2020 Utgående brev Trafikksikkerhetstiltak: Trygt hjem for en 50-lapp - Forslag til endring av retningslinjene. Ber om uttalelse før endelig behandling Drosjeeierne i Midtre Gauldal
2020/2 20200217 17.02.2020 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Knut Digre Knut Digre
2018/4342 20200217 17.02.2020 Inngående brev Svar på høring av reguleringsplan for Brudal hytteområde i Midtre Gauldal kommune Direktoratet for mineralforvaltning
2020/2 20200217 17.02.2020 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Rune Gomo Rune Gomo
2019/1487 20200217 17.02.2020 Utgående brev Svar på henvendelse mottatt 14.02.2020 vedr. rehabilitering/ombygging av "Gjetarbua" i Soknedal SOKNEDAL FJELLSTYRE
2018/3066 20200217 17.02.2020 Utgående brev Omgjøring av vedtak - tildeling av veiadresse for "Øverveien" Anders Sommervold
2020/2 20200217 17.02.2020 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Stian Engen Stian Engen
2020/457 20200217 17.02.2020 Inngående brev Søknad om endret eller utvidet bruk av avkjørsel - KV 31 - gbnr 236/74 - Magne Harald Liabø MAGNE HARALD LIABØ
2020/394 20200217 17.02.2020 Utgående brev Vedrørende søknad om dispensasjon - GBNR 35/1 - manglende nabovarsel Magli Aune
2020/455 20200217 17.02.2020 Inngående brev Rapport service Klargester minirenseanlegg 2019 Rense og miljøteknikk AS
2020/80 20200217 17.02.2020 Utgående brev Møtereferat - ansvarsgruppemøte - ***** ***** ***** - 13.02.2020 *****
2018/165 20200217 17.02.2020 Inngående brev Søknad om permisjon - tillitsverv - 30 % - fra 280120 - Anita Presthus Anita Presthus
2020/313 20200217 17.02.2020 Inngående brev Høring av plan for nydyrking - Noralf Rise Rennebu kommune
2019/1376 20200217 17.02.2020 Inngående brev Søknad om fritak fra slamtømming - gbnr 120/4 - Arne Jostein Eggen Arne Jostein Eggen
2020/362 20200217 17.02.2020 Utgående brev Strømoppgjør HO-boliger 2019 - Singsås Trygdebolig *****
2020/362 20200217 17.02.2020 Utgående brev Strømoppgjør HO-boliger 2019 - Singsås Trygdebolig *****
2019/2648 20200217 17.02.2020 Inngående brev Søknad om permisjon - videreutdanning - 040520-090620 - Zana Ali Dalawi Zana Ali Dalawi
2020/426 20200217 17.02.2020 Utgående brev Vedrørende dispensasjonssøknad - gbnr 47/108 - manglende nabovarsel Ingmunn Digre
2019/4873 20200217 17.02.2020 Inngående brev Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom - gbnr 148/11 - Knut Fagerbekk - ny versjon Knut Fagerbekk
2018/3066 20200217 17.02.2020 Utgående brev Omgjøring av vedtak - Tildeling av adresser for "Øverveien" Else Karin Fløttum m.fl.
2020/206 20200217 17.02.2020 Utgående brev Foreløpig svar - Søknad om tillatelse til tiltak - tilbygg/ombygging/bruksendring til fritidsbolig - gbnr 139/2 - 7288 Soknedal - tiltakshaver Inger O Staverløkk Inger Oddveig Staverløkk
2020/166 20200217 17.02.2020 Utgående brev Trafikksikkerhetstiltak: Trygt hjem for en 50-lapp - Forslag til endring av retningslinjene. Ber om uttalelse før endelig behandling Ungdomsrådet i Midtre Gauldal
2020/379 20200217 17.02.2020 Utgående brev Avklaring av søknadsplikt - oppfylling av riggområde - gbnr 82/26 Soknedal Innkjøpslag SA
2020/79 20200217 17.02.2020 Utgående brev Møtereferat - ansvarsgruppemøte - ***** ***** ***** - 13.02.2020 *****
2020/2 20200217 17.02.2020 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Stig Morten Vinsnesbakk Stig Morten Vinsnesbakk
2020/2 20200217 17.02.2020 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Håvard Bjerkset Håvard Bjerkset
2020/2 20200217 17.02.2020 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Håvard Aamo Håvard Aamo
2020/2 20200217 17.02.2020 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Michael Bratland Michael Bratland
2020/2 20200217 17.02.2020 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Per Helge Andersen Per Helge Andersen
2020/2 20200217 17.02.2020 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Jan Kotsbakk Jan Kotsbakk
2020/2 20200217 17.02.2020 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Arnt Helge Solberg Arnt Helge Solberg
2020/307 20200217 17.02.2020 Inngående brev Søknad om stilling Håkon Haanshus
2020/362 20200217 17.02.2020 Utgående brev Strømoppgjør HO-boliger 2019 - Singsås Trygdebolig *****
2020/438 20200217 17.02.2020 Utgående brev Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede - ***** ***** ***** - Tilbakemelding , orientering om ordningen , flere opplysninger *****
2018/3069 20200217 17.02.2020 Utgående brev Svar: Melding om vedtak - adressetildeling for Haukdalsveien ADVOKAT ANNA THERESE FLATMO
2020/215 20200217 17.02.2020 Utgående brev Oppsigelse av plass i SFO - 2020 *****
2018/3069 20200217 17.02.2020 Inngående brev Melding om vedtak - adressetildeling for Haukdalsveien Advokat Anna Th. Flatmo
2020/451 20200217 17.02.2020 Inngående brev Forelegging av planer om tiltak innen områdekonsesjon - nettstasjon - gbnr 35/1 - 7295 Rognes - tiltakshaver Tensio TS AS Dekar rettshjelp AS
2019/1376 20200217 17.02.2020 Utgående brev Vedtak fritak fra slamtømming - gbnr 120/4 - Arne Jostein Eggen Arne Jostein Eggen
2020/2 20200217 17.02.2020 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Knut Rostad Knut Rostad
2020/2 20200217 17.02.2020 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Terje Fagerbæk Terje Fagerbæk
2020/2 20200217 17.02.2020 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Odd Joar Solbergløkk Odd Joar Solbergløkk
2020/362 20200217 17.02.2020 Utgående brev Strømoppgjør HO-boliger 2019 - Singsås Trygdebolig *****
2019/4378 20200217 17.02.2020 Utgående brev Klagebehandling - Dispensasjonsvedtak - PlanID2012009 - Kommunedelplan Støren - Gbnr 45/302 Olje og energi AS m.fl.
2020/362 20200217 17.02.2020 Utgående brev Strømoppgjør HO-boliger 2019 - Singsås trygdebolig *****
2020/20 20200217 17.02.2020 Utgående brev Rammeavtale - tilkallingsvikar Lysgården verksted Monica Broen
2020/207 20200217 17.02.2020 Utgående brev Byggesaksbehandling - Søknad om tillatelse til tiltak - oppføring av redskapshus - gbnr 193/4 - 7298 Budalen - tiltakshaver Jon Bjørnevold Jon Sørbotten Bjørnevold
2020/441 20200217 17.02.2020 Utgående brev Svar - søknad - bytte av språkfag - ***** ***** ***** - Støren ungdomsskole *****
2019/4392 20200214 14.02.2020 Utgående brev SV: Søknad om dispensasjon fra kommunedelplan Hauka - arealoverføring av ca 500 m2 fra gbnr 161/2 til 161/13 - Ketil Bjerkenås BN Entreprenør AS
2018/2952 20200214 14.02.2020 Utgående brev Vedrørende hytte på eiendom - gbnr 228/23 - sak 18/2952 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2020/258 20200214 14.02.2020 Utgående brev Re: Gamle E& v/Storløkken Thom Arnesen
2019/2251 20200214 14.02.2020 Inngående brev Påminnelse - sak til kommunestyret - Ny selskapsavtale Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS
2019/4378 20200214 14.02.2020 Saksframlegg/innstilling Klagebehandling - Dispensasjonsvedtak - PlanID2012009 - Kommunedelplan Støren - Gbnr 45/302
2020/42 20200214 14.02.2020 Utgående brev Søknad om overføring av ferie 2019 - Anne Mari Økdal Anne Mari Økdal
2019/1296 20200214 14.02.2020 Inngående brev Nettverk klimatilpasning Trøndelag - møte på Støren 4 mars FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2020/416 20200214 14.02.2020 Inngående brev Søknad om stilling Sara Olsen
2020/441 20200214 14.02.2020 Inngående brev Søknad om bytte av språkfag - ***** ***** ***** *****
2020/9 20200214 14.02.2020 Utgående brev Her er møtereferat fra møte omstilling med ledergruppen, HVO og HTV 3.2. *****
2020/343 20200214 14.02.2020 Saksframlegg/innstilling Veiledningsmateriell - Dispensasjon etter plan- og bygningsloven kapittel 19.
2019/4296 20200214 14.02.2020 Utgående brev Vedrørende Søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket Jan Tore Tangstad
2019/2602 20200214 14.02.2020 Inngående brev Søknad om permisjon - eksamen - 010420-020420 - Janne Engen Nyhus Janne Engen Nyhus
2020/441 20200214 14.02.2020 Utgående brev Re: Søknad om bytte av språkfag *****
2019/3700 20200214 14.02.2020 Utgående brev Delingsbehandling/jordlovsbehandling - opprettelse av én grunneiendom med eksisterende fritidsbebyggelse - gbnr 8/6 Kari R Folstad Solberg
2019/3110 20200214 14.02.2020 Utgående brev Delingsbehandling - fradeling av tomt til flermannsbolig ved opprettelse av én grunneiendom i Grutheim boligfelt - gbnr 3/295 MIDTTØMME ENTREPRENØR AS
2020/2 20200214 14.02.2020 Utgående brev Vedtak- Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Oddbjørn Granøien Oddbjørn Granøien
2020/2 20200214 14.02.2020 Utgående brev Vedtak- Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Ove Steinskog Ove Steinskog
2020/2 20200214 14.02.2020 Utgående brev Vedtak- Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Tone Anthonsen Tone Anthonsen
2020/443 20200214 14.02.2020 Inngående brev Brudd på Planbestemmelser ved framføring av næringsveg Støren Sør - PlanID: 2016012 Sivert Nygaard
2020/2 20200214 14.02.2020 Utgående brev Vedtak- Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Geir Folstad Geir Folstad
2020/2 20200214 14.02.2020 Utgående brev Vedtak- Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Per Erik Hofstad Per Erik Hofstad
2019/2477 20200214 14.02.2020 Inngående brev Sluttutbetaling av tilskudd - Utvalgte kulturlandskap, 870091362 Landbruksdirektoratet
2019/4347 20200214 14.02.2020 Utgående brev Faste stillinger - 70 % kulturskolen i Midtre Gauldal kommune Tetiana Melnichenko-Johansen
2020/442 20200214 14.02.2020 Inngående brev Rammeavtale - Tilkallingsvikar - Enhet for Pleie og Omsorg - 010220-310320 - Siri Svardal Siri Svardal
2020/398 20200214 14.02.2020 Inngående brev Autorisasjonskurs i plantevern - Skjetlein videregående skole - 240120 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2020/307 20200214 14.02.2020 Inngående brev Søknad om stilling Ruben Bye
2020/307 20200214 14.02.2020 Inngående brev Søknad om stilling Thea Singsaas
2020/397 20200214 14.02.2020 Utgående brev Foreløpig svar - søknad om deling og rekvisisjon av oppmålingsforretning - ny grunneiendom - gbnr 193/6 Bjørnar Heksem m.fl.
2019/4767 20200214 14.02.2020 Inngående brev Foreløpig svar - klagesak vedrørende dispensasjon fra reguleringsplan for Slettet hyttefelt - oppføring av fritidsbolig - Midtre Gauldal 49/40 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2020/13 20200214 14.02.2020 Utgående brev Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Ingebrigt Digre Ingebrigt Digre
2020/447 20200214 14.02.2020 Inngående brev Høring - Endringer i forskrift om grossistvirksomhet med legemidler - legemidler omfattet av beredskapsplikt Det kongelige helse- og omsorgsdepartement
2020/446 20200214 14.02.2020 Inngående brev Planlagte tilsyn med kommunesektoren i Trøndelag for 2020 – frist for eventuell tilbakemelding 260220 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2020/2 20200214 14.02.2020 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Linda Kjelstad Linda Kjelstad
2020/444 20200214 14.02.2020 Inngående brev Høring – Nasjonal faglig retningslinje for tannhelsetjenester til barn og unge, del 2 Helsedirektoratet
Ingen tilgang 20200214 14.02.2020 Inngående brev Uttalelse vedr.ny grav-og urnelund på Singsås Jon Knudsen
2020/2 20200214 14.02.2020 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Leif Gunther Nevermo Leif Gunther Nevermo
2019/250 20200214 14.02.2020 Inngående brev Grunnlagsmateriale for gjennomgang av arealer til bolig og fritid KPA Plankontoret
2020/441 20200214 14.02.2020 Utgående brev Gjelder søknad om bytte av språkfag *****
2019/1487 20200214 14.02.2020 Inngående brev Soknedal søndre statsallmenning - Etterlyser svar på byggesøknad av 130419 Soknedal Fjellstyre
2018/106 20200214 14.02.2020 Inngående brev Søknad om fritak fra slamtømming - 2020 - gbnr 40/1 - Sivert Tessem Kari Hafskjær
2020/2 20200214 14.02.2020 Inngående brev Vedlegg til søknad om snøscooterløyve - Sturla Aune Sturla Aune
2020/2 20200214 14.02.2020 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Idar Hanshus Idar Hanshus
2020/2 20200214 14.02.2020 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Esten Grøtli Esten Grøtli
2020/2 20200214 14.02.2020 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Marianne Bones Marianne Bones
2019/3570 20200214 14.02.2020 Utgående brev Oversendelse av spillemiddelsøknader 2020 Trøndelag fylkeskommune
2020/2 20200214 14.02.2020 Utgående brev Vedtak- Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Per Eivind Lund Per Eivind Lund
2020/2 20200214 14.02.2020 Utgående brev Vedtak leiekjøring - Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Peder Høen Peder Høen
2020/381 20200214 14.02.2020 Utgående brev Varsling av naboer og gjenboere Kjelstad snekkerservice AS v/Tore Kjelstad
Ingen tilgang 20200214 14.02.2020 Utgående brev Varsel om frist for å gjennomføre og rapportere - smil - epostveksling Sverre Birger Fossum
2020/2 20200213 13.02.2020 Utgående brev Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Jostein Gunnar Aasenhus Jostein Gunnar Aasenhus
2020/123 20200213 13.02.2020 Utgående brev Byggesaksbehandling - Godkjent søknad om riving av bygning Kotsøy stasjon - gbnr 4010/43 - Bane NOR Eiendom TRYM BYGG OG ANLEGG AS
2020/294 20200213 13.02.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - fast stilling - 100 % - rådgiver - Region Trøndelag Sør Mari Løvli Yri
Ingen tilgang 20200213 13.02.2020 Inngående brev Søknad om midlertidig fritak fra septiktømming - gbnr 122/8 - Magne Forseth Magne Forseth
2020/362 20200213 13.02.2020 Utgående brev Strømoppgjør HO-boliger 2019 - Betjeningsboligen i Singsås *****
2020/362 20200213 13.02.2020 Utgående brev Strømoppgjør HO-boliger 2019 - Betjeningsboligen i Singsås *****
2020/362 20200213 13.02.2020 Utgående brev Strømoppgjør HO-boliger 2019 - Soknedal trygdebolig *****
2020/440 20200213 13.02.2020 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale - Ane Bernice Rød Ane Bernice Rød
2018/3721 20200213 13.02.2020 Inngående brev Uttalelse til høring - Gammelvollia hyttefelt II - PlanID 5027 2018007 - Midtre Gauldal kommune Mattilsynet
2020/134 20200213 13.02.2020 Utgående brev Søknad om overføring av ferie 2019 - Berit Svardal Berit Svardal
2020/2 20200213 13.02.2020 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Arne Johansen Arne Johansen
2020/437 20200213 13.02.2020 Inngående brev Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra helårsbolig - gbnr 86/3 - David Fridén Harald Larsen rørlegger AS
2020/436 20200213 13.02.2020 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - oppføring av bolighus og garasje - gbnr 86/3 - David Fridén Refseth Bygg AS
2019/3546 20200213 13.02.2020 Utgående brev Svar i forbindelse med ettersendelse av dokumentasjon i byggesak - gbnr 408/1/48 Anne Mette Digre m.fl.
2020/2 20200213 13.02.2020 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Eivind Kåre Amdal Eivind Kåre Amdal
2020/2 20200213 13.02.2020 Inngående brev Manglende svar på søknad om skuterløyve - Geir Løvoll Geir Løvoll
2019/79 20200213 13.02.2020 Utgående brev Vedtak- Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Sverre Wolden Sverre Wolden
2019/3849 20200213 13.02.2020 Inngående brev Kommentarer og oppsummering av spørreundersøkelse om Mobildekning og Internett i Sørbygda Hans Tore Gillesdal Laache
2020/431 20200213 13.02.2020 Inngående brev Mattilsynet oversender kopi av brev med vedtak etter avtalen om utveksling av informasjon - ***** ***** ***** MATTILSYNET
2020/431 20200213 13.02.2020 Inngående brev Mattilsynet fatter vedtak om oppstalling, klauvstell, renhold, smittesluse og egen inngang - ***** ***** ***** MATTILSYNET
2020/431 20200213 13.02.2020 Inngående brev Tilsynsrapport - Mattilsynet stadfester vedtak om drikkevann og forflytningsforbud - ***** ***** ***** MATTILSYNET
2020/2 20200213 13.02.2020 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Jon Buseth Jon Buseth
2019/79 20200213 13.02.2020 Utgående brev Vedtak- Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Knut Bernhard Rognes Knut Bernhard Rognes
2020/2 20200213 13.02.2020 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Øyvind Kongsvoll Øyvind Kongsvoll
2020/2 20200213 13.02.2020 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Baard Roberth Stenbro Baard Roberth Stenbro
2020/2 20200213 13.02.2020 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Rune Berg Rune Berg
2020/2 20200213 13.02.2020 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Per Ivar Winsnes Per Ivar Winsnes
2020/428 20200213 13.02.2020 Inngående brev Søknad om unntak fra arbeidsgiveransvar for sykepenger - 290120-310122 - ***** ***** ***** *****
2020/362 20200213 13.02.2020 Utgående brev Strømoppgjør HO-boliger 2019 - Soknedal trygdebolig *****
2020/278 20200213 13.02.2020 Inngående brev Adkomsveg verkstedhall Støren stasjon Multiconsult AS
2019/250 20200213 13.02.2020 Inngående brev Innspill - kommuneplanens arealdel - Ungdomsrådet - møteprotokoll 110220 Ungdomsrådet i Midtre Gauldal
2017/599 20200213 13.02.2020 Inngående brev Søknad om unntak fra arbeidsgiveransvar for sykepenger - 040220-280222 - ***** ***** ***** *****
2020/385 20200213 13.02.2020 Utgående brev Ulovlighetsoppfølging - underretning om ulovlige forhold til bygningsmyndighetene - gbnr 118/5 Gauldal brann og redning IKS
2020/419 20200213 13.02.2020 Inngående brev Søknad om permisjon - 030320-020420 - Siri Storbekkrønning Siri Storbekkrønning
2019/2872 20200213 13.02.2020 Utgående brev Byggesaksbehandling - Godkjent søknad om oppføring av tilbygg under 50 m2 - gbnr 265/6 - Ketil løvrød Ketil Løvrød
2020/439 20200213 13.02.2020 Inngående brev Informasjon til kommunen om rapportering av bibliotektstatistikk for grunnskole Nasjonalbiblioteket - Bibliotekutvkling
2019/2647 20200213 13.02.2020 Inngående brev Søknad om permisjon - videreutdanning - 040520-090620 - Zana Ali Dalawi Zana Ali Dalawi
2020/438 20200213 13.02.2020 Inngående brev Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede - ***** ***** ***** *****
2020/435 20200213 13.02.2020 Inngående brev Nasjonalt kartleggingsprogram av skrantesjuke hos elg, hjort, rådyr og villrein i 2020 - Informasjonsskriv til kommuner og villreinnemnder Norsk institutt for naturforskning - NINA
2020/434 20200213 13.02.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak - oppføring av bolig og garasje - gbnr 86/3 - 7288 Soknedal - tiltakshaver David Fridén Refseth Bygg AS
2020/433 20200213 13.02.2020 Inngående brev Midlertidig arbeidsavtale - 20 % stilling som vikar ved Kulturskolen - 010220-300420 - Wout Bosschaart Wout Bosschaart
2019/4227 20200213 13.02.2020 Utgående brev Oppsigelse av omsorgsleilighet - ***** ***** ***** -Tilbakemelding *****
2020/277 20200213 13.02.2020 Utgående brev Vedrørende spørsmål om avklaring søknadsplikt - gbnr 29/11 - Haldo Volla eiendom AS Halvor Bonesvoll
Versjon:5.2.2.1