eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 200 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2017/2085 20170621 21.06.2017 Inngående brev Et håp om endring Jonas Mosbakk
Ingen tilgang 20170621 21.06.2017 Inngående brev Oppfølging av tilsyn - lukking av avvik nr. 1 og 3 Dokumentasjonsforvaltning
2017/1684 20170621 21.06.2017 Inngående brev NAV har innvilget søknaden din om foreldrepenger - ***** ***** *****
2017/1684 20170621 21.06.2017 Inngående brev NAV har innvilget søknaden din om foreldrepenger - ***** ***** *****
2017/2081 20170621 21.06.2017 Inngående brev Søknad om unntak fra arbeidsgiveransvar for sykepenger - ***** ***** ***** ***** NAV Midtre Gauldal
2017/1574 20170621 21.06.2017 Inngående brev Arbeidsavtale - fast 19,72 % helsefagarbeider helg - Røskafttunet - fom 010907 - Ida Kjelstad Storm Ida Kjelstad Storm
2017/162 20170621 21.06.2017 Inngående brev Uttalelse til høringsbrev – Dispensasjon fra kommunedelplan Støren og reguleringsplan Basmoen og Kalvtrøa i Midtre Gauldal kommune – Oppføring av enebolig med garasje Mattilsynet
Ingen tilgang 20170621 21.06.2017 Inngående brev Melding om bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt - situasjonskart - gbnr 47/46 Hans Karl Lund
2017/1723 20170621 21.06.2017 Utgående brev Høringsbrev - Søknad om dispensasjon for å sette opp 5 bygninger- gbnr 266/28 - dispensasjon fra fra reguleringsplan Oddbakken hytteområde FYLKESMANNEN I SØR-TRØNDELAG m.fl.
2017/1834 20170621 21.06.2017 Inngående brev Vedtak Nav Nav Midtre Gauldal
2016/2214 20170621 21.06.2017 Inngående brev Oppfriskningskurs i legemiddelhåndtering - Renate Skavland Johansen AMBIO helse AS
2017/2079 20170621 21.06.2017 Inngående brev Avtale om praksisplass i introduksjonsprogrammet - ***** ***** *****
2017/1729 20170621 21.06.2017 Inngående brev Tilleggsopplysninger/situasjonskart - fradeling av grunneiendom - gbnr 79/47 Berg Garli setersameie
2017/2078 20170621 21.06.2017 Inngående brev Bekreftelse og karakterutskrift - NTNU - Ellen Stav Ellen Stav
2017/2075 20170621 21.06.2017 Inngående brev Søknad om tilskudd til utvalgte kulturlandskap i jordbruket - Budalen - Ta vare på gammelt tømmerhus - Terje Tovmo Terje Tovmo
2016/1084 20170621 21.06.2017 Utgående brev Oppsigelse av kommunalt leieforhold - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
2017/819 20170621 21.06.2017 Inngående brev Bekreftelse på mottatt innrapportering - Børø Byggservice AS Direktoratet for Byggkvalitet
2017/1192 20170621 21.06.2017 Utgående brev Ferdig søknad 15.3 - 7.4.2017 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
2017/1974 20170621 21.06.2017 Utgående brev Søknad om startlån og tilskudd - ***** ***** ***** ***** ***** ***** - Tilbakemelding / avklaringer *****
2017/1810 20170621 21.06.2017 Utgående brev Vedr. søknad om utslippstillatelse gnr/bnr 101/2 Oppdal bygg
2017/2077 20170621 21.06.2017 Utgående brev Tjenestebevis - Tone Aas Tone Aas
2017/1993 20170621 21.06.2017 Utgående brev Foreløpig svar - deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning - fradeling av tilleggsareal til gbnr 231/7 - gbnr 231/2 Trude Wictoria Bersvendsen m.fl.
2017/2076 20170621 21.06.2017 Inngående brev Søknad om tilskudd til utvalgte kulturlandskap i jordbruket - Budalen - Rørmelkingsanlegg i seterfjøs - Terje Tovmo Terje Tovmo
2017/2074 20170621 21.06.2017 Inngående brev Søknad om ferdigattest - oppføring av hytte og anneks - gbnr 74/18 - Hulsjøen - tiltakshavere Grethe Nikolaisen og Jarle Moen Kåre R.Solem
2017/1238 20170621 21.06.2017 Utgående brev Ferdig søknad 1.3 - 24.4.2017 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Ingen tilgang 20170621 21.06.2017 Utgående brev Svar vedr. nye laserdata for Midtre Gauldal kommune, del av Nasjonal høydemodell Kartverket
2017/1421 20170621 21.06.2017 Utgående brev Ferdig søknad 23.1 - 24.4.2017 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
2017/2069 20170621 21.06.2017 Inngående brev Utbyggingsavtale VA-anlegg - E6 Soknedal - Signert avtale Statens vegvesen - Region midt
2016/3226 20170621 21.06.2017 Utgående brev Matrikkelbrev gbnr 101/4 Ove Steinskog
2017/2068 20170621 21.06.2017 Inngående brev Økonomiske bidrag til Trondheimsregionen fra kommunene i 2017 Trondheimsregionen
2017/2067 20170621 21.06.2017 Inngående brev Krav om retting av feil og mangler i matrikkelen - gbnr 402/1 - Budal Statsallmenning Statskog SF
2017/537 20170621 21.06.2017 Inngående brev Avslag på søknad om skadefelling av kongeørn 160617 - Håvard Rognes Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
2017/2066 20170621 21.06.2017 Inngående brev Melding om sak for jordskifteretten - registrering i matrikkelen - 17-072010RFA-JTRD HERMO Sør-Trøndelag jordskifterett
Ingen tilgang 20170621 21.06.2017 Inngående brev Søknad om ferdigattest - naust - gbnr 26/1 Roger Hansen
2017/2009 20170621 21.06.2017 Inngående brev Innvilgelse av avtalefestet pensjon (AFP) fra KLP - ***** ***** ***** Kommunal Landspensjonskasse
2017/1447 20170621 21.06.2017 Inngående brev Merknad til nabovarsel - gbnr 230/7 - Bjørg Turid Fløttum Bjørg Turid Fløttum
2017/94 20170621 21.06.2017 Utgående brev Bekreftelse på mottatt reguleringsplanforslag - Litlåsen hyttefelt Allskog
2017/1810 20170621 21.06.2017 Inngående brev Ettersendelse av situasjonskart og erklæring om ansvarsrett - gbnr 101/2 Norgeshus Oppdal bygg AS
2016/1080 20170621 21.06.2017 Utgående brev Oppsigelse av kommunalt leieforhold i ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
2017/222 20170621 21.06.2017 Utgående brev FDV-avtale kart/geodata og kommunens leveranser ifm. kontinuerlig ajourhold 1-2017 Kartverket
2017/450 20170621 21.06.2017 Utgående brev Rapporter salgskontroller - 170617 - Tilbakemelding Securitas AS
2017/94 20170621 21.06.2017 Inngående brev Sosi - kontroll_ Reguleringsplan Litlåsen hytteområde Norconsult
2016/1988 20170621 21.06.2017 Inngående brev Kommunalt bidrag til Ungt entreprenørskap i 2017 Trondheimsregionen
2017/448 20170621 21.06.2017 Inngående brev Melding om vedtak - Etablering av nytt Regionråd for kommuner i Trøndelag Sør Holtålen kommune
2017/291 20170621 21.06.2017 Utgående brev Refusjonskrav - forebyggings- og tilretteleggingstilskudd og BHT-honorar for IA-virksomheter NAV
Ingen tilgang 20170621 21.06.2017 Inngående brev Individuell avtale om allmennpraksis i fastlegeordningen - 2017 - Thuy-Vu Le Hovdahl Thuy-Vu Le Hovdahl
Ingen tilgang 20170621 21.06.2017 Inngående brev Individuell avtale om allmennpraksis i fastlegeordningen - 2017 - Peter Bräunlich Peter Bräunlich
2017/222 20170621 21.06.2017 Inngående brev Oppdaterte kart/geodatabaser tilbake til Midtre Gauldal kommune etter Geovekstprosjekt 2016 Kartverket
Ingen tilgang 20170621 21.06.2017 Inngående brev Individuell avtale om allmennpraksis i fastlegeordningen - 2017 - Eric Takyi Eric Takyi
Ingen tilgang 20170621 21.06.2017 Inngående brev Individuell avtale om allmennpraksis i fastlegeordningen - 2017 - Steinar Brækken Steinar Moen Brækken
Ingen tilgang 20170621 21.06.2017 Inngående brev Individuell avtale om allmennpraksis i fastlegeordningen - 2017 - Knut Arne Solberg Knut Arne Solberg
Ingen tilgang 20170621 21.06.2017 Inngående brev Individuell avtale om allmennpraksis i fastlegeordningen - 2017 - Bjørn Arnt Lyngen Bjørn Arnt Lyngen
2017/2083 20170621 21.06.2017 Inngående brev Attester og vitnemål - Guri Kvernmo Aune Guri Kvernmo Aune
2017/1834 20170621 21.06.2017 Utgående brev Ferdig søknad 10.1 - 12.4.2017 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
2017/2082 20170621 21.06.2017 Inngående brev Søknad om permisjon - ammefri - 190617-210917 - ***** ***** *****
2017/1365 20170621 21.06.2017 Inngående brev Ettersendelse av manglende dokumentasjon i forbindelse med byggesak - gbnr 166/1 Morten Sørløkken
2016/3226 20170621 21.06.2017 Inngående brev Bekreftelse på fradeling fra 101/2 Sør-Trøndelag Fylkeskommune v/Statens vegvesen region Midt
2017/2065 20170621 21.06.2017 Inngående brev Manglende oppfølging av personalsaker i Midtre Gauldal kommune Skolenes landsforbund
Ingen tilgang 20170621 21.06.2017 Inngående brev Søknad om ferdigattest - tilbygg våningshus - gbnr 172/4 Lie Gilberg Arkitekter AS
2017/2062 20170621 21.06.2017 Inngående brev Søknad om ferdigattest - tilbygg, ombygging og restaurering - gbnr 181/13 og 16 - Midttun, 7298 Budalen - FWS 04/866 Lie Gilberg Arkitekter AS
2017/2053 20170621 21.06.2017 Inngående brev Husleieavtale - utleie av HO-bolig - underskrevet *****
2017/2035 20170621 21.06.2017 Utgående brev Byggesaksbehandling - Godkjent søknad om ekstra tilbygg på 5,8 m2 - gbnr 39/30 Tiltakshaver: Johan Blekesmark Johan Blekesmark
Ingen tilgang 20170621 21.06.2017 Inngående brev Ferdigstillelse av Geovekstprosjekt 2015 - Laserdata for Midtre Gauldal kommune, del av Nasjonal høydemodell Kartverket
2017/2072 20170621 21.06.2017 Utgående brev Bestilling endringsloggbruker i Matrikkelen for Midtre Gauldal kommune Kartverket
2016/3658 20170621 21.06.2017 Utgående brev Bekreftelse på mottatt reguleringsplanforslag - Hovsmoen Stadion IKON Arkitekt ingeniør
2017/639 20170621 21.06.2017 Utgående brev Oversendelse av klagesak til Fylkesmannen for endelig behandling FYLKESMANNEN I SØR-TRØNDELAG
2017/2073 20170621 21.06.2017 Inngående brev Høringsbrev - Høring om ny forskrift om gradering av pleiepenger Det kongelige arbeids- og sosialdepartement
2017/1421 20170621 21.06.2017 Inngående brev Utskrift Nav Nav Midtre Gauldal
2017/1926 20170621 21.06.2017 Utgående brev Foreløpig svar - deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning - fradeling av bebygd hyttetomt - gbnr 73/16 Hulsjøen sameie v/Karl Erik Solem
2017/2052 20170621 21.06.2017 Utgående brev Vedtak om spesialundervisning - Skoleåret 2017/2018 - ***** ***** ***** *****
2017/1238 20170621 21.06.2017 Inngående brev Utskrift Nav Nav Midtre Gauldal
2017/691 20170621 21.06.2017 Inngående brev Fradeling - gbnr 236/17 Edmund Morseth
2016/1152 20170621 21.06.2017 Utgående brev Vedtak etter matrikkelloven - retting i Matrikkelen - gbnr 236/4 og gbfnr 236/4/1 Karl Fredrik Hassel m.fl.
2016/3348 20170621 21.06.2017 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning 22/1 og 21/1 Johnny Jørgen Aunøien
2017/2053 20170621 21.06.2017 Utgående brev Boligformidling : Utleie av leilighet i HO-bolig - Husleiekrav m.m. *****
2017/1408 20170621 21.06.2017 Utgående brev Forhåndsvarsel om pålegg om retting og ileggelse av tvangsmulkt Inge Olsen
2017/448 20170621 21.06.2017 Utgående brev Etablering av Regionrådet i Trøndelag sør - vedtekter Oppdal kommune m.fl.
2017/1447 20170621 21.06.2017 Utgående brev Høringsbrev - Dispensasjon til begrenset drift i grustak - gbnr 230/10 og 230/28 - Fra kommuneplanens arealdel. FYLKESMANNEN I SØR-TRØNDELAG m.fl.
2017/2050 20170621 21.06.2017 Utgående brev Avtale om pensjonistlønn - Enhet for Pleie og omsorg, p.t. Singsås Bo- og dagsenter - Tidsrom 01.07.17 - 31.12.17 - Anne Marie Engen Anne Marie Engen
2017/974 20170621 21.06.2017 Utgående brev Søknad om tilskudd til kulturformål 2017 - idrett Alle søkere til kulturmidler idrett
2017/1927 20170621 21.06.2017 Utgående brev Foreløpig svar - Klage på vedtak - Byggesaksbehandling - Godkjent Søknad om oppsetting av levegg mellom gbnr 47/96 og gbnr 47/123 Tiltakshaver: Atle Gunnes Jo Vegard Grønseth
2017/94 20170621 21.06.2017 Inngående brev Oversendelse av SOSI-filer - Litlåsen hytteområde Allskog SA
2017/2049 20170621 21.06.2017 Utgående brev Vedtak spesialundervisning skoleåret 2017/20118 - ***** ***** ***** ***** *****
2017/1825 20170621 21.06.2017 Utgående brev Svar på søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid 2017/2018 - ***** ***** ***** *****
2017/1945 20170621 21.06.2017 Utgående brev Klage på forsøpling og brenning av avfall på Røsbjørga Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
2017/2051 20170621 21.06.2017 Utgående brev Vedtak om spesialundervisning - Skoleåret 2017/2018 - ***** ***** ***** ***** *****
2017/1936 20170621 21.06.2017 Utgående brev Innbyggerforslag - Singsås bo - og dagsenter Pårørende ved Singsås bo- og dagsenter
2017/1914 20170621 21.06.2017 Utgående brev Forvaltningsrevisjonsrapport sykefravær Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS
2017/1913 20170621 21.06.2017 Utgående brev Bakvakt legevaktsordningen - sommeren 2017 Helse- og familie v/Oddveig Børset
2017/1731 20170621 21.06.2017 Utgående brev Klagebehandling - Klage på ferdigattest - gbnr 230/4 Jon Knudsen
2017/1731 20170621 21.06.2017 Utgående brev Oversendelse av klagesak til Fylkesmannen i Sør-Trøndelag for endelig behandling FYLKESMANNEN I SØR-TRØNDELAG
2017/1447 20170621 21.06.2017 Utgående brev Dispensasjonsvedtak - Midlertidig dispensasjon for begrenset drift i Storneset grustak - gbnr 230/10 og 230/28 ALMÅS MASKIN AS
2017/2047 20170621 21.06.2017 Utgående brev Vedtak spesialundervisning skoleåret 2017/2018 - ***** ***** ***** ***** ***** *****
2017/1365 20170621 21.06.2017 Utgående brev Foreløpig svar - søknad om oppføring av enebolig - gbnr 166/1 - 7298 Budalen - tiltakshaver Morten Sørløkken Morten Sørløkken
2016/2300 20170621 21.06.2017 Utgående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - kjøring av minigraver for nedgraving av vannledning til hytte - Olav Stavsøien Olav Stavsøien
2017/1430 20170621 21.06.2017 Utgående brev Vedtak - Søknad om bygging av landbruksveg - gbnr 67/1 - Halvor Bonesvoll Halvor Bonesvoll
2017/1572 20170621 21.06.2017 Inngående brev Søknad om stilling Monica Hesthagen Broen
2015/3963 20170621 21.06.2017 Utgående brev Salg av grn. ***** ***** - Sluttoppgjør *****
2017/1901 20170621 21.06.2017 Utgående brev Søknad om tillatelse til å frakte materialer med helikopter - Stig Stenset Stig Stenset
2017/501 20170621 21.06.2017 Utgående brev Dispensasjonsvedtak - Etablering av skredsikringstiltak - gbnr 4011/29 - Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel Bane NOR v/Kristin Skei
2017/1707 20170621 21.06.2017 Utgående brev Høring - Søknad om bygging av landbruksveg - gbnr 41/1 - Steffen Rogstad Sametinget m.fl.
2017/639 20170621 21.06.2017 Utgående brev Klagevedtak - Vedrørende fradeling av tilleggstomt/endring av tomtegrense - gbnr 131/3 - Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel Ingmund Sverre Bjerkenås
2017/1699 20170621 21.06.2017 Utgående brev Svart økonomi i offentlige innkjøp Næringsforeningen i Trondheimsregionen m.fl.
2017/1839 20170621 21.06.2017 Utgående brev Byggesaksbehandling - Godkjent søknad om innglassing av veranda . gnr/bnr 47/127 Tiltakshaver: Frank Ludvigsen Frank Georg Ludvigsen
2017/1701 20170621 21.06.2017 Saksframlegg/innstilling Klagebehandling - Klage på behandlingsgebyr - gbnr 130/3
2017/448 20170620 20.06.2017 Saksframlegg/innstilling Etablering av Regionrådet i Trøndelag sør - vedtekter
2017/1270 20170620 20.06.2017 Utgående brev Svar på søknad om stilling Jan Ove Aasenhus
2017/1270 20170620 20.06.2017 Utgående brev Svar på søknad om stilling Lisbeth Gylland
2017/1743 20170620 20.06.2017 Saksframlegg/innstilling Den gamle bygdeveg - Soknedal kirke - Ertshus - Hanshus - tilbakeføring
Ingen tilgang 20170620 20.06.2017 Inngående brev Viderebehandling av sak vedrørende tilleggsjord knyttet til bruket Nordset - gbnr 101/2 - Torgny Steinskog Soknedal Fjellstyre
2017/512 20170620 20.06.2017 Inngående brev Vedrørende søknad om setervoll under bruket Flatåsen - gbnr 155/2 - kopi av brev til Per Johnny Fossum Soknedal Fjellstyre
2016/3879 20170620 20.06.2017 Inngående brev Møtebok Soknedal Fjellstyre - 230517 - bygging av ny løe og nytt fjøs - gbnr 63/1 - Hååkkådalen - Eirik Moan Soknedal Fjellstyre
2017/791 20170620 20.06.2017 Inngående brev Møtebok Soknedal Fjellstyre - 230517 - Vedtak om utvisning av seter - Lillevold Gård - gbnr 163/2 Soknedal Fjellstyre
2016/2140 20170620 20.06.2017 Inngående brev Etterlyser svar - Utsettelse av klagefrist 26/17 - Støren næringsområde Naturverforbundet i Trøndelag
2016/2816 20170620 20.06.2017 Inngående brev Valg 2017 - behandling av stemmer fra velgere med adressesperre kode 6 eller 7 i folkeregisteret Valgdirektoratet
2017/2060 20170620 20.06.2017 Inngående brev Utbetaling fra skogfond og søknad om tilskudd til skogkultur - gbnr 50/1 - Eivind Dragset Eivind Dragset
2017/2058 20170620 20.06.2017 Inngående brev Arbeidsavtale - ferievikar innenfor perioden uke 26-34 - sommeren 2017 - EPLO - Mari Dyrvik Rogstad Mari Dyrvik Rogstad
2017/2056 20170620 20.06.2017 Inngående brev Oppsigelse av stilling - Laila Krogstad Laila Krogstad
2017/2054 20170620 20.06.2017 Inngående brev Offentlig høring av Vegdirektoratets forslag til forskrift for trafikklast på bruer, ferjekaier og andre bærende konstruksjoner i det offentlige vegnettet (trafikklastforskrift for bruer m.m.) Statens vegvesen - Region midt
2016/1152 20170620 20.06.2017 Inngående brev Vedrørende krav om retting i matrikkelen - gbnr 236/4, feste 1 - Asbjørn Basmo Asbjørn Basmo
2017/2055 20170620 20.06.2017 Inngående brev Til Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune - Tiltak i pleie- og omsorg 2018 - vedrørende vedtak i Kommunestyret 060417 - sak 19/17 Ane Aunøien Moen m.fl.
2017/1863 20170620 20.06.2017 Utgående brev Oversendelsesbrev - Klagebehandling - Klage på Reguleringsplan for Støren Næringsområde PlanID 16482016012 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
2017/198 20170620 20.06.2017 Inngående brev Analyseresultater - Moøya Renseanlegg - analyseperiode: 060617-160617 Alcontrol Stjørdal
2016/414 20170620 20.06.2017 Inngående brev Endringer etter første gangs behandling - 1648_2016004_Rp_Smavollan_park Norske hus
2017/450 20170620 20.06.2017 Inngående brev Rapporter salgskontroller - 170617 Securitas AS
2017/2018 20170620 20.06.2017 Inngående brev Brev til berørte grunneiere og sektormyndigheter - Mindre endring av del av reguleringsplan for ny E6 Vindåsliene - Korporalsbrua Statens vegvesen - Region midt
2017/121 20170620 20.06.2017 Inngående brev Analyseresultater - Bonesplassen VV - analyseperiode: 130617-160617 Alcontrol Stjørdal
2017/121 20170620 20.06.2017 Inngående brev Analyseresultater - Rognes VV - analyseperiode: 130617-160617 Alcontrol Stjørdal
2017/131 20170620 20.06.2017 Inngående brev Søknad om kommunalt tilskudd til privat vei - veilaget Moen-Skogheim Veilaget Moen-Skogheim
2017/1744 20170620 20.06.2017 Inngående brev Sak for OK-møte 260617 Tor Flagestad
2017/2030 20170620 20.06.2017 Utgående brev Vedtak gruppetilhørighet - ***** ***** ***** ***** ***** *****
2017/1999 20170620 20.06.2017 Utgående brev Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom - gbnr 72/5 og 72/15 - Ida Olasdatter Aaslund Sæther Ida Olasdatter Aaslund Sæther
2017/1777 20170620 20.06.2017 Utgående brev Byggesaksbehandling - Ferdigattest - Oppføring av hytte med uthus - gbnr 82/116 - 7288 Soknedal - Eli Kristin og Sture Enodd (FWS 2003/1009) Sture Enodd
Ingen tilgang 20170620 20.06.2017 Utgående brev Byggesaksbehandling - Ferdigattest - oppføring av fritidsbolig - gbnr 83/14 Kjell Arne Torve
2017/373 20170620 20.06.2017 Utgående brev Matrikkelbrev gbnr 45/401 Opplysningsvesenets fond
2017/815 20170620 20.06.2017 Utgående brev Ny dato - Varsel om tilsyn - gbnr 2/4 Jurate Puodziuniene
2017/2029 20170620 20.06.2017 Utgående brev Vedtak spesialundervisning skoleåret 2017/2018 - ***** ***** ***** ***** *****
2017/981 20170620 20.06.2017 Utgående brev Melding om avlysning - Varsel om tilsyn - gbnr 230/226 Jørgen Svepstad Amtoft
2017/2017 20170620 20.06.2017 Utgående brev Svar på søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid 2017/2018 - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
2017/1680 20170620 20.06.2017 Utgående brev Svar på søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid 2017/2018 - ***** ***** ***** *****
2017/1549 20170620 20.06.2017 Utgående brev Svar på søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid 2017/2018 - ***** ***** *****
2017/1688 20170620 20.06.2017 Utgående brev Svar på søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid 2017/2018 - ***** ***** *****
2017/1270 20170620 20.06.2017 Utgående brev Svar på søknad om stilling Natalie Torgersen m.fl.
2017/1039 20170620 20.06.2017 Utgående brev Søknad om tilskudd til utleieboliger - Kåret 2 - 7290 Støren Husbanken
2017/222 20170620 20.06.2017 Utgående brev Forvaltningsavtale Midtre Gauldal kommune vedlikeholdsrunde 1 i 2017 og datasett FKB Veg Kartverket
2017/2013 20170620 20.06.2017 Utgående brev Varsel om tilsyn - gbnr 34/47 Olav Ivar Bjerke
2017/1812 20170620 20.06.2017 Utgående brev Søknad om skjenkebevilling - åpent arrangement - Støren Stasjon - Sommertoget - 050717 - Hogna Brygg AS Hogna Brygg AS
2017/18 20170620 20.06.2017 Utgående brev Midlertidige arbeidsavtaler-vikariat-80% pedagogisk leder - Budal barnehage- Kristin H. Berg Kristin H. Berg
2017/1704 20170620 20.06.2017 Utgående brev Svar på søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid 2017/2018 - ***** ***** ***** *****
2017/1449 20170620 20.06.2017 Utgående brev Svar på søknad om fritak som varamedlem til stemmestyre - Irene Refseth Irene Refseth
2017/1175 20170620 20.06.2017 Utgående brev Byggesaksbehandling - Godkjent søknad om oppføring av anneks - gnr/bnr 49/15 Tiltakshaver: Dagrunn Lorvik Sørtømme Dagrun Lorvik Sørtømme
2017/1572 20170620 20.06.2017 Inngående brev Søknad om stilling May-Kristin Hagen
Ingen tilgang 20170620 20.06.2017 Inngående brev Egenerklæring for selvbygger - gbnr 59/25 - Roger Refseth Roger Refseth
2017/1159 20170620 20.06.2017 Inngående brev Klage på vedtak - eiendomsskatt 2017 - gbnr 274/9 - Ingjerd Bertheussen Ingjerd Bertheussen
2017/690 20170620 20.06.2017 Utgående brev Dispensasjonsvedtak - Fradeling av tomt til bolig og tomt til fritidsbolig - gbnr 236/17 - Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel Inger Dagrun Morseth
2017/222 20170620 20.06.2017 Utgående brev Oversendelse av datasett FKB-PblTiltak for Midtre Gauldal kommune, vedlikeholdsrunde 1 i 2017 Kartverket
2017/952 20170620 20.06.2017 Utgående brev Dispensasjonsvedtak - Oppføring av veranda/takoverbygg over veranda, hundegård og lekestue - gbnr 83/5 - Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel Margit Lovise Solem
2017/1459 20170620 20.06.2017 Utgående brev Byggesaksbehandling - Godkjent søknad om riving og oppføring av ny fritidsbolig - gnr/bnr 265/17 Tiltakshaver Kjell Brujordet ENLIDS TRADISJONSLAFT AS
2017/222 20170620 20.06.2017 Utgående brev Oversendelse av datasett FKB-Bygning for Midtre Gauldal kommune og vedlikeholdsrunde 1 i 2017 Kartverket
2017/2038 20170620 20.06.2017 Utgående brev Bekreftelse viltpåkjørsel - Jan Tore Tangstad Jan Tore Tangstad
2017/851 20170620 20.06.2017 Utgående brev Byggesaksbehandling - Godkjent søknad om igangsettingstillatelse for deler av tiltak IG2 - gbnr 45/245 - Øverspjeldet 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 3 - tiltakshaver Midtre Gauldal kommune Norconsult AS
2017/1781 20170620 20.06.2017 Utgående brev Foreløpig svar - Søknad om oppføring av anneks i tilknytning til eksisterende fritidsbolig . gnr/bnr 166/16 - Marit Sørløkken MORTEN SØRLØKKEN
2017/1919 20170620 20.06.2017 Utgående brev Vedr. krav om forhandlinger etter AML§ 14.9 - ***** ***** Fagforbundet
2017/1010 20170620 20.06.2017 Utgående brev Dispensasjonsvedtak- tilleggsareal til eksisterende tomt - gbnr 3/249 - Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan Frøsetløkkja boligfelt Gerrit A Pallin Lorier
2017/2040 20170620 20.06.2017 Utgående brev IA- Inkluderende arbeidsliv ***** ***** ***** ***** *****
2017/1251 20170620 20.06.2017 Utgående brev Byggesaksbehandling - Godkjent søknad om bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel - gnr/bnr 45/172 Tiltakshaver: Kurt Aanes Kurt Aanes
Ingen tilgang 20170620 20.06.2017 Utgående brev Boligutleie: Tilbakebetaling av husleie m.m. ved utflytting *****
2017/501 20170620 20.06.2017 Utgående brev Etterspør opplysninger - Dispensasjon gbnr 4011/29 Bane NOR SF
Ingen tilgang 20170620 20.06.2017 Utgående brev Byggesaksbehandling - Ferdigattest - tilbygg til bolig - gbnr 45/371 Ola Ingebrigt Haukdal
2017/1913 20170620 20.06.2017 Saksframlegg/innstilling Bakvakt legevaktsordningen - sommeren 2017
2017/1915 20170620 20.06.2017 Saksframlegg/innstilling Eventuell ekspropriasjon og forhåndstiltredelse av grunn regulert til næringsformål og til tilførselsveg innenfor reguleringsplan Støren næringsområde
2017/265 20170619 19.06.2017 Utgående brev Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 26-34 - Sommeren 2017 - Enhet for Pleie og omsorg - Mari Dyrvik Rogstad Mari Dyrvik Rogstad
2017/1982 20170619 19.06.2017 Utgående brev Søknad om opprettelse av bomvei/godkjenning av bomveisatser - Seterveien Bjørbekkdalen Arnt Jomar Kroken
2017/852 20170619 19.06.2017 Saksframlegg/innstilling Vedtak om riving - Bygning oppført uten søknad - gbnr 45/17 og 45/45
2017/1954 20170619 19.06.2017 Inngående brev Søknad om stilling Solveig Tofte
2017/2027 20170619 19.06.2017 Inngående brev Klage - eiendomsskatt 2017 - gbnr 45/275/10/5 - Olav Kjøtrød Olav Kjøtrød
2017/1810 20170619 19.06.2017 Inngående brev Tilleggsopplysninger og situasjonskart byggesak - gbnr 101/2 Norgeshus Oppdal bygg AS
2017/2032 20170619 19.06.2017 Inngående brev Søknad om tilskudd til utvalgte kulturlandskap i jordbruket - Budalen - Manuell vedlikeholdsrydding langs Synnerdalsveien - Per Erik Sørløkken Per Erik Sørløkken
2017/2031 20170619 19.06.2017 Inngående brev Søknad om tilskudd til utvalgte kulturlandskap i jordbruket - Budalen - Utvikling av løsningen Ouitt i Forollhogna - Nasjonalparkstyret for Forollhogna Nasjonalparkstyret for Forollhogna
2017/1517 20170619 19.06.2017 Inngående brev Uttalelse til høringsbrev - dispensasjon fra Kommunedelplan Støren - Furukollen pukkverk Mattilsynet
Ingen tilgang 20170619 19.06.2017 Inngående brev Fornyet behandling av byggesak - ny byggesøknad - gbnr 34/47 Ole Roger Aune
2017/1843 20170619 19.06.2017 Inngående brev Arbeidsavtale - Stillingsutvidelse - Fast 86,5 % stilling - Enhet for pleie og omsorg, p.t. Trygghet og egenmestring - f.o.m. 01.09.2017 - Synnøve Sundseth Synnøve Sundseth
2017/1946 20170619 19.06.2017 Inngående brev Vedrørende skolebytte - ***** ***** ***** ***** Rana Kommune
2017/708 20170619 19.06.2017 Inngående brev Møtereferat IUA beredskapsstyre 14.06.2017 Interkommunalt utvalgt mot akutt forurensning
2016/4026 20170619 19.06.2017 Inngående brev Åpent brev til Midtre Gauldal kommune - Nedfasing av bemanning ved Singsås bo- og dagsenter Øystein Høen
2017/1855 20170619 19.06.2017 Inngående brev Uttalelse til søknad om bygging av landbruksveg på eiendommen 94/1 i Midtre Gauldal kommune Sør-Trøndelag fylkeskommune
2017/2039 20170619 19.06.2017 Inngående brev Klage på vedtak - avslått søknad på tillatelse til tiltak for tilbygg til anneks - gbnr 147/2 Jorid Flatås Ulvund og Harald Ulvund
2017/1472 20170619 19.06.2017 Inngående brev Ettersendelse av manglende opplysninger - bygging av ny seterbu - gbnr 295/2 - Steinar Løvrød Steinar Løvrød
2017/1938 20170619 19.06.2017 Utgående brev Oppfølgingsplan ved sykmelding - ***** ***** ***** NAV
2017/1782 20170619 19.06.2017 Utgående brev Regulering av arealer - Liøya Støren - pristilbud ON Arkitekter og ingeniører AS
2017/1960 20170619 19.06.2017 Utgående brev Helsefaglig uttalelse til plan for utvidelse av Støren kirkegård Kirkeverge Eli Ødegård
2017/1773 20170619 19.06.2017 Utgående brev Svar på søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid 2017/2018 - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
2017/2012 20170619 19.06.2017 Utgående brev Svar vedr. tilgang til kart- og matrikkelinformasjon for Midtre Gauldal hjemmetjeneste Midtre Gauldal kommune - Hjemmetjenesen
2017/1782 20170619 19.06.2017 Inngående brev Svar - utarbeidelse av reguleringsplan for Liøya Plankontoret
2017/1782 20170619 19.06.2017 Inngående brev Svar - utarbeidelse av reguleringsplan for Liøya OK Arkitekter og ingeniører AS
2017/1859 20170619 19.06.2017 Utgående brev Svar på søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid 2017/2018 - ***** ***** ***** *****
2017/1975 20170619 19.06.2017 Utgående brev Svar på søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid 2017/2018 - ***** ***** ***** *****
2017/1782 20170619 19.06.2017 Inngående brev Svar - utarbeidelse av reguleringsplan for Liøya IKON Arkitekt og ingeniør AS
2017/1782 20170619 19.06.2017 Utgående brev Regulering av arealer - Liøya Støren - pristilbud IKON Arkitekt og ingeniør AS
2017/1782 20170619 19.06.2017 Utgående brev Regulering av arealer - Liøya Støren - pristilbud Plankontoret
Versjon:5.2.2.1