eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 200 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2018/2257 20181116 16.11.2018 Utgående brev Innvilget startlån til kjøp av brukt bolig - Videre saksgang *****
2018/1432 20181116 16.11.2018 Utgående brev Søknad om refusjonsgaranti for gjesteelev høst 2018 - ***** ***** ***** *****
2018/3801 20181116 16.11.2018 Utgående brev Rammeavtale - Tilkallingsvikar - Enhet for Pleie og omsorg - F.o.m. 01.12.18 t.o.m. 31.03.19 - Ida Langmo Ida Langmo
2018/3801 20181116 16.11.2018 Utgående brev Rammeavtale - Tilkallingsvikar - Enhet for Pleie og omsorg - F.o.m. 01.12.18 t.o.m. 31.03.19 - Astrid Riseth Andersen Astrid Riseth Andersen
2017/573 20181116 16.11.2018 Inngående brev Krav om retting av feil og mangler i matrikkelen - gbnr 125/1, 125/2, 125/3 og 125/4 - Arnt Audun Solberg Arnt Audun Solberg
2017/1597 20181116 16.11.2018 Inngående brev Justert honorar Støren massedeponi Sweco v/ Henning Myrland
2018/3362 20181116 16.11.2018 Inngående brev Gjennomføringsplan Horgmo Rørkompani AS
2016/2987 20181116 16.11.2018 Inngående brev Rute 30 - Forprosjekt Bompengefinansiering FV30 Støren - Røros, utredning av en bompengefinansiering utbedringspakke Melding om vedtak i Holtålen kommunestyre, sak 33/18 Holtålen kommune
2018/4213 20181116 16.11.2018 Inngående brev Utbetaling fra skogfond og søknad om tilskudd til skogkultur - gbnr 84/2 - Stein Are Dragset Stein Are Dragset
2018/4095 20181116 16.11.2018 Inngående brev Søknad om stilling Nina Lorier
2018/4095 20181116 16.11.2018 Inngående brev Søknad om stilling Nina Lorier
2018/2737 20181116 16.11.2018 Inngående brev Fristfastsettelse - Klagebehandling, rivingspålegg mv - gbnr 230/2 Advokatene Hovstad, Kvernrød & Flatmo
2018/4200 20181116 16.11.2018 Inngående brev Søknad om tilskudd til vegbygging - Hans Martin Hegseth Hans Martin Hegseth
2018/4181 20181116 16.11.2018 Utgående brev Søknad om utvidet skjenkeareal - 241118 - Støren kulturhus Støren kulturhus
2018/3737 20181116 16.11.2018 Utgående brev Arbeidsavtale 100% stilling barnevernkonsulent Turid Juberg Stensås
2018/3737 20181116 16.11.2018 Saksframlegg/innstilling Ansettelsesvedtak 100% stilling barnevernkonsulent
2018/754 20181116 16.11.2018 Utgående brev Søknad om refusjonsgaranti for gjesteelev høst 2018 - ***** ***** ***** *****
2018/4210 20181116 16.11.2018 Inngående brev Melding om bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt - oppføring av tilbygg (utestue/lager) - gbnr 82/73 - Fagerlia, 7288 Soknedal - tiltakshaver Kenneth Fossmo B&B Entreprenør AS
2018/4209 20181116 16.11.2018 Inngående brev Samarbeidsavtale om praksisstudier - NTNU NTNU
2017/2594 20181116 16.11.2018 Utgående brev Byggesaksbehandling - Ferdigattest - enebolig og garasje - gbnr 109/10 Sivert Moen
2018/4202 20181116 16.11.2018 Inngående brev Rammeavtale om kjøp av varer og tjenester innen IKT og konsulenttjenester Pricewaterhouse Coopers
2018/4201 20181116 16.11.2018 Inngående brev Søknad om bygging av landbruksveg - øst for Nyåa i Nyådalen - gbnr 266/1 og 266/2 - Hans Martin Hegseth/Birger Borge Hans Martin Hegseth
2018/4199 20181116 16.11.2018 Inngående brev Feil ved seksjonering? - Sameiet Skåveien 9 Skåveien 9 Sameie
2018/4198 20181116 16.11.2018 Inngående brev Søknad om skjenkebevilling - åpent arrangement - Størenhallen - 281218 - Støren sportsklubb - håndballavdelingen Støren Sportsklubb, håndballavdelingen
2018/3455 20181116 16.11.2018 Utgående brev Re: Kommentarer etter møte på fredag *****
2016/2196 20181116 16.11.2018 Utgående brev Foreløpig svar - Ferdigmelding - veranda med takoverbygg til bolighus - gbnr 45/1/68 - Prost Bødtkers vei 8 - 7290 Støren - tiltakshaver Monica Aas Monica Aas
2018/4216 20181116 16.11.2018 Utgående brev Varsel om retting i Matrikkelen på fritidsbygg med bygningsnummer; 184412330 - gbnr 39/30 Johan Blekesmark
2018/3455 20181116 16.11.2018 Inngående brev Vedtak i klagesak - klage på Midtre Gauldal kommunes vedtak om spesialpedagogisk hjelp for ***** ***** ***** FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2018/4217 20181116 16.11.2018 Inngående brev Vedlikehold av kommunal vei Bakkgjerdet- Hauka Håkkådalsveien hytteforening
2017/3208 20181116 16.11.2018 Inngående brev Svar på tilbakemelding mottatt 061118 Mattilsynet
2018/4194 20181116 16.11.2018 Inngående brev Midlertidig arbeidsavtale - stillingsutvidelse - 48,59 % assistent - Hjemmesykepleien - 011118-310119 - Espen Talsnes Flatmo Espen Talsnes Flatmo
2018/3801 20181116 16.11.2018 Utgående brev Rammeavtale - Tilkallingsvikar - Enhet for Pleie og omsorg - F.o.m. 01.12.18 t.o.m. 31.03.19 - Mette Bråten Stingsaas Mette Bårten Singsaas
2018/3801 20181116 16.11.2018 Utgående brev Rammeavtale - Tilkallingsvikar - Enhet for Pleie og omsorg - F.o.m. 01.12.18 t.o.m. 31.03.19 - Kristina Haukdal Kristina Haukdal
2018/3455 20181116 16.11.2018 Utgående brev Re: Oversending klage til fylkesmannen *****
2018/4092 20181116 16.11.2018 Utgående brev Foreløpig svar - Søknad om igangsettingstillatelse - mottak av fyllmasse fra veibygginga til oppfylling av byggetomt ved eksisterende driftsbygning - gbnr 80/7 - 7288 Soknedal - tiltakshavere Gjertrud og Roger Johansen - med vedlegg TINE SA
2018/4214 20181116 16.11.2018 Inngående brev Refusjon søskenmoderasjon 2018 - Hauka Villmarksbarnehage Hauka Villmarksbarnehage
2018/3721 20181116 16.11.2018 Inngående brev Gammelvollia hyttefelt II - uttalelse fra Villreinnemnda for Forollhogna Villreinnemnda for Forollhogna
2018/3893 20181116 16.11.2018 Utgående brev Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 - utpeking av nøkkelpersonell i forbindelse med valggjennomføringen Valgdirektoratet
2018/4212 20181116 16.11.2018 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak - ombygging/reparasjon av fritidsbolig - gbnr 217/7 - Iver Lillerønning Toralf Lillerønning
2018/4211 20181116 16.11.2018 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra reglene for bygging i sone 1 ved Storburusjøen - ombygging av fritidsbolig - gbnr 217/7 - Iver Lillerønning Toralf Lillerønning
2018/4003 20181116 16.11.2018 Inngående brev Søknad om stilling John Gudmund Sunnset
2018/3362 20181116 16.11.2018 Utgående brev Utslippstillatelse - Godkjent søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hytte - gbnr 169/8 - Bjørkhaug Krigsvoll, 7298 Budalen - Thorleif Olsen HORGMO RØRKOMPANI AS
2018/3455 20181116 16.11.2018 Utgående brev Oversendelse - klage - Fylkesmannen - spesialpedagogisk hjelp - ***** ***** ***** Midtre Gauldal kommune Fylkesmannen i Trøndelag
2018/2649 20181116 16.11.2018 Utgående brev Matrikkelbrev gbnr 2/39 Midtre Gauldal kommune
2016/3176 20181116 16.11.2018 Utgående brev Byggesaksbehandling - Godkjent søknad om endring av gitt tillatelse - fra godkjent 3-mannsbolig til 2-mannsbolig - Foldstadtunet - 7290 Støren MIDTTØMME ENTREPRENØR AS
2018/793 20181116 16.11.2018 Utgående brev Vedr. byggesak nedre nyhuslia Idehus Refseth bygg AS
2018/4003 20181116 16.11.2018 Inngående brev Søknad om stilling Eli Figenschow
2018/4110 20181116 16.11.2018 Inngående brev Søknad om stilling Lillian Digre
2018/4111 20181116 16.11.2018 Utgående brev Vikariat 50 % lærer i kulturskolen i Midtre Gauldal f.o.m. 1.3.2019 t.o.m 31.12.2019 Fagforbundet m.fl.
2018/4218 20181116 16.11.2018 Inngående brev Høring - lån fra Husbanken - utkast til ny forskrift Kommunal- og moderniseringsdepartement
2018/3434 20181116 16.11.2018 Inngående brev Bekreftelse på bestått kunnskapsprøve Narvik Kommune
2017/2680 20181116 16.11.2018 Inngående brev Bekreftelse på opparbeidelse avkjørsel - fv. 6560 - gbnr 198/7 og 8 i Midtre Gauldal kommune, sendt fra Statens vegvesen Statens vegvesen - Region midt
2018/3737 20181116 16.11.2018 Saksframlegg/innstilling Ansettelsesvedtak 60% stilling
2018/4215 20181116 16.11.2018 Inngående brev Søknad om startlån - ***** ***** ***** *****
2018/1990 20181115 15.11.2018 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 969668068 - Ole Lysevold Landbruksdirektoratet
2018/1825 20181115 15.11.2018 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 996305910 - Svara melk DA Landbruksdirektoratet
2018/1919 20181115 15.11.2018 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 969377640 - Odd Vårvik Landbruksdirektoratet
2018/1771 20181115 15.11.2018 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 969522977 - Odd E Trøen Landbruksdirektoratet
2018/1842 20181115 15.11.2018 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 988042757 - Svein Erik Vinsnesbakk Landbruksdirektoratet
2018/2049 20181115 15.11.2018 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 969600404 - Per Jan Reiten Landbruksdirektoratet
2018/2052 20181115 15.11.2018 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 984104766 - Solveig Kjersti Løkken Landbruksdirektoratet
2018/1788 20181115 15.11.2018 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 989338889 - Ingebrigt Enlid Landbruksdirektoratet
2018/1982 20181115 15.11.2018 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 987701994 - Karl Ivar Refseth Landbruksdirektoratet
2018/1849 20181115 15.11.2018 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 969302381 - Olav Staverløkk Landbruksdirektoratet
2018/1857 20181115 15.11.2018 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 918319107 - Lars Hyttehaug Landbruksdirektoratet
2018/1860 20181115 15.11.2018 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 969378744 - Hans Bones Landbruksdirektoratet
2018/1799 20181115 15.11.2018 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 971382848 - Arnt Jostein Buum Landbruksdirektoratet
2018/1795 20181115 15.11.2018 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 993134007 - Iver Fossum Landbruksdirektoratet
2018/1824 20181115 15.11.2018 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 969133792 - Svein A Budal Landbruksdirektoratet
2018/3821 20181115 15.11.2018 Utgående brev Byggesaksbehandling - Godkjent søknad om oppføring av ny fritidsbolig - gbnr 54/8 - Odd Tisløv Odd Jomar Tisløv
Ingen tilgang 20181115 15.11.2018 Utgående brev Byggesaksbehandling - Ferdigattest - oppføring av hytte og uthus - gbnr 2/1/9, Langvatnet, 7290 Støren - tiltakshaver Tore Kjelstad Tore Kjelstad
2016/3790 20181115 15.11.2018 Utgående brev Byggesaksbehandling - Ferdigattest - oppføring av garasje - gbnr 143/17 - 7288 Soknedal - tiltakshaver Jostein Staverløkk Jostein Kåre Staverløkk
2018/2737 20181115 15.11.2018 Utgående brev Klagebehandling av rivningspålegg m.v. - begjæring om oppsettende virkning ADVOKAT BJØRN HOVSTAD
2018/1923 20181115 15.11.2018 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 969997517 Landbruksdirektoratet
2018/1902 20181115 15.11.2018 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 969678608 Landbruksdirektoratet
2018/1812 20181115 15.11.2018 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 969136724 - John Erik Fyhn Pallin Landbruksdirektoratet
2018/1841 20181115 15.11.2018 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 814144992 - Knut Ivar Bordal-Eidem Landbruksdirektoratet
2018/1829 20181115 15.11.2018 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 989600745 - Nils Ove Fossum Landbruksdirektoratet
2018/1853 20181115 15.11.2018 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 993603058 - Ola Østhus Landbruksdirektoratet
2018/2023 20181115 15.11.2018 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 970406387 - Jan Roar Brandegg Landbruksdirektoratet
2018/1827 20181115 15.11.2018 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 989280686 - Birger John Myhr Landbruksdirektoratet
2018/1884 20181115 15.11.2018 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 982818699 - Kjetil Aunøien Landbruksdirektoratet
2018/1781 20181115 15.11.2018 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 985483078 - Landbruksservice Sivert Nygaard Landbruksdirektoratet
2018/1993 20181115 15.11.2018 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 971221488 - Egil Ove Stenbro Landbruksdirektoratet
2018/1818 20181115 15.11.2018 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 969135477 - Knut Ola Bjerkset Landbruksdirektoratet
2018/1770 20181115 15.11.2018 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 969136139 - Arnt Oddvar Børset Landbruksdirektoratet
2018/1973 20181115 15.11.2018 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 969195968 - John Olav Snøan Landbruksdirektoratet
2018/1822 20181115 15.11.2018 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 992107200 - Arnstein Olav Gilberg Landbruksdirektoratet
2018/1984 20181115 15.11.2018 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 981412389 - Aril Johan Røttum Landbruksdirektoratet
2018/1792 20181115 15.11.2018 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 969377187 - Even Indseth Landbruksdirektoratet
2018/1813 20181115 15.11.2018 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 970373462 - Johan Egil Grande Landbruksdirektoratet
2018/1820 20181115 15.11.2018 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 988229334 - Ola Arvid Røe Landbruksdirektoratet
2018/1776 20181115 15.11.2018 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 986654402 - Bård Gunnar Røe Landbruksdirektoratet
2018/1787 20181115 15.11.2018 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 969178079 - Bernt Aakerli Landbruksdirektoratet
2018/1798 20181115 15.11.2018 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 969179040 - Harald Buseth Landbruksdirektoratet
2018/1814 20181115 15.11.2018 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 999550037 - Kjersti Aas Landbruksdirektoratet
2018/1859 20181115 15.11.2018 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 990050449 - Bernt Johnny Stensås Landbruksdirektoratet
2018/1850 20181115 15.11.2018 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 978695779 - Per Erik Sørløkken Landbruksdirektoratet
2018/1960 20181115 15.11.2018 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 960686047 - Harstad drift Landbruksdirektoratet
2018/1826 20181115 15.11.2018 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 997071522 - Egga stall og gård Jan Tore Tangstad Landbruksdirektoratet
2018/1970 20181115 15.11.2018 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 914466954 - Daniel Sandrød Landbruksdirektoratet
2018/1851 20181115 15.11.2018 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 971142421 - Trond Arne Krigsvoll Landbruksdirektoratet
2018/1831 20181115 15.11.2018 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 870091362 - Sigmund Magnar Storlimo Landbruksdirektoratet
2018/2062 20181115 15.11.2018 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 989426427 - Ole Jørgen Kjelden Landbruksdirektoratet
2018/1769 20181115 15.11.2018 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 970259252 - Joar Edvind Flatås Landbruksdirektoratet
2018/1848 20181115 15.11.2018 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 969135809 - Ingeborg Granøien Landbruksdirektoratet
2018/1997 20181115 15.11.2018 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 982669839 - Kjell Løkken Landbruksdirektoratet
2018/1852 20181115 15.11.2018 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 985279330 - Olav Svardal Landbruksdirektoratet
2018/1782 20181115 15.11.2018 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 985247315 - Martin Solberg Landbruksdirektoratet
2018/1790 20181115 15.11.2018 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 884130522 - Arnt Håkon Fløttum Landbruksdirektoratet
2018/1817 20181115 15.11.2018 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 989228161 - Stein Are Dragset Landbruksdirektoratet
2018/1858 20181115 15.11.2018 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 818809352 Landbruksdirektoratet
2018/1959 20181115 15.11.2018 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 812525042 Landbruksdirektoratet
2018/1900 20181115 15.11.2018 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 969379090 Landbruksdirektoratet
2018/1909 20181115 15.11.2018 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 969178419 Landbruksdirektoratet
2018/1856 20181115 15.11.2018 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 969301172 Landbruksdirektoratet
2018/2045 20181115 15.11.2018 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 969637723 Landbruksdirektoratet
2018/2056 20181115 15.11.2018 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 919824352 Landbruksdirektoratet
2018/1939 20181115 15.11.2018 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 969527227 Landbruksdirektoratet
2018/2081 20181115 15.11.2018 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 970342648 Landbruksdirektoratet
2018/2012 20181115 15.11.2018 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 980067203 Landbruksdirektoratet
2018/1869 20181115 15.11.2018 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 969222388 Landbruksdirektoratet
2018/1936 20181115 15.11.2018 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 986043683 Landbruksdirektoratet
2018/2051 20181115 15.11.2018 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 989847090 Landbruksdirektoratet
2018/2066 20181115 15.11.2018 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 970579222 Landbruksdirektoratet
2018/2079 20181115 15.11.2018 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 985945810 Landbruksdirektoratet
2018/2039 20181115 15.11.2018 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 990344590 Landbruksdirektoratet
2018/1918 20181115 15.11.2018 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 983978703 Landbruksdirektoratet
2018/1988 20181115 15.11.2018 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 969636360 Landbruksdirektoratet
2018/1989 20181115 15.11.2018 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 917484473 Landbruksdirektoratet
2018/1992 20181115 15.11.2018 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 970895116 Landbruksdirektoratet
2018/2027 20181115 15.11.2018 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 970538046 Landbruksdirektoratet
2018/4191 20181115 15.11.2018 Inngående brev Midlertidig arbeidsavtale - stillingsutvidelse - 93,66 % sykepleier - Enhet for pleie og omsorg pt Hjemmesykepleien - 011118 - 310119 - Solbjørg Sandrød Solbjørg Sandrød
2018/4190 20181115 15.11.2018 Inngående brev Midlertidig arbeidsavtale - stillingsutvidelse - 97,18 % sykepleier - Enhet for pleie og omsorg pt Hjemmesykepleien - 011118 - 310119 - Berit Budal Berit Budal
2018/4185 20181115 15.11.2018 Inngående brev Midlertidig arbeidsavtale - stillingsutvidelse - 93,78 % sykepleier - Enhet for pleie og omsorg pt Hjemmesykepleien - 011118 - 310119 - Anne Rimol Sommervold Anne Rimol Sommervold
2018/4181 20181115 15.11.2018 Inngående brev Søknad om utvidet skjenkeareal - 241118 - Støren kulturhus Støren kulturhus
2018/4180 20181115 15.11.2018 Inngående brev Søknad om overføring av ferie 2018 - Inger Kari Borten Inger Kari Borten
2018/4177 20181115 15.11.2018 Inngående brev Krav om særskilte forhandlinger etter HTA kap 4 §4.2.2 - Avdelingsledere i Pleie- og omsorg Fagforbundet
2018/2905 20181115 15.11.2018 Inngående brev Rettsbok fra planleggingsmøtet noe i etterkant Kommunesektorens organisasjon
2018/2 20181115 15.11.2018 Inngående brev Oppstart forvaltningsrunde 2 av FKB, AR5 og Plan i Midtre Gauldal kommune i 2018 Kartverket Trøndelag
2018/765 20181115 15.11.2018 Utgående brev Invitasjon til møte angående Reguleringsplan for gang- og sykkelvei i Soknedal sentrum m.m Jenny Skjellnes m.fl.
Ingen tilgang 20181115 15.11.2018 Inngående brev Søknad om ferdigattest - tilbygg - gbnr 236/16/6 - tiltakshaver Karstein Sørløkken Karstein Sørløkken
2018/2635 20181115 15.11.2018 Utgående brev Matrikkelbrev gbnr 227/5 etter sammenslåing med gbnr 227/12 Bent Korssjøen
2018/3721 20181115 15.11.2018 Inngående brev Uttalelse til varsel om oppstart - reguleringsplan - Gammelvollia hyttefelt II - Midtre-Gauldal kommune Fylkesmannen i Trøndelag
2018/2812 20181115 15.11.2018 Inngående brev Vedtak i navnesak 2018/216 – Vagnill-, Talsnes, For(d) - i Midtre Gauldal kommune Kartverket
2018/2379 20181115 15.11.2018 Inngående brev Søknad om ferdigattest, avløpsanlegg - gbnr 144/1 Broen rørservice AS
2018/2346 20181115 15.11.2018 Inngående brev Søknad om ferdigattest, kloakkanlegg - gbnr 169/5 Broen rørservice AS
2017/3823 20181115 15.11.2018 Inngående brev Generalforsamling og eiermøte i TrønderEnergi AS - 130519 Roan Kommune
2018/2064 20181115 15.11.2018 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 969636042 Landbruksdirektoratet
2018/2002 20181115 15.11.2018 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 969679469 Landbruksdirektoratet
2018/1914 20181115 15.11.2018 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 995276623 - Hans Tore Gillesdal Laache Landbruksdirektoratet
2018/1845 20181115 15.11.2018 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 980764893 - Lars Kåre Stensås Landbruksdirektoratet
2018/1777 20181115 15.11.2018 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 969221020 - Eilif Peder Folstad Landbruksdirektoratet
2018/1846 20181115 15.11.2018 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 916378475 - Joar Hugås Landbruksdirektoratet
2018/1830 20181115 15.11.2018 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 970246053 - Svenn Erik Grøtan Landbruksdirektoratet
2018/1794 20181115 15.11.2018 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 918312870 - Emil Kåre Fagerbæk Landbruksdirektoratet
2018/1780 20181115 15.11.2018 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 916745893 - Janne Beate Wæraas Landbruksdirektoratet
2018/1778 20181115 15.11.2018 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 969599449 - Per Olav Snøan Landbruksdirektoratet
2018/1797 20181115 15.11.2018 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 969526603 - Egil Magne Bjerke Knutsen Landbruksdirektoratet
2018/1786 20181115 15.11.2018 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 969665468 - Stein Haanshus Landbruksdirektoratet
2018/1819 20181115 15.11.2018 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 970572589 - Knut Hermo Landbruksdirektoratet
2018/1816 20181115 15.11.2018 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 969637928 - Einar Noralf Fagerbekk Landbruksdirektoratet
2018/2035 20181115 15.11.2018 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 994947591 - Inger Gurid Rønning Landbruksdirektoratet
2018/1844 20181115 15.11.2018 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 969638541 - Berit Marie Moan Landbruksdirektoratet
2018/2034 20181115 15.11.2018 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 996224201 - Eivind Refseth Landbruksdirektoratet
2018/4160 20181115 15.11.2018 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 989362720 Landbruksdirektoratet
2018/4164 20181115 15.11.2018 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 969601648 Landbruksdirektoratet
2018/4166 20181115 15.11.2018 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 983264441 Landbruksdirektoratet
2018/4182 20181115 15.11.2018 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 990181640 Landbruksdirektoratet
2018/2004 20181115 15.11.2018 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 916534922 Landbruksdirektoratet
2018/4188 20181115 15.11.2018 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 986012737 Landbruksdirektoratet
2018/1886 20181115 15.11.2018 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 969221144 Landbruksdirektoratet
2018/1903 20181115 15.11.2018 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 870579772 Landbruksdirektoratet
2018/1885 20181115 15.11.2018 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 969221942 Landbruksdirektoratet
2018/4203 20181115 15.11.2018 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 969999897 Landbruksdirektoratet
2018/1892 20181115 15.11.2018 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 894422602 Landbruksdirektoratet
2018/4204 20181115 15.11.2018 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 969332280 Landbruksdirektoratet
2018/1899 20181115 15.11.2018 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 969634449 Landbruksdirektoratet
2018/2000 20181115 15.11.2018 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 914772559 Landbruksdirektoratet
Ingen tilgang 20181115 15.11.2018 Inngående brev Oppfriskningskurs i legemiddelhåndtering - Anne Grete Rogstad AMBIO helse AS
2018/765 20181115 15.11.2018 Inngående brev KU-plikt - vurdering Rambøll AS
2018/4187 20181115 15.11.2018 Inngående brev Midlertidig arbeidsavtale - stillingsutvidelse - 74,35 % sykepleier - Enhet for pleie og omsorg pt Hjemmesykepleien - 011118 - 310119 - Guri Storlimo Rostad Guri Storlimo Rostad
2018/3853 20181115 15.11.2018 Inngående brev Uttalelse - Høring av søknad om driftskonsesjon for Storneset masseuttak - gbnr 230/10 - Almas Maskin AS sendt fra Bane NOR SF Bane Nor SF
2018/4138 20181115 15.11.2018 Utgående brev Svar - Oppsigelse av stilling - Monica Aas Monica Aas
2018/4205 20181115 15.11.2018 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 980415287 Landbruksdirektoratet
2018/1921 20181115 15.11.2018 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 870311532 Landbruksdirektoratet
2018/1998 20181115 15.11.2018 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 969221233 Landbruksdirektoratet
2018/1979 20181115 15.11.2018 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 976432037 Landbruksdirektoratet
2018/1912 20181115 15.11.2018 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 886967462 Landbruksdirektoratet
2018/4206 20181115 15.11.2018 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 980411095 Landbruksdirektoratet
2018/4207 20181115 15.11.2018 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 969137135 Landbruksdirektoratet
2018/1943 20181115 15.11.2018 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 984616619 Landbruksdirektoratet
2018/1917 20181115 15.11.2018 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 912434141 Landbruksdirektoratet
2018/2029 20181115 15.11.2018 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 969331764 Landbruksdirektoratet
2018/1974 20181115 15.11.2018 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 974698102 Landbruksdirektoratet
2018/1906 20181115 15.11.2018 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 969178028 Landbruksdirektoratet
2018/2061 20181115 15.11.2018 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 976280482 Landbruksdirektoratet
2018/1888 20181115 15.11.2018 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 977673674 Landbruksdirektoratet
2018/1934 20181115 15.11.2018 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 914834708 Landbruksdirektoratet
Ingen tilgang 20181115 15.11.2018 Utgående brev Vedrørende ferdigattest datert 14.11.2018 Tore Kjelstad
Versjon:5.2.2.1