eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 200 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2017/2771 20180116 16.01.2018 Utgående brev Arbeidsavtale - Ressursstilling i fagområdet Tvang og makt iht. Helse- og omsorgstjenesteloven kap.9 - Midtre Gauldal kommune, p.t. Enhet for Pleie og omsorg - f.o.m. 01.12.17 - t.o.m. 01.12.19 - Anne Lise Klemmetvoll Anne Lise Klemmetvoll
2017/2865 20180116 16.01.2018 Utgående brev Søknad om trafikksikkerhetsskyss - ***** ***** *****
2017/869 20180116 16.01.2018 Utgående brev Tilbakemelding til Kontrollutvalget etter forvaltningsrevisjon ved Midtre Gauldal sykehjem Kontrollutvalgssekretariatet Midt-Norge IKS
2018/106 20180116 16.01.2018 Utgående brev Svar på søknad om fritak fra slamtømming - gbnr 40/1 - Sivert Tessem Kari Hafskjær
2016/2896 20180116 16.01.2018 Utgående brev Avslutting av delingssak Jens Storli
2016/211 20180116 16.01.2018 Utgående brev Planvedtak - 16482015011 - Bakketun Dennis Mauseth m.fl.
2018/124 20180116 16.01.2018 Utgående brev Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede - ***** ***** - Orientering om ordningen , Flere opplysninger *****
Ingen tilgang 20180116 16.01.2018 Utgående brev Reguleringsplan for Løkken deponi - gbnr 102/1 Kjell Løkken
2017/3697 20180116 16.01.2018 Inngående brev Søknad om stilling Anders Malum
2016/211 20180116 16.01.2018 Utgående brev 16482015011_Rp_Bakketun_2gangsbehandling_merknader_SLUTTVEDTAK Bones Byggservice DA
2017/3901 20180116 16.01.2018 Utgående brev Purring - Vaskeritjenester - framdrift i ny anbudsrunde Storvask
2018/148 20180116 16.01.2018 Inngående brev Varsel om tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv - Støren barneskole Trondheim kommune - Miljøenheten
2017/2944 20180116 16.01.2018 Inngående brev Oppsummering etter nettmøte før leveranse av oppdatert AR5 for Midtre-Gauldal kommune NIBIO
2018/152 20180116 16.01.2018 Inngående brev Endring i innsendelse av barnehagerapportering fra kommunene til NAV NAV familie og pensjonsytelser Bergen/Arbeids og velferdsetaten
2018/153 20180116 16.01.2018 Inngående brev Handlingsplan vegtrafikkstøy 2018 - 2022 etter forurensningsforskriften kapitel 5 om strategisk støykartlegging Statens vegvesen - Region midt
2017/3490 20180116 16.01.2018 Inngående brev Uttalelse til søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - riving - oppføring av nytt uthus - utedo - platting og gapahuk - Hetling - Midtre Gauldal 278/13 Fylkesmannen i Trøndelag
2017/3806 20180116 16.01.2018 Inngående brev Etterlyser svar - Budbiltjeneste BM Gipling Støren
2018/149 20180116 16.01.2018 Inngående brev Søknad om permisjon - 40 % - 010218-300418 - Astrid Bjørnli Astrid Bjørnli
2017/1367 20180116 16.01.2018 Inngående brev Svar - Refusjonsgaranti for skoleåret 2017/2018 - ***** ***** ***** ***** Trondheim kommune
2017/25 20180116 16.01.2018 Inngående brev Fellingsrapport 2017 - hjort - Gaula Øst Hjorteviltvald Gaula Øst Hjorteviltvald
2018/163 20180116 16.01.2018 Inngående brev NAV har innvilget søknad om flere omsorgsdager - ***** ***** *****
2018/164 20180116 16.01.2018 Inngående brev Søknad om permisjon - tillitsverv - 230118-240118 - Helge Fuglstad Helge Fuglstad
2018/165 20180116 16.01.2018 Inngående brev Søknad om permisjon - tillitsverv - 310118 - Anita Presthus Anita Presthus
2018/166 20180116 16.01.2018 Inngående brev Søknad om permisjon - 240118 - Tonje Halten Tonje Halten
2018/167 20180116 16.01.2018 Inngående brev Midlertidig arbeidsavtale - tilkallingsvikar - Singsås barnehage - 010517-310718 - Kari Reiten Kari Reiten
2018/150 20180116 16.01.2018 Inngående brev Midlertidig arbeidsavtale - tilkallingshjelp ved Støren kulturhus - 01018-300618 - Lars Hagenes Lars Hagenes
2016/3610 20180116 16.01.2018 Inngående brev Oversendelse av underskrevet avtale/kjøpekontrakt - gbnr 81/70 - Nyhuslia boligfelt Børge Bjørnstad
2017/25 20180116 16.01.2018 Inngående brev Fellingsrapport 2017 - Hjort - Drift 7 Sokna vest Drift 7 Sokna Vest
2017/25 20180116 16.01.2018 Inngående brev Fellingsrapport 2017 - Rådyr - Drift 7 Sokna vest Drift 7 Sokna vest
2017/2471 20180116 16.01.2018 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Fredrik Busklein Fredrik Busklein
2017/25 20180116 16.01.2018 Inngående brev Fellingsrapport 2017 - Elg - Drift 7 Sokna vest Drift 7 Sokna vest
2018/151 20180116 16.01.2018 Inngående brev Melding om sak for jordskifteretten - registrering i matrikkelen - 17-182748REN-JTRD Sør-Trøndelag jordskifterett
2017/3841 20180116 16.01.2018 Inngående brev Midtre Gauldal kommune - Høringsbrev - søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen Skjærlivollen hytteområde for bygging av veg på gbnr 52/1 Trøndelag fylkeskommune
2017/3880 20180116 16.01.2018 Inngående brev Svar - Elgprosjektet i Gauldalen - Søknad om tilskudd 2017 og 2018 Bane NOR SF
2018/155 20180116 16.01.2018 Utgående brev SV: Scanning av store kart Interkommunalt arkiv Trøndelag IKS
2018/160 20180116 16.01.2018 Inngående brev Taushetserklæring - Lone Evensen Skjellaug Lone Evensen Skjellaug
2016/3219 20180116 16.01.2018 Utgående brev Vedrørende avslutting av delingssak Knut Gunnar Frøseth
2017/3521 20180116 16.01.2018 Inngående brev Høring - runde 2 - St. Olavs hospital utviklingsplan (2019 - 2035) St Olavs hospital HF
2017/25 20180116 16.01.2018 Inngående brev Fellingsrapport 2017 - hjort - Fordalen Fordalen
2017/3217 20180116 16.01.2018 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for riving og oppsetting av nytt naust gbnr 236/25 Midtre Gauldal Fylkesmannen i Trøndelag
2018/154 20180116 16.01.2018 Inngående brev Tillatelse - dispensasjon fra byggegrense - fv. 633 - gbnr 18/2 - Midtre Gauldal kommune Statens vegvesen - Region midt
2018/155 20180116 16.01.2018 Inngående brev SV: Scanning av store kart Interkommunalt arkiv Trøndelag IKS
2017/25 20180116 16.01.2018 Inngående brev Fellingsrapport 2017 - elg - Gaula Øst Hjorteviltvald Gaula Øst Hjorteviltvald
2017/25 20180116 16.01.2018 Inngående brev Fellingsrapport 2017 - rådyr - Gaula Øst Hjorteviltvald Gaula Øst Hjorteviltvald
2017/25 20180116 16.01.2018 Inngående brev Fellingsrapport 2017 - elg og hjort - Hermo Engen Hermo Engen
2018/157 20180116 16.01.2018 Inngående brev Søknad om bruk av skogfondsmidler til istandsetting av vei - Skogsbilvegen SNØ Skogsbilveien SNØ
Ingen tilgang 20180116 16.01.2018 Inngående brev Referat fra planleggingsmøte Ung skaperlyst - 171117 Sør-Trøndelag fylkeskommune
2017/3209 20180116 16.01.2018 Inngående brev Kommentarer vedrørende kommunedelplan Støren Ivar Presthus
2017/3761 20180116 16.01.2018 Inngående brev Uttalelse fra NVE ved høring av dispensasjonssøknad - Søknad om dispensasjon fra kommunedelplan Støren - Etablering av mobilt blandeverk for betong, GBnr 45/379 og 45/176/6, Moøya - Midtre Gauldal kommune Norges vassdrags- og energidirektorat
2017/1926 20180116 16.01.2018 Utgående brev Vedrørende avslutting av sak Hulsjøen sameie ved Karl Erik Solem
2016/2293 20180116 16.01.2018 Inngående brev Midlertidig arbeidsavtale - Besøkshjem - EPLO, Generelle tiltak - 150917-140318 - Bente Eidsmo Bente Eidsmo
2017/2989 20180116 16.01.2018 Inngående brev Kommentarer til referat datert 271217, mottatt på møte mandag 080118 - ***** ***** ***** *****
2018/159 20180116 16.01.2018 Inngående brev Innkalling til dialogmøte - 250118 - ***** ***** ***** ***** NAV Midtre Gauldal
2018/162 20180116 16.01.2018 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra søknadsfristen - produksjonstilskudd oktober 2017 - Agnar Østhus Agnar Østhus
2016/2949 20180116 16.01.2018 Utgående brev Reguleringsplan for Lysgården - gbnr 46/19 ARKITEKTENE VIS-A-VIS AS
2017/3806 20180116 16.01.2018 Inngående brev Venter på tilbakemelding - Budbiltjeneste - opphør avtale BM Gipling BM Gipling Støren
2017/25 20180116 16.01.2018 Inngående brev Fellingsrapport 2017 - rådyr - Fordalen Fordalen
2017/25 20180116 16.01.2018 Inngående brev Fellingsrapport 2017 - elg - Fordalen Fordalen
2017/1667 20180116 16.01.2018 Utgående brev Vedrørende avslutting av delingssak Lasse Jonassen
2017/2231 20180116 16.01.2018 Utgående brev Vedrørende avslutting av delingssak Atle Idar Nordli
2016/1386 20180116 16.01.2018 Utgående brev Rapportering fra arbeidet med lukking av avvik i 2017 - Korrigert plan for videre arbeid og sluttføring i 2018 - Rapport fra landsomfattende tilsyn med kommunens helse- og omsorgstjenester til mennesker med utviklingshemming Fylkesmannen i Trøndelag
2016/4060 20180116 16.01.2018 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale - tilkallingsvikar - 01.05.2017 - 31.07.2018 - MGK, Singsås barnehage - Kari Reiten Kari Reiten
2015/3861 20180115 15.01.2018 Saksframlegg/innstilling 1648_2015013_Rp_LøkkjvollenHytteområde_2gangsbehandling_merknader_SLUTTVEDTAK
2017/3261 20180115 15.01.2018 Saksframlegg/innstilling Dispensasjonsbehandling - oppføring av vedskjul/avtrede - gbnr 214/31 - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel
2017/3416 20180115 15.01.2018 Saksframlegg/innstilling Dispensasjonsbehandling - dispensasjon fra opprinnelig utforming og fasade på skogskoie - gbnr 80/4 - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel
2017/2982 20180115 15.01.2018 Saksframlegg/innstilling Dispensasjonsbehandling - etablering av vei fram til hytte - gbnr 83/10 - dispensasjon fra reguleringsplan Setermarka Berg/Garli
2016/1441 20180115 15.01.2018 Inngående brev Søknad om å stå i stilling etter fylte 67 år - ***** ***** ***** *****
2017/1198 20180115 15.01.2018 Inngående brev Kjørebok - motorferdsel i utmark - 2017/2018 - Jens Steinar Lenes Jens Steinar Lenes
2017/3886 20180115 15.01.2018 Utgående brev Offentlighetsvurdering ved søknad om stilling *****
2016/1327 20180115 15.01.2018 Inngående brev Tilføyelse av navn på tidligere innsendt snøscooterløyve - Jens Steinar Lenes Jens Steinar Lenes
2017/3897 20180115 15.01.2018 Inngående brev Uttalelse - dispensasjon fra kommunedelplan for Støren - bruksendring av uthus til egen boenhet - gbnr 45/325 - Gauldal nett AS Gauldal nett AS
2017/3804 20180115 15.01.2018 Inngående brev Vedr. søknad om redskapshus/fyrkjele - gbnr 223/3 og 224/9 Helge Malum
2017/3761 20180115 15.01.2018 Inngående brev Uttalelse til høringsbrev - Dispensasjonssøknad for etablering av mobilt betongblandeverk i Moøya Sameiet Fredheimtunet v/Styret
2018/8 20180115 15.01.2018 Utgående brev Foreløpig svar - krav om retting av feil og mangler i matrikkelen - gbnr 234/1/3 John Eggen
2017/3319 20180115 15.01.2018 Inngående brev Uttalelse til søknad om dispensasjon fra Kommunedelplan Singsås-Forsetmo - Bygging av garasje og redskapshus - gbnr 227/10 og 227/23 Fylkesmannen i Trøndelag
Ingen tilgang 20180115 15.01.2018 Utgående brev Vedr. søknad om ferdigattest - gbnr 75/6 Arnt Einar Engan
2018/138 20180115 15.01.2018 Inngående brev Sjekkliste/referat for forhåndskonferanse - delingssak - gbnr 72/14 - Per Olav Snøan Per Olav Snøan
2018/139 20180115 15.01.2018 Inngående brev Sjekkliste/referat for forhåndskonferanse - delingssak - gbnr 53/1 - Per Olav Snøan Per Olav Snøan
2018/140 20180115 15.01.2018 Inngående brev Endring av selskapsavtalen - Interkommunalt arkiv Trøndelag IKS Interkommunalt arkiv Trøndelag IKS
2018/119 20180115 15.01.2018 Utgående brev Bekreftelse på registrering av skjema for egenerklæring om konsesjonsfrihet - gbnr 257/4 Bjørn Dragåshaug
2018/141 20180115 15.01.2018 Utgående brev Bekreftelse på registrert skjema for egenerklæring om konsesjonsfrihet - gbnr 47/2 - Ivar Presthus Ivar Presthus
2017/3837 20180115 15.01.2018 Inngående brev Inneståelseserklæring - sammenslåing av festegrunn - gbnr 234/3/4 og 234/3/6 Bernt Olav Reitstøen m.fl.
2016/211 20180115 15.01.2018 Utgående brev Planvedtak - 16482015011 - Bakketun MIDTTØMME ENTREPRENØR AS m.fl.
2018/136 20180115 15.01.2018 Utgående brev Salgs- og skjenkekontroller 130118 - Tilbakemelding Securitas AS
2017/238 20180115 15.01.2018 Inngående brev Søknad om avløsertilskudd ved sykdom - 131117-311217 - ***** ***** *****
2017/2296 20180115 15.01.2018 Inngående brev Oppfølging av tilsyn - Soknedal barnehage Soknedal Barnehage
2017/3761 20180115 15.01.2018 Inngående brev Vedr søknad om dispensasjon fra kommunedelplan Støren for etablering av mobilt blandeverk for betong på 45/379 Trøndelag fylkeskommune
2016/1455 20180115 15.01.2018 Inngående brev Ettersendelse av manglende dokumentasjon - oppføring av bolig - Magnus Folstad Støren Treindustri AS
2018/142 20180115 15.01.2018 Inngående brev Søknad om permisjon - 260118 - Berit Wolden Berit Wolden
2017/2471 20180115 15.01.2018 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - John Ivar Næsgård John Ivar Næsgård
2017/1367 20180115 15.01.2018 Inngående brev Refusjon for gjesteelev høsten 2017 - ***** ***** ***** ***** Trondheim kommune
2017/1600 20180115 15.01.2018 Inngående brev Søknad om kommunal bolig - ***** ***** *****
2017/3697 20180115 15.01.2018 Inngående brev Søknad om stilling Vigdis Fillingsnes
2018/14 20180115 15.01.2018 Inngående brev Kirkvoldøy. Bilder av nytt anneks/uthus. Bent Korssjøen
2018/14 20180115 15.01.2018 Inngående brev Kirkvoldøy. Bilder av fotavtrykk utested-platting m overbygg. Bent Korssjøen
2018/14 20180115 15.01.2018 Inngående brev Kirkvoldøy. Bilder av gammelt anneks/uthus. Bent Korssjøen
2016/3658 20180115 15.01.2018 Utgående brev Epost spørsmål angående Reguleringsplan Hovsmoen Stadion IKON
2016/2120 20180115 15.01.2018 Utgående brev Planvedtak - Reguleringsplan Soknes barnehage og boligområde - planID: 5027 2016014 Anita Kant m.fl.
Ingen tilgang 20180115 15.01.2018 Inngående brev Underskrevet husleiekontrakt - ***** ***** ***** *****
2018/136 20180115 15.01.2018 Inngående brev Salgs- og skjenkekontroller 130118 Securitas AS
2016/3862 20180115 15.01.2018 Inngående brev Innspill til reguleringsplan for Furukollen og Olaplassen masseuttak - Gaula fiskeforvaltning Gaula fiskeforvaltning
2018/137 20180115 15.01.2018 Saksframlegg/innstilling Møteplan for NPM-utvalget 2018
2017/3773 20180115 15.01.2018 Utgående brev Oppmålingsforretning Opplysningsvesenets fond
Ingen tilgang 20180115 15.01.2018 Utgående brev Vedr. søknad om ferdigattest gbnr 163/2 Multi-Bygg AS
2016/2120 20180115 15.01.2018 Utgående brev Planvedtak - Reguleringsplan Soknes barnehage og boligområde - planID: 5027 2016014 NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) m.fl.
2017/3901 20180115 15.01.2018 Inngående brev Purring - Vaskeritjenester - framdrift i ny anbudsrunde Storvask
2017/3697 20180115 15.01.2018 Inngående brev Søknad om stilling Tone Refseth
2017/2356 20180115 15.01.2018 Saksframlegg/innstilling Kommunalsjef helse og velferd i 100 % fast stilling
2017/3477 20180115 15.01.2018 Utgående brev Innkalling til møte i Samarbeidsutvalget for Singsås oppvekstområde. Hans Andreas Engen m.fl.
2017/3886 20180115 15.01.2018 Inngående brev Søknad om stilling Janne Lyngstad
2017/2692 20180115 15.01.2018 Saksframlegg/innstilling Dispensasjonsbehandling - oppføring av garasje - gbnr 45/162 - dispensasjon fra reguleringsplan Soknesmoen og Spjelddalen
2017/3886 20180115 15.01.2018 Inngående brev Søknad om stilling *****
2017/2949 20180115 15.01.2018 Saksframlegg/innstilling Dispensasjonsbehandling - Oppføring av uthus - gbnr 288/6 - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel
2017/3693 20180115 15.01.2018 Saksframlegg/innstilling Klage på vedtak - Avslag på søknad om konsesjon - gbnr 261/2, 261/3 og 302/1
2017/2795 20180115 15.01.2018 Saksframlegg/innstilling Dispensasjonsbehandling - nytt redskapshus - gbnr 49/1 - dispensasjon fra reguleringsplan Soknesørene
Ingen tilgang 20180112 12.01.2018 Utgående brev Byggesaksbehandling - Ferdigattest - innvendige bygningsmessige endringer/oppgradering tekniske anlegg i butikklokaler - gbnr 45/275/5, Prestteigen, 7290 Støren - tiltakshaver Norgesgruppen eiendom Midt-Norge AS ØYSTEIN THOMMESEN AS
2017/3179 20180112 12.01.2018 Saksframlegg/innstilling Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom - gbnr 131/2 - Odd Reitan Private Holding AS
2017/3886 20180112 12.01.2018 Inngående brev Søknad om stilling Hafiz Hassein
2017/3886 20180112 12.01.2018 Inngående brev Søknad om stilling Anne Refseth Hagen
2017/1705 20180112 12.01.2018 Saksframlegg/innstilling Retningslinjer for permisjoner for ansatte i Midtre Gauldal - presisering av pkt.2.1 Velferdspermisjoner
2018/108 20180112 12.01.2018 Utgående brev Innkallelse til møte 20.12.17 - ***** ***** ***** *****
2017/3509 20180112 12.01.2018 Utgående brev Ettersendelse av tilleggsopplysninger - startlån - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** - Korreksjon forhåndsgodkjennelse startlån *****
2018/113 20180112 12.01.2018 Saksframlegg/innstilling Lønnsoppgjøret 2018 - innspill til KS ut fra Debattheftet 2018
2018/126 20180112 12.01.2018 Inngående brev Midlertidig arbeidsavtale i påvente av intern utlysning - vikariat 91,39 % - Helsefagarbeider - avd for Funksjonshemmede - 150118-150218 - Ina Nordvik Ina Nordvik
2017/2296 20180112 12.01.2018 Inngående brev Oppfølging av tilsyn - Soknedal skole Soknedal Skole
2017/2889 20180112 12.01.2018 Inngående brev Midlertidig arbeidsavtale - 16,90 % vikariat - assistent - Snurruhagen - 010118-310318 - June Hugdal June Hugdal
2018/108 20180112 12.01.2018 Inngående brev Vedrørende - oppfølging i arbeidsforhold - ***** ***** *****
2018/106 20180112 12.01.2018 Inngående brev Ber om stopp i slamtømming - gbnr 40/1 - Sivert Tessem Kari Hafskjær
2017/2892 20180112 12.01.2018 Utgående brev Underskrevet avtale - Ungdataundersøkelsen 2018 Senter for vedferds- og arbeidslivsforskning
2018/87 20180112 12.01.2018 Utgående brev Bekreftelse på registrert skjema for egenerklæring om konsesjonsfrihet - gbnr 230/15 mfl Norgeshus AS
2018/21 20180112 12.01.2018 Inngående brev Angående innkalling til drøftingsmøte og forhåndsvarsel om oppsigelse - ***** ***** Fagforbundet
2017/2576 20180112 12.01.2018 Inngående brev Tilbakemelding vedrørende avvik - Støren Camping Støren Camping
2018/123 20180112 12.01.2018 Inngående brev Tjenestebevis - Harstad kommune - Tove Aune Bjørklund Tove Aune Bjørklund
2018/108 20180112 12.01.2018 Inngående brev Vedrørende - taushetsplikt - innkallelse til samtale - ***** ***** *****
2018/108 20180112 12.01.2018 Inngående brev Vedrørende referat fra møte 201217 *****
2017/3761 20180112 12.01.2018 Inngående brev Uttalelse til Høringsbrev - søknad om dispensasjon fra kommunedelplan Støren for etablering av mobilt blandeverk for betong Mattilsynet
2017/562 20180112 12.01.2018 Inngående brev Samsvarserklæring UTF - gbnr 51/7 - Richard Pilat Broen Rørservice AS
2018/90 20180112 12.01.2018 Inngående brev Forespørsel om jobb som lege i Midtre Gauldal kommune Ghufran Ahmad
Ingen tilgang 20180112 12.01.2018 Inngående brev Kompetansebevis for videregående opplæring - Eva Karin Halseth Eva Karin Halseth
2016/3943 20180112 12.01.2018 Inngående brev Midlertidig arbeidsavtale - tilkallingsvikar - Soknedal barnehage - 010917-310718 - Inger Helene Bjerkset Inger Helene Bjerkset
2017/2870 20180112 12.01.2018 Utgående brev Oppfølgingsplan ved sykmelding - ***** ***** NAV
2018/88 20180112 12.01.2018 Inngående brev Begjæring om oppdeling i eierseksjoner - gbnr 230/231 - Nyheim park Terratec AS Oslo
2018/115 20180112 12.01.2018 Utgående brev Søknad om tilskudd kulturminneplan Trøndelag fylkeskommune m.fl.
2018/124 20180112 12.01.2018 Inngående brev Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede - ***** ***** *****
2017/285 20180112 12.01.2018 Utgående brev Eiendomsskatt - Besiktigelse og fotografering av nye/endrede bygninger - 2017 Nils Ove Fossum m.fl.
2018/111 20180112 12.01.2018 Inngående brev Midlertidig stilling - turnuslege ved Støren legekontor - 010318-310818 - Anders Sangesland Anders Sangesland
2018/112 20180112 12.01.2018 Inngående brev Fakturagrunnlag- vedlegg til søknad om tilretteleggingstilskudd Driv HMS
2017/3886 20180112 12.01.2018 Inngående brev Søknad om stilling Hafiz Hassein
2017/3886 20180112 12.01.2018 Inngående brev Søknad om stilling Anne Refseth Hagen
2018/19 20180112 12.01.2018 Inngående brev Uttalelse til Høringsbrev - søknad om dispensasjon fra kommunedelplan Støren - tilbygg ved Norsk kylling AS - gbnr 45/246 og 45/256 Mattilsynet
2017/3897 20180112 12.01.2018 Inngående brev Uttalelse til Høringsbrev - søknad om dispensasjon fra kommunedelplan for Støren - bruksendring av uthus til egen boenhet - gbnr. 45/325 Mattilsynet
2018/128 20180112 12.01.2018 Inngående brev Midlertidig arbeidsavtale - 50 % engasjement - kulturskolen i Midtre Gauldal - 010118-300618 - Sigurd Erlend Underhaug Nermoen Sigurd Erling Underhaug Nermoen
2017/25 20180112 12.01.2018 Inngående brev Fellingsrapporter for hjort og rådyr 2017 - Soknedal elg Soknedal elg
2018/131 20180112 12.01.2018 Inngående brev Søknad om utslippstillatelse fra hytte - gbnr 400/1/14 - 7288 Soknedalen - søkere Signy og Magne Forseth Sande Hus og Hytter AS
2018/135 20180112 12.01.2018 Inngående brev Søknad om startlån - ***** ***** *****
2016/2140 20180112 12.01.2018 Inngående brev Reguleringsplan for Støren næringsområde i Midtre Gauldal kommune – endelig uttalelse Trøndelag fylkeskommune
Ingen tilgang 20180112 12.01.2018 Utgående brev Foreløpig svar - Vedr. søknad om ferdigattest - gbnr 260/23 Solveig Føreland
2016/1626 20180112 12.01.2018 Inngående brev Status nærpolitireformen i Trøndelag politidistrikt Trøndelag politidistrikt
2017/1323 20180112 12.01.2018 Inngående brev Søknad om utslipp på eiendom gbnr 197/8 - Turid Irene Svardal Broen Rørservice AS
2016/3859 20180112 12.01.2018 Inngående brev Begrenset høring - Endringer i reguleringsplan for Soknes 1 og Kalvtrøa 6 - Midtre Gauldal kommune Norges vassdrags- og energidirektorat
2017/2674 20180112 12.01.2018 Saksframlegg/innstilling Klagebehandling - Klage på vedtak PS 135/17 - gbnr 130/4
2017/2633 20180111 11.01.2018 Inngående brev Samsvarserklæring UTF - gbnr 41/46 Broen Rørservice AS
2017/3450 20180111 11.01.2018 Utgående brev Dokumentet har mangler og kan ikke tinglyses - Eierseksjonering eiendom gnr 46 bnr 93, Støren Trebetong AS
2018/6 20180111 11.01.2018 Utgående brev Tilbaketrekking av oppsigelse i barnehage - 2018 *****
2017/3917 20180111 11.01.2018 Utgående brev Byggesaksbehandling - Godkjent søknad om oppføring av tilbygg - gbnr 270/1 - Bjørgen - 7387 Singsås - tiltakshaver Jørund Forset Jørund Forset
2018/104 20180111 11.01.2018 Inngående brev Tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr - 2018 Gauldal Nett AS
2016/3862 20180111 11.01.2018 Utgående brev Epostutveksling samt forlenget høringsfrist Trøndelag fylkeskommune v/Tor Forbord
2016/3862 20180111 11.01.2018 Utgående brev Forlenget tidsfrist Fylkesmannen i Trøndelag v/Tor Sæther
2018/114 20180111 11.01.2018 Inngående brev Midlertidig arbeidsavtale - ca 40 % vikar - Lysgården verksted - 080118 - 310118 - May Johanne Gylland May Johanne Gylland
2018/117 20180111 11.01.2018 Inngående brev Søknad om bygging av landbruksvei - gbnr 225/2 - Olav J Fjeseth Olav J Fjeseth
2018/119 20180111 11.01.2018 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - gbnr 257/4 - Bjørn Ivar Dragåshaug Bjørn Ivar Dragsåshaug
2018/120 20180111 11.01.2018 Inngående brev Midlertidig arbeidsavtale - tilkallingshjelp - Støren kulturhus - 010118 - 300618 - Marius Eggen Kjelstad Marius Eggen Kjelstad
2018/121 20180111 11.01.2018 Inngående brev Søknad om permisjon - 310118 - 130218 - Johan Sindre Knutsen Johan Sindre Knutsen
2016/2358 20180111 11.01.2018 Inngående brev Søknad om permisjon for annen stilling - 090118 - 090119 - Åse Oline Heggvold Åse Oline Heggvold
2017/751 20180111 11.01.2018 Inngående brev Samsvarserklæring UTF - gbnr 148/18 Broen Rørservice AS
2017/2471 20180111 11.01.2018 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Jostein Kjærnes Fossum Jostein Kjærnes Fossum
2017/2758 20180111 11.01.2018 Inngående brev Midlertidig arbeidsavtale - 12,82 % vikariat lærer - 010118 - 310718 - Kent Fremo Røskaft Kent Fremo Røskaft
2017/2446 20180111 11.01.2018 Inngående brev Midlertidig arbeidsavtale - 10 % vikariat - Singsås barnehage - 010118 - 310318 - Ann Kristin Forsetlund Ann Kristin Forsetlund
2017/3378 20180111 11.01.2018 Inngående brev Utlysning av tilskudd 2018 til psykologer i helse- og omsorgstjenesten i kommunene Fylkesmannen i Trøndelag
2017/3393 20180111 11.01.2018 Inngående brev Adressetildeling i MGK - svar på høring av lokal forskrift Per Ekle
2017/2471 20180111 11.01.2018 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Inger-Lise Lyngmo Inger-Lise Lyngmo
Ingen tilgang 20180111 11.01.2018 Inngående brev Fordeling av kostnader for opparbeidede pensjonsrettigheter - Gaia Lab AS - 2017 Melhus kommune
2016/2924 20180111 11.01.2018 Inngående brev SV: Vedr. fraskriving av ansvarsrett i byggesak 2016/2924 Byggmester Jardar Helland AS
2017/3671 20180111 11.01.2018 Utgående brev Svar - Beholde sykelønn - ***** ***** ***** *****
2017/3609 20180111 11.01.2018 Inngående brev NAV har innvilget søknaden din om foreldrepenger - ***** ***** ***** *****
2017/2289 20180111 11.01.2018 Inngående brev Midlertidig arbeidsavtale - 10 % vikariat assistent - Singsås barnehage - 010118 - 310318 - Sigrid Marie Grytdal Sigrid Marie Grytdal
2018/102 20180111 11.01.2018 Inngående brev Bufdir lyser ut tilskuddsmidler til foreldrestøttende tiltak i kommunene for 2018 Barne- ungdoms- og Familiedirektoratet
2018/103 20180111 11.01.2018 Inngående brev Krav om forhandlinger etter § 4.2.2 - ***** ***** Delta Midtre Gauldal
2016/1007 20180111 11.01.2018 Inngående brev Etterlyser tilbakemelding: 2. Påminnelse - ref: 16/1007 - KLPSREF228477-SA205 - skadedato 290216 KLP Skadeforsikring
2018/105 20180111 11.01.2018 Utgående brev Forlengelse - Midlertidig arbeidsavtale - 40% kortvarig engasjement - Ida Løseth Ida Løseth
2017/488 20180111 11.01.2018 Utgående brev Svar - Samhandlingsavvik mellom St.Olavs Hospital og Pleie og omsorg, Midtre Gauldal kommune - 261017 St.Olavs Hospital HF Administrasjonen
2017/929 20180111 11.01.2018 Inngående brev Svar - Påminnelse - søknad om dispensasjonsbehandling fra kommuneplanens arealdel Tor-Odd Bones
2017/2656 20180111 11.01.2018 Inngående brev Samsvarserklæring UTF - gbnr 187/16 Broen Rørservice AS
2017/3533 20180111 11.01.2018 Utgående brev Endring av stillingskode - ***** ***** ***** *****
2017/488 20180111 11.01.2018 Inngående brev Samhandlingsavvik mellom St.Olavs Hospital og Pleie og omsorg, Midtre Gauldal kommune - 261017 St.Olavs Hospital HF Administrasjonen
2017/2967 20180111 11.01.2018 Inngående brev Svar på høringsbrev for etablering av mobilt blandeverk for betong - gbnr 45/379 - Midtre Gauldal kommune Statens vegvesen - Region midt
2018/109 20180111 11.01.2018 Inngående brev Høring - omfanget av leveringspliktige posttjenester - Høringsfrist 06.04.2018 Det kongelige samferdselsdepartement
2017/1602 20180111 11.01.2018 Inngående brev Forlengelse - Midlertidig arbeidsavtale - 40 % kortvarig engasjement - 010118 - 300618 - Ida Løseth Ida Løseth
2018/39 20180111 11.01.2018 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale - 35 % engasjement - kulturskolen i Midtre Gauldal Sigurd Erlend Underhaug Nermoen
2017/3886 20180111 11.01.2018 Inngående brev Søknad om stilling Astrid Riseth Andersen
Versjon:5.2.2.1