eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 200 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2020/708 20210413 13.04.2021 Inngående brev Sluttdokumentasjon Avrop 3 - Hovin Nye veier EPHORTE
2021/999 20210413 13.04.2021 Inngående brev Foryngelsesplikt Halvor Bonesvoll EPHORTE
2020/58428 20210413 13.04.2021 Inngående brev Søknad om stilling Aud Laugsand EPHORTE
2021/1012 20210413 13.04.2021 Inngående brev Søknad om stilling ***** EPHORTE
2020/118 20210413 13.04.2021 Utgående brev Melding om leieforhold - økonomikontoret ***** EPHORTE
2021/1134 20210413 13.04.2021 Utgående brev Husleieavtale ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2021/31 20210413 13.04.2021 Utgående brev Rammeavtale - tilkallingsvikar - Martine Johanne Starheim Aure Martine J Starheim Aure EPHORTE
2021/762 20210413 13.04.2021 Utgående brev Arbeidsavtale - leder PPT Linda Havdal EPHORTE
2021/1030 20210413 13.04.2021 Utgående brev Foreløpig svar - Manglende dokumentasjon ifm. krav om retting i Matrikkelen for gnr 401 bnr 1 festeeiendom 23 STATSKOG SF EPHORTE
2020/118 20210413 13.04.2021 Utgående brev Utflytting - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2021/31 20210413 13.04.2021 Utgående brev Rammeavtale - tilkallingsvikar - Martine Hesjedal Valle - Støren ungdomsskole Martine Hesjedal Valle EPHORTE
2020/118 20210413 13.04.2021 Utgående brev Melding om leieforhold - økonomikontoret ***** EPHORTE
2020/118 20210413 13.04.2021 Utgående brev Boligformidling HO-bolig Soknedal bo- og dagsenter ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2020/58428 20210413 13.04.2021 Utgående brev Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2021 - Enhet for Pleie og omsorg - Mette Bråten Singsaas Mette Bråten Singsaas EPHORTE
2020/58428 20210413 13.04.2021 Utgående brev Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2021 - Enhet for Pleie og omsorg - Mari Lorier Mari Lorier EPHORTE
2020/58428 20210413 13.04.2021 Utgående brev Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2021 - Enhet for Pleie og omsorg - Mari Solberg Mari Solberg EPHORTE
2020/58428 20210413 13.04.2021 Utgående brev Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2021 - Enhet for Pleie og omsorg - Marita Furuhaug Marita Furuhaug EPHORTE
2020/58428 20210413 13.04.2021 Utgående brev Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2021 - Enhet for Pleie og omsorg - Julie Gorsetbakk Julie Gorsetbakk EPHORTE
2021/1012 20210413 13.04.2021 Inngående brev Søknad om stilling Ömer Faruk Sazak EPHORTE
Ingen tilgang 20210413 13.04.2021 Utgående brev Utflytting av kommunal leilighet ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2021/917 20210413 13.04.2021 Utgående brev Vedr. intern varsling - kritikkverdige forhold ved ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2020/58428 20210413 13.04.2021 Utgående brev Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2021 - Enhet for Pleie og omsorg - Julie Solberg Julie Solberg EPHORTE
2020/58428 20210413 13.04.2021 Utgående brev Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2021 - Enhet for Pleie og omsorg - Bente Bjørnevold Bente Bjørnevold EPHORTE
2020/58428 20210413 13.04.2021 Utgående brev Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2021 - Enhet for Pleie og omsorg - Lone Westrum Lone Westrum EPHORTE
2020/58428 20210413 13.04.2021 Utgående brev Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2021 - Enhet for Pleie og omsorg - Elise Broen Elise Broen EPHORTE
2020/58428 20210413 13.04.2021 Utgående brev Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2021 - Enhet for Pleie og omsorg - Eirin Bjerkset Eirin Bjerkset EPHORTE
2020/58428 20210413 13.04.2021 Utgående brev Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2021 - Enhet for Pleie og omsorg - Katrine Svardal Katrine Svardal EPHORTE
2020/58428 20210413 13.04.2021 Utgående brev Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2021 - Enhet for Pleie og omsorg - Kate Larsen Kate Larsen EPHORTE
2020/58428 20210413 13.04.2021 Utgående brev Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2021 - Enhet for Pleie og omsorg - Malin Tverli Malin Tverli EPHORTE
2020/58428 20210413 13.04.2021 Utgående brev Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2021 - Enhet for Pleie og omsorg - Silje Haanshus Silje Haanshus EPHORTE
2021/1012 20210413 13.04.2021 Utgående brev Offentlighetsvurdering ved søknad om stilling ***** EPHORTE
2021/1031 20210413 13.04.2021 Utgående brev Bekreftelse av konsesjonsforhold - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv - gbnr 19/14 - Atle Størseth Kosberg og Marit Stene Atle Kosberg EPHORTE
2021/1152 20210413 13.04.2021 Inngående brev Klage over endring av plan - Støren Næringsområde Simonsen Vogt Wiig EPHORTE
2021/1150 20210413 13.04.2021 Inngående brev Krav om dekning av sakskostnader - ***** ***** ***** - Reguleringsplan Støren Næringsområde Simonsen Vogt Wiig EPHORTE
2021/888 20210413 13.04.2021 Inngående brev Støren prestegjeld - tillatelse til oppsett av sperregjerde Støren prestegjeld EPHORTE
2021/1153 20210413 13.04.2021 Inngående brev Krav om dekning av sakskostnader - ***** ***** - Reguleringsplan Støren Næringsområde Simonsen Vogt Wiig EPHORTE
2020/58428 20210413 13.04.2021 Utgående brev Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2021 - Enhet for Pleie og omsorg - Mari Gylland Mari Gylland EPHORTE
2020/58428 20210413 13.04.2021 Utgående brev Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2021 - Enhet for Pleie og omsorg - Ingrid Forodden Ingrid Forodden EPHORTE
2020/58428 20210413 13.04.2021 Utgående brev Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2021 - Enhet for Pleie og omsorg - Rahaf Aldakakk Rahaf Aldakakk EPHORTE
2020/58428 20210413 13.04.2021 Utgående brev Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2021 - Enhet for Pleie og omsorg - Mari Rogstad Dyrvik Mari Rogstad Dyrvik EPHORTE
2020/58428 20210413 13.04.2021 Utgående brev Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2021 - Enhet for Pleie og omsorg - Hilde Witzel Hilde Witzel EPHORTE
2020/58428 20210413 13.04.2021 Utgående brev Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2021 - Enhet for Pleie og omsorg - Emma Rise Emma Rise EPHORTE
2020/58428 20210413 13.04.2021 Utgående brev Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2021 - Enhet for Pleie og omsorg - Lene Skårvold Lene Skårvold EPHORTE
2020/58428 20210413 13.04.2021 Utgående brev Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2021 - Enhet for Pleie og omsorg - Frida Furuli Buseth Frida Furuli Buseth EPHORTE
2020/58428 20210413 13.04.2021 Utgående brev Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2021 - Enhet for Pleie og omsorg - Sara Olsen Sara Olsen EPHORTE
2020/58428 20210413 13.04.2021 Utgående brev Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2021 - Enhet for Pleie og omsorg - Marte Løhre Marte Løhre EPHORTE
2020/58428 20210413 13.04.2021 Utgående brev Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2021 - Enhet for Pleie og omsorg - Mohammed Badawi Mohammed Badawi EPHORTE
2021/1156 20210413 13.04.2021 Inngående brev Høring - Forlengelse av midlertidige hjemler i helseberedskapsloven for å ivareta tilgangen til medisinsk utstyr og personlig verneutstyr Helse- og Omsorgsdepartementet EPHORTE
2019/3802 20210413 13.04.2021 Inngående brev Dokumentene har mangler og kan ikke tinglyses Kartverket eiendomsdivisjonen EPHORTE
2021/1162 20210413 13.04.2021 Inngående brev 1. Terminutbetaling av integreringstilskudd år 2-5 for år 2021 IMDI - Integrerings- og mangfoldsdirektoratet EPHORTE
2021/1164 20210413 13.04.2021 Inngående brev Bestilling av abonnement betalt av arbeidsgiver - Berit Wolden Berit Wolden EPHORTE
2018/2008 20210413 13.04.2021 Inngående brev Forddalen landskapsvernområde - høring av søknad om tilbygg på seterbu ved Forosvollen, Midtre Gauldal kommune STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTE
2021/1167 20210413 13.04.2021 Inngående brev Bestilling av abonnement betalt av arbeidsgiver - Lisbeth Joramo Lisbeth Joramo EPHORTE
2021/1168 20210413 13.04.2021 Inngående brev Bestilling av abonnement betalt av arbeidsgiver - Anine Lillevik Anine Lillevik EPHORTE
2021/1169 20210413 13.04.2021 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), gbnr 225/1 i Midtre Gauldal (5027) Landbruksdirektoratet EPHORTE
2020/58428 20210413 13.04.2021 Utgående brev Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2021 - Enhet for Pleie og omsorg - Maja Fløttum Maja Fløttum EPHORTE
2021/1155 20210413 13.04.2021 Inngående brev Grunnkurs i legemiddelhåndtering - 120421 - Trine Singsaas Helsekursportalen.no EPHORTE
2021/14 20210413 13.04.2021 Inngående brev Epost korr. - Sak 21/14 - Søknad om terrengen firehjuling - naturmangfold- og motorferdselloven Oddvar Døvik EPHORTE
2021/127 20210413 13.04.2021 Utgående brev Rammeavtale - Tilkallingsvikar - Enhet for Pleie og omsorg - F.o.m. 01.04.21 t.o.m. 30.09.21 - Kristin Grindstuen Kristin Grindstuen EPHORTE
2020/58428 20210413 13.04.2021 Utgående brev Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2021 - Enhet for Pleie og omsorg - Mari Krigsvoll Mari Krigsvoll EPHORTE
2020/58428 20210413 13.04.2021 Utgående brev Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2021 - Enhet for Pleie og omsorg - Natalie Soknes Natalie Soknes EPHORTE
2020/58428 20210413 13.04.2021 Utgående brev Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2021 - Enhet for Pleie og omsorg - Maria Fløttum Aunmo Maria Fløttum Aunmo EPHORTE
2020/58428 20210413 13.04.2021 Utgående brev Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2021 - Enhet for Pleie og omsorg - Nora Buseth Folstad Nora Buseth Folstad EPHORTE
2020/58428 20210413 13.04.2021 Utgående brev Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2021 - Enhet for Pleie og omsorg - Thomas Hammerås Thommas Hammerås EPHORTE
2020/58428 20210413 13.04.2021 Utgående brev Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2021 - Enhet for Pleie og omsorg - Monica Schjetne Monica Schjetne EPHORTE
2020/58428 20210413 13.04.2021 Utgående brev Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2021 - Enhet for Pleie og omsorg - Elin Storrø Elin Storrø EPHORTE
2020/58428 20210413 13.04.2021 Utgående brev Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2021 - Enhet for Pleie og omsorg - Oddrun Fossland Oddrun Fossland EPHORTE
2020/58428 20210413 13.04.2021 Utgående brev Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2021 - Enhet for Pleie og omsorg - Tove Aune Tove Aune EPHORTE
2020/58428 20210413 13.04.2021 Utgående brev Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2021 - Enhet for Pleie og omsorg - Prangthip Phonchammi Prangthip Phonchammi EPHORTE
2021/715 20210413 13.04.2021 Inngående brev Søknad om forlengelse - Plan for varsling og sikring av vegarbeid/Skiltplan Liøya - grunnundersøkelser E6 Korporalsbrua-Kvål - Norconsult Veiskiltkonsulenten AS EPHORTE
2021/3 20210413 13.04.2021 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Stig Midthjell Stig Midthjell EPHORTE
2021/1158 20210413 13.04.2021 Inngående brev Søknad om rammesøknad - Innhegning, skilt - antennesystem med høyde over 5m - {Byggeaddresse} - 174/3 PRO INVENIA AS EPHORTE
2021/1158 20210413 13.04.2021 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra arealplan - bygging av basestasjon - gbnr 174/3 Pro Invenia AS EPHORTE
2021/933 20210413 13.04.2021 Inngående brev Uttalelse vedrørende - søknad om godkjenning av plan for nydyrking 71/3 - kulturminnefaglig uttalelse Trøndelag fylkeskommune EPHORTE
2021/510 20210413 13.04.2021 Inngående brev Melding om navnesak 2021 Håkkådalen/Haukådalen Styret for Håkkådalsveien øvre EPHORTE
2020/420 20210413 13.04.2021 Inngående brev Søknad om permisjon - 11 % - 010421-310721 - erstatter tidligere innsendt søknad - Siri Storbekkrønning Siri Storbekkrønning EPHORTE
2021/339 20210413 13.04.2021 Inngående brev Rapport alkoholomsetning 2020 - Midttun kafe og pub Midttun kafe og pub EPHORTE
2021/1165 20210413 13.04.2021 Inngående brev Bestilling av abonnement betalt av arbeidsgiver - Bjørn Henrik Hellandsjø Bjørn Henrik Hellandsjø EPHORTE
2021/1161 20210413 13.04.2021 Inngående brev Søknad om permisjon - 190421-230421 - Younis Abu Naja Younis Abu Naja EPHORTE
Ingen tilgang 20210413 13.04.2021 Inngående brev Ny generell brannrapport - gbnr 51/1 Arne Vaslag EPHORTE
2019/1664 20210413 13.04.2021 Inngående brev Midlertidig oppdragsavtale - støttekontakt - Enhet for pleie og omsorg avdeling generelle tiltak - 010421-300921 - Kjerstin Heggvold Kjerstin Heggvold EPHORTE
2019/3802 20210413 13.04.2021 Utgående brev Tinglysing av avtale om grunnleie - bruk av grunn - gbnr 284/7 i Midtre Gauldal Statens kartverk Tinglysing EPHORTE
2019/3874 20210413 13.04.2021 Inngående brev Rammeavtale - tilkallingsvikar - Enhet for pleie og omsorg - 010421-300921 - Bente Brudal Bente Brudal EPHORTE
2021/817 20210413 13.04.2021 Inngående brev Avslag på krav om refusjon av sykepenger i arbeidsgiverperioden - 070121-170121 - ***** ***** NAV Arbeid og ytelser Trondheim EPHORTE
2021/1166 20210413 13.04.2021 Inngående brev Bestilling av abonnement betalt av arbeidsgiver - Ove Eivind Fossum Ove Eivind Fossum EPHORTE
2021/1163 20210413 13.04.2021 Inngående brev 10-årsmarkering for 22. juli STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTE
2021/113 20210412 12.04.2021 Inngående brev Månedsbrev Mars 2021 Skatteregnskap Grimstad EPHORTE
2021/1129 20210412 12.04.2021 Utgående brev Husleieavtale ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2021/1129 20210412 12.04.2021 Utgående brev Melding om leieforhold ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2021/815 20210412 12.04.2021 Inngående brev Begrenset politiattest Lisbeth Gylland datert 220321 Politiets enhet for vandelskontroll og politiattester EPHORTE
2021/1136 20210412 12.04.2021 Inngående brev Praksisavtale Lysgården verksted - ***** ***** 170321-170621 ***** EPHORTE
2021/943 20210412 12.04.2021 Inngående brev Kjørebok - motorferdsel i utmark - 2021 - Anders Børset Anders Børset EPHORTE
2021/1138 20210412 12.04.2021 Inngående brev Taushetserklæring Lisbeth Gylland ***** EPHORTE
2021/1014 20210412 12.04.2021 Utgående brev Bekreftelse av konsesjonsforhold - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv - gbnr 224/3 og 224/8 Øydis Engelien Osøien EPHORTE
2020/1263 20210412 12.04.2021 Utgående brev Byggesaksbehandling - Ferdigattest - nytt tilbygg etter brann - gbnr 77/42 Jens Ivar Lufall EPHORTE
2021/1142 20210412 12.04.2021 Inngående brev Forskrift for å hindre plastholdig granulat utenfor banen NORGES FOTBALLFORBUND EPHORTE
2020/118 20210412 12.04.2021 Inngående brev Husleieavtale - HO-bolig - Soknedal bo- og dagsenter - ***** ***** ***** EPHORTE
2021/1140 20210412 12.04.2021 Inngående brev Avtale om utplassering i bedrift - Børstads transport - 010121-311221 Børstads's Transport AS EPHORTE
2021/1141 20210412 12.04.2021 Utgående brev Arbeidsavtale - Anne Mette Halland - Støren ungdomsskole Anne Mette Halland EPHORTE
2021/1077 20210412 12.04.2021 Utgående brev Forespørsel om tillatelse til motorisert ferdsel ihht vedtak - Budal og Endal statsalmenninger Budal Fjellstyre v/Ståle Solem EPHORTE
2021/1077 20210412 12.04.2021 Utgående brev Forespørsel om tillatelse til motorisert ferdsel ihht vedtak - Joar Endalsvoll Joar Endalsvoll EPHORTE
2021/1077 20210412 12.04.2021 Inngående brev Svar: Tillatelse til motorisert ferdsel ihht vedtak - Budal Fjellstyre- 2021-2025 Budal Fjellstyre EPHORTE
2021/762 20210412 12.04.2021 Inngående brev Lønnskrav ***** EPHORTE
2021/1143 20210412 12.04.2021 Inngående brev Tilbud Kaffemaskin - Polardrikk AS Polardrikk AS EPHORTE
2021/1143 20210412 12.04.2021 Inngående brev Tilbud kaffemaskin fra Waterlogic Waterlogic Norge AS EPHORTE
2021/587 20210412 12.04.2021 Inngående brev Mail fra søker med informasjon om tilbud annen lærlingplass Tina Granøien EPHORTE
2019/4634 20210412 12.04.2021 Utgående brev Svar på søknad om fritak fra kommunale gebyr vann/avløp . gbnr 3/208/0/6 - Eirik Sundlisæter Eirik Sundlisæter EPHORTE
2021/936 20210412 12.04.2021 Inngående brev Søknad om stilling Tonje Annette Eide EPHORTE
2021/368 20210412 12.04.2021 Inngående brev VS: ref. 2021/368 Tilskudd Jan Tore Tangstad EPHORTE
2021/936 20210412 12.04.2021 Inngående brev Søknad om stilling Anja Marie Hakvåg EPHORTE
2021/936 20210412 12.04.2021 Inngående brev Søknad om stilling Kristin Gylland EPHORTE
2021/936 20210412 12.04.2021 Inngående brev Søknad om stilling Beate Aune EPHORTE
2021/936 20210412 12.04.2021 Inngående brev Søknad om stilling Solveig Svardal EPHORTE
2021/1002 20210412 12.04.2021 Inngående brev Klage fylkesmannen 31.05.2017 ADVOKATFIRMAET SIMONSEN VOGT WIIG TRONDHEIM AS EPHORTE
2021/936 20210412 12.04.2021 Inngående brev Søknad om stilling Elisabeth Van Der Meulen EPHORTE
2021/1077 20210412 12.04.2021 Utgående brev Forespørsel om tillatelse til motorisert ferdsel ihht vedtak - Ola Tovmo Ola Tovmo EPHORTE
2020/58049 20210412 12.04.2021 Inngående brev Melding om politisk vedtak - fastsatt planprogram for rullering av kommunedelplan grustak, steinbrudd og deponi Melhus kommune EPHORTE
2021/975 20210412 12.04.2021 Utgående brev Midlertidig svar - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv - gbnr 242/1 og 236/20 LANDKREDITT EIENDOM AS EPHORTE
Ingen tilgang 20210412 12.04.2021 Inngående brev Avslutting strøm Midt Energi EPHORTE
2020/55718 20210412 12.04.2021 Inngående brev VS: Hogst Dovrebanen - assistanse ved felling - eiendom 51/1 Midtre Gauldal Frank Harstad EPHORTE
2020/55718 20210412 12.04.2021 Inngående brev VS: Hogst Dovrebanen - assistanse ved felling - eiendom 51/1 Midtre Gauldal Frank Harstad EPHORTE
2021/943 20210412 12.04.2021 Utgående brev Kjørebok - motorferdsel i utmark - 2022 - Tommy Krogstad Tommy Krogstad EPHORTE
2021/993 20210412 12.04.2021 Inngående brev Søknad om tilskudd til privat vei - Røttum-Tilsetvegen Røttum-Tilsetvegen EPHORTE
2021/658 20210412 12.04.2021 Inngående brev Søknad om tilskudd til kulturformål 2021 - Kotsøy Pistolklubb Kotsøy Pistolklubb EPHORTE
2021/1139 20210412 12.04.2021 Inngående brev Taushetserklæring Eli Sundlisæter ***** EPHORTE
2020/573 20210412 12.04.2021 Inngående brev Avslag på søknad om midler til Nasjonalt velferdsteknologiprogram Kompetanse og innovasjonstilskudd 2021 Midtre Gauldal kommune STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTE
2021/1076 20210412 12.04.2021 Utgående brev Svar på søknad om fritak fra kommunale gebyr vann og avløp - gbnr 82/107 - Joar Staverløkk Joar Staverløkk EPHORTE
2021/1133 20210412 12.04.2021 Inngående brev Midlertidig endring av arbeidssted - ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2021/936 20210412 12.04.2021 Inngående brev Søknad om stilling Ingunn Gladsø EPHORTE
2021/1135 20210412 12.04.2021 Inngående brev Faghøring - Regional plan for kulturmiljø i Trøndelag 2022 - 2030 Trøndelag fylkeskommune EPHORTE
2021/943 20210412 12.04.2021 Inngående brev Kjørebok - motorferdsel i utmark - 2021 - Terje Øyan Terje Øyan EPHORTE
2021/916 20210412 12.04.2021 Inngående brev Korrigert - Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann - gbnr 139/1 Harald Wolden EPHORTE
2021/786 20210412 12.04.2021 Utgående brev Krav om endring av festegrunn vedr. dyrkingsparsell i Statsalmenning, gnr 400 bnr 1 fnr 31 STATSKOG SF EPHORTE
2021/801 20210412 12.04.2021 Utgående brev Krav om endring av festegrunn vedr. dyrkingsparsell i Statsalmenning, gnr 400 bnr 1 fnr 37 Statskog EPHORTE
2021/339 20210412 12.04.2021 Utgående brev Rapport alkoholomsetning for 2020 - Spar Fossum AS - Tilbakemelding Spar Fossum AS EPHORTE
2021/1143 20210412 12.04.2021 Inngående brev Tilbud kaffemaskin Mr Coffee Mr Coffee EPHORTE
2020/58428 20210412 12.04.2021 Inngående brev Søknad om stilling Marcus Wolden EPHORTE
2021/936 20210412 12.04.2021 Inngående brev Søknad om stilling Malin Tverli EPHORTE
2021/1017 20210412 12.04.2021 Inngående brev Anmodning om utbetaling Regionalforvaltning.no EPHORTE
2021/332 20210412 12.04.2021 Utgående brev Midlertidig oppdragsavtale - Støttekontakt - Enhet for Pleie og omsorg, avdeling Generelle tiltak - F.o.m 12.04.21 t.o.m 30.09.21 - Gunn Kristin Folstad Gunn Kristin Folstad EPHORTE
2021/735 20210412 12.04.2021 Utgående brev Krav om endring av festegrunn vedr. dyrkingsparsell i Statsallmenning gnr 400 bnr 1 fnr 17 Statskog EPHORTE
2021/1148 20210412 12.04.2021 Inngående brev Søknad om tilskudd - sykavl, ***** Landbruksdirektoratet EPHORTE
2021/1149 20210412 12.04.2021 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd, gbnr 134/3 i Midtre Gauldal (5027) Landbruksdirektoratet EPHORTE
2021/1134 20210412 12.04.2021 Inngående brev Husleieavtale ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2021/452 20210409 09.04.2021 Utgående brev Oversendelse - klage - individuelt tilrettelagt barnehagetilbud - ***** ***** - Liøya barnehage ***** EPHORTE
2019/2097 20210409 09.04.2021 Utgående brev Byggesaksbehandling - Midlertidig brukstillatelse - driftsbygning i landbruket - gbnr 69/2 Aril Johan Røttum EPHORTE
2021/1012 20210409 09.04.2021 Inngående brev Søknad om stilling June Anita Haukdal EPHORTE
2021/936 20210409 09.04.2021 Inngående brev Søknad om stilling Trine Børseth EPHORTE
2021/1084 20210409 09.04.2021 Utgående brev Informasjon om grunnundersøkelser - Bekkedal Frøset John Erik Solberg m.fl. EPHORTE
2021/762 20210409 09.04.2021 Utgående brev Arbeidsavtale - leder PPT Linda Havdal EPHORTE
2021/1090 20210409 09.04.2021 Inngående brev Dispensasjon fra byggegrensen mot FV30 - Flytting av 3 stabbur og stallbygning - gbnr 272/5 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTE
2021/772 20210409 09.04.2021 Utgående brev Vedtak - spesialpedagogisk hjelp - ***** ***** ***** ***** ***** ***** - april til desember 2021 ***** EPHORTE
2021/813 20210409 09.04.2021 Utgående brev Stortingsvalget 2021 - forhåndsstemmegivning COOP OPPDAL SA m.fl. EPHORTE
2020/25365 20210409 09.04.2021 Utgående brev Samarbeidsmøte med St. Olavs hospital og ansvarsgruppemøte ***** EPHORTE
2020/25433 20210409 09.04.2021 Utgående brev Svar ang. avklaringer av opsjoner ved innføring av ISY WinMap GeoInnsyn Norconsult Informasjonssystemer AS EPHORTE
2021/850 20210409 09.04.2021 Inngående brev Arbeidsavtale - Fast 80 % hjelpepleier - Enhet for Pleie og omsorg, p.t. Midtre Gauldal sykehjem, korttidsavdelingen gr. 4 - F.o.m. 25.01.21 - Ina Maria Aune Solberg Ina Maria Aune Solberg EPHORTE
2021/339 20210409 09.04.2021 Utgående brev Rapport alkoholomsetning 2020 - Pilus As - Tilbakemelding Pilus AS - Ranveig With EPHORTE
2021/13 20210409 09.04.2021 Inngående brev Svar vedr. sosileveranse for vedtatt plan med data for midlertidig bygge- og anleggsforbud Kartverket EPHORTE
2020/25329 20210409 09.04.2021 Inngående brev Utbetalingsanmodning - Utvalgte kulturlandskap, 870311532 Landbruksdirektoratet EPHORTE
2021/1127 20210409 09.04.2021 Inngående brev Søknad om deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning - fradeling av tomt 05 - gbnr 79/47 - Berg-Garli Setersameie Berg-Garli Setersameie EPHORTE
2021/1130 20210409 09.04.2021 Inngående brev Søknad om tiltak - Endring av bygg - utvendig tilbygg mindre enn 50 m² - Ekserveien 1 - 47/102 MIDTTØMME ENTREPRENØR AS EPHORTE
2019/387 20210409 09.04.2021 Inngående brev Varsel om hogst av kantskog langs Gaula i Midtre Gauldal kommune fra Almåskroken mot grensa til Holtålen kommune STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTE
2019/635 20210409 09.04.2021 Inngående brev Rammeavtale - tilkallingsvikar - Enhet for pleie og omsorg - 010421-310322- Solfrid Hopen Solfrid Hopen EPHORTE
2021/962 20210409 09.04.2021 Inngående brev Informasjon om attester, arbeidsforhold og noen spørsmål Spyridoula Lymniati EPHORTE
2021/1121 20210409 09.04.2021 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), gbnr 41/1 i Midtre Gauldal (5027) Landbruksdirektoratet EPHORTE
2021/1002 20210409 09.04.2021 Inngående brev Klage på endringsvedtak,, ref: PlanID 16482016012 Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig Trondheim AS EPHORTE
2021/1137 20210409 09.04.2021 Inngående brev Tilleggskurs om gnagermidler på landbrukseiendom - Norsk landbruksrådgiving Trøndelag - 07.04.2021 STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTE
2019/636 20210409 09.04.2021 Inngående brev Rammeavtale - tilkallingsvikar - Enhet for pleie og omsorg - 010421-300921 - Ann-Mari Skjærvold Ann-Mari Skjærvold EPHORTE
2021/1131 20210409 09.04.2021 Inngående brev Søknad om permisjon - 150421 - Nina Bratt Staverløkk Nina Bratt Staverløkk EPHORTE
2021/1049 20210409 09.04.2021 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - sykavl, ***** Landbruksdirektoratet EPHORTE
2019/4740 20210409 09.04.2021 Utgående brev Byggesaksbehandling - Godkjent søknad om endring av gitt tillatelse - omgjøring av carport til garasje - gbnr 45/47 - Spjeldbakkan 13, 7290 Støren - tiltakshaver Gunnar Killingberg Gunnar Atle Killingberg EPHORTE
2021/1117 20210409 09.04.2021 Utgående brev Matrikkelbrev gbnr 45/88 etter sammenslåing med gbnr 45/96 Gudrun S Granøien og Oddbjørn Granøien EPHORTE
2021/458 20210409 09.04.2021 Utgående brev Oppsigelse av plass i barnehage - 2021 ***** EPHORTE
2021/643 20210409 09.04.2021 Utgående brev Arbeidsavtale - 100% fast stilling som leder for Psykisk helsearbeid og rus Ellen Hage EPHORTE
2021/936 20210409 09.04.2021 Inngående brev Søknad om stilling Marthe Malum EPHORTE
2021/1119 20210409 09.04.2021 Inngående brev Anmodning om oppstart - Engan Leir Per Knudsen Arkitektkontor AS EPHORTE
2021/1122 20210409 09.04.2021 Inngående brev Krav om retting av feil og mangler i matrikkelen - gbnr 400/1 - Lars Kåre Stensås Lars Kåre Stensås EPHORTE
2021/1103 20210409 09.04.2021 Utgående brev Bekreftelse på mulighet for å gjennomføre videreutdanning - Håvard Ler Håvard Ler EPHORTE
2020/4669 20210409 09.04.2021 Inngående brev Forslag sanitæranlegg Ramstadsjøen Scanox AS EPHORTE
2020/58428 20210409 09.04.2021 Inngående brev Søknad om stilling Nahed Ossman Ali Mohammed EPHORTE
2021/931 20210409 09.04.2021 Utgående brev Vedtak - avslag - spesialundervisning - ***** ***** - våren 2021 ***** EPHORTE
2021/458 20210409 09.04.2021 Utgående brev Tilbaketrekking av oppsigelse plass i barnehage - 2021 ***** EPHORTE
2021/458 20210409 09.04.2021 Utgående brev Oppsigelse av plass i barnehage - 2021 ***** EPHORTE
2021/3 20210409 09.04.2021 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Axel Mathias Sanderud Axel Mathias Sanderud EPHORTE
2021/658 20210409 09.04.2021 Inngående brev Søknad om tilskudd til kulturformål 2021 - Soknedal og Støren skolekorps Soknedal og Støren Skolekorps EPHORTE
2020/1024 20210409 09.04.2021 Inngående brev Attestasjon av ressurskrevende tjenester for 2020 Revisjon Midt-Norge SA EPHORTE
2020/55718 20210409 09.04.2021 Inngående brev Vedtak om driftstilskudd Landbruksdirektoratet EPHORTE
2021/1123 20210409 09.04.2021 Inngående brev Søknad om permisjon - Lise Solberg Lise Solberg EPHORTE
2021/1124 20210409 09.04.2021 Inngående brev Søknad om permisjon - 030321 - Grete Weiseth Grete Weiseth EPHORTE
2020/25433 20210409 09.04.2021 Utgående brev Vedr. ISY WinMap GeoInnsyn og ISY WinMap InnbyggerDialog og innføring i Midtre Gauldal kommune Norconsult Informasjonssystemer AS EPHORTE
2021/1057 20210409 09.04.2021 Utgående brev Matrikkelbrev gbnr 1/39 etter sammenslåing med gbnr 1/41 Kristian Kjelstad EPHORTE
2021/1013 20210409 09.04.2021 Utgående brev Matrikkelbrev gbnr 73/28 etter sammenslåing med gbnr 73/29 Margit Olava Nygård og Per Ingolv Nygård EPHORTE
2019/212 20210409 09.04.2021 Utgående brev Ekstraordinært omstillingsprosjekt Midtre Gauldal kommune - skisse for finansiering TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTE
2019/4733 20210409 09.04.2021 Inngående brev Avgjørelse etter pasient- og brukerrettighetsloven - støttekontakt - ***** ***** STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTE
2021/1125 20210409 09.04.2021 Inngående brev Søknad om permisjon - 170321 - Eva Karin Aune Eva Karin Aune EPHORTE
2021/1126 20210409 09.04.2021 Inngående brev Søknad om permisjon - 090421 - Hege Vagnild Hege Vagnild EPHORTE
2019/677 20210409 09.04.2021 Inngående brev Rammeavtale - tilkallingsvikar - Enhet for pleie og omsorg - 010421-310322 - Hege Mari Moum Johansen Hege Mari Moum Johansen EPHORTE
2020/25433 20210409 09.04.2021 Utgående brev Bekreftelse på ordre - Innføring av ISY WinMap GeoInnsyn inkl. opsjon interaktiv visning av arealplandata Norconsult Informasjonssystemer AS EPHORTE
2021/1128 20210409 09.04.2021 Inngående brev Periodeplan 2021-2022-2023 Driv HMS EPHORTE
2020/771 20210409 09.04.2021 Inngående brev Opprydding Frøsetøran Peab Asfalt Norge AS EPHORTE