eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 200 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2017/1493 20170519 19.05.2017 Saksframlegg/innstilling Budal bo- og dagsenter: Evt. ombygging av ledig areal i 1.etg. (tidl. opprinnelige helsestasjon)
2017/1627 20170519 19.05.2017 Utgående brev Arbeidsavtale - Stillingsutvidelse - Fast 90 % stilling - Enhet for Pleie og omsorg, p.t. 50 % Midtre Gauldal sykehjem, avd. Røskafttunet / 40 % Hjemmehjelpstjenesten - F.o.m. 01.06.17 - Anne Mari Aasgård Anne Mari Aasgård
2017/1096 20170519 19.05.2017 Utgående brev Vedtak etter matrikkelloven - retting i Matrikkelen - gbnr 150/1 Joar Edvin Flatås
2017/1301 20170519 19.05.2017 Utgående brev Byggesaksbehandling - Godkjent Søknad om oppsetting av levegg mellom gbnr 47/96 og gbnr 47/123 Tiltakshaver: Atle Gunnes Atle Gunnes
2017/1626 20170519 19.05.2017 Utgående brev Arbeidsavtale - Stillingsutvidelse - Fast 80,96 % stilling - Enhet for Pleie og omsorg, p.t. 60,56 % Hjemmehjelpstjenesten / 20,40 % Avdelinger for funksjonshemmede, Snurruhagen - F.o.m. 01.06.17 - Turid Reitan Børset Turid Reitan Børset
2017/1680 20170519 19.05.2017 Inngående brev Søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid 2017/2018 - ***** ***** ***** *****
2017/1679 20170519 19.05.2017 Inngående brev Anmodning om oppstartsmøte Storneset masseuttak - gbnr 230/10 og 230/28 Pro Invenia
2016/3410 20170519 19.05.2017 Utgående brev Referat dialogmøte 18.05.17 - ***** ***** *****
2017/1675 20170519 19.05.2017 Inngående brev Regional transportstøtte for 2016 - Lillerønning Snekkerifabrikk AS - tilsagnsnr RT 5/17 Sør-Trøndelag fylkeskommune
2017/1675 20170519 19.05.2017 Inngående brev Regional transportstøtte for 2016 - Støren Treindustri, Midtre Gauldal - tilsagnsnr RT 4/17 Sør-Trøndelag fylkeskommune
2017/1674 20170519 19.05.2017 Inngående brev Arbeidsavtale - 100 % faststilling lærer - Singsås oppvekstområde - fra 010817 - Camilla Solberg Johansen Camilla Solberg Johansen
2017/1673 20170519 19.05.2017 Utgående brev Lønnsutgifter 2017 - ***** ***** ***** ***** ***** Flyktningetjenesten Midtre Gauldal
2017/1676 20170519 19.05.2017 Inngående brev Høringsutkast - Forvaltningsrevisjon - sykefravær - Midtre Gauldal kommune Revisjon Midt-Norge IKS
2017/1671 20170519 19.05.2017 Utgående brev Lønnsutgifter 2017 - ***** ***** ***** ***** ***** Flyktningetjenesten Midtre Gauldal
2017/1670 20170519 19.05.2017 Utgående brev Attførings- uførepensjon *****
2017/1668 20170519 19.05.2017 Utgående brev Lønnsutgifter undervisning vår 2017 - ***** ***** ***** ***** ***** Flyktningetjenesten Midtre Gauldal
2017/1667 20170519 19.05.2017 Inngående brev Svar på nabovarsel - Fradeling av areal - gbnr 19/5 Soltun - kopi av brev til Atle Kosberg Statens vegvesen - Region midt
2017/1666 20170519 19.05.2017 Inngående brev Høring: Prinsipper for tilbudsplanlegging og økonomitildeling i utdanningssektoren i Trøndelag Sør-Trøndelag fylkeskommune
2017/84 20170519 19.05.2017 Utgående brev Tilskudd til bevaringsverdige husdyrraser - produksjonstilskudd pr 1.1.2017 OLAUG KJELLFRID RØSTE SÆTHER
2017/84 20170519 19.05.2017 Utgående brev Tilskudd til bevaringsverdige husdyrraser - produksjonstilskudd pr 1.1.2017 JOHANSEN ROGER
2017/84 20170519 19.05.2017 Utgående brev Produksjonstilskudd pr 1.1.2017 - vurdering feilopplysninger i søknad HOV JENS OLAV
2017/1598 20170519 19.05.2017 Utgående brev Vedtak etter matrikkelloven - retting i Matrikkelen - gbnr 299/3 Bjørn Idar Vinsnesbakk
2017/335 20170519 19.05.2017 Utgående brev Svar på søknad om bruk av minnegave Midtre Gauldal sykehjem
2017/1688 20170519 19.05.2017 Inngående brev Søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid 2017/2018 - ***** ***** *****
2017/916 20170519 19.05.2017 Inngående brev Forespørsel vedr. tinglyst eierseksjonering Brauten Eiendom AS
2017/919 20170519 19.05.2017 Inngående brev Arbeidsavtale - ferievikar innenfor perioden 25-32 - sommeren 2017 - EPLO - Britt Synnøve Hepsø Rosmo Britt Synnøve Hepsø Rosmo
2017/1686 20170519 19.05.2017 Inngående brev Arbeidsavtale - lærling - barne- og ungdomsarbeiderfaget - 2017-2019 - Gustav Grut Gustav Grut
Ingen tilgang 20170519 19.05.2017 Inngående brev Oppfriskningskurs i legemiddelhåndtering - Hilde Fodor Snøan AMBIO helse AS
2017/1621 20170519 19.05.2017 Inngående brev Grunnkurs i legemiddelhåndtering - Mari Synnøve Knutsen AMBIO helse AS
2017/1685 20170519 19.05.2017 Inngående brev Kompetansebevis for videregående opplæring - Maiken Nervik Maiken Nervik
2017/1684 20170519 19.05.2017 Inngående brev Varsel til arbeidsgiver om avvikling av foreldrepermisjon - ***** ***** *****
2017/1683 20170519 19.05.2017 Inngående brev Søknad om tilskudd for budsjettåret 2018 - N.K.S Veiledningssenter for pårørende N.K.S Veiledningssenter for pårørende - Midt Norge
2017/842 20170519 19.05.2017 Inngående brev Studiesenteret - ønske om møte før eiermøtet 30.05.17 Lavangen kommune
Ingen tilgang 20170519 19.05.2017 Inngående brev Melding om politisk vedtak - delfinansiering av strekningen E6 Ulsberg - Melhus med bompenger Melhus kommune
2017/1682 20170519 19.05.2017 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - gbnr 127/15 - Aina Staverløkk Aina Staverløkk
2017/1579 20170519 19.05.2017 Utgående brev Bekreftelse vedrørende eiendommen - gbnr 17/33 Lars Ole Busklein
2017/1681 20170519 19.05.2017 Inngående brev Søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid 2017/2018 - ***** ***** *****
2017/1457 20170518 18.05.2017 Inngående brev Årsregnskap 2016 - Gaula Senter AS Gaula Senter AS
2017/1406 20170518 18.05.2017 Utgående brev Matrikkelbrev gbnr 47/13 Midtre Gauldal kommune
2017/1637 20170518 18.05.2017 Utgående brev Uførepensjon - ***** ***** *****
2016/3627 20170518 18.05.2017 Inngående brev Søknad om refusjonsgaranti for barn bosatt i Midtre Gauldal kommune - våren 2017 - ***** ***** Rennebu kommune
2017/1142 20170518 18.05.2017 Utgående brev Godkjent søknad om riving deler av låve - gbnr 76/1 - 7288 Soknedal Tiltakshaver: Ann Kristin Solberg Byggspesialisten AS
2017/1511 20170518 18.05.2017 Inngående brev Søknad om stilling Goran Janosevic
2017/1648 20170518 18.05.2017 Inngående brev Uttalelse til ønske om utbedring av Køltjønna - forespørsel om kulturminneinteresser Sør-Trøndelag fylkeskommune
2017/1647 20170518 18.05.2017 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra normen og byggegrense på 15 m fra kommunal vei - påbygg - gbnr 45/1/33 - Ann Siri og Olav Steigedal Moe Ann Siri og Olav Steigedal Moe
2017/1646 20170518 18.05.2017 Inngående brev Servicerapport - skadedyr - Singsås barnehage Pelias
2017/1639 20170518 18.05.2017 Inngående brev Midlertidig arbeidsavtale - PP-rådgiver - 40 % vikariat - Helse og Familie - 080517-311217 - Kamilla Wojtovicz-Durnas Kamilla Wojtovicz-Durnas
Ingen tilgang 20170518 18.05.2017 Inngående brev Søknad om nedsettelse av gebyr for manglende ferdigattest - gbnr 105/6 Oddny Østhus
Ingen tilgang 20170518 18.05.2017 Utgående brev Ad reforhandling av driftsavtale NAV- Midtre Gauldal NAv Sør Trøndelag v/ Bodil Sandbakken
2017/1635 20170518 18.05.2017 Inngående brev Arbeidsavtale - ferievikar uke 26-32 - sommeren 2017 - Helse og Familie, avd Enslige mindreårige flyktninger - Nikolai Heimsbakk Nikolai Heimsbakk
2017/555 20170518 18.05.2017 Utgående brev Vedr. din søknad på stilling som lærling i Midtre Gauldal kommune Eva Karin Halseth m.fl.
Ingen tilgang 20170518 18.05.2017 Utgående brev Utbetaling av depositum - ***** ***** ***** ***** Soknedal Sparebank
2016/364 20170518 18.05.2017 Inngående brev NVE frafaller innsigelse til reguleringsplan for Nedre Nyhuslia boligfelt - Midtre Gauldal kommune . NVEs referanse: 201601039-8 Norges vassdrags- og energidirektorat
2017/84 20170518 18.05.2017 Utgående brev Tilskudd til bevaringsverdige husdyrraser - produksjonstilskudd pr 1.1.2017 Eldar Staverløkk
2017/1547 20170518 18.05.2017 Utgående brev Skolemiljø- foreløpig melding - ***** ***** ***** *****
2017/265 20170518 18.05.2017 Utgående brev Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2017 - Enhet for Pleie og omsorg - Rahwa Aregay Rahwa Aregay
2017/1615 20170518 18.05.2017 Utgående brev Leie av rom ved Gauldal videregående skole på GSK Gauldal videregående skole
2017/265 20170518 18.05.2017 Utgående brev Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2017 - Enhet for Pleie og omsorg - Mustafa Ali Hassan Mustafa Ali Hassan
2016/3613 20170518 18.05.2017 Utgående brev Arbeidsavtale - 100 % biblioteksjef - Midtre Gauldal folkebibliotek Ellen Næss Jensen
2017/1366 20170518 18.05.2017 Utgående brev Høringsbrev - boligtomt og vei - gbnr 166/1 - Dispensasjon fra reguleringsplan for Litlåsen hyttefelt FYLKESMANNEN I SØR-TRØNDELAG m.fl.
2017/1618 20170518 18.05.2017 Utgående brev Forhåndsvarsel om pålegg om retting og ileggelse av tvangsmulkt Ola Høeg
2017/394 20170518 18.05.2017 Utgående brev Tilbakebetaling av husleie for 1 mnd. under oppussing av leiligheten ***** ***** ***** ***** ***** *****
Ingen tilgang 20170518 18.05.2017 Utgående brev Tjenestebevis Siv Hugås Siv Hugås
2016/1883 20170518 18.05.2017 Utgående brev Ny beregning av lønnsansiennitet - Eva Sødal Kappler Eva Tabea Sødal Kappler
2017/501 20170518 18.05.2017 Inngående brev Uttalelse - Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel Midtre Gauldal kommune - gbnr 4011/29 Norges vassdrags- og energidirektorat
2017/1663 20170518 18.05.2017 Inngående brev Et spørsmål i forbindelse med eiendomsskatt - Åse Aune Åse Aune
2017/1662 20170518 18.05.2017 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - gbnr 131/1 - Wenche Amundsen Anshus Wenche Amundsen Anshus
2017/1662 20170518 18.05.2017 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - gbnr 131/1 - Stian Amundsen Anshus Stian Amundsen Anshus
2017/1660 20170518 18.05.2017 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - gbnr 34/2 - Rune Bjerke Rune Bjerke
2017/1660 20170518 18.05.2017 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - gbnr 34/2 - Siri Indseth Siri Indseth
2017/1468 20170518 18.05.2017 Inngående brev Sluttattest - Hege Anita Solemsmo Hege Anita Solemsmo
2017/1658 20170518 18.05.2017 Inngående brev Taushetserklæring - Hege Solemsmo Hege Solemsmo
2016/211 20170518 18.05.2017 Inngående brev Samordna uttalelse til høring - reguleringsplan - Bakketun - Midtre Gauldal kommune Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
2017/1657 20170518 18.05.2017 Inngående brev Arbeidsavtale - ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - sommeren 2017 - EPLO - Eirin Strømhylden Eirin Lyngen Strømhylden
2017/1369 20170518 18.05.2017 Inngående brev Arbeidsavtale - Fast 24,18 % assistent under utdanning som helsefagarbeider - Enhet for Pleie og omsorg, p.t. Trygghet og egenmestring - Tone Aas Tone Aas
Ingen tilgang 20170518 18.05.2017 Inngående brev Dokument 201719526-3 Dovrebanen – Km 498,1 - Gnr/bnr 47/6 - Midtre Gauldal kommune – Sør-Trøndelag fylke – Vedtak med avslag på søknad sendt fra Bane NOR SF Bane Nor
2017/121 20170518 18.05.2017 Inngående brev Analyseresultater Støren VV - 090517-120517 Alcontrol Stjørdal
2017/1649 20170518 18.05.2017 Inngående brev Arbeidsavtale - 100 % lærling i barne- og ungdomsarbeiderfaget i 2017-2018 - Åshild Engen Moen Åshild Engen Moen
2015/3861 20170518 18.05.2017 Inngående brev Reguleringsplanforslag - Løkkjvollen hytteområde Aune Transport
2017/1633 20170518 18.05.2017 Inngående brev Utlysning av midler 2017 - Støtte til videreutdanning - "Barnevern i et minoritetsperspektiv" Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
2017/510 20170518 18.05.2017 Inngående brev Dokumenter fra møte i Representantskapet for Midt-Norge 110-sentral IKS 16.05.2017 Midt-Norge 110-Sentral IKS
2017/1548 20170518 18.05.2017 Utgående brev Skolemiljø- foreløpig melding - ***** ***** ***** ***** ***** *****
2017/1092 20170518 18.05.2017 Utgående brev Vedtak - Søknad om godkjenning av plan for nydyrking - gbnr 163/3 - Erlend Røe Erlend Røe
2017/265 20170518 18.05.2017 Utgående brev Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2017 - Enhet for Pleie og omsorg - Eirin Bjerkset Eirin Bjerkset
2017/1574 20170518 18.05.2017 Utgående brev Arbeidsavtale - Fast 18,31 % helsefagarbeider helg - Enhet for Pleie og omsorg, p.t. Røskafttunet - F.o.m. 01.09.2017 - Ida Kjelstad Storm Ida Kjelstad Storm
2017/1512 20170518 18.05.2017 Inngående brev Søknad om stilling Goran Janosevic
2016/2721 20170518 18.05.2017 Inngående brev Oppfølging av minerallovens regler for drift på uttak - gbnr 230/7, 230/10/230/28 Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard
2017/265 20170518 18.05.2017 Utgående brev Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2017 - Enhet for Pleie og omsorg - Annette Bratt Staverløkk Annette Bratt Staverløkk
2016/2849 20170518 18.05.2017 Utgående brev Refusjon- gjestebarn - Vårhalvåret 2017- ***** ***** ***** Trondheim kommune
2017/1597 20170518 18.05.2017 Utgående brev Konkurransegrunnlag Reguleringsplan massedeponi Støren Næringsområde SWECO NORGE AS m.fl.
2017/555 20170518 18.05.2017 Utgående brev Arbeidsavtale helsearbeiderfaget 2017 - 2019 Maiken Nervik
2017/1478 20170518 18.05.2017 Utgående brev Arbeidsavtale - 50 % renholdsleder - Midtre Gauldal kommune - fra 010617 - Gunhild Talsnes Gunhild Talsnes
2017/1334 20170518 18.05.2017 Utgående brev Foreløpig svar - Søknad om utslippstillatelse for hytte - gbnr 49/38 - Ramstad, 7288 Soknedal - søker Harald Larsen Harald Larsen
2016/3703 20170518 18.05.2017 Utgående brev Svar angående henvendelse om utleie av lokaler ved Støren kulturhus til Støren kirkelige fellesråd og menighetsrådene i kommunen. Menighetsrådene i Midtre Gauldal m.fl.
2017/1612 20170518 18.05.2017 Utgående brev Utlysingstekst-assisterende rektor Støren barneskole Tore Wolden m.fl.
2016/3649 20170516 16.05.2017 Utgående brev Avvik mellom matrikkelen og grunnboka i Midtre Gauldal kommune Statens kartverk Tinglysing
2017/395 20170516 16.05.2017 Inngående brev Rapport fra Mattilsynet Mattilsynet
2016/3226 20170516 16.05.2017 Inngående brev Samtykke til deling fra Jordskifteretten - jfr Jordskifteloven § 3 - 35 Sør-Trøndelag jordskifterett
2017/1630 20170516 16.05.2017 Inngående brev Midlertidig arbeidsavtale - ferievikar innenfor perioden uke 25 - 32 - sommeren 2017 - Enhet for pleie og omsorg - Renate Johansen Renate Johansen
2017/1441 20170516 16.05.2017 Inngående brev Husleiekontrakt - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
2017/1441 20170516 16.05.2017 Inngående brev Avtale mellom ***** ***** ***** Midtre Gauldal kommune og NAV Midtre Gauldal for leilighet i ***** ***** ***** ***** ***** NAV Midtre Gauldal
2017/1441 20170516 16.05.2017 Inngående brev Husleiekontrakt - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
2017/1558 20170516 16.05.2017 Inngående brev Arbeidsavtale - 60,25 % vikariat lærer - Støren barneskole - 010817-310718 - Britt Janne Hakvåg Britt Janne Hakvåg
2017/1522 20170516 16.05.2017 Inngående brev Midlertidig arbeidsavtale - 90 % stilling - vikariat som pedagogisk leder - 080517-230617 - Berit Digre Berit Digre
2017/1441 20170516 16.05.2017 Inngående brev Avtale mellom ***** ***** ***** ***** Midtre Gauldal kommune og NAV Midtre Gauldal for leilighet i ***** ***** ***** ***** ***** NAV Midtre Gauldal
2017/1625 20170516 16.05.2017 Inngående brev Søknad om kjøp av tilleggsareal til boligtomt - gbnr 82/109 - Robert Laache Robert Laache
2017/450 20170516 16.05.2017 Inngående brev Rapporter salgs- og skjenkekontroller - 010517 - 160517 Securitas AS
Ingen tilgang 20170516 16.05.2017 Inngående brev Oppfriskningskurs i legemiddelhåndtering - Anne-Marie Aasgård AMBIO helse AS
2017/1511 20170516 16.05.2017 Inngående brev Søknad på stilling Dejan Nedeljkovic
2017/1631 20170516 16.05.2017 Inngående brev Midlertidig arbeidsavtale - ferievikar innenfor perioden uke 25 - 32 - sommeren 2017 - Enhet for pleie og omsorg - Ina Maria Aune Solberg Ina Maria Aune Solberg
2017/1616 20170516 16.05.2017 Inngående brev Klage på gebyr - ferdigattest - tilbygg carport - gbnr 82/36, 7288 Soknedal - tiltakshaver Kjersti Skjevdal Kjersti Skjevdal
2017/1335 20170516 16.05.2017 Inngående brev Protokoll generalforsamling Kommunekraft AS Kommunekraft AS
2016/2890 20170516 16.05.2017 Utgående brev Kvittering på mottatt endringsmelding Sør-Trøndelag jordskifterett
2017/1624 20170516 16.05.2017 Inngående brev Søknad om snøscootertrasé for rekreasjons- og isfiskekjøring - Almås - Hultsjøen Granbygda utmarkslag
2017/1622 20170516 16.05.2017 Inngående brev Midlertidig arbeidsavtale - ferievikar uke 26 - 32 - sommeren 2017 - Enhet helse og familie - avd Enslige mindreårige flyktninger - Åse Lill Salomonsen Åse Lill Salomonsen
2017/1478 20170516 16.05.2017 Inngående brev Arbeidsavtale - 50 % renholdsleder - Midtre Gauldal kommune - fra 010617 - Gunhild Talsnes Gunhild Talsnes
2017/993 20170516 16.05.2017 Inngående brev Besvart forespørsel - investeringstilskudd - Støren bo- og dagsenter Husbanken
2017/1148 20170516 16.05.2017 Utgående brev Foreløpig svar - Søknad om utslippstillatelse for hytte - innlegging av vannklosett i eksisterende hytte - gbnr 171/6 - 7298 Budal - søker Bente og Knut Fagerbekk Harald Larsen Rørlegger AS
2017/742 20170516 16.05.2017 Utgående brev Arbeidsavtale - Fast 80 % stilling - Leder for forvaltningskontoret i helse- og omsorgstjenesten i Midtre Gauldal kommune Margrethe Sesseng Fløttum
2017/742 20170516 16.05.2017 Saksframlegg/innstilling Ansettelsesvedtak - Fast stilling - 80 % leder for forvaltningskontoret i helse- og omsorgstjenesten i Midtre Gauldal kommune
Ingen tilgang 20170516 16.05.2017 Utgående brev Bekreftelse på mottatt reguleringsplanforslag - Nerøyen deponi Pro Invenia
2017/1634 20170516 16.05.2017 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak - basestasjon bredbånd - gbnr 117/1 - 7288 Soknedal - tiltakshaver Gauldal IKT AS Gauldal IKT AS
2017/1532 20170516 16.05.2017 Inngående brev Arbeidsavtale - 39,75 % vikariat lærer - Støren barneskole - 010817-311217 - Britt Janne Hakvåg Britt Janne Hakvåg
2017/204 20170516 16.05.2017 Inngående brev Innvilgelse av uførepensjon - ***** ***** ***** *****
2016/4109 20170516 16.05.2017 Inngående brev Oppfriskningskurs i legemiddelhåndtering - Laila Fossum AMBIO helse AS
Ingen tilgang 20170516 16.05.2017 Inngående brev Oppfriskningskurs i legemiddelhåndtering - Vibeke Wæraas AMBIO helse AS
2017/1632 20170516 16.05.2017 Inngående brev Midlertidig arbeidsavtale - ferievikar innenfor perioden uke 25 - 32 - sommeren 2017 - Enhet for pleie og omsorg - Kate Larsen Kate Larsen
2017/1629 20170516 16.05.2017 Inngående brev Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede - ***** ***** ***** *****
2017/1628 20170516 16.05.2017 Inngående brev Klage på vedtak - Delingsbehandling - fradeling av tomt H3 i Varghaugen hyttefelt - gbnr 138/1 Steinland Multiplan AS
2016/1445 20170516 16.05.2017 Inngående brev Støren beredskapsterminal - sluttrapport for håndtering av forurenset grunn Multiconsult AS
2017/1566 20170516 16.05.2017 Utgående brev Ungdom og kultur Mari Solberg
2017/1366 20170516 16.05.2017 Utgående brev Etterlyser informasjon Morten Sørløkken
2017/1308 20170516 16.05.2017 Utgående brev Vedtak - Søknad om reduksjon av gebyr - gbnr 400/1 John Idar Aasenhus
2017/159 20170516 16.05.2017 Utgående brev Svar vedr. tilganger/kontaktpersoner i Matrikkelen for brukere i Midtre Gauldal kommune Kartverket
2016/364 20170516 16.05.2017 Utgående brev Vedrørende uttalelse og vilkår for egengodkjenning - PlanID 16482016002 - Nedre Nyhuslia Boligfelt NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE)
2017/162 20170516 16.05.2017 Utgående brev Foreløpig svarbrev - Søknad om dispensasjon fra kommunedelplan Støren - byggegrense på 30 meter fra senterlinje spor - gbnr 46/27 Vegard Ler Solli
Ingen tilgang 20170516 16.05.2017 Utgående brev Forespørsel om bistand vedr. ortofoto Midtre Gauldal 2016 Norconsult Informasjonssystemer AS
2017/686 20170516 16.05.2017 Utgående brev Boligformidling: Skifte av leilighet v/ Singsås bo - og dagsenter - Endret husleie fra 1.06.17 *****
2017/1595 20170516 16.05.2017 Utgående brev Husleiekontrakt - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
2017/1420 20170516 16.05.2017 Utgående brev Vedr. varsel til arbeidsgiver om avvikling av foreldrepermisjon - ***** ***** ***** *****
2017/1312 20170516 16.05.2017 Utgående brev Høringsbrev - fradeling av areal - gbnr 136/2 - Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og reguleringsplan for Stimyra FYLKESMANNEN I SØR-TRØNDELAG m.fl.
2017/471 20170516 16.05.2017 Utgående brev Melding om vedtak - Søknad om nedsetting av gebyr - gbnr 3/290 BRAUTEN EIENDOM AS
2016/3740 20170516 16.05.2017 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale - 20 % vikar fagarbeider - Lysgården verksted - 210417-310517 - Kristin Sagen Kristin Sagen
2017/1495 20170516 16.05.2017 Utgående brev Vedr. varsel til arbeidsgiver om avvikling av foreldrepermisjon - ***** ***** ***** *****
2017/1595 20170516 16.05.2017 Utgående brev Husleiekontrakt ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
2017/1346 20170516 16.05.2017 Utgående brev Vedr. varsel til arbeidsgiver om avvikling av foreldrepermisjon - ***** ***** *****
2017/1428 20170516 16.05.2017 Utgående brev Vedr. varsel til arbeidsgiver om avvikling av foreldrepermisjon - ***** ***** ***** *****
2017/818 20170516 16.05.2017 Utgående brev Matrikkelbrev gbnr 47/139 Henrik Presthus
2017/287 20170516 16.05.2017 Utgående brev Ref. Klage på vedtak - avslag på søknad om skoleplass ved Støren barneskole - ***** ***** ***** - Svar på krav om dekning av saksomkostninger etter at klagen ble tatt til følge Advokat Daniel F. Bakken
2017/1620 20170516 16.05.2017 Inngående brev Forespørsel om innsyn - konsesjonskraftpriser Ellen Sophie Noraas
2016/3799 20170516 16.05.2017 Inngående brev Vedr. høring av forslag til forskrift om hundehold i Midtre Gauldal kommune Sør-Trøndelag fylkeskommune
2017/36 20170516 16.05.2017 Inngående brev NAV har endret datoen for din siste dag med foreldrepenger - ***** ***** ***** *****
2016/1390 20170516 16.05.2017 Inngående brev Svar tilsyn - Solloftet, Støren Solloftet
2017/1511 20170515 15.05.2017 Inngående brev Søknad om stilling Danijela Kitanovic
2017/1514 20170515 15.05.2017 Inngående brev Søknad om stilling Kjerstin Heggvold
Ingen tilgang 20170515 15.05.2017 Saksframlegg/innstilling 16482015002_Rp_Solberg Steinbrudd og deponi_2gangsbehandling_merknader_SLUTTVEDTAK
2017/1273 20170515 15.05.2017 Inngående brev Søknad om stilling Monica Næve
2017/1270 20170515 15.05.2017 Inngående brev Søknad om stilling Jan Ove Aasenhus
2017/1273 20170515 15.05.2017 Inngående brev Søknad om stilling Unni T. Brattset Hermo
2017/1517 20170515 15.05.2017 Saksframlegg/innstilling Dispensasjonsbehandling - Midlertidig dispensasjon for uttak av stein og videre drift av bruddet inntil ny reguleringsplan er vedtatt - gbnr 45/1 - Dispensasjon fra kommunedelplan Støren
2017/1608 20170515 15.05.2017 Inngående brev Midlertidig arbeidsavtale - tilkallingsvikar - Singsås oppvekst - 180417 - 310717 - Eva-Tabea Sødal Kappler Eva-Tabea Sødal Kappler
2017/1430 20170515 15.05.2017 Inngående brev Uttalelse til søknad om tillatelse til ombygging av landbruksveg Bonesvollvegen på 67/1 i Midtre Gauldal kommune Regional utvikling, Areal og miljø
2017/1610 20170515 15.05.2017 Inngående brev Midlertidig arbeidsavtale - 50 % vikar lærer - Singås oppvekstområde - 010817 - 311217 - Ingvild Sandberg Ingvild Sandberg
2017/1305 20170515 15.05.2017 Utgående brev Melding om vedtak - tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel mv - 060217 - 190217 - ***** ***** ***** *****
2017/1611 20170515 15.05.2017 Inngående brev Fagbrev - Barne- og ungdomsarbeiderfaget - Mette Braaten Singsaas Mette Bråten Singsaas
2017/1609 20170515 15.05.2017 Inngående brev Midlertidig arbeidsavtale - ferievikar innenfor perioden uke 25 - 32 - sommeren 2017 - Enhet for pleie og omsorg - Maren Løberg Maren Løberg
2017/1063 20170515 15.05.2017 Inngående brev Kvittering for nabovarsel - gbnr 131/3 Janne Wæraas
Ingen tilgang 20170515 15.05.2017 Inngående brev Saldo/Utbetalingskort - journalnr 13/500133 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
2017/238 20170515 15.05.2017 Utgående brev Melding om vedtak - tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel mv - 220217 - 030317 - ***** ***** *****
2017/1464 20170515 15.05.2017 Inngående brev AFP - ***** *****
2017/238 20170515 15.05.2017 Utgående brev Melding om vedtak - tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel mv - 220317 - 220317 - ***** ***** *****
2017/1101 20170515 15.05.2017 Utgående brev Melding om vedtak - tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel mv - 010117 - 120317 - ***** ***** *****
2017/1023 20170515 15.05.2017 Inngående brev Krav om tilbakebetaling av tilskudd til Den katolske kirke - behovet for oppdragsfullmakt KS advokatene
2017/1603 20170515 15.05.2017 Inngående brev Midlertidig arbeidsavtale - ferievikar innenfor perioden uke 25 - 32 - sommeren 2017 - Enhet for pleie og omsorg - Marit Løkken Marit Løkken
2017/1454 20170515 15.05.2017 Inngående brev Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede - ***** ***** *****
2017/1602 20170515 15.05.2017 Inngående brev Midlertidig arbeidsavtale - 40 % engasjement prosjektmedarbeider - Enhet for næring, plan og forvaltning - 150517 - 300917 - Ida Løseth Ida Løseth
2017/690 20170515 15.05.2017 Inngående brev Tilleggsopplysninger Edmund Morseth
2017/1577 20170515 15.05.2017 Utgående brev Refusjonsgaranti gjesteelev skoleåret 2017-18 - ***** ***** ***** ***** ***** Selbu kommune, sektor Oppvekst
2016/1445 20170515 15.05.2017 Utgående brev Foreløpig svar - Støren beredskapsterminal - Sluttrapport - gbnr 4011/26 BANE NOR SF
2017/1317 20170515 15.05.2017 Utgående brev Støren næringsområde. Invitasjon til forhandlinger om grunnerverv OPPLYSNINGSVESENETS FOND
2017/1273 20170515 15.05.2017 Inngående brev Søknad om stilling Elise Buseth
2017/1536 20170515 15.05.2017 Utgående brev Retting av feil og mangler i matrikkelen gnr 25 bnr 8, hytte Rognesdalen Ingebjørg Hovind
2017/1317 20170515 15.05.2017 Utgående brev Støren næringsområde. Invitasjon til forhandlinger om grunnerverv Sivert Nygaard
2017/1317 20170515 15.05.2017 Utgående brev Støren næringsområde. Invitasjon til forhandlinger om grunnerverv Rolf Flåteplass Moe
2017/1317 20170515 15.05.2017 Utgående brev Støren næringsområde. Invitasjon til forhandlinger om grunnerverv LUGGUM EIENDOM AS
2017/1317 20170515 15.05.2017 Utgående brev Støren næringsområde. Invitasjon til forhandlinger om grunnerverv Ørnulf Rognes
2017/1317 20170515 15.05.2017 Utgående brev Støren næringsområde. Invitasjon til forhandlinger om grunnerverv Eivind Magne Vik
2017/1317 20170515 15.05.2017 Utgående brev Støren næringsområde. Invitasjon til forhandlinger om grunnerverv Bjørn Nybjerkan
2017/1317 20170515 15.05.2017 Utgående brev Støren næringsområde. Invitasjon til forhandlinger om grunnerverv Sverre Moe
2017/1317 20170515 15.05.2017 Utgående brev Støren næringsområde. Invitasjon til forhandlinger om grunnerverv Roar Myren Skårvold
2017/1317 20170515 15.05.2017 Utgående brev Støren næringsområde. Invitasjon til forhandlinger om grunnerverv Kenneth Moe
2017/1570 20170515 15.05.2017 Utgående brev Oppnevning av settebarnevern grunnet inhabilitet Røros kommune, Barnevervtjenesten for Holtålen, Røros og Os kommuner
2017/1273 20170515 15.05.2017 Inngående brev Søknad om stilling May Doris Hage
2017/1273 20170515 15.05.2017 Inngående brev Søknad om stilling Tina Mari Kravik
2017/1270 20170515 15.05.2017 Inngående brev Søknad om stilling Mona Katrine Sundet
2017/1273 20170515 15.05.2017 Inngående brev Søknad om stilling Janne Røe
2017/1568 20170515 15.05.2017 Utgående brev Attest Monica Broen Monica Broen
2017/1600 20170515 15.05.2017 Inngående brev Søknad om kommunal bolig - ***** ***** *****
Ingen tilgang 20170515 15.05.2017 Inngående brev Svar på varsel om søksmål - ***** ***** - Midtre Gauldal kommune Kommunesektorens organisasjon
2017/1312 20170515 15.05.2017 Inngående brev Plankart - reguleringsplan Kristine Bye
Versjon:5.2.2.1