eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 200 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2021/905 20210512 12.05.2021 Saksframlegg/innstilling Ansettelsesvedtak - Fast stilling - 100% driftsoperatør/fagarbeider - vann og avløp - Eiendom og kommunalteknikk EPHORTE
2021/1480 20210512 12.05.2021 Saksframlegg/innstilling Vedtak av navn på adresseparsell 1090, 1770, 2270, 10010,10101, 10102, 30210, 30211, 20017, 20103, 20102,10002,10003,10103,10104, 3017,10108,1690, 20101, 30018, 30060,10112, 20603 og 20316 EPHORTE
2021/1504 20210511 11.05.2021 Inngående brev Politiattest - Silje Grønning Roksvaag Silje Grønning Roksvaag EPHORTE
2021/932 20210511 11.05.2021 Inngående brev Svar - tilbudsforespørsel - Midtre Gauldal kommune PricewaterhouseCoopers AS EPHORTE
Ingen tilgang 20210511 11.05.2021 Inngående brev Sluttutbetaling av tilskudd - SMIL, 981412389 Landbruksdirektoratet EPHORTE
2021/223 20210511 11.05.2021 Inngående brev Uttalelse om søknad om byggetillatelse - gbnr 152/3 Ole Magnus Vollum EPHORTE
2021/1509 20210511 11.05.2021 Inngående brev Arbeidsavtale - årsvikariat lærer - 100 % stilling - 010821-310722 - Marit Solem Marit Solem EPHORTE
2021/1510 20210511 11.05.2021 Inngående brev Midlertidig arbeidsavtale - rådgiver samfunnsutvikling og kultur - 010621-311021 - May Elin Olsen May Elin Olsen EPHORTE
2020/601 20210511 11.05.2021 Inngående brev Bane NOR Støren verksted - Igangsettingssøknad nr 6 ARKITEKTENE ASTRUP OG HELLERN AS EPHORTE
2021/889 20210511 11.05.2021 Utgående brev Foreløpig svar - søknad om tilskudd til tiltak i beiteområder - elektronisk overvåkningsutstyr - Singsås vestre beitelag SA SINGSÅS VESTRE BEITELAG SA EPHORTE
2021/1491 20210511 11.05.2021 Inngående brev Politiattest - Monica Aune Monica Aune EPHORTE
2021/210 20210511 11.05.2021 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale - vikariat - 80 % sykepleier - Enhet for Pleie og omsorg, p.t. sykehjemmet - F.o.m. 01.06.21 t.o.m. 31.10.21 - Janne Engen Nyhus Janne Engen Nyhus EPHORTE
2020/1518 20210511 11.05.2021 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ferdigattest - gbnr 46/74 TKS HEIS AS EPHORTE
Ingen tilgang 20210511 11.05.2021 Utgående brev Byggesaksbehandling - Ferdigattest - Fritidsbolig og anneks - gbnr 214/28 REPPE BYGGTJENESTER AS EPHORTE
Ingen tilgang 20210511 11.05.2021 Utgående brev Vedr. kyllingfjøs Frank Harstad Arne Vaslag EPHORTE
2020/1176 20210511 11.05.2021 Inngående brev Dokumentet har mangler og kan ikke tinglyses Statens kartverk Tinglysing EPHORTE
2021/1497 20210511 11.05.2021 Utgående brev Søknad for bosettingsår 1, DUF nr ***** ***** ***** NTL IMDI EPHORTE
2021/1502 20210511 11.05.2021 Inngående brev Godkjenning som helsefagarbeider - Silje Grønning Roksvaag Silje Grønning Roksvaag EPHORTE
2021/1162 20210511 11.05.2021 Utgående brev Krav om integreringstilskudd år 2-5 i 2021 IMDI - Integrerings- og mangfoldsdirektoratet EPHORTE
Ingen tilgang 20210511 11.05.2021 Inngående brev Vedr. brannrapport kyllingfjøs Harstad Arve Haugan Callister Rådgivning AS EPHORTE
2021/1329 20210511 11.05.2021 Utgående brev Vedtak - spesialundervisning - ***** ***** ***** - Støren ungdomsskole - våren 2021 ***** EPHORTE
2021/210 20210511 11.05.2021 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale - 21,13 % stilling - dagaktivitetstilbud for demente - Enhet for Pleie og omsorg - F.o.m. 02.06.21 t.o.m. 31.12.21 - Turid Røstvoll Turid Røstvoll EPHORTE
2021/212 20210511 11.05.2021 Inngående brev Etterlevelseskontroll for selvkost 2020 Revisjon Midt-Norge SA EPHORTE
2021/630 20210511 11.05.2021 Utgående brev Vedtak - spesialundervisning - ***** ***** ***** - Støren ungdomsskole - skoleåret 2021/2022 ***** EPHORTE
2021/868 20210511 11.05.2021 Inngående brev Tilbakemelding på høring av søknad om dispensasjon - fradeling av tilleggsareal - gbnr 134/2 STATENS VEGVESEN LILLEHAMMER KONTORSTED EPHORTE
2021/629 20210511 11.05.2021 Inngående brev Vedr. 202116735-3 - Fylkeskommunens uttalelse til søknad om dispensasjon fra kommuneplanens areadel for oppføring av uthus - Storburusjøveien1049 - 215/1/1. Midtre Gauldal Trøndelag fylkeskommune EPHORTE
2021/1492 20210511 11.05.2021 Inngående brev Høring - Presiseringer i definisjonen av naturskade i naturskadeforsikringsloven JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET EPHORTE
2021/1494 20210511 11.05.2021 Inngående brev Oppsigelse av stilling - Wivian Hjelmen Wivian Hjelmen EPHORTE
2021/606 20210511 11.05.2021 Inngående brev Behandling av klage på vedtak - bygging av landbruksvei - Midtre Gauldal - gbnr 121/1 STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTE
2020/25373 20210511 11.05.2021 Inngående brev Vedrørende overføring av Støren idrettspark til Støren Sportsklubb SOKNA IDRETTSLAG EPHORTE
2021/309 20210511 11.05.2021 Inngående brev Behandling av klage på vedtak ombygging av landbruksvei STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTE
Ingen tilgang 20210511 11.05.2021 Inngående brev Søknad om ferdigattest - gbnr 45/173 Jostein Larsen EPHORTE
Ingen tilgang 20210511 11.05.2021 Utgående brev Byggesaksbehandling - Ferdigattest - carport - gbnr 196/1 John Helge Sandberg EPHORTE
2021/1367 20210511 11.05.2021 Utgående brev Svar på klage på vedtak om redusert foreldrebetaling - ***** ***** ***** ***** EPHORTE
Ingen tilgang 20210511 11.05.2021 Utgående brev Vedr. søknad om oppføring av kyllingfjøs - gbnr 51/1 SIV ING ARNE VASLAG AS EPHORTE
2021/715 20210511 11.05.2021 Utgående brev Forlenget gyldighet - Arbeidsvarslingsplan - grunnundersøkelser E6 - Liøya, Støren VEISKILTKONSULENTEN AS EPHORTE
2021/1487 20210511 11.05.2021 Inngående brev Arbeidsavtale - 100 % fast stilling som psykiatrisk sykepleier - Psykisk helsearbeid og rus - Wivian Hjelmen Wivian Hjelmen EPHORTE
2021/1489 20210511 11.05.2021 Inngående brev Søknad om ferdigattest - hytte og uthus - gbnr 79/41 - Turid og Per Moum Per Moum EPHORTE
2021/1488 20210511 11.05.2021 Utgående brev Søknad om skoleplass i Melhus kommune - ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2021/1483 20210511 11.05.2021 Inngående brev Arbeidsavtale - ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - sommeren 2021 - enhet for pleie og omsorg - Aud Laugsand Aud Laugsand EPHORTE
2021/1346 20210511 11.05.2021 Saksframlegg/innstilling Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - firehjuls/ sekshjulstrekker - Anne Mette Samdal EPHORTE
2021/1328 20210511 11.05.2021 Utgående brev Vedtak - avslag - spesialundervisning - ***** ***** ***** - Støren ungdomsskole - våren 2021 ***** EPHORTE
2021/3 20210511 11.05.2021 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Anne Hagestuen Anne Hagestuen EPHORTE
2020/19952 20210511 11.05.2021 Inngående brev Rammeavtale - tilkallingsvikar - Enhet for pleie og omsorg - 010521-300921 - Tegsti Mehari Berhane Tegsti Mehari Berhane EPHORTE
2021/1490 20210511 11.05.2021 Inngående brev Rammeavtale - tilkallingsvikar - Enhet for pleie og omsorg - 010521-300921 - Aud Laugsand Aud Laugsand EPHORTE
2021/1053 20210511 11.05.2021 Inngående brev Vedtak om tvangsmulkt - Egenmeldt sykefravær (RA-0182) Statistisk Sentralbyrå EPHORTE
2021/1498 20210511 11.05.2021 Utgående brev Ekstratilskudd - Søknad for bosettingsår 1, DUF nr ***** ***** ***** NTL IMDI EPHORTE
2021/1499 20210511 11.05.2021 Utgående brev Ekstratilskudd - Søknad for bosettingsår 1, DUF nr ***** ***** ***** NTL IMDI EPHORTE
2021/1500 20210511 11.05.2021 Utgående brev Ekstratilskudd - Søknad for bosettingsår 1, DUF nr ***** ***** ***** NTL IMDI EPHORTE
2020/16485 20210511 11.05.2021 Utgående brev VS: Nydyrking på gbnr 260/1 Per Jan Morseth EPHORTE
2021/1503 20210511 11.05.2021 Inngående brev Høring - Forslag til endring i riksarkivarens forskrift - behandling av offentlige arkiver Arkivverket EPHORTE
2021/13 20210510 10.05.2021 Inngående brev Rutiner i forvaltning av kommunalt planregister og utarbeidet grunnlag fra Kartverket pr. mai 2021 Kartverket EPHORTE
2019/235 20210510 10.05.2021 Utgående brev Byggesaksbehandling - Godkjent søknad om tillatelse til tiltak - tilbygg <50 m2 - riving av deler av fritidsbolig - gbnr 216/8 - Fjelltun, Storburusjøen, 7387 Singsås - tiltakshaver Grethe Oliv Kjøsen og Per Arne Talsnes BØRØ BYGGSERVICE AS EPHORTE
2021/1375 20210510 10.05.2021 Utgående brev Bekreftelse på drift - Roger Johansen Roger Johansen EPHORTE
2021/1479 20210510 10.05.2021 Inngående brev Søknad om støtte - Kommunal kompensasjonsordning - SOLLOFTET v/ Wenche Eidem SOLLOFTET v/ Wenche Eidem EPHORTE
2018/3498 20210510 10.05.2021 Utgående brev Matrikkelbrev gbnr 5/17 etter sammenslåing med gbnr 5/22 Atle Grytdal EPHORTE
2016/3343 20210510 10.05.2021 Inngående brev Søknad om ferdigattest - gbnr 121/2 Byggmester Jostein Brattset EPHORTE
2021/1455 20210510 10.05.2021 Inngående brev Taushetserklæring - Joakim Romsås Joakim Romsås EPHORTE
2021/1456 20210510 10.05.2021 Inngående brev Arbeidsavtale - sommerjobb for ungdom - Soknedal barnehage - Ina Cecilie Nyhus Ina Cecilie Nyhus EPHORTE
2021/646 20210510 10.05.2021 Inngående brev Unntak fra dialogmøte 2 i regi av NAV - ***** ***** ***** NAV Midtre Gauldal EPHORTE
2021/1457 20210510 10.05.2021 Inngående brev Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2021 - Enhet for pleie og omsorg - Torbjørg Skjærli Torbjørg Skjærli EPHORTE
Ingen tilgang 20210510 10.05.2021 Utgående brev Byggesaksbehandling - Ferdigattest - Anneks - gbnr 3/25 Morten Flåteplass EPHORTE
2016/1187 20210510 10.05.2021 Utgående brev Byggesaksbehandling - Ferdigattest -påbygg til bolig - gbnr 147/22 Odd Egil Brobakk EPHORTE
2021/24 20210510 10.05.2021 Utgående brev Rammeavtaler 2021 - EKT Signe Sveum EPHORTE
2021/127 20210510 10.05.2021 Utgående brev Rammeavtale - Tilkallingsvikar - Enhet for Pleie og omsorg - F.o.m. 01.05.21 t.o.m. 30.09.21 - Kristin Camille Kristin Camille EPHORTE
2021/127 20210510 10.05.2021 Utgående brev Rammeavtale - Tilkallingsvikar - Enhet for Pleie og omsorg - F.o.m. 01.05.21 t.o.m. 30.09.21 - Anne Lise Bergsmyr Anne Lise Bergsmyr EPHORTE
Ingen tilgang 20210510 10.05.2021 Inngående brev Søknad om ferdigattest - gbnr 130/22 Tømrer Vagnild AS EPHORTE
2021/1446 20210510 10.05.2021 Inngående brev Søknad om seksjonering - gbnr 3/294 - Folstadtunet B3 - Heimdal eiendomsmegling AS Heimdal eiendomsmegling AS EPHORTE
2021/1449 20210510 10.05.2021 Inngående brev Søknad uten ansvarsrett Nytt bygg - driftsbygning i landbruk med samlet areal under 1000 m2 Sørbygda 1036 - gbnr 107/1 - Terje Fagerbæk Terje Fagerbæk EPHORTE
2021/1449 20210510 10.05.2021 Inngående brev VS: Vedlegg til byggesøknad - gbnr107/1 Terje Fagerbæk EPHORTE
2021/1451 20210510 10.05.2021 Inngående brev Rammeavtale - tilkallingsvikar - Enhet for pleie og omsorg - 010521-300921 - Anne Lise Bergsmyr Anne Lise Bergsmyr EPHORTE
2021/1452 20210510 10.05.2021 Inngående brev Søknad om deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning - fradeling av grunneiendom - gbnr 193/1 - rekvirent Vebjørn Langlete Vebjørn Langlete EPHORTE
2021/1453 20210510 10.05.2021 Inngående brev Databrukerkontrakt - Kristin Camille Kristin Camille EPHORTE
2019/3534 20210510 10.05.2021 Inngående brev Angående fradeling av hyttetomter ved Ramstadsjøen Hallstein Enodd EPHORTE
2021/1466 20210510 10.05.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - gbnr 281/2 - Ann-Mari Nordløkken Ann-Mari Nordløkken EPHORTE
2021/1472 20210510 10.05.2021 Inngående brev Legeerklæring - Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede - ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2021/1476 20210510 10.05.2021 Inngående brev Søknad om støtte - Kommunal kompensasjonsordning - Vi to sko AS VI TO SKO AS EPHORTE
2021/1477 20210510 10.05.2021 Inngående brev Unntak fra dialogmøte 2 i regi av NAV - ***** ***** NAV Midtre Gauldal EPHORTE
2021/598 20210510 10.05.2021 Inngående brev Begrenset politiattest - Eli Sundlisæter ***** EPHORTE
2021/1425 20210510 10.05.2021 Utgående brev Erklæring ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2021/1415 20210510 10.05.2021 Utgående brev Husleiekontrakt ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2021/1460 20210510 10.05.2021 Inngående brev Søknad om driftstilskudd for 2021 - Midtre Gauldal Mental helse Midtre Gauldal Mental helse EPHORTE
2021/1461 20210510 10.05.2021 Inngående brev Konsesjonskraftsalg 2022 - orientering om priser og bistand fra Kommunekraft AS til salg Kommunekraft AS EPHORTE
2021/24 20210510 10.05.2021 Utgående brev Rammeavtaler 2021 - Eiendom og kommunalteknikk Elin Anshushaug EPHORTE
2021/905 20210510 10.05.2021 Utgående brev Fast stilling - 100% driftsoperatør/fagarbeider - vann og avløp - EKT Morten Langlete EPHORTE
2020/58428 20210510 10.05.2021 Utgående brev Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2021 - Enhet for Pleie og omsorg - Nina Øyan-Mogård Nina Øyan-Mogård EPHORTE
2021/1425 20210510 10.05.2021 Utgående brev Boligformidling HO-bolig ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2020/58428 20210510 10.05.2021 Utgående brev Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2021 - Enhet for Pleie og omsorg - Monica Søreng Monica Søreng EPHORTE
2020/58428 20210510 10.05.2021 Utgående brev Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2021 - Enhet for Pleie og omsorg - Petter Gylland Petter Gylland EPHORTE
2021/127 20210510 10.05.2021 Utgående brev Rammeavtale - Tilkallingsvikar - Enhet for Pleie og omsorg - F.o.m. 01.05.21 t.o.m. 30.09.21 - Nina Øyan-Mogård Nina Øyan-Mogård EPHORTE
2021/127 20210510 10.05.2021 Utgående brev Rammeavtale - Tilkallingsvikar - Enhet for Pleie og omsorg - F.o.m. 01.05.21 t.o.m. 30.09.21 - Monica Søreng Monica Søreng EPHORTE
2021/127 20210510 10.05.2021 Utgående brev Rammeavtale - Tilkallingsvikar - Enhet for Pleie og omsorg - F.o.m. 01.05.21 t.o.m. 30.09.21 - Petter Gylland Petter Gylland EPHORTE
2021/1105 20210510 10.05.2021 Utgående brev Vedtak - spesialundervisning - ***** ***** ***** - Støren ungdomsskole - våren 2021 ***** EPHORTE
2021/1425 20210510 10.05.2021 Utgående brev Husleieavtale i HO-bolig ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2021/715 20210510 10.05.2021 Inngående brev Søknad om fornying av varslingsplan VEISKILTKONSULENTEN AS EPHORTE
2021/3 20210510 10.05.2021 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Marius Hildrum Marius Hildrum EPHORTE
2021/710 20210510 10.05.2021 Inngående brev Vedrørende ladepunkter for elbil på Prestteigen Advokatene Hovstad, Kvernrød & Flatmo EPHORTE
2021/1462 20210510 10.05.2021 Inngående brev Midlertidig oppdragsavtale - støttekontakt - Enhet for pleie og omsorg avdeling Generelle tiltak - 100521-300921 - Trine Singsaas Trine Singsaas EPHORTE
2021/1463 20210510 10.05.2021 Inngående brev Dispensasjonssøknad - dispensasjon fra byggegrense - garasje - Fordalsveien 228 - gbnr 260/7 Patrick Dalberg EPHORTE
Ingen tilgang 20210510 10.05.2021 Inngående brev Søknad om ferdigattest - gbnr 45/207 - Anne Formo og Odd Arne Haugen Anne Formo og Odd Arne Haugen EPHORTE
2021/1464 20210510 10.05.2021 Inngående brev Tilsagn om tilskudd 2021 - trua naturtyper - Slåttemark - Blåora - gbnr 183/1 - Sverre Staverløkk Statsforvalteren i Trøndelag EPHORTE
2021/1465 20210510 10.05.2021 Inngående brev Tilsagn om tilskudd 2021 - trua naturtyper - Slåttemark - Øyaløkkja - gbnr 50/3 - Knut Trøen Statsforvalteren i Trøndelag EPHORTE
2021/1416 20210510 10.05.2021 Utgående brev Husleiekontrakt ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2021/1482 20210510 10.05.2021 Utgående brev Søknad om OU-midler - Kompetanseheving prosjektledelse prosjekteierskap og prosessledelse Kommunesektorens organisasjon EPHORTE
2021/1224 20210510 10.05.2021 Inngående brev Uttalelse vedrørende søknad om godkjenning av plan for nydyrking - gbnr 271/2, Midtre Gauldal kommune Samediggi/Sametinget EPHORTE
2021/1308 20210510 10.05.2021 Inngående brev Innkalling til generalforsamling i Kommunekraft AS 20. mai 2021 inkl. godkjent årsregnskap for 2020 Kommunekraft AS EPHORTE
2021/1472 20210510 10.05.2021 Inngående brev Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede - ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2021/868 20210510 10.05.2021 Inngående brev Fylkeskommunens uttalelse til søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for fradeling av tilleggsareal - 134/2. Midtre Gauldal kommune TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTE
2021/301 20210510 10.05.2021 Utgående brev Høringsbrev - søknad om å rive SEFRAK-bygning - gbnr - 5/1 - Folstadvegen 202 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTE
2021/943 20210510 10.05.2021 Inngående brev Kjørebok - motorferdsel i utmark - 2021 - Nils Jarle Botnan Nils Jarle Botnan EPHORTE
2021/1393 20210510 10.05.2021 Utgående brev EB-21/112 gbnr 3/1 Trude Heggdal EPHORTE
2021/301 20210510 10.05.2021 Utgående brev Avklaringer rundt byggesak - gbnr 5/1 MIDTTØMME ENTREPRENØR AS EPHORTE
2021/1077 20210510 10.05.2021 Inngående brev Svar: Tillatelse til ferdsel ihht vedtak Joar Endalsvoll EPHORTE
2021/1474 20210510 10.05.2021 Inngående brev Rammeavtale - tilkallingsvikar - Lysgården - 010521-311221 - Nina Moe Nina Moe EPHORTE
2021/1475 20210510 10.05.2021 Inngående brev Rammeavtale - tilkallingsvikar - Lysgården - 010521-311221 - Åshild Engen Moen Åshild Engen Moen EPHORTE
2021/492 20210510 10.05.2021 Inngående brev Unntak fra dialogmøte 2 i regi av NAV - ***** ***** NAV Midtre Gauldal EPHORTE
2020/1410 20210510 10.05.2021 Inngående brev Ettersendelse av dokumentasjon - gbnr 403/1/11 Singsås Fjellstyre EPHORTE
2021/1265 20210510 10.05.2021 Inngående brev Begrenset politiattest - ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2019/425 20210510 10.05.2021 Utgående brev Vedr. søknad om ferdigattest - gbnr 214/28 REPPE BYGGTJENESTER AS EPHORTE
2021/963 20210510 10.05.2021 Inngående brev Fylkeskommunens uttalelse til søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for fradeling av tilleggsareal fra 157/2 til 157/2/1 og 157/2/2. Midtre Gauldal kommune TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTE
2019/425 20210510 10.05.2021 Utgående brev Vedr. søknad om ferdigattest - gbnr 214/28 Reppe Byggtjeneste EPHORTE
2021/943 20210510 10.05.2021 Inngående brev Kjørebok - motorferdsel i utmark - 2020/2021 - Sigurd Storseth Sigurd Storseth EPHORTE
2021/1484 20210510 10.05.2021 Inngående brev Rammeavtale - tilkallingsvikar - Enhet for pleie og omsorg - 010521-300921 - Kristin Camille Kristin Camille EPHORTE
2021/726 20210510 10.05.2021 Utgående brev Svar på tilbakemelding på tildelte veiadresser for gbnr. 172/4 Dina Lie og Arnstein Gilberg EPHORTE
2021/1221 20210507 07.05.2021 Utgående brev Søknad om redusert bevillingsgebyr for alkoholomsetning for Midttun kafe og pub - Tilbakemedling Midttun kafe og pub EPHORTE
2020/25562 20210507 07.05.2021 Saksframlegg/innstilling Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for anlegging av vei frem til gbnr - 267/28 EPHORTE
2021/1158 20210507 07.05.2021 Inngående brev Uttalelse vedrørende søknad om dispensasjon - antennesystem med høyde over 5m - gbnr 174/3, Midtre Gauldal kommune Samediggi/Sametinget EPHORTE
2021/8 20210507 07.05.2021 Inngående brev Geovekstprosjekt 2021 - Referat fra oppstartmøte LACHTL12 Melhus-Skaun-Orkland-Midtre Gauldal kommuner Kartverket EPHORTE
2019/2954 20210507 07.05.2021 Inngående brev Rammeavtale - tilkallingsvikar - Enhet for pleie og omsorg - 010421-300921 - Eva Hov Aunøien Eva Hov Aunøien EPHORTE
2021/943 20210507 07.05.2021 Inngående brev Kjørebok - motorferdsel i utmark - 2021 - Arnt Ove Lodgaard Arnt Ove Lodgaard EPHORTE
2021/943 20210507 07.05.2021 Inngående brev Kjørebok - motorferdsel i utmark - 2021 - Jan Lasse Aase Jan Lasse Aase EPHORTE
2021/1427 20210507 07.05.2021 Inngående brev Oppsigelse av leilighet ved ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2021/1426 20210507 07.05.2021 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale - rådgiver samfunnsutvikling og kultur May Elin Olsen EPHORTE
2021/1436 20210507 07.05.2021 Inngående brev Søknadsskjema Endre Esbhaug EPHORTE
2021/1413 20210507 07.05.2021 Utgående brev Søknad - refusjonsgaranti - skoleåret 2021/2022 - ***** ***** Trondheim kommune v/oppvekstkontoret EPHORTE
2020/58428 20210507 07.05.2021 Utgående brev Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2021 - Enhet for Pleie og omsorg - Torbjørg Skjærli Torbjørg Skjærli EPHORTE
2021/936 20210507 07.05.2021 Utgående brev Arbeidsavtale årsvikariat lærer - 100% - Støren barneskole - Vegard Hammerås Vegard Hammerås EPHORTE
2021/1418 20210507 07.05.2021 Utgående brev Planavklaring - garasje - gbnr 44/17 - Erlend Bogen Erlend Bogen EPHORTE
2021/1419 20210507 07.05.2021 Inngående brev Oppsigelse av stilling som kantinemedarbeider på Rådhuset - Torbjørg Skjærli Torbjørg Skjærli EPHORTE
2021/282 20210507 07.05.2021 Inngående brev Søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid mai og juni 2021 - ***** ***** ***** EPHORTE
2021/868 20210507 07.05.2021 Inngående brev Uttalelse vedrørende søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for fradeling av tilleggsareal - Gbnr. 134/2, Midtre Gauldal kommune Samediggi/Sametinget EPHORTE
2021/1415 20210507 07.05.2021 Inngående brev Leietakere kommunal bolig ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Nav v/Ann Guri Horghagen EPHORTE
2021/1416 20210507 07.05.2021 Inngående brev Leietakere kommunal bolig - ***** ***** ***** ***** ***** ***** NAV v/Ann Guri Horghagen EPHORTE
2021/1431 20210507 07.05.2021 Inngående brev Søknad om permisjon - 010621-310821 - Hege Vagnild Hege Vagnild EPHORTE
2017/3846 20210507 07.05.2021 Inngående brev Midtre Gauldal kommune - Flatreitveien, Kvasshyllveien mfl. - tilråding Språkrådet EPHORTE
2016/3167 20210507 07.05.2021 Inngående brev Søknad om midlertidig brukstillatelse - gbnr 3/294 Midttømme entreprenør AS EPHORTE
2021/458 20210507 07.05.2021 Utgående brev Tilbaketrekking av oppsigelse av barnehageplass - 2021 ***** EPHORTE
2021/1420 20210507 07.05.2021 Inngående brev Signert leieavtale - Quadient pakkemaskin Quadient Finance Norge AS EPHORTE
2021/1421 20210507 07.05.2021 Inngående brev VS: Vedr gnr 45 bnr 36 vedlikehold av areal Gauldalsadvokatene EPHORTE
2021/458 20210507 07.05.2021 Utgående brev Tilbaketrekking av oppsigelse av barnehageplass - 2021 ***** EPHORTE
2021/658 20210507 07.05.2021 Utgående brev Tilrådning etter fordelingsnøkkel for tildeling av kulturmidler - idrett 2021 Jens Olav Hov m.fl. EPHORTE
2021/130 20210507 07.05.2021 Inngående brev Søknad om støtte til markedsføring - Wood Event Wood Event EPHORTE
2021/1430 20210507 07.05.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet - gbnr 225/2 - Olav Jomar Fjeseth Olav Jomar Fjeseth EPHORTE
2021/1434 20210507 07.05.2021 Inngående brev Taushetserklæring - Silje Grønning Roksvaag Silje Grønning Roksvaag EPHORTE
2021/1435 20210507 07.05.2021 Inngående brev Taushetserklæring - Kristin Camille Kristin Camille EPHORTE
2021/1393 20210507 07.05.2021 Utgående brev Bekreftelse om mottatt søknad - Søknad om dispensasjon fra LNF og byggeforbud langs vassdrag - Basmoen 7 -gbnr 3/1 Midtre Gauldal frivilligsentral EPHORTE
2017/3166 20210507 07.05.2021 Inngående brev NAV har innvilget søknaden din om pleiepenger - 010421-300621 - ***** ***** ***** EPHORTE
2021/1395 20210507 07.05.2021 Inngående brev Arbeidsavtale - 100 % fast stilling som adjunkt m/tilleggsutdanning - Soknedal skole - Anneli Berg Aasenhus Anneli Berg Aasenhus EPHORTE
2021/1411 20210507 07.05.2021 Utgående brev Brønnboring og drikkevannsforskriften - vannkvalitet med rensing ***** EPHORTE
2020/58443 20210507 07.05.2021 Utgående brev Krav om utestående lønn - tidligere henvisning - ***** ***** Fagforbundet Kompetansesenteret i Trøndelag EPHORTE
2021/5 20210507 07.05.2021 Utgående brev Vikaravtale - 60% stilling fysioterapeut Daniel Haugen Ngwenya EPHORTE
2021/1436 20210507 07.05.2021 Inngående brev Kartvedlegg Endre Esbhaug EPHORTE
2021/1276 20210507 07.05.2021 Inngående brev Innspill Trafikksikkerhetsplan - Jon Berg Jørgensen Jon Berg Jørgensen EPHORTE
2021/1417 20210507 07.05.2021 Inngående brev Oppsigelse av stilling - Karstein Karlsaune Karstein Karlsaune EPHORTE
2021/458 20210507 07.05.2021 Utgående brev Oppsigelse av plass i barnehage - 2021 ***** EPHORTE
2021/1433 20210507 07.05.2021 Inngående brev Databrukerkontrakt - Silje Grønning Roksvaag Silje Grønning Roksvaag EPHORTE
2021/1432 20210507 07.05.2021 Inngående brev Midlertidig arbeidsavtale - vikariat - 70,7% fagarbeider - Enhet for pleie og omsorg - Støren Bo- og dagsenter - 010621-310821 - Hege Vagnild Hege Vagnild EPHORTE
2017/3393 20210507 07.05.2021 Utgående brev Svar: Post i retur ved bruk av stedsadresse ved manglende veiadresse - Midtre Gauldal kommune Posten Norge AS EPHORTE
2021/1437 20210507 07.05.2021 Inngående brev Oppsigelse av stilling - Avdelingsleder ved enhet Pleie og omsorg - Ruth Elsbet Sveås Digre Ruth Elsbet Sveås Digre EPHORTE
2021/348 20210507 07.05.2021 Utgående brev Vedr. varsel om kritikkverdige forhold ***** EPHORTE
2021/1441 20210507 07.05.2021 Inngående brev Databrukerkontrakt - Amund Horg-Borg Amund Horg-Borg EPHORTE
2021/1438 20210507 07.05.2021 Inngående brev Arbeidsavtale - ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - sommeren 2021 - Enhet for pleie og omsorg - Amund Horg-Bordal Amund Horg-Bordal EPHORTE
2021/1439 20210507 07.05.2021 Inngående brev Rammeavtale - tilkallingsvikar - Enhet for pleie og omsorg - 010521-300921 - Amund Horg-Bordal Amund Horg-Bordal EPHORTE
2021/1440 20210507 07.05.2021 Inngående brev Taushetserklæring - Amund Horg-Borg Amund Horg-Borg EPHORTE
2021/1442 20210507 07.05.2021 Inngående brev Rammeavtale - tilkallingsvikar - lærer ved Støren barneskole - 040521-300621 - Marit Solem Marit Solem EPHORTE
2021/1444 20210507 07.05.2021 Inngående brev Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2021 - Enhet for Pleie og omsorg - Stine Ramseng Stine Ramseng EPHORTE
2021/1443 20210507 07.05.2021 Inngående brev Rammeavtale - tilkallingsvikar på legekontoret - 120421-311221 - Inger Berit Herreskilbred Inger Berit Herreskilbred EPHORTE
2021/855 20210507 07.05.2021 Inngående brev Protokoll IUA Sør-Trøndelag årsmøte 2021 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning EPHORTE
2021/555 20210507 07.05.2021 Saksframlegg/innstilling Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppføring av garasje - gbnr 89/9 EPHORTE
2021/868 20210506 06.05.2021 Inngående brev VS: Oversendelse av nabovarsel Håvard Vingelen EPHORTE
Ingen tilgang 20210506 06.05.2021 Inngående brev Ferdigattest - gbnr 221/2 BØRØ BYGGSERVICE AS EPHORTE
2021/1398 20210506 06.05.2021 Utgående brev Eiendommene 80/35 og 80/36 Joar Gynnild EPHORTE
2021/510 20210506 06.05.2021 Utgående brev Oversendelse av innspill i navnesak 21/121 Håkkådalen, Mølan-Mælan mfl. SPRÅKRÅDET EPHORTE
2021/936 20210506 06.05.2021 Utgående brev Arbeidsavtale årsvikariat lærer - 100% - Støren barneskole - Stine Krigsvoll Stine Krigsvoll EPHORTE
2020/1770 20210506 06.05.2021 Utgående brev Refusjonskrav Vår skoleåret 20/21 - ***** ***** ***** Trondheim kommune, sentralt fakturamottak org kode 581000 EPHORTE
2021/905 20210506 06.05.2021 Utgående brev Fast stilling - 100% driftsoperatør/fagarbeider - vann og avløp - Eiendom og kommunalteknikk Morten Langlete EPHORTE
2020/55718 20210506 06.05.2021 Inngående brev Utbetalingsanmodning tilskudd - 20/55718 Frank Harstad EPHORTE
2019/2885 20210506 06.05.2021 Inngående brev Regnskapssammendrag 2 + kvittering - Seterveien Reidar Horgøien EPHORTE
2021/982 20210506 06.05.2021 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 57/1 i Midtre Gauldal (5027) Landbruksdirektoratet EPHORTE
2021/105 20210506 06.05.2021 Inngående brev NAV har innvilget søknaden din om 80 % foreldrepenger - ***** ***** NAV FAMILIE- OG PENSJONSYTELSER EPHORTE
2021/1395 20210506 06.05.2021 Utgående brev Arbeidsavtale Anneli Berg Aasenhus - Soknedal skole Anneli Berg Aasenhus EPHORTE
2021/250 20210506 06.05.2021 Inngående brev Dialog vedrørende flomvurdering Tove Beate og Kjetil Malvik EPHORTE
2020/4622 20210506 06.05.2021 Utgående brev Refusjonskrav skoleåret 20/21 - Vår 21 ***** ***** Bærum kommune Grunnskoleavdelingen v/Trine Giæver EPHORTE
2021/1256 20210506 06.05.2021 Utgående brev Mangelbrev - anmodning om tilleggsinformasjon - Ett-trinns søknad - Søknad om oppføring av tilbygg til fritidsbolig - gbnr 290/12 KOTSØY BYGGELAG AS EPHORTE
2017/3393 20210506 06.05.2021 Inngående brev Svar: Post i retur ved bruk av stedsadresse ved manglende veiadresse - Midtre Gauldal kommune Posten Norge AS EPHORTE
Ingen tilgang 20210506 06.05.2021 Inngående brev Vedrørende ferdigmelding - gbnr 3/57 Roger Vinsnesbakk EPHORTE
2021/1407 20210506 06.05.2021 Inngående brev Høring om koronasertifikat - endringer i smittevernloven HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET EPHORTE
2021/105 20210506 06.05.2021 Inngående brev NAV har endret foreldrepengeperioden - ***** ***** ***** EPHORTE
2021/1412 20210506 06.05.2021 Inngående brev Søknad om fritak fra septiktømming 2021 - gbnr 36/8 - Bjarne Åsrønning Bjarne Åsrønning EPHORTE
2019/235 20210506 06.05.2021 Inngående brev VS: [Fwd: Re: Vedr. byggesak på eiendom gbnr 216/8] Børø Byggservice AS EPHORTE