eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 200 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2018/1565 20180423 23.04.2018 Inngående brev Søknad om stilling Eli Figenschow
2018/1616 20180423 23.04.2018 Utgående brev Spørsmål om innsyn Sissel Digre
Ingen tilgang 20180423 23.04.2018 Inngående brev Søknad om fritak fra slamtømming - gbnr 31/4 - Bente M K Askjemshalten Bente M. K. Askjemshalten
2018/417 20180423 23.04.2018 Inngående brev Søknad om stilling Bergljot Helen Storli
2018/932 20180423 23.04.2018 Inngående brev Søknad om stilling Linn Siri Skain
2018/1138 20180423 23.04.2018 Inngående brev Søknad om tilskudd til kulturformål 2018 - Soknedal skolekorps Soknedal skolekorps
2018/1615 20180423 23.04.2018 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak - tilbygg bolig - gbnr 224/30 - 7387 Singsås - tiltakshaver Martin Winsnes Malum Bygg AS
2018/1612 20180423 23.04.2018 Inngående brev Arbeidsavtale - 100 % fast stilling som lærer - Singsås oppvekstområde - fra 010818 - Eli Anita Fossum Eli Anita Fossum
2018/1527 20180423 23.04.2018 Inngående brev Tilsagn om tilskudd til Forebyggings- og tilretteleggingstilskudd - IA-virksomheter - ***** ***** ***** NAV Tiltak Trøndelag
2018/362 20180423 23.04.2018 Utgående brev Melding om vedtak - dispensasjonsbehandling - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - etablering av kjørevei til gbnr 177/25 - gbnr 177/2 Kari Anne Øien
2018/403 20180423 23.04.2018 Utgående brev Melding om vedtak - dispensasjonsbehandling - dispensasjon fra reguleringsplanen for Soknedal sentrum for oppfylling og etablering av riggområde - gbnr 82/26 AF Gruppen Norge AS
2018/1095 20180423 23.04.2018 Inngående brev Korrigering søknad om produksjonstilskudd 2017 Jens Sandrød
2018/1244 20180423 23.04.2018 Inngående brev Melding om korrigering - søknad produksjonstilskudd 2017 Even Indseth
2018/1602 20180423 23.04.2018 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan - avkjørsel fra vei til naust ved Samsjøen til eiendom gbnr 408/1/12 - Jorunn Hermo og Svend Inge Hugås Jorunn Hermo og Svend Inge Hugås
2018/1539 20180423 23.04.2018 Inngående brev Søknad om igangsettingstillatelse - påbygg/tilbygg hytte - gbnr 267/16 - Christian Mathisen Christian Mathisen
2018/1539 20180423 23.04.2018 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak - påbygg/tilbygg hytte - gbnr 267/16 - Fjelly, Nyådalen - 7387 Singsås - tiltakshaver Christian Mathisen Christian Mathisen
2017/3209 20180423 23.04.2018 Inngående brev Innspill - Kommunedelplan Støren - Aristoteles eiendom AS Aristoteles eiendom AS
2018/1597 20180423 23.04.2018 Inngående brev Krav om retting av feil og mangler i matrikkelen - gbnr 45/58 - Mats Bjørnbeth Mats Bjørnbeth
2017/2674 20180423 23.04.2018 Inngående brev Midtre Gauldal kommune - foreløpig melding i klagesak etter plan- og bygningsloven - gnr130 bnr4 - søknad om dispensasjon til fradeling av boligtomt FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL
2018/1603 20180423 23.04.2018 Inngående brev Anmodning om oppstartsmøte - deler av Soknesøran - 7290 Støren - gbnr 49/1 - tiltakshaver Midtre Gauldal kommune - Eiendom og kommunalteknikk Plankontoret
2018/1601 20180423 23.04.2018 Inngående brev Søknad om deling/rekvisisjon av oppmålingforretning - klarlegging av eksisterende grense - gbnr 179/6 - Ola Tovmo Ola Tovmo
2018/1599 20180423 23.04.2018 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - LMF-formål - riving av nåværende hytte, samt oppføring av ny hytte - gbnr 408/1/12 - Samsjøen - tiltakshaver Jorunn Hermo og Svend Inge Hugås Jorunn Hermo og Svend Inge Hugås
2017/3184 20180423 23.04.2018 Inngående brev Vedtak i klagesak - klage på vedtak om alternativ opplæringsarena - ***** ***** ***** ***** Fylkesmannen i Trøndelag
2018/1241 20180423 23.04.2018 Inngående brev Endring - Søknad om produksjonstilskudd, del 1 2018, frist 15. mars Per Johnny Fossum
2018/83 20180423 23.04.2018 Utgående brev Arbeidsavtale som ferievikar for sommeren 2018, uke 26-33. Enhet Helse og Familie, avd. Enslig mindreårige flyktninger Jannike Leer Endalsvoll. Jannike Leer Endalsvoll
2018/90 20180423 23.04.2018 Utgående brev Svar søknad sykepleier - Trude Desire Frammarsvik Trude Desiré Frammarsvik
2018/919 20180423 23.04.2018 Utgående brev Svar vedr. Nerøyen Deponi - vurdering av søknadsplikt etter pbl kap 20 Pro Invenia
2018/1458 20180423 23.04.2018 Utgående brev Ferdig søknad januar og februar (enkeltdager) Fylkesmannen i Trøndelag
2018/6 20180423 23.04.2018 Utgående brev Tilbaketrekking av oppsigelse av barnehageplass - 2018 *****
2018/1138 20180423 23.04.2018 Inngående brev Søknad om tilskudd til kulturformål 2018 - Støren skolekorps Støren skolekorps
2017/929 20180423 23.04.2018 Utgående brev Melding om vedtak - dispensasjonsbehandling - dispensasjon fra Kommunedelplan for Støren - fradeling av tilleggsareal fra gbnr. 5/1 til gbnr. 5/17 Tor-Odd Bones
2018/1444 20180423 23.04.2018 Utgående brev Oversendelse av klagesak til Fylkesmannen for endelig behandling FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2018/972 20180423 23.04.2018 Utgående brev Svar - Oppsigelse av stilling - 20,66 % helgestilling - Anne Kari Bøe Anne Kari Bøe
2018/1584 20180423 23.04.2018 Utgående brev Vedtak spesialundervisning skoleåret 2018/2019 - ***** ***** ***** ***** ***** *****
2018/83 20180423 23.04.2018 Utgående brev Arbeidsavtale som ferievikar sommeren 2018, uke 26-33. Enhet Helse og Familie, avd. Enslig mindreårige flyktninger - Ann Guri Horghagen. Ann Guri Horghagen
2018/1614 20180423 23.04.2018 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak - tilbygg, garasje/soverom - gbnr 84/2 - 7288 Soknedal - tiltakshaver Stein Are Dragset Idehus Refseth Bygg AS
2018/1613 20180423 23.04.2018 Inngående brev Oversendelse av kopi av brev fra Miljødirektoratet - Tillatelse til skadefelling av 1 bjørn i Midtre Gauldal kommune i perioden 11. - 12. april 2018 Miljødirektoratet
2018/1062 20180423 23.04.2018 Inngående brev Melding om korrigering søknad om produksjonstilskudd 2017 Ingmund Solberg
2018/1444 20180423 23.04.2018 Utgående brev Melding om vedtak - klagebehandling - vedtak om dispensasjon for etablering av mobilt betongblandeverk - gbnr 45/379 COOP NORGE SA m.fl.
2018/1608 20180423 23.04.2018 Inngående brev Taushetserklæring - Silje Græsli Silje Græsli
2018/1591 20180423 23.04.2018 Inngående brev Databrukerkontrakt - Silje Græsli Silje Græsli
2018/531 20180423 23.04.2018 Utgående brev Melding om vedtak - dispensasjonsbehandling - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for å dele etablert fritidseiendom - gbfnr 3/1/11 Knut Gunnar Frøseth
2018/513 20180423 23.04.2018 Utgående brev Melding om vedtak - dispensasjonsbehandling - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - tilbygg hytte og oppsetting av bur - gbnr 266/32 Ingebrigt Digre
2018/1607 20180423 23.04.2018 Inngående brev Søknad om fritak fra slamgebyr for gbnr 59/10 - Agnes Haukås Agnes Haukås v/Tore Haukås
2018/1574 20180423 23.04.2018 Inngående brev Midlertidig arbeidsavtale - vikariat 73,71 % vernepleier - EPLO, Avdelinger for funksjonshemmede, Snurruhagen - 160418-310818 - Marit Vinsnesbakk Marit Vinsnesbakk
2018/1610 20180423 23.04.2018 Inngående brev Arbeidsavtale - fast 80,69 % stilling som sykepleier - Støren bo- og dagsenter - Trude Enlid Waagen Trude Enlid Waagen
2018/314 20180423 23.04.2018 Inngående brev Søknad om kommunalt tilskudd til vedlikehold av private veier - gårdsveien fv 622 - Hyttehaug Lars Hyttehaug
2018/417 20180420 20.04.2018 Inngående brev Søknad om stilling Liv Hanne Israelsen
2018/1600 20180420 20.04.2018 Inngående brev Epikrise - ***** ***** Lundamo legesenter
2018/1031 20180420 20.04.2018 Inngående brev Vedr.tilskudd dyr på utmarksbeite Terje Tovmo
2018/894 20180420 20.04.2018 Utgående brev Intervju *****
2018/894 20180420 20.04.2018 Utgående brev Intervju *****
2017/3886 20180420 20.04.2018 Inngående brev Søknad om stilling Malin Logtu Rise
2018/1337 20180420 20.04.2018 Inngående brev Kartskisse med inntegnet trasé Geir Arne Mahlum
2017/2884 20180420 20.04.2018 Inngående brev Ny plantegning - anneks - Nylendan hyttefelt, 7288 Soknedal - gbnr 112/15 - tiltakshaver Oddvar Sunnset Oddvar Sunnset
2018/1595 20180420 20.04.2018 Inngående brev Karakterutskrift - Iselin Haugsmyr Løvik Iselin Haugsmyr Løvik
2018/314 20180420 20.04.2018 Inngående brev Søknad om kommunalt tilskudd til vedlikehold av private veier - Granmoveien Granmoveien
2018/1589 20180420 20.04.2018 Inngående brev Nabovarsel - som eier av gbnr 230/158 - tiltak på eiendommen gbnr 230/162 Ingebrigt Winsnes
2017/3348 20180420 20.04.2018 Inngående brev Søknad om mindre endring av bebyggelsesplan - PlanID 1998001 - gbnr 130/1 - for tiltak på gbnr 130/18 - Idehus Refseth bygg AS Kystplan
2018/90 20180420 20.04.2018 Utgående brev Vedrørende din søknad om sommerjobb - Malin Folstad Malin Folstad
2018/1315 20180420 20.04.2018 Inngående brev Byggesak på 3/295 - Foldstadtunet - Naboprotest fra Enodd og Flatmo Midttømme entreprenør AS
2018/1337 20180420 20.04.2018 Utgående brev Foreløpig tilbakemelding - Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - ATV m/belter Geir Arne Mahlum
2018/1458 20180420 20.04.2018 Inngående brev Næringsinntekt 2015-2016 Skatt Midt-Norge
2018/256 20180420 20.04.2018 Inngående brev Gauldal brann og redning IKS - Protokoll fra styremøte 180418 Gauldal brann og redning IKS
2018/1180 20180420 20.04.2018 Inngående brev Kjørebok 2017 og 2018 - Geir Arne Mahlum Geir Arne Malum
2016/1697 20180420 20.04.2018 Utgående brev Saldo/Utbetalingskort - journalnr 16/300112 - med kommunens merknader Fylkesmannen i Trøndelag
2018/1587 20180420 20.04.2018 Inngående brev Forhandlinger etter § 5.2 - Annen lønnsregulering - ***** ***** Delta Midtre Gauldal
2018/950 20180420 20.04.2018 Inngående brev Ettersendelse av situasjonsplan - gbnr 270/7 Midtre Gauldal kommune - Eiendom og kommunalteknikk
2018/1578 20180420 20.04.2018 Inngående brev Oppsigelse av stilling - 50 % ved Soknedal bo- og dagsenter - fra 010818 - Anne Marie Wike Anne Marie Wike
2018/1593 20180420 20.04.2018 Inngående brev Midlertidig arbeidsavtale - renholder - Basmoen ungdomsklubb - 090418 - 200619 - Nahed Ali Mohammed Nahed Ali Mohammed
2018/1592 20180420 20.04.2018 Inngående brev Søknad om leie av annen kommunal bolig - ***** ***** ***** *****
2018/1339 20180420 20.04.2018 Inngående brev Dispensasjonssøknad byggegrense - bygging av garasje - gbnr 230/162 Ingebrigt Winsnes
2018/1341 20180420 20.04.2018 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - bygging av garasje - gbnr 230/162 - 7387 Singsås - tiltakshaver Ingebrigt Winsnes Ingebrigt Winsnes
2018/314 20180420 20.04.2018 Inngående brev Søknad om kommunalt tilskudd til vedlikehold av private veier - Høstvoll/Høydalsveien Høstvoll/Høydalsveien
2018/1590 20180420 20.04.2018 Inngående brev Nabovarsel - som eier av gbnr 230/167 - tiltak på eiendommen gbnr 230/162 Ingebrigt Winsnes
2018/932 20180420 20.04.2018 Inngående brev Søknad om stilling Jomar Gylland
2018/894 20180420 20.04.2018 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad - IT-konsulent - Midtre Gauldal kommune Bård Strøm m.fl.
2017/3185 20180420 20.04.2018 Inngående brev Angående uttak av permisjon - ***** ***** ***** ***** *****
2017/1915 20180420 20.04.2018 Utgående brev Eventuell ekspropriasjon og forhåndstiltredelse av grunn regulert til tilførselsveg innenfor reguleringsplan Støren næringsområde Sivert Nygaard m.fl.
2018/1583 20180420 20.04.2018 Inngående brev Klage - eiendomsskatt 2018 - gbnr 34/17 - Jarle Rognes Jarle Rognes
2018/894 20180420 20.04.2018 Utgående brev Intervju *****
2018/1575 20180420 20.04.2018 Utgående brev Avtaler om leie av jord Bjørn Wang
2018/1586 20180420 20.04.2018 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - innbygging av veranda - gbnr 47/127 - Soknestunet 2 C - 7290 Støren - tiltakshavere Solfrid og Sverre Tangstad Solfrid og Sverre Tangstad
2018/1435 20180420 20.04.2018 Inngående brev Næringsinntekt 2015-2016 Skatt Midt-Norge
2018/1585 20180420 20.04.2018 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - bygging av skogsvei - gbnr 141/1 - Sigbjørn Haukås Sigbjørn Haukås
2018/1338 20180420 20.04.2018 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak - etablering av parkeringsplass/vei i forbindelse med hyttebygging - gbnr 408/1/12 - 7387 Singsås - Svend Inge Hugås Almås maskin
2018/432 20180420 20.04.2018 Utgående brev Arbeidsavtale - Fast 45,01 % stilling fagarbeider - Enhet for Pleie og omsorg, p.t. Singsås Bo- og dagsenter - Tiltredelse etter avtale - Oda Pernille Staverløkk Oda Pernille Staverløkk
2018/432 20180420 20.04.2018 Utgående brev Arbeidsavtale - Fast 51,94 % stilling fagarbeid - Enhet for Pleie og omsorg, p.t. Singsås Bo- og dagsenter - Tiltredelse etter avtale - Mary Rose Kant Mary Rose Kant
2018/1576 20180420 20.04.2018 Utgående brev Avtaler om leie av jord Bjørn Wang
2017/2394 20180420 20.04.2018 Inngående brev Tildeling av turnusplass for fysioterapeuter 150818 - 140819 - Trøndelag Fylkesmannen i Trøndelag
2018/1146 20180420 20.04.2018 Inngående brev NAV har innvilget søknaden din om foreldrepenger - ***** ***** ***** *****
2018/1560 20180420 20.04.2018 Inngående brev Søknad om fritak fra verv - Erling Lenvik Erling Lenvik
2018/894 20180420 20.04.2018 Utgående brev Søknad på IKT-stilling - venter på tilbakemelding Robert Røstad
2018/1519 20180420 20.04.2018 Utgående brev Vedtak etter matrikkelloven - retting i Matrikkelen - bygning nr; 184446855 og 184446863 - gbnr 224/1 Øydis Engelien Osøien
2018/1520 20180420 20.04.2018 Utgående brev Vedtak etter matrikkelloven - retting i Matrikkelen - bygning nr; 140672793 - gbnr 224/1 Øydis Engelien Osøien
2017/1257 20180420 20.04.2018 Utgående brev Matrikkelføring av jordskiftesak 17-049897REN-JTRD Flovollen Sør-Trøndelag jordskifterett
2017/1257 20180420 20.04.2018 Utgående brev Matrikkelføring av jordskiftesak 17-049897REN-JTRD Flovollen - gbnr 236/25 STATSKOG SF
2017/1257 20180420 20.04.2018 Utgående brev Matrikkelføring av jordskiftesak 17-049897REN-JTRD Flovollen - gbnr 234/3 Bernt Olav Reitstøen
2017/1257 20180420 20.04.2018 Utgående brev Matrikkelføring av jordskiftesak 17-049897REN-JTRD Flovollen - gbnr 234/1,2 Per Jan Reiten
2017/2008 20180420 20.04.2018 Utgående brev Svar vedr. henvendelse om byggesøknad 46/13 og 45/67 Karl Soknes
2017/3886 20180420 20.04.2018 Utgående brev Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2018 - Enhet for Pleie og omsorg - Elin Midthjell Elin Midthjell
2018/795 20180420 20.04.2018 Utgående brev Søknad om alminnelig skjenkebevilling - ny bevilling - skjenkested Gammeltunet Hanshus - søker Gammeltunet Hanshus AS Lensmannen i Midtre Gauldal m.fl.
2017/3886 20180420 20.04.2018 Utgående brev Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2018 - Enhet for Pleie og omsorg - Ann Iren Solberg Ann Iren Solberg
2018/40 20180420 20.04.2018 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale - renholder Basmoen ungdomsklubb Nahed Ali Mohammed
2018/1573 20180420 20.04.2018 Utgående brev Vedtak spesialundervisning skoleåret 2018/2019 - ***** ***** ***** ***** ***** *****
2018/432 20180420 20.04.2018 Utgående brev Korrigert arbeidsavtale - Fast 77,35 % stilling spesialsykepleier - Enhet for Pleie og omsorg, p.t. Støren Bo- og dagsenter - Tiltredelse etter avtale - Eli Figenschow Eli Figenschow
2018/83 20180420 20.04.2018 Utgående brev Arbeidsavtale som ferievikar for sommeren 2018, uke 26-33. Enhet Helse og Familie, avd. enslig mindreårige flyktninger - Åse Lill Salomonsen. Åse Lill Salomonsen
2018/1517 20180419 19.04.2018 Inngående brev Melding om tilsyn Arbeidstilsynet
2018/1581 20180419 19.04.2018 Inngående brev Taushetserklæring - Espen Sæther Espen Sæther
2018/1536 20180419 19.04.2018 Inngående brev Ettersendelse av økonomisk dokumentasjon - Arnt Jostein Buum Arnt Jostein Buum
2018/1576 20180419 19.04.2018 Inngående brev Avtaler om leie av jord Bjørn Wang
2018/1482 20180419 19.04.2018 Utgående brev Søknad om dispensasjon fra kravet til næringsinntekt - avløsertilskudd ved sykdom - ***** ***** Fylkesmannen i Trøndelag
2018/1552 20180419 19.04.2018 Utgående brev Trygghetstjeneste: Brukeravgift etter endt leieforhold *****
2018/1551 20180419 19.04.2018 Utgående brev Søknad om å beholde bjørn HE169 - Midtre Gauldal kommune Miljødirektoratet m.fl.
2018/880 20180419 19.04.2018 Inngående brev Fwd: Barkbilleovervåking 2018 - mer info Fylkesmannen i Trøndelag
2018/1555 20180419 19.04.2018 Utgående brev Vedtak spesialundervisning skoleåret 2018/2019 - ***** ***** ***** ***** *****
2018/1554 20180419 19.04.2018 Utgående brev Svar på klage - eiendomsskatt 2018 - gbnr 236/45 - Henrik Erland Garbers Henrik Erland Garbers
2018/1575 20180419 19.04.2018 Inngående brev Avtaler om leie av jord Bjørn Wang
2018/1582 20180419 19.04.2018 Inngående brev Midlertidig arbeidsavtale - 20,40 % vikariat assistent - Enhet for pleie og omsorg - avdeling for funksjonshemmede Snurruhagen - tom 310319 - Mari Synnøve Knutsen Mari Synnøve Knutsen
2018/1580 20180419 19.04.2018 Inngående brev Midlertidig arbeidsavtale - ferievikar innenfor perioden uke 25 - 32 - sommeren 2018 - Enhet for pleie- og omsorg - Andrea Eggen Gundersen Andrea Eggen Gundersen
2018/1572 20180419 19.04.2018 Inngående brev Søknad om redusert slamgebyr - gbnr 230/91 - Grete Myhre Grete Myhre
2018/156 20180419 19.04.2018 Inngående brev Søknad om stilling -Tilkallingsvikar Soknes Barnehage - Janne Lange Janne Lange
2018/975 20180419 19.04.2018 Utgående brev Høringsbrev søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - fradeling av tomt og oppføring av fritidsbolig/uthus - gbnr 24/1 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl.
2018/951 20180419 19.04.2018 Inngående brev SV: Signert møteprotokoll Representantskapsmøte 16/4-18, Revisjon Midt-Norge IKS Revisjon Midt-Norge SA
2018/1568 20180419 19.04.2018 Inngående brev Søknad om deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning - grensejustering - til fordel for gbnr 230/130 - gbnr 230/27 - 7387 Singsås - Ole Engesmo/Leif Harald Engesmo Ole Engesmo
2018/1565 20180419 19.04.2018 Utgående brev Utlysningstekst helsesøster Gerd Karin Aarhaug m.fl.
2018/1444 20180419 19.04.2018 Saksframlegg/innstilling Klagebehandling - vedtak om dispensasjon for etablering av mobilt betongblandeverk - gbnr 45/379
2018/417 20180419 19.04.2018 Inngående brev Søknad om stilling Sylwia Kowaliszyn
2018/417 20180419 19.04.2018 Inngående brev Søknad om stilling Åshild Aunsmo
2018/638 20180419 19.04.2018 Inngående brev Ettersendelse av dokumentasjon - deling/justering av grunneiendom - fradeling av hel parsell - gbnr 282/4 - rekvirent Dagrun M. Buseth Dagrun M Buseth
2018/1571 20180419 19.04.2018 Inngående brev Skjenkebevillinger - Samlet omsetningsoppgave for 2017 Hansa Borg Bryggerier AS
2018/1579 20180419 19.04.2018 Inngående brev Arbeidsavtale - 65,73 % stilling sykepleier natt - Enhet for pleie og omsorg - Støren bo- og dagsenter - Eila Røsbjørgen Eila Røsbjørgen
2017/1257 20180419 19.04.2018 Inngående brev Melding om rettskraftig og tinglyst sak - Krav om matrikkelføring - sak 17-049897REN-JTRD FLOVOLLEN Sør-Trøndelag jordskifterett
2018/1578 20180419 19.04.2018 Inngående brev Oppsigelse av stilling - 49, 33 % natt - Soknedal bo- og dagsenter - fra 010818 - Anne Marie Wike Anne Marie Wike
2018/203 20180419 19.04.2018 Inngående brev Innkalling og sakspapirer til møte med representantskapet 260418 Envina IKS
2018/1569 20180419 19.04.2018 Inngående brev Søknad om redusert tømming av slam Trude W. Bersvendsen
2018/1567 20180419 19.04.2018 Inngående brev Shell tomta Byggmester J. Helland AS
2018/234 20180419 19.04.2018 Inngående brev Særskilt tilskudd for enslige mindreårige flyktninger 17 - 20 år - 1. terminutbetaling 2018 IMDI - Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
2017/1223 20180419 19.04.2018 Inngående brev Påminnelse – Krav om databehandleravtale med Norsk Helsenett - Midtre Gauldal Kommune (970187715) Norsk Helsenett
2018/90 20180419 19.04.2018 Inngående brev CV og søknad sykepleier - Trude Desire Frammarsvik Trude Desiré Frammarsvik
2018/203 20180419 19.04.2018 Inngående brev Envina: Protokoll fra representantskap 18. april 2018 Envina IKS
2018/1566 20180419 19.04.2018 Inngående brev Søknad om skjenkebevilling - åpent arrangement - Soknahallen - 120518 - Støren musikkorps Støren Musikkorps
2018/1435 20180419 19.04.2018 Utgående brev Ferdig søknad 8.5 - 31.12.2017 Fylkesmannen i Trøndelag
2018/1577 20180419 19.04.2018 Inngående brev nedsettelse/ettergivelse av eiendomsskatt gnr 230 bnr. 91 Grete Myhre
2018/666 20180419 19.04.2018 Inngående brev Uttalelse til høring - søknad om dispensasjon for utvidelse av parkeringsplass - gbnr 132/2 Statens vegvesen - Region midt
2018/1536 20180419 19.04.2018 Inngående brev Mottatt kommunens uttalelse : ombygging av båsfjøs til løsdrift ammeku Innovasjon Norge
2018/720 20180419 19.04.2018 Inngående brev Tilsvar til høringsbrev - søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og vernesonen langs Igla - tilbygg våningshus - gbnr 82/22 Statens vegvesen - Region midt
2018/1570 20180419 19.04.2018 Inngående brev Veiledende satser for eget skogkulturarbeid - 2018 Fylkesmannen i Trøndelag
2017/1061 20180419 19.04.2018 Inngående brev Samtalereferat - Samarbeidsmøte med ***** ***** ***** NAV Midtre Gauldal
2018/894 20180419 19.04.2018 Inngående brev Søknad på IKT-stilling - venter på tilbakemelding Robert Røstad
2017/1785 20180419 19.04.2018 Utgående brev Foreløpig svar - Svar vedrørende etterspurt dokumentasjon - riving garasje/tilbygg bolighus samt oppsetting nytt tilbygg - gbnr 45/330 - Basmoen 11 b - 7290 Støren - tiltakshaver Geir Helge Austberg Geir Helge Austberg
2018/487 20180419 19.04.2018 Inngående brev Innvilgelse av søknad om dispensasjon fra krav om næringsinntekt - refusjon av avløsertilskudd - ***** ***** ***** Fylkesmannen i Trøndelag
2018/1566 20180419 19.04.2018 Utgående brev Søknad om skjenkebevilling - åpent arrangement - Soknahallen - 120518 - Støren musikkorps Støren Musikkorps v/ Knut Hovstad m.fl.
2018/1567 20180419 19.04.2018 Utgående brev Shell tomta BYGGMESTER J. HELLAND AS
2018/417 20180419 19.04.2018 Inngående brev Søknad om stilling Richard Chipunza
2018/1564 20180419 19.04.2018 Utgående brev Vedtak spesialundervisning skoleåret 2018/2019 - ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
2018/1460 20180419 19.04.2018 Utgående brev Ferdig søknad 13.1 - 31.3.2018 Fylkesmannen i Trøndelag
2018/403 20180418 18.04.2018 Saksframlegg/innstilling Dispensasjonsbehandling - dispensasjon fra reguleringsplanen for Soknedal sentrum for oppfylling og etablering av riggområde - gbnr 82/26
2018/83 20180418 18.04.2018 Utgående brev Arbeidsavtale som ferievikar for sommeren 2018 uke 26-33. Enhet Helse og Familie, avd. enslig mindreårige flyktninger - Nicolai Heimsbakk Nicolai Heimsbakk
2017/3393 20180418 18.04.2018 Saksframlegg/innstilling Adresseplan for Midtre Gauldal kommune
2018/932 20180418 18.04.2018 Inngående brev Søknad om stilling Thomas Hovstad
2018/1528 20180418 18.04.2018 Inngående brev Tilsagn om tilskudd til Forebyggings- og tilretteleggingstilskudd - ***** ***** NAV tiltak Trøndelag
2018/1380 20180418 18.04.2018 Inngående brev Referat fra møte i Bygg vei 6. april 2018 Rennebu kommune
2018/1435 20180418 18.04.2018 Inngående brev Utskrift Nav Nav Midtre Gauldal
2018/1559 20180418 18.04.2018 Inngående brev Høring – ekspertgrupperapport Inkluderende fellesskap for barn og unge Det Kongelige kunnskapsdepartement
2018/728 20180418 18.04.2018 Inngående brev Uttalelse - skjenkebevilling Melhus Lensmannskontor
2018/666 20180418 18.04.2018 Inngående brev Uttalelse til søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - utvidelse av parkeringsplass - gbnr 132/2 Fylkesmannen i Trøndelag
2018/1554 20180418 18.04.2018 Inngående brev Klage vedrørende fastsatt eiendomstakst (Gnr: 236 Bnr: 45) Henrik Erland Garbers
2018/449 20180418 18.04.2018 Inngående brev Uttalelse til søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - tilbygg av overbygd platting og oppsetting av nytt anneks - Bent Korssjøen - gbnr 227/5 - 12 Fylkesmannen i Trøndelag
2018/1553 20180418 18.04.2018 Inngående brev Nedgravd tank for fyringsolje - Brunkåsa 11, 7290 Støren - gbnr 3/108 Svein Håkon Granlund
2018/1417 20180418 18.04.2018 Inngående brev Merknader til nabovarsel - gbnr 271/2 Jostein Lian
2018/395 20180418 18.04.2018 Utgående brev Vedtak om spesialundervisning - våren 2018 - ***** ***** ***** ***** ***** Evaluering *****
2018/6 20180418 18.04.2018 Utgående brev Oppsigelse av plass i SFO - 2018 *****
2018/6 20180418 18.04.2018 Utgående brev Tilbaketrekking av oppsigelse av plass i SFO - 2018 *****
2018/531 20180418 18.04.2018 Saksframlegg/innstilling Dispensasjonsbehandling - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for å dele etablert fritidseiendom - gbfnr 3/1/11
2018/194 20180418 18.04.2018 Inngående brev Vedrørende - Innsending av komplett planforslag - Kryssløsning Frøsetvegen Asplan Viak
2018/1560 20180418 18.04.2018 Inngående brev Søknad om fritak fra politiske verv/Legeerklæring - Erling Lenvik Erling Lenvik
2018/194 20180418 18.04.2018 Inngående brev Innsending av komplett planforslag - Kryssløsning Frøsetvegen Asplan Viak
2018/837 20180418 18.04.2018 Inngående brev Uttalelse til søknad om skjenkebevilling Trøndelag Politidistrikt
2018/1541 20180418 18.04.2018 Utgående brev Stimuleringstilskudd til gratis hall- og baneleie 2018 Trøndelag fylkeskommune
2018/1437 20180418 18.04.2018 Utgående brev Ferdig søknad 8.1 - 9.2.18 Fylkesmannen i Trøndelag
2018/1073 20180418 18.04.2018 Inngående brev Korrigering til søknad PT 2017 Thomas Talsnes
2018/932 20180418 18.04.2018 Inngående brev Søknad om stilling Marius Eggen Kjelstad
2018/513 20180418 18.04.2018 Saksframlegg/innstilling Dispensasjonsbehandling - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - tilbygg hytte og oppsetting av bur - gbnr 266/32
2018/362 20180418 18.04.2018 Saksframlegg/innstilling Dispensasjonsbehandling - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - etablering av kjørevei til gbnr 177/25 - gbnr 177/2
2018/841 20180418 18.04.2018 Inngående brev Ettersendelse av dokumentasjon Fumo AS
2018/417 20180418 18.04.2018 Inngående brev Søknad om stilling Lena Skibnes
2018/417 20180418 18.04.2018 Inngående brev Søknad om stilling Konstantina Goteva
2018/1476 20180418 18.04.2018 Utgående brev Vedr. varsel til arbeidsgiver om avvikling av foreldrepermisjon - ***** ***** *****
Ingen tilgang 20180418 18.04.2018 Utgående brev Søknad om utvidelse av tomt på Prestteigen Steen Eiendom AS
2018/720 20180418 18.04.2018 Saksframlegg/innstilling Dispensasjonssøknad - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel- tilbygg våningshus - gbnr 82/22
2018/1435 20180418 18.04.2018 Inngående brev Bilag for skattetrekk og arbeidsgiveravgift Regnskap og kontortjenester
2016/1697 20180418 18.04.2018 Inngående brev Tilbakekalling av søknad om tilskudd til drenering av jordbruksjord Leif Slørdal
2018/1563 20180418 18.04.2018 Inngående brev Høring - Forslag til ny forskrift om pasientjournal Det kongelige helse- og omsorgsdepartement
2018/1561 20180418 18.04.2018 Inngående brev Midlertidig arbeidsavtale - ferievikar innenfor perioden uke 25 - 32 - sommeren 2018 - Enhet for pleie og omsorg - Bente Dyrvik Bente Dyrvik
2018/417 20180418 18.04.2018 Inngående brev Søknad om stilling Marte Aasen Enlid
2018/1460 20180418 18.04.2018 Inngående brev Utskrift NAV Nav Midtre Gauldal
2018/513 20180418 18.04.2018 Inngående brev Sametingets uttalelse - tilbygg til hytte og oppsetting av bur på gbnr 266/32 - Midtre Gauldal kommune Samediggi/Sametinget
2018/1367 20180418 18.04.2018 Saksframlegg/innstilling Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - ATV med belter - Ingebrigt Digre
2018/274 20180417 17.04.2018 Inngående brev Inngående gavemidler - Minnegave Pårørendeforening Soknedal Tj.s.
Versjon:5.2.2.1