eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 200 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2016/1234 20170216 16.02.2017 Utgående brev Delingsbehandling/jordlovsbehandling - fradeling av grunneiendom - gbnr 107/1 Oddny Sommervold Fagerbæk
2016/2169 20170216 16.02.2017 Utgående brev Ferdigattest - tilbygg bolig på gbnr 252/3 Sigrun Helene Mathisen
2017/390 20170216 16.02.2017 Utgående brev Vedtak - Melding om hogst i vernskog - gbnr 282/7 - Kristin Buseth Malum Kristin Buseth Malum
2016/309 20170216 16.02.2017 Inngående brev Purring på manglende dødsmeldinger Nasjonalt folkehelseinstitutt
2017/495 20170216 16.02.2017 Utgående brev Ansvarsgruppemøte - ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
2016/3613 20170216 16.02.2017 Utgående brev 2. gangs utlysing - fast stilling - 100 % biblioteksjef - Midtre Gauldal folkebibliotek NAV stilling m.fl.
2017/399 20170216 16.02.2017 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale tilkallingsvikar - Marlene Elda - Støren barnehage 25.01.17 - 31.07.17 Marlene Elda
2016/2723 20170216 16.02.2017 Utgående brev Søknad om startlån v/ kjøp av brukt bolig - ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
2017/230 20170216 16.02.2017 Inngående brev Uttalelse fra Fagforbundet - ID 1030 - fast stilling 25 % ved budbiltjenesten Fagforbundet
2016/3613 20170216 16.02.2017 Utgående brev Fast stilling - biblioteksjef - Midtre Gauldal folkebibliotek Laurits Thomas Rasmussen
2016/1327 20170216 16.02.2017 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Anders Lodgaard Anders Lodgaard
2017/226 20170216 16.02.2017 Inngående brev Haukdalsmyra - Ad begjæring om tiltredelse av eiendom Stamnæs Engelsen advokatfirma DA
2017/260 20170216 16.02.2017 Inngående brev Søknad om stilling Trine Aasenhus
2017/264 20170216 16.02.2017 Inngående brev Søknad om stilling Trine Aasenhus
2017/259 20170216 16.02.2017 Inngående brev Søknad om stilling Abdisa Adugna
2017/260 20170216 16.02.2017 Inngående brev Søknad om stilling Abdisa Adugna
2017/265 20170216 16.02.2017 Inngående brev Søknad om stilling Abdisa Adugna
2017/355 20170216 16.02.2017 Inngående brev Søknad om stilling Inger-Lise Mellemsæther
2016/3814 20170216 16.02.2017 Inngående brev Uttalelse til dispensasjon fra kommuneplanenes arealdel Mattilsynet
Ingen tilgang 20170216 16.02.2017 Inngående brev Samarbeidsutfordringer med ***** - Midtre Gauldal kommune St.Olavs Hospital - Divisjon Psykisk Helsevern
2016/2723 20170216 16.02.2017 Utgående brev Innvilget startlån v/kjøp av brukt bolig - Videre saksgang *****
2017/297 20170216 16.02.2017 Inngående brev Nabovarsel Gjertrud Kjønnås
2016/1592 20170216 16.02.2017 Inngående brev Karakterutskrift - Høgskolen i Innlandet - Kristin Grindstuen Kristin Grindstuen
2017/499 20170216 16.02.2017 Inngående brev Tilskudd til tiltak for økt sykkelbruk i kommuner og fylkeskommune - Invitasjon til å søke om midler for 2018 Statens vegvesen - Region midt
2017/469 20170216 16.02.2017 Utgående brev Mailkorrespondanse vedrørende fakturabeløp - oppgjør for veggrunn-Moøya Hugaas Entreprenør
2017/260 20170216 16.02.2017 Inngående brev Søknad om stilling Riskey Aman
2017/498 20170216 16.02.2017 Inngående brev Søknad om tilskudd til tiltak i beiteområder - Oppsetting av sperregjerde - Soknedal Beitelag Soknedal Beitelag
2016/286 20170216 16.02.2017 Inngående brev Vitnemål - Helsekoordinator - Sissel Lyngen Sissel Lyngen
2016/287 20170216 16.02.2017 Inngående brev Vitnemål - Helsekoordinator - Mariann Ler Mariann Ler
2017/94 20170216 16.02.2017 Inngående brev Vedr oppstart av reguleringsplanarbeid - Detaljplan for Litlåsen hyttefelt i Midtre-Gauldal kommune Sør-Trøndelag fylkeskommune
2017/503 20170216 16.02.2017 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak - riving av stabbur - gbnr 221/1 - Kotsøy, 7387 Singsås - tiltakshavere Mali og Thomas Talsnes Børø Byggservice AS
2017/74 20170216 16.02.2017 Inngående brev Åpen søknad på stilling som lærling Ausra Bartkute
2017/504 20170216 16.02.2017 Inngående brev Søknad/dispensasjon om å legge en liten bekk over dyrkajord i rør - Ola Joar Sundli Ola Joar Sundli
2017/174 20170216 16.02.2017 Saksframlegg/innstilling Ansettelsesvedtak - 100% svangerskapsvikariat i fysioterapitjenesten
2016/1445 20170216 16.02.2017 Inngående brev Støren beredskapsterminal - Sluttrapport for håndtering av forurenset grunn Multiconsult
Ingen tilgang 20170216 16.02.2017 Inngående brev Søknad om ferdigattest - gbnr 153/1 Tone Fossum
2017/502 20170216 16.02.2017 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak - Elementpipe - gbnr 44/29 - 7290 Støren - tiltakshaver Åge Vinsnesbakk Åge Vinsnesbakk
2016/2476 20170216 16.02.2017 Inngående brev Melding om rettskraftig og tinglyst sak - Krav om matrikkelføring - saksnummer 16-108152REN-JTRD Solvang Sør-Trøndelag jordskifterett
2017/193 20170216 16.02.2017 Inngående brev Søknad om stilling Abdisa Adugna
2017/332 20170216 16.02.2017 Inngående brev Søknad om stilling Aud Brynhild Indset
2017/500 20170216 16.02.2017 Inngående brev Oppsigelse - Grete Granmo Grete Granmo
2017/334 20170216 16.02.2017 Utgående brev Siv Harstad 01.01.17 - 31.07.17 Siv Harstad
2017/74 20170216 16.02.2017 Utgående brev Sommarjobb Emma Marttala
2017/463 20170216 16.02.2017 Utgående brev Befaring - ødeleggelser av plantefelt - gbnr 84/3 - Bjørn Wang Bjørn Wang
2016/3360 20170216 16.02.2017 Inngående brev Melding om oppstart av regulering - Moøya park IKON arkitekt og ingeniør AS
2017/482 20170216 16.02.2017 Inngående brev Midlertidig arbeidsavtale - tilkallingsvikar NAV - 010117-310717 - Siv Harstad Siv Harstad
Ingen tilgang 20170216 16.02.2017 Utgående brev Oppsigelse *****
2017/450 20170216 16.02.2017 Utgående brev Rapport vedrørende utførte salg, skjenke og røykekontroller 100217 - Tilbakemelding Securitas AS
2017/265 20170216 16.02.2017 Inngående brev Søknad om stilling Trine Aasenhus
2017/266 20170216 16.02.2017 Inngående brev Søknad om stilling Trine Aasenhus
2016/1235 20170216 16.02.2017 Inngående brev Ny beregning av AFP ved fylte 65 år - ***** ***** ***** Kommunal Landspensjonskasse
2017/421 20170216 16.02.2017 Inngående brev Retur av tinglyst dokument - sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter Statens kartverk tinglysing
2016/1327 20170216 16.02.2017 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Tove Rita Strugstad Selvåg Tove Rita Strugstad Selvåg
2017/42 20170216 16.02.2017 Inngående brev Uttalelse til høringsbrev - dispensasjon fra kommuneplan Støren - fradeling av boligtomt og bygging av garasje - gbnr 45/8 Mattilsynet
2016/3417 20170216 16.02.2017 Inngående brev Unntak fra dialogmøte 2 i regi av NAV - ***** ***** NAV Midtre Gauldal
2017/297 20170216 16.02.2017 Inngående brev Spørsmål om status i byggesak - gbnr 177/30 Bernhard Olsen AS
2017/353 20170216 16.02.2017 Inngående brev Søknad om stilling silje anita bye
2017/501 20170216 16.02.2017 Inngående brev Forespørsel om søknadspliktig tiltak - Skredsikringstiltak Hagamælen - Midtre Gauldal kommune Bane NOR SF
2017/496 20170216 16.02.2017 Utgående brev Møtereferat ***** ***** Deltakerne på møtet
2016/3430 20170215 15.02.2017 Inngående brev Uttalelse - Oppføring av anneks - gnr 400 / bnr 1 F85 - Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - Midtre Gauldal kommune Fylkesmannen i Hedmark
2016/199 20170215 15.02.2017 Inngående brev Oppfriskningskurs i legemiddelhåndtering - Eli-Kristina Pedersen AMBIO helse AS
Ingen tilgang 20170215 15.02.2017 Inngående brev Oppfriskningskurs i legemiddelhåndtering - Olga Marie Røe Løkken AMBIO helse AS
2016/414 20170215 15.02.2017 Inngående brev Ettersendelse av mangler, Småvollan park, deres ref 2016/414 Norske hus
Ingen tilgang 20170215 15.02.2017 Utgående brev Endringsmelding for Attførings-/uførepensjon - ***** ***** Kommunal Landspensjonskasse
2017/493 20170215 15.02.2017 Inngående brev Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapshus - gbnr 44/16 - 7290 Støren - tiltakshaver Roar Myhren Skårvold Roar Myhren Skårvold
2016/3613 20170215 15.02.2017 Inngående brev Svar - Søker til biblioteksjefstilling Berglind Inga Guðmundsdóttir
2016/2120 20170215 15.02.2017 Inngående brev Uttalelse til høringsbrev - Reguleringsplanen 16482016014 Soknes barnehage og boligområde Mattilsynet
2017/490 20170215 15.02.2017 Inngående brev Ferietilbudet til de utviklingshemmede i Midtre Gauldal Pårørendegruppen til de utviklingshemmede i Midtre Gauldal
2017/491 20170215 15.02.2017 Inngående brev Sjekkliste/referat for forhåndskonferanse i byggesaker - gbnr 45/348 Gipling AS
Ingen tilgang 20170215 15.02.2017 Inngående brev Anmodning om ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse ? ?
2016/3613 20170215 15.02.2017 Inngående brev Svar - Fast stilling - biblioteksjef - Midtre Gauldal folkebibliotek Laurits Rasmussen
2017/193 20170215 15.02.2017 Inngående brev Søknad om stilling Elin Kløften
2017/193 20170215 15.02.2017 Inngående brev Søknad om stilling Rolf Magne Elshaug
2017/238 20170215 15.02.2017 Utgående brev Korrigert ferdig søknad 1.1 - 8.1.2017 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
2016/2120 20170215 15.02.2017 Utgående brev Svar på anmodning om utsatt høringsfrist - reguleringsplan Soknes barnehage og boligområde i Midtre Gauldal kommune FYLKESMANNEN I SØR-TRØNDELAG
2017/266 20170215 15.02.2017 Inngående brev Søknad om stilling Kibra Bokuretsion
2017/259 20170215 15.02.2017 Inngående brev Søknad om stilling Riskey Aman
2017/260 20170215 15.02.2017 Inngående brev Søknad om stilling Riskey Aman
2017/266 20170215 15.02.2017 Inngående brev Søknad om stilling Kibra Bokuretsion
2017/223 20170215 15.02.2017 Utgående brev Husleiekontrakt ***** ***** ***** *****
2017/260 20170215 15.02.2017 Inngående brev Søknad om stilling tsegay yoseif
2017/259 20170215 15.02.2017 Inngående brev Søknad om stilling Kibra Bokuretsion
2017/264 20170215 15.02.2017 Inngående brev Søknad om stilling tsegay yoseif
2016/1495 20170215 15.02.2017 Saksframlegg/innstilling Folkevalgtes rett til sykepenger
2017/18 20170215 15.02.2017 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale- vikar/tilkallingsvikar-lærer- Budal skole- Jan Magnar Gylland Jan Magnar Gylland
2017/23 20170215 15.02.2017 Utgående brev Oppsigelse i prøvetid *****
2017/18 20170215 15.02.2017 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale- barne-og ungdomsarbeider- Budal barnehage- Ane Synnøve Høgsteggen Ane Synnøve Høgsteggen
2017/173 20170215 15.02.2017 Utgående brev Rapport alkoholomsetning 2016 - Støren Dagligvare AS - Rema 1000 -Tilbakemelding REMA Franchise Norge AS, Region Trondheim
2017/173 20170215 15.02.2017 Utgående brev Omsetningsoppgave 2016 - Tilbakemelding Støren Hotel
2016/3073 20170215 15.02.2017 Utgående brev Angående elev - Skolemiljø ***** ***** ***** ***** ***** *****
2017/264 20170215 15.02.2017 Inngående brev Søknad om stilling Kibra Bokuretsion
2017/265 20170215 15.02.2017 Inngående brev Søknad om stilling Kibra Bokuretsion
2017/259 20170215 15.02.2017 Inngående brev Søknad om stilling Riskey Aman
2017/259 20170215 15.02.2017 Inngående brev Søknad om stilling Kibra Bokuretsion
2017/260 20170215 15.02.2017 Inngående brev Søknad om stilling Kibra Bokuretsion
2017/260 20170215 15.02.2017 Inngående brev Søknad om stilling Riskey Aman
2017/259 20170215 15.02.2017 Inngående brev Søknad om stilling Riskey Aman
2017/259 20170215 15.02.2017 Inngående brev Søknad om stilling Merhawit Gebrekidan
2017/265 20170215 15.02.2017 Inngående brev Søknad om stilling Merhawit Gebrekidan
2017/266 20170215 15.02.2017 Inngående brev Søknad om stilling Abel Neterab
2017/265 20170215 15.02.2017 Inngående brev Søknad om stilling Unni Olsø
2017/260 20170215 15.02.2017 Inngående brev Søknad om stilling Nina Moe
2017/265 20170215 15.02.2017 Inngående brev Søknad om stilling Hamad ALNzir
2017/260 20170215 15.02.2017 Inngående brev Søknad om stilling Kibra Bokuretsion
2017/264 20170215 15.02.2017 Inngående brev Søknad om stilling Kibra Bokuretsion
2017/265 20170215 15.02.2017 Inngående brev Søknad om stilling Kibra Bokuretsion
2017/260 20170215 15.02.2017 Inngående brev Søknad om stilling Abel Neterab
2016/3338 20170215 15.02.2017 Utgående brev Lokale til Lysgården Engan Vinsnesbakk elektro A/S
2017/259 20170215 15.02.2017 Inngående brev Søknad om stilling tsegay yoseif
2017/260 20170215 15.02.2017 Inngående brev Søknad om stilling Jamila Omar
2017/265 20170215 15.02.2017 Inngående brev Søknad om stilling Jamila Omar
2016/3268 20170215 15.02.2017 Inngående brev Endring av adresse faktura - TrønderEnergi Kraft AS TrønderEnergi Kraft AS
2017/265 20170215 15.02.2017 Inngående brev Søknad om stilling Abel Neterab
2017/259 20170215 15.02.2017 Inngående brev Søknad om stilling Hamad ALNzir
2016/3338 20170215 15.02.2017 Utgående brev Lokale til Lysgården Engan Gaula Elektro
Ingen tilgang 20170215 15.02.2017 Utgående brev Matrikkelbrev gbnr 152/1 Mathias Berg Moen og Ole Magnus Berg Moen
2017/264 20170215 15.02.2017 Inngående brev Søknad om stilling Nina Moe
2016/1327 20170215 15.02.2017 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Ingmund Bjerkenås Ingmund Bjerkenås
2017/492 20170215 15.02.2017 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - driftsbygning - gbnr 163/1 - Hauka, 7288 Soknedal - tiltakshaver John Jarle Gorseth John Jarle Gorseth
2016/2611 20170215 15.02.2017 Inngående brev Vedrørende søknad om støtte/OU-midler til ledrutvikling i Midtre Gauldal kommune Kommunesektorens organisasjon
2017/42 20170215 15.02.2017 Inngående brev Høring - Søknad om dispensasjon fra kommunedelplan Støren - Fradeling av boligtomt og bygging av garasje - Gbnr 45/8 - Midtre Gauldal kommune Norges vassdrags- og energidirektorat
2017/226 20170215 15.02.2017 Inngående brev Ad begjæring om tiltredelse av eiendom på Støren for gjennomføring av forhåndsundersøkelser knyttet til arkeologi og geoteknikk iht oreigningsl §4 Stamnæs Engelsen advokatfirma DA
2017/485 20170215 15.02.2017 Inngående brev Midlertidig arbeidsavtale - 41 % stilling - vikar/tilkallingsvikar - lærer - Budal skole - 130217-120317 - Jan Magnar Gylland Jan Magnar Gylland
2016/2709 20170215 15.02.2017 Inngående brev Dialog på epost med DRIV HMS vedrørende videre oppfølging i prosessen 07-08.02.17 Driv HMS
2017/354 20170215 15.02.2017 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak - ny bolig - gbnr 76/1 - Strinde, 7288 Soknedal - tiltakshaver Ann Kristin Solberg Byggspesialisten AS
2017/353 20170215 15.02.2017 Inngående brev Søknad om stilling Nina Moe
2017/265 20170215 15.02.2017 Inngående brev Søknad om stilling Rahaf Aldkkak
2017/265 20170215 15.02.2017 Inngående brev Søknad om stilling Hamdya hassen
2017/266 20170215 15.02.2017 Inngående brev Søknad om stilling Hamdya hassen
2016/3001 20170215 15.02.2017 Inngående brev Skjønnsmidler 2017 - tildeling av grunnskjønn og søknadsskjønn Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
2017/265 20170215 15.02.2017 Inngående brev Søknad om stilling tsegay yoseif
2017/484 20170215 15.02.2017 Inngående brev Midlertidig arbeidsavtale - 50 % stilling - barne og ungdomsarbeider - Budal barnehage - 300117-280217 - Ane Synnøve Høgsteggen Ane Synnøve Høgsteggen
2016/2709 20170215 15.02.2017 Utgående brev Innkalling til personalmøte - Arbeidsmiljøundersøkelsen - Torsdag 16.02.17 kl. 13-15 Tine Sæter Rise m.fl.
2017/486 20170215 15.02.2017 Inngående brev Søknad om tilskudd til tiltak i beiteområder - nytt sperregjerde - Gaula Øst Beitelag SA Gaula Øst Beitelag SA
2017/487 20170215 15.02.2017 Inngående brev Søknad om unntak fra arbeidsgiveransvar for sykepenger - ***** ***** NAV Midtre Gauldal
2017/467 20170215 15.02.2017 Inngående brev Søknad om tilskudd til tiltak i beiteområder - Utgifter til stiftelse av nytt beitelag - Gaula Øst Beitelag SA Gaula Øst Beitelag SA
2017/259 20170215 15.02.2017 Inngående brev Søknad om stilling Rahaf Aldkkak
2016/3073 20170215 15.02.2017 Utgående brev Angående elev - Skolemiljø - ***** ***** ***** ***** *****
2017/488 20170215 15.02.2017 Inngående brev Samhandingsavvik - ID 70538 - sengepost B4, Orkdal - Pasient ***** ***** ***** St.Olavs Hospital - Administrasjonsavdelingen
2017/255 20170215 15.02.2017 Inngående brev Godkjenning fullstendig søknad tidligpensjon - ***** ***** Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
2016/1327 20170215 15.02.2017 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Odd Stein Aas Odd Stein Aas
2017/325 20170215 15.02.2017 Utgående brev Produksjonstilskudd i jordbruket - Janne Wæraas Janne Wæraas
2017/436 20170215 15.02.2017 Utgående brev Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede - ***** ***** *****
Ingen tilgang 20170215 15.02.2017 Inngående brev Sak 3/14 - klagebehandling - oppføring av anneks - Aunevollan - Midtre Gauldal 34/47 - kommunens vedtak oppheves Ole Roger Aune
2016/2709 20170215 15.02.2017 Utgående brev Oppsummering fra planleggingsmøte i etterkant av møte 20.01.17 Siri Aakerli
2016/1327 20170215 15.02.2017 Inngående brev Spørsmål til gitt scooterløyve - Halldis Hinsverk Lykke Halldis Hinsverk Lykke
Ingen tilgang 20170215 15.02.2017 Inngående brev Mattilsynet - fordeling av kostnader for tilbakeføring av arkivmateriale - tidligere kommunalt næringsmiddeltilsyn Melhus kommune
Ingen tilgang 20170215 15.02.2017 Inngående brev Bekreftelse på oppdeling av %-andeler i Berg/Garli Setersameie Ingrid Anita Solem
Ingen tilgang 20170215 15.02.2017 Inngående brev Bekreftelse for videre føring i Matrikkelen Statens vegvesen - Region midt
2017/18 20170215 15.02.2017 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale- tilkallingsvikar- Budal oppvekst- Marit Solem Marit Solem
Ingen tilgang 20170215 15.02.2017 Inngående brev Alderspensjonen din er økt fordi pensjonsgraden er endret - ***** ***** ***** Kommunal Landspensjonskasse
2017/121 20170215 15.02.2017 Inngående brev Analyseresultater - Støren VV, Soknesmoen HB - 010217-100217 Alcontrol Stjørdal
2017/18 20170215 15.02.2017 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale- 80%- assistent- Budal barnehage- Sølvi Solum Sølvi Solum
2017/264 20170215 15.02.2017 Inngående brev Søknad om stilling Abel Neterab
2017/442 20170215 15.02.2017 Utgående brev Bedriftshelsetjenesten - Driv HMS - periodeplaner - 2017 Driv HMS
2017/430 20170215 15.02.2017 Utgående brev IA - inkluderende arbeidsliv - sykmeldingsdato 300117 ***** ***** ***** ***** *****
2016/1327 20170215 15.02.2017 Utgående brev Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Edvin Fløttum, 113/8 Edvin Fløttum
2016/3338 20170215 15.02.2017 Utgående brev Lokale til Lysgården Engan Gauldal installasjon
2017/259 20170215 15.02.2017 Inngående brev Søknad om stilling Jamila Omar
2017/259 20170215 15.02.2017 Inngående brev Søknad om stilling Abel Neterab
2017/264 20170215 15.02.2017 Inngående brev Søknad om stilling Nina Moe
2017/266 20170215 15.02.2017 Inngående brev Søknad om stilling Rahaf Aldkkak
2017/264 20170215 15.02.2017 Inngående brev Søknad om stilling Merhawit Gebrekidan
2017/259 20170214 14.02.2017 Inngående brev Søknad om stilling Mohammed E Haggar Badawi
2017/264 20170214 14.02.2017 Inngående brev Søknad om stilling Siv Hugås
2017/265 20170214 14.02.2017 Inngående brev Søknad om stilling Milos Bulatovic
2017/264 20170214 14.02.2017 Inngående brev Søknad om stilling Kjerstin Heggvold
2017/456 20170214 14.02.2017 Utgående brev Tjenesteattest - Richard Nilsson Richard Nilsson
2017/264 20170214 14.02.2017 Inngående brev Søknad om stilling Kjerstin Heggvold
2017/353 20170214 14.02.2017 Inngående brev Søknad om stilling Kjerstin Heggvold
2017/260 20170214 14.02.2017 Inngående brev Søknad om stilling Bojana Cvejic
2017/472 20170214 14.02.2017 Inngående brev Kunngjøring om bruk av areal i forbindelse med militær trening Trøndelag Heimeverndistrikt 12
2017/373 20170214 14.02.2017 Utgående brev Foreløpig svar - fradeling av festenr 7 - gbnr 45/1 OPPLYSNINGSVESENETS FOND
Ingen tilgang 20170214 14.02.2017 Utgående brev Tinglysing av skjøte på eiendommen gnr 47 bnr 138 Tinglysingen Hønefoss
2016/3497 20170214 14.02.2017 Utgående brev Ferdig søknad 28.7 - 28.8.2016 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
2017/353 20170214 14.02.2017 Inngående brev Søknad om stilling Siv Hugås
2017/465 20170214 14.02.2017 Utgående brev Oversendelse av "Legeerklæring om dødsfall" 2016 - Midtre Gauldal kommune Folkehelseinstituttet
2016/3838 20170214 14.02.2017 Utgående brev Skolemiljø - ***** ***** ***** ***** ***** *****
2017/336 20170214 14.02.2017 Utgående brev Skolemiljø ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
2016/3613 20170214 14.02.2017 Utgående brev Søkerliste 100 % fast stilling biblioteksjef Midtre Gauldal folkebibliotek Delta Midtre Gauldal m.fl.
2017/455 20170214 14.02.2017 Utgående brev Informasjon om begjæring av eierseksjonering/reseksjonering av eiendom Kotsøy Byggelag AS
2017/446 20170214 14.02.2017 Utgående brev Oppsigelse av stilling - Kari Eldbjørg Reiten Kari Eldbjørg Reiten
2016/414 20170214 14.02.2017 Utgående brev Vedrørende spørsmål til mangelbrev 2 - regplan Småvollan park - Midtre Gauldal kommune NORSKE HUS BOLIGSYSTEM AS
2016/335 20170214 14.02.2017 Utgående brev Planvedtak - Reguleringsplan Fredheim sør med Fredheim park - PlanId: 16482016001 GAULDAL NETT AS
2016/1993 20170214 14.02.2017 Utgående brev Ferdig søknad 7.12 - 13.12.2016 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
2016/3941 20170214 14.02.2017 Utgående brev Melding om vedtak - klagebehandling - vedtak om opprettelse av ny grunneiendom - gbnr 169/3 Gunn Kjellfrid Løkkesmo m.fl.
2016/2723 20170214 14.02.2017 Inngående brev Ettersendelse av dokumentasjon i forbindelse med søknad om startlån - ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Ingen tilgang 20170214 14.02.2017 Inngående brev Søknad om midlertidig brukstillatelse og ferdigattest - gbnr 230/4 Jon Knudsen
Ingen tilgang 20170214 14.02.2017 Inngående brev Søknad om ferdigattest - gbnr 191/16 Ketil Arntsen
Ingen tilgang 20170214 14.02.2017 Inngående brev Svar - varsel om manglende brukstillatelse/ferdigattest - gbnr 162/7 Gunvor Heggvold
2017/260 20170214 14.02.2017 Inngående brev Søknad om stilling Milos Bulatovic
2017/264 20170214 14.02.2017 Inngående brev Søknad om stilling Milos Bulatovic
2017/471 20170214 14.02.2017 Inngående brev Begjæring om oppdeling i eierseksjoner/reseksjonering - gbnr 3/290 Aune Utvikling AS
2017/466 20170214 14.02.2017 Utgående brev Trygghetstjeneste: Brukeravgift etter endt leieperiode *****
2017/259 20170214 14.02.2017 Inngående brev Søknad om stilling Siv Hugås
2017/259 20170214 14.02.2017 Inngående brev Søknad om stilling Mohammed E Haggar Badawi
2017/355 20170214 14.02.2017 Inngående brev Søknad om stilling Mohammed E Haggar Badawi
2016/1327 20170214 14.02.2017 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Knut Rostad Knut ROSTAD
2017/173 20170214 14.02.2017 Inngående brev Rapport alkoholomsetning 2016 - Støren hotel Støren hotel
2016/3941 20170214 14.02.2017 Utgående brev Oversendelse av klagesak til Fylkesmannen for endelig behandling FYLKESMANNEN I SØR-TRØNDELAG
Versjon:5.2.2.1