eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 200 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2021/936 20210610 10.06.2021 Saksframlegg/innstilling Ansettelsesvedtak - lærerstillinger 2021 EPHORTE
2021/1359 20210610 10.06.2021 Saksframlegg/innstilling Ansettelsesvedtak EPHORTE
2021/658 20210610 10.06.2021 Saksframlegg/innstilling Vedlegg til tildeling av kulturmidler 2021 EPHORTE
2021/1616 20210609 09.06.2021 Saksframlegg/innstilling Strategisk kompetanseplan for Midtre Gauldal kommune 2021 - 2024 EPHORTE
2021/1620 20210609 09.06.2021 Saksframlegg/innstilling Lønnspolitikken i Midtre Gauldal kommune - overordnede føringer og prinsipper - gjennomgang 2021 EPHORTE
2021/1823 20210608 08.06.2021 Utgående brev Uttalelse ifbm. stenging av veg Fv6568 Veidekke Industri AS EPHORTE
2021/1802 20210608 08.06.2021 Utgående brev Svar søknad om permisjon - f.om 080821 - Linda M. Svanholm Linda Merete Svanholm EPHORTE
2021/1446 20210608 08.06.2021 Utgående brev Orientering om kommunalt vedtak vedr. oppdeling i eierseksjoner eiendom gnr 3 bnr 294, Støren Heimdal Eiendomsmegling AS m.fl. EPHORTE
2020/201 20210608 08.06.2021 Utgående brev Godkjent utflytting fra kommunal leilighet ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2021/121 20210608 08.06.2021 Inngående brev Endring utslippssak, Porsanger/Dukane Storliveien 53, 7298 Budal, Gnr. 170, bnr 18 i Midtre Gauldal Broen Rørservice AS EPHORTE
2021/1374 20210608 08.06.2021 Utgående brev Vedr. søknad om redusert slamtømming - gbnr 259/2 - Arvid Sagen Arvid Sagen EPHORTE
2016/3343 20210608 08.06.2021 Utgående brev Vedr. søknad om ferdigattest - Riving av driftsbygning og eldre våningshus, samt flytting av stabbur - gbnr 121/2 BRATTSET JOSTEIN BYGGMESTER EPHORTE
2021/1826 20210608 08.06.2021 Inngående brev Tilsagn om tilskudd - Sommerjobb for ungdom 2021 - Midtre Gauldal TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTE
2021/1268 20210608 08.06.2021 Utgående brev Matrikkelbrev gbnr 49/49 Slette hyttefelt AS EPHORTE
2021/1842 20210608 08.06.2021 Utgående brev Oversendelse Trøndelag Fylkeskommunes uttalelse Svend Erik Bones EPHORTE
2021/1842 20210608 08.06.2021 Utgående brev Anmodning om uttalelse - Dispensasjonssøknad - Oppføring av ny bolig- - gbnr 82/134 STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTE
2021/1835 20210608 08.06.2021 Utgående brev Søknad om permisjon - 010821-310722 - Torgeir Malum Torgeir Malum EPHORTE
2021/1836 20210608 08.06.2021 Utgående brev Søknad om permisjon - 40% - 010821-310722 - Kristin Røe Enlid Kristin Røe Enlid EPHORTE
2021/1792 20210608 08.06.2021 Inngående brev Arbeidsavtale årsvikariat pedagogisk leder 30% - Budal barnehage - Janne Marita Troøien Janne Marita Troøien EPHORTE
2021/843 20210608 08.06.2021 Utgående brev Formannskapsmøte 03.06.21 - Søknad om støtte til bygging av bro over elven Rogga Håvard Rognes EPHORTE
2021/1717 20210608 08.06.2021 Utgående brev Vedtak om spesialundervisning, skoleåret 2021- 2022, ***** ***** ***** EPHORTE
2021/1823 20210608 08.06.2021 Utgående brev Uttalelse ifbm. stenging av veg Fv6554 Veidekke Industri AS EPHORTE
2021/974 20210608 08.06.2021 Utgående brev Søknad om fritak fra båndtvangbestemmelsene 2021. SAMEIET SOKNEDAL GRUNNEIERLAG VEST EPHORTE
2019/1778 20210608 08.06.2021 Inngående brev Vedr. 21-101306-4 - Uttalelse til høring - Detaljregulering 5027 2019004 Nedre frøsetløkkja - gnr. 3 bnr. 302 - Midtre Gauldal kommune Statens vegvesen EPHORTE
2021/1657 20210608 08.06.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad - Ett-trinns søknad - Søknad om riving av skorstein - gbnr 77/8 Hans Lefstad EPHORTE
2021/1844 20210608 08.06.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad - Ett-trinns søknad - Søknad om riving av peis og pipe og oppføring av ny - gbnr 192/10 ENLIDS TRADISJONSLAFT AS EPHORTE
2021/1849 20210608 08.06.2021 Inngående brev Rammeavtale - tilkallingsvikar ved Midtre Gauldal legekontor - 070521-311221 - Jannike Halseth Jannike Halseth EPHORTE
2021/1827 20210608 08.06.2021 Inngående brev Arbeidsavtale - sommerjobb for ungdom 2021 - Johanne Engesmo - Singsås barnehage Johanne Engesmo EPHORTE
2021/911 20210608 08.06.2021 Inngående brev Dokumenter fra Styremøte i Midt-Norge 110-sentral IKS 03.06.2021 Trønderenergi EPHORTE
2021/911 20210608 08.06.2021 Inngående brev Dokumenter fra Styremøte i Midt-Norge 110-sentral IKS 03.06.2021 Trondheim kommune EPHORTE
2021/911 20210608 08.06.2021 Inngående brev Dokumenter fra Styremøte i Midt-Norge 110-sentral IKS 03.06.2021 Midt-Norge 110-Sentral IKS EPHORTE
Ingen tilgang 20210608 08.06.2021 Inngående brev E6 Vindåsliene - Korporals bru - situasjonen for oppsittere sør for bommen ved Fossumsbrua i Midtre Gauldal kommune - tilbakemelding Det kongelige samferdselsdepartement EPHORTE
2021/1828 20210608 08.06.2021 Inngående brev Angående problemer med bedekning av kviger i utmark - Hanndyrloven Eilif Peder Folstad EPHORTE
2021/503 20210608 08.06.2021 Inngående brev Kvittering Sak 2021/71 - Kommentarer fra arbeidsgiver på brev fra arbeidstaker Tvisteløsningsnemnda EPHORTE
2021/1829 20210608 08.06.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - gbnr 155/2 - Lena Fossum Barstad Lena Fossum Barstad EPHORTE
2021/458 20210608 08.06.2021 Utgående brev Tilbaketrekking av oppsigelse av plass i barnehage - 2021 ***** EPHORTE
2019/2271 20210608 08.06.2021 Inngående brev Arbeidsavtale - 100% vikariat som lærer - Støren barneskole - 010821-310722 - Tonje Annette Eide Tonje Annette Eide EPHORTE
2021/100 20210608 08.06.2021 Inngående brev Årsmøteprotokoll 2021, nye vedtekter og strategidokument 2021-2026 for Norges nasjonalparkkommuner Norges Nasjonalparkkommuner EPHORTE
2021/1842 20210608 08.06.2021 Utgående brev Krav om støyutredning Siri Fossum EPHORTE
2021/1833 20210608 08.06.2021 Inngående brev Arbeidsavtale - årsvikariat som lærer - Støren barneskole - 010821-310722 - Solveig Svardal Solveig Svardal EPHORTE
2021/1835 20210608 08.06.2021 Inngående brev Søknad om permisjon - 010821-310722 - Torgeir Malum Torgeir Malum EPHORTE
2021/1834 20210608 08.06.2021 Utgående brev Orientering til Statsforvalteren om nedtak av sykehjemsplasser STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTE
2021/1836 20210608 08.06.2021 Inngående brev Søknad om permisjon - 40% - 010821-310722 - Kristin Røe Enlid Kristin Røe Enlid EPHORTE
2021/1757 20210608 08.06.2021 Inngående brev Søknad redusert foreldrebetaling ***** EPHORTE
2021/1707 20210608 08.06.2021 Inngående brev Semesteravgift - Moro med musikk Camilla Kant Austberg EPHORTE
2021/1841 20210608 08.06.2021 Inngående brev Søknad om deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning - fradeling av grunneiendom - gbnr 3/39 - rekvirent Midtre Gauldal kommune Midtre Gauldal kommune EKT EPHORTE
2020/1462 20210608 08.06.2021 Inngående brev Arbeidsavtale - fast stilling som adjunkt - 75% - Budal oppvekst - Stine Krigsvoll Stine Krigsvoll EPHORTE
2021/1801 20210608 08.06.2021 Inngående brev Arbeidsavtale - 50 % stilling som barne- og ungdomsarbeider - Støren ungdomsskole - Åshild Engen Moen Åshild Engen Moen EPHORTE
2021/1791 20210608 08.06.2021 Inngående brev Arbeidsavtale årsvikariat pedagogisk leder 10% - Budal barnehage - Ingunn Storrø Ingunn Storrø EPHORTE
2021/1796 20210608 08.06.2021 Inngående brev Arbeidsavtale årsvikariat 21 % - Budal skole - Ingrid Storlimo Ingrid Storlimo EPHORTE
2020/58073 20210608 08.06.2021 Inngående brev Referat fra dialogmøte - 120521 - ***** ***** NAV Midtre Gauldal EPHORTE
2021/670 20210608 08.06.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad - Søknad om igangsettelse - Søknad om rammetillatelse på driftsbygning i landbruket - gbnr 25/1 Tine SA/Tine rådgivning midt EPHORTE
2021/1837 20210608 08.06.2021 Inngående brev Anmodning om omklassifisering av areal Tore Lilleaker EPHORTE
2020/1462 20210608 08.06.2021 Inngående brev Arbeidsavtale - årsvikariat adjunkt - 25% - Budal oppvekst - 010821-310722 - Stine Krigsvoll Stine Krigsvoll EPHORTE
2021/1799 20210608 08.06.2021 Inngående brev Arbeidsavtale - 70% som vernepleier - Støren ungdomsskole - Guro Enlid Guro Enlid EPHORTE
2021/1799 20210608 08.06.2021 Inngående brev Midlertidig arbeidsavtale - 11% som vernepleier - 010821-310722 - Guro Enlid Guro Enlid EPHORTE
2021/1801 20210608 08.06.2021 Inngående brev Midlertidig arbeidsavtale - 31 % stilling som barne- og ungdomsarbeider - Støren ungdomsskole - 010821-310722 - Åshild Engen Moen Åshild Engen Moen EPHORTE
2021/911 20210608 08.06.2021 Inngående brev Dokumenter fra Representantskapets møte i Midt-Norge 110-sentral IKS 28.04.2021 Midt-Norge 110-Sentral IKS EPHORTE
2021/1301 20210608 08.06.2021 Inngående brev Vedr. 202115683-4 - Oppheng av bannere, julepynt og dekorasjoner i elektriske anlegg som tilhører Trøndelag fylkeskommune Trøndelag fylkeskommune EPHORTE
2021/1838 20210608 08.06.2021 Inngående brev Søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid 2020/2021 - ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2021/1839 20210608 08.06.2021 Inngående brev Søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid 2021/2022 - ***** ***** ***** EPHORTE
2021/1757 20210608 08.06.2021 Utgående brev Svar på søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid 2021/2022 - ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2021/1665 20210608 08.06.2021 Utgående brev Søknad om skjenkebevilling for enkelt anledning - Høstvollen, Frøset 13. og 14.08.21 Trøndelag Politidistrikt m.fl. EPHORTE
2021/236 20210608 08.06.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad - Søknad om igangsettelse - Innhegning, skilt - antennesystem med høyde over 5m - gbnr 137/2 Pro Invenia AS EPHORTE
2021/236 20210608 08.06.2021 Utgående brev Godkjenning -Søknad om igangsettelse - Innhegning, skilt - antennesystem med høyde over 5m - PRO INVENIA AS EPHORTE
2021/1850 20210608 08.06.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad - Ett-trinns søknad - Søknad om dispensasjon og byggetillatelse for å utbedre Hofstadsvingen (FV3 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTE
2021/1850 20210608 08.06.2021 Utgående brev Anmodning om uttalelse - Ett-trinns søknad - Søknad om dispensasjon og byggetillatelse for å utbedre Hofstadsvingen (FV30) på S STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTE
2021/1850 20210608 08.06.2021 Utgående brev Vedr. søknad om dispensasjon for utbedring kurvatur og støyskjerming FV30, gbnr 1030/31 troel@trondelagfylke.no EPHORTE
2021/1514 20210608 08.06.2021 Utgående brev Mangelbrev - anmodning om tilleggsinformasjon - Ett-trinns søknad - Søknad om oppføring av anneks til fritidsformål - gbnr 73/2 Bjørn Hov EPHORTE
2021/1843 20210608 08.06.2021 Utgående brev Bekreftelse om mottatt søknad - Dispensasjonssøknad - Riving av hele bygget - Gynnildveien 111 - 79/34 Kjetil Gynnild EPHORTE
2021/1731 20210608 08.06.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad - Søknad uten ansvarsrett - Søknad om riving av garasje - gbnr 181/79 Bjørn Bjørnstad EPHORTE
2021/1732 20210608 08.06.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad - Søknad uten ansvarsrett - Søknad om å bygge sammen anneks og fritidsbolig - gbnr 130/10 Bjarne Skurdal EPHORTE
2021/1734 20210608 08.06.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad - Søknad uten ansvarsrett - Søknad om riving av garasje og oppføring av garasje - gbnr 170/19 Odd Ivar Rønningsgrind EPHORTE
2021/1846 20210608 08.06.2021 Inngående brev Ett-trinns søknad - Endring av bygg - utvendig tilbygg - Fordalsveien 683 - gbnr 264/6 Haldor Sandrød EPHORTE
2021/1742 20210608 08.06.2021 Inngående brev Søknad om tilskudd - sykavl, ***** Landbruksdirektoratet EPHORTE
2021/1629 20210608 08.06.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad - Ett-trinns søknad - Søknad om oppføring av fritidsbolig og uthus - Svartfjellia gbnr 22/27 Jo Aunøien EPHORTE
2021/1656 20210608 08.06.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad - Ett-trinns søknad - Søknad om tilbygg til driftsbygning i landbruket - Almåsveien 216 gbnr 236/ Byggteknisk rådgivning Steinkjer AS EPHORTE
2016/1900 20210608 08.06.2021 Inngående brev Tilbakemelding- detaljreguleringsplan for E6 Prestteigen - Gyllan - Melhus kommune - Midtre Gauldal kommune STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTE
2021/1665 20210608 08.06.2021 Inngående brev VS: Søknad om skjenkebevilling for enkeltanledning Høstvollen Frøset 2021 Marius Eggen Kjelstad EPHORTE
2021/1805 20210608 08.06.2021 Inngående brev Oppdragsbekreftelse geoteknikk - Fjellrensk og sikringstiltak - Budalsveien mai 2021 GeoMidt AS EPHORTE
2021/1842 20210608 08.06.2021 Utgående brev Oversendelse uttalelse Statsforvalteren i Trøndelag Siri Fossum EPHORTE
2021/1852 20210608 08.06.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad - Søknad uten ansvarsrett - Søknad om tilbygg til fritidsbolig - Langvatnet, Garli gbnr 79/51 Robert Bergsli EPHORTE
2021/1842 20210608 08.06.2021 Utgående brev Bekreftelse om mottatt søknad - Dispensasjonssøknad - Oppføring av ny bolig - 82/134 Siri Fossum EPHORTE
2021/1842 20210608 08.06.2021 Utgående brev Godkjenning - Søknad om dispensasjon for oppføring av ny bolig og garasje - gbnr 82/134 Siri Fossum EPHORTE
2021/1012 20210608 08.06.2021 Inngående brev Spørsmål vedrørende tilsetting Herborg Skorpe Skjolden EPHORTE
2021/906 20210608 08.06.2021 Utgående brev Vedtak - spesialundervisning - ***** ***** ***** - Støren ungdomsskole - skoleåret 2021/2022 ***** EPHORTE
2021/1840 20210608 08.06.2021 Utgående brev Undertegnet databehandleravtale Cappelen Damm EPHORTE
2021/1569 20210608 08.06.2021 Utgående brev Byggesaksbehandling - Godkjent søknad om oppføring av ny fritidsbolig - Hyllbekklia - gbnr 263/66 Geir Sve EPHORTE
2021/1654 20210608 08.06.2021 Inngående brev Søknad om stilling Johanne Tronsaune EPHORTE
2021/1822 20210607 07.06.2021 Inngående brev Høring - gjennomføring av tilgjengelighetsdirektivet Det kongelige kulturdepartement EPHORTE
2021/1569 20210607 07.06.2021 Utgående brev Etterspør riktig bruksareal på bygningene - Gbnr 263/66 Geir Sve EPHORTE
2021/1816 20210607 07.06.2021 Inngående brev Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter - rehabilitering av eksisterende utslipp - gbnr 39/7 Broen Rørservice AS EPHORTE
2021/973 20210607 07.06.2021 Inngående brev Tilsvar til brev mottatt i Altinn - Nabovarsel 262/6 Asbjørn Eriksen EPHORTE
2021/1819 20210607 07.06.2021 Inngående brev Oppsigelse av stilling som fagarbeider, Midtre Gauldal sykehjem - Ida Langmo Ida Langmo EPHORTE
2021/13 20210607 07.06.2021 Inngående brev Svar vedr. gjennomgang av vegnett for Midtre Gauldal kommune, FDV-runde 1-2021 Kartverket EPHORTE
2021/1073 20210607 07.06.2021 Inngående brev Møteprotokoll fra møte 4. juni 2021 i Eldrerådet Trøndelag Trøndelag fylkeskommune EPHORTE
2021/1426 20210607 07.06.2021 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale - 20 % vikar i kulturskolen i Midtre Gauldal Suzan Erens EPHORTE
2021/1012 20210607 07.06.2021 Saksframlegg/innstilling Innstillingsvedtak - Fagleder Flyktningtjenesten EPHORTE
2021/1809 20210607 07.06.2021 Utgående brev Arbeidsavtale - Mohammed Eltaher Haggar Badawi Mohammed Eltaher Haggar Badawi EPHORTE
2021/1815 20210607 07.06.2021 Inngående brev Klage på inndeling av barnegrupper i Singsås barnehage Linda Therese Vuttudal EPHORTE
2021/1426 20210607 07.06.2021 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale - 20 % vikar i kulturskolen i Midtre Gauldal Line Tandberg EPHORTE
2021/1654 20210607 07.06.2021 Inngående brev Søknad om stilling Dyveke Rokkones EPHORTE
2021/976 20210607 07.06.2021 Inngående brev kartvedlegg Thomas Talsnes EPHORTE
2021/698 20210607 07.06.2021 Inngående brev Forskrift om miljøkrav til kjøretøy i løyvepliktig drosjetransport - Trøndelag fylke - Lovdata Trøndelag fylkeskommune EPHORTE
2021/1569 20210607 07.06.2021 Inngående brev E -post korrespondanse - gbnr 263/66 Geir Sve EPHORTE
2021/1569 20210607 07.06.2021 Inngående brev Justerte plantegninger - gbnr 263/66 Geir Sve EPHORTE
2021/1669 20210607 07.06.2021 Inngående brev NAV har innvilget søknaden om uføretrygd - ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2021/1825 20210607 07.06.2021 Inngående brev Søknad om deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning - grensejustering/kartlegging av eksisterende grense - gbnr 155/10 ATEA AS EPHORTE
2021/13 20210607 07.06.2021 Utgående brev FDV-runde 1-2021, tilbakemelding ang. sluttkontroll av FKB Vegnett for Midtre Gauldal kommune Kartverket EPHORTE
2018/2014 20210607 07.06.2021 Inngående brev Reguleringsplan Fagerlia Sør - revidert plan ON ARKITEKTER OG INGENIØRER AS m.fl. EPHORTE
2021/1823 20210607 07.06.2021 Inngående brev VS: Høring ifbm. stenging av veg Fv6568 Veidekke Industri AS EPHORTE
2021/1813 20210607 07.06.2021 Inngående brev Krav om retting av feil og mangler i matrikkelen - gbnr 270/4 - Olav Opøien Olav Opøien EPHORTE
2021/855 20210607 07.06.2021 Inngående brev Møtereferat IUA Sør-Trøndelag beredskapsstyre 030621 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning EPHORTE
2021/1561 20210607 07.06.2021 Inngående brev Angående saksbehandlingstid i kommunen - dispensasjonssøknad Leif Slordal EPHORTE
2020/25433 20210607 07.06.2021 Inngående brev Igangsetting av prosjekt med innføring av ISY WinMap Geoinnsyn i Midtre Gauldal kommune Norconsult Informasjonssystemer AS EPHORTE
Ingen tilgang 20210607 07.06.2021 Inngående brev Søknad om ferdigattest - gbnr 193/2 Jens Olav Hov EPHORTE
2016/3167 20210607 07.06.2021 Inngående brev Søknad om Midlertidig brukstillatelse - gbnr 3/294 MIDTTØMME ENTREPRENØR AS EPHORTE
2021/1654 20210607 07.06.2021 Inngående brev Søknad om stilling Susann Erichsen EPHORTE
2021/130 20210607 07.06.2021 Utgående brev Vedtak om tilskudd - gjennomføring av RBK fotballskole - Støren Sportsklubb Jon Kristian Haukdal EPHORTE
Ingen tilgang 20210607 07.06.2021 Utgående brev Svar - Utsettelse av ferdigstillelse av nydyrking Sivert Moen EPHORTE
2021/1796 20210607 07.06.2021 Utgående brev Arbeidsavtale årsvikariat adjunkt 21 % - Budal skole - Ingrid Storlimo Ingrid Storlimo EPHORTE
2021/1791 20210607 07.06.2021 Utgående brev Arbeidsavtale årsvikariat pedagogisk leder 10% - Budal barnehage - Ingunn Storrø Ingunn Storrø EPHORTE
2021/1792 20210607 07.06.2021 Utgående brev Arbeidsavtale årsvikariat pedagogisk leder 30% - Budal barnehage - Janne Marita Troøien Janne Marita Troøien EPHORTE
2021/30 20210607 07.06.2021 Utgående brev Svar på brev datert 26.05.2021 fra ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2021/1426 20210607 07.06.2021 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale - 20 % vikar i kulturskolen i Midtre Gauldal Ingvild Kjæstad Sæterli EPHORTE
2021/936 20210607 07.06.2021 Utgående brev Arbeidsavtale - fast stilling adjunkt - 75 % - Budal oppvekst Stine Krigsvoll EPHORTE
2021/936 20210607 07.06.2021 Utgående brev Arbeidsavtale - årsvikariat adjunkt - 25% - Budal oppvekst Stine Krigsvoll EPHORTE
2021/771 20210607 07.06.2021 Utgående brev Innkalling samarbeidsmøte ***** ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2019/4531 20210607 07.06.2021 Utgående brev Refusjonskrav vår 2021 for gjesteelev ***** ***** ***** Trondheim kommune, oppvekstkontoret EPHORTE
2021/1817 20210607 07.06.2021 Inngående brev Varsel om åpning av gjeldsforhandling - ***** ***** Namsfogden i Trøndelag EPHORTE
2018/4269 20210607 07.06.2021 Inngående brev Søknad om permisjon - 20 % - 010821-010822 - Gunn Bendos Gunn Bendos EPHORTE
2019/339 20210607 07.06.2021 Inngående brev Permisjon uten lønn - 40 % av 100 % stilling - 020821-310722 - Monica Rånes Monica Rånes EPHORTE
2021/1810 20210607 07.06.2021 Inngående brev Taushetserklæring - Hege Lefstad - Singsås barnehage Hege Lefstad EPHORTE
2021/1819 20210607 07.06.2021 Utgående brev Svar - Oppsigelse av stilling som fagarbeider, Midtre Gauldal sykehjem - Ida Langmo Ida Langmo EPHORTE
2019/4393 20210607 07.06.2021 Utgående brev Matrikkelbrev gbnr 161/18 Ketil Bjerkenås EPHORTE
2021/1805 20210607 07.06.2021 Utgående brev Aksept på tilbud - Fjellrensk og sikringstiltak Budalsveien mai 2021 Visinor Fjell AS EPHORTE
2019/4540 20210607 07.06.2021 Utgående brev Refusjonskrav vår 2021 for gjesteelev ***** ***** ***** Trondheim kommune, oppvekstkontoret EPHORTE
2021/1713 20210607 07.06.2021 Inngående brev Søknad om stilling Tonje Heksem EPHORTE
2021/1446 20210607 07.06.2021 Utgående brev Kommunalt vedtak vedr. oppdeling i eierseksjoner eiendom gnr 3 bnr 294, Støren Heimdal Eiendomsmegling AS EPHORTE
2020/58082 20210607 07.06.2021 Utgående brev Referat møte 27.05.2021 - Statsforvalteren - MGK - Reinbeite i MGK - Riasten/Hyllingen reinbeitedistrikt. STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTE
2021/571 20210607 07.06.2021 Inngående brev Styremøte Gaula natursenter 310521 GAULA NATURSENTER AS EPHORTE
2019/2681 20210607 07.06.2021 Utgående brev Refusjon for gjesteelev, vårhalvåret 2021, ***** ***** ***** ***** ***** ***** Selbu kommune sektor oppvekst EPHORTE
2021/1842 20210607 07.06.2021 Inngående brev Krav om lydisolering Lisbeth Marie Joramo EPHORTE
2021/1812 20210606 06.06.2021 Inngående brev Søknad om flytting av avkjørsel - KV 46 - gbnr 83/1 - Siri Fossum SIRI FOSSUM EPHORTE
2021/1801 20210604 04.06.2021 Utgående brev Arbeidsavtale - Åshild Engen Moen - Støren ungdomsskole Åshild Engen Moen EPHORTE
2020/58196 20210604 04.06.2021 Inngående brev Utbetalingsbrev våren 2021 - Videreutdanning for lærere - vikarordning og studieavgift UTDANNINGSDIREKTORATET EPHORTE
2021/1805 20210604 04.06.2021 Inngående brev Tilbud - Fjellrensk og sikringstiltak Budalsveien mai 2021 Visinor Fjell AS EPHORTE
2021/1805 20210604 04.06.2021 Inngående brev Forslag til tiltak Visinor Fjell AS EPHORTE
2019/3534 20210604 04.06.2021 Utgående brev Delingsbehandling/jordlovsbehandling - fradeling av to grunneiendommer til hyttetomter - gbnr 39/7 Hallstein Jakobsen Enodd m.fl. EPHORTE
2021/1802 20210604 04.06.2021 Inngående brev Søknad om permisjon - f.om 080821 - Linda M. Svanholm Linda M. Svanholm EPHORTE
2019/2340 20210604 04.06.2021 Inngående brev Søknad om ferdigattest - Okstjønna - gbnr 73/27 BYGG DESIGN TRONDHEIM AS EPHORTE
2020/601 20210604 04.06.2021 Inngående brev Søknad om igangsettingstillatelse -ang innvendige arbeider, trapper og leidere for Bane NOR Eiendom sin nye vedlikeholdsbase ARKITEKTENE ASTRUP OG HELLERN AS EPHORTE
2021/9 20210604 04.06.2021 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale - Åshild Engen Moen - Støren ungdoomsskole Åshild Engen Moen EPHORTE
2021/1787 20210604 04.06.2021 Utgående brev Oppsigelse av stilling som ingeniør ved Eiendom og kommunalteknikk Tore Lilleaker EPHORTE
2021/9 20210604 04.06.2021 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale - Ann Siri Steigedal Moe - Støren ungdomsskole Ann Siri Steigedal Moe EPHORTE
2021/1119 20210604 04.06.2021 Utgående brev Referat fra oppstartsmøte Engan leir PER KNUDSEN ARKITEKTKONTOR AS EPHORTE
2021/9 20210604 04.06.2021 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale - Guro Enlid - Støren ungdomsskole Guro Enlid EPHORTE
2021/1090 20210604 04.06.2021 Utgående brev Godkjenning - Oppføring av driftsbygninger - gbnr 272/5 WINSNES GÅRD DA EPHORTE
2021/1808 20210604 04.06.2021 Inngående brev Midlertidig oppdragsavtale - støttekontakt - Enhet for Pleie og omsorg avdeling Generelle tiltak - 300921 - Nora Buseth Folstad Nora Buseth Folstad EPHORTE
2021/1807 20210604 04.06.2021 Inngående brev Midlertidig arbeidsavtale - 81% stilling som barne- og ungdomsarbeider - Støren ungdomsskole - 010821-310722 - Ann Siri Steigedal Moe Ann Siri Steigedal Moe EPHORTE
Ingen tilgang 20210604 04.06.2021 Inngående brev VS: Fornying av tillatelse til nydyrking Sivert Moen EPHORTE
2021/1408 20210604 04.06.2021 Utgående brev Endal statsallmenning - vedrørende søknad om område for natthamning i Blåola STATSKOG SF m.fl. EPHORTE
2021/1691 20210604 04.06.2021 Utgående brev Delingsbehandling - fradeling av grunneiendommer til fritidsbruk - tomt 8, 9, 10 og 12 - Slettet hyttefelt - gbnr 49/38 SLETTE HYTTEFELT AS EPHORTE
2021/1070 20210604 04.06.2021 Saksframlegg/innstilling Høring Regional plan for vannforvaltning 2022-2027 for Trøndelag og Bottenhavet. EPHORTE
2021/1811 20210604 04.06.2021 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 7/1 i Midtre Gauldal (5027) Landbruksdirektoratet EPHORTE
2021/1805 20210604 04.06.2021 Inngående brev Sikker jobb analyser - Fjellrensk og sikringstiltak Budalsveien mai 2021 Visinor Fjell AS EPHORTE
2021/1805 20210604 04.06.2021 Inngående brev Sluttdokumentasjon - Fjellrensk og sikringstiltak Budalsveien mai 2021 Visinor Fjell AS EPHORTE
2021/180 20210604 04.06.2021 Utgående brev Rammeavtale - tilkallingsvikar ved Midtre Gauldal legekontor Jannike Halseth EPHORTE
2021/223 20210604 04.06.2021 Inngående brev Uttalelse - søknad om dispensasjon fra kommuneplan - oppføring av tilbygg og avløpsanlegg - Midtre Gauldal 152/3 STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTE
2021/1800 20210604 04.06.2021 Utgående brev Henvendelse angående snøscooterskade - Eika Forsikring AS EIKA FORSIKRING AS EPHORTE
2021/842 20210604 04.06.2021 Inngående brev Godkjenning av kommunal garanti 2021 for lån - Midtre Gauldal ASVO A/S STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTE
2021/1585 20210604 04.06.2021 Utgående brev Møte i varslingsmottaket 04.06.2021 ***** EPHORTE
2021/1804 20210604 04.06.2021 Inngående brev Nabovarsel rundt flytting av produksjonsmaskiner fra Norsk kylling Norsk kylling EPHORTE
2021/452 20210604 04.06.2021 Utgående brev Manglende tekst i oversendelse til Statsforvalteren Statsforvalteren i Trøndelag EPHORTE
2021/1806 20210604 04.06.2021 Inngående brev Brukerkontrakt for sikker-hjemmekontor i Midtre Gauldal kommune - Eline Aanerud Eline Aanerud EPHORTE
2021/1803 20210604 04.06.2021 Inngående brev Søknad om Endret eller utvidet bruk av avkjørsel - KV 20 - gbnr 71/3 - Johan Egil Grande JOHAN EGIL GRANDE EPHORTE
2021/1799 20210604 04.06.2021 Utgående brev Arbeidsavtale - Guro Enlid - Støren ungdomsskole Guro Enlid EPHORTE
2021/1800 20210604 04.06.2021 Inngående brev Henvendelse angående snøscooterskade - Eika Forsikring AS EIKA FORSIKRING AS EPHORTE
2021/1365 20210604 04.06.2021 Inngående brev Søknad om stilling Jacob Hindbjørg EPHORTE
2021/1615 20210604 04.06.2021 Utgående brev Bestilling fra kontrollutvalget - Støren Sør KONSEK TRØNDELAG IKS EPHORTE
2019/1778 20210604 04.06.2021 Inngående brev Uttalelse til mottatt høring - detaljregulering nedre Frøsetløkkja Mattilsynet EPHORTE
2021/130 20210604 04.06.2021 Utgående brev Vedtak om tilskudd til Wood Event Marius Eggen Kjelstad EPHORTE
2020/601 20210604 04.06.2021 Utgående brev Byggesaksbehandling - Godkjent søknad om igangsettingstillatelse, IG 6 - Vedlikeholdsbase gbnr 4011/26 ARKITEKTENE ASTRUP OG HELLERN AS EPHORTE
2021/31 20210604 04.06.2021 Inngående brev Rammeavtale - tilkallingsvikar - Hege Lefstad - MGK oppvekst Hege Lefstad EPHORTE
2020/58464 20210604 04.06.2021 Inngående brev Analyseresultat - vannprøver Svenn Inge Krognes EPHORTE
2021/1257 20210603 03.06.2021 Saksframlegg/innstilling Delingsbehandling etter jordlovens § 12 - gbnr 37/1 - Bjørn Enge EPHORTE
2021/335 20210603 03.06.2021 Utgående brev Vedtak om bygging av landbruksvei - gbnr 21/1 - Håvard Rognes Håvard Rognes EPHORTE
2021/1845 20210603 03.06.2021 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - tilbygg <50 m2 - gbnr 173/6 - Iver Reitan Takstforum Trøndelag EPHORTE
2021/1844 20210603 03.06.2021 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak - 1 trinns byggesøknad - riving og oppføring av peisovn og stålpipe - gbnr 192/7/10 - Lars Pett ENLIDS TRADISJONSLAFT AS EPHORTE
2021/236 20210603 03.06.2021 Inngående brev SV Vedrørende deres ref. 2020/147 GNR/BNR 137/2, Midtre Gauldal Pro Invenia AS EPHORTE
2021/1794 20210603 03.06.2021 Inngående brev Arbeidsdokument fra møte mai 2021 - Unntatt offentligheten pga. sikkerhet og konkurransemessige forhold (INTERNAL) Telenor EPHORTE
2020/1674 20210603 03.06.2021 Inngående brev Oversendelse årsrapport Oljeutskiller 2020 NITRAS Norge AS EPHORTE
2021/943 20210603 03.06.2021 Inngående brev Kjørebok - motorferdsel i utmark - 2021 - Stein Magnar Fløttum Stein Magnar Fløttum EPHORTE
2021/13 20210603 03.06.2021 Utgående brev FDV-avtale kart/geodata - Avklaringer vedr. FKB vegnett for Midtre Gauldal kommune Kartverket EPHORTE
2021/1795 20210603 03.06.2021 Inngående brev Forespørsel og svar - Innsyn i møtereferat fra dagens møte mellom MGK og Telenor Lena Fossum EPHORTE
2021/1795 20210603 03.06.2021 Inngående brev Klage vedr. avslag på innsynsbegjæring Lena Fossum EPHORTE
2021/1788 20210603 03.06.2021 Inngående brev Søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid 2021/2022 - ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2021/1662 20210603 03.06.2021 Utgående brev Svar innsyn i arbeidsavtale kommunedirektøren Pressens offentlighetsutvalg EPHORTE
2021/1797 20210603 03.06.2021 Inngående brev Taushetserklæring - Anne Lise Bergsmyr Anne Lise Bergsmyr EPHORTE
2021/625 20210603 03.06.2021 Utgående brev Avfallsdunker for publikum - Soknesmoen Patrik Ceterelli EPHORTE