eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 200 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2016/3430 20170223 23.02.2017 Saksframlegg/innstilling Dispensasjonsbehandling - Oppføring av anneks - gbnr 400/1/85 - Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel.
Ingen tilgang 20170223 23.02.2017 Utgående brev Tjenesteattest - Anniken Jamtøy Anniken Jamtøy
2017/201 20170223 23.02.2017 Utgående brev Oppsigelse av arbeidsforhold - Hilde Langmo Hilde Langmo
2016/2786 20170223 23.02.2017 Utgående brev Byggesaksbehandling - tillatelse til tiltak - bolig og garasje - gbnr 127/15 Erik Olaf Solberg
2017/578 20170223 23.02.2017 Inngående brev Tilskudd til kommunene - Opptrappingsplanen for habilitering og rehabilitering Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
2017/74 20170223 23.02.2017 Utgående brev Vedrørende din søknad om stilling -Goran Batinic Goran Batinic
2017/533 20170223 23.02.2017 Inngående brev E-læring og samhandling: pilotavtale for ny delingspraksis mellom Helse Sør-Øst og KS Kommunesektorens organisasjon
2017/375 20170223 23.02.2017 Utgående brev Foreløpig svar - riving av bygg - Lysgården - gbnr 46/19 Midtre Gauldal kommune ved enhet Eiendom og kommunalteknikk
2017/576 20170223 23.02.2017 Utgående brev Oversendelse av matrikkeldata Midtre Gauldal kommune, formål analyse for Gauldal Brann og Redning IKS Melhus kommune
Ingen tilgang 20170223 23.02.2017 Utgående brev Ferdigattest - tilbygg hytte på gbnr 107/27 Eivind Bardal
Ingen tilgang 20170223 23.02.2017 Utgående brev Varsel om manglende brukstillatelse/ferdigattest Tore Kjelstad
2017/566 20170223 23.02.2017 Utgående brev Oppsigelse av vikariat - Ingvild Karoline Berge Sunnset Ingvild Karoline Berge Sunnset
2016/4032 20170223 23.02.2017 Utgående brev Byggesaksbehandling - tillatelse til tiltak - tilbygg bolig - gbnr 169/19 Tiltakshaver: Magnar Løkkesmo Magnar Løkkesmo
2016/2048 20170223 23.02.2017 Inngående brev Vedtak om todagersvalg etter valgloven § 9-2 Kommunal- og moderniseringsdepartement
2016/2397 20170223 23.02.2017 Utgående brev Byggesaksbehandling - tillatelse til tiltak - tilbygg til garasje for næringsbruk - gbnr 130/56 Tiltakshaver: Jardar Helland Jardar Helland
2017/575 20170223 23.02.2017 Inngående brev Tildeling av midler 2017 - spesielle miljøtiltak i jordbruket ( SMIL ) - nærings og miljøtiltak i skogbruket ( NMSK ) - tilskudd til drenering Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Ingen tilgang 20170223 23.02.2017 Utgående brev Bekreftelse på navneendring - Lise Solberg Lise Solberg
2016/3503 20170223 23.02.2017 Inngående brev Fylkesmannens uttalelse til planprogram - oppstartsvarsel reguleringsplan Hauka gjenvinningsanlegg - Midtre Gauldal Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
2017/570 20170223 23.02.2017 Utgående brev Søknad om ny kommunal bolig - ***** ***** ***** ***** ***** *****
Ingen tilgang 20170223 23.02.2017 Utgående brev Ferdigattest - tilbygg hytte på gbnr 107/21 Svein Bardal
2017/529 20170223 23.02.2017 Inngående brev Arbeidsavtale - Stillingsutvidelse til fast 73,95 % stilling som sykepleier natt - fom 010317 - Siri Sørvoll Olsen Siri Sørvoll Olsen
2016/1327 20170223 23.02.2017 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Hallgeir Røttum og Frode Jensen Hallgeir Røttum
Ingen tilgang 20170223 23.02.2017 Inngående brev Vedrørende reguleringsplan for Branden steinbrudd Statens vegvesen - Region midt
2016/1349 20170223 23.02.2017 Utgående brev Ferdigattest - garasje på gbnr 7/15 Nils Arne Balstad
2016/1790 20170223 23.02.2017 Inngående brev Innvilgelse av midlertidig uførepensjon fra KLP Kommunal Landspensjonskasse
2017/573 20170223 23.02.2017 Inngående brev Krav om retting i matrikkelen - deler av gbnr 125/1 - eier Arnt Audun Solberg Arnt Audun Solberg
2016/3322 20170223 23.02.2017 Utgående brev Søknad om fritak for kommunale avgifter - gbnr 30/2 - Roger Storrø Roger Storrø
2016/1327 20170223 23.02.2017 Utgående brev Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Ingmund Bjerkenås 131/16 Ingmund Bjerkenås
2016/1111 20170223 23.02.2017 Utgående brev Søknad om fortsatt fritak fra kommunale avgifter - gbnr 264/3 - Dagny Sandrød Kari Øverås Sandrød
Ingen tilgang 20170223 23.02.2017 Inngående brev Søknad om ferdigattest - gbnr 230/75 Roar Aunmo
Ingen tilgang 20170223 23.02.2017 Utgående brev Ferdigattest - bolig på gbnr 44/16 Roar Myren Skårvold
Ingen tilgang 20170223 23.02.2017 Inngående brev Søknad om ferdigattest - gbnr 288/6 Ragnhild Volden
2017/326 20170223 23.02.2017 Utgående brev Oppsigelse av stilling - Eirin Løkken Moen Eirin Løkken Moen
2016/4065 20170223 23.02.2017 Saksframlegg/innstilling Søknad om fritak for slamtømming på gnr 41 bnr 20, leilighet "låven"
2016/1327 20170223 23.02.2017 Inngående brev Svar på kopi av brev til Tydal, Midtre Gauldal og Holtålen kommune, motorferdsel i utmark lokalisering av spor Selbu Kommune
2017/81 20170223 23.02.2017 Utgående brev Arbeidsavtale - 31,92 % midlertidig stilling Helsefagarbeider - Enhet for Pleie og omsorg, p.t. Avdelinger for funksjonshemmede, Trygg Framtid - F.o.m. 01.03.17 t.o.m. 18.06.17 - Vigdis Fillingsness Vigdis Fillingsness
2017/81 20170223 23.02.2017 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale - Vikariat 15,38 % stilling miljøarbeider/barnevernpedagog - Enhet for Pleie og omsorg, p.t. Avdelinger for Funksjonshemmede, Trygg Framtid - F.o.m. 01.03.17 t.o.m. 18.06.17 - Anita Åsvoll Anita Åsvoll
2017/576 20170223 23.02.2017 Inngående brev Forespørsel vedr. matrikkeldata for Midtre Gauldal kommune fra Gauldal Brann og Redning IKS Melhus kommune
Ingen tilgang 20170223 23.02.2017 Utgående brev Ferdigattest - tilbygg/anneks til eksisterende uthus på gbnr 263/10/1 Harald Wolden
Ingen tilgang 20170223 23.02.2017 Inngående brev Vedrørende manglende brukstillatelse/ferdigattest - gbnr 181/33 Ola Dragset
2017/495 20170223 23.02.2017 Inngående brev Vedrørende møteinnkalling ref. 2017/495-1 Rana Kommune
2016/1547 20170223 23.02.2017 Inngående brev Oversendelse årsrapporter oljeutskiller - 2016 Promitek AS/Niras
2017/265 20170223 23.02.2017 Inngående brev Søknad om stilling Oda Fagerbekk
Ingen tilgang 20170223 23.02.2017 Utgående brev Ferdigattest - tilbygg bolig på gbnr 7/14 Nils Arne Balstad
Ingen tilgang 20170223 23.02.2017 Utgående brev Varsel om manglende brukstillatelse/ferdigattest Tor Volden
Ingen tilgang 20170223 23.02.2017 Utgående brev Innkalling til dialogmøte - ***** ***** *****
2017/500 20170223 23.02.2017 Utgående brev Oppsigelse - Grete Granmo Grete Granmo
2016/3985 20170223 23.02.2017 Inngående brev Naboerklæring John Eggen
2017/577 20170223 23.02.2017 Utgående brev Tjenesteattest - Målfrid Bogen Måfrid Bogen
2016/2891 20170223 23.02.2017 Saksframlegg/innstilling Klagebehandling - Klage fra berørte naboer på vedtak 121/16 - Midlertidig dispensasjon fra kommunedelplan Støren - gbnr 45/281 og 45/354
2016/2029 20170223 23.02.2017 Inngående brev Tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - om kommunale frister for innsending av spillemiddelsøknader i 2017 Det kongelige kulturdepartement
2017/297 20170223 23.02.2017 Inngående brev Venter på tilbakemelding i saken Ranahytta
2017/568 20170222 22.02.2017 Inngående brev Høring - ny eksplosivforskrift Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap - Hovedkontor
2017/539 20170222 22.02.2017 Inngående brev Søknad om stilling Tone Måsøval Arntzen
2017/539 20170222 22.02.2017 Inngående brev Søknad om stilling Ilma Repesa
2017/489 20170222 22.02.2017 Saksframlegg/innstilling Valg 2017 - fordeling av arbeidsoppgaver - delegering av myndighet
Ingen tilgang 20170222 22.02.2017 Utgående brev Matrikkelbrev gbnr 80/54 - Bergsvollen Ola Arnfinn Ertshus
Ingen tilgang 20170222 22.02.2017 Saksframlegg/innstilling Vedtak - Søknad om bygging av landbruksveg - forlengelse av driftsvei - gbnr 4/1 - Jon Ingvar Bones
2017/571 20170222 22.02.2017 Inngående brev Midlertidig arbeidsavtale - tilkallingsvikar ved NAV Midtre Gauldal - 010117-310817 - Milete Woldu Abraha Milete Woldu Abraha
2017/566 20170222 22.02.2017 Inngående brev Oppsigelse av vikariat - Ingvild Karoline Berge Sunnset Ingvild Karoline Berge Sunnset
Ingen tilgang 20170222 22.02.2017 Utgående brev Varsel om manglende brukstillatelse/ferdigattest Eva Angelika Lunde Kjelden m.fl.
2016/2070 20170222 22.02.2017 Utgående brev Saldo/utbetalingskort - påført kommunens merknader - gbnr 130/1 - Odd Jomar Heggvold Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
2017/358 20170222 22.02.2017 Utgående brev Dialogmøte 1 - ***** ***** ***** ***** *****
2017/572 20170222 22.02.2017 Inngående brev Oversending av dokument - jordskiftesak - 1600-2015-0028 Fora elv Sør-Trøndelag jordskifterett
Ingen tilgang 20170222 22.02.2017 Utgående brev Varsel om manglende brukstillatelse/ferdigattest Arnt Bjørnli
2016/3497 20170222 22.02.2017 Utgående brev Melding om vedtak - tilskudd til avløsning ved sykdom - 280716-280816 - ***** ***** *****
2017/238 20170222 22.02.2017 Utgående brev Melding om vedtak - tilskudd til avløsning ved sykdom - 010117-080117 - ***** ***** *****
2016/3615 20170222 22.02.2017 Inngående brev Vedtak om tildeling av årsverk landbruksvikar for 2017 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
2017/392 20170222 22.02.2017 Inngående brev Gaula Øst Beitelag SA: søknad om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader - foreløpig melding i forvaltningssak Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
2017/264 20170222 22.02.2017 Inngående brev Søknad om stilling Lena Forsetlund
Ingen tilgang 20170222 22.02.2017 Utgående brev Registrering av jordsameie gbnr 79/47 i Midtre Gauldal kommune - Berg/Garli setersameie Statens kartverk
2017/565 20170222 22.02.2017 Inngående brev Nabovarsel - som eier av gbnr 3000/5 og 45/234 - for tiltak på gbnr 45/245 - Øverspjeldet, 7290 Støren Norconsult AS
2016/3390 20170222 22.02.2017 Inngående brev Rutiner ved viltulykker på Rørosbanen Holtålen Kommune
2017/422 20170222 22.02.2017 Utgående brev Strømoppgjør i HO- boliger 2016 - Budal bo- og dagsenter ( trygdeboliger) *****
2017/265 20170222 22.02.2017 Inngående brev Søknad om stilling Hanne Svardal Berg
2017/422 20170222 22.02.2017 Utgående brev Strømoppgjør i HO- boliger 2016 - Singsås Trygdebolig *****
2017/422 20170222 22.02.2017 Utgående brev Strømoppgjør i HO- boliger 2016 - Singsås Trygdebolig *****
2017/422 20170222 22.02.2017 Utgående brev Strømoppgjør i HO- boliger 2016 - Singsås Trygdebolig *****
2017/422 20170222 22.02.2017 Utgående brev Strømoppgjør i HO- boliger 2016 - Singsås Trygdebolig *****
2016/1327 20170222 22.02.2017 Utgående brev Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Kjell Arve Refseth Kjell Arve Refseth
2016/2786 20170222 22.02.2017 Inngående brev Ettersendelse av dokumentasjon - gbnr 127/15 Erik Olaf Solberg
Ingen tilgang 20170222 22.02.2017 Utgående brev Varsel om manglende brukstillatelse/ferdigattest Svein Erik Vinsnesbakk
2016/1993 20170222 22.02.2017 Utgående brev Melding om vedtak - tilskudd til avløsning ved sykdom - 071216-131216 - ***** ***** *****
Ingen tilgang 20170222 22.02.2017 Utgående brev Varsel om manglende brukstillatelse/ferdigattest Hans Christian Høen
2017/422 20170222 22.02.2017 Utgående brev Strømoppgjør i HO- boliger 2016 - Budal bo- og dagsenter (trygdeboliger) *****
2017/422 20170222 22.02.2017 Utgående brev Strømoppgjør i HO- boliger 2016 - Budal bo-og dagsenter (trygdeboliger) *****
Ingen tilgang 20170222 22.02.2017 Utgående brev Varsel om manglende brukstillatelse/ferdigattest Marit Fagerli m.fl.
2017/422 20170222 22.02.2017 Utgående brev Strømoppgjør i HO- boliger 2016 - Singsås Trygdebolig *****
2017/422 20170222 22.02.2017 Utgående brev Strømoppgjør i HO- boliger 2016 - Singsås Trygdebolig *****
Ingen tilgang 20170222 22.02.2017 Inngående brev Ferdigmelding - tilbygg til hytte - gbnr 191/25 Rolf Langvatn
2016/2476 20170222 22.02.2017 Utgående brev Melding om gjennomført matrikkelføring Sør-Trøndelag jordskifterett
2016/2476 20170222 22.02.2017 Utgående brev Matrikkelføring av jordskiftesak 16-108152REN-JTRD Solvang - gbnr 46/21 Per Arvid Sunnset m.fl.
2016/2476 20170222 22.02.2017 Utgående brev Matrikkelføring av jordskiftesak 16-108152REN-JTRD Solvang - gbnr 46/7 Arnfinn Paul Blikken m.fl.
2017/422 20170222 22.02.2017 Utgående brev Strømoppgjør i HO- boliger 2016 - Betjeningsboligen i Singsås *****
2017/422 20170222 22.02.2017 Utgående brev Strømoppgjør i HO- boliger 2016 - Soknedal Trygdebolig *****
2016/1327 20170222 22.02.2017 Utgående brev Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Idar Moen 179/2 Idar Moen
2016/1327 20170222 22.02.2017 Utgående brev Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Even G. Anderssen Even G. Anderssen
Ingen tilgang 20170222 22.02.2017 Utgående brev Ferdigattest - tilbygg hytte på gbnr 3/63. Ingulf Andersen
2017/555 20170222 22.02.2017 Inngående brev Søknad om stilling Åshild Engen Moen
2017/564 20170222 22.02.2017 Inngående brev Høyring om fremtidsrettet hjelpemiddelformidling Det kongelige arbeids- og sosialdepartement
2017/249 20170222 22.02.2017 Utgående brev Foreløpig svar - bruksendring fra fritidsbolig til bolig - oppføring av redskapshus/garasje - gbnr 77/8 Hans Lefstad
2017/461 20170222 22.02.2017 Utgående brev Foreløpig svar - lukking av bekk - gbnr 45/128 IDEHUS REFSETH BYGG AS
2017/422 20170222 22.02.2017 Utgående brev Strømoppgjør i HO- boliger 2016 - Betjeningsboligen i Singsås *****
2017/422 20170222 22.02.2017 Utgående brev Strømoppgjør i HO- boliger 2016 - Betjeningsboligen i Singsås *****
2017/559 20170222 22.02.2017 Utgående brev Anmodning om manuell utbetaling produksjonstilskudd pr 31.7.2016 - Joar Børø Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
2017/540 20170222 22.02.2017 Utgående brev Søknad om dispensasjon fra søknadsfristen 20.1.2017 Produksjonstilskudd/avløsertilskudd - ***** ***** Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
2017/570 20170222 22.02.2017 Inngående brev Søknad om ny kommunal bolig - ***** ***** ***** ***** ***** *****
2017/569 20170222 22.02.2017 Inngående brev Søknad om kommunal bolig - ***** ***** Midtre Gauldal legekontor
Ingen tilgang 20170222 22.02.2017 Inngående brev Søknad om midlertidig brukstillatelse - gbnr 230/218 Aunmo AS
2017/3 20170222 22.02.2017 Utgående brev Arbeidsavtale - 66,67 % engasjement arabisktalende assistent - Støren barneskole Ranya Mohammad Kotaila
2017/3 20170222 22.02.2017 Utgående brev Arbeidsavtale - tilkallingsvikar for assistent - Støren barneskole Ranya Mohammad Kotaila
Ingen tilgang 20170222 22.02.2017 Utgående brev Varsel om manglende brukstillatelse/ferdigattest Kristin Storbekkrønning
2017/264 20170222 22.02.2017 Inngående brev Søknad om stilling Lena Forsetlund
2017/259 20170222 22.02.2017 Inngående brev Søknad om stilling Lena Forsetlund
2017/334 20170222 22.02.2017 Utgående brev Milete Woldu Abraha 01.01.17 - 31.08.17 Milete Woldu Abraha
2016/3364 20170222 22.02.2017 Saksframlegg/innstilling Kommunedelplan fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv - revidering - 2017 - 2021. Planprogram på høring
2017/266 20170222 22.02.2017 Inngående brev Søknad om stilling Evelyn Baah
2017/259 20170222 22.02.2017 Inngående brev Søknad om stilling Evelyn Baah
2017/494 20170222 22.02.2017 Saksframlegg/innstilling Valg 2017 - åpningstid på valgtinget
2017/555 20170222 22.02.2017 Inngående brev Søknad om stilling Inger Kristine Granøien
2017/483 20170222 22.02.2017 Saksframlegg/innstilling Endring av valgkretser
2017/265 20170222 22.02.2017 Inngående brev Søknad om stilling Evelyn Baah
2017/297 20170221 21.02.2017 Utgående brev Søknad om tillatelse til tiltak - oppføring fritidsbolig på eiendommen gbnr 177/30 i Gammelvollia hyttefelt. Tiltakshaver: Anita og Ketil Danielsen Anita og Ketil Danielsen
2016/2791 20170221 21.02.2017 Utgående brev Ferdigattest - innredning fyrrom i landbruksbygning på gbnr 272/2. Anne Marit Winsnes-Hayes
2017/474 20170221 21.02.2017 Utgående brev Søknad om startlån - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Tilbakemelding *****
Ingen tilgang 20170221 21.02.2017 Inngående brev Ferdigmelding - gbnr 143/9 Endre Rise
2016/3491 20170221 21.02.2017 Inngående brev Midlertidig arbeidsavtale - tilkallingsvikar ved Lysgården Verksted - 010217-280217 - Håkon Sagen Håkon Sagen
2017/135 20170221 21.02.2017 Utgående brev Vedtak - Forollhogna nasjonalpark - motorferdsel i utmark/dispensasjoner fra verneforskriften - Tore Svardal Tore Svardal
2017/552 20170221 21.02.2017 Inngående brev Innkalling til representantskapsmøte 27/3-17 Revisjon Midt-Norge IKS
2017/561 20170221 21.02.2017 Utgående brev Søknad om attføring- uførepensjon *****
2017/193 20170221 21.02.2017 Inngående brev Søknad om stilling Luna Gebremeskel
2017/559 20170221 21.02.2017 Inngående brev Joar Talsnes Børø Gerd Jorun Lenes
2017/505 20170221 21.02.2017 Utgående brev Svar vedr. tilrettelegging av digitalt kartgrunnlag Europris omegn, Støren AKA AS
2016/1327 20170221 21.02.2017 Utgående brev Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Rune Rogstad 39/27 Rune Rogstad
2017/554 20170221 21.02.2017 Inngående brev Midler til å kartlegge natur - 2017 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
2017/504 20170221 21.02.2017 Utgående brev Søknad/dispensasjon om å legge en liten bekk over dyrkajord i rør - Ola Joar Sundli Ola Joar Sundli
2017/553 20170221 21.02.2017 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - redskapshus - gbnr 215/1 - Kotsøy, 7387 Singsås - tiltakshaver Ingebrigt Tormod Huus Ingebrigt Tormod Huus
2016/2614 20170221 21.02.2017 Utgående brev Søknad om startlån - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** - Saken avsluttes *****
2016/1626 20170221 21.02.2017 Inngående brev Synspunkter fra kommuner i Trøndelag på klage fra Flatanger Politidirektoratet
2017/562 20170221 21.02.2017 Inngående brev Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann - bolighus - gbnr 51/7 - Bakkely Øverøien, 7290 Støren - tiltakshaver Richard Pilat Richard Pilat
Ingen tilgang 20170221 21.02.2017 Inngående brev Utsatt frist for søknad om ferdigattest - gbnr 2/22/1 Aune Transport AS
Ingen tilgang 20170221 21.02.2017 Inngående brev Søknad om ferdigattest - gbnr 121/2 Arnt Børset
Ingen tilgang 20170221 21.02.2017 Inngående brev Søknad om ferdigattest - gbnr 131/24 Einar Wæraas
2016/2812 20170221 21.02.2017 Inngående brev Beslutningsgrunnlag nytt revisjonsselskap Revisjon Midt-Norge SA Revisjon Midt-Norge IKS
2016/1327 20170221 21.02.2017 Utgående brev Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Jarle Rognes Jarle Rognes
Ingen tilgang 20170221 21.02.2017 Inngående brev Oppfriskningskurs i legemiddelhåndtering - Anne Karin Haugen AMBIO helse AS
2017/563 20170221 21.02.2017 Inngående brev Søknad om utslippstillatelse for bolighus - gbnr 127/15 - 7288 Soknedal - Erik Olaf Solberg Harald Larsen Rørlegger AS
2016/2414 20170221 21.02.2017 Inngående brev Ettersendelse av vedlegg til byggesøknad - gbnr 51/7 Richard Pilat
2016/2070 20170221 21.02.2017 Inngående brev Ber om utbetaling av tilskudd til grøfting - gbnr 130/1 Odd Jomar Heggvold
2017/422 20170221 21.02.2017 Utgående brev Strømoppgjør i HO- boliger 2016 - Soknedal Trygdebolig *****
2016/1327 20170221 21.02.2017 Utgående brev Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Møyfrid Irene Hanshus Møyfrid Irene Hanshus
2017/74 20170221 21.02.2017 Inngående brev Sommervikarer helsefagarbeidere og sykepleiere Helsepersonell.no
Ingen tilgang 20170221 21.02.2017 Inngående brev Oppfriskningskurs i legemiddelhåndtering - Anita Heksem AMBIO helse AS
Ingen tilgang 20170221 21.02.2017 Inngående brev Oppfriskningskurs i legemiddelhåndtering - Aase Fjeldal AMBIO helse AS
Ingen tilgang 20170221 21.02.2017 Inngående brev Oppfriskningskurs i legemiddelhåndtering - Britt Synnøve Hepsø Rosmo AMBIO helse AS
2016/3768 20170221 21.02.2017 Inngående brev Innkalling til dialogmøte - 070317 - ***** ***** ***** NAV Midtre Gauldal
Ingen tilgang 20170221 21.02.2017 Utgående brev Brudd på leieavtale p.g.a. ulempe med kjæledyr *****
2017/560 20170221 21.02.2017 Inngående brev Endring av arbeidstid - Vibeke Wæraas Vibeke Wæraas
2017/422 20170221 21.02.2017 Utgående brev Strømoppgjør i HO- boliger 2016 - Soknedal Trygdebolig *****
2017/471 20170221 21.02.2017 Utgående brev Vedr .begjæring om oppdeling i eierseksjoner gnr 3 bnr 290 Brauten Eiendom AS
2017/422 20170221 21.02.2017 Utgående brev Strømoppgjør i HO- boliger 2016 - Soknedal Trygdebolig *****
2017/422 20170221 21.02.2017 Utgående brev Strømoppgjør i HO- boliger 2016 - Soknedal Trygdebolig *****
2017/557 20170221 21.02.2017 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - gbnr 193/41 - Morten Sjursen Morten Sjursen
2017/422 20170221 21.02.2017 Utgående brev Strømoppgjør i HO- boliger 2016 - Soknedal Trygdebolig *****
Ingen tilgang 20170221 21.02.2017 Inngående brev Ferdigmelding - gbnr 230/33 Rune Singsaas
2017/422 20170221 21.02.2017 Utgående brev Strømoppgjør i HO- boliger 2016 - Soknedal Trygdebolig *****
2017/422 20170221 21.02.2017 Utgående brev Strømoppgjør i HO- boliger 2016 - Soknedal Trygdebolig *****
2016/1327 20170221 21.02.2017 Utgående brev Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Dag Øyen 269/19 Dag Øyen
2016/1327 20170221 21.02.2017 Utgående brev Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Anders Rogstad 38/3 Anders Rogstad
2017/422 20170221 21.02.2017 Utgående brev Strømoppgjør i HO- boliger 2016 - Soknedal Trygdebolig *****
Ingen tilgang 20170221 21.02.2017 Utgående brev Utbetaling av depositum Soknedal Sparebank
2017/353 20170221 21.02.2017 Inngående brev Søknad om stilling Hafiz Hassein
2017/461 20170221 21.02.2017 Inngående brev Samtykke fra grunneier Roger Refseth
2016/1327 20170221 21.02.2017 Utgående brev Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Even P. Bjerkset Even Petter Bjerkset
2017/29 20170221 21.02.2017 Utgående brev Søknad om utslippstillatelse (og igangsettingstillatelse) for sanitærvann fra fritidsbolig på eiendommen gbnr 22/22 på Rognes. Tiltakshaver: Ove Aunøien Ove Aunøien
2016/1464 20170221 21.02.2017 Utgående brev Mangelbrev vedrørende mottatt reguleringsplanforslag - Heimen GEOTYDAL AS
2017/555 20170221 21.02.2017 Utgående brev Utlysningstekst lærlinger høsten 2017 - høsten 2019 Delta Midtre Gauldal m.fl.
2017/541 20170221 21.02.2017 Inngående brev Villreinrelatert arbeid opp mot barn og ungdom Forollhogna Villreinutvalg
2016/1939 20170221 21.02.2017 Utgående brev Delingsbehandling/jordlovsbehandling - fradeling/oppmåling av festegrunn - Endal statsalmenning - gbnr 401/1 STATSKOG SF
2017/422 20170221 21.02.2017 Utgående brev Strømoppgjør i HO- boliger 2016 - Spjeldet omsorgsbolig *****
2017/272 20170221 21.02.2017 Inngående brev Tilbud om investeringstilskudd - Jens Olav Dragset Innovasjon Norge
2017/558 20170221 21.02.2017 Inngående brev Analyserapport - jordprøver - gbnr 29/1 - Steinar Bones Eurofins environment testing Norway AS
2017/223 20170221 21.02.2017 Inngående brev Kommunal garanti på depositum - ***** ***** ***** NAV Midtre Gauldal
2017/121 20170221 21.02.2017 Inngående brev Analyseresultater - Støren VV - 140217-170217 Alcontrol Stjørdal
Ingen tilgang 20170221 21.02.2017 Inngående brev Reguleringsplan E6 Prestteigen - Gyllan Nye Veier AS
2017/422 20170221 21.02.2017 Utgående brev Strømoppgjør i HO- boliger 2016 - Soknedal Trygdebolig *****
2017/556 20170221 21.02.2017 Utgående brev Invitasjon til drøfting vedr. opphør av arbeidsforhold på grunn av alder *****
2017/550 20170221 21.02.2017 Inngående brev Arbeidsavtale - 100 % midlertidig stilling - Prosjektmedarbeider ved Næring, Plan og Forvaltning - Even Greis Terjesønn Hansen Even Greis Terjesønn Hansen
2016/1327 20170221 21.02.2017 Utgående brev Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Egil Engesmo 259/5 Egil Engesmo
2016/1327 20170221 21.02.2017 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Kjell Arve Refseth Kjell Arve Refseth
Ingen tilgang 20170221 21.02.2017 Inngående brev Søknad om ferdigattest - vinterhage - gbnr 160/2 Jørgen Rise
2016/1327 20170221 21.02.2017 Utgående brev Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Olav Sand 400/1/3 Olav Sand
2016/2476 20170221 21.02.2017 Utgående brev Matrikkelføring av jordskiftesak 16-108152REN-JTRD Solvang - gbnr 44/3 Sivert Nygaard
Ingen tilgang 20170221 21.02.2017 Utgående brev Matrikkelbrev gbnr 80/53 - Bergsenget Inger Lund
2016/185 20170221 21.02.2017 Utgående brev Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom - gbnr 80/6 - Ola Arnfinn Ertshus Ola Arnfinn Ertshus
2017/74 20170220 20.02.2017 Inngående brev Åpen søknad om stilling Goran Batinic
2016/2835 20170220 20.02.2017 Inngående brev Klage - dispensasjon fra reguleringsplan - Kotsøy byggefelt - fradeling av tilleggsareal - kommunens vedtak oppheves Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
2017/420 20170220 20.02.2017 Utgående brev Produksjonstilskudd i jordbruket - innvilget Terje Fagereng
2017/538 20170220 20.02.2017 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - tilbygg fjøs - gbnr 4/1 - Folstad, 7290 Støren - tiltakshaver Jon Bones Jon Bones
Ingen tilgang 20170220 20.02.2017 Inngående brev Søknad om ferdigattest - tilbygg hytte - gbnr 193/18 Bjørn Antonsen
Versjon:5.2.2.1