eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 200 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2020/117 20200810 10.08.2020 Inngående brev Salgs- og skjenkekontroll, samt tilsyn tobakkskadeloven - 180720 Securitas AS
2016/1907 20200810 10.08.2020 Inngående brev Sluttutbetaling av tilskudd - SMIL, 970579222 Landbruksdirektoratet
2019/986 20200810 10.08.2020 Inngående brev Rammeavtale - tilkallingsvikar - Enhet for pleie og omsorg - 240720-310820 - Marius Heksem Marius Heksem
2020/4656 20200810 10.08.2020 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), gbnr 1/3 Landbruksdirektoratet
Ingen tilgang 20200810 10.08.2020 Inngående brev Innsigelse til reguleringsplan for Nerøyen deponi Det kongelige kommunal- og moderniseringsdepartementet
2019/4733 20200810 10.08.2020 Utgående brev Oversendelse av svar - klage på vedtak FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2020/4653 20200810 10.08.2020 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - smil Landbruksdirektoratet
2020/6 20200810 10.08.2020 Inngående brev FDV-avtale vedr. kommunens geodataarbeid - Oppdaterte vedlegg utsendt 06.08.2020 av Kartverket for signering Kartverket
2019/3098 20200810 10.08.2020 Inngående brev Flere opplysninger - Fradeling av grunneiendom - gbnr 117/4 Jørgen Fløttum
2020/15786 20200810 10.08.2020 Inngående brev Refusjon plantid og søskenmoderasjon våren 2020 Hauka villmarksbarnehage
2020/15805 20200810 10.08.2020 Inngående brev Søknad om godkjenning av plan for nydyrking - gbnr 261/1, 261/2 og 261/3 - Svein Fløttum Svein Fløttum
2020/4645 20200810 10.08.2020 Inngående brev Søknad om stilling Adrian Fandin
2020/4645 20200810 10.08.2020 Inngående brev Søknad om stilling Shirin Mohammadi
2020/15944 20200810 10.08.2020 Inngående brev Oppfordring til deltagelse i undersøkelse om innbyggerforslag Det kongelige kommunal- og regionaldepartementet
2020/15924 20200810 10.08.2020 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), gbnr 141/1 Landbruksdirektoratet
2020/15896 20200810 10.08.2020 Inngående brev Tilskudd til veiledning for nyutdannede nytilsatte lærere Utdanningsdirektoratet
Ingen tilgang 20200810 10.08.2020 Inngående brev Etterlyser svar - Bussholdeplass ved Forsethmo RV 30 Hans Malum
2020/891 20200810 10.08.2020 Inngående brev Kopi av Bane NORs uttalelse til varsel om utvidelse av plangrense for E6 Skogheim - Fossum - 3828982_7_1 BANE NOR SF
2020/15972 20200810 10.08.2020 Inngående brev Endringer i matrikkelforskriften fra 1. januar 2021 - Autorisasjon av eiendomslandmålere mm Kommunal- og moderniseringsdepartementet
2020/422 20200810 10.08.2020 Inngående brev Samtykke - krav om retting av feil og mangler i matrikkelen - gbnr 224/28 Hans Marius Helmersen
2020/15934 20200810 10.08.2020 Inngående brev Søknad om tiltak - Nytt bygg - boligformål - {Byggeaddresse} - 92/2 Tradisjonsmur AS
2020/507 20200810 10.08.2020 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - sykavl, ***** Landbruksdirektoratet
2020/763 20200810 10.08.2020 Utgående brev Byggesaksbehandling - godkjenning av ferdigattest - bruksendring av loft - gbnr 232/12 Jolene Jarmila H Deeder
2020/507 20200809 09.08.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd - sykavl, ***** Landbruksdirektoratet
2020/14205 20200807 07.08.2020 Inngående brev Krav om retting av feil og mangler i matrikkelen - gbnr 85I1 - Ola Eivind Knutsen Ola Eivind Knutsen
2020/14203 20200807 07.08.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest - Endring av bygg - annet - Follstadveien 84 - 3/174 Tømrer Fagerbekk
2020/14354 20200807 07.08.2020 Inngående brev Søknad om igangsettelse - Byggtekniske installasjoner - teknisk installasjon i bygg (uten nabovarsling?) Basmoen 1 45/349 HeisConsult Trondheim AS
2020/4550 20200807 07.08.2020 Inngående brev Uttalelse til plan for nydyrking - Sivert Nygaard - Midtre Gauldal - gbnr 44/3 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2020/14334 20200807 07.08.2020 Inngående brev Søknad om bygging av landbruksvei - gbnr 193/2 - Jens Olav Hov Jens Olav Hov
2020/13212 20200807 07.08.2020 Utgående brev Søknad om bedriftsrettet etablererstøtte - Frukt og bær presseri - Lilleøyen Gård Tone Reese LILLEØYEN GÅRD TONE REESE
2018/2396 20200807 07.08.2020 Inngående brev Uttalelse - detaljregulering for Hov - Midtre Gauldal kommune FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2018/2924 20200807 07.08.2020 Inngående brev Søknad om unntak fra arbeidsgiveransvar for sykepenger - ***** ***** ***** NAV
2017/3287 20200807 07.08.2020 Inngående brev Uttalelse - detaljreguleringsplan for Hundåslåtten hyttefelt - Midtre Gauldal kommune FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2020/14335 20200807 07.08.2020 Inngående brev Søknad om godkjenning av plan for nydyrking - gbnr 193/2 - Jens Olav Hov Jens Olav Hov
2020/14242 20200807 07.08.2020 Inngående brev Avtale om mobiltelefon fra arbeidsgiver som kun brukes i arbeidstiden - Knut Inge Solem Knut Inge Solem
2020/14240 20200807 07.08.2020 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad - Ett-trinns søknad - Nytt anlegg - vei - Furukollen og Olaplassen Masseuttak. gbnr: 45/21 Multiconsult
2020/14239 20200807 07.08.2020 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad - Ett-trinns søknad - Nytt bygg - boligformål - . gbnr: 92/2 Sande hus og hytter AS
Ingen tilgang 20200807 07.08.2020 Inngående brev Unntak fra arbeidsgiverperiode - kronisk sykdom - ***** ***** ***** *****
2019/986 20200807 07.08.2020 Inngående brev Rammeavtale- Tilkallingsvikar - Enhet for Pleie og Omsorg - f.o.m 240720-310820 - Marius Heksem Marius Heksem
2020/13691 20200807 07.08.2020 Utgående brev Svar på søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid 2020/2021 - ***** ***** ***** *****
2020/20 20200807 07.08.2020 Utgående brev Rammeavtale - tilkallingsvikar - enhet for kultur, fritid og voksenopplæring Magni Øyås
2020/14297 20200807 07.08.2020 Inngående brev Oppsigelse av stilling som sykepleier ved Rød avdeling, Midtre Gauldal sykehjem - Tale Ragnhild Moe Tale Ragnhild Moe
2018/2396 20200807 07.08.2020 Inngående brev UTTALELSE TIL MOTTATT HØRING - DETALJREGULERING FOR HOV (50272018005) - MIDTRE GAULDAL KOMMUNE MATTILSYNET
2020/14242 20200807 07.08.2020 Inngående brev Avtale om bruk av mobil tjenestetelefon fra arbeidsgiver - Knut Inge Solem Knut Inge solem
2020/14223 20200807 07.08.2020 Inngående brev Søknad om deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning - fradeling av grunneiendom - gbnr 270/2 - rekvirent Anne Norunn Buseth og alf Jomar Buseth Anne Norunn og Alf Jomar Buseth
2020/14204 20200807 07.08.2020 Inngående brev Varsel til arbeidsgiver om avvikling av foreldrepermisjon f.o.m 290920-240521 - ***** ***** *****
2020/14105 20200807 07.08.2020 Inngående brev Kompetansebevis for videregående opplæring - Silje Haanshus Silje Haanshus
2020/4645 20200806 06.08.2020 Inngående brev Søknad om stilling Marit Tangstad
2020/4645 20200806 06.08.2020 Inngående brev Søknad om stilling Lindis Helen Konst
2020/4645 20200806 06.08.2020 Inngående brev Søknad om stilling Reda Johansen
2020/4498 20200806 06.08.2020 Utgående brev Markedsføring av Midtre Gauldal SPÆTT FILM AS m.fl.
2020/1577 20200806 06.08.2020 Utgående brev Svar - Begjæring om innsyn You Park - Norgesbom
2020/13808 20200806 06.08.2020 Inngående brev Bekreftelse på mottatt søknad Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
2020/2444 20200806 06.08.2020 Inngående brev NAV har innvilget søknad om 100 prosent foreldrepenger 090720-030321 - ***** ***** *****
2019/1566 20200806 06.08.2020 Inngående brev Søknad om endring av gitt tillatelse - byggesak - gbnr 3/64 Midttømme entreprenør AS
2019/2230 20200806 06.08.2020 Inngående brev Opplysninger vedrørende fradelingssak - Laila Koth Nilsen Laila Koth Nilsen
2020/13389 20200806 06.08.2020 Utgående brev Foreløpig svar - Søknad om godkjenning av plan for nydyrking - gbnr 118/2 - Ola Arvid Røe Ola Arvid Røe
2020/745 20200806 06.08.2020 Inngående brev Opplysninger virksomhet, styrer og stedfortreder - alkoholomsetning - Budal samvirkelag SA Budal samvirkelag SA
2020/4646 20200806 06.08.2020 Inngående brev Søknad om stilling Lindis Helen Konst
2020/4646 20200806 06.08.2020 Inngående brev Søknad om stilling Reda Johansen
2020/13691 20200806 06.08.2020 Inngående brev Søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid 2020/2021 - ***** ***** ***** *****
2020/13342 20200805 05.08.2020 Inngående brev Tilbud - ventilasjonsarbeider GK Inneklima AS
2020/13342 20200805 05.08.2020 Inngående brev Pristilbud - ventilasjon URD Klima Oppdal AS
2020/13342 20200805 05.08.2020 Inngående brev Pristilbud - ventilasjon Hamstad
2020/1413 20200805 05.08.2020 Utgående brev Forhåndsvarsel om pålegg om retting og ileggelse av tvangsmulkt Tor-Odd Bones
2018/3976 20200805 05.08.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest - avløpsanlegg - gbnr 147/11 Broen rørservice AS
2020/445 20200805 05.08.2020 Inngående brev Forolhogna nasjonalpark - Svar på søknad om tillatelse til organisert ridetur i sommer 2020 - Gloi islandshestforening Nasjonalparkstyret for Forollhogna
2019/944 20200805 05.08.2020 Inngående brev Rammeavtale - tilkallingsvikar - oppvekst MGK - 010820-311220 - Tenzing Passang Tenzing Passang
2020/13173 20200805 05.08.2020 Inngående brev Varsel til arbeidsgiver om avvikling av foreldrepermisjon - ***** ***** *****
2020/4661 20200805 05.08.2020 Utgående brev Vedtak om spesialundervisning skoleåret 2020/2021 ***** ***** *****
2020/4620 20200805 05.08.2020 Utgående brev Vedtak om spesialundervisning skoleåret 2020/2021 ***** ***** *****
2020/7106 20200805 05.08.2020 Utgående brev Søknad om økonomisk støtte til Vagnild Vasslag VAGNILD VASSLAG
2020/507 20200805 05.08.2020 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - sykavl, ***** Landbruksdirektoratet
2020/4648 20200805 05.08.2020 Utgående brev Vedtak om spesialundervisning skoleåret 2020/2021 ***** ***** ***** ***** *****
2019/2349 20200805 05.08.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - 100% fast stilling som fagleder ved NAV Midtre Gauldal *****
2020/13389 20200805 05.08.2020 Inngående brev Søknad om godkjenning av plan for nydyrking - gbnr 118/2 - Ola Arvid Røe Ola Arvid Røe
2019/1243 20200805 05.08.2020 Inngående brev Seterdalene i Budalen - tekstlig rapportering - 2019 Fylkesmannen i Trøndelag
2020/13334 20200805 05.08.2020 Inngående brev Pristilbud - Sentral driftsstyring - Størenhallen GK Inneklima AS
2017/2543 20200805 05.08.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest - gbnr 127/2 Trond Gisle Solberg
2020/1405 20200805 05.08.2020 Inngående brev NAV har endret foreldrepengeperioden din - ***** ***** ***** *****
2018/3113 20200805 05.08.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest - avløpsanlegg - gbnr 147/42 Broen rørservice AS
2020/1770 20200805 05.08.2020 Inngående brev Svar - søknad om refusjonsgaranti - skoleåret 2020/2021 - ***** ***** Trondheim kommune
2016/4032 20200805 05.08.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest - gbnr 169/19 Magnar Løkkesmo
2020/13242 20200805 05.08.2020 Inngående brev Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus - gbnr 121/5 - Stig Joar/Kari Beate Myhren Broen Rørservice AS
2020/92 20200805 05.08.2020 Inngående brev Informasjon til saksbehandler om Agros – SMIL, UKL, ARV og drenering - digital utbetalingsanmodning, rapportskjema og sluttføring av saksbehandlingen gjennom modulen «etterrapportering» for saksbehandler Landbruksdirektoratet
2020/4662 20200805 05.08.2020 Utgående brev Vedtak om spesialundervisning skoleåret 2020/2021 ***** ***** *****
2020/4772 20200805 05.08.2020 Utgående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet - gbnr 64/2 - Tømmerås Vidar Furnes Tømmerås
2020/4624 20200805 05.08.2020 Utgående brev Vedtak om spesialundervisning skoleåret 2020/2021 ***** ***** *****
2020/4623 20200805 05.08.2020 Utgående brev Vedtak om spesialundervisning skoleåret 2020/2021 ***** ***** ***** *****
2020/4564 20200805 05.08.2020 Utgående brev Vedtak om spesialundervisning skoleåret 2020/2021 ***** ***** *****
2020/13212 20200805 05.08.2020 Inngående brev Søknad om bedriftsrettet etablererstøtte - Frukt og bær presseri - Lilleøyen Gård Tone Reese Lilleøyen Gård Tone Reese
2020/13174 20200805 05.08.2020 Inngående brev Begrenset politiattest - Turgay Mazi Turgay Mazi
2020/12934 20200805 05.08.2020 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad - Ett-trinns søknad - Riving av deler av bygget - . gbnr: 127/3 Byggmester Jardar Helland
2019/2349 20200805 05.08.2020 Utgående brev Tilbud om annen passende stilling ifm nedbemanning *****
2019/54 20200804 04.08.2020 Utgående brev Aktivitetsplan - skolemiljøsak - ***** ***** *****
2020/12474 20200804 04.08.2020 Utgående brev Svar på søknad om permisjon Ingrid Anita Solem
2020/12794 20200804 04.08.2020 Inngående brev Krav om innsyn - beredskapsplaner/støtteavtaler - vaskeritjenester Industrienergi
2020/12919 20200804 04.08.2020 Inngående brev Søknad om tiltak - {Tiltakstype} - Furukollen og Olaplassen Masseuttak - 45/21 Multiconsult
2020/1402 20200804 04.08.2020 Utgående brev Stilling besatt - fast 50 % rektor i kulturskolen i Midtre Gauldal Damnjan Cirkovic m.fl.
2020/4621 20200804 04.08.2020 Utgående brev Vedtak om spesialundervisning skoleåret ***** ***** ***** ***** *****
2020/12339 20200804 04.08.2020 Utgående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet - gbnr 227/10 og gbnr 234/1 fnr 1 Ottar Hinsverk
2020/4514 20200804 04.08.2020 Utgående brev Vedtak spesialundervisning skoleåret 2020/2021 - ***** ***** *****
2020/4442 20200804 04.08.2020 Utgående brev Svar på søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid - 2020/2021 - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
2020/4562 20200804 04.08.2020 Utgående brev Vedtak om spesialundervisning skoleåret 2020/2021 ***** ***** ***** ***** *****
2020/4622 20200804 04.08.2020 Utgående brev Søknad om refusjonsgaranti, ***** ***** Skoleåret 2020-2021 *****
2020/12282 20200804 04.08.2020 Utgående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet - gbnr 230/128 - Bakketun Borgar Larsen Brattås
2020/1402 20200804 04.08.2020 Saksframlegg/innstilling Ansettelsesvedtak - fast stilling - 80 % i kulturskolen i Midtre Gauldal
2020/4516 20200804 04.08.2020 Utgående brev Vedtak om spesialundervisning skoleåret 2020/2021 ***** ***** ***** *****
2020/12741 20200804 04.08.2020 Inngående brev Avtale - NAV - Digisos Visma
2020/2364 20200804 04.08.2020 Inngående brev Uttalelse til plan for nydyrking - Leif Slørdal - Midtre Gauldal 199/3 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2020/797 20200804 04.08.2020 Inngående brev MIDTRE GAULDAL KOMMUNE, Smittevern og smittevernutstyr i kommunene Helsedirektoratet
2020/1630 20200804 04.08.2020 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - smil, 971382848 Landbruksdirektoratet
2020/1382 20200804 04.08.2020 Inngående brev Presisering knyttet til tilgjengelighet og åpningstider ved NAV-kontoret FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2020/12742 20200804 04.08.2020 Inngående brev Stortingsvalget og sametingsvalget 2021 - fastsetting av valgdag Det kongelige kommunal- og moderniseringsdepartementet
2019/4221 20200804 04.08.2020 Inngående brev Befaring Finntjønnan, Endalen LVO - Midtre Gauldal TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
2016/1907 20200804 04.08.2020 Inngående brev Utbetalingsanmodning - SMIL, 970579222 Landbruksdirektoratet
2020/12883 20200804 04.08.2020 Utgående brev Innkalling til dialogmøte 1 - ***** ***** *****
2019/3286 20200804 04.08.2020 Inngående brev Rammeavtale - tilkallingsvikar - Enhet for pleie og omsorg - 010520-300920 - Maja Sesseng Fløttum Maja Sesseng Fløttum
2020/1179 20200804 04.08.2020 Inngående brev NAV har endret foreldrepengeperioden din - ***** ***** ***** *****
2020/1179 20200804 04.08.2020 Inngående brev NAV har innvilget søknaden din om 100 % foreldrepenger - ***** ***** ***** *****
2019/2349 20200804 04.08.2020 Inngående brev Bekreftelse på mottak av oppsigelse av stilling - ***** ***** *****
2020/12861 20200804 04.08.2020 Inngående brev Søknad om tiltak - Riving av deler av bygget - {Byggeaddresse} - 127/3 Byggmester Jardar Helland
2020/4550 20200804 04.08.2020 Utgående brev Ber om utsettelse av uttalefrist - søknad om nydyrking - gbnr 44/3 (Deres ref. 2020/4550-2) TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
2018/2396 20200804 04.08.2020 Inngående brev Svar på høringsbrev - detaljregulering for Hov ReMidt IKS
2020/12804 20200804 04.08.2020 Inngående brev Purring - ledige stillinger - 2.kvartal 2020 Statistisk Sentralbyrå
2018/2044 20200804 04.08.2020 Inngående brev Oppsigelse av leieforhold - ***** ***** *****
2020/12803 20200804 04.08.2020 Inngående brev Arbeidsavtale - 90 % vikariat - Fagarbeider - Soknedal oppvekstområde, barnehage - 010820-311220 - Susanne Fredagsvik Susanne Fredagsvik
2020/12802 20200804 04.08.2020 Inngående brev Varsel til arbeidsgiver om avvikling av foreldrepermisjon - ***** ***** *****
2020/189 20200804 04.08.2020 Utgående brev Åpen søknad/interesse for å være vikar *****
2020/12750 20200804 04.08.2020 Inngående brev Mulighet for å søke om midler for styrking av beredskapen mot akutt forurensning i IUA Sør-Trøndelags kommuner Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning
2020/12751 20200804 04.08.2020 Inngående brev Nabovarsel - som eier av gbnr 3/39 og 3000/1 - for tiltak på gbnr 3/64 Midttømme Entreprenør AS
2020/4550 20200804 04.08.2020 Utgående brev Søknad om utsettelse for høring av plan for nydyrking - Sivert Nygaard - Midtre Gauldal 44/3 Fylkesmannen i Trøndelag
2020/408 20200804 04.08.2020 Inngående brev Kjørebok - motorferdsel i utmark - 2020 - Tommy Krogstad Tommy Krogstad
2020/4518 20200804 04.08.2020 Utgående brev Vedtak om spesialundervisning skoleåret 2020/2021 ***** ***** ***** *****
2018/2044 20200804 04.08.2020 Utgående brev Oppsigelse av kommunalt leieforhold ***** ***** ***** ***** ***** *****
2020/12339 20200803 03.08.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet gbnr 227/10 og gbnr 234/1 fnr 1 Ottar Hinsverk
2020/12474 20200803 03.08.2020 Inngående brev Søknad om permisjon - 50 % - 010820-010721 - Ingrid Anita Solem Ingrid Anita Solem
2020/6410 20200803 03.08.2020 Inngående brev Arbeidsavtale - fast stilling 15 % musikk/kulturarbeider i kulturskolen Nanette Berge Karlsen
2020/12282 20200803 03.08.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - gbnr 230/128 - Borgar Larsen Brattås Borgar Larsen Brattås
2020/1346 20200731 31.07.2020 Utgående brev Klage på behandlingsgebyr byggesøknad - gbnr 232/12 Jolene Jarmila H Deeder
2020/11126 20200731 31.07.2020 Inngående brev Politiattest - Synnøve Fløttum Synnøve Fløttum
2020/11125 20200731 31.07.2020 Inngående brev Attester og vitnemål - Synnøve Fløttum Synnøve Fløttum
2020/11096 20200731 31.07.2020 Inngående brev Karakterutskrift - DMMH - Malin Solemsmo Malin Solemsmo
2020/11045 20200731 31.07.2020 Inngående brev Søknad om permisjon - 010920- 211020 - Katrine Beate Svardal Katrine Beate Svardal
2020/11037 20200731 31.07.2020 Inngående brev Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-34 - Sommeren 2020 - PLO - Eirin Haugen Eirin Haugen
2020/243 20200731 31.07.2020 Inngående brev Taushetserklæring - Ida Marie (Jørgensen) Enlid Ida Marie Enlid
2020/11022 20200731 31.07.2020 Inngående brev Midlertidig arbeidsavtale - pedagogisk leder Soknes Barnehage - 010820-310721 - Lill Anita Steigedal Lill Anita Steigedal
2020/11007 20200731 31.07.2020 Inngående brev VS: veileder regionale miljøtilskudd 2020 Anders Mona
2020/11007 20200731 31.07.2020 Inngående brev VS: Saksbehandlingsrutiner for søknad om regionale miljøtilskudd i jordbruket - 2020 Anders Mona
2020/11007 20200731 31.07.2020 Inngående brev VS: regionale miljøtilskudd 2020 versjon 20. april 2020. Anders Mona
2019/4200 20200730 30.07.2020 Utgående brev Sammenslåing gbnr 83/20 Siri Fossum
2020/1357 20200730 30.07.2020 Utgående brev Trafikksikkerhetstiltak: "Trygt hjem for en 50-lapp" - Refusjonskrav 2020 - Refusjonskrav 1. kvartal 2020 Trøndelag Fylkeskommune
2020/10684 20200730 30.07.2020 Inngående brev Søknad om dispensasjon - bruksendring fra fritidsbolig til bolig - gbnr 187/16 - Tupphaugen, 7298 Budalen - Gøril Hov Gøril Hov
2020/1361 20200730 30.07.2020 Utgående brev Informasjon til foreldre og foresatte i barnehagene Foreldre og foresatte i barnehagene i Midtre Gauldal
2017/3287 20200730 30.07.2020 Saksframlegg/innstilling 16482017006_Rp_Hundåslåtten_Hyttefelt_1gangsbehandling_Høring
2018/691 20200730 30.07.2020 Utgående brev Husleiekontrakt utgått - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
2020/891 20200730 30.07.2020 Inngående brev Varsel om utvidelse av plangrense for E6 Skogheim Fossum - høringsfrist 18.04.2020 Rambøll
2020/589 20200730 30.07.2020 Utgående brev Kontantstøtterapportering fra Midtre Gauldal kommune NAV familie og pensjonsytelser Vadsø
2019/3722 20200730 30.07.2020 Utgående brev Vedtak fritak fra slamgebyr - gbnr 138/3 - Fred Ove Stallvik Solum Fred Ove Stallvik Solum
2019/4020 20200730 30.07.2020 Utgående brev Forskudd på kommunalt tilskudd for 3.kvartal 2020 - Hauka villmarksbarnehage Hauka villmarksbarnehage
2019/4020 20200730 30.07.2020 Utgående brev Forskudd på kommunalt tilskudd for 3.kvartal 2020 - Liøya barnehage Liøya barnehage
2020/10360 20200730 30.07.2020 Utgående brev Høringsuttalelse - TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
2020/9302 20200729 29.07.2020 Inngående brev Arbeidsavtale - fast stilling - 80 % i kulturskolen i Midtre Gauldal - Mitchel Percy Mulders Mitchel Percy Mulders
2020/10536 20200729 29.07.2020 Inngående brev Trafikksikkerhetstiltak på fylkesveg 2021- invitasjon til innmelding av tiltak Trøndelag fylkeskommune
2020/10162 20200729 29.07.2020 Inngående brev Midlertidig arbeidsavtale - 20 % vikariat i kulturskolen i Midtre Gauldal - skoleåret 2020/2021 - Suzanneke Erens Suzanneke Erens
2020/763 20200729 29.07.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest - gbnr 232/12 Jolene Deeder
2018/1950 20200729 29.07.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest byggesak - Soknes barnehage - gbnr 47/13 On Arkitekter og ingeniører
2020/10119 20200729 29.07.2020 Inngående brev Oppsigelse av stilling - ***** ***** ***** *****
2020/698 20200728 28.07.2020 Inngående brev VS: Bilder SMIL-tiltak Ola Joar Sundli
2020/698 20200728 28.07.2020 Inngående brev VS: Ferdigrapport SMIL-tiltak Ola Joar Sundli
2020/4659 20200728 28.07.2020 Utgående brev Svar på søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid 2020/2021 - ***** ***** ***** *****
2020/4646 20200728 28.07.2020 Inngående brev Søknad om stilling Norunn Sofie Marie Hermansen
2020/1777 20200728 28.07.2020 Saksframlegg/innstilling SAK 2020-10 Verdiskapingsprogrammet tilskudd til prosjekter for region Trøndelag Sør
2020/745 20200728 28.07.2020 Inngående brev Opplysninger virksomhet, styrer og stedfortreder - alkoholomsetning - Kiwi 129 Støren Midtre Gauldal kommune Kiwi Minidrift AS
2020/2364 20200728 28.07.2020 Utgående brev Svar på anmodning om utsett høringsfrist Fylkesmannen i Trøndelag
2020/10104 20200728 28.07.2020 Inngående brev Søknad om kommunal bolig - ***** ***** ***** *****
2020/9823 20200728 28.07.2020 Utgående brev Søknad om unntak fra arbeidsgiveransvar for sykepenger - ***** ***** ***** NAV
2017/487 20200728 28.07.2020 Inngående brev Innvilgelse av søknad om fritak fra arbeidsgiveransvar for sykepenger - 080620-080621 - ***** ***** NAV Midtre Gauldal
2020/9258 20200728 28.07.2020 Inngående brev Arbeidsavtale - ferievikar innenfor perioden uke 25-34 - sommeren 2020 - Enhet for pleie og omsorg - Aina Engen Aina Engen
2020/6780 20200728 28.07.2020 Inngående brev Arbeidsavtale - ferievikar innenfor perioden uke 25-34 - sommeren 2020 - Enhet for pleie og omsorg - Anne Synnøve L. Losen Anne Synnøve Løken Losen
2020/7961 20200728 28.07.2020 Utgående brev Svar på søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid 2020/2021 - ***** ***** *****
2020/1718 20200728 28.07.2020 Inngående brev Arbeidsavtale - ferievikar innenfor perioden uke 25-34 - sommeren 2020 - Enhet for pleie og omsorg - Gunnveig Løvrød Gunnveig Løvrød
2020/698 20200728 28.07.2020 Inngående brev Sluttutbetaling av tilskudd - SMIL, 977494885 Landbruksdirektoratet
2020/766 20200728 28.07.2020 Utgående brev Avslag på kommunalt tilskudd til privat vei 2020 Bonesvollveien m.fl.
2020/1691 20200728 28.07.2020 Utgående brev Svar på søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid 2020/2021 - ***** ***** *****
2020/36 20200728 28.07.2020 Utgående brev Rammeavtale- tilkallingsvikar- Ingrid Refseth, f. 17.02.98- oppvekst MGK Ingrid Refseth
2020/1147 20200728 28.07.2020 Utgående brev Husleiekontrakt - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Midtre Gauldal kommune v/Familie og helse
2020/4422 20200728 28.07.2020 Saksframlegg/innstilling Kompetansepilot Trøndelag Sør
2020/1628 20200727 27.07.2020 Utgående brev VS: BEGJÆRING OM INNSYN - Frøsetvegen g/s- veg_Kryssløsning Fv632 Våre veger/Veier 24
2019/3722 20200727 27.07.2020 Inngående brev Søknad om fritak for slamgebyr - gbnr 138/3 - Fred Ove Stallvik Solum Kari Nybjerkan Refseth
2020/1147 20200727 27.07.2020 Inngående brev Hybel ***** ***** ***** ***** ***** Midtre Gauldal kommune, Helse og familie
2020/1691 20200727 27.07.2020 Inngående brev Informasjon om inntekt NAV Midtre Gauldal
2020/777 20200727 27.07.2020 Utgående brev Veileder dispensasjonssøknad Hans Ivar Høen
2020/9353 20200727 27.07.2020 Inngående brev Oversikt over vekst og innmeldte saker om produksjonssvikt FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2020/9331 20200727 27.07.2020 Inngående brev Innsyn i skolebytter i mobbesaker NRK Oslo og Viken
2020/408 20200727 27.07.2020 Inngående brev Kjørebok - motorferdsel i utmark - 2020 - Eivind Tilseth Eivind Tilseth
2019/4834 20200727 27.07.2020 Inngående brev Oppdragsavtale - fosterhjem - 010820-311220 - ***** ***** *****
2019/4833 20200727 27.07.2020 Inngående brev Oppdragsavtale - fosterhjem - 010820-311220 - ***** ***** *****
2020/9331 20200727 27.07.2020 Utgående brev Innsyn i skolebytter i mobbesaker NRK Oslo og Viken
2020/698 20200727 27.07.2020 Inngående brev Utbetalingsanmodning - SMIL, 977494885 Landbruksdirektoratet
Versjon:5.2.2.1