eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 200 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
Ingen tilgang 20200124 24.01.2020 Inngående brev Kursbevis Vedlikehold og grunnleggende bruk av motorsag - Kent Gundersen Kent Gundersen
2019/4742 20200124 24.01.2020 Inngående brev Søknad om stilling Mohammad Salih Abdallah
2020/63 20200124 24.01.2020 Inngående brev Supplerende opplysninger A-R Helgemo AS
2020/229 20200124 24.01.2020 Utgående brev Avløp Fossumgardene - Soknedal KJETIL WAAGEN MASKIN
2020/221 20200124 24.01.2020 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale LIS 1 Benedikte Therese Smenes
2020/156 20200124 24.01.2020 Inngående brev Retur av tinglyst dokument Kartverket eiendomsdivisjonen
2020/123 20200124 24.01.2020 Inngående brev Kartutsnitt - lokalisering Trym Bygg og anlegg AS
2020/233 20200124 24.01.2020 Inngående brev Avtale om bruk av mobil tjenestetelefon fra arbeidsgiver - Linda M Svanholm Linda M Svanholm
2017/3209 20200124 24.01.2020 Inngående brev Tilbakemelding etter innsigelse - kommunedelplan for Støren - Midtre Gauldal kommune FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2019/333 20200124 24.01.2020 Inngående brev Midlertidig arbeidsavtale - vikariat - 30 % stilling hjemmehjelp - Hjemmehjelpstjenesten - 010220-310520 - Else Karin Fløttum Else Karin Fløttum
2020/240 20200124 24.01.2020 Inngående brev Midlertidig arbeidsavtale - Besøkshjem - Pleie og omsorg, Generelle tiltak - 010120-310320 - Grete Gorsetbakk Grete Gorsetbakk
2020/239 20200124 24.01.2020 Inngående brev Søknad om overføring av ferie 2019 - Ragnhild Hovin Ragnhild Hovin
2020/238 20200124 24.01.2020 Inngående brev Søknad om overføring av ferie 2019 - Siv Flatås Hoddø Siv Flatås Hoddø
2020/237 20200124 24.01.2020 Inngående brev Avtale om bruk av mobil tjenestetelefon fra arbeidsgiver Tore Wolden
2020/236 20200124 24.01.2020 Inngående brev Avtale om bruk av mobil tjenestelefon fra arbeidsgiver - Margret Innset Buberg Margret Innset Buberg
2020/234 20200124 24.01.2020 Inngående brev Krav om oppretting av feil i matrikkelen - Singsås søndre statsallmenning - gbnr 243/1 Statskog SF
2019/4574 20200124 24.01.2020 Inngående brev Vurdering søknadsplikt for tiltak v/ Støren stasjon Multiconsult AS
2019/531 20200124 24.01.2020 Inngående brev Ber om utsettelse av ferdigattest til ca 010420 Norgeshus Oppdal bygg AS
Ingen tilgang 20200124 24.01.2020 Utgående brev Avslutting av plansak - detaljregulering Banktomta - gbnr 45/56 SOWE AS
2020/235 20200124 24.01.2020 Inngående brev Avtale om bruk av mobil tjenestetelefon fra arbeidsgiver - Brit Dragåshaug Brit Dragåshaug
2018/1603 20200124 24.01.2020 Utgående brev Avslutting av plansak - detaljregulering Støren idrettspark Midtre Gauldal kommune ved Eiendom og kommunalteknikk
2020/244 20200124 24.01.2020 Utgående brev Avlevering av Individuelle opplæringsplaner - IOP - fra Helse og familie, PP-tjenesten - 1990-2019 Interkommunalt arkiv Trøndelag IKS
2020/243 20200124 24.01.2020 Inngående brev Taushetserklæring - Ida Marie Jørgensen Ida Marie Jørgensen
2020/242 20200124 24.01.2020 Inngående brev Taushetserklæring - Martine Engesmo Martine Engesmo
2019/3606 20200124 24.01.2020 Inngående brev Rammeavtale - tilkallingsvikar - Lysgården verksted - 130120-300620 - Maiken Larsen Maiken Larsen
2020/241 20200124 24.01.2020 Inngående brev Midlertidig oppdragsavtale - Støttekontakt - Enhet for pleie og omsorg, Generelle tiltak - 010120-310320 - Brit Solberg Solem Brit Solberg Solem
2020/232 20200124 24.01.2020 Inngående brev Kompetansetillegg for fullført videreutdanning - ***** ***** ***** *****
2020/63 20200124 24.01.2020 Utgående brev Vedr. søknad om utslippstillatelse gbnr 236/1 A-R. Helgemo AS
Ingen tilgang 20200124 24.01.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest - gbnr 112/12 Arnfinn Hansen
2018/3721 20200124 24.01.2020 Inngående brev Sametingets uttalelse til høring av reguleringsplan - Gammelvollia hyttefelt II SAMEDIGGI / SAMETINGET
2020/2 20200124 24.01.2020 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Geir Løvoll Geir Løvoll
2020/228 20200124 24.01.2020 Inngående brev Rammeavtaler - Soknedal skole og SFO - 220120-200620 - Emilie Sæther Flå Emilie Sæther Flå
2020/123 20200124 24.01.2020 Utgående brev Foreløpig svar - Søknad om tillatelse til tiltak - riving av bygg - Kotsøy stasjon - gbnr 4010/43 - 7387 Singsås - tiltakshaver Bane Nor eiendom TRYM BYGG OG ANLEGG AS
2020/2 20200124 24.01.2020 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Helga Melås Helga Melås
2020/2 20200124 24.01.2020 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Peder Høen Peder Høen
2020/2 20200124 24.01.2020 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Sturla Bogen Sturla Bogen m.fl.
2018/4237 20200124 24.01.2020 Inngående brev Søknad om permisjon - eksamen og lesedager - 260220-280220 - Ellen Hage Ellen Hage
2020/2 20200124 24.01.2020 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Anita Kant Anita Kant
2020/2 20200124 24.01.2020 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Bjørn Ragnar Hagen Bjørn Ragnar Hagen
2019/4742 20200124 24.01.2020 Inngående brev Søknad om stilling Mohammad Salih Abdallah
2019/4742 20200124 24.01.2020 Inngående brev Søknad om stilling Mohammad Salih Abdallah
2019/4742 20200124 24.01.2020 Inngående brev Søknad om stilling Melker Ottosson m.fl.
2019/2801 20200124 24.01.2020 Utgående brev Vedtak - avslag - spesialundervisning - ***** ***** ***** - skoleåret 2019/2020 *****
2019/4742 20200124 24.01.2020 Inngående brev Søknad om stilling Deysem Omar Omar
2019/4742 20200124 24.01.2020 Inngående brev Søknad om stilling Deysem Omar Omar
2019/4742 20200124 24.01.2020 Inngående brev Søknad om stilling Deysem Omar Omar
2019/250 20200124 24.01.2020 Inngående brev Innspill - Kommuneplanens arealedel Støren kirkelige fellesråd
2020/5 20200124 24.01.2020 Saksframlegg/innstilling Møteplan 2020 for råd for eldre og råd for mennesker med nedsatt funksjonevne
Ingen tilgang 20200123 23.01.2020 Utgående brev Byggesaksbehandling - Ferdigattest - tilbygg bod og platting til bolig - gbnr 46/70 - Marte Aasen Enlid og Daniel Storsve Daniel Storsve
2020/137 20200123 23.01.2020 Utgående brev Vedtak etter matrikkelloven - retting i Matrikkelen - bygning: 184475413 og 184475421 - gbnr 21/1 Håvard Rognes
2020/226 20200123 23.01.2020 Inngående brev Taushetserklæring - Ragnhild Braseth Ljøkjell Ragnhild Braseth Ljøkjell
2020/225 20200123 23.01.2020 Inngående brev Taushetserklæring - Ola Rønningsgrind Ola Rønningsgrind
2020/224 20200123 23.01.2020 Inngående brev Midlertidig arbeidsavtale - 40 % engasjement miljøterapeut - Støren barneskole - 010210-190620 - Tone Reese Tone Reese
2020/223 20200123 23.01.2020 Inngående brev Krav om integreringstilskudd/særskilt tilskudd år-1 2020 IMDI - Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
2020/222 20200123 23.01.2020 Inngående brev Midlertidig arbeidsavtale - 60 % assistent - Støren barneskole - 060120-180620 - Knut Harald Wolden Knut Harald Wolden
2019/4472 20200123 23.01.2020 Inngående brev Rammeavtale - tilkallingsvikar - Støren barneskole - 100120-310720 - Kristin Høgsteggen Gylland Kristin Høgsteggen Gylland
2020/219 20200123 23.01.2020 Inngående brev Størenhallen - heisteknisk rådgivning - tilbud HCT HeisConsult Trondheim AS
2019/4860 20200123 23.01.2020 Utgående brev Foreløpig svar - Søknad om utslippstillatelse - sanitært avløpsvann fra seter - gbnr 400/1 - Fløttavollen, Håkkådalen - tiltakshaver Odd Reitan private holding AS Grimstad og Tønsager AS
2019/3151 20200123 23.01.2020 Utgående brev Vedtak - spesialundervisning - ***** ***** ***** - Støren ungdomsskole - skoleåret 2019 - 2020 *****
2019/79 20200123 23.01.2020 Utgående brev Vedtak- om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Mads Mortensen Mads Mortensen
2020/220 20200123 23.01.2020 Inngående brev Krav om sammenslåing av gbnr 23/1, 23/4, 26/7 og 26/8 Mari-Brit Bergdal og Ingbjørn Joar Bergdal
2020/167 20200123 23.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale vikar for lærer - Støren barneskole Siv Anita Nerøien Løvø
2020/216 20200123 23.01.2020 Inngående brev Retur av signert avtale - akuttberedskap i barnevernet Trondheim kommune
2019/4820 20200123 23.01.2020 Inngående brev Midtre Gauldal kommune - Jernbaneundergang Rognes sendt fra Bane NOR SF Bane NOR SF
2019/4574 20200123 23.01.2020 Inngående brev Svar på Nabovarsel fra Bane NOR - Midtre Gauldal kommune - dispensasjonssøknad gnr/bnr 4011/26 - Bane NOR Støren verksted sendt fra Bane NOR SF Bane NOR SF
2020/55 20200123 23.01.2020 Utgående brev Foreløpig svar - Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - oppføring av anneks til hytte - gbnr 299/3 - Hermovollen - 7387 Singsås - tiltakshaver Bjørn Idar Vinsnesbakk Bjørn Idar Vinsnesbakk
2019/196 20200123 23.01.2020 Inngående brev Kjørebok - motorferdsel i utmark - 2017-2019 - Ingvald Digre Ingvald Digre
2019/2283 20200123 23.01.2020 Inngående brev Midlertidig arbeidsavtale - 40 % pedagogisk leder - Soknes barnehage - 130120-310720 - Lill Anita Steigedal Lill Anita Steigedal
2020/186 20200123 23.01.2020 Inngående brev Årsrapport og sammendrag skatteregnskap 2019 - Kemnerkontoret for Melhus, Skaun og Midtre Gauldal Kemnerkontoret for Melhus, Skaun og Midtre Gauldal
2020/78 20200123 23.01.2020 Utgående brev Rammeavtale, Tilkallingsavtale, Soknedal skole og Sfo, 22.01.20-20.06.20 Emilie Sæther Flå
2019/79 20200123 23.01.2020 Utgående brev Vedtak- Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Eskil Kotsbakk Eskil Kotsbakk
2019/79 20200123 23.01.2020 Utgående brev Vedtak- Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Eskil Kotsbakk Eskil Kotsbakk
2019/196 20200123 23.01.2020 Inngående brev Kjørebok - motorferdsel i utmark - 2018-2019 - Arild Duaas Arild Duaas
2019/196 20200123 23.01.2020 Inngående brev Kjørebok - motorferdsel i utmark - 2018-2019 - Olav Lien Olav Lien
2020/217 20200123 23.01.2020 Inngående brev Verdsetting av eiendeler etter gjeldsordningsloven - ***** ***** ***** Namsfogden
2019/79 20200123 23.01.2020 Utgående brev Vedtak- Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Johan Glein Johan Glein
2019/79 20200123 23.01.2020 Utgående brev Vedtak- Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Bernt Bolland Bernt Bolland
2019/79 20200123 23.01.2020 Utgående brev Vedtak-Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Arne Kolbjørn Fossum Arne Kolbjørn Fossum
2020/167 20200123 23.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale 40% engasjement miljøterapeut - Støren barneskole Tone Reese
2019/79 20200123 23.01.2020 Utgående brev Vedtak- Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Jan Petter Endalsvoll Jan Petter Endalsvoll
2020/29 20200123 23.01.2020 Inngående brev Vedr. 20-00195-1 - Avvikling av gammel integrasjonsplattform for overføring av data mellom kommunale fagsystemer og NIR Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
2020/167 20200123 23.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - vikar for lærer - Støren barneskole Julia Garmager Kristiansen
2019/4436 20200123 23.01.2020 Inngående brev Utslippstillatelse i forbindelse med anleggsrigg - Serviceavtale Multiconsult AS
2019/79 20200123 23.01.2020 Utgående brev Vedtak- Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Sverre Fossum Sverre Fossum
2019/79 20200123 23.01.2020 Utgående brev Vedtak- Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Terje Pedersen Terje Pedersen
2019/79 20200123 23.01.2020 Utgående brev Vedtak- Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Jon Ketil Bjørnevold Jon Ketil Bjørnevold
2020/167 20200123 23.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale 50% tospråklig fagopplæring - Støren barneskole Barbara Zofia Wojtowicz
2020/215 20200123 23.01.2020 Utgående brev Oppsigelse av plass i barnehage - 2020 *****
2019/4778 20200123 23.01.2020 Utgående brev Foreløpig svar - Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra fritidsbolig - gbnr 175/1 - tiltakshaver Ola Tovmo HORGMO RØRKOMPANI AS
2019/79 20200123 23.01.2020 Utgående brev Vedtak- Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Brit Dragåshaug Brit Dragåshaug
2020/215 20200123 23.01.2020 Utgående brev Oppsigelse av plass i SFO - 2020 *****
2020/215 20200123 23.01.2020 Utgående brev Oppsigelse av plass i barnehage - 2020 *****
2020/215 20200123 23.01.2020 Utgående brev Oppsigelse av plass i barnehage - 2020 *****
2020/58 20200123 23.01.2020 Utgående brev Vedtak etter matrikkelloven - retting i Matrikkelen - eiendommene gbnr 408/1, 286/2, 286/3 og 286/4 STATSKOG SF m.fl.
2020/2 20200123 23.01.2020 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Anne Bones Anne Bones
2020/2 20200123 23.01.2020 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Magne Harald Liabø Magne Harald Liabø
2020/2 20200123 23.01.2020 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Hans Marius Liabø Hans Marius Liabø
2020/2 20200123 23.01.2020 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Karl Reinert Halsen Karl Reinert Halsen
2020/36 20200123 23.01.2020 Utgående brev Rammeavtale -tilkallingsvikar- Siri Beate Solbergløkk - MGK, oppvekst 01.01.20. - 01.08.20 Siri Beate Solbergløkk
2020/200 20200123 23.01.2020 Utgående brev Foreløpig svar - søknad om deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning - fradeling av område brukt for deponering av avfall Eivind Kåre Amdal
2020/205 20200123 23.01.2020 Utgående brev Husleie kommunale boliger - ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
2020/205 20200123 23.01.2020 Utgående brev Husleie kommunale boliger - ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
2020/205 20200123 23.01.2020 Utgående brev Husleie kommunale boliger - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
2018/4599 20200123 23.01.2020 Utgående brev Byggesaksbehandling - Ferdigattest - Oppføring av hytte - gbnr 177/34 CK NOR BYGG AS
2019/3158 20200123 23.01.2020 Utgående brev Byggesaksbehandling - Godkjent søknad om oppføring av ny fritidsbolig - gbnr 177/36 - Randi Bakke og Åge Tyldum Åge Morten Tyldum
2016/2195 20200123 23.01.2020 Utgående brev Byggesaksbehandling - Ferdigattest - Oppføring av hytte - gbnr 408/1/47 - Andreas Almås Andreas Almås
2016/2196 20200123 23.01.2020 Utgående brev Byggesaksbehandling - Ferdigattest - Veranda med takoverbygg, tilbygg - gbnr 45/1/68 Monica Aas
2019/79 20200123 23.01.2020 Utgående brev Vedtak- Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Ivar Sætermo Ivar Sætermo
2020/205 20200123 23.01.2020 Utgående brev Husleie kommunale boliger - ***** ***** ***** ***** ***** *****
Ingen tilgang 20200123 23.01.2020 Inngående brev Tilbakemelding vedrørende søknad om ferdigattest - tilbygg bod og platting til bolig - gbnr 46/70 - Skyttarveien 14 - 7290 Støren - tiltakshavere Marte Aasen Enlid og Daniel Storsve Daniel Storsve og Marte Aasen Enlid
2020/124 20200123 23.01.2020 Utgående brev Vedtak - spesialundervisning - ***** ***** ***** - Støren ungdomsskole - skoleåret 2019/2020 *****
2020/172 20200123 23.01.2020 Inngående brev Søknad om stilling Geir Jøsendal
2019/4742 20200123 23.01.2020 Inngående brev Søknad om stilling Åse Lill Salomonsen
2020/214 20200123 23.01.2020 Inngående brev Anmodning om delutbetaling Næringsforeningen i Trondheimsregionen avd Midtre Gauldal
2020/211 20200123 23.01.2020 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale- pedagogisk leder- Soknes barnehage- Lill Anita Steigedal Lill Anita Steigedal
2019/79 20200123 23.01.2020 Utgående brev Vedtak- Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Trygve Jostein Reppe Trygve Jostein Reppe
2020/205 20200123 23.01.2020 Utgående brev Husleie kommunale boliger - ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
2020/205 20200123 23.01.2020 Utgående brev Husleie kommunale boliger - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
2020/205 20200123 23.01.2020 Utgående brev Husleie kommunale boliger - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
2019/4742 20200123 23.01.2020 Inngående brev Søknad om stilling Rahaf Kamal Aldakkak
2019/4742 20200123 23.01.2020 Inngående brev Søknad om stilling Gunnveig Løvrød
2019/2838 20200123 23.01.2020 Utgående brev Byggesaksbehandling - Ferdigattest -tilbygg gjødsellager driftsbygning - gbnr 82/4 Bjørn Wang
2019/79 20200123 23.01.2020 Utgående brev Vedtak-Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Ronny Pedersen Ronny Pedersen
2020/205 20200123 23.01.2020 Utgående brev Husleie kommunale boliger - ***** ***** ***** ***** ***** *****
2020/205 20200123 23.01.2020 Utgående brev Husleie kommunale boliger - ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
2020/205 20200123 23.01.2020 Utgående brev Husleie kommunale boliger - ***** ***** ***** ***** ***** *****
2019/4436 20200123 23.01.2020 Utgående brev Utslippstillatelse - Godkjent søknad om utslippstillatelse av sanitært avløpsvann fra midlertidig anleggsrigg - gbnr 42/2 - Johs. J. Syltern AS JOHS J SYLTERN AS
2020/205 20200123 23.01.2020 Utgående brev Husleie kommunale boliger - ***** ***** ***** ***** ***** *****
2020/205 20200123 23.01.2020 Utgående brev Husleie kommunale boliger - ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
2020/205 20200123 23.01.2020 Utgående brev Husleie kommunale boliger - ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
2019/79 20200123 23.01.2020 Utgående brev Vedtak- Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Niels Arne Balstad Niels Arne balstad
2020/13 20200123 23.01.2020 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Snøscooter og ATV - Arnt Egil Aune Arnt Egil Aune
2020/2 20200123 23.01.2020 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Ola Rostad Ola Rostad
2019/79 20200123 23.01.2020 Utgående brev Vedtak- Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Axel Tobias Sanderud Axel Tobias Sanderud
2020/205 20200123 23.01.2020 Utgående brev Husleie kommunale boliger - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
2020/205 20200123 23.01.2020 Utgående brev Husleie kommunale boliger - ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
2020/205 20200123 23.01.2020 Utgående brev Husleie kommunale boliger 2020 - ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
2020/205 20200123 23.01.2020 Utgående brev Husleie kommunale boliger - ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
2020/205 20200123 23.01.2020 Utgående brev Husleie kommunale boliger - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
2020/205 20200123 23.01.2020 Utgående brev Husleie kommunale boliger - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
2020/205 20200123 23.01.2020 Utgående brev Husleie kommunale boliger - ***** ***** ***** ***** ***** *****
2020/205 20200123 23.01.2020 Utgående brev Husleie kommunale boliger - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
2020/205 20200123 23.01.2020 Utgående brev Husleie kommunale boliger - ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
2020/205 20200123 23.01.2020 Utgående brev Husleie kommunale boliger 2020 - ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
2019/4231 20200123 23.01.2020 Saksframlegg/innstilling Forslag til endring - Møteplan for utvalg for næring, plan og miljø - 2020
2018/765 20200122 22.01.2020 Utgående brev Re: Høringsfrist miljøgate Soknedal sentrum Solem Siri
2019/3568 20200122 22.01.2020 Inngående brev Fwd: Flytting av gammel stue. Irene Sveian
2019/4802 20200122 22.01.2020 Utgående brev Saksbehandling - Godkjent tiltaksplan for håndtering av forurenset grunn - vei til næringsområde ved Haukdalsmyra MULTICONSULT NORGE AS
2019/4574 20200122 22.01.2020 Utgående brev Byggesaksbehandling - Godkjent søknad om rammetillatelse - riving av bygninger - gbnr 4011/26 - Bane NOR eiendom ARKITEKTENE ASTRUP OG HELLERN AS
2020/161 20200122 22.01.2020 Utgående brev Alkoholpolitikken i Midtre Gauldal kommune 2020-2023 - Fastsettelse av kommunale retningslinjer - Ber om innspill til ny alkoholpolitisk plan Folkehelsekoordinator m.fl.
2020/192 20200122 22.01.2020 Inngående brev Varsel om feil med gatelys ved Engan leir Eva Formo Haanshus
2020/104 20200122 22.01.2020 Utgående brev Foreløpig svar - søknad om deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning - arealoverføring - gbnr 155/12 og 155/2 Per Johnny Fossum
2020/212 20200122 22.01.2020 Inngående brev Søknad om permisjon for tillitsverv - 20 % - fra 010120 - Tine Sæther Rise Tine Sæther Rise
2019/1124 20200122 22.01.2020 Inngående brev Betalingsvarsel - faktura nr 490000993 Ålesund kommune
2019/255 20200122 22.01.2020 Inngående brev Avtale om praksisplass i introduksjonsprogrammet - 200120-050420 - ***** ***** ***** *****
2020/210 20200122 22.01.2020 Inngående brev Rammeavtale - tilkallingsvikar - Støren barneskole - 060120-310720 - Synne Reitan Synne Reitan
2020/84 20200122 22.01.2020 Inngående brev Arbeidsavtale - Fast stilling - 100 % hjelpepleier - Enhet for pleie og omsorg p.t. Støren bo- og dagsenter - Nordstu - F.o.m. 01.04.20 - Irene Svardal Irene Svardal
2019/1124 20200122 22.01.2020 Inngående brev Krav om deling av integreringstilskudd 2018 Ålesund kommune
2019/4436 20200122 22.01.2020 Inngående brev Utslippstillatelse i forbindelse med anleggsrigg Multiconsult AS
2019/4436 20200122 22.01.2020 Inngående brev Utslippstillatelse i forbindelse med anleggsrigg Multiconsult AS
2020/213 20200122 22.01.2020 Inngående brev Søknad om dekning av utgifter i forbindelse med deltakelse i akuttmedisinkurs Steinar Moen Brækken
2019/3568 20200122 22.01.2020 Inngående brev SV: Flytting av gammel stue. Nye veier v/Jan Olav Sivertsen
2020/209 20200122 22.01.2020 Inngående brev Høringsbrev om NOU 2019: 25 Med rett til å mestre Det kongelige kulturdepartement
2020/2 20200122 22.01.2020 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Einar Svardal Einar Svardal
2019/196 20200122 22.01.2020 Inngående brev Kjørebok - motorferdsel i utmark - 2019 - Ole Andeas Forseth Ole Andreas Forseth
2017/898 20200122 22.01.2020 Inngående brev Returnerer signert vedlegg i forbindelse med krav om sammenslåing - gbnr 26/20 og 26/24 Bjørn Olav Aungjerdet m.fl.
2019/79 20200122 22.01.2020 Utgående brev Vedtak- Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Jan Morten Torve Jan Morten Torve
2020/78 20200122 22.01.2020 Utgående brev Rammeavtale - tilkallingsvikar - Støren barneskole Synne Reitan
2019/79 20200122 22.01.2020 Utgående brev Vedtak- Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Ola Nygaard Ola Nygaard
2019/79 20200122 22.01.2020 Utgående brev Vedtak- Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Nils Fagerbekk Nils Fagerbekk
2019/79 20200122 22.01.2020 Utgående brev Vedtak-Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Jostein Nyutstumo Jostein Nyutstumo
2019/79 20200122 22.01.2020 Utgående brev Vedtak- Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Aina Reppe Aina Reppe
2019/4146 20200122 22.01.2020 Utgående brev Rapportering til Fylkesmannen - vedtak motorferdsel etter NF §6 - januar 2020 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2020/206 20200122 22.01.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak - tilbygg/ombygging/bruksendring til fritidsbolig - gbnr 139/2 - 7288 Soknedal - tiltakshaver Inger O Staverløkk Inger O Staverløkk
2020/203 20200122 22.01.2020 Inngående brev Søknad om overføring av ferie 2019 - Geir Jøsendal Geir Jøsendal
2019/4523 20200122 22.01.2020 Utgående brev Søknad om videreføring av langvakter - turnus med 14,5 timers vakter - sak vedr unntak fra Arbeidsmiljølovens kapittel 10 for turnus ved Støren bo og dagsenter, forsterket enhet ved enhet for pleie og omsorg i Midtre Gauldal kommune Norsk sykepleierforbund m.fl.
2019/4123 20200122 22.01.2020 Utgående brev Melding til tinglysing gbnr 263/70 - Midtre Gauldal kommune Statens Kartverk
2018/4342 20200122 22.01.2020 Inngående brev Midtre Gauldal kommune - Uttalelse i forbindelse med høring og offentlig ettersyn Bane NOR SF
2019/4715 20200122 22.01.2020 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale - vikar kulturskolen i Midtre Gauldal Helge Huldt-Nystrøm
2019/79 20200122 22.01.2020 Utgående brev Vedtak- Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Svein Olav Reitan Svein Olav Reitan
2019/4296 20200122 22.01.2020 Utgående brev Foreløpig svar - Søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) - gbnr 42/4 - Egga stall og gård - Jan Tore Tangstad Jan Tore Tangstad
2020/201 20200122 22.01.2020 Utgående brev Husleiekontrakt - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
2020/201 20200122 22.01.2020 Inngående brev Husleiekontrakt NAV
2019/79 20200122 22.01.2020 Utgående brev Vedtak-Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Kristian Almås Kristian Almås
2019/79 20200122 22.01.2020 Utgående brev Vedtak- Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Per Inge Singsaas Per Inge Singsaas
2020/2 20200122 22.01.2020 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Per Olav Sørgård Per Olav Sørgård
2019/79 20200122 22.01.2020 Utgående brev Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - snøscooter - Svein Andersen Svein Andersen
2019/3568 20200122 22.01.2020 Utgående brev Byggesaksbehandling - Godkjent søknad om flytting av bolig - gbnr 82/14 - Mary og Tormod Vagnild Tormod Narve Vagnild
2019/4703 20200121 21.01.2020 Saksframlegg/innstilling Møteplan og handlingsplan for administrasjonsutvalget 2020
2019/3696 20200121 21.01.2020 Utgående brev Matrikkelbrev gbnr 260/61 Per Jan Morseth
2019/79 20200121 21.01.2020 Utgående brev Vedtak leiekjøring - søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - John Olav Snøan John Olav Snøan
2020/192 20200121 21.01.2020 Inngående brev Gatelys - varsel om feil Anita Tangstad
2020/189 20200121 21.01.2020 Inngående brev Søknad om stilling Ada Løkken Knudsen
2019/79 20200121 21.01.2020 Utgående brev Vedtak- Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Mathieu Michel Christian Roussel Mathieu Michel Christian Roussel
2019/4662 20200121 21.01.2020 Utgående brev Dispensasjonsbehandling - Kommunedelplan Støren - planID 2012009 - gbnr 3/231 BØRØ BYGGSERVICE AS
2019/3379 20200121 21.01.2020 Saksframlegg/innstilling Dispensasjonsbehandling - PlanID2012009 - Kommunedelplan Støren - gbnr 39/1
2019/4835 20200121 21.01.2020 Inngående brev Ref til mottatt brev datert 020120 - Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede ***** ***** ***** *****
2020/2 20200121 21.01.2020 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Idar Moen Idar Moen
2020/196 20200121 21.01.2020 Inngående brev Informasjon om rapportering av vannverksdata for året 2019, og om at vi i 2020 vil føre tilsyn med distribusjonssystem Mattilsynet
2020/195 20200121 21.01.2020 Inngående brev Databrukerkontrakt - Randi Amdal Aasenhus Randi Amdal Aasenhus
Versjon:5.2.2.1