eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 200 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2017/837 20170324 24.03.2017 Inngående brev Søknad om stilling *****
2017/789 20170324 24.03.2017 Inngående brev Søknad om stilling Tommy Sæther
2017/789 20170324 24.03.2017 Inngående brev Søknad om stilling Camilla Solberg Johansen
2016/1327 20170324 24.03.2017 Utgående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Ingvar Digre Ingvar Digre
2016/4026 20170324 24.03.2017 Saksframlegg/innstilling Tiltak i pleie og omsorg i perioden 2018 - 2012 for oppfølging av Handlingsprogram med økonomiplan 2017-2020 - nærmere utredning
2017/355 20170324 24.03.2017 Utgående brev Arbeidsavtale - Fast 49,3 % stilling - Sykepleier natt - Enhet for Pleie og omsorg, p.t. Midtre Gauldal sykehjem, avdeling natt - Tiltredelse etter avtale Inger-Lise Mellemsæther
2017/790 20170324 24.03.2017 Utgående brev Søknad om tilskudd til taubane, Åge Winsnes Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
2016/211 20170324 24.03.2017 Inngående brev Geoteknisk rapport Vidar Julian Grovassbakk
2017/936 20170324 24.03.2017 Utgående brev Vedrørende klage - eiendomsskatt 2017 - gbnr 26/27 - Anne Mary Aune Anne Mary Aune
Ingen tilgang 20170324 24.03.2017 Utgående brev Søknad om kommunal bolig - ***** ***** *****
2017/956 20170324 24.03.2017 Utgående brev Søknad om OU-midler - lederutvikling - samspill stab- og støttetjenester Kommunesektorens organisasjon
2017/954 20170324 24.03.2017 Utgående brev Søknad om midler til ny runde med Medarbeiderskap - 2017 Kommunesektorens organisasjon
2016/2709 20170324 24.03.2017 Utgående brev Innkalling til personalmøte i Hjemmesykepleien 06.04.17 Olga Berit Rønningen
2017/900 20170324 24.03.2017 Inngående brev Databrukerkontrakt - Marte H. Rindal Marte Hofseth Rindal
2015/4149 20170324 24.03.2017 Inngående brev Oppfriskningskurs i legemiddelhåndtering - Aina Engen AMBIO helse AS
2016/3351 20170324 24.03.2017 Inngående brev Spørsmål til klagesak - tvangsmulkt - Furukollen pukkverk Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Ingen tilgang 20170324 24.03.2017 Inngående brev Tilbakemelding på mottatt brev ang manglende ferdigattest - gbnr 45/124 Kolbein Torland
2016/2632 20170324 24.03.2017 Utgående brev Søknad om dekning av studieavgift - logopedstudier - Trine Bjørgen Trine Bjørgen
2017/898 20170324 24.03.2017 Utgående brev Melding til tinglysing - sammenslåing av gbnr 26/20 og 26/24 Statens Kartverk
2017/951 20170324 24.03.2017 Inngående brev Søknad om kommunal bolig - ***** ***** ***** *****
2017/425 20170324 24.03.2017 Inngående brev Taushetserklæring - Marte Hofseth Rindal Marte Hofseth Rindal
2017/268 20170324 24.03.2017 Utgående brev Søknad om kommunal bolig - ***** ***** *****
Ingen tilgang 20170324 24.03.2017 Inngående brev Søknad om ferdigattest - tilbygg carport - gbnr 82/36 Bjørn Aunøien
Ingen tilgang 20170324 24.03.2017 Inngående brev Anmodning om ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse - naust - gbnr 26/1 Bjørn Aunøien
Ingen tilgang 20170324 24.03.2017 Inngående brev Ferdigmelding - tilbygg enebolig - gbnr 46/38 Roger Kant
2016/1327 20170324 24.03.2017 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Anne Cathrine Fløttum Anne Cathrine Fløttum
2017/920 20170324 24.03.2017 Utgående brev Svar på klage - Eiendomsskatt 2017 - gbnr 263/5 - Trond Holstad Trond Holstad
2017/955 20170324 24.03.2017 Inngående brev KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT Fissum Turid
2016/2140 20170324 24.03.2017 Saksframlegg/innstilling 16482016012_Rp_StørenNæringsområde_begrensethøring
2017/138 20170324 24.03.2017 Utgående brev Endret tidspunkt på husleieøkning 2017 *****
2017/803 20170324 24.03.2017 Utgående brev Søknad om startlån og tilskudd - ***** ***** ***** Avslutter saken etter kontorsamtale *****
2016/1327 20170324 24.03.2017 Utgående brev Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Anne Cathrine Fløttum - 265/34 Anne Cathrine Fløttum
Ingen tilgang 20170324 24.03.2017 Inngående brev Søknad om ferdigattest - driftsbygning - gbnr 280/1 Jon Kjelden
2017/901 20170324 24.03.2017 Inngående brev Databrukerkontrakt - Kate Larsen Kate Larsen
2017/895 20170324 24.03.2017 Inngående brev Databrukerkontrakt - Sondre A.Kotsbakk Sondre A.Kotsbakk
2017/882 20170324 24.03.2017 Utgående brev Attest - Moner Abualchay Moner Abualchay
2017/849 20170324 24.03.2017 Inngående brev Taushetserklæring - Sondre A.Kotsbakk Sondre A.Kotsbakk
2017/957 20170324 24.03.2017 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - utvidelse av stue - gbnr 76/2/1 - 7288 Soknedal - tiltakshaver Oddvar Morgan Aune Oddvar Morgan Aune
2017/907 20170324 24.03.2017 Inngående brev Nabovarsel - som eier av 82/96 og 82/45 - for tiltak på gbnr 82/1 - 7288 Soknedal Stord Innkvartering AS
2016/4090 20170324 24.03.2017 Utgående brev Søknad om kommunal bolig - ***** ***** ***** *****
Ingen tilgang 20170324 24.03.2017 Inngående brev Kursbevis - Ansvar ved utdeling av medisiner - Eva Karin Aune Eva Karin Aune
2017/707 20170324 24.03.2017 Inngående brev Tilsagn om tilskudd til BHT-honorar - ***** ***** NAV Tiltak Sør-Trøndelag
Ingen tilgang 20170324 24.03.2017 Inngående brev Kursbevis - Informasjonsplikten - Ina Nordvik Ina Nordvik
Ingen tilgang 20170324 24.03.2017 Inngående brev Oppfriskningskurs i legemiddelhåndtering - Vigdis Carlsen AMBIO helse AS
2017/427 20170324 24.03.2017 Inngående brev Attester og vitnemål - Anders Malum Anders Malum
2016/1390 20170324 24.03.2017 Inngående brev Svar på oppfølging - svar på tilsyn - solariet ved Singsås Næringspark Digre Transport AS
Ingen tilgang 20170324 24.03.2017 Inngående brev Anmodning om ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse - anneks - gbnr 27/22 Bjørn Aunøien
2016/1327 20170324 24.03.2017 Utgående brev Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag Andreas Almås
2016/3663 20170324 24.03.2017 Utgående brev Søknad om ny kommunal bolig - ***** ***** ***** ***** ***** *****
2017/81 20170324 24.03.2017 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale - vikariat 50% stilling Mary Rose Kant
2016/1327 20170324 24.03.2017 Utgående brev Vedrørende din søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag Per Bjørnar Digre
2017/376 20170324 24.03.2017 Inngående brev Egenerklæringer vedrørende konsesjonsfrihet - mai, september og desember 2016, samt januar, februar og mars 2017 Statens kartverk Eiendom
2017/608 20170324 24.03.2017 Utgående brev Søknad om kommunal bolig - ***** ***** ***** ***** ***** *****
2017/940 20170324 24.03.2017 Utgående brev Vedrørende klage - eiendomsskatt 2017 - gbnr 130/4 - Kristin og John Aasenhus Kristin Margrethe Aasenhus
2017/471 20170324 24.03.2017 Inngående brev Retur av tinglyst dokument - seksjonering - gbnr 3/290 Statens kartverk Tinglysing
2017/293 20170324 24.03.2017 Inngående brev Samsjø statsallmenning - krav om retting og sletting av grenser i Matrikkelen - gbnr 408/1 Statskog SF
2016/1327 20170324 24.03.2017 Utgående brev Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - 2016/2017 Beate Aune Aunøien
Ingen tilgang 20170324 24.03.2017 Inngående brev Søknad om endring av gitt tillatelse - gbnr 401/1/55 - Jan Erik Lindstad O.I Rønningsgrind
2016/3351 20170324 24.03.2017 Utgående brev Ettersendelse av dokumenter i klagesak FYLKESMANNEN I SØR-TRØNDELAG
2017/837 20170324 24.03.2017 Utgående brev Offentlighetsvurdering ved søknad om stilling - ***** ***** ***** *****
2017/951 20170324 24.03.2017 Utgående brev Søknad om kommunal bolig - ***** ***** ***** *****
2016/3172 20170324 24.03.2017 Inngående brev Påminnelse - krav om regress - Skadenummer 16934353 Tryg Forsikring AS
2016/1327 20170324 24.03.2017 Utgående brev Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Solveig Bones og Jon Inge Berg - 4/20 Solveig Bones
2016/1327 20170324 24.03.2017 Utgående brev Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - 2016/2017 Johan Storrø
Ingen tilgang 20170324 24.03.2017 Utgående brev Melding til tinglysing gbnr 95/22 Statens Kartverk
Ingen tilgang 20170324 24.03.2017 Inngående brev Bekreftelse på deling - gbnr 95/1 Statens vegvesen - Region midt
2017/906 20170324 24.03.2017 Utgående brev Bekreftelse gnr 401 bnr 1 feste nr 19 i Midtre Gauldal kommune Statens Kartverk
2017/897 20170324 24.03.2017 Utgående brev Søknad om kommunal bolig - ***** ***** *****
2016/1327 20170324 24.03.2017 Utgående brev Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - John Oddbjørn Folstad John Oddbjørn Folstad
2017/958 20170324 24.03.2017 Inngående brev Bevis på bestått medikamenteksamen - Vilde Kulbotten Vilde Kulbotten
Ingen tilgang 20170324 24.03.2017 Inngående brev Kursbevis - Tvang og makt-Planlagte tvangstiltak - Eva Karin Aune Eva Karin Aune
Ingen tilgang 20170324 24.03.2017 Inngående brev Kursbevis - Informasjonsplikten - Jorun Marie Svardal Jorun Marie Svardal
2017/940 20170323 23.03.2017 Inngående brev eiendomsskatten 2017 Kristin Margrethe Aasenhus
2017/97 20170323 23.03.2017 Utgående brev Delingsbehandling - fradeling av tomt H3 i Varghaugen hyttefelt - gbnr 138/1 Ole Henrik Halseth
2017/818 20170323 23.03.2017 Utgående brev Foreløpig svar - fradeling av grunneiendom - gbnr 47/2 Henrik Presthus
2017/915 20170323 23.03.2017 Utgående brev Vedtak særskilt norskundervisning vårhalvåret 2017 - ***** ***** ***** ***** ***** *****
2017/913 20170323 23.03.2017 Utgående brev Vedtak særskilt norskopplæring vår 2017 - ***** ***** ***** ***** *****
2016/3555 20170323 23.03.2017 Utgående brev Vedtak særskilt norskundervisning vårhalvåret 2017 - ***** ***** ***** ***** ***** *****
2017/908 20170323 23.03.2017 Utgående brev Vedtak særskilt norskundervisning vårhalvåret 2017 - ***** ***** ***** ***** *****
2016/3560 20170323 23.03.2017 Utgående brev Vedtak særskilt norskundervisning vårhalvåret 2017 - ***** ***** ***** ***** ***** *****
2017/892 20170323 23.03.2017 Utgående brev Søknad om skjenkebevilling - åpent arrangement - Soknahall AL - 080417 - Soknedal Skolekorps Soknedal Skolekorps
2016/3559 20170323 23.03.2017 Utgående brev Vedtak særskilt norskopplæring vårhalvåret 2017 - ***** ***** ***** ***** ***** *****
2016/3568 20170323 23.03.2017 Utgående brev Vedtak særskilt norskopplæring vår 2017 - ***** ***** ***** ***** *****
2016/3567 20170323 23.03.2017 Utgående brev Vedtak særskilt norskopplæring vårhalvåret 2017 - ***** ***** ***** ***** *****
2017/920 20170323 23.03.2017 Inngående brev Klage - Eiendomsskatt 2017 - gbnr 263/5 - Trond Holstad Trond Holstad
2016/1555 20170323 23.03.2017 Utgående brev Vedtak særskilt norskundervisning vårhalvåret 2017 - ***** ***** ***** ***** ***** *****
Ingen tilgang 20170323 23.03.2017 Utgående brev Ferdigattest - tilbygg bolig på gbnr 82/18 Kjell M. Dragseth
2016/1327 20170323 23.03.2017 Utgående brev Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Per Jan Reiten 234/1 Jan Erik Reiten
2016/1327 20170323 23.03.2017 Utgående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Ivar Gjermund Sætermo Ivar Gjermund Sætermo
2017/903 20170323 23.03.2017 Utgående brev Søknad om dispensasjon fra kravet til næringsinntekt - ***** ***** ***** Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Ingen tilgang 20170323 23.03.2017 Utgående brev Ferdigattest - tilbygg/endring tak til garasje på gbnr 47/85 Rolf Rogstad
2017/922 20170323 23.03.2017 Utgående brev Forhåndsvarsel om ileggelse av overtredelsesgebyr Richard Pilat m.fl.
2017/904 20170323 23.03.2017 Utgående brev Vedtak særskilt norskundervisning vårhalvåret 2017 - ***** ***** ***** ***** *****
Ingen tilgang 20170323 23.03.2017 Utgående brev Ferdigattest - tilbygg driftsbygning (fjøs) på gbnr 221/1 Thomas Talsnes
2016/4070 20170323 23.03.2017 Utgående brev Delingsbehandling/jordlovsbehandling - fradeling av grunneiendom - gbnr 109/1 Sivert Moen
2017/690 20170323 23.03.2017 Utgående brev Høringsbrev - Fradeling av tomt til bolig og fritidsbolig - gbnr 236/17 - Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel. FYLKESMANNEN I SØR-TRØNDELAG m.fl.
2017/894 20170323 23.03.2017 Utgående brev Forhåndsvarsel om pålegg om retting og ileggelse av tvangsmulkt Margit Lovise Solem
2017/831 20170323 23.03.2017 Utgående brev Foreløpig svar - innløsing av festegrunn til grunneiendom - gbnr 45/1/53 OPPLYSNINGSVESENETS FOND
2017/74 20170323 23.03.2017 Inngående brev Søknad om stilling - Gøril Korstad Gøril Korstad
2017/789 20170323 23.03.2017 Inngående brev Søknad om stilling Marthe Ingeborg Hammer
Ingen tilgang 20170323 23.03.2017 Inngående brev Karakterutskrift for bestått studieprogram Videreutdanning i barnehagepedagogikk - Anette Solberg Anette Solberg
Ingen tilgang 20170323 23.03.2017 Inngående brev Søknad om ferdigattest - gbnr 408/1/35 Bjørnar Basmo
2016/1327 20170323 23.03.2017 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - John Oddbjørn Folstad John Oddbjørn Folstad
2017/943 20170323 23.03.2017 Inngående brev Klage - eiendomsskatt 2017 - gbnr 266/5 og 266/6 Brit Forodden
2017/942 20170323 23.03.2017 Inngående brev Klage på utskrevet eiendomsskatt for 2017 for gnr. 3 bnr. 130 Torbjørn Langseth
2017/941 20170323 23.03.2017 Inngående brev Eiendomsskatt Midtre Gauldal Kommune - for Tore Tolnes Tolnes
2017/222 20170323 23.03.2017 Inngående brev Til deltakerne på FDV-årsmøtene i Sør-Trøndelag 2017, div. informasjon i etterkant av 01.03.17 Kartverket
Ingen tilgang 20170323 23.03.2017 Utgående brev Dokumentasjon på arbeidserfaring Hilde Fodor Snøan
2017/939 20170323 23.03.2017 Inngående brev Karakterutskrift - Høgskolen i Innlandet - Hedmark - Anne Grete Rognes Anne Grete Rognes
2017/82 20170323 23.03.2017 Inngående brev Utvidet jakttid på bever - Tynset kommune Tynset kommune
Ingen tilgang 20170323 23.03.2017 Inngående brev Klage på krav om ferdigattest - sak 92/10 - gbnr 230/4 Jon Knudsen
2017/929 20170323 23.03.2017 Utgående brev Midlertidig svarbrev - Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - tilleggsareal til gbnr 5/17 - gbnr 5/1 - 7290 Støren - Tor-Odd Bones Tor-Odd Bones
2016/3862 20170323 23.03.2017 Inngående brev Reguleringsplan for Furukollen - Oversending av forslag til planprogram for saksbehandling Multiconsult AS
2017/936 20170323 23.03.2017 Inngående brev Klage - eiendomsskatt 2017 - gbnr 26/27 - Anne Mary Aune Anne Mary Aune
2016/3565 20170323 23.03.2017 Utgående brev Vedtak særskilt norskopplæring vårhalvåret 2017 - ***** ***** ***** ***** *****
2017/354 20170323 23.03.2017 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak - vedrørende riving av låve - gbnr 76/1 Byggspesialisten AS - c/o L Bygg AS
2016/3561 20170323 23.03.2017 Utgående brev Vedtak særskilt norskopplæring vårhalvåret 2017 - ***** ***** ***** ***** ***** *****
2017/931 20170323 23.03.2017 Inngående brev Klage - eiendomsskatt 2017 - gbnr 162/7 - Gunvor Heggvold Gunvor Heggvold
2017/928 20170323 23.03.2017 Inngående brev Svar vedr. tilgang i Matrikkelen for medarbeider i Midtre Gauldal kommune, Lisbeth Joramo Kartverket
2016/1327 20170323 23.03.2017 Utgående brev Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Nils Olav Fossum Nils Olav Fossum
2017/159 20170323 23.03.2017 Inngående brev Informasjon vedr. skjerming av bygg med skjermingsbygningstype i Matrikkelen fra 01.06.2017 Kartverket
2017/159 20170323 23.03.2017 Inngående brev Matrikkelen - Viktig informasjon om brukstilfellene registrere, vise og slette informasjon om konsesjon Kartverket
2017/935 20170323 23.03.2017 Inngående brev Klage - eiendomsskatt 2017 - gbnr 77/13 - Arvid Magne Bordal Arvid Magne Bordal
2017/930 20170323 23.03.2017 Inngående brev Svar vedr. lesetilgang i Matrikkelen for medarbeider i Midtre Gauldal kommune, Kristine Bye Kartverket
2017/934 20170323 23.03.2017 Inngående brev Størensenteret Eiendom AS, Prestteigen 1 - gbnr 45/275 - opplysninger om forsikring Ragde Eiendom AS
2017/932 20170323 23.03.2017 Inngående brev Taushetserklæring - Siren Skjervold Siren Skjervold
2016/3237 20170323 23.03.2017 Inngående brev Notat - dialogmøte 2 - ***** ***** ***** *****
2017/273 20170323 23.03.2017 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale 2017- tilkallingsvikar - 01.02.2017 - 30.06.2017 - Singsås oppvekstområde -Kari Øverås Sandrød Kari Øverås Sandrød
2017/793 20170323 23.03.2017 Utgående brev Midlertidig svarbrev - Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - fradeling av to tomter for oppføring av eneboliger med garasje - gbnr 131/2 - 7288 Soknedal - tiltakshaver Statens vegvesen STATENS VEGVESEN
2017/856 20170323 23.03.2017 Inngående brev Skisse utskjenkingssted - Soknahallen Hauka decorum
2017/927 20170323 23.03.2017 Utgående brev Søknad om ny bruker for lesetilgang i Matrikkelen, Midtre Gauldal kommune Kartverket
2017/930 20170323 23.03.2017 Utgående brev Søknad om ny bruker for lesetilgang i Matrikkelen, Midtre Gauldal kommune Kartverket
2017/929 20170323 23.03.2017 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - tilleggsareal til gbnr 5/17 - gbnr 5/1 - 7290 Støren - Tor-Odd Bones Tor-Odd Bones
2017/928 20170323 23.03.2017 Utgående brev Søknad om ny bruker med lese/skrivetilgang i Matrikkelen, Midtre Gauldal kommune Kartverket
2017/911 20170323 23.03.2017 Inngående brev Næringsinntekt 2014-2015 Skatt Midt-Norge
2017/925 20170323 23.03.2017 Inngående brev Konflikter i arbeidslivet - forholdsregler ved streik - mellomoppgjøret 2017 Kommunesektorens organisasjon
2017/924 20170323 23.03.2017 Inngående brev Forollhogna Villreinutvalg-søknad om økonomisk støtte til gjennomføring av prosjekt for registrering av kalvingstidspunk/kalvingsperiodens varighet Forollhogna Villreinutvalg
2017/927 20170323 23.03.2017 Inngående brev Svar vedr. lesetilgang i Matrikkelen for medarbeider i Midtre Gauldal kommune, Even Greis Terjesønn Hansen Kartverket
2017/927 20170323 23.03.2017 Utgående brev Ettersendelse av nødvendig kontaktinformasjon for medarbeider Kartverket
Ingen tilgang 20170323 23.03.2017 Inngående brev Klage på gebyr - manglende ferdigattest - gbnr 105/6 Oddny Østhus
2016/1327 20170323 23.03.2017 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Solveig Bones og Jon Inge Berg Solveig Bones
2016/3804 20170323 23.03.2017 Inngående brev Naturoppsyn i regi av Statens naturoppsyn (SNO) - presisering Miljødirektoratet
2017/612 20170323 23.03.2017 Inngående brev Uttalelse til Høringsbrev – Bygging av garasje – Gbnr 260/7 – Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - deres ref. 2017/612 Mattilsynet
2016/1247 20170323 23.03.2017 Inngående brev Uttalelse til Høringsbrev – Bygging av veranda og garasje – Gbnr 231/7 – Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - Deres ref. 2016/1247 Mattilsynet
2016/1671 20170323 23.03.2017 Utgående brev Vedrørende Strindaveien i Midtre Gauldal kommune Advokatfirmaet Nidaros DA
2016/2632 20170323 23.03.2017 Inngående brev Søknad om dekning av studieavgift - logopedstudier - Trine Bjørgen Trine Bjørgen
2017/911 20170323 23.03.2017 Inngående brev Utskrift Nav Nav Midtre Gauldal
2017/297 20170323 23.03.2017 Inngående brev Reviderte tegninger - gbnr 177/30 Ketil Danielsen
2017/877 20170323 23.03.2017 Utgående brev Forhåndsvarsel om pålegg om retting og ileggelse av tvangsmulkt Asle Olai Westberg
2017/861 20170323 23.03.2017 Saksframlegg/innstilling Dispensasjonsbehandling - Søknad om sprengning i Furukollen pukkverk
2017/248 20170323 23.03.2017 Utgående brev Søknad om tillatelse til tiltak - oppføring våningshus på eiendommen gbnr 257/1 på Singsås Tiltakshavere: Marie og Olav Erik Wagnild Marie og Olav Erik Wagnild
2017/685 20170323 23.03.2017 Utgående brev Byggesaksbehandling - tillatelse til tiltak - bolig - gbnr 3/298 Tiltakshaver: Åse Wagnild Åse Wagnild
2017/226 20170322 22.03.2017 Utgående brev Varsel om oppstart av forhåndsundersøkelser i tilknytning til reguleringsplanarbeid for Haukdalsmyra Næringsområde Sivert Nygaard
2016/1327 20170322 22.03.2017 Inngående brev Avslag på søknad om pensjonisttur i Samsjøen naturreservat - Selbu pensjonistforening Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
2017/790 20170322 22.03.2017 Inngående brev Innvilgningsbrev - tilskudd til taubane - Åge Winsnes - Midtre Gauldal Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
2017/717 20170322 22.03.2017 Utgående brev Melding om vedtak - tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel mv - ***** ***** ***** *****
2017/916 20170322 22.03.2017 Inngående brev Begjæring om oppdeling i eierseksjoner - gbnr 3/289 - Aune utvikling AS Aune utvikling AS
Ingen tilgang 20170322 22.03.2017 Inngående brev Søknad om ferdigattest - gbnr 280/1 Jon Kjelden
2016/2395 20170322 22.03.2017 Utgående brev Melding om vedtak - tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel mv - ***** ***** ***** *****
2017/911 20170322 22.03.2017 Inngående brev Sykepenger - ***** ***** Bjørkan Regnskap
2017/715 20170322 22.03.2017 Utgående brev Melding om vedtak - tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel mv - ***** ***** ***** *****
2017/906 20170322 22.03.2017 Inngående brev Registrering av festegrunn - gbnr 401/1 - Endal statsallmenning Statskog SF
2017/905 20170322 22.03.2017 Inngående brev Søknad om tilskudd til kulturformål 2017 - sang og musikk - Budal skolekorps Budal skolekorps
2017/672 20170322 22.03.2017 Inngående brev Tilsagn om OU-midler - Midtre Gauldal kommune Kommunesektorens organisasjon
2017/896 20170322 22.03.2017 Inngående brev Tilsagn om inkluderingstilskudd - ***** ***** NAV tiltak Sør-Trøndelag
2017/473 20170322 22.03.2017 Inngående brev Tegninger - skogsbu - gbnr 139/1 Arnt Ola Solberg
Ingen tilgang 20170322 22.03.2017 Inngående brev Erklæring vedrørende dyrehold - ***** ***** *****
2017/736 20170322 22.03.2017 Inngående brev Kvittering for nabovarsel - gbnr 81/65 Idehus Refseth bygg AS
2017/248 20170322 22.03.2017 Inngående brev Høydemåling - gbnr 257/1 Olav Erik Vagnild
Ingen tilgang 20170322 22.03.2017 Inngående brev Søknad om ferdigattest - gbnr 83/13 Johan Martin Buskland
2017/866 20170322 22.03.2017 Inngående brev Foreløpig svar fra EKT - Varsel om overtredelsesgebyr Midtre Gauldal kommune, Eiendom og kommunalteknikk
2017/903 20170322 22.03.2017 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra kravet til næringsinntekt *****
2016/3355 20170322 22.03.2017 Inngående brev Endret møtetidspunkt for dialogmøte - ***** ***** ***** *****
2017/555 20170322 22.03.2017 Inngående brev Søknad om stilling Miriam Aasen Birkelund
2017/898 20170322 22.03.2017 Inngående brev Krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter - gbnr 26/20 og 26/24 - Rolf Eirik Malones Larsen Rolf Eirik Malones Larsen
2017/897 20170322 22.03.2017 Inngående brev Søknad om kommunal bolig - ***** ***** *****
2017/892 20170322 22.03.2017 Inngående brev Søknad om skjenkebevilling - åpent arrangement - Soknahall AL - 080417 - Soknedal Skolekorps Soknedal Skolekorps
Ingen tilgang 20170322 22.03.2017 Utgående brev Søknad om fritak fra kommunale avgifter - gnr 122 bnr 8 - Magne Forseth Magne Forseth
2017/736 20170322 22.03.2017 Inngående brev Ad: Boligtomt i Nyhuslia, Soknedal. Aktiv Eiendomsmegling
2017/851 20170322 22.03.2017 Inngående brev RE: Vedr. byggesak på eiendom - gbnr 45/245 Norconsult
2017/794 20170322 22.03.2017 Utgående brev Utfylt skjema - Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2017 Folehelseinstituttet
2017/490 20170322 22.03.2017 Utgående brev Ferietilbudet til de utviklingshemmede i Midtre Gauldal Pårørendegruppen til de utviklingshemmede i Midtre Gauldal
2017/615 20170322 22.03.2017 Utgående brev Vedtak - Søknad om bygging av landbruksvei - gbnr 47/125 - Knut Steinar Westby Knut Steinar Westby
Ingen tilgang 20170322 22.03.2017 Utgående brev Husleiekontrakt utgått - ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Ingen tilgang 20170322 22.03.2017 Utgående brev Søknad om fritak for kommunale avgifter - gnr 128 bnr 3 - Inge Skogheim Inge Skogheim
2017/789 20170322 22.03.2017 Inngående brev Søknad om stilling Ingvild Sandberg
2017/871 20170322 22.03.2017 Utgående brev Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdra - i forbindelse med øvelse 250317-260317 - Soknedal Røde Kors Hjelpekorps og Budal Røde Kors Hjelpekorps Soknedal og Budal Røde Kors Hjelpekorps m.fl.
2017/706 20170322 22.03.2017 Utgående brev Tinglysing av eierseksjonering gnr 3 bnr 304, Støren i Midtre Gauldal kommune Statens kartverk tinglysing
2017/859 20170322 22.03.2017 Utgående brev Svar på forespørsel om eiendomsskatt 2017 - promillesats - gbnr 176/15 - Morten Raaken morten raaken
2017/794 20170322 22.03.2017 Inngående brev Skjema Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2017 Folkehelseinstituttet
Ingen tilgang 20170322 22.03.2017 Utgående brev Husleiekontrakt utgått - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
2017/891 20170322 22.03.2017 Utgående brev Oppsigelse av Alarmoverføring vedr. Skårvold gård Securinet A/S
Ingen tilgang 20170322 22.03.2017 Inngående brev Søknad om fritak slamavgift 2017- gbnr 122/8 - Magne Forseth Magne Forseth
2017/890 20170322 22.03.2017 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan - bruksendring fra landbruksformål til fritidsformål - gbnr 277/25 - Hans Forodden Advokatfirma Erbe & Co DA
Ingen tilgang 20170322 22.03.2017 Utgående brev Ferdigattest - tilbygg hytte på gbnr 263/1/1 Marit Fagerli og Kjell T. Løfors
2016/1327 20170322 22.03.2017 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Ivar Gjermund Sætermo Ivar Gjermund Sætermo
2017/909 20170322 22.03.2017 Inngående brev Ny E6 - Soknedal Tunnelpåhugg sør Vegvesen
2017/709 20170322 22.03.2017 Utgående brev Oppsigelse *****
2017/923 20170322 22.03.2017 Inngående brev Søknad om skilt ved innkjørsel og etablering av trapp fra fortau - Rema 1000 Støren og Byggmix Støren m.fl Rema 1000 Støren m.fl.
Ingen tilgang 20170322 22.03.2017 Inngående brev Kontrakt for leie av Støren idrettspark - Midtre Gauldal kommune ved Trygg framtid - fra 010117 Midtre Gauldal kommune - Trygg framtid
Versjon:5.2.2.1