eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 200 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2019/1151 20190324 24.03.2019 Inngående brev Vedrørende sak om innskrenket jakttid for elg Trøndelag fylkeskommune
2019/1135 20190322 22.03.2019 Inngående brev Midlertidig arbeidsavtale - ferievikar innenfor perioden uke 25 - 32 - sommeren 2019 - Enhet for pleie og omsorg - Gunnveig Løvrød Gunnveig Løvrød
2019/196 20190322 22.03.2019 Inngående brev Kjørebok 2017/2019 - motorferdsel i utmark - Svein Olav Reitan Svein Olav Reitan
2019/1144 20190322 22.03.2019 Inngående brev Rammeavtaler - tilkallingsvikar - Støren ungdomsskole - 180319 - 310719 - Thomas Ueland Torp Thomas Ueland Torp
2019/1143 20190322 22.03.2019 Inngående brev Rammeavtaler - tilkallingsvikar - Støren ungdomsskole - 180319 - 310719 - Benedikt Erikstad Javorovic Benedikt Erikstad Javorovic
2018/3322 20190322 22.03.2019 Inngående brev Midlertidig arbeidsavtale - videreføring av prosjektstilling i langvaktturnus - 20,42 % assistent helg - 010419 - 310320 - Enhet for pleie og omsorg pt Støren bo- og dagsenter - Nordstu - Nahed Ossman Ali Mohammed Nahed Ossman Ali Mohammed
2019/1137 20190322 22.03.2019 Inngående brev Databrukerkontrakt - Vibeke Glad Vibeke Glad
2018/628 20190322 22.03.2019 Inngående brev Midlertidig arbeidsavtale - prosjektstilling i langvaktturnus - midlertidig stillingsutvidelse - 100 % hjelpepleier - 010419 - 310320 - Enhet for pleie og omsorg pt Støren bo- og dagsenter - Nordstu - Synnøve Sundseth Synnøve Sundseth
2019/675 20190322 22.03.2019 Utgående brev Reguleringsplan Furukollen - Støren JFF Støren jeger og fiskeforening
2018/4574 20190322 22.03.2019 Inngående brev Forslag til valgliste for SV - Sosialistisk venstreparti - kommunestyrevalget 2019 SV - Sosialistisk venstreparti
2019/1131 20190322 22.03.2019 Inngående brev Husleieavtale - HO-bolig - Støren bo- og dagsenter - ***** ***** *****
2018/4298 20190322 22.03.2019 Inngående brev Rammeavtale - tilkallingsvikar - Enhet for pleie og omsorg - 010419 - 300919 - Kate Larsen Kate Larsen
2019/1145 20190322 22.03.2019 Inngående brev Søknad om permisjon - 270219 - 040319 - Erlend Ødegård Granøien Erlend Granøien
2019/628 20190322 22.03.2019 Inngående brev Tilskudd til oppdatering av eldre kartdata - tilgjengelighet i uteområder Kartverket landdivisjonen
2019/1154 20190322 22.03.2019 Inngående brev Nytt kriteriesett for mat- og drikkeanskaffelser - informasjonsbrev DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG IKT
2019/1130 20190322 22.03.2019 Inngående brev Husleieavtale - HO-bolig - Soknedal bo- og dagsenter - ***** ***** *****
2017/1973 20190322 22.03.2019 Utgående brev Friskmelding - ***** ***** ***** *****
2017/1973 20190322 22.03.2019 Inngående brev Friskmelding - ***** ***** ***** *****
2019/1129 20190322 22.03.2019 Inngående brev Mulighet for å søke om midler for styrking av beredskapen mot akutt forurensning i IUA Sør-Trøndelags kommuner IUA Sør-Trøndelag - Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS
2019/923 20190322 22.03.2019 Inngående brev Fylkeskommunens uttalelse til søknad om godkjenning av plan for nydyrking - gbnr 71/1 - Midtre Gauldal kommune Trøndelag fylkeskommune
2019/801 20190322 22.03.2019 Inngående brev Søknad om tilskudd til inkluderingstiltak for 2019 - Midtre Gauldal frivilligsentral Midtre Gauldal frivilligsentral
2019/797 20190322 22.03.2019 Inngående brev Søknad om tilskudd til kulturformål - idrett - Singsås IL Singåså IL
2019/569 20190322 22.03.2019 Inngående brev Fylkeskommunens uttalelse til søknad om dispensasjon for oppføring av fritidsbolig - 49/40 i Midtre Gauldal Trøndelag fylkeskommune
2019/1142 20190322 22.03.2019 Inngående brev Midlertidig arbeidsavtale - ferievikar innenfor perioden uke 25 - 32 - sommeren 2019 - Enhet for pleie og omsorg - Andrea Høgsteggen Ludvigsen Andrea Høgsteggen Ludvigsen
Ingen tilgang 20190322 22.03.2019 Inngående brev Midlertidig oppdragsavtale - støttekontakt - Enhet for pleie og omsorg - Generelle tiltak - 010319 - 300919 - Magnhild Brobakk Magnhild Brobakk
2018/3632 20190322 22.03.2019 Inngående brev Midlertidig oppdragsavtale - besøkshjem - Enhet for pleie og omsorg avdeling Generelle tiltak - 010419 - 310919 - Marie Malum-Bjerkset Marie Malum-Bjerkset
2019/1140 20190322 22.03.2019 Inngående brev Midlertidig arbeidsavtale - ferievikar innenfor perioden uke 25 - 32 - sommeren 2019 - Enhet for pleie og omsorg - Rahwa Aregay Mebrahtu Rahwa Aregay Mebrahtu
2019/1139 20190322 22.03.2019 Inngående brev Søknad om permisjon - opplæring tillitsverv - 260219 - 280219 - Judith Tone Melum Judith Tone Melum
2019/1138 20190322 22.03.2019 Inngående brev Rammeavtale - tilkallingsvikar - Enhet for pleie og omsorg - 010419 - 300919 - Vibeke Glad Vibeke Glad
2019/428 20190322 22.03.2019 Utgående brev Byggesaksbehandling - Godkjent søknad om tillatelse til riving av eksisterende bolig og oppføring av nytt redskapshus - gbnr 39/7 - Svenn-Erik Rud WINSNES MASKIN & TRANSPORT AS
2019/160 20190322 22.03.2019 Saksframlegg/innstilling Dispensasjon fra kommunedelplan Støren for oppføring av påbygg/tilbygg på bolighus - gbnr 46/37, Liøya 6A
2019/1136 20190322 22.03.2019 Inngående brev Taushetserklæring - Vibeke Glad Vibeke Glad
2019/511 20190322 22.03.2019 Utgående brev Rammeavtale - tilkallingsvikar - Enhet for helse og familie - tiltak enslige mindreårige flyktninger Tareq Mekhael Shahood
2019/373 20190322 22.03.2019 Utgående brev Vedlegg til søknad om politiattest Politiets enhet for vandelskontroll og politiattester
2019/278 20190322 22.03.2019 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale - vikariat som miljøterapeut Ann Guri Horghagen
2019/79 20190322 22.03.2019 Utgående brev Vedtak om motorferdsel i utmark og vassdrag - Harry Tiller hytte ved Skjulungen Harry Tiller
2018/632 20190322 22.03.2019 Inngående brev Midlertidig arbeidsavtale - prosjektstilling i langvaktturnus - midlertidig stillingsutvidelse - 50,23% assistent - 010419 - 310320 - Enhet for pleie og omsorg pt Støren bo- og dagsenter - Nordstu - Tone Aas Tone Aas
2018/621 20190322 22.03.2019 Inngående brev Midlertidig arbeidsavtale - prosjektstilling i langvaktturnus - midlertidig stillingsutvidelse - 100 % sykepleier - 010419 - 310320 - Enhet for pleie og omsorg pt Støren bo- og dagsenter - Nordstu - Mariann Sæther Holthe Mariann Sæther Holthe
2019/721 20190322 22.03.2019 Inngående brev Fylkeskommunens uttalelse til søknad om nydyrking - gbnr 400/1 - Midtre Gauldal kommune Trøndelag fylkeskommune
2018/2340 20190322 22.03.2019 Utgående brev Anmodning om utbetaling av tilskudd - tilskudd til utvalgte kulturlandskap i jordbruket - Budalen - Setersmak m/framvisning av "12 lod sølv" - Budal bygdeutvikling Fylkesmannen i Trøndelag
2019/1134 20190322 22.03.2019 Inngående brev Rammeavtale - tilkallingsvikar - Enhet for pleie og omsorg - 010419 - 300919 - Nahed Ossman Ali Mohammed Nahed Ossman Ali Mohammed
2019/47 20190322 22.03.2019 Inngående brev Rammeavtale - tilkallingsvikar - Enhet for pleie og omsorg - 010419 - 300919 - Yasir Kamal Saad Yasir Kamal Saad
2019/1133 20190322 22.03.2019 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra Reguleringsplan E6 Korporals bru - Prestteigen - midlertidig lagertelt - gbnr 49/34 - Soknesøran 12 - 7290 Støren - tiltakshaver Transportmateriell AS Transportmateriell AS
2018/2980 20190322 22.03.2019 Inngående brev Midlertidig arbeidsavtale - videreføring av prosjektstilling i langvaktturnus - 20,42 % assistent helg - 010419 - 310310 - Enhet for pleie og omsorg pt Støren bo- og dagsenter - Nordstu - Mohammed Eltaher Haggar Badawi Mohammed Eltaher Haggar Badawi
2019/1132 20190322 22.03.2019 Inngående brev Rammeavtale - tilkallingsvikar - Enhet for pleie og omsorg - 010419 - 300919 - Ingrid Granmo Ingrid Granmo
2018/3381 20190322 22.03.2019 Inngående brev Informasjon om kompetanseportal for leger i spesialisering Helsedirektoratet
2019/79 20190322 22.03.2019 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Ingeborg Granøien INGEBORG GRANØIEN
2019/1126 20190322 22.03.2019 Inngående brev Kopi av - Godkjent oppmelding i barne og ungdomsarbeiderfaget - ***** ***** Trøndelag fylkeskommune
2019/1128 20190322 22.03.2019 Inngående brev Melding om bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt - gbnr 46/20- Basmoen 13 - 7290 Støren - Bjørn Flaa Bjørn Flaa
2018/765 20190322 22.03.2019 Inngående brev Soknedal sentrum - revidert møtereferat Rambøll v/Erik Ditlefsen
2019/1011 20190322 22.03.2019 Inngående brev Søknad om stilling Tormod Arfeldt
2019/90 20190322 22.03.2019 Utgående brev Salgs-, skjenke- og røykekontroller - 150319 og 160319 - Tilbakemelding Securitas AS
2019/588 20190322 22.03.2019 Inngående brev Svar - Midtre Gauldal kommune - Søknad om bygging av landbruksvei - gbnr 13/1 Bane NOR SF
2018/2370 20190322 22.03.2019 Utgående brev Anmodning om utbetaling av tilskudd - Kunnskapsformidling, kulturutvikling, mattradisjoner - Budal bygdeutvikling Fylkesmannen i Trøndelag
2019/1124 20190322 22.03.2019 Inngående brev 1. terminutbetaling av integreringstilskudd år 2-5 for år 2019 IMDI - Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
Ingen tilgang 20190322 22.03.2019 Inngående brev Kart - endelig vedtatt - Kommunedelplan Enodd Plankontoret v/Hilde Storli
2019/1125 20190322 22.03.2019 Inngående brev Midlertidig arbeidsavtale - vikar som ergoterapeut - Enhet for helse og familie - 010419 - 100220 - Ole Morten Jøntvedt Ole Morten Jøntvedt
2019/689 20190322 22.03.2019 Inngående brev Kvittering for nabovarsel - deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning - tomt nr 20 i Gammelvollia hyttefelt - gbnr 177/12 - 7298 Budalen - Margunn Øien Gjertrud Kjønnås
2019/1011 20190322 22.03.2019 Inngående brev Søknad om stilling Stine Esphaug Andersen
2019/460 20190322 22.03.2019 Utgående brev Forhåndsgodkjenning av drift til taubane Fylkesmannen i Trøndelag
2018/4576 20190322 22.03.2019 Utgående brev Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2019 - Enhet for Pleie og omsorg - Marius Heksem Marius Heksem
2018/4576 20190322 22.03.2019 Utgående brev Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2019 - Enhet for Pleie og omsorg - Mohammed Eltaher Haggar Badawi Mohammed Eltaher Haggar Badawi
2018/4576 20190322 22.03.2019 Utgående brev Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2019 - Enhet for Pleie og omsorg - Yasir Kamal Saad Yasir Kamal Saad
2018/4576 20190322 22.03.2019 Utgående brev Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2019 - Enhet for Pleie og omsorg - Stein-Inge Nyrud Stein-Inge Nyrud
2019/1113 20190322 22.03.2019 Utgående brev Arbeidsavtale - Endret oppmøtested i hele stillingen - Fast 70 % stilling Assistent - Enhet for Pleie og omsorg, p.t. Midtre Gauldal sykehjem, Avd. kjøkken - F.o.m. 01.03.19 - Elin Helen Haug Elin Helen Haug
2019/1112 20190322 22.03.2019 Utgående brev Arbeidsavtale - fast 80% stilling som barnevernkonsulent Britt Kristhild Aune
2019/69 20190322 22.03.2019 Utgående brev Arbeidsavtale - tilkallingsvikar i Soknedal barnehage Siv Ingrid Lund
2019/24 20190322 22.03.2019 Utgående brev Rammeavtale - Tilkallingsvikar - Enhet for Pleie og omsorg - F.o.m. 01.04.19 t.o.m. 30.09.19 - Grete Gorsetbakk Grete Gorsetbakk
2019/24 20190322 22.03.2019 Utgående brev Rammeavtale - Tilkallingsvikar - Enhet for Pleie og omsorg - F.o.m. 01.04.19 t.o.m. 30.09.19 - Vibeke Glad Vibeke Glad
2019/210 20190321 21.03.2019 Utgående brev Arbeidsavtale - 100 % fast stilling som miljøterapeut Carina Johansen
2019/240 20190321 21.03.2019 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale - 50 % utprøving - Midtre Gauldal folkebibliotek Torill Haueng
2018/1929 20190321 21.03.2019 Utgående brev Svar på søknad om fritak fra slamgebyr - gbnr 79/9 - Nils Gynnild Nils Gynnild
2019/210 20190321 21.03.2019 Utgående brev Arbeidsavtale - 85,2 % fast stilling som miljøterapeut Jannike Endalsvoll
2019/1046 20190321 21.03.2019 Utgående brev Søknad om skjenkebevilling - åpent arrangement - Hauka Forsamlingshus - 310519 - Hauka Grendelag - Til evt. uttalelse Lensmannen i Midtre Gauldal m.fl.
2019/1119 20190321 21.03.2019 Inngående brev Søknad om kommunal bolig - ***** ***** *****
2019/1121 20190321 21.03.2019 Inngående brev Midlertidig arbeidsavtale - ferievikar innenfor perioden uke 25 - 32 - sommeren 2019 - Enhet for pleie og omsorg - May Hugdal Lenvik May Lenvik Hugdal
2018/623 20190321 21.03.2019 Inngående brev Midlertidig arbeidsavtale - prosjektstilling i langvaktturnus - midlertidig stillingsutvidelse - 50,23 % fagarbeider - 010419 - 310320 - Enhet for pleie og omsorg pt Støren bo- og dagsenter - Nordstu - Elisabeth Endalsvoll Elisabeth Endalsvoll
Ingen tilgang 20190321 21.03.2019 Utgående brev Saldoforespørsel - salgsoppdrag - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Eiendomsmegler 1 Midt-Norge AS
2019/1115 20190321 21.03.2019 Inngående brev Søknad om endring av bomveisatser - Hulsjøvegen Hulsjøvegen
2018/765 20190321 21.03.2019 Inngående brev Foreløpige C - tegninger og eventuell kryss i Soknedal sentrum Rambøll v/Erik Ditlefsen
2019/772 20190321 21.03.2019 Utgående brev Søknad om godkjenning av plan for nydyrking - gbnr 96/6 - Ola Håvard Vagnild Ola Håvard Vagnild
Ingen tilgang 20190321 21.03.2019 Inngående brev Kommunedelplan for Singsås - Forsetmo - oversendelse av kart, sosifil og rapport Plankontoret
2019/1111 20190321 21.03.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak - ombygging hytte - gbnr 408/1/35 - Samsjø statsallmenning - 7387 Singsås - Odd Morten Fiskum Odd Morten Fiskum
2019/803 20190321 21.03.2019 Utgående brev Søknad om godkjenning av plan for nydyrking - gbnr 25/1 - Eivind Refseth Eivind Refseth
2019/70 20190321 21.03.2019 Inngående brev Mottar ikke stillingen - Midlertidig oppdragsavtale - Støttekontakt - Enhet for Pleie og omsorg, avdeling Generelle tiltak - F.o.m 01.04.19 t.o.m 30.09.19 - Trine Aasenhus Trine Aasenhus
2018/1503 20190321 21.03.2019 Inngående brev Midlertidig arbeidsavtale - Prosjektstilling - 100 % hjelpepleier i langvaktturnus - F.o.m. 01.04.19 t.o.m. 31.03.20 - Støren bo- og dagsenter - Nordstu - Irene Svardal Irene Svardal
2019/1117 20190321 21.03.2019 Inngående brev Melding om hogst i vernskog - gbnr 24/1 - John Erik Fyhn Pallin John Erik Fyhn Pallin
2019/1109 20190321 21.03.2019 Inngående brev NVE sin uttalelse - Ny bru over Hiåa - Berkåk - Midtre Gauldal kommune Norges vassdrags- og energidirektorat
2019/373 20190321 21.03.2019 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale - vikar som ergoterapeut Ole Morten Jøntvedt
2019/240 20190321 21.03.2019 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale - 20 % vikar i kulturskolen i Midtre Gauldal Lage Robakk
2019/503 20190321 21.03.2019 Utgående brev Søknad om godkjenning av plan for nydyrking - gbnr 198/2 - Arnt Storrøsæter Arnt Storrøsæter
2019/593 20190321 21.03.2019 Inngående brev Søknad om bygging av landbruksvei - gbnr 24/1 - John Erik Fyhn Pallin John Erik Fyhn Pallin
2019/1042 20190321 21.03.2019 Inngående brev Arbeidsavtale - 100 % miljøterapeut - Enhet for helse og familie - tiltak enslige mindreårige flyktninger - fra 0101419 - Carina Johansen Carina Johansen
2019/1122 20190321 21.03.2019 Inngående brev Midlertidig arbeidsavtale - 100 % vaktmesterassistent - Størenhallen/Idrettsparken - 110319 - 311219 - Tommy Krogstad Tommy Krogstad
2019/1112 20190321 21.03.2019 Inngående brev Arbeidsavtale - 80 % fast stilling som barnevernkonsulent - fra 180319 - Britt Kristhild Aune Britt Kristhild Aune
2019/90 20190321 21.03.2019 Inngående brev Salgs-, skjenke- og røykekontroller - 150319 og 160319 Securitas AS
2019/1120 20190321 21.03.2019 Inngående brev Midlertidig arbeidsavtale - vikariat 100 % hjelpepleier - Enhet for pleie og omsorg pt Støren bo- og dagsenter - Nordstu - pt organisert som prosjektstilling i langvaktturnus med arbeid hvert 6. helg - 010419 - 160210 - Anita Kant Anita Kant
2019/79 20190321 21.03.2019 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Harry Tiller Harry Tiller
2019/460 20190321 21.03.2019 Inngående brev Vedrørende planting i Svea etter hogst Jakob Winsnes
2019/1118 20190321 21.03.2019 Inngående brev Kommunikasjonsansvarlig Øvelse Sodd Fylkesmannen i Trøndelag
Ingen tilgang 20190321 21.03.2019 Inngående brev Saldoforespørsel - salgsoppdrag - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Eiendomsmegler 1 Midt-Norge AS
2019/1116 20190321 21.03.2019 Inngående brev Behovsvurdering knyttet til søknad om tilleggsjord - Soknedal søndre statsallmenning - gbnr 136/2 - Olav Birger Støver Soknedal fjellstyre
2019/942 20190321 21.03.2019 Inngående brev Attester - Lage Robak Lage Robak
2019/583 20190321 21.03.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - riving av gammel driftsbygning/fjøs og oppføring av ny garasje/redskapshus - gbnr 48/1 - Lundan 8 - 7290 Støren - tiltakshaver Anders Holte Anders Holte
2019/1114 20190321 21.03.2019 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra Kommunedelplan Støren - oppføring av ny driftsbygning - gbnr 48/1 - Lundan 8 - 7290 Støren - tiltakshaver Anders Holte Anders Holte
2019/44 20190321 21.03.2019 Inngående brev Bekreftelser på mottatt nabovarsel mv - fradeling av grunneiendom - gbnr 124/4 - rekvirent Laila Husøy m.fl Laila Husøy
2019/1110 20190321 21.03.2019 Inngående brev Søknad om deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning - gbnr 67/2 - 7295 Rognes - Mads Bonesvoll Mads Bonesvoll
2019/296 20190320 20.03.2019 Utgående brev Rammeavtale - tilkallingsvikar Singsås oppvekst - Elin Malum Elin Malum
2019/296 20190320 20.03.2019 Utgående brev Rammeavtale - tilkallingsvikar Singsås oppvekst - Elin Kløften - Elin Kløften
2019/900 20190320 20.03.2019 Utgående brev Arbeidsavtale - Fast stilling - 65,73 % hjelpepleier - Enhet for Pleie og omsorg, p.t. Støren Bo og dagsenter, Nordstu - p.t. organisert i langvaktturnus med arbeid hver 6. helg - F.o.m. 01.04.19 - Grete Weiseth Grete Weiseth
2019/503 20190320 20.03.2019 Utgående brev Søknad om godkjenning av plan for nydyrking - gbnr 198/2 - Arnt Storrøsæter Trøndelag fylkeskommune
2018/4113 20190320 20.03.2019 Utgående brev Arbeidsattest - Tone Refseth Tone Refseth
2019/44 20190320 20.03.2019 Utgående brev Foreløpig svar - søknad om deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning - fradeling av grunneiendom - gbnr 124/4 Vegard Heggvold m.fl.
2019/1060 20190320 20.03.2019 Inngående brev Fwd: Kommunale avgifter Jan Gisle Granmo
2019/1064 20190320 20.03.2019 Inngående brev Tilskudd til svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige elever i grunnskoleopplæring 2019 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2016/3690 20190320 20.03.2019 Inngående brev Søknadsskjema- Utbetaling av tilskudd etter vinsjdrift Jens Petter Storrø
2019/1011 20190320 20.03.2019 Inngående brev Søknad om stilling Endir Hadzalic
2018/4491 20190320 20.03.2019 Inngående brev Svar - Høring - Dispensasjon - Riving og oppføring av ny hytte - gbnr 49/9 - deres ref 2018/4491-1 Villreinnemnda for Forollhogna
2019/965 20190320 20.03.2019 Utgående brev Vedtak etter matrikkelloven - retting i Matrikkelen - bygning: 184425742 og 300511473 - gbnr 401/1 Johan Egil Grande
2018/4256 20190320 20.03.2019 Utgående brev Stilling besatt - 100 % konsulent - staben (servicekontoret) Anita Flaa m.fl.
2018/4008 20190320 20.03.2019 Inngående brev Vedrørende grensegang/grenseoppmåling Slette hyttefelt gbnr 49/38 i Midtre Gauldal kommune - klage over vedtak om avvisning Advokatene Hovstad, Kvernrød & Flatmo
2019/408 20190320 20.03.2019 Inngående brev Oversendelse av klage på vedtak om avslag på søknad om dispensasjon fra frist 100119 for etterregistrering - produksjonstilskudd 2018 Fylkesmannen i Trøndelag
2019/1076 20190320 20.03.2019 Inngående brev Henvendelse med ønske om å flytte stilling - ***** ***** ***** *****
2019/931 20190320 20.03.2019 Utgående brev Foreløpig svar - krav om retting av feil og mangler i matrikkelen - gbnr 39/30 Johan Blekesmark
2019/898 20190320 20.03.2019 Saksframlegg/innstilling Orientering om konsekvenser ved alternative innsparingstiltak ved enhet Pleie og omsorg
2018/4224 20190320 20.03.2019 Utgående brev Arbeidsavtale - fast stilling - 100 % enhetsleder - Budal oppvekstsenter Hege Kristin Sommervold
2019/464 20190320 20.03.2019 Inngående brev Tildeling av tilskudd til etablering og tilpasning av bolig 2019 Husbanken
2019/464 20190320 20.03.2019 Inngående brev Utbetaling av lån - Startlån Husbanken
2019/363 20190320 20.03.2019 Inngående brev Trekker min søknad til stilling Stig Brekke
2019/79 20190320 20.03.2019 Utgående brev Vedtak om motorferdsel i utmark og vassdrag - Kjell Løkken gbnr 102/1 Kjell Løkken
2018/952 20190320 20.03.2019 Inngående brev Midlertidig arbeidsavtale - prosjektstilling i langvaktturnus - midlertidig stillingsutvidelse - 50,23 % assistent - 010419 - 310320 - Enhet for pleie og omsorg pt Støren bo- og dagsenter - Nordstu - Inger Mari Haugen Inger Mari Haugen
2019/1108 20190320 20.03.2019 Inngående brev Rammeavtale - tilkallingsvikar - Enhet for pleie og omsorg - 010419 - 300919 - Inger Mari Haugen Inger Mari Haugen
2019/1107 20190320 20.03.2019 Inngående brev Rammeavtale - tilkallingsvikar - Enhet for pleie og omsorg - 010419 - 300919 - Ida Oline Postholm Laache Ida Oline Laache
2018/1732 20190320 20.03.2019 Inngående brev Midlertidig arbeidsavtale - videreføring av prosjektstilling i langvaktturnus - 20,42 % assistent helg - 010419 - 310320 - Enhet for pleie og omsorg pt Støren bo- og dagsenter - Nordstu - Marius Heksem Marius Heksem
2019/995 20190320 20.03.2019 Utgående brev Bekreftelse på registrering - egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - gbnr 180/7 - Bente Brudal og Clas Atle Fjæran Bente Brudal
2018/629 20190320 20.03.2019 Inngående brev Midlertidig arbeidsavtale - prosjektstilling i langvaktturnus - midlertidig stillingsutvidelse - 100 % fagarbeider - 010419 - 310320 - Enhet for pleie og omsorg pt Støren bo- og dagsenter - Nordstu - Eistein Staverløkk Eistein Staverløkk
2019/1102 20190320 20.03.2019 Inngående brev Rammeavtale - tilkallingsvikar - Enhet for pleie og omsorg - 010419 - 300919 - Elin Helen Haug Elin Helen Haug
2019/1086 20190320 20.03.2019 Inngående brev Midlertidig arbeidsavtale - ferievikar innenfor perioden uke 25 - 32 - sommeren 2019 - Enhet for pleie og omsorg - Evelyn Roberts Evelyn Roberts
2019/1080 20190320 20.03.2019 Inngående brev Søknad om bygging av landbruksvei - gbnr 275/1 - Per Ingar Troøien Per Ingar Troøien
2019/1106 20190320 20.03.2019 Inngående brev Rammeavtale - tilkallingsvikar - Enhet for pleie og omsorg - 010419 - 300919 - Turid Sørløkken Turid Sørløkken
2019/1105 20190320 20.03.2019 Inngående brev Rammeavtale - tilkallingsvikar - Enhet for pleie og omsorg - 010419 - 300919 - Anne Norunn Ertshus Buseth Anne Norunn Buseth
2019/1076 20190320 20.03.2019 Utgående brev Foreløpig svar - Henvendelse med ønske om å flytte stilling - ***** ***** ***** *****
2019/1104 20190320 20.03.2019 Inngående brev Arbeidsavtale - 65,73 % fagarbeider - Enhet for pleie og omsorg pt Støren bo- og dagsenter - pt organisert i langvaktturnus med arbeid hver 6. helg - fom 010419 - Anne Synnøve Losen Løken Anne Synnøve Losen Løken
2019/1100 20190320 20.03.2019 Inngående brev Rammeavtale - tilkallingsvikar - Enhet for pleie og omsorg - 010419 - 300919 - Ann Iren Solberg Ann Iren Solberg
2019/1099 20190320 20.03.2019 Inngående brev Rammeavtale - tilkallingsvikar - Enhet for pleie og omsorg - 010419 - 300919 - Elin Malum Elin Malum
2019/1098 20190320 20.03.2019 Inngående brev Rammeavtale - tilkallingsvikar - Enhet for pleie og omsorg - 010419 - 300919 - Torill Løhre Aunøien Torill Løhre Aunøien
2018/4231 20190320 20.03.2019 Inngående brev Rammeavtale - tilkallingsvikar - Enhet for pleie og omsorg - 010419 - 300919 - Kirsti Eide Kirsti Eide
2019/1095 20190320 20.03.2019 Inngående brev Midlertidig arbeidsavtale - ferievikar innenfor perioden uke 25 - 32 - sommeren 2019 - Enhet for pleie og omsorg - Unni Olsø Unni Olsø
2019/338 20190320 20.03.2019 Inngående brev Tilleggsopplysninger - søknad om startlån - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
2019/1092 20190320 20.03.2019 Inngående brev Midlertidig arbeidsavtale - ferievikar innenfor perioden uke 25 - 32 - sommeren 2019 - Enhet for pleie og omsorg - Barbara Guzmann Barbara Guzmann
2019/1091 20190320 20.03.2019 Inngående brev Midlertidig arbeidsavtale - ferievikar innenfor perioden uke 25 - 32 - sommeren 2019 - Enhet for pleie og omsorg - Iren Merete Folstad Iren Merete Folstad
2019/1089 20190320 20.03.2019 Inngående brev Midlertidig arbeidsavtale - ferievikar innenfor perioden uke 25- 32 - sommeren 2019 - Enhet for pleie og omsorg - Malin Engen Nyhus Malin Engen Nyhus
2019/1087 20190320 20.03.2019 Inngående brev Rammeavtale - tilkallingsvikar - Enhet for pleie og omsorg - 010419 - 300919 - Janne Engen Nyhus Janne Engen Nyhus
2019/1068 20190320 20.03.2019 Inngående brev Nasjonale føringer for arbeidet med oppdatering av de regionale vannforvaltningsplanene Det kongelige klima- og miljødepartement
2019/605 20190320 20.03.2019 Inngående brev Branntilsyn Singås barnehage - Midtre Gauldal kommune Gauldal brann og redning IKS
2019/297 20190320 20.03.2019 Inngående brev Uttalelse til Høringsbrev - søknad om dispensasjon fra Reguleringsplan Rødsløkken hytteområde - VA-anlegg - gbnr 218/20 - deres ref. 2019/297 Mattilsynet
2019/1060 20190320 20.03.2019 Utgående brev Svar på søknad om fritak fra kommunale avgifter - gbnr 123/3 Jan Gisle Granmo Jan Gisle Granmo
2018/3044 20190320 20.03.2019 Inngående brev Søknad om ferdigattest gbnr 218/16 - Singsås INNO-HUS AS
2019/646 20190320 20.03.2019 Inngående brev Svar og tillegg til dispensasjonssøknad Håvard Sætermo
2016/3435 20190320 20.03.2019 Utgående brev Husleie i ***** ***** ***** *****
2019/934 20190320 20.03.2019 Saksframlegg/innstilling Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 - valglokaler
2018/4130 20190320 20.03.2019 Saksframlegg/innstilling Avtale om kjøp av festetomt
2016/3862 20190320 20.03.2019 Saksframlegg/innstilling 5027_2016013_Rp_Furukollen og Olaplassen_Sluttbehandling etter mekling
2019/245 20190320 20.03.2019 Utgående brev Tilbakemelding vedrørende søknad *****
2019/803 20190320 20.03.2019 Utgående brev Søknad om godkjenning av plan for nydyrking - gbnr 25/1 - Eivind Refseth Trøndelag fylke
2019/803 20190320 20.03.2019 Utgående brev Søknad om godkjenning av plan for nydyrking - gbnr 25/1 - Eivind Refseth Eivind Refseth
2018/3780 20190319 19.03.2019 Inngående brev Oppgjør ved salg av gbnr 82/80 snr 1 i Midtre Gauldal kommune - adresse Fagerlia nord - 7288 Soknedal Aktiv eiendomsoppgjør AS
2018/4576 20190319 19.03.2019 Utgående brev Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2019 - Enhet for Pleie og omsorg - Thea Fossmo Thea Fossmo
2018/4576 20190319 19.03.2019 Utgående brev Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2019 - Enhet for Pleie og omsorg - Katrine Beate Svardal Katrine Beate Svardal
2018/4576 20190319 19.03.2019 Utgående brev Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2019 - Enhet for Pleie og omsorg - Rahwa Aregay Mebrahtu Rahwa Aregay Mebrahtu
2018/4576 20190319 19.03.2019 Utgående brev Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2019 - Enhet for Pleie og omsorg - Åse Heggvold Åse Heggvold
2018/4576 20190319 19.03.2019 Utgående brev Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2019 - Enhet for Pleie og omsorg - Tone Refseth Tone Refseth
2018/4576 20190319 19.03.2019 Utgående brev Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-32 - Sommeren 2019 - Enhet for Pleie og omsorg - Gunnveig Løvrød Gunnveig Løvrød
2019/1045 20190319 19.03.2019 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - tilbygg til hytte - gbnr 149/12 - 7288 Soknedal - Odd Rikstaddal Odd Rikstaddal
2019/1037 20190319 19.03.2019 Inngående brev Melding om brev fra Utdanningsdirektoratet – Tiltak for å styrke den norskspråklige utviklingen for minoritetsspråklige barn i barnehage - 2019 Utdanningsdirektoratet
2019/79 20190319 19.03.2019 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Kjell Løkken Kjell Løkken
2019/1036 20190319 19.03.2019 Inngående brev Attester og vitnemål - Vibeke Glad Vibeke Glad
2019/842 20190319 19.03.2019 Utgående brev Rammeavtale - tilkallingsvikar - Støren ungdomsskole - F.o.m. 18.03.19 t.o.m. 31.07.19 - Benedikt Erikstad Javorovic Benedikt Erikstad Javorovic
2019/1018 20190319 19.03.2019 Inngående brev SV: Melding om hogst i verneskog - Per Ingar Troøien - for gbnr 275/1 Allskog SA
2019/1011 20190319 19.03.2019 Inngående brev Søknad om stilling Maren Løberg
2018/58 20190319 19.03.2019 Utgående brev Sak 2018/58-17 Advokatfirma Bjerkan Stav
2019/1041 20190319 19.03.2019 Inngående brev Fwd: Trafikksikkerhet Sivert Moen
2019/1024 20190319 19.03.2019 Utgående brev Matrikkelbrev gbnr 231/7 etter sammenslåing med 231/11 Turid Hagen
2019/1033 20190319 19.03.2019 Utgående brev Utlysningstekst - ledige lærerstillinger fra 01.08.19 Anita Wanvik Enlid m.fl.
2019/803 20190319 19.03.2019 Inngående brev Uttalelse til plan for nydyrking - Eivind Refseth - Midtre Gauldal 25/1 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2019/1031 20190319 19.03.2019 Inngående brev Høring - forslag til lov som gir utvalg tilgang til opplysninger underlagt lovbestemt taushetsplikt Det Kongelig justis- og beredskapsdepartement
2019/1011 20190319 19.03.2019 Utgående brev Utlysningstekst - ledige stillinger som pedagogiske ledere Anita Wanvik Enlid m.fl.
2019/783 20190319 19.03.2019 Utgående brev Klage over vedtak om spesialundervisning - skoleåret 2018/2019 - ***** ***** ***** Advokatene Hovstad, Kvernrød & Flatmo
2019/282 20190319 19.03.2019 Utgående brev Rapport alkoholomsetning 2018 - Mama Rosa Soknedal AS -Tilbakemelding Mama Rosa Soknedal AS
2019/24 20190319 19.03.2019 Utgående brev Rammeavtale - Tilkallingsvikar - Enhet for Pleie og omsorg - F.o.m. 01.04.19 t.o.m. 30.09.19 - Torill Aunøien Torill Aunøien
2019/842 20190319 19.03.2019 Utgående brev Rammeavtale - tilkallingsvikar - Støren ungdomsskole - F.o.m. 11.03.19 t.o.m. 31.07.19 - Thomas Ueland Torp Thomas Ueland Torp
2018/3697 20190319 19.03.2019 Utgående brev Brev til fylkesmannen vedrørende rettighetsklage - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Fylkesmannen i Trøndelag
2019/282 20190319 19.03.2019 Utgående brev Rapport alkoholomsetning 2018 - SWG AS - Tilbakemelding SWG AS
2019/1004 20190319 19.03.2019 Utgående brev Søknad om utvidet skjenkebevilling for en enkeltanledning - 220319 - Kinosalen - søker Støren kulturhus Støren kulturhus m.fl.
2018/4199 20190319 19.03.2019 Utgående brev Vedr. retting av feil i eierseksjonering for eiendom gnr 3 bnr 244 Skåveien 9, Støren Astrid Bjørnli
2019/903 20190319 19.03.2019 Utgående brev Klage - produksjonstilskudd 2018 - Even Petter Bjerkset Even Petter Bjerkset
2019/772 20190319 19.03.2019 Inngående brev Sametingets uttalelse til søknad om godkjenning av plan for nydyrking, Gbnr. 96/6, Midtre Gauldal kommune Samediggi/Sametinget
2019/1057 20190319 19.03.2019 Inngående brev Vitnemål - Christian Lauritsen Christian Lauritsen
2019/1054 20190319 19.03.2019 Inngående brev Taushetserklæring - Siri Marie Bø Siri Marie Bø
2019/1053 20190319 19.03.2019 Inngående brev Taushetserklæring - Benedikt Erikstad Javorovic Benedikt Erikstad Javorovic
Versjon:5.2.2.1