eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 200 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2016/2378 20200526 26.05.2020 Utgående brev Ferdigattest - oppføring av bolig og garasje - gbnr 81/71 - 7288 Soknedal - tiltakshaver Ola Loyd Bergsrønning TØMRER VAGNILD AS
2020/1366 20200526 26.05.2020 Inngående brev Søknad om stilling Marit Mælen
2019/2717 20200526 26.05.2020 Inngående brev Høringsuttalelse Soknedal Sanitetsforening
2020/1365 20200526 26.05.2020 Inngående brev Søknad om stilling Anne-Irene Krogstad
2019/2676 20200526 26.05.2020 Utgående brev Refusjon - gjesteelev - skoleåret 2019/2020 - ***** ***** ***** ***** SELBU KOMMUNE SEKTOR OPPVEKST
2019/2681 20200526 26.05.2020 Utgående brev Refusjon - gjesteelev - skoleåret 2019/2020 - ***** ***** ***** ***** SELBU KOMMUNE SEKTOR OPPVEKST
2019/3231 20200526 26.05.2020 Utgående brev Refusjon - gjesteelev - skoleåret 2019/2020 - ***** ***** ***** ***** INDRE FOSEN KOMMUNE OPPVEKST
2019/3099 20200526 26.05.2020 Utgående brev Refusjon - gjesteelev - skoleåret 2019/2020 - ***** ***** ***** ***** MALVIK KOMMUNE
2020/1018 20200526 26.05.2020 Inngående brev Høringsuttalelse Midtre Gauldal Ap
2020/1366 20200526 26.05.2020 Inngående brev Søknad om stilling Siri Beate Solbergløkk
2017/2271 20200526 26.05.2020 Inngående brev Uttalelse til høring og offentlig ettersyn av reguleringsplan for Liøya næringsområde i Midtre Gauldal kommune Direktoratet for mineralforvaltning
2020/1018 20200526 26.05.2020 Inngående brev Høringsuttalelse Fagforbundet
2020/1455 20200526 26.05.2020 Inngående brev Høring - Forslag til midlertidige endringer i smittevernloven om karantene ved nærkontakt med bekreftet smittet person og isolering NTL HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET
2020/1454 20200526 26.05.2020 Inngående brev Høring - Endring i trygderefusjonsforskriften NTL HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET
2020/1373 20200526 26.05.2020 Inngående brev Tilbakemelding vedrørende registrering av festegrunn - gbnr 408/1/3 Statens kartverk Tinglysing
2020/1374 20200526 26.05.2020 Inngående brev Retur av tinglyst dokument - 408/1/24 Statens kartverk Tinglysing
2020/408 20200526 26.05.2020 Inngående brev Kjørebok - motorferdsel i utmark - 2020 - Magne Forseth Magne Forseth
2020/408 20200526 26.05.2020 Inngående brev Kjørebok - motorferdsel i utmark - 2020 - Jarle Fissum Jarle Fissum
2020/1208 20200526 26.05.2020 Inngående brev Fylkeskommunens uttalelse til søknad om dispensasjon fra LNF-formålet for bygging av garasje - 51/12. Midtre Gauldal kommune Trøndelag fylkeskommune
2020/687 20200526 26.05.2020 Inngående brev Ettersendelse av revidert gjennomføringsplan Støren treindustri AS
2020/1018 20200526 26.05.2020 Inngående brev Høringsuttalelse Bygdelista i Midtre Gauldal
2020/1456 20200526 26.05.2020 Inngående brev Melding om bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt - Erstatning for gammelt uthus som er revet - gbnr 10/15 - Marit Bjørgens vei 588, 7295 Rognes - tiltakshaver Ingrid Bjørgen Hulsund Ingrid Bjørgen Hulsund
2019/3852 20200526 26.05.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-34 - Sommeren 2020 - Enhet for Pleie og omsorg - Thea Singsaas Thea Singsaas
2020/1464 20200526 26.05.2020 Inngående brev Tildeling av skjønnsmidler til flomforebyggende tiltak ifm vårflom 2020 - Trøndelag FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2019/3370 20200526 26.05.2020 Utgående brev Vedr. søknad om fritak fra kravet om heis - gbnr 49/24 - Winsnes Eiendom SIV ING ARNE VASLAG AS
2020/1127 20200526 26.05.2020 Utgående brev Svar vedrørende oppføring av garasje - gbnr 84/26 Kjetil Økdal
2020/1462 20200526 26.05.2020 Inngående brev Arbeidsavtale - 73 % årsvikariat - lærer ved Budal oppvekstsenter, avd skole - 010820-310721 - Stine Krigsvoll Stine Krigsvoll
2020/1461 20200526 26.05.2020 Inngående brev NAV har forlenget perioden med arbeidsavklaringspenger - ***** ***** *****
2020/1460 20200526 26.05.2020 Inngående brev Protokoll møte i Eldrerådet Trøndelag, 25.05.20 og vedtak i sak Eldreråd må tas med på råd - brev fra Pensjonistforbundet TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
2020/922 20200526 26.05.2020 Utgående brev Midlertidig svar - Eiendomsskatt 2020 Siri Fossum
2017/2271 20200526 26.05.2020 Inngående brev Samordnet uttalelse med innsigelse - reguleringsplan for Liøya næringsområde - Midtre Gauldal kommune FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2020/797 20200526 26.05.2020 Inngående brev Kvittering - Rapportering av behov for smittevernutstyr HELSEDIREKTORATET
2020/1458 20200526 26.05.2020 Utgående brev Trygghetstjeneste: Brukeravgift etter endt leieperiode *****
2020/518 20200526 26.05.2020 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra båndtvangbestemmelsene - Rypetaksering - Soknedal grunneierlag Soknedal grunneierlag
2020/1208 20200526 26.05.2020 Inngående brev Europaveg 6 i Midtre Gauldal kommune - Tilbakemelding på høring av søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - bygging av garasje - gbnr 51/12 - Øverøyan Statens vegvesen
2020/541 20200526 26.05.2020 Utgående brev Rammeavtale - Tilkallingsvikar - Enhet for Pleie og omsorg - F.o.m. 01.05.20 t.o.m. 30.09.20 - Thea Singsaas Thea Singsaas
2020/1463 20200526 26.05.2020 Inngående brev Rammeavtale - tilkallingsvikar - Soknedal barnehage - 250520-311220 - Siv Ingrid Lund Siv Ingrid Lund
2020/1340 20200526 26.05.2020 Inngående brev Ettersendelse av dokumentasjon Kari Marie S. Anshus
2020/1018 20200526 26.05.2020 Inngående brev Høringsuttalelse Singsås sanitetsforening
2020/805 20200526 26.05.2020 Inngående brev Vedr. sak på eiendom gbnr 5/19 - Dokumentasjon på tillatt ferdsel og parkering Byggmester J.Helland AS
2020/1370 20200526 26.05.2020 Inngående brev Ettersendelse av dokumentasjon Anne Hakvåg
2020/1465 20200526 26.05.2020 Inngående brev Etablering av midlertidig rundkjøring langs fv. 6572 Vagnillgrenda i Midtre Gauldal kommune Statens vegvesen
2020/1459 20200526 26.05.2020 Utgående brev Matrikkelbrev gbnr 236/53 etter sammenslåing med gbnr 236/76 Ingrid Almås
2020/1365 20200525 25.05.2020 Inngående brev Søknad om stilling Monica Gjersvold
2020/1366 20200525 25.05.2020 Inngående brev Søknad om stilling Marte Granerud Buskum
2020/1365 20200525 25.05.2020 Inngående brev Søknad om stilling Marte Granerud Buskum
2020/1366 20200525 25.05.2020 Inngående brev Søknad om stilling Ingrid Refseth
2020/408 20200525 25.05.2020 Inngående brev Kjørebok - motorferdsel i utmark - 2020 - Olav Stavsøien Olav Stavsøien
2020/1366 20200525 25.05.2020 Inngående brev Søknad om stilling Emma Aunet
2020/1452 20200525 25.05.2020 Inngående brev Midlertidig arbeidsavtale - 62,5 % vikariat som lærer - Støren barneskole - 010820-310721 - Kristin Løhre Kristin L Løhre
2020/1448 20200525 25.05.2020 Inngående brev Midlertidig arbeidsavtale - ferievikar innenfor perioden uke 25-34 - sommeren 2020 - Enhet for pleie og omsorg - Else Karin Fløttum Else Karin Fløttum
2020/1447 20200525 25.05.2020 Inngående brev Midlertidig arbeidsavtale - ferievikar innenfor perioden uke 25-34 - sommeren 2020 - Enhet for pleie og omsorg - Natalie Soknes Natalie Soknes
2019/457 20200525 25.05.2020 Inngående brev Rammeavtale - tilkallingsvikar - Enhet for pleie og omsorg - 010420-300920 - Laila Fossum Laila Fossum
2020/1443 20200525 25.05.2020 Inngående brev Tilbud på service/inspeksjonsavtale/Avtale - Arne L Fallrø ASG Arne L Fallrø ASG
2020/1130 20200525 25.05.2020 Inngående brev Søknad om stilling Marte Granerud Buskum
2020/1451 20200525 25.05.2020 Inngående brev Arbeidsavtale av begrenset varighet - 010520-010521 - Hilde Granøien Hilde Ganøien
2020/1450 20200525 25.05.2020 Inngående brev Midlertidig stilling - oppdragstaker som tilsynsfører i fosterhjem - 170220-311222 - Eli Kristin Enodd Eli Kristin Enodd
2020/1449 20200525 25.05.2020 Inngående brev Oppsigelse av stilling - Rikke Gunnes Rikke Gunnes
2019/333 20200525 25.05.2020 Inngående brev Midlertidig arbeidsavtale - forlengelse av vikariat - 30 % stilling hjemmehjelp - Enhet for pleie og omsorg hjemmehjelpstjenesten - 010620- 310820 - Else Karin Fløttum Else Karin Fløttum
2020/1446 20200525 25.05.2020 Inngående brev Midlertidig arbeidsavtale - ferievikar innenfor perioden uke 25-34 - sommeren 2020 - Enhet for pleie og omsorg - Vigdis Kant Vigdis Kant
2020/1445 20200525 25.05.2020 Inngående brev Midlertidig arbeidsavtale - ferievikar innenfor perioden uke 25-34 - sommeren 2020 - Enhet for pleie og omsorg - Mildrid Flatås Mildrid Flatås
2020/1444 20200525 25.05.2020 Inngående brev Oppsigelse av stilling - Hilde Witzell Hilde Witzell
2020/479 20200525 25.05.2020 Utgående brev Melding om uønsket hendelse - ***** ***** ***** St Olavs hospital HF
2020/1096 20200525 25.05.2020 Utgående brev Vedtak om spesialundervisning skoleåret 2020/2021 - ***** ***** ***** *****
2019/4742 20200525 25.05.2020 Inngående brev Søknad om stilling Tina Strand
2020/189 20200525 25.05.2020 Inngående brev Søknad om stilling Tina Strand
2020/1440 20200525 25.05.2020 Inngående brev Grunnkurs i legemiddelhåndtering for helsefagarbeidere - Thea Enlid Fossmo Helsekursportalen.no
2020/1438 20200525 25.05.2020 Inngående brev Begrenset politiattest - Hege Stenbro Rise Hege Stenbro Rise
2020/1453 20200525 25.05.2020 Inngående brev Tolkningsuttalelse – Retten foreldre med foreldreansvar har til opplysninger om eget barn som er på krisesenter, barnelova § 47 Bufetat
2019/3852 20200525 25.05.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-34 - Sommeren 2020 - Enhet for Pleie og omsorg - Silje Haanshus Silje Haanshus
2020/1437 20200525 25.05.2020 Inngående brev Søknad om permisjon for tillitsverv - fom 180520 - Margrethe Sesseng Fløttum Margrethe Sesseng Fløttum
2020/1436 20200525 25.05.2020 Inngående brev Krav om retting av feil og mangler i matrikkelen - gbnr 222/1 - Karl Ivar Refseth Karl Ivar Refseth
2020/36 20200525 25.05.2020 Utgående brev Rammeavtale - tilkallingsvikar i Soknedal barnehage Siv Ingrid Lund
2020/20 20200525 25.05.2020 Utgående brev Rammeavtale - tilkallingsvikar Støren kulturhus Thomas Hovstad
2020/632 20200525 25.05.2020 Utgående brev Midlertidig svar på klage - eiendomsskatt 2020 Idolf Asbjørn Hage
2020/1442 20200525 25.05.2020 Utgående brev Bekymringsmelding - Sak etter helsepersonellovens § 33: Opplysningsplikt til barnevernet Enhet for helse og familie
2020/1441 20200525 25.05.2020 Utgående brev Anmeldelse: mulig straffbar hendelse 140520 Støren lensmannskontor
2017/2271 20200525 25.05.2020 Inngående brev UTTALELSE FRA MATTILSYNET - GJELDER MOTTATT HØRING - DETALJREGULERING 50272017004 LIØYA NÆRINGSOMRÅDE - MIDTRE GAULDAL KOMMUNE Mattilsynet
2020/842 20200525 25.05.2020 Utgående brev Midlertidig svar på klage - eiendomsskatt 2020 - Mary Kitty Vagnild
2020/933 20200525 25.05.2020 Utgående brev Klage - eiendomsskatt 2020 - gbnr 108/3 - Oddveig og Nils Fagerbekk Nils Fagerbekk
2020/1432 20200525 25.05.2020 Inngående brev Oversending av sakkyndig vurdering vedr. spesialundervisning for skoleåret 2020/21 og 2021/2022 for ***** ***** ***** ***** Oppdal kommune
2020/1130 20200525 25.05.2020 Inngående brev Søknad om stilling Merete Solheim Lien
2020/1130 20200525 25.05.2020 Inngående brev Søknad om stilling Lene Skårvold
2020/1130 20200525 25.05.2020 Inngående brev Søknad om stilling Ida Jonette Malvik
2020/1130 20200525 25.05.2020 Inngående brev Søknad om stilling Sonja Lund
2020/1366 20200525 25.05.2020 Inngående brev Søknad om stilling Karin Holst Åslund
2020/1130 20200525 25.05.2020 Inngående brev Søknad om stilling Inger-Lise Mellemsæther
2019/3852 20200525 25.05.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-34 - Sommeren 2020 - Enhet for Pleie og omsorg - Silje Gynnild Silje Gynnild
2019/3852 20200525 25.05.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-34 - Sommeren 2020 - Enhet for Pleie og omsorg - Nahed Ali Mohammed Nahed Ali Mohammed
2020/1310 20200525 25.05.2020 Utgående brev Refusjonskrav Våren 2020 - ***** Bærum kommune v/ Trine Giæver
2020/1435 20200525 25.05.2020 Inngående brev Databehandleravtale - Inkrement as Toril Grøtte
2020/923 20200525 25.05.2020 Utgående brev Klage - Eiendomsskatt 2020 - gbnr 218/15 - Alf Martin Person Alf Martin Person
2020/1130 20200525 25.05.2020 Inngående brev Søknad om stilling Linn Renate Krogh
2020/1366 20200525 25.05.2020 Inngående brev Søknad om stilling Mari Kristine Åsbakk
2020/408 20200525 25.05.2020 Inngående brev Kjørebok - motorferdsel i utmark - 2020 - Bergsvein Wang Bergsvein Wang
2019/2717 20200525 25.05.2020 Inngående brev Vedr. 20-91352-2 - Tilbakemelding på offentlig ettersyn av kommunal planstrategi 2020-2023 - Midtre Gauldal kommune Statens vegvesen
2020/1130 20200525 25.05.2020 Inngående brev Søknad om stilling Marianne Jenssen
2020/1365 20200525 25.05.2020 Inngående brev Søknad om stilling Marte Granerud Buskum
2020/1130 20200525 25.05.2020 Inngående brev Søknad om stilling Ingvild Bergheim
2020/1366 20200525 25.05.2020 Inngående brev Søknad om stilling Monica Gjersvold
2020/1130 20200525 25.05.2020 Inngående brev Søknad om stilling Maria Haugnes
2020/80 20200525 25.05.2020 Utgående brev Møtereferat - ansvarsgruppemøte - ***** ***** ***** ***** ***** - 20.04.2020 *****
2020/79 20200525 25.05.2020 Utgående brev Møtereferat - ansvarsgruppemøte - ***** ***** ***** - 20.04.20 *****
2020/1018 20200525 25.05.2020 Inngående brev Høringsuttalelse Ragnhild og Egil Myhre
2020/1439 20200525 25.05.2020 Inngående brev Søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid 2020/2021- ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
2020/1412 20200525 25.05.2020 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), gbnr 3/1 i Midtre Gauldal (5027) Landbruksdirektoratet
2020/541 20200525 25.05.2020 Utgående brev Rammeavtale - Tilkallingsvikar - Enhet for Pleie og omsorg - F.o.m. 01.05.20 t.o.m. 30.09.20 - Silje Haanshus Silje Haanshus
2018/3071 20200525 25.05.2020 Utgående brev Vedtak - Tildeling av veiadresser for "Bakkgjerdveien" Gunn Elisabeth Hanshus m.fl.
2020/132 20200522 22.05.2020 Utgående brev Vedrørende to fradelingssaker Magne Harald Liabø
2017/2117 20200522 22.05.2020 Utgående brev VS: Anmodning om utbetaling - SMIL Kenneth Moe
2018/4104 20200522 22.05.2020 Utgående brev Svar på vedtak - Fylkesmannen - skolemiljøsak - ***** ***** - Singsås skole *****
2019/3668 20200522 22.05.2020 Utgående brev Vedtak om fritak fra kommunale gebyr - gbnr 81/20 - Ketil Jensen Ketil Jensen
2017/2271 20200522 22.05.2020 Inngående brev Høringsuttalelse - detaljregulering - Liøya næringsområde Inger og Asbjørn Rian og sønnene
2018/4104 20200522 22.05.2020 Utgående brev Vedlegg til dokument nr ***** ***** ***** ***** ***** ***** FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2020/1429 20200522 22.05.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak - oppføring av fritidsbolig - gbnr 49/38 - tomt nr 11 , Slette hyttefelt, Ramstad - tiltakshaver Multitjenester AS Multitjenester AS
2020/1428 20200522 22.05.2020 Inngående brev Rammeavtale - tilkallingsvikar - Midtre Gauldal oppvekst - 010520-310720 - Monica Schjetne Monica Schjetne
2020/1427 20200522 22.05.2020 Inngående brev Arbeidsavtale - tilkallingsvikar for assistent - Støren barneskole - 110520-310720 - Ellen Sommervold Fagerbæk Ellen Sommervold Fagerbæk
2019/3661 20200522 22.05.2020 Inngående brev Arbeidsavtale - tilkallingsvikar for lærer - Støren barneskole - 110520-310720 - Ellen Sommervold Fagerbæk Ellen Sommervold Fagerbæk
2020/1426 20200522 22.05.2020 Inngående brev Flyttemelding - elev - Støren barneskole - ***** ***** *****
2020/828 20200522 22.05.2020 Inngående brev Vedr. 202014626-3 - Midtre Gauldal kommune - 74/1 - Søknad om riving av SEFRAK-registrert seterbygning - Kulturminneloven § 25 - Fylkeskommunens uttalelse Trøndelag fylkeskommune
2020/627 20200522 22.05.2020 Inngående brev Ettersendelse av dokumentasjon i byggesak - gbnr 45/358 SH Prosjekt AS
2020/1431 20200522 22.05.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet - gbnr 263/68 - erverver Rune Prestrud Mahlum Rune Prestrud Mahlum
2020/627 20200522 22.05.2020 Utgående brev Svar på status i byggesak - gbnr 45/358 SH PROSJEKT AS
2020/627 20200522 22.05.2020 Inngående brev Etterlyser status på byggesak - gbnr 45/358 SH Prosjekt AS
2018/2141 20200522 22.05.2020 Inngående brev Ettersendelse av dokumentasjon i byggesak - gbnr 31/1 - Jan Erlend Askjemshalten Malum bygg AS
2020/1424 20200522 22.05.2020 Inngående brev Begrenset politiattest - Marita Furuhaug Marita Furuhaug
2020/571 20200522 22.05.2020 Utgående brev Midlertidig svar - Klage på eiendomsskatt 2020 Heidi Svepstad
2017/3209 20200522 22.05.2020 Utgående brev Anmodning om fornyet vurdering av innsigelse - kommunedelplan Støren - Midtre Gauldal kommune RIKSANTIKVAREN
2020/706 20200522 22.05.2020 Utgående brev Vedtak etter matrikkelloven - retting i Matrikkelen - bygning: 184401711 - gbnr 400/1 Asle Olav Løkken
2020/1366 20200522 22.05.2020 Inngående brev Søknad om stilling Sara Enodd
2019/2244 20200522 22.05.2020 Saksframlegg/innstilling Valg av medlemmer til styret for Midt Energi perioden 2020 - 2022
2020/1430 20200522 22.05.2020 Inngående brev Rammeavtaler - tilkallingsvikar - oppvekst - Midtre Gauldal kommune - Ingrid Refseth Ingrid Refseth
2020/166 20200522 22.05.2020 Utgående brev Trafikksikkerhetstiltak: Trygt hjem for en 50-lapp - Nye retningslinjer fra 1.juni 2020. Ungdomsrået v/ Monica Broen
2020/166 20200522 22.05.2020 Utgående brev Trafikksikkerhetstiltak: Trygt hjem for en 50-lapp - Nye retningslinjer fra 1.juni 2020 Drosjeeiere i Midtre Gauldal
2018/4104 20200522 22.05.2020 Utgående brev Skolemiljøsak - ***** ***** ***** ***** ***** *****
2020/1269 20200522 22.05.2020 Utgående brev Vedtak etter matrikkelloven - retting i Matrikkelen - bygning: 184402017 - gbnr 137/2 Leif Edvin Solum m.fl.
2020/1366 20200520 20.05.2020 Inngående brev Søknad om stilling Karina Høvik
2020/1130 20200520 20.05.2020 Utgående brev 100% fast stilling som saksbehandler ved helse og velferdskontoret Bodil Brå Alsvik
2020/1199 20200520 20.05.2020 Inngående brev Protokoll fra generalforsamling og brev til aksjonærene Studiesenteret.no AS
2017/2184 20200520 20.05.2020 Inngående brev Varsel om frist for å gjennomføre og rapportere - smil, 884130522 Landbruksdirektoratet
2017/2117 20200520 20.05.2020 Inngående brev Varsel om frist for å gjennomføre og rapportere - smil, 980067203 Landbruksdirektoratet
2020/541 20200520 20.05.2020 Utgående brev Rammeavtale - Tilkallingsvikar - Enhet for Pleie og omsorg - F.o.m. 01.05.20 t.o.m. 30.09.20 - Victoria Selvnes Victoria Selvnes
2020/36 20200520 20.05.2020 Utgående brev Ramme avtale-tilkallingsvikar- Ingrid Refseth- Oppvekst MGK Ingrid Refseth
2020/1366 20200520 20.05.2020 Utgående brev Utlysningstekst - pedagogiske ledere - Soknedal barnehage Anita Wanvik Enlid m.fl.
2018/2396 20200520 20.05.2020 Inngående brev Melding om vedtak - planbehandling - detaljregulering Hov (planID 50272018005) - 1. gangs behandling.pdf Norconsult AS
2020/962 20200520 20.05.2020 Inngående brev Innkalling til generalforsamling i Trøndelag Reiseliv, fredag 190620 Trøndelag reiseliv AS
2019/250 20200520 20.05.2020 Inngående brev Innspill til ny kommueplan - Ola Østhus Ola Østhus
2019/2443 20200520 20.05.2020 Inngående brev Omberamming av visitas i Ålen, Haltdalen og Hessdalen sokn, Singsås, Soknedal, Budal og Støren sokn i Gauldal prosti Den Norske kirke
2019/3370 20200520 20.05.2020 Utgående brev Foreløpig svar - Søknad om fritak fra installasjon av heis/løfteplattform - Winsnes Eiendom, Støren SIV ING ARNE VASLAG AS
2020/1018 20200520 20.05.2020 Inngående brev Høringsuttalelse Midtre Gauldal frivilligsentral
2020/379 20200520 20.05.2020 Inngående brev Avklaring av søknadsplikt - oppfylling av riggområde - gbnr 82/26 Soknedal innkjøpslag SA
2020/1418 20200520 20.05.2020 Inngående brev Funn av jernvinneanlegg - gbnr 44/3 - Midtre Gauldal kommune Trøndelag fylkeskommune
2019/4074 20200520 20.05.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd til drift med taubane, hest oa - gbnr 38/2 og 64/1 - Leif Tømmerås Leif Tømmerås
2017/3209 20200520 20.05.2020 Inngående brev Bygdeborgen på Våttan – Tilpasning boligfelt og formidling av kulturminne - Leveranse Multiconsult
2020/1366 20200520 20.05.2020 Inngående brev Søknad om stilling Guro Hagestuen
2020/1130 20200520 20.05.2020 Inngående brev Søknad om stilling Guri Løkkesmo
2020/1365 20200520 20.05.2020 Inngående brev Søknad om stilling Karina Høvik
2020/1414 20200520 20.05.2020 Inngående brev Innkalling til årsmøte i Driv HMS - 090620 Driv HMS
2020/221 20200520 20.05.2020 Utgående brev 60% midlertidig stilling fysioterapeut Tove Endalsvoll
2020/1361 20200520 20.05.2020 Utgående brev Feriestengning ved Støren barnehage sommeren 2020 Til foreldre og foresatte i Støren barnehage
2020/1257 20200520 20.05.2020 Inngående brev Ettersendelse av manglende informasjon i dispensasjonssak Tor Gundersen
2020/408 20200520 20.05.2020 Inngående brev Kjørebok - motorferdsel i utmark og vassdrag 2020 - Trond Storsve Trond Storsve
2020/1417 20200520 20.05.2020 Inngående brev Avslag på for sent framsatt krav om refusjon av sykepenger etter utløpet av arbeidsgiverperioden - ***** ***** NAV Midtre Gauldal
2020/1253 20200520 20.05.2020 Utgående brev Tilbakemelding på anmodning om retting i Matrikkelen - sak 28-1988 Sør-Trøndelag jordskifterett
2020/1403 20200520 20.05.2020 Utgående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet gbnr 187/2 fnr 7 Maja Traaseth Tveter og Stein Setermo
2020/1415 20200520 20.05.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv - gbnr 82/53 - Nils Ove Fossum/Grete Fossum Nils Ove Fossum/Grete Fossum
2020/36 20200520 20.05.2020 Utgående brev Rammeavtale tilkallingsvikar - Monica Schjetne - MGK, oppvekst 01.05.20 - 31.07.20 Monica Schjetne
2020/167 20200520 20.05.2020 Utgående brev Arbeidsavtale tilkallingsvikar for assistent - Støren barneskole Ellen Sommervold Fagerbæk
2020/541 20200520 20.05.2020 Utgående brev Rammeavtale - Tilkallingsvikar - Enhet for Pleie og omsorg - F.o.m. 01.05.20 t.o.m. 30.09.20 - Marte Løhre Marte Løhre
2019/3852 20200520 20.05.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - Ferievikar innenfor perioden uke 25-34 - Sommeren 2020 - Enhet for Pleie og omsorg - Victoria Selvnes Victoria Selvnes
2020/82 20200520 20.05.2020 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale - Forlengelse av vikariat - 30 % hjemmehjelp - Enhet for Pleie og omsorg, p.t. hjemmehjelpstjenesten - F.o.m. 01.06.20 t.o.m. 31.08.20 - Else K. Fløttum Else K. Fløttum
2020/167 20200520 20.05.2020 Utgående brev Arbeidsavtale tilkallingsvikar for lærer - Støren barneskole Ellen Sommervold Fagerbæk
2019/1741 20200520 20.05.2020 Utgående brev Kjøp av areal - gbnr 49/34 - Transportmateriell AS / Gildset Transport AS Advokatene Hovstad, Kvernrød & Flatmo
2020/1366 20200520 20.05.2020 Inngående brev Søknad om stilling Ingeborg Geisnes
2020/221 20200520 20.05.2020 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale LIS 1 Matts Johannes Mæland
2019/3370 20200520 20.05.2020 Inngående brev Manglende opplysninger - varsel om avslag på søknad Arbeidstilsynet
2020/685 20200520 20.05.2020 Inngående brev Påminnelse - saker til årsmøtet i Norges nasjonalparkkommuner må være styret i hende senest 27. mai Norges nasjonalparkkommuner
2020/1422 20200520 20.05.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - tilbygg <50 m2 - vinterhage - gbnr 45/342 - Prost Trædals vei 5, 7290 Støren - tiltakshavere Kari Haukdal og Hans Bonesrønning Kari Haukdal og Hans Bonesrønning
2020/1421 20200520 20.05.2020 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra kommundelplanen - omgjøre veranda til vinterstue - gbnr 45/342 - Kari Haukdal og Hans Bonesrønning Kari Haukdal og Hans Bonesrønning
2020/166 20200520 20.05.2020 Utgående brev Trafikksikkerhetstiltak: Trygt hjem for en 50-lapp - Nye retningslinjer fra 1.juni 2020. Trøndelag fylkeskommune
2020/972 20200520 20.05.2020 Inngående brev Etablering av elanlegg - gbnr 45/7 - Midtre Gauldal kommune Tensio TS AS
2020/1420 20200520 20.05.2020 Inngående brev Begrenset politiattest - Sarah Abdulkarem Almohammad Sarah Abdulkarem Almohammad
2018/3463 20200520 20.05.2020 Inngående brev Taushetserklæring - Marte Løhre Marte Løhre
2020/1419 20200520 20.05.2020 Inngående brev Kursbevis - gjennomført og bestått e-kurs i Veilederen - May Hugdal Lenvik May Hugdal Lenvik
2019/4158 20200520 20.05.2020 Inngående brev Bekreftelse på gjennomført kurs i smittevern - Grete Presthus Grete Presthus
2020/1072 20200520 20.05.2020 Inngående brev Egenmeldingsskjema for oppfølging av skogeieres foryngelsesplikt - Mathias Berg Moen Mathias Berg Moen
2020/1127 20200520 20.05.2020 Inngående brev Vedrørende oppføring av garasje - gbnr 84/26 Kjetil Økdal
2020/1413 20200519 19.05.2020 Inngående brev Søknad om godkjenning av plan for nydyrking - gbnr 5/1 - Tor-Odd Bones Tor-Odd Bones
2020/824 20200519 19.05.2020 Utgående brev Vedrørende mottatt melding om etablering av elanlegg - gbnr 45/7 DEKAR RETTSHJELP AS
2020/1407 20200519 19.05.2020 Inngående brev Begrenset politiattest - Nina Øyan-Mogård Nina Øyan-Mogård
2020/797 20200519 19.05.2020 Inngående brev Kvittering - Rapportering av behov for smittevernutstyr Helsedirektoratet
2020/1405 20200519 19.05.2020 Inngående brev Varsel til arbeidsgiver om avvikling av foreldrepermisjon - ***** ***** ***** *****
2020/1404 20200519 19.05.2020 Inngående brev Rammeavtaler - tilkallingsvikar - Singsås barnehage - Nina Øyan-Mogård Nina Øyan-Mogård
2020/1370 20200519 19.05.2020 Utgående brev Foreløpig svar - søknad om deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning - fradeling av garasje - gbnr 50/4 Anne Helen Midtli Hakvåg
2020/1402 20200519 19.05.2020 Utgående brev Fast stilling - 50 % rektor i kulturskolen i Midtre Gauldal Knut Haseth m.fl.
2020/1374 20200519 19.05.2020 Utgående brev Bekreftelse gbnr 408/1 fnr 24 - Samsjø statsallmenning Statens Kartverk
2020/1373 20200519 19.05.2020 Utgående brev Bekreftelse gbnr 408/1 fnr 3 - Samsjø statsallmenning i Midtre Gauldal kommune Statens Kartverk
2020/1101 20200519 19.05.2020 Utgående brev Vedtak om spesialundervisning - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
2020/1369 20200519 19.05.2020 Utgående brev Vedtak om hogst i vernskog - gbnr 127/12 - Trond Gisle Solberg Trond Gisle Solberg
2020/1102 20200519 19.05.2020 Utgående brev Vedtak om spesialundervisning - ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Versjon:5.2.2.1