eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 200 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
Ingen tilgang 20191111 11.11.2019 Utgående brev Foreløpig svar - Ferdigmelding - tilbygg bod og platting til bolig - gbnr 46/70 - Skyttarveien 14 - 7290 Støren - tiltakshavere Marte Aasen Enlid og Daniel Storsve Marte Aasen Enlid
2019/3336 20191111 11.11.2019 Inngående brev Taushetserklæring - Elin Malum Elin Malum
2019/4190 20191111 11.11.2019 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), gbnr 134/3 Landbruksdirektoratet
2019/4080 20191111 11.11.2019 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), gbnr 49/5 Landbruksdirektoratet
2019/4185 20191111 11.11.2019 Inngående brev Krav om sammenslåing av gbnr 147/42 og gbnr 147/43 - Del 2 Olav Margido Berg
2019/79 20191111 11.11.2019 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Per Gunnar Fossum Per Gunnar Fossum
2019/79 20191111 11.11.2019 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Per Arne Storlimo Per Arne Storlimo
2019/79 20191111 11.11.2019 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Anders Budal Anders Budal
2019/79 20191111 11.11.2019 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Anders Budal Anders Budal
2019/79 20191111 11.11.2019 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Harald Magne Langrød Harald Magne Langrød
2019/4182 20191111 11.11.2019 Inngående brev Søknad om overføring av ferie 2019 - Per Stolpnes Per Stolpnes
2019/4153 20191111 11.11.2019 Utgående brev Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede - fornyelse - ***** ***** ***** *****
2019/4181 20191111 11.11.2019 Utgående brev Re: Egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 278 bnr 2 Bjørn Hovstad / Ann-Britt Bogen
2019/4183 20191111 11.11.2019 Inngående brev Søknad om tilskudd til utvalgte kulturlandskap i jordbruket - skjøtsel - gbnr 284/3 - Dag Owe Løvø Dag Owe Løvø
2019/79 20191111 11.11.2019 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Oddgeir Rokseth Oddgeir Rokseth
2019/3472 20191111 11.11.2019 Utgående brev Vedtak - spesialpedagogisk hjelp - ***** ***** - Liøya barnehage - Midtre Gauldal kommune - barnehageåret 2019/2020 *****
2019/3470 20191111 11.11.2019 Utgående brev Vedtak - spesialpedagogisk hjelp - - ***** ***** ***** - Liøya barnehage - Midtre Gauldal kommune *****
2019/4057 20191111 11.11.2019 Utgående brev Krav om forhandlingsmøte etter AML §14-4a - ***** ***** ***** - foreløpig svar Fagforbundet
2019/4005 20191111 11.11.2019 Utgående brev Vedtak vedr. spesialpedagogisk hjelp barnehageåret 2019/2020 - ***** ***** ***** ***** *****
2019/4185 20191111 11.11.2019 Utgående brev Sammenslåing av 147/42 og 147/43 Kjersti Busklein og Olav Margido Berg
2019/45 20191111 11.11.2019 Utgående brev Arbeidsavtale for assistent skole - Støren barneskole Susann Mosand Vinsnesbakk
2019/4176 20191111 11.11.2019 Saksframlegg/innstilling Konstituering rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne - perioden 2019 -2023
2018/2395 20191111 11.11.2019 Inngående brev SV: regplan Prost Bødtkers vei Norconsult AS
2019/4175 20191111 11.11.2019 Utgående brev Eiendommer Svein Nordløkken
2019/3254 20191111 11.11.2019 Utgående brev Oppmålingsforretning parsell av gbnr 236/31 Leif Bjarne Nordtømme
2019/4088 20191111 11.11.2019 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 133/1 i Midtre Gauldal (5027) Landbruksdirektoratet
2019/4200 20191111 11.11.2019 Inngående brev Krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter - gbnr 83/1 - 82/6 - 82/11 - 82/16 - 82/59 - 82/121 - hjemmelshaver Siri Fossum Siri Fossum
2019/4199 20191111 11.11.2019 Inngående brev Søknad om deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning - fradeling av bebygd boligtomt - gbnr 82/11 - 7288 Soknedal - Siri Fossum Siri Fossum
2019/90 20191111 11.11.2019 Inngående brev Rapport - salgs- og skjenkekontroll med røyk - 081119 Securitas AS
2019/196 20191111 11.11.2019 Inngående brev Kjørebok - motorferdsel i utmark - 2017-2019 - Per-Arnulf Gynnild Per-Arnulf Gynnild
2019/4196 20191111 11.11.2019 Inngående brev Søknad om overføring av ferie 2019 - Torill Haueng Torill Haueng
2016/1691 20191111 11.11.2019 Utgående brev Gbnr 23/14 Aktiv eiendomsmegling AS
2019/3432 20191111 11.11.2019 Utgående brev Vedrørende oppmåling festetomt 173/3/2 Grethe Enlid
2019/4193 20191111 11.11.2019 Inngående brev Utbetaling fra skogfond og søknad om tilskudd til skogkultur - gbnr 129/1 - Kåre Olav Skain Kåre Olav Skain
2019/531 20191111 11.11.2019 Utgående brev Byggesaksbehandling - Midlertidig brukstillatelse - Ny enebolig - gbnr 131/2 - Solveig og Trond Skamfer NORGESHUS OPPDAL BYGG AS
2018/741 20191111 11.11.2019 Utgående brev Byggesaksbehandling - Ferdigattest - gbnr 79/48 - Ingrid Aakerli ARVE SIGMUND SOLBERG
2019/1124 20191111 11.11.2019 Utgående brev Krav om integreringstilskudd/særskilt tilskudd år-1 2019 IMDI - Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
2019/4202 20191111 11.11.2019 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd, GNR 166/1 i Midtre Gauldal (5027) Landbruksdirektoratet
2019/3888 20191111 11.11.2019 Inngående brev Attest - Andreas Eggen Haugan Andreas Eggen Haugan
2019/4201 20191111 11.11.2019 Inngående brev Vedtak skogfond (udekka investering) - gbnr 67/1 Landbruksdirektoratet
2019/4195 20191111 11.11.2019 Inngående brev Taushetserklæring - Kristin Høgsteggen Gylland Kristin Høgseggen Gylland
2019/4194 20191111 11.11.2019 Inngående brev Taushetserklæring - Berit Buseth Berit Buseth
2019/79 20191111 11.11.2019 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Lage Dypaune Lage Dypaune
2019/4192 20191111 11.11.2019 Inngående brev Taushetserklæring - Zana Ali Dalawi Zana Ali Dalawi
2018/341 20191111 11.11.2019 Inngående brev Samsjøen naturreservat - dispensasjon for transport med snøscooter - Svend Inge Hugås og Jorunn Hermo FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2019/4188 20191111 11.11.2019 Utgående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet og sammenslåing May Hege Steigedal og Robert Gylland
2019/4163 20191111 11.11.2019 Utgående brev Vedtak vedr. spesialpedagogisk hjelp barnehageåret 2019/2020 - ***** ***** ***** ***** ***** *****
2019/4189 20191111 11.11.2019 Inngående brev Forvaltningstilsyn av kommunens myndighetsutøvelse etter forurensningsforskriften kapittel 13 Miljødirektoratet
2019/2626 20191111 11.11.2019 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), gbnr 124/1 Landbruksdirektoratet
2019/4185 20191111 11.11.2019 Inngående brev Krav om sammenslåing av gbnr 147/42 og gbnr 147/43 - Del 1 Kjersti Busklein
2019/4150 20191111 11.11.2019 Inngående brev Svar på søknad om fritak - Midtre Gauldal kommune Envina IKS
2019/825 20191111 11.11.2019 Inngående brev Kontrollutvalgets møteprotokoll til kommunestyret Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS
2019/3798 20191111 11.11.2019 Inngående brev Fylkesveg 30 i Midtre Gauldal kommune - Tilbakemelding på dokumentasjon av vegetasjonsfjerning - Utvidet bruk av eksisterende avkjørsel – gbnr 35/1 - Nystuu Statens vegvesen
2019/4198 20191111 11.11.2019 Inngående brev Søknad om deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning - tilleggsareal til gbnr 46/37 - gbnr 46/3 - Jon Noralf Kant Jon Noralf Kant
2019/79 20191111 11.11.2019 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Per-Arnulf Gynnild Per-Arnulf Gynnild
2019/4080 20191111 11.11.2019 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) - gbnr 49/5 Landbruksdirektoratet
2019/4197 20191111 11.11.2019 Inngående brev Søknad om overføring av ferie 2019 - John Inge Rogstad John Inge Rogstad
2019/4183 20191111 11.11.2019 Utgående brev Søknad om tilskudd til utvalgte kulturlandskap i jordbruket - skjøtsel - gbnr 284/3 - Dag Owe Løvø Fylkesmannen i Trøndelag
2019/4118 20191111 11.11.2019 Inngående brev Ad avkjørsel til hus på Singsås Malin Digre
2019/4175 20191111 11.11.2019 Utgående brev Eiendommer Kjell Ivar How
2019/4185 20191111 11.11.2019 Inngående brev VS: Pantefrafall Berg, Edvin Arnstein
2019/4137 20191111 11.11.2019 Utgående brev Lønnstillegg for kompetanse *****
2019/4190 20191110 10.11.2019 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd, gbnr 134/3 Landbruksdirektoratet
2019/569 20191108 08.11.2019 Saksframlegg/innstilling Dispensasjonsbehandling - søknad om dispensasjon fra Slettet hyttefelt for plassering av fritidsbolig i kontakt med hensynssone for grønnstruktur - gbnr 49/40
2019/3807 20191108 08.11.2019 Saksframlegg/innstilling Behandling av klage fra Ola Holshaug om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag
2016/2963 20191108 08.11.2019 Inngående brev Oppsigelse - Rode 11 Arnt Håkon Fløttum
2019/3489 20191108 08.11.2019 Utgående brev Oppmålingsforretning hyttetomt Kari Sanderud
2019/3998 20191108 08.11.2019 Utgående brev Oppmålingsforretning Turid Hallberg og John Eggen
2019/1941 20191108 08.11.2019 Saksframlegg/innstilling Behandling etter forskrift om motorferdsel i utmark og islagte vassdrag - ATV med belter - Sivert Hustøft Sivert Magne Hustøft
2019/4181 20191108 08.11.2019 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 278 bnr 2 Bjørn Hovstad
2019/79 20191108 08.11.2019 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Svend Inge Hugås Svend Inge Hugås
2019/4178 20191108 08.11.2019 Inngående brev Melding om bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt - skogskoie - gbnr 101/1 - 7288 Soknedal - tiltakshaver Esten Ove Indset Esten Ove Indset
2019/4191 20191108 08.11.2019 Inngående brev Byggesøknad - tilbygg bolig - gbnr 45/99 - Spjeldvangen 4 - 7290 Støren - søker Pål Martin Rogneslien Pål Martin Rogneslien
2019/4180 20191108 08.11.2019 Utgående brev Utlysningstekst - Fast stilling - 100 % sykepleier - Enhet for Pleie og omsorg, p.t. Midtre Gauldal sykehjem Anita Wanvik Enlid m.fl.
2019/4175 20191108 08.11.2019 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet gbnr 281/2 - erverver Marit Solveig Nordløkken Marit Solveig Nordløkken
2019/113 20191108 08.11.2019 Inngående brev Tilbakemelding fra Kartverket om FKB Vegnett og nye vegnavn vedtatt for Midtre Gauldal i 2019 Kartverket
2019/113 20191108 08.11.2019 Utgående brev Informasjon vedr. leveranse av plandata fra Midtre Gauldal i FDV runde 2 for 2019 Kartverket
2019/4172 20191108 08.11.2019 Inngående brev Søknad om overføring av ferie - 2019 - Kari Nybjerkan Refseth Kari Nybjerkan Refseth
2019/4170 20191108 08.11.2019 Inngående brev Krav om sammenslåing av gbnr 193/18 og gbnr 193/36 - eier Gerda Linge Antonsen Gerda Linge Antonsen
2019/196 20191108 08.11.2019 Inngående brev Kjørebok 2017-2019 - Per Otto Kongsvoll Per Otto Kongsvoll
2019/4172 20191108 08.11.2019 Utgående brev Søknad om overføring av ferie - 2019 - Kari Nybjerkan Refseth Kari Nybjerkan Refseth
2019/79 20191108 08.11.2019 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Jarle Bergsli Jarle Bergsli
2019/113 20191108 08.11.2019 Inngående brev Vedr. datasettet FKB Vegnett og oppdatering med nye vegnavn og adresser i kommunen vedtatt i 2019 Kartverket
2019/3731 20191108 08.11.2019 Utgående brev Innvilget startlån til kjøp av brukt bolig : ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** - Orientering til samarbeidende bank Haltdalen Sparebank v/ Vilde Rosvold Støvne
2019/3731 20191108 08.11.2019 Utgående brev Innvilget startlån ved kjøp av brukt bolig - Forholdet til finansavtaleloven *****
2019/3731 20191108 08.11.2019 Utgående brev Innvilget startlån ved kjøp av brukt bolig - Videre saksgang *****
2018/3427 20191108 08.11.2019 Inngående brev SV: Oppmålingsforretning - grensegang mellom gnr/bnr 46/27 og 4011/25 i Midtre Gauldal Meland Anne-Kristin
2019/3160 20191108 08.11.2019 Utgående brev Foreløpig svar - Litjåsen hyttefelt - teknisk plan - gbnr 166/1 Per Erik Sørløkken
2019/4106 20191108 08.11.2019 Saksframlegg/innstilling Behandling etter forskrift om motorferdsel i utmark og islagte vassdrag § 6 - ATV- Asbjørn Idar Eriksen
2019/113 20191108 08.11.2019 Utgående brev Svar ang. datasettet FKB Vegnett og oppdatering med nye vegnavn og adresser i kommunen vedtatt i 2019 Kartverket
Ingen tilgang 20191108 08.11.2019 Inngående brev Bekreftelse fra Velte veilag Velte veilag
2019/79 20191108 08.11.2019 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Byggteknisk rådgivning Steinkjer AS Byggteknisk rådgivning Steinkjer AS
2019/79 20191108 08.11.2019 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Per Ingar Almås Per Ingar Almås
2019/4174 20191108 08.11.2019 Inngående brev Utbetaling fra skogfond og søknad om tilskudd til skogkultur - Gammel dyrkamark i Hallguttu - gbnr 57/1 - Anders Haukdal Anders Haukdal
2019/4173 20191108 08.11.2019 Inngående brev Søknad om overføring av ferie - 2019 - Roger Monsen Roger Monsen
2019/250 20191108 08.11.2019 Inngående brev Innspill arealplan - avløpsanlegg i LNF1 soner Broen Rørservice AS
2019/460 20191108 08.11.2019 Inngående brev Utbetaling av tilskudd til driftsulempe og lang terrengtransport - Anne Marit Winsnes Hayes- Midtre Gauldal 272/2 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2019/4171 20191108 08.11.2019 Utgående brev Søknad om tilskudd til utvalgte kulturlandskap i jordbruket - skjøtsel - gbnr 172/1 - Trondheim kommune - Skjetlein videregående skole Fylkesmannen i Trøndelag
2019/4171 20191108 08.11.2019 Inngående brev Søknad om tilskudd til utvalgte kulturlandskap i jordbruket - skjøtsel - gbnr 172/1 - Trondheim kommune - Skjetlein videregående skole Skjetlein vgs
2019/96 20191108 08.11.2019 Inngående brev Søknad om ferdigattest - avløpsanlegg - gbnr 126/9 Broen Rørservice AS
2019/2304 20191108 08.11.2019 Utgående brev Klage på faktura vedr. søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen for Slette hyttefelt - gbnr 49/9 Espen Skårvold
2019/4169 20191108 08.11.2019 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - ATV - Hanne Ertshus Hanne Ertshus
2019/4169 20191108 08.11.2019 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Hanne Ertshus Hanne Ertshus
2019/79 20191108 08.11.2019 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Aril Johan Røttum Aril Johan Røttum
2019/4166 20191108 08.11.2019 Utgående brev Søknad om tilskudd til utvalgte kulturlandskap i jordbruket - tiltak - gbnr 282/9 - Odd Harry Buseth Fylkesmannen i Trøndelag
2019/4132 20191108 08.11.2019 Utgående brev Vedtak etter matrikkelloven - retting i Matrikkelen - bygning: 184469170 - gbnr 267/11 Ola Langrød
2019/3989 20191108 08.11.2019 Saksframlegg/innstilling Behandling etter forskrift om motorferdsel i utmark og islagte vassdrag §6 - Firehjuls-/sekshjulstrekker - Bjørn Hov
2018/765 20191108 08.11.2019 Utgående brev Status- og avklaringsmøte - Soknedal sentrum - referat til gjennomlesing STATENS VEGVESEN m.fl.
2019/3731 20191108 08.11.2019 Utgående brev Søknad om startlån og tilskudd ved kjøp av brukt bolig - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
2019/2832 20191108 08.11.2019 Utgående brev Rammeavtale - Tilkallingsvikar - Enhet for Pleie og omsorg - F.o.m. 17.10.19 t.o.m. 31.03.19 - Ida Therese Støver Ida Therese Støver
2019/4147 20191108 08.11.2019 Utgående brev Utlysningstekst - Faste stillinger og vikariat - Helgestillinger for helsefagarbeidere/hjelpepleiere/omsorgsarbeidere - Enhet for pleie og omsorg Anita Wanvik Enlid m.fl.
2019/4142 20191108 08.11.2019 Utgående brev Svar på henvendelse om uregistrert jordsameie i området Holtsjøen, Singsås Per Inge Singsaas
2019/2667 20191108 08.11.2019 Utgående brev Gebyr ved trukket søknad om dispensasjon fra reguleringsplan og utslippstilltelse -gbnr 218/23 Eva Digre
Ingen tilgang 20191107 07.11.2019 Utgående brev Byggesaksbehandling - Ferdigattest - nytt bygg/bolig - gbnr 281/1 - Kotsøy - 7387 Singsås - tiltakshaver Hans Nordløkken Per Gunnar Nordløkken
2019/3857 20191107 07.11.2019 Utgående brev Vedtak etter matrikkelloven - retting i Matrikkelen - bygning 184426277 og 184426269 - gbnr 401/1 John Helge Sandberg
2019/4125 20191107 07.11.2019 Saksframlegg/innstilling Overføring av ansvar for slamtømming fra kommunen til ReMidt
2019/4023 20191107 07.11.2019 Utgående brev Krav om miljøinformasjon, miljøinformasjonsl. § 13 - oversendelse av klagesak FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2019/3599 20191107 07.11.2019 Saksframlegg/innstilling Møteplan for formannskap og kommunestyre 2020
2016/3747 20191107 07.11.2019 Utgående brev Byggesaksbehandling - Ferdigattest - ny hytte - gbnr 22/22 Ove Kristian Aunøien
2019/79 20191107 07.11.2019 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Asbjørn Flasnes Asbjørn Flasnes
2019/4166 20191107 07.11.2019 Inngående brev Søknad om tilskudd til utvalgte kulturlandskap i jordbruket - tiltak - gbnr 282/9 - Odd Harry Buseth Odd Harry Buseth
2019/4161 20191107 07.11.2019 Inngående brev Rammeavtale - tilkallingsvikar i jordmortjenesten - 010120-311220 - Bjørg Bjørnli Fløttum Bjørg Bjørnli Fløttum
2019/4160 20191107 07.11.2019 Inngående brev Bekreftelse på navneendring - Hanne Marion Gaup Lein Hanne Marion Gaup Lein
2019/4162 20191107 07.11.2019 Inngående brev Arbeidsavtale - 100 % fast stilling som jordmor - fra 010120 - Bente Kjelstad Bente Kjelstad
2019/2238 20191107 07.11.2019 Inngående brev Kursbevis - Sertifiseringskurs i turnusplanlegging - Marit Sæter Lie-Pedersen Marit Sæter Lie-Pedersen
2019/2083 20191107 07.11.2019 Inngående brev Sluttutbetaling av tilskudd - Drenering, 986654402 Landbruksdirektoratet
2019/3731 20191107 07.11.2019 Inngående brev Kjøpekontrakt - fast eiendom *****
2019/412 20191107 07.11.2019 Inngående brev REFNR:32690 Godtar forespørsel, tilsynsrapport 11637 Trønderenergi nett sør AS
2019/79 20191107 07.11.2019 Inngående brev Legeerklæring scooterløyve - ***** ***** *****
2019/4136 20191107 07.11.2019 Utgående brev Tilbakemelding på krav om retting i Matrikkelen - gbnr 263/48 Svend Inge Malum
2019/3219 20191107 07.11.2019 Inngående brev Ettersendelse av dokumentasjon - gbnr 3/80 Hussam Arafa
2019/1974 20191107 07.11.2019 Inngående brev Avtale om bruk av mobil tjenestetelefon fra arbeidsgiver - Tone Reese Tone Reese
Ingen tilgang 20191107 07.11.2019 Inngående brev Kursbevis - Sertifiseringskurs i turnusplanlegging - Ingeborg Vongraven Ingeborg Vongraven
2019/4156 20191107 07.11.2019 Inngående brev Melding om hogst i vernskog - gbnr 12/1 - Kari Mette Busklein Nortømmer AS
2019/196 20191107 07.11.2019 Inngående brev Kjørebok 2017-2019 - Svend Inge Hugås Svend Inge Hugås
2019/412 20191107 07.11.2019 Inngående brev REFNR:24837 Godkjent. Rapport 11249. Trønderenergi nett sør AS
2019/4152 20191107 07.11.2019 Inngående brev Praksisavtale/avtale om arbeidstrening - ***** ***** Escala
2019/79 20191107 07.11.2019 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Arve Edmund Sørløkken Arve Edmund Sørløkken
2019/79 20191107 07.11.2019 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Oddvar Kufaas Oddvar Kufaas
2019/4138 20191107 07.11.2019 Saksframlegg/innstilling Arbeidsfordeling etter plan- og bygningsloven
2019/4068 20191107 07.11.2019 Inngående brev Gravekart - bygging av landbruksvei - gbnr 65/3 - Marianne Myhr og Birger Myhr SB skog
2019/4154 20191107 07.11.2019 Inngående brev Søknad om 50 % permisjon - skoleåret 2019-2020 - Brit Eva Eidsmo Brit Eva Eidsmo
2019/4070 20191107 07.11.2019 Inngående brev Melding om hogst i vernskog - gbnr 65/3 og 65/6 - Marianne Myhr - erstatter tidligere melding SB skog
2019/2067 20191107 07.11.2019 Inngående brev Tilskudd til trua naturtyper 2019 - skjøtsel av slåttemark Rønningen Fylkesmannen i Trøndelag
2019/4150 20191107 07.11.2019 Utgående brev Søknad om fritak for hytterenovasjon for pilegrimsbu gbnr 408/1/32 ENVINA
2019/4153 20191107 07.11.2019 Inngående brev Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede - fornyelse - ***** ***** ***** *****
2019/4149 20191107 07.11.2019 Utgående brev Søknad om tilskudd til utvalgte kulturlandskap - skjøtsel - gbnr 166/3 - Arve Margido Grøtte Fylkesmannen i Trøndelag
2018/4154 20191107 07.11.2019 Inngående brev Salg av eiendommen Frøsetløkkja 9 D - gbnr 3/234/4 Heimdal eiendomsmegling AS
2018/4154 20191107 07.11.2019 Inngående brev Salg av eiendommen Frøsetløkkja 9 B - gbnr 3/234/2 Heimdal eiendomsmegling AS
2019/3752 20191107 07.11.2019 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 122/3 i Midtre Gauldal (5027) Landbruksdirektoratet
2019/2710 20191107 07.11.2019 Inngående brev Tilsagn om tilskudd til utvalgte kulturlandskap 2019 - Seterdalene i Budalen - reparasjon av gjeterbu - Endal Beitelag - Midtre Gauldal 401/1 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2019/4159 20191107 07.11.2019 Inngående brev Kursbevis - Sertifiseringskurs i turnusplanlegging - Turid Hov Røe Turid Hov Røe
2018/2837 20191107 07.11.2019 Inngående brev Kursbevis - Sertifiseringskurs i turnusplanlegging - Ruth Elsbet Sveås Digre Ruth Elsbet Sveås Digre
2019/4158 20191107 07.11.2019 Inngående brev Kursbevis - Sertifiseringskurs i turnusplanlegging - Grete Presthus Grete Presthus
2019/4157 20191107 07.11.2019 Inngående brev Søknad om ny kommunal bolig - ***** ***** *****
2019/4155 20191107 07.11.2019 Inngående brev Rammeavtale - tilkallingsvikar - Enhet for pleie og omsorg - 011119-310320 - Ann Guri Horghagen Ann Guri Horghagen
2019/4148 20191107 07.11.2019 Inngående brev Klage - bygging av vei - Slette hyttefelt Ola Haukdal m.fl.
Ingen tilgang 20191107 07.11.2019 Utgående brev Avklaring om rekkefølgebestemmelse i reguleringsplanen for Slettet hyttefelt er infridd Velte veglag v/Torstein Rognes
2019/4055 20191107 07.11.2019 Utgående brev Vedtak etter matrikkelloven - retting i Matrikkelen - bygning: 184417324 - gbnr 46/46 Kjellfrid F Sundseth
2019/4123 20191107 07.11.2019 Utgående brev Foreløpig svar - innløsing av punktfeste til egen grunneiendom - gbnr 263/11/3 Arnt Bjørnli
2019/3954 20191107 07.11.2019 Inngående brev Situasjonsbeskrivelse for Sør-sudanske overføringsflyktninger Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
2019/4149 20191107 07.11.2019 Inngående brev Søknad om tilskudd til utvalgte kulturlandskap - skjøtsel - gbnr 166/3 - Arve Margido Grøtte Arve Grøtte
2017/3386 20191106 06.11.2019 Utgående brev Vedr. søknad om ferdigattest gbnr 225/8 Børø Byggservice AS
2019/3384 20191106 06.11.2019 Saksframlegg/innstilling Høringsuttalelse - Endring i renovasjons- og slamforskrifter for ReMidt-kommunene
2017/3700 20191106 06.11.2019 Saksframlegg/innstilling Støtte til kjøp av tråkkemaskin - Singsås IL
2019/4090 20191106 06.11.2019 Utgående brev Søknad om tilskudd til utvalgte kulturlandskap i jordbruket - skjøtsel - gbnr 173/4 - Ole Einar Budal Fylkesmannen i Trøndelag
2019/4140 20191106 06.11.2019 Inngående brev Godkjenning av Soknes barnehage etter barnehageloven - 2019 Soknes barnehage
2019/113 20191106 06.11.2019 Inngående brev Forvaltningsrunde 2-2019 for FKB geodatasett Norge Digitalt - Vedlikeholdsskjema Arealplaner, Midtre Gauldal kommune Kartverket
2019/2374 20191106 06.11.2019 Inngående brev Garantiavtale - ***** ***** ***** ***** NAV Midtre Gauldal
2019/3384 20191106 06.11.2019 Inngående brev Utsettelse av høring forskrift for slam og renovasjon Envina IKS
2019/4136 20191106 06.11.2019 Inngående brev Krav om retting av feil og mangler i matrikkelen - gbnr 263/48 - Svend Inge Malum Svend Inge Malum
2019/3959 20191106 06.11.2019 Inngående brev Krav om retting av feil og mangler i matrikkelen - gbnr 72/18 - Gunn Nikolaisen Gunn Nikolaisen
2019/1466 20191106 06.11.2019 Inngående brev Avgjørelse i klagesak - klage på vedtak vedrørende motorferdsel i utmark - Hasle Østerlie Fylkesmannen i Trøndelag
2019/4133 20191106 06.11.2019 Utgående brev Boligformidling: Husleiekrav fra 1.nov. 2019 ved leie av kommunal HO-boligr - ***** ***** *****
2019/3379 20191106 06.11.2019 Inngående brev Fylkeskommunens uttalelse til søknad om dispensasjon fra kommunedelplan, PlanID 2012009 39/1 i Midtre Gauldal Trøndelag fylkeskommune
2019/196 20191106 06.11.2019 Inngående brev Kjørebok 2017-2019 - Bjørn Hov Bjørn Hov
2019/4093 20191106 06.11.2019 Inngående brev Søknad om tilskudd til utvalgte kulturlandskap i jordbruket - skjøtsel - gbnr 172/2 - Ingvar Vold Ingvar Vold
2019/4093 20191106 06.11.2019 Utgående brev Søknad om tilskudd til utvalgte kulturlandskap i jordbruket - skjøtsel - gbnr 172/2 - Ingvar Vold Fylkesmannen i Trøndelag
2019/4090 20191106 06.11.2019 Inngående brev Søknad om tilskudd til utvalgte kulturlandskap i jordbruket - skjøtsel - gbnr 173/4 - Ole Einar Budal Ole Einar Budal
2019/113 20191106 06.11.2019 Inngående brev Fagdag Samferdsel ved Kartverket 12.09.2019, ettersendelse av informasjon til kommunene ifm. FDV-avtalen og vegdata Kartverket
2019/4134 20191106 06.11.2019 Utgående brev Konsesjonsforhold gbnr 270/30 - Løvheim Ingebjørg Buseth
2019/4134 20191106 06.11.2019 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet gbnr 270/30 Ingebjørg Buseth
2019/3705 20191106 06.11.2019 Inngående brev Fylkeskommunens uttalelse til søknad om etablering av ladepunkt for el-bil ved Cirkle K på Prestteigen 45/275 i Midtre Gauldal Trøndelag fylkeskommune
2019/79 20191106 06.11.2019 Inngående brev Feil rute - Vedtak- Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Bjørn Hov Bjørn Hov
2019/79 20191106 06.11.2019 Inngående brev Endring av vedtak 191 - tillatelse til motorferdsel i utmark - Roger Kåring Roger Kåring
2019/4133 20191106 06.11.2019 Inngående brev Husleieavtale - HO-bolig - Støren bo- og dagsenter - ***** ***** *****
2019/4131 20191106 06.11.2019 Utgående brev Matrikkelbrev gbnr 61/6 etter sammenslåing med gbnr 61/7 Marit Soknes
2019/3349 20191106 06.11.2019 Utgående brev Anmodning om vurdering av krav til planavklaring - oppføring av bygning til overnatting - Storbekkøya, Budal, Midtre Gauldal kommune FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl.
2019/3181 20191106 06.11.2019 Inngående brev NAV har endret foreldrepengeperioden din - ***** ***** ***** NAV Familie og pensjonsytelser
2019/3181 20191106 06.11.2019 Inngående brev NAV har beregnet foreldrepengene dine på nytt - ***** ***** ***** NAV Familie og pensjonsytelser
2019/3636 20191106 06.11.2019 Utgående brev Konsesjonsforhold på gbnr 258/2 - Hermo, gbnr 258/20 - Åsheim og gbnr 299/1 - Hermovoldene Lasse Sørli
Ingen tilgang 20191106 06.11.2019 Inngående brev Du er innvilget midlertidig uførepensjon fra KLP - ***** ***** Kommunal Landspensjonskasse
2019/3932 20191106 06.11.2019 Inngående brev Arbeidsavtale - engasjement - assistent - Soknedal oppvekst - 041119-310720 - Jan Ove Aasenhus Jan Ove Aasenhus
2019/79 20191106 06.11.2019 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Trond Storsve Trond Storsve
2019/4132 20191106 06.11.2019 Inngående brev Krav om retting av feil og mangler i matrikkelen - gbnr 267/11 - Ola Langrød Ola Langrød
2019/159 20191106 06.11.2019 Inngående brev Fagdag Matrikkel ved Kartverket 31.10.2019 og div. informasjon til kommunene Kartverket
2017/2271 20191106 06.11.2019 Utgående brev Melding om vedtak - planbehandling - detaljregulering Liøya næringsområde (planID: 50272017004) - 1. gangs behandling PLANKONTORET FOR OPPDAL OG RENNEBU
2019/4122 20191106 06.11.2019 Utgående brev Søknad om startlån og tilskudd - ***** ***** ***** ***** ***** - Tilbakemelding, orientering og flere opplysninger *****
2019/4131 20191106 06.11.2019 Inngående brev Krav om sammenslåing av gbnr 61/6 og gbnr 61/7 - eier Marit Soknes Marit Soknes
2019/3743 20191106 06.11.2019 Saksframlegg/innstilling Søknad om alminnelig skjenkebevilling - Singsås Kro v/Tahir Kar
Versjon:5.2.2.1